SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma. Tase.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys voiton käytöstä

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) on Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutuksen) tytäryhtiö. Emoyhtiön omistus yhtiöstä on 87,27 %. Henkivakuutustoimintaa on Veritaksessa harjoitettu vuodesta 1921 lähtien ja nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Vuosi 2004 oli siis yhtiön yhdestoista toimintavuosi. Johto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kauppatieteiden tohtori Caj-Gunnar Lindström ja varapuheenjohtajana kauppatieteiden maisteri Thor Sourander. Lisäksi hallitukseen kuuluivat koko kalenterivuoden ajan oikeustieteen kandidaatti, Master of Law Jan-Erik Stenman, diplomiekonomi Torbjörn Jakas, filosofian maisteri, SHV Leo Wistbacka sekä yhtiön toimitusjohtaja, filosofian tohtori, SHV Matti Ruohonen varajäsenenä. Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman johtaa Veritas Henkivakuutuksen hallituksen työskentelyä vuoden 2005 alusta lukien ja Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Thor Sourander jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtajan, valtiotieteen maisteri Margolit Söderholmin hallituksen uudeksi jäseneksi Caj-Gunnar Lindströmin jälkeen. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen. Henkivakuutustoiminta Tapaninpäivänä tapahtui Sumatran saaren länsipuolella voimakas merenalainen maanjäristys, jonka aiheuttama hyökyaalto, tsunami, surmasi alueella yli ihmistä. Tsunami iski myös suomalaisten suosimalle lomasaarelle Thaimaassa. Noin 170 suomalaista on tunnistettu kuolleeksi tai on edelleen kateissa eikä kaikkien kateissa olevien löytymisestä ole toiveita. Eduskunta on päättänyt kuolleeksi julistamisen nopeuttamisesta. Näin uhrien omaisille voidaan maksaa korvauksia huomattavasti nopeammin kuin vanhan lainsäädännön voimassa ollessa. Vaikka katastrofi oli Suomen rauhanajan suurin, eivät sen aiheuttamat henkivakuutuskorvaukset kuitenkaan muodostu kovin suuriksi. Tämä osoittaa, että suomalaisten henkivakuutusturvan tasossa on selvästi puutteita. Veritas Henkivakuutuksen osalta kyseessä ovat noin 10 hengen korvaukset yhteissummaltaan noin euroa. Vuosi 2004 oli henkivakuutustoiminnan kannalta ongelmallinen. Koko kevään jatkunut keskustelu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksesta ja mahdollisesta veroedun laajentamisesta myös muihin säästämismuotoihin häiritsi tämän tuotteen myyntiä. Suomen tasavallan hallitus teki päätöksen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksen muutoksista. Tässä päätöksessä puututtiin myös jo tehtyjen eläkevakuutusten verotukseen. Merkittävää oli myös päätös siirtyä ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Tällä päätöksellä eriytettiin yksityishenkilöiden ottamien yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muiden eläkkeiden verotuksesta. Päätös koski myös alinta eläkeikää, joka nousee 60 vuodesta 62 vuoteen. Päätöksen mukaan sääntöjä sovelletaan uusiin vakuutuksiin heti ja vanhoihin vakuutuksiin verotuksen osalta alkaen ja eläkeiän osalta alkaen. Samalla suurin mahdollinen verovähennys alennettiin eurosta euroon. Päätöksen jälkeen sijoitukset vanhoihin vakuutuksiin kasvoivat, mutta uusien vakuutusten myynti oli edelleen suhteellisen vaimeaa. Yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten verokohtelu säilyi lähes ennallaan. Niin sanotut toimitusjohtajavakuutukset eivät enää ole mahdollisia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli hyvä toisena vuotena peräkkäin ja henkivakuutusyhtiöt tekivät hyviä tuloksia. Maksutulo kasvoi niukasti 0,7 % ja näin pari vuotta jatkunut maksutulon lasku loppui. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo laski 36,2 % ja säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski 1,7 %. Sen sijaan yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 10,5 %. Merkittävästi tähän nousuun vaikuttivat asiakkaiden maksamat lisämaksut vanhoihin vakuutuksiin. Koko alan maksutulo oli 2,9 miljardia euroa (2,9), josta 1,8 miljardia euroa oli laskuperustekorkoisia ja 1,1 miljardia euroa sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Suluissa mainittu luku on vuodelta Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden aikana suotuisa ja Helsingin Pörssin portfolioindeksi oli 14,6 %. Euroopan osakemarkkinoita kuvaavan STOXX600-indeksin nousu oli 9,6 %. USA:n keskuspankki nosti ohjauskorkoaan viisi kertaa vuoden aikana ja ohjauskorko oli vuoden vaihteessa 2,25 %. Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan koko

3 vuoden. Pitkät korot jatkoivat laskuaan ja yrityslainojen marginaalit supistuivat edelleen. Dollarin kurssi laski voimakkaasti vuoden aikana euroon verrattuna. Merkittävää oli myös öljyn hinnan voimakas nousu, jota kuitenkin euron vahvistuminen hillitsi Euroopassa. Henkivakuutusyhtiöiden antamat asiakashyvitykset pysyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla ja kokonaistuotto vakuutussäästöille oli lähellä 4,5 %, joka oli laskuperustekorko saakka. Vakuutustoiminta Maksutulo Oman myyntiorganisaation aktivoituminen ja pankkien myynnin kasvu saivat aikaan ensivakuutuksen maksutulon 11 %:n kasvun, kun koko alan maksutulo kasvoi vain 0,7 %. Veritas Jälleenvakuutukselta saadun jälleenvakuutusliikkeen lopettamisen myötä tapahtunut vakuutusmaksuvastuun takaisinmaksaminen vähensi kokonaismaksutuloa 0,9 miljoonaa euroa ja pienensi kasvun 9,6 %:iin. Yhtiön markkinaosuus kasvoi siis nyt toisena vuonna peräkkäin. Voimakkain kasvu tapahtui sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden osuus maksutulosta on edelleenkin pieni. Maksutulo oli 79,3 (72,4) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 2,8 % (2,6 %). Riskivakuutusten maksutulo oli 16,6 (16,1) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 8,6 % (8,6 %). Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 1,2 % ja oli 28,8 (28,5) miljoonaa euroa. Markkinaosuus tässä vakuutuslajissa laski hieman ja oli 3,7 % (4,1 %). Säästö- ja sijoitusvakuutusten maksutulo oli 24,2 (18,1) miljoonaa euroa. Kaikista säästö-, sijoitus - ja eläkevakuutuksista oli 12,8 % sijoitussidonnaisia. Kokonaismaksutulosta oli ahvenanmaalaisen Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian kanssa myönnettyjen rinnakkaisvakuutusten maksutulo 3,8 (3,8) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Henkivakuutus Muut Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Sijoitusvakuutus M MARKKINAOSUUDET 2004 Henkivakuutusyhtiöt Nordea 31,8 % Kaleva, Sampo 21,7 % OP-Henki 16,5 % Suomi 12,8 % Tapiola 6,9 % Skandia 4,8 % Veritas 2,7 % Fennia 2,3 % Aktia Henki 0,3 % Handelsbanken Liv 0,2 % Liv-Alandia 0,1 %

4 Korvauskulut Maksettujen korvausten yhteismäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset olivat 47,5 (50,4) miljoonaa euroa. Korvauskulujen pieneneminen johtuu päättyneiden vakuutusten säästösummien 24 %:n laskusta 20,3 (26,6) miljoonaan euroon. Osa näistä määräaikaisista vakuutuksista maksetuista säästösummista on maksettu yhtiöön uusina vakuutusmaksuina, mikä näkyy maksutulossa. Sinänsä nämä summat eivät vaikuta yhtiön tulokseen tai vakavaraisuuteen. Kuolemantapausten perusteella maksetut korvaukset, lukuun ottamatta työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, olivat 4,3 (4,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 9 % ja oli 548 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta oli 20 miljoonaa euroa sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset, joiden laskennassa on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Ennen myönnetyille yksilöllisille eläkevakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan bruttotuotot laskivat 38,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 40,8 miljoonasta eurosta. Syynä tähän oli huomattavasti pienemmät arvonalennusten palautukset osakesalkussa, 2,8 miljoonaa euroa, edelliseen vuoteen verrattuna (9,1 miljoonaa euroa). Sijoitustoiminnan kulut nousivat 12,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 11,4 miljoonasta eurosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot sisältäen arvonkorotukset olivat 27,7 (29,9) miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi sijoittamista osakemarkkinoille ja erityisesti toisen vuosipuoliskon kehitys oli vahvasti positiivinen. Tämä nostikin osakesalkun tuoton hiukan alle 13 %:n. Yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen uusia korkosijoituksia tehtiin hillitysti. Erityisesti valtioiden obligaatioiden osuus joukkovelkakirjasalkusta pieneni. Olemassa olevan joukkovelkakirjasalkun tuotto nousi kuitenkin lähes 8 %:iin. Kiinteistöjen osuus salkussa pysyi yli 20 %:ssa ja tuotto oli erinomaiset 9 %. Kokonaisuutena yhtiön sijoitustoiminta tuotti käyvin arvoin laskettuna 8,2 %. SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset M

5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus M Riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Henkivakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet, avainluvut ja valvontaperiaatteet. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Yhtiöllä on emoyhtiön kanssa yhteinen riskikontrolleri, jonka tehtävänä on seurata sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja raportoida niistä. Organisaation rakenne mahdollistaa riskikontrollerin itsenäisen, sijoituspäätöksiä valmistelevasta ja niitä tekevästä sijoitustoiminnosta riippumattoman toiminnan. Sisäisen tarkastajan pääasiallinen tehtävä on omalta osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Vuonna 2004 sisäisen tarkastuksen painopiste oli tietoturvallisuuden ja ICT-organisaation tarkoituksenmukaisuuden läpikäynnissä sekä yhtiön sisäisen raportoinnin luotettavuuden varmentamisessa. Liikekulut ja organisaatio Tuloslaskelman liikekulut olivat 12,2 (12,2) miljoonaa euroa. Hallinnollisista palveluista vastaava henkilöstö on pääosin Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa. Ne erät, jotka on maksettu hallinnollisista palveluista, sisältyvät vastaaviin eriin yhtiön liikekuluissa ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa. Organisaatiota yhtiössä ja konsernissa on vahvistettu sijoitustoiminnassa. Johdolle on tilikauden aikana maksettu palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilökunnalle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,8 (5,5) miljoonaa euroa. Vuoden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 158 (158) henkilöä. LIIKEKUSTANNUSSUHDE Veritas Henkivakuutus %

6 Tulos ja vakavaraisuus Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,93 euroa. Tulosta heikensi noin 2 miljoonan euron varaus, jolla alennettiin ennen myönnettyjen yksilöllisten eläkevakuutusten vastuuvelan diskonttokorkoa 4,5 %:sta 2,5 %:iin ja siirryttiin turvaavamman kuolevuusolettamuksen käyttöön. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui. Toimintapääoma vuoden lopussa oli 85,9 miljoonaa euroa ja sen minimimäärä 27,4 miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,1 kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 17,4 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 14,4 %. VAKAVARAISUUSASTE (suhteessa vastuuvelkaan) Veritas Henkivakuutus % Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös käsittää 14 yhtiön kokonaan omistamaa kotimaista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä ja osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Koroisten Liikekeskuksen ja Vaasan Liiketalo Oy:n. Tämän lisäksi konsolidoidaan Kiinteistö Oy Luna sekä Kiinteistö Oy Turun Antintalo konsernin osakkuusyhtiöinä. Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy sekä sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä ja Hiisi Pankkiiriliike Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Veritas Rahastoyhtiö Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Näitä yhtiöitä ei kuitenkaan ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Henkivakuutuksen konsernitilinpäätöksessä sen vuoksi, että olosuhde konsernina tulee olemaan lyhytaikainen. Tilikauden aikana konsernista poistui yksi yhtiö ja tuli yksi yhtiö. Vuoden 2004 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 159 (159) henkilöä. Johdolle maksettiin palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilöstölle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö hankki koko osakekannan Aktia Henkivakuutus Oy:stä, jonka markkinaosuus oli noin 0,3 % vuonna Tällä lisäyksellä Veritas Henkivakuutuksen markkinaosuus nousee yli 3 %:iin. Aktia Henkivakuutus Oy:n nimenomaan pankkimyyntiin kehitetyn konseptin jalostaminen antaa mahdollisuuden panostaa enemmän pankkien kautta tapahtuvaan myyntiin ja lisätä maksutuloa tätä kautta. Samassa yhteydessä Veritas Henkivakuutus luopui varainhoito- ja rahastoliiketoiminnastaan. Veritas Henkivakuutus keskittyy henkivakuutustoiminnan kehittämiseen. Työeläkeuudistus tuli voimaan Lakisääteisen järjestelmän mukaan eläkkeelle voi siirtyä jo 63-vuotiaana täydellä eläkkeellä ja 62-vuotiaana 7,2 prosenttiyksikköä pienemmällä eläkkeellä. Yksilölliselle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle jää selvästi työeläketurvaa täydentävä rooli. Oleellinen eläkkeelle siirtymisen varhentaminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan vapaaehtoisella ryhmäeläkevakuutuksella voidaan sekä varhentaa että täydentää eläketurvaa. Myös riskivakuutusten suosio näyttää olevan kasvussa. Yritysten ottamilla sairauskuluvakuutuksilla voidaan esimerkiksi lyhentää

7 töistä poissaoloja ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta. Vakuutusyhtiöt tulevat kiinnittämään yhä enemmän huomiota tuotteiden vakuutuksellisiin elementteihin. Tulevaisuuden turvaaminen myös vakuutussäästämisen avulla jatkuu, joskin kasvu lienee hidasta. Inflaatio ja korkotaso ovat pysyneet alhaisina. Suuressa osaa yhtiön korkosidonnaisesta vakuutuskannasta on edelleen 4,5 %:n laskuperustekorko, vaikka tämän suhteellinen osuus koko ajan pieneneekin. Tämä muodostaa merkittävän haasteen yhtiön sijoitustoiminnalle. Riittävän vakavaraisuuden turvaaminen ja asiakkaille annetun suhteellisen korkean tuoton yhteensovittaminen vaatii tulevaisuudessa yhä tarkempaa suunnittelua ja riskien hallintaa. Yrityksissä tulevat työsuhde-etuudet, nk. employee benefi t -konsepti, saamaan suurempaa huomiota kun työntekijöiden palkitseminen paketoidaan ulkomaisten mallien mukaisesti. Vapaaehtoiset vakuutukset tulevat olemaan tärkeässä roolissa sekä palkitsemisessa että työntekijän sitouttamisessa yritykseen. Veritas Henkivakuutus on solminut yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Swiss Life -yhtiön kanssa. Tämä yhteistyö koskee kansainvälisten ryhmien vakuutusten poolausta ja Veritaksen roolina on suomalaisten tytäryhtiöiden vakuuttaminen.

8 Tuloslaskelma Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 57 0 Tilikauden tulos

9 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

10 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 Taseen liitteet Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas 2004 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

12 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Siirto osakeannista Uusanti (fuusio) Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Uusanti Muu oma pääoma Varmuusrahasto Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -320 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Pääomalaina Aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoituserä Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta %

13 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Konserin yleistä taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta 79,3 72,4 68,7 71,6 67,1 + sijoitustoiminnan tuotot ja arvonkorotukset 40,4 40,4 49,8 36,5 33,8 119,7 112,8 118,5 108,1 100,9 Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo (ennen alennuksia) 78,2 71,2 67,5 70,1 65,7 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut 28,3 29,6 19,1 19,6 21,8 Maksetut korvaukset -48,1-51,1-36,6-31,5-20,5 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta -43,1-33,5-36,2-43,2-47,3 Liikekulut -12,2-12,2-11,4-10,7-10,6 Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta 3,2 4,0 2,4 4,3 9,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4-0,5-0,4-0,3-0,3 Liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 Liikevoiton osuus prosentteina liikevaihdosta 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,7 % 8,6 % Tasoitusmäärän muutos 0,3 1,3 2,7 0,1-0,7 Lisäedut (asiakasedut) -2,0-1,6-3,8-4,9-7,1 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,0 3,2 0,9-0,8 0,9 Osuus liikevaihdosta 0,9 % 2,8 % 0,7 % -0,8 % 0,9 % Verot -0,4-0,9-0,3 0,1-0,4 Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,7 2,2 0,5-0,7 0,5 Osuus liikevaihdosta 0,6 % 2,0 % 0,5 % -0,6 % 0,5 % Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) + liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 + vastuuvelan perustekorko 21,8 21,3 17,4 16,2 14,2 + sijoitusten arvostuserojen muutos 23,2 11,5-16,2-18,3-15,9 + taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 573,0 527,5 481,0 430,6 376,8 + sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 37,9 20,5 22,9 40,1 57,2 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 7,8 % 6,6 % 0,6 % 0,4 % 1,6 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

14 M Kokonaisvakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja luottotappioita -48,1 72,4 68,7 71,6 67,1 Liikekulusuhde + liikekulut (ilman jv palkkioita ja zillm.muutosta) 12,2 12,3 11,5 10,7 10,7 + korvausten selvittelukulut 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 Kuormitustulo 10,5 10,6 10,3 10,2 9,6 Liikekulusuhde prosentteina 130 % 131 % 126 % 121 % 123 % Toimintapääoma (emoyhtiö) + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 29,6 29,8 22,4 21,7 16,4 + tilinpäätössiirtojen kertymä 0,0 0,3 0,6 0,6 0,1 + sijoitusten arvostuserot 46,9 25,8 12,6 30,7 49,9 + pääomalaina (Vakuutusvalvontaviraston luvalla) 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - aineettomat hyödykkeet -3,6-5,1-5,7-5,9-3,9 - muut erät -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintapääoma 85,9 64,2 43,3 47,1 62,5 Toimintapääoman vähimmäismäärä 27,4 24,2 22,9 21,1 19,0 Toimintapääoman prosentteina vähimmäismäärästä 313,4 % 265,7 % 188,5 % 223,3 % 329,1 % Tasoitusmäärä 5,6 5,9 6,0 8,7 8,8 Vakavaraisuuspääoma Toimintapääoma + tasoitusmäärä 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta Vakavaraisuuspääoma 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 527,1 488,4 456,2 417,7 371,9 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta 17,4 % 14,4 % 10,8 % 13,3 % 19,2 %

15 Hallituksen esitys voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,33 ( ,87) euroa tilikauden voitto mukaan luettuna. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden voitosta ,93 eurosta ja varmuusrahastosta jaetaan osinkoa 5 euroa osakkeelta, yhteensä ,00 euroa ja ,00 euroa siirretään hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten. Jos hallituksen esitys hyväksytään, ovat yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot seuraavat: Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Varmuusrahasto Yhteensä euroa euroa euroa euroa Vuonna 2003 yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot olivat euroa. Turussa 23. maaliskuuta 2005 Jan-Erik Stenman puheenjohtaja Thor Sourander varapuheenjohtaja Torbjörn Jakas Margolit Söderholm Matti Ruohonen toimitusjohtaja

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet Veritas Henkivakuutus Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003 VUOSIKERTOMUS VERITAS-RYHMÄ 2003 SISÄLLYSLUETTELO VERITAS-RYHMÄ Johtajiston puheenjohtajan puheenvuoro............... 4 Veritas lyhyesti...................................... 7 Motivoitunut henkilökunta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Vuosi 2007 oli yhtiön 88. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus Veritas-ryhmä 2001 Vuosikertomus Henkilökohtainen, joustava ja luotettava palvelu Monipuolinen tuotevalikoima Asiantunteva henkilökunta Pitkä kokemus Aina lähellä Veritas - pienen askeleen edellä Veritas-ryhmän

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Vuosi 2008 oli yhtiön 89. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas

Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas Jälleenvakuutuksen tilinpäätösasiakirjoista. Kaikkien Veritas-ryhmän

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2014 31.12.2014 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2014...

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tuloslaskelma.

Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tuloslaskelma. Veritas Eläkevakuutus Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina 5.5.1998

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 88. Valtioneuvoston asetus. taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 88. Valtioneuvoston asetus. taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002 N:o 88 91 SISÄLLYS N:o Sivu 88 Valtioneuvoston asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 :n

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina 15.6.1999

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot