VUOSIKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

2 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla oli vakaa. Kilpailu jatkui haasteellisena Suomen televiestintämarkkinoilla vuonna Suomessa oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa yhteensä noin 2,7 miljoonaa laajakaistaliittymää. Niistä 76 prosenttia oli kotitalouskäytössä ja 24 prosenttia yritysasiakkaiden käytössä. Kiinteistä laajakaistaliittymistä noin 70 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia. Nopeus oli vähintään 10 Mbit/s 23 prosentissa kiinteistä liittymistä. Mobiililaajakaistaliittymät ovat nopeasti yleistyneet Suomessa. Suomessa samaa liittymää voi käyttää matkapuhelimessa ja tietokoneessa. Useissa maissa liittymä on sidottu tiettyyn päätelaitteeseen. Asukaslukuun suhteutettuna tietokoneen kautta käytettäviä mobiililaajakaistaliittymiä oli EU-maissa kesällä 2010 keskimäärin 6,1 sataa asukasta kohti. Suomessa, jossa mobiililaajakaistaliittymät olivat yleisimpiä,vastaava luku oli 21,5. Kehitys kiinteän puhelinverkon palvelujen osalta jatkui laskusuuntaisena edelleen vuoden 2010 aikana. Suomalaiset ovat aktiivisia internetin käyttäjiä. Käyttäjämäärän kasvu näkyy erityisesti vanhempien ikäryhmien kohdalla. Nuorille verkkopalveluiden käyttäminen on jo muodostunut elämäntavaksi. Suomalaisista vuotiaista 83 prosenttia käyttää internetiä vähintään viikoittain, kun EU-maissa vastaava keskiarvo on 65 prosenttia. Kansallisen laajakaistastrategian toteuttaminen on ollut kaksijakoista. Tiheään asutuilla alueilla nopeat laajakaistayhteydet voidaan toteuttaa varsin helposti kuitu- tai kaapelitelevisioverkkoteknologialla. Harvaan asutuilla alueilla tilanne on se, että mahdollisten nopeiden yhteyksien kysyntä on ollut selvästi toivottua alhaisempaa. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan selvästi korkeammat kuin alussa oletettiin. Hallituksen tekemän uuden linjauksen mukaan laajakaistastrategiaan kuuluva välitarkastelu tehdään vuonna Kilpailussa ovat keskeisiä palveluiden, sisältö, laajuus, laatu ja hinta. Tässä suhteessa IPP:n toiminta- ja yhteistyöverkosto kehittyi myönteisesti. Asiakkaamme tarvitsevat monipuolisia palveluita laajemmasta palveluvalikoimasta kuin ennen. Yritysten malli järjestää oma tietotekninen infra tulee kehittymään pilvipalveluiden suuntaan. Verkko ja verkonpalvelut sulautuvat yritysverkon ja julkisenverkon osalta. IPP:n rooli on toimia asiakkaan kehittämiskumppanina ja integraattorina. Myös kotien tietotekniikka muuttuu voimakkaasti. Kotitaloudet tarvitsevat enemmän ja enemmän tukea näissä asioissa. IPP:n tehtävä on helpottaa kotitalouksien murrosvaihetta uuden tekniikan käyttöönotossa. IPP panostaa paikalliseen palveluun se on edelleen yksi tärkeä kilpailuetumme. IPP on vahva toimija ja edelläkävijä paikallisten tietoliikenne- infran toteuttajana erityisesti lounaisella Pirkanmaalla. Kuituverkot tulevat olemaan IP- pohjaisten palveluiden ydin. IPP:n operaattoritoiminnassa aloitimme kuiturakentamisen kotitalouksille ja avasimme näin uuden sivun yrityksen historiassa. Dicamen mobiili palveluiden myynti ja markkinointi käynnistyi IPP:n osalta alueella.

3 3 (21) Aloitimme myös seuraavan sukupolven 4G-verkon suunnittelun alueella. Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö on perinteikäs yhtiö, ja kuten muissakin samankaltaisissa yhtiöissä, pitkä historia on samanaikaisesti rasite ja voimavara. Suuri osa henkilöstöstä on ollut alalla pitkään, ja hankkinut ammattitaitonsa perinteisellä puhelintoimialalla. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kertynyt henkilöstön sitoutuminen, kokemus ja ammattitaito on menestystekijä, joka tulee voida hyödyntää. Kulttuurimuutos ja uudistuminen on henkilöstölle suuri haaste, mutta sekin voidaan nähdä myös etuna. Mahdollinen muutosvastarinta voi myös tuottaa kyseenalaistamista ja uudistumiselle välttämätöntä toisinajattelua. Puhelinyhtiöstä voikin kasvaa Infocom -alan edelläkävijäyritys. Uuden toimintatavan kehittäminen tähtää kykyyn tuottaa uuden viestintäteknologian avulla arvoa asiakkaille. Joskus se voi tarkoittaa tuotteita tai palveluja, joita ei vielä ole olemassa. Myyntiorganisaation ja asiakkaiden suhteiden tulee olla niin vahvat ja molemminpuolinen tuntemus niin hyvä, että asiakkaan olosuhteet, arvostukset ja tarpeet voidaan nähdä innovaatioprosessin osana. Yrityksen myyntihenkilöstöltä tämä edellyttää konsultoivaa myyntitapaa. Kaikissa asiakaskohtaamisissa tapahtuu yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Siksi voidaan nähdä, että kaikki myyvät ja siten osallistuvat innovaatioprosessiin. Sen vuoksi prosessin tulee olla sellainen, että kaikkien osallistuminen siihen on mahdollista. Kaikki myyvät! tarkoittaa sellaista asennetta ja toimintatapaa, jossa jokainen työntekijä tiedostaa oman roolinsa yrityksen myynti- ja asiakaspalveluprosessissa, ymmärtää omat mahdollisuudet tukea myyntiä ja haluaa oppia myynnistä lisää. Myynti nähdään toimintona, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaita parhaalla tavalla hyötymään yrityksen osaamisesta. Lausun parhaat kiitokset henkilöstölle hyvästä yhteistyötä sekä aktiivisesta kehittämisotteesta muutosten keskellä. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Kiitokset myös asiakkaille hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta IPP:hen. Ikaalinen Erkki Kulovuori

4 4 (21) 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 37, edellisvuonna se oli 42. IPP:n merkittävä vahvuus on ollut paikallisuus. Se on antanut kilpailukykyä valtakunnallisten ja kansainvälistenkin kilpailijoiden tuomaa ankaraa kilpailua vastaan. Paikallisuus on edelleen olemassa, ja se on potentiaalinen kilpailuetu. Paikallisuuden hyödyt tulevaisuuden markkinatilanteessa tulee tunnistaa ja hyödyntää. IPP haluaa kohdata toimialan murroksen menestyksekkäästi. Teknisten valmiuksien rinnalla myös tärkein voimavara - henkilöstö - vaatii uudistumista. IPP:ssä nähdään, että uudistuminen voi lähteä koko henkilöstöstä itsestään. Paras innovaatioiden lähde voi olla ne henkilöt, jotka päivittäin tuottavat asiakkaille heidän tarpeittensa mukaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. IPP:ssä halutaan nähdä, että henkilöstö on uuden ITC-palvelukulttuurin kehittämisen tekijä, ei kohde! IPP.ssä käynnistettiin kehittämishanke ja hanke sai nimekseen Nousukierre Hankkeen tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja luomaan toimialan muuttuvassa toimintaympäristössä menestyksekäs, asiakaslähtöiseen innovaatioprosessiin perustuva toimintastrategia sekä saattamaan se todelliseksi vahvuudeksi. Hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana oli KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ole Westerback. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2010 eli veroton osakeliitty-män perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla. IPP:n hinnoittele-mien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verotto-mana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli 5194 kpl (edellisvuonna 5531 kpl). Vähen-nystä edellisvuodesta oli -6,1 %. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä 2823 kpl (edellisvuonna 3019 kpl) Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,5 milj. euroa (vuonna 2009 se oli 5,6 milj. euroa) eli liikevaihto laski 2,7 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut vähenivät noin 5,6 % ollen 3,7 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,19 milj. euroa (edellisvuonna 1,14 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,58 milj. euroa (edellisvuonna 0,66 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,6 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,399 milj. euroa (edellisvuonna 0,358 milj. euroa ). Rahoitus

5 5 (21) Omavaraisuusaste oli 93 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 82 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,9 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,7 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 9,3 vuorokautta ja 95 % niistä toimi-tettiin 5,1 vuorokaudessa. Kiinteän verkon uusien liittymien toimitusaika oli keskimäärin 15,8 vuorokautta, joista 95 % toimitettiin 4,7 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 96 % laajakaistaliittymistä ja 80 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiak-kaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöilmoituksia oli 0,076 kpl/liittymä. Vioista 80 % korjattiin keskimäärin 11,4 tunnissa ilmoituksesta ja 95 % korjattiin keskimäärin 18,8 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 97,8 % vioista. Viankorjaus-tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,02 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 5 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Laajakaistaverkon keskittimet IPP:n toimialueella on yhtä kohdetta lukuun ottamatta vuoden lopussa tehty Ethernet-tekniikalla, joka mahdollistaa jopa 24M-yhteydet. Valmiuksia kuituliittymien toimittamiseksi lisättiin vuoden aikana ja nyt IPP:llä on mahdollisuus tarjota Kuitu Kotiin liittymiä mm. Ikaalisissa Sarkkilan ja Kiviniemen alueilla sekä Parkanossa Kaironiemen alueella. IPP otti käyttöön kotisivuilleen sovelluksen, johon asiakkaat voivat jättää kiinnostuksensa kuituliittymästä. Vuoden aikana rakennettiin myös useita yrityskohteita kuidulla. Mobiilioperaattoreille ja IPPn omiin keskittimiin rakennettiin lajakaistaisia Ethernet-runkoyhteyksiä vuoden aikana lähes 20 kohteeseen. Yhteydet toteutettiin sekä kuidulla, että linkkitekniikalla kohteesta riippuen. IPP:n transmissioverkossa tehtiin keskeisten laitteiden päivitykset viimeisimpään ohjelmistoversioon sekä hankittiin varalaitteeksi hit7070. Parkanon keskustiloihin vaihdettiin uusi varavoimakone ja samalla parannettiin muutenkin Parkanon keskustilan sähkönsyöttöä. Verkon parantamista jatkettiin rakentamalla uudet keskitintilat Rahkolaan ja Viinikkaan. Suurimpina kaapelointitöinä vuoden aikana oli Parkanossa Parkanon keskuksen ja Jaakkolan välinen kuitukaapelointi, jossa samalla modernisoitiin kupariverkkoa. Tämän kaapeloinnin ansiosta kuituyhteys on valmiina Parkanosta Aureeseen saakka. Leppäkosken Sähkön kanssa yhteistyössä siirrettiin ilmakaapeleita maakaapeleiksi useassa kohteessa. Kaikkiaan vuoden aikana kaapeleita asennettiin vaippapituutena noin 45 kilometriä.

6 6 (21) 2.2. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymissä kasvu on pysähtynyt kilpailijoiden voimakkaiden markkinointipanostuksien vuoksi langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymien markkinaosuutemme omalla alueellamme vuoden lopussa oli 67 %. Lanseerasimme myös tiilikaudella Dicame Oy:n langattoman laajakaistan markkinoille korvamaan kiinteän verkon poistumaa. IPP toimi aktiivisesti Finnet ryhmässä, sekä Finnet - verkostossa minkä tarkoituksena on tuottaa keskitetysti yhteisiä palveluita joko itse toteuttaen tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy:stä 39,84%. ja Decens Oy:stä 23 %, FNE- Finland Oy:stä 1,5 %, Dicame Oy:stä 15,3 %, Datame Oy:stä 3,5 % sekä JPC - Studiot Oy:stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä hallituksen valtuutus päättämään osakeannista. Hallitukseen valittiin kaudelle Petri Hukki, Pentti Lehtiniemi, Ola Luoto Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,0 euroa sekä A-lajin että B-lajin -osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä IPP:n perustehtävä Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti ja kannattavasti. IPP:n perustehtävänä on vahvistaa asiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Olemme asiakkaittemme ykköskumppani. Tilivuoden 2010 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,0 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,0 euroa B- sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli 316,866,43 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

7 7 (21) Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Juhani Hakalan ja varapuheenjohtajaksi Pentti Lehtiniemen. Näkymät vuodelle 2011 ja arvio tulevasta kehityksestä. On odotettavaa, että verkkopalveluiden hinnat laskevat ja kapasiteetin tarve kasvaa. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 %:n vuosivauhdilla. Mobiili palveluiden ja tuotteiden sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille arvioidaan liikevaihdolle maltillista kasvua. Mobiili kapasiteetin, kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuitu-verkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan kysynnän mukaan vanhoilla asuin alueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään saamaan uusia tuotteita ja kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus on lisäarvo asiakkaille jota kehitetään koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme uusia tuotteita ja palveluita käyttöön jotka tukevat ydinliiketoimintaa sekä sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden alavire ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voi mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa on asettamassa MVNO -mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO tuotteita kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan laajentamisen, sekä palveluiden laajentamisen avulla, sekä tämän uskotaan aikaa myöden korvaa kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n perustehtävän kirkastumisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa.

8 8 (21) Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. TUNNUSLUVUT/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% -2,7-5,7 1,0 Kaikki liittymät muutos% -5,06-3,44-3,57 Lankaliittymät muutos% -6,09-7,51-8,63 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,4 4,7 4,4 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % -5,6-1,7 2,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 10,6 11,8 10,4 Oman pääoman tuotto % 3,6 3,8 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,4 5,4 6,0 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste % Maksuvalmius QR 3,7 4,0 4,1 Tulorahoitus/investoinnit % Tunnusluvut on laskettu Finnet Liitto ry:n päivitettyjen yhtenäisohjeiden mukaisesti.

9 9 (21) 3. TASE V a s t a v a a Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Siirtoverkosto , ,49 Muut koneet ja kalustot , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet 0, ,32 Aineelliset hyödykkeet , ,54 Sijoitukset , ,13 Pysyvät vastaavat , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,47 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,38 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,38 Lyhytaikainen , ,76 Saamiset yht , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,80 Vaihtuvat vastaavat , ,03 V a s t a a v a a , ,70 V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Muut Rahastot , ,65 Edellisten Tilikausien Voitto/Tappio , ,70 Tilikauden Voitto/Tappio , ,77 Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,66 Vieras pääoma

10 10 (21) Lyhytaikainen Saadut Ennakot 5.469, ,58 Ostovelat , ,13 Siirtovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,56 Lyhytaikainen , ,82 Vieras pääoma , ,82 V a s t a t t a v a a , ,70

11 11 (21) 4. TULOSLASKELMA L i i k e v a i h t o , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot , ,77 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen muutos , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Henkilöstökulut Palkat , ,63 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilösivukulut , ,64 Henkilöstökulut , ,27 Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liiketoiminnan kulut , ,71 L i i k e v o i t t o , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,68 Tilinpäätössiirrot , ,67 Tuloverot , ,24 Tilikauden voitto , ,77

12 12 (21) 5. RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,68 Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua 0, ,68 Oikaisut , ,92 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,60 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,03 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,82 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,97 Käyttöpääoman muutos , ,77 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,83 Maksetut välittömät verot , ,23 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,86 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,70 Pääomalainat ,00 0,00 Yhteensä , ,56 Lainasaamisten takaisinmaksut Pääomalainat 0, ,00 Muut lainat 0, ,99 Yhteensä 0, ,99 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,53 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,53 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,44 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,80 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,24 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,44

13 13 (21) 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1. Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,87 Alennukset , ,10 Liikevaihto , , Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit 8 273, ,68 Muut , , , ,77 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,00 0, , Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,32 Eläkekulut , ,58 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,

14 14 (21) Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Siirtoverkosto , ,63 Muut koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet 303,69 303, , ,45 Tilinpäätössiirrot ,23 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta.

15 15 (21) 6.6. Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,80 Muut korko/rahoitustuotot , ,20 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista 0, ,28 Muut rahoituskulut , ,87 Arvonalentumiset muodostuvat vertailuvuonna rahastosijoitusten arvonmuutoksista Erittely veroista , , Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , , Pysyvien vastaavien muutokset Erillinen liite nro 1/tulostettu käyttöomaisuuskirjanpidosta. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy eur Saamiset ,03 muutos 0,00 Saamiset , Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi yht.eur Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1%

16 16 (21) Dicame Oy / pääomalaina 5% kiinteä ,00 muu 12kk euribor+2,5% , ,00 lisäys v.2010 pääomalaina 5%kiinteä ,00 muu 0,00 % , , ,00 Datame Oy vvk-laina v.2010/ 12kk euribor+3,5% 49940,00 SuperHeadEndFinland Oy muu laina v.2010/ 4% kiinteä 9304,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,01 Oma pääoma ,76 Takausvastuut ,00 Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,50 Oma pääoma ,89 Takausvastuut ,01 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2010 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Dicame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 15,32 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Yhtiön lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa tehdyt olennaiset liiketoimet on eritelty alla. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. Dicame Oy IPP omistaa Dicame Oy:stä 15,32 %. IPP on tilikaudella antanut Dicame Oy:lle lainaa ja

17 17 (21) pääomalainaa yht. 0,147 MEUR. Näiden yteismäärä tilinpäätöshetkellä on 0,714 MEUR. Järjestelyn tarkoituksena on operaattoriliiketoiminnan vahvistaminen. Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,38 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,38 Siirtosaamiset Tulojäämät , ,65 Menoennakot , ,73 Yhteensä , ,38 Lyhytaikainen yht , , Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,16 Tasearvo , , Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00

18 18 (21) Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 Liittymismaksurahasto , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,87 edellisen tilikauden voitto , ,83 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Tilikauden voitto , ,77 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,77 Jakokelpoiset varat yht , , Vieras pääoma Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,18 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,95 Ostovelat yht , ,13 Erittely siirtoveloista Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,43 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,71

19 19 (21) Tilikauden verojen jaksotus 9 200, ,43 Muut ,00 478, , , Vastuusitoumukset Voimassa olevat kiinnitykset yht , ,95 Yhtiön hallussa olevat , ,50 Velan vakuudeksi annetut , ,45 Takaukset muiden puolesta , ,50 Tilanne , ,71 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 868, ,92 Myöhemmin maksettavat 0,00 868,64 Yht. (sis.alv:n) 868, ,56 Kohta 6.14 Osakeomistukset Datame Oy 1027 Decens Oy 460 Dicame Oy 4842 Elisa Oyj Kontaktia Oy 13 Finnet Ventures Oy 1 FNE-Finland Oy 2500 Generalia Oy 1000 Ikaalisten Osuuspankki 1 JPC-Studiot Oy 64 Kehitt.yhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 5 Kihniön Osuuspankki 1 Kiinteistö Oy Kätkäporo 1 Kiinteistö Oy Levin Tunturiporo 1 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 577 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 133 Leppäkosken Sähkö Oy 300

20 20 (21) Luottokunta 1 Oy Omnitele Ab 4 Parkanon Jäähalli Oy 50 Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 1800 Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1011 Tampereen Puhelin Oy 249 Parkanon Osuuspankki 1 Suomen Keltaiset Sivut Oy 1 SuperHeadEnd Finland Oy 2324 Telekarelia Oy 30 Vakuutusosakeyhtiö Sampo Mikään näistä omistusosuuksista ei ole merkittävä, paitsi omistus Tampereen Puhelin Oy:ssä, Dicame Oy:ssä ja Decens Oy:ssä

21 21 (21) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Ikaalinen Juhani Hakala Petri Hukki Hannu Laholuoma Ari Lamminmäki Pentti Lehtiniemi Pertti Leppänen Ola Luoto Juha-Matti Markkola Erkki Kulovuori, toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Ikaalinen KPMG Oy Ole Westerback, KHT

22 KPMG Oy Ab Kauppakatu TAMPERE Puhelin Faksi www kprng.fi TILINTARKASTUSKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kirjanpidon, tilinput6kseny toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitzhen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, etta ne antavat oikeat ja riittiivät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, etta kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitá suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpdätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvä2 sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen yleista esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Ikaalinen 22. helmikuuta Ole Westerback KHP KPMG OY Ab. a Finnish Ilmited Ilabilii w mny and a memberfirm of :he KPMG netwoik of independeni memberkrms affiliated with KPMG International Cwperabve ( KPMG Internm.onal'1 a Swss Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot