VUOSIKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

2 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla oli vakaa. Kilpailu jatkui haasteellisena Suomen televiestintämarkkinoilla vuonna Suomessa oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa yhteensä noin 2,7 miljoonaa laajakaistaliittymää. Niistä 76 prosenttia oli kotitalouskäytössä ja 24 prosenttia yritysasiakkaiden käytössä. Kiinteistä laajakaistaliittymistä noin 70 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia. Nopeus oli vähintään 10 Mbit/s 23 prosentissa kiinteistä liittymistä. Mobiililaajakaistaliittymät ovat nopeasti yleistyneet Suomessa. Suomessa samaa liittymää voi käyttää matkapuhelimessa ja tietokoneessa. Useissa maissa liittymä on sidottu tiettyyn päätelaitteeseen. Asukaslukuun suhteutettuna tietokoneen kautta käytettäviä mobiililaajakaistaliittymiä oli EU-maissa kesällä 2010 keskimäärin 6,1 sataa asukasta kohti. Suomessa, jossa mobiililaajakaistaliittymät olivat yleisimpiä,vastaava luku oli 21,5. Kehitys kiinteän puhelinverkon palvelujen osalta jatkui laskusuuntaisena edelleen vuoden 2010 aikana. Suomalaiset ovat aktiivisia internetin käyttäjiä. Käyttäjämäärän kasvu näkyy erityisesti vanhempien ikäryhmien kohdalla. Nuorille verkkopalveluiden käyttäminen on jo muodostunut elämäntavaksi. Suomalaisista vuotiaista 83 prosenttia käyttää internetiä vähintään viikoittain, kun EU-maissa vastaava keskiarvo on 65 prosenttia. Kansallisen laajakaistastrategian toteuttaminen on ollut kaksijakoista. Tiheään asutuilla alueilla nopeat laajakaistayhteydet voidaan toteuttaa varsin helposti kuitu- tai kaapelitelevisioverkkoteknologialla. Harvaan asutuilla alueilla tilanne on se, että mahdollisten nopeiden yhteyksien kysyntä on ollut selvästi toivottua alhaisempaa. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan selvästi korkeammat kuin alussa oletettiin. Hallituksen tekemän uuden linjauksen mukaan laajakaistastrategiaan kuuluva välitarkastelu tehdään vuonna Kilpailussa ovat keskeisiä palveluiden, sisältö, laajuus, laatu ja hinta. Tässä suhteessa IPP:n toiminta- ja yhteistyöverkosto kehittyi myönteisesti. Asiakkaamme tarvitsevat monipuolisia palveluita laajemmasta palveluvalikoimasta kuin ennen. Yritysten malli järjestää oma tietotekninen infra tulee kehittymään pilvipalveluiden suuntaan. Verkko ja verkonpalvelut sulautuvat yritysverkon ja julkisenverkon osalta. IPP:n rooli on toimia asiakkaan kehittämiskumppanina ja integraattorina. Myös kotien tietotekniikka muuttuu voimakkaasti. Kotitaloudet tarvitsevat enemmän ja enemmän tukea näissä asioissa. IPP:n tehtävä on helpottaa kotitalouksien murrosvaihetta uuden tekniikan käyttöönotossa. IPP panostaa paikalliseen palveluun se on edelleen yksi tärkeä kilpailuetumme. IPP on vahva toimija ja edelläkävijä paikallisten tietoliikenne- infran toteuttajana erityisesti lounaisella Pirkanmaalla. Kuituverkot tulevat olemaan IP- pohjaisten palveluiden ydin. IPP:n operaattoritoiminnassa aloitimme kuiturakentamisen kotitalouksille ja avasimme näin uuden sivun yrityksen historiassa. Dicamen mobiili palveluiden myynti ja markkinointi käynnistyi IPP:n osalta alueella.

3 3 (21) Aloitimme myös seuraavan sukupolven 4G-verkon suunnittelun alueella. Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö on perinteikäs yhtiö, ja kuten muissakin samankaltaisissa yhtiöissä, pitkä historia on samanaikaisesti rasite ja voimavara. Suuri osa henkilöstöstä on ollut alalla pitkään, ja hankkinut ammattitaitonsa perinteisellä puhelintoimialalla. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kertynyt henkilöstön sitoutuminen, kokemus ja ammattitaito on menestystekijä, joka tulee voida hyödyntää. Kulttuurimuutos ja uudistuminen on henkilöstölle suuri haaste, mutta sekin voidaan nähdä myös etuna. Mahdollinen muutosvastarinta voi myös tuottaa kyseenalaistamista ja uudistumiselle välttämätöntä toisinajattelua. Puhelinyhtiöstä voikin kasvaa Infocom -alan edelläkävijäyritys. Uuden toimintatavan kehittäminen tähtää kykyyn tuottaa uuden viestintäteknologian avulla arvoa asiakkaille. Joskus se voi tarkoittaa tuotteita tai palveluja, joita ei vielä ole olemassa. Myyntiorganisaation ja asiakkaiden suhteiden tulee olla niin vahvat ja molemminpuolinen tuntemus niin hyvä, että asiakkaan olosuhteet, arvostukset ja tarpeet voidaan nähdä innovaatioprosessin osana. Yrityksen myyntihenkilöstöltä tämä edellyttää konsultoivaa myyntitapaa. Kaikissa asiakaskohtaamisissa tapahtuu yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Siksi voidaan nähdä, että kaikki myyvät ja siten osallistuvat innovaatioprosessiin. Sen vuoksi prosessin tulee olla sellainen, että kaikkien osallistuminen siihen on mahdollista. Kaikki myyvät! tarkoittaa sellaista asennetta ja toimintatapaa, jossa jokainen työntekijä tiedostaa oman roolinsa yrityksen myynti- ja asiakaspalveluprosessissa, ymmärtää omat mahdollisuudet tukea myyntiä ja haluaa oppia myynnistä lisää. Myynti nähdään toimintona, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaita parhaalla tavalla hyötymään yrityksen osaamisesta. Lausun parhaat kiitokset henkilöstölle hyvästä yhteistyötä sekä aktiivisesta kehittämisotteesta muutosten keskellä. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Kiitokset myös asiakkaille hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta IPP:hen. Ikaalinen Erkki Kulovuori

4 4 (21) 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 37, edellisvuonna se oli 42. IPP:n merkittävä vahvuus on ollut paikallisuus. Se on antanut kilpailukykyä valtakunnallisten ja kansainvälistenkin kilpailijoiden tuomaa ankaraa kilpailua vastaan. Paikallisuus on edelleen olemassa, ja se on potentiaalinen kilpailuetu. Paikallisuuden hyödyt tulevaisuuden markkinatilanteessa tulee tunnistaa ja hyödyntää. IPP haluaa kohdata toimialan murroksen menestyksekkäästi. Teknisten valmiuksien rinnalla myös tärkein voimavara - henkilöstö - vaatii uudistumista. IPP:ssä nähdään, että uudistuminen voi lähteä koko henkilöstöstä itsestään. Paras innovaatioiden lähde voi olla ne henkilöt, jotka päivittäin tuottavat asiakkaille heidän tarpeittensa mukaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. IPP:ssä halutaan nähdä, että henkilöstö on uuden ITC-palvelukulttuurin kehittämisen tekijä, ei kohde! IPP.ssä käynnistettiin kehittämishanke ja hanke sai nimekseen Nousukierre Hankkeen tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja luomaan toimialan muuttuvassa toimintaympäristössä menestyksekäs, asiakaslähtöiseen innovaatioprosessiin perustuva toimintastrategia sekä saattamaan se todelliseksi vahvuudeksi. Hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana oli KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ole Westerback. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2010 eli veroton osakeliitty-män perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla. IPP:n hinnoittele-mien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verotto-mana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli 5194 kpl (edellisvuonna 5531 kpl). Vähen-nystä edellisvuodesta oli -6,1 %. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä 2823 kpl (edellisvuonna 3019 kpl) Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,5 milj. euroa (vuonna 2009 se oli 5,6 milj. euroa) eli liikevaihto laski 2,7 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut vähenivät noin 5,6 % ollen 3,7 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,19 milj. euroa (edellisvuonna 1,14 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,58 milj. euroa (edellisvuonna 0,66 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,6 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,399 milj. euroa (edellisvuonna 0,358 milj. euroa ). Rahoitus

5 5 (21) Omavaraisuusaste oli 93 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 82 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,9 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,7 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 9,3 vuorokautta ja 95 % niistä toimi-tettiin 5,1 vuorokaudessa. Kiinteän verkon uusien liittymien toimitusaika oli keskimäärin 15,8 vuorokautta, joista 95 % toimitettiin 4,7 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 96 % laajakaistaliittymistä ja 80 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiak-kaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöilmoituksia oli 0,076 kpl/liittymä. Vioista 80 % korjattiin keskimäärin 11,4 tunnissa ilmoituksesta ja 95 % korjattiin keskimäärin 18,8 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 97,8 % vioista. Viankorjaus-tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,02 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 5 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Laajakaistaverkon keskittimet IPP:n toimialueella on yhtä kohdetta lukuun ottamatta vuoden lopussa tehty Ethernet-tekniikalla, joka mahdollistaa jopa 24M-yhteydet. Valmiuksia kuituliittymien toimittamiseksi lisättiin vuoden aikana ja nyt IPP:llä on mahdollisuus tarjota Kuitu Kotiin liittymiä mm. Ikaalisissa Sarkkilan ja Kiviniemen alueilla sekä Parkanossa Kaironiemen alueella. IPP otti käyttöön kotisivuilleen sovelluksen, johon asiakkaat voivat jättää kiinnostuksensa kuituliittymästä. Vuoden aikana rakennettiin myös useita yrityskohteita kuidulla. Mobiilioperaattoreille ja IPPn omiin keskittimiin rakennettiin lajakaistaisia Ethernet-runkoyhteyksiä vuoden aikana lähes 20 kohteeseen. Yhteydet toteutettiin sekä kuidulla, että linkkitekniikalla kohteesta riippuen. IPP:n transmissioverkossa tehtiin keskeisten laitteiden päivitykset viimeisimpään ohjelmistoversioon sekä hankittiin varalaitteeksi hit7070. Parkanon keskustiloihin vaihdettiin uusi varavoimakone ja samalla parannettiin muutenkin Parkanon keskustilan sähkönsyöttöä. Verkon parantamista jatkettiin rakentamalla uudet keskitintilat Rahkolaan ja Viinikkaan. Suurimpina kaapelointitöinä vuoden aikana oli Parkanossa Parkanon keskuksen ja Jaakkolan välinen kuitukaapelointi, jossa samalla modernisoitiin kupariverkkoa. Tämän kaapeloinnin ansiosta kuituyhteys on valmiina Parkanosta Aureeseen saakka. Leppäkosken Sähkön kanssa yhteistyössä siirrettiin ilmakaapeleita maakaapeleiksi useassa kohteessa. Kaikkiaan vuoden aikana kaapeleita asennettiin vaippapituutena noin 45 kilometriä.

6 6 (21) 2.2. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymissä kasvu on pysähtynyt kilpailijoiden voimakkaiden markkinointipanostuksien vuoksi langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymien markkinaosuutemme omalla alueellamme vuoden lopussa oli 67 %. Lanseerasimme myös tiilikaudella Dicame Oy:n langattoman laajakaistan markkinoille korvamaan kiinteän verkon poistumaa. IPP toimi aktiivisesti Finnet ryhmässä, sekä Finnet - verkostossa minkä tarkoituksena on tuottaa keskitetysti yhteisiä palveluita joko itse toteuttaen tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy:stä 39,84%. ja Decens Oy:stä 23 %, FNE- Finland Oy:stä 1,5 %, Dicame Oy:stä 15,3 %, Datame Oy:stä 3,5 % sekä JPC - Studiot Oy:stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä hallituksen valtuutus päättämään osakeannista. Hallitukseen valittiin kaudelle Petri Hukki, Pentti Lehtiniemi, Ola Luoto Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,0 euroa sekä A-lajin että B-lajin -osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä IPP:n perustehtävä Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti ja kannattavasti. IPP:n perustehtävänä on vahvistaa asiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Olemme asiakkaittemme ykköskumppani. Tilivuoden 2010 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,0 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,0 euroa B- sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli 316,866,43 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

7 7 (21) Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Juhani Hakalan ja varapuheenjohtajaksi Pentti Lehtiniemen. Näkymät vuodelle 2011 ja arvio tulevasta kehityksestä. On odotettavaa, että verkkopalveluiden hinnat laskevat ja kapasiteetin tarve kasvaa. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 %:n vuosivauhdilla. Mobiili palveluiden ja tuotteiden sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille arvioidaan liikevaihdolle maltillista kasvua. Mobiili kapasiteetin, kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuitu-verkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan kysynnän mukaan vanhoilla asuin alueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään saamaan uusia tuotteita ja kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus on lisäarvo asiakkaille jota kehitetään koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme uusia tuotteita ja palveluita käyttöön jotka tukevat ydinliiketoimintaa sekä sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden alavire ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voi mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa on asettamassa MVNO -mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO tuotteita kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan laajentamisen, sekä palveluiden laajentamisen avulla, sekä tämän uskotaan aikaa myöden korvaa kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n perustehtävän kirkastumisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa.

8 8 (21) Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. TUNNUSLUVUT/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% -2,7-5,7 1,0 Kaikki liittymät muutos% -5,06-3,44-3,57 Lankaliittymät muutos% -6,09-7,51-8,63 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,4 4,7 4,4 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % -5,6-1,7 2,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 10,6 11,8 10,4 Oman pääoman tuotto % 3,6 3,8 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,4 5,4 6,0 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste % Maksuvalmius QR 3,7 4,0 4,1 Tulorahoitus/investoinnit % Tunnusluvut on laskettu Finnet Liitto ry:n päivitettyjen yhtenäisohjeiden mukaisesti.

9 9 (21) 3. TASE V a s t a v a a Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Siirtoverkosto , ,49 Muut koneet ja kalustot , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet 0, ,32 Aineelliset hyödykkeet , ,54 Sijoitukset , ,13 Pysyvät vastaavat , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,47 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,38 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,38 Lyhytaikainen , ,76 Saamiset yht , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,80 Vaihtuvat vastaavat , ,03 V a s t a a v a a , ,70 V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Muut Rahastot , ,65 Edellisten Tilikausien Voitto/Tappio , ,70 Tilikauden Voitto/Tappio , ,77 Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,66 Vieras pääoma

10 10 (21) Lyhytaikainen Saadut Ennakot 5.469, ,58 Ostovelat , ,13 Siirtovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,56 Lyhytaikainen , ,82 Vieras pääoma , ,82 V a s t a t t a v a a , ,70

11 11 (21) 4. TULOSLASKELMA L i i k e v a i h t o , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot , ,77 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen muutos , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Henkilöstökulut Palkat , ,63 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilösivukulut , ,64 Henkilöstökulut , ,27 Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liiketoiminnan kulut , ,71 L i i k e v o i t t o , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,68 Tilinpäätössiirrot , ,67 Tuloverot , ,24 Tilikauden voitto , ,77

12 12 (21) 5. RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,68 Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua 0, ,68 Oikaisut , ,92 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,60 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,03 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,82 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,97 Käyttöpääoman muutos , ,77 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,83 Maksetut välittömät verot , ,23 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,86 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,70 Pääomalainat ,00 0,00 Yhteensä , ,56 Lainasaamisten takaisinmaksut Pääomalainat 0, ,00 Muut lainat 0, ,99 Yhteensä 0, ,99 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,53 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,53 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,44 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,80 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,24 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,44

13 13 (21) 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1. Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,87 Alennukset , ,10 Liikevaihto , , Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit 8 273, ,68 Muut , , , ,77 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,00 0, , Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,32 Eläkekulut , ,58 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,

14 14 (21) Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Siirtoverkosto , ,63 Muut koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet 303,69 303, , ,45 Tilinpäätössiirrot ,23 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta.

15 15 (21) 6.6. Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,80 Muut korko/rahoitustuotot , ,20 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista 0, ,28 Muut rahoituskulut , ,87 Arvonalentumiset muodostuvat vertailuvuonna rahastosijoitusten arvonmuutoksista Erittely veroista , , Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , , Pysyvien vastaavien muutokset Erillinen liite nro 1/tulostettu käyttöomaisuuskirjanpidosta. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy eur Saamiset ,03 muutos 0,00 Saamiset , Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi yht.eur Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1%

16 16 (21) Dicame Oy / pääomalaina 5% kiinteä ,00 muu 12kk euribor+2,5% , ,00 lisäys v.2010 pääomalaina 5%kiinteä ,00 muu 0,00 % , , ,00 Datame Oy vvk-laina v.2010/ 12kk euribor+3,5% 49940,00 SuperHeadEndFinland Oy muu laina v.2010/ 4% kiinteä 9304,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,01 Oma pääoma ,76 Takausvastuut ,00 Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,50 Oma pääoma ,89 Takausvastuut ,01 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2010 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Dicame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 15,32 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Yhtiön lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa tehdyt olennaiset liiketoimet on eritelty alla. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. Dicame Oy IPP omistaa Dicame Oy:stä 15,32 %. IPP on tilikaudella antanut Dicame Oy:lle lainaa ja

17 17 (21) pääomalainaa yht. 0,147 MEUR. Näiden yteismäärä tilinpäätöshetkellä on 0,714 MEUR. Järjestelyn tarkoituksena on operaattoriliiketoiminnan vahvistaminen. Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,38 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,38 Siirtosaamiset Tulojäämät , ,65 Menoennakot , ,73 Yhteensä , ,38 Lyhytaikainen yht , , Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,16 Tasearvo , , Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00

18 18 (21) Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 Liittymismaksurahasto , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,87 edellisen tilikauden voitto , ,83 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Tilikauden voitto , ,77 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,77 Jakokelpoiset varat yht , , Vieras pääoma Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,18 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,95 Ostovelat yht , ,13 Erittely siirtoveloista Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,43 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,71

19 19 (21) Tilikauden verojen jaksotus 9 200, ,43 Muut ,00 478, , , Vastuusitoumukset Voimassa olevat kiinnitykset yht , ,95 Yhtiön hallussa olevat , ,50 Velan vakuudeksi annetut , ,45 Takaukset muiden puolesta , ,50 Tilanne , ,71 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 868, ,92 Myöhemmin maksettavat 0,00 868,64 Yht. (sis.alv:n) 868, ,56 Kohta 6.14 Osakeomistukset Datame Oy 1027 Decens Oy 460 Dicame Oy 4842 Elisa Oyj Kontaktia Oy 13 Finnet Ventures Oy 1 FNE-Finland Oy 2500 Generalia Oy 1000 Ikaalisten Osuuspankki 1 JPC-Studiot Oy 64 Kehitt.yhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 5 Kihniön Osuuspankki 1 Kiinteistö Oy Kätkäporo 1 Kiinteistö Oy Levin Tunturiporo 1 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 577 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 133 Leppäkosken Sähkö Oy 300

20 20 (21) Luottokunta 1 Oy Omnitele Ab 4 Parkanon Jäähalli Oy 50 Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 1800 Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1011 Tampereen Puhelin Oy 249 Parkanon Osuuspankki 1 Suomen Keltaiset Sivut Oy 1 SuperHeadEnd Finland Oy 2324 Telekarelia Oy 30 Vakuutusosakeyhtiö Sampo Mikään näistä omistusosuuksista ei ole merkittävä, paitsi omistus Tampereen Puhelin Oy:ssä, Dicame Oy:ssä ja Decens Oy:ssä

21 21 (21) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Ikaalinen Juhani Hakala Petri Hukki Hannu Laholuoma Ari Lamminmäki Pentti Lehtiniemi Pertti Leppänen Ola Luoto Juha-Matti Markkola Erkki Kulovuori, toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Ikaalinen KPMG Oy Ole Westerback, KHT

22 KPMG Oy Ab Kauppakatu TAMPERE Puhelin Faksi www kprng.fi TILINTARKASTUSKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kirjanpidon, tilinput6kseny toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitzhen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, etta ne antavat oikeat ja riittiivät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, etta kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitá suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpdätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvä2 sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen yleista esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Ikaalinen 22. helmikuuta Ole Westerback KHP KPMG OY Ab. a Finnish Ilmited Ilabilii w mny and a memberfirm of :he KPMG netwoik of independeni memberkrms affiliated with KPMG International Cwperabve ( KPMG Internm.onal'1 a Swss Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 Taloudellinen informaatio 10 F-Secure -konserni Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahavirtalaskelma 13 Laskelma

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot