Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat"

Transkriptio

1 Tuntisuunnitelmamalli: Matkaesitteiden reaaliat Oppimistavoitteet 2.3 Vaihe: I Ennakkovalmistelut Matkaesitteitä opiskelijoiden kotiseudusta tai kotimaasta opiskelijoiden äidinkielellä. Myös matkailuun suunnattuja verkkosivuja voi tarkastella; siinä tapauksessa opetustilassa on oltava riittävästi tietokoneita, joissa verkkoyhteys. Työskentelyryhmät Pareittain tai kolmen opiskelijan ryhmissä. Aika (tarvittava kokonaisaika) 1,5 tuntia Taustatietoa opettajalle Keskeinen käsite: reaalia Termi realia on latinaa ja tarkoittaa konkreettisia asioita, ja käännöstieteessä sillä viitataan käsitteisiin, jotka ovat osa jonkin kieliparin lähdekulttuuria mutta joita ei tunneta kohdekulttuurissa (Leppihalme 2011:126). Tämä johtuu siitä, että todellisuus rakentuu kulttuureissa eri tavoin. Leppihalmeen (2001: 139) mukaan reaaliat ovat leksikaalisia elementtejä (sanoja tai ilmaisuja), jotka viittaavat kielen ulkoiseen maailmaan.. Leppihalme kuitenkin tähdentää, että jaettelu kielen ulkoisiin ja kielen sisäisiin elementteihin on hieman keinotekoinen, sillä aina kun ollaan tekemisissä sanojen kanssa, ollaan väistämättä tekemisissä myös kielen kanssa, vaikka sanat itsessään viittaisivatkin ulkoiseen maailmaan (Leppihalme 2001: 139). Florinin (1993: 123) mukaan reaaliat ovat sanoja ja ilmaisuja, joilla kuvataan yhden kansakunnan elintapoja, kulttuuria ja yhteiskunnallista ja historiallista kehitystä heijastavia esineitä ja käsitteitä tavanomaisia asioita, jotka ovat vieraita ja tuntemattomia jossakin toisessa kulttuuripiirissä. Koska reaalioilla on tietty paikallinen ja/tai historiallinen värityksensä, niillä ei ole tarkkaa vastinetta muissa kielissä. Rinnakkaisia termejä: kulttuurisidonnainen ongelma, kulttuurispesifi asia, kielen ulkoinen kulttuuriviittaus tai kulttuurispesifi viittaus. Reaalioiden luokittelu Nedergaard-Larsenin (1993) mukaan Kielenulkoiset kulttuurisidonnaiset ongelmatyypit Maantiede ym. maantiede meteorologia biologia vuoret, joet

2 sää, ilmasto kasvillisuus, eläimet Kulttuurimaantiede alueet, kaupungit kadut, tiet ym. Historia rakennukset: monumentit, linnat ym. tapahtumat: sodat, vallankumoukset, liputuspäivät ihmiset: tunnetut historialliset henkilöt Yhteiskunta teollisuus: kauppa ja teollisuus, energiantuotanto ym. yhteiskunnan järjestelmät: puolustus, oikeusjärjestelmä, poliisi, vankilat, paikallis- ja valtionhallinto politiikka: valtionjohto, ministeriöt, vaalijärjestelmä, poliittiset puolueet, poliitikot, poliittiset järjestöt sosiaaliset olot: ryhmät, alakulttuurit, elinolosuhteet, ongelmat, elintavat, tavat, asuminen, liikkuminen, ruoka, ateriat, vaatetus, käyttötavarat, perhesuhteet Kulttuuri uskonto: kirkot, rituaalit, moraali, papit, piispat, uskonnolliset juhlapyhät, pyhimykset koulutus: koulut, yliopistot ja korkeakoulut, koulutuslinjat, kokeet media: TV, radio, sanomalehdet, aikakauslehdet kulttuuri: harrastukset, museot, taideteokset, kirjallisuus, kirjailijat, teatteri, elokuvat, näyttelijät, muusikot, idolit, ravintolat, hotellit, yökerhot, kahvilat, urheilu, urheilijat Reaalioiden mahdollisia käännösstrategioita (Leppihalme 2001); esimerkit englannista suomeen. Suora laina: pub - pubi käännöslaina: ginger beer - inkivääriolut kulttuuriadaptaatio: Hyde Park Corner - Esplanadinkulma yläkäsite: Spotted dick - jälkiruoka, Explisiittistäminen: the Blitz - Lontoon pommitukset Lisäys: kääntäjän huomautus, sanasto, esipuhe tms. Poisto: reaalia jätetään pois eikä tilalle laiteta mitään Reaalioiden kääntämiseksi on näiden seitsemän menetelmän lisäksi muitakin tapoja, mutta Leppihalmeen listaus on aika kattava. Leppihalmeen mukaan on mahdollista myös yhdistellä strategioita. Esimerkiksi suoraa lainaa tai käännöslainaa voi täydentää lisäyksellä (2001: 145). Ks. lisätietoa esim.: Florin, Sider Realia in translation. Teoksessa: Zlateva, Palma (toim.) Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives. London: Routledge,

3 Leppihalme, Ritva 2001: Translation strategies for realia. Teoksessa: Kukkonen, P. & Hartama-Heinonen, R. (toim.) Mission, Vision, Strategies, and Values: A Celebration of Translator Training and Translation Studies in Kouvola. Helsinki: Helsinki University Press, Leppihalme, Ritva 2011: Realia. Teoksessa: Yves Gambier & Luc van Doorslaer (toim.): Handbook of Translation Studies. John Benjamins: Amsterdam, Nedergaard-Larsen, Birgit Cultural factors in subtitling. Perspectives: Studies in Translatology 2, Aktiviteetit 1. johdanto: 15 minuuttia Opiskelijat muodostavat markkinointitiimejä, joissa heitä ohjeistetaan miettimään ja listaamaan kymmenen asiaa, jotka tekevät heidän kotiseudustaan/maastaan erityislaatuisen (opiskelijan tehtävälomakkeen tehtävä 1). Vaihtoehtoisesti opiskelijoita voi pyytää kirjaamaan ne asiat, joita he kaipaisivat eniten, jos muuttaisivat kotiseudultaan/maastaan pois pitkäksi aikaa. Kukin opiskelijaryhmä kirjoittaa listansa taululle kaikkien nähtäväksi. 2. Keskustelu reaalian käsitteestä, opettajavetoinen: 15 minuuttia Opettaja esittelee käsitteen yhtenä esimerkkinä tarkan vastineen puuttumisesta käännettäessä ja antaa käsitteelle määritelmiä. Reaalioiden esimerkkejä poimitaan taululla olevista listoista. Tässä vaiheessa opiskelijoita kehotetaan miettimään listattuja asioita jonkin tietyn kohdekulttuurin näkökulmasta. (tehtävälomakkeen tehtävä 2). 3. Esitteen analyysi: 30 minuuttia Opiskelijoille annetaan esite analysoitavaksi. Opiskelijat tarkastelevat sitä pienissä ryhmissä ja etsivät siitä reaalioita. Ajatuksena siis on, että teksti tulee käännettäväksi; jotta kulttuurispesifisyyden voi määrittää, tekstiä on luettava tietyn kohdekulttuurin näkökulmasta. Tässä vaiheessa opiskelijoita voi kehottaa jo miettimään, millä tavoin he kääntäisivät mahdolliset kulttuurisidonnaisuudet vahvimmalle vieraalle kielelleen. (Mahdollisia kohdekieliä voi olla useampiakin, opiskelijoiden kielivalikoiman mukaan. (tehtävälomakkeen tehtävä 3.) 4. Keskustelu ja strategioiden esittely, 30 minuuttia Keskustelu pienryhmätyöskentelyn tuloksista ja ehdotetuista käännösmenetelmistä. Lopuksi Leppihalmeen käännösstrategioiden esittely. (Strategiat voi esitellä aiemminkin; yksi tehtävän tavoitteista on kuitenkin saada opiskelijat miettimään itse erilaisia käännösmenetelmiä siksi valmiita kategorioita ei suositella annettavaksi etukäteen.) Muunneltavuus käännöskursseille/integroituun opetukseen Tehtävää voi käyttää sellaisenaan myös käännöskurssilla; tehtävien 1-4 jälkeen esitteen (saman tai jonkin toisen) voi antaa opiskelijoille käännettäväksi kotitehtävänä.

4 OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE: Reaaliat matkaesitteissä 1. Kuulut kotiseutusi (kaupungin/maan) matkailumarkkinointitiimiin ja olette lähdössä kansainvälisille matkamessuille. Olette aloittelemassa esitteiden suunnittelua messuja varten; jotta pääsisitte vauhtiin, teitä pyydetään miettimään KYMMENEN avainsanaa/asiaa, joilla matkailijoita voisi houkutella kotiseudullenne. Listatkaa avainsanat alle. 2. Pohtikaa listaamianne asioita kääntämisen näkökulmasta. Onko joukossa asioita, jotka voivat olla ongelmallisia kääntää vahvimmalle vieraalle kielellenne (tai kielille, jos ryhmässä on useamman kielen opiskelijoita)? Tehkää muistiinpanoja alle.

5 Tarkastelkaa saamaanne esitettä. Millaisia reaalioita siinä on? Kuinka kääntäisitte ne vahvimmalle vieraalle kielellenne (tai kielille)?

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Se on syntynyt Lastenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika?

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Tässä artikkelissa verrataan Suomen peruskoulun yhteiskuntatiedon opettajien käsityksiä yhteiskuntaopetuksen

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa Taina Tammelin-Laine Luku- ja kirjoitustaito on ja on ollut jo yli sadan vuoden ajan meille suomalaisille itsestään selvä asia. Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan

Lisätiedot

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Merja Koskela Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos Abstract Today tax authorities offer their

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Ville Ylikahri Vaalikentillä törmää väistämättä kahteen kysymykseen: Miksi minun pitäisi äänestää juuri Vihreitä? Miksi minun pitäisi äänestää juuri sinua? Kumpi näistä

Lisätiedot

RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ

RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ 1 Lotta Ilmasti RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ Näkökulmana mahdollisten paluumuuttajien kielellinen sopeutuminen ja sen tukeminen Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto Toukokuu 2006 Lotta Ilmasti

Lisätiedot

Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa

Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa BECZNER BARBARA Budapest Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa Tehokas viestinta riippuu siita, kuinka hyvin keskustelun osapuolet havaitsevat toistensa

Lisätiedot

Kansainvälistyminen ja liikkuvuus ovat

Kansainvälistyminen ja liikkuvuus ovat Suomen kieli SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA Satu Rakkolainen-Sossa Kolmikielinen koti kasvuympäristönä Kansainvälistyminen ja liikkuvuus ovat synnyttäneet uudenlaisia kieliasetelmia. Maailmanlaajuisesti ja Suomessakin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot