Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyyn siirretyt asiat 250/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto / kehittämisjohtaja Allan Mikkola Avustusanomus / Meri-Lapin Rullalautailijat ry 290/ /2013, 367/ /2014 Valmistelu: Sivjoht. Martti Höynälänmaa Meri - Lapin Rullalautailijat ry on lähettänyt Kemin kaupunginhallitukselle seuraavan euron avustushakemuksen. "Tarvitsemme avustuksen skeittihallin vuokrakuluihin. Skeittihallitilan vuokraaminen maksaa 1400e kuussa, eli 16800e vuodessa. Sähkö ei kuulu vuokrasopimukseen. Sähkölaskuja on tullut noin 3 kuukauden välein, ja ne ovat olleet e suuruisia. Skeittihallia käytetään aikana, jolloin tilassa harjoitettavat lajit ovat sääolosuhteiden vuoksi ulkona mahdottomia." Kemin Seudun Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja vuokran kohtuullistamisesta ja tilavuokra on vuodelle 2014 määritetty siten, että vuokra on 1000 /kk ja sisältää myös sähkön. Anomuksen mukaan hakijalla on ollut kuluja v yhteensä /vuosi. Kemin kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi on avustanut 1000 /kk vuonna 2013, joten yhdistykselle on jäänyt katettavaa omin voimin Liikunta- ja nuorisotoimi voi avustaa yhdistystä v yhteensä kohdeja projektimäärärahoista ja kanslian kanssa on päädytty esittämään kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi KH:n käyttöön varatulta tililtä. Tällä järjestelyllä yhdistyksen kulut tilojen osalta olisivat v ja kaupungin avustus yhtensä 6 000, joten yhdistyksen omin varoin katettava toiminta olisi v yhteensä Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää Meri - Lapin Rullalautailijat ry:lle :n avustuksen KH:n käyttöön varatuista määrärahoista. Vuoden 2015 mahdollinen avustus käsitellään tilaus- ja talousarviovalmistelun yhteydessä.

2 Asia ratkaistaan kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelmasta päätettäessä tammikuussa Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Sauvosaaren urheilukentän kunnostamiseksi 415/ /2013 Harri Tauriainen on esittänyt seuraavan aloitteen: Kemin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään Sauvosaaren urheilukentän juoksuratojen kunnostamisen mahdollisuuksia sekä kustannuksia. Kenttärakenteen pinnoitteen ikääntymisen, rakenteellisten heikkouksien, routavaurioiden sekä käytön aiheuttaman kulumisen takia ei kentällä ole enää turvallista harrastaa juoksemista ja se on peruskorjauksen tarpeessa. Kentällä ei ole enää mahdollisuuksia järjestää SM-tason kilpailuja laatuluokitus luokassa putoamisen vuoksi. Peruskorjauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa kentän juoksuratojen routavaurioiden korjaamista ja kumiasfalttipinnoitteen korjaamista ja uusimista. Alustavien selvitysten mukaan asian saattamiseksi kuntoon on kaksi eri vaihtoehtoa. Pinnoitteen uusiminen aiemman päällysteen päälle routakorjauksineen tai kumipäällysteen uusiminen kokonaisuudessaan. Merkittävältä urheilupinnoitevalmistajalta saadun asiantuntija-arvion mukaan routakorjaus maksaa noin 45 euroa/neliöltä sisältäen halkeamien työstämisen, asfaltin puhdistuksen, tartunta-aineen, uuden rungon valamisen sekä pintaan ruiskutettavan polyuretaanikerroksen. Samalta asiantuntijalta saadun tiedon mukaan kentän pesu, pintaruiskutus ja ratamerkinnät maksavat 10 euroa neliöltä. Halvin vaihtoehto on korjata kentän päällyste edellisen päällysteen päälle pintaruiskutusmenetelmällä, jolloin kustannukset olisivat noin euroa sisältäen seuraavat toimenpiteet: Urheilukentän painepesun, imuroinnin, primeroinnin, polyuretaanin ruiskutuksen sekä uudet ratamerkinnät voimassa olevien normien ja mitoitusten mukaisesti. Vastaavasti kokonaan uuden kumipäällysteen hinta on 30 euroa neliöltä, mikäli alusasfaltti on kunnossa. Kentän koon ollessa noin 6000 neliötä kustannukset nousevat euroon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vastaavanlaisiin perusparannus-hankkeisiin rahoitusta. Ylitornion kunta sai keskusurheilukentän kunnostamiseen tukea vuonna Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan pyytää sivistyspalvelukeskuksen lausunnon. Sivistyspalvelukeskus / vs.nuoriso- ja liikuntajohtaja Eija Karismon

3 lausunto : Perussuomalaisten esittämä aloite Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksesta on hyvä ja tarpeellinen. Liikuntatoimiston mielestä peruskorjauksen aloitus ei ole ajankohtainen, koska Sauvosaaren urheilupuiston kehittäminen sisältyy Sariushankkeeseen. Kaupunginvaltuusto päätti , että asiaan palataan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelurahavaraus on taloussuunnitelmassa vuodelle Harri Tauriaisen esitys suunnittelurahavarauksen osoittamiseksi vuodelle 2016 raukesi kannattamattomana. Maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstön rekrytoinnit ja nimikemuutokset 225/ /2014 Valmistelu: kaupungingeodeetti Tapani Onkalo : Maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstöresurssien kehitys vuosina on viiden vuoden sykleissä ollut seuraava: vuosi vakinaisen henkilöstön määrä*) työllistämistuella palkatut* *) yhteensä henkilöitä/htv henk henk henk henk ,0 htv - 14, ,3 htv - 14,3 *) Vuodesta 2006 henkilöstön määrä on mitattu henkilötyövuosilla (htv). Työllistämistuella palkkaaminen loppui v **) Henkilöstön määrän vähentymisen puoleen 20 vuodessa on mahdollistanut viisi asiaa: 1) kartastojen muuttaminen digitaalisiksi tietokoneilla hallittaviksi tietokannoiksi(-4 htv) 2) satelliittien käyttöön perustuvien GPS- ja GNSS -mittauslaitteiden käyttöönotto (-4 htv) 3) metsien hoidon järjestäminen pääasiassa ostopalveluina (-4 htv) 4) valokopiolaitoksen lopettaminen tietotekniikan kehittymisen myötä (-1 htv) 5) toimistopalvelujen keskittäminen teknisen palvelukeskuksen hallinnolle (-1 htv).

4 Henkilöstön vähentyminen on tapahtunut luonnollisen poistuman ja irtisanoutumisten kautta luvulla henkilöstöä siirtyi oma-aloitteisesti myös ns. työttömyysputkeen. Väheneminen oli vuosina keskimäärin 1 htv/vuosi. Vuodesta 2008 lähtien henkilöstön määrä on vakiintunut tasolle 14,0-14,8 htv. Palveluiden tuottaminen nykyisessä laajuudessa ja nykyisen tasoisina ei mahdollista enää samanlaisia henkilöstövähennyksiä kuin mitä oli viime vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Näköpiirissä ei ole myöskään sellaista teknistä kehitystä, mikä olennaisesti korvaisi ihmistyötä tulosalueen toimialalla. Vuoden 2015 aikana tulosalueelta eläköityvät seuraavat viranhaltijat: - kaupungingeodeetti (000499), 1/ kartastoteknikko (000761), 1/ maanmittausteknikko (000420), 7/2015. Kaupungingeodeetti toimii maankäyttö- ja mittaustoimen tulosaluepäällikkönä. Em. viranhaltijoilla on omat tehtäväalueensa, jotka on hoidettava myös tulevaisuudessa eikä niitä voida enää siirtää jäljelle jäävien henkilöiden harteille. Teknikkotason koulutus loppui Suomesta 1990-luvun alkupuolella ja teknikot häviävät työmarkkinoilta ammattinimikkeenä eläköitymisten myötä. Maanmittausalalla teknikkokoulutus korvaantui AMK-insinöörikoulutuksella. MML:n palveluksessa olevat insinöörit käyttävät virkanimikkeenä maanmittausinsinööri (AMK) -nimikettä. Koska kartastoteknikko- ja maanmittausteknikko -nimikkeet ovat koulutustason nousemisen myötä käyneet epäkelvoiksi, tulee niiden nimikkeet ajantasaistaa ja niiden loppuosa muuttaa insinööri-loppuiseksi. Kartastoteknikon virkanimikkeeksi soveltuu parhaiten paikkatietoinsinööri ja maanmittausteknikon (000420) nimikkeeksi tontti-insinööri, jotka kuvaavat sitä tehtäväkenttää jota virkoihin valittavat henkilöt käytännössä hoitavat. Virkanimikemuutokset edellyttävät kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Lähtökohtana on se, että myös maanmittausteknikkokoulutuksen saaneet ovat kelpoisia virkoihin mikäli heillä on riittävä työkokemus virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Kaupungingeodeetin koulutusvaatimuksena on TKK:ssa tai Aalto-yliopistossa suoritettu soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto. Kaupungingeodeetin ja paikkatietoinsinöörin virat on tarkoitus laittaa haettavaksi elo-syyskuussa 2014 ja tontti-insinöörin marraskuussa samana vuonna. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan ) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että kartastoteknikon virkanimike muutetaan paikkatietoinsinööriksi ja maanmittausteknikon (000420) virkanimike tontti-insinööriksi 2) että virat julistetaan haettaviksi edellä esitetyssä aikataulussa. Ennen aukijulistamista asia saatetaan kuitenkin tilaajatiimin käsiteltäväksi rekrytointiluvan saamiseksi.

5 Kaupunginhallitus päätti Hyväksyä kartastoteknikon virkanimikkeen muutoksen paikkatietoinsinööriksi ja maanmittausteknikon virkanimikkeen tontti-insinööriksi. Virkojen täyttäminen arvioidaan ja päätetään erikseen loppuvuoden 2014 aikana v talousarviovalmistelun (htv-raami) edetessä. Vuoden 2015 aikana maankäyttö- ja mittaustoimesta eläköityy neljä henkilöä. Talousarvioesitykseen sisältyy yhden henkilön rekrytointi. Lautamiespäivät Rovaniemen hovioikeuspiirin alueella, Rovaniemellä / /2013 Suomen Maallikkotuomarit ry:n avustushakemus : Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenet järjestävät perinteen mukaan joka vuosi kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuoden 2015 osalta järjestelyvuorossa on Rovaniemen HO-piirin alueella Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Lautamiespäivät pidetään Hotelli Arinassa Rovaniemellä. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana on Herastuomari Kauko Vartiainen yhdessä Herastuomari Yrjö Niemen kanssa. Lautamiespäivien talous perustuu kuntien / kaupunkien toiminta-avustuksiin ja osallistujien maksamiin osallistumismaksuihin. Lautamiestoiminnan erikoisluonne edellyttää tiettyä varovaisuutta jääviyden vuoksi, erityisesti taloudellisissa asioissa. Käännymmekin luottamuksella puoleenne ja pyydämme, että Kemin kaupunginhallitus tukisi tapahtuman järjestelyä 500 :lla. Pyydämme ystävällisesti antamaan päätöksenne tiedoksemme mennessä. Asia ratkaistaan hallintopalvelujen käyttösuunnitelmasta päätettäessä tammikuussa Pohjois-Pohjanmaan Omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry / hakemus 328/ /2014 Pohjois-Pohjanmaan Omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry:n hakemus

6 Pohjois-Pohjanmaan Omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry on jättänyt ELY-keskukselle hakemuksen korkeakoulutettujen työllistymistä edistävää ESR-hanketta koskien. Kolmivuotiselle hankkeelle haettu kokonaisrahoitus on euroa. Hankkeen päätoimenpiteitä ovat työnhakukoulutukset sekä työllistymistä edistävät vertaistukiryhmät. Hanke on suunnattu koko Pohjois-Suomen alueella asuville työttömille insinööreille, diplomi-insinööreille, tradenomeille ja ekonomeille sekä myös kyseisiä tutkintoja suorittaville loppuvaiheen opiskelijoille. Uusi hanke on jatkoa vuosina toimineelle Uranoste-hankkeelle. Aiemmalla toimintakaudella hanke toimi vain Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta ESR:n sääntöjen muututtua voimme nyt hakea hanketta, joka toimii samanaikaisesti myös Lapin ja Kainuun maakunnissa. Kemin kaupungin kannalta työnimeltään Uranoste 2 hankkessa on kaksi toimintamallia, jotka ovat erityisen hyödyllisiä kaupungin alueella asuville korkeakoulutetuille työttömille. Tulevalla toimintakaudella Uranosteen koulutuksia videoidaan ns. webinaareiksi, joihin kohderyhmäläiset voivat osallistua mistä tahansa Pohjois-Suomen alueella vaivattomasti rekisteröitymällä joko omalta tietokoneelta tai esimerkiksi Lapin TE-toimiston Kemin toimipisteen tilassa. Etäyhteyden avulla koulutuksiin osallistuvat voivat myös toimia koulutuksissa intervaktiivisesti mm. webinaarien chat-toimintojen kautta. Vaikka koulutukset siis fyysisesti pidetään Oulussa, niihin osallistuminen tulee olemaan vaivatonta, hyödyllistä ja siten varmasti suosittua myös Kemissä. Hankkeen koulutuksia ovat pitämässä ajan asiantuntijat, mm. rekrytoinnin ammattilaiset. Toinen hankkeen toimintamalli kemiläisille on Uranostajat-vertaisryhmä, jossa osallistuvat aktivoivat ja preppaavat toisiaan tiivisti muutaman viikon ajan, parantaen näin omia ja muiden ryhmäläisten työllistymismahdollisuuksia. Ryhmät kokoontuvat Kemissä. Tästä toimintamallista on hyviä kokemuksia muualta Suomesta. Kolmen vuoden toiminta-aikana Kemissä on mahdollista koota useita ryhmiä. Kerrallaan ryhmiin kokoontuu noin kymmenen korkeakoulutettua työtöntä. Mikäli osallistujia riittää, ryhmiä on mahdollista perustaa myös taustojen mukaan, esimerkiksi oma ryhmä vastavalmistuneille ja oma ryhmä pidempään työttömänä olleille. Jota Uranostajat saadaan toimintaan myös Kemissä, hanke tekisi yhteistyötä paikallisen TE-toimiston lisäksi kaupungin elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. ESR-hankkeen rahoituksesta 20% tulee tulla muualta kuin päärahoittaja ELY-keskukselta. Omarahoitusosuutta haetaan niin Pohjois-Suomen kaupungeilta, alueen korkeakouluilta kuin hakijayhdistyksen taustalla vaikuttavilta ammattiliitoilta (Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Suomen Ekonomiliitto, Tradenomiliitto), liitteenä olevan listan mukaan. Kuntarahoittajilta haetaan yhteensä 10 % osuutta, josta valtaosaa Oulun kaupungilta. Kemin kaupungilta haettava osuus on 0,5 %. Näin ollen Kemin kaupungilta haettava summa on euroa eli euroa vuosittain Hakemuksen liitteenä on yhteenveto Pohjois-Pohjanmaan

7 ELY-keskukselle toimitetusta ESR-hakemuksesta, suunnitelma omarahoitusosuuden kattamisesta, sekä kooste Uranosteen toimenpiteistä ja osallistujista edellisellä ESR-rahoituskaudella. Toivomme Kemin kaupungilta myönteistä suhtautumista hankkeeseemme. Pyydämme vastauksen tukipyyntöömme yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Oravalle. Määräraha ei sisälly vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Työmatkaturvallisuuden parantaminen 338/ /2014 Työsuojelutyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että Kemin kaupunki rohkaisee henkilöstöään terveelliseen ja turvalliseen työmatkaliikuntaan osallistumalla seuraavien talviliikuntavälineiden hankintaan halukkaille kaupungin työntekijöille: -heijastinliivit, nastarenkaat ja kypärät pyöräilijöille - kenkien liukuesteet ja heijastimet kävelijöille. Näiden turvavälineiden tarve kartoitetaan työpaikoittain esimiesten toimesta, tarpeen mukaan tehdään hankinta yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Perusteena hankinnoille työsuojelutyöryhmä esittää työsuojelu- ja työhyvinvointinäkökohtien lisäksi kaupungin imagon rakentamisen. Työsuojelutyöryhmä esittää myös kaupungin toimesta tarkempaa valvontaa ja ohjeistusta teiden talvikunnossapidosta tasapuolisesti koko kaupungin tieverkostolla. Työsuojelutoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että työnantaja hankkii kaikille halukkaille työntekijöille heijastinliivit sekä liukuesteet niitä tarvitseville. Lisäksi työsuojelutoimikunta päätti esittää, että työnantaja tukee työmatkapyöräilyä ja osallistuu polkupyörän nastarenkaiden hankintaan siten, että työntekijän omavastuuosuudeksi jää 50 prosenttia polkupyörän nastarenkaiden hankintahinnasta. Työsuojelutoimikunta otti kantaa myös siihen, että rakennusvalvonnan pitää tehostaa katujen, teiden ja kevyenliikenteen väylien sekä jalkakäytävien kunnossapidon valvontaa. Kaupunginhallitus : Valmistelu: työsuojelupäällikkö Aulikki Pääkkö ja :

8 Työnantajan kuuluu hankkia liukuesteet ja heijastinliivit, mikäli ne on tarkoitettu työturvallisuusvälineeksi ja ko. työtehtävä edellyttää niiden käyttöä. Aloitteessa viitataan liukuesteiden ja heijastinliivien käyttöön työmatkoilla, ei työtehtäviä hoidettaessa. Heijastinliivien hinta on noin 7-10 e/kpl ja liukuesteiden e/pari. Myös vakuutusyhtiön osallistumisesta heijastinliivien hankintaan on neuvoteltu. Vastauksessa kuitenkin pahoiteltiin, ettei vakuutusyhtiöllä ole budjetoituna varoja, joista pystyttäisiin tämän tyyppisiä hankkeita rahoittamaan, vaikka asia onkin erittäin kannatettava ja varmasti lisää liikkumisturvallisuutta. Kaupunginhallitus päätti, että vaikka aloitteessa esitetyt ajatukset ovat kannatettavia Kemin kaupunki ei nykyisessä haasteellisessa taloustilanteessa hanki liukuesteitä, polkupyörän nastarenkaita eikä heijastinliivejä työmatkakäyttöön työntekijöilleen. Työsuojelutyöryhmä oikeutetaan kuitenkin jatkoselvittämään esim www-kyselyn avulla kuinka suuri määrällinen tarve eri turvavälineiden hankinnalle on. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun jatkoselvitystä varten. Asiaan palataan talousarviokäsittelyn 2015 yhteydessä. Kaupunginhallitus : Valmistelu: Työsuojeluvaltuutetut Eeva Syynimaa-Kallankari ja Tuomo Karplund. Kaupunginhallituksen päätöksestä palautettiin työsuojelutoimikunnan nimissä tehty aloite uudelleenvalmisteltavaksi. Työsuojeluvaltuutetut velvoitettiin selvittämään turvallisen työmatkaliikkumisen välineiden tarve sekä kustannusvaikutukset. Työsuojeluvaltuutetut selvittivät eri välineiden tarpeen Kemin kaupungin työpaikoille suunnatulla kyselyllä lokakuussa 2014, sekä selvittivät kyseisten välineiden hinnat paikallisilta tukku/vähittäiskaupan liikkeiltä. Tarve ja hinnat ovat seuraavat pyöräilykypärä 144 kpl a ,00 nastarenkaat 134 kpl a ,00 turvaliivit 256 kpl a 6, ,00 liukuesteet 296 kpl a ,00 Yhteensä ,00 Kustannukset on laskettu turvaliivien sekä liukuesteiden osalta yläkanttiin ilman laajempaa kilpailutusta. Pyöräilykypärien sekä nastarenkaiden kohdalla ei ole otettu huomioon aloitteen mukaista työntekijälle koituvaa 50% omavastuuosuutta. Täten kaupungille koituvat välineiden hankinnan kustannukset tulevat olemaan noin

9 Suurin osa työ- tai työmatkatapaturmista sattuu lokakuu-huhtikuu -välisenä aikana, suurimpina syinä liukkaus ja pimeys. Vuonna 2013 näiden liukastumisten, kompastumisten tai kaatumisten aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat Kemissä Työmatkatapaturmien korvaussummat olivat Kemissä kahtena viime vuonna seuraavat: vuonna 2012: ,00 ja vuonna 2013: ,00 Aloitteessa kartoitettujen välineiden käyttöikä on 5-10 vuotta, joten vuosittaiset kustannukset suhteutettuna tapaturmakustannuksiin ovat vähäiset. Tämä huomioiden on kaupungin panostus työmatkaliikunnan edistämiseen sekä turvallisuuteen mielestämme kireän talouden tilanteessakin perusteltua. Kun vielä todetaan, että kaupunginhallituksen velvoituksen mukainen turvavälinekartoitus on monelle työntekijälle antanut kuvan, että välineet saadaan, emme halua olla tuottamassa pettymystä tässä kustannuksiltaan vähäisessä, mutta imagon ja työhyvinvoinnin kannalta merkittävässä hankkeessa. Työsuojelu esittää kaupungin osallistumista 50 %:lla ko. välineiden hankintaan. Kaupunginhallitus päätti palata asiaan v talousarviovalmistelun yhteydessä kaupunginhallituksen kokouksessa. Määräraha ei sisälly vuoden 2015 talousarvioesitykseen. ( euroa lisättiin talousarvioesitykseen, 349) Sotiemme veteraanien avustajatoiminta 355/ /2014 Tornion Sairaskotisäätiön hakemus : Sotainvalidien Veljesliiton Avustajatoiminta on merkittävä kotona selviytymisen tuki monille sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille. Lapin aluehanke on osa valtakunnallista avustajatoimintahanketta. Hanke on työllisyyspoliittinen ja ELY-keskuksen tukema, vuosille Tornion Sairaskotisäätiö on laajentanut avustajatoimintaa koko Lappiin. vuoden 2011 alusta alkaen. Avustajatoiminta tukee sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista tarjoamalla apua mm. kodinhoitoon, asiointiin ja ulkoiluun. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista

10 kotipalvelua eikä kilpaile yrityssektorin kanssa, vaan täydentää olemassa olevia palveluja. Avustajatoiminta on veteraanijärjestöjen omaan jäsenistöön kohdistuvaa huoltotyötä. Tornion Sairaskotisäätiö Länsi-Lapin alueella ja Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osasto ry Itä-Lapissa ovat järjestäneet avustajatoimintaa vuodesta 2006 alkaen. Lapin aluehanke on työllistänyt 43 pitkään työttömänä ollutta tai vajaatyökykyistä työnhakijaa vuonna Hankkeen tavoitteena on avustajan avoimille työmarkkinoille siirtyminen, ja näin avustajalle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua työsuhteen aikana. Vuonna 2014 apua on saanut jo n. 680 asiakastaloutta. Avustajatoiminnassa työskentelevät palkkatukeen oikeutetut työnhakijat. Hankkeen tarkoituksena on lisätä avustajiksi palkattujen työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia yhteistyössä TE-toimistojen, työvoiman palvelukeskusten ja ammatillista aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa. Avustajatoiminnan vaikuttavuutta työllistämisen näkökulmasta kuvaa se, että kolmen kuukauden jälkiseurannan mukaan 35% kouluttautui työsuhteen aikana ja 45% työllistyi tai siirtyi opiskelemaan työsuhteen jälkeen. Nuorten yhteiskuntatakuu on tarkoitus toteuttaa niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Vuonna 2012 arvioitiin, että Suomessa on noin vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevaa vuotiasta nuorta. Lapin aluehankkeessa nuorten työllistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeessa pyritään lisäämään myös nuorten mahdollisuuksia harjoitteluun ja työhön palkkatuella kokeneemman avustajan työparina. Näin halutaan ottaa osaa nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Kuntatuki avustajatoiminnalle on työllistämisen tukemista, sillä hankkeessa työllistetään palkkatukeen oikeutettuja, ohjausta ja tukea tarvitsevia välityömarkkina-asiakkaita, joiden työllistyminen on pitkittynyt tai vaikeutunut, ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta. Sotainvalidien Veljesliitto käyttää omia varojaan vuosittain yli 1 milj. euroa aluehankkeiden tukemiseen. Veljesliiton taloudellinen tuki Lapin aluehankkeelle vuonna 2013 on noin Avustajatoiminta tarvitsee myös kunnan tukea toiminnan järjestämiseksi. Esim. puolella lähihoitajan palkkakuluilla kunta saa välillisesti viiden avustajan työpanoksen vanhustyöhön. Esitämme, että Kemin kaupunki muuttaa aiemmin Avustajatoiminnalle myöntämänsä kuntalisän kuntatueksi. Kuntalisämäärärahojen mahdollinen loppuminen kesken avustajan palkkatukityösuhteen voi vaarantaa Avustajatoiminnan palvelujen katkeamattomuuden Kemissä. Avustajatoiminta-hanke anoo Kemin kaupungilta kuntatukea 350,00 /työntekijä/kuukausi sotiemme veteraanien avustajiksi palkattavien

11 välityömarkkina-asiakkaiden henkilöstömenoihin. Tuella katetaan lakisääteisiä menoja, joita palkkatuki ei kata esim. lomaraha, matkakulut, työterveyshuollon kulut ja kokouskulut. Kemissä työskentelee samanaikaisesti 3 avustajaa/vuosi aikana ja palvelujen piirissä on noin 90 veteraanitaloutta. Kemiläinen työllistämismalli-hanke, lausunto : Vastaus Tornion Sairaskotisäätiön kuntatukihakemukseen Kemin kaupunki pitää tärkeänä järjestöjen työllistämistoimintaa ja on muuttanut järjestöille suunnatun kuntalisän Kemi-lisäksi vuoden 2014 alusta alkaen. Kemi-lisä laajennettiin järjestöjen osalta koskemaan yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneiden lisäksi myös nuoria ja osatyökykyisiä. Kemin kaupungin myöntämällä, harkinnanvaraisella Kemi-lisällä tuetaan pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden pitkäjänteistä työllistymisprosessia kohti avoimia työmarkkinoita. Kemi-lisän laajennus mahdollistaa kaikkien alle 30-vuotiaiden työllistymisen tukemisen ennen työttömyyden pitkittymistä ja lisää näin myös nuorisotakuun vaikuttavuutta. Kemi-lisään oikeuttavana järjestötyönantajana pidetään rekisteröityä yleishyödyllistä järjestöä, yhdistystä tai säätiötä, jolla on toimintaa Kemin kaupungin alueella. Kemi-lisää myönnetään järjestötyönantajalle 200 /kk, kun TE-toimisto myöntää korotettua palkkatukea ja 500 /kk, kun TE-toimisto myöntää perustukea kriteerit täyttävän työnhakijan työllistämiseen. Kemi-lisällä tuetaan järjestötyöllistämistä ja sitä voidaan myöntää myös Tornion Sairaskotisäätiölle, kun se palkkaa Kemi-lisään oikeuttavan kemiläisen työnhakijan. Kemi-lisä on sidottu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen ja on tällä hetkellä keskimäärin saman suuruinen kuin Tornion Sairaskotisäätiön esittämä kuntatuki. Kemi-lisää voidaan myöntää Tornion Sairaskotisäätiölle kemiläisen työnhakijan palkkaamiseen jos työnhakija on oikeutettu Kemi-lisään. Lisä on samansuuruinen kuin Tornion Sairaskotisäätiön esittämä kuntatuki. Keskustan valtuustoryhmän jatkoaloite Vähä-Ruonaojan ympäristön ja kulkureitin kunnostamisesta virkistys- ja ulkoilukäyttöön 240/ /2013 Keskustan valtuustoryhmä esitti seuraavan jatko-aloitteen: Keskustan valtuustoryhmän jatkoaloite Vähä-Ruonaojan ympäristön ja kulkureitin kunnostamisesta virkistys- ja ulkoilukäyttöön

12 Keskustan valtuustoryhmä esittää jatkoaloitteena kulkureitin rakentamisen Kittiläjärven tieltä Takajärventielle n.2 km, joka on Kemin yleiskaavassa varauksella ulkoilureitti. Tämän jatkoksi myös yhteys kaupungin kuntoreitille Takajärven vedenpumppaamon kautta n. 0,5 km. Samalla rakentaa kulkuyhteydet Siikakankaan Kontiokadulle ja Metsäkummuntielle sekä Takajärvellä Näretielle. Kemin kaupungin tulisi tehdä aloitteen johdosta valmistelu seuraavaan investointisuunnitelmaan. Kaupunginhallitus päätti pyytää asiasta sivistyspalvelukeskuksen /liikuntatoimen lausunnon. Kaupunginhallitus : Valmistelu: Liikuntatoimiston lausunto: Liikuntapalvelut on teettänyt kaupungin yhdyskuntatekniikalla suunnitelman ja kustannusarvion esitettyyn aloitteeseen. Hankkeen hinnaksi on laskettu euroa, jonka summan liikuntapalvelut esittää seuraavaan investointiohjelmaan vuodelle Kaupunginhallitus päätti merkitä liikuntapalvelujen lausunnon tiedokseen ja antaa sen valtuustolle tiedoksi vastauksena keskustan valtuustoryhmän jatkoaloitteeseen. Asiaan palataan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuusto merkitsi liikuntapalvelujen lausunnon tiedokseen vastauksena keskustan valtuustoryhmän jatkoaloitteeseen. Kaupunginhallitus Valtuuston päätös saatetaan teknisen palvelukeskuksen sekä liikuntapalvelujen tietoon. Määräraha sisältyy vuoden 2015 investointiesitykseen. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite matonpesulaiturista 377/ /2014 Harri Tauriainen on esittänyt perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen: Hepolahti- Rytikarin alueelle hankitaan oma matonpesulaituri jossa

13 pesutoimintaa voi harrastaa. Kaupungin osassa on asukkaita joille oma pesulaituri olisi hieno käden ojennus kaupungilta. Esitämme että vuoden 2015 talousarvioon varataan määrärahat matonpesulaiturin hankkimista varten. Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen palvelukeskuksen valmisteltavaksi. Asiaan palataan v talousarvion valmistelun yhteydessä. Tekninen palvelukeskus / Mika Grönvall: Kemissä on yksi keskitetty matonpesupaikka, joka sijaitsee Mansikkanokankadun varrella. Tätä matonpesupaikkaa on parannettu mm. lisäämällä varustetasoa. Nykyiselle matonpesupaikalle on hyvät kulkuyhteydet kaupungin jokaiselta asuntoalueelta. Jos Hepolan alueelle rakennettaisiin uusi matonpesupaikka, niin paras sijainti olisi Paavonkarin venesataman yhteydessä. Matonpesupaikan järjestelmät tulee liittää viemäriin ja vesijohtoon. Uuden matonpesupaikan rakentamisen kustannusarvio on (alv 0%). Tekninen palvelukeskus katsoo, että uuden matonpesupaikan rakentaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Matonpesupaikasta tehdään suunnitelma ja investointitarve harkitaan myöhemmin. Määräraha ei sisälly vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta 418/ /2014 Kulttuurilautakunta Valmistelu: kirjastotoimenjohtaja Heikkinen Taustaa selvitykselle: Kemissä on ollut kirjastoautopalvelua yli 40 vuoden ajan. Nykyinen kirjastoauto on otettu käyttöön vuonna 1987 ja sillä on ajettu n km. Kirjastoautoa ajettiin aiemmin kahdessa vuorossa, jolloin sen palveli laajasti koko kaupungin asukkaita sekä useita laitoksia, kouluja ja päiväkoteja. Kirjastoauton siirryttyä yhteen vuoroon asiakkaat ovat olleet pääasiassa koulujen, päiväkotien ja kahden viikon välein palveltavien pysäkkien asiakkaita. Kemi oli Opetusministeriön kirjastoautoavustusjonossa vielä vuonna 2008, jolloin suunniteltiin, että Kemi investoisi uuteen kirjastoautoon vuonna Tällöin

14 Opetusministeriö olisi maksanut osan hankintakuluista. Kemi jäi pois avustusjonosta jouduttuaan kriisikunnaksi ja vuoden 2009 investointiohjelmassa valtuusto ei enää esittänyt kirjastoautoa hankittavaksi. Kemin päiväkodeissa on yhteensä 35 ryhmää, joissa on n. 550 lasta. Lisäksi perhepäivähoidossa on yhteensä n. 60 lasta. Peruskouluissa on yhteensä 98 luokkaa, joilla oppilaita on Yhteensä erilaisia ryhmiä tai luokkia on 133 kpl ja lapsia ja nuoria päiväkodeissa ja kouluissa noin Kirjastoautossa ilmeni vuoden 2014 elokuussa suuren korjauksen vaativia vikoja vaihdelaatikossa ja vetopyörästössä. Näiden korjauskustannuksiksi on varaosien saatavuudesta riippuen arvioitu euroa. Kirjaston talousarviossa ei ole näin suurta summaa varattuna korjauskuluihin. Kirjastoauto on toistaiseksi poissa liikenteestä kirjastotoimenjohtajan päätöksellä. Vuoden 2014 talousarviokäsittelyssä kirjastolta tilattiin kirjastoautopalvelua vuodeksi 2014 ja samalla kirjaston tulee valmistella korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta syyskuun 2014 loppuun mennessä. Kirjastoauton nykyiset kustannukset koostuvat henkilöstökuluista, vakuutusmaksuista, tilavuokrista, siivouskuluista, korjauskuluista sekä polttoainekuluista. Kirjastoauto on käyttänyt jo vuosia yhteistä aineistoa pääkirjaston kanssa. Yhteensä vuodelle 2014 kuluja oli budjetoitu ilman henkilöstö- vuokra- ja siivouskuluja euroa. Kirjastoautossa oli vuonna 2013 lainaajia n. 830, joista n. 100 käytti kouluja ja päiväkoteja varten tehtyjä yhteisökortteja. Näillä yhteisökorteilla opettaja tai päiväkoti lainasi kerralla isomman määrän kirjoja koko luokan tai päiväkodin tarpeisiin. Lasten ja nuorten aineiston lainoja oli n kpl ja aikuisten lainoja hieman yli kpl. Pääosin kirjastoautoa käyttivät lapset ja nuoret sekä koulut ja päiväkodit. Kirjastoautossa lapset ja nuoret ovat vuosikymmenien kuluessa saaneet kosketuksen ja kokemuksen oikeasta kirjastonkäytöstä. Kirjastoautotoiminnan väistämättä loppuessa lähivuosina jää kirjastonkäytön opiskelu- ja kokemus vanhempien ja koulujen aktiivisuuden varaan. Vanhenevan väestön osalta kirjastoauto on tarjonnut lähelle asuinpaikkaa tulevan kaupungin palvelun. Kirjastonkäyttö on osaltaan lisännyt ikäihmisten viihtymistä ja asumista kotona pidempään. Kaikki eivät pysty käyttämään julkista liikennettä tai heidän asiointiliikenteen käyttönsä on vähäistä. Tällaisten vanhusten osalta kirjastonkäyttö voi jäädä kokonaan pois. Kirjastoautopalveluyhteistyötä selvitettiin Keminmaan kunnan kanssa pari vuotta sitten. Tällöin todettiin, että koska kirjastoilla ei ole yhteistä kirjastojärjestelmää ja tietokantaa, on palvelun järjestäminen tässä vaiheessa lähes mahdotonta. Lisäksi Keminmaan kunnankirjaston kokoelmat eivät riitä Kemin asiakkaiden

15 tarpeisiin. Keminmaa olisi silloisen arvion mukaan joutunut hankkimaan aineistoa yli sadalla tuhannella eurolla. Asiaa voidaan arvioida uudelleen, jos kirjastoille hankitaan yhteinen kirjastojärjestelmä tai kuntien kirjastolaitokset tai kunnat yhdistetään. Toimenpideohjelma Kirjasto on toimittanut jo pitkään valmiiksi valikoituja, opettajien tai päiväkotien pyytämiä kirjalaatikoita kouluille ja päiväkoteihin. Laatikoiden avulla on voitu lainata kerralla esim. kokonaiselle koululuokalle sen tarvitsema aineisto. Nykyisin kirjalaatikot on toimitettu osittain kouluille kirjastoautolla tai opettajat ja päiväkotien henkilökunta on hakenut laatikot suoraan kirjastosta. Tämä on ollut toimiva systeemi ja edullinen, koska laatikoita on toimitettu tarpeen mukaan eikä sitä varten ole tarvinnut laatia erillistä kuljetussuunnitelmaa. Kirjasto on myös varautunut jatkossa kirjalaatikoiden laajamittaiseen toimittamiseen kouluille ja päiväkodeille vuoroviikoin kerran kuukaudessa koulujen lukukausien ajan sekä päiväkodeille vielä tarvittaessa kesäkuun alussa ja elokuun lopussa. Ajokertoja tulisi n. 4-5 kertaa kuukaudessa reilun yhdeksän kuukauden ajan. Keskusvarasto käy kaikilla kouluilla ja useimmilla päiväkodeilla kerran viikossa. Neuvotteluissa on sovittu alustavasti, että keskusvaraston henkilökunta voisi toimittaa kirjastolta laatikot kohteisiin ja palautukset takaisin kirjastolle. Keskusvaraston hinta työlle on 40 euroa/h. Kolmas vaihtoehto kirjatoimituksille on konekeskukselta vuokrattu pakettiauto, jolla kirjaston henkilökunta toimittaisi kirjapaketit kohteisiin ja takaisin. Pakettiauton hinta olisi 34 euroa/pv. Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa olisi päätettävä maksavatko koulut ja päiväkodit kuljetuspalvelun, maksaako sen kirjasto vai jaetaanko kulut tasan kirjaston ja asiakkaiden kesken. Kouluilla ja päiväkodeissa tarvitaan vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat kirjalaatikoiden vastaanotosta ja niiden palautuksesta, jos erillinen kuljetussysteemi otetaan käyttöön. Kirjastolla on nykyisin laatikoita kirjankuljetusta varten, mutta toiminnan laajetessa laatikoita tulisi hankkia lisää. Laatikoiden tulee olla kulutusta kestäviä ja aineiston suojaavia. Alustavan selvittelyn mukaan yhden kestävän laatikon hinta on n euroa/kpl. Laatikkotarve voi olla laatikkoa. Yhteensä laatikoiden hankintahinta olisi euroa. Kun kirjat ovat lainassa kouluilla ja päiväkodeilla tulee kirjastossa myös varautua suurempiin nidemääriin samoista teoksista. Kirjastoautossa kirjat vaihtoivat lainaajaa koulujen ja päiväkotien pysäkeillä päivittäin. Kirjapakettien sisältö ei vaihdu yhtä joustavasti.

16 Kirjalaatikoiden pakkaaminen ja purkaminen aiheuttaa lisätyötä kirjastossa, joten henkilökunnan riittävyydestä on huolehdittava mm. siirtämällä kirjastoautonhoitaja pääkirjastoon kirjastovirkailijaksi. Lisäksi laatikot tarvitsevat tilaa, joten kirjastoauton nykyinen varasto ja toimistotila jäisivät kirjaston käyttöön. Kirjastoauton talli voisi toimia kulttuurikeskuksen varastona, jossa säilytettäisiin mm. harvemmin tarvittavia seinäkkeitä, orkesterikorokkeita, tuoleja ja pöytiä. Nykyisin näitä säilytetään mm. kulttuurikeskuksen aulassa. Kirjastonkäytön- ja tiedonhallinnan opetus on jatkossa hoidettava pääkirjastossa ja pääkirjastosta käsin toimivan henkilökunnan avulla. Koulujen ja päiväkotien olisi jatkossa päästävä vierailemaan säännöllisesti kirjastossa. Kirjaston tarkoituksena on myös jatkossa käynnistää säännöllinen yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa, jos kirjasto voi rekrytoida talousarviossa esittämänsä kirjastonhoitajan vuonna Ilman lisärekrytointia tähän palveluun ei ole resursseja. Kirjastoauto ei ole toimittanut laitoksiin enää siirtokokoelmia. Laitoksiin voidaan toimittaa hyväkuntoista, kirjastokäytöstä poistettua materiaalia, jos laitokset sellaista haluavat ottaa vastaan. Kaupunginvaltuusto ei edellyttänyt että toimenpidesuunnitelmassa esitettäisiin tavallisten kirjastoauton asiakkaiden palvelujen korvaavia palveluja. Kirjastossa on kuitenkin mietitty erilaisten hakeutuvien kirjastopalvelujen järjestämistä tulevaisuudessa. Tällaisia palveluja olisivat mm. kotikirjastopalvelu, jossa kirjaston henkilökunta toimittaisi kotona asuville liikuntakyvyttömille asiakkaille kirjoja kotiin. Lisäksi on suunniteltu ns. kirjastokassi-palvelua, jossa esim. sukulainen, ystävä tai kulttuurikummi voisi toimittaa kirjastosta valmiiksi varatut lainat asiakkaille kotiin. Kulttuurilautakunta on päättänyt esittää kirjaston laatiman toimenpideohjelman kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kirjastoauton korvaavista palveluista kaupungin laitoksille, päiväkodeille ja kouluille. Jos valtuusto päätyy erillisen kuljetussysteemin järjestämiseen, on kuljetuskustannuksille osoitettava varat talousarviossa. Konekeskuksen työnä kuljetuspalvelun hinta on n euroa/v. Vuokra-auton kustannukset olisivat n euroa/v. Laatikoita on hankittava joka tapauksessa lisää edellä esitetty määrä. Lautakunta esitti myös, että Kemi-talon yksiköt selvittävät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen mahdollisuutta yhdistää Kemi-talon vierailuja (mm. kirjasto, taidemuseo, teatteri) esim. uimahalli käynteihin. Kaupunginhallitus päätti merkitä kulttuurilautakunnan ehdotuksen kirjastoautopalvelun korvaavasta toimintamallista tiedokseen. Asiaan palataan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

17 Kulttuurilautakunta päättää asiasta hyväksyessään kirjaston käyttösuunnitelman tammikuussa Kemin Seudun 4H-yhdistyksen palkkausavustusanomus 395/ /2014 Kemin Seudun 4H-yhdistyksen anomus : Kemin Seudun 4H-yhdistys ry on Keminmaan ja Kemin kaupungin alueella toimiva nuorisojärjestön paikallisyhdistys. Valtion budjetista Maa- ja metsätalousministeriön kautta tuleva valtionapu on kohdennettu 4H-toiminnanjohtajan palkkauskuluihin ja kattaa niistä n. 45%. Vastineeksi valtionavulle edellytetään vähintään yhtä suurta kuntarahoitusta sekä omatoimisen varainhankinnan onnistumista siinä määrin, että toiminnanjohtaja pystytään pitämään ympärivuotisesti. Kemin Seudun 4H-yhdistyksen kerho-, kurssi ja hanketoiminnassa on viikoittain mukana lasta ja nuorta Kemin kaupungin ja Keminmaan kunnan alueella. Yhdistyksellä on kerhotoimintaa viikoittain Kemin kouluilla. Viime vuonna kerho käyntejä oli yli 2500, joista yli 1500 Kemin puolella. Yhdistys työllistää vuosittain nuorta viherpalveluun, kodin- ja lemmikkieläinten hoitotehtäviin sekä luonnontuotteiden keruuseen. Kasvavana työpalvelumuotona on senioripalvelu, joka työllistää nuoria ympärivuotisesti. Kesällä työllistettävistä nuorista oli yli puolet kemiläisiä. Nuorten työpalveluna tuotetaan kotipalvelulle mm vanhusten talon kauppa-apu Laurilassa. Nuorten lisäksi yhdistys työllistää mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin järjestötehtäviin. Esitämme, että Kemin kaupunki varaisi 2015 tulo- ja menoarvioon toiminnanjohtajan palkkausavustukseen, jotta työllistäminen olisi mahdollista ja yhdistyksen ainoan vakituisen työntekijän palkkausrahoitus olisi varmistettuna. Määräraha ei sisälly vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Avustusanomus Laivakankaan raviradan peruskorjausta varten otetun lainan lyhennyksiin ja hoitokuluihin 399/ /2014 Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n kirje : Laivakankaalla sijaitsee Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n omistama v valmistunut katsomorakennus ja ravirata. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin

18 Kemin kaupunki ja Tornion kaupunki ovat yhtiön aloittaessa toimintansa omistaneet kumpikin 800 osaketta, Keminmaan kunta 300 osaketta ja Tervolan kunta 60 osaketta. Simon kunta on tullut yhtiön osakkaaksi v osakkeella, joka määrä kunnalla on edelleen. Hinta osakkeelta on ollut 8,40 euroa (50 mk) Tällä hetkellä yhtiön suurin omistaja on Tornion kaupunki, joka omistaa osakkeesta osaketta eli 90,54%. Muina kuntina ovat mukana Kemin kaupunki 2000 osaketta, Keminmaan kunta 1900 osaketta, Simon ja Tervolan kunta molemmat 580 osaketta Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy anoo kunnilta avustusta vuodelle 2015 yhteensä euroa peruskorjausta varten otetun lainan lyhennyksiin, katsomorakennuksen katon uusimiseen ja normaaleihin hoitokuluihin siten, että Tornion kaupunki osallistuisi toimenpiteisiin eurolla, Kemi eurolla, Keminmaa eurolla, Simo eurolla ja Tervola eurolla, yhteensä euroa. Pyydämme ilmoittamaan päätöksestä mennessä. Asia ratkaistaan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmasta päätettäessä tammikuussa Harri Tauriaisen esitys euron avustusanomuksen hyväksymisestä raukesi kannattamattomana. Lisämääräraha-anomus/Karihaaran koulun luokkatila 382/ /2014 Koulutuslautakunta Valmistelu: ktj Anu-Liisa Kosonen : Karihaaran koulu on vuosiluokkien 1-5 osalta suunniteltu yksisarjaiseksi. Lukuvuoden koulutyötä suunniteltaessa koulutuslautakunta sijoitti koululle kaksi 1. lk:n opetusryhmää. Tila toiselle 1. luokalle ratkaistiin tuolloin siten, että yksi viidesluokka jäi Koivuharjulle (vuosiluokkien 1-4 koulu) ja Koivuharjulle sijoitettu esiopetus siirrettiin päiväkotien tiloihin. Lukuvuoden osalta Karihaaraan päätettiin viime lukuvuoden tapaan sijoittaa kaksi 1. lk opetusryhmää. Ryhmä sijoitettiin erityisopetukselle varattuun luokkatilaan, mistä johtuen ko. ryhmä jäi ilman omaa opetustilaa.

19 Ehdotus KJ Nissinen: Koko kaupungin ja erityisesti pohjoisen alueen koulutulokkaiden määrä on viime ja tänä lukuvuonna ollut keskimääräistä suurempi. Viime lukuvuonna koulutulokkaita oli 234, joista pohjoisella alueella 103 ja tänä lukuvuonna vastaavat luvut ovat 258 ja 113. Koulutulokkaiden määrä on vaihdellut aikaisemmin välillä ja näyttää siltä, että jatkossa taso palaa n. 200 oppilaaseen. Vaihtoehtona tarkasteltiin yhden opetusryhmän sijoittamista tilapäisesti esimerkiksi Sauvosaaren tai lukion tiloihin; kuljetuskustannus saadun arvion mukaan kuljetuskerroista riippuen n /v. Jotta pienryhmän opetus Karihaarassa voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisissa tiloissa, tulee tiloissa tehdä jonkin verran muutostöitä. Kustannusarvio muutostöistä on Koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle :n lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2014 investointiosaan Karihaaran koulun erityisopetustilan muutostöihin. Kaupunginhallitus : Valmistelu: Kansliajohtaja Jukka Vilen Tilapalvelu Tp Markku Kotiranta: Tilapalvelu on huolehtinut Karihaaran koululle suunnitellun opetustilan edellyttämien muutostöiden suunnittelusta ja kustannusarvion valmistelusta. Rakennustöiden kustannusarvio on (ALV 0%). Rahoituksen puuttuessa rakennustöitä eikä niihin kuuluvia hankintoja ole voitu aloittaa. Hankintoihin liittyvien oikaisuvaatimusaikojen noudattamisen ja työn keston vuoksi rakennustöitä ei enää voida saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Rakennustöiden kannalta sopiva töiden aloitusajankohta voi olla tammikuu 2015 ja määräraha näin kokonaisuudessaan vuoden 2015 talousarviossa. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi. Asiaan palataan v talousarviovalmistelun yhteydessä. Määräraha ei sisälly vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Kaupunginhallitus päättää merkitä oheiset talousarviokäsittelyyn liittyvät asiat ja ehdotukset tiedoksi. Koulujen tila- ja ryhmäratkaisuihin tulee palata vielä laajemmin ja tarkemmin

20 alkuvuodesta 2015, jolloin on mahdollista vielä tarkastella uudelleen myös Karihaaran koulun opetustila-asiaa ja sen rahoittamista (kustannusarvio euroa). Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta

Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta Kulttuurilautakunta 59 23.09.2014 Kaupunginhallitus 291 06.10.2014 Kirjastoautopalvelun korvaava toimintamalli kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta Kulttuurilautakunta 23.09.2014 59

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 (43 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 (43 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 (43 ) Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 14:25-21:58 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 347 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2016 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 91 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 37 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 22/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (25 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (25 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (25 ) Kulttuurilautakunta 23.09.2014 AIKA 23.09.2014 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/7 28.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/7 28.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) 386 Lainan myöntäminen Stadionsäätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaalilautakunta 28.7.2015. 50 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.6.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaalilautakunta 28.7.2015. 50 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.6. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 18:15 19:05 pykälät otsikko 50 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.6.2015 51 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 (24 ) Kaupunginhallitus 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 288 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) 1284 V Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen HEL 2012-000290 T 02 05 03 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen Kaupunginhallitus 428 23.11.2015 Kaupunginhallitus 12 18.01.2016 Kaupunginhallitus 121 29.03.2016 Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt 1.1.2016 alkaen 461/01.01.00/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 1 Paikka auki II - peruslähtökohdat Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 187 Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle urheilu-

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Ammattijärjestöjen edustajien hyväksymä esitys sopimukseksi on liitteenä.

Ammattijärjestöjen edustajien hyväksymä esitys sopimukseksi on liitteenä. Kaupunginhallitus 334 10.11.2014 Kaupunginhallitus 354 24.11.2014 Tekninen lautakunta 19 17.02.2015 Työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus tilapalvelun kiinteistönhoitajien ylityöaikarajan määräaikaisesta

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh

Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.

Lisätiedot

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Dno OUKA/529/02.05.01.03/2015 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 27.1.2015 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden kuntarahoituksen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 36 1.2.2016 Asianro 333/00.00.01/2012 6 Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.4.2010-31.3.2012

KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.4.2010-31.3.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 12 28.01.2010 Kaupunginhallitus 43 08.02.2010 Kaupunginhallitus 49 22.02.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 41 21.04.2010 KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK 20.10.2015 135 Palkkamäärärahojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa 17.05.2017 Sivu 1 / 1 3385/2016 05.10.00 100 Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Valmistelu: asiakaspäällikkö Marja Kynsijärvi ja kansliajohtaja Jukka Vilén

Valmistelu: asiakaspäällikkö Marja Kynsijärvi ja kansliajohtaja Jukka Vilén Kaupunginhallitus 263 15.08.2016 Koulutuslautakunta 87 20.09.2016 Kaupunginhallitus 348 10.10.2016 Kaupunginhallitus 28 23.01.2017 Kaupunginhallitus 359 18.09.2017 Takajärven kehittämiskävely 11.5.2016

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot