Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin ja olemalla varautumatta erilaisiin tulevaisuuksiin. Vuonna 2012 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi lunastamaan lupauksensa liikevaihdon kasvusta ja tuloskunnon ylläpitämisestä vuonna Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään kovan kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat, Finnet ryhmän yritykset,elisa, TeliaSonera, DNA sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko joka on muuntunut ajan mukana laajakaistaverkoksi. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. Matkaviestiverkoissa kolmen verkko-operaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput 2 % liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Suomessa tietoliiketoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Vuokrausvelvollisuus ja hintasääntely on kohdistunut vain kiinteisiin verkkoihin. Matkaviestiverkoissa missä noin 60 % toimialan liikevaihdosta syntyy ei kohdistu säätelyä. Puristus on ollut niin kovaa, että loppuvuodesta 2012 mediassa uutisoitiin näyttävästi PPO - Elisa kaupoista sekä Finnet-yhtiöiden hiipumisesta kolmen suuren tieltä. Median mukaan PPO:lla oli yksi maan parhaista valokuituverkoista. Liiketoiminta myytiin, koska valtakunnallinen toimija on vahvempi sisällön tarjoajana kuin alueellinen toimija. Tulevaisuuteen on siis syytä varautua erilaisilla skenaarioilla. Skenaarioissa tosi asia on, että kiinteän verkon sääntely on johtanut markkina- vääristymään mobiilin eduksi ja että Suomi on jäänyt sääntelyn vuoksi nopeiden yhteyksien kehitysmaaksi. Huippunopea symmetrinen laajakaista voidaan toteuttaa vain kuidulla, mobiiliverkoilla voidaan ainoastaan tukea nopeita kuituyhteyksiä. Tätä kehitysmaa dilemmaa ollaan nyt ratkaisemassa valtion näkökulmasta 800 MHz taajuuksien huutokaupalla. Nopeat yhteydet ovat siis rakentumassa matkaviestintäverkkojen kautta koko Manner-Suomen alueelle. Teknologia mielessä verkoista tulee hybridiverkkoja, joissa langattomuus mahdollistaa liikkuvuuden ja nopeat kiinteät -verkot datamassojen siirrot. Kuidunpää sekä tukiasemat liikkuvat yhä lähemmäs kuluttajia ja jopa kiinteistöihin sisälle asti. Kotitalouksissa tulee olemaan kymmeniä laitteita kytkettynä verkkoon. Edes teoriassa niitä ei voi palvella pelkästään matkaviestintäverkoilla. Tarvitaan myös WLAN kiinteän verkon jatkeena. Tarvitaan yhä enemmän sekä lisensioituja taajuuksia, mutta myös lyhyen kantaman avoimia taajuuksia liikenteen keräämiseksi kuituverkkoon tai muuhun nopeaan kiinteään verkkoon. Haluan tuoda näkyväksi myös yhden hyvin tärkeän näkökannan. Kun etsimme vastausta kysymykseen 2

3 kuka päättää siitä toteutuvatko yrityksen missio, visio ja strategiat? Vastaukseni on asiakkaat. Pienenä paikallisoperaattorina emme luultavasti koskaan tule olemaa teknologiajohtajia emmekä kustannusjohtajia. Se mihin meillä on hyvät mahdollisuudet on palvelujohtajuus. Tulevina vuosina keskitymme strategiamme mukaisten ydinliiketoimintojen eli Tietoliikenne-, ITC- ja CC -palvelujen kehittämiseen tavoitellun orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Yhtiön juuret ovat vahvasti Luoteis-Pirkanmaalla, vaikka toiminta on laajentunut eri paikkakunnille. Valtaosa liikevaihdosta kertyy nyt ja lähitulevaisuudessa alueelta jossa toimimme omassa verkossa. Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana, yhtiössä on 38 ICT-ammattilaisesta. Haluan kiittää asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana sekä omistajiamme luottamuksesta liiketoiminnan kehittämisratkaisujamme kohtaan. Lämmin kiitos myös henkilökunnalle siitä, että olette vuoden aikana osoittaneet tahtoa ja innokkuutta toimintamme eteenpäin viemiseksi. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Ikaalinen Erkki Kulovuori toimitusjohtaja 3

4 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön toiminnassa kertomusvuosi oli yhtiön 120. toimintavuosi, jota juhlimme Ikaalisten Kylpylässä henkilöstön ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlaillan kruunasi Tanssiorkesteri Dallape johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari. Yhtiön liiketoiminta jatkui varsin vakiintuneesti, huolimatta markkinoilla vallinneesta epävakaudesta ja EU-alueen taantumasta. Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 38 ja edellisvuonna se oli samalla tasolla. Henkilökunnan kouluttamista jatkettiin kertomusvuoden aikana mm. TESTO- projektilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Yrityksen johtoryhmän muodosti Irmeli Kotakorpi, Pekka Ylinikkilä, Päivi Mellas sekä toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Hallituksen puheenjohtajana juhlavuonna toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mari Hopeaharju. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2011 eli osakeliittymän veroton perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla niin kiinteään kuin mobiiliverkkoon. IPP:n hinnoittelemien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verottomana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli kpl (edellisvuonna kpl). Vähennystä edellisvuodesta oli 6,1%. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä kpl (edellisvuonna kpl). Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,643 milj. euroa (vuonna 2011 se oli 5,427 milj. euroa) eli liikevaihto kasvoi 4,0 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut kasvoivat noin 4,8 % ollen 3,627 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,306 milj. euroa (edellisvuonna 1,236 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,725 milj. euroa (edellisvuonna 0,748 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,9 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,377 milj. euroa (edellisvuonna 0,363 milj. euroa ). Rahoitus Omavaraisuusaste oli 92 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 73 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,311 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,2 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 7,4 vuorokautta ja 96 % niistä toimitettiin 5,0 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 98 % laajakaistaliittymistä ja 97 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöil- 4

5 Hallituksen toimintakertomus moituksia oli 0,10 kpl/liittymä. Vioista 84 % korjattiin keskimäärin 12,5 tunnissa ilmoituksesta ja 96 % korjattiin keskimäärin 19,5 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 81,3 % vioista. Tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,03 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 7 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Kaapeliverkossa rakentaminen keskittyi kuiturakentamiseen ja kohteina vuonna 2012 oli mm. Parkanossa Pentin, Viinikan ja Kairokosken alueet sekä Ikaalisissa keskustan, Kalmaan ja Läykkälän alueet. Vuoden lopussa IPP:llä oli valmius tarjota kuituliittymä jo yli 800 kiinteistöön alueellamme. Kaikkiaan uutta kaapeliverkkoa rakennettiin IPP:n alueella noin neljäkymmentä vaippakilometriä. Tästä valtaosa oli uutta valokuituverkkoa. Syksyn aikana IPP:n toimesta tehtiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon esisuunnittelu Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueille. IPP hankki yhdessä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa siirtonopeudeltaan 10 Gbit/s varmistetun runkoverkon. Verkon toimittajaksi valittiin Alcatel-Lucent ja sen nopeus voidaan päivityksillä helposti vielä kymmenkertaistaa, jopa 100 Gbit/s saakka. Vuoden 2012 aikana verkko saatiin pääosiltaan käyttöönotettua. IPP:n alueella uudesta runkoverkosta voidaan tarjota palveluja Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön asiakkaille. Nopeiden ethernet-yhteyksien rakentamista jatkettiin kuluneen vuoden aikana mobiilioperaattoreille sekä IPP:n muille asiakkaille. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski voimakkaiden markkinointipanostusten vuoksi, joita kilpailijat tekivät langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymiemme markkinaosuus oli omalla alueellamme vuoden lopussa 65 %. Datame Oy:n langattoman laajakaistan avulla torjuttiin poistumaa kiinteästä verkosta mm. paketoimalla tuotteita. Yhteistyö Finnet-yhtiöiden välillä keskittyi Finnet-liitto ry :n toteuttamaan edunvalvontaan sekä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta tuotettuihin palveluihin ja järjestelmiin. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-verkoston sekä muiden kumppanien kanssa ja oma tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy :stä 39,84%. ja Decens Oy :stä 23 %, FNE-Finland Oy :stä 1,5 %, Datame Oy :stä 6,1 % sekä JPC - Studiot Oy :stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pekka Hakala, Juha Koskinen ja Ari Lamminmäki. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,5 euroa sekä A-lajin että B-lajin osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä. 5

6 Hallituksen toimintakertomus IPP:n perustehtävä IPP:n missiona on vahvistaa yritysasiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi hoidamme viranomaisvelvoitteet. Tähän tarvitsemme huippuosaamista teknologiassa ja asiakaskumppanuudessa. Teknologiaosaaminen on välttämätön tekijä. Asiakkuusosaaminen on erottava tekijä. Tilivuoden 2012 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,5 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,5 euroa B-sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli ,70 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Hukin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lamminmäen. Juhani Hakala nimitettiin Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kunniapuheenjohtajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy :ssä, Kymen Puhelin Oy :ssä ja Telekarelia Oy :ssä. Näkymät vuodelle 2013 ja arvio tulevasta kehityksestä. On todennäköistä, että verkkopalveluiden hinnat laskevat edelleen ja kapasiteetin tarve tulee kasvamaan. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 % :n vuosivauhdilla. Mobiilipalveluiden ja uusien ICT- ratkaisujen sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille liikevaihdolle arvioidaan maltillista kasvua. Kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuituverkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan ja näitä verkkoja rakennetaan kysynnän mukaan vanhoille asuinalueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita ja hankkimaan kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus ja alueellisuus on lisäarvo asiakkaille ja liiketoimintaa jalkautetaan koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys ohjaa ja muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Valokuituliittymien lukumäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan merkittävästi Suomen käydessä läpi suurta teleinfran murrosta, jossa perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja KTV-verkot korvautuvat valokuituverkolla. Investoiminen valokuituverkkoon sekä tavoitehakuinen liittymien myyntipanostus luo Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiölle hyvät edellytyk- 6

7 Hallituksen toimintakertomus set menestyä ja takaa parhaiten sen, että paikallisilla asiakasomistajilla on käytössään erinomainen verkko. Myös osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme käyttöön tuotteita sekä palveluja, jotka tukevat ydinliiketoimintaa ja saamme sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden taantuma ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet EU-alueella ja Suomessa luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voivat mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan ja palveluiden laajentamisen avulla sekä uusilla kumppanuuksilla. Tämän uskotaan aikaa myöden korvaavan kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n uuden toiminta-ajatuksen ja asiakkuuksien hallintaan keskittymisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa - erityisesti mokkulassa - on asettamassa MVNO-mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, koska tukkumarkkinat eivät toimi, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO-tuotteita ratkaisuiksi kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Epäonnistuminen poistuman torjunnassa aiheuttaa myös tulojen menetystä. Mahdollinen kilpailevien kuituverkkojen rakentuminen toimialueelle lisää kilpailua ja siitä voi olla seurauksena asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille, mikä puolestaan vähentää perusmaksutuloja sekä palvelumaksutuloja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia. Virasto tutkii muodostuuko Elisalle määräävä markkina-asema ja estääkö yrityskauppa kilpailua. Virasto voi käsittelyssään hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Yrityskaupalla voi mahdollisesti olla vaikutuksia osakkuusyhtiöiden omistukseen ja toimintaan. 7

8 8

9 IPP 2012 pylväinä Liikevaihto k Bruttoinvestoinnit k

10 IPP 2012 pylväinä 8600 Kaikki liittymät kpl Lankaliittymät kpl Henkilöstö

11 Tunnusluvut/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% 4-1,5-2,7 Kaikki liittymät(sis.mobiili/mobiilidata) muutos% -4,1-0,2-1,7 Lankaliittymät muutos% -6,1-5,5-3,9 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,6 4,5 4,3 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % 4,8-7,8-5,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 12,9 13,8 10,6 Oman pääoman tuotto % 4,5 4,4 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 5,3 4,4 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste %

12 Tase V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Siirtoverkosto , ,71 Muut koneet ja kalustot , ,28 Keskeneräiset hankinnat 0, ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,72 Sijoitukset , ,53 Pysyvät vastaavat , ,25 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,32 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikainen , ,16 Saamiset yht , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vaihtuvat vastaavat , ,37 V A S T A A V A A , ,62 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Osakemerkintä 4.000, ,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,57 12

13 Tase Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,85 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Pitkäaikainen , ,81 Lyhytaikainen Saadut Ennakot 6.081, ,57 Ostovelat , ,00 Siirtovelat , ,28 Muut lyhytaikaiset velat , ,89 Lyhytaikainen , ,74 Vieras pääoma , ,55 V A S T A T T A V A A , ,62 13

14 Tuloslaskelma L I I K E V A I H T O , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varaston muutos , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Ulkopuoliset Palvelut , ,17 Henkilöstökulut Palkat , ,59 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,95 Henkilösivukulut yht , ,95 Henkilöstökulut , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 Liiketoiminnan kulut , ,93 L I I K E V O I T T O , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,90 Tilinpäätössiirrot , ,53 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO , ,57 14

15 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , ,61 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua , ,31 Oikaisut , ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,13 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,73 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,65 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,42 Käyttöpääoman muutos , ,80 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,93 Maksetut välittömät verot , ,80 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,12 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,63 Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Yhteensä , ,13 Lainasaamisten takaisinmaksut/osakemyynnit Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Osakemyynnit ,00 Yhteensä , ,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti 1 500, ,00 Pitkäaikaisen lainan nosto , ,81 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,38 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,19 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,43 15

16 Rahoituslaskelma RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,43 16

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Kohta 6.1 Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena. Kohta Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,37 Alennukset , ,30 Liikevaihto , ,07 Kohta 6.3 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit , ,63 Muut 913, , , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,31 0, ,31 Kohta 6.4 Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,98 Eläkekulut , ,59 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,25 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Kohta 6.5. Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Siirtoverkosto , ,83 Muut koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,61 Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 Arvonalentumiset muodostuvat rahastosijoitusten arvonmuutoksista. Kohta 6.7 Erittely veroista Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , ,80 Kohta 6.8 Pysyvien vastaavien muutoksista erillinen käyttöomaisuuskirjanpidosta tulostettu liite nro 1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy Saamiset ,30 muutos ,00 Saamiset ,30 Kohta 6.9 Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1% 19

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Datame Oy vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% ,00 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% , ,00 lisäys v vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 9 240, , SuperHeadEndFinland Oy muu laina/kiinteä 4% 9 304,00 lyhennykset v , ,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,67 Oma pääoma ,03 Takausvastuut ,00 eur Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,16 Oma pääoma ,80 Takausvastuut ,19 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2012 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. IPP on Finnet-ryhmään kuuluva yhtiö. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:llä on takauksia muiden yhtiöiden puolesta, vastuiden arvioitu enimmäismäärä on noin 1, 7 meur. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:n taseeseen sisältyy lisäksi sijoituksia Finnet-ryhmään sidonnaisten yhtiöiden osakkeisiin yhteensä noin 0,7 meur. Finnet -ryhmässä vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaa omistusten arvoon sisältyä epävarmuutta tulevaisuudessa. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Datame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 6,15 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. 20

21 Tilinpäätöksen liitetiedot Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,74 Osamaksusaamiset 921,68 0,00 Myyntisaamiset yht , ,74 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,94 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,94 Siirtosaamiset Tulojäämät 1 430, ,53 Menoennakot , ,95 Yhteensä , ,48 Lyhytaikainen yht , ,16 Kohta 6.10 Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,88 Tasearvo , ,70 Kohta 6.11 Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00 Osakemeerkintä ,00 lisäys v , , ,00 Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 21

22 Tilinpäätöksen liitetiedot Liittymismaksurahasto 1.1/ , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,47 edellisen tilikauden voitto , ,43 vanhentuneet osingot , ,00 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Tilikauden voitto , ,57 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,57 Jakokelpoiset varat yht , ,12 Kohta 6.12 Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,07 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,93 Ostovelat yht , ,00 Erittely siirtoveloista Kohta 6.13 Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,44 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,65 Tilikauden verojen jaksotus , ,64 Muut 6 344,74 853, , ,28 Vastuusitoumukset

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2013 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 7 4. Tuloslaskelma... 8 5. Tase...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2014 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 7 4. Tuloslaskelma... 8 5. Tase...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2015 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 6 4. Tuloslaskelma... 7 5. Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot