Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö."

Transkriptio

1 Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007

2 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö 11 Arvot 12 Strategia 14 Näkymät 15 Henkilöstö 18 Yhteiskuntavastuu 21 Liiketoiminnot 21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 30 Vahinkovakuutustoiminta 36 Vakavaraisuus ja riskiasema 36 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 38 Vahinkovakuutustoiminta 41 Hallinnointi ja johto 45 Organisaatio 46 Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 49 Osakkeet ja osakkeenomistajat 52 Tietoja osakkeenomistajille 53 Yhteystietoja Taloudelliset julkaisut Tämä julkaisu yhdessä Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaisun kanssa muodostaa Pohjola Pankki Oyj:n vuosikertomuksen vuodelta Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 löytyy internetosoitteesta > Media. Samasta osoitteesta voi myös tilata vuosikatsauksia. Vuosikertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti löytyvät internet-osoitteesta Kaikki vuosikertomuksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaukset 2008 Pohjola Pankki Oyj julkaisee vuonna 2008 kolme osavuosikatsausta: tammi maaliskuulta , huhti kesäkuulta ja heinä syyskuulta Katsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat saatavissa internet-osoitteesta Paperikopioita voi tilata puhelimitse (puh ) tai sähköpostitse

3 OKO on nyt Pohjola OKO Pankki Oyj:n (OKO) nimi muuttui Pohjola Pankki Oyj:ksi. OP-ryhmä otti käyttöönsä uuden nimen OP-Pohjolaryhmä jo vuoden 2007 syksyllä. Uusissa nimissä nivoutuvat yhteen pankki-, sijoitusja vahinkovakuutustoiminta sekä kaksi perinteikästä ja vahvaa suomalaista brändiä. OKO Pankki Oyj osti syyskuussa 2005 silloisen Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannan enemmistön ja hankki sittemmin koko osakekannan haltuunsa. Heti osakekaupan yhteydessä todettiin, että konserni säilyttää Pohjola-brändin. Pohjola-kauppa muutti ratkaisevasti OKOn rakennetta ja liiketoiminnan sisältöä. Nimenmuutoksella yhtiölle saatiin yksi toiminnan yhteen kokoava nimi ja brändi. Pohjola-brändi on erittäin tunnettu sekä kuluttajien että yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Konsernin liiketoiminnasta puolet on vahinkovakuutusta, ja toinenkin puoli suuntautuu pääosin suuryrityksiin ja yhteisöihin. Siksi merkittävästi uusiutuneelle pörssiyhtiölle valittiin nimeksi Pohjola OKO, alkuperäiseltä nimeltään Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiö perustetaan 14. toukokuuta Helsingissä OKO saa oikeuden myöntää luottoja osuuskassojen ohella myös muille osuustoiminnallisille yrityksille OKO saa luvan ottaa vastaan talletuksia yleisöltä OKO ottaa ensimmäisen ulkomaisen lainan Ranskan pääomamarkkinoilta OKO saa oikeuden myöntää lainoja pienteollisuudelle OKO siirtyy liikepankkilain alaiseksi. Loputkin lainanannon rajoitukset poistuivat OKO aloittaa rahoitusyhtiötoiminnan. OKO liittyy pankkien kansainvälisen yhteistyöverkoston perustamaan SWIFT-maksuliikejärjestelmään Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola perustetaan Pohjola liittyy perustettavaan Helsingin arvopaperipörssiin Matkavakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisesta tulee Pohjolan tytäryhtiö Syntyy Pohjola-yhtiöt Viroon perustetaan vahinkovakuutusyhtiö, 1988 josta tulee sittemmin Pohjolan tytäryhtiö Seesam Pohjola sopii ristiinomistuksesta ruotsalaisen International. vakuutusyhtiö Skandian kanssa, josta tulee myös merkittävä yhteistyökumppani.

4 OKO Pankki Oyj on alkaen nimeltään Pohjola Pankki Oyj. Pohjola on markkinointinimi sekä Pohjola Pankki Oyj: lle että Pohjola Vakuutus Oy:lle. Suomen johtavana toimijana tarjoamme monipuolisia pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysten tarpeisiin. Yksityishenkilöille tarjoamme laadukasta vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelua OKO aloittaa sijoitusrahastotoiminnan OKO listautuu Helsingin Pörssiin ja sai noin osakkeenomistajaa OKO aloittaa investointipankkitoiminnan OKO hankkii enemmistön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Pohjolasta tulee kaupan myötä OKOn tytäryhtiö OKO Pankki Oyj päättää muuttaa nimensä Pohjola Pankki Oyj:ksi alkaen. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnalle sekä Vahinkovakuutustoiminnalle tulee yksi, yhteinen brändi. OP-ryhmä muuttaa nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola liittyy Skandian ja Storebrandin muodostamaan pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön Pohjola irrottautuu Ifyhteistyöstä ja jatkaa itsenäisenä, suomalaisena vahinkovakuutusyhtiönä Pohjola ostaa A-Vakuutuksen. Conventum liitetään Pohjolaan Pohjola ostaa Suomiyhtiöltä sen henkivakuutuskannan ja perustaa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan Pörssiyhtiö Pohjola- Yhtymä Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä päättyy. Pohjola-Yhtymä Oy sulautuu emoyhtiöönsä OKO Pankki Oyj:hin.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen

7 Katsaus osakkeenomistajille Toimintaympäristöltään kaksijakoinen vuosi Alkuvuoden suotuisa kehitys vaihtui heinäkuussa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ensimmäiseksi todelliseksi testiksi. Velkapääomamarkkinoilla luottoriskimarginaalit nousivat voimakkaasti ja nopeasti. Pankkien välisten rahamarkkinoiden likviditeetti aleni merkittävästi ja lyhyet korot nousivat pankkien välistä epäluottamusta heijastaen. Osakemarkkinoiden volatiliteetti nousi 2000-luvun alun tasolle ja kurssien noususuuntainen kehitys taittui. Erinomainen operatiivisen toiminnan tulos Pohjola-konsernin vuoden 2007 tulos ennen veroja oli ennätyksellisen suuri, 288 miljoonaa euroa. Rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisasta kehityksestä johtuen konsernin tulos käyvän arvon rahaston muutokset huomioiden oli 234 miljoonaa euroa ennen veroja eli hieman vuoden 2006 tulosta suurempi. Vaikka markkinatilanne heikensi konsernin maksuvalmiusreservien ja sijoitusten käypää arvoa, se ei sen sijaan vaikuttanut asiakasliiketoimintojemme arvoon. Liiketoiminnot kehittyivät viime vuonna erinomaisesti ja saavuttivat ennätystulokset. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa luottokanta kasvoi vuodessa 19 %. Liiketoiminta-alueista Yrityspankki, Pääomamarkkinat ja Varainhoito paransivat selvästi tuloksiaan edellisvuodesta. Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 8 % asiakaskunnan reippaan kasvun ansiosta. Tavoitteidemme mukaisesti erityisen vahvasti kasvoi henkilöasiakasliiketoiminta osuuspankkiyhteistyön siivittämänä. Samalla vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 93,8 %:iin. Vuoden 2007 vahvojen kasvulukujen perusteella arvioimme, että kykenimme vahvistamaan markkina-asemaamme sekä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa että Vahinkovakuutustoiminnassa. Pankki- ja vakuutustoimintojen integrointi sujui suunnitellusti ja kustannus- ja tuottosynergiat ovat toteutumassa vähintään tavoitteiden mukaisesti. Entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet Marraskuussa 2007 hallitus hyväksyi tarkennukset konsernin strategiaan sekä uudet taloudelliset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen Tavoitteenamme on tehdä Pohjolakonsernista täysin integroitunut finanssipalveluyritys, joka on päämarkkinallaan Suomessa halutuin kumppani asiakkaan pankki- ja vakuutuspalvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Tarkistetussa strategiassa olemme ottaneet tavoitteeksemme nousta markkinajohtajaksi Suomessa sekä pankki-, varainhoito- että vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Samalla nostimme myös kannattavuustavoitteitamme. Osinko kilpailukykyisellä tasolla Osakasystävällinen osinkopolitiikka on yksi Pohjolan ensisijaisista tavoitteista. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,65 euroa ja K-osakkeelle 0,62 euroa osaketta kohden. Vakaasti eteenpäin Rahoitusmarkkinoiden tila on vuoden 2008 alussa jatkunut epävakaana. Pohjola-konsernilla on kuitenkin hyvä maksuvalmius, korkea luottokelpoisuus ja vahva vakavaraisuus. Kilpailussa meitä hyödyttää, että olemme ainoa suuri finanssipalveluyritys, jonka strategiset päätökset tehdään Suomessa. Tämä antaa meille vankan pohjan palvella asiakkaitamme laadukkaasti ja pitkäjänteisesti. Kiitämme lämpimästi osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä konsernin henkilöstöä erinomaisesta työstä viime vuodelta! Nyt käännämme katseet kohti uutta aikaa, ja alamme rakentaa yhteistä tulevaisuutta Pohjola-nimen ja -brändin alla. Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2008 Reijo Karhinen hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

8 Työskentelen juristina yrityskaupoissa ja syndikoiduissa rahoitusjärjestelyissä. Olennaista on räätälöidä asiakkaalle lisäarvoa tuovat sopimusehdot, jotka voidaan sovittaa yhteen markkinakäytännön ja pankin edun kanssa. Mukana kuvassa on rahoitusjohtaja Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Lakimies Pohjola Pankki Oyj Laki- ja sopimusasiat Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola lyhyesti Pohjola-konserni tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Finanssitoimialalla Pohjola on yksi Suomen johtavista toimijoista. Pohjolan asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Konsernin kattava pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuus on suunniteltu helpottamaan asiakkaan elämää ja tukemaan yritysasiakkaan liiketoimintaa. Pohjolan A-osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä vuodesta 1989, ja osakkeenomistajia on yli Pohjolan tavoitteena on kasvaa kaikilla liiketoimintaalueillaan ja vahvistaa edelleen markkina-asemiaan. Kaikessa toiminnassa painotetaan vahvasti kannattavuutta. Lisäksi yhtiö on sitoutunut tehokkaaseen pääomien käyttöön ja omistajaystävälliseen osinkopolitiikkaan. Pohjola-konserniin kuuluvat emoyhtiö Pohjola Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Konsernilla on yli työntekijää. Merkittävimmät liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat: Pohjola Vakuutus Oy A-Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Seesam-vahinkovakuutusyhtiöt Baltiassa Pohjola Varainhoito Oy Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Oy Pohjola Capital Partners Oy Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta. Pohjola Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki ja varainhallinta Varainhoito Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

10 Vuoden 2007 tulos Vuotta 2007 leimasi heinäkuussa alkanut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssi, joka vaikutti myös Pohjola-konsernin tulokseen. Merkittävin vaikutus tällä oli Varainhallinnan arvostustulokseen. Samanaikaisesti Pohjolan operatiivinen toiminta oli kannattavaa ja vahvassa kasvussa. Yrityspankin tulos ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa, ja Pääomamarkkinat ja Varainhoito saavuttivat kautta aikain parhaat tuloksensa. Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli niin ikään historiansa paras, ja konserni nousi ennakkotietojen mukaan maksutulossa mitattuna Suomen johtavaksi vahinkovakuuttajaksi. Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 288 miljoonaa euroa (223). Tulos/osake oli 1,04 euroa (0,89) ja oman pääoman tuotto 9,3 % (9,5). Konsernin nettotuotot kasvoivat 15 % ja kulut 8 %. Yrityspankin luottokanta kasvoi 19 %. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 8 %. Vahinkovakuutuksen etuasiakkaiden nettomäärä lisääntyi :lla. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 4,8 % (5,2). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 92,9 % (98,7) ja operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,8 % (95,5). Hallituksen ehdottama osinko on 0,65 euroa (0,65) A-osakkeelta ja 0,62 euroa (0,62) K-osakkeelta. Tulos vuosineljänneksittäin Milj Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja Käyvän arvon rahaston muutos Tulos ennen veroja käyvin arvoin Tuloverot Kauden voitto Verot käyvän arvon rahaston muutoksesta Kauden tulos käyvin arvoin POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

11 Vuoden tapahtumia Keskeisiä tapahtumia 1.1. Pohjolan hallituksen puheenjohtajana ja OP-Pohjolaryhmän pääjohtajana aloitti Reijo Karhinen Pohjola Varainhoito Oy perusti uuden tytäryhtiön, Pohjola Private Equity Funds Oy:n, joka tarjoaa ammattimaisia rahastojen rahastosijoituspalveluja kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille Pohjola Vakuutus Oy ilmoitti myyvänsä alusvakuutuskantansa tanskalaiselle Codan Forsikring A/S:lle. Codan kuuluu maailmanlaajuiseen Royal & SunAlliance -konserniin, jonka kanssa Pohjola on jo pitkään tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus päätti Pohjola Pankki Oyj:n tytäryhtiön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeiden lunastushinnaksi 14,35 euroa osakkeelta. Välimiesoikeuden päättämä hinta on 1,00 euron korkeampi kuin Pohjola Pankki Oyj:n tarjoama lunastushinta Omia pääomia vahvistaakseen Pohjola laski liikkeeseen ylemmän toissijaisen oman pääoman ehtoisen nk. Upper Tier 2 -lainan. Lainamäärä oli 100 miljoonaa Englannin puntaa, ja laina haettiin noteerattavaksi Lontoon pörssissä Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen esittääkseen yhtiökokoukselle OKO Pankki Oyj:n toiminimen muuttamista Pohjola Pankki Oyj:ksi. Samalla OP-ryhmä ilmoitti muuttavansa oman nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola-konserni päivitti strategiaansa. Strategian keskeisimmät tarkistukset liittyvät toimintojen entistä tiiviimpään integraatioon, taloudellisiin tavoitteisiin, pääomien käytön tehostamiseen sekä markkina-aseman edelleen vahvistamiseen Pohjola alensi vuoden 2007 tulosarviotaan loppuvuoden markkinakehityksen perusteella. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja käyvin arvoin ennakoitiin jäävän vuoden 2006 tasosta. Aiemmin konsernilla arvioitiin olevan hyvät mahdollisuudet parantaa kyseistä tulosta vähintään 10 %:lla vuonna 2007, mikäli markkinoiden kehityksessä ei tapahtuisi äkillisiä muutoksia loppuvuoden aikana Pohjola ilmoitti ostavansa Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-Rahoitus Oy:n osakekannan noin 30 miljoonalla eurolla. K-Rahoitus tarjoaa yritysasiakkaille rahoituspalveluja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pohjolan pankkitoiminta Baltiassa laajeni merkittävästi Pohjola ilmoitti myyvänsä venäläisen tytäryhtiönsä ZAO OKO Capital Vostokin ruotsalaiselle Swedbankille. Vuoden 2008 alun tapahtumia 1.3. Pohjola Pankki Oyj -toiminimi otettiin virallisesti käyttöön ja nimenmuutokseen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön toiminimen muuttamisesta Pohjola Pankki Oyj:ksi OP-Pohjola-ryhmä laajensi keskittämisetujaan siten, että pankkiasioinnista kertyneitä OP-bonuksia voi käyttää myös Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Kyseessä on merkittävä rahallinen etu: pankki- ja vakuutusasiansa keskittäneistä asiakkaista noin voi maksaa vakuutusmaksujaan bonuksilla. Arviolta yli 10 % heistä saa vakuutuksensa kokonaan maksettua bonuksilla. POHJOLA VUOSIKATSAUS

12 Avainlukuja Pohjola Pankki Oyj:n avainlukuja Tulos ennen veroja, milj Tilikauden voitto, milj Oman pääoman tuotto, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Taseen loppusumma, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Luottokanta, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Vahinkovakuutusmaksutuotot, milj Vakavaraisuussuhde, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Tulos/osake (EPS), A-osake 0,86 1,96 0,90 1,04 K-osake 0,85 1,95 0,89 1,03 Tulos/osake (EPS) sis. käyvän arvon muutoksen, 2,22 0,89 0,85 Oma pääoma/osake, 6,15 8,76 8,99 9,19 Osinko/osake, A-osake 0,41 0,60 0,65 0,65* K-osake 0,40 0,57 0,62 0,62* Osinko/tulos (osinkosuhde), % * Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Hinta/voitto-suhde (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Osakkeiden vaihto (OKO A), milj. kpl % osakekannasta (OKO A) Osakkeiden lukumäärä (A ja K) keskimäärin tilikaudella, milj. kpl tilikauden lopussa, milj. kpl Henkilöstö keskimäärin * Hallituksen ehdotuksen mukaan 8 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

13 Pohjolan luottokelpoisuusluokitukset Luokituslaitos Luottokelpoisuuden näkymät ovat vakaat kaikilta luokituslaitoksilta. Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Pohjolan luottokelpoisuutta arvioidessaan luottoluokituslaitokset ottavat huomioon myös koko OP-Pohjola-ryhmän taloudellisen tilanteen, sillä ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenpankit (ml. Pohjola) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmä OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Sen muodostavat itsenäiset osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmä tarjoaa kattavan valikoiman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja sekä henkilö-, yritys- että yhteisöasiakkaille. OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1 12/ /2006 Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,7 12,1 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 10,9 11,4 Kulut/tuotot, % (pankki- ja sijoituspalvelutoiminta) Henkilöstö keskimäärin Tase, mrd. 65,7 59,5 Vakavaraisuus* 13,8 14,3 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään** 1,52 1,56 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 31,1 Talletuskannasta 32,3 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,4 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,9 19,1 * ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. POHJOLA VUOSIKATSAUS

14 Toimintaympäristö Finanssimarkkinoiden toimintaympäristö oli vuonna 2007 kaksijakoinen. Syksyyn asti jatkunut talouden korkeasuhdanne sai pankki- ja vakuutuspalveluiden kysynnän säilymään vilkkaana. Korkeasuhdanne alkoi loppuvuonna taittua, samalla kun Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kärjistyneet ongelmat toivat epävarmuutta kansainväliseen talouteen. Epävarmuuden arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2008, mutta Suomen talouskasvun odotetaan silti pysyvän kohtuullisena. Kansainvälisen talouden suhdanteet heikkenivät vuonna Euroopan unionin maissa kasvu jatkui silti lähes edellisvuoden suuruisena. Sen sijaan Yhdysvalloissa kasvu hidastui selvästi, ja alamäkeä jyrkensi loppukesällä puhjennut asuntomarkkinoiden kriisi. Yhdysvaltain talousnäkymien heikkeneminen varjostaa jatkossa myös nopeasti kasvaneiden Aasian maiden suhdanteita. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kriisi kiristi luotonantoa kansainvälisillä markkinoilla. Myös luotonannon marginaalit levenivät. Monissa maissa rahoituslaitoksille aiheutui amerikkalaisista asuntolainoista tuntuvia tappioita, joita arvioidaan syntyvän vielä lisää vuonna Pienentääkseen luottolaman uhkaa keskuspankit lisäsivät useaan otteeseen likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa keskuspankki myös alensi ohjauskorkoaan. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa loppuvuonna ennallaan nostettuaan sitä vuoden 2007 alkupuoliskolla kahdesti päätyen 4,0 %:iin. Suomen talouskasvun odotetaan hidastuvan 2008 Suomessa korkeasuhdanne jatkui vuonna 2007 odotettua pidempään. Loppusyksyllä talouskasvu alkoi kuitenkin lievästi hidastua. Kokonaistuotanto kasvoi noin 4 %. Edellisvuoden tapaan kasvua tuki vienti, joka voimistui etenkin Suomen päämarkkina-alueelle Länsi-Eurooppaan. Asuinrakentaminen kääntyi laskuun, mutta muut talonrakennusinvestoinnit vilkastuivat tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen verraten tasainen kasvu jatkui. Kotitalouksien ostovoimaa paransi palkkasumman nousu ja työttömyyden väheneminen. Yritystiedustelujen mukaan suhdannetilanne pysyi tavanomaista parempana kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa tuotannon kasvu hieman hidastui loppuvuonna, vaikka tilauskanta olikin edelleen korkea. Myös rakennusyritysten tilauskanta oli tavanomaista suurempi, mutta odotukset kääntyivät laskuun. Palveluyritysten myynnin kasvu on hidastunut, joskin myyntiodotukset pysyivät hyvinä. Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kasvu vaimenee, koska vienti ja yksityinen kulutus lisääntyvät vähemmän kuin vuonna Kuluttajien luottamus oman taloutensa myönteiseen kehitykseen pysyi vahvana vuonna Odotukset vuodelle 2008 ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi 2,5 %:iin vuonna Vuonna 2008 inflaation ennakoidaan nopeutuvan yli 3 %:iin. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisääntynyt Vuoden 2007 alkupuoliskolla euribor-korot nousivat Euroopan keskuspankin kiristettyä rahapolitiikkaa kahdella ohjauskoron nostolla. Syksyllä Yhdysvaltain asuntorahoituskriisi lisäsi lyhyiden markkinakorkojen volatiliteettia. Lyhyet markkinakorot nousivatkin pitkiä markkinakorkoja enemmän. Vuoden 2007 lopussa 3 kuukauden euribor oli 4,69 % ja 12 kuukauden euribor oli 4,75 %. Euroalueen noususuhdanteen taittuminen puoltaa euribor-korkojen loivaa laskua vuonna Pankkimarkkinoiden kasvu jatkui vuonna 2007 jo viidettä perättäistä vuotta ripeänä. Vuonna 2008 kasvun pysyminen lähellä edellisvuosien lukemia edellyttää osakemarkkinoiden epävarmuuden hälvenemistä ja kuluttajien kohtuullista rohkeutta luotonotossa. Yritysluottojen kasvu nopeutui 12,9 %:iin vuonna Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen ei juuri haitannut Suomen yrityslainamarkkinoita. Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tehtiin edelleen runsaasti. Talletusten kasvu kiihtyi 13,9 %:iin, sillä nousseet talletuskorot tarjosivat suojaa arvopaperimarkkinoiden heilahteluilta. 10 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

15 Arvot Yhdysvaltain rahoituskriisi varjosti loppuvuonna etenkin osakemarkkinoita. Suomessa pörssiosakkeiden hintoja kuvaava OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 3,9 % vuonna Sijoitusrahastojen pääomien kasvu hidastui 8,3 %:iin kansainvälisiltä markkinoilta tulleen epävarmuuden lisäännyttyä loppuvuonna. Myös henkivakuutuksen maksutulo väheni edellisvuodesta 8,8 %, joskin vakuutussäästöt lisääntyivät 3,6 %. Vahinkovakuutuksen maksutulo puolestaan kasvoi noin 5 %. Pohjola-konsernin arvot ovat: 1 IHMISLÄHEISYYS Meitä on helppo lähestyä. Toimimme ystävällisesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti. Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työtovereitamme. 2 VASTUULLISUUS Pidämme lupauksemme ja toimimme johdonmukaisesti. Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia. Huolehdimme osaamisestamme ja hyvästä työilmapiiristä. Varmistamme, että liiketoimintamme on osakkeenomistajien edun mukaista ja eettisesti korkeatasoista. 3 YHDESSÄ MENESTYMINEN Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Verkostoidumme kattavasti Suomessa ja kansainvälisesti. POHJOLA VUOSIKATSAUS

16 Strategia Pohjolan hallitus päätti konsernin strategian päivityksistä marraskuun 2007 lopussa. Päivityksen perustana on toukokuussa 2006 vahvistettu strategia. Uudet linjaukset ulottuvat vuoteen Yksi päivityksen keskeisimpiä asioita on pankki- ja vakuutustoiminnan integraation tiivistäminen. Myös konsernin pitkän ajan taloudelliset tavoitteet asetettiin entistä haasteellisemmiksi. Pohjolan missio Taloudellisen lisäarvon luominen asiakkaille ja osakkeenomistajille. Strategian pääviestit: Pohjola painottaa voimakkaasti toimintansa kannattavuutta ja tehokasta pääomien hallintaa. Konserni hakee kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillaan mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Kasvun tukena ovat OP-Pohjola-ryhmän laaja asiakaskunta ja Suomen tunnetuimmat pankki- ja vakuutusbrändit. Strategian toimeenpanon tärkeimmät osa-alueet: liiketoiminta-alueiden yhteisen asiakaspotentiaalin ja palveluverkon hyödyntäminen uudet lisäarvoa tuottavat palvelut kansainvälinen palvelukyky Integraation syventäminen Strategian tavoitteena on Täysin integroitunut finanssipalveluyritys. Vaikka Pohjola-konserni on jo integroitunut moneen suuntaan, integraatiota halutaan vahvistaa edelleen kaikissa palvelukanavissa ja tukitoiminnoissa, kuten asiakkuuksien kokonaisvaltaisessa hoidossa, markkinoinnissa, riskienhallinnassa ja talouden ohjauksessa. Liiketoiminnan painopisteet ja markkina-asematavoitteet Pohjola-konsernin tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi yrityspankkina, vahinkovakuutuksissa ja varainhoidossa. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityspankkina Pohjolan strategisena tavoitteena on markkinajohtajuus Suomessa suurten yritysasiakkaiden pankkina - aiemmin tavoitteena oli markkinoiden toiseksi suurimman aseman vahvistaminen ja markkinajohtajuus yhdessä muun OP-Pohjola-ryhmän kanssa pk-yritysten pankkina. Kotimaisille asiakkaille tarjotaan monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan pankkipalvelut sekä Suomeen että lähialueisiin liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Halutuin finanssipalvelukumppani Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto 12 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

17 Pankkitoiminnan kasvua tukevat Pohjolan hyvä asiakastuntemus, joustava palvelu, nopea päätöksenteko, pitkäjänteinen toiminta sekä korkea luottokelpoisuus. Varainhoidossa tavoitteena on johtava asema Suomessa. Instituutioiden varainhoitajana yhtiö on jo johtava suomalainen palveluntarjoaja. Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutuksessa tavoitteena on jatkaa markkinaosuuden kasvattamista. Tätä tavoitetta tukee tiivis yhteistyö OP-Pohjolaryhmän osuuspankkien kanssa ja uudistettu etuasiakastalousohjelma. Vahinkovakuutustoiminnassa kasvua haetaan riskiperusteisella hinnoittelulla, mikä turvaa kannattavan toiminnan. Kasvua tavoitellaan kotitalousasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajissa. Etuasiakastalouden määritelmää tarkennettiin strategian tarkistuksen yhteydessä. Nyt etuasiakastaloudeksi määritellään talous, jolla on Pohjolasta vakuutusturvaa vähintään kolmesta vahinkovakuutustuoteryhmästä. Pohjola ilmoitti vuonna 2006 etuasiakkaiden määrää koskevan tavoitteensa vuodelle Tavoite on muutettu uuden määritelmän mukaiseksi: etuasiakkaina olevien kotitalouksien määrä pyritään kasvattamaan :een vuoden 2010 loppuun mennessä. Aiemman määritelmän mukainen tavoite oli kotitaloutta vuonna Kansainvälinen palvelukyky Pohjola panostaa lähivuosina yhä enemmän kansainväliseen palvelutarjoomaansa asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Sekä pankki- että vakuutustoiminnassa kansainvälisten palvelujen kehittäminen perustuu tarkoin harkittuihin kumppanuuksiin. Myöskään yritysostomahdollisuuksia ei poissuljeta. Sekä pankkiettä vahinkovakuutustoiminnassa tavoitteena on lähivuosina jatkaa Baltian liiketoiminnan kasvattamista ja kehittämistä. Lisäksi selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudella Pohjola-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ovat entistä haastavammat: Pohjola-konsernin tavoitteena on saavuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä 15 % oman pääoman tuotto (ROE) käyvin arvoin laskettuna (aiemmin 13 % vuoteen 2009 mennessä). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin pyritään pitämään vähintään 8,5 %:ssa (aiemmin vähintään 8,0 %, joka uudella omien varojen laskentatavalla vastaa noin 9,5 %). Liiketoimintojen strategisia ja taloudellisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin niistä kertovien osioiden yhteydessä. Osinkosuhde % 2007 Tavoite 2010 Konserni Oman pääoman tuotto, % 9,3 15,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, uusi laskentatapa, % 9,0 > 8,5 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 12,1 > 19 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 46,3 < 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 25,2 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 93,8 92 Operatiivinen liikekulusuhde, % 21,2 < 20 Solvenssisuhde, % Pohjolan tavoitteena on ylläpitää AA-luokan luottoluokitus vähintään kahdelta luokituslaitokselta. Osinkopolitiikka Strategian päivityksen yhteydessä osinkopolitiikka pysyi ennallaan. Vuotuisen osingon määrään vaikuttavat konsernin kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet. Pohjolan tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuudelle asetettu vähimmäistavoite toteutuu. Keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiakassuuntautunut, pitkäjänteinen toiminta pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakastietojen hyödyntäminen parhaat keskittämisedut kotitalousasiakkaille OP-Pohjola-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta laadukas, ennakoiva riskienhallinta pääomien tehokas käyttö yhteinen Pohjola-nimi ja -brändi Toteutunut Pitkän aikavälin tavoite * osinko hallituksen ehdotuksen mukaan POHJOLA VUOSIKATSAUS

18 Näkymät Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaampana kuin vuonna Luottomarginaalien ennakoidaan säilyvän vakaina. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan vuoden 2008 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Arvio perustuu siihen, että maksuvalmiusreservin arvostustuloksen ennakoidaan muodostuvan vuoden 2007 tulosta paremmaksi. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä. Markkinakasvun lisäksi Vahinkovakuutusliiketoiminnan maksutuottojen kasvuun vaikuttavat tiivis yhteistyö OP-Pohjola-ryhmän jäsenpankkien kanssa sekä yhteisille pankki- ja vakuutusasiakkaille tarjottavan bonus-edun käyttöönotto, joiden arvioidaan vahvistavan markkina-asemaa erityisesti henkilöasiakkaiden keskuudessa. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan %, mikäli suurvahinkoja ei ole poikkeuksellisen paljon. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,4 %. Muun toiminnan vuoden 2007 tulokseen sisältyi kertaluonteisia kulueriä 11 miljoonaa euroa. Näitä ei arvioida tulevan vuonna 2008, joten tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Lähiajan tulevaisuudennäkymien toteutumisen merkittävimmät riskit liittyvät luottoriskimarginaalien, korkojen ja osakekurssien kehitykseen sekä liiketoiminnan yleiseen toimintaympäristöön. 14 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

19 Henkilöstö Pohjola-konsernille yhteinen henkilöstöstrategia Osana liiketoimintastrategiaa Pohjola-konsernille laadittiin yhteinen henkilöstöstrategia, joka perustuu konsernin arvoihin. Henkilöstöstrategiassa korostetaan ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jonka avulla kehitetään ja monipuolistetaan henkilöstörakennetta, varmistetaan oikea osaaminen ja muutostilanteiden hallinta kaikissa tilanteissa. Vuosisuunnittelun tueksi laadittiin lähivuosien henkilöstölinjaukset ohjaamaan henkilöstöjohtamista ja kehittämistä. Tavoitteena on, että konsernissa on toimialansa paras työilmapiiri ja henkilöstön osaaminen konserni tunnetaan alansa halutuimpana asiakaspalvelijana, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Hyvän työilmapiirin, esimiestyön ja yhteisen yrityskulttuurin edistämisen merkitys korostuu. Henkilöstön osaamisesta pidetään huolta monipuolisella kehitystoiminnalla. Tässä avainasemassa ovat liiketoimintalähtöisyys ja vuosittain tarkistettavat osaamisen kehittämisen painopistealueet. Lähivuosina kasvavaan eläkkeelle jäävien määrään varaudutaan järjestelmällisesti. Hyvän sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan vaaliminen ja tavoitteellinen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta Pohjola-konserni pysyy haluttuna työpaikkana. Palkitsemisjärjestelmiä kehitetään edelleen henkilöstön sitouttamisen, kannustamisen ja yrityksen menestymisen näkökulmista. Uudet asiantuntijoiden valmennusohjelmat käynnistyivät Pohjola-konsernissa työskenteli vuoden 2007 lopussa henkilöä (2 927). Vahinkovakuutustoiminnan palveluksessa oli 73 % ja pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan palveluksessa 25 % henkilöstöstä. Vuonna 2007 jatkettiin Pohjola-konsernin yhdentämistä. Valtaosa Vahinkovakuutustoiminnan asiakastoimipisteistä on nyt yhdistetty osuuspankkien konttoreiden kanssa yhteiskonttoreiksi. Yhdistymisessä noudatettiin yhdentymisen periaatteita, joita ovat avoimuus, toisen kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja käyttöönotto, parhaan osaamisen käyttöönotto sekä yhteinen tahtotila. Yhdistymistä tuettiin muutosvalmennuksilla. Pohjola-konsernin henkilöstö on varsin kokenutta, sillä keskimääräinen palvelusaika on 15 vuotta. Keski-ikä on 43 vuotta. Konsernissa arvostetaan ja tuetaan monin tavoin sitoutumista pidemmän aikavälin työskentelyyn, koska se nähdään yhdeksi menestystekijäksi ja merkittäväksi asiakastyytyväisyyttä lisääväksi tekijäksi. Vuoden 2007 aikana palkattiin 434 uutta henkilöä. Valtaosa uudesta vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui vaativiin asiantuntijatehtäviin. Myös määräaikaista henkilöstöä tarvittiin erilaisten sijaisuuksien hoitoon ja projekteihin. Kesälomien aikana Pohjola-konsernissa työskenteli lisäksi noin 200 kesäharjoittelijaa. Vuoden 2007 alkupuolella käynnistyivät uudet valmennusohjelmat. Asiantuntijavalmennus on noin vuoden kestävä valmennusohjelma, jossa koulutetaan asiantuntijoita Pankki- ja sijoituspalvelutoimintaan. Myyntipäällikkövalmennus puolestaan kouluttaa Vahinkovakuutuksen ammattilaisia. Valmennusohjelmia uudistetaan ja kehitetään jatkossa. Niiden vakiinnuttamisella pyritään lisäämään osaajien ja asiantuntijoiden rekrytointia ja varmistamaan huippuosaaminen myös tulevaisuudessa. Tasa-arvon edistäminen on vastuullista henkilöstöpolitiikkaa Pohjola-konsernille laadittiin ensimmäinen yhteinen tasaarvosuunnitelma. Tasa-arvon edistäminen on osa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja toteuttaa konsernin arvoja ja strategiaa. Tavoitteena ovat henkilöstön yhdenvertaiset edellytykset muun muassa ammatilliseen kehittymiseen, työuralla menestymiseen, oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamiseen. Painopistealueena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota henkilövalinta- ja nimitystilanteisiin, joissa tasavertaisista hakijoista valitaan työyhteisön henkilöstörakennetta tasapainottava hakija. Tasa-arvoisuuden kokemusta ja työilmapiiriä mitataan henkilöstötutkimuksella. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja siitä raportoidaan johdolle ja henkilöstölle. Henkilöstön osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja strategialähtöisesti. Keskeisiä keinoja ovat työssä oppiminen, tehtäväkierto sekä erilaiset valmennukset ja koulutusohjelmat. Kehittäminen perustuu ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja kehityskeskusteluissa laadittaviin henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Kehityskeskusteluissa jokaisen henkilön kanssa arvioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja sovitaan tavoista, joilla osaamista kartutetaan. Osaamisen kehittämi- POHJOLA VUOSIKATSAUS

20 Toimin Keskuspankki ja varainhallinta -liiketoiminta-alueen johtajan ja alueeseen kuuluvan Treasury-osaston sihteerinä. Toimintaympäristö on kansainvälinen: työpuheluista ja yhteydenotoista suurin osa tulee ulkomailta. Anne Hasso Osastosihteeri Pohjola Pankki Oyj Keskuspankki ja varainhallinta sen painopisteitä ovat liiketoiminnan edellyttämän korkean ammattitaidon ylläpitäminen, asiakkuuden hoito sekä asiantuntijuus, johtajuus ja kansainvälisyys. Koulutukseen, ilman palkkakuluja, käytettiin 3,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 % palkkasummasta. Henkilöstön tyytyväisyys varsin hyvällä tasolla Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään henkilöstötutkimusta. Pohjola-konsernissa tehtiin ensimmäinen yhteinen henkilöstötutkimus syksyllä Henkilöstön tyytyväisyys on varsin hyvällä tasolla: työ koetaan haastavaksi, kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi, työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki tukevat asiantuntijatyössä onnistumista. Esimiehet antavat vastuuta, luottavat alaisiinsa, toimivat oikeudenmukaisesti sekä tukevat työyhteisönsä uudistumista. Työhyvinvoinnin mittarina käytetään tutkimuksen henkilöstötyytyväisyysindeksiä. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monin keinoin. Painopisteinä voivat olla tilanteen ja tarpeen mukaan työ, työyhteisö, esimiestyö tai yksilö. Aktiivisella ja ennakoivalla kehittämisellä luodaan valmiuksia työssä ja toimintatavoissa tapahtuvien muutosten hallintaan. Eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden johtamisen, yhteistyön ja osaamisen jakamisen tueksi on kehitetty toimintamalleja, työkaluja ja valmennuksia. Yhtenäinen kannustejärjestelmä koko konsernissa Pohjola-konsernin molemmissa liiketoiminnoissa Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa ja Vahinkovakuutustoiminnassa sovellettiin yhtenäistä kannustejärjestelmää ensimmäisen kerran vuonna Kannustejärjestelmä koostuu pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja niiden piiriin kuuluu pääosa henkilöstöstä. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmänä toimivan henkilöstörahaston tavoitteena on tukea konsernin liiketoimintastrategian keskeisten tavoitteiden saavuttamista, sitouttaa henkilöstöä ja vahvistaa yhteishenkeä. Siksi henkilöstörahaston mittarit perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja ne ovat kaikille yhteisiä. Vuonna 2007 henkilöstörahaston mittaristo uudistettiin tukemaan konsernin kehittymistä integroituneeksi finanssipalveluyritykseksi. 16 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pääjohtajan katsaus...1 Avainluvut...2 OP-Pohjola-ryhmä...5 Keskeiset tapahtumat 2011...19 Strategia...21 Toimintaympäristö...26 Riskienhallinta...31

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 20 03 Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 1 Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2003 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot