SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma. Tase.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys voiton käytöstä

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) on Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutuksen) tytäryhtiö. Emoyhtiön omistus yhtiöstä on 87,27 %. Henkivakuutustoimintaa on Veritaksessa harjoitettu vuodesta 1921 lähtien ja nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Vuosi 2004 oli siis yhtiön yhdestoista toimintavuosi. Johto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kauppatieteiden tohtori Caj-Gunnar Lindström ja varapuheenjohtajana kauppatieteiden maisteri Thor Sourander. Lisäksi hallitukseen kuuluivat koko kalenterivuoden ajan oikeustieteen kandidaatti, Master of Law Jan-Erik Stenman, diplomiekonomi Torbjörn Jakas, filosofian maisteri, SHV Leo Wistbacka sekä yhtiön toimitusjohtaja, filosofian tohtori, SHV Matti Ruohonen varajäsenenä. Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman johtaa Veritas Henkivakuutuksen hallituksen työskentelyä vuoden 2005 alusta lukien ja Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Thor Sourander jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtajan, valtiotieteen maisteri Margolit Söderholmin hallituksen uudeksi jäseneksi Caj-Gunnar Lindströmin jälkeen. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen. Henkivakuutustoiminta Tapaninpäivänä tapahtui Sumatran saaren länsipuolella voimakas merenalainen maanjäristys, jonka aiheuttama hyökyaalto, tsunami, surmasi alueella yli ihmistä. Tsunami iski myös suomalaisten suosimalle lomasaarelle Thaimaassa. Noin 170 suomalaista on tunnistettu kuolleeksi tai on edelleen kateissa eikä kaikkien kateissa olevien löytymisestä ole toiveita. Eduskunta on päättänyt kuolleeksi julistamisen nopeuttamisesta. Näin uhrien omaisille voidaan maksaa korvauksia huomattavasti nopeammin kuin vanhan lainsäädännön voimassa ollessa. Vaikka katastrofi oli Suomen rauhanajan suurin, eivät sen aiheuttamat henkivakuutuskorvaukset kuitenkaan muodostu kovin suuriksi. Tämä osoittaa, että suomalaisten henkivakuutusturvan tasossa on selvästi puutteita. Veritas Henkivakuutuksen osalta kyseessä ovat noin 10 hengen korvaukset yhteissummaltaan noin euroa. Vuosi 2004 oli henkivakuutustoiminnan kannalta ongelmallinen. Koko kevään jatkunut keskustelu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksesta ja mahdollisesta veroedun laajentamisesta myös muihin säästämismuotoihin häiritsi tämän tuotteen myyntiä. Suomen tasavallan hallitus teki päätöksen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksen muutoksista. Tässä päätöksessä puututtiin myös jo tehtyjen eläkevakuutusten verotukseen. Merkittävää oli myös päätös siirtyä ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Tällä päätöksellä eriytettiin yksityishenkilöiden ottamien yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muiden eläkkeiden verotuksesta. Päätös koski myös alinta eläkeikää, joka nousee 60 vuodesta 62 vuoteen. Päätöksen mukaan sääntöjä sovelletaan uusiin vakuutuksiin heti ja vanhoihin vakuutuksiin verotuksen osalta alkaen ja eläkeiän osalta alkaen. Samalla suurin mahdollinen verovähennys alennettiin eurosta euroon. Päätöksen jälkeen sijoitukset vanhoihin vakuutuksiin kasvoivat, mutta uusien vakuutusten myynti oli edelleen suhteellisen vaimeaa. Yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten verokohtelu säilyi lähes ennallaan. Niin sanotut toimitusjohtajavakuutukset eivät enää ole mahdollisia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli hyvä toisena vuotena peräkkäin ja henkivakuutusyhtiöt tekivät hyviä tuloksia. Maksutulo kasvoi niukasti 0,7 % ja näin pari vuotta jatkunut maksutulon lasku loppui. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo laski 36,2 % ja säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski 1,7 %. Sen sijaan yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 10,5 %. Merkittävästi tähän nousuun vaikuttivat asiakkaiden maksamat lisämaksut vanhoihin vakuutuksiin. Koko alan maksutulo oli 2,9 miljardia euroa (2,9), josta 1,8 miljardia euroa oli laskuperustekorkoisia ja 1,1 miljardia euroa sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Suluissa mainittu luku on vuodelta Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden aikana suotuisa ja Helsingin Pörssin portfolioindeksi oli 14,6 %. Euroopan osakemarkkinoita kuvaavan STOXX600-indeksin nousu oli 9,6 %. USA:n keskuspankki nosti ohjauskorkoaan viisi kertaa vuoden aikana ja ohjauskorko oli vuoden vaihteessa 2,25 %. Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan koko

3 vuoden. Pitkät korot jatkoivat laskuaan ja yrityslainojen marginaalit supistuivat edelleen. Dollarin kurssi laski voimakkaasti vuoden aikana euroon verrattuna. Merkittävää oli myös öljyn hinnan voimakas nousu, jota kuitenkin euron vahvistuminen hillitsi Euroopassa. Henkivakuutusyhtiöiden antamat asiakashyvitykset pysyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla ja kokonaistuotto vakuutussäästöille oli lähellä 4,5 %, joka oli laskuperustekorko saakka. Vakuutustoiminta Maksutulo Oman myyntiorganisaation aktivoituminen ja pankkien myynnin kasvu saivat aikaan ensivakuutuksen maksutulon 11 %:n kasvun, kun koko alan maksutulo kasvoi vain 0,7 %. Veritas Jälleenvakuutukselta saadun jälleenvakuutusliikkeen lopettamisen myötä tapahtunut vakuutusmaksuvastuun takaisinmaksaminen vähensi kokonaismaksutuloa 0,9 miljoonaa euroa ja pienensi kasvun 9,6 %:iin. Yhtiön markkinaosuus kasvoi siis nyt toisena vuonna peräkkäin. Voimakkain kasvu tapahtui sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden osuus maksutulosta on edelleenkin pieni. Maksutulo oli 79,3 (72,4) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 2,8 % (2,6 %). Riskivakuutusten maksutulo oli 16,6 (16,1) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 8,6 % (8,6 %). Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 1,2 % ja oli 28,8 (28,5) miljoonaa euroa. Markkinaosuus tässä vakuutuslajissa laski hieman ja oli 3,7 % (4,1 %). Säästö- ja sijoitusvakuutusten maksutulo oli 24,2 (18,1) miljoonaa euroa. Kaikista säästö-, sijoitus - ja eläkevakuutuksista oli 12,8 % sijoitussidonnaisia. Kokonaismaksutulosta oli ahvenanmaalaisen Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian kanssa myönnettyjen rinnakkaisvakuutusten maksutulo 3,8 (3,8) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Henkivakuutus Muut Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Sijoitusvakuutus M MARKKINAOSUUDET 2004 Henkivakuutusyhtiöt Nordea 31,8 % Kaleva, Sampo 21,7 % OP-Henki 16,5 % Suomi 12,8 % Tapiola 6,9 % Skandia 4,8 % Veritas 2,7 % Fennia 2,3 % Aktia Henki 0,3 % Handelsbanken Liv 0,2 % Liv-Alandia 0,1 %

4 Korvauskulut Maksettujen korvausten yhteismäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset olivat 47,5 (50,4) miljoonaa euroa. Korvauskulujen pieneneminen johtuu päättyneiden vakuutusten säästösummien 24 %:n laskusta 20,3 (26,6) miljoonaan euroon. Osa näistä määräaikaisista vakuutuksista maksetuista säästösummista on maksettu yhtiöön uusina vakuutusmaksuina, mikä näkyy maksutulossa. Sinänsä nämä summat eivät vaikuta yhtiön tulokseen tai vakavaraisuuteen. Kuolemantapausten perusteella maksetut korvaukset, lukuun ottamatta työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, olivat 4,3 (4,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 9 % ja oli 548 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta oli 20 miljoonaa euroa sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset, joiden laskennassa on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Ennen myönnetyille yksilöllisille eläkevakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan bruttotuotot laskivat 38,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 40,8 miljoonasta eurosta. Syynä tähän oli huomattavasti pienemmät arvonalennusten palautukset osakesalkussa, 2,8 miljoonaa euroa, edelliseen vuoteen verrattuna (9,1 miljoonaa euroa). Sijoitustoiminnan kulut nousivat 12,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 11,4 miljoonasta eurosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot sisältäen arvonkorotukset olivat 27,7 (29,9) miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi sijoittamista osakemarkkinoille ja erityisesti toisen vuosipuoliskon kehitys oli vahvasti positiivinen. Tämä nostikin osakesalkun tuoton hiukan alle 13 %:n. Yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen uusia korkosijoituksia tehtiin hillitysti. Erityisesti valtioiden obligaatioiden osuus joukkovelkakirjasalkusta pieneni. Olemassa olevan joukkovelkakirjasalkun tuotto nousi kuitenkin lähes 8 %:iin. Kiinteistöjen osuus salkussa pysyi yli 20 %:ssa ja tuotto oli erinomaiset 9 %. Kokonaisuutena yhtiön sijoitustoiminta tuotti käyvin arvoin laskettuna 8,2 %. SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset M

5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus M Riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Henkivakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet, avainluvut ja valvontaperiaatteet. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Yhtiöllä on emoyhtiön kanssa yhteinen riskikontrolleri, jonka tehtävänä on seurata sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja raportoida niistä. Organisaation rakenne mahdollistaa riskikontrollerin itsenäisen, sijoituspäätöksiä valmistelevasta ja niitä tekevästä sijoitustoiminnosta riippumattoman toiminnan. Sisäisen tarkastajan pääasiallinen tehtävä on omalta osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Vuonna 2004 sisäisen tarkastuksen painopiste oli tietoturvallisuuden ja ICT-organisaation tarkoituksenmukaisuuden läpikäynnissä sekä yhtiön sisäisen raportoinnin luotettavuuden varmentamisessa. Liikekulut ja organisaatio Tuloslaskelman liikekulut olivat 12,2 (12,2) miljoonaa euroa. Hallinnollisista palveluista vastaava henkilöstö on pääosin Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa. Ne erät, jotka on maksettu hallinnollisista palveluista, sisältyvät vastaaviin eriin yhtiön liikekuluissa ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa. Organisaatiota yhtiössä ja konsernissa on vahvistettu sijoitustoiminnassa. Johdolle on tilikauden aikana maksettu palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilökunnalle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,8 (5,5) miljoonaa euroa. Vuoden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 158 (158) henkilöä. LIIKEKUSTANNUSSUHDE Veritas Henkivakuutus %

6 Tulos ja vakavaraisuus Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,93 euroa. Tulosta heikensi noin 2 miljoonan euron varaus, jolla alennettiin ennen myönnettyjen yksilöllisten eläkevakuutusten vastuuvelan diskonttokorkoa 4,5 %:sta 2,5 %:iin ja siirryttiin turvaavamman kuolevuusolettamuksen käyttöön. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui. Toimintapääoma vuoden lopussa oli 85,9 miljoonaa euroa ja sen minimimäärä 27,4 miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,1 kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 17,4 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 14,4 %. VAKAVARAISUUSASTE (suhteessa vastuuvelkaan) Veritas Henkivakuutus % Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös käsittää 14 yhtiön kokonaan omistamaa kotimaista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä ja osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Koroisten Liikekeskuksen ja Vaasan Liiketalo Oy:n. Tämän lisäksi konsolidoidaan Kiinteistö Oy Luna sekä Kiinteistö Oy Turun Antintalo konsernin osakkuusyhtiöinä. Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy sekä sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä ja Hiisi Pankkiiriliike Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Veritas Rahastoyhtiö Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Näitä yhtiöitä ei kuitenkaan ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Henkivakuutuksen konsernitilinpäätöksessä sen vuoksi, että olosuhde konsernina tulee olemaan lyhytaikainen. Tilikauden aikana konsernista poistui yksi yhtiö ja tuli yksi yhtiö. Vuoden 2004 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 159 (159) henkilöä. Johdolle maksettiin palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilöstölle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö hankki koko osakekannan Aktia Henkivakuutus Oy:stä, jonka markkinaosuus oli noin 0,3 % vuonna Tällä lisäyksellä Veritas Henkivakuutuksen markkinaosuus nousee yli 3 %:iin. Aktia Henkivakuutus Oy:n nimenomaan pankkimyyntiin kehitetyn konseptin jalostaminen antaa mahdollisuuden panostaa enemmän pankkien kautta tapahtuvaan myyntiin ja lisätä maksutuloa tätä kautta. Samassa yhteydessä Veritas Henkivakuutus luopui varainhoito- ja rahastoliiketoiminnastaan. Veritas Henkivakuutus keskittyy henkivakuutustoiminnan kehittämiseen. Työeläkeuudistus tuli voimaan Lakisääteisen järjestelmän mukaan eläkkeelle voi siirtyä jo 63-vuotiaana täydellä eläkkeellä ja 62-vuotiaana 7,2 prosenttiyksikköä pienemmällä eläkkeellä. Yksilölliselle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle jää selvästi työeläketurvaa täydentävä rooli. Oleellinen eläkkeelle siirtymisen varhentaminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan vapaaehtoisella ryhmäeläkevakuutuksella voidaan sekä varhentaa että täydentää eläketurvaa. Myös riskivakuutusten suosio näyttää olevan kasvussa. Yritysten ottamilla sairauskuluvakuutuksilla voidaan esimerkiksi lyhentää

7 töistä poissaoloja ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta. Vakuutusyhtiöt tulevat kiinnittämään yhä enemmän huomiota tuotteiden vakuutuksellisiin elementteihin. Tulevaisuuden turvaaminen myös vakuutussäästämisen avulla jatkuu, joskin kasvu lienee hidasta. Inflaatio ja korkotaso ovat pysyneet alhaisina. Suuressa osaa yhtiön korkosidonnaisesta vakuutuskannasta on edelleen 4,5 %:n laskuperustekorko, vaikka tämän suhteellinen osuus koko ajan pieneneekin. Tämä muodostaa merkittävän haasteen yhtiön sijoitustoiminnalle. Riittävän vakavaraisuuden turvaaminen ja asiakkaille annetun suhteellisen korkean tuoton yhteensovittaminen vaatii tulevaisuudessa yhä tarkempaa suunnittelua ja riskien hallintaa. Yrityksissä tulevat työsuhde-etuudet, nk. employee benefi t -konsepti, saamaan suurempaa huomiota kun työntekijöiden palkitseminen paketoidaan ulkomaisten mallien mukaisesti. Vapaaehtoiset vakuutukset tulevat olemaan tärkeässä roolissa sekä palkitsemisessa että työntekijän sitouttamisessa yritykseen. Veritas Henkivakuutus on solminut yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Swiss Life -yhtiön kanssa. Tämä yhteistyö koskee kansainvälisten ryhmien vakuutusten poolausta ja Veritaksen roolina on suomalaisten tytäryhtiöiden vakuuttaminen.

8 Tuloslaskelma Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 57 0 Tilikauden tulos

9 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

10 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 Taseen liitteet Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas 2004 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

12 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Siirto osakeannista Uusanti (fuusio) Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Uusanti Muu oma pääoma Varmuusrahasto Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -320 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Pääomalaina Aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoituserä Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta %

13 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Konserin yleistä taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta 79,3 72,4 68,7 71,6 67,1 + sijoitustoiminnan tuotot ja arvonkorotukset 40,4 40,4 49,8 36,5 33,8 119,7 112,8 118,5 108,1 100,9 Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo (ennen alennuksia) 78,2 71,2 67,5 70,1 65,7 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut 28,3 29,6 19,1 19,6 21,8 Maksetut korvaukset -48,1-51,1-36,6-31,5-20,5 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta -43,1-33,5-36,2-43,2-47,3 Liikekulut -12,2-12,2-11,4-10,7-10,6 Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta 3,2 4,0 2,4 4,3 9,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4-0,5-0,4-0,3-0,3 Liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 Liikevoiton osuus prosentteina liikevaihdosta 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,7 % 8,6 % Tasoitusmäärän muutos 0,3 1,3 2,7 0,1-0,7 Lisäedut (asiakasedut) -2,0-1,6-3,8-4,9-7,1 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,0 3,2 0,9-0,8 0,9 Osuus liikevaihdosta 0,9 % 2,8 % 0,7 % -0,8 % 0,9 % Verot -0,4-0,9-0,3 0,1-0,4 Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,7 2,2 0,5-0,7 0,5 Osuus liikevaihdosta 0,6 % 2,0 % 0,5 % -0,6 % 0,5 % Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) + liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 + vastuuvelan perustekorko 21,8 21,3 17,4 16,2 14,2 + sijoitusten arvostuserojen muutos 23,2 11,5-16,2-18,3-15,9 + taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 573,0 527,5 481,0 430,6 376,8 + sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 37,9 20,5 22,9 40,1 57,2 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 7,8 % 6,6 % 0,6 % 0,4 % 1,6 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

14 M Kokonaisvakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja luottotappioita -48,1 72,4 68,7 71,6 67,1 Liikekulusuhde + liikekulut (ilman jv palkkioita ja zillm.muutosta) 12,2 12,3 11,5 10,7 10,7 + korvausten selvittelukulut 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 Kuormitustulo 10,5 10,6 10,3 10,2 9,6 Liikekulusuhde prosentteina 130 % 131 % 126 % 121 % 123 % Toimintapääoma (emoyhtiö) + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 29,6 29,8 22,4 21,7 16,4 + tilinpäätössiirtojen kertymä 0,0 0,3 0,6 0,6 0,1 + sijoitusten arvostuserot 46,9 25,8 12,6 30,7 49,9 + pääomalaina (Vakuutusvalvontaviraston luvalla) 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - aineettomat hyödykkeet -3,6-5,1-5,7-5,9-3,9 - muut erät -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintapääoma 85,9 64,2 43,3 47,1 62,5 Toimintapääoman vähimmäismäärä 27,4 24,2 22,9 21,1 19,0 Toimintapääoman prosentteina vähimmäismäärästä 313,4 % 265,7 % 188,5 % 223,3 % 329,1 % Tasoitusmäärä 5,6 5,9 6,0 8,7 8,8 Vakavaraisuuspääoma Toimintapääoma + tasoitusmäärä 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta Vakavaraisuuspääoma 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 527,1 488,4 456,2 417,7 371,9 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta 17,4 % 14,4 % 10,8 % 13,3 % 19,2 %

15 Hallituksen esitys voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,33 ( ,87) euroa tilikauden voitto mukaan luettuna. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden voitosta ,93 eurosta ja varmuusrahastosta jaetaan osinkoa 5 euroa osakkeelta, yhteensä ,00 euroa ja ,00 euroa siirretään hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten. Jos hallituksen esitys hyväksytään, ovat yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot seuraavat: Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Varmuusrahasto Yhteensä euroa euroa euroa euroa Vuonna 2003 yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot olivat euroa. Turussa 23. maaliskuuta 2005 Jan-Erik Stenman puheenjohtaja Thor Sourander varapuheenjohtaja Torbjörn Jakas Margolit Söderholm Matti Ruohonen toimitusjohtaja

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. w w w. t a p i o l a. f i

Vuosikertomus 2002. w w w. t a p i o l a. f i Vuosikertomus 2002 w w w. t a p i o l a. f i Vuosikertomus 2002 Tapiola-ryhmän yhtiöiden viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä Internetissä www.tapiola.fi tai Tapiolan pääkonttorissa, Revontulentie

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot