No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017"

Transkriptio

1 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija

2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ KUORMITUSTARKKAILU JA PUHDISTAMOLLE TULEVA JÄTEVESI SEKÄ OHITUKSET PUHDISTAMON PUHDISTUSTEHOKKUUDET JA VESISTÖKUORMITUS PUHDISTAMON PUHDISTUSTULOS VUONNA LIETTEET KEMIKAALIEN MÄÄRÄ SEKÄ SÄHKÖN JA VEDEN KULUTUS PUHDISTAMON JA VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUKSET LIITTEET FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC

3 1 YLEISTÄ Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Nuijamaan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Nuijamaan kylässä lähellä Venäjän rajaa. Puhdistamo on biologinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa saostuskemikaalina käytetään alumiinisulfaattia. Natriumhypokloriittia käytetään uimakauden aikana (touko-syyskuu) veden desinfiointiin. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään noin 250 henkilön asumisjätevedet sekä Nuijamaan raja-aseman jätevedet. Puhdistamolla ei käsitellä teollisuusjätevesiä. Laitoksella käsitellyt jätevedet johdetaan noin 600 metriä pitkää purkuputkea pitkin Nuijamaanjärveen Saimaan kanavan suulle. Purkuputken pää on noin viiden metrin syvyydessä. Laitoksen mitoitusarvot ovat taulukossa 1. Taulukko 1. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot Mitoitusarvot AVL 350 vesimäärä / Q kesk 14,5 m 3 /d vesimäärä / Q max 21,0 m 3 /h BOD 7 31,5 kg/d kok.p 1,4 kg/d Kiintoaine 24 kg/d Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lappeenrannan Nuijamaan jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan (Dnro ESAVI/505/04.08/2010). Jätevedenpuhdistamoa tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n tekemän tarkkailuohjelman (No 160/11) mukaisesti. Tarkkailuohjelman lämpökestoisten koliformisten bakteerien sijasta lähtevästä vedestä määritetään Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit (lupamääräysten kohta 17.). Puhdistamon vaikutuksia Nuijamaanjärvessä seurataan osana Saimaan Kanavan yhteistarkkailua. Lisäksi Nuijamaanjärvi kuuluu Suomen ja Venäjän välille solmittuun sopimukseen rajavesien seurannasta. 2 KUORMITUSTARKKAILU JA PUHDISTAMOLLE TULEVA JÄTE- VESI SEKÄ OHITUKSET Nuijamaan jätevedenpuhdistamolta otettiin tarkkailuohjelman mukaiset kuormitustarkkailunäytteet vuorokauden (24 h) kokoomanäytteinä vuoden 2016 aikana kaksi (2) kertaa: ja Näytteenotto 3 (11)

4 kerätyistä kokoomanäytteistä tehtiin Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n toimesta. Näytteiden analysointi tehtiin :n (SVYT) toimesta. Raportissa esitetyt vuosien keskimääräiset vuositulokset on laskettu aritmeettisena keskiarvona kun vuodesta 2012 lähtien keskimääräiset tulokset on laskettu virtaamapainotteisena keskiarvona. Laitoksen virtaamatiedot on otettu kolme kertaa viikossa, joista on laskettu päivävirtaamat. Vuonna 2016 laitokselle johdetun jäteveden määrä oli yhteensä m 3 (vuonna 2015: m 3 ) eli keskimäärin 77 m 3 /d (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liitteenä 1). Laitokselle keskimääräinen tulevan jäteveden määrä (m 3 /vrk) vuosina on kuvassa 1. Vuonna 2016 tulevan jäteveden määrä oli vuosien keskiarvoa (93 m 3 /d) pienempi. Tarkkailujakson korkein keskimääräinen vrk-virtaama (132 m 3 /d) oli vuonna 2011, jonka jälkeen vrk-virtaama on tasaisesti. Puhdistamolta ei raportoitu ohituksia vuonna Kuva 1. Nuijamaan jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden keskimääräinen vuorokausivirtaama vuosina m 3 /vrk tuleva vesi (m 3 /vrk) Puhdistamon vuoden 2016 viikkovirtaamat ovat kuvassa 2. Vuoden korkein viikkovirtaama oli viikolla 47 marraskuussa m 3 ja pienin viikolla 21 toukokuussa 365 m 3 (viikkovirtaamat liitteenä 2). 4 (11)

5 Kuva 2. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon viikkovirtaamat vuonna Viikkovirtaama m 3 /vko Puhdistamolle vuosina tuleva ainekuormitus on taulukossa 2. Vuonna 2016 puhdistamolle tuleva ainekuorma oli alhaisempi kuin vuosina keskimäärin. Taulukko 2. Nuijamaan jätevedenpuhdistamolle tuleva ainekuorma (kg/d) vuosina COD Cr BOD 7ATU kok.p kok.n kiintoaine ,4 0,5 3,5 6, , ,94 6, ,1 8, ,61 5, ,79 6, ,83 9, ,54 5, ,63 5, ,44 3,9 7,5 keskim ,71 6, (11)

6 3 PUHDISTAMON PUHDISTUSTEHOKKUUDET JA VESISTÖKUORMITUS Laitoksella saavutetut puhdistustehokkuudet vuosina ovat taulukossa 3. Vuonna 2016 puhdistustehokkuudet olivat kokonaistyppeä (kok.n) lukuun ottamatta hieman korkeampia kuin keskimäärin vuosina Kokonaistypen puhdistusteho oli keskimääräisellä tasolla. Taulukko 3. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon keskimääräiset puhdistustehot (%) vuosina COD Cr BOD 7ATU kok.p kok.n kiintoaine * * * 90 keskim * Vuosien 2013, 2014 ja 2016 kokonaistypen puhdistusteho on laskettu muista vuosista poiketen suoraan havaintokertakohtaisten puhdistustehokkuuksien keskiarvoina, sillä havaintokertakohtaisten virtaamien ollessa selvästi jakson keskivirtaamaa alhaisempia puhdistamolaskentaohjelma laskee puhdistustehokkuuksille todellisia alhaisemmat arvot. Puhdistamolta Nuijamaanjärveen vuosina kohdistunut kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr) vesistökuormitus on kuvassa 3. Vuonna 2016 COD Cr-kuormitus (3,1 kg/d) oli alhaisempi kuin vuosina keskimäärin (5,4 kg/d). Tarkkailujakson korkein COD Cr-kuormitus (9,9 kg/d) oli vuonna 2011 ja alhaisin kuormitus (2,9 kg/d) oli vuonna (11)

7 Kuva 3. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr) vesistökuormitus vuosina (vuodesta 2012 lähtien kuormitus on laskettu aiemmasta poiketen virtaamapainotteisena keskiarvona) COD Cr -kuormitus ,9 kg/d ,9 5,5 4,6 7,9 6,7 5 4,8 2,9 3, Puhdistamolta Nuijamaanjärveen vuosina kohdistunut biologisen hapenkulutuksen (BOD 7ATU) vesistökuormitus on kuvassa 4. Vuonna 2016 BOD 7ATU-kuormitus (0,31 kg/d) oli tarkkailujakson alhaisin ja alhaisempi kuin vuosina keskimäärin (0,95 kg/d). Tarkkailujakson korkein BOD 7ATU-kuormitus on ollut vuonna 2012 (2 kg/d), jonka jälkeen kuormitus on tasaisesti laskenut. Kuva 4. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon biologisen hapenkulutuksen (BOD 7ATU) vesistökuormitus vuosina (vuodesta 2012 lähtien kuormitus on laskettu aiemmasta poiketen virtaamapainotteisena keskiarvona) 2,5 BOD 7ATU -kuormitus 2 1,6 2 kg/d 1,5 1 0,5 0,75 1,2 0,77 0,47 1,1 0,73 0,53 0, (11)

8 Puhdistamolta Nuijamaanjärveen vuosina kohdistunut kokonaisfosforin (kok.p) vesistökuormitus on kuvassa 5. Vuonna 2016 kok.p-kuormitus (0,035 kg/d) oli tarkkailujakson alhaisin ja alhaisempi kuin vuosina keskimäärin (0,091 kg/d). Tarkkailujakson korkein kok.p-kuormitus (0,14 kg/d) oli vuonna 2011, jonka jälkeen kuormitus on tasaisesti laskenut. Kuva 5. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon kokonaisfosforin (kok.p) vesistökuormitus vuosina (vuodesta 2012 lähtien kuormitus on laskettu aiemmasta poiketen virtaamapainotteisena keskiarvona) kg/d 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 kok.p-kuormitus 0,14 0,13 0,11 0,11 0,09 0,093 0,074 0,078 0,046 0, Puhdistamolta Nuijamaanjärveen vuosina kohdistunut kokonaistypen (kok.n) vesistökuormitus on kuvassa 6. Vuonna 2016 kok.n-kuormitus (4,3 kg/d) oli alhaisempi kuin vuosina keskimäärin (5,1 kg/d). Tarkkailujakson korkein kok.n-kuormitus (9,5 kg/d) oli vuonna 2011, jonka jälkeen kuormitus on tasaisesti laskenut. 8 (11)

9 Kuva 6. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon kokonaistypen (kok.n) vesistökuormitus vuosina (vuodesta 2012 lähtien kuormitus on laskettu aiemmasta poiketen virtaamapainotteisena keskiarvona) kg/d kok.n-kuormitus 9,5 7,3 5,9 4,3 4,7 4,58 4,9 4,3 3,3 2, Puhdistamolta Nuijamaanjärveen vuosina kohdistunut kiintoaineen vesistökuormitus on kuvassa 7. Vuonna 2016 kiintoainekuormitus (0,77 kg/d) oli alhaisempi kuin vuosina keskimäärin (1,7 kg/d). Tarkkailujakson korkein kok.n-kuormitus (3,3 kg/d) oli vuonna Kuva 7. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon kiintoaineen vesistökuormitus vuosina (vuodesta 2013 lähtien kuormitus on laskettu aiemmasta poiketen virtaamapainotteisena keskiarvona) Kiintoainekuormitus 3,5 3,3 3 2,7 kg/d 2,5 2 1,5 1,3 2,1 1,4 2,1 1,8 1,2 1 0,5 0,59 0, (11)

10 4 PUHDISTAMON PUHDISTUSTULOS VUONNA 2016 Lappeenrannan Nuijamaan jätevedenpuhdistamon vuoden 2016 puhdistustulokset (lähtevän veden vuosikohtaiset jäännöspitoisuudet ja puhdistustehokkuudet) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen (Dnro ESAVI/505/04.08/2010, ) mukaiset puhdistusvaatimukset (lähtevän veden enimmäispitoisuudet sekä puhdistuksen vähimmäispuhdistustehokkuudet) ilmenevät taulukosta 4 (tammi-joulukuun jaksoraportti liitteenä 3). Puhdistamon puhdistustuloksen on täytettävä ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä häiriö- ja poikkeustilanteet mukaan lukien raja-arvot vuosikeskiarvoina laskettuna. Jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon. Taulukko 4. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset vuonna 2016 ja puhdistusvaatimukset COD Cr BOD 7ATU kok.p kiintoaine mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % ,0 98 0, , ,0 98 0, koko vuosi ,0 97 0, luparaja-arvot/ koko vuosi *) luparaja-arvot / näytekerta , , *) Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiä koskevan asetuksen 888/2006 mukaiset jätevesien biologisen käsittelyn vähimmäisvaatimukset tulee täyttää vuosikeskiarvoina pitoisuuden tai puhdistustehon osalta. Vuonna 2016 vesistöön johdettavan veden jäännöspitoisuudet alittivat puhdistamon lupamääräyksissä vuosikeskiarvona laskettavat raja-arvot ja puhdistustehot saavuttivat asetetut vähimmäisvaatimukset. 5 LIETTEET Puhdistamolle ei tuotu sakokaivolietteitä. Puhdistamolta poistetun lietteen määrä vuonna 2016 oli yhteensä 520 m 3 (vuonna 2015: 505 m 3 ). Laitokselta poistettu liete kuljetetaan Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. 10 (11)

11 6 KEMIKAALIEN MÄÄRÄ SEKÄ SÄHKÖN JA VEDEN KULUTUS Laitoksella käytettiin vuonna 2016 alumiinisulfaattia saostuskemikaalina yhteensä kg (vuonna 2015: kg) (183 g/m 3 ) eli keskimäärin 14 kg/vrk. Laitoksella käytettiin natriumhypokloriittia (10 %) 577 kg välisenä aikana (kemikaalien käyttö liitteenä 4). Sähköä laitos kulutti vuonna 2016 yhteensä kwh eli 120 kwh/vrk. Laitoksen puhtaan veden kulutus oli 84 m 3, josta tammikuussa 62 m 3, sillä vettä jouduttiin jättämään valumaan vesijohdon jäätymisen vuoksi. 7 PUHDISTAMON JA VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUKSET Nuijamaan viemäriverkosto (noin 10 km) ovat muovia, joten ne ovat siinä suhteessa varsin hyvässä kunnossa. Nuijamaan alueella korjattiin muutama vuosi sitten vuotavia kaivoja noin 20 kpl viemäriverkostossa. Varsinaisia kunnostussuunnitelmia verkostolle ei ole tehty. Nuijamaalla on 3 kpl jäteveden pumppaamoita, joista yksi saneerataan vuonna LIITTEET Liite 1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomake Liite 2 Viikkovirtaamat Liite 3 Jaksoraportin yhdistelmätaulukko tammi-joulukuu 2016 Liite 4 Kemikaalien käyttö JAKELU Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Riitta Moisio TIEDOKSI Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Toikansuon jätevedenpuhdistamo / puhdistamonhoitaja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi / Eeva-Leena Neuvonen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kouvola 11 (11)

12 KÄYTTÖTARKKAILUTIEDOT VUOSI : 2016 JÄTEVEDENPUHDISTAMO (laitos / kunta) : Nuijamaa / Lappeenranta Jäteveden määrät Puhtaan Laitoksen Saostuskemikaali Laitokselle Laitokselle Laitokselta Tuleva jv Käsitelty jv Käsitelty jv Käsitelty jv Käsitelty jv veden sähkön- Alumiinisulfaatti tuotu sako- tuotu umpi- poiskuljeyht. yht. min. max. keskim. kulutus *) kulutus kaivoliete kaivoliete tettu liete Kuukausi m³/kk m³/kk m³/vrk m³/vrk m³/vrk m³/kk kwh/kk kg/kk g/m³ m³/kk m 3 /kk m³/kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä *) = viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen käyttämän puhtaan veden määrä. Mahdolliset ohitukset ilmoitetaan vuorokausikohtaisesti oheisella lomakkeella. Lisätiedot: Virtaamatiedot otettu 3 x vk, päivävirtaamat laskettu tarkastuspäivien lukemien erotuksesta. Puhtaan veden kulutus huomattavan suuri tammikuussa, sillä vesi jouduttiin jättämään valumaan vesijohdon jäätymisen estämiseksi.

13 VIIKKOVIRTAAMAT VUOSI: 2016 PUHDISTAMO (laitos / kunta): Nuijamaa/Lappeenranta Virtaama Virtaama Viikko m³/vko Viikko m³/vko

14 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Lappeenrannan Nuijamaan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 488 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 67,0 44,0 76,6 Käsitelty m³/d 67,0 44,0 76,6 Ohitus m³/d 0 0 0,0 Vesistöön m³/d 67,0 44,0 76,6 CODCr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 2,7 1,8 3,1 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 2,7 1,8 3,1 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 0,27 0,18 0,31 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,27 0,18 0,31 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 4,0 4,0 4,0 15 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 4,0 4,0 4,0 15 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,48 0,40 0,44 Käsitelty kg/d 0,028 0,022 0,035 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,028 0,022 0,035 Tuleva (vl) mg/l 7,1 9,2 5,7 Käsitelty mg/l 0,42 0,51 0,46 1 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 0,42 0,51 0,46 1 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 3,8 3,9 3,9 Käsitelty kg/d 2,9 3,3 4,3 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 2,9 3,3 4,3 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho %

15 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Lappeenrannan Nuijamaan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 488 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 2,7 1,3 2,8 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 2,7 1,3 2,8 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % KA Tuleva (vl) kg/d 8,0 7,0 7,5 Käsitelty kg/d 0,66 0,48 0,77 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,66 0,48 0,77 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 9, Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 9, Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

16 KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VUOSI: 2016 (muut mahdolliset kemikaalit kuin jo edellä mainittu saostuskemikaali) PUHDISTAMO (laitos / kunta): Nuijamaa/Lappeenranta kemik. 1, kemik. 2, mikä? kemik. 3, mikä? kemik. 4, mikä? Natriumhypokloriittti 10 % kg / kk g / m³ kg / kk g / m³ kg / kk g / m³ kg / kk g / m³ Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Lisätiedot: Lähtevän veden desinfiointi natriumhypokloriitilla

17 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, LAPPEENRANTA PL 17, LAPPEENRANTA

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen

Lisätiedot

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017 1 KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/217 1. YLEISTÄ Loka-joulukuun välisenä aikana puhdistamon kuormitusta ja toimintaa on seurattu vähintään kaksi kertaa kuussa 24 h:n kokoomanäytteistä.

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Varkauden Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Varkauden Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2 / 15 Keski-Savon Vesi Oy C 1407 Janne Särkkä (email) Borginkatu 9 78300 VARKAUS 26.1.2018 Tiedoksi (email): Keski-Savon Vesi Oy /Tero Hatva Keski-Savon Vesi Oy/Arto Koponen Varkauden kaupunki/karita

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 11/2018, 5.6.2018 (5FORSS). Tarkkailuajankohtana puhdistustulos täytti ympäristöluvan tason lukuun ottamatta lievästi luparajan ylittänyttä orgaanisen

Lisätiedot

No 301/18 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2017 JA VUOSIYHTEENVETO 2017

No 301/18 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2017 JA VUOSIYHTEENVETO 2017 No 301/18 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2017 JA VUOSIYHTEENVETO 2017 Lappeenrannassa 13. päivänä helmikuuta 2018 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

No 387/17 LAPPEENRANNAN TOIKANSUON JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 387/17 LAPPEENRANNAN TOIKANSUON JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 387/17 LAPPEENRANNAN TOIKANSUON JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 28. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset.

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 20/2017, 25.10.2017 (5FORSS). Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. Ville

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2016.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2016. Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 27.2.2017 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

No 307/17 JOUTSENON ORAVAHARJUN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 307/17 JOUTSENON ORAVAHARJUN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 307/17 JOUTSENON ORAVAHARJUN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEEN- VETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 17. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 4/2016, 29.4.2016 (5jatur). Puhdistamolle tuleva jätevesivirtaama oli tarkkailuajankohtana yli kaksinkertainen kuivan ajan tasoon verrattuna johtuen laimentavista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) POMARKUN KUNTA, JVP Tutkimus: 2/2018, 18.4.2018 (5POMAR). Pomarkun jvp:n tarkkailunäytteenotto epäonnistui tulevan veden näytteenottimen toimintahäiriön vuoksi. Puhdistamolta kuitenkin otettiin

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017

ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017 Vesiosasto/VJ 7.2.218 Kirjenumero 288/18 Oriveden kaupunki Tekninen toimisto PL 7 3531 ORIVESI ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 217 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän puhdistamon vuoden 2017 kuormitustarkkailun yhteenveto

Vihdin kirkonkylän puhdistamon vuoden 2017 kuormitustarkkailun yhteenveto Vihdin kirkonkylän puhdistamon vuoden 2017 kuormitustarkkailun yhteenveto Vihdin Vesi Marja Valtonen Tutkimusraportti 660/2018 Laatija: Marja Valtonen Tarkastaja: Eeva Ranta Hyväksyjä: Anne Liljendahl

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 4/2017, 26.4.2017 (5JATUR). Tulokuormitus oli orgaanisen aineen osalta noin 20 % pienempi kuin vuoden 2016 keskimääräinen tulokuorma, mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

S- J L u...

S- J L u... Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL EET 1. T

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2017 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2018 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Levin Vesihuolto Oy Teppo, Hannu PL SIRKKA. *Fosfori liukoinen. *Typpi SFS-EN ISO :2005 / ROI SFS-EN ISO :1998 / ROI

Levin Vesihuolto Oy Teppo, Hannu PL SIRKKA. *Fosfori liukoinen. *Typpi SFS-EN ISO :2005 / ROI SFS-EN ISO :1998 / ROI JÄTEVESITUTKIMUS Testausseloste 1 (2) Raporttinumero: 055722 Analyysit Vrk-virtaama *Kiintoaine GF/C *Biologinen hapenkulutus BOD7 / ATU *Kemiallinen hapenkulutus, CODCr *Fosfori *Fosfaattifosfori *Fosfaattifosfori

Lisätiedot

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 FI-90590 Oulu Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 www.poyry.fi Päiväys 31.3.2017 Sivu 1 (1) Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Laura Lehtniemi 25.3.215 Nro 29-15-1658 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 12 Laura Lehtniemi 28.2.13 Nro 238-13-1121 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (12)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2017 1 (5) 8 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2016 HEL 2017-003570 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 40/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 244. Laitilan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen, Laitila

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 40/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 244. Laitilan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen, Laitila LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 40/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 244 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2007 ASIA Laitilan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen,

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Keski-Savon Vesi Oy:n Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2017.

Lähetämme oheisena Keski-Savon Vesi Oy:n Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2017. 1 / 17 Keski-Savon Vesi Oy C 704 Janne Särkkä Borginkatu 9 78300 VARKAUS 6.3.2018 Tiedoksi: Keski-Savon Vesi Oy/ Juha Lind Keski-Savon Vesi Oy/Tero Hatva Varkauden kaupunki/karita Krooks Varkauden kaupunki/arto

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

S- J L u

S- J L u Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K 2 S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ 201 SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT 17 SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari

Lisätiedot

Ohessa lähetämme Teille Karesuvannon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015.

Ohessa lähetämme Teille Karesuvannon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015. 23.2.2016 RAPORTTI Ohessa lähetämme Teille velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015. AHMA YMPÄRISTÖ OY Jakelu: Enontekiön Vesihuolto Oy Karesuvannon jätevedenpuhdistamo / Kalttopää Enontekiön kunta /

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2011

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2011 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 2011 16WWE0275 16.4.2012 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2011 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT JA KALANKASVATUSLAITOKSET OSA 1: KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU OSA 2: VESISTÖTARKKAILU

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2014

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2014 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1642 Siikajoen yhteistarkkailu 214 i SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 214 OSA I: KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU 29.4.215 Satu Ojala, FM limnologi Minna

Lisätiedot

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset. Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu. Osa 2: Vesistötarkkailu

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset. Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu. Osa 2: Vesistötarkkailu 16WWE075 4.5.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu v. 010 Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu Osa : Vesistötarkkailu 16WWE075 7.4.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 2012 16UEC0057 25.4.2013 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT JA KALANKASVATUSLAITOKSET OSA 1: KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU OSA 2: VESISTÖTARKKAILU

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2012

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1641 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 212 Siikajoen yhteistarkkailu 212 Copyright Ahma ympäristö Oy 13.5.213 Kari Kaikkonen, ins. Minna Vaaramaa-Hiltunen, ins. (AMK) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 18.1.211 Nro 22-11-174 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Karjaa-Pohja jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Karjaa-Pohja jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Karjaa-Pohja jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raaseporin Vesi kg N/d Karjaan ja Pohjan viemäröintialueilta mereen johdettu typpikuorma v. 1983-2014 200 180 160 140 120 100

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 PL20, 90571 Oulu Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@poyry.com Iijoen alaosan yhteistarkkailu v. 2016 Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Oheisena lähetämme velvoitetarkkailun

Lisätiedot