Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin ja olemalla varautumatta erilaisiin tulevaisuuksiin. Vuonna 2012 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi lunastamaan lupauksensa liikevaihdon kasvusta ja tuloskunnon ylläpitämisestä vuonna Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään kovan kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat, Finnet ryhmän yritykset,elisa, TeliaSonera, DNA sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko joka on muuntunut ajan mukana laajakaistaverkoksi. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. Matkaviestiverkoissa kolmen verkko-operaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput 2 % liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Suomessa tietoliiketoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Vuokrausvelvollisuus ja hintasääntely on kohdistunut vain kiinteisiin verkkoihin. Matkaviestiverkoissa missä noin 60 % toimialan liikevaihdosta syntyy ei kohdistu säätelyä. Puristus on ollut niin kovaa, että loppuvuodesta 2012 mediassa uutisoitiin näyttävästi PPO - Elisa kaupoista sekä Finnet-yhtiöiden hiipumisesta kolmen suuren tieltä. Median mukaan PPO:lla oli yksi maan parhaista valokuituverkoista. Liiketoiminta myytiin, koska valtakunnallinen toimija on vahvempi sisällön tarjoajana kuin alueellinen toimija. Tulevaisuuteen on siis syytä varautua erilaisilla skenaarioilla. Skenaarioissa tosi asia on, että kiinteän verkon sääntely on johtanut markkina- vääristymään mobiilin eduksi ja että Suomi on jäänyt sääntelyn vuoksi nopeiden yhteyksien kehitysmaaksi. Huippunopea symmetrinen laajakaista voidaan toteuttaa vain kuidulla, mobiiliverkoilla voidaan ainoastaan tukea nopeita kuituyhteyksiä. Tätä kehitysmaa dilemmaa ollaan nyt ratkaisemassa valtion näkökulmasta 800 MHz taajuuksien huutokaupalla. Nopeat yhteydet ovat siis rakentumassa matkaviestintäverkkojen kautta koko Manner-Suomen alueelle. Teknologia mielessä verkoista tulee hybridiverkkoja, joissa langattomuus mahdollistaa liikkuvuuden ja nopeat kiinteät -verkot datamassojen siirrot. Kuidunpää sekä tukiasemat liikkuvat yhä lähemmäs kuluttajia ja jopa kiinteistöihin sisälle asti. Kotitalouksissa tulee olemaan kymmeniä laitteita kytkettynä verkkoon. Edes teoriassa niitä ei voi palvella pelkästään matkaviestintäverkoilla. Tarvitaan myös WLAN kiinteän verkon jatkeena. Tarvitaan yhä enemmän sekä lisensioituja taajuuksia, mutta myös lyhyen kantaman avoimia taajuuksia liikenteen keräämiseksi kuituverkkoon tai muuhun nopeaan kiinteään verkkoon. Haluan tuoda näkyväksi myös yhden hyvin tärkeän näkökannan. Kun etsimme vastausta kysymykseen 2

3 kuka päättää siitä toteutuvatko yrityksen missio, visio ja strategiat? Vastaukseni on asiakkaat. Pienenä paikallisoperaattorina emme luultavasti koskaan tule olemaa teknologiajohtajia emmekä kustannusjohtajia. Se mihin meillä on hyvät mahdollisuudet on palvelujohtajuus. Tulevina vuosina keskitymme strategiamme mukaisten ydinliiketoimintojen eli Tietoliikenne-, ITC- ja CC -palvelujen kehittämiseen tavoitellun orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Yhtiön juuret ovat vahvasti Luoteis-Pirkanmaalla, vaikka toiminta on laajentunut eri paikkakunnille. Valtaosa liikevaihdosta kertyy nyt ja lähitulevaisuudessa alueelta jossa toimimme omassa verkossa. Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana, yhtiössä on 38 ICT-ammattilaisesta. Haluan kiittää asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana sekä omistajiamme luottamuksesta liiketoiminnan kehittämisratkaisujamme kohtaan. Lämmin kiitos myös henkilökunnalle siitä, että olette vuoden aikana osoittaneet tahtoa ja innokkuutta toimintamme eteenpäin viemiseksi. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Ikaalinen Erkki Kulovuori toimitusjohtaja 3

4 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön toiminnassa kertomusvuosi oli yhtiön 120. toimintavuosi, jota juhlimme Ikaalisten Kylpylässä henkilöstön ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlaillan kruunasi Tanssiorkesteri Dallape johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari. Yhtiön liiketoiminta jatkui varsin vakiintuneesti, huolimatta markkinoilla vallinneesta epävakaudesta ja EU-alueen taantumasta. Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 38 ja edellisvuonna se oli samalla tasolla. Henkilökunnan kouluttamista jatkettiin kertomusvuoden aikana mm. TESTO- projektilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Yrityksen johtoryhmän muodosti Irmeli Kotakorpi, Pekka Ylinikkilä, Päivi Mellas sekä toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Hallituksen puheenjohtajana juhlavuonna toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mari Hopeaharju. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2011 eli osakeliittymän veroton perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla niin kiinteään kuin mobiiliverkkoon. IPP:n hinnoittelemien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verottomana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli kpl (edellisvuonna kpl). Vähennystä edellisvuodesta oli 6,1%. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä kpl (edellisvuonna kpl). Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,643 milj. euroa (vuonna 2011 se oli 5,427 milj. euroa) eli liikevaihto kasvoi 4,0 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut kasvoivat noin 4,8 % ollen 3,627 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,306 milj. euroa (edellisvuonna 1,236 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,725 milj. euroa (edellisvuonna 0,748 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,9 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,377 milj. euroa (edellisvuonna 0,363 milj. euroa ). Rahoitus Omavaraisuusaste oli 92 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 73 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,311 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,2 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 7,4 vuorokautta ja 96 % niistä toimitettiin 5,0 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 98 % laajakaistaliittymistä ja 97 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöil- 4

5 Hallituksen toimintakertomus moituksia oli 0,10 kpl/liittymä. Vioista 84 % korjattiin keskimäärin 12,5 tunnissa ilmoituksesta ja 96 % korjattiin keskimäärin 19,5 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 81,3 % vioista. Tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,03 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 7 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Kaapeliverkossa rakentaminen keskittyi kuiturakentamiseen ja kohteina vuonna 2012 oli mm. Parkanossa Pentin, Viinikan ja Kairokosken alueet sekä Ikaalisissa keskustan, Kalmaan ja Läykkälän alueet. Vuoden lopussa IPP:llä oli valmius tarjota kuituliittymä jo yli 800 kiinteistöön alueellamme. Kaikkiaan uutta kaapeliverkkoa rakennettiin IPP:n alueella noin neljäkymmentä vaippakilometriä. Tästä valtaosa oli uutta valokuituverkkoa. Syksyn aikana IPP:n toimesta tehtiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon esisuunnittelu Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueille. IPP hankki yhdessä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa siirtonopeudeltaan 10 Gbit/s varmistetun runkoverkon. Verkon toimittajaksi valittiin Alcatel-Lucent ja sen nopeus voidaan päivityksillä helposti vielä kymmenkertaistaa, jopa 100 Gbit/s saakka. Vuoden 2012 aikana verkko saatiin pääosiltaan käyttöönotettua. IPP:n alueella uudesta runkoverkosta voidaan tarjota palveluja Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön asiakkaille. Nopeiden ethernet-yhteyksien rakentamista jatkettiin kuluneen vuoden aikana mobiilioperaattoreille sekä IPP:n muille asiakkaille. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski voimakkaiden markkinointipanostusten vuoksi, joita kilpailijat tekivät langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymiemme markkinaosuus oli omalla alueellamme vuoden lopussa 65 %. Datame Oy:n langattoman laajakaistan avulla torjuttiin poistumaa kiinteästä verkosta mm. paketoimalla tuotteita. Yhteistyö Finnet-yhtiöiden välillä keskittyi Finnet-liitto ry :n toteuttamaan edunvalvontaan sekä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta tuotettuihin palveluihin ja järjestelmiin. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-verkoston sekä muiden kumppanien kanssa ja oma tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy :stä 39,84%. ja Decens Oy :stä 23 %, FNE-Finland Oy :stä 1,5 %, Datame Oy :stä 6,1 % sekä JPC - Studiot Oy :stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pekka Hakala, Juha Koskinen ja Ari Lamminmäki. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,5 euroa sekä A-lajin että B-lajin osakkeelle. Osakkeet per IPP:llä on yhteensä osaketta, joista A lajin osakkeita oli kpl ja B lajin osakkeita oli kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä. 5

6 Hallituksen toimintakertomus IPP:n perustehtävä IPP:n missiona on vahvistaa yritysasiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi hoidamme viranomaisvelvoitteet. Tähän tarvitsemme huippuosaamista teknologiassa ja asiakaskumppanuudessa. Teknologiaosaaminen on välttämätön tekijä. Asiakkuusosaaminen on erottava tekijä. Tilivuoden 2012 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,5 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,5 euroa B-sarjan osakkeelle eli yhteensä ,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli ,70 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Hukin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lamminmäen. Juhani Hakala nimitettiin Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kunniapuheenjohtajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy :ssä, Kymen Puhelin Oy :ssä ja Telekarelia Oy :ssä. Näkymät vuodelle 2013 ja arvio tulevasta kehityksestä. On todennäköistä, että verkkopalveluiden hinnat laskevat edelleen ja kapasiteetin tarve tulee kasvamaan. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 % :n vuosivauhdilla. Mobiilipalveluiden ja uusien ICT- ratkaisujen sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille liikevaihdolle arvioidaan maltillista kasvua. Kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuituverkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan ja näitä verkkoja rakennetaan kysynnän mukaan vanhoille asuinalueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita ja hankkimaan kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus ja alueellisuus on lisäarvo asiakkaille ja liiketoimintaa jalkautetaan koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys ohjaa ja muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Valokuituliittymien lukumäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan merkittävästi Suomen käydessä läpi suurta teleinfran murrosta, jossa perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja KTV-verkot korvautuvat valokuituverkolla. Investoiminen valokuituverkkoon sekä tavoitehakuinen liittymien myyntipanostus luo Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiölle hyvät edellytyk- 6

7 Hallituksen toimintakertomus set menestyä ja takaa parhaiten sen, että paikallisilla asiakasomistajilla on käytössään erinomainen verkko. Myös osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme käyttöön tuotteita sekä palveluja, jotka tukevat ydinliiketoimintaa ja saamme sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden taantuma ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet EU-alueella ja Suomessa luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voivat mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan ja palveluiden laajentamisen avulla sekä uusilla kumppanuuksilla. Tämän uskotaan aikaa myöden korvaavan kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n uuden toiminta-ajatuksen ja asiakkuuksien hallintaan keskittymisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa - erityisesti mokkulassa - on asettamassa MVNO-mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, koska tukkumarkkinat eivät toimi, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO-tuotteita ratkaisuiksi kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Epäonnistuminen poistuman torjunnassa aiheuttaa myös tulojen menetystä. Mahdollinen kilpailevien kuituverkkojen rakentuminen toimialueelle lisää kilpailua ja siitä voi olla seurauksena asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille, mikä puolestaan vähentää perusmaksutuloja sekä palvelumaksutuloja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia. Virasto tutkii muodostuuko Elisalle määräävä markkina-asema ja estääkö yrityskauppa kilpailua. Virasto voi käsittelyssään hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Yrityskaupalla voi mahdollisesti olla vaikutuksia osakkuusyhtiöiden omistukseen ja toimintaan. 7

8 8

9 IPP 2012 pylväinä Liikevaihto k Bruttoinvestoinnit k

10 IPP 2012 pylväinä 8600 Kaikki liittymät kpl Lankaliittymät kpl Henkilöstö

11 Tunnusluvut/IPP Luvut 1000 Eur VOLYYMI Liikevaihto muutos% 4-1,5-2,7 Kaikki liittymät(sis.mobiili/mobiilidata) muutos% -4,1-0,2-1,7 Lankaliittymät muutos% -6,1-5,5-3,9 Henkilöstö henkilöä/1000 til. 4,6 4,5 4,3 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) % liikevaihdosta KANNATTAVUUS Kulut muutos % 4,8-7,8-5,6 Sumupoistot poistoeron lisäys Rahoitustulos % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta 12,9 13,8 10,6 Oman pääoman tuotto % 4,5 4,4 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 5,3 4,4 Tilikauden voitto RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste %

12 Tase V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Siirtoverkosto , ,71 Muut koneet ja kalustot , ,28 Keskeneräiset hankinnat 0, ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,72 Sijoitukset , ,53 Pysyvät vastaavat , ,25 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,32 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset , ,48 Lyhytaikainen , ,16 Saamiset yht , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 Vaihtuvat vastaavat , ,37 V A S T A A V A A , ,62 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,10 Osakemerkintä 4.000, ,00 Muut rahastot , ,65 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,57 12

13 Tase Oma pääoma , ,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,85 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,81 Pitkäaikainen , ,81 Lyhytaikainen Saadut Ennakot 6.081, ,57 Ostovelat , ,00 Siirtovelat , ,28 Muut lyhytaikaiset velat , ,89 Lyhytaikainen , ,74 Vieras pääoma , ,55 V A S T A T T A V A A , ,62 13

14 Tuloslaskelma L I I K E V A I H T O , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut 0, ,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,99 Varaston muutos , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Ulkopuoliset Palvelut , ,17 Henkilöstökulut Palkat , ,59 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,95 Henkilösivukulut yht , ,95 Henkilöstökulut , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,97 Liiketoiminnan kulut , ,93 L I I K E V O I T T O , ,83 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja , ,90 Tilinpäätössiirrot , ,53 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO , ,57 14

15 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,90 Suunnitelman mukaiset poistot , ,61 Rahoitustuotot ja kulut , ,07 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua , ,31 Oikaisut , ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,13 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh , ,73 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn , ,65 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh , ,42 Käyttöpääoman muutos , ,80 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä , ,93 Maksetut välittömät verot , ,80 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit , ,12 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,63 Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Yhteensä , ,13 Lainasaamisten takaisinmaksut/osakemyynnit Pääomalainat , ,38 Muut lainat ,00 Osakemyynnit ,00 Yhteensä , ,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti 1 500, ,00 Pitkäaikaisen lainan nosto , ,81 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,38 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,19 RAHAVIRTOJEN MUUTOS , ,43 15

16 Rahoituslaskelma RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA , ,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA , ,32 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,43 16

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Kohta 6.1 Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena. Kohta Liikevaihto, kotimaa , , Kokonaismyyntituotot , ,37 Alennukset , ,30 Liikevaihto , ,07 Kohta 6.3 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynnit , ,63 Muut 913, , , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut 0, ,31 0, ,31 Kohta 6.4 Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen Palkat , ,98 Eläkekulut , ,59 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,25 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Hallitukselle maksetut palkkiot , , , ,00 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Asentajat Yht Kohta 6.5. Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat , ,84 Siirtoverkosto , ,83 Muut koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,61 Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 18

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätössiirrot ,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut Osingot muilta , ,24 Muut korko/rahoitustuotot , ,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos , ,31 Muut rahoituskulut , , , ,07 Arvonalentumiset muodostuvat rahastosijoitusten arvonmuutoksista. Kohta 6.7 Erittely veroista Varsinaisesta liiketoiminnasta , , , ,80 Kohta 6.8 Pysyvien vastaavien muutoksista erillinen käyttöomaisuuskirjanpidosta tulostettu liite nro 1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy Saamiset ,30 muutos ,00 Saamiset ,30 Kohta 6.9 Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat Nimi Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./ , ,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1% 19

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Datame Oy vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% ,00 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% , ,00 lisäys v vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 9 240, , SuperHeadEndFinland Oy muu laina/kiinteä 4% 9 304,00 lyhennykset v , ,00 Pääomalainat/muut lainat ,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,67 Oma pääoma ,03 Takausvastuut ,00 eur Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi , tulos ,16 Oma pääoma ,80 Takausvastuut ,19 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2012 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. IPP on Finnet-ryhmään kuuluva yhtiö. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:llä on takauksia muiden yhtiöiden puolesta, vastuiden arvioitu enimmäismäärä on noin 1, 7 meur. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:n taseeseen sisältyy lisäksi sijoituksia Finnet-ryhmään sidonnaisten yhtiöiden osakkeisiin yhteensä noin 0,7 meur. Finnet -ryhmässä vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaa omistusten arvoon sisältyä epävarmuutta tulevaisuudessa. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Datame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 6,15 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. 20

21 Tilinpäätöksen liitetiedot Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,74 Osamaksusaamiset 921,68 0,00 Myyntisaamiset yht , ,74 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,94 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht , ,94 Siirtosaamiset Tulojäämät 1 430, ,53 Menoennakot , ,95 Yhteensä , ,48 Lyhytaikainen yht , ,16 Kohta 6.10 Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: Markkina-arvo , ,88 Tasearvo , ,70 Kohta 6.11 Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain A-sarja(ääni/osake) B-sarja(20 ääntä/osake) Osakepääoma 1.1./ , ,00 Osakemeerkintä ,00 lisäys v , , ,00 Ylikurssirahasto 1.1./ , ,10 21

22 Tilinpäätöksen liitetiedot Liittymismaksurahasto 1.1/ , ,10 Teleoptiorahasto 1.1./ ,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,47 edellisen tilikauden voitto , ,43 vanhentuneet osingot , ,00 osingonjako , ,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Tilikauden voitto , ,57 Oma Pääoma , ,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja Edellisten tilikausien voitto/tappiotili , ,90 Muut rahastot , ,65 Tilikauden voitto , ,57 Jakokelpoiset varat yht , ,12 Kohta 6.12 Vieras pääoma Ostovelat Ostovelat , ,07 Ostovelat omistusyhteysyrityksille , ,93 Ostovelat yht , ,00 Erittely siirtoveloista Kohta 6.13 Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset , ,44 Myyntilaskutuksen jaksotukset , ,65 Tilikauden verojen jaksotus , ,64 Muut 6 344,74 853, , ,28 Vastuusitoumukset

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2013 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 7 4. Tuloslaskelma... 8 5. Tase...

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2014 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 7 4. Tuloslaskelma... 8 5. Tase...

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR

SISÄLLYSLUETTELO IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETTY VALUUTTA ON EUR VUOSIKERTOMUS 2015 IKAALISTEN PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimitusjohtajan katsaus... 3 2. Hallituksen toimintakertomus... 4 3. Tunnusluvut... 6 4. Tuloslaskelma... 7 5. Tase...

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot