ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu PL Tampere ILMANLAADUN PITOISUUSPROFIILIT TAMPEREEN RAITIOTIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN HORISONTAALISET PITOISUUSPROFIILIT KAHDEKSALLA KATUOSUUDELLA TAMPEREELLA BUSSI- JA RATIKKAVAIHTOEHDOISSA VUOSINA 2025 JA Enwin Oy Ari Tamminen Tarja Tamminen ENWIN OY ALV -rek Kivipöytälänkuja 2 Y- tunnus Pirkkala Puh/Fax:

2 Sisältö 1. Johdanto Mallinnusohjelma Liikenteen päästötiedot mallissa Hämeenkadun liikenne ja päästöt Muiden katuosuuksien liikenne ja päästöt Mallinnetut pitoisuusprofiilit Hämeenkadun ilmanlaatu Viiden katuosuuden ilmanlaatu Johtopäätökset ilmanlaadusta bussi/ratikkavaihtoehdoissa Mallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttavat tekijät LIITE 1. Typpidioksidin horisontaaliset pitoisuusprofiilit Hämeenkadulla LIITE 2. PM -hiukkasten horisontaaliset pitoisuusprofiilit Hämeenkadulla LIITE 3. Typpidioksidin horisontaaliset pitoisuusprofiilit viidellä katuosuudella LIITE 4. PM -hiukkasten horisontaaliset pitoisuusprofiilit viidellä katuosuudella ENWIN Oy

3 Johdanto Työssä mallinnettiin AERMOD-mallinnusohjelmistolla liikenteen aiheuttamat typpidioksidin (NO 2 ) ja PM -hiukkasten (hiukkaskoko < µm, katupöly sisältäen liikenteen suorat PM 2.5 hiukkaspäästöt) vuorokausipitoisuuksien horisontaaliset profiilit Hämeenkadun kolmella katuosuudella sekä viidellä muulla katuosuudella Tampereella. Mallinnukset tehtiin bussi- ja raitiotievaihtoehdoissa vuonna 2025 ja vuonna Työn tarkoituksena oli verrata bussi/raitiotievaihtoehtojen ilmanlaatuvaikutuksia tien läheisyydessä ko. katuosuuksilla eri vuosina. Liikenteen päästötiedot (kg/vrk/tien pituutta kohti, km) eri vaihtoehdoissa saatiin Tampereen kaupungilta. Päästöt on laskenut Trafix Oy. Hämeenkadulla pitoisuusprofiilit mallinnettiin Hämeenkadun länsiosaan (Näsilinnankadun kohdalle), Keskustorilta länteen sekä Hämeenkadun itäosaan (Aleksanterinkadun kohdalle). Muut katuosuudet, joihin pitoisuusprofiilien mallinnukset tehtiin sijaitsevat Pirkankadulla, Hatanpään valtatiellä, Itsenäisyydenkadulla, Sammonkadulla ja Hervannan valtaväylällä (Kuva 1). Pirkankatu, Hämeenkatu (länsi), Hämeenkatu (keskustorilta länteen), Hämeenkatu (itä), Hatanpaan valtatie, Itsenäisyydenkatu, Sammonkatu Hervannan valtaväylä Kuva 1. Katuosuudet, joista mallinnettiin ulkoilman typpidioksidin ja PM -hiukkasten (NO 2, PM ) horisontaaliset vuorokausipitoisuuden profiilit bussi- ja ratikkavaihtoehdoissa (ArcGIS online ESRI). Mallinnustyön on tehnyt TkL Tarja Tamminen Enwin Oy:ssä. Työn on tilannut Tampereen kaupunki.

4 Mallinnusohjelma Ilmanlaadun typpidioksidin ja katupölyn PM -hiukkasten pitoisuusprofiilit mallinnettiin AERMODmallinnusohjelmistolla. Työssä käytettiin vuosien Tampereen lentoaseman tuntisäätietoja ja Jokioisten vertikaalisia luotauksia tuulen nopeudesta ja lämpötilasta samoilta vuosilta. Vertailumalleissa ei huomioitu rakennuksia, mutta muu maaston muoto huomioitiin Maanmittauslaitoksen korkeusmallin mukaisesti. Pitoisuudet laskettiin tiestä etäännyttäessä molemmille puolille tietä 0--> 150 m-->250 m asti riippuen kohteesta. Kuva 2. Tuuliruusu (=mistä tuulee)tampere-pirkkala tuntisäätietojen mukaan vuosina Typpidioksidin mallinnuksessa huomioitiin typenoksidien ilmakemiallinen muutunta, otsonin tuntipitoisuudet ja NO 2 /NO x suhde päästöissä. Vuonna 2025 käytettiin NO 2 /NO x keskimääräistä suhdetta 25 % ja vuonna %. NO 2 -osuus päästössä on pienempi heti päästöhetkellä, mutta sen suhteellinen osuus on tulevaisuudessa kasvamassa moottori- ja katalysaattoritekniikan kehityksen takia. Eri ajoneuvoryhmillä suhde vaihtelee. Liikenteen aiheuttamiin PM -hiukkaspäästöihin laskettiin mukaan asiakkaalta saadut katupölyn PM -hiukkaspäästöt ja liikenteen suorat PM 2.5 -päästöt.

5 3. Liikenteen päästötiedot mallissa Mallinnuksessa käytetyt päästötiedot saatiin asiakkaalta ja päästötiedot on laskettu Trafix Oy:ssä. Trafix Oy:ssä liikenteen NOx- ja PM 2.5 -päästöt on laskettu VTT:n Lipaston tietoihin perustuen ja PM -katupölypäästöt on laskettu soveltaen HSY:n kirjallisuusraporttia Hämeenkadun liikenne ja päästöt Hämeenkatu on joukkoliikennekatu, jossa katuosuuksien autoliikenne on kokonaisuutena pääosin bussiliikennettä. Kuvassa 3 on Hämeenkadun katuosuuksien bussien vuorokausiliikenne (KAVL/vrk) eri vaihtoehdoissa. Hämeenkadun itäpäässä ratikka vähentää selkeästi bussien määrää, mutta Hämeenkadun länsipäässä bussien määrä on käytännössä hyvin samankaltainen riippumatta bussi/ratikka -vaihtoehdosta Bussiliikenne Hämeenkadulla eri vaihtoehdoissa (bussit/vrk) KAVL (busseja /vrk) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Kuva 3. Hämeenkadun bussiliikenne eri vaihtoehdoissa. Hämeenkatu on kokonaisuudessaan joukkoliikennekatu. Taulukossa 1-2 on liikenteen päästötiedot Hämeenkadun kolmella eri katuosuudella: Näsilinnankadun kohdalla länsipäässä, Keskustorilta länteen sekä Hämeenkadun itäpäässä Aleksanterinkadun kohdalla (vrt. kuva 1). Kuvissa 4-5 Hämeenkadun katuosuuksien päästöt on esitetty pylväsdiagrammeina ratikka- ja bussivaihtoehdoissa vuosina 2025 ja HSY 2015:Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle HSY:n julkaisuja 5/2015

6 Taulukko 1. Typen oksidien päästöt Hämeenkadun eri katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. (Lähde. Trafix) katujakson Päästömäärät pituus NOx-päästö Katuosuus NOx (km) NOx (kg/m/a) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu -keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) NOx (km) NOx (kg/m/a) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu -keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) NOx (km) NOx (kg/m/a) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu -keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) NOx (km) NOx (kg/m/a) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu -keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu)

7 Taulukko 2. Liikenteen hiukkaspäästöt (PM 2.5 liikenteen suorat hiukkaspäästöt ja PM -katupöly) Hämeenkadun eri katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. (Lähde. Trafix) katujakson PM Päästömäärät 2.5 +PM - pituus katupöly yhteensä Katuosuus Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a)

8 NOx (kg/m/a) Typenoksidipäästöt (kg/m/a) Hämeenkadulla eri vaihtoehdoissa 2025 ja 2040 Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Kuva 4. Typenoksidipäästöt Hämeenkadun katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. Vuonna 2040 bussiliikenne ei aiheuta paikallisia päästöjä (=sähköbussit) PM-hiukkasten päästöt (kg/m/a) Hämeenkadulla eri vaihtoehdoissa 2025 ja 2040 PM (kg/m/a) Hämeenkatu - länsi (Näsilinnankatu) Hämeenkatu - keskustorilta länteen Hämeenkatu - itä (Aleksanterinkatu) Kuva 5. PM -hiukkaspäästöt Hämeenkadun katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa.

9 Päästötietojen mukaan NOx-päästöt Hämeenkadun länsiosassa ovat vuonna 2025 hyvin samanlaiset sekä bussi- että ratikkavaihtoehdoissa. Sen sijaan Hämeenkadun itäpäässä bussiliikenne pienenee ratikkavaihtoehdossa ja myös NOx-päästöt ovat siten pienemmät. Vuonna 2040 tilanteessa on oletettu, että sekä bussi- että ratikkavaihtoehdoissa Hämeenkadulla liikkuvat bussit ovat kokonaisuudessaan sähkökäyttöisiä, jolloin suoria ajoneuvojen NOx- ja hiukkaspäästöjä ei joukkoliikennekadulla muodostu. (Kuva 3) Myös hiukkasmaiset PM -päästöt ovat Hämeenkadun länsipään katuosuuksittain hyvin samankaltaiset riippumatta vaihtoehdosta tai vuodesta. Hämeenkadun itäpäässä raitiotien vaikutus näkyy selkeästi vähentyneenä katupölynä (Kuva 4). Hämeenkatu on kaikissa vaihtoehdoissa pelkästään joukkoliikennekatuna. Liikenteen määrän ja koostumuksen lisäksi myös ajonopeudet, tien pinta- ja päällystemateriaalit, rengastyypit ja liukkaudentorjuntamenetelmät (mm. sulatus vs. hiekoitus), ja kadun puhdistussyklit vaikuttavat katupölypäästöihin. 3.2 Muiden katuosuuksien liikenne ja päästöt Viiden muun katuosuuden (Itsenäisyydenkatu, Pirkankatu, Hatanpään valtatie, Hervannan valtaväylä, Sammonkatu) liikennepäästöjen pohjana on taulukossa 3 esitetyt kokonaisliikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet katuosuuksilla vuosina 2025 ja 2040 bussi- ja ratikkavaihtoehdoissa. Taulukossa 4 on liikenteen muutos siirryttäessä bussivaihtoehdosta ratikkavaihtoehtoon vuosina 2025 ja Kuvassa 6 on kokonaisvuorokausiliikenne eri vaihtoehdoissa pylväsdiagrammina ja kuvassa 7 on raskaan liikenteen määrä tieosuuksittain eri vaihtoehdoissa. Taulukko 3. Kokonaisliikennemäärät ja raskas% katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa Raskas% Raskas% Itsenäisyydenkatu % % Pirkankatu % % Hatanpään Valtatie % % Hervannan Valtaväylä % % Sammonkatu % % 2040 Raskas% Raskas% Itsenäisyydenkatu % % Pirkankatu % % Hatanpään Valtatie % % Hervannan Valtaväylä % % Sammonkatu % %

10 Taulukko 4. Kokonaisliikenteen muutoskerroin > > > --> Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu Kokonaisliikennemäärät katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa (ajon/vrk) KAVL (ajon/vrk) Kuva 6. Kokonaisliikennemäärät (KAVL, ajon/vrk) katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. Raskaan liikenteen määrät katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa (raskaat ajon/vrk) KAVL (raskaat ajon/vrk) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu Kuva 7. Raskaan liikenteen määrät (KAVL, raskaat ajon/vrk) katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa.

11 Kokonaisliikenteen lasku siirryttäessä bussivaihtoehdosta ratikkavaihtoehtoon (vrt. taulukko 4) koostuu suurimmaksi osaksi bussiliikenteen eli raskaan liikenteen laskusta niillä tieosuuksilla, missä ratikka kulkee. Itsenäisyydenkadulla raskasliikenne (= bussiliikenne) n. puolittuu ja Sammonkadulla raskasliikenne on ratikkavaihtoehdossa vain % verrattuna bussivaihtoehtoon. Hatanpään valtatien katuosuudella lisääntynyt bussiliikenne ratikka-vaihtoehdossa on todennäköisesti ns. syöttöliikennettä. Hatanpään valtatien tämä katuosuus on suunnitelmissa pelkästään joukkoliikenteen ja tavarankuljetuksen käytössä. Näiden viiden muun ilmanlaatuarvioinnissa mukana olevan Tampereen katuosuuden liikenteen päästötiedot on taulukoissa 5-6. Taulukossa 5 on NOx-päästöt eri vaihtoehdoissa viidellä katuosuudella ja taulukossa 6 on vastaavasti PM -hiukkaspäästöt. Taulukko 5. Typen oksidien päästöt eri katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. (Lähde. Trafix) Päästömäärät katujakson pituus NOx-päästö Katuosuus NOx (km) NOx (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu NOx (km) NOx (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu NOx (km) NOx (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu NOx (km) NOx (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu

12 Taulukko 6. Liikenteen hiukkaspäästöt (PM 2.5 liikenteen suorat hiukkaspäästöt ja PM -katupöly) eri katuosuuksilla eri vaihtoehdoissa. (Lähde. Trafix) PM katujakson 2.5 +PM - Päästömäärät katupöly pituus yhteensä Katuosuus PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu PM 2.5 PM - Katupöly (km) PM (kg/m/a) Itsenäisyydenkatu Pirkankatu Hatanpään Valtatie Hervannan Valtaväylä Sammonkatu Kuvissa 8-9 on verrattu valittujen katuosuuksien ilmapäästöjen kehitystä ratikka- ja bussivaihtoehdoissa vuosina 2025 ja 2040.

13 NOx (kg/m/a) Typenoksidipäästöt (kg/m/a) katuosuuksittain eri vaihtoehdoissa 2025 ja 2040 Kuva 8. Typenoksidipäästöt katuosuuksittain eri vaihtoehdoissa. PM (kg/m/a) PM-hiukkasten päästöt (kg/m/a) katuosuuksittain eri vaihtoehdoissa 2025 ja 2040 Kuva 9. PM -hiukkasten päästöt katuosuuksittain eri vaihtoehdoissa. Päästötietojen mukaan NOx-päästöt ovat ao. katuosuuksilla pääsääntöisesti pienemmät vuonna 2040 kuin vuonna Kuitenkaan Hervannan valtaväylällä ei näy suurta muutosta NOx-päästöissä vuosien 2025 ja 2040 välillä, kun taas Itsenäisyydenkadulla ja Pirkankadulla päästöt likimain puolittuvat. Hatanpään valtatiellä NOx-päästöt ovat vuonna 2025 suuremmat ratikka-vaihtoehdossa verrattuna bussi-vaihtoehtoon, mikä voi johtua mm. bussien syöttöliikenteestä. Vuonna 2040 ei NOx-päästöjä muodostu lainkaan ja Hatanpään valtatien katuosuudella liikkuvat bussit ovat sähkökäyttöisiä. (Kuva 8)

14 Hiukkasmaiset PM -päästöt ovat katuosuuksittain hyvin samankaltaiset riippumatta vaihtoehdosta tai vuodesta. Hervannan valtaväylän hiukkaspäästöissä näkyy selkeimmin eroa bussi/ratikka vaihtoehtojen välillä. Ratikka-vaihtoehdossa on hieman pienemmät katupölypäästöt. Sen sijaan Pirkankadulla vuonna 2040 katupölypäästö on hieman suurempi ratikka-vaihtoehdossa kuin bussivaihtoehdossa. Kokonaisuutena PM -hiukkaspäästöt ovat alhaiset muualla paitsi Hervannan valtaväylällä. Hatanpään valtatien katuosuudella PM -hiukkaspäästöt ovat alhaiset mm. liikenteen rajoitusten takia (joukkoliikennekadut).(kuva 9) 4. Mallinnetut pitoisuusprofiilit Liitteissä 1--4 on mallinnetut typpidioksidin ja PM -hiukkasten pitoisuusprofiilit tiestä etäännyttäessä n. metrin välein eri katuosuuksilla vuonna 2025 ja vuonna 2040 bussi/ratikka vaihtoehdoissa. Typpidioksidin pitoisuudet: Liite 1 Hämeenkatu, Liite 3 muut kadut PM-hiukkasten pitoisuudet: Liite 2 Hämeenkatu, Liite 4 muut kadut Pitoisuudet ovat verrannollisia ilmanlaadun vuorokausiohjearvoihin typpidioksidille ja PM - hiukkasille (2. korkein vuorokausipitoisuus, ohjearvo 70 µg/m 3 ), VNp 480/1996.). Kaikissa vaihtoehdoissa on käytetty samaa nykytiedon mukaista alueellista taustapitoisuutta (NO 2 vrk-tausta 8 µg/m 3, PM vrk-tausta 9 µg/m 3 ) ja lisätty siihen muutama mikrogramma ns. kaupunkitaustaa. Kokonaistaustana molemmille epäpuhtauksille on siten käytetty vuorokauden taustapitoisuutta 13 µg/m 3 (arvioitu taustan vuorokausikeskiarvo, korkein kuukausi vuodessa). Tulevaisuudessa taustapitoisuus voi kuitenkin olla eri kuin nykytausta. Lisäksi todellisiin alueellisiin pitoisuuksiin vaikuttavat aina muutkin lähialueen kadut ja tiet, joten kaupunkialueella yksittäisen kadun profiilipitoisuudet ovat suuntaa-antavia pitoisuuksia. Vaihtoehtojen vertailu keskenään voidaan tehdä, kun tausta on huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa samalla tavalla. Horisontaaliset pitoisuusprofiilit on mallinnettu molemmille puolille katua. Kuvissa -13 vihreä nuoli osoittaa mistä katsottuna liitteiden 1-4 pitoisuusprofiilikuvat on piirretty. Kuva. Hämeenkatu. Kuva 11. Pirkankatu ja Hatanpään valtatie.

15 Kuva 12. Itsenäisyydenkatu ja Sammonkatu Kuva 13. Hervannan valtaväylä 4.1 Hämeenkadun ilmanlaatu Typpidioksidi (NO 2 ) /LIITE 1 Hämeenkadun itäpäässä vuonna 2025 ratikka pienentää ilman typpidioksidipitoisuuksia bussivaihtoehtoon verrattuna. Hämeenkadun länsiosissa typpidioksidin aiheuttamia ilmanlaatueroja bussi- ja ratikkaliikenteen välillä ei ole, koska bussien määrässä on vain pieniä eroja eri vaihtoehtojen välillä. Bussien reitit ja pysäkit vaihtelevat riippuen vaihtoehdosta, mikä vaikuttaa bussien määrään Hämeenkadun länsiosissa. Typpidioksidipitoisuudet Hämeenkadulla ovat alhaiset jo senkin takia, että kadun liikenne on rajoitettu joukkoliikennekaduksi vuonna Vuonna 2040 Hämeenkatu on myös joukkoliikennekatuna ja bussiliikenne on päästötietojen mukaan arvioitu kokonaisuudessaan sähkökäyttöiseksi, jolloin paikallisia NOx-päästöjä ei muodostu. PM -hiukkaset / LIITE 2 Hämeenkadulla bussiliikenteen aiheuttamat PM -pitoisuudet ovat päästötietojen mukaan hyvin alhaiset eikä eri vaihtoehtojen välillä ole eroja Hämeenkadun länsiosissa. Hämeenkadun itäosassa sen sijaan bussien määrä laskee ratikkavaihtoehdossa ja sen myötä myös katupölyn määrä ja hiukkaspitoisuudet ilmassa pienenevät. Hämeenkadun katupölymäärään vaikuttaa kokonaisuutena mm. alhaiset liikennemäärät sekä ajonopeudet (mm. nopeusrajoitukset keskustassa), Hämeenkadun liukkaudentorjuntamenetelmät, (esim. sulatus hiekoituksen sijaan) sekä huolelliset katupölyn puhdistustoimenpiteet keväisin mm. lumen poiskuljetus ja kadun pesutoimet.

16 4.2 Viiden katuosuuden ilmanlaatu Typpidioksidi (NO 2 ) /LIITE Hervannan valtaväylällä eri vuosien bussi/ratikka vaihtoehdoissa ei ole mainittavaa eroa typpidioksidin pitoisuuksissa. aiheuttaa kuitenkin hieman suuremmat pitoisuudet kuin muut vaihtoehdot. Sammonkadulla ja Itsenäisyydenkadulla aiheuttaa pienemmät NO 2 -pitosuudet kuin vaihtoehto. Sammonkadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Pirkankadulla on vuonna 2040 yleisesti pienemmät NO 2 -pitoisuudet kuin vuonna Pirkankadulla bussi/ratikkavaihtoehdoissa ei ole eroja, vaikkakin kokonaisuutena vuonna 2040 NO 2 -pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin vuonna Hatanpään valtatiellä -vaihtoehto aiheuttaa hieman suuremmat typpidioksidipitoisuudet kuin -vaihtoehto. Ero voi johtua esimerkiksi bussien syöttöliikenteen kasvusta ratikkavaihtoehdossa. Vuonna 2040 liikenteen NO 2 -päästöt ovat tällä katuosuudella nollassa (sähköbussit) ja pitoisuudet aiheutuvat kaupunkitaustasta. PM -hiukkaset / LIITE 4 PM -hiukkasten päästötiedoilla ei muodostu mainittavia eroja ilman hengitettävien hiukkasten ulkoilmapitoisuuksiin ko. viidellä katuosuudella bussi/ratikka vaihtoehdoissa vuosina 2025 ja Katuosuuksien hiukkaspäästötiedot (vrt taulukko 4 ja kuva 7) olivat hyvin samankaltaiset eri vaihtoehdoissa, minkä takia myös mallinnetut pitoisuudet ovat hyvin samankaltaiset eikä ilmanlaatueroja bussi/ratikkavaihtoehtojen välille muodostunut. Katupölyn päästöihin vaikuttavia tekijöitä liikennemäärien ja liikennekoostumuksen lisäksi ovat esimerkiksi mahdolliset liikennerajoitukset keskustassa ja henkilöautoliikenteen tai raskaan liikenteen ohjaus muille reiteille, ajonopeuksien lasku, lainsäädännön vaikutus rengasvalintoihin sekä katujen päällystemateriaalit ja katujen puhdistussyklit. Kokonaisuutena liikennemääräerot ovat suhteellisen pieniä bussi- ja ratikkavaihtoehtojen välillä tutkituilla katuosuuksilla (vrt. kuva 8).

17 Johtopäätökset ilmanlaadusta bussi/ratikkavaihtoehdoissa Työssä mallinnettiin AERMOD -leviämismallinnusohjelmistolla horisontaaliset typpidioksidin ja PM -hiukkasten pitoisuusprofiilit Hämeenkadulla kolmella katuosuudella ja viidellä muulla katuosuudella Tampereella bussi- ja ratikkavaihtoehdoissa vuosina 2025 ja Liikenteen päästötiedot eri vaihtoehdoissa oli laskettu Trafix Oy:ssä. Eri vaihtoehtojen mukaiset kokonaisliikennemäärät olivat hyvin samankaltaiset bussi/ratikkavaihtoehdoissa eri vuosina. Liikennemääräerot muodostuivat pääosin raskaan liikenteen (=bussiliikenteen) eroista. Katujen profiilipitoisuuksien mallinnuksen perusteella ratikkavaihtoehto ei ilmanlaadun kannalta eroa merkittävästi bussivaihtoehdosta ja vaihtoehtojen vaikutuserot kokonaisuutena Tampereen ilmanlaatuun ovat vähäiset. Paikallisesti katuosuuksittain ilmanlaadussa voi kuitenkin tapahtua vähäistä muutosta. Kun ratikka vähentää joillakin katuosuuksilla bussiliikennettä, vähentää se myös päästöjä ja sitä kautta ilmanlaatu paranee paikallisesti. Esimerkiksi Hämeenkadun itäosassa liikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat alhaisemmat ratikkavaihtoehdossa, koska ratikka vähentää eniten bussiliikennettä ko. katuosuudella. Sen sijaan Hämeenkadun länsiosassa ilmanlaadussa ei ole merkittävää muutosta bussi- ja ratikkavaihtoehtojen välillä, koska bussiliikenne ei merkittävästi vähene Hämeenkadun länsiosassa. Kokonaisuutena Hämeenkatu on joukkoliikennekatuna ja sen liikennemäärät pienenevät nykyisestä, joten kadunvarren ilmanlaatukin paranee tulevaisuudessa. Sammonkadulla ja Itsenäisyydenkadulla typpidioksidin pitoisuudet tien lähialueella ovat ratikkavaihtoehdossa pienemmät kuin bussivaihtoehdossa vuonna Vuonna 2040 tilanne kuitenkin tasoittuu NOx-päästöjen vähentyessä ajoneuvojen EURO-päästönormien kiristymisen myötä ja mahdollisesti sähköautojen liikennenäytön lisääntymisen takia. Tällöin ratikka- ja bussivaihtoehtojen ilmanlaatuvaikutukset ovat hyvin samankaltaiset. Hatanpään valtatiellä sen sijaan typpidioksidin pitoisuudet ovat vuonna 2025 ratikkavaihtoehdossa suuremmat kuin bussivaihtoehdossa. Ero johtunee erilaisista ajoneuvosuoritteista ja esim. bussien syöttöliikenteestä ratikkavaihtoehdossa. Myöhemmin vuonna 2040 pitoisuudet kuitenkin laskevat kaupunkitaustan tasolle Hatanpään valtatien ja myös Hämeenkadun katuosuuksilla, koska katuosuudet jäävät ainoastaan joukkoliikennekäyttöön (sähköbussit). Katupölyn PM -hiukkaspitoisuudet mallinnettujen katuosuuksien ympäristössä ovat hyvin samankaltaiset bussi- ja ratikkavaihtoehdoissa vuosina 2025 ja PM -hiukkaset koostuvat katupölystä ja ajoneuvojen suorista pienhiukkaspäästöistä. Kokonaisuutena päästötietojen pohjalta mallinnetut katupölystä aiheutuvat vuorokausipitoisuudet olivat alhaiset muualla keskustan katuosuuksilla paitsi Hervannan valtaväylällä. Katupölypäästöjen arviointi, mm. henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen erojen osalta, on vaikeampaa kuin ajoneuvojen suorien pakokaasupäästöjen arviointi. Katupölypäästöihin ja paikallisiin katupölypitoisuuksiin vaikuttaa myös mm. katujen puhdistussyklit. Tulevaisuudessa on arvioitu liikenneperäisten ajoneuvojen suorien päästöjen (NOx, PM) laskevan muutenkin moottoritekniikan kehityksen myötä ja mm. sähköautojen käytön yleistyessä. Katupölypäästöt eivät kuitenkaan vähene samalla tavalla. Tiestä irtoavia ja renkaiden nostattamia hiukkaspäästöjä tulee jatkossakin muodostumaan, mutta niitä voidaan vähentää mm. ajonopeuksia laskemalla, rengasvalinnoilla ja katujen tehostetulla puhdistuksella.

18 Mallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttavat tekijät Mallinnuksessa eri tekijät on pyritty huomioimaan nykyisen parhaan käyttökelpoisen tietämyksen perusteella. Eri vaihtoehdot on mallinnettu samalla tavalla, joten vertailu niiden kesken on mahdollista. Tulevaisuuteen pohjautuvien mallinnusten epävarmuuteen vaikuttavat erityisesti liikenteen määrä ja liikenteen laatutiedot ja niiden pohjalta valitut päästökertoimet ja lasketut päästöt eri vaihtoehdoissa. Päästötiedot malliin on toimittanut Trafix Oy. Taustapitoisuudet on huomioitu nykytilanteen Etelä-Suomen taustamittausten mukaisesti ja niihin on lisätty kaupunkitausta. Myös tulevaisuuden sääolosuhteet (tuulisuus, sateisuus, pakkaskaudet) voivat muuttua nykytilanteesta, mikä voi vaikuttaa mm. inversiotilanteiden yleisyyteen ja sitä kautta myös päästöjen leviämiseen, mm. katupölyn hiukkaspäästöjen osalta. Katujen lähirakennukset vaikuttavat myös päästöjen leviämiseen ja pitoisuuksien muodostumiseen lähellä tietä. Yksittäisten katujen tienvarsipitoisuuksiin vaikuttavat myös muut lähialueen tiet ja kadut kaupunkien keskustoissa. Ajoneuvokannan uudistuminen ja EURO-päästönormien tiukentuminen eri ajoneuvoluokissa tulee pienentämään tulevaisuudessa suoria ajoneuvojen NOx- ja pienhiukkaspäästöjä. Ulkoilman typpidioksidipitoisuudet (NO 2 ) eivät kuitenkaan alene täysin samassa suhteessa tienvarsien ympäristöissä, sillä typen oksidien ilmakemia vaikuttaa typpidioksidin muodostumiseen typpimonoksidista. Tulevaisuudessa ei ole näköpiirissä tekniikoita, jotka vähentäisivät merkittävästi katupölyn muodostumista, päinvastoin ajoneuvojen määrän lisäyksen arvioidaan lisäävän ilmaan nousevaa katupölyä. Toisaalta katujen siivoustekniikat voivat kuitenkin kehittyä ja puhdistusta voidaan tehostaa, jolloin pölyn vaikutuksia ja hiukkaspitoisuuksia teiden lähiympäristössä saadaan pienemmiksi. Myös rengasvalinnat (mm. nastarenkaattomuus), tien materiaalit sekä ajonopeudet ja mahdollinen liikenteen rajoittaminen keskustan katuosuuksilla voivat vaikuttaa katupölyn määrää vähentävästi ja sitä kautta myös pölyn resuspensioon ja ulkoilman pitoisuuksiin.

19 LIITE 1 19 LIITE 1. Typpidioksidin horisontaaliset pitoisuusprofiilit Hämeenkadulla NO2 -vrk-pitoisuus (µg/m3) Hämeenkatu, keskustorilta länteen - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä Etäisyys tiestä (m) Hämeenkatu, Aleksanterinkadun kohdalta itään - NO2- vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 40 NO2 -vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m)

20 LIITE 1 20 NO2 -vrk-pitoisuus (µg/m3) Hämeenkatu, Näsilinnankadun kohdalta länteen - NO2- vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä Etäisyys tiestä (m)

21 LIITE 2 21 LIITE 2. PM-hiukkasten horisontaaliset pitoisuusprofiilit Hämeenkadulla Hämeenkatu, keskustorilta länteen - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä PM -vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m) Hämeenkatu, Aleksanterinkadun kohdalta itään - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 18 PM -vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m)

22 LIITE 2 22 Hämeenkatu, Näsilinnankadun kohdalta länteen - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 18 PM -vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m)

23 LIITE 3 23 LIITE 3. Typpidioksidin horisontaaliset pitoisuusprofiilit viidellä katuosuudella NO2 vrk-pitoisuus (µg/m3) Hervannan valtaväylä - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä etäisyys tiestä (m) Sammonkatu - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 30 NO2 vrk-pitoisuus (µg/m3) etäisyys tiestä (m)

24 LIITE 3 24 Itsenäisyydenkatu - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä NO2 vrk-pitoisuus (µg/m3) etäisyys tiestä (m) Hatanpään valtatie - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä NO2 vrk-pitoisuus (µg/m3) etäisyys tiestä (m)

25 LIITE 3 25 Pirkankatu - NO2-vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä NO2 vrk-pitoisuus (µg/m3) etäisyys tiestä (m)

26 LIITE 4 26 LIITE 4. PM-hiukkasten horisontaaliset pitoisuusprofiilit viidellä katuosuudella Hervannan valtaväylä - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä PM vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m) Sammonkatu- PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 22 PM vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m)

27 LIITE 4 27 Itsenäisyydenkatu - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä 22 PM vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m) Hatanpään valtatie - PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä PM vrk-pitoisuus (µg/m3) Etäisyys tiestä (m)

28 LIITE 4 28 PM vrk-pitoisuus (µg/m3) Pirkankatu- PM-hiukkasten vuorokausipitoisuuden horisontaalinen profiili tiestä etäännyttäessä Etäisyys tiestä (m)

29 29

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä Matti Keränen Trafix Oy 27.6.2016 Tampereen raitiotien vaikutukset Liikenteen verkolliset päästötarkastelut Yleistä Työ tehtiin raitiotien päästövaikutusten selvittämiseksi koko kaupungin alueella. Työn

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN

ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN 24. HELMIKUUTA 2017 Pohjola Rakennus Oy Häme Itsenäisyydenkatu 17 A, 3. krs PL 825 33101 Tampere ILMANLAATUSELVITYS 2040 HIUKKASTEN (PM 10, PM 2.5 ) LEVIÄMINEN JANKAN LIIKEKESKUS, ASEMAKAAVA 8598, TAMPERE

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA. Enwin Oy 7.10.2005 LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Enwin Oy 7.10.2005 1 Selvityksen sisältö Lahden katuverkon ja eteläisen kehätien vaihtoehtoisten linjausratkaisujen liikennepäästöjen

Lisätiedot

Ilmanlaatuselvitys 2030 Hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen

Ilmanlaatuselvitys 2030 Hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Jankan liikekeskus, TAMPERE Ilmanlaatuselvitys 2030 Hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen 2.11.2015 Enwin Oy Tarja Tamminen Ari Tamminen ENWIN

Lisätiedot

Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v ja v / Enwin Oy

Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v ja v / Enwin Oy Lahden pistelähteiden ja liikenteen typenoksidipäästöjen leviäminen v. 2003 ja v. 2020 16.1.2006 / Enwin Oy Mallinnus Pistelähteiden päästötiedot v. 2003 Nykyliikenne NYKY 2000 v. 2000 liikennemäärätiedot,

Lisätiedot

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA

LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA Tilaaja: Päijät-Hämeen Liitto r.y. PL 50 15111 Lahti LAHDEN LIIKENNEPÄÄSTÖJEN LEVIÄMINEN JA VERTAILU KEHÄTIEN ERI LINJAUKSILLA 07.10.2005 Lahti_liikenne_07102005.pdf Enwin Oy Ari Tamminen Tarja Tamminen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen tarkastelu ilman typpidioksidipitoisuuksista 12.6.2013 ID: 739 026 WSP Finland Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot

Lisätiedot

Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa

Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen PL 487 33101 Tampere Ratapihankatu, Tampere Asemakaavamuutos nro 8330 A ja B luonnosvaihtoehtojen ilmanlaatuselvitys ennustetilanteessa 1.8.2011 Enwin

Lisätiedot

ID KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN NRO 8437 ja KUNKUN PARKIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ILMANLAATUSELVITYS

ID KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN NRO 8437 ja KUNKUN PARKIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ILMANLAATUSELVITYS Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu PL 487 33101 Tampere ID 887 807 KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN NRO 8437 ja KUNKUN PARKIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO 8256, 8309, 8310 JA 8048 PISPALAN

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS LYHENNELMÄ Valo kuva : Sky Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 2011 Foto Riihimäen

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa

Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa YH Länsi Oy Aleksis Kiven katu 26 33200 Tampere Hatanpään puistokuja 23, Tampere Ilmanlaatuselvitys - Hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa 1.12.2010 Enwin Oy Tarja Tamminen Ari Tamminen ENWIN OY ALV -rek

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys

Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Katubulevardien ilmanlaatu- ja terveyshaittaselvitys Nykytila 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

1 (15) Arto Heikkinen

1 (15) Arto Heikkinen 1 (15) TIIVISTELMÄ Riikinnevan Ekovoimalaitoksen savukaasupäästöjen leviämistä on mallinnettu yleisesti käytössä olevalla AERMOD-mallilla. Tarkastelussa ovat olleet SO 2 -, NO x -, NO 2 - ja hiukkaspäästöt.

Lisätiedot

Ilmanlaatuselvitys Valtatie 12 Alasjärvi Huutijärvi YVA. Typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen ja vaikutusarviointi 18.5.

Ilmanlaatuselvitys Valtatie 12 Alasjärvi Huutijärvi YVA. Typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen ja vaikutusarviointi 18.5. Ramboll Finland Oy Pirkanmaan ELY-keskus Ilmanlaatuselvitys Valtatie 12 Alasjärvi Huutijärvi YVA Typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten (PM10, PM2.5) leviäminen ja vaikutusarviointi 18.5.2016 Enwin Oy TkL,

Lisätiedot

XVII (TULLI)-312-3, Yliopistonkatu 50-52, Tampere Kaava nro Ilmanlaatuselvitys Nykytilanne ja v liikenne-ennuste

XVII (TULLI)-312-3, Yliopistonkatu 50-52, Tampere Kaava nro Ilmanlaatuselvitys Nykytilanne ja v liikenne-ennuste Rakennustoimisto Pohjola Oy Itsenäisyydenkatu 17 A, 3 krs. PL 825, 33101 Tampere XVII (TULLI)-312-3, Yliopistonkatu 50-52, Tampere Kaava nro 8447 Ilmanlaatuselvitys Nykytilanne ja v. 2030 liikenne-ennuste

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS

PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.1.2010 PISPALAN JA SANTA- LAHDEN ILMANLAA- TUSELVITYS TYPPIDIOKSIDIN RAJA-ARVOT SEKÄ HIUKKASTEN RAJA- JA OHJEARVOT ASEMAKAAVAT NRO

Lisätiedot

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia Anu Kousa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) REDUST Action 3 12.3.2014 1 Tavoitteet ja vuoden 2013 laskennat Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto projekti-insinööri Antti Haukka

Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto projekti-insinööri Antti Haukka Raitiotien rakentaminen käynnistyy Linja-autoliitto 6.4.2017 projekti-insinööri Antti Haukka Rakentamisaikataulu 2 Lohkot 3 KESKUSTA KESKUSTA, v. 2017 alkavat työt 04/2017 Pirkankatu (Pyynikintori) Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT

ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT KAJAANIN ALUEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT Jatta Salmi Pirjo Ranta Timo Rasila Sari Lappi KAJAANIN

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman 1 Jakson toukokuu heinäkuu 216 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman lla laa ja: ympäristönsuojelusuunni elija Eija Värri, p. 44 72 484 Jaksolla toukokuu heinäkuu ilma oli Kotkan ja Haminan satama-alueen

Lisätiedot

KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS KOUVOLAN JA IITIN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS ENERGIANTUOTANNON, TEOLLISUUDEN JA AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMAT Jatta Salmi Birgitta Alaviippola Pirjo Ranta Sari

Lisätiedot

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS Kuva: Energiantuotannon, teollisuuden ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT 211 RIIHIMÄEN ILMANLAATUSELVITYS

Lisätiedot

TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Timo Rasila Harri Pietarila

TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. Timo Rasila Harri Pietarila TAMPERE VALTATIE 3 AUTOLIIKENTEEN TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila Harri Pietarila ILMATIETEEN LAITOS ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT Helsinki 06.07.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3165/11.01.01/2013 77 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. (09) 816 24849 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013

TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 Tampereen Kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 Tampereen kaupunki, Ympäristönsuojelun julkaisuja 5/2013 Tarja Tamminen, Ari Tamminen 2 Tampereen kaupunki TAMPEREEN ILMANLAATUSELVITYS 2013 Tampereen

Lisätiedot

Life after REDUST. REDUST katupölyseminaari 12.3.2014. Kaarle Kupiainen 1

Life after REDUST. REDUST katupölyseminaari 12.3.2014. Kaarle Kupiainen 1 Life after REDUST REDUST katupölyseminaari 12.3.2014 1 REDUST päättyy 2014 lopussa. Hankkeessa on demonstroitu laaja-alaisesti talvikunnossapidon ja pölyntorjunnan sekä liukkaudentorjunnan mahdollisuuksista

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY

Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY Kaivokselan ilmanlaatuarvio HSY 7.11.2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll)

LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll) LIITE 7 Ilmapäästöjen leviämisselvitys (Ramboll) Vastaanottaja SHDC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2016 SHDC VARAVOIMAKONEIDEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMIS- SELVITYS SHDC VARAVOIMAKONEIDEN PÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Suvi Haaparanta Helsingin kaupungin ympäristökeskus Typpidioksidin raja-arvo ylittyy Helsingissä

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 2682/2016 11.01.01 72 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Liikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus valtatien 13 varrella välillä Lappeenranta Nuijamaa

ILMANLAATUSELVITYS. Liikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus valtatien 13 varrella välillä Lappeenranta Nuijamaa ILMANLAATUSELVITYS atta :J Kuva i Salm Liikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus valtatien 13 varrella välillä Lappeenranta Nuijamaa ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 2014

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

P I K K U H U O PA L A H D E N P O H J O I S O S A

P I K K U H U O PA L A H D E N P O H J O I S O S A L Ä H T Ö K O H D A T Oikeuslääketieteellinen THL:n tontille Hammaslääketieteellinen Meilahden kampukselle - Nykyiset toiminnot siirtyvät muualle aikaisintaan vuonna 2017 - Kampusalue puretaan, tilalle

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS

PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS PUMPPUPUISTO KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS Maaliskuu 2014 PUMPPUPUISTO, KAIVOKSELA ILMANLAATUSELVITYS Päivämäärä 19.3.2014 Laatinut Tarkastanut Silja Laine, Kimmo Salokannel Jukka Räsänen, Olli-Matti Luhtinen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 Jari Viinanen 2004 Helsingin kaupungin ympäristökeskus Toimintaohjelman rakentuminen Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelma koostuu lyhyen-

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20600916 KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS 6.4.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 6.4.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 18.11.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Ilmanlaadun tutkimusseminaari 13.12.2016 21.3.2016 Jarkko Niemi 1 Nykytilanne: liikenne

Lisätiedot

Hankkeen esittely ja päivän tilanne

Hankkeen esittely ja päivän tilanne Hankkeen esittely ja päivän tilanne Tampereen raitiotieallianssin hankintapäivä ammattilaisille Galleria Nottbeck, 30.5.2016 Tampereen kaupunki, raitiotiehanke projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen infra

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 TIEDOTE Vapaa julkaistavaksi 1.11.2006 klo 10.00 Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna 2005. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 Yhteenveto ja johtopäätöksiä Tekstiä ja kuvia voi lainata/käyttää vapaasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3088/11.01.01/2014 84 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS

SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Ilmanlaatuselvitys Päivämäärä 12.12.2012 SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS SUONSIVUNKATU, TAMPERE ILMANLAATUSELVITYS Päivämäärä 12.12.2012 Tekijä Tarkastaja

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

HÄMEENKADUN JOUKKOLIIKENNEKATUKOKEILU

HÄMEENKADUN JOUKKOLIIKENNEKATUKOKEILU HÄMEENKADUN JOUKKOLIIKENNEKATUKOKEILU Liikenteen kehitys 2013-2014 Hämeenkadun joukkoliikennekatu kokeilu Liikenteen kehitys 2013 2014 2 14.11.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Hämeenkadun

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU SUOMEN PARAS TAMPEREEN KATUSUUNNITELMA NÄHTÄVILLE ENSI VIIKOLLA Nähtävillä 5.9. 19.9.2016 palvelupisteessä Frenckellissä Netissä http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-jakatusuunnittelu/katusuunnitelmat.html

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005.

Kuva 1. Liikenteen PM10-päästöt (kg/v/m) ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuonna 2005. LIITEKUVAT Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö Ympäristövaliokunta 25.10.2016 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Tausta 1/3 ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön vuonna 2011 laki (13/2011)

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus 40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 19.8.2015 19.8.2015 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT

MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN ILMASTOINNIN SEKÄ LÄHIALUEEN AUTOLIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLILASKELMAT Sari Lappi Harri Pietarila MATINKYLÄN METROASEMAN BUSSITERMINAALIN

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot