SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma. Tase.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys voiton käytöstä

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) on Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutuksen) tytäryhtiö. Emoyhtiön omistus yhtiöstä on 87,27 %. Henkivakuutustoimintaa on Veritaksessa harjoitettu vuodesta 1921 lähtien ja nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Vuosi 2004 oli siis yhtiön yhdestoista toimintavuosi. Johto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kauppatieteiden tohtori Caj-Gunnar Lindström ja varapuheenjohtajana kauppatieteiden maisteri Thor Sourander. Lisäksi hallitukseen kuuluivat koko kalenterivuoden ajan oikeustieteen kandidaatti, Master of Law Jan-Erik Stenman, diplomiekonomi Torbjörn Jakas, filosofian maisteri, SHV Leo Wistbacka sekä yhtiön toimitusjohtaja, filosofian tohtori, SHV Matti Ruohonen varajäsenenä. Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman johtaa Veritas Henkivakuutuksen hallituksen työskentelyä vuoden 2005 alusta lukien ja Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Thor Sourander jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtajan, valtiotieteen maisteri Margolit Söderholmin hallituksen uudeksi jäseneksi Caj-Gunnar Lindströmin jälkeen. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen. Henkivakuutustoiminta Tapaninpäivänä tapahtui Sumatran saaren länsipuolella voimakas merenalainen maanjäristys, jonka aiheuttama hyökyaalto, tsunami, surmasi alueella yli ihmistä. Tsunami iski myös suomalaisten suosimalle lomasaarelle Thaimaassa. Noin 170 suomalaista on tunnistettu kuolleeksi tai on edelleen kateissa eikä kaikkien kateissa olevien löytymisestä ole toiveita. Eduskunta on päättänyt kuolleeksi julistamisen nopeuttamisesta. Näin uhrien omaisille voidaan maksaa korvauksia huomattavasti nopeammin kuin vanhan lainsäädännön voimassa ollessa. Vaikka katastrofi oli Suomen rauhanajan suurin, eivät sen aiheuttamat henkivakuutuskorvaukset kuitenkaan muodostu kovin suuriksi. Tämä osoittaa, että suomalaisten henkivakuutusturvan tasossa on selvästi puutteita. Veritas Henkivakuutuksen osalta kyseessä ovat noin 10 hengen korvaukset yhteissummaltaan noin euroa. Vuosi 2004 oli henkivakuutustoiminnan kannalta ongelmallinen. Koko kevään jatkunut keskustelu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksesta ja mahdollisesta veroedun laajentamisesta myös muihin säästämismuotoihin häiritsi tämän tuotteen myyntiä. Suomen tasavallan hallitus teki päätöksen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksen muutoksista. Tässä päätöksessä puututtiin myös jo tehtyjen eläkevakuutusten verotukseen. Merkittävää oli myös päätös siirtyä ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Tällä päätöksellä eriytettiin yksityishenkilöiden ottamien yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muiden eläkkeiden verotuksesta. Päätös koski myös alinta eläkeikää, joka nousee 60 vuodesta 62 vuoteen. Päätöksen mukaan sääntöjä sovelletaan uusiin vakuutuksiin heti ja vanhoihin vakuutuksiin verotuksen osalta alkaen ja eläkeiän osalta alkaen. Samalla suurin mahdollinen verovähennys alennettiin eurosta euroon. Päätöksen jälkeen sijoitukset vanhoihin vakuutuksiin kasvoivat, mutta uusien vakuutusten myynti oli edelleen suhteellisen vaimeaa. Yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten verokohtelu säilyi lähes ennallaan. Niin sanotut toimitusjohtajavakuutukset eivät enää ole mahdollisia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli hyvä toisena vuotena peräkkäin ja henkivakuutusyhtiöt tekivät hyviä tuloksia. Maksutulo kasvoi niukasti 0,7 % ja näin pari vuotta jatkunut maksutulon lasku loppui. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo laski 36,2 % ja säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski 1,7 %. Sen sijaan yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 10,5 %. Merkittävästi tähän nousuun vaikuttivat asiakkaiden maksamat lisämaksut vanhoihin vakuutuksiin. Koko alan maksutulo oli 2,9 miljardia euroa (2,9), josta 1,8 miljardia euroa oli laskuperustekorkoisia ja 1,1 miljardia euroa sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Suluissa mainittu luku on vuodelta Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden aikana suotuisa ja Helsingin Pörssin portfolioindeksi oli 14,6 %. Euroopan osakemarkkinoita kuvaavan STOXX600-indeksin nousu oli 9,6 %. USA:n keskuspankki nosti ohjauskorkoaan viisi kertaa vuoden aikana ja ohjauskorko oli vuoden vaihteessa 2,25 %. Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan koko

3 vuoden. Pitkät korot jatkoivat laskuaan ja yrityslainojen marginaalit supistuivat edelleen. Dollarin kurssi laski voimakkaasti vuoden aikana euroon verrattuna. Merkittävää oli myös öljyn hinnan voimakas nousu, jota kuitenkin euron vahvistuminen hillitsi Euroopassa. Henkivakuutusyhtiöiden antamat asiakashyvitykset pysyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla ja kokonaistuotto vakuutussäästöille oli lähellä 4,5 %, joka oli laskuperustekorko saakka. Vakuutustoiminta Maksutulo Oman myyntiorganisaation aktivoituminen ja pankkien myynnin kasvu saivat aikaan ensivakuutuksen maksutulon 11 %:n kasvun, kun koko alan maksutulo kasvoi vain 0,7 %. Veritas Jälleenvakuutukselta saadun jälleenvakuutusliikkeen lopettamisen myötä tapahtunut vakuutusmaksuvastuun takaisinmaksaminen vähensi kokonaismaksutuloa 0,9 miljoonaa euroa ja pienensi kasvun 9,6 %:iin. Yhtiön markkinaosuus kasvoi siis nyt toisena vuonna peräkkäin. Voimakkain kasvu tapahtui sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden osuus maksutulosta on edelleenkin pieni. Maksutulo oli 79,3 (72,4) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 2,8 % (2,6 %). Riskivakuutusten maksutulo oli 16,6 (16,1) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 8,6 % (8,6 %). Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 1,2 % ja oli 28,8 (28,5) miljoonaa euroa. Markkinaosuus tässä vakuutuslajissa laski hieman ja oli 3,7 % (4,1 %). Säästö- ja sijoitusvakuutusten maksutulo oli 24,2 (18,1) miljoonaa euroa. Kaikista säästö-, sijoitus - ja eläkevakuutuksista oli 12,8 % sijoitussidonnaisia. Kokonaismaksutulosta oli ahvenanmaalaisen Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian kanssa myönnettyjen rinnakkaisvakuutusten maksutulo 3,8 (3,8) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Henkivakuutus Muut Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Sijoitusvakuutus M MARKKINAOSUUDET 2004 Henkivakuutusyhtiöt Nordea 31,8 % Kaleva, Sampo 21,7 % OP-Henki 16,5 % Suomi 12,8 % Tapiola 6,9 % Skandia 4,8 % Veritas 2,7 % Fennia 2,3 % Aktia Henki 0,3 % Handelsbanken Liv 0,2 % Liv-Alandia 0,1 %

4 Korvauskulut Maksettujen korvausten yhteismäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset olivat 47,5 (50,4) miljoonaa euroa. Korvauskulujen pieneneminen johtuu päättyneiden vakuutusten säästösummien 24 %:n laskusta 20,3 (26,6) miljoonaan euroon. Osa näistä määräaikaisista vakuutuksista maksetuista säästösummista on maksettu yhtiöön uusina vakuutusmaksuina, mikä näkyy maksutulossa. Sinänsä nämä summat eivät vaikuta yhtiön tulokseen tai vakavaraisuuteen. Kuolemantapausten perusteella maksetut korvaukset, lukuun ottamatta työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, olivat 4,3 (4,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 9 % ja oli 548 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta oli 20 miljoonaa euroa sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset, joiden laskennassa on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Ennen myönnetyille yksilöllisille eläkevakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan bruttotuotot laskivat 38,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 40,8 miljoonasta eurosta. Syynä tähän oli huomattavasti pienemmät arvonalennusten palautukset osakesalkussa, 2,8 miljoonaa euroa, edelliseen vuoteen verrattuna (9,1 miljoonaa euroa). Sijoitustoiminnan kulut nousivat 12,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 11,4 miljoonasta eurosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot sisältäen arvonkorotukset olivat 27,7 (29,9) miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi sijoittamista osakemarkkinoille ja erityisesti toisen vuosipuoliskon kehitys oli vahvasti positiivinen. Tämä nostikin osakesalkun tuoton hiukan alle 13 %:n. Yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen uusia korkosijoituksia tehtiin hillitysti. Erityisesti valtioiden obligaatioiden osuus joukkovelkakirjasalkusta pieneni. Olemassa olevan joukkovelkakirjasalkun tuotto nousi kuitenkin lähes 8 %:iin. Kiinteistöjen osuus salkussa pysyi yli 20 %:ssa ja tuotto oli erinomaiset 9 %. Kokonaisuutena yhtiön sijoitustoiminta tuotti käyvin arvoin laskettuna 8,2 %. SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset M

5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus M Riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Henkivakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet, avainluvut ja valvontaperiaatteet. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Yhtiöllä on emoyhtiön kanssa yhteinen riskikontrolleri, jonka tehtävänä on seurata sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja raportoida niistä. Organisaation rakenne mahdollistaa riskikontrollerin itsenäisen, sijoituspäätöksiä valmistelevasta ja niitä tekevästä sijoitustoiminnosta riippumattoman toiminnan. Sisäisen tarkastajan pääasiallinen tehtävä on omalta osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Vuonna 2004 sisäisen tarkastuksen painopiste oli tietoturvallisuuden ja ICT-organisaation tarkoituksenmukaisuuden läpikäynnissä sekä yhtiön sisäisen raportoinnin luotettavuuden varmentamisessa. Liikekulut ja organisaatio Tuloslaskelman liikekulut olivat 12,2 (12,2) miljoonaa euroa. Hallinnollisista palveluista vastaava henkilöstö on pääosin Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa. Ne erät, jotka on maksettu hallinnollisista palveluista, sisältyvät vastaaviin eriin yhtiön liikekuluissa ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa. Organisaatiota yhtiössä ja konsernissa on vahvistettu sijoitustoiminnassa. Johdolle on tilikauden aikana maksettu palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilökunnalle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,8 (5,5) miljoonaa euroa. Vuoden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 158 (158) henkilöä. LIIKEKUSTANNUSSUHDE Veritas Henkivakuutus %

6 Tulos ja vakavaraisuus Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,93 euroa. Tulosta heikensi noin 2 miljoonan euron varaus, jolla alennettiin ennen myönnettyjen yksilöllisten eläkevakuutusten vastuuvelan diskonttokorkoa 4,5 %:sta 2,5 %:iin ja siirryttiin turvaavamman kuolevuusolettamuksen käyttöön. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui. Toimintapääoma vuoden lopussa oli 85,9 miljoonaa euroa ja sen minimimäärä 27,4 miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,1 kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 17,4 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 14,4 %. VAKAVARAISUUSASTE (suhteessa vastuuvelkaan) Veritas Henkivakuutus % Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös käsittää 14 yhtiön kokonaan omistamaa kotimaista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä ja osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Koroisten Liikekeskuksen ja Vaasan Liiketalo Oy:n. Tämän lisäksi konsolidoidaan Kiinteistö Oy Luna sekä Kiinteistö Oy Turun Antintalo konsernin osakkuusyhtiöinä. Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy sekä sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä ja Hiisi Pankkiiriliike Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Veritas Rahastoyhtiö Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Näitä yhtiöitä ei kuitenkaan ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Henkivakuutuksen konsernitilinpäätöksessä sen vuoksi, että olosuhde konsernina tulee olemaan lyhytaikainen. Tilikauden aikana konsernista poistui yksi yhtiö ja tuli yksi yhtiö. Vuoden 2004 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 159 (159) henkilöä. Johdolle maksettiin palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilöstölle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö hankki koko osakekannan Aktia Henkivakuutus Oy:stä, jonka markkinaosuus oli noin 0,3 % vuonna Tällä lisäyksellä Veritas Henkivakuutuksen markkinaosuus nousee yli 3 %:iin. Aktia Henkivakuutus Oy:n nimenomaan pankkimyyntiin kehitetyn konseptin jalostaminen antaa mahdollisuuden panostaa enemmän pankkien kautta tapahtuvaan myyntiin ja lisätä maksutuloa tätä kautta. Samassa yhteydessä Veritas Henkivakuutus luopui varainhoito- ja rahastoliiketoiminnastaan. Veritas Henkivakuutus keskittyy henkivakuutustoiminnan kehittämiseen. Työeläkeuudistus tuli voimaan Lakisääteisen järjestelmän mukaan eläkkeelle voi siirtyä jo 63-vuotiaana täydellä eläkkeellä ja 62-vuotiaana 7,2 prosenttiyksikköä pienemmällä eläkkeellä. Yksilölliselle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle jää selvästi työeläketurvaa täydentävä rooli. Oleellinen eläkkeelle siirtymisen varhentaminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan vapaaehtoisella ryhmäeläkevakuutuksella voidaan sekä varhentaa että täydentää eläketurvaa. Myös riskivakuutusten suosio näyttää olevan kasvussa. Yritysten ottamilla sairauskuluvakuutuksilla voidaan esimerkiksi lyhentää

7 töistä poissaoloja ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta. Vakuutusyhtiöt tulevat kiinnittämään yhä enemmän huomiota tuotteiden vakuutuksellisiin elementteihin. Tulevaisuuden turvaaminen myös vakuutussäästämisen avulla jatkuu, joskin kasvu lienee hidasta. Inflaatio ja korkotaso ovat pysyneet alhaisina. Suuressa osaa yhtiön korkosidonnaisesta vakuutuskannasta on edelleen 4,5 %:n laskuperustekorko, vaikka tämän suhteellinen osuus koko ajan pieneneekin. Tämä muodostaa merkittävän haasteen yhtiön sijoitustoiminnalle. Riittävän vakavaraisuuden turvaaminen ja asiakkaille annetun suhteellisen korkean tuoton yhteensovittaminen vaatii tulevaisuudessa yhä tarkempaa suunnittelua ja riskien hallintaa. Yrityksissä tulevat työsuhde-etuudet, nk. employee benefi t -konsepti, saamaan suurempaa huomiota kun työntekijöiden palkitseminen paketoidaan ulkomaisten mallien mukaisesti. Vapaaehtoiset vakuutukset tulevat olemaan tärkeässä roolissa sekä palkitsemisessa että työntekijän sitouttamisessa yritykseen. Veritas Henkivakuutus on solminut yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Swiss Life -yhtiön kanssa. Tämä yhteistyö koskee kansainvälisten ryhmien vakuutusten poolausta ja Veritaksen roolina on suomalaisten tytäryhtiöiden vakuuttaminen.

8 Tuloslaskelma Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 57 0 Tilikauden tulos

9 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

10 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 Taseen liitteet Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas 2004 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

12 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Siirto osakeannista Uusanti (fuusio) Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Uusanti Muu oma pääoma Varmuusrahasto Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -320 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Pääomalaina Aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoituserä Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta %

13 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Konserin yleistä taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta 79,3 72,4 68,7 71,6 67,1 + sijoitustoiminnan tuotot ja arvonkorotukset 40,4 40,4 49,8 36,5 33,8 119,7 112,8 118,5 108,1 100,9 Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo (ennen alennuksia) 78,2 71,2 67,5 70,1 65,7 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut 28,3 29,6 19,1 19,6 21,8 Maksetut korvaukset -48,1-51,1-36,6-31,5-20,5 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta -43,1-33,5-36,2-43,2-47,3 Liikekulut -12,2-12,2-11,4-10,7-10,6 Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta 3,2 4,0 2,4 4,3 9,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4-0,5-0,4-0,3-0,3 Liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 Liikevoiton osuus prosentteina liikevaihdosta 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,7 % 8,6 % Tasoitusmäärän muutos 0,3 1,3 2,7 0,1-0,7 Lisäedut (asiakasedut) -2,0-1,6-3,8-4,9-7,1 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,0 3,2 0,9-0,8 0,9 Osuus liikevaihdosta 0,9 % 2,8 % 0,7 % -0,8 % 0,9 % Verot -0,4-0,9-0,3 0,1-0,4 Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,7 2,2 0,5-0,7 0,5 Osuus liikevaihdosta 0,6 % 2,0 % 0,5 % -0,6 % 0,5 % Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) + liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 + vastuuvelan perustekorko 21,8 21,3 17,4 16,2 14,2 + sijoitusten arvostuserojen muutos 23,2 11,5-16,2-18,3-15,9 + taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 573,0 527,5 481,0 430,6 376,8 + sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 37,9 20,5 22,9 40,1 57,2 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 7,8 % 6,6 % 0,6 % 0,4 % 1,6 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

14 M Kokonaisvakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja luottotappioita -48,1 72,4 68,7 71,6 67,1 Liikekulusuhde + liikekulut (ilman jv palkkioita ja zillm.muutosta) 12,2 12,3 11,5 10,7 10,7 + korvausten selvittelukulut 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 Kuormitustulo 10,5 10,6 10,3 10,2 9,6 Liikekulusuhde prosentteina 130 % 131 % 126 % 121 % 123 % Toimintapääoma (emoyhtiö) + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 29,6 29,8 22,4 21,7 16,4 + tilinpäätössiirtojen kertymä 0,0 0,3 0,6 0,6 0,1 + sijoitusten arvostuserot 46,9 25,8 12,6 30,7 49,9 + pääomalaina (Vakuutusvalvontaviraston luvalla) 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - aineettomat hyödykkeet -3,6-5,1-5,7-5,9-3,9 - muut erät -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintapääoma 85,9 64,2 43,3 47,1 62,5 Toimintapääoman vähimmäismäärä 27,4 24,2 22,9 21,1 19,0 Toimintapääoman prosentteina vähimmäismäärästä 313,4 % 265,7 % 188,5 % 223,3 % 329,1 % Tasoitusmäärä 5,6 5,9 6,0 8,7 8,8 Vakavaraisuuspääoma Toimintapääoma + tasoitusmäärä 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta Vakavaraisuuspääoma 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 527,1 488,4 456,2 417,7 371,9 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta 17,4 % 14,4 % 10,8 % 13,3 % 19,2 %

15 Hallituksen esitys voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,33 ( ,87) euroa tilikauden voitto mukaan luettuna. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden voitosta ,93 eurosta ja varmuusrahastosta jaetaan osinkoa 5 euroa osakkeelta, yhteensä ,00 euroa ja ,00 euroa siirretään hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten. Jos hallituksen esitys hyväksytään, ovat yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot seuraavat: Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Varmuusrahasto Yhteensä euroa euroa euroa euroa Vuonna 2003 yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot olivat euroa. Turussa 23. maaliskuuta 2005 Jan-Erik Stenman puheenjohtaja Thor Sourander varapuheenjohtaja Torbjörn Jakas Margolit Söderholm Matti Ruohonen toimitusjohtaja

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4314 N:o 1046 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot