Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö."

Transkriptio

1 Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007

2 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö 11 Arvot 12 Strategia 14 Näkymät 15 Henkilöstö 18 Yhteiskuntavastuu 21 Liiketoiminnot 21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 30 Vahinkovakuutustoiminta 36 Vakavaraisuus ja riskiasema 36 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 38 Vahinkovakuutustoiminta 41 Hallinnointi ja johto 45 Organisaatio 46 Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 49 Osakkeet ja osakkeenomistajat 52 Tietoja osakkeenomistajille 53 Yhteystietoja Taloudelliset julkaisut Tämä julkaisu yhdessä Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaisun kanssa muodostaa Pohjola Pankki Oyj:n vuosikertomuksen vuodelta Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 löytyy internetosoitteesta > Media. Samasta osoitteesta voi myös tilata vuosikatsauksia. Vuosikertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti löytyvät internet-osoitteesta Kaikki vuosikertomuksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaukset 2008 Pohjola Pankki Oyj julkaisee vuonna 2008 kolme osavuosikatsausta: tammi maaliskuulta , huhti kesäkuulta ja heinä syyskuulta Katsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat saatavissa internet-osoitteesta Paperikopioita voi tilata puhelimitse (puh ) tai sähköpostitse

3 OKO on nyt Pohjola OKO Pankki Oyj:n (OKO) nimi muuttui Pohjola Pankki Oyj:ksi. OP-ryhmä otti käyttöönsä uuden nimen OP-Pohjolaryhmä jo vuoden 2007 syksyllä. Uusissa nimissä nivoutuvat yhteen pankki-, sijoitusja vahinkovakuutustoiminta sekä kaksi perinteikästä ja vahvaa suomalaista brändiä. OKO Pankki Oyj osti syyskuussa 2005 silloisen Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannan enemmistön ja hankki sittemmin koko osakekannan haltuunsa. Heti osakekaupan yhteydessä todettiin, että konserni säilyttää Pohjola-brändin. Pohjola-kauppa muutti ratkaisevasti OKOn rakennetta ja liiketoiminnan sisältöä. Nimenmuutoksella yhtiölle saatiin yksi toiminnan yhteen kokoava nimi ja brändi. Pohjola-brändi on erittäin tunnettu sekä kuluttajien että yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Konsernin liiketoiminnasta puolet on vahinkovakuutusta, ja toinenkin puoli suuntautuu pääosin suuryrityksiin ja yhteisöihin. Siksi merkittävästi uusiutuneelle pörssiyhtiölle valittiin nimeksi Pohjola OKO, alkuperäiseltä nimeltään Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiö perustetaan 14. toukokuuta Helsingissä OKO saa oikeuden myöntää luottoja osuuskassojen ohella myös muille osuustoiminnallisille yrityksille OKO saa luvan ottaa vastaan talletuksia yleisöltä OKO ottaa ensimmäisen ulkomaisen lainan Ranskan pääomamarkkinoilta OKO saa oikeuden myöntää lainoja pienteollisuudelle OKO siirtyy liikepankkilain alaiseksi. Loputkin lainanannon rajoitukset poistuivat OKO aloittaa rahoitusyhtiötoiminnan. OKO liittyy pankkien kansainvälisen yhteistyöverkoston perustamaan SWIFT-maksuliikejärjestelmään Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola perustetaan Pohjola liittyy perustettavaan Helsingin arvopaperipörssiin Matkavakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisesta tulee Pohjolan tytäryhtiö Syntyy Pohjola-yhtiöt Viroon perustetaan vahinkovakuutusyhtiö, 1988 josta tulee sittemmin Pohjolan tytäryhtiö Seesam Pohjola sopii ristiinomistuksesta ruotsalaisen International. vakuutusyhtiö Skandian kanssa, josta tulee myös merkittävä yhteistyökumppani.

4 OKO Pankki Oyj on alkaen nimeltään Pohjola Pankki Oyj. Pohjola on markkinointinimi sekä Pohjola Pankki Oyj: lle että Pohjola Vakuutus Oy:lle. Suomen johtavana toimijana tarjoamme monipuolisia pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysten tarpeisiin. Yksityishenkilöille tarjoamme laadukasta vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelua OKO aloittaa sijoitusrahastotoiminnan OKO listautuu Helsingin Pörssiin ja sai noin osakkeenomistajaa OKO aloittaa investointipankkitoiminnan OKO hankkii enemmistön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Pohjolasta tulee kaupan myötä OKOn tytäryhtiö OKO Pankki Oyj päättää muuttaa nimensä Pohjola Pankki Oyj:ksi alkaen. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnalle sekä Vahinkovakuutustoiminnalle tulee yksi, yhteinen brändi. OP-ryhmä muuttaa nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola liittyy Skandian ja Storebrandin muodostamaan pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön Pohjola irrottautuu Ifyhteistyöstä ja jatkaa itsenäisenä, suomalaisena vahinkovakuutusyhtiönä Pohjola ostaa A-Vakuutuksen. Conventum liitetään Pohjolaan Pohjola ostaa Suomiyhtiöltä sen henkivakuutuskannan ja perustaa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan Pörssiyhtiö Pohjola- Yhtymä Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä päättyy. Pohjola-Yhtymä Oy sulautuu emoyhtiöönsä OKO Pankki Oyj:hin.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen

7 Katsaus osakkeenomistajille Toimintaympäristöltään kaksijakoinen vuosi Alkuvuoden suotuisa kehitys vaihtui heinäkuussa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ensimmäiseksi todelliseksi testiksi. Velkapääomamarkkinoilla luottoriskimarginaalit nousivat voimakkaasti ja nopeasti. Pankkien välisten rahamarkkinoiden likviditeetti aleni merkittävästi ja lyhyet korot nousivat pankkien välistä epäluottamusta heijastaen. Osakemarkkinoiden volatiliteetti nousi 2000-luvun alun tasolle ja kurssien noususuuntainen kehitys taittui. Erinomainen operatiivisen toiminnan tulos Pohjola-konsernin vuoden 2007 tulos ennen veroja oli ennätyksellisen suuri, 288 miljoonaa euroa. Rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisasta kehityksestä johtuen konsernin tulos käyvän arvon rahaston muutokset huomioiden oli 234 miljoonaa euroa ennen veroja eli hieman vuoden 2006 tulosta suurempi. Vaikka markkinatilanne heikensi konsernin maksuvalmiusreservien ja sijoitusten käypää arvoa, se ei sen sijaan vaikuttanut asiakasliiketoimintojemme arvoon. Liiketoiminnot kehittyivät viime vuonna erinomaisesti ja saavuttivat ennätystulokset. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa luottokanta kasvoi vuodessa 19 %. Liiketoiminta-alueista Yrityspankki, Pääomamarkkinat ja Varainhoito paransivat selvästi tuloksiaan edellisvuodesta. Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 8 % asiakaskunnan reippaan kasvun ansiosta. Tavoitteidemme mukaisesti erityisen vahvasti kasvoi henkilöasiakasliiketoiminta osuuspankkiyhteistyön siivittämänä. Samalla vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 93,8 %:iin. Vuoden 2007 vahvojen kasvulukujen perusteella arvioimme, että kykenimme vahvistamaan markkina-asemaamme sekä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa että Vahinkovakuutustoiminnassa. Pankki- ja vakuutustoimintojen integrointi sujui suunnitellusti ja kustannus- ja tuottosynergiat ovat toteutumassa vähintään tavoitteiden mukaisesti. Entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet Marraskuussa 2007 hallitus hyväksyi tarkennukset konsernin strategiaan sekä uudet taloudelliset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen Tavoitteenamme on tehdä Pohjolakonsernista täysin integroitunut finanssipalveluyritys, joka on päämarkkinallaan Suomessa halutuin kumppani asiakkaan pankki- ja vakuutuspalvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Tarkistetussa strategiassa olemme ottaneet tavoitteeksemme nousta markkinajohtajaksi Suomessa sekä pankki-, varainhoito- että vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Samalla nostimme myös kannattavuustavoitteitamme. Osinko kilpailukykyisellä tasolla Osakasystävällinen osinkopolitiikka on yksi Pohjolan ensisijaisista tavoitteista. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,65 euroa ja K-osakkeelle 0,62 euroa osaketta kohden. Vakaasti eteenpäin Rahoitusmarkkinoiden tila on vuoden 2008 alussa jatkunut epävakaana. Pohjola-konsernilla on kuitenkin hyvä maksuvalmius, korkea luottokelpoisuus ja vahva vakavaraisuus. Kilpailussa meitä hyödyttää, että olemme ainoa suuri finanssipalveluyritys, jonka strategiset päätökset tehdään Suomessa. Tämä antaa meille vankan pohjan palvella asiakkaitamme laadukkaasti ja pitkäjänteisesti. Kiitämme lämpimästi osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä konsernin henkilöstöä erinomaisesta työstä viime vuodelta! Nyt käännämme katseet kohti uutta aikaa, ja alamme rakentaa yhteistä tulevaisuutta Pohjola-nimen ja -brändin alla. Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2008 Reijo Karhinen hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

8 Työskentelen juristina yrityskaupoissa ja syndikoiduissa rahoitusjärjestelyissä. Olennaista on räätälöidä asiakkaalle lisäarvoa tuovat sopimusehdot, jotka voidaan sovittaa yhteen markkinakäytännön ja pankin edun kanssa. Mukana kuvassa on rahoitusjohtaja Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Lakimies Pohjola Pankki Oyj Laki- ja sopimusasiat Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola lyhyesti Pohjola-konserni tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Finanssitoimialalla Pohjola on yksi Suomen johtavista toimijoista. Pohjolan asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Konsernin kattava pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuus on suunniteltu helpottamaan asiakkaan elämää ja tukemaan yritysasiakkaan liiketoimintaa. Pohjolan A-osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä vuodesta 1989, ja osakkeenomistajia on yli Pohjolan tavoitteena on kasvaa kaikilla liiketoimintaalueillaan ja vahvistaa edelleen markkina-asemiaan. Kaikessa toiminnassa painotetaan vahvasti kannattavuutta. Lisäksi yhtiö on sitoutunut tehokkaaseen pääomien käyttöön ja omistajaystävälliseen osinkopolitiikkaan. Pohjola-konserniin kuuluvat emoyhtiö Pohjola Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Konsernilla on yli työntekijää. Merkittävimmät liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat: Pohjola Vakuutus Oy A-Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Seesam-vahinkovakuutusyhtiöt Baltiassa Pohjola Varainhoito Oy Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Oy Pohjola Capital Partners Oy Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta. Pohjola Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki ja varainhallinta Varainhoito Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

10 Vuoden 2007 tulos Vuotta 2007 leimasi heinäkuussa alkanut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssi, joka vaikutti myös Pohjola-konsernin tulokseen. Merkittävin vaikutus tällä oli Varainhallinnan arvostustulokseen. Samanaikaisesti Pohjolan operatiivinen toiminta oli kannattavaa ja vahvassa kasvussa. Yrityspankin tulos ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa, ja Pääomamarkkinat ja Varainhoito saavuttivat kautta aikain parhaat tuloksensa. Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli niin ikään historiansa paras, ja konserni nousi ennakkotietojen mukaan maksutulossa mitattuna Suomen johtavaksi vahinkovakuuttajaksi. Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 288 miljoonaa euroa (223). Tulos/osake oli 1,04 euroa (0,89) ja oman pääoman tuotto 9,3 % (9,5). Konsernin nettotuotot kasvoivat 15 % ja kulut 8 %. Yrityspankin luottokanta kasvoi 19 %. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 8 %. Vahinkovakuutuksen etuasiakkaiden nettomäärä lisääntyi :lla. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 4,8 % (5,2). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 92,9 % (98,7) ja operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,8 % (95,5). Hallituksen ehdottama osinko on 0,65 euroa (0,65) A-osakkeelta ja 0,62 euroa (0,62) K-osakkeelta. Tulos vuosineljänneksittäin Milj Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja Käyvän arvon rahaston muutos Tulos ennen veroja käyvin arvoin Tuloverot Kauden voitto Verot käyvän arvon rahaston muutoksesta Kauden tulos käyvin arvoin POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

11 Vuoden tapahtumia Keskeisiä tapahtumia 1.1. Pohjolan hallituksen puheenjohtajana ja OP-Pohjolaryhmän pääjohtajana aloitti Reijo Karhinen Pohjola Varainhoito Oy perusti uuden tytäryhtiön, Pohjola Private Equity Funds Oy:n, joka tarjoaa ammattimaisia rahastojen rahastosijoituspalveluja kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille Pohjola Vakuutus Oy ilmoitti myyvänsä alusvakuutuskantansa tanskalaiselle Codan Forsikring A/S:lle. Codan kuuluu maailmanlaajuiseen Royal & SunAlliance -konserniin, jonka kanssa Pohjola on jo pitkään tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus päätti Pohjola Pankki Oyj:n tytäryhtiön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeiden lunastushinnaksi 14,35 euroa osakkeelta. Välimiesoikeuden päättämä hinta on 1,00 euron korkeampi kuin Pohjola Pankki Oyj:n tarjoama lunastushinta Omia pääomia vahvistaakseen Pohjola laski liikkeeseen ylemmän toissijaisen oman pääoman ehtoisen nk. Upper Tier 2 -lainan. Lainamäärä oli 100 miljoonaa Englannin puntaa, ja laina haettiin noteerattavaksi Lontoon pörssissä Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen esittääkseen yhtiökokoukselle OKO Pankki Oyj:n toiminimen muuttamista Pohjola Pankki Oyj:ksi. Samalla OP-ryhmä ilmoitti muuttavansa oman nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola-konserni päivitti strategiaansa. Strategian keskeisimmät tarkistukset liittyvät toimintojen entistä tiiviimpään integraatioon, taloudellisiin tavoitteisiin, pääomien käytön tehostamiseen sekä markkina-aseman edelleen vahvistamiseen Pohjola alensi vuoden 2007 tulosarviotaan loppuvuoden markkinakehityksen perusteella. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja käyvin arvoin ennakoitiin jäävän vuoden 2006 tasosta. Aiemmin konsernilla arvioitiin olevan hyvät mahdollisuudet parantaa kyseistä tulosta vähintään 10 %:lla vuonna 2007, mikäli markkinoiden kehityksessä ei tapahtuisi äkillisiä muutoksia loppuvuoden aikana Pohjola ilmoitti ostavansa Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-Rahoitus Oy:n osakekannan noin 30 miljoonalla eurolla. K-Rahoitus tarjoaa yritysasiakkaille rahoituspalveluja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pohjolan pankkitoiminta Baltiassa laajeni merkittävästi Pohjola ilmoitti myyvänsä venäläisen tytäryhtiönsä ZAO OKO Capital Vostokin ruotsalaiselle Swedbankille. Vuoden 2008 alun tapahtumia 1.3. Pohjola Pankki Oyj -toiminimi otettiin virallisesti käyttöön ja nimenmuutokseen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön toiminimen muuttamisesta Pohjola Pankki Oyj:ksi OP-Pohjola-ryhmä laajensi keskittämisetujaan siten, että pankkiasioinnista kertyneitä OP-bonuksia voi käyttää myös Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Kyseessä on merkittävä rahallinen etu: pankki- ja vakuutusasiansa keskittäneistä asiakkaista noin voi maksaa vakuutusmaksujaan bonuksilla. Arviolta yli 10 % heistä saa vakuutuksensa kokonaan maksettua bonuksilla. POHJOLA VUOSIKATSAUS

12 Avainlukuja Pohjola Pankki Oyj:n avainlukuja Tulos ennen veroja, milj Tilikauden voitto, milj Oman pääoman tuotto, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Taseen loppusumma, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Luottokanta, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Vahinkovakuutusmaksutuotot, milj Vakavaraisuussuhde, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Tulos/osake (EPS), A-osake 0,86 1,96 0,90 1,04 K-osake 0,85 1,95 0,89 1,03 Tulos/osake (EPS) sis. käyvän arvon muutoksen, 2,22 0,89 0,85 Oma pääoma/osake, 6,15 8,76 8,99 9,19 Osinko/osake, A-osake 0,41 0,60 0,65 0,65* K-osake 0,40 0,57 0,62 0,62* Osinko/tulos (osinkosuhde), % * Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Hinta/voitto-suhde (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Osakkeiden vaihto (OKO A), milj. kpl % osakekannasta (OKO A) Osakkeiden lukumäärä (A ja K) keskimäärin tilikaudella, milj. kpl tilikauden lopussa, milj. kpl Henkilöstö keskimäärin * Hallituksen ehdotuksen mukaan 8 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

13 Pohjolan luottokelpoisuusluokitukset Luokituslaitos Luottokelpoisuuden näkymät ovat vakaat kaikilta luokituslaitoksilta. Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Pohjolan luottokelpoisuutta arvioidessaan luottoluokituslaitokset ottavat huomioon myös koko OP-Pohjola-ryhmän taloudellisen tilanteen, sillä ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenpankit (ml. Pohjola) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmä OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Sen muodostavat itsenäiset osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmä tarjoaa kattavan valikoiman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja sekä henkilö-, yritys- että yhteisöasiakkaille. OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1 12/ /2006 Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,7 12,1 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 10,9 11,4 Kulut/tuotot, % (pankki- ja sijoituspalvelutoiminta) Henkilöstö keskimäärin Tase, mrd. 65,7 59,5 Vakavaraisuus* 13,8 14,3 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään** 1,52 1,56 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 31,1 Talletuskannasta 32,3 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,4 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,9 19,1 * ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. POHJOLA VUOSIKATSAUS

14 Toimintaympäristö Finanssimarkkinoiden toimintaympäristö oli vuonna 2007 kaksijakoinen. Syksyyn asti jatkunut talouden korkeasuhdanne sai pankki- ja vakuutuspalveluiden kysynnän säilymään vilkkaana. Korkeasuhdanne alkoi loppuvuonna taittua, samalla kun Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kärjistyneet ongelmat toivat epävarmuutta kansainväliseen talouteen. Epävarmuuden arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2008, mutta Suomen talouskasvun odotetaan silti pysyvän kohtuullisena. Kansainvälisen talouden suhdanteet heikkenivät vuonna Euroopan unionin maissa kasvu jatkui silti lähes edellisvuoden suuruisena. Sen sijaan Yhdysvalloissa kasvu hidastui selvästi, ja alamäkeä jyrkensi loppukesällä puhjennut asuntomarkkinoiden kriisi. Yhdysvaltain talousnäkymien heikkeneminen varjostaa jatkossa myös nopeasti kasvaneiden Aasian maiden suhdanteita. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kriisi kiristi luotonantoa kansainvälisillä markkinoilla. Myös luotonannon marginaalit levenivät. Monissa maissa rahoituslaitoksille aiheutui amerikkalaisista asuntolainoista tuntuvia tappioita, joita arvioidaan syntyvän vielä lisää vuonna Pienentääkseen luottolaman uhkaa keskuspankit lisäsivät useaan otteeseen likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa keskuspankki myös alensi ohjauskorkoaan. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa loppuvuonna ennallaan nostettuaan sitä vuoden 2007 alkupuoliskolla kahdesti päätyen 4,0 %:iin. Suomen talouskasvun odotetaan hidastuvan 2008 Suomessa korkeasuhdanne jatkui vuonna 2007 odotettua pidempään. Loppusyksyllä talouskasvu alkoi kuitenkin lievästi hidastua. Kokonaistuotanto kasvoi noin 4 %. Edellisvuoden tapaan kasvua tuki vienti, joka voimistui etenkin Suomen päämarkkina-alueelle Länsi-Eurooppaan. Asuinrakentaminen kääntyi laskuun, mutta muut talonrakennusinvestoinnit vilkastuivat tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen verraten tasainen kasvu jatkui. Kotitalouksien ostovoimaa paransi palkkasumman nousu ja työttömyyden väheneminen. Yritystiedustelujen mukaan suhdannetilanne pysyi tavanomaista parempana kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa tuotannon kasvu hieman hidastui loppuvuonna, vaikka tilauskanta olikin edelleen korkea. Myös rakennusyritysten tilauskanta oli tavanomaista suurempi, mutta odotukset kääntyivät laskuun. Palveluyritysten myynnin kasvu on hidastunut, joskin myyntiodotukset pysyivät hyvinä. Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kasvu vaimenee, koska vienti ja yksityinen kulutus lisääntyvät vähemmän kuin vuonna Kuluttajien luottamus oman taloutensa myönteiseen kehitykseen pysyi vahvana vuonna Odotukset vuodelle 2008 ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi 2,5 %:iin vuonna Vuonna 2008 inflaation ennakoidaan nopeutuvan yli 3 %:iin. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisääntynyt Vuoden 2007 alkupuoliskolla euribor-korot nousivat Euroopan keskuspankin kiristettyä rahapolitiikkaa kahdella ohjauskoron nostolla. Syksyllä Yhdysvaltain asuntorahoituskriisi lisäsi lyhyiden markkinakorkojen volatiliteettia. Lyhyet markkinakorot nousivatkin pitkiä markkinakorkoja enemmän. Vuoden 2007 lopussa 3 kuukauden euribor oli 4,69 % ja 12 kuukauden euribor oli 4,75 %. Euroalueen noususuhdanteen taittuminen puoltaa euribor-korkojen loivaa laskua vuonna Pankkimarkkinoiden kasvu jatkui vuonna 2007 jo viidettä perättäistä vuotta ripeänä. Vuonna 2008 kasvun pysyminen lähellä edellisvuosien lukemia edellyttää osakemarkkinoiden epävarmuuden hälvenemistä ja kuluttajien kohtuullista rohkeutta luotonotossa. Yritysluottojen kasvu nopeutui 12,9 %:iin vuonna Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen ei juuri haitannut Suomen yrityslainamarkkinoita. Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tehtiin edelleen runsaasti. Talletusten kasvu kiihtyi 13,9 %:iin, sillä nousseet talletuskorot tarjosivat suojaa arvopaperimarkkinoiden heilahteluilta. 10 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

15 Arvot Yhdysvaltain rahoituskriisi varjosti loppuvuonna etenkin osakemarkkinoita. Suomessa pörssiosakkeiden hintoja kuvaava OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 3,9 % vuonna Sijoitusrahastojen pääomien kasvu hidastui 8,3 %:iin kansainvälisiltä markkinoilta tulleen epävarmuuden lisäännyttyä loppuvuonna. Myös henkivakuutuksen maksutulo väheni edellisvuodesta 8,8 %, joskin vakuutussäästöt lisääntyivät 3,6 %. Vahinkovakuutuksen maksutulo puolestaan kasvoi noin 5 %. Pohjola-konsernin arvot ovat: 1 IHMISLÄHEISYYS Meitä on helppo lähestyä. Toimimme ystävällisesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti. Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työtovereitamme. 2 VASTUULLISUUS Pidämme lupauksemme ja toimimme johdonmukaisesti. Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia. Huolehdimme osaamisestamme ja hyvästä työilmapiiristä. Varmistamme, että liiketoimintamme on osakkeenomistajien edun mukaista ja eettisesti korkeatasoista. 3 YHDESSÄ MENESTYMINEN Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Verkostoidumme kattavasti Suomessa ja kansainvälisesti. POHJOLA VUOSIKATSAUS

16 Strategia Pohjolan hallitus päätti konsernin strategian päivityksistä marraskuun 2007 lopussa. Päivityksen perustana on toukokuussa 2006 vahvistettu strategia. Uudet linjaukset ulottuvat vuoteen Yksi päivityksen keskeisimpiä asioita on pankki- ja vakuutustoiminnan integraation tiivistäminen. Myös konsernin pitkän ajan taloudelliset tavoitteet asetettiin entistä haasteellisemmiksi. Pohjolan missio Taloudellisen lisäarvon luominen asiakkaille ja osakkeenomistajille. Strategian pääviestit: Pohjola painottaa voimakkaasti toimintansa kannattavuutta ja tehokasta pääomien hallintaa. Konserni hakee kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillaan mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Kasvun tukena ovat OP-Pohjola-ryhmän laaja asiakaskunta ja Suomen tunnetuimmat pankki- ja vakuutusbrändit. Strategian toimeenpanon tärkeimmät osa-alueet: liiketoiminta-alueiden yhteisen asiakaspotentiaalin ja palveluverkon hyödyntäminen uudet lisäarvoa tuottavat palvelut kansainvälinen palvelukyky Integraation syventäminen Strategian tavoitteena on Täysin integroitunut finanssipalveluyritys. Vaikka Pohjola-konserni on jo integroitunut moneen suuntaan, integraatiota halutaan vahvistaa edelleen kaikissa palvelukanavissa ja tukitoiminnoissa, kuten asiakkuuksien kokonaisvaltaisessa hoidossa, markkinoinnissa, riskienhallinnassa ja talouden ohjauksessa. Liiketoiminnan painopisteet ja markkina-asematavoitteet Pohjola-konsernin tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi yrityspankkina, vahinkovakuutuksissa ja varainhoidossa. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityspankkina Pohjolan strategisena tavoitteena on markkinajohtajuus Suomessa suurten yritysasiakkaiden pankkina - aiemmin tavoitteena oli markkinoiden toiseksi suurimman aseman vahvistaminen ja markkinajohtajuus yhdessä muun OP-Pohjola-ryhmän kanssa pk-yritysten pankkina. Kotimaisille asiakkaille tarjotaan monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan pankkipalvelut sekä Suomeen että lähialueisiin liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Halutuin finanssipalvelukumppani Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto 12 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

17 Pankkitoiminnan kasvua tukevat Pohjolan hyvä asiakastuntemus, joustava palvelu, nopea päätöksenteko, pitkäjänteinen toiminta sekä korkea luottokelpoisuus. Varainhoidossa tavoitteena on johtava asema Suomessa. Instituutioiden varainhoitajana yhtiö on jo johtava suomalainen palveluntarjoaja. Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutuksessa tavoitteena on jatkaa markkinaosuuden kasvattamista. Tätä tavoitetta tukee tiivis yhteistyö OP-Pohjolaryhmän osuuspankkien kanssa ja uudistettu etuasiakastalousohjelma. Vahinkovakuutustoiminnassa kasvua haetaan riskiperusteisella hinnoittelulla, mikä turvaa kannattavan toiminnan. Kasvua tavoitellaan kotitalousasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajissa. Etuasiakastalouden määritelmää tarkennettiin strategian tarkistuksen yhteydessä. Nyt etuasiakastaloudeksi määritellään talous, jolla on Pohjolasta vakuutusturvaa vähintään kolmesta vahinkovakuutustuoteryhmästä. Pohjola ilmoitti vuonna 2006 etuasiakkaiden määrää koskevan tavoitteensa vuodelle Tavoite on muutettu uuden määritelmän mukaiseksi: etuasiakkaina olevien kotitalouksien määrä pyritään kasvattamaan :een vuoden 2010 loppuun mennessä. Aiemman määritelmän mukainen tavoite oli kotitaloutta vuonna Kansainvälinen palvelukyky Pohjola panostaa lähivuosina yhä enemmän kansainväliseen palvelutarjoomaansa asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Sekä pankki- että vakuutustoiminnassa kansainvälisten palvelujen kehittäminen perustuu tarkoin harkittuihin kumppanuuksiin. Myöskään yritysostomahdollisuuksia ei poissuljeta. Sekä pankkiettä vahinkovakuutustoiminnassa tavoitteena on lähivuosina jatkaa Baltian liiketoiminnan kasvattamista ja kehittämistä. Lisäksi selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudella Pohjola-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ovat entistä haastavammat: Pohjola-konsernin tavoitteena on saavuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä 15 % oman pääoman tuotto (ROE) käyvin arvoin laskettuna (aiemmin 13 % vuoteen 2009 mennessä). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin pyritään pitämään vähintään 8,5 %:ssa (aiemmin vähintään 8,0 %, joka uudella omien varojen laskentatavalla vastaa noin 9,5 %). Liiketoimintojen strategisia ja taloudellisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin niistä kertovien osioiden yhteydessä. Osinkosuhde % 2007 Tavoite 2010 Konserni Oman pääoman tuotto, % 9,3 15,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, uusi laskentatapa, % 9,0 > 8,5 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 12,1 > 19 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 46,3 < 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 25,2 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 93,8 92 Operatiivinen liikekulusuhde, % 21,2 < 20 Solvenssisuhde, % Pohjolan tavoitteena on ylläpitää AA-luokan luottoluokitus vähintään kahdelta luokituslaitokselta. Osinkopolitiikka Strategian päivityksen yhteydessä osinkopolitiikka pysyi ennallaan. Vuotuisen osingon määrään vaikuttavat konsernin kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet. Pohjolan tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuudelle asetettu vähimmäistavoite toteutuu. Keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiakassuuntautunut, pitkäjänteinen toiminta pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakastietojen hyödyntäminen parhaat keskittämisedut kotitalousasiakkaille OP-Pohjola-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta laadukas, ennakoiva riskienhallinta pääomien tehokas käyttö yhteinen Pohjola-nimi ja -brändi Toteutunut Pitkän aikavälin tavoite * osinko hallituksen ehdotuksen mukaan POHJOLA VUOSIKATSAUS

18 Näkymät Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaampana kuin vuonna Luottomarginaalien ennakoidaan säilyvän vakaina. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan vuoden 2008 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Arvio perustuu siihen, että maksuvalmiusreservin arvostustuloksen ennakoidaan muodostuvan vuoden 2007 tulosta paremmaksi. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä. Markkinakasvun lisäksi Vahinkovakuutusliiketoiminnan maksutuottojen kasvuun vaikuttavat tiivis yhteistyö OP-Pohjola-ryhmän jäsenpankkien kanssa sekä yhteisille pankki- ja vakuutusasiakkaille tarjottavan bonus-edun käyttöönotto, joiden arvioidaan vahvistavan markkina-asemaa erityisesti henkilöasiakkaiden keskuudessa. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan %, mikäli suurvahinkoja ei ole poikkeuksellisen paljon. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,4 %. Muun toiminnan vuoden 2007 tulokseen sisältyi kertaluonteisia kulueriä 11 miljoonaa euroa. Näitä ei arvioida tulevan vuonna 2008, joten tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Lähiajan tulevaisuudennäkymien toteutumisen merkittävimmät riskit liittyvät luottoriskimarginaalien, korkojen ja osakekurssien kehitykseen sekä liiketoiminnan yleiseen toimintaympäristöön. 14 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

19 Henkilöstö Pohjola-konsernille yhteinen henkilöstöstrategia Osana liiketoimintastrategiaa Pohjola-konsernille laadittiin yhteinen henkilöstöstrategia, joka perustuu konsernin arvoihin. Henkilöstöstrategiassa korostetaan ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jonka avulla kehitetään ja monipuolistetaan henkilöstörakennetta, varmistetaan oikea osaaminen ja muutostilanteiden hallinta kaikissa tilanteissa. Vuosisuunnittelun tueksi laadittiin lähivuosien henkilöstölinjaukset ohjaamaan henkilöstöjohtamista ja kehittämistä. Tavoitteena on, että konsernissa on toimialansa paras työilmapiiri ja henkilöstön osaaminen konserni tunnetaan alansa halutuimpana asiakaspalvelijana, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Hyvän työilmapiirin, esimiestyön ja yhteisen yrityskulttuurin edistämisen merkitys korostuu. Henkilöstön osaamisesta pidetään huolta monipuolisella kehitystoiminnalla. Tässä avainasemassa ovat liiketoimintalähtöisyys ja vuosittain tarkistettavat osaamisen kehittämisen painopistealueet. Lähivuosina kasvavaan eläkkeelle jäävien määrään varaudutaan järjestelmällisesti. Hyvän sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan vaaliminen ja tavoitteellinen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta Pohjola-konserni pysyy haluttuna työpaikkana. Palkitsemisjärjestelmiä kehitetään edelleen henkilöstön sitouttamisen, kannustamisen ja yrityksen menestymisen näkökulmista. Uudet asiantuntijoiden valmennusohjelmat käynnistyivät Pohjola-konsernissa työskenteli vuoden 2007 lopussa henkilöä (2 927). Vahinkovakuutustoiminnan palveluksessa oli 73 % ja pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan palveluksessa 25 % henkilöstöstä. Vuonna 2007 jatkettiin Pohjola-konsernin yhdentämistä. Valtaosa Vahinkovakuutustoiminnan asiakastoimipisteistä on nyt yhdistetty osuuspankkien konttoreiden kanssa yhteiskonttoreiksi. Yhdistymisessä noudatettiin yhdentymisen periaatteita, joita ovat avoimuus, toisen kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja käyttöönotto, parhaan osaamisen käyttöönotto sekä yhteinen tahtotila. Yhdistymistä tuettiin muutosvalmennuksilla. Pohjola-konsernin henkilöstö on varsin kokenutta, sillä keskimääräinen palvelusaika on 15 vuotta. Keski-ikä on 43 vuotta. Konsernissa arvostetaan ja tuetaan monin tavoin sitoutumista pidemmän aikavälin työskentelyyn, koska se nähdään yhdeksi menestystekijäksi ja merkittäväksi asiakastyytyväisyyttä lisääväksi tekijäksi. Vuoden 2007 aikana palkattiin 434 uutta henkilöä. Valtaosa uudesta vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui vaativiin asiantuntijatehtäviin. Myös määräaikaista henkilöstöä tarvittiin erilaisten sijaisuuksien hoitoon ja projekteihin. Kesälomien aikana Pohjola-konsernissa työskenteli lisäksi noin 200 kesäharjoittelijaa. Vuoden 2007 alkupuolella käynnistyivät uudet valmennusohjelmat. Asiantuntijavalmennus on noin vuoden kestävä valmennusohjelma, jossa koulutetaan asiantuntijoita Pankki- ja sijoituspalvelutoimintaan. Myyntipäällikkövalmennus puolestaan kouluttaa Vahinkovakuutuksen ammattilaisia. Valmennusohjelmia uudistetaan ja kehitetään jatkossa. Niiden vakiinnuttamisella pyritään lisäämään osaajien ja asiantuntijoiden rekrytointia ja varmistamaan huippuosaaminen myös tulevaisuudessa. Tasa-arvon edistäminen on vastuullista henkilöstöpolitiikkaa Pohjola-konsernille laadittiin ensimmäinen yhteinen tasaarvosuunnitelma. Tasa-arvon edistäminen on osa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja toteuttaa konsernin arvoja ja strategiaa. Tavoitteena ovat henkilöstön yhdenvertaiset edellytykset muun muassa ammatilliseen kehittymiseen, työuralla menestymiseen, oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamiseen. Painopistealueena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota henkilövalinta- ja nimitystilanteisiin, joissa tasavertaisista hakijoista valitaan työyhteisön henkilöstörakennetta tasapainottava hakija. Tasa-arvoisuuden kokemusta ja työilmapiiriä mitataan henkilöstötutkimuksella. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja siitä raportoidaan johdolle ja henkilöstölle. Henkilöstön osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja strategialähtöisesti. Keskeisiä keinoja ovat työssä oppiminen, tehtäväkierto sekä erilaiset valmennukset ja koulutusohjelmat. Kehittäminen perustuu ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja kehityskeskusteluissa laadittaviin henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Kehityskeskusteluissa jokaisen henkilön kanssa arvioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja sovitaan tavoista, joilla osaamista kartutetaan. Osaamisen kehittämi- POHJOLA VUOSIKATSAUS

20 Toimin Keskuspankki ja varainhallinta -liiketoiminta-alueen johtajan ja alueeseen kuuluvan Treasury-osaston sihteerinä. Toimintaympäristö on kansainvälinen: työpuheluista ja yhteydenotoista suurin osa tulee ulkomailta. Anne Hasso Osastosihteeri Pohjola Pankki Oyj Keskuspankki ja varainhallinta sen painopisteitä ovat liiketoiminnan edellyttämän korkean ammattitaidon ylläpitäminen, asiakkuuden hoito sekä asiantuntijuus, johtajuus ja kansainvälisyys. Koulutukseen, ilman palkkakuluja, käytettiin 3,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 % palkkasummasta. Henkilöstön tyytyväisyys varsin hyvällä tasolla Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään henkilöstötutkimusta. Pohjola-konsernissa tehtiin ensimmäinen yhteinen henkilöstötutkimus syksyllä Henkilöstön tyytyväisyys on varsin hyvällä tasolla: työ koetaan haastavaksi, kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi, työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki tukevat asiantuntijatyössä onnistumista. Esimiehet antavat vastuuta, luottavat alaisiinsa, toimivat oikeudenmukaisesti sekä tukevat työyhteisönsä uudistumista. Työhyvinvoinnin mittarina käytetään tutkimuksen henkilöstötyytyväisyysindeksiä. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monin keinoin. Painopisteinä voivat olla tilanteen ja tarpeen mukaan työ, työyhteisö, esimiestyö tai yksilö. Aktiivisella ja ennakoivalla kehittämisellä luodaan valmiuksia työssä ja toimintatavoissa tapahtuvien muutosten hallintaan. Eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden johtamisen, yhteistyön ja osaamisen jakamisen tueksi on kehitetty toimintamalleja, työkaluja ja valmennuksia. Yhtenäinen kannustejärjestelmä koko konsernissa Pohjola-konsernin molemmissa liiketoiminnoissa Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa ja Vahinkovakuutustoiminnassa sovellettiin yhtenäistä kannustejärjestelmää ensimmäisen kerran vuonna Kannustejärjestelmä koostuu pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja niiden piiriin kuuluu pääosa henkilöstöstä. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmänä toimivan henkilöstörahaston tavoitteena on tukea konsernin liiketoimintastrategian keskeisten tavoitteiden saavuttamista, sitouttaa henkilöstöä ja vahvistaa yhteishenkeä. Siksi henkilöstörahaston mittarit perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja ne ovat kaikille yhteisiä. Vuonna 2007 henkilöstörahaston mittaristo uudistettiin tukemaan konsernin kehittymistä integroituneeksi finanssipalveluyritykseksi. 16 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2006

OKO VUOSIKERTOMUS 2006 OKO VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2006

OKO VUOSIKERTOMUS 2006 OKO VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q2 Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 3.8., klo 8.00 Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu Konsernin tulos ennen veroja parani 197

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 29 24.7.29 Sivu 1 Keskon osavuosikatsaus 1-6/29 Ruokakeskon kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edellisvuotta parempi Rautakeskon kustannuksia ja varastoja onnistuttiin

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Finanssikriisi on ohi Itraxx Europe -alasektorien 5 v. luottojohdannaisten marginaalit Lehmanin konkurssia edeltäneellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 21 27.4.21 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon osavuosikatsaus 1-3/21 Keskon tulos parani edelleen. K-ruokakauppojen terveen markkinaosuuden kasvu vahvistui. Ruokakeskon

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 8.5.2008, klo 8.00 1 (37) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit Toimitusjohtajan kommentit "Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi Syntynyt asiakkaiden omistamaksi Pellervon päivä 9.4.2014 Vanha ylioppilastalo Reijo Karhinen pääjohtaja Hannes Gebhard OKOn toimitusjohtaja 1903-1917 1921-1933 OKLn toimitusjohtaja 1929-1933 Perustehtävämme

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 6.2.2013, klo 8.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2012 Konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2009 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen Pohjola haluaa turvata asiakasyritystensä rahoitustarpeet... Vahva pääomitus varmistaa Pohjolan kyvyn turvata asiakasyritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj. Yhtiökokous 27.3.2008

Pohjola Pankki Oyj. Yhtiökokous 27.3.2008 Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2008 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtajan katsaus Mikael Silvennoinen Konsernin liiketoimintarakenne Kasvu

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q3 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 2.11., klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi syyskuu Konsernin tulos ennen veroja oli 245 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot