KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto"

Transkriptio

1 KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen Harjoitustyön esimerkki Mauri Leppänen Markus Tuominen ja Timo Käkölä Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

2 2 Esipuhe Tämän esityksen tarkoituksena on havainnollistaa UML-menetelmän soveltamista kirjastoympäristössä. Työselosteeseen on sisällytetty lyhyt tehtäväksianto kirjastojärjestelmän suunnittelemiseksi ja esimerkkejä käyttötapauskaaviosta, käyttötapauksista, luokkakaavioista, sekvenssikaavioista, tilakaavioista sekä luokkamäärityksistä analyysi- ja suunnitteluvaiheen osalta. Seloste sisältää harjoitustyöraportin kaikki olennaiset osat (tilakaavioita ei harjoitustyöhön sisälly), vaikkakin suppeampina kuin mitä opiskelijatöiltä vaaditaan. Opiskelijoilta edellytetään Microsoft Vision tai muun vastaavan välineen käyttämistä. Sisällysluettelo:. TEHTÄVÄNANTO TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS TAVOITEMÄÄRITYS KÄYTTÖTAPAUKSET KÄYTTÖTAPAUSKAAVIO KÄYTTÖTAPAUSKUVAUS: LAINAUS ANALYYSIVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAKAAVIO TIETOHAKEMISTO ANALYYSIVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS TILAKAAVIOT LAINAUSPISTE NIDE SUUNNITTELUVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS PALAUTUS SUUNNITTELUVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAMÄÄRITYKSET... 9

3 3. Tehtävänanto.. Toimintayksikön kuvaus Kirjaston toiminta-ajatuksena on palvella kuntalaisia hankkimalla ja lainaamalla kirjoja, äänitteitä, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Kirjasto toimii opetusministeriön ja kunnan määrittelemän johtosäännön mukaisesti. Kirjasto kartuttaa kokoelmiaan uushankinnoilla myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan kirjasto suorittaa seuraavia tehtäviä. Kustantajilta saadun esitemateriaalin ja lainaajilta tulleiden toiveiden perusteella tehdään päätökset tilattavasta materiaalista. Tilaukset toimitetaan kustantajille. Materiaalin saavuttua se luetteloidaan nimekkeiksi ja niteiksi sekä sijoitetaan asianmukaiseen paikkaan. Henkilö voi päästä asiakkaaksi antamalla henkilötietonsa, jonka jälkeen hänelle annetaan henkilökohtainen lainauskortti. Asiakas voi saada niteen lainaksi määräajaksi (4 vrk kk), jonka kuluessa hänen tulee se palauttaa. Jos hänen haluamaansa nimikettä ei ole saatavilla, hän voi jättää siitä varauksen. Palauttaessaan asiakas voi uusia lainan, jos vastaavaa nimikettä ei ole kukaan muu varannut. Myöhässä olevista lainoista lähetetään asiakkaalle muistutus. Jos asiakas ei kahden muistutuksen jälkeen palauta nidettä, hän joutuu lainauskieltoon. Myöhässä olevasta palautuksesta peritään viivästyssakko, jonka voi maksaa myöhemminkin. Jos sakkosumma ylittää 5 euroa, asiakas joutuu lainauskieltoon siihen saakka, kunnes hän maksaa sakon..2. Tavoitemääritys Tietojärjestelmäprojektin tavoitteena on kehittää yleiskäyttöinen kirjaston toimintaa tukeva oliopohjainen tietojärjestelmä. Järjestelmän avulla tulee voida tallentaa nimeke-, asiakas-, lainaus, palautus- ja varaustiedot. Järjestelmän pääasiallisina käyttäjinä ovat kirjastonhoitajat. Järjestelmän tulee tukea myös asiakkaan itsenäistä tiedonhakua, lainausta ja varausta. Tätä varten käytetään asiakaspäätteitä, joista osa on varustettu myös viivakoodinlukijoilla ja turvamerkinnän poistolaitteilla. Tekninen vastuuhenkilö koulutetaan poikkeustapausten käsittelijäksi. Kirjastonhoitajat suorittavat järjestelmän avulla luetteloinnin, asiakastietojen tallennuksen ja ylläpidon, palautustietojen kirjauksen sekä sakkomaksujen vastaanoton. He voivat asiakkaan puolesta suorittaa myös tiedonhakuja, lainauksia ja varauksia.

4 4 2. Käyttötapaukset 2.. Käyttötapauskaavio Kirjastojärjestelmä Kokoelman päivitys Kortin anto Lainaus Kirjastonhoitaja Asiakaslainaus KHoitajalainaus Varaus Asiakas Palautus Tekninen vastuuhenkilö Haku

5 Käyttötapauskuvaus: Lainaus Tässä kohdassa esitetään esimerkkinä käyttötapauskuvauksesta Asiakaslainaus. Käyttötapaus: Yhteenveto: Aktorit: Edellytykset: Kuvaus: Poikkeukset: Jälkitilanne: Asiakaslainaus Asiakas lainaa omatoimisesti kirjoja, äänitteitä tai videofilmejä. Kunkin lainattavan niteen osalta järjestelmä ilmoittaa lainauksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lopuksi järjestelmä tuottaa lainattujen niteiden listan. Asiakas Asiakkaalla on voimassa oleva lainauskortti, nide on lainattavissa ja järjestelmä on toimintavalmiina. Asiakas työntää lainauskorttinsa kortinlukijaan, joka tunnistaa asiakkaan. [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu.] Jos lainauskortti on voimassa [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa.], järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan lainattavaa nidettä viivakoodinlukijan alla. Niteen kulkiessa lukijan alta järjestelmä tunnistaa sen. [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta.] Jos nide on lainattavissa [Poikkeus 4: Nide ei ole lainattavissa], järjestelmä kirjaa niteen lainatuksi asiakkaalle määräajaksi (kirja: kk, äänite: 2 vk, videofilmi: vk), poistaa magneettisen turvamerkinnän ja ilmoittaa asiakkaalle kirjauksen onnistumisesta. [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut.] Järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan seuraavan niteen. Näin jatketaan, kunnes asiakas valitsee uuden lainauksen sijasta järjestelmän tarjoaman lopetustoiminnon. Tällöin järjestelmä tulostaa lainattujen niteiden otsikot ja lainausten eräpäivät. () Kortinluku ei onnistu: Järjestelmä pyytää asiakasta työntämään kortin uudelleen lukijaan; jos kolmen yrityksen jälkeenkään kortinluku ei onnistu, järjestelmä pyytää asiakasta ottamaan yhteyttä kirjastonhoitajaan. (2) Kortti ei ole voimassa: Järjestelmä ilmoittaa, että myöhästymissakkojen takia (sakkosumma > 5 e) lainausoikeus on toistaiseksi evätty. Oikeus palautetaan vasta, kun sakot on maksettu. (3) Nidettä ei tunnisteta: Jos viivakoodimuodossa olevaa tunnusta ei tunnisteta, järjestelmä pyytää asiakasta suorittamaan kuljetuksen uudelleen. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen järjestelmä kehottaa asiakasta kääntymään kirjastonhoitajan puoleen (joka voi käyttää käsisyöttöä). (4) Nide ei ole lainattavissa: Järjestelmä ilmoittaa lainauskiellosta, jos nide on lukusalikappale tai asiakkaan palauttama, mutta ei vielä palautukseksi kirjattu, tai jos nide ei ole lainattavissa jostain muusta syystä. (5) Kirjaus ei onnistunut: Jos teknisen virheen tai muun syyn takia järjestelmä ei ole onnistunut lainauskirjauksessaan, se ilmoittaa siitä asiakkaalle. Samalla tieto häiriöstä kirjataan lokiin ja välitetään tekniselle vastuuhenkilölle. Järjestelmä jää toimintavalmiiksi uutta asiakasta varten.

6 6 3. Analyysivaiheen luokkakaavio 3.. Luokkakaavio -henkilötunnus -nimi -korttinro -osoite -sakkosumma Asiakas -varauspvm. -voimassaolopvm. Varaus -luokkakooodi -kuvaus Luokka -lainauspvm -eräpäivä Lainaus -tunnus Lainauspiste -tunnus -nimi -osoite Toimipiste -nidekoodi -hankintapvm. -hankintahinta -tila Nide -nimeke# -otsikko -tekijät Nimeke tekee suorittaa tehdään tehdään -nimeke# -kpl -hinta Toimitusrivi -nimi -osoite Kustantaja -nimi -osoite Kirjasto -pvm -summa Toimitus -tilausnro -tilaaja -tilauspvm. Tilaus -nimeke# -kpl Tilausrivi.. käyttää.. kuuluu lainaus_koskee varaus koskee.. sijoitettu on.. toimii.. omistaa toim_koskee_nide.. toim_koskee_nimeke.. vastaa vastaanottaa.. kustantaa.. til_koskee.. ottaa vastaan tekee toimittaa

7 Tietohakemisto Seuraavassa on esitetty esimerkinomaisesti sanalliset kuvaukset joistakin keskeisimmistä kirjastojärjestelmän luokista ja assosiaatioista. A. Luokkia: Nimeke: Tarkoittaa yleisnimeä, jolla tarkoitetaan kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa materiaalia. Tiettyä nimekettä voi olla useampia kappaleita (= nidettä). Esim. kirja Rumbaugh ym. Object-oriented modelling and design, 99. nimeke#: yksikäsitteinen tunnus otsikko: nimekkeen otsikko tekijät: nimekkeen tekijätiedot kustantaja: nimekkeen kustantaja julkaisuvuosi: nimekkeen julkaisuvuosi Nide: Tarkoittaa yksittäistä kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa kappaletta. Esim. tietty Rumbaugh ym. kirja. nidekoodi: yksikäsitteinen nidekoodi hankintapvm: hankintapäivämäärä hinkintahinta: hankintahinta tila: ilmaisee, onko nide saatavilla, lainassa vai varattuna Asiakas: Tarkoittaa kirjaston asiakkaaksi hyväksyttyä henkilöä. henkilötunnus: henkilötunnus nimi: henkilön etu- ja sukunimi osoite: henkilön kotiosoite korttinro: lainauskortin tunnusnumero sakkosumma: maksamattomista myöhästymissakoista kertynyt summa Tilaus: Tarkoittaa kirjaston toimihenkilön lähettämää pyyntöä kustantajalle toimittaa materiaalia. Tilaus voi koskea useampia nimikkeitä (vertaa Tilausrivi). tilausnro: yksikäsitteinen tilausnumero tilaaja: tilauksen tehneen henkilön nimi tilauspvm: tilauspäivämäärä Tilausrivi: Tarkoittaa tilauksen sisältämää yhtä nimikettä koskevaa toimituspyyntöä. nimeke#: nimekkeen yksikäsitteinen tunnus kpl: tilattavien niteiden kappalemäärä Lainaus: Tarkoittaa niteen luovuttamista asiakkaalle määräajaksi lainausehtojen mukaisesti (erääntymispäivään saakka). lainauspvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: lainan erääntymispäivämäärä

8 8 B. Assosiaatioita: suorittaa: Tarkoittaa asiakkaan lainauksen suoritusta. Asiakas voi tehdä useampia lainauksia, lainaus on tietenkin aina yhden asiakkaan tekemä. lainaus_koskee: Tarkoittaa, että lainauksen kohteena on (yksi) nide. Nide voi olla samanaikaisesti vain yhden lainauksen kohteena. on: Tarkoittaa, että nide on tietyn nimekkeen mukainen. Nimekkeestä voi olla useampia niteitä. til_koskee: Tarkoittaa, että tilausrivi koskee tiettyä nimikettä. Tiettyä nimikettä koskevia tilausrivejä voi olla useampia (vaikkakaan ei samassa tapauksessa). tekee: Tarkoittaa, että kirjasto tekee kustantajalle tilauksen. Kirjaston tekemiä tilauksia on useita, sen sijaan tietyn tilauksen tekee vain yksi kirjasto. toim_koskee_nimeke: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nimekettä. Tiettyä nimekettä koskevia toimitusrivejä voi olla useampia (ei kuitenkaan samassa tapauksessa). toim_koskee_nide: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nidettä. Tiettyä nidettä kohti on vain yksi toimitusrivi.

9 9 4. Analyysivaiheen sekvenssikaaviot 4.. Asiakaslainaus Seuraavassa on esitetty kuusi sekvenssikaaviota, joista ensimmäinen kuvaa normaalitapauksen ja muut viisi kuvaavat poikkeustapaukset (vrt. käyttötapauskuvaukseen). Verrattuna analyysivaiheen luokkakaavioon, näissä kaavioissa esiintyy uusia olioita (Lainausohjain, Loki ja Valvontapääte). Ne otetaan mukaan suunnitteluvaiheen luokkakaavioon. ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide kortin syöttö tarkistaasiakas haeasiakas [haeasiakas = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide Repeat: niteiden luku niteen kuljetus hoidalainaus kirjaalainattu [kirjaalainattu = 'true' OK kirjaalainaus :Lainaus [kirjaalainaus = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide End: niteiden luku lopetus kokoalainaustiedot esitä kuitti kuitti

10 0 Asiakaslainaus: [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitäkorttitoisto toistopyyntö kortin syöttö End: toistoluku = 3 Asiakaslainaus: [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'ei voimassa'] NO esitäeivoimassa ei voimassa Asiakaslainaus: [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitätoisto toistopyyntö niteen kuljetus End: toistoluku = 3

11 Asiakaslainaus: [Poikkeus 4: Nide ei lainattavissa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'ei lainattavissa'] NO esitäeilainattavissa ei lainattavissa Asiakaslainaus: [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide :Lainaus [kirjaalainaus = 'false'] NO esitäeionnistunut ei onnistunut :Loki :Valvontapääte kirjaavirhe esitävirheilmoitus

12 2 5. Tilakaaviot Seuraavassa on esitetty selitys kahdelle tilakaaviolle, joista ensimmäinen kuvaa lainauspisteen ja toinen niteen käyttäytymistä. 5.. Lainauspiste Lainauspiste-olio luodaan joka kerta, kun lainauspisteessä oleva laite kytketään päälle. Seuraava kuvaus on tehty yksinkertaisemman herätekaavion pohjalta eli olettaen, että lainauspiste pystyy huolehtimaan myös ohjaustoiminnoista. Olion luonnin jälkeen se on aloitustilassa, eli valmiina ottamaan vastaan asiakkaan lainauskortin. Kortin sisääntyöntö saa lainauspisteessä olevan kortinlukijan lukemaan tunnuksen. Tunnus lähetetään varmistettavaksi, jonka ajaksi lainauspiste jää odotustilaan. Jos lukeminen ei onnistunut, pyydetään kortin uudelleensyöttöä. Jos varmistamisessa todetaan kortin kuuluvan lainauskiellossa olevalle asiakkaalle, siitä ilmoitetaan. Jos kortti on voimassa, ilmoitetaan valmius niteen tunnistamiseen. Asiakkaan kuljettaessa nidettä viivakoodinlukijan alapuolelta, koodi luetaan ja lähetetään lainaustietojen kirjaukseen. Kirjauksen ajaksi lainauspääte jää odotustilaan. Jos koodia vastaavaa tietoa ei löydy, pyydetään asiakasta toistamaan niteen kuljetus. Jos kolmannenkaan toiston jälkeen ei löydy oikeaa koodia, pyydetään asiakasta kääntymään henkilökunnan puoleen. Onnistuneen niteen lainauksen jälkeen lainauspiste siirtyy odottamaan uuden niteen kuljetusta. Näin toimitaan, kunnes asiakas valitsee painaa Lopetus-painiketta, jonka seurauksena käynnistetään kuitin tulostus. Sen jälkeen lainauspiste palaa aloitustilaan.

13 3 do: pyydä toistoa Aloitustilassa kortin syöttö / lue korttitunnus [ei onnistunut] do / pyydä lainauskortti kortin syöttö / lue korttitunnus [onnistui] do: pyydä toistoa ei OK Varmistamassa do / tarkista asiakas ei OK do: ilmoita lainauskielto OK do: tulosta kuitti Lopetus Valmis niteen tunnistamiseen do / ilmoita valmius OK niteen kuljetus / lue koodi do: pyydä kääntymään henkilökunnan puoleen Lainausta kirjaamassa do / hoida lainaus ei OK [toistokerta > 3] ei OK [toistokerta <= 3] do: pyydä toistoa

14 Nide Nide-olio luodaan niteen saavuttua luetteloinnin yhteydessä. Tällöin siihen tallennetaan niteen yksilöivät tiedot (mm. niteeseen teipattu nidekoodi) ja sijaintitiedot (ts. toimipiste). Nide on tämän jälkeen lainattavissa. Lainauksen yhteydessä nide siirtyy lainassa tilaan. Kun nide palautetaan, sen kunto tarkistetaan ja jos on aihetta, nide korjataan. Jos nide on varattu, palautuksesta ilmoittavan viestin kirjoitus käynnistetään ja nide siirretään odotustilaan. Varaajalla on mahdollisuus niteen lainaukseen viikon sisällä; jos hän ei sitä tee, siirtyy nide yleisesti lainattavien joukkoon. Jos nide on hävinnyt, korvauskäsittelyn jälkeen sen tiedot hävitetään. Samoin menetellään, jos nide on vahingoittunut käyttökelvottomaksi. Aika-ajoin poistetaan kirjaston valikoimasta vanhentuneita tai kuluneita niteitä, jolloin myös niiden tiedot hävitetään. Nide lainassa tila on kuvattu yksityiskohtaisemmin alitilakaaviossa. Laina-ajan kuluttua umpeen, nide siirtyy karhuamistilaan. Jos nidettä ei ole palautettu puolen vuoden jälkeenkään, nide todetaan hävinneeksi. Laina-aikana asiakas voi uusia lainan ns. jatkolainana sillä ehdolla, ettei sitä ole kukaan varannut.

15 5 Nide luetteloinnissa saapui / kirjaa saapuneeksi do / luetteloi poistetaan / kirjaa poistetuksi Nide lainattavissa [aika > vk] lainaa / kirjaa lainaus ei häviäminen / kirjaa hävinneeksi Nide lainassa palautus / kirjaa palautetuksi do: onko kunnossa? häviäminen / kirjaa hävinneeksi on lainaa / kirjaa lainaus do: onko varattu? Nide hävinnyt on / ilmoita varaajalle ei / kirjaa tila Varaajaa odottamassa Nide korjattavana Nide lainassa jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] aika > vk / lähetä karhu 2 Lainassa laina-ajalla aika ummessa / lähetä karhu Nidettä karhutaan palautus / kirjaa palautetuksi aika > 6 kk häviäminen / kirjaa hävinneeksi

16 6 6. Suunnitteluvaiheen sekvenssikaaviot 6.. Asiakaslainaus :kortinlukija :viivakoodinlukija :näyttö :nide :lainausohjain :asiakas :varaus :kirjoitin kortinsyöttö tarkistaasiakas(korttinro) haeasiakas(korttinro) esitäok(korttinro) asiakastiedot Repeat: nappia painettu niteen kuljetus hoidalainaus(nidekoodi) haenide(nidekoodi) näytänideok(nidekoodi) kirjaalainaus() niteen tiedot :lainaus kirjaalainattu() ilmoitasuoritettu() suoritettu poistavaraus(varaus_ref) End: nappia painettu :nappi painallus kokoalainaustiedot tulostakuitti(nimi, nidekoodi...)

17 Palautus :viivakoodinlukija palautus niteen tiedot palautus OK :näyttö :nide :lainaus :nimeke :asiakas :varaus :kirjoitin hoidapalautus(nidekoodi) :palautusohjain haenide(nidekoodi) näytäok(nidekoodi) poistalainaus() kirjaapalautettu haevaraus(nimeke#) [haevaraus = 'löytyi'] OK haenimeke(nimeke_ref) haeasiakas(asiakas_ref) kirjaavaratuksi() tulostasaapumisilmoitus(nimeke#, otsikko, nimi, osoite...) näytäok

18 8 7. Suunnitteluvaiheen luokkakaavio Seuraavassa on esitetty se osa suunnitteluvaiheen luokkakaaviosta, jonka sisältämien luokkien oliot osallistuvat edellisessä kohdassa kuvattuun Lainaus- ja Palautus-toimintaan. Luokkakaavio täydentyisi muiden käyttötapausten mallintamisen myötä. Nappi Viivakoodinlukija Kortinlukija Näyttö Kirjoitin +esitäok() +näytänideok() +ilmoitasuoritettu() +näytäok() +tulostakuitti() +tulostasaapumisilmoitus() Lainausohjain Palautusohjain 0.. +tarkistaasiakas() +hoidalainaus() +kokoalainaustiedot() hoidapalautus() Nide Lainaus Asiakas Varaus Nimeke -nidekoodi -hankintahinta -hankintapvm -tila -nimeke_ref -varaus_ref -lainaus_ref +haenide() +kirjaalainattu() +kirjaavarattu() +kirjaapalautettu() lain_koskee -asiakas_ref -nide_ref -lainapvm -eräpäivä -jatkolaina +kirjaalainaus() +poistalainaus() suorittaa -henkilötunnus -nimi -osoite -korttinro -sakkosumma +haeasiakas() on tekee -asiakas_ref -nimeke_ref -varauspvm -voimassaolopvm +haevaraus() +poistavaraus() var_koskee -nimeke# -otsikko -tekijät -vuosi -kustantaja +haenimeke()..

19 9 8. Luokkamääritykset LUOKKA: Lainaus Kuvaus: tarkoittaa kirjastoasiakkaan tekemää niteen lainausta määräajaksi. Attribuutit: asiakas_ref: viiteattribuutti asiakkaaseen nide_ref: viiteattribuutti niteeseen lainapvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: eräpäivämäärä jatkolaina: arvot (0,,2) osoittavat, kuinka mones jatkolaina on kysymyksessä Operaatiot: kirjaalainaus(asiakas_ref, nide_ref, tyyppi): tallentaa lainausta koskevat tiedot; lainauspäivämäärä saadaan järjestelmäajasta ja eräpäivä lasketaan 2 vk kk päähän (lainattavan niteen tyypistä riippuen) lainauspäivämäärästä poistalainaus(lainaus_ref): poistaa Lainaus-olion, jonka tunnistin on saatu Palautusohjain-olion hakemana vastaavasta Nide-oliosta; palauttaa tiedon onnistumisesta / epäonnistumisesta. LUOKKA: Palautusohjain Kuvaus: tarkoittaa ohjausluokkaa, jonka velvollisuutena on huolehtia niteen palautuksen vaatimista toimenpiteistä palautettavan niteen koodin tarkistamisesta aina saapumisilmoituksen tulostuttamiseen asti. Attribuutit: viiteattribuutteja niteeseen, nimekkeeseen ja asiakkaaseen Operaatiot: hoidapalautus(nidekoodi): luodaan uusi Palautusohjain-olio, joka alkaa suorittaa seuraavia tehtäviä: () Olio lähettää viestin (haenide) Nide-oliolle sen tarkistamiseksi, onko parametrina välitetty nidekoodi oikea; samalla se tallentaa viiteattribuuttinsa arvoksi osoittimen oikeaan Nide-olioon. (2) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) nidekoodin hyväksymisestä. (3) Olio lähettää Lainaus-oliolle viestin (poistalainaus) vastaavan lainaustiedon poistamiseksi (käyttäen Nide-oliossa olevaa lainaus_ref-attribuuttia hyväkseen). (4) Olio lähettää Nide-oliolle viestin (kirjaapalautettu) sen Tila-attribuutin muuttamiseksi. (5) Olio lähettää Varaus-oliolle viestin (haevaraus) sen selvittämiseksi, onko ko. nimikettä koskevia varauksia; jos on, Varaus palauttaa asiakas_ref-arvon. (6) Olio lähettää Nimeke-oliolle viestin (haenimeke) nimekkeen otsikkotietojen saamiseksi. (7) Olio lähettää Asiakas-oliolle herätteen (haeasiakas) saadakseen selville varauksen suorittaneen asiakkaan tiedot (8) Olio lähettää palautunutta nidettä vastaavalle Nide-oliolle viestin (kirjaa- Varatuksi) niteen merkitsemiseksi varatuksi asiakkaalle. (9) Olio lähettää Kirjoitin-oliolle viestin (tulostasaapumisilmoitus) saapumisilmoituksen tulostamiseksi varauksen tehneelle asiakkaalle. (0) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) palautustoimenpiteen onnistumisesta. () Olio tuhoaa itsensä em. tehtävien onnistuneen suorituksen jälkeen, koska olio on tilapäisluonteinen.

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN 1. Yhteislainapyynnön tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) OULA-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy Riitta Hassinen 28.04.2008 1 (8) 1. SEUTUVARAUKSEN TEKEMINEN... 2 2. SÄHKÖPOSTI ILMOITUS SEUTUVARAUKSESTA KIRJASTOLLE... 7 3. SEUTUVARAUSTEN ESITTÄMINEN ASIAKKAAN VARAUSTIEDOISSA... 8 4. SEUTUVARAUKSEN

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Käyttöoikeus ja kirjastokortti Kuka saa käyttää Hämeenlinnan kaupunginkirjastoa? Jokainen mutta kirjastokortin haltijat

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio Puh. 017 182111 (kaupungin vaihde) https://kuopio.finna.fi Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017 Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt 6.3.2017, voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.1.2017 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Karjalan tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja Liite 6 KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Sisältö 1. Lainaaminen...2 2. Palauttaminen...3 3. Aineiston paikantaminen...4 Kirjasto...4 Työhuoneet...5

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä:

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä: LAINAUSJÄRJESTELMÄ Holopaisten lukion kirjastossa on yksinkertainen kirjojen lainausjärjestelmä: henkilökunnalle laina-aika on 28 päivää, ja opiskelijoille laina-aika on 7 Alla on tätä yksinkertaista järjestelmää

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla:

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: KERTAUSTEHTÄVIÄ Tietue Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: struct henkilotiedot char nimi [20]; int ika; char puh [10]; ; Edellä esitetty kuvaus määrittelee

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö 18.11.2008 Harri Laine 1 Olioiden yhteistyö Oliokeskeisen ohjelmistonäkemyksen mukaan ohjelmiston palvelut tuotetaan olioiden yhteistyön tuloksena. Ohjelmisto

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

12. Javan toistorakenteet 12.1

12. Javan toistorakenteet 12.1 12. Javan toistorakenteet 12.1 Sisällys Yleistä toistorakenteista. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä. Silmukan rajat asetettu

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

1. Omat operaatiot 1.1

1. Omat operaatiot 1.1 1. Omat operaatiot 1.1 Sisällys Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 1 Hankinta

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 1 Hankinta Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 1 Hankinta 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien.

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa lähtien. Eepos-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Eepos-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.2.2017 lähtien. Kirjasto on avoin kaikille. Eepos-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi lötköjen kansoittamaa alkulimaa simuloiva olioperustainen ohjelma Java-kielellä. Lötköt säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kirjastokokoelman kehittäminen

Kirjastokokoelman kehittäminen Kirjastokokoelman kehittäminen esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet Kuka minä olen? 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski-Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS HERTTA Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS 6.6.2014 Sisällys 1. Kirjautuminen HERTTA-palveluun... 4 2. Syykoodit ja kirjattavat tapaukset... 4 2.1. Toimituksen aikainen tuotevahinko... 4 2.1.1. Lämpötilapoikkeama...

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008

TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 1 TTY:n kirjaston kuulumiset 2008 Tenttiakvaario TUT Portfolio Periodilainat 2 Tenttiakvaario Kirjaston järjestämä palvelu, ollut toiminnassa vuoden ajan Sijaitsee oppimiskeskuksessa Käytettävissä normaalisti

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot