VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

2

3

4 SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20

5 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖ 24 TUOTANTO JA MERIHENKILÖSTÖ 26 TURVALLISUUS 28 YMPÄRISTÖ 30 HALLITUS 32 JOHTO 34 TILINPÄÄTÖS LAIVASTO 48 3

6 ARVOT, MISSIO JA VISIO 4

7 MISSIOMME Tuotamme ja kehitämme tehokkaita palvelukokonaisuuksia jäänmurto-, väyläpalvelu-, offshore-, lauttaliikenne- ja hoitovarustamoasiakkaille. Itämeri ja arktiset alueet ovat päämarkkinapaikkamme. ARVOMME Asiakaslähtöinen Palvelumme tukevat asiakkaittemme toimintaa. Olemme asiakkaalle yhteistyökumppani, joka toimii turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti. Tehokas Teemme työtä suunnitelmallisesti, priorisoiden ja viivyttelemättä. Huomioimme työmme merkityksen osana suurempia kokonaisuuksia. Tehostamme jatkuvasti toimintatapoja, työmenetelmiä, yhteistyötä, tiedonkulkua ja kannattavuutta. Kannustava Ihminen on organisaatiossamme pääosassa, ja jokaisen työpanos on arvokas. Kannustamme toisiamme ja annamme kaikille mahdollisuuden kehittää itseään. VISIOMME Paras palveluntarjoaja Olemme toimialojemme johtava palveluntuottaja markkina-alueillamme. 5

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JATKUVA KEHITTÄMINEN LUO PERUSTAN ASIAKASTYYTYVÄISYYDELLE 6

9 Esko Mustamäki Finstaship on toiminut liikelaitoksena neljä vuotta. Tänä aikana toimintamme on kehittynyt huomattavasti. Vuonna 2004 noin 80 prosenttia liikevaihdostamme tuli siirtymäkaudelle sovittujen neuvottelusopimusten pohjalta. Vuonna 2007 lähes 60 prosenttia liikevaihdosta tuli kilpailluilta markkinoilta, ja tästä valtaosa ulkomailta. Toimimme hyvin erilaisilla markkinoilla. Näin ollen asiakkuutemmekin ovat erilaisia. Offshore-markkinat ovat globaalit, ja kilpailu siellä on kovaa. Sopimukset ovat lyhyitä, ja asiakkaat vaihtuvat usein. Samanaikaisesti Finstashipin tulos on kehittynyt positiivisesti. Vuonna 2007 kaikki liiketoiminnot paransivat operatiivista tulostaan. Finstashipin eri liiketoimintojen kilpailukyky ei kuitenkaan ole kehittynyt tasaisesti. Vuoden 2007 hyvä tulos oli lähes kokonaan offshore-liiketoiminnan ansiota. Tästä syystä meidän on jatkettava toimenpiteitä Itämeritoimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Jäänmurto-, väylä- ja lauttaliikennepalvelut toimivat sitä vastoin kotimaan markkinoilla, ja niillä on pääasiakkaina joko Merenkulkulaitos, Tiehallinto tai Suomen ympäristökeskus. Kaikkien näiden palvelujen markkinat ovat vähitellen siirtyneet avoimen kilpailun piiriin. Kaikki asiakkaamme ovat meille yhtä tärkeitä. Siksi haluamme kehittää asiakkuuksiamme ja olemme kiinnostuneita tietämään, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme. INVESTOINTIPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA Laivaston ikääntymisen vuoksi meidän on välttämätöntä aloittaa laivastomme uusiminen lähivuosina. Tehtävä on suurista investointitarpeista johtuen haasteellinen. Sen läpivienti edellyttää muutosta tilaajien kilpailutuskäytännössä: sopimuskausien pitää olla riittävän pitkiä, jotta uudisrakennuksen tilaaminen olisi perusteltua. ERILAISIA PALVELUJA ERILAISILLE ASIAKKAILLE Asiakkaamme ovat ratkaisevassa asemassa liikevaihdon kasvun ja positiivisen tuloskehityksen kannalta. Asiakkaittemme luottamus ja positiiviset ostopäätökset ovat mahdollistaneet kasvumme, mistä olemme kiitollisia. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KEHITTÄMISEN TYÖKALUKSI Teetimme vuoden 2007 aikana asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka ensimmäistä kertaa kattoi kaikki Finstashipin palvelut. Asiakkaiden mielikuva Finstashipistä vaihteli toimintaalueesta riippuen. Tutkimus toi esiin paljon positiivisia asioita, joista voimme olla ylpeitä, mutta yhtä lailla asioita, joissa meillä on parannettavaa. Eniten kiitosta saimme turvallisuusohjeiden ja sääntöjen noudattamisesta, ainutlaatuisesta tekniikasta, hyvämaineisuudesta sekä ympäristövastuullisuudesta. Kehityskohteiksi nousivat innovatiivisuus, nykyaikaisuus sekä asiakaslähtöisyys. Haasteista huolimatta Finstashipin tulevaisuus näyttää hyvältä. Kiitän asiakkaitamme, sidosryhmiämme sekä henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta. 7

10 JÄÄNMURTOPALVELUT LUOTETTAVAA JÄÄNMURTOA JA ERIKOISOSAAMISTA Finstashipin vuosikymmenien mittainen talvimerenkulun tuntemus ja maailman vahvimpiin kuuluva jäänmurtolaivasto varmistavat laivaliikenteen sujumisen Suomen merialueilla talvioloissa. Jäänmurtopalvelut kattavat alusten avustamisen jäissä, reitityksen suunnittelun sekä siihen liittyvän liikenteen ohjauksen. Kalustoon kuuluu viisi perinteistä jäänmurtajaa ja kolme monitoimimurtajaa. Finstashipin jäänmurtopalveluiden päämarkkina-alue on pohjoinen Itämeri. Rautaiselle ammattitaidolle on kasvavaa kysyntää myös arktisissa jäänmurtotehtävissä. Jäänavigointipalvelujen kysyntä Suomenlahdella kasvaa ympärivuotisen tavaraliikenteen lisääntymisen myötä. 8

11 JÄÄNMURTO ON OSA SUOMALAISTA INFRASTRUKTUURIA Vuoden 2007 jäänmurtotoiminta muodostui Merenkulkulaitokselle tehdystä työstä solmitun sopimuksen mukaisesti. Merenkulkulaitoksella on sopimusoptio myös kahdelle seuraavalle jäänmurtokaudelle, joista kausi on ensimmäinen. Sopimus kattaa kahdeksan jäänmurtajan aikarahtauksen Suomen merialueilla tarvittaviin jäänmurtotehtäviin. osapuolille kustannustehokkain vaihtoehto ja antaisi Finstashipille nykyistä joustavammat mahdollisuudet rahdata osa jäänmurtajista offshore-toimintaan erityisesti leutojen talvien aikana. Pidemmät sopimuskaudet parantaisivat myös uusien yrittäjien valmiuksia tulla mukaan kilpailuun. Talvi oli normaalia huomattavasti leudompi. Varsinainen jäänmurtotoiminta alkoi jäänmurtaja Kontion lähtiessä Perämerelle. Se myös palasi viimeisenä Helsingin Katajanokalle Talvi alkoi sekin poikkeuksellisen leutona. Jäänmurtaja Otso lähti Perämerelle vuoden viimeisenä päivänä. Merenkulkulaitos seuraa jäänmurtotoiminnan laatua asettamiensa palvelutasovaatimusten avulla. Finstashipin toiminnan laatu vuonna 2007 ylitti sille asetetut vaatimukset: keskimääräinen odotusaika oli 3,2 tuntia (palvelutasovaatimus enintään 4 tuntia) sekä läpipäässeiden osuus ilman odotusta 92,8 % (palvelutasovaatimus %). TURVALLISUUTTA SUOMENLAHDEN KASVAVAAN LIIKENTEESEEN Meriliikenne Suomenlahdella kasvaa voimakkaasti, ja yhä useammat tankkerit kuljettavat öljyä kaikkina vuodenaikoina. Huoli Suomenlahden kasvavan liikenteen mukanaan tuomista riskeistä on yhteinen. Finstaship edistää omalta osaltaan talvimerenkulun turvallisuutta osakkuusyhtiö Ice Advisors Oy:n kautta sekä tarjoamalla ICETRAIN-jäänavigointikoulutusta yhteistyössä muiden suomalaisten talvimerenkulun asiantuntijoiden kanssa ja osallistumalla aktiivisesti alan kansainvälisiin seminaareihin. KILPAILUTILANTEESEEN ODOTETAAN MUUTOKSIA Koska Merenkulkulaitoksen kanssa solmittu sopimus perustuu aikarahtaukseen, jäänmurtajien on pysyttävä käyttövalmiina Suomessa koko talvikauden. Finstashipin pyrkimyksenä on päästä pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin. Se olisi kaikille AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 22,0 24,2 Operointipäivät

12 10

13 Asiakasesittely Merenkulkulaitos on merenkulun turvallisuudesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, talvimerenkulun avustamisesta ja yhteysaluspalveluista vastaava viranomainen. Tarvitsemansa tuotannolliset palvelut se hankkii kilpailuttamalla eri palveluntuottajia. SUOMEN VIENNIN TURVAAMINEN ON YHTEINEN TEHTÄVÄ Merenkulkulaitoksen talvimerenkulun johtaja Ilmari Aro sanoo, että yksi laitoksen tärkeimmistä lakivelvoitteisista tehtävistä on talvimerenkulun turvaaminen Suomen merialueilla. Velvollisuutemme on huomioida Suomen vientiteollisuuden tarpeet ja huolehtia siitä, ettei laivaliikenteeseen talviaikaan synny riskitilanteita. Liikenteen on sujuttava. Tämän teemme yhteistyössä Finstashipin kanssa. Päävastuu jäänmurtopalvelun tasosta on Finstashipillä. Liikenne- ja viestintäministeriön taholta on tullut vaatimuksia jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisesta. Tilanne on ristiriitainen, sanoo Aro. Jotta kilpailua syntyisi, tarvittaisiin paljon uusia jäänmurtajia ja uusia toimijoita. Toisaalta nykyiset talvet eivät juuri kannusta investoimaan talvimerenkulkuun. Vanhaa tonnistoa uudistettaessa kilpailutus on ajankohtaista. Uusi murtaja tarvitsee pitkän sopimusajan kalliin investoinnin jakamiseksi useille vuosille, ja silloin kilpailut on taas kilpailtu pitkäksi aikaa. Yhteistyö Finstashipin kanssa sujuu Ilmari Aron mielestä hyvin, ja sitä voidaan entisestään tehostaa molemminpuolisella avoimuudella. Avoimuus lisää luottamusta, tuo pitkässä juoksussa kustannussäästöjä ja vähentää riskejä puolin ja toisin. Viereisellä sivulla Merenkulkulaitoksen talvimerenkulun johtaja Ilmari Aro (vas.) ja Finstashipin jäänmurtoyksikön johtaja Atso Uusiaho. 11

14 VÄYLÄPALVELUT JOUSTAVIA PALVELUKOKONAISUUKSIA YMPÄRI VUODEN 12

15 Finstashipin väyläpalveluiden tehokkaalla kalustolla merellä työskenteleminen onnistuu läpi vuoden. Yksiköllä on yhdeksän monitoimialusta, joiden henkilöstö on erikoistunut vesiliikenteen infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnostamiseen. Alukset on varustettu öljyntorjuntalaitteilla. Vuoden 2007 aikana väylänhoitotehtävien kysyntä pieneni edellisvuodesta. Tämä johtui väylänhoitoon liittyvien töiden absoluuttisesta vähenemisestä. PINTAA SYVEMMÄLLE Vuoden 2007 aikana kehitettiin uusi palvelukokonaisuus WaterAreaManagement, joka tarjoaa kokonaispalvelua muun muassa viranomaisille, satamille tai merirakentajille maantieteellisesti tai prosessikohtaisesti. Esimerkiksi satamalle voidaan tarjota kaikki satama-altaassa tehtävät työt. Palvelua esiteltiin Pietarin messuilla syksyllä 2007, ja vuoden 2008 haasteena on palvelun laajempi markkinointi. Finstashipin pyrkimyksenä on laajentaa väyläpalvelujen liiketoimintaa koko Itämeren alueelle ja päivittää aluskalustoa nykyistä laajempaa käyttöä varten. Uusien palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisratkaisuja, joissa Finstaship toimii vastuullisena kokonaistoimittajana. MERIRAKENTAMISTA JA TUTKIMUSTYÖTÄ VALMIINA ÖLJYNTORJUNTAAN Väyläpalveluiden yhdeksän monitoimialusta ovat valmiudessa öljyntorjuntatehtäviin koko merialueella Haminasta Kemiin. Öljyntorjuntavalmiuspalveluiden sisältö vasteaikoineen määritellään Fintashipin ja SYKEn välisessä sopimuksessa. Öljyntorjuntatilanteessa johtovastuu on Suomen ympäristökeskuksella. Väyläpalveluiden suurin asiakas vuonna 2007 oli Suomen ympäristökeskus (SYKE), jolle tarjottava öljyntorjuntapalvelu sisälsi alusten teknisen ja operatiivisen valmiuden. Muita työtehtäviä olivat väylänhoitotyöt, ice management -palvelut, jäänmurto, kuljetukset, merirakennus ja merenpohjatutkimukset. Marraskuussa 2007 Finstaship solmi yhteistyösopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. Sopimuksen myötä Finstaship voi tarjota asiakkailleen yhä monipuolisempia palvelukokonaisuuksia, mm. merenpohjatutkimuksia merirakentajille. AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 3,7 4,1 Operointipäivät

16 YHTEINEN VASTUU MERELLISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikön tarkastaja Jouko Pirttijärvi ja yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki sanovat, että Finstaship-yhteistyössä korostuu yhteinen vastuu öljyvahinkojen torjunnasta. Finstashipin monitoimialusten sisään rakennetut öljynkeräysjärjestelmät edustavat alan kärkeä raskaiden öljyjen keräämisessä avomerellä. Jatkuvasta öljyntorjuntavalmiudesta on sovittu SYKEn kanssa solmitussa sopimuksessa. Pirttijärven mukaan sopimusta on noudatettu kiitettävästi, ja mm. vuonna 2007 järjestetyssä hälytysharjoituksessa valmius todettiin hyväksi. Kukkamäki toteaa yhteydenpidon Finstashipin kanssa olevan tiivistä. Voimassa olevan sopimuksen soveltamista tarkastellaan yhteistuumin. Tavoitteena on, että sopimus turvaa pitkäjänteisen toiminnan ja hyvän torjuntavalmiuden. SYKE panostaa öljyntorjunnan osaamisen säilyttämiseen vuosittain toistuvilla harjoituksilla. Finstashipin alukset ovat olleet mukana myös Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa järjestetyissä harjoituksissa. Yhteinen haasteemme on, ettei valmiuksista vaikeissakaan oloissa tingitä, Pirttijärvi painottaa. Viereisellä sivulla SYKEn ympäristövahinkoyksikön tarkastaja Jouko Pirttijärvi (oik.) ja Finstashipin väyläpalvelujen johtaja Kai Valtari. 14

17 Asiakasesittely Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. SYKEn ympäristövahinkoyksikkö vastaa mm. torjuntatoimista merialueilla ja öljyvahinkotilanteiden päivystyksestä. 15

18 LAUTTALIIKENNE TYÖTÄ YHTEISTEN ASIAKKAIDEN HYVÄKSI 16

19 Saaristomerellä liikkuville Finstaship on tuttu ja turvallinen yhteyksien tekijä. Finstashipin Saaristovarustamon 11 yhteysalusta poikkeaa päivittäin yli sadassa laituripaikassa kuljettaen ympärivuotisesti lähes matkustajaa ja ajoneuvoa saarelta toiselle. Vuosi 2007 toteutui tavoitteiden mukaan. Liikennemäärät kasvoivat erityisesti Hiittisten ja Iniön reiteillä, kun Tiehallinnon kanssa tehdyn sopimuksen myötä yhteysalukset Aura ja Aurora alkoivat toimia tielauttoina, osana yleistä tieverkkoa. AMMATTITAITOON KUULUU AITO PALVELUHENKI Finstashipin vahvuuksia ovat suorituskykyiset alukset sekä ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö. Toiminta on katkotonta, säännöllistä ja luotettavaa vaikeissakin olosuhteissa. Alusten miehistöillä on läheinen suhde asiakkaisiin, ja niin laivat kuin henkilöstö ovat saaristossa erittäin pidettyjä. Aktiivinen yhteydenpito alueen kuntiin ja niiden edustajiin tuo arvokasta tietoa palvelun kehittämiskohteista tulevaisuudessa. Finstashipin tavoitteena on toimia kautta linjan sopimuskumppanien eduksi. He odottavat kuljetuspalvelujen tarjoajan olevan turvallinen, edullinen ja luotettava. Liikevaihdosta suurin osuus syntyi Merenkulkulaitokselle aikarahdatun kaluston kautta. Kuutta yhteysalusreittiä koskevat sopimukset uusittiin siten, että liikenne jatkuu nykylaajuudessaan vuosien loppuun. Rengastien voimassa olevaan sopimukseen tehdyn täsmennyksen myötä liikennöinnistä maksetaan tuntihinnan sijaan kiinteä korvaus, ja liikennetulot jäävät Finstashipiin. Tämä muutos kannustaa kehittämään Finstashipin palveluita entistä asiakaslähtöisempään suuntaan alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteysalus Bergö myytiin Norjan vankeinhoitolaitokselle rajoitetun saaristoon soveltuvuutensa vuoksi. AVAINLUVUT Matkustajia Ajoneuvoja Liikevaihto milj. 6,8 5,9 17

20 18

21 Asiakasesittely Lauttaliikenteen hoito on yksi niistä palveluista, jotka Tiehallinto hankkii avoimilta markkinoilta. Suomen maanteillä on 42 lauttapaikkaa ja lauttavälien yhteenlaskettu pituus on yli 40 km. ASIAKASLÄHTÖISYYS ON AVAINSANA Kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen Turun tiepiiristä kertoo vuoden mittaisen yhteistyön Finstashipin kanssa sujuneen erittäin kitkattomasti ja vastuun saariston liikennöitävyydestä olevan yhteinen. Vuonna 2007 Tiehallinto osti osan lauttaliikenteen hoitopalveluista Finstashipiltä, kun yhteysalusreitit Kustavi Iniö ja Kasnäs Hiittinen siirtyivät Merenkulkulaitokselta Tiehallinnon vastuulle, osaksi maantieverkkoa. Kahden vuoden mittaisessa sopimuksessa on optiot seuraavalle kolmelle vuodelle. Timo Laaksosen mukaan jatkossa pyritään pitkäkestoisiin sopimuksiin, jotka luovat palveluntuottajille mahdollisuuden kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Palveluntuottajan asiakaslähtöisyys on yksi valintakriteereistämme. On tärkeää, että palvelu toteutuu loppukäyttäjälle asti hänen etunsa mukaisesti. Finstaship osaa asiansa ja tuntee vastuunsa. Yhteistyössämme toteutuu juuri sellainen kumppanuus, jota palveluntuottajan toiminnassa arvostamme. Viereisellä sivulla kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen Turun tiepiiristä (vas.) ja Finstashipin lauttaliikennepalvelujen johtaja Veijo Hiukka. 19

22 OFFSHORE-PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISIÄ OFFSHORE-PALVELUJA 20

23 Offshore-toiminta perustuu kolmen monitoimimurtajan, Fennican, Nordican ja Botnican käyttöön jäänmurtokauden ulkopuolella. Alukset soveltuvat hyvin erilaisiin offshore-tehtäviin, kuten vedenalaisiin rakennus- ja huoltotöihin sekä putkien ja kaapeleiden laskuun. Asiakkaat, joille aluksia rahdataan, ovat pääasiassa öljy- ja kaasuyhtiöitä tai niille huoltoja rakennustöitä tekeviä yrityksiä. Offshore-markkinoilla on kasvava kysyntä arktisesta osaamisesta. Finstashipillä on vahva asema näillä markkinoilla, koska arktisten olosuhteiden erityisosaamisen lisäksi monitoimimurtajien tekniset ominaisuudet ovat ainutlaatuisia. Alukset ovat jäänmurtajan ja offshore-aluksen yhdistelmiä, ja niiden toimintakyky ja turvallisuustaso ovat huippuluokkaa. Vuoden 2008 näkymät ovat positiivisia. Kevään koittaessa MSV Fennica matkaa takaisin Alaskan vesille. Nordican offshore-työt jatkuvat jäänmurtokauden jälkeen Pohjanmerellä. Myös Botnican rahtausnäkymät ovat erittäin hyvät seuraaville vuosille. PALVELUA KEHITETÄÄN ASIAKASTA KUUNNELLEN Finstashipin asiakastyytyväisyyskyselyssä yhtenä osa-alueena oli offshore-toiminta. Kyselystä saadun runsaan palautteen pohjalta on alettu kehittää asiakaslähtöisempiä ja asiakkaan toimintaa tukevia palveluja. Vuoden 2007 offshore-kausi oli vilkas ja toiminnan osuus Finstashipin liikevaihdosta huomattava. Monitoimimurtajat Botnica ja Nordica työskentelivät pääasiassa Pohjanmerellä. Kolmivuotinen sopimus Shellin kanssa Alaskassa suoritettavasta työstä käynnistyi toukokuussa. ARKTISTEN ALUEIDEN ERIKOISOSAAJA Monitoimimurtaja Fennica ja Finstashipin rahtaama norjalainen Tor Viking -jäänmurtaja työskentelivät Shellille Alaskan pohjoisrannikolla heinäkuun alusta marraskuun loppuun toimien asuntoaluksina ja suorittaen ns. ice management -työtä. Yhteistyö Shellin kanssa vahvistaa Finstashipin asemaa arktisten alueiden erityisosaajana strategian mukaisesti. AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 39,7 27,0 Operointipäivät

24 TYÖSKENTELEMME TIIMINÄ Shell Exploration & Production Co:n projektipäällikkö Suman Muddusetti kertoo yhtiön aloittaneen offshoretoiminnan suunnittelun Alaskassa Beaufortin merellä vuonna Kun yhtiössä kartoitettiin operaatioissa tarvittavia ice-management- ja ankkurointipalvelujen tarjoajia, Finstashipiin otettiin yhteyttä saman vuoden aikana. Tiedossamme oli Finstashipin pitkä jäänmurtokokemus Itämerellä, offshore-toiminta Pohjanmerellä ja suorituskykyiset monitoimialukset, jotka soveltuisivat niin ice-management-tehtäviin kuin ankkurointialuksiksi. Nämä olivat tärkeimmät syyt, miksi käännyimme Finstashipin puoleen, Muddusetti perustelee. Keskustelut johtivat vuoden 2006 lopussa solmittuun kolmen vuoden sopimukseen kahden monitoimimurtajan rahtauksesta Alaskan rannikolle vuodesta 2007 alkaen. Yhteistyö on sujunut Muddusettin mukaan suunnitelmien ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. Olemme työskennelleet alusta asti tiiminä ja vuoropuhelu on avointa. Finstaship on osoittanut erinomaista kykyä päästä tuloksiin nopeasti ja asiantuntevasti. Arvostan heidän kykyään ymmärtää projektimme vaatimukset ja tarpeet sekä periksiantamatonta otettaan tarttua haasteisiin. Tästä esimerkkinä Muddusetti mainitsee tilanteen, jossa USAn ympäristönsuojeluvirastolta EPAlta (Environmental Protection Agency) tiedot aluksille asetetuista päästövaatimuksista saatiin projektin aikataulutuksen kannalta aivan viime hetkillä. Finstashipin vahvan teknisen ja projektinhallintaosaamisen sekä ongelmaan paneutumisen ansiosta tilanne ratkesi niin, että alukset pääsivät aloittamaan työt sovittuun aikaan ja vaatimusten mukaisesti, Muddusetti kiittelee. 22

25 Asiakasesittely Maailman suurimpiin energia-alan yhtiöihin lukeutuva Shell aloitti vuonna 2005 offshore-toiminnan Alaskassa. Öljyn ja kaasun etsintää ja tuotantoa Beaufortin merellä toteuttaa Shell Exploration & Production Co., jonka Alaskan toimipiste on Anchoragessa. Monitoimimurtajien soveltuvuus arktisiin oloihin on Muddusettin mielestä ollut erinomainen. Korkeasta iästään huolimatta alukset ovat täyttäneet niille asetetut kovat vaatimukset. Miehistö on ammattitaitoista, ja se on sopeutunut työskentelyoloihin ja erilaiseen työrytmiin. Mielestäni Finstashipin toimintatavalle kautta linjan on ominaista joustavuus ja asiakaskeskeinen ajattelu, Suman Muddusetti tiivistää ensimmäisen vuoden kokemuksiaan yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalla Shell Exploration & Production Co:n projektipäällikkö Suman Muddusetti ja offshore-liiketoimintayksikön johtaja Sari Kanerva. 23

26 HENKILÖSTÖ 24

27 Finstashipin palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 487 henkilöä (522), joista merihenkilöstöä oli 442 (482) ja toimihenkilöitä 45 (40). Koko henkilöstöstä määräaikaisia työntekijöitä oli yhteensä 10 henkilöä (20), joista merihenkilöstöä oli 6 ja toimihenkilöitä 4. Henkilöstön keski-ikä vuoden 2007 lopussa oli 47,7 vuotta (47,5). Osa-aikaeläkeläisiä oli 28 (28). mille sekä esimiehille järjestettiin aiheeseen liittyvää koulutusta. Strategisena tavoitteena on, että kehityskeskustelut kattavat vuonna 2008 jo 90 % henkilöstöstä. Syksyllä suoritettiin henkilöstökysely toisen kerran Finstashipin historiassa. Aiempi kysely suoritettiin vuonna Kyselyyn vastasi 65,6 % henkilöstöstä. Vuoden 2007 aikana merihenkilöstöstä lomautettiin yhteensä 41 henkilöä. Syynä lomautuksiin olivat hoitoalustoiminnan supistuminen, kevät- ja kesäkauteen painottuva kausiluonteinen työ sekä jäänmurtaja Avun myyminen. Vuoden lopussa lomautettuina oli 13 työntekijää. Finstashipin työterveyshuollon toiminnassa korostetaan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitystä. Henkilöstön omaehtoista liikuntaa tuettiin liikuntaseteleiden avulla. HENKILÖSTÖN, OSAAMISEN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN Finstashipin työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella. Henkilöstön moniosaamista lisätään työssä oppimisen ja jatkokoulutuksen avulla. AVAINLUVUT Henkilöstöä keskimäärin Liikevaihto / hlö, Henkilöstön kokonaispoistuma, % 7,0 11,4 Henkilöstön tulovaihtuvuus, % 1,6 0,7 Vuonna 2007 pääosa Finstashipin koulutuksesta oli lakisääteistä tai muuta toimialan määräysten edellyttämää koulutusta. Merihenkilöstö osallistui aktiivisesti monitoimimurtajissa vaadittavaan palo- ja pelastautumiskoulutukseen. Koulutettavien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 32 %. Lisäksi henkilöstö osallistui työn ohessa suoritettaviin tutkintoihin. Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut käynnistettiin vuoden 2007 loppupuolella. Ennen kehityskeskustelukierroksen käynnistymistä alusten ja konttorin johtoryh- HENKILÖSTÖ TOIMINNOITTAIN Maahenkilöstö Merihenkilöstö IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Henkilöstön keski-ikä 47,7 47,5 Naisia, % 17,7 16,9 Miehiä, % 82,3 83,1 25

28 TUOTANTO JA MERIHENKILÖSTÖ Finstashipin tuotanto ja merihenkilöstö -yksikkö vastaa siitä, että liiketoimintojen käytössä on niiden tarvitsema aluskapasiteetti ja koulutettu henkilöstö. Yksikön päätehtäviä ovat työvoiman käytön optimointi, alusten kunnossapito sekä hankinnat. Tuotanto ja merihenkilöstö -yksikkö tuottaa myös hoitovarustamopalveluja, joita ovat miehitys-, konsultointi- ja koulutus- sekä tekniset palvelut. TOIMINTA VUONNA 2007 Vuoden aikana lähes 40 merimiestä sai BNS-turvallisuuskoulutuksen. Offshore-turvallisuuskoulutuksen läpikäyneitä henkilöitä tarvitaan monitoimialuksilla sijaisina. HOITOVARUSTAMOPALVELUT Tutkimusalus Muikun sopimus Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa jatkuu toistaiseksi. Finstaship vastasi koko 30 alusta käsittävän laivastonsa kunnossapidosta ( jälkeen 29 aluksen). Alusten huoltotarve on lisääntynyt niiden käyttövuosien myötä. Vuoden aikana teetettiin huoltosuunnitelman mukaiset telakoinnit. Monitoimialusten huollot toteutettiin vuoden 2007 alussa. Väyläaluksista telakoitiin Letto ja kaksi Oilia. Yhteysaluksista telakoitiin Aura, Antonia, Viken, Ursus, Kivimo ja Fiskö. Vuoden alussa Finstaship käynnisti hankintaprosessiin liittyvän kehitysprojektin. Projektin tarkoituksena oli tehostaa hankintatapoja ja ottaa käyttöön uusi hankintaohjelma. Lisäksi tavoitteena oli pienentää tavarantoimittajien määrä 3 000:sta alle toimittajaan. Hankintaohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2008 alussa. Miehityksen ja työajan suunnittelua varten hankittu henkilöstösuunnitteluohjelmisto otettiin käyttöön elokuussa. Finstashipin henkilöstön ammattitaitoon kuuluu aito palveluhenki ja asiakaslähtöinen ajattelutapa. Tämä toteutuu kaikkien liiketoimintayksiköiden työssä, niin suunnittelussa kuin käytännössä. Kuvassa yhteysalus Auroran päällikkö Matti Paasipohja. 26

29 27

30 TURVALLISUUS 28

31 Yhtenä Finstashipin toiminnan perusperiaatteena on turvallisuusnäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassa. Finstaship pyrkii toimimaan turvallisesti sekä ehkäisemään työtapaturmat ja ympäristöonnettomuudet ennalta. Se kehittää jatkuvasti turvallisuustoimintaansa sekä henkilökuntansa tietoisuutta turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Työntekijöitä kannustetaan ennalta ehkäisevään ja vastuulliseen suhtautumiseen turvallisuusasioissa. ympäristöjärjestelmiensä laatukriteerit. Asiakkaat auditoivat Finstashipin offshore-alukset vuoden 2007 aikana useaan kertaan. Pienille, alle 500 bruttotonnin väyläaluksille, joilta viranomaiset eivät edellytä kirjallista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, Finstaship on laatinut aluskohtaiset turvallisuuskäsikirjat. Ne vastaavat sisällöltään sertifioitujen alusten käsikirjoja. TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT ISM-koodi Finstashipin turvallisuusjärjestelmä pohjautuu kansainväliseen IMOn (International Maritime Organization) ISM-koodiin (International Safety Management Code). Järjestelmä on sertifioitu koodin vaatimusten mukaisesti ja se tarkastetaan säännöllisesti viranomaisten tekemissä auditoinneissa. Maaorganisaatio ja yhteysalusliikenteen matkustaja-alukset auditoidaan vuosittain. Muut Finstashipin ISM-koodin mukaiset alukset auditoidaan kahden ja puolen vuoden välein. ISPS-koodi Kaikki Finstashipin operoimat ulkomaanliikenteen alukset ovat ISPS-koodin (International Ship and Port Facility Security Code) piirissä. Koodin vaatimusten mukaan yhteisharjoituksia viranomaisten kanssa on pidettävä noin puolentoista vuoden välein. Vuonna 2007 pidettiin yksi harjoitus monitoimimurtaja Fennicalla. Lisäksi rajavartiolaitos kävi harjoittelemassa perinteisillä jäänmurtajilla. Merenkulkulaitos auditoi vuoden 2007 aikana väyläalus Leton, jonka ISM-turvallisuusjohtojärjestelmä hyväksyttiin. Maaorganisaatio auditoitiin Helsingissä ja Turussa. Molempien toimipisteiden järjestelmät hyväksyttiin. Auditointiraporttien mukaan maaorganisaation turvallisuustietoisuus on parantunut. TYÖTAPATURMAT Lievä työtapaturma 9 27 Vakava työtapaturma 5 1 Viranomaisten vaatiman turvallisuusjohtamisjärjestelmän lisäksi offshore-asiakkaat haluavat usein varmistaa, että Finstashipin toiminta täyttää myös heidän turvallisuus- ja Työtapaturmat aiheutuivat yleensä niin kutsutusta hallinnan menettämisestä, josta oli seurauksena venähdyksiä ja lieviä ruhjeita. 29

32 YMPÄRISTÖ 30

33 Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa Finstashipin toimintaa. Ympäristönsuojelutoiminnassa noudatetaan ISM-koodin ja IMOn MARPOL-yleissopimuksen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) määräysten lisäksi kansallisia ohjeita ja määräyksiä. Finstaship pyrkii vähentämään ympäristön kuormitusta muun muassa käyttämällä vähärikkistä polttoöljyä. POLTTOÖLJYN KULUTUS (tonnia) KEVYT Jäänmurtajat Väyläalukset Yhteysalukset Yhteensä RASKAS Jäänmurtajat POLTTOÖLJYN KULUTUS / SUORITE Jäänmurtajat (tonnia / operointipäivä) 18,2 19,9 Väyläalukset (tonnia / operointipäivä) 0,4 1,0 Yhteysalukset (kiloa / matkustaja) 7,1 8,0 POLTTOAINEEN PALAMISESTA AIHEUTUNEET LASKENNALLISET PÄÄSTÖT (tonnia) Hiilidioksidi CO Rikkidioksidi SO Typen oksidit NO x

34 HALLITUS ANTTI VEHVILÄINEN MIKA MÄKILÄ SARI AITOKALLIO TEEMU ALSTELA Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004 Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen alkaen Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Henkilöstön edustaja hallituksen jäsen vuodesta 2007 Syntymävuosi 1955 Koulutus Kauppat. maist., MBA (Henley) Päätoimi Logistiikkajohtaja, Stora Enso Oyj Keskeisimmät luottamustehtävät Kemi Shipping Oy hallituksen puheenjohtaja, Herman Andersson Oy hallituksen puheenjohtaja, Joensuun Laivaus Oy hallituksen puheenjohtaja, European Freight and Logistics Leaders Forum member of management team Syntymävuosi 1976 Koulutus Oikeust. kand., kauppat. kand. Päätoimi Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö Syntymävuosi 1960 Koulutus Oikeust. kand., varat. Päätoimi Talous- ja hallintojohtaja, Metso Automation Oy Keskeisimmät luottamustehtävät SOS Lapsikylä ry hallituksen jäsen Syntymävuosi 1973 Koulutus Merikapteeni Päätoimi 1. perämies Jäänmurtaja Urho Keskeisimmät luottamustehtävät Pääluottamusmies vuodesta 2005, Suomen Laivanpäällystöliitto ry hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta puheenjohtaja 32

35 MAARIT HERRANEN HENRY LINDELÖF KIRSTI PIPONIUS JUKKA SUOMINEN Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 lukuun ottamatta kautta Syntymävuosi 1964 Koulutus Dipl.ins. Päätoimi Henkilöstöjohtaja, Botnia Keskeisimmät luottamustehtävät Kemijoki Oy hallituksen jåsen, Metsäklusteri hallituksen jäsen, Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö hallituksen jäsen Syntymävuosi 1953 Koulutus Hallintot. maist. Päätoimi Kotkan kaupunginjohtaja Keskeisimmät luottamustehtävät Suomen Satamaliitto hallituksen puheenjohtaja Syntymävuosi 1946 Koulutus Kauppat. maist. Päätoimi Hallitusammattilainen Keskeisimmät luottamustehtävät Oral Oyj hallituksen jäsen, Sodexho Oy hallituksen jäsen, Helsinki Missio ry hallituksen jäsen Syntymävuosi 1947 Koulutus Dipl.ins., ekon. Päätoimi Hallitusammattilainen Keskeisimmät luottamustehtävät Huhtamäki Oyj hallituksen varapuheenjohtaja, Rederiaktiebolaget Eckerö hallituksen puheenjohtaja, Birka Line Abp hallituksen puheenjohtaja, Merivaara Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto hallintoneuvosto 33

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030

Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030 VARUSTAMOLIIKEL AITOS Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030 FINSTA SHIP. FI FINSTASHIP VAHVASTI MERELL Ä VA RUS TA MOLIIKEL A I TOS V UOSIKERTOMUS 20 05 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 F I N S T A S H I P V A H V A S T I M E R E L LÄ

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 F I N S T A S H I P V A H V A S T I M E R E L LÄ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 F I N S T A S H I P V A H V A S T I M E R E L LÄ V A R U S T A M O L I I K E L A I T O S SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot