LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA"

Transkriptio

1

2 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 4-6/2014) Liikevaihto 161,3 (159,8) milj. euroa, muutos 1,0 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,8 % Käyttökate (EBITDA) 43,7 (36,6) milj. euroa EBITA-liikevoitto 18,4 (12,5) milj. euroa; EBITA-marginaali 11,4 % (7,8 %) Osakekohtainen tulos 0,23 (0,12) euroa Liiketoiminnan rahavirta 55,5 (29,2) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen 15,5 (-10,6) milj. euroa 1-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-6/2014) Liikevaihto 308,4 (300,0) milj. euroa, muutos 2,8 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,5 % Käyttökate (EBITDA) 78,0 (64,4) milj. euroa EBITA-liikevoitto 28,5 (16,8) milj. euroa; EBITA-marginaali 9,2 % (5,6 %) Osakekohtainen tulos 0,32 (0,09) euroa Liiketoiminnan rahavirta 57,9 (37,3) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -12,4 (-21,4) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 91,2 % (89,0 %) Cramo on päättänyt julkistaa myös tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin Ohjeistus 2015 ennallaan: Cramon markkinoihin liittyy vuonna 2015 taloudellisia ja poliittisia epävarmuuksia. Tämänhetkisen markkinanäkymän mukaan Cramo-konsernin liikevaihto kasvaa paikallisissa valuutoissa ja EBITAmarginaali paranee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % Tuloslaskelma 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto 161,3 159,8 1,0 % 308,4 300,0 2,8 % 651,8 Käyttökate (EBITDA) 43,7 36,6 19,5 % 78,0 64,4 21,1 % 167,3 EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1) 2) 18,4 12,5 47,2 % 28,5 16,8 69,2 % 73,2 % liikevaihdosta 11,4% 7,8% 9,2% 5,6% 11,2% EBITA-liikevoitto kertaluontoisten erien jälkeen 1) 2) 18,4 12,5 47,2 % 28,5 16,8 69,2 % 70,3 % liikevaihdosta 11,4% 7,8% 9,2% 5,6% 10,8% Liikevoitto (EBIT) 16,2 9,8 65,6 % 24,2 11,6 108,8 % 34,3 Tulos ennen veroja (EBT) 13,0 6,4 102,3 % 17,9 4,8 271,2 % 21,5 Katsauskauden tulos 10,3 5,0 104,6 % 14,2 3,8 275,5 % 16,0 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS) ennen kertaluonteisia eriä, 3) 0,23 0,12 101,9 % 0,32 0,09 270,8 % 0,91 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,23 0,12 101,9 % 0,32 0,09 270,8 % 0,37 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,23 0,11 105,4 % 0,32 0,09 275,2 % 0,36 Oma pääoma/osake, 10,42 10,68-2,4 % 10,40 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 4) 5,5 % 7,2 % 4,2 % Oman pääoman tuotto, % 4) 5,7 % 8,7 % 3,4 % Omavaraisuusaste, % 42,5 % 42,7 % 43,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 91,2 % 89,0 % 84,7 % Korolliset nettovelat 420,3 414,5 1,4 % 385,4 Bruttoinvestoinnit 46,1 53,1-13,1 % 87,6 80,4 9,0 % 159,1 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat 11,3 8,6 11,3-24,5 % 11,4 Liiketoiminnan rahavirta 55,5 29,2 90,0 % 57,9 37,3 55,4 % 118,3 Rahavirta investointien jälkeen 15,5-10,6-12,4-21,4-6,5 Henkilöstö keskimäärin ,3 % Henkilöstö kauden lopussa ,0 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia. 2) Koko vuoden 2014 EBITA-liikevoittoon kohdistui kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan ja 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin. 3) Koko vuoden 2014 tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 23,6 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan, 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin, 25,5 miljoonaa euroa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin Keski-Euroopassa ja 4,8 miljoonaa euroa verotuottoon. 4) Rullaava 12 kuukautta. Vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta oli 8,7 (7,2) prosenttia ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta 10,8 (8,7) prosenttia.

3 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Cramon strategia tuottaa tulosta Cramo-konsernin liikevaihto jatkoi vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä kasvua ja tulos parantumistaan. Myönteinen kehitys alkoi jo syksyllä 2014 sekä omien tehostamistoimiemme että piristyneen markkinatilanteen ansiosta. Markkinatilanne on kuluvana vuonna parantunut erityisesti Ruotsissa ja monin paikoin Itä-Euroopassa. Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa ja oli yhteensä 308,4 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä vuokrausliikevaihtomme kasvoi voimakkaammin kuin ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen sijaan alempikatteisen vuokrausliitännäisen liikevaihdon ja trading-liikevaihdon määrä väheni hieman edellisvuodesta. Arvioidemme mukaan Cramo on kasvattanut hieman markkinaosuuttaan keskeisessä vuokrausliiketoiminnassa useilla markkinoillaan vuoden 2015 aikana. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto jatkaa hyvää kasvuaan; kasvu paikallisvaluutoissa oli alkuvuonna 9,1 prosenttia. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkuu hyvänä, ja jatkamme määrätietoisesti siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kehittämistä. EBITA-liikevoittomme kasvoi alkuvuonna 11,6 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaalimme parani 5,6 prosentista 9,2 prosenttiin. Toisella vuosineljänneksellä EBITAmarginaalimme parani 7,8 prosentista 11,4 prosenttiin. Erityinen kohokohta on, että kannattavuutemme parani sekä toisella vuosineljänneksellä että alkuvuoden aikana kaikissa liiketoimintasegmenteissämme ja tuotealueillamme. Saavutimme hyvän tuloksen Suomessa vaikeassa markkinatilanteessa sekä selkeän tulosparannuksen Ruotsissa ja Norjassa. Tanskan ja Itä-Euroopan alkuvuoden tuloksen kääntyminen voitolliseksi on ilahduttavaa. Keski- Euroopassa toisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi tavoitteestamme, mutta tulos parani edellisvuodesta. Tehostamistoimemme tuottavat tulosta. Konsernin kiinteät kulut olivat edellisvuotta alhaisemmat myös toisella vuosineljänneksellä, ja kulujen hallinta on jatkossakin avainalueitamme. Parantaaksemme edelleen kannattavuutta jatkamme vuonna 2015 tehostamistoimia erityisesti suorien kulujen alueella. Mainio päivä työmaalla ja Cramo Story -ohjelmaan liittyvät asiakaslupauksemme vahvistavat asemaamme asiakkaiden ensisijaisena valintana. Tavoitejohtamismallimme käyttöönotto parantaa edelleen tuottavuuttamme. Tämänhetken markkinanäkymän mukaan uskon Cramo-konsernin myönteisen kehityksen jatkuvan, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN 2015 TULOK- SESTA Liikevaihto Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 308,4 (300,0) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 alkanut liikevaihdon asteittainen paraneminen jatkui. Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Suomessa liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8 prosenttia, Ruotsissa 4,2 prosenttia ja Itä-Euroopassa 5,8 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi Ruotsissa 8,7 prosenttia. Liikevaihto pieneni Norjassa ja Tanskassa, joissa toimintoja uudelleenjärjesteltiin vuonna Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 161,3 (159,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,0 prosenttia. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Vuokrausliikevaihto jatkoi kasvuaan edellisvuodesta, kun taas vuokrausliitännäinen liikevaihto ja trading-liikevaihto vähenivät hieman. Vuokrausliikevaihdon kasvuvauhti vahvistui ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi paikallisvaluutoissa Suomessa 5,8 prosenttia, Ruotsissa 5,6 prosenttia ja Itä-Euroopassa 3,6 prosenttia. Keski- Euroopassa vuokrausliikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta alhaisempi trading-liikevaihto vaikutti kasvuvauhtiin toisella vuosineljänneksellä. Tuotealuekohtaisesti kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi alkuvuonna 1,9 prosenttia (paikallisissa valuutoissa 4,7 prosenttia) ja siirtokelpoisten tilojen liikevaihto 6,5 prosenttia (paikallisissa valuutoissa 9,1 prosenttia). Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui hyvänä. Kulut Vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet vaikuttivat positiivisesti konsernin tulokseen alkuvuonna Kiinteät kulut pienenivät tammi-kesäkuussa 6,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Toisella vuosineljänneksellä kiinteät kulut pienenivät 4,2 miljoonaa euroa. Cramo jatkaa tehostamistoimia vuonna 2015 erityisesti suorien kulujen (materiaalit ja palvelut) alueella. 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Tulokset Kannattavuus parani edellisvuodesta. Tammikesäkuun EBITA-liikevoitto oli 28,5 (16,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 69,2 prosenttia. EBITA-marginaali oli 9,2 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 18,4 (12,5) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 47,2 prosenttia. EBITAmarginaali oli 11,4 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä sekä toisella vuosineljänneksellä että alkuvuoden aikana. Tammi-kesäkuun kannattavuus oli hyvä Suomessa, Ruotsissa ja toisella vuosineljänneksellä myös Itä- Euroopassa. Kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta Norjassa ja Tanskassa, joissa Cramo on sopeuttanut ja keskittänyt toimintaansa. Keski-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi. Myös Venäjällä ja Ukrainassa toimivan joint venture -yritys Fortrentin tulos parani edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa tuotealuekohtaisesti kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 19,2 (10,0) miljoonaa euroa eli 7,3 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo) EBITA-liikevoitto oli 13,6 (12,4) miljoonaa euroa eli 30,7 (29,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 13,6 (9,2) miljoonaa euroa ja siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto 6,8 (6,5) miljoonaa euroa. Cramo julkistaa vuoden 2015 alusta lähtien myös tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin. Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,09) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,12) euroa. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 57,9 (37,3) miljoonaa euroa. Kalustoinvestoinnit suoritetaan hieman etupainotteisemmin kuin vuonna Investointien rahavirta oli -70,3 (-58,6) miljoonaa euroa ja rahavirta investointien jälkeen -12,4 (-21,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 87,6 (80,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät 8,6 (11,3) miljoonaa euroa liiketoiminta- ja yrityshankintoja, joiden rahavirtavaikutus oli -5,7 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta parani selvästi edellisvuodesta ja oli 55,5 (29,2) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 15,5 (-10,6) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 91,2 (89,0) prosenttia. MARKKINANÄKYMÄT Euroopan kansantaloudet ovat kääntymässä kasvuun, mutta kasvun arvioidaan olevan monissa maissa edelleen vaatimatonta ja kehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvytyksen odotetaan parantavan euroalueen kansantalouksien näkymiä. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin. Cramon osalta merkittävät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisiin ja Venäjän yleiseen taloustilanteeseen. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot ovat merkittäviä myös rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän kehittymisessä. Rakennusalan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat kesäkuussa julkistamissaan raporteissa rakentamisen lisääntyvän vuonna 2015 kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Suomessa, jossa rakentaminen pysyy edellisvuoden tasolla sekä Virossa, Latviassa ja Venäjällä, jossa rakentaminen supistuu. Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kesäkuun ennusteessaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden lisääntyvän vuonna 2015 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. Kasvun odotetaan jonkin verran vahvistuvan vuodesta (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj:n hallituksen ohjeistus vuodelle 2015 on ennallaan: Cramon markkinoihin liittyy vuonna 2015 taloudellisia ja poliittisia epävarmuuksia. Tämänhetkisen markkinanäkymän mukaan Cramo-konsernin liikevaihto kasvaa paikallisissa valuutoissa ja EBITA-marginaali paranee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 308,4 (300,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 161,3 (159,8) miljoonaa euroa. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Kannattavuus parani edellisvuodesta. EBITAliikevoitto oli tammi-kesäkuussa 28,5 (16,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 69,2 prosenttia. EBITA-marginaali oli 9,2 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 18,4 (12,5) miljoonaa euroa eli 11,4 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet ja parantunut markkinatilanne. Kiinteät kulut pienenivät alkuvuonna edellisvuodesta 6,6 miljoonaa euroa. Cramo jatkaa tehostamistoimia erityisesti suorien kulujen (materiaalit ja palvelut) alueella. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 78,0 (64,4) miljoonaa euroa eli 25,3 (21,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 24,2 (11,6) miljoonaa euroa eli 7,9 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 17,9 (4,8) ja katsauskauden tulos 14,2 (3,8) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,8 (0,8) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 6,3 (6,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,09) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 5,5 (7,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 5,7 (8,7) prosenttia. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta oli 8,7 (7,2) prosenttia ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta 10,8 (8,7) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 87,6 (80,4) miljoonaa euroa. Yritys- ja liiketoimintahankintojen osuus bruttoinvestoinneista oli 8,6 (11,3) miljoonaa euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa kalustohankintoihin. Bruttoinvestoinnit kasvoivat erityisesti Ruotsissa, Suomessa ja Itä-Euroopassa. Keski-Euroopassa ja Norjassa investointeja pienennettiin. Tuotealuekohtaisesti Cramo jatkoi kasvuinvestointejaan siirtokelpoisiin tiloihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 49,6 (47,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat tilikaudella yhteensä 4,3 (5,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,6 (163,3) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 57,9 (37,3) miljoonaa euroa. Kalustoinvestoinnit suoritetaan hieman etupainotteisemmin kuin vuonna 2014, ja investointien rahavirta oli -70,3 (-58,6) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -12,4 (-21,4) miljoonaa euroa. Myös suoritetut liiketoiminta- ja yrityshankinnat vaikuttivat rahavirtaan. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta parani selvästi edellisvuodesta ja oli 55,5 (29,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -40,0 (-39,8) miljoonaa euroa ja rahavirta investointien jälkeen 15,5 (-10,6) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 0,0 (2,3) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 420,3 (414,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste katsauskauden päättyessä oli 91,2 (89,0) prosenttia. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 90,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 165,0 (193,2) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 150,0 (173,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 15,0 (20,2) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 660,9 (616,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.096,5 (1.101,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,5 (42,7) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 22,9 (31,6) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 94,1 (114,7) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 44,5 (40,0) miljoonaa euroa. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Cramo harjoittaa siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa Cramo Adapteo -nimellä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 329 (348) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramon taloudelliset tavoitteet ovat EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Konsernin strategian ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla Cramo tulee kasvattamaan liikevaihtoaan eri maissa, erottumaan kilpailijoistaan, tuottamaan asiakkailleen erityistä lisäarvoa ja vahvistamaan yrityskulttuuriaan. Cramo-konsernin voitettavat taistelut ovat Cramo Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen. Lisäksi Cramolle tärkeitä strategisia hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu sekä yrityskaupat ja ulkoistamiset. MUUTOKSET JOHDOSSA Cramon johtoryhmän jäsen, Cramo Ruotsin toimitusjohtaja ja Cramon Skandinavian toiminnoista vastannut johtaja Erik Bengtsson ilmoitti eroavansa Cramon palveluksesta jatkaakseen uraansa vuokraustoimialan ulkopuolella. Göran Carlson nimitettiin alkaen Cramo Ruotsin toimitusjohtajaksi, Cramo Skandinavian johtajaksi sekä Cramon johtoryhmän jäseneksi. Göran Carlson on toiminut viime vuosina Pon Holdings BV:n johtoryhmän jäsenenä sekä Pon Power & Equipment yhtiön toimitusjohtajana Hollannissa, mutta hän on aiemmin ollut Cramo-konsernin palveluksessa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo vahvisti helmikuussa alueellista markkinaasemaansa yritysjärjestelyillä Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa Cramo osti Gotlannissa toimivan Visby Hyresmaskiner AB:n ( VHM ) koko liiketoiminnan ja kaluston ja Suomessa kone- ja laitevuokrausyhtiö Vuokra-Pekat Oy:n koko osakekannan. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2 516). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 125 (147) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2 567). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 482 (482), Ruotsi 857 (851), Norja 226 (262), Tanska 98 (120), Keski-Eurooppa 356 (395) ja Itä- Eurooppa 472 (457). 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo on päättänyt julkistaa tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin vuoden 2015 alusta lähtien. Lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,4 (15,8) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 49,5 (48,5) prosenttia Ruotsista; 11,9 (13,1) prosenttia Norjasta; 4,1 (4,6) prosenttia Tanskasta; 10,9 (11,1) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,2 (6,9) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,8 % ,8 % EBITA ,1 % ,8 % EBITA-% 20,4 % 18,7 % 16,4 % 15,7 % 19,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 428 Toimipisteet ,0 % 53 Heikkona jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan Suomessa. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,8 prosenttia ja oli 50,6 (47,8) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,6 (25,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 5,8 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti hyvä kysyntä korjausrakentamisessa sekä helmikuun alusta konserniin yhdistelty Vuokra- Pekat Oy. Korjausrakentamisen lisäksi vuokrauspalveluiden kysyntä on säilynyt kohtuullisena muualla kuin rakennusteollisuudessa. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana, ja siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on hyvä erityisesti julkisella sektorilla. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 8,3 (7,5) miljoonaa euroa. Myös suhteellinen kannattavuus parani ja oli 16,4 (15,7) prosenttia liikevaihdosta. Myös huhti-kesäkuun kannattavuus parani. EBITA-liikevoitto oli 5,4 (4,7) miljoonaa euroa eli 20,4 (18,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi kulujen hallinta, teollisuuden projektien lisääntyminen sekä siirtokelpoisten tilojen vahva tulos. Suomen kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat kärsineet pitkään rakennusteollisuuden taantumasta. Cramo arvioi, että rakentamisen markkinatilanne on hiljalleen parantumassa. Myös teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä kasvuun. Kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanteen uskotaan parantuvan jonkin verran vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Rakennusteollisuus RT arvioi rakentamisen vähentyvän vuonna 2015 vajaan prosentin edellisvuodesta. Sekä asuntotuotanto että infrarakentaminen vähenee. Myös Euroconstruct laski kesäkuussa Suomen kasvuennusteensa nollaan. Suomalainen Forecon arvioi kesäkuussa koneja laitevuokrauksen säilyvän Suomessa edellisvuoden tasolla. Cramolla oli katsauskauden lopussa 54 (54) toimipistettä Suomessa. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA ,4 % ,2 % EBITA-% 15,8 % 15,1 % 16,1 % 14,1 % 17,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,1 % 806 Toimipisteet ,4 % 102 Markkinatilanne on jatkunut hyvänä koko maassa. Cramon liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,2 prosenttia ja oli 152,9 (146,7) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 78,9 (76,8) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia. Kannattavuuden paraneminen jatkui. Tammikesäkuun EBITA-liikevoitto oli 24,7 (20,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 19,2 prosenttia. EBITAmarginaali oli 16,1 (14,1) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 12,4 (11,6) miljoonaa euroa eli 15,8 (15,1) prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen tulos parani tavoitteiden mukaisesti, kun taas siirtokelpoisten tilojen tulos heikkeni hieman. Markkinatilanteen myönteinen kehitys jatkui, minkä lisäksi tulosta paransivat vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet. Poistot olivat korkeammat toisella vuosineljänneksellä johtuen lisääntyneistä investoinneista. Tämän lisäksi toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat siirtokelpoisten tilojen alueella korkeat asennuskulut sekä luottotappiovaraukset Northland Miningin Pajalaprojektista. Strategian implementointia jatketaan Ruotsissa, kuten Cramo Storyn jalkauttamista sekä dynaamisen hinnoittelumallin käyttöönottoa, kun taas tehostamistoimissa keskitytään erityisesti suoriin kuluihin kuten korjaus- ja huoltotoimintaan ja kuljetusten optimointiin. Ruotsin rakennusteollisuuden (Svenska Byggindustrier) kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan asuinrakentaminen jatkaa kasvuaan, ja arvio rakentamisen kokonaiskasvusta vuonna 2015 on edelleen kahdeksan prosenttia. Rakentaminen lisääntyy erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Tukholman, Malmön ja Göteborgin alueella. Euroconstruct nosti kesäkuussa arvionsa Ruotsin rakennusmarkkinan kasvusta viiteen prosenttiin. ERA arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 101 (118) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,4 % ,3 % EBITA ,7 % EBITA-% 7,8 % -0,3 % 8,2 % 3,8 % 5,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 235 Toimipisteet ,4 % 28 Öljyn hinnanlasku vuoden 2014 loppupuolelta alkaen on vähentänyt Norjassa merkittävästi energia-alan investointeja ja jonkin verran myös muuta rakentamista. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Norjassa 36,8 (39,7) miljoonaa euroa. Euromääräinen liikevaihto supistui 7,3 prosenttia, ja paikallisvaluutoissa muutos oli -3,2 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 18,2 (19,4) miljoonaa euroa. Euromääräinen liikevaihto supistui toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia, ja paikallisessa valuutassa muutos oli -2,3 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen oli seurausta paitsi markkinakehityksestä, myös toimipisteverkon karsimisesta ja muista uudelleenjärjestelyistä vuonna Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,0 (1,5) miljoonaa euroa eli 8,2 (3,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,4 (-0,1) miljoonaa euroa eli 7,8 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2014 tehdyt tehostamistoimet paransivat odotetusti kannattavuutta. Cramo on vähentänyt kiinteitä kulujaan ja tehostanut toimintaa myös kehittämällä myyn- 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA tiä, hinnoittelua sekä korjaus- ja huoltotoimintaa. Tehostamistoimia jatketaan vuonna Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen lisääntyvän Norjassa vuonna 2015 vajaat kolme prosenttia lähinnä infrarakentamisen ansiosta. Paikalliset kasvuarviot ovat hieman varovaisempia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvuksi reilun prosentin. Öljyn hinnan voimakas aleneminen muodostaa riskitekijän kone- ja laitevuokrauksen kysynnälle ja on lisännyt hintakilpailua. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 28 (29) toimipistettä. Tanska Tanska (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,5 % ,2 % EBITA 1) EBITA-% 1,0 % -7,7 % 3,9 % -9,7 % -11,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 118 Toimipisteet ,3 % 8 1) Koko vuoden 2014 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -1.2 miljoonaa euroa eli -4.0 prosenttia liikevaihdosta. Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät ovat piristyneet Tanskassa. dosta. Kannattavuutta paransivat loppuvuonna 2014 tehdyt 0,1 (-0,6) miljoonaa euroa eli 1,0 (-7,7) prosenttia liikevaih- Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto supistui Tanskassa 9,2 prosenttia ja oli 12,8 (14,1) miljoonaa euroa. keskittäminen kannattaviin tuote- ja palvelusegmentteihin uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimet sekä toiminnan Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 6,3 (7,5) miljoonaa euroa. sekä maantieteellisiin alueisiin. Liikevaihtoa pienensi vuonna 2014 toteutetut kone- ja Euroconstruct laski kesäkuussa rakentamisen kasvuarviotaan Tanskassa kolmesta prosentista hieman yli pro- laitevuokrauksen uudelleenjärjestelyt, minkä lisäksi toimintaa on keskitetty siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. senttiin. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän Tulos kääntyi voitolliseksi. Tammi-kesäkuun EBITAliiketulos oli 0,5 (-1,4) miljoonaa euroa eli 3,9 (-9,7) pro- Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 8 (7) noin kolme prosenttia. senttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA EBITA-% -1,5 % -6,1 % -13,1 % -17,3 % -7,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 363 Toimipisteet ,6 % 75 Rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä hieman odotettua vaimeampaa. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 33,6 (33,5) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto supistui 5,7 prosenttia ja oli 19,2 (20,4) miljoonaa euroa. Vuokrausliikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta matalakatteinen trading-liikevaihto supistui edellisvuodesta. Kaluston käyttöasteet ovat asteittain parantumassa. Jatkossa tavoitteena on parantaa edelleen käyttöasteita sekä kehittää hinnoittelua. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli -4,4 (-5,8) miljoonaa euroa eli -13,1 (-17,3) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuussa EBITA-liikevoitto oli -0,3 (-1,2) miljoonaa euroa eli -1,5 (-6,1) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos parani edellisvuodesta mutta jäi tappiolliseksi johtuen liiketoiminnan voimakkaasta kausiluontoisuudesta, joka näkyi erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Henkilöstömäärää ja kiinteitä kuluja on karsittu suunnitellusti. 9

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Osingonjako Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta.

Osingonjako Hallitus ehdottaa osingoksi 1,45 euroa (1,45 euroa) osakkeelta. 1 Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 8.00 Markkinaosuuksien kasvu ja liiketoiminnan kehittyminen lieventävät Venäjän heikon talouden vaikutuksia. Vahva kassavirta mahdollistaa vakaan

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2014 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo 8.15 PKC GROUP Q4/2014: VAHVA KASSAVIRTA, MATALAMPI VERTAILUKELPOINEN EBITDA JA LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2014 LYHYESTI

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Itellan liikevaihto laski Venäjällä liiketulos voitollinen

Itellan liikevaihto laski Venäjällä liiketulos voitollinen ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 3.11.2014 KELLO 10.00 (EET) Itellan liikevaihto laski Venäjällä liiketulos voitollinen Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Heinä-syyskuu 2014 Itella-konsernin

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot