Käsämäntien (mt 5031) toimenpidesuunnitelma, Polvijärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsämäntien (mt 5031) toimenpidesuunnitelma, Polvijärvi"

Transkriptio

1

2 (2) Luonnos

3 (2) SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 2 NYKYTILA 3 3 LIIKENNE-ENNUSTE 8 4 PARANTAMISEHDOTUKSET Maantie Maantie Sotkuman koulun liittymä Vaikutukset 11 5 KUSTANNUSARVIO 12 6 JATKOTOIMENPITEET 13

4 (2) 1 Tausta ja tavoitteet Tämän toimenpidesuunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat Sotkuman kylän maankäytön kehittyminen, koulun ja päiväkodin lapsimäärien kasvaminen ja näiden kautta muodostunut tarve parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta Sotkuman kylän kohdalla. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena oli selvittää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantamista Sotkuman kylän kohdalla rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien 5031 varteen, sekä alikulkukäytävä maanteiden 502 ja 5031 liittymäalueelle. Samassa yhteydessä tutkittiin alueen valaistustarpeet sekä muut pienemmät liikenneturvallisuustoimenpiteet ja koulun pihatien liittymäjärjestelyt. Toimenpidesuunnitelman laatimista ohjasi työryhmä, johon kuuluivat Pohjois-Savon ELY-keskuksesta liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen ja Polvijärven kunnasta rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Toimenpidesuunnitelman on laatinut Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta Sito Oy, jossa työstä vastasivat Juha Korhonen, Lauri Koponen, Laura Pöllänen ja Martti Kokoi.

5 (2) 2 Nykytila Toimenpidesuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu maantie 5031 (Käsämäntie) n. 3,5 km maantien 502 liittymästä luoteeseen (Käsämän suuntaan) sekä maantien 502 ja maanteiden 5031 sekä liittymäalueet. Maantien 502 (Joensuuntie) Maantie 502 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Tie alkaa Liperistä Ylämyllyltä ja kulkee Polvijärven kautta päättyen Maarianvaaraan Kaavin kunnan alueelle. Maantien 502 nykyinen liikennemäärä on maantien 5031 pohjoispuolella noin 1621 ajoneuvoa ja eteläpuolella 1788 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettämaantiellä 502 on em. liittymän pohjoispuolella 60 ajoneuvoa vuorokaudessa ja eteläpuolella 97 ajoneuvoa vuorokaudessa. (KVL 2015). Maantiellä ei ole suunnittelualueen kohdalla erillistä väylää jalankululle ja pyöräilylle eikä myöskään tievalaistusta. Maantiellä 502 nopeusrajoitus on maanteiden 5031 ja liittymäalueiden kohdalla 80km/h ja suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella 100km. (Kuva 1) Maantietä ei ole valaistu, eikä tiellä ole erillistä väylää jalankululle ja pyöräilylle. Kuva 1. Suunnittelualueen nykyiset liikennemäärät, nopeusrajoitukset ja tievalaistus

6 (2) Maantie 5031 (Käsämäntie) Maantie 5031 on toiminnalliselta luokaltaan yhdystie. Tie alkaa Liperin Käsämästä ja päättyy Sotkumaan Polvijärven kunnan alueelle. Maantien 5031 nykyinen liikennemäärä on Sotkuman kylän kohdalla tieosuudella noin 533 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä tiellä on 52 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kylän lounaispuolella maantien liikennemäärä on 343 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 33 ajoneuvoa vuorokaudessa. (KVL 2015) Maantiellä 5031 nopeusrajoitus on 50 km/h maantien 502 liittymästä Käsämän suuntaan noin kilometrin matkalla. Sotkuman kylän lounaispuolella maantiellä on voimassa yleisnopeusrajoitus 80 km/h. Maantie on valaistu maantien 502 liittymästä Käsämän suuntaan noin kilometrin matkalta. Maantiellä ei ole erillistä väylää jalankululle ja pyöräilylle. Maantie 5031 on päällystetty koko matkalta ja on suuntaukseltaan pääosin hyvä ja toimiva nykyliikenteen vaatimuksiin nähden. Ajoradan leveys on koulun ja maantien 502 välisellä noin 500 metrin pituisella tieosuudella 6,9 metriä ja Käsämän suuntaan 6,0 metriä. Pientareiden leveys on koulun ja maantien 502 välisellä osuudella 0,5 metriä ja muualla 0,25 metriä. Päällysteen kunto suunnittelualueella on pääosin hyvä. (Liikennemäärä- ja tieteknisten tietojen lähde: Liikenneviraston tierekisteri) Maanteiden 502, 5031 ja Pitkäsenlahdentien liittymäalue Maanteiden 502, 5031 ja Pitkäsenlahdentien liittymä on tyypiltään avoin nelihaaraliittymä. Maantien 5031 ja Pitkäsenlahdentien liittymissuuntien väistämisvelvollisuus on osoitettu väistämisvelvollisuus risteyksessä liikennemerkeillä. Liittymäalueella on linja-autopysäkkipari maantiellä 502 ja yksi pysäkki maantiellä Maantien 5031 liittymästä on hyvät näkemät. Maantien 502 vastakkaisella puolella sijaitsevan Pitkäsenlahdentien liittymänäkemiä rajoittavat sisäkaarteen puusto ja maastonmuodot (Kuva 2). Kuva 2. Maantien 502 ja Pitkäsenlahdentien liittymä. Pitkäsenlahdentien liittymänäkemät ovat sisäkaarteen puuston ja maastonmuotojen vuoksi heikot.

7 (2) Liikenneturvallisuus Vuosina suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä on tapahtunut 9 tieliikenneonnettomuutta, joista 4 on johtanut henkilövahinkoon. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 5 henkilöä. Suunnittelualueella tai välittömässä läheisyydessä tapahtuneet onnettomuudet: Maantien 502 ja maantien 5031 liittymäalueella tapahtui kahden henkilöauton törmääminen. Maantien 5031 suunnasta tullut ei saanut henkilöautoa pysähtymään liukkaalla ennen maantietä 502. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi henkilöä. Maanteiden 502 ja 5031 liittymäalueella tapahtui mopon ja henkilöauton välinen törmääminen. Mopoilija ajoi maantien 5031 puolelta kolmion takaa maantietä 502 Polvijärven suunnasta tulleen henkilöauton eteen. Mopoilija loukkaantui onnettomuudessa. Maantiellä 502 tapahtui onnettomuus, jossa kuorma-auton perävaunun ensimmäiset paripyörät irtosivat ja törmäsivät vastaantulevaan henkilöautoon Maantiellä 502 Sotkuman pohjoispuolella ohitustilanteessa tapahtui henkilöautojen välinen kylkikosketus. Vastaan tullut auto oli joutunut väistämään ohittamassa ollutta henkilöautoa, jota ohitettava auto oli kiilannut. Ohittava ja vastaan tullut auto koskettivat toisiaan. Maantien risteyksessä kuorma-auto peruutti taakse pysähtyneen moottoripyörän päälle Maantieltä Polvijärven suuntaan kääntynyt henkilöauto törmäsi maantietä 502 peruuttaneeseen autoon. Maantiellä henkilöauto törmäsi jalankulkijaan ja suistui lumipenkkaan. Jalankulkija loukkaantui onnettomuudessa. Maantiellä 5031 tapahtui henkilöauton suistuminen tieltä ojaan. Lamminiementien yhden henkilön loukkaantumiseen johtaneesta suistumisonnettomuudesta ei ole tarkempia tietoja.

8 (2) Kuva 3. Onnettomuudet vuosina Alueen koulumatkojen liikenneturvallisuutta on arvioitu Koululiitu-menetelmällä. Koululiitu-menetelmässä käytetään Liikenneviraston tierekisteristä saatavia tiestön ja liikenteen ominaisuustietoja: liikennemäärä raskaan liikenteen osuus nopeusrajoitus ajoradan leveys / pientareen leveys tien päällyste valaistus tien toiminnallinen luokka ja kunnossapitoluokka Näiden tietojen perusteella lasketaan tieosuuksittain vaarallisuusluku, jonka avulla koulutien turvallisuutta voidaan arvioida ottaen huomioon oppilaiden ikä ja valmiudet kulkea liikenteessä. Vaarallisuuslukujen perusteella on määritelty luokka-asteeseen sidotut raja-arvot. Maantiellä 502 yhdystien 5031 liittymäalueella vaarallisuusluku on 239, eli tien arvioidaan saattavan olla vaarallinen myös 4. luokan oppilaille. Maantiellä 5031 Sotkuman kylän kohdalla turvallisuusluku on 179, eli tien ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille. Kylän kohdalla turvallisuuslukua mm. parantavat 50km/h nopeusrajoitus, leveämpi poikkileikkaus, suurempi liikennemäärä sekä valaistus. Kylän eteläosassa maantiellä 5031 turvallisuusluku on 208, eli maantie saattaa olla vaarallinen 1. luokan oppilaille.

9 (2) Kaavoitustilanne Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihekaava (valtioneuvoston vahvistama). Sotkuman kylän alue on merkitty rantakyläalueeksi, jota pidetään suositeltavana pysyvän ja loma-asutuksen alueena. Alue on merkitty myös rantojen käytön kehittämisen kohdealueeksi sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueelle on merkitty myös tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue, moottorikelkkareitti sekä kiinteä muinaisjäännös. Sotkuman osayleiskaava on vahvistettu Polvijärven kunnanvaltuuston kokouksessa Sotkuman osayleiskaava-alue koostuu Sotkuman kyläalueesta, Viinijärven pohjoisosasta, Iso-Reuhkasta ja joukosta pieniä lampia. Yleiskaava osoittaa Sotkuman keskeisimmälle kyläalueelle (AT-rajaus) yhteensä noin 50 uutta asuinrakennuspaikkaa (voimassa olevan yleiskaavan mukaisia rakentamattomia rakennuspaikkoja on lisäksi noin 50 kpl). Tällä hetkellä rajatulla kylä-alueella on noin 100 rakennettua rakennuspaikkaa. Kokonaisuudessaan kyläalueen rakennuspaikkojen määrä siten noin kaksinkertaistuu nykyisestään yleiskaavan mahdollistamien rakennuspaikkojen toteutuessa. Yleiskaavassa esitetty Sotkuman kylän täydennysrakentaminen ja loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi asunnoiksi lisää jossakin määrin Polvijärven kirkonkylän, Joensuun, Käsämän ja Ylämyllyn suuntaan syntyvää liikennettä. Arvioitu kaava-alueen rakentamistahti (3-5 rakennuspaikkaa/vuosi) on kuitenkin suhteellisen vähäinen eikä liikenteellisiä vaikutuksia voida laajemmin pitää merkittävinä vaikkakin kehitys johtanee henkilöautoistumisen jatkumiseen. Liikenteen kasvu ei tule juurikaan vaikuttamaan Joensuuntien (seututie) ja Käsämäntien (yhdystie) eikä muun tiestön liikenteen sujuvuuteen, vaan kyse on enemmänkin liikenneturvallisuudesta. Yleiskaavassa varaudutaankin kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Käsämäntien varrella, Sotkuman keskeisimmän kyläalueen kohdalla, jatkuen kaavassa ajatellun Joensuuntien alikulun kautta kylän itäosiin. Liikenneturvallisuustilanne tulee Sotkuman kyläalueella parantumaan, jos kaavassa yhteystarpeina esitetty kevyenliikenteen väylä ja siihen liittyvä Joensuuntien alikulkuyhteys toteutetaan. Suunnitelma-alue ei sijoitu asemakaava-alueelle. Asutus, elinkeinotoiminta ja ympäristö Suunnittelualue sijaitsee haja-asutusalueella. Suunnittelualueen läheisyydessä harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Alueen läheisyyteen sijoittuu myös Iivanansärkän maa-ainesten ottoalue. Kylällä toiminut kauppa on osayleiskaavatyön jälkeen lopettanut toimintansa ja kiinteistössä nykyisin toimii sienien ja marjojen osto-, käsittely- ja myyntiyritys. Suunnittelualue sijaitsee osin luokan 1 (tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva) pohjavesialueella. Maanteiden 502 ja 5031 liittymäalue sekä maantie 5031 noin 1,1km osuudelta liittymäalueesta länteen sijaitsevat pohjavesialueella. Suunnittelualueen läheisyydessä maantien 5031 eteläpuolella sijaitsee suojeltu kiinteä muinaisjäännös (kivikautinen asuinpaikka) Iljalan kohdalla. Muinaisjäännöksen eteläpuolella on myös yleiskaavassa merkitty luontovyöhyke.

10 (2) Tässä suunnitelmassa varauksena esitetyt toimenpiteet kuitenkin kohdistuisivat maantien toiselle puolelle, joten vaikutuksia näille kohteille ei toimenpiteistä aiheudu. Toinen suunnittelualueen lähellä sijaitseva luontovyöhyke on maantien 502 itäpuolella Pitkäsenlahdentien pohjoispuolella. Luontovyöhyke on otettava huomioon Pitkäsenlahdentien porrastuksen yhteydessä. Sotkuman uusi koulu ja päiväkoti valmistuivat kesällä Lukuvuonna koulussa on yhteensä 82 oppilasta. Koulun ja päiväkodin laajennustyöt alkavat kesällä (Asutus-, elinkeinotoiminta-, pohjavesi-, luonto-, maisema- ja muinaisjäännöstietojen lähde: Polvijärven kunnan Sotkuman osayleiskaavan tarkistamisen selostus, ) 3 Liikenne-ennuste Toimenpidesuunnitelman liikenne-ennusteen lähtötietoina on käytetty Liikenneviraston Valtakunnallista tieliikenne-ennuste julkaisua. Sotkuman maankäytön kasvun aiheuttamaa liikennemäärän kasvua on arvioitu myös Ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa-ohjeen mukaisesti. Yleiskaavan mukaisen asuinrakentamisen myötä liikenne tulee kasvamaan voimakkaammin Sotkuman kylän kohdalla. Maanteiden 502 ja 5031 liittymässä henkilö- ja pakettiautoliikenteen suuntajakaumaksi arvioidaan olevan noin 70 % etelän suuntaan/suunnasta ja 30 % pohjoisen suuntaan/suunnasta. Vuoden 2030 ennustetilanteen liikennemäärät on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 4). Vuosille 2030 ennustetut liikennemäärät sisältävät liikenteen yleisen kasvun ja Sotkuman kylän rakentamisen toteutuneen lähes täysimääräisesti. Sotkuman asuinrakentamisen arvioidaan lisäävän maantien 502 liikennettä Sotkuman pohjoispuolella 120 ajoneuvolla ja eteläpuolella noin 240 ajoneuvolla vuorokaudessa. Maantiellä 5031 lisäyksen arvioidaan olevan noin 270 ajoneuvoa vuorokaudessa Sotkuman kylän kohdalla ja kylän lounaispuolella noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen yleisestä kasvusta johtuen liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2030 maantiellä 502 Sotkuman pohjoispuolella noin 260 ajoneuvolla ja Sotkuman eteläpuolella 360 ajoneuvolla vuorokaudessa. Maanteillä 5031 ja liikennemäärien perusennusteen mukaan arvioidaan kasvavan nykytilanteesta ajoneuvolla vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrien arvioidaan pysyvän käytännössä samana. Mikäli risteysalueen palveluille varatulle alueelle perustetaan esimerkiksi kyläkauppatyyppistä toimintaa, arvioidaan paikallisen asiointiliikenteen lisäävän hieman, mutta vaikutukset ajoneuvoliikenteen kokonaismääriin ovat kuitenkin vähäiset. Kaupan arvioidaan lisäävän kuitenkin paikallista jalankulku- ja pyöräilyliikennettä, joka taas puoltaisi liikenneturvallisuuden näkökulmasta jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä alikulkukäytävän toteuttamista.

11 (2) Kuva 4. Liikenne-ennuste vuonna Ennusteen liikennemäärät sisältävät liikenteen yleisen kasvun sekä osayleiskaavan mukaisesta maankäytön kasvusta johtuvan liikenteen kasvun. 4 Parantamisehdotukset 4.1 Maantie 5031 Maantien 5031 varteen rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Suunnittelun lähtökohtina käytettiin suunnittelunopeuksia 40 ja 80 km/h. Väylä rakennetaan maanteiden 502 ja 5031 liittymäalueelta Sotkuman koululle saakka maantien 5031 eteläpuolella. Koulun liittymän yhteyteen rakennetaan suojatie, jonka länsipuolella väylä jatkuu maantien 5031 pohjoispuolella aina Malanintielle. Väylä on mahdollista rakentaa Malanintieltä Käsämän suuntaan aina Lapinsaarentien pohjoiseen tai eteläiseen liittymään tai vielä edelleen Käsämäntie 27 liittymään saakka. Jakson toteuttaminen edellyttää mm. sähkölinjan siirtämistä. Suojateitä tälle jaksolle ei voida sijoittaa, koska maantiellä 5031 on kylän ulkopuolella yleisnopeusrajoitus. Tässä suunnitelmassa tämä jakso on esitetty ainoastaan varauksena. Lamminniementien liittymän länsipuolelle rakennetaan suojatie ja yhteys Iivanantielle. Lamminniementien ja koulun liittymän välinen väyläosuus rakennetaan reunatuellisena, jotta kiinteistön 19:17 tienpuoleista piha-aluetta säilyisi mahdollisimman paljon ennallaan. Reunatuellinen poikkileikkaus myös korostaa koulun kohtaa muusta maaseutuosuudesta poikkeavana jaksona. Maantien 5031 nopeusrajoitusta alennetaan nykyisestä 50 km/h:sta 40 km/h:ssa koulun kohdalla nykyisten ajoradan korotusten välisellä osuudella. Koulun liittymän ja Malanintien välisellä osuudella on siirrettävä nykyistä tievalaistusta. Maantien 502 ja koulun välisen osuuden valaistuksen

12 (2) 4.2 Maantie 502 parantamistarvetta on tutkittava seuraavassa suunnitteluvaiheessa, koska maantien toiselle puolelle jäävän valaistuksen arvioidaan täyttävän korkeintaan alhaisimman valaistusvaatimustason. Maantiellä 502 maantien 5031 ja Pitkäsenlahdentie porrastetaan siirtämällä Pitkäsenlahdentien liittymän sijaintia vähintään 10 metriä pohjoiseen. Myös läheisen itäpuoleisen yksityistieliittymän poistamista yksityistiejärjestelyin on tarpeen harkita seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Maantien 5031 liittymä parannetaan LT-a-tyyppiseksi tulppaliittymäksi. Liittymän kanavoinnille ei nähty tarvetta ennusteen mukaisilla kääntyvien ajoneuvojen määrällä, että liittymäalueen porrastaminen sekä saarekkeen rakentamisen maantielle 5031 katsotaan riittäviksi toimenpiteiksi. Maantien 502 alittava alikulkukäytävä rakennetaan maantien 5031 eteläpuolelle, joka yhdistyy Käsämäntien varren jalankulku- ja pyöräilyväylään ja Pitkäsenlahdentielle. Väylältä rakennetaan yhteydet maantien 502 linja-autopysäkeille. Maanteiden 5031 ja (Kuorevaarantie) liittymäalueille ja väliselle osuudelle (noin 1,3 km) rakennetaan tievalaistus. Alikulkukäytävätarkastelut: Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin osayleiskaavan mukaista ratkaisua, eli jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä alikulkukäytävän rakentamista maantien 5031 pohjoispuolelle. Järjestely on toteuttamiskelpoinen, mutta pohjoispuolen suuret maastonleikkaustarpeet ja asutuksen sijoittuminen tien eteläpuolelle puoltavat etelänpuoleisia väyläjärjestelyjä. Kohteeseen soveltuvat siltatyypit ovat vinojalkainen laattakehäsilta (Blk II) tai teräksinen holvikaarisilta. 4.3 Sotkuman koulun liittymä Jalankulku ja pyöräily erotetaan ajoneuvoliikenteestä rakentamalla erillinen väylä maantien 5031 liittymästä koulun pihaan. Koulun liittymää sekä ajoneuvoliikenteen väylää siirretään hieman länteen. Koulun liittymä on nykyisin hieman vaikeasti havaittavissa puuston takia, joten liittymän itäpuolelta on raivattava puustoa. Liittymän havaittavuus paranee myös suojatie- ja pyöräilyväyläjärjestelyjen myötä. Parantamistoimenpiteet on esitetty tarkemmin suunnitelmakartoilla (Liitteet 1-5).

13 (2) 4.4 Vaikutukset Liikenne Suunnittelualueella maantien 5031 ja maantien 502 liikennemäärien ei ennusteta kasvavan vuoteen 2030 mennessäkään maanteiden ominaisuuksiin nähden suuriksi. Maantiellä 5031 erityisesti jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuuden tunne paranevat erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän, sekä suojatiejärjestelyjen myötä. Maantiellä 502 maanteiden 5031 ja Pitkäsenlahdentien liittymien porrastaminen sekä maantien 5031 jakajasaarekkeen rakentaminen parantavat ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta erityisesti peräänajoriskin vähentyessä. Maantien km/h nopeusrajoituksen alkamiskohdan siirtäminen kauemmaksi maantien 5031 liittymäalueesta parantaa ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ajoneuvojen nopeuksien laskiessa. Maantien 502 alikulkukäytävä parantaa jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta, kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ei enää tarvitse ylittää maantietä 502 tasossa. Sotkuman koulun pihatien järjestelyt parantavat jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta, kun jalankulku ja pyöräily erotetaan ajoneuvoliikenteestä. Esitettyjen toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutuksia on arvioitu TARVA MT 5.3-ohjelmalla. Esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan 0,042 henkilövahingon vähenemä per vuosi. Laskelmassa suurimmat vähenemät arvioidaan muodostuvan maantien 502 valaistuksesta, liittymäjärjestelyistä ja alikulkukäytävän rakentamisesta. Laskelma ottaa huomioon mm. aikaisemman tarkastelujakson onnettomuushistorian, joka näkyy etenkin maantien 5031 toimenpiteiden laskennallisesti pienissä onnettomuusvähenemissä, koska tiellä on tapahtunut tarkasteluajanjaksolla vain vähän onnettomuuksia. Asutus, elinkeinotoiminta ja ympäristö Malanintien itäpuolelta joudutaan purkamaan vanha huonokuntoinen asumattomana oleva pientalo. Tieliikenteen aiheuttama meluhaitta ei pahene, koska maantien ja maanteiden nopeustasoa ei nosteta. Pohjavesialueille sijoittuvien parannustoimenpinteiden aiheuttama haittoja voidaan ennalta ehkäistä tutkimalla jatkosuunnittelussa erityisesti leikkausosuuksilla ja alikulkukäytävän kohdalla pohjavedenpinnan sijaintia ja -virtauksia. Mahdollinen pohjavedensuojaus ja hulevesien johtaminen ennalta ehkäisee pohjaveden pilaantumisriskiä. Suojaustarve ja -ratkaisut tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Pohjaveden virtaussuunta risteysalueella on vedenottamolta poispäin, joten tarve arvioidaan pieneksi. Paaluvälillä jalankulku- ja pyöräilyväylävaraus sijoittuu kulttuuri-maisema-arvoltaan arvokkaan pelto- ja niittyalueen sekä muinaisjäännöskohteen vastakkaiselle puolelle. Sotkuman kyläalue on myös maakunnallisesti maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Parantamistoimenpiteiden vaikutukset alueen arvokkaisiin kulttuuri-, maisema- ja kyläkuvallisiin arvoihin ovat lieviä.

14 (2) Pitkäsenlahdentien liittymäjärjestelyjen vuoksi maantien 502 itäpuoleisten yksityisteiden tiejärjestelyjä hieman muutetaan, mutta kaikille kiinteistöille osoitetaan korvaavat yhteydet. Muutoin asutukseen johtavat liittymät ja tieyhteydet säilyvät nykyisillä paikoillaan.

15 (2) Maankäyttö ja kaavoitus Parantamistoimenpiteet ovat voimassa olevien kaavojen mukaisia. Osayleiskaavassa alikulkukäytävä sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä on esitetty ohjeellisesti rakennettavaksi maantien 5031 pohjoispuolelle, mutta eteläpuolinenkin vaihtoehto on todettu olevan kaavan mukainen. Alikulkukäytävän toteuttaminen maantien 5031 eteläpuolelle vaikuttaa hieman palvelujen käyttöön tarkoitetun kiinteistön kokoon, mutta vaikutus on kuitenkin vähäinen. 5 Kustannusarvio Hankkeen kustannusarvio on laadittu In-InfraNet -Fore hankeosalaskentaohjelmalla (HoLa). Maku- indeksi 05/2016 (2010=100) 109,10. Kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Maantien 502 ja maantien 5031 liittymäjärjestelyt alikulkukäytävä, pysäkkijärjestelyt ja -yhteydet liittymän porrastaminen ja yksityistiejärjestelyt Maantien 502 tievalaistus (mt 5031 ja risteysalueet) Maantien 5031 jalankulku- ja pyöräilyväylä osuus maantie 502 Malanintie suojatiejärjestelyt ja yhteys koulun pihaan valaistuksen siirtäminen ja parantaminen Tilaajatehtävät sis. suunnittelu ja rakennuttaminen (15 %) Yhteensä Kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia pohjavedensuojaus- ja hulevesien johtamiseen liittyviä ratkaisuja.

16 (2) Varauksena esitetyn maantien 5031 jalankulku- ja pyöräilyväylän kustannusarvio muodostuu seuraavasti: osuus Malanintie Lapinsaarentie P tievalaistuksen rakentaminen sähkö- ja puhelinlinjan siirtäminen osuus Lapinsaarentie P - Käsämäntie tievalaistuksen rakentaminen sähkölinjan siirtäminen Tilaajatehtävät sis. suunnittelu ja rakennuttaminen (15 %) Yhteensä Jatkotoimenpiteet Jatkosuunnittelussa huomioon otettavia asioita: toimenpiteiden suunnittelua varten tulee teettää tarkka maastomalli ja maaperätutkimuksia sekä varautua tekemään maantien 502 ja maantien 5031 liittymäalueella pohjavedenpinnan ja -virtausten seurantatutkimuksia Maantien 502 linja-autopysäkkien tarve ja sijoitus liittymäalueella kiinteistöille johtavien korvaavien yhteyksien suunnittelu ja neuvottelu kiinteistöjen omistajien kanssa arvokkaiden kulttuuri-, maisema- ja kyläkuvallisten arvojen huomiointi pohjavesialueilla suojaustarve ja -ratkaisut sekä hulevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle alikulkukäytävän hulevesipumppaamon tarve ja siltatyyppi muiden yksityisteiden järjestelyt Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimista. Tiesuunnitelman vahvistamisen edellytyksenä on, että suunniteltavat toimenpiteet ovat voimassa olevien kaavojen mukaisia. Parantamistoimenpiteitä voidaan tarvittaessa toteuttaa myös vaiheittain pienempinä osina, esim. jalankulku- ja pyöräilyväyläjaksojen toteuttaminen tai maantien 502 tievalaistuksen rakentaminen.

17 (2) Liitteet: Liite 1: Yleiskartta 1-0, MK 1: Liite 2: Suunnitelmakartta 1-1, MK 1:1 000 Liite 3: Suunnitelmakartta 1-2, MK 1:1 000 Liite 4: Suunnitelmakartta 1-3, MK 1:1 000 Liite 5: Maantien 5031 tyyppipoikkileikkaukset, MK 1:200

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys Niittyrannantien liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuusselvitys MUISTIO 3.4.2017 Niittyrannantien liikenneturvallisuus 3.4.2017 1 (12) SISÄLTÖ ALKUSANAT... 2 1 KADUN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Marja-Leena Vinni, toimistosihteeri (mukana Juantehtaan koulun tieosuuksilla)

Marja-Leena Vinni, toimistosihteeri (mukana Juantehtaan koulun tieosuuksilla) Juankosken alueen koulumatkojen katselmustilaisuus Aika 2.3.2017 klo 10.15-14.00 Läsnä Petri Pahkin, ylikomisario Paula Liukkonen, suunnitteluinsinööri Kirsi Ahtanen, kuljetussuunnittelija Tarja Miettinen,

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot