SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma. Tase.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys voiton käytöstä

2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) on Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutuksen) tytäryhtiö. Emoyhtiön omistus yhtiöstä on 87,27 %. Henkivakuutustoimintaa on Veritaksessa harjoitettu vuodesta 1921 lähtien ja nykymuodossaan yhtiö on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Vuosi 2004 oli siis yhtiön yhdestoista toimintavuosi. Johto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kauppatieteiden tohtori Caj-Gunnar Lindström ja varapuheenjohtajana kauppatieteiden maisteri Thor Sourander. Lisäksi hallitukseen kuuluivat koko kalenterivuoden ajan oikeustieteen kandidaatti, Master of Law Jan-Erik Stenman, diplomiekonomi Torbjörn Jakas, filosofian maisteri, SHV Leo Wistbacka sekä yhtiön toimitusjohtaja, filosofian tohtori, SHV Matti Ruohonen varajäsenenä. Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman johtaa Veritas Henkivakuutuksen hallituksen työskentelyä vuoden 2005 alusta lukien ja Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Thor Sourander jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtajan, valtiotieteen maisteri Margolit Söderholmin hallituksen uudeksi jäseneksi Caj-Gunnar Lindströmin jälkeen. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen. Henkivakuutustoiminta Tapaninpäivänä tapahtui Sumatran saaren länsipuolella voimakas merenalainen maanjäristys, jonka aiheuttama hyökyaalto, tsunami, surmasi alueella yli ihmistä. Tsunami iski myös suomalaisten suosimalle lomasaarelle Thaimaassa. Noin 170 suomalaista on tunnistettu kuolleeksi tai on edelleen kateissa eikä kaikkien kateissa olevien löytymisestä ole toiveita. Eduskunta on päättänyt kuolleeksi julistamisen nopeuttamisesta. Näin uhrien omaisille voidaan maksaa korvauksia huomattavasti nopeammin kuin vanhan lainsäädännön voimassa ollessa. Vaikka katastrofi oli Suomen rauhanajan suurin, eivät sen aiheuttamat henkivakuutuskorvaukset kuitenkaan muodostu kovin suuriksi. Tämä osoittaa, että suomalaisten henkivakuutusturvan tasossa on selvästi puutteita. Veritas Henkivakuutuksen osalta kyseessä ovat noin 10 hengen korvaukset yhteissummaltaan noin euroa. Vuosi 2004 oli henkivakuutustoiminnan kannalta ongelmallinen. Koko kevään jatkunut keskustelu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksesta ja mahdollisesta veroedun laajentamisesta myös muihin säästämismuotoihin häiritsi tämän tuotteen myyntiä. Suomen tasavallan hallitus teki päätöksen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksen muutoksista. Tässä päätöksessä puututtiin myös jo tehtyjen eläkevakuutusten verotukseen. Merkittävää oli myös päätös siirtyä ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Tällä päätöksellä eriytettiin yksityishenkilöiden ottamien yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muiden eläkkeiden verotuksesta. Päätös koski myös alinta eläkeikää, joka nousee 60 vuodesta 62 vuoteen. Päätöksen mukaan sääntöjä sovelletaan uusiin vakuutuksiin heti ja vanhoihin vakuutuksiin verotuksen osalta alkaen ja eläkeiän osalta alkaen. Samalla suurin mahdollinen verovähennys alennettiin eurosta euroon. Päätöksen jälkeen sijoitukset vanhoihin vakuutuksiin kasvoivat, mutta uusien vakuutusten myynti oli edelleen suhteellisen vaimeaa. Yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten verokohtelu säilyi lähes ennallaan. Niin sanotut toimitusjohtajavakuutukset eivät enää ole mahdollisia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli hyvä toisena vuotena peräkkäin ja henkivakuutusyhtiöt tekivät hyviä tuloksia. Maksutulo kasvoi niukasti 0,7 % ja näin pari vuotta jatkunut maksutulon lasku loppui. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo laski 36,2 % ja säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski 1,7 %. Sen sijaan yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 10,5 %. Merkittävästi tähän nousuun vaikuttivat asiakkaiden maksamat lisämaksut vanhoihin vakuutuksiin. Koko alan maksutulo oli 2,9 miljardia euroa (2,9), josta 1,8 miljardia euroa oli laskuperustekorkoisia ja 1,1 miljardia euroa sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Suluissa mainittu luku on vuodelta Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden aikana suotuisa ja Helsingin Pörssin portfolioindeksi oli 14,6 %. Euroopan osakemarkkinoita kuvaavan STOXX600-indeksin nousu oli 9,6 %. USA:n keskuspankki nosti ohjauskorkoaan viisi kertaa vuoden aikana ja ohjauskorko oli vuoden vaihteessa 2,25 %. Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron ennallaan koko

3 vuoden. Pitkät korot jatkoivat laskuaan ja yrityslainojen marginaalit supistuivat edelleen. Dollarin kurssi laski voimakkaasti vuoden aikana euroon verrattuna. Merkittävää oli myös öljyn hinnan voimakas nousu, jota kuitenkin euron vahvistuminen hillitsi Euroopassa. Henkivakuutusyhtiöiden antamat asiakashyvitykset pysyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla ja kokonaistuotto vakuutussäästöille oli lähellä 4,5 %, joka oli laskuperustekorko saakka. Vakuutustoiminta Maksutulo Oman myyntiorganisaation aktivoituminen ja pankkien myynnin kasvu saivat aikaan ensivakuutuksen maksutulon 11 %:n kasvun, kun koko alan maksutulo kasvoi vain 0,7 %. Veritas Jälleenvakuutukselta saadun jälleenvakuutusliikkeen lopettamisen myötä tapahtunut vakuutusmaksuvastuun takaisinmaksaminen vähensi kokonaismaksutuloa 0,9 miljoonaa euroa ja pienensi kasvun 9,6 %:iin. Yhtiön markkinaosuus kasvoi siis nyt toisena vuonna peräkkäin. Voimakkain kasvu tapahtui sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden osuus maksutulosta on edelleenkin pieni. Maksutulo oli 79,3 (72,4) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 2,8 % (2,6 %). Riskivakuutusten maksutulo oli 16,6 (16,1) miljoonaa euroa ja markkinaosuus 8,6 % (8,6 %). Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo nousi 1,2 % ja oli 28,8 (28,5) miljoonaa euroa. Markkinaosuus tässä vakuutuslajissa laski hieman ja oli 3,7 % (4,1 %). Säästö- ja sijoitusvakuutusten maksutulo oli 24,2 (18,1) miljoonaa euroa. Kaikista säästö-, sijoitus - ja eläkevakuutuksista oli 12,8 % sijoitussidonnaisia. Kokonaismaksutulosta oli ahvenanmaalaisen Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian kanssa myönnettyjen rinnakkaisvakuutusten maksutulo 3,8 (3,8) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Henkivakuutus Muut Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Sijoitusvakuutus M MARKKINAOSUUDET 2004 Henkivakuutusyhtiöt Nordea 31,8 % Kaleva, Sampo 21,7 % OP-Henki 16,5 % Suomi 12,8 % Tapiola 6,9 % Skandia 4,8 % Veritas 2,7 % Fennia 2,3 % Aktia Henki 0,3 % Handelsbanken Liv 0,2 % Liv-Alandia 0,1 %

4 Korvauskulut Maksettujen korvausten yhteismäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset olivat 47,5 (50,4) miljoonaa euroa. Korvauskulujen pieneneminen johtuu päättyneiden vakuutusten säästösummien 24 %:n laskusta 20,3 (26,6) miljoonaan euroon. Osa näistä määräaikaisista vakuutuksista maksetuista säästösummista on maksettu yhtiöön uusina vakuutusmaksuina, mikä näkyy maksutulossa. Sinänsä nämä summat eivät vaikuta yhtiön tulokseen tai vakavaraisuuteen. Kuolemantapausten perusteella maksetut korvaukset, lukuun ottamatta työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, olivat 4,3 (4,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 9 % ja oli 548 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta oli 20 miljoonaa euroa sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset, joiden laskennassa on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Ennen myönnetyille yksilöllisille eläkevakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 2,5 %. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan bruttotuotot laskivat 38,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 40,8 miljoonasta eurosta. Syynä tähän oli huomattavasti pienemmät arvonalennusten palautukset osakesalkussa, 2,8 miljoonaa euroa, edelliseen vuoteen verrattuna (9,1 miljoonaa euroa). Sijoitustoiminnan kulut nousivat 12,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 11,4 miljoonasta eurosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot sisältäen arvonkorotukset olivat 27,7 (29,9) miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi sijoittamista osakemarkkinoille ja erityisesti toisen vuosipuoliskon kehitys oli vahvasti positiivinen. Tämä nostikin osakesalkun tuoton hiukan alle 13 %:n. Yleisen korkotason alhaisuudesta johtuen uusia korkosijoituksia tehtiin hillitysti. Erityisesti valtioiden obligaatioiden osuus joukkovelkakirjasalkusta pieneni. Olemassa olevan joukkovelkakirjasalkun tuotto nousi kuitenkin lähes 8 %:iin. Kiinteistöjen osuus salkussa pysyi yli 20 %:ssa ja tuotto oli erinomaiset 9 %. Kokonaisuutena yhtiön sijoitustoiminta tuotti käyvin arvoin laskettuna 8,2 %. SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset M

5 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT (käyvin arvoin) Veritas Henkivakuutus M Riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Henkivakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet, avainluvut ja valvontaperiaatteet. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Yhtiöllä on emoyhtiön kanssa yhteinen riskikontrolleri, jonka tehtävänä on seurata sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja raportoida niistä. Organisaation rakenne mahdollistaa riskikontrollerin itsenäisen, sijoituspäätöksiä valmistelevasta ja niitä tekevästä sijoitustoiminnosta riippumattoman toiminnan. Sisäisen tarkastajan pääasiallinen tehtävä on omalta osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Vuonna 2004 sisäisen tarkastuksen painopiste oli tietoturvallisuuden ja ICT-organisaation tarkoituksenmukaisuuden läpikäynnissä sekä yhtiön sisäisen raportoinnin luotettavuuden varmentamisessa. Liikekulut ja organisaatio Tuloslaskelman liikekulut olivat 12,2 (12,2) miljoonaa euroa. Hallinnollisista palveluista vastaava henkilöstö on pääosin Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa. Ne erät, jotka on maksettu hallinnollisista palveluista, sisältyvät vastaaviin eriin yhtiön liikekuluissa ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa. Organisaatiota yhtiössä ja konsernissa on vahvistettu sijoitustoiminnassa. Johdolle on tilikauden aikana maksettu palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilökunnalle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,8 (5,5) miljoonaa euroa. Vuoden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 158 (158) henkilöä. LIIKEKUSTANNUSSUHDE Veritas Henkivakuutus %

6 Tulos ja vakavaraisuus Tilikauden tulos osoittaa voittoa ,93 euroa. Tulosta heikensi noin 2 miljoonan euron varaus, jolla alennettiin ennen myönnettyjen yksilöllisten eläkevakuutusten vastuuvelan diskonttokorkoa 4,5 %:sta 2,5 %:iin ja siirryttiin turvaavamman kuolevuusolettamuksen käyttöön. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui. Toimintapääoma vuoden lopussa oli 85,9 miljoonaa euroa ja sen minimimäärä 27,4 miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,1 kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 17,4 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 14,4 %. VAKAVARAISUUSASTE (suhteessa vastuuvelkaan) Veritas Henkivakuutus % Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös käsittää 14 yhtiön kokonaan omistamaa kotimaista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä ja osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Koroisten Liikekeskuksen ja Vaasan Liiketalo Oy:n. Tämän lisäksi konsolidoidaan Kiinteistö Oy Luna sekä Kiinteistö Oy Turun Antintalo konsernin osakkuusyhtiöinä. Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy sekä sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä ja Hiisi Pankkiiriliike Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Veritas Rahastoyhtiö Oy:stä tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Näitä yhtiöitä ei kuitenkaan ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Henkivakuutuksen konsernitilinpäätöksessä sen vuoksi, että olosuhde konsernina tulee olemaan lyhytaikainen. Tilikauden aikana konsernista poistui yksi yhtiö ja tuli yksi yhtiö. Vuoden 2004 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 159 (159) henkilöä. Johdolle maksettiin palkkoina ja palkkioina ( ) euroa. Koko henkilöstölle on palkkoina ja palkkioina maksettu 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö hankki koko osakekannan Aktia Henkivakuutus Oy:stä, jonka markkinaosuus oli noin 0,3 % vuonna Tällä lisäyksellä Veritas Henkivakuutuksen markkinaosuus nousee yli 3 %:iin. Aktia Henkivakuutus Oy:n nimenomaan pankkimyyntiin kehitetyn konseptin jalostaminen antaa mahdollisuuden panostaa enemmän pankkien kautta tapahtuvaan myyntiin ja lisätä maksutuloa tätä kautta. Samassa yhteydessä Veritas Henkivakuutus luopui varainhoito- ja rahastoliiketoiminnastaan. Veritas Henkivakuutus keskittyy henkivakuutustoiminnan kehittämiseen. Työeläkeuudistus tuli voimaan Lakisääteisen järjestelmän mukaan eläkkeelle voi siirtyä jo 63-vuotiaana täydellä eläkkeellä ja 62-vuotiaana 7,2 prosenttiyksikköä pienemmällä eläkkeellä. Yksilölliselle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle jää selvästi työeläketurvaa täydentävä rooli. Oleellinen eläkkeelle siirtymisen varhentaminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan vapaaehtoisella ryhmäeläkevakuutuksella voidaan sekä varhentaa että täydentää eläketurvaa. Myös riskivakuutusten suosio näyttää olevan kasvussa. Yritysten ottamilla sairauskuluvakuutuksilla voidaan esimerkiksi lyhentää

7 töistä poissaoloja ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta. Vakuutusyhtiöt tulevat kiinnittämään yhä enemmän huomiota tuotteiden vakuutuksellisiin elementteihin. Tulevaisuuden turvaaminen myös vakuutussäästämisen avulla jatkuu, joskin kasvu lienee hidasta. Inflaatio ja korkotaso ovat pysyneet alhaisina. Suuressa osaa yhtiön korkosidonnaisesta vakuutuskannasta on edelleen 4,5 %:n laskuperustekorko, vaikka tämän suhteellinen osuus koko ajan pieneneekin. Tämä muodostaa merkittävän haasteen yhtiön sijoitustoiminnalle. Riittävän vakavaraisuuden turvaaminen ja asiakkaille annetun suhteellisen korkean tuoton yhteensovittaminen vaatii tulevaisuudessa yhä tarkempaa suunnittelua ja riskien hallintaa. Yrityksissä tulevat työsuhde-etuudet, nk. employee benefi t -konsepti, saamaan suurempaa huomiota kun työntekijöiden palkitseminen paketoidaan ulkomaisten mallien mukaisesti. Vapaaehtoiset vakuutukset tulevat olemaan tärkeässä roolissa sekä palkitsemisessa että työntekijän sitouttamisessa yritykseen. Veritas Henkivakuutus on solminut yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Swiss Life -yhtiön kanssa. Tämä yhteistyö koskee kansainvälisten ryhmien vakuutusten poolausta ja Veritaksen roolina on suomalaisten tytäryhtiöiden vakuuttaminen.

8 Tuloslaskelma Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 57 0 Tilikauden tulos

9 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

10 Tase Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 Taseen liitteet Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas 2004 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

12 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Siirto osakeannista Uusanti (fuusio) Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Uusanti Muu oma pääoma Varmuusrahasto Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -320 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Pääomalaina Aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 :n toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoituserä Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta %

13 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Konserin yleistä taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta 79,3 72,4 68,7 71,6 67,1 + sijoitustoiminnan tuotot ja arvonkorotukset 40,4 40,4 49,8 36,5 33,8 119,7 112,8 118,5 108,1 100,9 Tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo (ennen alennuksia) 78,2 71,2 67,5 70,1 65,7 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut 28,3 29,6 19,1 19,6 21,8 Maksetut korvaukset -48,1-51,1-36,6-31,5-20,5 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta -43,1-33,5-36,2-43,2-47,3 Liikekulut -12,2-12,2-11,4-10,7-10,6 Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta 3,2 4,0 2,4 4,3 9,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4-0,5-0,4-0,3-0,3 Liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 Liikevoiton osuus prosentteina liikevaihdosta 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,7 % 8,6 % Tasoitusmäärän muutos 0,3 1,3 2,7 0,1-0,7 Lisäedut (asiakasedut) -2,0-1,6-3,8-4,9-7,1 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,0 3,2 0,9-0,8 0,9 Osuus liikevaihdosta 0,9 % 2,8 % 0,7 % -0,8 % 0,9 % Verot -0,4-0,9-0,3 0,1-0,4 Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,7 2,2 0,5-0,7 0,5 Osuus liikevaihdosta 0,6 % 2,0 % 0,5 % -0,6 % 0,5 % Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) + liikevoitto 2,7 3,5 2,0 4,0 8,7 + vastuuvelan perustekorko 21,8 21,3 17,4 16,2 14,2 + sijoitusten arvostuserojen muutos 23,2 11,5-16,2-18,3-15,9 + taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 573,0 527,5 481,0 430,6 376,8 + sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 37,9 20,5 22,9 40,1 57,2 Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) 7,8 % 6,6 % 0,6 % 0,4 % 1,6 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

14 M Kokonaisvakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ja luottotappioita -48,1 72,4 68,7 71,6 67,1 Liikekulusuhde + liikekulut (ilman jv palkkioita ja zillm.muutosta) 12,2 12,3 11,5 10,7 10,7 + korvausten selvittelukulut 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 Kuormitustulo 10,5 10,6 10,3 10,2 9,6 Liikekulusuhde prosentteina 130 % 131 % 126 % 121 % 123 % Toimintapääoma (emoyhtiö) + oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 29,6 29,8 22,4 21,7 16,4 + tilinpäätössiirtojen kertymä 0,0 0,3 0,6 0,6 0,1 + sijoitusten arvostuserot 46,9 25,8 12,6 30,7 49,9 + pääomalaina (Vakuutusvalvontaviraston luvalla) 13,3 13,3 13,3 0,0 0,0 - aineettomat hyödykkeet -3,6-5,1-5,7-5,9-3,9 - muut erät -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintapääoma 85,9 64,2 43,3 47,1 62,5 Toimintapääoman vähimmäismäärä 27,4 24,2 22,9 21,1 19,0 Toimintapääoman prosentteina vähimmäismäärästä 313,4 % 265,7 % 188,5 % 223,3 % 329,1 % Tasoitusmäärä 5,6 5,9 6,0 8,7 8,8 Vakavaraisuuspääoma Toimintapääoma + tasoitusmäärä 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta Vakavaraisuuspääoma 91,5 70,1 49,3 55,7 71,3 Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 527,1 488,4 456,2 417,7 371,9 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta 17,4 % 14,4 % 10,8 % 13,3 % 19,2 %

15 Hallituksen esitys voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,33 ( ,87) euroa tilikauden voitto mukaan luettuna. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden voitosta ,93 eurosta ja varmuusrahastosta jaetaan osinkoa 5 euroa osakkeelta, yhteensä ,00 euroa ja ,00 euroa siirretään hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten. Jos hallituksen esitys hyväksytään, ovat yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot seuraavat: Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vapaa oma pääoma Varmuusrahasto Yhteensä euroa euroa euroa euroa Vuonna 2003 yhtiön osakepääoma ja vapaat omat rahastot olivat euroa. Turussa 23. maaliskuuta 2005 Jan-Erik Stenman puheenjohtaja Thor Sourander varapuheenjohtaja Torbjörn Jakas Margolit Söderholm Matti Ruohonen toimitusjohtaja

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet Veritas Henkivakuutus Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003 VUOSIKERTOMUS VERITAS-RYHMÄ 2003 SISÄLLYSLUETTELO VERITAS-RYHMÄ Johtajiston puheenjohtajan puheenvuoro............... 4 Veritas lyhyesti...................................... 7 Motivoitunut henkilökunta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Vuosi 2007 oli yhtiön 88. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus Veritas-ryhmä 2001 Vuosikertomus Henkilökohtainen, joustava ja luotettava palvelu Monipuolinen tuotevalikoima Asiantunteva henkilökunta Pitkä kokemus Aina lähellä Veritas - pienen askeleen edellä Veritas-ryhmän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Vuosi 2008 oli yhtiön 89. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot