TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Heinämäki Anna-Kaisa Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka Silvennoinen Seppo varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Elovaara Tiina Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja, esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri, sihteeri, TKS Yli-Rajala Juha kuntajohtajakokouksen pj., Tampere, Kutsuttu kokoukseen: Ruokonen Tommi talous- ja hallintopäällikkö, Pirkkala, 19 Laine Toni kehittämispäällikkö, TKS, 19 Anna-Kaisa Ikonen puheenjohtaja Juhani Pohjonen sihteeri 1/25

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2017 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Seppo Silvennoinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2017 Todistaa Juhani Pohjonen 2/25

3 Käsiteltävät asiat: 15 KOKOUKSEN AVAUS 4 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 18 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 19 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSLASKENTA VUODELTA HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN, KESKUSTELU SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , EHDOTUS KUNNALLISHALLITUSTEN SEUTUPEREHDYTYS HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET KAUDELLE SEUTUHALLITUKSEN ITSEARVIOINTI KAUDELTA SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 25 3/25

4 15 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Ikonen avasi kokouksen klo /25

5 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/25

6 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Atanas Aleksovski. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Pöytäkirjana tarkastajaksi valittiin Seppo Silvennoinen. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/25

7 18 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuhallituksen edellisen kokouksen toimeenpano ASIA Kaupunkiseudun työllisyyspalvelun alueellinen kokeilu , tilannekatsaus Elinkeinojen seudullisen vetovoimaprofiilityön käynnistäminen Seudullisen asuntotuotantoinformaation kehittämisen pääperiaatteet Seutustrategian toteutusohjelma , luonnos Seutusuunnittelupäällikön ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön irtisanoutuminen ja rekrytointiprosessi Kilpailukykysopimuksen soveltaminen kuntayhtymässä TOIMEENPANO Sopimusehdotukset on käsittelyssä kuntajohtajakokouksessa MASTO valmistelee asiaa. Käynnistyy seutusuunnittelupäällikön nimeämisen jälkeen MASTO valmistelee asiaa. Käynnistyy seutusuunnittelupäällikön nimeämisen jälkeen Ehdotus hyväksytään tässä kokouksessa kuntiin lähetettäväksi Prosessin etenemistä selostetaan kokouksessa. Toimenpiteet otettu käyttöön alkaen Seutustrategian käsittelyt jäsenkunnissa Kangasala, valtuusto hyväksynyt 9.1., ei ponsia/muutoksia Lempäälä, valtuusto käsittelee esitys on että hyväksytään yhteisen esityksen mukaisesti Nokia, valtuusto hyväksynyt 31.1., ei ponsia/muutoksia Orivesi, valtuusto hyväksynyt yhteisen esityksen mukaisesti Pirkkala, valtuusto hyväksynyt yhteisen esityksen mukaisesti Tampere, valtuusto hyväksynyt Vesilahti, valtuusto hyväksynyt Ylöjärvi, valtuusto on hyväksynyt 6.2., sisältää yhden ponnen Kokoustiedotteet ja muistiot: - KJK muistio Maankäytön ja asumisen työryhmä, Liikennejärjestelmätyöryhmä, Infrapalvelujen työryhmä, Ennakkotiedot joulukuunkuun 2016 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. 7/25

8 Väkiluku, Väkiluku, Muutos, tammi-joulu 2016 Muutos%, tammi-joulu 2016 Muutos%, tammi-joulu 2015 Työttömyys%, joulukuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,9 % 0,4 % 13,1 12,7 Lempäälä ,9 % 1,4 % 12,6 12,5 Nokia ,1 % 1,0 % 14,6 14,7 Orivesi ,9 % -1,8 % 14,1 14,8 Pirkkala ,4 % 1,2 % 11,0 11,5 Tampere ,4 % 0,9 % 18,3 18,4 Vesilahti ,6 % -0,1 % 12,3 12,4 Ylöjärvi ,2 % 1,5 % 11,5 13,4 Kaupunkiseutu ,1 % 0,9 % 16,2 16,4 Kehyskunnat ,7 % 0,9 % 12,8 15,5 Turun seutu ,6 % 0,7 % 13,7 14,3 Helsingin seutu ,3 % 1,2 % 11,4 11,7 Oulun seutu ,8 % 16,3 16,3 Pirkanmaa ,6 % 0,5 % 15,6 15,9 Suomi ,3 % 0,3 % 7,9 9,3 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 8/25

9 Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 9/25

10 19 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSLASKENTA VUODELTA 2015 Kehittämispäällikkö Toni Laine. Tampereen kaupunkiseudulla on jo useiden vuosien ajan seurattu kunnallisen päiväkotihoidon kustannusten kehittymistä. Laskennasta saatujen hyvien kokemusten perusteella uutena seudullisena laskentana on aloitettu perusopetuksen kustannuslaskenta. Perusopetuksen osalta seudullisen kustannuslaskennan tavoitteet ja tarpeet ovat samat kuin päivähoidossa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa seudullisin vertailutiedoin ja parantaa perusopetuksen kustannusten läpinäkyvyyttä. Laskennan avulla kunnan järjestämälle ja tuottamalle palvelulle on pyritty saamaan vertailukelpoinen hinta. Laskenta toimii vertailevana työkaluna seudun kunnissa, ja siten luo pohjaa toimintojen kehittämiselle. Perusopetuksen kustannuslaskenta toteutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tiedoilla, ja laskentaa tullaan kehittämään jatkossa. Vertailutieto aiempaan vuoteen on saatavilla tulevina vuosina. Vertailu käsittää perusopetuksen tiedot, ilman esiopetusta. Toimintatietomäärittelyiden laadinnassa on hyödynnetty Kuntaliiton laatiman Kouluikkunan tunnuslukujen määritelmiä. Kerättävät tiedot poikkeavat niistä kuitenkin joltain osin. Kustannustiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin ja määrittämiin talous- ja toimintatilaston tietoihin. Lähtökohtaisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, mikä on syytä muistaa tulkintoja tehtäessä. Luvuista ei voi tehdä johtopäätöksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. Edellä mainittuihin tekijöihin liittyen kuntajohtajakokous linjasi, että aineiston analyysia tulee kehittää. Kuntien johtavat viranhaltijat ovat tämän linjauksen mukaisesti auttaneet laskennan toteuttajaa analyysin syventämisessä. Tarkempi kustannusanalyysi on liitteenä. Perusopetuksen viitekehystä seudulla kuvaa nopea oppilasmäärän kasvu. Lukuvuodessa seudun peruskoulun oppilaiden määrä oli kasvanut noin 700 oppilaalla eli 2,0 prosentilla. Seudun oppilasmäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi. 1. ja 9. vuosiluokan oppilasmäärän erotus on noin 800 oppilasta, mikä jo ilman muuttovoiton huomioimista merkitsee seudun oppilasmäärän huomattavaa kasvua. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa eroja seudun kuntien välillä syntyy jonkin verran. Korkeimmat kustannukset ovat Orivedellä ja Ylöjärvellä (n. 8850e) ja Tampereella (n. 8600e). Matalimmat oppilaskohtaiset kustannukset ovat Nokialla, (n. 7440e) ja Lempäälässä (n.7500e). Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset ovat n. (8000e). 10/25

11 Eroja selittävät osittain mm. hallinto- ja koulukuljetuskustannukset, mutta lisäksi opetuksen kustannuksissa on seudulla huomattavia eroja. Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen selostaa asiaa kokouksessa. Kehittämispäällikkö Toni Laine on kutsuttu kokoukseen Liitteet: - Perusopetuksen kustannuslaskenta Perusopetuksen seutuvertailun analyysi Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi perusopetuksen kustannusseurannan vuodelta Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 11/25

12 20 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN, KESKUSTELU Seutusihteeri Pohjonen Uuden kuntalain (410/2015) tultua voimaan on tarvetta uudistaa myös kuntayhtymän hallintosääntöä. Valtaosa on kuntalain uudistuksesta johtuvia teknisluonteisia muutoksia, mutta hallintosääntöä on mahdollista tarkistaa samassa yhteydessä myös joiltakin muilta osiltaan. Uutta hallintosääntöä on tarkoitus soveltaa alkaen. Kaikkiaan kuntalain aiheuttamat muutokset ovat melko vähäiset. Hallintosääntöuudistusta ohjaa kuntalian 90, jossa luetellaan ne asiat joista hallintosäännössä on annettava määräykset. Valmistelussa huomioidaan soveltuvilta osiltaan kuntaliiton laatima hallintosääntömalli ja jäsenkuntien vastaavat uudistukset. Valmistelua tukevat asiantuntijoina lakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta Tampereelta ja hallintojohtaja Olli Niemi Pirkkalasta sekä JHTT Minna Ainasvuori. Hallintosäännön tarkastusosion valmistelee tarkastuslautakunta. Hallintosäännön valmistelun ja päätöksenteon valmistelu etenisi seuraavasti: keskustelu kuntajohtajakokouksessa 3.2. keskustelu seutuhallituksessa päätöskäsittely tarkastuslautakunnassa päätöskäsittely kuntajohtajakokouksessa 3.3. päätöskäsittely seutuhallituksessa hyväksyntä yhtymäkokouksessa toukokuussa. Kuntalain tuomia lähinnä teknisluontoisia muutoksia ovat: strategian asema toiminnan ohjausvälineenä, seutuhallituksen puheenjohtajan tehtävät, sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely, sidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnalle(rekisteri), viestintä, nähtävänä pitäminen yleiseen tietoverkkoon ja asiakirjahallinnon määräykset. Hallintosäännössä määritellään myös kuntayhtymän hallintoorganisaation järjestäminen ja toimivalta henkilöstöasioissa. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä olisivat edelleen yhtymäkokous, seutuhallitus ja tarkastuslautakunta. Kuntajohtajakokousen ja pysyväisluonteiset seututyöryhmät asettaisi edelleen seutuhallitus. Muut työryhmät asettaisi seutujohtaja. Vakanssit perustaisi ja kelpoisuusehtojen periaatteet määrittäisi seutuhallitus. Seutuhallitus nimittäisi seutujohtajan ja hyväksyisi kuntayhtymän palkkaryhmittelyn. Muu toimivalta henkilöstöasioissa olisi seutujohtajalla. 12/25

13 Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää ohjeistaa hallintosäännön jatkovalmistelua. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Atanas Aleksovski poistui kokouksesta. 13/25

14 21 SEUTUSTRATEGIAN TOTEUTUSOHJELMA , EHDOTUS Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus hyväksyi Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutusohjelman valmisteluperiaatteet kokouksessaan Tämän jälkeen toteutusohjelman valmistelua on jatkettu kuntajohtajien ja seutuhallituksen kanssa. Työtä on tukenut strategiaryhmä. Toteutusohjelma laaditaan konkretisoimaan strategian pääviestejä ja tavoitteita. Toteutusohjelmassa kuvataan strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet sekä strategian seurantatapa. Se on tarkoitus hyväksyä seutuhallituksessa ja kunnallishallituksissa. Menettelyllä lisätään kunnallishallitusten osallistumista seutuyhteistyöhön. Toteutusohjelman aikajänne on valtuustokausi , ja sen 1. vuosi, talousarviovuosi 2017 on jo käynnissä. Toteutusohjelmaa tarkennetaan vuosittain kuntayhtymän talousarvioprosessin alussa, ja kuntayhtymän budjettitavoitteet johdetaan toteutusohjelmasta. Myös kuntien talousarviosuunnittelussa tulee näkyä kytkentä toteutusohjelmaan. Toteutusohjelman ehdotus on valmistunut seutuhallituksen ja seutustrategiaryhmän sekä seututoimiston työnä. Ehdotuksessa on huomioitu seutuhallituksen ohjaus mm. tavoitteiden konkretisoimiseksi sekä vastuutahojen määrittelyksi. Strategian seuranta esitetään tehtäväksi laadullisen arviointina. Siinä seurantamenettelyä kehitetään mittaroinnin sijaan kerronnallisen tilannekuva-analyysin toteutusennusteen suuntaan, jonka uskotaan lisäävän seurannan kiinnostavuutta ja ohjauksen proaktiivisuutta. Arviointi on tarkoitus liittää vuosisuunnitteluun. Työssä strategiatyöryhmällä olisi keskeinen rooli. Osa strategian toteutusta on ns. seututyöryhmien rakenne. Sen nykymuodosta valmistellaan analyysi kuntajohtajille yhdessä työryhmien puheenjohtajien kanssa 17.2 kokoukseen. Liite: -Toteutusohjelma , ehdotus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättä hyväksyä toteutusohjelman toimenpiteet ja 14/25

15 esittää jäsenkunnille, että toteutusohjelma käsitellään kunnallishallituksissa. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 15/25

16 22 KUNNALLISHALLITUSTEN SEUTUPEREHDYTYS Seutusihteeri Pohjonen Uusille valtuutetuille on valtuustokauden alussa pidetty ns. seutuperehdytys, jossa on käyty kattavasti läpi seutuyhteistyön tuloksia, organisointia, toimintatapaa ja lähivuosille asetettuja tavoitteita. Valtuutetuille on myös jaettu kirjallista materiaalia seutuyhteistyöstä. Perehdytys on yleisimmin tapahtunut valtuuston kokouksen yhteydessä. Näitä perehdytyksiä on tarkoitus jatkaa yhdessä kuntien kanssa. Seutustrategian uudistuksen myötä on nostettu esille kunnallishallitusten entistä tärkeämpi rooli seutuyhteistyön ohjaajana. Keskusteluyhteyttä seutuhallituksen ja kunnallishallitusten välillä on tarkoitus elävöittää ja lisätä. Esim. strategian toteutusohjelman hyväksyvät kunnallishallitukset. Vuosittain kuntayhtymän talousarviomenettelyssä täsmennetään kunkin vuoden seutuyhteistyön tavoitteet. Samoin vuosittain on tarkoituksen mukaista tarkastella miten seutustrategian toteuttaminen näkyy kuntien talousarvioissa. Seutustrategian uudistamistyön aikana toteutettiin kaksi jäsenkuntien kunnallishallitusten yhteistä työpajaa, jotka onnistuivat erinomaisesti. Osallistujia oli paljon, työskentelyilmapiiri oli hyvä ja keskustelua käytiin aktiivisesti. Vastaavanlaisten tapahtumien toivottiin jatkuvan esimerkiksi seutustrategian jalkauttamisen ja toteuttamisen edetessä. Seutustrategian jalkauttamiseksi, kunnallishallitusten syvällisempää seutuyhteistyöhön perehdyttämistä varten ja keskusteluun seutuhallituksen kanssa olisi tarkoituksen mukaista järjestää yhteinen työpajatyyppinen perehdytystilaisuus. Samoin periaattein kuin toteutettiin seutustrategiatyöpajat. Kuntayhtymä vastasi ohjelman valmistelusta ja käytännön järjestelyistä. Kunnat käsittelivät asian kunnallishallituksissa ja sopivat matkustusyms. järjestelyistä sekä maksoivat tilaisuudesta kokouspalkkion. Kumpikin työpaja järjestettiin maanantaina, joka oli kunnallishallituksen kokouspäivä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää että kunnallishallituksille järjestetään seutuperehdytystilaisuus samoin periaattein kuin pidettiin seutustrategiatyöpajat ja että seutuperehdytyksen päivämäärä sovitaan kokouksessa. 16/25

17 Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus päätti, että kunnallishallitusten perehdytys järjestetään Tiedoksi. Lisätietoja. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 17/25

18 23 HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN Seutujohtaja Nurminen Edunvalvontatyö Pirkanmaan toimijoiden kesken on kehittynyt. Edunvalvontaryhmä on yhdessä käynnistänyt tavoitteiden päivittämisen hallitusohjelman puolivälitarkasteluun ja kehysriiheen Maakuntahallitus käy keskustelun tavoitteista helmi-maaliskuussa Kauppakamari julkaisee edunvalvontatavoitteensa Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi omat hallitusohjelmatavoitteet Teemat olivat 1. Suomen kakkoskeskuksen aseman vahvistaminen, 2. kansainvälisen ja sisäisen saavutettavuuden parantuminen, 3. kehittämiskärkien priorisointi ja pilotointi sekä 4. tuki kuntien uudistumiselle. Tämän jälkeen kaupunkiseudun kunnat ovat laatineet uuden Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian, hyväksyneet MAL3-sopimuksen sekä pyrkineet vaikuttamaan eri tavoin kaupunkiseudun huomioimiseen maakuntauudistuksessa. Kaupunkiseudun päivitetyt tavoitteet hallitusohjelman välitarkasteluun perustuvat em. linjauksiin. Kaupunkiseudun tavoitteet: 1. MAL-sopimusmenettelyn jatkuminen - Kaupunkiseudun kuntien ja valtion MAL-sopimusmenettely jatkuu, ja MAL4-sopimuksen valmistelu aloitetaan vuonna Kansainvälisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen - Tampere-Pirkkalan lentoasemaa kehitetään Suomen kansainvälisenä kakkoskenttänä ja kenttä varustellaan Helsinki- Vantaan varalaskukentäksi. Lisäksi panostetaan ilmailualan osaamiskeskittymän rakentumiseen lentokentän läheisyyteen. - Helsinki-Tampere -junayhteyksiä nopeutetaan ja valtateiden 3, 9 ja 12 parantamista edistetään (pitkänaikavälin liikenneinfraohjelman laadinta). 18/25

19 - Lähijunaliikennettä ja raitiotieliikennettä kehitetään kaupunkiseudun sisäisessä joukkoliikenteessä (Ehdotus lähijunaliikenteen kokeilualueesta) 3. Suurten kaupunkiseutujen erityisasema maakuntauudistuksessa - Suurten kaupunkiseutujen rooli huomioidaan MALsuunnittelussa, työllisyydenhoidossa sekä elinkeinojen ja kasvupalvelujen kehittämisessä maakuntauudistuksen toteutuksessa Pirkanmaalla 4. Elinvoimakunnan rakentaminen - Tulevaisuuden kunnan toteutumista tukeva hallituspolitiikka, digikunta -edellytykset ja mahdollistava kokeilupolitiikka - Kasvuedellytykset bio- ja kiertotalouden, materiaaliteknologian ja cleantech -toimialoille. - Valtion tuki korkeakouluyhteistyön/ Tampere3 toteutumiseen. Edunvalvontaryhmän yhteisinä tavoitteina ovat korostuneet ns. kolmoset : Tampere3, valtatie 3 ja 3. raide sekä Tampereen kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen. Tarkistettujen tavoitteiden viestinä aloitetaan maaliskuussa Pirkanmaan kansanedustajien tapaamisessa. Juha Yli-Rajala poistui kokouksesta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä selostuksen mukaiset kaupunkiseudun tarkistetut hallitusohjelmatavoitteet. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. edunvalvontakumppanit, muu viestintä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 19/25

20 24 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET KAUDELLE Seutusihteeri Pohjonen Kuntavaalit ovat , jonka jälkeen perinteiseen tapaan Pirkanmaan liitto laatii poliittisen edustavuuden mukaiset paikkalaskelmat ylikunnallisiin toimielimiin. Pirkanmaan liitto valmistelee asiaa omalta osaltaan ja pyytänyt perussopimukset, joista erilaisten toimielinten paikkamäärät käyvät ilmi. Kaupunkiseudun toimielinten nimeämisessä on ollut omat menettelynsä. Seutuhallitus Kuntayhtymän toimielinten valintaa koskevat samat säännökset kuin kunnan toimielinten jäseniä valittaessa. Kuntalain säännösten mukaisesti kuntayhtymän toimielimen kokoonpano on sovitettava siten, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmittymien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Toimielimen jäseniä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten tasaarvosta annetun lain säännökset: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Seutuhallituksen osalta tämä tarkoittaa vähintään kuutta miestä tai naista. Säädöstä tulkitaan erikseen sekä varsinaisiin että varajäseniin. Vielä on otettava huomioon kuntayhtymän perussopimuksen säännös, jonka mukaan yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta. Ensimmäistä seutuhallitusta valittaessa asiaa valmisteli työryhmä: Seppo Rantanen (pj) ja Pauli Välimäki Tampereelta, Seppo Kallio Nokialta, Pekka Lehtonen Kangasalta, Antero Saksala Pirkkalasta, Tuula Petäkoski-Hult Lempäälästä, Tapani Jarva Ylöjärveltä ja Mauri Penttilä Vesilahdelta. Työryhmän kokousmuistion mukaan seutuhallituksen kokoonpanon on oltava "paitsi poliittisesta ykkösketjusta koostuva, niin myös toimintakykyinen ja tuloksellinen suhteessa kokoon". Käytännössä tämä on tarkoittanut jäsenten valintaa ns. kunnanhallitusten kokouspiiristä, mu- 20/25

21 kaan lukien valtuustojen puheenjohtajisto. Näitä periaatteita on noudatettu. Tapana on ollut, että Tampereen pormestari on seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (2 kpl) ovat olleet kehyskunnista, puolueiden suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Perussopimuksen mukaan seutuhallituksen toimikausi on 2 vuotta. Tätä on toteutettu siten, että jäseniä ei ole vaihdettu koko neljän vuoden toimikauden aikana kuin perustellusta syystä. Esimerkiksi, jos jäsen on menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. kunnassa, hänet on vaihdettu. Myöskään ei ole käytetty automaattista rotaatiomallia, jossa varsinainen ja varajäsen olisivat vaihtaneet kahden vuoden jälkeen paikkoja keskenään. Eli käytännössä seutuhallituksen kokoonpano on päätetty neljäksi vuodeksi, jotta seutuyhteistyön asioihin perehtyminen on kattavaa. Eri puolueiden edustajia jäsenkunnissa on mahdollisuuksien mukaan kierrätetty. Kuntaliiton yleiskirjeessä on todettu, että kaikkien kiintiövaatimusten huomioiminen edellyttää usein käytännössä ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja, jotta toimielimen kokoonpanoa koskevat vaatimukset pystytään ottamaan huomioon. Vaalin suorittaminen ei käytännössä juuri onnistu muuten kuin yksimielisesti ns. "sopuvaalilla". Pirkanmaan liitto laatii teknisen laskelman luottamushenkilöpaikkojen jakautumisesta kuntavaalin tuloksen mukaan. Laskelmassa on mukana myös kuntayhtymän jäsenkuntien poliittisen edustavuuden huomioon ottava seutuhallituksen paikkajako. Laskelmaa varten Pirkanmaan liitto pyytää kaikilta ryhmittymiltä vahvistettua ilmoitusta siitä, kuuluvatko heidän sitoutumattomat ehdokkaansa Pirkanmaan sitoutumattomat ryhmittymään tai johonkin muuhun vastaavaan "yhteistoimintaryhmään". Ryhmittymien antamat vastaukset on huomioitu laskelmassa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan valintaa ohjaavat samat periaatteet kuin on selostettu edellä seutuhallituksen kohdalla. Perussopimuksen säädös on seuraava: Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa. Edellä mainittu Seppo Rantasen johtama työryhmä valmisteli myös kuntayhtymän ensimmäisen tarkastuslautakunnan valintaa. Hyvänä menet- 21/25

22 telynä nähtiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus olisi kehyskunnan edustajalla. Aikataulu ja menettely yhtymäkokouksessa Istuva seutuhallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle kesäkuun loppuun Näin uusi seutuhallitus voi aloittaa toimintansa viimeistään elokuussa Yhtymäkokouksessa on ollut tapana, että Tampereen edustaja tekee yhdellä kertaa nimitysehdotuksen kaikista seutuhallitukseen valittavista varsinaisista ja varajäsenistä sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi (2 kpl) valittavista henkilöistä. Myös tarkastuslautakuntaan nimettävät on esittänyt Tampereen yhtymäkokousedustaja. Toimintakaudelle aikaisempi istuva seutuhallitus asetti valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia pohjaesitys seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpanoksi ja lähettää se jäsenkunnille tiedoksi. Valmisteluryhmässä olivat Heikki A. Ollila pj (Kangasala) Päivi Kilpikari (Nokia) Kari Talasmäki (Pirkkala) Pentti Sivunen (Ylöjärvi) Pekka Kivekäs (Tampere) ja Tiina Kyöttilä-Vettenranta (Tampere, juristi). Puheenjohtaja Ollilan kutsumana teknisenä sihteerinä oli seutusihteeri Juhani Pohjonen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää keskustella menettelystä miten kuntayhtymän toimielinten valintaa valmistellaan. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Keskustelun jälkeen todettiin, että Helena Rissanen valmistelee asiaa eteenpäin. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/25

23 25 SEUTUHALLITUKSEN ITSEARVIOINTI KAUDELTA Seutuhallituksen toimikausi on kääntynyt loppusuoralle. Kahden vuoden jaksoa on leimannut ansiokas työskentely, joka korostui seutustrategian uudistamistyössä. Tämän kattavan uudistamistyön lisäksi on seutuhallitus käsitellyt mm seuraavia asioita: Rakennesuunnitelman toteuttaminen, MAL3-sopimus, MAL2- aiesopimuksen seuranta, maakuntakaava, lähijunaliikenne, joukkoliikenteen lippu- ja tariffijärjestelmän uusiminen, asuntopolitiikka ja kotouttaminen, henkilöliikennetutkimus, liikennealueiden tuotteistaminen. Päivähoidon seutuhakeutuminen, esi-, perus- ja lukio-opetuksen seudullinen opetussuunnitelma, toisen asteen koulutusyhteistyön tiivistäminen, palvelukiinteistöjen energiatehokkuus (TAPRE-hanke), rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli, ilmastostrategia Lentoaseman kehittäminen ja AiRRport-vision 2. vaihe, TEN-T - liikenneverkkoon kytkeytyminen, hallitusohjelmatavoitteet, maakuntauudistus, työllisyyspalvelun alueellinen kokeilu. Seutuhallituksen jäsenille laadintaan itsearviointikysely, jolla kartoitetaan seutuhallitustyön edellytyksiä, toimintakulttuuria ja yhteistyön toimivuutta sekä miten on onnistuttu eri asiakokonaisuuksissa. Lisäksi muodostuu kokonaisarvioi hallitustyöstä kuluneella hallituskaudella ja kerätään syötteitä tulevalle seutuhallituskaudelle. Kysely toteutetaan helppona nettikyselynä, johon vastaamaan pääsee sähköpostiin lähetetyn linkin kautta. Vastausaika on Yhteenvetoa vastauksista olisi mahdollista käsitellä seutuhallituksen kokouksessa Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää toteuttaa seutuhallitustyöskentelyn itsearvioinnin. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 23/25

24 26 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 92 :n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - Koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 24/25

25 27 SEURAAVAT KOKOUKSET 28 MUUT ASIAT 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokoukset keskiviikkoisin klo Ohessa on alustavia tietoja käsittelyyn tulevista asioista , Seutuhallituskauden itsearviointi Tilinpäätös 2016 Hallintosääntö 3.5., 31.5., (heinäkuussa ei kokousta), 30.8., 27.9., , ja Kokouksessa näytetään joitakin esimerkkejä paikkatietopohjaisista karttaesityksistä seudun työpaikoista ja yritysten toimipisteistä. Puheenjohtaja Ikonen päätti kokouksen klo /25

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/ Aika: 22.2.2017 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Saapuessasi soita oven oikealla puolella seinässä olevaa kelloa (kokouskeskus), niin ovi avataan. Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 3.2.2017 klo 8.15-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. 10-17 Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 16.12.2015 klo 9.01-11.05. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 137-147 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/ Aika: torstai 25.6.2015 klo 12.08-12.56 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. ENNEN KOKOUSTA RUOKAILUMAHDOLLISUUS RAVINTOLA ZIBERIASSA KLO 11.15-12.00

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017. Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo. Haapavesi, läsnä Ollila Päivi

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017. Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo. Haapavesi, läsnä Ollila Päivi 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 /2017 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Keskiviikko 6.9.2017 klo 19.00- Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila, Pulkkila-sali Näätänen Teuvo Haapavesi, läsnä Ollila Päivi Haapavesi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 Sivistyslautakunta 23.1.2018 AIKA 23.1.2018 klo 18.00 PAIKKA Peiponpelto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 24.2.2016 klo 10.35-11.05 Paikka: Tecnopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali, Kalevantie 2 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2017

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2017 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 10.5.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Tampereella 21.4.2017

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.30-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Haarla-Kettunen Inkeri, pj

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 45 Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kesäkuun kokouksen peruminen (yhteistoiminta-alueen asia)

44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 45 Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kesäkuun kokouksen peruminen (yhteistoiminta-alueen asia) Tampere Pöytäkirja 4/2017 1 (11) Aika 20.04.2017, klo 16:00-17:25 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Läsnäolo-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 5.4.2016 klo 9.07-11.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta Elina Kivimäki Juha-Pekka Mannila

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta Elina Kivimäki Juha-Pekka Mannila NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta 1.6.2017 31.5.2021 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 11.9.2017 klo 9.15 10.44 Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone 217, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Yhtymäkokous /

Yhtymäkokous / PÖYTÄKIRJA Kokouskutsu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.6.2007 klo 11.00, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

511 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

511 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Ote pöytäkirjasta 46/2017 1 (5) 511 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan TRE:3351/00.01.05/2017 Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Valmistelijan yhteystiedot Päätösvalmistelusuunnittelija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta 1.6.2017 31.5.2021 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 7.11.2017 klo 11.00 12.45 Kokouspaikka Nokian Vihnuskoti, Vihnuskatu 5 OSALLISTUJAT Reino Ojala

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/ Aika: torstai 17.12.2015 klo 12.00-12.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Perjantai 23.5.2014 klo 13.00 14.48 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot