Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016"

Transkriptio

1 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

2 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella ovat 1) turvallisuus/älyratkaisut 2) talous ja säästäminen & sijoittaminen ja 3) terveys. Tutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland* LähiTapiolan toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli suomalaista. Otos edustaa suomalaista väestöä iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on Keskimääräinen luottamusväli (N=1006) on n. ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). Tämän yhteenvetoraportin lisäksi LähiTapiolalle on toimitettu erillisenä tiedostona ristiintaulukoinnit (Excel). Lisäksi kyselystä on laadittu 6 alueraporttia: Varsinais-, Savo, Vellamo, Etelä-Pohjanmaa, Lappi ja Pääkaupunkiseutu. Alueraportteja varten on tehty lisäotokset (pl. Pääkaupunkiseutu). *Sales Questor Oy edustaa Suomessa YouGovin tutkimuspalveluja. Projektin vastuuhenkilönä Sales Questor Oy:ssä on toiminut Ville Haikola ( ,

3 Vastaajaryhmän rakenne

4 Vastaajaryhmän rakenne (N= kaikki, 1006) SUKUPUOLI Nainen 50% Mies 50% IKÄ vuotta 30% vuotta 36% vuotta 34% SUURALUE Uusimaa 30% Muu Etelä- 22% Länsi- 25% Pohjois- ja Itä- 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 Mikä on pääasiallinen vakuutusyhtiösi? (N= kaikki, 1006) OP-Pohjola 25% LähiTapiola 24% If 23% Turva 7% Fennia 5% Pohjantähti 2% Muu 3% Minulla ei ole vakuutusyhtiötä 6% En osaa sanoa 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Tulokset graafisesti Turvallisuus & Älyratkaisut

7 Mitkä seuraavista asioista sinua arjessa huolettavat? Valitse kaikki, jotka arjessasi sinua huolettavat. (N= kaikki) Suomen taloustilanne 55% 60% Oma taloustilanne 53% 50% Oma terveys 51% 53% Läheisten/omaisten terveys 49% 53% Pakolaisasiat 40% 39% Lasten tulevaisuus Väkivalta / sen uhka 23% 24% 31% 38% Talous ja terveys ovat edelleen ykköshuolenaiheet, talous hieman edellä. Työn stressaavuus/ työpaineet 22% 24% Oman työpaikan epävarmuus 18% 20% Oman asunnon arvon kehitys 8% 7% Ei mikään näistä 5% 3% En osaa sanoa 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kevät 2016 (N=1006) Syksy 2015 (N=1265)

8 Mitkä seuraavista asioista sinua arjessa huolettavat? Valitse kaikki, jotka arjessasi sinua huolettavat. (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) Suomen taloustilanne 55 % 53 % 57 % 49 % 57 % 58 % 52 % 62 % 55 % 52 % Oma taloustilanne 53 % 56 % 50 % 61 % 56 % 43 % 53 % 53 % 53 % 54 % Oma terveys 51 % 52 % 50 % 46 % 53 % 55 % 51 % 53 % 47 % 55 % Läheisten/omaisten terveys 49 % 56 % 43 % 44 % 52 % 51 % 52 % 47 % 48 % 49 % Pakolaisasiat 40 % 39 % 42 % 36 % 43 % 41 % 37 % 44 % 44 % 38 % Lasten tulevaisuus 31 % 35 % 28 % 18 % 38 % 35 % 31 % 32 % 32 % 31 % Väkivalta / sen uhka 23 % 27 % 19 % 19 % 23 % 26 % 20 % 22 % 25 % 24 % Työn stressaavuus/ työpaineet 22 % 22 % 22 % 36 % 24 % 8 % 23 % 24 % 23 % 18 % Oman työpaikan epävarmuus 18 % 19 % 18 % 29 % 22 % 6 % 23 % 17 % 19 % 13 % Oman asunnon arvon kehitys 8 % 8 % 9 % 8 % 8 % 9 % 5 % 12 % 11 % 7 % Ei mikään näistä 5 % 4 % 7 % 6 % 4 % 6 % 5 % 5 % 6 % 4 % En osaa sanoa 2 % 2 % 3 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 %

9 Mitkä seuraavista asioista arjen turvallisuudessa/vakaudessa ovat mielestäsi sellaisia, joiden tilaan sinä itse voit ratkaisevasti vaikuttaa? Valitse alla luetelluista kaikki, joihin koet, että sinulla itselläsi on ratkaiseva vaikutus. (N= kaikki, 1006) Oma henkinen hyvinvointi 70% Oma terveystilanne 66% Oma liikkumisen turvallisuus liikenteessä 59% Oman kodin (fyysinen) turvallisuus 59% Oman sosiaalisen tukiverkon olemassaolo 56% Oma taloustilanne 45% Työssä menestyminen Läheisten tai perheenjäsenten turvallisuus Lähiympäristön/ naapuruston turvallisuus 20% 35% 33% Henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin katsotaan itsellä olevan paremmat vaikutusmahdollisuudet kuin esimerkiksi omaan talouteen tai työssä menestymiseen. Työpaikan pysyminen 15% En mihinkään näistä 4% En osaa sanoa 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 Mitkä seuraavista asioista arjen turvallisuudessa/vakaudessa ovat mielestäsi sellaisia, joiden tilaan sinä itse voit ratkaisevasti vaikuttaa? Valitse alla luetelluista kaikki, joihin koet, että sinulla itselläsi on ratkaiseva vaikutus. (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) Oma henkinen hyvinvointi 70 % 76 % 64 % 66 % 71 % 73 % 72 % 66 % 73 % 69 % Oma terveystilanne 66 % 67 % 66 % 64 % 66 % 69 % 66 % 68 % 68 % 64 % Oma liikkumisen turvallisuus liikenteessä 59 % 61 % 57 % 53 % 61 % 62 % 60 % 50 % 65 % 60 % Oman kodin (fyysinen) turvallisuus 59 % 64 % 54 % 53 % 62 % 61 % 58 % 55 % 61 % 63 % Oman sosiaalisen tukiverkon olemassaolo 56 % 68 % 44 % 57 % 56 % 56 % 58 % 53 % 60 % 52 % Oma taloustilanne 45 % 45 % 45 % 44 % 44 % 47 % 44 % 49 % 46 % 43 % Työssä menestyminen 35 % 36 % 33 % 50 % 40 % 16 % 38 % 30 % 39 % 31 % Läheisten tai perheenjäsenten turvallisuus Lähiympäristön/ naapuruston turvallisuus 33 % 31 % 36 % 28 % 41 % 31 % 31 % 33 % 37 % 33 % 20 % 17 % 22 % 18 % 20 % 22 % 22 % 16 % 19 % 22 % Työpaikan pysyminen 15 % 13 % 17 % 22 % 16 % 8 % 17 % 14 % 15 % 15 % En mihinkään näistä 4 % 3 % 5 % 6 % 2 % 3 % 6 % 3 % 2 % 3 % En osaa sanoa 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 %

11 Seuraavassa on lueteltu tilanteita, joita tavalliselle suomalaiselle voi tapahtua. Mihin näistä olet jollain tavoin taloudellisesti varautunut (esim. ennakkosäästämisellä tai vakuutuksella) tai mihin mielestäsi tulisi varautua? (N= kaikki, 1006) Tulipalo kotona tai esim. vapaa-ajan asunnolla 52% 28% 12% 8% Kodin vesivahinko 48% 27% 16% 9% Loukkaantuminen esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai tapaturmassa 39% 35% 16% 10% Oma sairastuminen 33% 42% 15% 10% Oma tai perheenjäsenen kuolema 28% 35% 24% 13% Läheisen tai puolison tai perheenjäsenen sairastuminen 25% 42% 21% 13% Oma työttömyys 24% 32% 32% 13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olen varautunut taloudellisesti ennakkoon Ei ole mielestäni tarvetta varautua En ole varautunut, mutta olisi mielestäni syytä varautua En osaa sanoa

12 Arjen huolet, omat vaikutusmahdollisuudet ja varautuminen havaintoja. Talous ja terveys ovat selkeästi keskeisimmät huolenaiheet taustaryhmästä riippumatta. Naiset eroavat miehistä siinä, että heitä huolettaa miehiä enemmän läheisten terveys ja myös lasten tulevaisuus ja väkivalta / sen uhka. Nuorimmalla ikäluokalla (18-34v.) oma talous ja työhön liittyvät asiat ovat selvästi keskeisempiä huolenaiheita kuin vanhemmilla ikäluokilla. Työpaikan epävarmuus huolettaa Uudellamaalla selvästi Pohjois- ja Itä-Suomea useammin. Naiset uskovat selvästi miehiä useammin voivansa vaikuttaa omaan henkiseen hyvinvointiinsa ja sosiaalisten tukiverkkojen olemassaoloon. Mitä paremmat tulot omaa, sitä useammin kokee, että voi itse vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa ja työssä menestymiseen ja työpaikan pysymiseen. Nuorimman ikäluokan (18-34v.) varautuminen eri tilanteisiin on selvästi alhaisempaa kuin vanhemmilla ikäluokilla. Myös koulutustaso ja tulotaso ovat vahvasti erottelevia tekijöitä varautumisen suhteen, mitä korkeampi koulutus ja/tai mitä korkeammat tulot, sitä useammin eri tilanteisiin on varauduttu

13 Mikä seuraavista on mielestäsi paras taho huolehtimaan asuinympäristöösi liittyvästä turvallisuudesta? (N= kaikki, 1006) Poliisi tai pelastuslaitos 26% Asukasyhteisö/asukkaiden yhteistyö 17% Minä itse 15% Tekninen valvonta (kamerat, hälytysjärjestelmät) Kunta (alueen suunnittelulla, alueen palveluilla) 13% 12% Vastaukset hajautuvat varsin laajasti. Poliisi/pelastuslaitos on selvä ykkönen, mutta senkin valitsee vain neljännes. Vartiointiliike 4% Taloyhtiön hallitus 3% Ei mikään näistä 1% En osaa sanoa 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 Mikä seuraavista on mielestäsi paras taho huolehtimaan asuinympäristöösi liittyvästä turvallisuudesta? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) Poliisi tai pelastuslaitos 26 % 22 % 31 % 23 % 27 % 29 % 27 % 27 % 26 % 25 % Asukasyhteisö/asukkaiden yhteistyö 17 % 18 % 15 % 16 % 19 % 14 % 19 % 15 % 14 % 18 % Minä itse 15 % 12 % 18 % 12 % 14 % 19 % 10 % 13 % 17 % 22 % Tekninen valvonta (kamerat, hälytysjärjestelmät) Kunta (alueen suunnittelulla, alueen palveluilla) 13 % 13 % 14 % 10 % 17 % 12 % 12 % 15 % 15 % 12 % 12 % 16 % 9 % 15 % 11 % 12 % 15 % 10 % 12 % 12 % Vartiointiliike 4 % 5 % 3 % 6 % 3 % 3 % 3 % 5 % 5 % 3 % Taloyhtiön hallitus 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 2 % 3 % Ei mikään näistä 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 2 % 1 % - En osaa sanoa 7 % 9 % 6 % 13 % 5 % 5 % 7 % 8 % 8 % 7 % Miehet kokevat naisia hieman useammin, että on itse paras taho huolehtimaan asuinympäristön turvallisuudesta. Silti miehetkin kokevat poliisin/ pelastuslaitoksen useimmin parhaaksi tahoksi. Uudellamaalla parhaaksi tahoksi katsotaan muita alueita useammin muu kuin minä itse. Yleensäkin mitä pienempi asuinpaikkakunta, sitä useammin vastataan minä itse (pääkaupunkiseutulaisista 9%, maaseudulla asuvista 41%

15 Miten suhtaudut älyteknologian (esim. mobiilisovellusten tai mittauslaitteiden) käyttöön oman turvallisuutesi parantamisessa? (N= kaikki, 1006) 4% 14% 19% Olen hyvin kiinnostunut älyteknologian käytöstä oman turvallisuuden parantamiseen 25% Niukka enemmistö on vähintään varovaisesti kiinnostunut älyteknologian käytöstä oman turvallisuuden parantamiseen. 39% Olen varovaisesti kiinnostunut älyteknologian käytöstä oman turvallisuuden parantamiseen Suhtaudun varauksella älyteknologian käyttöön oman turvallisuuden parantamisessa Suhtaudun hyvin kielteisesti älyteknologian käyttöön oman turvallisuuden parantamisessa En osaa sanoa

16 Miten suhtaudut älyteknologian (esim. mobiilisovellusten tai mittauslaitteiden) käyttöön oman turvallisuutesi parantamisessa? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) 19% 39% 25% 4% 14% Nainen (N=503) 14% 40% 25% 4% 17% Mies (N=503) 23% 38% 24% 5% 11% 18-34v. (N=299) 24% 36% 23% 2% 15% 35-54v. (N=360) 20% 40% 25% 5% 10% 55-74v. (N=347) 13% 41% 25% 5% 16% Uusimaa (N=300) 19% 42% 23% 3% 13% Muu Etelä- (N=220) 15% 37% 27% 7% 14% Länsi- (N=250) 20% 39% 23% 4% 15% Pohjois- ja Itä- (N=235) 20% 37% 27% 3% 13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olen hyvin kiinnostunut älyteknologian käytöstä oman turvallisuuden parantamiseen Olen varovaisesti kiinnostunut älyteknologian käytöstä oman turvallisuuden parantamiseen Suhtaudun varauksella älyteknologian käyttöön oman turvallisuuden parantamisessa Suhtaudun hyvin kielteisesti älyteknologian käyttöön oman turvallisuuden parantamisessa En osaa sanoa

17 Millaisia asioita mieluiten seuraisit sovelluksen tai älyteknologian avulla? Valitse kaikki, joita olisit kiinnostunut seuraamaan. (N= kaikki, 1006) Kodin turvallisuutta murtojen, palojen tai muiden vahinkojen varalta 59% Kodin energiankulutusta 50% Terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten elintoimintoja 41% Iäkkäiden vanhempieni tai isovanhempieni liikkumista kotona tai kodin ulkopuolella 28% Lasten liikkumista kotona tai kodin ulkopuolella Ajotapaani / ajon turvallisuutta 21% 21% Kotiin liittyvät asiat nousevat kärkeen. Lasten seuranta nousee myös korkealle jos katsotaan vain lapsia omaavien vastauksia (50% heistä seuraisi lastensa liikkumista), koko otoksessa se ei nouse korkealle. Ajankäyttöäni 15% En mitään näistä 8% En osaa sanoa 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 Millaisia asioita mieluiten seuraisit sovelluksen tai älyteknologian avulla? Valitse kaikki, joita olisit kiinnostunut seuraamaan. (N= kaikki) Kodin turvallisuutta murtojen, palojen tai muiden vahinkojen varalta KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) 59 % 60 % 59 % 55 % 64 % 58 % 60 % 54 % 57 % 66 % Kodin energiankulutusta 50 % 50 % 50 % 55 % 51 % 46 % 50 % 45 % 52 % 53 % Terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten elintoimintoja Iäkkäiden vanhempieni tai isovanhempieni liikkumista kotona tai kodin ulkopuolella Lasten liikkumista kotona tai kodin ulkopuolella 41 % 42 % 41 % 46 % 41 % 38 % 43 % 39 % 40 % 43 % 28 % 30 % 26 % 24 % 34 % 25 % 29 % 26 % 30 % 27 % 21 % 22 % 20 % 25 % 31 % 7 % 20 % 19 % 22 % 23 % Ajotapaani / ajon turvallisuutta 21 % 18 % 23 % 24 % 20 % 19 % 17 % 21 % 22 % 23 % Ajankäyttöäni 15 % 12 % 19 % 29 % 12 % 7 % 17 % 12 % 19 % 13 % En mitään näistä 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 10 % 8 % 9 % 9 % 7 % En osaa sanoa 6 % 5 % 7 % 7 % 5 % 6 % 6 % 8 % 6 % 5 %

19 Olisitko itse halukas siihen, että aikanaan ikäihmisenä, tilanteessa, jossa asuisit yksin kotona, liikkumistasi ja tilaasi seurattaisiin älyteknologian avulla kotona asumisen mahdollistamiseksi? (N= kaikki, 1006) 25% 14% Selkeä enemmistö olisi valmis siihen, että olisi ikäihmisenä seurannan alaisena älyteknologian avulla. 61% Kyllä En En osaa sanoa

20 Olisitko itse halukas siihen, että aikanaan ikäihmisenä, tilanteessa, jossa asuisit yksin kotona, liikkumistasi ja tilaasi seurattaisiin älyteknologian avulla kotona asumisen mahdollistamiseksi? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) 61% 14% 25% Nainen (N=503) 61% 11% 28% Mies (N=503) 62% 17% 21% 18-34v. (N=299) 49% 16% 34% 35-54v. (N=360) 68% 11% 21% 55-74v. (N=347) 65% 15% 20% Uusimaa (N=300) 64% 13% 23% Muu Etelä- (N=220) 57% 18% 25% Länsi- (N=250) 62% 15% 24% Pohjois- ja Itä- (N=235) 62% 12% 27% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä En En osaa sanoa

21 Jos ikäihmisenä tilaasi älyteknologian avulla seurattaisiin, kenen mieluiten haluaisit saavan tiedon nopeasti, jos havaitaan, että kaikki ei ole normaalisti? (N= kaikki, 1006) Terveydenhuollon ammattilainen 37% Omat aikuiset lapset 32% Muu itse valitsemani vastuullinen henkilö 16% Vartiointiliike Naapuri 2% 2% Ulkopuolinen terveydenhoidon ammattilainen olisi niukasti halutumpi tiedon saaja kuin omat aikuiset lapset. Naapuriapuun ei juuri luoteta tai haluta turvautua. Vakuutusyhtiö 0% En kenenkään 4% En osaa sanoa 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 Jos ikäihmisenä tilaasi älyteknologian avulla seurattaisiin, kenen mieluiten haluaisit saavan tiedon nopeasti, jos havaitaan, että kaikki ei ole normaalisti? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) Terveydenhuollon ammattilainen 37 % 37 % 37 % 33 % 37 % 40 % 40 % 37 % 37 % 32 % Omat aikuiset lapset 32 % 31 % 32 % 30 % 32 % 33 % 28 % 36 % 30 % 34 % Muu itse valitsemani vastuullinen henkilö 16 % 20 % 13 % 14 % 18 % 16 % 17 % 13 % 16 % 18 % Vartiointiliike 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 1 % 4 % 1 % Naapuri 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % - 2 % 3 % Vakuutusyhtiö 0 % - 1 % 1 % 0 % % 0 % - En kenenkään 4 % 1 % 6 % 5 % 3 % 3 % 3 % 3 % 5 % 4 % En osaa sanoa 7 % 7 % 7 % 12 % 7 % 4 % 8 % 9 % 5 % 8 %

23 Älyteknologian hyödyntäminen turvallisuudessa havaintoja. Miehet ovat naisia hieman kiinnostuneempia älyteknologian hyödyntämisestä oman turvallisuuden parantamisessa. Myös nuorimmilla on hieman vanhempia myönteisempi asenne tähän. Erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Kuitenkin kysyttäessä olisiko itse halukas siihen, että aikanaan ikäihmisenä, yksin kotona asuessaan, liikkumistasi ja tilaasi seurattaisiin älyteknologian avulla, miehet ja nuoret olivat hieman muita kielteisempiä tai epävarmempia ajatukselle

24 Kun kouluikäiset lapset (7-15v.) liikkuvat ja viettävät aikaansa kotinsa lähiympäristössä, tulisiko mielestäsi turvallisuuden näkökulmasta tälle asettaa joitain rajoituksia tai valvontaa? (N= kaikki, 1006) Tulisi asettaa rajoituksia mihin aikaan voi liikkua 46% Tulisi olla ajoittaista valvontaa vanhempien/aikuisten taholta 41% Tulisi asettaa rajoituksia millä alueilla saa liikkua tai ei saa liikkua 24% Ei tarvita erityisiä rajoituksia tai valvontaa, saavat liikkua vapaasti 16% Vain joka kuudes ei asettaisi rajoituksia tai valvontaa kouluikäisten lasten ulkona oleskelulle. Aikarajoitteita asettaisi selvästi useampi kuin aluerajoitteita. En osaa sanoa 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25 Kun kouluikäiset lapset (7-15v.) liikkuvat ja viettävät aikaansa kotinsa lähiympäristössä, tulisiko mielestäsi turvallisuuden näkökulmasta tälle asettaa joitain rajoituksia tai valvontaa? (N= kaikki) Tulisi asettaa rajoituksia mihin aikaan voi liikkua Tulisi olla ajoittaista valvontaa vanhempien/aikuisten taholta Tulisi asettaa rajoituksia millä alueilla saa liikkua tai ei saa liikkua Ei tarvita erityisiä rajoituksia tai valvontaa, saavat liikkua vapaasti KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) 46 % 50 % 43 % 43 % 44 % 51 % 46 % 46 % 45 % 48 % 41 % 43 % 39 % 36 % 47 % 38 % 37 % 42 % 42 % 43 % 24 % 24 % 23 % 23 % 25 % 23 % 22 % 24 % 22 % 27 % 16 % 11 % 20 % 18 % 16 % 13 % 19 % 12 % 15 % 15 % En osaa sanoa 11 % 12 % 9 % 14 % 8 % 10 % 10 % 12 % 10 % 10 % Miehet kokevat naisia useammin, että rajoituksia tai valvontaa ei tarvita. Kotona asuvia lapsia omaavistakin 11% on sitä mieltä, että rajoituksia ei tarvita. Nuorista, joilla ei vielä ole perhettä joka viides (21%) kokee, että rajoituksia ei tarvita. Vastaajista, joilla itsellään ei ollut lapsena erityisiä rajoituksia tai valvontaa, 30% kokee, ettei rajoituksia/valvontaa tarvita. Rajoituksia/valvontaa itse lapsena kokeneista tätä mieltä on vain 7%

26 Kun aikanaan itse olit kouluikäinen ja liikuit kotisi lähiympäristössä, oliko sinulle asetettu joitain rajoituksia tai valvontaa? (N= kaikki, 1006) Kyllä, oli rajoitettu mihin aikaan saa liikkua 41% Oli ajoittaista valvontaa vanhempien/aikuisten taholta 24% Kyllä, oli rajattu missä saa ja ei saa liikkua 19% Ei ollut erityisiä rajoituksia tai valvontaa 38% En osaa sanoa 4% Yli kolmanneksella ei ollut rajoituksia tai valvontaa omassa lapsuudessaan. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27 Kun aikanaan itse olit kouluikäinen ja liikuit kotisi lähiympäristössä, oliko sinulle asetettu joitain rajoituksia tai valvontaa? (N= kaikki) Kyllä, oli rajoitettu mihin aikaan saa liikkua Oli ajoittaista valvontaa vanhempien/aikuisten taholta Kyllä, oli rajattu missä saa ja ei saa liikkua Ei ollut erityisiä rajoituksia tai valvontaa KAIKKI (N=1006) Nainen (N=503) Mies (N=503) 18-34v. (N=299) 35-54v. (N=360) 55-74v. (N=347) Uusimaa (N=300) Muu Etelä- (N=220) Länsi- (N=250) Pohjoisja Itä- (N=235) 41 % 45 % 37 % 46 % 41 % 38 % 42 % 43 % 41 % 39 % 24 % 24 % 24 % 27 % 24 % 21 % 22 % 25 % 27 % 21 % 19 % 22 % 16 % 25 % 17 % 15 % 20 % 20 % 17 % 17 % 38 % 35 % 41 % 29 % 40 % 44 % 38 % 36 % 37 % 41 % En osaa sanoa 4 % 3 % 4 % 7 % 3 % 2 % 5 % 4 % 3 % 3 % Iän mukaan on nähtävissä, että rajoituksia/valvontaa liikkumiselle on aikojen myötä lisätty. Yli 55-vuotiaista lähes joka toisella ei aikanaan ollut erityisiä rajoituksia/valvontaa, nuorimmasta ikäluokasta vain reilulla neljänneksellä

28 Tulokset graafisesti Talous ja säästäminen & sijoittaminen

29 Mitä mieltä olet väittämästä uskon Suomen talouden lähtevän nousuun seuraavien 12 kuukauden aikana? (N= kaikki) Maaliskuu 2016 (N=1006) 3% 26% 33% 26% 13% Positiivisuus on aavistuksen noussut (tilastollisesti merkitsevä muutos), mutta silti selvä enemmistö on edelleen skeptinen talouden nousun suhteen. Syyskuu 2015 (N=1265) 2% 22% 38% 28% 10% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

30 Mitä mieltä olet väittämästä uskon Suomen talouden lähtevän nousuun seuraavien 12 kuukauden aikana? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) 3% 26% 33% 26% 13% Nainen (N=503) 2% 20% 36% 27% 15% Mies (N=503) 5% 31% 29% 24% 11% 18-34v. (N=299) 2% 17% 33% 32% 16% 35-54v. (N=360) 3% 23% 35% 26% 13% 55-74v. (N=347) 4% 36% 30% 20% 10% Uusimaa (N=300) 4% 27% 32% 24% 13% Muu Etelä- (N=220) 6% 26% 32% 28% 9% Länsi- (N=250) 2% 23% 33% 27% 15% Pohjois- ja Itä- (N=235) 1% 27% 34% 24% 14% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

31 Suomen talouden nousuodotukset havaintoja. Miehet ovat melko selvästi naisia optimistisempia Suomen talouden nousun suhteen. Samoin optimismi kasvaa iän myötä, nuoret ovat selvästi pessimistisimpiä. Hehän myös olivat eniten huolissaan omasta talous- ja työtilanteestaan. Vastaava ero näissä ryhmissä oli nähtävissä myös syksyllä Työntekijät ovat myös selvästi pessimistisempiä kuin toimihenkilöt/asiantuntijat tai yksityisyrittäjät. Mitä korkeampi koulutustaso, sitä suurempi on luottamus talouden nousuun

32 Kuinka henkilökohtainen taloudellinen tilanteesi on muuttunut viimeisen 12 kuukauden aikana? (N= kaikki, 1006) 5% 13% 32% Joka toinen katsoo ettei omassa taloudellisessa tilanteessa ole vuoden sisällä tapahtunut muutosta. Heikentymistä kokeneita on kolmasosa, selvästi parantumista kokeneita enemmän. Taloudellinen tilanteeni on parantunut Taloudellinen tilanteeni ei ole muuttunut Taloudellinen tilanteeni on heikentynyt En osaa sanoa 50%

33 Kuinka henkilökohtainen taloudellinen tilanteesi on muuttunut viimeisen 12 kuukauden aikana? (N= kaikki) KAIKKI (N=1006) 13% 50% 32% 5% Nainen (N=503) 12% 48% 35% 5% Mies (N=503) 14% 52% 29% 4% 18-34v. (N=299) 20% 40% 32% 8% 35-54v. (N=360) 12% 50% 34% 3% 55-74v. (N=347) 8% 59% 30% 3% Uusimaa (N=300) 16% 50% 28% 6% Muu Etelä- (N=220) 10% 47% 40% 3% Länsi- (N=250) 13% 52% 30% 5% Pohjois- ja Itä- (N=235) 12% 52% 32% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Taloudellinen tilanteeni on parantunut Taloudellinen tilanteeni on heikentynyt Taloudellinen tilanteeni ei ole muuttunut En osaa sanoa

34 Syyt oman taloustilanteen paranemiselle / heikentymiselle. Taloudellinen tilanne parantunut, (N=132) Taloudellinen tilanne heikentynyt (N= 323) Työn saanti tai uusi parempipalkkainen työ 42% Kasvaneet asumiskustannukset 44% Lisääntyneet muut kuin palkkatulot (pääomatulot, omaisuuden myyntitulot, sosiaalituet) Velkojen väheneminen/loppuminen 22% 20% Palkkatulojen väheneminen/ loppuminen Kasvaneet muut kustannukset (liikkumisessa, harrastuksissa, lasten tukemisessa yms.) 42% 37% Kumppanin tulojen kasvu 14% Velkaantuminen/velanmaksu vie aiempaa enemmän rahaa 23% Pienentyneet muut kustannukset (liikkumisessa, harrastuksissa, lasten tukemisessa yms.) 11% Pienentyneet muut kuin palkkatulot (pääomatulot, sosiaalituet) Kumppanin tulojen pienentyminen 20% 13% Pienentyneet asumiskustannukset 9% Eläkkeelle/(etuus)vapaalle jääminen 10% Muu syy 18% Muu syy 14% En osaa sanoa 1% En osaa sanoa 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 Oman taloudellisen tilanteen muutos havaintoja. Nuorimman ikäluokan (18-34v.) osalta tilanne on myönteisin, vaikka heidänkin kohdallaan heikentymistä kokeneita on selvästi enemmän kuin parantumista kokeneita. Nuoret kuitenkin olivat eniten huolissaan taloudellisesta tilanteestaan (ks. edellä). Nuorten osalta muita parempaa tulosta oman tilanteen muutokselle selittää osaltaan se, että osa tuosta ikäryhmästä on siirtynyt työelämään ja siten tilanne parantunut (60% heistä selitti työn saannin tai parempipalkkaisen työn syyksi taloudellisen tilanteen paranemiselle). Uudellamaalla tilanne on hieman muuta maata parempi. Saldoluku Uudellamaalla on -12 (parantumista kokeneet miinus heikentymistä kokeneet) ja muualla -17 ja -30 välillä. Työelämän ulkopuolella olevat kokevat odotetusti useimmin tilanteensa heikentyneen (saldoluku -32). Suurituloisimpien talouksien (yli 94500e / vuosi) saldoluku on positiivinen (+7). Työ on selvästi keskeisin selittäjä taloudellisen tilanteen paranemisessa. Myös muiden tulojen kasvu on keskeisempi kuin kustannusten pieneneminen. Taloudellisen tilanteen heikkenemistä puolestaan selittää eniten asumiskulujen kasvu, se on niukasti suurempi syys kuin palkkatulojen pieneneminen tai loppuminen. Myös muiden kustannusten nousu on keskeinen selittäjä

36 YouGov in brief It is YouGov s ambition to supply a live stream of continuous, accurate data and actionable insight into what people are thinking and doing all over the world, all of the time, so that companies and institutions can better serve the people that sustain them. when? Founded in the UK in 2000, YouGov is considered the pioneer of online market research. YouGov has been named one of the world s top 25 research companies by the respected Honomichl Global Top 25 Report.

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Alueyhteenveto Etelä-Pohjanmaa Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa on esitetty graafisesti Etelä-Pohjanmaan aluetulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot

SUOMALAISET LAHJOITTAJINA

SUOMALAISET LAHJOITTAJINA SUOMALAISET LAHJOITTAJINA Kuluttajakyselyn yhteenveto Lokakuu 2018 Suomalaiset lahjoittajina Johdanto Tämän kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 Kyselyn tausta ja sisältö Tämän kyselytutkimuksen liittyen suomalaisten näkemyksiin kuntien vastuullisista hakinnoista

Lisätiedot

Arjen katsaus Talous- ja sijoittajakysely, maaliskuu 2016

Arjen katsaus Talous- ja sijoittajakysely, maaliskuu 2016 Arjen katsaus Talous- ja sijoittajakysely, maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 Kuluttajakysely sähkön puhelinmyynnistä marraskuu 2018 - Johdanto Paikallisvoima ry Kuluttajakysely sähkön puhelinmyynnistä marraskuu

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖN PUHELINMYYNNISTÄ Marraskuu 2018 Johdanto YouGov Finland on toteuttanut tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoima ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan

Lisätiedot

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015

Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Santander - kuluttajakysely auton korjauskuluista Elokuu 2015 Johdanto Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut YouGov Finland Vaikutustoimisto Zipipop Freudin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Arkielämän kemikaalit kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2015 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti päätulokset Motiva Services Oy:n kuluttajatutkimuksesta

Lisätiedot

Kuluttajatutkimusraportti

Kuluttajatutkimusraportti Kuluttajatutkimusraportti Ympäristömerkintä kodin sisustus-, remontointi- ja rakennustarviketuoteryhmässä kuluttajien asenteet ja tietämys Tammikuu 2014 Johdanto Tässä raportissa on esitetty graafisesti

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO

KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO 20.3.2017 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan kuluttajatutkimuksesta liittyen suomalaisiin sijoittajina. Tutkimuksen on toteuttanut

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016

KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA. Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 KULUTTAJAKYSELY KUNTIEN VASTUULLISISTA HANKINNOISTA Yhteenvetoraportti huhtikuu 2016 Kyselyn tausta ja sisältö Tämän kyselytutkimuksen liittyen suomalaisten näkemyksiin kuntien vastuullisista hakinnoista

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan

Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan Rahapuhetta Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan Herättämässä keskustelua siitä, mistä ei keskustella Rahapuhetta on OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa toteuttama

Lisätiedot

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Onhan siinä Avainlippu-kampanja Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Suomalaisen Työn Liiton tutkimus Nuoret, työ ja kuluttaminen 201 Tutkimusten toteutus Osana Onhan

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ. Paikallisvoima KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖSTÄ Paikallisvoima Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoimalle on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus

Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus Suomalaisen Työn Liiton tutkimus Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 Tutkimuksen toteutus Nuoret, työ

Lisätiedot

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018 Nopeusrajoitteiset henkilöautot Huhtikuu 208 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 0-7 -vuotias väestö Suomessa Manner-Suomi 000 Tiedonkeräys 000 vastaajaa, väestönäyte Tiedonkeräysmenetelmä: Online-paneeli,

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ

KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN TUNTEET JA TIEDOT HIILIDIOKSIDIKYSYMYKSISTÄ Toteuttanut Pöyryn toimeksiannosta YouGov Finland Syyskuu, 2018 MYYTTI: YDINVOIMA TUOTTAA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ Totuus: ydinvoiman

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Taloustutkimus Oy Pasi Holm 1 Yhteenveto seniorikansalaisten kotihoidosta Kotihoidon piirissä vajaat 60.000 seniorikansalaista Yli 74-vuotiaita

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

NUORTEN TALOUSOSAAMINEN. Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista.

NUORTEN TALOUSOSAAMINEN. Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. NUORTEN TALOUSOSAAMINEN Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. 1 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoaa tietoa sekä kokemuksia taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä.

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Kirsi Auranmaa 9.5.2012 Kuluttajatutkimus YouGov Finland Ympäristömerkinnän toimeksiannosta 29.3. 2.4.2012 tuhat 16-74 vuotiasta

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Kansalaistutkimus STTK

Kansalaistutkimus STTK Kansalaistutkimus STTK 24.8.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 18-75-vuotiaiden Suomessa asuvien parissa Kyselyn aiheena oli muun muassa osaamisen

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Valtakunnalliset neuvolapäivät, Helsinki 21..214 Johanna Lammi-Taskula 3..214 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä

Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä Kyselytutkimus naisyrittäjyydestä Hill+Knowlton Yhteenvetoraportti Helmikuu 2019 Johdanto YouGov Finland on toteuttanut tämän kyselytutkimuksen Hill+Knowltonin toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖKATKOISTA JA SÄHKÖLASKUSTA Helmikuu Paikallisvoima

KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖKATKOISTA JA SÄHKÖLASKUSTA Helmikuu Paikallisvoima KULUTTAJAKYSELY SUOMALAISILLE SÄHKÖKATKOISTA JA SÄHKÖLASKUSTA Helmikuu 2018 Paikallisvoima Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Paikallisvoimalle on toteuaanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoiaeena

Lisätiedot

Nuorten trendit ja päihteet. Osaamiskeskus Vahvistamo Verkostokoordinaattori Mika Piipponen

Nuorten trendit ja päihteet. Osaamiskeskus Vahvistamo Verkostokoordinaattori Mika Piipponen Nuorten trendit ja päihteet Osaamiskeskus Vahvistamo Verkostokoordinaattori Mika Piipponen Nuorisoalalla työskentelevien osaamisen vahvistaminen: mielenterveyden edistäminen ja päihde- ja pelihaittojen

Lisätiedot

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 8.11.2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus

Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus Terve Kunta -verkostopäivä 10.4.2019 Hollola Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus Suvi Parikka, kehittämispäällikkö, THL FinSote-tulokset/Parikka Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 ja Nuoret ja työelämä

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. "Polkuja kohti uudenlaista työtä" TAMPERE Sami Myllyniemi

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. Polkuja kohti uudenlaista työtä TAMPERE Sami Myllyniemi Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa "Polkuja kohti uudenlaista työtä" 28.4.2017 TAMPERE Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Näin Suomi kommunikoi

Näin Suomi kommunikoi Näin Suomi kommunikoi Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen suunnittelusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa Oyj. Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Katse tulevaisuudessa

Katse tulevaisuudessa Katse tulevaisuudessa Nuorten näkemyksiä Nuorisobarometrin kertomana Val3on nuorisoneuvosto 3etoanuorista.fi Val3on nuorisoneuvosto Val3oneuvoston ase8ama nuorisotyön ja poli3ikan asiantun3jaelin 1) käsitellä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Porvoon seutu Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lokakuu 2018 2 Keskimäärin 4 matkaa kesässä Uusimaa vierailluin maakunta Vastaajat

Lisätiedot

Suomalaiset ja työnteko & suomalaisuuden merkitys tuotteissa ja palveluissa

Suomalaiset ja työnteko & suomalaisuuden merkitys tuotteissa ja palveluissa Suomalaiset ja työnteko & suomalaisuuden merkitys tuotteissa ja palveluissa METODI JA OTOS N = 1001 Kysely toteutettiin lomakekyselynä M3 Research Finlandin paneelissa maaliskuussa 2015. ASUINALUE Uusimaa

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

MIHIN RAHANI RIITTÄVÄT -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Jaakko Kiander #iareena

MIHIN RAHANI RIITTÄVÄT -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Jaakko Kiander #iareena MIHIN RAHANI RIITTÄVÄT -TUTKIMUKSEN TULOKSET Jaakko Kiander 1.2.219 @KianderJaakko #iareena MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Ikääntyvien talous puhuttaa ja eläkkeelle jääminen aiheuttaa elämänmuutoksia, joita tämä

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA NUORISOBAROMETRI : VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, mutta kiinnostus vaihtelee koulutustason mukaan. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Kyselyn toteutus Tämän kyselyn toteutti EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11. 1. tammikuuta

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot