TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta ( ) asunto-osakeyhtiö on ns. pieni kirjanpitovelvollinen (KPL 3:9 2 momentti) asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ohjeita ja huomioita on esitetty sinisissä tekstilaatikoissa. Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy Katso tilinpäätösmallin käyttöehdot osoitteesta

2 As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tasekirja Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Osoite Mallitie 4 Y-tunnus Kotikaupunki Kotipaikka Kotikaupunki

3 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 1 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Vastikerahoituslaskelma 6 Talousarviovertailu 8 Hankerahoituslaskelma 9 Taseet ja Tuloslaskelmat ja Liitetiedot 12 Kirjanpitokirjojen luettelo 13 Tositteiden lajit 13 Tositteiden säilytystapa 13 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Tilintarkastuskertomus 14 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Sisällysluettelo ei ole pakollinen, mutta se on yleinen ja se selkeyttää tasekirjaa. Tasekirjan sivut tai aukeamat on kuitenkin numeroitava (KPL 3:8 ). Asunto-osakeyhtiön tasekirjassa on suositeltavaa esittää yhtiön rekisteriin merkitty osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Tieto vähimmäissäilytysajasta päivämäärinen on suositeltavaa olla tasekirjan kannessa. Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki Suomen Tilintarkastusammattilaiset

4 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Toimintakertomus Vaikka asunto-osakeyhtiö olisikin ns. pienenä kirjanpitovelvollisena vapautettu kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimisesta, pitää yhtiön asunto-osakeyhtiölain (10:3 ) mukaan se aina laatia. Alla on esimerkki kirjanpitolautakunnan yleisohjeen (KILA ) mukaisesta toimintakertomuksesta. Yleiset tiedot yhtiöstä AsOYL 10:5 :n 4 momentin perusteella on toimintakertomuksessa esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi voidaan yhtiötä koskevat yleiset tiedot sisällyttää toimintakertomukseen. Vakiintuneen käytännön mukaan riittää, että toimintakertomuksessa esitetään perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta, tiedot kiinteistön ja rakennuksen hallintaperusteesta, kulutustiedot, tehdyt ja tulevat kunnossapito- ja uudistustoimet, hankelaskelmat, mahdolliset vahinkotapahtumat ja oikeudenkäynnit. 1. Perustietoja Osoite: Mallitie 4, Kotikaupunki Y-Tunnus: , merkitty Kiinteistötunnus: Valmistunut: Vuonna 1963 Tontti: Oma, 1050 m 2 Asukashuoneistoja: 61 kpl, 4575 m 2, Autotalleja: 5 kpl, 90 m 2, Liikehuoneistoja: 4 kpl, 300 m 2, Osakkeita: 3550 kpl Kuutiotilavuus: m 3 Arvonlisäverovelvollisuus: Osakastilat, arvonlisäverottomat Yhtiön tilat, arvonlisäverolliset Osakastilat, arvonlisäverolliset Yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketilojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. 2. Yhtiökokoukset Yhtiössä pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittain yksi varsinainen yhtiökokous. Kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa oli edustettuna 2950 osaketta ja ääntä yhtiön 3550 osakkeesta ja äänestä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Lisäksi hallitukselle annettiin valtuudet kerätä tarvittaessa kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää kaksi hoitovastiketta perimättä. Päätettiin myös perusparannusrahaston kartuttamisesta enintään osakkailta vastaanotettuilla hankeosuussuorituksilla. Ja lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainanlyhennyksiin käytetyillä osakkailta vastaanotetuilla pääomavastikkeilla ja lainaosuussuorituksilla. Suomen Tilintarkastusammattilaiset

5 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (13) 3. Hallinto 1) Hallitus: saakka alkaen Voitto Tappiola puheenjohtajaturo Tuppurainen, puheenjohtaja Turo Tuppurainen Tatu Tappurainen Tatu Tappurainen Voitto Tappiola Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. 2) Tilintarkastaja: HTM Matti Mallikas Varatilintarkastaja: HTM Mikko Mallikas 3) Isännöitsijä: Isännöitsijätoimisto OLK Oy, päävastuullisena isännöitsijänä Iisa Noitsija Puh ) Kiinteistöhuolto: Siivous- ja kunnossapitopalvelu Sikupipa Oy 4. Osakasrekisterimuutokset Tilikauden aikana on osakeluetteloon tehty seuraavat osakeluettelomerkinnät: F 14: Sakari Sanmari Osakkeet B 19: Rafael Fanfari Osakkeet Keskimääräiset henkilömäärät Kulutustiedot Lämmitysenergia MWh Kiinteistösähkö MWh Vedenkulutus m 3 686,25 104, ,38 103, ,50 102, ,00 101, ,25 99, ,70 105, l/hlö/vrk Oikean ja riittävän kuvan saamiseksi on toimintakertomuksessa syytä antaa vapaaehtoisina tietoina myös tietoja yhtiön taloudesta ja omaisuudesta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot perityistä vastikkeista, tilikauden aikana nostetuista lainoista ja kiinteistövakuutuksesta. 6. Lainat Pääoma alussa Pääoma Pääomavastikelaina euroa euroa Oolannin osuuspankki Lainan korko on 0,841 % (12 kk euribor) Vastiketiedot / /2014 1) Hoitovastike: 3,70 /m 2 /kk 3,90 /m 2 /kk 2) Alv-vastike: 0,89 /m 2 /kk 0,89 /m 2 /kk 3) Rahoitusvastike: Ensimmäinen erä 06/2013 0,67 /osake/kk 4) Vesimaksu: 15,00 /henkilö/kk 18,00 /henkilö/kk Vakuutus Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Mallivakuutuksessa.

6 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (13) Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella Tilikauden aikana pihan paikoitusalue kivettiin. Kivetyksen teki Gatarityöt Oy. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden jälkeen paikoitusalueella huomattiin useita irronneita kiviä. Takuuasioista keskustellaan Gatarityöt Oy:n kanssa. Talousarvion toteutuminen Talousarvio ylitettiin korjauskuluissa eurolla. Ylityksestä ,20 euroa johtui suurista vesivuodoista E-rapussa. E 3 -asunnon remonttikustannukset olivat ,15, ja E 2- asunnon kustannukset olivat 5 990,05 Oikeiden ja riittävien tietojen saamiseksi on toimintakertomuksessa annettava myös tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja ja tilikauden päättymisen jälkeen (ennen tilinpäätöksen allekirjoituspäivää). Talousarvion poikkeamien syyt täytyy mainita erikseen, pelkkä numeerinen ilmaus talousarviossa ei riitä. (KILA ) Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Rakennus on rakennettu vuonna Vesi- ja viemäriverkoston teknisenä ikänä pidetään 50:tä vuotta. Yhtiöön tehtäneen kuluvan tilikauden aikana LVIS-hankesuunnittelu. Asunto-osakeyhtiön hallitus on tehnyt kunnossapitotarvesuunnitelman viiden vuoden ajaksi. AsOYL vaatii, että hallituksen on annettava vuosittain yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys talon kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä suunnitelma ei ole osa tilinpäätöstä tai toimintakertomusta. (KILA ) Yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet ja kiinnitykset ja panttikirjat Kun toimintakertomuksessa on asunto-osakeyhtiölain edellyttämät tiedot kiinnityksistä, tarkempi panttikirjakohtainen erittely voidaan antaa liitetiedoissa. Hyvän kirjanpitotavan mukaan samaa informaatiota ei tarvitse antaa kahdesti. (KILA ) Yhtiöllä on kiinteistökiinnityksiä yhteensä eurolla Oolannin osuuspankissa. Tarkempi erittely niistä on liitetiedoissa. Pääomalainat Pääomalainat ovat asunto-osakeyhtiöissä harvinaisia. Mikäli niitä on, on niistä ilmoitettava toimintakertomuksessa. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat tiedot Toimintakertomuksessa on ilmoitettava, mikäli yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on ollut vastaanottavana yhtiönä sulautumisessa tai jakautumisessa tai yhtiö on jakautunut (KILA 6.1.8). Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt ja yhtiön optio-oikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt (KILA 6.1.8).

7 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 5 (13) Tiedot omista osakkeista Toimintakertomuksessa on kerrottava, mikäli yhtiöllä on hallinnassa omia osakkeita sekä huoneistot, joihin osakkeet oikeuttavat. Kertomuksessa on mainittava yhtiön ja sen tytäryhteisöjen: - hallussa ja panttina olevien osakkeiden kokonaismäärät sekä suhteelliset osuudet kaikista osakkeista. -tilikauden aikana tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet, sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen. Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt sekä yhtiön optiooikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt. (KILA ) Selvitys varojen riittävyydestä Toimintakertomuksessa on annettava selvitys, jos yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Selvitys on myös annettava, jos yhtiö on tilikauden aikana korottanut omaa pääomaa, vaikka tilinpäätöspäivänä siihen ei olisi ollut tarvetta. Käytännössä selvitys tarkoittaa laskelmaa oman pääoman riittävyydestä asianmukaisine selvityksineen esimerkiksi yhtiön omaisuuden arvostamisesta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Vaikka asunto-osakeyhtiöt eivät pyri voiton tuottamiseen tai varojen jakamiseen osakkeenomistajille, pitää toimintakertomuksessa tehdä esitys yhtiön taseen osoittamaa voittoa koskeviksi toimiksi sekä esittää mahdollisen muun vapaan pääoman jakamisesta. Hallitus ehdottaa, että tilinpäätöksen osoittama voittto 106,32 siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

8 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 6 (13) VASTIKERAHOITUSLASKELMA KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Suoritettu alv., yhtiön tilat Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Omaisuuden myyntituotot Muut kiinteistön tuotot Korkotuotot Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät HOITOKULUT Hoitokulut Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korjauskuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Välittömät verot Aktivoidut hankinnat ja korjaukset Luottolimiitin käytön vähennys Muut lainojen lyhennykset HANKEOSUUSSUORITUKSET LUOTTOLIMIITIN KÄYTÖN LISÄYS MUUT LAINOJEN NOSTOT OSAKEPÄÄOMAN MAKSULLINEN KOROTTAMINEN MUUT OMAN PÄÄOMAN MAKSULLISET SIJOITUKSET OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN/LUNASTAMINEN HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ RAHOITUS PÄÄOMATUOTOT Pääomavastikkeet Pääomavastikkeet (rahastoidut) Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset (rahastoidut) PÄÄOMAKULUT Korkokulut Muut rahoituskulut Lainojen lyhennykset Lainaosuuslyhennykset PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,00 45, , ,31 425,00 436, , , , , , , ,50-320, ,79-320,29-320, , , , , ,10-5, , , ,44

9 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 7 (13) ALV-HOITORAHOITUSLASKELMA Alv-vastikkeet Suoritettava alv Vähennettävä alv Laskentakulut Alv-vastikeyli-/alijäämä Edellisten tilikausien alv-vastikejäämä SIIRTYVÄ ALV-HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ ALV-PÄÄOMARAHOITUSLASKELMA Alv-vastike, pääoma (sis. Alv.) Suoritettava alv Vähennettävä alv Alv-vastikeyli-/alijäämä SIIRTYVÄ ALV-PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ KOKONAISJÄÄMÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikeyli-/alijäämä Pääomavastikeyli-/alijäämä Alv-vastikeyli-/alijäämä Alv-pääomavastikeyli-/alijäämä Kokonaisjäämä 3 204, , , , ,37-562, , , ,99-320, , ,32 Rahoitusomaisuus - Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema , , ,32 LAINAOSUUDET TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINA 1 Oolannin osuuspankki NRO Tilinpäätöspvm Ed. tilinpäätöspvm PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ -320,29 LAINAPÄÄOMA TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINARASITUS YHTEENSÄ ,71 LAINASTA VASTAAVAT YKSIKÖT (os) 2 95 kpl kpl LAINARASITUS PER VELALLINEN YKSIKKÖ 35,82 /kpl /kpl Jos yhtiössä peritään vain yhtä vastiketta osakasta kohden, ei erillistä vastikerahoituslaskelmaa tarvita (KILA ) Arvonlisäverojen jälkilaskelmia tarvitaan vain, jos yhtiössä on käytössä Hyöty osakkaalle -malli. Hyöty yhtiölle - mallista ei vastikkeiden yli-/alijäämää synny. Sillä siinä kuluista vähennettävän arvonlisäveron tuottama verohyöty suunnataan koko yhtiölle. Tämän yhtiön yhtiöjärjestyksessä on käytetty Hyöty osakkaalle -mallia.

10 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 8 (13) Tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTULOT Aikaisempi hoitoylijäämä Hoitovastikkeet Alv-hoitovastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut tulot Lainojen nostot Rahoitustulot (hoito) TULOT yhteensä HOITOMENOT Henkilöstömenot Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset - Korjauksista vähennetty arvonlisävero Hoitokuluista vähennetty arvonlisävero Aktivoitavat hankinnat taseeseen Hoitokorot MENOT yhteensä Rahoitusjäämä talousarviokaudelta TOTEUMA TALOUSARVIO ERO , , , , , , , , , ,00 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 808 % 7 % -21 % 103 % 1 % -5 % -90 % -21 % 100 % 11 % 91 % 4 % 6 % 127 % 314 % 6 % 12 % 26 % 39 % 37 % 0 % 25 % 233 % 13 % 100 % 77 % 100 % 1 Talousarviovertailuun on hyvä lisätä prosentuaalinen ero, sillä sekä sitä että absoluuttista eroa tarvitaan, kun poikkeaman olennaisuutta arvioidaan. (KILA )

11 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 9 (13) HANKERAHOITUSLASKELMA Pihakiveys HANKEMENOT Urakkasumma Lisätyöt Suunnittelu, valvonta Muut menot Hankemenot yhteensä HANKERAHOITUS Ennakkorahastointi Ennakkovastikkeet Hankeosuussuoritukset Tilikauden vastikkeet Omaisuuden myynnit Lainojen nostot Muu rahoitus (esim. avustukset) Hankerahoitus yhteensä TARKISTUS KIRJANPITOON Aktivoinnit Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pysyvien vastaavien erät Kulukirjaukset Korjaukset Muut kulukirjaukset Hankkeen kirjaukset yhteensä Merkittävistä korjaushankkeista on suositeltavaa liittää toimintakertomukseen hankerahoituslaskelma, jossa selvitetään yhtiön rakentamis-, uudistus tai kunnossapitohankkeeseen liittyvät menot ja niiden rahoitus. Hankerahoituksessa esitetyt lainojen nostot euroa on pihakivetyksen rakentamisen aikana nostettu pankkilimiitti. Pankkilimiitti on muutettu pankkilainaksi kesäkuun alussa, jolloin osakkaat ovat maksaneet lainaosuussuorituksia euroa, joten lopullista pankkilainaa nostettiin euroa.

12 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 10 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Rakennusrahasto Muut rahastot Lainalyhennysrahasto Perusparannusrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset Vieras pääoma, pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vieras pääoma, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,20 840,95 840,95 840,95 840, , , , , , , , , , , , , , ,60 5,00 106,32 94, , , , , , ,00 Kustakin taseen ja tuloslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (KPL 3.2 ). Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta tai edeltävältä tilikaudelta, se on jätettävä pois. "Nollarivejä" ei siis selkeyden vuoksi tule esittää (KPA 1:11.3 ).

13 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 11 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tuloslaskelmat Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Alv-hoitovastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vastikkeet yhteensä Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Suoritettu alv., osakastilat Suoritettu alv., yhtiön tilat Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset./. Korjauksista vähennetty alv., osakastilat./. Korjauksista vähennetty alv., yhtiön tilat./. Aktivoinnit taseeseen./. Hoitokuluista vähennetty alv., osakastilat./. Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Pääomavastikkeet./. Rahastoidut osuudet vastikkeista Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet suorituksista Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13-208, , , , , , , , , , , , , , ,00 338,54 436,64 101, , ,06 425,00 115, , , , , , , , , ,00 45,00 44, , , ,10-320,29-5,90-275,29-994, ,32 94, ,32 94,60 Tuloslaskelma on kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä taseen jälkeen (KPL 3.1 ).

14 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 12 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Liitetiedot KILAn lausunnon (1538/1998) mukaan asunto-osakeyhtiölain alaisilla yhtiöllä on mahdollisuus laatia liitetiedot lyhennettyinä, jos päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella ei ole ylitetty enempää kuin yksi seuraavista rajoista: - liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa - taseen loppusumma euroa - palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään: - Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut ja vastuusitoumukset. - peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Seuraavat liitetiedot sisältävät vain vatanomaisesti oleellisimmat erät. Täysi listaus liitetiedoista löytyy Tiliextra Oy:n internetsivuilla olevasta osakeyhtiön tilinpäätösmallista. (www.tiliextra.fi) Kiinnitetyt panttikirjat Nro kpl á Yhteensä Haltija Asettamispvm Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Kiinnitykset yhteensä: Vakuudet ja vastuusitoumukset (KPA 2:7 ) Panttikirjat euroa ovat lainan vakuutena. Lainan saldo on euroa tilinpäätöspäivänä. Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2014 valmistuneesta paikoitustilan kivetystyöstä tekemiään arvonlisäverovähennyksiä. Investointien osalta tulee vuosittain tarkistaa, onko verollinen käyttö vähentynyt 10 vuoden ajan. Viimeinen tarkistusvuosi on Vastuun enimmäismäärä on euroa. Omistukset muissa yrityksissä (KPA 2:9 ) Omistukset muissa yrityksissä Nimi Mallitien pysäköinti oy Kotipaikka Om.osuus Oma pääoma Tulos Kotikaupunki 5,00 % ,00 51,00

15 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 13 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Kirjanpitokirjojen luettelo: Sidottu tasekirja (tämä) Ei-julkiset kirjanpitokirjat: Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Tilikartta ja saldoluettelo Vastikekirja Vuokrakirja ATK-niteitä 12 kpl, joissa kussakin kuukausittainen päiväkirja, pääkirja ja saldoluettelo Tositteet Tositteiden lajit: Ostolaskut, rahaliikennetositteet, vastikereskontra sekä oikaisu- ja muistiotositteet ovat yhtenä tositelajina, paperitositteina kirjaus- ja numerojärjestyksessä arkistokansioissa. Tositteiden säilytystapa: Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään yhtiön arkistotiloissa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistokansioissa paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset: Kotikaupunki Turo Tuppurainen hallituksen puheenjohtaja Tatu Tappurainen hallituksen jäsen Voitto Tappiola Hallituksen jäsen Iisa Noitsija Isännöitsijä Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotikaupungissa 3.päivänä maalis kuuta 2015 Matti Mallikas HTM-tilintarkastaja Mikäli toimintakertomus sidotaan tilinpäätöksen kanssa tasekirjaksi, allekirjoitetaan se yhtenä kokonaisuutena. Tällöin tasekirjan allekirjoituskohta voidaan otsikoida "tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset"

16 Sivu 1 (4) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätöserittelyt tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Tase-erittelyt 2-4 Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 3:13.2 ja 2:10.1 ). Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt (KPL 3:13 ), joiden sisällöstä määrätään kirjanpitoasetuksessa. Tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, joten ne eivät ole osa julkistettavaa tilinpäätöstä. Usein ne sidotaankin erilliseksi niteeksi. Tuloslaskelmaerittelyt ovat täysin vapaaehtoisia, mutta usein ne laaditaan vaapaehtoisesti ainakin liiketoiminnan muiden kulujen tilikohtaisena erittelynä. Tiivistettynä voidaan todeta, että > tase-erittelyt on laadittava aina > liitetietojen erittelyt laaditaan liitetietojen sisällön mukaan > tuloslaskelmaerittelyt ovat vapaaehtoisia, mutta melko yleisiä. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä ja laatijoiden on ne allekirjoitettava (KPA 5:4 ). Kun tase-erittelyt laatii yrityksen ulkopuolinen kirjanpitäjä, on suositeltavaa, että tase-erittelyt tarkastaa ja varmentaa laatijan lisäksi asiakasyhtiön edustaja. Näin on tehty tässä mallissa. Tase- ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 3:13.2 ). Jäljempänä on esitetty malli tilinpäätöserittelyistä ja lisätietoja ja ohjeita niiden laatimisesta. Tämä erittelykirja on säilytettävä asti Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki

17 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (4) Tase-erittelyt Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava taseeseen merkityt: 1) pysyvät vastaavat; (lisäykset ja vähennykset) 2) vaihtuvat vastaavat; 3) vieras pääoma; sekä 4) pakolliset varaukset,...eli kaikki taseen erät paitsi oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä. On silti yksinkertaisinta eritellä järjestyksessä kaikki taseen tilit. Pysyvistä vastaavista riittää ilmoitettavaksi tilikauden alkusaldo, yksilöidyt lisäykset, vähennykset (myynnit ja romutukset), poistot ja loppusaldo. VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet Kiinteistö Kotikaupungissa ,72 Varainsiirtovero kiinteistöstä ; 4% 8 836, Liittymismaksut Kotikaupungin elektrisiteetti Oy kiinteistön sähköliittymä MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ , , , ,50 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1160 Asuin- ja toimistorakennukset Asuin- ja toimistorakennukset ,50 Tilikauden aikaiset poistot 4 % ,10 Asuin- ja toimistorakennukset RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ , ,40 KONEET JA KALUSTO 1220 Rakennuksen koneet ja laitteet Ilmanvaihtolaitteisto Tilikauden aikaiset poistot 25 % Ilmanvaihtolaitteisto KONEET JA LAITTEET YHTEENSÄ , , , ,15 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Lisäykset: 1300 Tosite 202. Pihakiveys AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ ,05 SIJOITUKSET 1460 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Mallitien pysäköinti Oy, osakkeet ,94 840,94 840,94

18 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (4) Lyhytaikaiset saamiset SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA 1500 Hoitovastikesaamiset Huoneisto F4 Huoneisto F5 MYYNTISAAMISET YHTEENSÄ pvm nro ,40 534, , ,00 MUUT SAAMISET 1530 Alv-saamiset Elokuu / ,08 311,08 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 093,08 Rahat ja pankkisaamiset PANKKISAAMISET 1952 Oolannin osuuspankki PANKKISAAMISET YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,32 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Rakennusrahasto , ,48 MUUT RAHASTOT 2010 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto Huoneisto B3 lainaosuussuoritus Pääomavastikkeiden rahastointi Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto Perusparannusrahasto Huoneisto C1 hankeosuussuoritus Perusparannusrahasto MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,60 106, ,32

19 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (4) Tilinpäätössiirtojen kertymä VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2101 Asuintalovaraus Lisäys tilikaudella Asuintalovaraus TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT YHTEENSÄ Pitkäaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2522 Laina Oolannin osuuspankki Laina nro PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2722 Laina Oolannin osuuspankki Lainan lyhennykset LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA YHTEENSÄ OSTOVELAT 2760 Ostovelat Isännöintitoimisto OLK Oy KIPAPIPU Oy OSTOVELAT YHTEENSÄ pvm ls. nro , , SIIRTOVELAT 2930 Muut vakuutusmaksuvelat Om-vahinkovakuutusyhtiö Oy 1 561,00 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 1 561,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32 Tase-erittelyt laati Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi Pirkko Tili kirjanpitäjä Isännöintitoimisto OLK Turo Tuppurainen puheenjohtaja As.oy Kotikaupungin Mallitie

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Toimintakertomuksen rooli

Toimintakertomuksen rooli Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot