Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013"

Transkriptio

1

2 Peliongelmat ilmiönä Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö

3 Peliongelma vrt päihdeongelma Toiminnallinen riippuvuus Salaaminen Talous korostuu Käyttäytymisterapia Diagnoosi hillitsemishäiriöissä Kenelle hoito kuuluu Aineriippuvuus Toleranssi kasvaa Fysiologiset muutokset Lääkehoidot Vieroitusoireet Päihderiippuvuus diagnoosina

4 Miksi pelataan? Leikkiä Viihdettä Ajanvietettä Seurustelua Jännittävää Hyväntekeväisyyttä Arvostuksen saaminen Taidon kasvattaminen Ammattimaista toimintaa Pakopelaaminen Haave paremmasta elämästä eli taloudellisen hyödyn saaminen rahapelaaminen

5 Suhtautuminen rahapelaamiseen Rahasta pelaamista on pidetty eri aikoina syntinä, paheena ja jopa rikollisena toimintana. Yhteiskunnan muutosten myötä ovat muuttuneet myös ihmisten asenteet, ja nykyään rahapelaaminen on yleisesti hyväksyttyä. Nykyisissä asenteissa ja normeissa on havaittavissa jopa rahapelaamisen ihailua. Esimerkiksi pokerikulttuurissa rahapelaaminen voidaan nähdä ammattina, johon osa mediasta liittää suuret voitot ja glamour-elämän.

6 Rahapelit Panoksena rahaa, voitot ja tappiot rahaa Onnenpelit Arvontapelit (Lotto, Keno ) Raha-automaattipelit Raaputusarvat Kasinopelit Taitopelit Pokeripelit Vedonlyönti Veikkaus Totopelit (Thl)

7 Digitaalinen pelaaminen Tietokone ja konsolipelaaminen Verkkopelaaminen Mobiililaitteet (kännykät) Nuorten suosima pelimuoto (97% vuotiaista pelannut v. 2010) Pelaamisen hyvät ja huonot puolet Ajankäytöllinen haitta Pelien ikärajat: valvontavastuu

8 Pelaamisen jakautuminen yli 15-vuotiailla suomalaisilla (Luvut Suomalaiset rahapelaajina -selvityksestä, Taloustutkimus/STM 2007)

9 Rahapelaaminen, ongelmapelaaminen, peliriippuvuus, pelihimo Suomalaisten peliyhtiöiden tuotot ovat noin vuodessa (1,6 miljardia ) Peliyhtiöiden tuotot ovat yhtä kuin pelaajien tappiot Pelaajat häviävät toisin sanoen n euroa / päivä. Tappiot jakautuvat epätasaisesti: 5 % pelaajista vastaa 50 % kaikesta kulutuksesta. Mainittu 5%:n joukko häviää siis n joka päivä. Ongelmapelaajat ja peliriippuvaiset pääosin mukana tässä ryhmässä. Suomessa on arvioitu olevan n peliriippuvaista ja ongelmallisesti pelaavaa (THL/Taloustutkimus 2011) Suomalaisten rahapelaaminen 2011 tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista piti ongelmapelaamista vakavana ongelmana Suomessa (69% vastaajista) Keväällä 2008 Elintapa- ja terveyskyselyssä ilmoitti työikäisistä (15 64-vuotiaista) suomalaisista 2 prosenttia eli noin kokeneensa rahapelaamiseen liittyneitä ongelmia kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

10 Ongelmapelaaminen Pelaaminen on aina opittu tapa, ja sen muuttuminen ongelmalliseksi perustuu toiminnan toistamiseen. Psykologisesti tarkastellen pelaamisen toistaminen muuttaa ihmisen mielihyväjärjestelmää samalla kun pelaaminen opitaan liittämään tiettyihin tilanteisiin, hyvänolon tunteeseen tai itsensä tilanteista etäännyttämiseen. Ongelman muodostumiseen vaikuttavat niin psykologinen ja fyysinen alttius kuin sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Ongelmien syntyminen on yleensä useiden vuosien, jopa vuosikymmenten, pelaamisen tulos, vaikka pelaamalla voi päätyä etenkin taloudelliseen ahdinkoon jo hyvin lyhyessäkin ajassa.

11 Käsitteistä Ongelmapelaaminen on rahan ja/tai ajankäytöltään liiallista rahapelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti henkilön ja/tai hänen sosiaalisen ympäristönsä hyvinvointiin Diagnoosi: ICD-10 Pelihimo, F63.0 (käytössä Suomessa) Pelaamisen jaksoja väh. 2/vuosi Pelaaminen jatkuu, vaikka seurauksena olisi henk.koht. ahdinkoa Ei pysty itse lopettamaan pelaamista Pelaamisympäristö ja pelaamiseen liittyvät mielikuvat hallitsevat ajattelua ja mielikuvia

12 Altistavia tekijöitä

13 Pelaamisen riippuvuustekijät oppiminen uskomukset alttius raha pelimerkit voiton todennäköisyys päihteet taitoelementti pelipaikka tapahtuma nopeus pelien sijoittelu (Griffiths, Jaakkola 2008)

14 Pathways model- peliriippuvuuden synty YMPÄRISTÖTEKIJÄT POLKU 3 POLKU 1 POLKU 2 KLASSINEN JA OPERANTTI EHDOLLISTUMINEN EMOTIONAALISET ALTTIUDET BIOLOGISET ALTTIUDET TOTTUMUS CHASING IMPULSIIVISUUS OMINAISUUDET ONGELMAPELAAMINEN JA PELIRIIPPUVUUS Lähde: Blaszczynski A. &Nower L. (2001): A pathway model of problem and pathological gambling. Addiction 97, / Jaakkola 2009

15 Peliongelmien haittoja ( Pelaamisen haitat testi PGSI s. 70, Pelaamisen haitat ja korjaavat toimet s ) Talousongelmat (niukkuus, velat) Ajankäytön vääristyminen Läheisten kokemat haitat Pelaajan kokemat haitat Yhteiskunnalliset haitat Arjen hallinnan ongelmat Fyysiset ja psyykkiset terveyshaitat Pari-, perhe- ja muiden sosiaalisten suhteiden ongelmat Väkivallan riski Varkaudet, petokset Muut haitat? Huom! Ongelmat eri tasoisia, kaikilla ei kaikkia haittoja

16 KEHÄKELLO: (SELITYKSET) Ongelmapelaamisen prosessi Kello käy, mutta kehältä on mahdollista poistua Hoitoon hakeutuminen (tai oma apu) tapahtuu usein melko pian liiallisen pelaamisen jälkeen, jolloin pelaaja on havahtunut toimintansa järjettömyyteen. Pelaaja käy usein läpi jonkinlaista kriisiä ja kriisin vaiheista hoitoon hakeutuminen on yleistä reagointivaiheessa. Tässä jälkitilanteessa pelaaja tajuaa parhaiten pelaamisen seuraukset, jolloin niitä on hyvä käydä läpi. Pelaamisen vaiheessa ongelmallisesti pelaava ei useinkaan pysty muuttamaan käytöstään, vaan pelaa niin kauan kuin rahaa riittää tai pelipaikka on auki. Valmisteluvaihe on konkreettista toimintaa, johon voidaan vielä puuttua ja toimintaa voidaan muuttaa. Tärkeää on tiedostaa, mitkä toiminnot omalla kohdalla valmistelevat pelaamista. Mahdollisuus vahvistaa omia pelaamattomuustaitoja, hakea ulkopuolista tukea, miettiä vaihtoehtoista tekemistä, järjestellä elämää (esim. talousasiat), jne. Käydä läpi omia riskitekijöitä/ärsykkeitä, jolloin pelaaminen riistäytyy ja tehdä vara-suunnitelmia niiden varalle. Riskinä liian nopeasti ajatus, ettei peliasiat ole enää ongelma? Jälkitilanne: häpeä syyllisyys Toimintavaihe: pelaaminen Valmisteluvaihe: (kolikot, kone jne.) Seesteinen vaihe: helppo olla pelaamatta Luvan antaminen Lähtötilanne: ärsyke ulkoinen tai sisäinen Tunne: mielihyvän muistijälki aktivoituu Ajatus: pelaamista edistävät ajatukset aktivoituvat Tässä vaiheessa pelaaja tietoisesti tai tiedostamattaan antaa itselleen luvan pelata. Päätös on kuitenkin edelleen pelaajalla itsellään ja hän voi myös päättää lykätä pelaamisen aloitusta, jolloin mielihalu vaimenee tai päättää tehdä jotain muuta Tärkeää tunnistaa itselle merkittävät ärsykkeet ja pyrkiä välttelemään niitä. Voi myös tehdä pelaamista estäviä toimenpiteitä, kuten poistua paikalta tai tehdä tietoisesti muita asioita, tms. Tärkeää tunnistaa mistä mielihyvän muistijälki aktivoituu ja tulla tietoiseksi siitä, mitä mielihyvän kokemuksesta on tähän asti seurannut. Voi myös pohtia, mistä muusta voisi saada mielihyvää, vähemmillä haitoilla Tärkeää tunnistaa ajatukset, jotka edistävät pelaamista ja tulla niistä tietoisiksi. Ajatuksia voi sanoa ääneen tai kirjoittaa paperille ja arvioida sen jälkeen, ovatko ne järkeviä suhteessa kokemuksiin, mitä pelaamisesta on seurannut

17 Ongelmalliseen pelaamiseen liittyviä tunnusmerkkejä: Voimakas kiinnostus pelaamiseen, ja kiinnostuksen väheneminen muihin asioihin Pelaaminen suunniteltua pidempään ja suuremmilla summilla Runsas pelaamiseen ja sen ajatteluun tai suunnitteluun kuluva aika Pelaaminen varallisuuteen nähden kohtuuttoman suurilla summilla Pelipanosten kasvaminen ajan mittaan Pelaamisen salailu, peitetarinat, selittely Pelaamiseen liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet Voimakkaat mielialan vaihtelut Pelaamisesta johtuva velvoitteiden laiminlyönti, käytösmuutokset Pelaamisen haitalliset vaikutukset lähipiiriin

18 REIKÄLEIPÄ-MALLI 1. Millaista ongelmallinen pelaaminen on? 2. Miten ongelmallinen pelaaminen on vaikuttanut eri elämänalueisiin? 3. Mitkä asiat ovat vielä kunnossa pelaamisesta huolimatta? (voimavarojen arviointia) 4. Kuntoutumissuunnitelman laadintaa, tavoiteasettelua voimavaroja hyödyntäen ja haittoja minimoiden 5. Kuntoutumisen toteuttaminen/ korjaavat toimenpiteet kuntoutumissuunnitelman eri lohkoilla 6. Kuntoutumisen arviointi: muutokset pelaamisessa, haittojen väheneminen, pelaamisen käytetyn ajan suuntaaminen uudelleen mielekkääseen ja/tai hyödylliseen tekemiseen

19 1. Millaista ongelmallinen pelaaminen (reikä) on? Sisäiset arvot: itsensä toteuttaminen, luovuus, henkisyys, terveys, itsenäisyys, tasapaino 2) ulkoiset arvot: aineellinen menestys, status, tittelit Moraali: valehtelu, rikollisuus Usko, elämänkatsomus ARVOT JA MORAALI, EETTISYYS, USKO Talouden hoito ja rahan hallinta (taloussuunnitelmat, valvotut tilit, edunvalvonta ) Velat ja vastuut (velkajärjestelyt, velkojen ulosotot) 2. Miten ongelmallinen pelaaminen on vaikuttanut reikäleivän eri lohkoilla? Kuntoilu Sairaudet ja niiden hoito Lääkitykset Päihdekäyttö Seksi Hygienian hoito ONGELMALLINEN Pelaamista edistävät ajatukset, tunteet ja tilannetekijät Pelitapahtuma, pelitilanne, pelihistoria Pelaamisen edut / haitat Muutosmotivaatio, -suunnitelma ja-työskentely PELAAMINEN Asuminen Opiskelu /Työ Kodinhoito Asiointi Toimintakyvyn arviointi Vuorokausirytmin tarkastelu Ajankäytön hallinta 3. Mitkä asiat ovat kunnossa ongelmallisesta pelaamisesta huolimatta? Mieliala Psyykkiset sairaudet ja niiden hoito Keskittymiskyky Aloitekyky Kognitiiviset taidot Persoonallisuuden muutokset ( oma arvio ) Itsetunto, identiteetti Tunneilmaisutaidot SOSIAALINEN HYVINVOINTI Perhetilanne Lasten tilanne (lastensuojelun tarve) Työ/opiskelupaikan ihmissuhteet Harrastuksien kautta tulleet ihmissuhteet Vuorovaikutustaidot Viranomaisverkosto 4. Kuntoutussuunnitelman laatiminen: voimavarojen hyödyntäminen ja haittojen minimointi

20 Läheisellä oikeus apuun Läheinen voi hakea itse itselleen apua ja tukea esim. päihdeyksiköistä, kriisikeskuksista Läheiskurssi ( Jyväskylässä) Läheinen voi hakea apua yhdessä pelaajan kanssa: pari- ja perheterapia Väkivallan uhkaan apua esim. kriisikeskukset, Viola ry Läheinen voi hakea vertaistukea: Tuuletin, keskusteluryhmä läheisille a_laheisille/ Pelivoimapiiri, tekstiviestipalvelu läheisille

21 Koulutusta Viiden suora koulutus Pieksämäellä, toteuttajana Koulutuskeskus Agricola Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito - verkkokurssi (6op) Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky verkkokurssi (1op) Lisätietoa Ongelmapelaajien erityisohjaajakoulutus ( Diak-Helsinki Onpe-koulutus, oppisopimuskoulutusta 30 op) Pelissä hankkeen kehittämät infokoulutukset työyhteisöille ja hoitohenkilökunnalle

22 Hyödyllisiä linkkejä

23 Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksi otto ja pelaajan auttaminen - Esimerkkejä oppaan käyttömahdollisuuksista

24 Asiakastapaus: tunnistaminen, puheeksiotto Tilanne 1 23-vuotias ammattikorkeakoulun opiskelija tulee terveydenhuollon lääkärin vastaanotolle. Lopettanut aktiiviurheilijauran, muuttanut muualta opiskelupaikkakunnalle, asuu avoliitossa. Kertoo lääkärille: Mieliala on matala, olen alakuloinen, en saa kunnolla nukuttua, vuorokausirytmi menee sekaisin, minulla on kovaa päänsärkyä ajoittain. Uskon vaivojeni johtuvan stressistä kovien opiskelupaineiden ja taloushuolien vuoksi. Onko mahdollista saada sairauslomaa jotta saisin unirytmini korjattua?

25 Mitä lääkäri pohtii / tekee? Haastattelee asiakkaan ja sulkee pois mahdollisen päihdekäytön Toteaa keskivaikean masennuksen (BDI-testin avulla) Päättää aloittaa lääkityksen masennusoireisiin ja univaikeuksiin Kirjoittaa lähetteen niska-hartiaseudun hoitoon fysioterapiaan päänsäryn helpottamiseksi Antaa kahden viikon sairausloman

26 Mitä peliongelma johdosta olisi voinut tehdä? Kysyä talousongelmien taustoja Kysyä univaikeuksien taustoista enemmän Kysyä suoraan pelaako potilas öisin? Huomioitavat tekijät / vihjeet: Nuori mies, kuuluu riskiryhmään ongelmapelaamisen osalta Oireisto viittaisi öisin tapahtuvaan pelaamiseen vuorokausirytmin sekä niska-hartiaseudun vaivojen ja päänsäryn osalta

27 Asiakastapaus: tunnistaminen, puheeksiotto Tilanne 2 23-vuotias amk-opiskelija tulee marraskuussa sosiaalitoimistoon sosiaalityöntekijän vo:lle hakemaan toimeentulotukea. Kertoo että opintotuki ei riitä elämiseen ja lisäksi hakee tukea lääkeostoihin ja fysioterapiakuluihin. On nostanut syksyllä opintolainan joka mennyt kodin hankintoihin, asumiseen ja elämiseen eikä nyt ole enää kuin pieni opintotuki ja asumislisä käytössä. Kuitteja ei hankinnoista kuitenkaan ole esittää, koska kertoo ostaneensa tarvikkeita kavereilta ja kirpputorilta eikä kuitteja ole ymmärtänyt säilyttää. Asuu avoliitossa ja tyttöystävä myös opiskelee.

28 Mitä sos.tt pohtii / tekee? Tutkii tiliotteet ja toteaa useita nostoja opintotukipäivinä, tilisiirtoja Ålands penningsautomatföreningille. Toisaalta tiliotteilla useita pieniä panoja( ) Opiskelija selittää pienet nostot ja panot vippeinä kavereilta ja vanhemmiltaan sekä pikavipit on otettu elämiseen ja ruokaan Tekee laskelman jossa ei huomioida kuitittomia tapahtumia ja tulouttaa pikavipit/ lainat tulona. Laskelmaan vaikuttaa myös avopuolison tulot Laskelma jää positiiviseksi ja hylkää hakemuksen, mutta epäilys ongelmallisesta pelaamisesta on herännyt (oppaan sivut ja s. 66)

29 Mitä sos.tt pohtii / tekee? Nostaa esiin pelaamisen mahdollisuuden tiliotteiden pohjalta ja kysyy asiasta ( oppaan s. 67, vaihtoehto 2) Asiakas myöntää pelaavansa nettipelejä Asiakas on halukas hoitamaan ongelmalliseksi muodostunutta pelaamistaan, jonka johdosta stt antaa aiheeseen liittyvää materiaalia(esitteet), listaa pelaamista rajoittavista keinoista ja palveluista (s.77-81) sekä pelaamisen haitat testin (s.70) Sopii uuden ajan mahdollisten jatkotoimien vuoksi (hoitoon hakeutuminen, maksusitoumukset, edunvalvonnan tarpeet, tuki avopuolisolle)

30 Mitä sos.tt pohtii / tekee? Sos.tt. on selvittänyt valmiiksi hoidolliset vaihtoehdot seuraavaa tapaamista varten Tarkistaa seuraavalla tapaamisella millaiset havainnot asiakas on itse tehnyt pelihaittatestin kautta ja mitä muutoksia hän on omiin toimiinsa pelaamattomuuden osalta tuonut, tarvitseeko avopuoliso tukea asian johdosta Asiakas ja työntekijä sopivat seuraavalla tapaamisella jatkotoimenpiteistä: varaavat aikaa hoitopisteeseen, pohtivat rahankäytön osalta tukitoimia (opas s. 79 ja 81)

31 Huomioita ongelmapelaamisen osalta Havaitut vihjeet on syytä aina nostaa puheeksi / tarkistaa mistä on kyse Esitemateriaalin pitäminen näkösällä helpottaa puheeksiottoa Palvelupolkujen selvittäminen ja hoitoon ohjaus asiakkaalle Motivointia hoidon hakemiseksi ja läheisten tilanteen huomioon ottaminen Pelaamista rajoittavat toimet käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Ongelmapelaaja salaa pulmansa mahdollisimman pitkään kysyminen toistuvasti ja asian esiin ottaminen moralisoimatta ( turvallisen ilmapiirin luominen, pelaamisen puheeksi ottaminen vakavana mutta hoidettavana ongelmana) Ongelmaan puuttuminen on hyvää asiakaspalvelua Hoitoon hakeutumiselle voi olla monia esteitä (opas s. 20), joita on pyrittävä poistamaan

32 Asiakastapaus: hoito Asiakas tulee hoitopisteeseen (kriisikeskus, a- klinikka, mielenterveyskeskus jne) Kertoo seuraavaa: pelasin kaikki rahani ja nyt tälle asialle on tehtävä jotain. Sain rahaa sosiaalitoimistosta elämiseen mutta pelasin kaikki ja laskut ovat edelleen maksamatta. En pysty ostamaan ruokaa ja vuokrarästit ovat johtamassa häätöön. Asiakas on kovin ahdistunut, puoliso uhkaa erolla, talous on umpikujassa, hänellä on kovin näköalaton olo ja itsetuhoisia ajatuksia

33 Mitä työntekijä pohtii / tekee? Työntekijä rauhoittaa asiakasta, antaa kertoa tilanteesta Tekee arviointia tilanteen vakavuudesta ja pohtii asiakkaan olevan selkeästi kriisitilanteessa ja reagoivan normaalein kriisireaktioin ( Opas s ). Auttaa asiakasta palastelemaan ongelmavyyhtiä pienempiin ymmärrettäviksi ja hallittaviksi palasiksi ( esim oppaan reikäleipää apuna käyttäen s )

34 Mitä työntekijä pohtii / tekee? Käy läpi asiakkaan kanssa toimivia / toteuttamiskelpoisia pelaamisen estoja ja rajoitteita (s ) Antaa kirjallista materiaalia (myös läheisille suunnattua) ja rohkaisee asiakasta kertomaan pelaamisesta läheisille, kerrotaan läheistenkin tarvitsevan apua/tukea Huolimatta siitä että asiakas kertoo vahvasta motivaatiosta ja päätöksestä olla pelaamatta, työntekijä tiedostaa että motivaatio voi laskea ahdistuksen ja syyllisyyden helpottaessa muttei kuitenkaan vie pois ongelmaa, jonka vuoksi varataan vielä uusi aika/ aikoja tilanteen arviointia varten Arvioidaan keskustellen asiakkaan voimavaroja, ongelman vakavuutta ja mahdollisia muiden palveluiden tarpeita (esim. velkaneuvonta, lääkäripalvelut, laitospalvelut)

35 Mitä työntekijä pohtii / tekee? Seuraavien käyntien teemat/ sisällöt Tilannearvio miten on mennyt Tiedollinen anti (psykoedukaatio) pelihimosta ja riippuvuudesta ilmiönä (s oppaassa) Asiakasta ohjataan tutkimaan (s.27-28) millaisissa tilanteissa pelaamista tapahtuu (ajatukset, tunteet, ärsykkeet) s , s , s. 96 Tehdään asiakkaan kanssa tavoiteasettelua hoidon osalta ja siihen liittyviä yhteistyösopimuksia (s. 92) Laaditaan yhdessä kuntoutumissuunnitelma pelaamisen rajoittamistoimien ja pelaamisen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi / poistamiseksi ( reikäleipä s. 83 ja 91-95)

36 Ongelmapelaamisen erityiskysymykset hoidossa (s ) Häpeä Syyllisyys Voimakas salaaminen Talouskysymysten korostuminen (s. 50) Rahankäyttöön liittyvät taidot Pelaamista edistävät ajatukset ja niiden realisointi Pelaamiseen liittyvä vahva ambivalenssi (s.27) Pelihimon fysiologinen ymmärrys Ongelmallinen pelaaminen on vaihtuva olotila (kehäkello) Pelaamisen taustalla useita tekijöitä (s.12) Pelimuodon merkitys hoidollisissa toimenpiteissä (onnenpelit vai taitopelit) s. 48 Tukiverkon merkitys korostunutta (läheiset ja vertaistuki)

37 KIITOS!

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Riskipelaaminen 10.5.2017 Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Miksi puhua rahapelaamisesta? Voisiko asia kuulua minulle? Miksi rahapelaamisesta pitäisi puhua? Riskipelaaminen tai peliongelma ei näy

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS)

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Rahapelaajan velkakierre Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Veikkauksella monopoliasema rahapelien tarjoamiseen, jonka perusteena rahapelihaittojen ehkäisy - tuotot ovat suotuisa

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit PELIADDIKTIO Raha- ja netti pokeri pelit NÄILTÄ SIVUILTA LÖYTYY Tietoa rahapeleistä Pelaamisen yleisyydestä Kuka pelaa ja miksi? Lainsäädäntö joka koskee rahapelaamista Onko pelaaminen ongelma? Mitä ongelmalle

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Lahti 11.10.2017 EHYT ry Koulutuksen sisältö 1. Koulutuksen tavoitteet 2. Rahapelaaminen ja rahapeliongelma 3. Rahapelaamisen puheeksioton haasteet -työpaja

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

Miten tunnistaa pelihimo?

Miten tunnistaa pelihimo? Miten tunnistaa pelihimo? Päihdelääketieteen luentosarja / Syksy 2008 4.9.2008 Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Peluuri Rahapelit Rahapelien pelaaminen Panos rahaa ja voitto/tappio rahaa Rahapelien tuotto

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

Rahapelitesti - SOGS-R

Rahapelitesti - SOGS-R Rahapelitestin (SOGS-R) avulla voi arvioida, kuinka ongelmallista oma pelaaminen on. Testin perusteella ei voi tehdä diagnoosia peliongelmasta. Testin tarkoitus on kiinnittää huomio niihin tekijöihin,

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Työikäisten ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Tiedon lisääminen Valmista materiaalia

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO LIIKAA P LISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3. tarkistettu painos, 2015 Teksti: Mari Pajula 3. painoksen tarkastaneet:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat www.thl.fi/ pelihaitat Verkkosivusto rahapelihaittoja työssään kohtaaville Lie Bet pikatyökalu rahapeliongelman tunnistamiseen 1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat Pelin merkit Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville Sisältö 1 Johdanto 2 2 Rahapelaaminen ja rahapelit 3 3 Ajanvietteestä riippuvuuteen rahapelaamisen tasot

Lisätiedot

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Perhetyön koulutus 23.9.2014 14.10.2014 Minna Kesänen 1 Käsitteet Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio on rahaa tai

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen, hoito 14.11.2013 Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Lasten ja nuorten liikapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Aikuisen vastuu Vanhempien roolin

Lisätiedot

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke Mistä puhutaan, kun puhutaan ongelmallisesta pelaamisesta Mediakasvatuksesta

Lisätiedot

Lataa Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi (10 kpl) - Irene Komu. Lataa

Lataa Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi (10 kpl) - Irene Komu. Lataa Lataa Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi (10 kpl) - Irene Komu Lataa Kirjailija: Irene Komu ISBN: 9789523023949 Sivumäärä: 43 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.99 Mb Tämä opas kertoo

Lisätiedot

Liikaa. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta TUKIAINEISTO / Pelihaitat Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Pelitaito-projekti EHYT ry:n viisivuotinen projekti (2010 2014) Pelaamisella tarkoitetaan digitaalista

Lisätiedot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Neurofysiologian dosentti, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mielenterveys- ja päihdepalvelut-osasto Taustaa www.yours4money.org www.feeclub.com

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia rahapeliongelmista

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia rahapeliongelmista Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia rahapeliongelmista Erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos Pelitukifoorumi, Pieksämäki, 10.5.2017 10.5.2017 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 Johdanto Rahapelaaminen

Lisätiedot

Peliongelman tunnistaminen

Peliongelman tunnistaminen Peliongelman tunnistaminen XIII Valtakunnalliset Päihdepäivät 14.9.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Rahapelit 1 Rahapelien pelaaminen

Lisätiedot

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa Lataa Rahapeliriippuvuus Lataa ISBN: 9789516564855 Sivumäärä: 224 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.17 Mb Suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia. Suurin osa suomalaisista pelaa ainakin satunnaisesti

Lisätiedot

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta TUKIAINEISTO / Pelihaitat Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu 24.10.2016 Aikataulu ja sisältö Ma 24.10 klo 12:30-15:45 (4h) Päihdeongelma, ongelman tunnistaminen, puuttuminen Ke 26.10 klo 12:30-15:45

Lisätiedot

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ TUKIAINEISTO / Pelihaitat LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma.

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma. Matkalla muutokseen Jos pelaaminen haittaa elämääsi ja harkitset muutosta tämä opas voi olla sinua varten. Tämän oppaan avulla voit oppia ymmärtämään pelaamistasi, selvittää muutosmotivaatiotasi, ja tutkia

Lisätiedot

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO P LIN MERKIT Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO PELIHAITAT TUKIAINEISTO Sisältö Lukijalle...3 1 Rahapelaaminen ja rahapelit...5 2 Ajanvietteestä riippuvuuteen

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lähde: Ikärajat.fi; RAY

Lähde: Ikärajat.fi; RAY Alaikäinen saa pelata K18-pelejä, mutta vain oman vanhemman seurassa. TARUA. K18-ikärajassa ei ole joustovaraa, vaan se on aina voimassa riippumatta aikuisen myös omaan perheeseen kuuluvan - läsnäolosta.

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2011. Teemana pelaaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2011. Teemana pelaaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2011 Teemana pelaaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Johdanto...2 Mitä peliongelmalla tarkoitetaan?...3 Kemiallinen ja toiminnallinen riippuvuus...3 Rahapelaamiseen liittyvät

Lisätiedot

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten etujärjestö Muistisairaita

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Esityksen teemat Mitä sairaus tarkoittaa lapselle ja nuorelle? Miten sairaus näkyy perheessä? Mitä ja

Lisätiedot

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto)

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto) Tilannearvio SOS-hanke PILOTTI 1. Perustiedot Asiakkaan nimi: Osoite: Työntekijä: Päivämäärä: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut (

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta OHJEISTUS DIASARJAAN 1 Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta Diojen sisällysluettelo: 1. Kansidia: Tiesitkö, että kaiken rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta? 2. Miksi tarvitaan uusi ikäraja? 3. Mitä

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Työikäinen terveydenhuollossa I 12.9.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Anne Pitkänen sosiaalityöntekijä, työnohjaaja SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen,

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja.

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja. POHDIN projekti Blackjack Blackjack on pelinhoitajaa vastaan pelattava korttipeli mutta myös ns. uhkapeli 1. Kun kyseessä on ns. rahapeli, niin ikäraja Suomessa on tällaiselle pelille K-18. Blackjackissä

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen ja hoito 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Nainen ja peliongelma Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Ryhmän prosessi Ryhmän synty Tutustuminen ja pelitarinat Ryhmä tiivistyy Kesätauko Syksyllä takaisin ruotuun Yhteisen työskentelyn vaihe

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa viikossa Ei koskaan

mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa viikossa Ei koskaan Olotilakysely Käyttämäsi Parkinson-lääkkeet: Muut lääkkeet, joita otat säännöllisesti mg kertaa viikossa 1. Mieliala Oletko alakuloinen? Onko sinulla masennusta? Itkettääkö sinua ilman syytä? Ahdistaako

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri/ Sininauhaliitto (Pelihaitat) Takuu-Säätiön Talous- ja velka-asioiden

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ TUKIAINEISTO / Pelihaitat SUHTEET PELISSÄ Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Erilaisia rahapelaamisen haittoja

Lisätiedot

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ TUKIAINEISTO / Pelihaitat SUHTEET PELISSÄ Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Erilaisia rahapelaamisen haittoja

Lisätiedot