Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin ja olemalla varautumatta erilaisiin tulevaisuuksiin. Vuonna 2012 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi lunastamaan lupauksensa liikevaihdon kasvusta ja tuloskunnon ylläpitämisestä vuonna Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään kovan kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat, Finnet ryhmän yritykset,elisa, TeliaSonera, DNA sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko joka on muuntunut ajan mukana laajakaistaverkoksi. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. Matkaviestiverkoissa kolmen verkko-operaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput 2 % liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Suomessa tietoliiketoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Vuokrausvelvollisuus ja hintasääntely on kohdistunut vain kiinteisiin verkkoihin. Matkaviestiverkoissa missä noin 60 % toimialan liikevaihdosta syntyy ei kohdistu säätelyä. Puristus on ollut niin kovaa, että loppuvuodesta 2012 mediassa uutisoitiin näyttävästi PPO - Elisa kaupoista sekä Finnet-yhtiöiden hiipumisesta kolmen suuren tieltä. Median mukaan PPO:lla oli yksi maan parhaista valokuituverkoista. Liiketoiminta myytiin, koska valtakunnallinen toimija on vahvempi sisällön tarjoajana kuin alueellinen toimija. Tulevaisuuteen on siis syytä varautua erilaisilla skenaarioilla. Skenaarioissa tosi asia on, että kiinteän verkon sääntely on johtanut markkina- vääristymään mobiilin eduksi ja että Suomi on jäänyt sääntelyn vuoksi nopeiden yhteyksien kehitysmaaksi. Huippunopea symmetrinen laajakaista voidaan toteuttaa vain kuidulla, mobiiliverkoilla voidaan ainoastaan tukea nopeita kuituyhteyksiä. Tätä kehitysmaa dilemmaa ollaan nyt ratkaisemassa valtion näkökulmasta 800 MHz taajuuksien huutokaupalla. Nopeat yhteydet ovat siis rakentumassa matkaviestintäverkkojen kautta koko Manner-Suomen alueelle. Teknologia mielessä verkoista tulee hybridiverkkoja, joissa langattomuus mahdollistaa liikkuvuuden ja nopeat kiinteät -verkot datamassojen siirrot. Kuidunpää sekä tukiasemat liikkuvat yhä lähemmäs kuluttajia ja jopa kiinteistöihin sisälle asti. Kotitalouksissa tulee olemaan kymmeniä laitteita kytkettynä verkkoon. Edes teoriassa niitä ei voi palvella pelkästään matkaviestintäverkoilla. Tarvitaan myös WLAN kiinteän verkon jatkeena. Tarvitaan yhä enemmän sekä lisensioituja taajuuksia, mutta myös lyhyen kantaman avoimia taajuuksia liikenteen keräämiseksi kuituverkkoon tai muuhun nopeaan kiinteään verkkoon. Haluan tuoda näkyväksi myös yhden hyvin tärkeän näkökannan. Kun etsimme vastausta kysymykseen 2

3 kuka päättää siitä toteutuvatko yrityksen missio, visio ja strategiat? Vastaukseni on asiakkaat. Pienenä paikallisoperaattorina emme luultavasti koskaan tule olemaa teknologiajohtajia emmekä kustannusjohtajia. Se mihin meillä on hyvät mahdollisuudet on palvelujohtajuus. Tulevina vuosina keskitymme strategiamme mukaisten ydinliiketoimintojen eli Tietoliikenne-, ITC- ja CC -palvelujen kehittämiseen tavoitellun orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Yhtiön juuret ovat vahvasti Luoteis-Pirkanmaalla, vaikka toiminta on laajentunut eri paikkakunnille. Valtaosa liikevaihdosta kertyy nyt ja lähitulevaisuudessa alueelta jossa toimimme omassa verkossa. Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana, yhtiössä on 38 ICT-ammattilaisesta. Haluan kiittää asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana sekä omistajiamme luottamuksesta liiketoiminnan kehittämisratkaisujamme kohtaan. Lämmin kiitos myös henkilökunnalle siitä, että olette vuoden aikana osoittaneet tahtoa ja innokkuutta toimintamme eteenpäin viemiseksi. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Ikaalinen Erkki Kulovuori toimitusjohtaja 3

4 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön toiminnassa kertomusvuosi oli yhtiön 120. toimintavuosi, jota juhlimme Ikaalisten Kylpylässä henkilöstön ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlaillan kruunasi Tanssiorkesteri Dallape johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari. Yhtiön liiketoiminta jatkui varsin vakiintuneesti, huolimatta markkinoilla vallinneesta epävakaudesta ja EU-alueen taantumasta. Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 38 ja edellisvuonna se oli samalla tasolla. Henkilökunnan kouluttamista jatkettiin kertomusvuoden aikana mm. TESTO- projektilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Yrityksen johtoryhmän muodosti Irmeli Kotakorpi, Pekka Ylinikkilä, Päivi Mellas sekä toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Hallituksen puheenjohtajana juhlavuonna toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mari Hopeaharju. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2011 eli osakeliittymän veroton perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla niin kiinteään kuin mobiiliverkkoon. IPP:n hinnoittelemien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verottomana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli kpl (edellisvuonna kpl). Vähennystä edellisvuodesta oli 6,1%. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä kpl (edellisvuonna kpl). Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,643 milj. euroa (vuonna 2011 se oli 5,427 milj. euroa) eli liikevaihto kasvoi 4,0 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut kasvoivat noin 4,8 % ollen 3,627 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,306 milj. euroa (edellisvuonna 1,236 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,725 milj. euroa (edellisvuonna 0,748 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,9 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,377 milj. euroa (edellisvuonna 0,363 milj. euroa ). Rahoitus Omavaraisuusaste oli 92 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 73 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,311 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,2 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 7,4 vuorokautta ja 96 % niistä toimitettiin 5,0 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 98 % laajakaistaliittymistä ja 97 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöil- 4

5 Hallituksen toimintakertomus moituksia oli 0,10 kpl/liittymä. Vioista 84 % korjattiin keskimäärin 12,5 tunnissa ilmoituksesta ja 96 % korjattiin keskimäärin 19,5 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 81,3 % vioista. Tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,03 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 7 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Kaapeliverkossa rakentaminen keskittyi kuiturakentamiseen ja kohteina vuonna 2012 oli mm. Parkanossa Pentin, Viinikan ja Kairokosken alueet sekä Ikaalisissa keskustan, Kalmaan ja Läykkälän alueet. Vuoden lopussa IPP:llä oli valmius tarjota kuituliittymä jo yli 800 kiinteistöön alueellamme. Kaikkiaan uutta kaapeliverkkoa rakennettiin IPP:n alueella noin neljäkymmentä vaippakilometriä. Tästä valtaosa oli uutta valokuituverkkoa. Syksyn aikana IPP:n toimesta tehtiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon esisuunnittelu Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueille. IPP hankki yhdessä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa siirtonopeudeltaan 10 Gbit/s varmistetun runkoverkon. Verkon toimittajaksi valittiin Alcatel-Lucent ja sen nopeus voidaan päivityksillä helposti vielä kymmenkertaistaa, jopa 100 Gbit/s saakka. Vuoden 2012 aikana verkko saatiin pääosiltaan käyttöönotettua. IPP:n alueella uudesta runkoverkosta voidaan tarjota palveluja Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön asiakkaille. Nopeiden ethernet-yhteyksien rakentamista jatkettiin kuluneen vuoden aikana mobiilioperaattoreille sekä IPP:n muille asiakkaille. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski voimakkaiden markkinointipanostusten vuoksi, joita kilpailijat tekivät langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymiemme markkinaosuus oli omalla alueellamme vuoden lopussa 65 %. Datame Oy:n langattoman laajakaistan avulla torjuttiin poistumaa kiinteästä verkosta mm. paketoimalla tuotteita. Yhteistyö Finnet-yhtiöiden välillä keskittyi Finnet-liitto ry :n toteuttamaan edunvalvontaan sekä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta tuotettuihin palveluihin ja järjestelmiin. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-verkoston sekä muiden kumppanien kanssa ja oma tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy :stä 39,84%. ja Decens Oy :stä 23 %, FNE-Finland Oy :stä 1,5 %, Datame Oy :stä 6,1 % sekä JPC - Studiot Oy :stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pekka Hakala, Juha Koskinen ja Ari Lamminmäki. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,5 euroa sekä A-lajin että B-lajin osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä. 5

6 Hallituksen toimintakertomus IPP:n perustehtävä IPP:n missiona on vahvistaa yritysasiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi hoidamme viranomaisvelvoitteet. Tähän tarvitsemme huippuosaamista teknologiassa ja asiakaskumppanuudessa. Teknologiaosaaminen on välttämätön tekijä. Asiakkuusosaaminen on erottava tekijä. Tilivuoden 2012 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,5 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,5 euroa B-sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli ,70 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Hukin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lamminmäen. Juhani Hakala nimitettiin Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kunniapuheenjohtajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy :ssä, Kymen Puhelin Oy :ssä ja Telekarelia Oy :ssä. Näkymät vuodelle 2013 ja arvio tulevasta kehityksestä. On todennäköistä, että verkkopalveluiden hinnat laskevat edelleen ja kapasiteetin tarve tulee kasvamaan. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 % :n vuosivauhdilla. Mobiilipalveluiden ja uusien ICT- ratkaisujen sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille liikevaihdolle arvioidaan maltillista kasvua. Kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuituverkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan ja näitä verkkoja rakennetaan kysynnän mukaan vanhoille asuinalueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita ja hankkimaan kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus ja alueellisuus on lisäarvo asiakkaille ja liiketoimintaa jalkautetaan koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys ohjaa ja muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Valokuituliittymien lukumäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan merkittävästi Suomen käydessä läpi suurta teleinfran murrosta, jossa perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja KTV-verkot korvautuvat valokuituverkolla. Investoiminen valokuituverkkoon sekä tavoitehakuinen liittymien myyntipanostus luo Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiölle hyvät edellytyk- 6

7 Hallituksen toimintakertomus set menestyä ja takaa parhaiten sen, että paikallisilla asiakasomistajilla on käytössään erinomainen verkko. Myös osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme käyttöön tuotteita sekä palveluja, jotka tukevat ydinliiketoimintaa ja saamme sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden taantuma ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet EU-alueella ja Suomessa luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voivat mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan ja palveluiden laajentamisen avulla sekä uusilla kumppanuuksilla. Tämän uskotaan aikaa myöden korvaavan kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n uuden toiminta-ajatuksen ja asiakkuuksien hallintaan keskittymisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa - erityisesti mokkulassa - on asettamassa MVNO-mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, koska tukkumarkkinat eivät toimi, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO-tuotteita ratkaisuiksi kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Epäonnistuminen poistuman torjunnassa aiheuttaa myös tulojen menetystä. Mahdollinen kilpailevien kuituverkkojen rakentuminen toimialueelle lisää kilpailua ja siitä voi olla seurauksena asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille, mikä puolestaan vähentää perusmaksutuloja sekä palvelumaksutuloja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia. Virasto tutkii muodostuuko Elisalle määräävä markkina-asema ja estääkö yrityskauppa kilpailua. Virasto voi käsittelyssään hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Yrityskaupalla voi mahdollisesti olla vaikutuksia osakkuusyhtiöiden omistukseen ja toimintaan. 7

8 8

9 IPP 2012 pylväinä Liikevaihto k Bruttoinvestoinnit k

10 IPP 2012 pylväinä 8600 Kaikki liittymät kpl Lankaliittymät kpl Henkilöstö

11 Tunnusluvut/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% 4-1,5-2,7 Kaikki liittymät(sis.mobiili/mobiilidata) muutos% -4,1-0,2-1,7 Lankaliittymät muutos% -6,1-5,5-3,9 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,6 4,5 4,3 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % 4,8-7,8-5,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 12,9 13,8 10,6 Oman pääoman tuotto % 4,5 4,4 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 5,3 4,4 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste %

12 Tase V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Siirtoverkosto , ,71 Muut koneet ja kalustot , ,28 Keskeneräiset hankinnat 0, ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,72 Sijoitukset , ,53 Pysyvät vastaavat , ,25 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,32 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikainen , ,16 Saamiset yht , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vaihtuvat vastaavat , ,37 V A S T A A V A A , ,62 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Osakemerkintä 4.000, ,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,57 12

13 Tase Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,85 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Pitkäaikainen , ,81 Lyhytaikainen Saadut Ennakot 6.081, ,57 Ostovelat , ,00 Siirtovelat , ,28 Muut lyhytaikaiset velat , ,89 Lyhytaikainen , ,74 Vieras pääoma , ,55 V A S T A T T A V A A , ,62 13

14 Tuloslaskelma L I I K E V A I H T O , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varaston muutos , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Ulkopuoliset Palvelut , ,17 Henkilöstökulut Palkat , ,59 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,95 Henkilösivukulut yht , ,95 Henkilöstökulut , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 Liiketoiminnan kulut , ,93 L I I K E V O I T T O , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,90 Tilinpäätössiirrot , ,53 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO , ,57 14

15 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , ,61 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua , ,31 Oikaisut , ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,13 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,73 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,65 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,42 Käyttöpääoman muutos , ,80 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,93 Maksetut välittömät verot , ,80 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,12 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,63 Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Yhteensä , ,13 Lainasaamisten takaisinmaksut/osakemyynnit Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Osakemyynnit ,00 Yhteensä , ,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti 1 500, ,00 Pitkäaikaisen lainan nosto , ,81 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,38 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,19 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,43 15

16 Rahoituslaskelma RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,43 16

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Kohta 6.1 Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena. Kohta Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,37 Alennukset , ,30 Liikevaihto , ,07 Kohta 6.3 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit , ,63 Muut 913, , , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,31 0, ,31 Kohta 6.4 Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,98 Eläkekulut , ,59 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,25 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Kohta 6.5. Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Siirtoverkosto , ,83 Muut koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,61 Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 Arvonalentumiset muodostuvat rahastosijoitusten arvonmuutoksista. Kohta 6.7 Erittely veroista Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , ,80 Kohta 6.8 Pysyvien vastaavien muutoksista erillinen käyttöomaisuuskirjanpidosta tulostettu liite nro 1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy Saamiset ,30 muutos ,00 Saamiset ,30 Kohta 6.9 Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1% 19

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Datame Oy vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% ,00 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% , ,00 lisäys v vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 9 240, , SuperHeadEndFinland Oy muu laina/kiinteä 4% 9 304,00 lyhennykset v , ,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,67 Oma pääoma ,03 Takausvastuut ,00 eur Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,16 Oma pääoma ,80 Takausvastuut ,19 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2012 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. IPP on Finnet-ryhmään kuuluva yhtiö. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:llä on takauksia muiden yhtiöiden puolesta, vastuiden arvioitu enimmäismäärä on noin 1, 7 meur. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:n taseeseen sisältyy lisäksi sijoituksia Finnet-ryhmään sidonnaisten yhtiöiden osakkeisiin yhteensä noin 0,7 meur. Finnet -ryhmässä vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaa omistusten arvoon sisältyä epävarmuutta tulevaisuudessa. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Datame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 6,15 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. 20

21 Tilinpäätöksen liitetiedot Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,74 Osamaksusaamiset 921,68 0,00 Myyntisaamiset yht , ,74 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,94 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,94 Siirtosaamiset Tulojäämät 1 430, ,53 Menoennakot , ,95 Yhteensä , ,48 Lyhytaikainen yht , ,16 Kohta 6.10 Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,88 Tasearvo , ,70 Kohta 6.11 Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00 Osakemeerkintä ,00 lisäys v , , ,00 Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 21

22 Tilinpäätöksen liitetiedot Liittymismaksurahasto 1.1/ , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,47 edellisen tilikauden voitto , ,43 vanhentuneet osingot , ,00 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Tilikauden voitto , ,57 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,57 Jakokelpoiset varat yht , ,12 Kohta 6.12 Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,07 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,93 Ostovelat yht , ,00 Erittely siirtoveloista Kohta 6.13 Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,44 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,65 Tilikauden verojen jaksotus , ,64 Muut 6 344,74 853, , ,28 Vastuusitoumukset

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2015 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 6 4. Tuloslaskelma... 7 5. Tase...

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot