LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA"

Transkriptio

1

2 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 4-6/2014) Liikevaihto 161,3 (159,8) milj. euroa, muutos 1,0 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,8 % Käyttökate (EBITDA) 43,7 (36,6) milj. euroa EBITA-liikevoitto 18,4 (12,5) milj. euroa; EBITA-marginaali 11,4 % (7,8 %) Osakekohtainen tulos 0,23 (0,12) euroa Liiketoiminnan rahavirta 55,5 (29,2) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen 15,5 (-10,6) milj. euroa 1-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-6/2014) Liikevaihto 308,4 (300,0) milj. euroa, muutos 2,8 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,5 % Käyttökate (EBITDA) 78,0 (64,4) milj. euroa EBITA-liikevoitto 28,5 (16,8) milj. euroa; EBITA-marginaali 9,2 % (5,6 %) Osakekohtainen tulos 0,32 (0,09) euroa Liiketoiminnan rahavirta 57,9 (37,3) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen -12,4 (-21,4) milj. euroa Nettovelkaantumisaste 91,2 % (89,0 %) Cramo on päättänyt julkistaa myös tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin Ohjeistus 2015 ennallaan: Cramon markkinoihin liittyy vuonna 2015 taloudellisia ja poliittisia epävarmuuksia. Tämänhetkisen markkinanäkymän mukaan Cramo-konsernin liikevaihto kasvaa paikallisissa valuutoissa ja EBITAmarginaali paranee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. KESKEISET TUNNUSLUVUT (M ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % Tuloslaskelma 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto 161,3 159,8 1,0 % 308,4 300,0 2,8 % 651,8 Käyttökate (EBITDA) 43,7 36,6 19,5 % 78,0 64,4 21,1 % 167,3 EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1) 2) 18,4 12,5 47,2 % 28,5 16,8 69,2 % 73,2 % liikevaihdosta 11,4% 7,8% 9,2% 5,6% 11,2% EBITA-liikevoitto kertaluontoisten erien jälkeen 1) 2) 18,4 12,5 47,2 % 28,5 16,8 69,2 % 70,3 % liikevaihdosta 11,4% 7,8% 9,2% 5,6% 10,8% Liikevoitto (EBIT) 16,2 9,8 65,6 % 24,2 11,6 108,8 % 34,3 Tulos ennen veroja (EBT) 13,0 6,4 102,3 % 17,9 4,8 271,2 % 21,5 Katsauskauden tulos 10,3 5,0 104,6 % 14,2 3,8 275,5 % 16,0 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS) ennen kertaluonteisia eriä, 3) 0,23 0,12 101,9 % 0,32 0,09 270,8 % 0,91 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,23 0,12 101,9 % 0,32 0,09 270,8 % 0,37 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,23 0,11 105,4 % 0,32 0,09 275,2 % 0,36 Oma pääoma/osake, 10,42 10,68-2,4 % 10,40 Muut tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 4) 5,5 % 7,2 % 4,2 % Oman pääoman tuotto, % 4) 5,7 % 8,7 % 3,4 % Omavaraisuusaste, % 42,5 % 42,7 % 43,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 91,2 % 89,0 % 84,7 % Korolliset nettovelat 420,3 414,5 1,4 % 385,4 Bruttoinvestoinnit 46,1 53,1-13,1 % 87,6 80,4 9,0 % 159,1 josta liiketoiminta- ja yrityshankinnat 11,3 8,6 11,3-24,5 % 11,4 Liiketoiminnan rahavirta 55,5 29,2 90,0 % 57,9 37,3 55,4 % 118,3 Rahavirta investointien jälkeen 15,5-10,6-12,4-21,4-6,5 Henkilöstö keskimäärin ,3 % Henkilöstö kauden lopussa ,0 % ) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneita poistoja ja alaskirjauksia. 2) Koko vuoden 2014 EBITA-liikevoittoon kohdistui kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan ja 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin. 3) Koko vuoden 2014 tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 23,6 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan, 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin, 25,5 miljoonaa euroa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin Keski-Euroopassa ja 4,8 miljoonaa euroa verotuottoon. 4) Rullaava 12 kuukautta. Vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta oli 8,7 (7,2) prosenttia ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta 10,8 (8,7) prosenttia.

3 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI Cramon strategia tuottaa tulosta Cramo-konsernin liikevaihto jatkoi vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä kasvua ja tulos parantumistaan. Myönteinen kehitys alkoi jo syksyllä 2014 sekä omien tehostamistoimiemme että piristyneen markkinatilanteen ansiosta. Markkinatilanne on kuluvana vuonna parantunut erityisesti Ruotsissa ja monin paikoin Itä-Euroopassa. Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa ja oli yhteensä 308,4 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä vuokrausliikevaihtomme kasvoi voimakkaammin kuin ensimmäisellä neljänneksellä, kun sen sijaan alempikatteisen vuokrausliitännäisen liikevaihdon ja trading-liikevaihdon määrä väheni hieman edellisvuodesta. Arvioidemme mukaan Cramo on kasvattanut hieman markkinaosuuttaan keskeisessä vuokrausliiketoiminnassa useilla markkinoillaan vuoden 2015 aikana. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto jatkaa hyvää kasvuaan; kasvu paikallisvaluutoissa oli alkuvuonna 9,1 prosenttia. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkuu hyvänä, ja jatkamme määrätietoisesti siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kehittämistä. EBITA-liikevoittomme kasvoi alkuvuonna 11,6 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaalimme parani 5,6 prosentista 9,2 prosenttiin. Toisella vuosineljänneksellä EBITAmarginaalimme parani 7,8 prosentista 11,4 prosenttiin. Erityinen kohokohta on, että kannattavuutemme parani sekä toisella vuosineljänneksellä että alkuvuoden aikana kaikissa liiketoimintasegmenteissämme ja tuotealueillamme. Saavutimme hyvän tuloksen Suomessa vaikeassa markkinatilanteessa sekä selkeän tulosparannuksen Ruotsissa ja Norjassa. Tanskan ja Itä-Euroopan alkuvuoden tuloksen kääntyminen voitolliseksi on ilahduttavaa. Keski- Euroopassa toisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi tavoitteestamme, mutta tulos parani edellisvuodesta. Tehostamistoimemme tuottavat tulosta. Konsernin kiinteät kulut olivat edellisvuotta alhaisemmat myös toisella vuosineljänneksellä, ja kulujen hallinta on jatkossakin avainalueitamme. Parantaaksemme edelleen kannattavuutta jatkamme vuonna 2015 tehostamistoimia erityisesti suorien kulujen alueella. Mainio päivä työmaalla ja Cramo Story -ohjelmaan liittyvät asiakaslupauksemme vahvistavat asemaamme asiakkaiden ensisijaisena valintana. Tavoitejohtamismallimme käyttöönotto parantaa edelleen tuottavuuttamme. Tämänhetken markkinanäkymän mukaan uskon Cramo-konsernin myönteisen kehityksen jatkuvan, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN 2015 TULOK- SESTA Liikevaihto Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 308,4 (300,0) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 alkanut liikevaihdon asteittainen paraneminen jatkui. Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Suomessa liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8 prosenttia, Ruotsissa 4,2 prosenttia ja Itä-Euroopassa 5,8 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi Ruotsissa 8,7 prosenttia. Liikevaihto pieneni Norjassa ja Tanskassa, joissa toimintoja uudelleenjärjesteltiin vuonna Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 161,3 (159,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,0 prosenttia. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Vuokrausliikevaihto jatkoi kasvuaan edellisvuodesta, kun taas vuokrausliitännäinen liikevaihto ja trading-liikevaihto vähenivät hieman. Vuokrausliikevaihdon kasvuvauhti vahvistui ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi paikallisvaluutoissa Suomessa 5,8 prosenttia, Ruotsissa 5,6 prosenttia ja Itä-Euroopassa 3,6 prosenttia. Keski- Euroopassa vuokrausliikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta alhaisempi trading-liikevaihto vaikutti kasvuvauhtiin toisella vuosineljänneksellä. Tuotealuekohtaisesti kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi alkuvuonna 1,9 prosenttia (paikallisissa valuutoissa 4,7 prosenttia) ja siirtokelpoisten tilojen liikevaihto 6,5 prosenttia (paikallisissa valuutoissa 9,1 prosenttia). Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui hyvänä. Kulut Vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet vaikuttivat positiivisesti konsernin tulokseen alkuvuonna Kiinteät kulut pienenivät tammi-kesäkuussa 6,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Toisella vuosineljänneksellä kiinteät kulut pienenivät 4,2 miljoonaa euroa. Cramo jatkaa tehostamistoimia vuonna 2015 erityisesti suorien kulujen (materiaalit ja palvelut) alueella. 3

4 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Tulokset Kannattavuus parani edellisvuodesta. Tammikesäkuun EBITA-liikevoitto oli 28,5 (16,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 69,2 prosenttia. EBITA-marginaali oli 9,2 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 18,4 (12,5) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 47,2 prosenttia. EBITAmarginaali oli 11,4 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä sekä toisella vuosineljänneksellä että alkuvuoden aikana. Tammi-kesäkuun kannattavuus oli hyvä Suomessa, Ruotsissa ja toisella vuosineljänneksellä myös Itä- Euroopassa. Kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta Norjassa ja Tanskassa, joissa Cramo on sopeuttanut ja keskittänyt toimintaansa. Keski-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi. Myös Venäjällä ja Ukrainassa toimivan joint venture -yritys Fortrentin tulos parani edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa tuotealuekohtaisesti kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 19,2 (10,0) miljoonaa euroa eli 7,3 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo) EBITA-liikevoitto oli 13,6 (12,4) miljoonaa euroa eli 30,7 (29,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 13,6 (9,2) miljoonaa euroa ja siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto 6,8 (6,5) miljoonaa euroa. Cramo julkistaa vuoden 2015 alusta lähtien myös tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin. Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,09) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,12) euroa. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 57,9 (37,3) miljoonaa euroa. Kalustoinvestoinnit suoritetaan hieman etupainotteisemmin kuin vuonna Investointien rahavirta oli -70,3 (-58,6) miljoonaa euroa ja rahavirta investointien jälkeen -12,4 (-21,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 87,6 (80,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit sisältävät 8,6 (11,3) miljoonaa euroa liiketoiminta- ja yrityshankintoja, joiden rahavirtavaikutus oli -5,7 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta parani selvästi edellisvuodesta ja oli 55,5 (29,2) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 15,5 (-10,6) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 91,2 (89,0) prosenttia. MARKKINANÄKYMÄT Euroopan kansantaloudet ovat kääntymässä kasvuun, mutta kasvun arvioidaan olevan monissa maissa edelleen vaatimatonta ja kehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvytyksen odotetaan parantavan euroalueen kansantalouksien näkymiä. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin. Cramon osalta merkittävät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisiin ja Venäjän yleiseen taloustilanteeseen. Eurooppalaisten markkinoiden väliset erot ovat merkittäviä myös rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysynnän kehittymisessä. Rakennusalan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat kesäkuussa julkistamissaan raporteissa rakentamisen lisääntyvän vuonna 2015 kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Suomessa, jossa rakentaminen pysyy edellisvuoden tasolla sekä Virossa, Latviassa ja Venäjällä, jossa rakentaminen supistuu. Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen lisäksi teollisuuden investoinnit sekä vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. European Rental Association (ERA) arvioi kesäkuun ennusteessaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden lisääntyvän vuonna 2015 kaikilla Cramon päämarkkina-alueilla. Kasvun odotetaan jonkin verran vahvistuvan vuodesta (Tässä katsauksessa esitetyt rakentamisen markkinaennusteet ovat Euroconstructin arvioita, mikäli tekstissä ei toisin mainita.) OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Cramo Oyj:n hallituksen ohjeistus vuodelle 2015 on ennallaan: Cramon markkinoihin liittyy vuonna 2015 taloudellisia ja poliittisia epävarmuuksia. Tämänhetkisen markkinanäkymän mukaan Cramo-konsernin liikevaihto kasvaa paikallisissa valuutoissa ja EBITA-marginaali paranee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. 4

5 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 308,4 (300,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 161,3 (159,8) miljoonaa euroa. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia. Kannattavuus parani edellisvuodesta. EBITAliikevoitto oli tammi-kesäkuussa 28,5 (16,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 69,2 prosenttia. EBITA-marginaali oli 9,2 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 18,4 (12,5) miljoonaa euroa eli 11,4 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta paransivat vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet ja parantunut markkinatilanne. Kiinteät kulut pienenivät alkuvuonna edellisvuodesta 6,6 miljoonaa euroa. Cramo jatkaa tehostamistoimia erityisesti suorien kulujen (materiaalit ja palvelut) alueella. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 78,0 (64,4) miljoonaa euroa eli 25,3 (21,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 24,2 (11,6) miljoonaa euroa eli 7,9 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 17,9 (4,8) ja katsauskauden tulos 14,2 (3,8) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Tulos sisältää kaluston arvonalentumisia 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulukirjaukset olivat 0,8 (0,8) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 6,3 (6,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,09) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 5,5 (7,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 5,7 (8,7) prosenttia. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta oli 8,7 (7,2) prosenttia ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto ennen vuoden 2014 kertaluontoisten erien vaikutusta 10,8 (8,7) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT, ARVONALENTUMISET Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 87,6 (80,4) miljoonaa euroa. Yritys- ja liiketoimintahankintojen osuus bruttoinvestoinneista oli 8,6 (11,3) miljoonaa euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa kalustohankintoihin. Bruttoinvestoinnit kasvoivat erityisesti Ruotsissa, Suomessa ja Itä-Euroopassa. Keski-Euroopassa ja Norjassa investointeja pienennettiin. Tuotealuekohtaisesti Cramo jatkoi kasvuinvestointejaan siirtokelpoisiin tiloihin. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä olivat 49,6 (47,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset olivat tilikaudella yhteensä 4,3 (5,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,6 (163,3) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 57,9 (37,3) miljoonaa euroa. Kalustoinvestoinnit suoritetaan hieman etupainotteisemmin kuin vuonna 2014, ja investointien rahavirta oli -70,3 (-58,6) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -12,4 (-21,4) miljoonaa euroa. Myös suoritetut liiketoiminta- ja yrityshankinnat vaikuttivat rahavirtaan. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta parani selvästi edellisvuodesta ja oli 55,5 (29,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -40,0 (-39,8) miljoonaa euroa ja rahavirta investointien jälkeen 15,5 (-10,6) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 0,0 (2,3) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 420,3 (414,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste katsauskauden päättyessä oli 91,2 (89,0) prosenttia. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli suojattu koronvaihtosopimuksilla 90,0 (91,0) miljoonaa euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 165,0 (193,2) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 150,0 (173,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 15,0 (20,2) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden päättyessä 660,9 (616,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1.096,5 (1.101,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,5 (42,7) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 22,9 (31,6) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 94,1 (114,7) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 44,5 (40,0) miljoonaa euroa. 5

6 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNIRAKENNE Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Koneja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramon valikoimaan kuuluu yli vuokrattavaa tuotetta, ja yhtiö on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. Lisäksi Cramo omistaa 50 % Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä. Cramo harjoittaa siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa Cramo Adapteo -nimellä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 329 (348) vuokrauspalvelupisteen kautta. STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Cramon taloudelliset tavoitteet ovat EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia, liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Konsernin strategian ydin on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla Cramo tulee kasvattamaan liikevaihtoaan eri maissa, erottumaan kilpailijoistaan, tuottamaan asiakkailleen erityistä lisäarvoa ja vahvistamaan yrityskulttuuriaan. Cramo-konsernin voitettavat taistelut ovat Cramo Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen. Lisäksi Cramolle tärkeitä strategisia hankkeita ovat siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia, dynaaminen hinnoittelu sekä yrityskaupat ja ulkoistamiset. MUUTOKSET JOHDOSSA Cramon johtoryhmän jäsen, Cramo Ruotsin toimitusjohtaja ja Cramon Skandinavian toiminnoista vastannut johtaja Erik Bengtsson ilmoitti eroavansa Cramon palveluksesta jatkaakseen uraansa vuokraustoimialan ulkopuolella. Göran Carlson nimitettiin alkaen Cramo Ruotsin toimitusjohtajaksi, Cramo Skandinavian johtajaksi sekä Cramon johtoryhmän jäseneksi. Göran Carlson on toiminut viime vuosina Pon Holdings BV:n johtoryhmän jäsenenä sekä Pon Power & Equipment yhtiön toimitusjohtajana Hollannissa, mutta hän on aiemmin ollut Cramo-konsernin palveluksessa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo vahvisti helmikuussa alueellista markkinaasemaansa yritysjärjestelyillä Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa Cramo osti Gotlannissa toimivan Visby Hyresmaskiner AB:n ( VHM ) koko liiketoiminnan ja kaluston ja Suomessa kone- ja laitevuokrausyhtiö Vuokra-Pekat Oy:n koko osakekannan. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (2 516). Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin noin 125 (147) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa (2 567). Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Henkilöstön määrä jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 482 (482), Ruotsi 857 (851), Norja 226 (262), Tanska 98 (120), Keski-Eurooppa 356 (395) ja Itä- Eurooppa 472 (457). 6

7 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Kaliningradin alueen Venäjällä sekä 50 % yhteisyritys Fortrentin (Venäjä Kaliningradia lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksesta pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Segmenttitietojen lisäksi Cramo on päättänyt julkistaa tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin vuoden 2015 alusta lähtien. Lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta, josta ei ole eliminoitu segmenttien välistä liikevaihtoa, 16,4 (15,8) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta; 49,5 (48,5) prosenttia Ruotsista; 11,9 (13,1) prosenttia Norjasta; 4,1 (4,6) prosenttia Tanskasta; 10,9 (11,1) prosenttia Keski- Euroopasta ja 7,2 (6,9) prosenttia Itä-Euroopasta. Suomi Suomi (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,8 % ,8 % EBITA ,1 % ,8 % EBITA-% 20,4 % 18,7 % 16,4 % 15,7 % 19,6 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 428 Toimipisteet ,0 % 53 Heikkona jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta Cramo onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan Suomessa. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,8 prosenttia ja oli 50,6 (47,8) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,6 (25,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 5,8 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti hyvä kysyntä korjausrakentamisessa sekä helmikuun alusta konserniin yhdistelty Vuokra- Pekat Oy. Korjausrakentamisen lisäksi vuokrauspalveluiden kysyntä on säilynyt kohtuullisena muualla kuin rakennusteollisuudessa. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana, ja siirtokelpoisten tilojen tarjouskanta on hyvä erityisesti julkisella sektorilla. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 8,3 (7,5) miljoonaa euroa. Myös suhteellinen kannattavuus parani ja oli 16,4 (15,7) prosenttia liikevaihdosta. Myös huhti-kesäkuun kannattavuus parani. EBITA-liikevoitto oli 5,4 (4,7) miljoonaa euroa eli 20,4 (18,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi kulujen hallinta, teollisuuden projektien lisääntyminen sekä siirtokelpoisten tilojen vahva tulos. Suomen kone- ja laitevuokrauksen markkinat ovat kärsineet pitkään rakennusteollisuuden taantumasta. Cramo arvioi, että rakentamisen markkinatilanne on hiljalleen parantumassa. Myös teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä kasvuun. Kone- ja laitevuokrauksen markkinatilanteen uskotaan parantuvan jonkin verran vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Rakennusteollisuus RT arvioi rakentamisen vähentyvän vuonna 2015 vajaan prosentin edellisvuodesta. Sekä asuntotuotanto että infrarakentaminen vähenee. Myös Euroconstruct laski kesäkuussa Suomen kasvuennusteensa nollaan. Suomalainen Forecon arvioi kesäkuussa koneja laitevuokrauksen säilyvän Suomessa edellisvuoden tasolla. Cramolla oli katsauskauden lopussa 54 (54) toimipistettä Suomessa. 7

8 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Ruotsi Ruotsi (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA ,4 % ,2 % EBITA-% 15,8 % 15,1 % 16,1 % 14,1 % 17,8 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,1 % 806 Toimipisteet ,4 % 102 Markkinatilanne on jatkunut hyvänä koko maassa. Cramon liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,2 prosenttia ja oli 152,9 (146,7) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 78,9 (76,8) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia. Kannattavuuden paraneminen jatkui. Tammikesäkuun EBITA-liikevoitto oli 24,7 (20,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 19,2 prosenttia. EBITAmarginaali oli 16,1 (14,1) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 12,4 (11,6) miljoonaa euroa eli 15,8 (15,1) prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen tulos parani tavoitteiden mukaisesti, kun taas siirtokelpoisten tilojen tulos heikkeni hieman. Markkinatilanteen myönteinen kehitys jatkui, minkä lisäksi tulosta paransivat vuonna 2014 suoritetut tehostamistoimet. Poistot olivat korkeammat toisella vuosineljänneksellä johtuen lisääntyneistä investoinneista. Tämän lisäksi toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat siirtokelpoisten tilojen alueella korkeat asennuskulut sekä luottotappiovaraukset Northland Miningin Pajalaprojektista. Strategian implementointia jatketaan Ruotsissa, kuten Cramo Storyn jalkauttamista sekä dynaamisen hinnoittelumallin käyttöönottoa, kun taas tehostamistoimissa keskitytään erityisesti suoriin kuluihin kuten korjaus- ja huoltotoimintaan ja kuljetusten optimointiin. Ruotsin rakennusteollisuuden (Svenska Byggindustrier) kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan asuinrakentaminen jatkaa kasvuaan, ja arvio rakentamisen kokonaiskasvusta vuonna 2015 on edelleen kahdeksan prosenttia. Rakentaminen lisääntyy erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Tukholman, Malmön ja Göteborgin alueella. Euroconstruct nosti kesäkuussa arvionsa Ruotsin rakennusmarkkinan kasvusta viiteen prosenttiin. ERA arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan kaksi prosenttia. Cramolla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 101 (118) toimipistettä. Norja Norja (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,4 % ,3 % EBITA ,7 % EBITA-% 7,8 % -0,3 % 8,2 % 3,8 % 5,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,7 % 235 Toimipisteet ,4 % 28 Öljyn hinnanlasku vuoden 2014 loppupuolelta alkaen on vähentänyt Norjassa merkittävästi energia-alan investointeja ja jonkin verran myös muuta rakentamista. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Norjassa 36,8 (39,7) miljoonaa euroa. Euromääräinen liikevaihto supistui 7,3 prosenttia, ja paikallisvaluutoissa muutos oli -3,2 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 18,2 (19,4) miljoonaa euroa. Euromääräinen liikevaihto supistui toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia, ja paikallisessa valuutassa muutos oli -2,3 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen oli seurausta paitsi markkinakehityksestä, myös toimipisteverkon karsimisesta ja muista uudelleenjärjestelyistä vuonna Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,0 (1,5) miljoonaa euroa eli 8,2 (3,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,4 (-0,1) miljoonaa euroa eli 7,8 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2014 tehdyt tehostamistoimet paransivat odotetusti kannattavuutta. Cramo on vähentänyt kiinteitä kulujaan ja tehostanut toimintaa myös kehittämällä myyn- 8

9 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA tiä, hinnoittelua sekä korjaus- ja huoltotoimintaa. Tehostamistoimia jatketaan vuonna Euroconstruct arvioi kesäkuussa rakentamisen lisääntyvän Norjassa vuonna 2015 vajaat kolme prosenttia lähinnä infrarakentamisen ansiosta. Paikalliset kasvuarviot ovat hieman varovaisempia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvuksi reilun prosentin. Öljyn hinnan voimakas aleneminen muodostaa riskitekijän kone- ja laitevuokrauksen kysynnälle ja on lisännyt hintakilpailua. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 28 (29) toimipistettä. Tanska Tanska (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,5 % ,2 % EBITA 1) EBITA-% 1,0 % -7,7 % 3,9 % -9,7 % -11,4 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,3 % 118 Toimipisteet ,3 % 8 1) Koko vuoden 2014 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -1.2 miljoonaa euroa eli -4.0 prosenttia liikevaihdosta. Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät ovat piristyneet Tanskassa. dosta. Kannattavuutta paransivat loppuvuonna 2014 tehdyt 0,1 (-0,6) miljoonaa euroa eli 1,0 (-7,7) prosenttia liikevaih- Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto supistui Tanskassa 9,2 prosenttia ja oli 12,8 (14,1) miljoonaa euroa. keskittäminen kannattaviin tuote- ja palvelusegmentteihin uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimet sekä toiminnan Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 6,3 (7,5) miljoonaa euroa. sekä maantieteellisiin alueisiin. Liikevaihtoa pienensi vuonna 2014 toteutetut kone- ja Euroconstruct laski kesäkuussa rakentamisen kasvuarviotaan Tanskassa kolmesta prosentista hieman yli pro- laitevuokrauksen uudelleenjärjestelyt, minkä lisäksi toimintaa on keskitetty siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. senttiin. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän Tulos kääntyi voitolliseksi. Tammi-kesäkuun EBITAliiketulos oli 0,5 (-1,4) miljoonaa euroa eli 3,9 (-9,7) pro- Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 8 (7) noin kolme prosenttia. senttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli toimipistettä. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,7 % ,2 % EBITA EBITA-% -1,5 % -6,1 % -13,1 % -17,3 % -7,7 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,9 % 363 Toimipisteet ,6 % 75 Rakentamisen ja vuokrauspalveluiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä hieman odotettua vaimeampaa. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 33,6 (33,5) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto supistui 5,7 prosenttia ja oli 19,2 (20,4) miljoonaa euroa. Vuokrausliikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta matalakatteinen trading-liikevaihto supistui edellisvuodesta. Kaluston käyttöasteet ovat asteittain parantumassa. Jatkossa tavoitteena on parantaa edelleen käyttöasteita sekä kehittää hinnoittelua. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli -4,4 (-5,8) miljoonaa euroa eli -13,1 (-17,3) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuussa EBITA-liikevoitto oli -0,3 (-1,2) miljoonaa euroa eli -1,5 (-6,1) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos parani edellisvuodesta mutta jäi tappiolliseksi johtuen liiketoiminnan voimakkaasta kausiluontoisuudesta, joka näkyi erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Henkilöstömäärää ja kiinteitä kuluja on karsittu suunnitellusti. 9

10 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Vuosi 2014 oli Cramon Keski-Euroopan toiminnoille muutosten vuosi, ja muutosohjelman merkittävin vaihe saatiin alkuvuoteen 2015 mennessä päätökseen. Siihen liittyi toimintamallin muuttaminen Cramo Vuokrauskonseptin mukaiseksi muun muassa tuote- ja palveluvalikoimaa laajentamalla, myyntiä ja osaamisia kehittämällä, toimintoja keskittämällä sekä ottamalla käyttöön konserninlaajuiset toiminnanohjaus-, business intelligence- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. Kausiluontoisuuden vähentämiseksi tuotevalikoimaa laajennettiin erityisesti nostinkalustoon ja työkaluihin perustamalla uusia vuokrausvarikkoja seitsemälle suurelle kaupunkialueelle. Vuonna 2014 aloitettiin myös siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta hankkimalla C/S Raumcenter, ja liiketoiminta on käynnistynyt hyvin. Cramo voitti jakson aikana kaksi tärkeää siirtokelpoisten tilojen tarjouskilpailua Saksassa. Frankfurtissa sijaitsevan Klingerschulen ammattikoulun kunnostuksen ajaksi toimitettavien siirtokelpoisten tilojen kokonaisala on 2,600 m2 sisältäen 50 luokkahuonetta. Saksan Edingeniin Cramo toimittaa 650 m2 päiväkotitilat. Projektit sisältävät tilojen toimituksen ja asennuksen. Vuonna 2015 toiminnan kehittämisessä on päästy vaiheeseen, jossa toimipisteillä ja myynnillä on yhtenäinen tavoitejohtamismalli. Loppuvuonna keskitytään edelleen kannattavuuden parantamiseen erityisesti myyntiä, hinnoittelua ja toimintaprosesseja kehittämällä. Euroconstructin kesäkuun arvion mukaan rakentaminen lisääntyy Saksassa noin prosentin ja Itävallassa noin puoli prosenttia vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinan kasvavan vajaat kolme prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli kauden lopussa 75 (77). Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14 Liikevaihto ,6 % ,8 % EBITA ,4 % EBITA-% 11,0 % 9,5 % 2,7 % -1,5 % 12,3 % Henkilömäärä (henkilötyövuosina) ,2 % 456 Toimipisteet ,0 % 63 Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä- Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän Kaliningradin markkinoilta. Cramon ja Ramirentin Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin liikevaihto ei sisälly Cramon liikevaihtoon, mutta Cramon osuus Fortrentin katsauskauden tuloksesta sisältyy Itä-Eurooppasegmentin EBITA-liikevoittoon. Rakentamisen ja vuokrauksen markkinatilanne kehittyi alkuvuonna myönteisesti Liettuassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa. Virossa ja Latviassa kysyntä on heikentynyt. Venäjällä rakentaminen supistuu. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto kasvoi tammikesäkuussa 5,8 prosenttia ja oli 22,1 (20,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli 6,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti markkinatilanteen lisäksi myyntitoimintojen ja suorituskyvyn johtamisen kehittyminen. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia (kasvu 3,6% myös paikallisissa valuutoissa) ja oli 12,4 (11,9) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani. Tammi-kesäkuun EBITAliiketulos oli 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa eli 2,7 (-1,5) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 1,4 (1,1) miljoonaa euroa eli 11,0 (9,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti erityisesti Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Liettuassa, missä tavoitejohtamisen mallit on otettu hyvin käyttöön. Myös Fortrentin tappio pieneni toteutettujen sopeutustoimien ansiosta. Cramon tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan ja parantaa kannattavuuttaan Itä-Euroopassa vuonna Itä-Euroopan rakentamisen markkinaennusteissa on melko suuria maakohtaisia eroja. Markkinanäkymät ovat positiiviset erityisesti Puolassa, jossa Euroconstruct nosti rakentamisen kasvuarvionsa kesäkuussa lähes kymmeneen prosenttiin vuonna ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän Puolassa samaan aikaan noin viisi prosenttia. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan kasvavan hieman yli neljä ja Slovakiassa noin kaksi prosenttia. Baltian maissa rakentamisen arvioidaan supistuvan kolme prosenttia ja Venäjällä kuusi prosenttia. Cramon vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 63 (63). 10

11 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA FORTRENT-YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UK- RAINASSA Fortrent-konsernin liikevaihto laski 19,0 prosenttia ja oli 15,3 (18,8) miljoonaa euroa. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kuitenkin kasvoi 9,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi korkeamman hintatason sekä Venäjän uusien alueiden, kuten Volgan ja Etelä-Venäjän vahvan kasvun ansiosta. Venäjän ruplan ja Ukrainan hryvnian heikommalla vaihtokurssilla suhteessa euroon oli negatiivinen vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon. Fortrent-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli 8,1 (9,6) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 16,0 prosenttia. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia. Kilpailu vuokrausalan yritysten välillä kasvoi sekä Pietarin että Moskovan alueella laskevien vuokrausmarkkinoiden johdosta. Vuokrauspalveluiden kysyntä uusilla alueilla kuten Volgassa ja Venäjän eteläosissa on sen sijaan selvässä kasvussa. Ukrainassa kriisi on hiljentänyt rakennusmarkkinat ja työt on keskeytetty useilla työmailla rahoituksen heikon saatavuuden takia. Ukrainassa Fortrent on lisännyt keskittymistään teollisuusasiakkaisiin. Kannattavuus parani edellisvuodesta. Tammikesäkuun EBITA-liiketulos oli 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa eli 1,3 (-1,1) prosenttia liikevaihdosta ja nettotulos -0,1 (-1,2) miljoonaa euroa. Tulosta paransivat vuonna 2014 onnistuneesti toteutetut kiinteiden kulujen säästöt, parantunut hintataso Venäjällä ja hyvä tulos Venäjän uusilla markkina-alueilla. Fortrent toteuttaa lisäsäästötoimenpiteitä ja pitää investoinnit maltillisina vuoden 2015 toisella puoliskolla. Fortrent-konsernin toisen neljänneksen EBITAliiketulos oli 0,3 (0,0) miljoonaa euroa eli 3,0 (0,0) prosenttia liikevaihdosta ja nettotulos 0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamiseen. Myös ruplan ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat talouskasvua Venäjällä. Ukrainan kriisin johdosta EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjälle asettamat taloudelliset sanktiot ovat edelleen voimassa. Nämä aiheuttavat epävarmuutta Venäjän talouskehitykselle. Fortrent arvioi konevuokrauspalveluiden kysynnän olevan Venäjällä vaatimatonta vuonna Foreconin kesäkuussa 2014 julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinat supistuvat noin kuusi prosenttia vuonna Ennusteen mukaan kaikki rakentamisen alasektorit pienentyvät vuonna Ukrainassa rakennusmarkkinoiden suhdannetilanne on heikentynyt merkittävästi ja markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena koko vuoden 2015 ajan. Fortrentin omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja Ramirentin kesken tasan 50/50, ja Fortrentin emoyhtiö Fortrent Oy on suomalainen osakeyhtiö. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella pääomaosuusmenetelmää hyödyntäen (50 prosenttia Fortrentin konsolidoidusta nettotuloksesta). Cramon osuus Fortrentkonsernin tuloksesta oli tammi-kesäkuussa ,0 (-0,6) miljoonaa euroa. SIIRTOKELPOISET TILAT (CRAMO ADAPTEO) Cramon liiketoiminta jakautuu tuotealuekohtaisesti kone- ja laitevuokraukseen ja siirtokelpoisiin tiloihin (Cramo Adapteo). Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Saksassa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta sisältyy maantieteellisten segmenttien liikevaihtoon ja tulokseen. Cramo Adapteo on johtava toimija siirtokelpoisissa tiloissa Pohjois-Euroopassa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta tarjoaa joustavia tilaratkaisuja väliaikaisten tilojen tarpeisiin julkiselle sektorille ja yrityksille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat. Siirtokelpoisten tilojen käyttäjäkokemus on verrattavissa pysyviksi rakennettuihin tiloihin. Siirtokelpoisten tilojen vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäkestoisia. Yleisimmät vuokra-ajat ovat 2-5 vuotta. Pitkien vuokra-aikojen ansiosta liiketoiminnan suhdanneherkkyys on pieni, mikä yhdessä liiketoiminnan tasaisen kasvun kanssa tasapainottaa Cramo-konsernin suhdanneherkkyyttä. Cramo Adapteon liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 44,3 (41,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia, paikallisissa valuutoissa 9,1 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 22,1 (23,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti kausiluontoisesti siirtokelpoisten tilojen asennuspalveluiden liikevaihdon lasku, kun taas siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 13,6 (12,4) miljoonaa euroa eli 30,7 (29,8) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 6,8 (6,5) miljoonaa euroa eli 30,9 (27,6) prosenttia liikevaihdosta. Näkymät vuodelle 2015 ovat positiiviset. Cramo voitti huhtikuussa kaksi tärkeää siirtokelpoisten tilojen julkisen sektorin tarjouskilpailua Saksassa. Niistä toinen liittyy kouluprojektiin ja toinen päiväkotihankkeeseen. Saksan siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta on 11

12 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA vielä määrällisesti suhteellisen pientä, mutta toiminta on voimakkaassa kasvussa. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on kasvanut viime vuosina Pohjoismaissa Cramon arvioiden mukaan noin kuusi prosenttia vuodessa. Baltian maissa ja Saksassa markkinakasvu on Cramon arvioiden mukaan jonkin verran voimakkaampaa. Kasvua ylläpitävät siirtokelpoisten tilojen penetraation kasvu, väestörakenteen muutokset ja lisääntyvät tarpeet joustaville ja kustannustehokkaille tilaratkaisuille. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä Cramo Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä näistä osaketta. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä pieneni yhteensä osakkeella Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2012 perustuvan suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärä kasvoi , kun vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä optio-ohjelman 2011 perusteella merkityt osaketta merkittiin kaupparekisteriin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittiin vuoden 2011 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla osaketta. Toisella vuosineljänneksellä merkittiin vuoden 2011 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konsernin avainhenkilöilleen jakamista vuoden 2011 optio-oikeuksista oli ulkona kappaletta. Vuoden 2011 optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi ja niiden merkintäaika päättyy Optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla on merkitty yhteensä yhtiön osaketta. Yhdellä optiooikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 5,43 euroa. Konsernin vakituisille työntekijöille suunnatussa One Cramo Osakeohjelma -kannustinjärjestelmässä työntekijä voi säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Kannustinjärjestelmän kolmas säästökausi alkoi ja päättyy Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on ansaintajaksoina kalenterivuodet alkaen vuodesta Ansaintajaksojen palkkiot perustuivat tulos/osake-tunnuslukuun. Palkkiot vuodelta 2012 maksettiin Osakkeita jaettiin maksuttomana suunnattuna osakeantina , minkä lisäksi palkkioita maksettiin käteisenä euroa. Vuoden 2013 palkkiot vastaavat noin osakkeen arvoa ja ne maksetaan keväällä Vuoden 2014 palkkiot vastaavat noin osakkeen arvoa ja ne maksetaan keväällä Cramo Oyj:n hallitus päätti helmikuussa konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita Cramon osakkeita palkkiona ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ansaintajakson aikana. Jokaista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen ansaitut palkkiot maksetaan osallistujille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 65 Cramon avainhenkilöä. Jos asetetut tavoitteet toteutuvat täysimääräisinä kaikkien kolmen ansaintajakson osalta, ansaitut palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin Cramo Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Yhtiö ei saanut toisen vuosineljänneksen aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Hartwall Capital Oy Ab ilmoitti luopuneensa kaikista Cramo Oyj:n osakkeista, ja Zeres Capital AB ilmoitti, että sen osuus oli ylittänyt 10 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin ris- 12

13 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA keihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Geopoliittisista riskeistä erityisesti Ukrainan kriisin pitkittyminen ja Venäjän talouden ongelmat ovat lisänneet taloudellista epävarmuutta Cramon toiminnassa. Nämä epävarmuudet voivat vaikuttaa rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään myös Cramon toimintamaissa. Cramo arvioi, että öljyn hinnan laskulla on positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 lukuun ottamatta seuraavista uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRICtulkinnoista aiheutuneita muutoksia: IAS 19 (Työsuhdeetuudet), IFRIC 21 (Julkiset maksut), IFRS-standardien vuosittaiset parannukset ja Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun taseeseen, tuloslaskelmaan ja liitetietoihin. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 13

14 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNITASE (1 000 ) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuudet yhteisyrityksissä Lainasaamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Arvonmuutosrahasto 119 Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Eläkevelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Tuloverovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

15 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä oleviksi luokitelluista omaisuuseristä Osuus yhteisyritysten tuloksesta EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 11,4 % 7,8 % 9,2 % 5,6 % 10,8 % Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto % liikevaihdosta 10,1 % 6,1 % 7,9 % 3,9 % 5,3 % Rahoituskulut (netto) Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 8,1 % 4,0 % 5,8 % 1,6 % 3,3 % Tuloverot Katsauskauden tulos % liikevaihdosta 6,4 % 3,1 % 4,6 % 1,3 % 2,5 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,23 0,12 0,32 0,09 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,23 0,11 0,32 0,09 0,36 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -Eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä Muuntoerojen vaikutus Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos

16 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄ- Osakepääoma OMAN MUUTOKSISTA (1 000 ) Osakeanti ja muut rahastot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat, muuntoerot, suojausrahasto Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut Muutokset erien välillä Laaja tulos Osingonjako Optiomerkinnät Osakeperusteiset maksut KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 ) 1-6/15 1-6/ /14 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Korollisten saamisten muutos Rahoitusleasingvelkojen muutos Korollisten velkojen muutos Optiomerkinnät Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Kurssierot Rahavarat kauden lopussa

17 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN VAROJEN KIR- JANPITOARVOSSA (M ) 1-6/ / /2014 Kirjanpitoarvo kauden alussa 851,4 873,1 873,1 Poistot ja arvonalentumistappiot -53,8-52,8-133,0 Lisäykset Vuokrauskalusto 82,9 73,7 148,4 Muut aineelliset hyödykkeet 2,3 2,5 5,5 Aineettomat hyödykkeet 2,4 4,1 5,2 Lisäykset yhteensä 87,6 80,4 159,1 Vähennykset ja muut muutokset -9,5-9,3-16,0 Kurssierot 10,4-14,5-31,8 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 886,1 876,8 851,4 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Lainat ja muut saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset Rahavarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit Muut velat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Osto- ja muut velat Suojauslaskennan alaiset johdannaiset Pitkäaikaiset johdannaissopimukset

18 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT (1 000 ) Pantit, rahoitusleasing Investointisitoumukset Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista Leasingvuokravastuut Muut vastuut Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 ) Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta Siirtokelpoisten tilojen muun liikevaihdon tilauskanta JOHDANNAISSOPIMUKSET (1 000 ) Markkina-arvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit Nimellisarvo Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 1) 2) 0,23 0,12 0,32 0,09 0,37 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 3) 0,23 0,11 0,32 0,09 0,36 Oma pääoma/osake, 4) 10,42 10,68 10,40 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 5) Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 5) Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 5) ) Koko vuoteen 2014 kohdistui EBITA-vaikutteisten 2,9 miljoonan euron kertaluontoisten kulujen lisäksi 25,5 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus liikearvosta ja aineettomista hyödykkeistä Keski-Euroopassa. Koko vuoden 2014 vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ennen kertaluontoisia eriä oli 0,91 euroa. 2) Laskettu osakkeiden oikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 3) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 4) Laskettu osakkeiden oikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 5) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 18

19 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien välinen liikevaihto Liikevaihto yhteensä EBITA-LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Suomi Osuus liikevaihdosta % 20,4 % 18,7 % 16,4 % 15,7 % 19,6 % Ruotsi Osuus liikevaihdosta % 15,8 % 15,1 % 16,1 % 14,1 % 17,8 % Norja Osuus liikevaihdosta % 7,8 % -0,3 % 8,2 % 3,8 % 5,4 % Tanska 1) Osuus liikevaihdosta % 1,0 % -7,7 % 3,9 % -9,7 % -11,4 % Keski-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % -1,5 % -6,1 % -13,1 % -17,3 % -7,7 % Itä-Eurooppa Osuus liikevaihdosta % 11,0 % 9,5 % 2,7 % -1,5 % 12,3 % Kohdistamattomat erät Eliminoinnit EBITA-liikevoitto yhteensä 2) Osuus liikevaihdosta % 11,4 % 7,8 % 9,2 % 5,6 % 10,8 % 1) Tanskan koko vuoden 2014 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja oli -1,2 miljoonaa euroa eli -4,0 prosenttia liikevaihdosta. 2) Cramo-konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja oli 73,2 miljoonaa euroa eli 11,2 prosenttia liikevaihdosta. KONSERNIN EBITA-LIIKEVOITON TÄSMÄYTYS TULOKSEEN ENNEN VEROJA (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Konsernin EBITA-liikevoitto Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto Rahoituserät Tulos ennen veroja

20 OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖ- OMAISUUDESTA SEGMENTEITTÄIN (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Poistot yhteensä BRUTTOINVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (1 000 ) 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/ /14 Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenteille kohdistamattomat erät Investoinnit yhteensä VARAT SEGMENTEITTÄIN 1) (1 000 ) * Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien varat yhteensä Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Varat yhteensä VELAT SEGMENTEITTÄIN 2) (1 000 ) * Suomi Ruotsi Norja Tanska Keski-Eurooppa Itä-Eurooppa Segmenttien velat yhteensä Segmenteille kohdistamattomat erät ja eliminoinnit Velat yhteensä * Varojen ja velkojen allokointia raportoitaville segmenteille on täsmennetty konsernin johtoryhmälle annettavan informaation mukaisesti. Vertailukauden tietoja segmenteille kohdistettavista varoista ja veloista on oikaistu sen mukaisesti. 1) Segmenttien varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, myytävissä olevat sijoitukset, osuudet yhteisyrityksissä, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset sekä myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät. 2) Segmenttien velat sisältävät varaukset, eläkevelat sekä pitkä- ja lyhytaikaiset osto- ja muut velat. 20

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT

LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANEMINEN JATKUIVAT 7-9/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 TULOS PARANI LOPPUVUONNA 10-12/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 180,6 (175,1) milj. euroa; kasvua 3,1 %. Liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA

CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 KANNATTAVAA KASVUA LÄPI VUODEN, VAHVA KASSAVIRTA 10-12/2015 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1 (7) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO TAPPIOLLINEN Liikevaihto: 105,1 miljoonaa euroa (123,2 milj. euroa 1.1. - 30.6.2004) Liikevoitto: -1,7 miljoonaa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot