KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto"

Transkriptio

1 KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen Harjoitustyön esimerkki Mauri Leppänen Markus Tuominen ja Timo Käkölä Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

2 2 Esipuhe Tämän esityksen tarkoituksena on havainnollistaa UML-menetelmän soveltamista kirjastoympäristössä. Työselosteeseen on sisällytetty lyhyt tehtäväksianto kirjastojärjestelmän suunnittelemiseksi ja esimerkkejä käyttötapauskaaviosta, käyttötapauksista, luokkakaavioista, sekvenssikaavioista, tilakaavioista sekä luokkamäärityksistä analyysi- ja suunnitteluvaiheen osalta. Seloste sisältää harjoitustyöraportin kaikki olennaiset osat (tilakaavioita ei harjoitustyöhön sisälly), vaikkakin suppeampina kuin mitä opiskelijatöiltä vaaditaan. Opiskelijoilta edellytetään Microsoft Vision tai muun vastaavan välineen käyttämistä. Sisällysluettelo:. TEHTÄVÄNANTO TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS TAVOITEMÄÄRITYS KÄYTTÖTAPAUKSET KÄYTTÖTAPAUSKAAVIO KÄYTTÖTAPAUSKUVAUS: LAINAUS ANALYYSIVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAKAAVIO TIETOHAKEMISTO ANALYYSIVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS TILAKAAVIOT LAINAUSPISTE NIDE SUUNNITTELUVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS PALAUTUS SUUNNITTELUVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAMÄÄRITYKSET... 9

3 3. Tehtävänanto.. Toimintayksikön kuvaus Kirjaston toiminta-ajatuksena on palvella kuntalaisia hankkimalla ja lainaamalla kirjoja, äänitteitä, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Kirjasto toimii opetusministeriön ja kunnan määrittelemän johtosäännön mukaisesti. Kirjasto kartuttaa kokoelmiaan uushankinnoilla myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan kirjasto suorittaa seuraavia tehtäviä. Kustantajilta saadun esitemateriaalin ja lainaajilta tulleiden toiveiden perusteella tehdään päätökset tilattavasta materiaalista. Tilaukset toimitetaan kustantajille. Materiaalin saavuttua se luetteloidaan nimekkeiksi ja niteiksi sekä sijoitetaan asianmukaiseen paikkaan. Henkilö voi päästä asiakkaaksi antamalla henkilötietonsa, jonka jälkeen hänelle annetaan henkilökohtainen lainauskortti. Asiakas voi saada niteen lainaksi määräajaksi (4 vrk kk), jonka kuluessa hänen tulee se palauttaa. Jos hänen haluamaansa nimikettä ei ole saatavilla, hän voi jättää siitä varauksen. Palauttaessaan asiakas voi uusia lainan, jos vastaavaa nimikettä ei ole kukaan muu varannut. Myöhässä olevista lainoista lähetetään asiakkaalle muistutus. Jos asiakas ei kahden muistutuksen jälkeen palauta nidettä, hän joutuu lainauskieltoon. Myöhässä olevasta palautuksesta peritään viivästyssakko, jonka voi maksaa myöhemminkin. Jos sakkosumma ylittää 5 euroa, asiakas joutuu lainauskieltoon siihen saakka, kunnes hän maksaa sakon..2. Tavoitemääritys Tietojärjestelmäprojektin tavoitteena on kehittää yleiskäyttöinen kirjaston toimintaa tukeva oliopohjainen tietojärjestelmä. Järjestelmän avulla tulee voida tallentaa nimeke-, asiakas-, lainaus, palautus- ja varaustiedot. Järjestelmän pääasiallisina käyttäjinä ovat kirjastonhoitajat. Järjestelmän tulee tukea myös asiakkaan itsenäistä tiedonhakua, lainausta ja varausta. Tätä varten käytetään asiakaspäätteitä, joista osa on varustettu myös viivakoodinlukijoilla ja turvamerkinnän poistolaitteilla. Tekninen vastuuhenkilö koulutetaan poikkeustapausten käsittelijäksi. Kirjastonhoitajat suorittavat järjestelmän avulla luetteloinnin, asiakastietojen tallennuksen ja ylläpidon, palautustietojen kirjauksen sekä sakkomaksujen vastaanoton. He voivat asiakkaan puolesta suorittaa myös tiedonhakuja, lainauksia ja varauksia.

4 4 2. Käyttötapaukset 2.. Käyttötapauskaavio Kirjastojärjestelmä Kokoelman päivitys Kortin anto Lainaus Kirjastonhoitaja Asiakaslainaus KHoitajalainaus Varaus Asiakas Palautus Tekninen vastuuhenkilö Haku

5 Käyttötapauskuvaus: Lainaus Tässä kohdassa esitetään esimerkkinä käyttötapauskuvauksesta Asiakaslainaus. Käyttötapaus: Yhteenveto: Aktorit: Edellytykset: Kuvaus: Poikkeukset: Jälkitilanne: Asiakaslainaus Asiakas lainaa omatoimisesti kirjoja, äänitteitä tai videofilmejä. Kunkin lainattavan niteen osalta järjestelmä ilmoittaa lainauksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lopuksi järjestelmä tuottaa lainattujen niteiden listan. Asiakas Asiakkaalla on voimassa oleva lainauskortti, nide on lainattavissa ja järjestelmä on toimintavalmiina. Asiakas työntää lainauskorttinsa kortinlukijaan, joka tunnistaa asiakkaan. [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu.] Jos lainauskortti on voimassa [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa.], järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan lainattavaa nidettä viivakoodinlukijan alla. Niteen kulkiessa lukijan alta järjestelmä tunnistaa sen. [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta.] Jos nide on lainattavissa [Poikkeus 4: Nide ei ole lainattavissa], järjestelmä kirjaa niteen lainatuksi asiakkaalle määräajaksi (kirja: kk, äänite: 2 vk, videofilmi: vk), poistaa magneettisen turvamerkinnän ja ilmoittaa asiakkaalle kirjauksen onnistumisesta. [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut.] Järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan seuraavan niteen. Näin jatketaan, kunnes asiakas valitsee uuden lainauksen sijasta järjestelmän tarjoaman lopetustoiminnon. Tällöin järjestelmä tulostaa lainattujen niteiden otsikot ja lainausten eräpäivät. () Kortinluku ei onnistu: Järjestelmä pyytää asiakasta työntämään kortin uudelleen lukijaan; jos kolmen yrityksen jälkeenkään kortinluku ei onnistu, järjestelmä pyytää asiakasta ottamaan yhteyttä kirjastonhoitajaan. (2) Kortti ei ole voimassa: Järjestelmä ilmoittaa, että myöhästymissakkojen takia (sakkosumma > 5 e) lainausoikeus on toistaiseksi evätty. Oikeus palautetaan vasta, kun sakot on maksettu. (3) Nidettä ei tunnisteta: Jos viivakoodimuodossa olevaa tunnusta ei tunnisteta, järjestelmä pyytää asiakasta suorittamaan kuljetuksen uudelleen. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen järjestelmä kehottaa asiakasta kääntymään kirjastonhoitajan puoleen (joka voi käyttää käsisyöttöä). (4) Nide ei ole lainattavissa: Järjestelmä ilmoittaa lainauskiellosta, jos nide on lukusalikappale tai asiakkaan palauttama, mutta ei vielä palautukseksi kirjattu, tai jos nide ei ole lainattavissa jostain muusta syystä. (5) Kirjaus ei onnistunut: Jos teknisen virheen tai muun syyn takia järjestelmä ei ole onnistunut lainauskirjauksessaan, se ilmoittaa siitä asiakkaalle. Samalla tieto häiriöstä kirjataan lokiin ja välitetään tekniselle vastuuhenkilölle. Järjestelmä jää toimintavalmiiksi uutta asiakasta varten.

6 6 3. Analyysivaiheen luokkakaavio 3.. Luokkakaavio -henkilötunnus -nimi -korttinro -osoite -sakkosumma Asiakas -varauspvm. -voimassaolopvm. Varaus -luokkakooodi -kuvaus Luokka -lainauspvm -eräpäivä Lainaus -tunnus Lainauspiste -tunnus -nimi -osoite Toimipiste -nidekoodi -hankintapvm. -hankintahinta -tila Nide -nimeke# -otsikko -tekijät Nimeke tekee suorittaa tehdään tehdään -nimeke# -kpl -hinta Toimitusrivi -nimi -osoite Kustantaja -nimi -osoite Kirjasto -pvm -summa Toimitus -tilausnro -tilaaja -tilauspvm. Tilaus -nimeke# -kpl Tilausrivi.. käyttää.. kuuluu lainaus_koskee varaus koskee.. sijoitettu on.. toimii.. omistaa toim_koskee_nide.. toim_koskee_nimeke.. vastaa vastaanottaa.. kustantaa.. til_koskee.. ottaa vastaan tekee toimittaa

7 Tietohakemisto Seuraavassa on esitetty esimerkinomaisesti sanalliset kuvaukset joistakin keskeisimmistä kirjastojärjestelmän luokista ja assosiaatioista. A. Luokkia: Nimeke: Tarkoittaa yleisnimeä, jolla tarkoitetaan kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa materiaalia. Tiettyä nimekettä voi olla useampia kappaleita (= nidettä). Esim. kirja Rumbaugh ym. Object-oriented modelling and design, 99. nimeke#: yksikäsitteinen tunnus otsikko: nimekkeen otsikko tekijät: nimekkeen tekijätiedot kustantaja: nimekkeen kustantaja julkaisuvuosi: nimekkeen julkaisuvuosi Nide: Tarkoittaa yksittäistä kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa kappaletta. Esim. tietty Rumbaugh ym. kirja. nidekoodi: yksikäsitteinen nidekoodi hankintapvm: hankintapäivämäärä hinkintahinta: hankintahinta tila: ilmaisee, onko nide saatavilla, lainassa vai varattuna Asiakas: Tarkoittaa kirjaston asiakkaaksi hyväksyttyä henkilöä. henkilötunnus: henkilötunnus nimi: henkilön etu- ja sukunimi osoite: henkilön kotiosoite korttinro: lainauskortin tunnusnumero sakkosumma: maksamattomista myöhästymissakoista kertynyt summa Tilaus: Tarkoittaa kirjaston toimihenkilön lähettämää pyyntöä kustantajalle toimittaa materiaalia. Tilaus voi koskea useampia nimikkeitä (vertaa Tilausrivi). tilausnro: yksikäsitteinen tilausnumero tilaaja: tilauksen tehneen henkilön nimi tilauspvm: tilauspäivämäärä Tilausrivi: Tarkoittaa tilauksen sisältämää yhtä nimikettä koskevaa toimituspyyntöä. nimeke#: nimekkeen yksikäsitteinen tunnus kpl: tilattavien niteiden kappalemäärä Lainaus: Tarkoittaa niteen luovuttamista asiakkaalle määräajaksi lainausehtojen mukaisesti (erääntymispäivään saakka). lainauspvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: lainan erääntymispäivämäärä

8 8 B. Assosiaatioita: suorittaa: Tarkoittaa asiakkaan lainauksen suoritusta. Asiakas voi tehdä useampia lainauksia, lainaus on tietenkin aina yhden asiakkaan tekemä. lainaus_koskee: Tarkoittaa, että lainauksen kohteena on (yksi) nide. Nide voi olla samanaikaisesti vain yhden lainauksen kohteena. on: Tarkoittaa, että nide on tietyn nimekkeen mukainen. Nimekkeestä voi olla useampia niteitä. til_koskee: Tarkoittaa, että tilausrivi koskee tiettyä nimikettä. Tiettyä nimikettä koskevia tilausrivejä voi olla useampia (vaikkakaan ei samassa tapauksessa). tekee: Tarkoittaa, että kirjasto tekee kustantajalle tilauksen. Kirjaston tekemiä tilauksia on useita, sen sijaan tietyn tilauksen tekee vain yksi kirjasto. toim_koskee_nimeke: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nimekettä. Tiettyä nimekettä koskevia toimitusrivejä voi olla useampia (ei kuitenkaan samassa tapauksessa). toim_koskee_nide: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nidettä. Tiettyä nidettä kohti on vain yksi toimitusrivi.

9 9 4. Analyysivaiheen sekvenssikaaviot 4.. Asiakaslainaus Seuraavassa on esitetty kuusi sekvenssikaaviota, joista ensimmäinen kuvaa normaalitapauksen ja muut viisi kuvaavat poikkeustapaukset (vrt. käyttötapauskuvaukseen). Verrattuna analyysivaiheen luokkakaavioon, näissä kaavioissa esiintyy uusia olioita (Lainausohjain, Loki ja Valvontapääte). Ne otetaan mukaan suunnitteluvaiheen luokkakaavioon. ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide kortin syöttö tarkistaasiakas haeasiakas [haeasiakas = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide Repeat: niteiden luku niteen kuljetus hoidalainaus kirjaalainattu [kirjaalainattu = 'true' OK kirjaalainaus :Lainaus [kirjaalainaus = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide End: niteiden luku lopetus kokoalainaustiedot esitä kuitti kuitti

10 0 Asiakaslainaus: [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitäkorttitoisto toistopyyntö kortin syöttö End: toistoluku = 3 Asiakaslainaus: [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'ei voimassa'] NO esitäeivoimassa ei voimassa Asiakaslainaus: [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitätoisto toistopyyntö niteen kuljetus End: toistoluku = 3

11 Asiakaslainaus: [Poikkeus 4: Nide ei lainattavissa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'ei lainattavissa'] NO esitäeilainattavissa ei lainattavissa Asiakaslainaus: [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide :Lainaus [kirjaalainaus = 'false'] NO esitäeionnistunut ei onnistunut :Loki :Valvontapääte kirjaavirhe esitävirheilmoitus

12 2 5. Tilakaaviot Seuraavassa on esitetty selitys kahdelle tilakaaviolle, joista ensimmäinen kuvaa lainauspisteen ja toinen niteen käyttäytymistä. 5.. Lainauspiste Lainauspiste-olio luodaan joka kerta, kun lainauspisteessä oleva laite kytketään päälle. Seuraava kuvaus on tehty yksinkertaisemman herätekaavion pohjalta eli olettaen, että lainauspiste pystyy huolehtimaan myös ohjaustoiminnoista. Olion luonnin jälkeen se on aloitustilassa, eli valmiina ottamaan vastaan asiakkaan lainauskortin. Kortin sisääntyöntö saa lainauspisteessä olevan kortinlukijan lukemaan tunnuksen. Tunnus lähetetään varmistettavaksi, jonka ajaksi lainauspiste jää odotustilaan. Jos lukeminen ei onnistunut, pyydetään kortin uudelleensyöttöä. Jos varmistamisessa todetaan kortin kuuluvan lainauskiellossa olevalle asiakkaalle, siitä ilmoitetaan. Jos kortti on voimassa, ilmoitetaan valmius niteen tunnistamiseen. Asiakkaan kuljettaessa nidettä viivakoodinlukijan alapuolelta, koodi luetaan ja lähetetään lainaustietojen kirjaukseen. Kirjauksen ajaksi lainauspääte jää odotustilaan. Jos koodia vastaavaa tietoa ei löydy, pyydetään asiakasta toistamaan niteen kuljetus. Jos kolmannenkaan toiston jälkeen ei löydy oikeaa koodia, pyydetään asiakasta kääntymään henkilökunnan puoleen. Onnistuneen niteen lainauksen jälkeen lainauspiste siirtyy odottamaan uuden niteen kuljetusta. Näin toimitaan, kunnes asiakas valitsee painaa Lopetus-painiketta, jonka seurauksena käynnistetään kuitin tulostus. Sen jälkeen lainauspiste palaa aloitustilaan.

13 3 do: pyydä toistoa Aloitustilassa kortin syöttö / lue korttitunnus [ei onnistunut] do / pyydä lainauskortti kortin syöttö / lue korttitunnus [onnistui] do: pyydä toistoa ei OK Varmistamassa do / tarkista asiakas ei OK do: ilmoita lainauskielto OK do: tulosta kuitti Lopetus Valmis niteen tunnistamiseen do / ilmoita valmius OK niteen kuljetus / lue koodi do: pyydä kääntymään henkilökunnan puoleen Lainausta kirjaamassa do / hoida lainaus ei OK [toistokerta > 3] ei OK [toistokerta <= 3] do: pyydä toistoa

14 Nide Nide-olio luodaan niteen saavuttua luetteloinnin yhteydessä. Tällöin siihen tallennetaan niteen yksilöivät tiedot (mm. niteeseen teipattu nidekoodi) ja sijaintitiedot (ts. toimipiste). Nide on tämän jälkeen lainattavissa. Lainauksen yhteydessä nide siirtyy lainassa tilaan. Kun nide palautetaan, sen kunto tarkistetaan ja jos on aihetta, nide korjataan. Jos nide on varattu, palautuksesta ilmoittavan viestin kirjoitus käynnistetään ja nide siirretään odotustilaan. Varaajalla on mahdollisuus niteen lainaukseen viikon sisällä; jos hän ei sitä tee, siirtyy nide yleisesti lainattavien joukkoon. Jos nide on hävinnyt, korvauskäsittelyn jälkeen sen tiedot hävitetään. Samoin menetellään, jos nide on vahingoittunut käyttökelvottomaksi. Aika-ajoin poistetaan kirjaston valikoimasta vanhentuneita tai kuluneita niteitä, jolloin myös niiden tiedot hävitetään. Nide lainassa tila on kuvattu yksityiskohtaisemmin alitilakaaviossa. Laina-ajan kuluttua umpeen, nide siirtyy karhuamistilaan. Jos nidettä ei ole palautettu puolen vuoden jälkeenkään, nide todetaan hävinneeksi. Laina-aikana asiakas voi uusia lainan ns. jatkolainana sillä ehdolla, ettei sitä ole kukaan varannut.

15 5 Nide luetteloinnissa saapui / kirjaa saapuneeksi do / luetteloi poistetaan / kirjaa poistetuksi Nide lainattavissa [aika > vk] lainaa / kirjaa lainaus ei häviäminen / kirjaa hävinneeksi Nide lainassa palautus / kirjaa palautetuksi do: onko kunnossa? häviäminen / kirjaa hävinneeksi on lainaa / kirjaa lainaus do: onko varattu? Nide hävinnyt on / ilmoita varaajalle ei / kirjaa tila Varaajaa odottamassa Nide korjattavana Nide lainassa jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] aika > vk / lähetä karhu 2 Lainassa laina-ajalla aika ummessa / lähetä karhu Nidettä karhutaan palautus / kirjaa palautetuksi aika > 6 kk häviäminen / kirjaa hävinneeksi

16 6 6. Suunnitteluvaiheen sekvenssikaaviot 6.. Asiakaslainaus :kortinlukija :viivakoodinlukija :näyttö :nide :lainausohjain :asiakas :varaus :kirjoitin kortinsyöttö tarkistaasiakas(korttinro) haeasiakas(korttinro) esitäok(korttinro) asiakastiedot Repeat: nappia painettu niteen kuljetus hoidalainaus(nidekoodi) haenide(nidekoodi) näytänideok(nidekoodi) kirjaalainaus() niteen tiedot :lainaus kirjaalainattu() ilmoitasuoritettu() suoritettu poistavaraus(varaus_ref) End: nappia painettu :nappi painallus kokoalainaustiedot tulostakuitti(nimi, nidekoodi...)

17 Palautus :viivakoodinlukija palautus niteen tiedot palautus OK :näyttö :nide :lainaus :nimeke :asiakas :varaus :kirjoitin hoidapalautus(nidekoodi) :palautusohjain haenide(nidekoodi) näytäok(nidekoodi) poistalainaus() kirjaapalautettu haevaraus(nimeke#) [haevaraus = 'löytyi'] OK haenimeke(nimeke_ref) haeasiakas(asiakas_ref) kirjaavaratuksi() tulostasaapumisilmoitus(nimeke#, otsikko, nimi, osoite...) näytäok

18 8 7. Suunnitteluvaiheen luokkakaavio Seuraavassa on esitetty se osa suunnitteluvaiheen luokkakaaviosta, jonka sisältämien luokkien oliot osallistuvat edellisessä kohdassa kuvattuun Lainaus- ja Palautus-toimintaan. Luokkakaavio täydentyisi muiden käyttötapausten mallintamisen myötä. Nappi Viivakoodinlukija Kortinlukija Näyttö Kirjoitin +esitäok() +näytänideok() +ilmoitasuoritettu() +näytäok() +tulostakuitti() +tulostasaapumisilmoitus() Lainausohjain Palautusohjain 0.. +tarkistaasiakas() +hoidalainaus() +kokoalainaustiedot() hoidapalautus() Nide Lainaus Asiakas Varaus Nimeke -nidekoodi -hankintahinta -hankintapvm -tila -nimeke_ref -varaus_ref -lainaus_ref +haenide() +kirjaalainattu() +kirjaavarattu() +kirjaapalautettu() lain_koskee -asiakas_ref -nide_ref -lainapvm -eräpäivä -jatkolaina +kirjaalainaus() +poistalainaus() suorittaa -henkilötunnus -nimi -osoite -korttinro -sakkosumma +haeasiakas() on tekee -asiakas_ref -nimeke_ref -varauspvm -voimassaolopvm +haevaraus() +poistavaraus() var_koskee -nimeke# -otsikko -tekijät -vuosi -kustantaja +haenimeke()..

19 9 8. Luokkamääritykset LUOKKA: Lainaus Kuvaus: tarkoittaa kirjastoasiakkaan tekemää niteen lainausta määräajaksi. Attribuutit: asiakas_ref: viiteattribuutti asiakkaaseen nide_ref: viiteattribuutti niteeseen lainapvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: eräpäivämäärä jatkolaina: arvot (0,,2) osoittavat, kuinka mones jatkolaina on kysymyksessä Operaatiot: kirjaalainaus(asiakas_ref, nide_ref, tyyppi): tallentaa lainausta koskevat tiedot; lainauspäivämäärä saadaan järjestelmäajasta ja eräpäivä lasketaan 2 vk kk päähän (lainattavan niteen tyypistä riippuen) lainauspäivämäärästä poistalainaus(lainaus_ref): poistaa Lainaus-olion, jonka tunnistin on saatu Palautusohjain-olion hakemana vastaavasta Nide-oliosta; palauttaa tiedon onnistumisesta / epäonnistumisesta. LUOKKA: Palautusohjain Kuvaus: tarkoittaa ohjausluokkaa, jonka velvollisuutena on huolehtia niteen palautuksen vaatimista toimenpiteistä palautettavan niteen koodin tarkistamisesta aina saapumisilmoituksen tulostuttamiseen asti. Attribuutit: viiteattribuutteja niteeseen, nimekkeeseen ja asiakkaaseen Operaatiot: hoidapalautus(nidekoodi): luodaan uusi Palautusohjain-olio, joka alkaa suorittaa seuraavia tehtäviä: () Olio lähettää viestin (haenide) Nide-oliolle sen tarkistamiseksi, onko parametrina välitetty nidekoodi oikea; samalla se tallentaa viiteattribuuttinsa arvoksi osoittimen oikeaan Nide-olioon. (2) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) nidekoodin hyväksymisestä. (3) Olio lähettää Lainaus-oliolle viestin (poistalainaus) vastaavan lainaustiedon poistamiseksi (käyttäen Nide-oliossa olevaa lainaus_ref-attribuuttia hyväkseen). (4) Olio lähettää Nide-oliolle viestin (kirjaapalautettu) sen Tila-attribuutin muuttamiseksi. (5) Olio lähettää Varaus-oliolle viestin (haevaraus) sen selvittämiseksi, onko ko. nimikettä koskevia varauksia; jos on, Varaus palauttaa asiakas_ref-arvon. (6) Olio lähettää Nimeke-oliolle viestin (haenimeke) nimekkeen otsikkotietojen saamiseksi. (7) Olio lähettää Asiakas-oliolle herätteen (haeasiakas) saadakseen selville varauksen suorittaneen asiakkaan tiedot (8) Olio lähettää palautunutta nidettä vastaavalle Nide-oliolle viestin (kirjaa- Varatuksi) niteen merkitsemiseksi varatuksi asiakkaalle. (9) Olio lähettää Kirjoitin-oliolle viestin (tulostasaapumisilmoitus) saapumisilmoituksen tulostamiseksi varauksen tehneelle asiakkaalle. (0) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) palautustoimenpiteen onnistumisesta. () Olio tuhoaa itsensä em. tehtävien onnistuneen suorituksen jälkeen, koska olio on tilapäisluonteinen.

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä

Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallinnustekniikat käytännössä 1 Sisältö Oliomenetelmien taustaa Kirjastojärjestelmän käyttötapaukset Kirjastojärjestelmän luokkamalli 2 Oliosuuntautunut suunnittelumenetelmä

Lisätiedot

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt SELKOKIELI PIKI-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi. PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot. PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa. PIKI-kirjastoilla

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

MagicDraw-pikaohje (VH5)

MagicDraw-pikaohje (VH5) MagicDraw-pikaohje (VH5) Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Linux-työasemaluokka: käynnistä MagicDraw jollakin

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

Anders-kirjastojen käyttösäännöt

Anders-kirjastojen käyttösäännöt Anders-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa Anders-kirjastojen käyttäjäksi! Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Anders-kirjastoja (myöh. kirjastoja) ja ovat voimassa 1.9.2017 lähtien. Anders-kirjastoihin

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia.

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. MagicDraw-pikaohje Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Windows (sali TC205) 1) Kirjaudu sisään TTY:n intra-tunnuksella.

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN 1. Yhteislainapyynnön tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) OULA-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy Riitta Hassinen 28.04.2008 1 (8) 1. SEUTUVARAUKSEN TEKEMINEN... 2 2. SÄHKÖPOSTI ILMOITUS SEUTUVARAUKSESTA KIRJASTOLLE... 7 3. SEUTUVARAUSTEN ESITTÄMINEN ASIAKKAAN VARAUSTIEDOISSA... 8 4. SEUTUVARAUKSEN

Lisätiedot

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja.

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja. VIHDIN KUNNANKIRJASTO KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Kirjasto tarjoaa kirjoja ja muita tallenteita lainattavaksi ja kirjastossa käytettäväksi, antaa tietopalvelua sekä opastaa aineiston ja kirjaston käytössä.

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki)

Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Yhteistoimintakaavio (Esimerkki) Käyttötapaus: Vuokraa ajoneuvo Yleiskuvaus: Käyttäjä vuokraa ajoneuvon määräajaksi. Esiehdot: Käyttäjä on hakenut vuokrausaikana vapaat ajoneuvot näytölle. Aktori: Asiakas

Lisätiedot

SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014. Käyttöoikeus. Lainausoikeus

SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014. Käyttöoikeus. Lainausoikeus SEITTI-YHTEISKIRJASTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSÄÄNNÖT ALKAEN 1.10.2014 Hyväksytty Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunnassa 4.9.2014. Sisällys Käyttöoikeus Tietosuoja Lainausoikeus Lainauskäytännöt Maksut Asiakastietokoneiden

Lisätiedot

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.6.2017 alkaen. Kunnalla on oikeus laatia käyttösäännöt kirjastolle. Oikeus perustuu lakiin

Lisätiedot

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Mitä käyttötapauskaaviolla voi kuvata? Mitkä ovat sen keskeiset elementit? Miten laaditaan käyttötapauskaavio? Miksi laaditaan kirjallisia kuvauksia? Miksi käyttötapaukset

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Käyttöoikeus ja kirjastokortti Kuka saa käyttää Hämeenlinnan kaupunginkirjastoa? Jokainen mutta kirjastokortin haltijat

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio Puh. 017 182111 (kaupungin vaihde) https://kuopio.finna.fi Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017 Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt 6.3.2017, voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Sivistyslautakunta. Oulaisten kaupunginkirjasto, Sahankatu 2, Oulainen

Oulaisten kaupungin Sivistyslautakunta. Oulaisten kaupunginkirjasto, Sahankatu 2, Oulainen Oulaisten kaupungin Sivistyslautakunta Oulaisten kaupunginkirjasto, Sahankatu 2, 86300 Oulainen Tiekkö-kirjastojen käyttösäännöt 1.6.2017, voimassa toistaiseksi Tervetuloa Tiekkö-kirjastojen käyttäjäksi.

Lisätiedot

KAKE kaukopalvelun pyyntölainauksen tietokanta

KAKE kaukopalvelun pyyntölainauksen tietokanta KAKE kaukopalvelun pyyntölainauksen tietokanta Järjestelmä vaatii toimiakseen Access-97/Access-2000 ohjelman. Laitteistovaatimuksena on siten kokoonpano jossa tämä Microsoftin Office paketti toimi, mutta

Lisätiedot

Kirjaston kotisivut: Verkkokirjasto: https://kangasniemi.verkkokirjasto.

Kirjaston kotisivut:  Verkkokirjasto: https://kangasniemi.verkkokirjasto. Kangasniemen kirjasto Kankaistentie 5 51200 Kangasniemi Puh. 040 523 2210, 040 524 1882 kirjasto@kangasniemi.fi Kirjaston kotisivut: http://www.kangasniemi.fi/palveluopas/kirjasto/ Verkkokirjasto: https://kangasniemi.verkkokirjasto.fi/web/arena

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN Helle-kirjastojen käyttösäännöt 23.5.2017 ALKAEN Helle-kirjastot Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Helle-kirjastoja. Hellekirjastoihin kuuluvat seuraavien kaupunkien ja kuntien yleiset kirjastot: Askola

Lisätiedot

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN Helle-kirjastojen käyttösäännöt 23.5.2017 ALKAEN Helle-kirjastot Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Helle-kirjastoja. Hellekirjastoihin kuuluvat seuraavien kaupunkien ja kuntien yleiset kirjastot: Askola

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Uusi Celianet

Uusi Celianet 3.3.2017 Uusi Celianet 1 Aiheet 1. Mikä säilyy ja mikä muuttuu 2. Rekisteröijien tunnukset ja salasanat 3. Uuden asiakkaan rekisteröinti 4. Asiakkaan siirtäminen toisesta kirjastosta 5. Kirjan haku ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN

Helle-kirjastojen käyttösäännöt ALKAEN Helle-kirjastojen käyttösäännöt 23.5.2017 ALKAEN Helle-kirjastot Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Helle-kirjastoja. Helle-kirjastoihin kuuluvat seuraavien kaupunkien ja kuntien yleiset kirjastot: Askola

Lisätiedot

UML- mallinnus: Tilakaavio

UML- mallinnus: Tilakaavio UML- mallinnus: Tilakaavio Karkea kuvaus UML- kaavioiden käytöstä ohjelmistonkehityksen eri vaiheissa ja tehtävissä. Mallinnus tilakaavioilla Tilakaaviolla kuvataan yhden luokan olioiden tilan muuttumista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: 04/2014/LUC Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin yliopisto Kysymykset ja vastaukset RFID HANKINTA LUC KIRJASTOPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 KYSYMYKSET

Lisätiedot

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan?

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan? Aloittaminen: Lataa asennusohjelma adoben sivuilta painamalla vasemmalla alareunassa olevaa linkkiä: Download Adobe Digital Editions> Suorita asennusohjelma ja noudata näytön ohjeita> HUOM! Päästäksesi

Lisätiedot

Ohje RMA-hakuun online palvelusta

Ohje RMA-hakuun online palvelusta Ohje RMA-hakuun online palvelusta Järjestelmän muutoksen vuoksi 1.7.2012 ennen ja jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään erillisinä RMA-palautuksina. Näin ollen samaan RMA-pyyntöön ei voida yhdistää tuotteita,

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

HelMet-kirjaston käyttösäännöt

HelMet-kirjaston käyttösäännöt Sinulle, asiakkaamme HelMet-kirjaston käyttösäännöt HelMet on lyhennys sanoista Helsinki Metropolitan Area Libraries. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin asukkailla on oikeus käyttää kirjastopalveluja

Lisätiedot

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen

VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT alkaen VASKI-KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.1.2017 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota HELSINGIN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS JOHDATUS SOVELLUSSUUNNITTELUUN (JSS) 19.12.2001 (H.Laine) 1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota Mitkä seuraavista väitteistä ovat kaavion mukaisia t.s.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

vaski-kirjastojen käyttösäännöt alkaen

vaski-kirjastojen käyttösäännöt alkaen vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.6.2017 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.6.2017 alkaen. Kunnalla on oikeus laatia

Lisätiedot

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen.

Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Dnro 318/12.03.02.01.00/2015 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

MikroVara 2.0. Käyttöohje

MikroVara 2.0. Käyttöohje Tuotepalvelut 27.1.2003 1 (24) MikroVara 2.0 Tuotepalvelut 27.1.2003 2 (24) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1. Ohjelman käyttötarkoitus...3 1.2. Vaatimukset...3 2. ASENNUS...3 2.1. Asentaminen...3 2.2.

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet

Toiminnot eli käyttäytyminen. Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Toiminnot eli käyttäytyminen Tieto eli rakenteelliset ominaisuudet Olio (ks. määritelmä): rajattavissa ja yksilöitävissä oleva asia tai käsite, joka on merkityksellinen käsillä olevan tarkastelun kannalta

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen olioiden elinkaaret - tilakaavio. 21.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen olioiden elinkaaret - tilakaavio. 21.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen olioiden elinkaaret - tilakaavio 21.11.2008 Harri Laine 1 Joidenkin järjestelmien sisältömallissa on erotettavissa luokkia, joiden ilmentymien käyttäytymisen kuvaaminen, kirjaus

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Karjalan tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja Liite 6 KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Sisältö 1. Lainaaminen...2 2. Palauttaminen...3 3. Aineiston paikantaminen...4 Kirjasto...4 Työhuoneet...5

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin

Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin http://www.utu.fi/kirjasto TURUN YLIOPISTON KIRJASTO Turun yliopiston kirjastossa monta kirjastoyksikköä: aineistot, lainauskäytännöt ja aukioloajat vaihtelevat

Lisätiedot

UML -mallinnus TILAKAAVIO

UML -mallinnus TILAKAAVIO UML -mallinnus TILAKAAVIO SISÄLLYS 3. Tilakaavio 3.1 Tilakaavion alku- ja lopputilat 3.2 Tilan nimi, muuttujat ja toiminnot 3.3 Tilasiirtymä 3.4 Tilasiirtymän vai tilan toiminnot 3.5 Tilasiirtymän tapahtumat

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen

vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2014 alkaen 1 Vaski-kirjastojen käyttösäännöt Nämä käyttösäännöt koskevat kaikkia Vaski-kirjastoja. Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2014 alkaen. Kirjasto on avoin kaikille

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Harjoitustyö: Virtuaalikirjasto (VAIHE 2) Ryhmä 3 Jari Pulli, Jarkko Puranen, Anu Niemi ja Annemari Auvinen Sisällysluettelo 1 GUI-MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta tai klikkaamalla kohtaa Omat sivut.

Kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta tai klikkaamalla kohtaa Omat sivut. Omat sivut Kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta tai klikkaamalla kohtaa Omat sivut. Syötä kirjastokorttisi numero tai henkilötunnus sekä pin-koodi. Jos sinulla on edelliseen verkkokirjastoon luotu tunnus

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille 16.12.2009 1(6) Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaalle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Valmiskaupan kautta ja voit käytännössä

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, syksy 2011, laskuharjoitus 2

Ohjelmistojen mallintaminen, syksy 2011, laskuharjoitus 2 Ohjelmistojen mallintaminen, syksy 2011, laskuharjoitus 2 Viikon 2 laskareita ei pidetä mikrosaleissa, käytössä ovat opetusohjelmaan merkatut salit. Tämän viikon tehtävistä 1-6 tehdään etukäteen kotona.

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Varatusta aineistosta lähetetään karhuilmoitus heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Varatusta aineistosta lähetetään karhuilmoitus heti eräpäivää seuraavana päivänä. Hämeenkyrö: Korttimaksu: 2 euroa Noudettavien säilytys: 7 vrk 1. karhu 7 päivän kuluttua eräpäivästä, korttimaksu 2 euroa 2. karhu 21 päivän kuluttua eräpäivästä, korttimaksu 2 euroa lasku 42 päivän kuluttua

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt

VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

KÄYTTÖSÄÄNNÖT. Kaakon kaksikon kirjastojen. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot alkaen. Sivistyslautakunta xxxxxxxx

KÄYTTÖSÄÄNNÖT. Kaakon kaksikon kirjastojen. Virolahden ja Miehikkälän kirjastot alkaen. Sivistyslautakunta xxxxxxxx Kaakon kaksikon kirjastojen KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.9.2017 alkaen Sivistyslautakunta xxxxxxxx Virolahden ja Miehikkälän kirjastot Virolahden kirjasto Rantatie 9 49900 Virolahti puh. 040 7107 352 kirjasto.virolahti@virolahti.fi

Lisätiedot

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä:

LAINAUSJÄRJESTELMÄ. Kyllä. Vihermetsän lukion kirjastossa on samankaltainen, mutta monimutkaisempi lainausjärjestelmä: LAINAUSJÄRJESTELMÄ Holopaisten lukion kirjastossa on yksinkertainen kirjojen lainausjärjestelmä: henkilökunnalle laina-aika on 28 päivää, ja opiskelijoille laina-aika on 7 Alla on tätä yksinkertaista järjestelmää

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2013 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Joku hauska otu-aiheinen kuva (no ei oo pakko olla hauska) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012

Joku hauska otu-aiheinen kuva (no ei oo pakko olla hauska) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perust eet, kesäkurssi 2012 Joku hauska otu-aiheinen kuva (no ei oo pakko olla hauska) OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 Päivän ohjelma - Mythical Man Month:

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Maija Kanerva/ PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA. AKAA (= Toijala ja Viiala)

Maija Kanerva/ PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA. AKAA (= Toijala ja Viiala) Maija Kanerva/14.12.2006 PIKI KIRJASTOJEN PARAMETRIMUUTOKSET 2007 ALUSTA AKAA (= Toijala ja Viiala) laina aika kaikille aineistolajeille tai osastoille: 28 vrk myöhästymismaksu eräpäivää seuraavalta päivältä:

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta.

Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta. Hei, mä lainaisin sellasen ipadin ja miten tähän päästiin kokemuksia JYKin Sähköisen kirjan teknologia hankkeesta. Informaatikko Nina Kivinen / E-kirjat - uusi luku STKS:n e-kirjaseminaari pe 25.10.2013

Lisätiedot