VUOSIKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

2 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla oli vakaa. Kilpailu jatkui haasteellisena Suomen televiestintämarkkinoilla vuonna Suomessa oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa yhteensä noin 2,7 miljoonaa laajakaistaliittymää. Niistä 76 prosenttia oli kotitalouskäytössä ja 24 prosenttia yritysasiakkaiden käytössä. Kiinteistä laajakaistaliittymistä noin 70 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia. Nopeus oli vähintään 10 Mbit/s 23 prosentissa kiinteistä liittymistä. Mobiililaajakaistaliittymät ovat nopeasti yleistyneet Suomessa. Suomessa samaa liittymää voi käyttää matkapuhelimessa ja tietokoneessa. Useissa maissa liittymä on sidottu tiettyyn päätelaitteeseen. Asukaslukuun suhteutettuna tietokoneen kautta käytettäviä mobiililaajakaistaliittymiä oli EU-maissa kesällä 2010 keskimäärin 6,1 sataa asukasta kohti. Suomessa, jossa mobiililaajakaistaliittymät olivat yleisimpiä,vastaava luku oli 21,5. Kehitys kiinteän puhelinverkon palvelujen osalta jatkui laskusuuntaisena edelleen vuoden 2010 aikana. Suomalaiset ovat aktiivisia internetin käyttäjiä. Käyttäjämäärän kasvu näkyy erityisesti vanhempien ikäryhmien kohdalla. Nuorille verkkopalveluiden käyttäminen on jo muodostunut elämäntavaksi. Suomalaisista vuotiaista 83 prosenttia käyttää internetiä vähintään viikoittain, kun EU-maissa vastaava keskiarvo on 65 prosenttia. Kansallisen laajakaistastrategian toteuttaminen on ollut kaksijakoista. Tiheään asutuilla alueilla nopeat laajakaistayhteydet voidaan toteuttaa varsin helposti kuitu- tai kaapelitelevisioverkkoteknologialla. Harvaan asutuilla alueilla tilanne on se, että mahdollisten nopeiden yhteyksien kysyntä on ollut selvästi toivottua alhaisempaa. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan selvästi korkeammat kuin alussa oletettiin. Hallituksen tekemän uuden linjauksen mukaan laajakaistastrategiaan kuuluva välitarkastelu tehdään vuonna Kilpailussa ovat keskeisiä palveluiden, sisältö, laajuus, laatu ja hinta. Tässä suhteessa IPP:n toiminta- ja yhteistyöverkosto kehittyi myönteisesti. Asiakkaamme tarvitsevat monipuolisia palveluita laajemmasta palveluvalikoimasta kuin ennen. Yritysten malli järjestää oma tietotekninen infra tulee kehittymään pilvipalveluiden suuntaan. Verkko ja verkonpalvelut sulautuvat yritysverkon ja julkisenverkon osalta. IPP:n rooli on toimia asiakkaan kehittämiskumppanina ja integraattorina. Myös kotien tietotekniikka muuttuu voimakkaasti. Kotitaloudet tarvitsevat enemmän ja enemmän tukea näissä asioissa. IPP:n tehtävä on helpottaa kotitalouksien murrosvaihetta uuden tekniikan käyttöönotossa. IPP panostaa paikalliseen palveluun se on edelleen yksi tärkeä kilpailuetumme. IPP on vahva toimija ja edelläkävijä paikallisten tietoliikenne- infran toteuttajana erityisesti lounaisella Pirkanmaalla. Kuituverkot tulevat olemaan IP- pohjaisten palveluiden ydin. IPP:n operaattoritoiminnassa aloitimme kuiturakentamisen kotitalouksille ja avasimme näin uuden sivun yrityksen historiassa. Dicamen mobiili palveluiden myynti ja markkinointi käynnistyi IPP:n osalta alueella.

3 3 (21) Aloitimme myös seuraavan sukupolven 4G-verkon suunnittelun alueella. Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö on perinteikäs yhtiö, ja kuten muissakin samankaltaisissa yhtiöissä, pitkä historia on samanaikaisesti rasite ja voimavara. Suuri osa henkilöstöstä on ollut alalla pitkään, ja hankkinut ammattitaitonsa perinteisellä puhelintoimialalla. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kertynyt henkilöstön sitoutuminen, kokemus ja ammattitaito on menestystekijä, joka tulee voida hyödyntää. Kulttuurimuutos ja uudistuminen on henkilöstölle suuri haaste, mutta sekin voidaan nähdä myös etuna. Mahdollinen muutosvastarinta voi myös tuottaa kyseenalaistamista ja uudistumiselle välttämätöntä toisinajattelua. Puhelinyhtiöstä voikin kasvaa Infocom -alan edelläkävijäyritys. Uuden toimintatavan kehittäminen tähtää kykyyn tuottaa uuden viestintäteknologian avulla arvoa asiakkaille. Joskus se voi tarkoittaa tuotteita tai palveluja, joita ei vielä ole olemassa. Myyntiorganisaation ja asiakkaiden suhteiden tulee olla niin vahvat ja molemminpuolinen tuntemus niin hyvä, että asiakkaan olosuhteet, arvostukset ja tarpeet voidaan nähdä innovaatioprosessin osana. Yrityksen myyntihenkilöstöltä tämä edellyttää konsultoivaa myyntitapaa. Kaikissa asiakaskohtaamisissa tapahtuu yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Siksi voidaan nähdä, että kaikki myyvät ja siten osallistuvat innovaatioprosessiin. Sen vuoksi prosessin tulee olla sellainen, että kaikkien osallistuminen siihen on mahdollista. Kaikki myyvät! tarkoittaa sellaista asennetta ja toimintatapaa, jossa jokainen työntekijä tiedostaa oman roolinsa yrityksen myynti- ja asiakaspalveluprosessissa, ymmärtää omat mahdollisuudet tukea myyntiä ja haluaa oppia myynnistä lisää. Myynti nähdään toimintona, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaita parhaalla tavalla hyötymään yrityksen osaamisesta. Lausun parhaat kiitokset henkilöstölle hyvästä yhteistyötä sekä aktiivisesta kehittämisotteesta muutosten keskellä. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Kiitokset myös asiakkaille hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta IPP:hen. Ikaalinen Erkki Kulovuori

4 4 (21) 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 37, edellisvuonna se oli 42. IPP:n merkittävä vahvuus on ollut paikallisuus. Se on antanut kilpailukykyä valtakunnallisten ja kansainvälistenkin kilpailijoiden tuomaa ankaraa kilpailua vastaan. Paikallisuus on edelleen olemassa, ja se on potentiaalinen kilpailuetu. Paikallisuuden hyödyt tulevaisuuden markkinatilanteessa tulee tunnistaa ja hyödyntää. IPP haluaa kohdata toimialan murroksen menestyksekkäästi. Teknisten valmiuksien rinnalla myös tärkein voimavara - henkilöstö - vaatii uudistumista. IPP:ssä nähdään, että uudistuminen voi lähteä koko henkilöstöstä itsestään. Paras innovaatioiden lähde voi olla ne henkilöt, jotka päivittäin tuottavat asiakkaille heidän tarpeittensa mukaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. IPP:ssä halutaan nähdä, että henkilöstö on uuden ITC-palvelukulttuurin kehittämisen tekijä, ei kohde! IPP.ssä käynnistettiin kehittämishanke ja hanke sai nimekseen Nousukierre Hankkeen tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja luomaan toimialan muuttuvassa toimintaympäristössä menestyksekäs, asiakaslähtöiseen innovaatioprosessiin perustuva toimintastrategia sekä saattamaan se todelliseksi vahvuudeksi. Hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana oli KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ole Westerback. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2010 eli veroton osakeliitty-män perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla. IPP:n hinnoittele-mien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verotto-mana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli 5194 kpl (edellisvuonna 5531 kpl). Vähen-nystä edellisvuodesta oli -6,1 %. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä 2823 kpl (edellisvuonna 3019 kpl) Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,5 milj. euroa (vuonna 2009 se oli 5,6 milj. euroa) eli liikevaihto laski 2,7 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut vähenivät noin 5,6 % ollen 3,7 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,19 milj. euroa (edellisvuonna 1,14 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,58 milj. euroa (edellisvuonna 0,66 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,6 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,399 milj. euroa (edellisvuonna 0,358 milj. euroa ). Rahoitus

5 5 (21) Omavaraisuusaste oli 93 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 82 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,9 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,7 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 9,3 vuorokautta ja 95 % niistä toimi-tettiin 5,1 vuorokaudessa. Kiinteän verkon uusien liittymien toimitusaika oli keskimäärin 15,8 vuorokautta, joista 95 % toimitettiin 4,7 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 96 % laajakaistaliittymistä ja 80 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiak-kaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöilmoituksia oli 0,076 kpl/liittymä. Vioista 80 % korjattiin keskimäärin 11,4 tunnissa ilmoituksesta ja 95 % korjattiin keskimäärin 18,8 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 97,8 % vioista. Viankorjaus-tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,02 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 5 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Laajakaistaverkon keskittimet IPP:n toimialueella on yhtä kohdetta lukuun ottamatta vuoden lopussa tehty Ethernet-tekniikalla, joka mahdollistaa jopa 24M-yhteydet. Valmiuksia kuituliittymien toimittamiseksi lisättiin vuoden aikana ja nyt IPP:llä on mahdollisuus tarjota Kuitu Kotiin liittymiä mm. Ikaalisissa Sarkkilan ja Kiviniemen alueilla sekä Parkanossa Kaironiemen alueella. IPP otti käyttöön kotisivuilleen sovelluksen, johon asiakkaat voivat jättää kiinnostuksensa kuituliittymästä. Vuoden aikana rakennettiin myös useita yrityskohteita kuidulla. Mobiilioperaattoreille ja IPPn omiin keskittimiin rakennettiin lajakaistaisia Ethernet-runkoyhteyksiä vuoden aikana lähes 20 kohteeseen. Yhteydet toteutettiin sekä kuidulla, että linkkitekniikalla kohteesta riippuen. IPP:n transmissioverkossa tehtiin keskeisten laitteiden päivitykset viimeisimpään ohjelmistoversioon sekä hankittiin varalaitteeksi hit7070. Parkanon keskustiloihin vaihdettiin uusi varavoimakone ja samalla parannettiin muutenkin Parkanon keskustilan sähkönsyöttöä. Verkon parantamista jatkettiin rakentamalla uudet keskitintilat Rahkolaan ja Viinikkaan. Suurimpina kaapelointitöinä vuoden aikana oli Parkanossa Parkanon keskuksen ja Jaakkolan välinen kuitukaapelointi, jossa samalla modernisoitiin kupariverkkoa. Tämän kaapeloinnin ansiosta kuituyhteys on valmiina Parkanosta Aureeseen saakka. Leppäkosken Sähkön kanssa yhteistyössä siirrettiin ilmakaapeleita maakaapeleiksi useassa kohteessa. Kaikkiaan vuoden aikana kaapeleita asennettiin vaippapituutena noin 45 kilometriä.

6 6 (21) 2.2. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymissä kasvu on pysähtynyt kilpailijoiden voimakkaiden markkinointipanostuksien vuoksi langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymien markkinaosuutemme omalla alueellamme vuoden lopussa oli 67 %. Lanseerasimme myös tiilikaudella Dicame Oy:n langattoman laajakaistan markkinoille korvamaan kiinteän verkon poistumaa. IPP toimi aktiivisesti Finnet ryhmässä, sekä Finnet - verkostossa minkä tarkoituksena on tuottaa keskitetysti yhteisiä palveluita joko itse toteuttaen tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy:stä 39,84%. ja Decens Oy:stä 23 %, FNE- Finland Oy:stä 1,5 %, Dicame Oy:stä 15,3 %, Datame Oy:stä 3,5 % sekä JPC - Studiot Oy:stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä hallituksen valtuutus päättämään osakeannista. Hallitukseen valittiin kaudelle Petri Hukki, Pentti Lehtiniemi, Ola Luoto Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,0 euroa sekä A-lajin että B-lajin -osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä IPP:n perustehtävä Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti ja kannattavasti. IPP:n perustehtävänä on vahvistaa asiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Olemme asiakkaittemme ykköskumppani. Tilivuoden 2010 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,0 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,0 euroa B- sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli 316,866,43 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

7 7 (21) Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Juhani Hakalan ja varapuheenjohtajaksi Pentti Lehtiniemen. Näkymät vuodelle 2011 ja arvio tulevasta kehityksestä. On odotettavaa, että verkkopalveluiden hinnat laskevat ja kapasiteetin tarve kasvaa. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 %:n vuosivauhdilla. Mobiili palveluiden ja tuotteiden sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille arvioidaan liikevaihdolle maltillista kasvua. Mobiili kapasiteetin, kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuitu-verkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan kysynnän mukaan vanhoilla asuin alueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään saamaan uusia tuotteita ja kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus on lisäarvo asiakkaille jota kehitetään koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme uusia tuotteita ja palveluita käyttöön jotka tukevat ydinliiketoimintaa sekä sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden alavire ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voi mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa on asettamassa MVNO -mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO tuotteita kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan laajentamisen, sekä palveluiden laajentamisen avulla, sekä tämän uskotaan aikaa myöden korvaa kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n perustehtävän kirkastumisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa.

8 8 (21) Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. TUNNUSLUVUT/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% -2,7-5,7 1,0 Kaikki liittymät muutos% -5,06-3,44-3,57 Lankaliittymät muutos% -6,09-7,51-8,63 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,4 4,7 4,4 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % -5,6-1,7 2,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 10,6 11,8 10,4 Oman pääoman tuotto % 3,6 3,8 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,4 5,4 6,0 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste % Maksuvalmius QR 3,7 4,0 4,1 Tulorahoitus/investoinnit % Tunnusluvut on laskettu Finnet Liitto ry:n päivitettyjen yhtenäisohjeiden mukaisesti.

9 9 (21) 3. TASE V a s t a v a a Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Siirtoverkosto , ,49 Muut koneet ja kalustot , ,93 Muut aineelliset hyödykkeet 0, ,32 Aineelliset hyödykkeet , ,54 Sijoitukset , ,13 Pysyvät vastaavat , ,67 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,47 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,38 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,38 Lyhytaikainen , ,76 Saamiset yht , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,80 Vaihtuvat vastaavat , ,03 V a s t a a v a a , ,70 V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Muut Rahastot , ,65 Edellisten Tilikausien Voitto/Tappio , ,70 Tilikauden Voitto/Tappio , ,77 Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,66 Vieras pääoma

10 10 (21) Lyhytaikainen Saadut Ennakot 5.469, ,58 Ostovelat , ,13 Siirtovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,56 Lyhytaikainen , ,82 Vieras pääoma , ,82 V a s t a t t a v a a , ,70

11 11 (21) 4. TULOSLASKELMA L i i k e v a i h t o , ,7 Liiketoiminnan muut tuotot , ,77 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen muutos , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Henkilöstökulut Palkat , ,63 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilösivukulut , ,64 Henkilöstökulut , ,27 Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liiketoiminnan kulut , ,71 L i i k e v o i t t o , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,68 Tilinpäätössiirrot , ,67 Tuloverot , ,24 Tilikauden voitto , ,77

12 12 (21) 5. RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,68 Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Rahoitustuotot ja kulut , ,85 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua 0, ,68 Oikaisut , ,92 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,60 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,03 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,82 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,97 Käyttöpääoman muutos , ,77 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,83 Maksetut välittömät verot , ,23 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,86 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,70 Pääomalainat ,00 0,00 Yhteensä , ,56 Lainasaamisten takaisinmaksut Pääomalainat 0, ,00 Muut lainat 0, ,99 Yhteensä 0, ,99 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,53 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,53 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,44 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,80 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,24 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,44

13 13 (21) 6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1. Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,87 Alennukset , ,10 Liikevaihto , , Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit 8 273, ,68 Muut , , , ,77 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,00 0, , Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,32 Eläkekulut , ,58 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,

14 14 (21) Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Siirtoverkosto , ,63 Muut koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet 303,69 303, , ,45 Tilinpäätössiirrot ,23 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta.

15 15 (21) 6.6. Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,80 Muut korko/rahoitustuotot , ,20 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista 0, ,28 Muut rahoituskulut , ,87 Arvonalentumiset muodostuvat vertailuvuonna rahastosijoitusten arvonmuutoksista Erittely veroista , , Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , , Pysyvien vastaavien muutokset Erillinen liite nro 1/tulostettu käyttöomaisuuskirjanpidosta. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy eur Saamiset ,03 muutos 0,00 Saamiset , Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi yht.eur Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1%

16 16 (21) Dicame Oy / pääomalaina 5% kiinteä ,00 muu 12kk euribor+2,5% , ,00 lisäys v.2010 pääomalaina 5%kiinteä ,00 muu 0,00 % , , ,00 Datame Oy vvk-laina v.2010/ 12kk euribor+3,5% 49940,00 SuperHeadEndFinland Oy muu laina v.2010/ 4% kiinteä 9304,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,01 Oma pääoma ,76 Takausvastuut ,00 Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,50 Oma pääoma ,89 Takausvastuut ,01 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2010 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Dicame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 15,32 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Yhtiön lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa tehdyt olennaiset liiketoimet on eritelty alla. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. Dicame Oy IPP omistaa Dicame Oy:stä 15,32 %. IPP on tilikaudella antanut Dicame Oy:lle lainaa ja

17 17 (21) pääomalainaa yht. 0,147 MEUR. Näiden yteismäärä tilinpäätöshetkellä on 0,714 MEUR. Järjestelyn tarkoituksena on operaattoriliiketoiminnan vahvistaminen. Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,38 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,38 Siirtosaamiset Tulojäämät , ,65 Menoennakot , ,73 Yhteensä , ,38 Lyhytaikainen yht , , Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,16 Tasearvo , , Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00

18 18 (21) Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 Liittymismaksurahasto , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,87 edellisen tilikauden voitto , ,83 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Tilikauden voitto , ,77 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,70 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,77 Jakokelpoiset varat yht , , Vieras pääoma Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,18 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,95 Ostovelat yht , ,13 Erittely siirtoveloista Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,43 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,71

19 19 (21) Tilikauden verojen jaksotus 9 200, ,43 Muut ,00 478, , , Vastuusitoumukset Voimassa olevat kiinnitykset yht , ,95 Yhtiön hallussa olevat , ,50 Velan vakuudeksi annetut , ,45 Takaukset muiden puolesta , ,50 Tilanne , ,71 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 868, ,92 Myöhemmin maksettavat 0,00 868,64 Yht. (sis.alv:n) 868, ,56 Kohta 6.14 Osakeomistukset Datame Oy 1027 Decens Oy 460 Dicame Oy 4842 Elisa Oyj Kontaktia Oy 13 Finnet Ventures Oy 1 FNE-Finland Oy 2500 Generalia Oy 1000 Ikaalisten Osuuspankki 1 JPC-Studiot Oy 64 Kehitt.yhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 5 Kihniön Osuuspankki 1 Kiinteistö Oy Kätkäporo 1 Kiinteistö Oy Levin Tunturiporo 1 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 577 Kiinteistö Oy Wanha Puutarha 133 Leppäkosken Sähkö Oy 300

20 20 (21) Luottokunta 1 Oy Omnitele Ab 4 Parkanon Jäähalli Oy 50 Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 1800 Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1011 Tampereen Puhelin Oy 249 Parkanon Osuuspankki 1 Suomen Keltaiset Sivut Oy 1 SuperHeadEnd Finland Oy 2324 Telekarelia Oy 30 Vakuutusosakeyhtiö Sampo Mikään näistä omistusosuuksista ei ole merkittävä, paitsi omistus Tampereen Puhelin Oy:ssä, Dicame Oy:ssä ja Decens Oy:ssä

21 21 (21) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Ikaalinen Juhani Hakala Petri Hukki Hannu Laholuoma Ari Lamminmäki Pentti Lehtiniemi Pertti Leppänen Ola Luoto Juha-Matti Markkola Erkki Kulovuori, toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Ikaalinen KPMG Oy Ole Westerback, KHT

22 KPMG Oy Ab Kauppakatu TAMPERE Puhelin Faksi www kprng.fi TILINTARKASTUSKERTOMUS Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kirjanpidon, tilinput6kseny toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitzhen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, etta ne antavat oikeat ja riittiivät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, etta kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitá suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpdätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvä2 sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen yleista esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Ikaalinen 22. helmikuuta Ole Westerback KHP KPMG OY Ab. a Finnish Ilmited Ilabilii w mny and a memberfirm of :he KPMG netwoik of independeni memberkrms affiliated with KPMG International Cwperabve ( KPMG Internm.onal'1 a Swss Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot