KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto"

Transkriptio

1 KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen Harjoitustyön esimerkki Mauri Leppänen Markus Tuominen ja Timo Käkölä Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän Yliopisto

2 2 Esipuhe Tämän esityksen tarkoituksena on havainnollistaa UML-menetelmän soveltamista kirjastoympäristössä. Työselosteeseen on sisällytetty lyhyt tehtäväksianto kirjastojärjestelmän suunnittelemiseksi ja esimerkkejä käyttötapauskaaviosta, käyttötapauksista, luokkakaavioista, sekvenssikaavioista, tilakaavioista sekä luokkamäärityksistä analyysi- ja suunnitteluvaiheen osalta. Seloste sisältää harjoitustyöraportin kaikki olennaiset osat (tilakaavioita ei harjoitustyöhön sisälly), vaikkakin suppeampina kuin mitä opiskelijatöiltä vaaditaan. Opiskelijoilta edellytetään Microsoft Vision tai muun vastaavan välineen käyttämistä. Sisällysluettelo:. TEHTÄVÄNANTO TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS TAVOITEMÄÄRITYS KÄYTTÖTAPAUKSET KÄYTTÖTAPAUSKAAVIO KÄYTTÖTAPAUSKUVAUS: LAINAUS ANALYYSIVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAKAAVIO TIETOHAKEMISTO ANALYYSIVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS TILAKAAVIOT LAINAUSPISTE NIDE SUUNNITTELUVAIHEEN SEKVENSSIKAAVIOT ASIAKASLAINAUS PALAUTUS SUUNNITTELUVAIHEEN LUOKKAKAAVIO LUOKKAMÄÄRITYKSET... 9

3 3. Tehtävänanto.. Toimintayksikön kuvaus Kirjaston toiminta-ajatuksena on palvella kuntalaisia hankkimalla ja lainaamalla kirjoja, äänitteitä, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Kirjasto toimii opetusministeriön ja kunnan määrittelemän johtosäännön mukaisesti. Kirjasto kartuttaa kokoelmiaan uushankinnoilla myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan kirjasto suorittaa seuraavia tehtäviä. Kustantajilta saadun esitemateriaalin ja lainaajilta tulleiden toiveiden perusteella tehdään päätökset tilattavasta materiaalista. Tilaukset toimitetaan kustantajille. Materiaalin saavuttua se luetteloidaan nimekkeiksi ja niteiksi sekä sijoitetaan asianmukaiseen paikkaan. Henkilö voi päästä asiakkaaksi antamalla henkilötietonsa, jonka jälkeen hänelle annetaan henkilökohtainen lainauskortti. Asiakas voi saada niteen lainaksi määräajaksi (4 vrk kk), jonka kuluessa hänen tulee se palauttaa. Jos hänen haluamaansa nimikettä ei ole saatavilla, hän voi jättää siitä varauksen. Palauttaessaan asiakas voi uusia lainan, jos vastaavaa nimikettä ei ole kukaan muu varannut. Myöhässä olevista lainoista lähetetään asiakkaalle muistutus. Jos asiakas ei kahden muistutuksen jälkeen palauta nidettä, hän joutuu lainauskieltoon. Myöhässä olevasta palautuksesta peritään viivästyssakko, jonka voi maksaa myöhemminkin. Jos sakkosumma ylittää 5 euroa, asiakas joutuu lainauskieltoon siihen saakka, kunnes hän maksaa sakon..2. Tavoitemääritys Tietojärjestelmäprojektin tavoitteena on kehittää yleiskäyttöinen kirjaston toimintaa tukeva oliopohjainen tietojärjestelmä. Järjestelmän avulla tulee voida tallentaa nimeke-, asiakas-, lainaus, palautus- ja varaustiedot. Järjestelmän pääasiallisina käyttäjinä ovat kirjastonhoitajat. Järjestelmän tulee tukea myös asiakkaan itsenäistä tiedonhakua, lainausta ja varausta. Tätä varten käytetään asiakaspäätteitä, joista osa on varustettu myös viivakoodinlukijoilla ja turvamerkinnän poistolaitteilla. Tekninen vastuuhenkilö koulutetaan poikkeustapausten käsittelijäksi. Kirjastonhoitajat suorittavat järjestelmän avulla luetteloinnin, asiakastietojen tallennuksen ja ylläpidon, palautustietojen kirjauksen sekä sakkomaksujen vastaanoton. He voivat asiakkaan puolesta suorittaa myös tiedonhakuja, lainauksia ja varauksia.

4 4 2. Käyttötapaukset 2.. Käyttötapauskaavio Kirjastojärjestelmä Kokoelman päivitys Kortin anto Lainaus Kirjastonhoitaja Asiakaslainaus KHoitajalainaus Varaus Asiakas Palautus Tekninen vastuuhenkilö Haku

5 Käyttötapauskuvaus: Lainaus Tässä kohdassa esitetään esimerkkinä käyttötapauskuvauksesta Asiakaslainaus. Käyttötapaus: Yhteenveto: Aktorit: Edellytykset: Kuvaus: Poikkeukset: Jälkitilanne: Asiakaslainaus Asiakas lainaa omatoimisesti kirjoja, äänitteitä tai videofilmejä. Kunkin lainattavan niteen osalta järjestelmä ilmoittaa lainauksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lopuksi järjestelmä tuottaa lainattujen niteiden listan. Asiakas Asiakkaalla on voimassa oleva lainauskortti, nide on lainattavissa ja järjestelmä on toimintavalmiina. Asiakas työntää lainauskorttinsa kortinlukijaan, joka tunnistaa asiakkaan. [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu.] Jos lainauskortti on voimassa [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa.], järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan lainattavaa nidettä viivakoodinlukijan alla. Niteen kulkiessa lukijan alta järjestelmä tunnistaa sen. [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta.] Jos nide on lainattavissa [Poikkeus 4: Nide ei ole lainattavissa], järjestelmä kirjaa niteen lainatuksi asiakkaalle määräajaksi (kirja: kk, äänite: 2 vk, videofilmi: vk), poistaa magneettisen turvamerkinnän ja ilmoittaa asiakkaalle kirjauksen onnistumisesta. [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut.] Järjestelmä pyytää asiakasta kuljettamaan seuraavan niteen. Näin jatketaan, kunnes asiakas valitsee uuden lainauksen sijasta järjestelmän tarjoaman lopetustoiminnon. Tällöin järjestelmä tulostaa lainattujen niteiden otsikot ja lainausten eräpäivät. () Kortinluku ei onnistu: Järjestelmä pyytää asiakasta työntämään kortin uudelleen lukijaan; jos kolmen yrityksen jälkeenkään kortinluku ei onnistu, järjestelmä pyytää asiakasta ottamaan yhteyttä kirjastonhoitajaan. (2) Kortti ei ole voimassa: Järjestelmä ilmoittaa, että myöhästymissakkojen takia (sakkosumma > 5 e) lainausoikeus on toistaiseksi evätty. Oikeus palautetaan vasta, kun sakot on maksettu. (3) Nidettä ei tunnisteta: Jos viivakoodimuodossa olevaa tunnusta ei tunnisteta, järjestelmä pyytää asiakasta suorittamaan kuljetuksen uudelleen. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen järjestelmä kehottaa asiakasta kääntymään kirjastonhoitajan puoleen (joka voi käyttää käsisyöttöä). (4) Nide ei ole lainattavissa: Järjestelmä ilmoittaa lainauskiellosta, jos nide on lukusalikappale tai asiakkaan palauttama, mutta ei vielä palautukseksi kirjattu, tai jos nide ei ole lainattavissa jostain muusta syystä. (5) Kirjaus ei onnistunut: Jos teknisen virheen tai muun syyn takia järjestelmä ei ole onnistunut lainauskirjauksessaan, se ilmoittaa siitä asiakkaalle. Samalla tieto häiriöstä kirjataan lokiin ja välitetään tekniselle vastuuhenkilölle. Järjestelmä jää toimintavalmiiksi uutta asiakasta varten.

6 6 3. Analyysivaiheen luokkakaavio 3.. Luokkakaavio -henkilötunnus -nimi -korttinro -osoite -sakkosumma Asiakas -varauspvm. -voimassaolopvm. Varaus -luokkakooodi -kuvaus Luokka -lainauspvm -eräpäivä Lainaus -tunnus Lainauspiste -tunnus -nimi -osoite Toimipiste -nidekoodi -hankintapvm. -hankintahinta -tila Nide -nimeke# -otsikko -tekijät Nimeke tekee suorittaa tehdään tehdään -nimeke# -kpl -hinta Toimitusrivi -nimi -osoite Kustantaja -nimi -osoite Kirjasto -pvm -summa Toimitus -tilausnro -tilaaja -tilauspvm. Tilaus -nimeke# -kpl Tilausrivi.. käyttää.. kuuluu lainaus_koskee varaus koskee.. sijoitettu on.. toimii.. omistaa toim_koskee_nide.. toim_koskee_nimeke.. vastaa vastaanottaa.. kustantaa.. til_koskee.. ottaa vastaan tekee toimittaa

7 Tietohakemisto Seuraavassa on esitetty esimerkinomaisesti sanalliset kuvaukset joistakin keskeisimmistä kirjastojärjestelmän luokista ja assosiaatioista. A. Luokkia: Nimeke: Tarkoittaa yleisnimeä, jolla tarkoitetaan kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa materiaalia. Tiettyä nimekettä voi olla useampia kappaleita (= nidettä). Esim. kirja Rumbaugh ym. Object-oriented modelling and design, 99. nimeke#: yksikäsitteinen tunnus otsikko: nimekkeen otsikko tekijät: nimekkeen tekijätiedot kustantaja: nimekkeen kustantaja julkaisuvuosi: nimekkeen julkaisuvuosi Nide: Tarkoittaa yksittäistä kirjaa, videota, äänitettä, CD-levyä tai muuta vastaavaa lainattavaa kappaletta. Esim. tietty Rumbaugh ym. kirja. nidekoodi: yksikäsitteinen nidekoodi hankintapvm: hankintapäivämäärä hinkintahinta: hankintahinta tila: ilmaisee, onko nide saatavilla, lainassa vai varattuna Asiakas: Tarkoittaa kirjaston asiakkaaksi hyväksyttyä henkilöä. henkilötunnus: henkilötunnus nimi: henkilön etu- ja sukunimi osoite: henkilön kotiosoite korttinro: lainauskortin tunnusnumero sakkosumma: maksamattomista myöhästymissakoista kertynyt summa Tilaus: Tarkoittaa kirjaston toimihenkilön lähettämää pyyntöä kustantajalle toimittaa materiaalia. Tilaus voi koskea useampia nimikkeitä (vertaa Tilausrivi). tilausnro: yksikäsitteinen tilausnumero tilaaja: tilauksen tehneen henkilön nimi tilauspvm: tilauspäivämäärä Tilausrivi: Tarkoittaa tilauksen sisältämää yhtä nimikettä koskevaa toimituspyyntöä. nimeke#: nimekkeen yksikäsitteinen tunnus kpl: tilattavien niteiden kappalemäärä Lainaus: Tarkoittaa niteen luovuttamista asiakkaalle määräajaksi lainausehtojen mukaisesti (erääntymispäivään saakka). lainauspvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: lainan erääntymispäivämäärä

8 8 B. Assosiaatioita: suorittaa: Tarkoittaa asiakkaan lainauksen suoritusta. Asiakas voi tehdä useampia lainauksia, lainaus on tietenkin aina yhden asiakkaan tekemä. lainaus_koskee: Tarkoittaa, että lainauksen kohteena on (yksi) nide. Nide voi olla samanaikaisesti vain yhden lainauksen kohteena. on: Tarkoittaa, että nide on tietyn nimekkeen mukainen. Nimekkeestä voi olla useampia niteitä. til_koskee: Tarkoittaa, että tilausrivi koskee tiettyä nimikettä. Tiettyä nimikettä koskevia tilausrivejä voi olla useampia (vaikkakaan ei samassa tapauksessa). tekee: Tarkoittaa, että kirjasto tekee kustantajalle tilauksen. Kirjaston tekemiä tilauksia on useita, sen sijaan tietyn tilauksen tekee vain yksi kirjasto. toim_koskee_nimeke: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nimekettä. Tiettyä nimekettä koskevia toimitusrivejä voi olla useampia (ei kuitenkaan samassa tapauksessa). toim_koskee_nide: Tarkoittaa, että toimitusrivi koskee tiettyä nidettä. Tiettyä nidettä kohti on vain yksi toimitusrivi.

9 9 4. Analyysivaiheen sekvenssikaaviot 4.. Asiakaslainaus Seuraavassa on esitetty kuusi sekvenssikaaviota, joista ensimmäinen kuvaa normaalitapauksen ja muut viisi kuvaavat poikkeustapaukset (vrt. käyttötapauskuvaukseen). Verrattuna analyysivaiheen luokkakaavioon, näissä kaavioissa esiintyy uusia olioita (Lainausohjain, Loki ja Valvontapääte). Ne otetaan mukaan suunnitteluvaiheen luokkakaavioon. ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide kortin syöttö tarkistaasiakas haeasiakas [haeasiakas = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide Repeat: niteiden luku niteen kuljetus hoidalainaus kirjaalainattu [kirjaalainattu = 'true' OK kirjaalainaus :Lainaus [kirjaalainaus = 'true'] OK esitä OK OK, kuljeta nide End: niteiden luku lopetus kokoalainaustiedot esitä kuitti kuitti

10 0 Asiakaslainaus: [Poikkeus : Kortinluku ei onnistu] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitäkorttitoisto toistopyyntö kortin syöttö End: toistoluku = 3 Asiakaslainaus: [Poikkeus 2: Kortti ei ole voimassa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [haeasiakas = 'ei voimassa'] NO esitäeivoimassa ei voimassa Asiakaslainaus: [Poikkeus 3: Nidettä ei tunnisteta] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'false'] NO Repeat: toistolkm = 3 esitätoisto toistopyyntö niteen kuljetus End: toistoluku = 3

11 Asiakaslainaus: [Poikkeus 4: Nide ei lainattavissa] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide [kirjaalainattu = 'ei lainattavissa'] NO esitäeilainattavissa ei lainattavissa Asiakaslainaus: [Poikkeus 5: Kirjaus ei onnistunut] ASIAKAS :Lainauspiste :Lainausohjain :Asiakas :Nide :Lainaus [kirjaalainaus = 'false'] NO esitäeionnistunut ei onnistunut :Loki :Valvontapääte kirjaavirhe esitävirheilmoitus

12 2 5. Tilakaaviot Seuraavassa on esitetty selitys kahdelle tilakaaviolle, joista ensimmäinen kuvaa lainauspisteen ja toinen niteen käyttäytymistä. 5.. Lainauspiste Lainauspiste-olio luodaan joka kerta, kun lainauspisteessä oleva laite kytketään päälle. Seuraava kuvaus on tehty yksinkertaisemman herätekaavion pohjalta eli olettaen, että lainauspiste pystyy huolehtimaan myös ohjaustoiminnoista. Olion luonnin jälkeen se on aloitustilassa, eli valmiina ottamaan vastaan asiakkaan lainauskortin. Kortin sisääntyöntö saa lainauspisteessä olevan kortinlukijan lukemaan tunnuksen. Tunnus lähetetään varmistettavaksi, jonka ajaksi lainauspiste jää odotustilaan. Jos lukeminen ei onnistunut, pyydetään kortin uudelleensyöttöä. Jos varmistamisessa todetaan kortin kuuluvan lainauskiellossa olevalle asiakkaalle, siitä ilmoitetaan. Jos kortti on voimassa, ilmoitetaan valmius niteen tunnistamiseen. Asiakkaan kuljettaessa nidettä viivakoodinlukijan alapuolelta, koodi luetaan ja lähetetään lainaustietojen kirjaukseen. Kirjauksen ajaksi lainauspääte jää odotustilaan. Jos koodia vastaavaa tietoa ei löydy, pyydetään asiakasta toistamaan niteen kuljetus. Jos kolmannenkaan toiston jälkeen ei löydy oikeaa koodia, pyydetään asiakasta kääntymään henkilökunnan puoleen. Onnistuneen niteen lainauksen jälkeen lainauspiste siirtyy odottamaan uuden niteen kuljetusta. Näin toimitaan, kunnes asiakas valitsee painaa Lopetus-painiketta, jonka seurauksena käynnistetään kuitin tulostus. Sen jälkeen lainauspiste palaa aloitustilaan.

13 3 do: pyydä toistoa Aloitustilassa kortin syöttö / lue korttitunnus [ei onnistunut] do / pyydä lainauskortti kortin syöttö / lue korttitunnus [onnistui] do: pyydä toistoa ei OK Varmistamassa do / tarkista asiakas ei OK do: ilmoita lainauskielto OK do: tulosta kuitti Lopetus Valmis niteen tunnistamiseen do / ilmoita valmius OK niteen kuljetus / lue koodi do: pyydä kääntymään henkilökunnan puoleen Lainausta kirjaamassa do / hoida lainaus ei OK [toistokerta > 3] ei OK [toistokerta <= 3] do: pyydä toistoa

14 Nide Nide-olio luodaan niteen saavuttua luetteloinnin yhteydessä. Tällöin siihen tallennetaan niteen yksilöivät tiedot (mm. niteeseen teipattu nidekoodi) ja sijaintitiedot (ts. toimipiste). Nide on tämän jälkeen lainattavissa. Lainauksen yhteydessä nide siirtyy lainassa tilaan. Kun nide palautetaan, sen kunto tarkistetaan ja jos on aihetta, nide korjataan. Jos nide on varattu, palautuksesta ilmoittavan viestin kirjoitus käynnistetään ja nide siirretään odotustilaan. Varaajalla on mahdollisuus niteen lainaukseen viikon sisällä; jos hän ei sitä tee, siirtyy nide yleisesti lainattavien joukkoon. Jos nide on hävinnyt, korvauskäsittelyn jälkeen sen tiedot hävitetään. Samoin menetellään, jos nide on vahingoittunut käyttökelvottomaksi. Aika-ajoin poistetaan kirjaston valikoimasta vanhentuneita tai kuluneita niteitä, jolloin myös niiden tiedot hävitetään. Nide lainassa tila on kuvattu yksityiskohtaisemmin alitilakaaviossa. Laina-ajan kuluttua umpeen, nide siirtyy karhuamistilaan. Jos nidettä ei ole palautettu puolen vuoden jälkeenkään, nide todetaan hävinneeksi. Laina-aikana asiakas voi uusia lainan ns. jatkolainana sillä ehdolla, ettei sitä ole kukaan varannut.

15 5 Nide luetteloinnissa saapui / kirjaa saapuneeksi do / luetteloi poistetaan / kirjaa poistetuksi Nide lainattavissa [aika > vk] lainaa / kirjaa lainaus ei häviäminen / kirjaa hävinneeksi Nide lainassa palautus / kirjaa palautetuksi do: onko kunnossa? häviäminen / kirjaa hävinneeksi on lainaa / kirjaa lainaus do: onko varattu? Nide hävinnyt on / ilmoita varaajalle ei / kirjaa tila Varaajaa odottamassa Nide korjattavana Nide lainassa jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] jatkolainaus / kirjaa lainaus [ei varausta] aika > vk / lähetä karhu 2 Lainassa laina-ajalla aika ummessa / lähetä karhu Nidettä karhutaan palautus / kirjaa palautetuksi aika > 6 kk häviäminen / kirjaa hävinneeksi

16 6 6. Suunnitteluvaiheen sekvenssikaaviot 6.. Asiakaslainaus :kortinlukija :viivakoodinlukija :näyttö :nide :lainausohjain :asiakas :varaus :kirjoitin kortinsyöttö tarkistaasiakas(korttinro) haeasiakas(korttinro) esitäok(korttinro) asiakastiedot Repeat: nappia painettu niteen kuljetus hoidalainaus(nidekoodi) haenide(nidekoodi) näytänideok(nidekoodi) kirjaalainaus() niteen tiedot :lainaus kirjaalainattu() ilmoitasuoritettu() suoritettu poistavaraus(varaus_ref) End: nappia painettu :nappi painallus kokoalainaustiedot tulostakuitti(nimi, nidekoodi...)

17 Palautus :viivakoodinlukija palautus niteen tiedot palautus OK :näyttö :nide :lainaus :nimeke :asiakas :varaus :kirjoitin hoidapalautus(nidekoodi) :palautusohjain haenide(nidekoodi) näytäok(nidekoodi) poistalainaus() kirjaapalautettu haevaraus(nimeke#) [haevaraus = 'löytyi'] OK haenimeke(nimeke_ref) haeasiakas(asiakas_ref) kirjaavaratuksi() tulostasaapumisilmoitus(nimeke#, otsikko, nimi, osoite...) näytäok

18 8 7. Suunnitteluvaiheen luokkakaavio Seuraavassa on esitetty se osa suunnitteluvaiheen luokkakaaviosta, jonka sisältämien luokkien oliot osallistuvat edellisessä kohdassa kuvattuun Lainaus- ja Palautus-toimintaan. Luokkakaavio täydentyisi muiden käyttötapausten mallintamisen myötä. Nappi Viivakoodinlukija Kortinlukija Näyttö Kirjoitin +esitäok() +näytänideok() +ilmoitasuoritettu() +näytäok() +tulostakuitti() +tulostasaapumisilmoitus() Lainausohjain Palautusohjain 0.. +tarkistaasiakas() +hoidalainaus() +kokoalainaustiedot() hoidapalautus() Nide Lainaus Asiakas Varaus Nimeke -nidekoodi -hankintahinta -hankintapvm -tila -nimeke_ref -varaus_ref -lainaus_ref +haenide() +kirjaalainattu() +kirjaavarattu() +kirjaapalautettu() lain_koskee -asiakas_ref -nide_ref -lainapvm -eräpäivä -jatkolaina +kirjaalainaus() +poistalainaus() suorittaa -henkilötunnus -nimi -osoite -korttinro -sakkosumma +haeasiakas() on tekee -asiakas_ref -nimeke_ref -varauspvm -voimassaolopvm +haevaraus() +poistavaraus() var_koskee -nimeke# -otsikko -tekijät -vuosi -kustantaja +haenimeke()..

19 9 8. Luokkamääritykset LUOKKA: Lainaus Kuvaus: tarkoittaa kirjastoasiakkaan tekemää niteen lainausta määräajaksi. Attribuutit: asiakas_ref: viiteattribuutti asiakkaaseen nide_ref: viiteattribuutti niteeseen lainapvm: lainauspäivämäärä eräpäivä: eräpäivämäärä jatkolaina: arvot (0,,2) osoittavat, kuinka mones jatkolaina on kysymyksessä Operaatiot: kirjaalainaus(asiakas_ref, nide_ref, tyyppi): tallentaa lainausta koskevat tiedot; lainauspäivämäärä saadaan järjestelmäajasta ja eräpäivä lasketaan 2 vk kk päähän (lainattavan niteen tyypistä riippuen) lainauspäivämäärästä poistalainaus(lainaus_ref): poistaa Lainaus-olion, jonka tunnistin on saatu Palautusohjain-olion hakemana vastaavasta Nide-oliosta; palauttaa tiedon onnistumisesta / epäonnistumisesta. LUOKKA: Palautusohjain Kuvaus: tarkoittaa ohjausluokkaa, jonka velvollisuutena on huolehtia niteen palautuksen vaatimista toimenpiteistä palautettavan niteen koodin tarkistamisesta aina saapumisilmoituksen tulostuttamiseen asti. Attribuutit: viiteattribuutteja niteeseen, nimekkeeseen ja asiakkaaseen Operaatiot: hoidapalautus(nidekoodi): luodaan uusi Palautusohjain-olio, joka alkaa suorittaa seuraavia tehtäviä: () Olio lähettää viestin (haenide) Nide-oliolle sen tarkistamiseksi, onko parametrina välitetty nidekoodi oikea; samalla se tallentaa viiteattribuuttinsa arvoksi osoittimen oikeaan Nide-olioon. (2) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) nidekoodin hyväksymisestä. (3) Olio lähettää Lainaus-oliolle viestin (poistalainaus) vastaavan lainaustiedon poistamiseksi (käyttäen Nide-oliossa olevaa lainaus_ref-attribuuttia hyväkseen). (4) Olio lähettää Nide-oliolle viestin (kirjaapalautettu) sen Tila-attribuutin muuttamiseksi. (5) Olio lähettää Varaus-oliolle viestin (haevaraus) sen selvittämiseksi, onko ko. nimikettä koskevia varauksia; jos on, Varaus palauttaa asiakas_ref-arvon. (6) Olio lähettää Nimeke-oliolle viestin (haenimeke) nimekkeen otsikkotietojen saamiseksi. (7) Olio lähettää Asiakas-oliolle herätteen (haeasiakas) saadakseen selville varauksen suorittaneen asiakkaan tiedot (8) Olio lähettää palautunutta nidettä vastaavalle Nide-oliolle viestin (kirjaa- Varatuksi) niteen merkitsemiseksi varatuksi asiakkaalle. (9) Olio lähettää Kirjoitin-oliolle viestin (tulostasaapumisilmoitus) saapumisilmoituksen tulostamiseksi varauksen tehneelle asiakkaalle. (0) Olio lähettää Näyttö-oliolle viestin (näytäok) palautustoimenpiteen onnistumisesta. () Olio tuhoaa itsensä em. tehtävien onnistuneen suorituksen jälkeen, koska olio on tilapäisluonteinen.

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI Käyttöohje 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Sisällys 1. TOIMITUSSISÄLTÖ 4 2. SEMEL IWL286 NÄYTTÖ, NÄPPÄIMISTÖ JA KORTINLUKIJAT 5 2.1 Näytön ikonit ja informaatio 5 2.2

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt. 1.1.2013 alkaen Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 1.1.2013 alkaen VASKI-kirjastojen käyttösäännöt VASKI-kirjastoihin kuuluvat Turun, Kaarinan, Laitilan, Naantalin, Paimion, Raision ja Uudenkaupungin kaupunginkirjastot sekä

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE

OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE OMA KIRJANI BoD :N KAUTTA TIETOA KIRJAILIJOILLE OLEN OLLUT INNOSTUNUT KIRJOITTAMISESTA JO PITKÄÄN, NYT SAIN JULKAISTUA OMAN KIRJANI WWW.BoD.FI 2/ HYVÄ KIRJAILIJA, BoD tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa

Lisätiedot