Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö."

Transkriptio

1 Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007

2 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö 11 Arvot 12 Strategia 14 Näkymät 15 Henkilöstö 18 Yhteiskuntavastuu 21 Liiketoiminnot 21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 30 Vahinkovakuutustoiminta 36 Vakavaraisuus ja riskiasema 36 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 38 Vahinkovakuutustoiminta 41 Hallinnointi ja johto 45 Organisaatio 46 Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 49 Osakkeet ja osakkeenomistajat 52 Tietoja osakkeenomistajille 53 Yhteystietoja Taloudelliset julkaisut Tämä julkaisu yhdessä Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaisun kanssa muodostaa Pohjola Pankki Oyj:n vuosikertomuksen vuodelta Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 löytyy internetosoitteesta > Media. Samasta osoitteesta voi myös tilata vuosikatsauksia. Vuosikertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti löytyvät internet-osoitteesta Kaikki vuosikertomuksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaukset 2008 Pohjola Pankki Oyj julkaisee vuonna 2008 kolme osavuosikatsausta: tammi maaliskuulta , huhti kesäkuulta ja heinä syyskuulta Katsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat saatavissa internet-osoitteesta Paperikopioita voi tilata puhelimitse (puh ) tai sähköpostitse

3 OKO on nyt Pohjola OKO Pankki Oyj:n (OKO) nimi muuttui Pohjola Pankki Oyj:ksi. OP-ryhmä otti käyttöönsä uuden nimen OP-Pohjolaryhmä jo vuoden 2007 syksyllä. Uusissa nimissä nivoutuvat yhteen pankki-, sijoitusja vahinkovakuutustoiminta sekä kaksi perinteikästä ja vahvaa suomalaista brändiä. OKO Pankki Oyj osti syyskuussa 2005 silloisen Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannan enemmistön ja hankki sittemmin koko osakekannan haltuunsa. Heti osakekaupan yhteydessä todettiin, että konserni säilyttää Pohjola-brändin. Pohjola-kauppa muutti ratkaisevasti OKOn rakennetta ja liiketoiminnan sisältöä. Nimenmuutoksella yhtiölle saatiin yksi toiminnan yhteen kokoava nimi ja brändi. Pohjola-brändi on erittäin tunnettu sekä kuluttajien että yritys- ja yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Konsernin liiketoiminnasta puolet on vahinkovakuutusta, ja toinenkin puoli suuntautuu pääosin suuryrityksiin ja yhteisöihin. Siksi merkittävästi uusiutuneelle pörssiyhtiölle valittiin nimeksi Pohjola OKO, alkuperäiseltä nimeltään Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiö perustetaan 14. toukokuuta Helsingissä OKO saa oikeuden myöntää luottoja osuuskassojen ohella myös muille osuustoiminnallisille yrityksille OKO saa luvan ottaa vastaan talletuksia yleisöltä OKO ottaa ensimmäisen ulkomaisen lainan Ranskan pääomamarkkinoilta OKO saa oikeuden myöntää lainoja pienteollisuudelle OKO siirtyy liikepankkilain alaiseksi. Loputkin lainanannon rajoitukset poistuivat OKO aloittaa rahoitusyhtiötoiminnan. OKO liittyy pankkien kansainvälisen yhteistyöverkoston perustamaan SWIFT-maksuliikejärjestelmään Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola perustetaan Pohjola liittyy perustettavaan Helsingin arvopaperipörssiin Matkavakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisesta tulee Pohjolan tytäryhtiö Syntyy Pohjola-yhtiöt Viroon perustetaan vahinkovakuutusyhtiö, 1988 josta tulee sittemmin Pohjolan tytäryhtiö Seesam Pohjola sopii ristiinomistuksesta ruotsalaisen International. vakuutusyhtiö Skandian kanssa, josta tulee myös merkittävä yhteistyökumppani.

4 OKO Pankki Oyj on alkaen nimeltään Pohjola Pankki Oyj. Pohjola on markkinointinimi sekä Pohjola Pankki Oyj: lle että Pohjola Vakuutus Oy:lle. Suomen johtavana toimijana tarjoamme monipuolisia pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysten tarpeisiin. Yksityishenkilöille tarjoamme laadukasta vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelua OKO aloittaa sijoitusrahastotoiminnan OKO listautuu Helsingin Pörssiin ja sai noin osakkeenomistajaa OKO aloittaa investointipankkitoiminnan OKO hankkii enemmistön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakekannasta. Pohjolasta tulee kaupan myötä OKOn tytäryhtiö OKO Pankki Oyj päättää muuttaa nimensä Pohjola Pankki Oyj:ksi alkaen. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnalle sekä Vahinkovakuutustoiminnalle tulee yksi, yhteinen brändi. OP-ryhmä muuttaa nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola liittyy Skandian ja Storebrandin muodostamaan pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön Pohjola irrottautuu Ifyhteistyöstä ja jatkaa itsenäisenä, suomalaisena vahinkovakuutusyhtiönä Pohjola ostaa A-Vakuutuksen. Conventum liitetään Pohjolaan Pohjola ostaa Suomiyhtiöltä sen henkivakuutuskannan ja perustaa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan Pörssiyhtiö Pohjola- Yhtymä Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä päättyy. Pohjola-Yhtymä Oy sulautuu emoyhtiöönsä OKO Pankki Oyj:hin.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen

7 Katsaus osakkeenomistajille Toimintaympäristöltään kaksijakoinen vuosi Alkuvuoden suotuisa kehitys vaihtui heinäkuussa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ensimmäiseksi todelliseksi testiksi. Velkapääomamarkkinoilla luottoriskimarginaalit nousivat voimakkaasti ja nopeasti. Pankkien välisten rahamarkkinoiden likviditeetti aleni merkittävästi ja lyhyet korot nousivat pankkien välistä epäluottamusta heijastaen. Osakemarkkinoiden volatiliteetti nousi 2000-luvun alun tasolle ja kurssien noususuuntainen kehitys taittui. Erinomainen operatiivisen toiminnan tulos Pohjola-konsernin vuoden 2007 tulos ennen veroja oli ennätyksellisen suuri, 288 miljoonaa euroa. Rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisasta kehityksestä johtuen konsernin tulos käyvän arvon rahaston muutokset huomioiden oli 234 miljoonaa euroa ennen veroja eli hieman vuoden 2006 tulosta suurempi. Vaikka markkinatilanne heikensi konsernin maksuvalmiusreservien ja sijoitusten käypää arvoa, se ei sen sijaan vaikuttanut asiakasliiketoimintojemme arvoon. Liiketoiminnot kehittyivät viime vuonna erinomaisesti ja saavuttivat ennätystulokset. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa luottokanta kasvoi vuodessa 19 %. Liiketoiminta-alueista Yrityspankki, Pääomamarkkinat ja Varainhoito paransivat selvästi tuloksiaan edellisvuodesta. Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 8 % asiakaskunnan reippaan kasvun ansiosta. Tavoitteidemme mukaisesti erityisen vahvasti kasvoi henkilöasiakasliiketoiminta osuuspankkiyhteistyön siivittämänä. Samalla vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 93,8 %:iin. Vuoden 2007 vahvojen kasvulukujen perusteella arvioimme, että kykenimme vahvistamaan markkina-asemaamme sekä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa että Vahinkovakuutustoiminnassa. Pankki- ja vakuutustoimintojen integrointi sujui suunnitellusti ja kustannus- ja tuottosynergiat ovat toteutumassa vähintään tavoitteiden mukaisesti. Entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet Marraskuussa 2007 hallitus hyväksyi tarkennukset konsernin strategiaan sekä uudet taloudelliset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen Tavoitteenamme on tehdä Pohjolakonsernista täysin integroitunut finanssipalveluyritys, joka on päämarkkinallaan Suomessa halutuin kumppani asiakkaan pankki- ja vakuutuspalvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Tarkistetussa strategiassa olemme ottaneet tavoitteeksemme nousta markkinajohtajaksi Suomessa sekä pankki-, varainhoito- että vahinkovakuutusliiketoiminnassa. Samalla nostimme myös kannattavuustavoitteitamme. Osinko kilpailukykyisellä tasolla Osakasystävällinen osinkopolitiikka on yksi Pohjolan ensisijaisista tavoitteista. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,65 euroa ja K-osakkeelle 0,62 euroa osaketta kohden. Vakaasti eteenpäin Rahoitusmarkkinoiden tila on vuoden 2008 alussa jatkunut epävakaana. Pohjola-konsernilla on kuitenkin hyvä maksuvalmius, korkea luottokelpoisuus ja vahva vakavaraisuus. Kilpailussa meitä hyödyttää, että olemme ainoa suuri finanssipalveluyritys, jonka strategiset päätökset tehdään Suomessa. Tämä antaa meille vankan pohjan palvella asiakkaitamme laadukkaasti ja pitkäjänteisesti. Kiitämme lämpimästi osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä konsernin henkilöstöä erinomaisesta työstä viime vuodelta! Nyt käännämme katseet kohti uutta aikaa, ja alamme rakentaa yhteistä tulevaisuutta Pohjola-nimen ja -brändin alla. Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2008 Reijo Karhinen hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

8 Työskentelen juristina yrityskaupoissa ja syndikoiduissa rahoitusjärjestelyissä. Olennaista on räätälöidä asiakkaalle lisäarvoa tuovat sopimusehdot, jotka voidaan sovittaa yhteen markkinakäytännön ja pankin edun kanssa. Mukana kuvassa on rahoitusjohtaja Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Lakimies Pohjola Pankki Oyj Laki- ja sopimusasiat Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola lyhyesti Pohjola-konserni tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Finanssitoimialalla Pohjola on yksi Suomen johtavista toimijoista. Pohjolan asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Konsernin kattava pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuus on suunniteltu helpottamaan asiakkaan elämää ja tukemaan yritysasiakkaan liiketoimintaa. Pohjolan A-osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä vuodesta 1989, ja osakkeenomistajia on yli Pohjolan tavoitteena on kasvaa kaikilla liiketoimintaalueillaan ja vahvistaa edelleen markkina-asemiaan. Kaikessa toiminnassa painotetaan vahvasti kannattavuutta. Lisäksi yhtiö on sitoutunut tehokkaaseen pääomien käyttöön ja omistajaystävälliseen osinkopolitiikkaan. Pohjola-konserniin kuuluvat emoyhtiö Pohjola Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Konsernilla on yli työntekijää. Merkittävimmät liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat: Pohjola Vakuutus Oy A-Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Seesam-vahinkovakuutusyhtiöt Baltiassa Pohjola Varainhoito Oy Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Oy Pohjola Capital Partners Oy Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta. Pohjola Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutustoiminta Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki ja varainhallinta Varainhoito Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

10 Vuoden 2007 tulos Vuotta 2007 leimasi heinäkuussa alkanut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssi, joka vaikutti myös Pohjola-konsernin tulokseen. Merkittävin vaikutus tällä oli Varainhallinnan arvostustulokseen. Samanaikaisesti Pohjolan operatiivinen toiminta oli kannattavaa ja vahvassa kasvussa. Yrityspankin tulos ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljoonaa euroa, ja Pääomamarkkinat ja Varainhoito saavuttivat kautta aikain parhaat tuloksensa. Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli niin ikään historiansa paras, ja konserni nousi ennakkotietojen mukaan maksutulossa mitattuna Suomen johtavaksi vahinkovakuuttajaksi. Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 288 miljoonaa euroa (223). Tulos/osake oli 1,04 euroa (0,89) ja oman pääoman tuotto 9,3 % (9,5). Konsernin nettotuotot kasvoivat 15 % ja kulut 8 %. Yrityspankin luottokanta kasvoi 19 %. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 8 %. Vahinkovakuutuksen etuasiakkaiden nettomäärä lisääntyi :lla. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 4,8 % (5,2). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 92,9 % (98,7) ja operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,8 % (95,5). Hallituksen ehdottama osinko on 0,65 euroa (0,65) A-osakkeelta ja 0,62 euroa (0,62) K-osakkeelta. Tulos vuosineljänneksittäin Milj Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja Käyvän arvon rahaston muutos Tulos ennen veroja käyvin arvoin Tuloverot Kauden voitto Verot käyvän arvon rahaston muutoksesta Kauden tulos käyvin arvoin POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

11 Vuoden tapahtumia Keskeisiä tapahtumia 1.1. Pohjolan hallituksen puheenjohtajana ja OP-Pohjolaryhmän pääjohtajana aloitti Reijo Karhinen Pohjola Varainhoito Oy perusti uuden tytäryhtiön, Pohjola Private Equity Funds Oy:n, joka tarjoaa ammattimaisia rahastojen rahastosijoituspalveluja kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille Pohjola Vakuutus Oy ilmoitti myyvänsä alusvakuutuskantansa tanskalaiselle Codan Forsikring A/S:lle. Codan kuuluu maailmanlaajuiseen Royal & SunAlliance -konserniin, jonka kanssa Pohjola on jo pitkään tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus päätti Pohjola Pankki Oyj:n tytäryhtiön Pohjola-Yhtymä Oyj:n osakkeiden lunastushinnaksi 14,35 euroa osakkeelta. Välimiesoikeuden päättämä hinta on 1,00 euron korkeampi kuin Pohjola Pankki Oyj:n tarjoama lunastushinta Omia pääomia vahvistaakseen Pohjola laski liikkeeseen ylemmän toissijaisen oman pääoman ehtoisen nk. Upper Tier 2 -lainan. Lainamäärä oli 100 miljoonaa Englannin puntaa, ja laina haettiin noteerattavaksi Lontoon pörssissä Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen esittääkseen yhtiökokoukselle OKO Pankki Oyj:n toiminimen muuttamista Pohjola Pankki Oyj:ksi. Samalla OP-ryhmä ilmoitti muuttavansa oman nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi Pohjola-konserni päivitti strategiaansa. Strategian keskeisimmät tarkistukset liittyvät toimintojen entistä tiiviimpään integraatioon, taloudellisiin tavoitteisiin, pääomien käytön tehostamiseen sekä markkina-aseman edelleen vahvistamiseen Pohjola alensi vuoden 2007 tulosarviotaan loppuvuoden markkinakehityksen perusteella. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen veroja käyvin arvoin ennakoitiin jäävän vuoden 2006 tasosta. Aiemmin konsernilla arvioitiin olevan hyvät mahdollisuudet parantaa kyseistä tulosta vähintään 10 %:lla vuonna 2007, mikäli markkinoiden kehityksessä ei tapahtuisi äkillisiä muutoksia loppuvuoden aikana Pohjola ilmoitti ostavansa Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-Rahoitus Oy:n osakekannan noin 30 miljoonalla eurolla. K-Rahoitus tarjoaa yritysasiakkaille rahoituspalveluja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pohjolan pankkitoiminta Baltiassa laajeni merkittävästi Pohjola ilmoitti myyvänsä venäläisen tytäryhtiönsä ZAO OKO Capital Vostokin ruotsalaiselle Swedbankille. Vuoden 2008 alun tapahtumia 1.3. Pohjola Pankki Oyj -toiminimi otettiin virallisesti käyttöön ja nimenmuutokseen liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön toiminimen muuttamisesta Pohjola Pankki Oyj:ksi OP-Pohjola-ryhmä laajensi keskittämisetujaan siten, että pankkiasioinnista kertyneitä OP-bonuksia voi käyttää myös Pohjolan vakuutusten maksamiseen. Kyseessä on merkittävä rahallinen etu: pankki- ja vakuutusasiansa keskittäneistä asiakkaista noin voi maksaa vakuutusmaksujaan bonuksilla. Arviolta yli 10 % heistä saa vakuutuksensa kokonaan maksettua bonuksilla. POHJOLA VUOSIKATSAUS

12 Avainlukuja Pohjola Pankki Oyj:n avainlukuja Tulos ennen veroja, milj Tilikauden voitto, milj Oman pääoman tuotto, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Taseen loppusumma, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Luottokanta, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Vahinkovakuutusmaksutuotot, milj Vakavaraisuussuhde, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Tulos/osake (EPS), A-osake 0,86 1,96 0,90 1,04 K-osake 0,85 1,95 0,89 1,03 Tulos/osake (EPS) sis. käyvän arvon muutoksen, 2,22 0,89 0,85 Oma pääoma/osake, 6,15 8,76 8,99 9,19 Osinko/osake, A-osake 0,41 0,60 0,65 0,65* K-osake 0,40 0,57 0,62 0,62* Osinko/tulos (osinkosuhde), % * Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Hinta/voitto-suhde (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Osakkeiden vaihto (OKO A), milj. kpl % osakekannasta (OKO A) Osakkeiden lukumäärä (A ja K) keskimäärin tilikaudella, milj. kpl tilikauden lopussa, milj. kpl Henkilöstö keskimäärin * Hallituksen ehdotuksen mukaan 8 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

13 Pohjolan luottokelpoisuusluokitukset Luokituslaitos Luottokelpoisuuden näkymät ovat vakaat kaikilta luokituslaitoksilta. Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Pohjolan luottokelpoisuutta arvioidessaan luottoluokituslaitokset ottavat huomioon myös koko OP-Pohjola-ryhmän taloudellisen tilanteen, sillä ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenpankit (ml. Pohjola) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmä OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Sen muodostavat itsenäiset osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmä tarjoaa kattavan valikoiman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja sekä henkilö-, yritys- että yhteisöasiakkaille. OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1 12/ /2006 Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,7 12,1 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 10,9 11,4 Kulut/tuotot, % (pankki- ja sijoituspalvelutoiminta) Henkilöstö keskimäärin Tase, mrd. 65,7 59,5 Vakavaraisuus* 13,8 14,3 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään** 1,52 1,56 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 31,1 Talletuskannasta 32,3 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,4 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,9 19,1 * ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. POHJOLA VUOSIKATSAUS

14 Toimintaympäristö Finanssimarkkinoiden toimintaympäristö oli vuonna 2007 kaksijakoinen. Syksyyn asti jatkunut talouden korkeasuhdanne sai pankki- ja vakuutuspalveluiden kysynnän säilymään vilkkaana. Korkeasuhdanne alkoi loppuvuonna taittua, samalla kun Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kärjistyneet ongelmat toivat epävarmuutta kansainväliseen talouteen. Epävarmuuden arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2008, mutta Suomen talouskasvun odotetaan silti pysyvän kohtuullisena. Kansainvälisen talouden suhdanteet heikkenivät vuonna Euroopan unionin maissa kasvu jatkui silti lähes edellisvuoden suuruisena. Sen sijaan Yhdysvalloissa kasvu hidastui selvästi, ja alamäkeä jyrkensi loppukesällä puhjennut asuntomarkkinoiden kriisi. Yhdysvaltain talousnäkymien heikkeneminen varjostaa jatkossa myös nopeasti kasvaneiden Aasian maiden suhdanteita. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kriisi kiristi luotonantoa kansainvälisillä markkinoilla. Myös luotonannon marginaalit levenivät. Monissa maissa rahoituslaitoksille aiheutui amerikkalaisista asuntolainoista tuntuvia tappioita, joita arvioidaan syntyvän vielä lisää vuonna Pienentääkseen luottolaman uhkaa keskuspankit lisäsivät useaan otteeseen likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa keskuspankki myös alensi ohjauskorkoaan. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa loppuvuonna ennallaan nostettuaan sitä vuoden 2007 alkupuoliskolla kahdesti päätyen 4,0 %:iin. Suomen talouskasvun odotetaan hidastuvan 2008 Suomessa korkeasuhdanne jatkui vuonna 2007 odotettua pidempään. Loppusyksyllä talouskasvu alkoi kuitenkin lievästi hidastua. Kokonaistuotanto kasvoi noin 4 %. Edellisvuoden tapaan kasvua tuki vienti, joka voimistui etenkin Suomen päämarkkina-alueelle Länsi-Eurooppaan. Asuinrakentaminen kääntyi laskuun, mutta muut talonrakennusinvestoinnit vilkastuivat tuntuvasti. Yksityisen kulutuksen verraten tasainen kasvu jatkui. Kotitalouksien ostovoimaa paransi palkkasumman nousu ja työttömyyden väheneminen. Yritystiedustelujen mukaan suhdannetilanne pysyi tavanomaista parempana kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa tuotannon kasvu hieman hidastui loppuvuonna, vaikka tilauskanta olikin edelleen korkea. Myös rakennusyritysten tilauskanta oli tavanomaista suurempi, mutta odotukset kääntyivät laskuun. Palveluyritysten myynnin kasvu on hidastunut, joskin myyntiodotukset pysyivät hyvinä. Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kasvu vaimenee, koska vienti ja yksityinen kulutus lisääntyvät vähemmän kuin vuonna Kuluttajien luottamus oman taloutensa myönteiseen kehitykseen pysyi vahvana vuonna Odotukset vuodelle 2008 ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi 2,5 %:iin vuonna Vuonna 2008 inflaation ennakoidaan nopeutuvan yli 3 %:iin. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisääntynyt Vuoden 2007 alkupuoliskolla euribor-korot nousivat Euroopan keskuspankin kiristettyä rahapolitiikkaa kahdella ohjauskoron nostolla. Syksyllä Yhdysvaltain asuntorahoituskriisi lisäsi lyhyiden markkinakorkojen volatiliteettia. Lyhyet markkinakorot nousivatkin pitkiä markkinakorkoja enemmän. Vuoden 2007 lopussa 3 kuukauden euribor oli 4,69 % ja 12 kuukauden euribor oli 4,75 %. Euroalueen noususuhdanteen taittuminen puoltaa euribor-korkojen loivaa laskua vuonna Pankkimarkkinoiden kasvu jatkui vuonna 2007 jo viidettä perättäistä vuotta ripeänä. Vuonna 2008 kasvun pysyminen lähellä edellisvuosien lukemia edellyttää osakemarkkinoiden epävarmuuden hälvenemistä ja kuluttajien kohtuullista rohkeutta luotonotossa. Yritysluottojen kasvu nopeutui 12,9 %:iin vuonna Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen ei juuri haitannut Suomen yrityslainamarkkinoita. Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tehtiin edelleen runsaasti. Talletusten kasvu kiihtyi 13,9 %:iin, sillä nousseet talletuskorot tarjosivat suojaa arvopaperimarkkinoiden heilahteluilta. 10 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

15 Arvot Yhdysvaltain rahoituskriisi varjosti loppuvuonna etenkin osakemarkkinoita. Suomessa pörssiosakkeiden hintoja kuvaava OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 3,9 % vuonna Sijoitusrahastojen pääomien kasvu hidastui 8,3 %:iin kansainvälisiltä markkinoilta tulleen epävarmuuden lisäännyttyä loppuvuonna. Myös henkivakuutuksen maksutulo väheni edellisvuodesta 8,8 %, joskin vakuutussäästöt lisääntyivät 3,6 %. Vahinkovakuutuksen maksutulo puolestaan kasvoi noin 5 %. Pohjola-konsernin arvot ovat: 1 IHMISLÄHEISYYS Meitä on helppo lähestyä. Toimimme ystävällisesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti. Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työtovereitamme. 2 VASTUULLISUUS Pidämme lupauksemme ja toimimme johdonmukaisesti. Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia. Huolehdimme osaamisestamme ja hyvästä työilmapiiristä. Varmistamme, että liiketoimintamme on osakkeenomistajien edun mukaista ja eettisesti korkeatasoista. 3 YHDESSÄ MENESTYMINEN Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Verkostoidumme kattavasti Suomessa ja kansainvälisesti. POHJOLA VUOSIKATSAUS

16 Strategia Pohjolan hallitus päätti konsernin strategian päivityksistä marraskuun 2007 lopussa. Päivityksen perustana on toukokuussa 2006 vahvistettu strategia. Uudet linjaukset ulottuvat vuoteen Yksi päivityksen keskeisimpiä asioita on pankki- ja vakuutustoiminnan integraation tiivistäminen. Myös konsernin pitkän ajan taloudelliset tavoitteet asetettiin entistä haasteellisemmiksi. Pohjolan missio Taloudellisen lisäarvon luominen asiakkaille ja osakkeenomistajille. Strategian pääviestit: Pohjola painottaa voimakkaasti toimintansa kannattavuutta ja tehokasta pääomien hallintaa. Konserni hakee kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillaan mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Kasvun tukena ovat OP-Pohjola-ryhmän laaja asiakaskunta ja Suomen tunnetuimmat pankki- ja vakuutusbrändit. Strategian toimeenpanon tärkeimmät osa-alueet: liiketoiminta-alueiden yhteisen asiakaspotentiaalin ja palveluverkon hyödyntäminen uudet lisäarvoa tuottavat palvelut kansainvälinen palvelukyky Integraation syventäminen Strategian tavoitteena on Täysin integroitunut finanssipalveluyritys. Vaikka Pohjola-konserni on jo integroitunut moneen suuntaan, integraatiota halutaan vahvistaa edelleen kaikissa palvelukanavissa ja tukitoiminnoissa, kuten asiakkuuksien kokonaisvaltaisessa hoidossa, markkinoinnissa, riskienhallinnassa ja talouden ohjauksessa. Liiketoiminnan painopisteet ja markkina-asematavoitteet Pohjola-konsernin tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi yrityspankkina, vahinkovakuutuksissa ja varainhoidossa. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yrityspankkina Pohjolan strategisena tavoitteena on markkinajohtajuus Suomessa suurten yritysasiakkaiden pankkina - aiemmin tavoitteena oli markkinoiden toiseksi suurimman aseman vahvistaminen ja markkinajohtajuus yhdessä muun OP-Pohjola-ryhmän kanssa pk-yritysten pankkina. Kotimaisille asiakkaille tarjotaan monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan pankkipalvelut sekä Suomeen että lähialueisiin liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Halutuin finanssipalvelukumppani Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto 12 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

17 Pankkitoiminnan kasvua tukevat Pohjolan hyvä asiakastuntemus, joustava palvelu, nopea päätöksenteko, pitkäjänteinen toiminta sekä korkea luottokelpoisuus. Varainhoidossa tavoitteena on johtava asema Suomessa. Instituutioiden varainhoitajana yhtiö on jo johtava suomalainen palveluntarjoaja. Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutuksessa tavoitteena on jatkaa markkinaosuuden kasvattamista. Tätä tavoitetta tukee tiivis yhteistyö OP-Pohjolaryhmän osuuspankkien kanssa ja uudistettu etuasiakastalousohjelma. Vahinkovakuutustoiminnassa kasvua haetaan riskiperusteisella hinnoittelulla, mikä turvaa kannattavan toiminnan. Kasvua tavoitellaan kotitalousasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajissa. Etuasiakastalouden määritelmää tarkennettiin strategian tarkistuksen yhteydessä. Nyt etuasiakastaloudeksi määritellään talous, jolla on Pohjolasta vakuutusturvaa vähintään kolmesta vahinkovakuutustuoteryhmästä. Pohjola ilmoitti vuonna 2006 etuasiakkaiden määrää koskevan tavoitteensa vuodelle Tavoite on muutettu uuden määritelmän mukaiseksi: etuasiakkaina olevien kotitalouksien määrä pyritään kasvattamaan :een vuoden 2010 loppuun mennessä. Aiemman määritelmän mukainen tavoite oli kotitaloutta vuonna Kansainvälinen palvelukyky Pohjola panostaa lähivuosina yhä enemmän kansainväliseen palvelutarjoomaansa asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Sekä pankki- että vakuutustoiminnassa kansainvälisten palvelujen kehittäminen perustuu tarkoin harkittuihin kumppanuuksiin. Myöskään yritysostomahdollisuuksia ei poissuljeta. Sekä pankkiettä vahinkovakuutustoiminnassa tavoitteena on lähivuosina jatkaa Baltian liiketoiminnan kasvattamista ja kehittämistä. Lisäksi selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudella Pohjola-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ovat entistä haastavammat: Pohjola-konsernin tavoitteena on saavuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä 15 % oman pääoman tuotto (ROE) käyvin arvoin laskettuna (aiemmin 13 % vuoteen 2009 mennessä). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin pyritään pitämään vähintään 8,5 %:ssa (aiemmin vähintään 8,0 %, joka uudella omien varojen laskentatavalla vastaa noin 9,5 %). Liiketoimintojen strategisia ja taloudellisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin niistä kertovien osioiden yhteydessä. Osinkosuhde % 2007 Tavoite 2010 Konserni Oman pääoman tuotto, % 9,3 15,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, uusi laskentatapa, % 9,0 > 8,5 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 12,1 > 19 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 46,3 < 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 25,2 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 93,8 92 Operatiivinen liikekulusuhde, % 21,2 < 20 Solvenssisuhde, % Pohjolan tavoitteena on ylläpitää AA-luokan luottoluokitus vähintään kahdelta luokituslaitokselta. Osinkopolitiikka Strategian päivityksen yhteydessä osinkopolitiikka pysyi ennallaan. Vuotuisen osingon määrään vaikuttavat konsernin kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet. Pohjolan tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuudelle asetettu vähimmäistavoite toteutuu. Keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiakassuuntautunut, pitkäjänteinen toiminta pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakastietojen hyödyntäminen parhaat keskittämisedut kotitalousasiakkaille OP-Pohjola-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta laadukas, ennakoiva riskienhallinta pääomien tehokas käyttö yhteinen Pohjola-nimi ja -brändi Toteutunut Pitkän aikavälin tavoite * osinko hallituksen ehdotuksen mukaan POHJOLA VUOSIKATSAUS

18 Näkymät Vuonna 2008 talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta yltävän kuitenkin pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaampana kuin vuonna Luottomarginaalien ennakoidaan säilyvän vakaina. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan vuoden 2008 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Arvio perustuu siihen, että maksuvalmiusreservin arvostustuloksen ennakoidaan muodostuvan vuoden 2007 tulosta paremmaksi. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä. Markkinakasvun lisäksi Vahinkovakuutusliiketoiminnan maksutuottojen kasvuun vaikuttavat tiivis yhteistyö OP-Pohjola-ryhmän jäsenpankkien kanssa sekä yhteisille pankki- ja vakuutusasiakkaille tarjottavan bonus-edun käyttöönotto, joiden arvioidaan vahvistavan markkina-asemaa erityisesti henkilöasiakkaiden keskuudessa. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan %, mikäli suurvahinkoja ei ole poikkeuksellisen paljon. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,4 %. Muun toiminnan vuoden 2007 tulokseen sisältyi kertaluonteisia kulueriä 11 miljoonaa euroa. Näitä ei arvioida tulevan vuonna 2008, joten tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Lähiajan tulevaisuudennäkymien toteutumisen merkittävimmät riskit liittyvät luottoriskimarginaalien, korkojen ja osakekurssien kehitykseen sekä liiketoiminnan yleiseen toimintaympäristöön. 14 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

19 Henkilöstö Pohjola-konsernille yhteinen henkilöstöstrategia Osana liiketoimintastrategiaa Pohjola-konsernille laadittiin yhteinen henkilöstöstrategia, joka perustuu konsernin arvoihin. Henkilöstöstrategiassa korostetaan ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jonka avulla kehitetään ja monipuolistetaan henkilöstörakennetta, varmistetaan oikea osaaminen ja muutostilanteiden hallinta kaikissa tilanteissa. Vuosisuunnittelun tueksi laadittiin lähivuosien henkilöstölinjaukset ohjaamaan henkilöstöjohtamista ja kehittämistä. Tavoitteena on, että konsernissa on toimialansa paras työilmapiiri ja henkilöstön osaaminen konserni tunnetaan alansa halutuimpana asiakaspalvelijana, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Hyvän työilmapiirin, esimiestyön ja yhteisen yrityskulttuurin edistämisen merkitys korostuu. Henkilöstön osaamisesta pidetään huolta monipuolisella kehitystoiminnalla. Tässä avainasemassa ovat liiketoimintalähtöisyys ja vuosittain tarkistettavat osaamisen kehittämisen painopistealueet. Lähivuosina kasvavaan eläkkeelle jäävien määrään varaudutaan järjestelmällisesti. Hyvän sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan vaaliminen ja tavoitteellinen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta Pohjola-konserni pysyy haluttuna työpaikkana. Palkitsemisjärjestelmiä kehitetään edelleen henkilöstön sitouttamisen, kannustamisen ja yrityksen menestymisen näkökulmista. Uudet asiantuntijoiden valmennusohjelmat käynnistyivät Pohjola-konsernissa työskenteli vuoden 2007 lopussa henkilöä (2 927). Vahinkovakuutustoiminnan palveluksessa oli 73 % ja pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan palveluksessa 25 % henkilöstöstä. Vuonna 2007 jatkettiin Pohjola-konsernin yhdentämistä. Valtaosa Vahinkovakuutustoiminnan asiakastoimipisteistä on nyt yhdistetty osuuspankkien konttoreiden kanssa yhteiskonttoreiksi. Yhdistymisessä noudatettiin yhdentymisen periaatteita, joita ovat avoimuus, toisen kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja käyttöönotto, parhaan osaamisen käyttöönotto sekä yhteinen tahtotila. Yhdistymistä tuettiin muutosvalmennuksilla. Pohjola-konsernin henkilöstö on varsin kokenutta, sillä keskimääräinen palvelusaika on 15 vuotta. Keski-ikä on 43 vuotta. Konsernissa arvostetaan ja tuetaan monin tavoin sitoutumista pidemmän aikavälin työskentelyyn, koska se nähdään yhdeksi menestystekijäksi ja merkittäväksi asiakastyytyväisyyttä lisääväksi tekijäksi. Vuoden 2007 aikana palkattiin 434 uutta henkilöä. Valtaosa uudesta vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui vaativiin asiantuntijatehtäviin. Myös määräaikaista henkilöstöä tarvittiin erilaisten sijaisuuksien hoitoon ja projekteihin. Kesälomien aikana Pohjola-konsernissa työskenteli lisäksi noin 200 kesäharjoittelijaa. Vuoden 2007 alkupuolella käynnistyivät uudet valmennusohjelmat. Asiantuntijavalmennus on noin vuoden kestävä valmennusohjelma, jossa koulutetaan asiantuntijoita Pankki- ja sijoituspalvelutoimintaan. Myyntipäällikkövalmennus puolestaan kouluttaa Vahinkovakuutuksen ammattilaisia. Valmennusohjelmia uudistetaan ja kehitetään jatkossa. Niiden vakiinnuttamisella pyritään lisäämään osaajien ja asiantuntijoiden rekrytointia ja varmistamaan huippuosaaminen myös tulevaisuudessa. Tasa-arvon edistäminen on vastuullista henkilöstöpolitiikkaa Pohjola-konsernille laadittiin ensimmäinen yhteinen tasaarvosuunnitelma. Tasa-arvon edistäminen on osa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja toteuttaa konsernin arvoja ja strategiaa. Tavoitteena ovat henkilöstön yhdenvertaiset edellytykset muun muassa ammatilliseen kehittymiseen, työuralla menestymiseen, oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamiseen. Painopistealueena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota henkilövalinta- ja nimitystilanteisiin, joissa tasavertaisista hakijoista valitaan työyhteisön henkilöstörakennetta tasapainottava hakija. Tasa-arvoisuuden kokemusta ja työilmapiiriä mitataan henkilöstötutkimuksella. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja siitä raportoidaan johdolle ja henkilöstölle. Henkilöstön osaamista kehitetään pitkäjänteisesti ja strategialähtöisesti. Keskeisiä keinoja ovat työssä oppiminen, tehtäväkierto sekä erilaiset valmennukset ja koulutusohjelmat. Kehittäminen perustuu ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja kehityskeskusteluissa laadittaviin henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Kehityskeskusteluissa jokaisen henkilön kanssa arvioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja sovitaan tavoista, joilla osaamista kartutetaan. Osaamisen kehittämi- POHJOLA VUOSIKATSAUS

20 Toimin Keskuspankki ja varainhallinta -liiketoiminta-alueen johtajan ja alueeseen kuuluvan Treasury-osaston sihteerinä. Toimintaympäristö on kansainvälinen: työpuheluista ja yhteydenotoista suurin osa tulee ulkomailta. Anne Hasso Osastosihteeri Pohjola Pankki Oyj Keskuspankki ja varainhallinta sen painopisteitä ovat liiketoiminnan edellyttämän korkean ammattitaidon ylläpitäminen, asiakkuuden hoito sekä asiantuntijuus, johtajuus ja kansainvälisyys. Koulutukseen, ilman palkkakuluja, käytettiin 3,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 % palkkasummasta. Henkilöstön tyytyväisyys varsin hyvällä tasolla Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään henkilöstötutkimusta. Pohjola-konsernissa tehtiin ensimmäinen yhteinen henkilöstötutkimus syksyllä Henkilöstön tyytyväisyys on varsin hyvällä tasolla: työ koetaan haastavaksi, kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi, työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki tukevat asiantuntijatyössä onnistumista. Esimiehet antavat vastuuta, luottavat alaisiinsa, toimivat oikeudenmukaisesti sekä tukevat työyhteisönsä uudistumista. Työhyvinvoinnin mittarina käytetään tutkimuksen henkilöstötyytyväisyysindeksiä. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monin keinoin. Painopisteinä voivat olla tilanteen ja tarpeen mukaan työ, työyhteisö, esimiestyö tai yksilö. Aktiivisella ja ennakoivalla kehittämisellä luodaan valmiuksia työssä ja toimintatavoissa tapahtuvien muutosten hallintaan. Eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden johtamisen, yhteistyön ja osaamisen jakamisen tueksi on kehitetty toimintamalleja, työkaluja ja valmennuksia. Yhtenäinen kannustejärjestelmä koko konsernissa Pohjola-konsernin molemmissa liiketoiminnoissa Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa ja Vahinkovakuutustoiminnassa sovellettiin yhtenäistä kannustejärjestelmää ensimmäisen kerran vuonna Kannustejärjestelmä koostuu pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja niiden piiriin kuuluu pääosa henkilöstöstä. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmänä toimivan henkilöstörahaston tavoitteena on tukea konsernin liiketoimintastrategian keskeisten tavoitteiden saavuttamista, sitouttaa henkilöstöä ja vahvistaa yhteishenkeä. Siksi henkilöstörahaston mittarit perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja ne ovat kaikille yhteisiä. Vuonna 2007 henkilöstörahaston mittaristo uudistettiin tukemaan konsernin kehittymistä integroituneeksi finanssipalveluyritykseksi. 16 POHJOLA VUOSIKATSAUS 2007

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q2 Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 3.8., klo 8.00 Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu Konsernin tulos ennen veroja parani 197

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 6.2.2013, klo 8.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2012 Konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 8.5.2008, klo 8.00 1 (37) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 ja toimitusjohtajan kommentit Toimitusjohtajan kommentit "Konsernin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Vauhtia kasvuun idästä Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma. Page 1

Vauhtia kasvuun idästä Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma. Page 1 Vauhtia kasvuun idästä Page 1 Kesko-konserni lyhyesti Vähittäiskaupan osaaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Liikevaihdon jakauma toimialoittain % liikevaihdosta % liikevaihdosta Ruokakesko Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot