Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2016"

Transkriptio

1 Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2016

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Järjestötoiminta Hallinto Jäsenet ja osastot Koulutukset ja Punaisen Ristin tiedotustilaisuudet Järjestöprojekti Valmiustoiminta Punaisen Ristin auttamisvalmius Kotimaan avustustoiminta Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Paikallis ja maakuntatoimikunnat Hälytystoiminta Muu Vapepan koulutus ja harjoitustoiminta Vapepan talous Ensiapukoulutus sekä ryhmätoiminta Ensiapukoulutus Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien koulutus Pluspisteet Ensiapuryhmätoiminta Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Monimuotoinen ystävätoiminta Yksilöystävätoiminta Laitosystävätoiminta Ryhmätoiminnat Vankilavierailijatoiminta Koulutustoiminta Vapaaehtoisten osaamisen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen Tapahtumat Ystävänpäiväkampanja Hyvä joulumieli-kampanja Täyttä elämää eläkkeellä valmennukset Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti

4 4.7. Koko Suomi leikkii/ Terhokerhot Hyvä elämä hyvä mieli Saarijärvellä Palvelut kämmenellä pilotti Omaishoitajien tukitoiminta Terveyspistetoiminta Päihdetyö Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta (0-29v) Nuorisovaliokunta Oppilaitosyhteistyö Leiritoiminta Opintomatka Muu nuorisotoiminta Monikultturisuustoiminta Osastotoiminta ja toiminnan esittely piirin alueella Järjestetyt koulutukset Rasisminvastainen toiminta ja asennevaikuttaminen Verkostoyhteistyö Keräykset Nälkäpäivä Muut keräykset Hyväpäivä -keräys Nenäpäivä Hätäapukeräykset SPR Kirppis Vastaanottokeskukset Vastaanottokeskustoiminta Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksessa Turvapaikanhakijoiden työelämään tutustuminen Talous ja hallinto Liite 1. Luottamushenkilöt Liite 2. Piiritoimiston henkilökunta Liite 3. Organisaatiokaavio Liite 4. Huomionosoitukset

5 Liite 5. Jäsenet Liite 6. Operaatio Nälkäpäivä keräystulokset Liite 7. Verenluovutukset Länsi-Suomen piirin alueella Liite 8. Hälytystilastot

6 Johdanto Vuosi 2016 oli toiminnallisesti vireä ja tapahtumarikas vuosi. Piirin vuosikokouksen asettamat tavoitteet toiminnalle saavutettiin suunnitelmien mukaisesti. Varsinaisen toiminnan painopiste oli piirin 71 osaston vapaaehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piiritoimistossa tehty organisaatiomuutos vahvisti yhteistyön henkeä sekä osastojen kokonaisvaltaista tukemista kaikkien työntekijöiden voimin. Vuoden lopussa piirissä aloitettiin koko piiriä koskeva strategiatyö, joka on tarkoitus saattaa loppuun vuonna Kun vuonna 2015 piirin jäsenmäärä oli kasvanut 488 jäsenellä, niin vuonna 2016 piirin jäsenmäärä lähti jälleen laskuun. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 9 404, joka oli 972 pienempi, kuin vuonna Jäsenmäärän lasku on huolestuttava piirre, johon tulee kiinnittää huomiota. Osittain tätä sekä muuta järjestötoimintaa tukemaan piirin hallitus päätti aloittaa järjestötoimintaa tukevan projektin, johon palkattiin yksi uusi työntekijä. Osastojen toimintaa tuettiin hyvin monipuolisesti eri toimialojen toimesta. Vuoden aikana piirin alueella järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä harjoituksia. Piirin ohjelmatyöntekijät lisäsivät yhteistyötään muodostamalla yhteisen tiimin. Ystävätoiminnassa aloitti uusi työntekijä kesän jälkeen. Ystävätoiminnassa jatkettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektia. Omaishoitajien tukitoiminta jatkui piirin alueella ja painopistettä levitettiin Pohjanmaan maakuntien puolelle. Vuoden aikana jatkui myös Saarijärven osaston kanssa yhteistyössä Hyvä Elämä, Hyvä Mieli projekti. Valtakunnallinen Koko Suomi Leikkii projekti päättyi vuoden loppuun ja Punaisen Ristin osuus MLL:n kanssa yhteistyössä tehdystä Kaveriksi Mulle hankkeesta loppui niin ikään vuoden lopussa. Valmiustoiminnassa vahvistettiin kotimaan avun käytännön toiminnan toteuttamista sekä osastojen tukemista, kun vuoden lopussa valmiuteen lisättiin uusi työntekijä. Näin valmiudessa voidaan keskittyä sekä osastojen että Vapepa-toiminnan tukemista ja vahvistamista. Ensiapuryhmätoimintaa vahvistettiin koulutuksen ja harjoitusten avulla. Piirin työntekijät tapasivat suuren osan ensiapuryhmäläisistä aluetapaamisten yhteydessä. Piirin alueella toimii 43 ensiapuryhmää. Piirin ensiapukoulutus jatkui vilkkaana, koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä oli kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Maahanmuutto-ohjelman saaman lisärahoituksen myötä myös Länsi-Suomen piiriin saatiin palkattua kokopäiväinen monikulttuurisuustoiminnasta vastaava työntekijä, joka aloitti työnsä maaliskuun puolivälissä. 6

7 Nuorisotoimintaa jatkettiin nuorisotoiminnan suunnittelijan johdolla. Nuorisovaliokunta oli aktiivinen linjaamaan piirin nuorisotoimintaa sekä kehittämään uutta toimintaa. Kesän Spärrä leiri oli jälleen menestys. Punaisen Ristin viikolla sekä ystävänpäivänä osastot järjestivät useita tapahtumia. Operaatio Nälkäpäivän tulos oli ,26 euroa, joka oli edellistä vuotta pienempi. Vastaanottokeskukset olivat edelleen suurten muutosten kynsissä, kun piirin alueella lakkautettiin toimintavuoden aikana 8 keskusta ja vielä joulukuussa Maahanmuuttovirasto teki päätöksen kahden vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta. Tämän jälkeen piirin alueelle jää ainoastaan kaksi vastaanottokeskusta. Piirin varainhankinta on kehittynyt ja monipuolistunut erinomaisella tavalla toimintavuoden aikana. Varainhankinnan tukipilarin muodostavat edelleen SPR-kirppikset, joita piirin alueella oli toimintavuonna 12. Piirin hallitus kiittää jäsenistöä, osastojen vapaaehtoisia, piirin luottamus- ja toimihenkilöitä sekä yrityksiä ja yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä. PIIRIN HALLITUS 7

8 1. Järjestötoiminta Vuoden 2015 lopussa päätetty organisaatiomuutos astui piirissä voimaan vuonna 2016 ja tämä vaikutti järjestötoimintaan, kun kaikki toimialatyöntekijät muodostivat yhteisen järjestötiimin. Tämän muutoksen tavoitteena on päästä pois toimialakeskeisyydestä kohti yhteistä päämäärää. Tiimi kokoontui vuoden aikana kymmenen (10) kertaa. Vuoden lopussa aloitettiin myös koko piiritoimistoa koskettava strategiatyö, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää toimintaa sekä sen suunnittelua ja seurantaa Hallinto Piirin hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä (4) kertaa. Puheenjohtajana jatkoi Alpo Tanskanen ja varapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen. Liitteistä 1 ja 2 käyvät ilmi piirin luottamushenkilöt ja valiokunnat sekä toimihenkilöt. Piirin vuosikokous pidettiin Jyväskylässä ja sinne osallistui 44 virallista edustajaa 18 osastosta Jäsenet ja osastot Kun vuonna 2015 piirin jäsenmäärä oli kasvanut 488 jäsenellä, niin vuonna 2016 piirin jäsenmäärä lähti jälleen laskuun. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 9 404, joka oli 972 pienempi, kuin vuonna Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä oli jäsentä, joka on henkilöä pienempi, kuin vuonna Vuoden lopussa piirin alueella toimi 70 osastoa. Tasavallan presidentti myönsi vuonna 2016 Länsi-Suomen piiristä kultaisen ansiomitalin neljälle (4), hopeisen ansiomitalin yhdelle (1) ja pronssisen ansiomitalin kahdeksalle (8) osaston vapaaehtoiselle. Ansiomitalien saajat liitteessä 4. 8

9 1.3. Koulutukset ja Punaisen Ristin tiedotustilaisuudet Järjestökoulutuksia pidettiin piirin alueella vuoden aikana kaksi (2), järjestöinfoja kahdeksan (8), RedNet koulutuksia kolme (3) ja humanitaarisen oikeuden peruskursseja kaksi (2). Vuoden lopussa valtakunnalliseen kouluttajakoulutukseen osallistui kaksi (2) tulevaa vapaaehtoista järjestökouluttajaa. Nämä kouluttajat saavat sisältöpätevyyden vuoden 2017 keväällä. Keväällä piirin ohjelmatyöntekijät järjestivät uusien illat Jyväskylässä ja Seinäjoella, joiden tarkoitus oli esitellä toimintaa uusille vapaaehtoisille. Piiri järjesti marraskuussa retken Tampereen Kalkussa sijaitsevaan Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen. Matkaan osallistui yhteensä yli neljäkymmentä (40) vapaaehtoista ja työntekijää piirin alueelta Järjestöprojekti Vuoden lopussa piirin hallitus päätti omarahoitteisesta projektista, jonka tarkoitus on vahvistaa järjestöosaamista piirin alueella. Projektin keskeinen tavoite on rakentaa sellainen pysyvä malli, jonka avulla Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin osastot saadaan koulutettua järjestöasioihin. Koulutusrunkoina käytetään Punaisen Ristin valmiita järjestökoulutuksia, mutta projekti myös arvioi niiden soveltuvuuden ja muokkaa koulutuksia tarvittaessa. Projekti tähtää myös tarjoamaan kattavan tuen järjestötoimijoille, erityisesti puheenjohtajille ja sihteereille. Projektiin rekrytoidaan vuonna 2017 työntekijä kahdeksi vuodeksi. 9

10 2. Valmiustoiminta 2.1. Punaisen Ristin auttamisvalmius Piiri varautuu ja vastaa alueellaan varautumisesta. Länsi-Suomen piirissä varautuminen ja valmius saatettiin koskemaan kaikkia työtekijöitä ja toimialoja. Auttamisvalmius muodostuu osastojen perustyöstä, jota tehdään Punaisen Ristin kaikilla toimialoilla. Auttamisvalmius tarkoittaa sitä, että Suomen Punaisella Ristillä ja sen vapaaehtoisilla ovat riittävät resurssit, tiedot ja taidot pelastaa ihmishenkiä, avustaa onnettomuuden uhreja sekä tukea onnettomuuden uhrien ja heidän omaistensa selviytymistä onnettomuuden tai muiden kriisien aiheuttamista vaikutuksista. Punaisen Ristin valmiustoiminta tukee viranomaisvalmiutta. Järjestöllä on valmiina hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot ja siten kyky yksilötason tarpeiden tunnistamiseen ja välittömään auttamiseen. Vapaaehtoistoiminnalle on ominaista, että tarvittaessa se voi käynnistää toimintansa nopeasti ja ilman viranomaisten ohjausta. Erityyppisten kriisitilanteiden yhteydessä on välttämätöntä tunnistaa, mitkä vapaaehtoisjärjestöt liittyvät tapahtuneen seurausten hallintaan ja ovat siten tarpeellisia kutsua mukaan sovittamaan yhteen tarvittavia toimenpiteitä. Yhteistoiminnan on ulotuttava myös varautumiseen ja harjoitteluun. Piiritasolla osallistutaankin lukuisiin varautumisen ja valmiuden työryhmiin sekä paikallisiin ja maakunnallisiin valmiusharjoituksiin yhteistyössä viranomaistoimijoiden ja muiden järjestötoimijoiden kanssa Kotimaan avustustoiminta Suomen Punaisen Ristin kotimaan avulla tarkoitetaan järjestön humanitaarista avustustoimintaa äkillisissä onnettomuuksissa ja muissa erityistilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia. Avustustoiminnassa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston sääntöjä ja kotimaan avustustoiminnan ohjeita. Avustaminen suunnitellaan ja toteutetaan osaston toimesta kotimaan avun yhdyshenkilön johdolla tehtyyn tarvekartoitukseen perustuen. Katastrofirahastosta annettava avustaminen suoritetaan mahdollisimman pian avuntarpeen synnyttyä (kolmen vuorokauden kuluessa). Avustustilanteet hoidetaan ensihuoltona, apu voi olla henkistä tukea, ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua, talkootyötä ja taloudellista apua. Taloudellinen tuki annetaan 10

11 aina maksusitoumuksina. Osastojen antaman ensihuollon jälkeen avuntarvitsijat ohjataan viranomaisten palveluiden piiriin. Katastrofirahastosta on avustettu vuonna 2016, neljässäkymmenessäkahdessa 42 (128 auttamistapausta valtakunnassa) tapauksessa piirimme alueella. Autettuja Länsi-Suomen piirissä yli 80 henkeä (350 koko valtakunnassa), ja auttamiseen käytetty katastrofirahaston rahasumma on piirimme osalta lähes euroa. Tapauskohtaisten avustusten rahasumma on vaihdellut vajaasta 400 eurosta 1500 euroon, inhimillisen tuen määrää ei voi edes laskea Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Auttajamme toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa. Vapepa-järjestöt toimivat yhdessä, jotta jokaisen järjestön osaaminen pystytään hälytystilanteessa hyödyntämään hädässä olevan ihmisen auttamiseksi. Hälytystilanteessa Vapepalaiset johtavat omaa toimintaansa Paikallis ja maakuntatoimikunnat Paikallistoimikuntien pääasiallinen tehtävä on toimia kunta- ja aluetasolla järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön sovittajana sekä huolehtia ryhmien hälytysvalmiudesta ja koulutuksesta. Toimikuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa, että ryhmien hälytystiedot ovat ajan tasalla. Maakuntatoimikunnan tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä paikallistoimikuntien kesken. Maakuntatoimikuntia on toimintaalueellamme kaksi, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntatoimikunnat. ( Hälytystoiminta Toiminta-alueellamme viranomainen hälyttää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tuekseen hätäkeskuksen kautta. Vapaaehtoinen valmiuspäivystäjä vastaanottaa hälytyksen. Viranomaiselta tulleen ensitiedon jälkeen joukot hälytetään alueellisten suunnitelmien mukaisesti. Tämä järjestelmä on toiminut hyvin niin vapaaehtoisten kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Vapepan valmiuspäivystäjät ovat tukeneet myös koordinaatiojärjestönä toimivan Punaisen Ristin hälytystoimintaa kotimaan avun tehtävien osalta välittämällä viranomaiselta tulleet tehtävät sen suorittavalle ryhmälle / toimijalle. 11

12 Vapepa siirtyy tekstiviestipohjaisen OHTO-hälytysjärjestelmän käyttöön vuoden 2017 alusta. Viranomaishälytyksen tultua valmiuspäivystäjälle hälytetään vapaaehtoiset OHTO -järjestelmän kautta paikalle. Nykyinen järjestelmä jää varajärjestelmäksi taustalle. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintavuonna oli hälytystehtäviä Länsi-Suomen piirin alueella 19 kpl. kaikki henkilöetsintätehtäviä. Etsintähälytyksiä koko piirin alueella oli yhteensä 19 kpl, joista Pohjanmaalla 11 kpl ja Keski-Suomen alueella 8 kpl. Valmiushälytyksiä näistä oli 4 kpl, eli tehtävä päättyi ennen kuin Vapepan etsintätoimintaa ehdittiin aloittaa. Hälytykset liitteessä Muu Vapepan koulutus ja harjoitustoiminta Muu Vapepa toiminta jatkui koko piirin alueella vilkkaana. Etsinnän peruskursseja järjestettiin 5 kpl, ensihuoltokursseja 1 kpl, maastojohtajakursseja 3 kpl. Ohto-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä koulutuksia ja GPS koulutuksia järjestettiin yhteensä 12 kpl. Vapepa toimintaa esiteltiin erilaisilla messuilla tai yleisötilaisuuksissa 3 kertaa ja Vapepa Info-tilaisuuksia järjestettiin 10 kpl. Isompia etsintäharjoituksia järjestettiin 2 kpl, lisäksi hälytysryhmät järjestivät useita pienempiä erityyppisiä valmiutta kohottavia harjoituksia Vapepan talous Suomen Punaisen Ristin Vapepa-kulut vuonna 2015 olivat euroa. Summa koostuu henkilöstökuluista, kokous- ja koulutuskuluista sekä materiaalin tuotannosta. Summasta noin 40 prosenttia on Punaisen Ristin katastrofirahastosta ja 60 prosenttia Raha-automaattiyhdistyksen tukea. Vapepa Länsi- Suomen piirin talous on esitetty tilinpäätöksessä. 12

13 3. Ensiapukoulutus sekä ryhmätoiminta 3.1. Ensiapukoulutus Ensiapukoulutuksissa opetettiin ensiapua ja opastettiin ennaltaehkäisemään tapaturmia sekä sairauksia, lisäksi annettiin ohjeita terveisiin elämäntapoihin. Yhteistyötä tehtiin eri järjestöjen, työpaikkojen, oppilaitosten ja työterveyshuoltojen kanssa. Loppuvuodesta ensiapukoulutukseen panostettiin omarahoitteisena projektina teemalla Laatua ja määrää EA-koulutukseen, tuotemyyntiin, sekä asiakkuuksien ja kannatusjäsen hankintaan. Hankkeen tarkoituksena on nostaa EA-koulutuksen laatua ja lisätä osaamista digitaalisessa markkinoinnissa ja verkkokaupassa, sekä lisätä näkyvyyttä koko alueella. Lisäksi tarkoituksena on kovenevassa kilpailutilanteessa lisätä ensiapukoulutus- ja tuotemyyntiä. Tämän myynnin ohella pyrimme huomioimaan entistä paremmin myös kannatusjäsenemme. Hanke jatkuu edelleen. Olimme yhteistyössä Veripalvelun kanssa esittelemässä toimintaamme Jyväskylän Paviljongilla Turvallisuusmessuilla. Paikalla kävi noin 3000 henkilöä tutustumassa messualueeseen, sen eri toimintoihin ja esittelyihin. Kesäkuussa olimme mukana Killerin Raviradalla V76 raveissa. Meillä oli siellä ns. oma ravilähtö, jonka voittajahevonen sai Punaisen Ristin loimen selkäänsä. Raveissa olimme tuomassa esille eri toimintamuotojamme ensiapukoulutuksen ja ensiaputuotteiden lisäksi. Kilpailu ensiapukoulutuksien järjestämisestä alueella on edelleen kireää. Erilaisia ensiapukoulutuksia piiri järjesti yhteensä 414 (383) kpl. Kursseille osallistui 4949 (4605) henkilöä. Tämän lisäksi järjestettiin erilaisia terveyden edistämisiin ja tapaturmiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Koulutuksia järjestivät myös jotkut osastot, työterveyshuollot ja oppilaitokset. Myös yksittäiset ensiapukouluttajat ja erilaiset ensiapuun liittyvät yksityiset yritykset järjestivät alueellamme ensiapukoulusta, näissä koulutusluvuissa ei ole huomioitu kyseisiä koulutuksia Ensiavun ja terveystiedon kouluttajien koulutus Keskustoimiston kanssa järjestettiin yhteistyössä yksi valtakunnallinen ETK-täydennyskoulutus, Jyväskylässä toukokuussa. Piirissämme jatkuivat myös omat ensiapuopettajien koulutustilaisuudet. Tänä vuonna aiheena oli mm. maskeeraus. Lisäksi olimme ottamassa oppia helmikuussa Ensiapusymposiumissa Helsingissä. Siellä julkaistiin viralliset maallikkoelvytysohjeet. 13

14 3.4. Pluspisteet Pluspisteet jatkoivat toimintaansa aluetoimistojen yhteydessä. Niiden toiminnat noudattivat SPR:n hyväksyttyä valtakunnallista hiv/aids-ohjelmaa. Molemmissa Pluspisteissä toimii pluspistevastaava, jonka työaika on 12 tuntia viikossa. Kuluvana vuonna näytteenottotoimintaan täytyi hakea lupa yksityisen terveydenhuollon palveluiden antamiseen aluehallintovirastolta. Taustalaboratoriona toimi edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pluspisteiden vapaaehtoisina toimivat 20 aktiivista hiv/aids peruskurssin käynyttä terveydenhuollon ammattilaista, joista osalla on myös seksuaalineuvojan koulutus. Päivystykset suoritettiin tiistai-iltaisin aluetoimistoissa. Pluspisteellä asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai puhelimitse hiv-tartuntaan ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioista. Pluspisteillä on myös mahdollisuus nimettömään hiv-testiin. Näytteitä otettiin yhteensä Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteissä 388. Sukupuolijakaumallisesti testissä kävi enemmän naisia (57%). Riskitapahtumissa / altistuksessa suurin osa oli tapahtunut kotimaassa heteroseksin kautta. Tämä suunta noudattaa myös valtakunnan yleistä tilastoa, jota THL ylläpitää. Käytössä oli INSTI-pikatesti, jossa asiakas saa tuloksen parin minuutin kuluessa. Lisäksi testaustoimintaa jalkautettiin pariin oppilaitokseen, yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Oppilaitoksille on lainattu myös erilaisia opetusvälineitä mm. kondomiajokortin suorittamista varten. Toiminnan rahoitus tuli raha-automaattiyhdistykseltä. Palvelut pluspisteissä ovat asiakkaalle ilmaisia. Toiminta perustuu ennaltaehkäisyyn, jolla pyritään vaikuttamaan mm. uusien tartuntojen syntymisen vähenemiseen. Pluspistetoiminnassa tehtiin myös yhteistyötä päihdetyön ja festaritoiminnan kanssa Ensiapuryhmätoiminta Suomen Punaisella Ristillä on yhteistyösopimus sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ensiaputoimin-nasta ja onnettomuus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta. Siinä määritellään, että Punainen Risti huolehtii terveydenhuoltoviranomaisten apuna toimivien vapaaehtoisten ensiapuryhmien kouluttamisesta ja toimintavalmiuden ylläpidosta. 14

15 Ensiapuryhmien V-lomakkeiden mukaan piirissä toimii 40 ensiapuryhmää, joista 30 päivystää aktiivisesti. Ensiapuryhmille toteutettiin alueellisesti seuraavanlaisia toimintoja: Ensiapuryhmien alueelliset Alue Tour kierrokset (6) sekä Joulun alla ensiapuryhmien glögi-illat (5), ensiapupäivystyksen peruskurssit (5), ensiapu-ryhmien harjoitus-kurssit (2), ensiapuryhmien tapaamisiltoja/ päivystystestauksia (15), Ea-3 kurssi Tankarin saarella (1), festarikoulutus ensiapupäivystäjille (2), ensiapuryhmien seminaarit (3). Lisäksi piirin alaista valmiusryhmää koulutettiin kaksi kertaa. Ensiapuryhmien glögi-illoissa piiri lahjoitti neljä defibrillaattoria päivystyskäyttöön Keski-Suomen alueelle. Defibrillaattorit saatiin lahjoituksena Ilmari-pelastushelikopterin säätiöltä ja ne oli sijoitettava Ilmarin toiminta-alueelle, johon Keski-Suomikin kuului. Uutena koulutusmuotona ensiapuryhmille koulutettiin ensiapupäivystyksen lääkekoulutus (14) ja lanseerattiin uudet ensiapuohjeistukset päivystäville ryhmille (6). Ensiauttajille (EVY) järjestettiin täydennys- ja kertauspäivät (3) sekä rinnepäivystäjille peruskurssi (1) ja kertauspäivä (1). Ensiapuryhmätoimintaa esiteltiin ja uusia toimijoita rekrytoitiin mm. turvallisuusmessuilla Jyväskylässä, Opinlakeus messuilla Seinäjoella ja hyvinvointimessuilla Kokkolassa. Lisäksi uusia toimijoita tavattiin piirin ohjelmatyöntekijöiden järjestämissä uusien kahvit -illoissa. Piiri teki yhteistyösopimuksen SJK:n kanssa kaudelle Kotipeleissä (14) Seinäjoen ea-työntekijät suorittivat ensiapupäivystystä. 15

16 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tero Hintsa siirtyi sosiaalipalvelupäällikön tehtävistä apulaistoiminnanjohtajaksi keväällä 2016 ja Susanna Kivisalo aloitti sosiaalipalvelusuunnittelijana toukokuussa osa-aikaisena työntekijänä ja alkaen kokoaikaisena työntekijänä Monimuotoinen ystävätoiminta Länsi-Suomen piirin alueella ystävätoimintaa toteutettiin erimuodoissaan kaikkiaan 53 osastossa. Ystävätoiminta oli hyvin monimuotoista ja toteutustavat vaihtelivat riippuen osastosta. Ystävätoiminnan muotoja olivat mm. yksilöystävätoiminta, kerta-/asiointiapu, laitosystävätoiminta, erilaiset tapahtumat ja tempaukset, vankilavierailijatoiminta sekä teemoittain ja kohderyhmittäin vaihtelevat kerhot ja ryhmät. Ystävätoiminnan asiakasryhmissä painotus oli ikäihmisissä, mutta toiminnan piirissä oli kaikenikäisiä lapsista ja nuorista senioreihin. Monissa osastoissa monimuotoista ystävätoimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen muiden järjestöjen, kaupungin tai esim. seurakunnan kanssa. Myös hyvä yhteistyö oman paikkakunnan laitosten kanssa on merkittävässä roolissa. Erilaiset palvelukodit mahdollistavat toimintaa esim. tarjoamalla tilat tai kahvitarjoilun tapahtumiin. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa jatkui ystävätoiminnan tukemiseksi piirin alueella. Monimuotoista ystävätoimintaa on esitelty erilaisissa seminaareissa ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatuissa infoissa Yksilöystävätoiminta Yksilöystävätoiminnassa vapaaehtoiset ystävät tapaavat yksinäisiä ihmisiä sovitusti joko yksityiskodeissa tai laitoksissa. Ystävävälitys tapahtui pääsääntöisesti osaston nimeämän ystävävälittäjän tai ystävätoiminnan yhteyshenkilön toimesta. Isoin osa asiakkaista oli ikäihmisiä, mutta joukossa on kaikenikäisiä eritavoin yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Ystäväpyynnöt tulivat joko suoraan ystävää toivovalta itseltään, hänen läheiseltään, eri viranomaistahojen (kotihoito, kotisairaanhoito) tai seurakunnan kautta Laitosystävätoiminta Osastojen vapaaehtoiset järjestivät vuoden aikana laitoksissa ystävävierailujen lisäksi mm. erilaisia toiminnallisia ryhmiä (esim. käsityökerho, askartelukerho kehitysvammaisten palveluyksikössä), viriketoimintaa, tapahtumia (esim. tansseja, joulujuhlia, taideapteekkitoimintaa) ja tempauksia(esim. vie vanhus ulos ). 16

17 Ryhmätoiminnat Erilaisia toiminnallisia ryhmiä ja ystäväkerhoja toimii n. 40 osastossa. Ryhmien kokoonpanot vaihtelevat kaikille avoimista ystäväryhmistä ja kerhoista selkeästi toiminnallisesti rajattuihin ryhmiin. Esimerkkejä piirin alueella toimivista kerhoista ovat esim. Kultaisen iän kerhot, Terho-kerhot, nuorten hengailu-illat, miehille suunnatut Moottorisahaystävät tai Kokeneet konkarit -ryhmä, naisten käsityökerho Lykkyleidit ja monimuotoiset ystävätoiminnan ryhmät Vankilavierailijatoiminta Vaasan vankilassa toiminta jatkui vireänä. Vierailut toteutuivat suunnitellusti ryhmätapaamisina joka toinen viikko päätalolla (2 ryhmää) ja avolla (1ryhmä). Lisäksi vankilassa järjestettiin elokuvakerhotoimintaa läpi vuoden. Vankilavierailijoita oli toiminnassa mukana 15 vapaaehtoista ja päihdekuntoutuksen tukihenkilöinä kevätkaudella toimi 3 vapaaehtoista. Ryhmiä vuoden aikana oli kaikkiaan viisi, joilla kokoontumisia yhteensä 49. Kaikkiaan ryhmiin osallistui vuoden aikana 1100 vankia, yksilötapaamisiin 6 vankia ja grillijuhliin 68 vankia. Vankilavierailijakokouksia pidettiin kaksi; keväällä ja syksyllä. Vankilavierailijat olivat syksyllä virkistysretkellä Tampereella. Lisäksi syksyllä järjestettiin grillijuhlat ja vierailijat osallistuivat myös vankilan päätalon joulujuhlaan. Laukaan vankilassa toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa. Kuluneen vuoden aikana on pyritty vakiinnuttamaan toimintaa. Vankilavierailijoita oli vuoden aikana mukana neljä vapaaehtoista. Vierailuja järjestettiin yhteensä seitsemän ja niihin osallistui 30 vankia. Keväällä järjestettiin grillijuhlat vangeille, joihin osallistui lähes kaikki paikalla olleet vangit. Laukaan vankilassa järjestettiin SPR:n teemakurssi , johon osallistui 14 vankia. Vankilavierailijoiden kanssa tavattiin toiminnan suunnittelun ja kokemusten vaihdon merkeissä keväällä ja syksyllä Jyväskylässä. Vankilavierailijakokous pidettiin Laukaan vankilassa Toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi muutettiin syksyn aikana vierailuajankohtaa, valittiin vangeista yhteyshenkilöt, jotka osallistuvat vankilavierailijakokouksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä tehostettiin tiedottamista. Seuraavissa tapaamisissa oli paikalla 7-9 vankia aikaisemman 0-3 osallistujan sijaan Koulutustoiminta Koulutuksia on järjestetty Länsi-Suomen piirin alueella yhteistyössä Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin kanssa seuraavasti: seitsemän ystävätoiminnan peruskurssia (yhteensä 79 osallistujaa), 28 ystävätoiminnan lyhytkurssia (yhteensä n. 494 osallistujaa), kolme ystävävälittäjäkoulutusta (yhteensä 20 osallistujaa), kaksi ryhmänohjaajakoulutusta (yhteensä 23 osallistujaa) ja viisi laitosystävätoiminnan koulutusta (yhteensä 78 osallistujaa). 17

18 Sosiaalipalvelukouluttajille järjestettiin koulutus- ja virkistyspäivät Jyväskylässä, joihin osallistui 17 sosiaalipalvelu- ja monikulttuurisuustoiminnan kouluttajaa. Syksylle järjestettiin koulutus- ja virkistyspäivät Kuortaneella, mutta ne peruuntuivat vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kouluttajille ja Täyttä elämää eläkkeellä-valmentajille järjestettiin loppuvuodesta kolme aluetapaamista, joista Jyväskylän tapaaminen toteutui ja paikalla oli 11 osallistujaa Vapaaehtoisten osaamisen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen Yhteistyössä Ystävätoiminnan projektin aluetyöntekijöiden kanssa järjestettiin keväällä kaksi ystävätoiminnan kevätjuhlaa, jotka pidettiin Toholammilla (113 osallistujaa) ja Äänekoskella (110 osallistujaa). Lisäksi projektin aluetyöntekijät järjestivät yhdessä sosiaalipalvelusuunnittelija Susanna Kivisalon kanssa kesäkuussa ystävätoiminnan vapaaehtoisille viisi aluetapaamista, joiden aiheena oli vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen. Osastojen ystävätoiminnan ryhmiä ja vastuuvapaaehtoisia on tavattu osastokäynneillä, järjestetty tarvittaessa työnohjausta ja erilaisia teemaluentoja, avustettu mainosten ja tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tuettu ja ohjattu ystävätoiminnan kehittämisessä tai käynnistämisessä Tapahtumat Ystävänpäiväkampanja Punaisen Ristin paikallisosastojen vapaaehtoiset järjestivät ystävänpäivän tapahtumia ahkerasti ympäri piiriä. Tapahtumat ovat piristäneet monien ihmisten päivää, osastojen vapaaehtoiset ovat esitelleet ystävätoimintaa kauppojen auloissa, käyneet palvelutaloissa, lähettäneet ystävänpäivän kortteja ja järjestäneet erilaisia musiikkitilaisuuksia. Lähes 40 osastoa Länsi-Suomen piiristä osallistui Ystävänpäivän tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumia on järjestetty viime viikolla ja ystävänpäivänä muun muassa Jyväskylän,Joutsan, Kurikan, Laukaan, Alajärven, Konneveden, Kannuksen, Kaskisten, Kristiinankaupungin, Suolahden, Kuokkalan, Saarijärven, Jämsän, Lappajärven,Kyyjärven, Kannonkosken, Palokan, Teuvan ja Vimpelin osastoissa. Kokkolassa vapaaehtoiset jakavat halauksia ja makeisia 15.päivä, Ähtärissä esitellään ystävätoimintaa ja kahvitellaan tiistaina Hyvä joulumieli-kampanja Hyvä Joulumieli-kampanja järjestettiin 20. kerran. Länsi-Suomen piirin alueella jaettiin ennätyksellinen 2000 kpl määrä Hyvä Joulumieli-lahjakortteja. Hyvä Joulumieli korttien jakamiseen osallistui 65 osastoa. 18

19 Keräyksen avauspäivänä järjestettiin Seinäjoella yhteistyössä MLL Pohjanmaan piirin, MLL Seinäjoen paikallisyhdistyksen ja Seinäjoen osaston kanssa yhteistempaus Perhetalo Kivirikossa. Tapahtumaan osallistui n. 60 lasta vanhempiensa kanssa. Punaisen Ristin järjestämänä paikalla oli Reddie-koira jakamassa SPR-ilmapalloja ja karkkeja sekä Nalle/nukkesairaala, jossa päivystivät tohtori ja 3 hoitajaa Täyttä elämää eläkkeellä valmennukset Täyttä elämää eläkkeellä-valmennukset käynnistyivät Länsi-Suomen piirissä keväällä Kaikille avoimia yleisövalmennuksia pidettiin Saarijärvellä ja Jyväskylässä. Lisäksi piirin alueella on pidettiin yksi yritysyhteistyövalmennus Jyväskylässä. Länsi-Suomen piirin alueelle on koulutettiin Täyttä elämää eläkkeellä-valmentajia kuusi. Kokemukset valmennuksista ovat olleet erittäin positiivisia niin valmentajilla kuin osallistujillakin. Valmennuksessa keskitytään eläkkeelle siirtymiseen liittyvien muutosten käsittelemiseen ja itselle tärkeisiin asioihin ja arvoihin. Lisäksi valmennuksessa annetaan työkaluja hyvinvoinnin erityisesti mielen hyvinvoinnin edistämiseen sekä sosiaalisten verkostojen ja uuden merkityksellisen elämänsisällön löytämiseen. Uusi hyvää mieltä tuottava elämänsisältö ja ihmissuhteet voivat löytyä vaikka vapaaehtoistoiminnan parista. Eläkkeelle siirtyvillä on osana valmennusta mahdollisuus saada tietoa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta ja halutessaan tutustua siihen käytännössä Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin piti päättyä vuonna Toukokuussa aluetyöntekijä Teija Matalamäki siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Tästä johtuen projektille osoitettua RAY:n tukea olisi jäänyt käyttämättä. Tero Hintsa oli yhteydessä RAY:hyn, josta saatiin lupa jatkaa kahdella aluetyöntekijällä vuoden 2017 puolelle. Projektissa on keskitytty tulosten vakiinnuttamiseen ja jalkauttamiseen sekä uusien vapaaehtoisten määrän kasvattamiseen osastoissa. Osastojen ystävätoimintaa on tuettu osastokäynneillä, joissa on pohdittu kokonaisvaltaisesti osaston ystävätoiminnan tilaa ja kartoitettu kehittämistarpeita, kannustettu ja tuettu vapaaehtoisten ystävien jaksamista sekä avustettu markkinoinnissa muun muassa tekemällä mainoksia koulutuksista sekä artikkeleita ystävätoiminnasta paikallislehtiin. Länsi-Suomen piirin alueen koulutukset on järjestetty yhteistyössä piirin sosiaalipalvelusuunnittelijan kanssa. Projektin aluetyöntekijät ovat myös kouluttaneet muissa piireissä ystävävälittäjiä (neljä koulutusta), ryhmänohjaajia (kaksi koulutusta) ja laitosystäviä (yksi koulutus). Lisäksi syksyn 2016 aikana projektin aluetyöntekijät kehittivät Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa koulutuksen. Koulutus on suunnattu osastojen vapaaehtoisille ystäville, ystävävälittäjille sekä ryhmänohjaajille. Koulutus kestää kuusi tuntia. Sitä on pilotoitu Helsingissä ja Tampereella (yhteensä neljä koulutusta). Loppuvuodesta sovittiin keskustoimiston sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret 19

20 Alarannan kanssa, että Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa koulutus esitellään Punaisen Ristin valtakunnallisilla kouluttajapäivillä tammikuussa Koko Suomi leikkii/ Terhokerhot Hanke päättyi vuoden 2016 loppuun, jonka jälkeen yhteyshenkilönä Länsi-Suomen piirissä toimii Susanna Kivisalo. Kaikki Keski-Suomen kunnat tavoitettiin ja kaikkiin Keski-Suomen kuntiin perustettiin Terhokerho viimeistään syksyn 2016 aikana. Viimeisinä Hankasalmi (Terhokerho-tapahtuma , Terhokerhon aloitus ) ja Kinnula (tapahtuma , kerhon aloitus ). SPR:n hallinnoimia kerhoja oli vuoden lopussa Keski-Suomessa 8kpl ja Pohjanmaalla 3kpl. Kerhojen, paikallistoimijoiden sekä piirien toiminnan tueksi (hankkeen päättymisen jälkeen) syksyn aikana koulutettiin vapaaehtoisia leikkilähettejä. Jyväskylässä oli koulutus (11 osallistujaa, joista 9 varsinaisia leikkilähettejä sekä 2 MLL:n perhekeskuskoordinaattoria. Terhokerhojen toiminnan tueksi ja juurtumisen edistämiseksi järjestettiin syksyn aikana kerhovierailuja ja yhteistyöpalavereita. Vaikka hanke päättyikin , kerhotoiminnan jatkumista painotettiin kentällä vahvasti ja viestitettiin piirien tulevista yhteyshenkilöistä (SPR: sospa, MLL: peke-koordinaattorit). Toimivat kerhot saivat hankkeen lopuksi tukipaketin (sisältää ainakin uuden, päivitetyn käsikirjan) hankkeen koordinaatiosta. Terhokerho-vapaaehtoisten kiitosilta järjestettiin Jyväskylässä (40 henkilöä, mukana myös SPR Länsi-Suomen piirin sosiaalipalvelusuunnittelija ja vapaaehtoisia leikkilähettejä), lisäksi jokainen kerho sai puuhavinkkejä postitse joulumuistamisena. Kaikki Pohjanmaan alueen (suomenkieliset) kunnat saavutettiin. Kaksi uutta Terhokerhoa käynnistettiin syksyllä, Kaustiselle ja Alajärvelle. Kaustisella yhteistyö toteutui Kaustisen evankelisen opiston kanssa, jossa koulutettiin 18 lastenohjaajaa Terhokerhonohjaajiksi leikkilähettikoulutusta mukaillen. Terhokerhotuokiot pidetty Halsualla ja Lestijärvellä Terhokerhotapahtumat Evijärvellä 7.9. (n. 70hlö) ja Pietarsaaressa (n. 50hlö) Vapaaehtoisia leikkilähettejä koulutettiin kolme (Kaustisen lisäksi). Kaikilla oli aikaisempaa kokemusta Terhokerhoista. Seamkin sosionomeille luento leikin merkityksestä. Muita tapahtumia: 2.9. ruokamessuilla MLL:n teltalla, 3.9. Jalasjärvellä yhdessä Kurikan Terhokerhon vapaaehtoisten kanssa Lapsiperheiden harrastetapahtumassa, Leikkiminen sallittu Leken Tillåts, E- P:n kulttuurirahaston lasten vuosijuhla Vaasassa (n. 100hlö). Leikkipäivän tapahtumia eri puolilla 20

21 Pohjanmaata, oma bussitempaus ja koko viikon Vaasan ja Seinäjoen paikallisbusseissa mainoskampanja. Työstetty Kahden muun leikkilähetin kanssa Terhokerho palvelutalossa opasta vapaaehtoisille toiminnan ja suunnittelun tueksi. Yhteistyöpalaverit pidettiin loppuvuodesta sekä MLL Järvi-Suomen piirin kanssa (SPR:ltä Susanna Kivisalo ja Ritva Vallinkoski) että MLL Pohjanmaan piirin kanssa (SPR:ltä Susanna Kivisalo ja leikkilähetti Anna Granlund) Hyvä elämä hyvä mieli Saarijärvellä Hankkeen toimintaan vuoden aikana kuuluivat mm. yhteistyöverkoston laajentaminen, yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kesken, viestinnän parantaminen, konkreettisten toimintojen suunnittelu ja pilotointi, sekä ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien parantaminen osana hyvää elämää. Hanke esittäytyi vuoden aikana yli 20 tilaisuudessa. Järjestöesittelyjen lisäksi hanke esittäytyi mm. vanhusneuvoston kokouksessa ja eläkejärjestöjen yhteiskokouksessa, Täyttä elämää eläkkeellä valmennuksissa, ikäihmisten toimintapäivässä sekä Saarikan kanssa yhteistyössä järjestetyssä kumppanuuspöydässä. Saarijärvi-salissa järjestettiin Hyvä Elämä, Hyvä Mieli - tilaisuus. Tilaisuuteen osallistui arviolta n. 130 henkilöä. Tilaisuudessa oli puhujana Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu yli 20 eri toimijaa, joista 15 on järjestöjä/säätiöitä. Järjestöjen lisäksi aktiivisia yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Perusturvaliikelaitos Saarikka, sekä Saarijärven kaupungin osalta kirjasto sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatatoimi. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Ohjausryhmässä oli vuoden lopulla yhteensä 11 jäsentä seitsemästä eri järjestöstä/säätiöstä ja edustaja myös Saarikasta. Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolta hankkeen ohjausryhmään liittyi keväällä 2016 sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asiantuntija Anita Hartikka, Anitan jäätyä syksyllä eläkkeelle ohjausryhmään liittyi sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta. Hanke teki yhteistyötä yhteensä neljän kylän kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea kylien olemassa olevia toimintamuotoja ja mahdollistaa uusien, kyläläisten tarpeista lähtevien toimintojen kehittäminen. 21

22 Kahdella kylällä järjestettiin Hyvän elämän kyläilta, joissa kyläläiset pääsivät esittämään ajatuksiaan kylän toiminnan kehittämistarpeista. Kahdella kylällä toteutettiin kyläkysely, joka ohjasi myös kehittämistoimintaa. Lannevedelle muodostui kylänkehittämismalli, joka toimii esimerkkinä muille kylille. Lannevedellä aloitettiin kylän oma ystävätoiminta sekä kylänaputoiminta, joka osoitti jo tarpeellisuutensa, koska auttamistapahtumia toukokuussa aloitetulla toiminnalla oli vuoden loppuun mennessä 20. Sukupolvia yhdistävä Terhokerho keräsi viidellä kerhokerrallaan yhteensä 200 osallistujaa. Kylällä alkoivat myös elämänretkeilijäryhmät, joissa kimppakyydeillä retkeillään eri kohteisiin (esim. kulttuurinkuluttajat, samoilijat, musiikkimatkailijat). Syksyn aikana suunniteltiin Visa Törmälän johdolla ikäihmisille suunnattu tablettitietokoneiden käyttöliittymäpilotti (Palvelut kämmenellä: Pilotissa tehtiin jokaiselle pilottiin osallistuvalle omien kiinnostusten mukainen helppokäyttöinen käyttöliittymä tablettitietokoneelle. Pilotin käytännön toteutus alkoi marras-joulukuun vaihteessa. Yhteensä pilottiin osallistuu 19 ihmistä. Pilotin kokemuksia päästään kokoamaan vuoden 2017 alussa. Mahlulla aloitettiin samoihin aikoihin tabletti- ja älykännykkä tutuksi -ohjausta ikäihmisille, toiminta tuki palvelut kämmenellä pilottia. Kirjastossa alkoi yhteistyön tuloksena ikäihmisille ATK-vertaisohjausta. Saarijärvi-salissa järjestettiin Hyvä Elämä, Hyvä Mieli - tilaisuus. Tilaisuuteen osallistui arviolta n. 130 henkilöä. Tilaisuudessa oli puhujana Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tämänhetkistä tilannetta ja yleisökeskustelulle varattiin aikaa. Tilaisuuden viihteellisestä annista vastasi Saarijärven eläkkeensaajien Ikikukat-kuoro ja yleisö sai virkistyä myös väliaikajumpan muodossa. Tilaisuuden päätöspuheen piti Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja Alpo Tanskanen. Tilaisuudessa kerättiin kirjallista palautetta ja tähän saatiin yhteensä 19 vastausta. Palautteesta saatiin hyviä kehittämisajatuksia hankkeen jatkoa ajatellen. Ennen tilaisuutta pidettiin kahvitilaisuus, jossa olivat mukana Pertti Torstila, Alpo Tanskanen, Olavi Vuori (Saarijärven kaupunki), Mikael Palola (Saarikka), Tomi Kuosmanen (Saarijärven vastaanottokeskus), hankkeen ohjausryhmä sekä SPR Länsi-Suomen piiristä Pekka Annala, Tero Hintsa sekä Jooel Niittynen. Kahvitilaisuudessa luotiin pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle ja hankkeen tulevaisuudelle Palvelut kämmenellä pilotti Syksyn aikana suunniteltiin Visa Törmälän johdolla ikäihmisille suunnattu tablettitietokoneiden käyttöliittymäpilotti. Pilotissa tehtiin jokaiselle pilottiin osallistuvalle omien kiinnostusten mukainen helppokäyttöinen käyttöliittymä tablettitietokoneelle. Pilotin käytännön toteutus alkoi marras-joulukuun vaihteessa. Yhteensä pilottiin osallistuu 19 ihmistä, seitsemän keskustasta, viisi Mahlulta ja seitsemän Lannevedeltä. Pilotin kokemuksia päästään kokoamaan vuoden 2017 alussa. 22

23 4.9. Omaishoitajien tukitoiminta Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama omaishoitajien tukitoiminta on Punaisen Ristin valtakunnallinen toimintamuoto, jota toteutetaan 7 piirissä. Vuonna 2016 Länsi-Suomen piirin alueella omaishoitajien tukitoiminnassa oli mukana yksitoista (11) osastoa; Joutsa, Karstula, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Laukaa, Saarijärvi, Uurainen, Ähtäri ja Äänekoski. Piirin alueella kokoontui säännöllisesti seitsemän (7) vapaaehtoisten ohjaamaa omaishoitajien ryhmää. Ryhmät kokoontuivat keskimäärin 10 kertaa vuoden aikana ja ryhmissä oli mukana yhteensä 87 omaishoitajaa (joista naisia 68 ja miehiä 19). Ryhmien sisällöt olivat koulutuksellisia (mm. omaishoitajan jaksaminen ja tapaturmien ehkäisy) ja virkistyksellisiä (mm. musiikkiesityksiä) sekä vertaistuellista keskustelua. Ryhmätoimintojen lisäksi omaishoitajille tarjottiin koulutus- ja virkistystoimintaa. Koulutuksia ja virkistystilaisuuksia järjestettiin piirin alueella yhteensä 18 kpl, mm. Uuraisilla Hellin Torkin luento Rinnalla kulkemisesta. Länsi-Suomen piirin alueen omaishoitajien tukitoiminnan järjestämään toimintaan osallistui yhteensä 305 omaishoitajaa vuoden 2016 aikana. Piirin alueella järjestettiin kahdet hyvinvointipäivät (Ylihärmä ja Kuortane), joihin osallistui yhteensä 46 omaishoitajaa. Vapaaehtoisten kiitos- ja kutsuseminaari pidettiin lokakuussa Laukaassa, päiviin osallistui yhteensä 69 henkilöä, joista 10 oli Länsi-Suomen piirin vapaaehtoisia Terveyspistetoiminta Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on hyvinvointi- ja terveyslinjauksen mukaista toimintaa, jota toteutetaan osaston toimintana vapaaehtoisvoimin. Terveyspisteet tarjoavat pääasiallisesti vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea, neuvontaa, verenpaineen mittausta ja henkistä tukea. Terveyspisteessä ei hoideta asiakkaita, vaan heidät ohjataan tarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskukseen tai omalle lääkärille. Terveyspisteitä löytyy Länsi-Suomen piiristä seitsemän (7): Kurikka, Vaasa, Lapua, Äänekoski, Jämsänkoski, Jämsä ja Kuorevesi. Terveyspisteiden toimintoja: koulutuspäivät Helsingissä (1) ja terveyspistetapaamisia (5). 23

24 4.11. Päihdetyö Punaisen Risti tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä, jossa toimintaan osallistuvat tunnistavat päihteiden käytön haitalliset vaikutukset ja osaavat edistää terveyttä tukevia valintoja omassa toimintaympäristössään. Tietoisuuden kasvu vähentää kokeilukäyttöä, rohkaisee ottamaan puheeksi päihteiden käytön lähiyhteisössä, vähentää päihdehaittoja ja ohjaa hakemaan tarvittaessa tukea päihteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen. Päihdetyön toimintaryhmien kokoontumiset kerran kuukaudessa sekä Seinäjoella, että Jyväskylässä. Lisäksi järjestettiin festarikoulutus päihdetyön toimijoille (2). 24

25 5. Nuorisotoiminta 5.1. Nuorisotoiminta (0-29v) Nuorten roolin vahvistaminen järjestön toimijoina oli kantava teema vuonna Uusien nuorten mukaan saanti sekä jäseneksi että toimijoiksi eri toimintamuotoihin vaati uudenlaista asennetyötä vuoden aikana. Tiedon jakaminen ja toiminnan näkyvyys korostuivat tekemisessä, koska oli huomattavaa kuinka vähäistä nuorten tieto Punaisen Ristin toimintojen laajuudesta on. Piirin tasolla toiminnan uusien toimintamallien kehittäminen korostui varsinkin syksyn aikana, jolloin painopisteenä on tulevan vuoden suunnittelu ja kokonaiskuvan rakentaminen nuorien toimijoiden näkökulmasta. Punaisen Ristin toiminnan kehittäminen nuoria mukaansa kutsuvaksi sen kaikilla organisaatiotasoilla oli vuoden tärkeimpiä oivalluksia ja tulevaisuuden painopisteitä. Tämän seurauksena syksyn aikana tehtiin myös hankehakemus lisäresurssien saamiseksi nuorisotoimintaa varten Nuorisovaliokunta Nuorisovaliokunta toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Kokoonpanossa tapahtui muutoksia syksyn alussa. Valiokunnan omalla päätöksellä muutoksella oli tarkoitus sitouttaa valiokunta toimimaan tällä kokoonpanolla vuoden 2018 loppuun. Keväällä valiokuntaan kuului yhdeksän (9) nuorta vapaaehtoista ja syksystä eteenpäin kahdeksan (8). Valiokunnan jäsenet koostuivat eri puolilla piiriä toimivista vapaaehtoisista. Valiokunta kokousti vuoden aikana 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokousmenetelmät vaihtelivat viikonlopun kestävistä koulutus- ja kokoustapaamisista Skype kokouksiin. Valiokunta järjesti toukokuussa nuorten oman Punaisen Ristin koulutusviikonlopun We Want Moren Ähtärin Honkiniemessä. Viikonloppuun osallistui 19 nuorta. Syksyllä aloitettiin yhteistyön kehittäminen Lapin piirin nuorisovaliokunnan kanssa. Työskentely aloitettiin Ruskaretkellä Sodankylässä, jonne osallistui kolme (3) valiokunnan jäsentä. Yhteistyön tavoitteena oli vahvistaa piirien ja nuorten välistä yhteistyötä sekä suunnitella ja toteuttaa yhteinen opintomatka vuodelle Valtakunnalliselle nuorisovalio- ja toimikuntien tapaamiselle Tallinnaan osallistui seitsemän (7) valiokuntalaista yhdessä nuorisotoiminnan suunnittelijan kanssa. 25

26 Valiokunnan työskentelyn tavoitteena oli ideoida ja toteuttaa piirin tason toimintaa nuorille sekä tukea nuorisotoiminnan suunnittelijaa kehittämään kokonaisvaltaisesti nuorisotoimintaa sekä vahvistaa nuorten asemaa toimijoina kaikki toimialat poikkileikkaavasti Oppilaitosyhteistyö Oppilaitosyhteistyötä tehtiin vuoden aikana osastojen ja piirin yhteistyönä. Yhteistyönmuotoina olivat erilaisten oppituntien pitäminen sekä toiminnan esittely eri muodoissa. Tällä tavoin yhteistyötä toteutettiin kahdeksan (8) osaston alueella (Kristiinankaupunki, Pihtiputaa, Viitasaari, Toholampi, Kannus, Kivijärvi, Muurame, Laukaa). Nuorisotoiminnassa oli vuoden aikana yksi (1) sosionomi Amk opiskelija harjoittelussa. Lisäksi nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnan puitteissa toteutettiin yksi (1) sosionomi Amk opinnäytetyö aiheella Perehdytysopas Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa toimiville vapaaehtoisille. Nälkäpäivänä piiristä tuettiin osastoja huomioimaan entistä paremmin alueelliset koulut osana viikon tapahtumia Leiritoiminta Piirin perinteinen kesäleiri järjestettiin Kessulassa Alavudella heinäkuussa. Leirille osallistui yhteensä liki sata (100) leiriläistä ja vapaaehtoista ohjaajaa. Tänä vuonna leiriläisinä oli myös kymmenen (10) lasta sekä kaksi (2) aikuista turvapaikanhankijaa ohjaajina. Monipuoliseen ohjelmaan kuului niin ensiapua, metsässä yöpymistä, kuin leikkejä sekä pelastustoimen esittelyä. Leirin suunnittelu oli koko vuoden kestävä prosessi. Leirin henkilökunta kokoontui viikonlopun verran kouluttautumaan sekä suunnittelemaan leiriä toukokuussa. Leiripomot kokoustivat tämän lisäksi useamman kerran. Syksyllä järjestettiin leirin palaute- ja jatkokehittämisilta koko henkilökunnalle Opintomatka Piirin leirillä toimineiden vapaaehtoisten kanssa suunniteltiin ja toteutettiin opintomatka Viroon toukokuussa. Opintomatkaan saatiin rahallista tukea Folke Bernadotte säätiöltä. Opintomatkalla tutustuttiin Viron Punaisen Ristin nuorten toimintaa, vierailtiin Patarein vanhassa vankilassa sekä pohdittiin Länsi- Suomen piirin nuorisotoiminnan nykytilannetta sekä tulevaisuutta. Lisäksi matkan aikana tutustuttiin Viroon Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenen ohjauksella. Opintomatkalle osallistui kaksitoista (12) vapaaehtoista sekä nuorisotoiminnan suunnittelija. 26

27 5.6. Muu nuorisotoiminta Vuoden aikana koulutettiin yksi (1) uusi nuorisokouluttaja. Nuorisotoiminnan kehittämisen ja käynnistämisen osin oltiin vuoden aikana yhteydessä kolmannekseen piirin osastoista. Osastot kohdattiin heidän kanssaan erikseen järjestettyjen tapaamisten puitteissa. Nuorten ryhmätoiminta käynnistettiin piirin tukemana kahdessa (2) osastossa, Jyväskylässä ja Laukaassa. Nuorisovaliokunta asetti piiriin neljästä (4) vapaaehtoisesta koostuvan leiriohjeistustoimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia piirille kirjallinen leiriohjeistus. Leiriohjeistuksen tavoitteena oli linjata kaikkia piirin sisällä toteutuvia lasten- ja nuorten leirejä. Näkökulmana muun muassa turvallisuus ja tasapuolisuus. Ohjeistus testataan vuoden 2017 aikana. Piirin työntekijöiden voimin järjestettiin tammikuussa messupiste Punaisen Ristin toimintaa liittyen Opinlakeus -messuilla Seinäjoella. Messuille osallistui nuorta. Yhteistyöhön panostaminen korostui vuoden aikana niin piirin, kuin valtakunnan tasolla. Nuorisotoiminnan mieltäminen osaksi kaikkea järjestön toimintaa vahvistui merkittävästi tämän seurauksena. Nuorisotoiminnan suunnittelija olikin osana sekä piirin sosiaalipalvelu- että ohjelmatiimiä. Lisäksi aktiivinen yhteistyö valtakunnan tasolla korostui kolmen (3) piirin kanssa. Nuorisotoiminnan suunnittelijoiden kesken tavattiin kolmesti (3) vuoden aikana. Tapaamisilla jaettiin piirien kokemuksia ja kokonaisuutta työstä. Näitä piirejä olivat Häme, HUP sekä Lappi. Koko Suomi leikkii ja Kaveriksi Mulle (Kamu) projektit olivat piirin sisällä yksi keskeisimmistä yhteistyönpaikoista. Molemmat olivat osa toimintaa, jolla pyrittiin tavoittamaan myös nuorisojäsenikäisiä. Molemmat toiminnat päättyivät vuoden 2016 loppuun rahoituksen päättymisen seurauksena. Kamu toiminnan yhteistyöverkostot siirrettiin osaksi piirin muuta nuorisotoimintaa. 27

28 6. Monikultturisuustoiminta Maahanmuutto-ohjelman saaman lisärahoituksen myötä myös Länsi-Suomen piiriin saatiin palkattua kokopäiväinen monikulttuurisuustoiminnasta vastaava työntekijä, joka aloitti työnsä maaliskuun puolivälissä. 6.1 Osastotoiminta ja toiminnan esittely piirin alueella Toiminta monikulttuurisissa merkeissä kuitenkin kiinnostaa ja erityisesti uusien kuntapaikoille sijoittuneiden pakolaisten kanssa oltiin halukkaita aloittamaan kotoutumista edistävää perheystävä-toimintaa. VOK:n ohjaajien kanssa on tehty yhteistyötä ystäväperheiden löytymisessä. Myös maahanmuuttajille erityisesti suunnattua läksykerhotoiminta Läksyhelppiä innostuttiin suunnittelemaan. Syksyn aikana ei saatu vielä yhtään Läksyhelppi-koulutusta toteutumaan. Uusia vapaaehtoisia tavattiin piirin ohjelmatyöntekijöiden järjestämissä uusien kahvit -illoissa, joita järjestimme viime vuonna kokeiluluontoisesti. Monikulttuurisuustoiminnalla oli myös rooli piirin Spärräleirillä, jossa yksi kokonainen päivä oli varattu monikulttuuriselle ryhmätyöskentelylle. Monikulttuurisuustoiminta oli esillä Kielikampuspäivässä Jyväskylässä ja Opetushallituksen ja CIMO:n kansainvälisillä päivillä Seinäjoella Järjestetyt koulutukset Lisäksi osastoihin on syntynyt tarvetta monikulttuuriselle ystävävälitykselle, johon piirissä onkin vastattu järjestämällä koulutuksia. Piirin monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija, ystävätoiminnan kehittämisprojektin työntekijät sekä vapaaehtoiset kouluttajat kouluttivat Tulijan tukena koulutusta yhteensä 9 kertaa. Koulutukset on pidetty Joutsassa, Jyväskylässä, Kauhavalla, Lappajärvellä, Petäjävedellä, ja Vaasassa sekä Seinäjoella kahdesti. Lisäksi Jyväskylässä, Petäjävedellä ja Saarijärvellä on pidetty Ystäväperhe-koulutuksia, yhteensä 3 kertaa. Teemaan liittyen Jyväskylän yliopistolla VOK:n harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita on koulutettu yhteensä 4 kertaa. Piirin alueella koulutettiin lisäksi kaksi uutta vapaaehtoista monikulttuurisuustoiminnan kouluttajaa marraskuun koulutuksessa. 28

29 6.3. Rasisminvastainen toiminta ja asennevaikuttaminen Rasisminvastainen viikko 2016 käynnistettiin Seinäjoella Liigacupin finaaliottelun yhteydessä, jolloin Ei rasismille hanke ja Veikkausliiga pääsivät tekemään yhteistyötä. Rasisminvastaisella viikolla jaettiin Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustus Etelä-Pohjanmaan opistolle. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry (EPNS) on jo pitkään ja ansiokkaasti rakentanut monikulttuurista yhteistyötä alueensa kuntien kanssa ja pyrkii tulevaisuudessakin edistämään maahanmuuttajien kotoutumista rakentamalla uudenlaisia yhteistyömenetelmiä ja verkostomaisia toimintatapoja alueen kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Asennekasvatusta on tehty kouluissa pakolaisteltan sekä Ei Rasismille hankkeen luotsaaman treenikehän avulla, ja piirin alueelle koulutettiin myös treenikehään vetäjiä kuluneen kevään aikana Seinäjoella. Treenikehä on vedetty myös Laukaan vankilan työntekijöille osana piirin sosiaalipalvelujen vankilaystävä-toimintaa. Osastot tekivät myös omaa vaikuttamistoimintaa. Huhtikuun puolivälissä Kokkolassa käynnistettiin apurahan turvin taideprojekti, jonka tavoitteena on nostaa esille monimuotoista Kokkolaa. People of Kokkolan toiveena on lisätä suvaitsevaisuutta ja tunnetta kaikille yhteisestä kotikaupungista. Väestöliiton TATU (Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus) -hanke on käynnistynyt Vaasan seudulla ja ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella. Hankkeessa Väestöliitto on kouluttanut yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa lähettiläitä, joita voi kutsua vetämään keskustelutilaisuuksia maahan muuttaneille. Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena on lisätä läheissuhteisiin, tasa-arvoon ja lainsäädäntöön liittyvää tietoutta. TATU -lähettiläät ovat innokkaita ja tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia, joita voi kutsua esimerkiksi oppilaitoksiin sekä sosiaali- ja perhetyön yksiköihin. Lähettiläinä on sekä naisia että miehiä ja osalla on myös omakohtaista kokemusta maahanmuutosta ja kotoutumisesta Verkostoyhteistyö Yhteistyötä on rakentunut vastaanottokeskusten perustamisien kautta myös muihin järjestö- ja kuntatoimijoihin, ja yhteisten päämäärien kanssa toiminta on sujunut varsin mukavasti. Ennakkoluuloton edelläkävijä palkinto jaettiin piirissämme yhdelle yhteistyökumppaneistamme, Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuralle. Syksyllä 2016 otettiin valtakunnallisesti käyttöön maahanmuuttajaohjelman työntekijöiden parissa Kotoutumistarjotin, jonka avulla selvitetään, jäsennetään ja luodaan järjestöverkostoyhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisestikin. Järjestöverkostoa koordinoi Suomen Punainen Risti. Järjestöverkostoja on pidetty syksyn aikana Seinäjoella, Viitasaarella ja kahdesti Jämsässä, valtakunnallisten Helsingissä pidettyjen verkostokokoontumisten lisäksi. 29

30 7. Keräykset 7.1.Nälkäpäivä Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys, joka järjestettiin Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Sinne tallennetuilla varoilla voidaan auttaa siellä, missä milloinkin hätä on suurin. Valtaosa avustusvaroista suuntautuu ulkomaille, mutta katastrofirahastosta autetaan myös Suomessa. Täällä hätäapua tarvitaan muun muassa tulipaloissa ja äkillisissä onnettomuuksissa. Viime vuonna katastrofirahastosta sai apua noin 350 suomalaista. Valtakunnallinen keräystulos oli n. 2,5 miljoonaa euroa. Tämä oli jonkun verran pienempi kuin edellisenä vuonna, kun valtakunnallisesti tehtiin ennätys. Myös Länsi-Suomen piirissä keräystulos oli hieman edellistä vuotta pienempi, kun lopullinen summa oli ,30 euroa (v 2015, ,91 ). Mukana keräyksessä oli 68 osastoa, liitteessä 5. osastokohtaiset tulokset Muut keräykset Hyväpäivä -keräys Hyväpäivä-keräyksellä tuetaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kotimaassa. Keräyksellä tuetaan ystävätoiminnan, ensiapuryhmätoiminnan ja terveyspisteiden kehittämistä osastoissamme. Hyväpäiväkeräykseen osallistui piirin alueella yksi (1) osasto (Palokka) ja sen keräystulos oli 1476, Nenäpäivä Nenäpäivänä kerätään varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja kannustetaan suomalaisia hauskaan varainkeräykseen. Nenäpäivä järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun aikana. Neljän viikon kampanjan huipennus on Yle TV2:n Nenäpäivä-show, jossa mukana on Suomen kirkkaimpia tähtiä. Nenäpäivän järjestää Nenäpäivä-säätiö. Sen ovat vuonna 2004 perustaneet Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen UNICEF. Säätiön toiminnassa ovat mukana myös Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Suomen Lähetysseura, Fida International, Solidaarisuus ja SASK. Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan. Piiri oli mukana Nenäpäivätapahtumissa Jyväskylässä, jossa päävastuu oli viime vuonna UNICEFilla. Valtakunnallinen keräystulos oli viime vuonna n. 2,16 miljoonaa euroa. 30

31 Hätäapukeräykset Suomen Punainen Risti käynnisti valtakunnalliset hätäapukeräykset Syyrian pitkittyneen konfliktin uhrien auttamiseksi sekä turvapaikanhakijoiden tueksi. Syyria-keräykseen osallistui Länsi-Suomen piiristä 2 osastoa ja piirin keräystulos oli 986,58 euroa. Perheet paossa keräykseen osallistui 13 osastoa ja piirin keräystulos oli 3 851,06 euroa. 31

32 8. SPR Kirppis Länsi-Suomen piirin alueella oli toimintavuonna 12 kirppistä. Kirppisten toimialapäällikköjä on yhteensä kolme (3) ja heidän työpisteensä ovat Jyväskylän Kirrissä, Kokkolassa ja Seinäjoella. Keuruun Kirppis avasi uuden myymälän ovet osoitteessa Keuruuntie 10 ja myöhemmin syksyllä Jyväskylän Keskussairaalantien kirppis siirtyi uusiin toimitiloihin Kortepohjaan osoitteeseen Isännäntie 1 G. SPR-kirppisten toiminta perustuu lahjoitustavaran myyntiin. Kierrätys on vakiintunut tapa ja lahjoitustavaraa tulee vuosittain niin paljon, että toimintaa voidaan pyörittää. Päivittäistyö koostuu tavaran vastaanottamisesta, lajittelusta, hinnoittelusta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi Kirppiksillä on oma logistiikka, joka mahdollistaa asiakkaille täyden palvelun toimittamalla tavarat kotiin asti tai noutamalla lahjoitustavaraa kotiovelta. Syksyllä perustettiin SPR-Kirppiksistä kertova blogi nimeltä Kerran kirpparilla. Kirppikset työllistävät keskimäärin 180 henkilöä vuosittain. Tuotto käytetään Punaisen Ristin auttamisja vapaaehtoistyön tukemiseen ja piirin toiminnan rahoittamiseen. Tärkeänä osana Kirppisten toimintaa on myös henkilökunnan kouluttaminen. Työntekijöille pyritään antamaan kaikki mahdollinen oppi tulevaa työelämää varten kaupan alalta, mutta myös elämän hallintaa varten. Kirppiksillä on mahdollisuus suorittaa työn ohella osa-ammattitutkintoja (esim. logistiikan tai myynnin erikoisammattitutkinto) tai esim. merkonomin tutkinto. SPR Kirppikset tekevät tiivistä yhteistyötä TE-toimistojen, työvoiman palvelukeskusten (TYP), kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Kirppiksillä tarjotaan mahdollisuus myös kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleville tarjoamalla pehmeän mahdollisuuden palata työelämään ja saada henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta. 32

33 9. Vastaanottokeskukset 9.1. Vastaanottokeskustoiminta Vastaanottotoiminta perustuu Maahanmuuttoviraston kanssa tehtyyn sopimukseen. Piirin alueella oli toimintavuonna enimmillään 15 vastaanottokeskusta, mutta vuoden aikana aloitettiin myös vastaanottokeskusten sulkeminen. Ensimmäiset YT-neuvottelut järjestettiin keväällä ja toinen kierros käynnistettiin syyskuussa. Toiminta loppui kesä-elokuussa Saarijärven (Mellikka), Joutsan ja Petäjäveden vastaanottokeskuksissa. Toinen YT-kierros käynnistyi syyskuussa. Toiminta loppui Kangasvuoren, Puuppolan, Viitasaaren ja Kyyjärven vastaanottokeskuksissa sekä Viikinlahden nuorisoyksikössä Keuruulla. Vuoden lopussa piirillä oli viisi (5) vastaanottokeskusta. Asukasmäärä vastaanottokeskuksissa on vähentynyt 1500 turvapaikanhakijaan, kun edellisen vuoden lopussa asukkaita keskuksissa oli n Vastaanottotoiminnan supistamisen syy oli voimakkaasti vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksessa Erityisesti niillä paikkakunnilla, joihin on kuluneen syksyn aikana perustettu vastaanottokeskus, on alkanut muodostua aktiivista vapaaehtoistoimintaa monikulttuurisissa merkeissä. Vastaanottokeskusten asukkaita on ollut aktiivisesti mukana mm. talkootöissä, Punaisen Ristin viikon tapahtumissa ja esiintyjinäkin. Esimerkiksi Jyväskylässä Yläkaupungin yö tapahtumassa esiintyi Kangasvuoren vastaanottokeskuksen runoryhmä. Kuluneen vuoden aikana L-S piirin alueella loppuvuodesta 2016 oli vain 5 vastaanottokeskusta, turvapaikanhakijoiden määrän laskun vuoksi. Myös turvapaikanhakijoiden kanssa toimineiden vapaaehtoisten ja toiminnassa mukana olleiden osastojen määrä on laskenut suuresta innokkuudesta vakiintuneempaan, maltillisempaan määrään. Vapaaehtoiset ovat olleet kovilla syksyn ajan ja tähän on herätty myös henkisen tuen puolella. Syksyn 2016 aikana järjestämme kaksi voimavarailtaa vapaaehtoisille jaksamisen tukemiseksi, toinen Jyväskylässä useamman VOK:n vapaaehtoisille ja toinen Kauhavalla. VOK:ssa toimineita vapaaehtoisia varten on järjestetty myös palkitsemistilaisuuksia, joissa tehdystä vapaaehtoistyöstä on jaettu rintamerkki. Vastaanottokeskusten vapaaehtoistoiminnasta vastaavien ohjaajien kanssa on tehty yhteistyötä piirin välillä, ja he ovat osallistuneet myös vertaistapaamiseen Turussa alkusyksystä. Piirin alueelle Kauhavaan suunniteltu marraskuun toinen tapaaminen valitettavasti peruuntui. Lisäksi uusia VOK-vapaaehtoisia varten syntyi opiskelijoiden toimesta perehdytyskansio, joka on annettu hyötykäyttöön vapaaehtoistoiminnasta vastaaville VOK:n työntekijöille. 33

34 9.3. Turvapaikanhakijoiden työelämään tutustuminen Suomen Punainen Risti toteuttaa kumppaninsa Accenturen kanssa Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen -hankkeen, jonka tavoitteena on kartoittaa turvapaikanhakijoiden osaamista ja nopeuttaa turvapaikanhakijoiden työllistymistä ja kotoutumista Työelämään tutustumisjaksojen (TET) avulla. Hankkeen osaamisen kartoittamisen ja työelämään tutustumisjaksojen (TET) malli on palkittu Työ-ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen Kotouttamisen hyvä käytäntö 2016 diplomilla. 34

35 10. Talous ja hallinto Länsi-Suomen piirin toiminnassa vastaanottotoiminta oli edelleen hyvin työllistävä toimintamuoto. Keväällä aloitettiin ensimmäiset YT-neuvottelut ja toinen kierros käynnistettiin syyskuussa. Toiminta loppui kesä-elokuussa Saarijärven (Mellikka), Joutsan ja Petäjäveden vastaanottokeskuksissa. Toinen YT-kierros käynnistyi syyskuussa. Toiminta loppui Kangasvuoren, Puuppolan, Viitasaaren ja Kyyjärven vastaanottokeskuksissa sekä Viikinlahden nuorisoyksikössä. Vuoden lopussa piirillä oli viisi (5) vastaanottokeskusta. Asukasmäärä vastaanottokeskuksissa on vähentynyt 1500 turvapaikanhakijaan. Vuoden 2015 lopussa asukkaita keskuksissa oli n Vastaanottotoiminnan supistamisen syy oli voimakkaasti vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä. Vastaanottotoiminta perustuu Maahanmuuttoviraston kanssa tehtyyn sopimukseen. Vastaanottotoiminnan myötä piiri on vahvistanut varautumistaan vastaavien tilanteiden hoitamiseen tulevaisuudessa. Yhteistyö viranomaisten kanssa on tiivistynyt entisestään. Vastaanottotoiminta liittyy osana kokonaisvalmiuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen piirin alueella. Piirin kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli 51 (v.2015, 45). SPR- Kirppiksillä työllistämistuella palkattuja oli 124 (v.2015,92). Vastaanottokeskuksen henkilömäärä oli 120 (v.2015, 222). Vuoden 2016 tulos oli ,40 e (v. 2015, e). Poistot on tehty suunnitelman mukaan e (v.2015, e). Kirppistoiminnan bruttomyynti oli ,25 e (v.2014, e). Nettotulos oli ,23 e (v.2015, e). Ensiapukoulutuksen bruttomyynti oli ,91 e (v.2015, e). Nettotulos oli ,28 e (v.2015, e). Ensiaputuotteiden, Graafisten tuotteiden ja SPR-tuotteiden tulos oli ,78 e (v.2015, e). Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokratulot olivat e (v.2015, e). Jäsenmaksutulojen osuus oli ,60 e, (v.2015, e). Piiri sai taloussuunnitelma tukea e ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiotukea e. Piirin henkilöresurssit ja toimitilat mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vahvistamisen. Piirin taloudellinen tila on vakaa. 35

36 Liite 1. Luottamushenkilöt PIIRIN HALLITUS Puheenjohtaja Tanskanen Alpo Varapuheenjohtaja Kuokkanen Hannu Jäsenet Annala Lassi Hietala Erkki Jokiranta Harri Järvenoja Marko Kyllönen Markku Nikoskinen Onni Peltokoski Johanna Päivinen Jenni Saarikoski Sari Taijonlahti Tiina Turkulainen Juha Vuorimies Eeva Jyväskylä Vaasa Lapua Jyväskylä Seinäjoki Toholampi Saarijärvi Keuruu Ilmajoki Karstula Vaasa Ylihärmä Kurikka Laukaa Tilintarkastajat Keurulainen Maija Ulvinen Riitta Varatilintarkastajat Jylhä Nina Rantanen Mika KHT/PwC KHT/PwC KHT/PwC KHT/PwC EDUSTUS KESKUSHALLINNOSSA Suomen Punaisen Ristin hallitus: Tanskanen Alpo jäsen Jyväskylä Suomen Punaisen Ristin valtuusto: Kuokkanen Hannu jäsen Vaasa Valtasaari Saija varajäsen Kurikka Annala Lassi jäsen Lapua Sundberg Liisa varajäsen Laukaa Päivinen Jenni jäsen Karstula Koivuranta Ila varajäsen Toholampi NUORISOVALIOKUNTA Puheenjohtaja Mäntysaari Sanna Jäsenet Tanskanen Emmi Tammi Henna Linnakoski Jyri Laakso Kalle-Hermanni Timonen Perttu Toppi Antti Sammalisto Nita Jyväskylä Kokkola Kurikka Viitasaari Viitasaari Kurikka Kokkola Jyväskylä 36

37 Liite 2. Piiritoimiston henkilökunta Seinäjoen aluetoimisto: työsuhde alkanut työsuhde päättynyt Annala Pekka toiminnanjohtaja Hintsa Tero apulaistoiminnanjohtaja Kangaskesti Riitta keräys- ja valmiuskoordinaattori Reinikainen Sari ensiapuopettaja Karling Virve terveydenhuollon suunnittelija Karvo Sakari kurssisihteeri Kivisalo Susanna sosiaalipalvelusuunnittelija Rinne Anna-Kaisa palkanlaskija Salin Tuija toimistotyöntekijä Säilä Janne ensiapuopettaja Torvinen Ulla taloussihteeri Valli Marja-Liisa ensiapuopettaja Jyväskylän aluetoimisto: Heiskanen Anne ensiapukoulutuksen päällikkö Korhonen Marika HR-assistentti Niittynen Jooel järjestöpäällikkö Mustamäki Sari keräys- ja kurssisihteeri Oksanen Sirpa toimistosihteeri Paasonen Anne ensiapukouluttaja Rautiainen Tave valmiuspäällikkö Reinikainen Sari ensiapuopettaja Tauriainen Kaisa nuorisotoiminnan suunnittelija opintovapaalla Plus pisteet: Reinikainen Sari Jyväskylän vastuuhenkilö Säilä Janne Seinäjoen vastuuhenkilö Omaishoitaja -projekti Mustonen Sami projektikoordinaattori Ystävätoiminnan -projekti Matalamäki Teija aluetyöntekijä Salmela Erja aluetyöntekijä Pälve Anne aluetyöntekijä KaMu -toiminta Pienimäki Elsi lapsitoiminnan ohjaaja Koko Suomi Leikkii hanke Savolainen Taija lapsitoiminnan ohjaaja Vallinkoski Ritva lapsitoiminnan ohjaaja Maahanmuutto-ohjelma Savolainen Taija monikultturisuustoiminnan kehittäjä Hyvä Elämä Hyvä Mieli -hanke Ylönen Saija projektityöntekijä

38 Liite 3. Organisaatiokaavio Pekka Annala toiminnanjohtaja Piirin johtaja Jooel Niittynen järjestöpäällikkö lähiesimies Tero Hintsa apulaistoiminnanjohtaja piiritoimiston esimies Anne Heiskanen Ensiapukoulutuksen päällikkö lähiesimies Taloustoimisto Tave Rautiainen Kaisa Tauriainen Sakari Karvo Ulla Torvinen Susanna Kivisalo Janne Säilä Virve Karling Pirjo Simppala Taija Savolainen Marja-Liisa Valli Saija Ylönen Erja Salmela Anne Paasonen Anna-Kaisa Rinne Aki VAlonen Anne Pälve Sari Reinikainen Tuija Salin Sami Mustonen Sirpa Oksanen Elsi Pienimäki Mervi Laitila Ritva Vallinkoski 38

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA Aika: 24.5.2016 kello 14.00-16.15 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio. Läsnä: Suvi Rossi, varapuheenjohtaja Kehräkumppanit ry. Riitta

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA Aika: 8.3.2016 kello 15.00-17.30 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio. Läsnä: Raija Pölkki, hallituksen jäsen, Saarijärven invalidit ry.

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA Aika: 4.10.2016 kello 15.00-17.00 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio. Läsnä: Suvi Rossi, puheenjohtaja Kehräkumppanit ry. Seija Nieminen-Lahti,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2017 Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA - (järjestöpäällikkö Jooel Niittynen) STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 1 Vuosikertomus 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 2. VALMIUSTOIMINTA... 6 3. ENSIAPUTOIMINTA... 8 4. TERVEYDEN EDISTÄMINEN... 10 5. SOSIAALIPALVELUT... 11 6. NUORISOTOIMINTA...

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2015

Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2015 Länsi-Suomen piiri Vuosikertomus 2015 Kannen kuva: Elämäntavoilla on merkitystä, Sinun valintasi seminaari Seinäjoella 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 1. Järjestötoiminta... 7 1.1. Hallinto... 7 1.2.

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä PÖYTÄKIRJA Aika: 30.11.2016 kello 14.15-16.15 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio. Läsnä: Markku Kyllönen, puheenjohtaja, Punainen Risti ja Hyvä

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, Helsinki

Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, Helsinki KESKUSTOIMIKUNTA 1/2017 1(5) ESITYSLISTA Keskustoimikunnan kokous 30.3.2017 Kokousaika Torstai 30.3.2017 klo 13:00 16 Kokouspaikka Kutsutut Operaatiohuone 2.krs Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, 001400

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty keskustoimikunnassa 17.11.2016 Toimintasuunnitelma 2017 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Muistio: kokous 1/2017 Aika: Maanantai 6.2.2017, kello 14.30-16.30 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio 3. Paikalla: Markku Kyllönen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä Käynti sisäpihan puolelta. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Mobilen palvelukunnat: Hankasalmi,

Lisätiedot

Lukuvuoden toisen asteen yhteistyön toimintakertomus. yhteistyöryhmän kokous koordinaattori Terhi Petäjä

Lukuvuoden toisen asteen yhteistyön toimintakertomus. yhteistyöryhmän kokous koordinaattori Terhi Petäjä Lukuvuoden 2016-17 toisen asteen yhteistyön toimintakertomus yhteistyöryhmän kokous 6.9.2017 koordinaattori Terhi Petäjä Yhteistyöryhmä Kokoontunut lukuvuoden aikana 3 kertaa Nimettyjä jäseniä yhteensä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä

Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Hyvä elämä, Hyvä Mieli -Hanke ohjausryhmä Muistio: kokous 2/2017 Aika: Maanantai 11.4.2017, kello 15.00-16.00 Paikka: Punainen Risti, n toimitilat, Paavonaukio 3. Paikalla: Markku Kyllönen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri kuva: Niklas Meltio KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 KOULUTUS JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Kädessäsi on SPR Kaakkois-Suomen piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat 3.4.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Sote-järjestöt ovat jykevä laiva IHMISET 1 300 000 jäsentä 500 000 vapaaehtoista

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Järjestöilta

Järjestöilta Järjestöilta 14.9.2017 klo 17:00 Ajankohtaisia asioita klo 17:10 Kunnanjohtaja Jere Penttilä: Kunnan organisaatio, kunnan johtoryhmä, uusi kunnanhallitus ja valtuusto klo 17:30 Hallintojohtaja Sakari Kela:

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot