Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin ja olemalla varautumatta erilaisiin tulevaisuuksiin. Vuonna 2012 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi lunastamaan lupauksensa liikevaihdon kasvusta ja tuloskunnon ylläpitämisestä vuonna Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään kovan kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat, Finnet ryhmän yritykset,elisa, TeliaSonera, DNA sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko joka on muuntunut ajan mukana laajakaistaverkoksi. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. Matkaviestiverkoissa kolmen verkko-operaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput 2 % liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Suomessa tietoliiketoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Vuokrausvelvollisuus ja hintasääntely on kohdistunut vain kiinteisiin verkkoihin. Matkaviestiverkoissa missä noin 60 % toimialan liikevaihdosta syntyy ei kohdistu säätelyä. Puristus on ollut niin kovaa, että loppuvuodesta 2012 mediassa uutisoitiin näyttävästi PPO - Elisa kaupoista sekä Finnet-yhtiöiden hiipumisesta kolmen suuren tieltä. Median mukaan PPO:lla oli yksi maan parhaista valokuituverkoista. Liiketoiminta myytiin, koska valtakunnallinen toimija on vahvempi sisällön tarjoajana kuin alueellinen toimija. Tulevaisuuteen on siis syytä varautua erilaisilla skenaarioilla. Skenaarioissa tosi asia on, että kiinteän verkon sääntely on johtanut markkina- vääristymään mobiilin eduksi ja että Suomi on jäänyt sääntelyn vuoksi nopeiden yhteyksien kehitysmaaksi. Huippunopea symmetrinen laajakaista voidaan toteuttaa vain kuidulla, mobiiliverkoilla voidaan ainoastaan tukea nopeita kuituyhteyksiä. Tätä kehitysmaa dilemmaa ollaan nyt ratkaisemassa valtion näkökulmasta 800 MHz taajuuksien huutokaupalla. Nopeat yhteydet ovat siis rakentumassa matkaviestintäverkkojen kautta koko Manner-Suomen alueelle. Teknologia mielessä verkoista tulee hybridiverkkoja, joissa langattomuus mahdollistaa liikkuvuuden ja nopeat kiinteät -verkot datamassojen siirrot. Kuidunpää sekä tukiasemat liikkuvat yhä lähemmäs kuluttajia ja jopa kiinteistöihin sisälle asti. Kotitalouksissa tulee olemaan kymmeniä laitteita kytkettynä verkkoon. Edes teoriassa niitä ei voi palvella pelkästään matkaviestintäverkoilla. Tarvitaan myös WLAN kiinteän verkon jatkeena. Tarvitaan yhä enemmän sekä lisensioituja taajuuksia, mutta myös lyhyen kantaman avoimia taajuuksia liikenteen keräämiseksi kuituverkkoon tai muuhun nopeaan kiinteään verkkoon. Haluan tuoda näkyväksi myös yhden hyvin tärkeän näkökannan. Kun etsimme vastausta kysymykseen 2

3 kuka päättää siitä toteutuvatko yrityksen missio, visio ja strategiat? Vastaukseni on asiakkaat. Pienenä paikallisoperaattorina emme luultavasti koskaan tule olemaa teknologiajohtajia emmekä kustannusjohtajia. Se mihin meillä on hyvät mahdollisuudet on palvelujohtajuus. Tulevina vuosina keskitymme strategiamme mukaisten ydinliiketoimintojen eli Tietoliikenne-, ITC- ja CC -palvelujen kehittämiseen tavoitellun orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Yhtiön juuret ovat vahvasti Luoteis-Pirkanmaalla, vaikka toiminta on laajentunut eri paikkakunnille. Valtaosa liikevaihdosta kertyy nyt ja lähitulevaisuudessa alueelta jossa toimimme omassa verkossa. Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana, yhtiössä on 38 ICT-ammattilaisesta. Haluan kiittää asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana sekä omistajiamme luottamuksesta liiketoiminnan kehittämisratkaisujamme kohtaan. Lämmin kiitos myös henkilökunnalle siitä, että olette vuoden aikana osoittaneet tahtoa ja innokkuutta toimintamme eteenpäin viemiseksi. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Ikaalinen Erkki Kulovuori toimitusjohtaja 3

4 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön toiminnassa kertomusvuosi oli yhtiön 120. toimintavuosi, jota juhlimme Ikaalisten Kylpylässä henkilöstön ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlaillan kruunasi Tanssiorkesteri Dallape johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari. Yhtiön liiketoiminta jatkui varsin vakiintuneesti, huolimatta markkinoilla vallinneesta epävakaudesta ja EU-alueen taantumasta. Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 38 ja edellisvuonna se oli samalla tasolla. Henkilökunnan kouluttamista jatkettiin kertomusvuoden aikana mm. TESTO- projektilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Yrityksen johtoryhmän muodosti Irmeli Kotakorpi, Pekka Ylinikkilä, Päivi Mellas sekä toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Hallituksen puheenjohtajana juhlavuonna toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mari Hopeaharju. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2011 eli osakeliittymän veroton perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla niin kiinteään kuin mobiiliverkkoon. IPP:n hinnoittelemien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verottomana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli kpl (edellisvuonna kpl). Vähennystä edellisvuodesta oli 6,1%. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä kpl (edellisvuonna kpl). Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,643 milj. euroa (vuonna 2011 se oli 5,427 milj. euroa) eli liikevaihto kasvoi 4,0 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut kasvoivat noin 4,8 % ollen 3,627 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,306 milj. euroa (edellisvuonna 1,236 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,725 milj. euroa (edellisvuonna 0,748 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,9 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,377 milj. euroa (edellisvuonna 0,363 milj. euroa ). Rahoitus Omavaraisuusaste oli 92 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 73 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,311 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,2 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 7,4 vuorokautta ja 96 % niistä toimitettiin 5,0 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 98 % laajakaistaliittymistä ja 97 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöil- 4

5 Hallituksen toimintakertomus moituksia oli 0,10 kpl/liittymä. Vioista 84 % korjattiin keskimäärin 12,5 tunnissa ilmoituksesta ja 96 % korjattiin keskimäärin 19,5 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 81,3 % vioista. Tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,03 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 7 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Kaapeliverkossa rakentaminen keskittyi kuiturakentamiseen ja kohteina vuonna 2012 oli mm. Parkanossa Pentin, Viinikan ja Kairokosken alueet sekä Ikaalisissa keskustan, Kalmaan ja Läykkälän alueet. Vuoden lopussa IPP:llä oli valmius tarjota kuituliittymä jo yli 800 kiinteistöön alueellamme. Kaikkiaan uutta kaapeliverkkoa rakennettiin IPP:n alueella noin neljäkymmentä vaippakilometriä. Tästä valtaosa oli uutta valokuituverkkoa. Syksyn aikana IPP:n toimesta tehtiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon esisuunnittelu Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueille. IPP hankki yhdessä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa siirtonopeudeltaan 10 Gbit/s varmistetun runkoverkon. Verkon toimittajaksi valittiin Alcatel-Lucent ja sen nopeus voidaan päivityksillä helposti vielä kymmenkertaistaa, jopa 100 Gbit/s saakka. Vuoden 2012 aikana verkko saatiin pääosiltaan käyttöönotettua. IPP:n alueella uudesta runkoverkosta voidaan tarjota palveluja Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön asiakkaille. Nopeiden ethernet-yhteyksien rakentamista jatkettiin kuluneen vuoden aikana mobiilioperaattoreille sekä IPP:n muille asiakkaille. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski voimakkaiden markkinointipanostusten vuoksi, joita kilpailijat tekivät langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymiemme markkinaosuus oli omalla alueellamme vuoden lopussa 65 %. Datame Oy:n langattoman laajakaistan avulla torjuttiin poistumaa kiinteästä verkosta mm. paketoimalla tuotteita. Yhteistyö Finnet-yhtiöiden välillä keskittyi Finnet-liitto ry :n toteuttamaan edunvalvontaan sekä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta tuotettuihin palveluihin ja järjestelmiin. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-verkoston sekä muiden kumppanien kanssa ja oma tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy :stä 39,84%. ja Decens Oy :stä 23 %, FNE-Finland Oy :stä 1,5 %, Datame Oy :stä 6,1 % sekä JPC - Studiot Oy :stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pekka Hakala, Juha Koskinen ja Ari Lamminmäki. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,5 euroa sekä A-lajin että B-lajin osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä. 5

6 Hallituksen toimintakertomus IPP:n perustehtävä IPP:n missiona on vahvistaa yritysasiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi hoidamme viranomaisvelvoitteet. Tähän tarvitsemme huippuosaamista teknologiassa ja asiakaskumppanuudessa. Teknologiaosaaminen on välttämätön tekijä. Asiakkuusosaaminen on erottava tekijä. Tilivuoden 2012 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,5 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,5 euroa B-sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli ,70 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Hukin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lamminmäen. Juhani Hakala nimitettiin Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kunniapuheenjohtajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy :ssä, Kymen Puhelin Oy :ssä ja Telekarelia Oy :ssä. Näkymät vuodelle 2013 ja arvio tulevasta kehityksestä. On todennäköistä, että verkkopalveluiden hinnat laskevat edelleen ja kapasiteetin tarve tulee kasvamaan. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 % :n vuosivauhdilla. Mobiilipalveluiden ja uusien ICT- ratkaisujen sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille liikevaihdolle arvioidaan maltillista kasvua. Kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuituverkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan ja näitä verkkoja rakennetaan kysynnän mukaan vanhoille asuinalueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita ja hankkimaan kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus ja alueellisuus on lisäarvo asiakkaille ja liiketoimintaa jalkautetaan koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys ohjaa ja muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Valokuituliittymien lukumäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan merkittävästi Suomen käydessä läpi suurta teleinfran murrosta, jossa perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja KTV-verkot korvautuvat valokuituverkolla. Investoiminen valokuituverkkoon sekä tavoitehakuinen liittymien myyntipanostus luo Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiölle hyvät edellytyk- 6

7 Hallituksen toimintakertomus set menestyä ja takaa parhaiten sen, että paikallisilla asiakasomistajilla on käytössään erinomainen verkko. Myös osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme käyttöön tuotteita sekä palveluja, jotka tukevat ydinliiketoimintaa ja saamme sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden taantuma ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet EU-alueella ja Suomessa luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voivat mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan ja palveluiden laajentamisen avulla sekä uusilla kumppanuuksilla. Tämän uskotaan aikaa myöden korvaavan kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n uuden toiminta-ajatuksen ja asiakkuuksien hallintaan keskittymisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa - erityisesti mokkulassa - on asettamassa MVNO-mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, koska tukkumarkkinat eivät toimi, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO-tuotteita ratkaisuiksi kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Epäonnistuminen poistuman torjunnassa aiheuttaa myös tulojen menetystä. Mahdollinen kilpailevien kuituverkkojen rakentuminen toimialueelle lisää kilpailua ja siitä voi olla seurauksena asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille, mikä puolestaan vähentää perusmaksutuloja sekä palvelumaksutuloja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia. Virasto tutkii muodostuuko Elisalle määräävä markkina-asema ja estääkö yrityskauppa kilpailua. Virasto voi käsittelyssään hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Yrityskaupalla voi mahdollisesti olla vaikutuksia osakkuusyhtiöiden omistukseen ja toimintaan. 7

8 8

9 IPP 2012 pylväinä Liikevaihto k Bruttoinvestoinnit k

10 IPP 2012 pylväinä 8600 Kaikki liittymät kpl Lankaliittymät kpl Henkilöstö

11 Tunnusluvut/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% 4-1,5-2,7 Kaikki liittymät(sis.mobiili/mobiilidata) muutos% -4,1-0,2-1,7 Lankaliittymät muutos% -6,1-5,5-3,9 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,6 4,5 4,3 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % 4,8-7,8-5,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 12,9 13,8 10,6 Oman pääoman tuotto % 4,5 4,4 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 5,3 4,4 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste %

12 Tase V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Siirtoverkosto , ,71 Muut koneet ja kalustot , ,28 Keskeneräiset hankinnat 0, ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,72 Sijoitukset , ,53 Pysyvät vastaavat , ,25 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,32 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikainen , ,16 Saamiset yht , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vaihtuvat vastaavat , ,37 V A S T A A V A A , ,62 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Osakemerkintä 4.000, ,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,57 12

13 Tase Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,85 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Pitkäaikainen , ,81 Lyhytaikainen Saadut Ennakot 6.081, ,57 Ostovelat , ,00 Siirtovelat , ,28 Muut lyhytaikaiset velat , ,89 Lyhytaikainen , ,74 Vieras pääoma , ,55 V A S T A T T A V A A , ,62 13

14 Tuloslaskelma L I I K E V A I H T O , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varaston muutos , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Ulkopuoliset Palvelut , ,17 Henkilöstökulut Palkat , ,59 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,95 Henkilösivukulut yht , ,95 Henkilöstökulut , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 Liiketoiminnan kulut , ,93 L I I K E V O I T T O , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,90 Tilinpäätössiirrot , ,53 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO , ,57 14

15 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , ,61 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua , ,31 Oikaisut , ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,13 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,73 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,65 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,42 Käyttöpääoman muutos , ,80 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,93 Maksetut välittömät verot , ,80 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,12 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,63 Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Yhteensä , ,13 Lainasaamisten takaisinmaksut/osakemyynnit Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Osakemyynnit ,00 Yhteensä , ,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti 1 500, ,00 Pitkäaikaisen lainan nosto , ,81 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,38 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,19 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,43 15

16 Rahoituslaskelma RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,43 16

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Kohta 6.1 Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena. Kohta Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,37 Alennukset , ,30 Liikevaihto , ,07 Kohta 6.3 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit , ,63 Muut 913, , , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,31 0, ,31 Kohta 6.4 Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,98 Eläkekulut , ,59 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,25 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Kohta 6.5. Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Siirtoverkosto , ,83 Muut koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,61 Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 Arvonalentumiset muodostuvat rahastosijoitusten arvonmuutoksista. Kohta 6.7 Erittely veroista Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , ,80 Kohta 6.8 Pysyvien vastaavien muutoksista erillinen käyttöomaisuuskirjanpidosta tulostettu liite nro 1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy Saamiset ,30 muutos ,00 Saamiset ,30 Kohta 6.9 Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1% 19

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Datame Oy vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% ,00 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% , ,00 lisäys v vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 9 240, , SuperHeadEndFinland Oy muu laina/kiinteä 4% 9 304,00 lyhennykset v , ,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,67 Oma pääoma ,03 Takausvastuut ,00 eur Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,16 Oma pääoma ,80 Takausvastuut ,19 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2012 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. IPP on Finnet-ryhmään kuuluva yhtiö. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:llä on takauksia muiden yhtiöiden puolesta, vastuiden arvioitu enimmäismäärä on noin 1, 7 meur. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:n taseeseen sisältyy lisäksi sijoituksia Finnet-ryhmään sidonnaisten yhtiöiden osakkeisiin yhteensä noin 0,7 meur. Finnet -ryhmässä vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaa omistusten arvoon sisältyä epävarmuutta tulevaisuudessa. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Datame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 6,15 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. 20

21 Tilinpäätöksen liitetiedot Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,74 Osamaksusaamiset 921,68 0,00 Myyntisaamiset yht , ,74 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,94 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,94 Siirtosaamiset Tulojäämät 1 430, ,53 Menoennakot , ,95 Yhteensä , ,48 Lyhytaikainen yht , ,16 Kohta 6.10 Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,88 Tasearvo , ,70 Kohta 6.11 Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00 Osakemeerkintä ,00 lisäys v , , ,00 Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 21

22 Tilinpäätöksen liitetiedot Liittymismaksurahasto 1.1/ , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,47 edellisen tilikauden voitto , ,43 vanhentuneet osingot , ,00 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Tilikauden voitto , ,57 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,57 Jakokelpoiset varat yht , ,12 Kohta 6.12 Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,07 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,93 Ostovelat yht , ,00 Erittely siirtoveloista Kohta 6.13 Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,44 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,65 Tilikauden verojen jaksotus , ,64 Muut 6 344,74 853, , ,28 Vastuusitoumukset

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TPO kävi läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen muuttuessaan julkiseksi osakeyhtiöksi 18.11.1997. Nyt TPO on valmis vastaamaan nopeasti kehittyvän tietoliikennealan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot