TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta ( ) asunto-osakeyhtiö on ns. pieni kirjanpitovelvollinen (KPL 3:9 2 momentti) asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ohjeita ja huomioita on esitetty sinisissä tekstilaatikoissa. Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy Katso tilinpäätösmallin käyttöehdot osoitteesta

2 As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tasekirja Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Osoite Mallitie 4 Y-tunnus Kotikaupunki Kotipaikka Kotikaupunki

3 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 1 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Vastikerahoituslaskelma 6 Talousarviovertailu 8 Hankerahoituslaskelma 9 Taseet ja Tuloslaskelmat ja Liitetiedot 12 Kirjanpitokirjojen luettelo 13 Tositteiden lajit 13 Tositteiden säilytystapa 13 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Tilintarkastuskertomus 14 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Sisällysluettelo ei ole pakollinen, mutta se on yleinen ja se selkeyttää tasekirjaa. Tasekirjan sivut tai aukeamat on kuitenkin numeroitava (KPL 3:8 ). Asunto-osakeyhtiön tasekirjassa on suositeltavaa esittää yhtiön rekisteriin merkitty osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Tieto vähimmäissäilytysajasta päivämäärinen on suositeltavaa olla tasekirjan kannessa. Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki Suomen Tilintarkastusammattilaiset

4 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Toimintakertomus Vaikka asunto-osakeyhtiö olisikin ns. pienenä kirjanpitovelvollisena vapautettu kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimisesta, pitää yhtiön asunto-osakeyhtiölain (10:3 ) mukaan se aina laatia. Alla on esimerkki kirjanpitolautakunnan yleisohjeen (KILA ) mukaisesta toimintakertomuksesta. Yleiset tiedot yhtiöstä AsOYL 10:5 :n 4 momentin perusteella on toimintakertomuksessa esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi voidaan yhtiötä koskevat yleiset tiedot sisällyttää toimintakertomukseen. Vakiintuneen käytännön mukaan riittää, että toimintakertomuksessa esitetään perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta, tiedot kiinteistön ja rakennuksen hallintaperusteesta, kulutustiedot, tehdyt ja tulevat kunnossapito- ja uudistustoimet, hankelaskelmat, mahdolliset vahinkotapahtumat ja oikeudenkäynnit. 1. Perustietoja Osoite: Mallitie 4, Kotikaupunki Y-Tunnus: , merkitty Kiinteistötunnus: Valmistunut: Vuonna 1963 Tontti: Oma, 1050 m 2 Asukashuoneistoja: 61 kpl, 4575 m 2, Autotalleja: 5 kpl, 90 m 2, Liikehuoneistoja: 4 kpl, 300 m 2, Osakkeita: 3550 kpl Kuutiotilavuus: m 3 Arvonlisäverovelvollisuus: Osakastilat, arvonlisäverottomat Yhtiön tilat, arvonlisäverolliset Osakastilat, arvonlisäverolliset Yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketilojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. 2. Yhtiökokoukset Yhtiössä pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittain yksi varsinainen yhtiökokous. Kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa oli edustettuna 2950 osaketta ja ääntä yhtiön 3550 osakkeesta ja äänestä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Lisäksi hallitukselle annettiin valtuudet kerätä tarvittaessa kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää kaksi hoitovastiketta perimättä. Päätettiin myös perusparannusrahaston kartuttamisesta enintään osakkailta vastaanotettuilla hankeosuussuorituksilla. Ja lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainanlyhennyksiin käytetyillä osakkailta vastaanotetuilla pääomavastikkeilla ja lainaosuussuorituksilla. Suomen Tilintarkastusammattilaiset

5 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (13) 3. Hallinto 1) Hallitus: saakka alkaen Voitto Tappiola puheenjohtajaturo Tuppurainen, puheenjohtaja Turo Tuppurainen Tatu Tappurainen Tatu Tappurainen Voitto Tappiola Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. 2) Tilintarkastaja: HTM Matti Mallikas Varatilintarkastaja: HTM Mikko Mallikas 3) Isännöitsijä: Isännöitsijätoimisto OLK Oy, päävastuullisena isännöitsijänä Iisa Noitsija Puh ) Kiinteistöhuolto: Siivous- ja kunnossapitopalvelu Sikupipa Oy 4. Osakasrekisterimuutokset Tilikauden aikana on osakeluetteloon tehty seuraavat osakeluettelomerkinnät: F 14: Sakari Sanmari Osakkeet B 19: Rafael Fanfari Osakkeet Keskimääräiset henkilömäärät Kulutustiedot Lämmitysenergia MWh Kiinteistösähkö MWh Vedenkulutus m 3 686,25 104, ,38 103, ,50 102, ,00 101, ,25 99, ,70 105, l/hlö/vrk Oikean ja riittävän kuvan saamiseksi on toimintakertomuksessa syytä antaa vapaaehtoisina tietoina myös tietoja yhtiön taloudesta ja omaisuudesta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot perityistä vastikkeista, tilikauden aikana nostetuista lainoista ja kiinteistövakuutuksesta. 6. Lainat Pääoma alussa Pääoma Pääomavastikelaina euroa euroa Oolannin osuuspankki Lainan korko on 0,841 % (12 kk euribor) Vastiketiedot / /2014 1) Hoitovastike: 3,70 /m 2 /kk 3,90 /m 2 /kk 2) Alv-vastike: 0,89 /m 2 /kk 0,89 /m 2 /kk 3) Rahoitusvastike: Ensimmäinen erä 06/2013 0,67 /osake/kk 4) Vesimaksu: 15,00 /henkilö/kk 18,00 /henkilö/kk Vakuutus Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Mallivakuutuksessa.

6 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (13) Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella Tilikauden aikana pihan paikoitusalue kivettiin. Kivetyksen teki Gatarityöt Oy. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden jälkeen paikoitusalueella huomattiin useita irronneita kiviä. Takuuasioista keskustellaan Gatarityöt Oy:n kanssa. Talousarvion toteutuminen Talousarvio ylitettiin korjauskuluissa eurolla. Ylityksestä ,20 euroa johtui suurista vesivuodoista E-rapussa. E 3 -asunnon remonttikustannukset olivat ,15, ja E 2- asunnon kustannukset olivat 5 990,05 Oikeiden ja riittävien tietojen saamiseksi on toimintakertomuksessa annettava myös tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja ja tilikauden päättymisen jälkeen (ennen tilinpäätöksen allekirjoituspäivää). Talousarvion poikkeamien syyt täytyy mainita erikseen, pelkkä numeerinen ilmaus talousarviossa ei riitä. (KILA ) Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Rakennus on rakennettu vuonna Vesi- ja viemäriverkoston teknisenä ikänä pidetään 50:tä vuotta. Yhtiöön tehtäneen kuluvan tilikauden aikana LVIS-hankesuunnittelu. Asunto-osakeyhtiön hallitus on tehnyt kunnossapitotarvesuunnitelman viiden vuoden ajaksi. AsOYL vaatii, että hallituksen on annettava vuosittain yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys talon kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä suunnitelma ei ole osa tilinpäätöstä tai toimintakertomusta. (KILA ) Yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet ja kiinnitykset ja panttikirjat Kun toimintakertomuksessa on asunto-osakeyhtiölain edellyttämät tiedot kiinnityksistä, tarkempi panttikirjakohtainen erittely voidaan antaa liitetiedoissa. Hyvän kirjanpitotavan mukaan samaa informaatiota ei tarvitse antaa kahdesti. (KILA ) Yhtiöllä on kiinteistökiinnityksiä yhteensä eurolla Oolannin osuuspankissa. Tarkempi erittely niistä on liitetiedoissa. Pääomalainat Pääomalainat ovat asunto-osakeyhtiöissä harvinaisia. Mikäli niitä on, on niistä ilmoitettava toimintakertomuksessa. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat tiedot Toimintakertomuksessa on ilmoitettava, mikäli yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on ollut vastaanottavana yhtiönä sulautumisessa tai jakautumisessa tai yhtiö on jakautunut (KILA 6.1.8). Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt ja yhtiön optio-oikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt (KILA 6.1.8).

7 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 5 (13) Tiedot omista osakkeista Toimintakertomuksessa on kerrottava, mikäli yhtiöllä on hallinnassa omia osakkeita sekä huoneistot, joihin osakkeet oikeuttavat. Kertomuksessa on mainittava yhtiön ja sen tytäryhteisöjen: - hallussa ja panttina olevien osakkeiden kokonaismäärät sekä suhteelliset osuudet kaikista osakkeista. -tilikauden aikana tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet, sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen. Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt sekä yhtiön optiooikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt. (KILA ) Selvitys varojen riittävyydestä Toimintakertomuksessa on annettava selvitys, jos yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Selvitys on myös annettava, jos yhtiö on tilikauden aikana korottanut omaa pääomaa, vaikka tilinpäätöspäivänä siihen ei olisi ollut tarvetta. Käytännössä selvitys tarkoittaa laskelmaa oman pääoman riittävyydestä asianmukaisine selvityksineen esimerkiksi yhtiön omaisuuden arvostamisesta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Vaikka asunto-osakeyhtiöt eivät pyri voiton tuottamiseen tai varojen jakamiseen osakkeenomistajille, pitää toimintakertomuksessa tehdä esitys yhtiön taseen osoittamaa voittoa koskeviksi toimiksi sekä esittää mahdollisen muun vapaan pääoman jakamisesta. Hallitus ehdottaa, että tilinpäätöksen osoittama voittto 106,32 siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

8 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 6 (13) VASTIKERAHOITUSLASKELMA KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Suoritettu alv., yhtiön tilat Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Omaisuuden myyntituotot Muut kiinteistön tuotot Korkotuotot Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät HOITOKULUT Hoitokulut Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korjauskuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Välittömät verot Aktivoidut hankinnat ja korjaukset Luottolimiitin käytön vähennys Muut lainojen lyhennykset HANKEOSUUSSUORITUKSET LUOTTOLIMIITIN KÄYTÖN LISÄYS MUUT LAINOJEN NOSTOT OSAKEPÄÄOMAN MAKSULLINEN KOROTTAMINEN MUUT OMAN PÄÄOMAN MAKSULLISET SIJOITUKSET OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN/LUNASTAMINEN HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ RAHOITUS PÄÄOMATUOTOT Pääomavastikkeet Pääomavastikkeet (rahastoidut) Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset (rahastoidut) PÄÄOMAKULUT Korkokulut Muut rahoituskulut Lainojen lyhennykset Lainaosuuslyhennykset PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,00 45, , ,31 425,00 436, , , , , , , ,50-320, ,79-320,29-320, , , , , ,10-5, , , ,44

9 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 7 (13) ALV-HOITORAHOITUSLASKELMA Alv-vastikkeet Suoritettava alv Vähennettävä alv Laskentakulut Alv-vastikeyli-/alijäämä Edellisten tilikausien alv-vastikejäämä SIIRTYVÄ ALV-HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ ALV-PÄÄOMARAHOITUSLASKELMA Alv-vastike, pääoma (sis. Alv.) Suoritettava alv Vähennettävä alv Alv-vastikeyli-/alijäämä SIIRTYVÄ ALV-PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ KOKONAISJÄÄMÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikeyli-/alijäämä Pääomavastikeyli-/alijäämä Alv-vastikeyli-/alijäämä Alv-pääomavastikeyli-/alijäämä Kokonaisjäämä 3 204, , , , ,37-562, , , ,99-320, , ,32 Rahoitusomaisuus - Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema , , ,32 LAINAOSUUDET TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINA 1 Oolannin osuuspankki NRO Tilinpäätöspvm Ed. tilinpäätöspvm PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ -320,29 LAINAPÄÄOMA TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINARASITUS YHTEENSÄ ,71 LAINASTA VASTAAVAT YKSIKÖT (os) 2 95 kpl kpl LAINARASITUS PER VELALLINEN YKSIKKÖ 35,82 /kpl /kpl Jos yhtiössä peritään vain yhtä vastiketta osakasta kohden, ei erillistä vastikerahoituslaskelmaa tarvita (KILA ) Arvonlisäverojen jälkilaskelmia tarvitaan vain, jos yhtiössä on käytössä Hyöty osakkaalle -malli. Hyöty yhtiölle - mallista ei vastikkeiden yli-/alijäämää synny. Sillä siinä kuluista vähennettävän arvonlisäveron tuottama verohyöty suunnataan koko yhtiölle. Tämän yhtiön yhtiöjärjestyksessä on käytetty Hyöty osakkaalle -mallia.

10 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 8 (13) Tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTULOT Aikaisempi hoitoylijäämä Hoitovastikkeet Alv-hoitovastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut tulot Lainojen nostot Rahoitustulot (hoito) TULOT yhteensä HOITOMENOT Henkilöstömenot Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset - Korjauksista vähennetty arvonlisävero Hoitokuluista vähennetty arvonlisävero Aktivoitavat hankinnat taseeseen Hoitokorot MENOT yhteensä Rahoitusjäämä talousarviokaudelta TOTEUMA TALOUSARVIO ERO , , , , , , , , , ,00 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 808 % 7 % -21 % 103 % 1 % -5 % -90 % -21 % 100 % 11 % 91 % 4 % 6 % 127 % 314 % 6 % 12 % 26 % 39 % 37 % 0 % 25 % 233 % 13 % 100 % 77 % 100 % 1 Talousarviovertailuun on hyvä lisätä prosentuaalinen ero, sillä sekä sitä että absoluuttista eroa tarvitaan, kun poikkeaman olennaisuutta arvioidaan. (KILA )

11 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 9 (13) HANKERAHOITUSLASKELMA Pihakiveys HANKEMENOT Urakkasumma Lisätyöt Suunnittelu, valvonta Muut menot Hankemenot yhteensä HANKERAHOITUS Ennakkorahastointi Ennakkovastikkeet Hankeosuussuoritukset Tilikauden vastikkeet Omaisuuden myynnit Lainojen nostot Muu rahoitus (esim. avustukset) Hankerahoitus yhteensä TARKISTUS KIRJANPITOON Aktivoinnit Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pysyvien vastaavien erät Kulukirjaukset Korjaukset Muut kulukirjaukset Hankkeen kirjaukset yhteensä Merkittävistä korjaushankkeista on suositeltavaa liittää toimintakertomukseen hankerahoituslaskelma, jossa selvitetään yhtiön rakentamis-, uudistus tai kunnossapitohankkeeseen liittyvät menot ja niiden rahoitus. Hankerahoituksessa esitetyt lainojen nostot euroa on pihakivetyksen rakentamisen aikana nostettu pankkilimiitti. Pankkilimiitti on muutettu pankkilainaksi kesäkuun alussa, jolloin osakkaat ovat maksaneet lainaosuussuorituksia euroa, joten lopullista pankkilainaa nostettiin euroa.

12 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 10 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Rakennusrahasto Muut rahastot Lainalyhennysrahasto Perusparannusrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset Vieras pääoma, pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vieras pääoma, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,20 840,95 840,95 840,95 840, , , , , , , , , , , , , , ,60 5,00 106,32 94, , , , , , ,00 Kustakin taseen ja tuloslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (KPL 3.2 ). Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta tai edeltävältä tilikaudelta, se on jätettävä pois. "Nollarivejä" ei siis selkeyden vuoksi tule esittää (KPA 1:11.3 ).

13 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 11 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tuloslaskelmat Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Alv-hoitovastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vastikkeet yhteensä Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Suoritettu alv., osakastilat Suoritettu alv., yhtiön tilat Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset./. Korjauksista vähennetty alv., osakastilat./. Korjauksista vähennetty alv., yhtiön tilat./. Aktivoinnit taseeseen./. Hoitokuluista vähennetty alv., osakastilat./. Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Pääomavastikkeet./. Rahastoidut osuudet vastikkeista Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet suorituksista Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13-208, , , , , , , , , , , , , , ,00 338,54 436,64 101, , ,06 425,00 115, , , , , , , , , ,00 45,00 44, , , ,10-320,29-5,90-275,29-994, ,32 94, ,32 94,60 Tuloslaskelma on kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä taseen jälkeen (KPL 3.1 ).

14 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 12 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Liitetiedot KILAn lausunnon (1538/1998) mukaan asunto-osakeyhtiölain alaisilla yhtiöllä on mahdollisuus laatia liitetiedot lyhennettyinä, jos päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella ei ole ylitetty enempää kuin yksi seuraavista rajoista: - liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa - taseen loppusumma euroa - palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään: - Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut ja vastuusitoumukset. - peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Seuraavat liitetiedot sisältävät vain vatanomaisesti oleellisimmat erät. Täysi listaus liitetiedoista löytyy Tiliextra Oy:n internetsivuilla olevasta osakeyhtiön tilinpäätösmallista. (www.tiliextra.fi) Kiinnitetyt panttikirjat Nro kpl á Yhteensä Haltija Asettamispvm Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Kiinnitykset yhteensä: Vakuudet ja vastuusitoumukset (KPA 2:7 ) Panttikirjat euroa ovat lainan vakuutena. Lainan saldo on euroa tilinpäätöspäivänä. Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2014 valmistuneesta paikoitustilan kivetystyöstä tekemiään arvonlisäverovähennyksiä. Investointien osalta tulee vuosittain tarkistaa, onko verollinen käyttö vähentynyt 10 vuoden ajan. Viimeinen tarkistusvuosi on Vastuun enimmäismäärä on euroa. Omistukset muissa yrityksissä (KPA 2:9 ) Omistukset muissa yrityksissä Nimi Mallitien pysäköinti oy Kotipaikka Om.osuus Oma pääoma Tulos Kotikaupunki 5,00 % ,00 51,00

15 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 13 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Kirjanpitokirjojen luettelo: Sidottu tasekirja (tämä) Ei-julkiset kirjanpitokirjat: Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Tilikartta ja saldoluettelo Vastikekirja Vuokrakirja ATK-niteitä 12 kpl, joissa kussakin kuukausittainen päiväkirja, pääkirja ja saldoluettelo Tositteet Tositteiden lajit: Ostolaskut, rahaliikennetositteet, vastikereskontra sekä oikaisu- ja muistiotositteet ovat yhtenä tositelajina, paperitositteina kirjaus- ja numerojärjestyksessä arkistokansioissa. Tositteiden säilytystapa: Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään yhtiön arkistotiloissa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistokansioissa paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset: Kotikaupunki Turo Tuppurainen hallituksen puheenjohtaja Tatu Tappurainen hallituksen jäsen Voitto Tappiola Hallituksen jäsen Iisa Noitsija Isännöitsijä Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotikaupungissa 3.päivänä maalis kuuta 2015 Matti Mallikas HTM-tilintarkastaja Mikäli toimintakertomus sidotaan tilinpäätöksen kanssa tasekirjaksi, allekirjoitetaan se yhtenä kokonaisuutena. Tällöin tasekirjan allekirjoituskohta voidaan otsikoida "tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset"

16 Sivu 1 (4) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätöserittelyt tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Tase-erittelyt 2-4 Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 3:13.2 ja 2:10.1 ). Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt (KPL 3:13 ), joiden sisällöstä määrätään kirjanpitoasetuksessa. Tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, joten ne eivät ole osa julkistettavaa tilinpäätöstä. Usein ne sidotaankin erilliseksi niteeksi. Tuloslaskelmaerittelyt ovat täysin vapaaehtoisia, mutta usein ne laaditaan vaapaehtoisesti ainakin liiketoiminnan muiden kulujen tilikohtaisena erittelynä. Tiivistettynä voidaan todeta, että > tase-erittelyt on laadittava aina > liitetietojen erittelyt laaditaan liitetietojen sisällön mukaan > tuloslaskelmaerittelyt ovat vapaaehtoisia, mutta melko yleisiä. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä ja laatijoiden on ne allekirjoitettava (KPA 5:4 ). Kun tase-erittelyt laatii yrityksen ulkopuolinen kirjanpitäjä, on suositeltavaa, että tase-erittelyt tarkastaa ja varmentaa laatijan lisäksi asiakasyhtiön edustaja. Näin on tehty tässä mallissa. Tase- ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 3:13.2 ). Jäljempänä on esitetty malli tilinpäätöserittelyistä ja lisätietoja ja ohjeita niiden laatimisesta. Tämä erittelykirja on säilytettävä asti Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki

17 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (4) Tase-erittelyt Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava taseeseen merkityt: 1) pysyvät vastaavat; (lisäykset ja vähennykset) 2) vaihtuvat vastaavat; 3) vieras pääoma; sekä 4) pakolliset varaukset,...eli kaikki taseen erät paitsi oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä. On silti yksinkertaisinta eritellä järjestyksessä kaikki taseen tilit. Pysyvistä vastaavista riittää ilmoitettavaksi tilikauden alkusaldo, yksilöidyt lisäykset, vähennykset (myynnit ja romutukset), poistot ja loppusaldo. VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet Kiinteistö Kotikaupungissa ,72 Varainsiirtovero kiinteistöstä ; 4% 8 836, Liittymismaksut Kotikaupungin elektrisiteetti Oy kiinteistön sähköliittymä MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ , , , ,50 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1160 Asuin- ja toimistorakennukset Asuin- ja toimistorakennukset ,50 Tilikauden aikaiset poistot 4 % ,10 Asuin- ja toimistorakennukset RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ , ,40 KONEET JA KALUSTO 1220 Rakennuksen koneet ja laitteet Ilmanvaihtolaitteisto Tilikauden aikaiset poistot 25 % Ilmanvaihtolaitteisto KONEET JA LAITTEET YHTEENSÄ , , , ,15 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Lisäykset: 1300 Tosite 202. Pihakiveys AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ ,05 SIJOITUKSET 1460 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Mallitien pysäköinti Oy, osakkeet ,94 840,94 840,94

18 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (4) Lyhytaikaiset saamiset SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA 1500 Hoitovastikesaamiset Huoneisto F4 Huoneisto F5 MYYNTISAAMISET YHTEENSÄ pvm nro ,40 534, , ,00 MUUT SAAMISET 1530 Alv-saamiset Elokuu / ,08 311,08 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 093,08 Rahat ja pankkisaamiset PANKKISAAMISET 1952 Oolannin osuuspankki PANKKISAAMISET YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,32 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Rakennusrahasto , ,48 MUUT RAHASTOT 2010 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto Huoneisto B3 lainaosuussuoritus Pääomavastikkeiden rahastointi Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto Perusparannusrahasto Huoneisto C1 hankeosuussuoritus Perusparannusrahasto MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,60 106, ,32

19 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (4) Tilinpäätössiirtojen kertymä VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2101 Asuintalovaraus Lisäys tilikaudella Asuintalovaraus TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT YHTEENSÄ Pitkäaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2522 Laina Oolannin osuuspankki Laina nro PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2722 Laina Oolannin osuuspankki Lainan lyhennykset LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA YHTEENSÄ OSTOVELAT 2760 Ostovelat Isännöintitoimisto OLK Oy KIPAPIPU Oy OSTOVELAT YHTEENSÄ pvm ls. nro , , SIIRTOVELAT 2930 Muut vakuutusmaksuvelat Om-vahinkovakuutusyhtiö Oy 1 561,00 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 1 561,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32 Tase-erittelyt laati Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi Pirkko Tili kirjanpitäjä Isännöintitoimisto OLK Turo Tuppurainen puheenjohtaja As.oy Kotikaupungin Mallitie

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 TILINPÄÄTÖS Säilytysaika asti

ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 TILINPÄÄTÖS Säilytysaika asti ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 Y-tunnus Säilytysaika 31.12.2021 asti ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 JALAVATIE 15 23500 UUSIKAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus

Lisätiedot

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM Toimintakertomus Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: vuokra Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot