VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

2

3

4 SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20

5 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖ 24 TUOTANTO JA MERIHENKILÖSTÖ 26 TURVALLISUUS 28 YMPÄRISTÖ 30 HALLITUS 32 JOHTO 34 TILINPÄÄTÖS LAIVASTO 48 3

6 ARVOT, MISSIO JA VISIO 4

7 MISSIOMME Tuotamme ja kehitämme tehokkaita palvelukokonaisuuksia jäänmurto-, väyläpalvelu-, offshore-, lauttaliikenne- ja hoitovarustamoasiakkaille. Itämeri ja arktiset alueet ovat päämarkkinapaikkamme. ARVOMME Asiakaslähtöinen Palvelumme tukevat asiakkaittemme toimintaa. Olemme asiakkaalle yhteistyökumppani, joka toimii turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti. Tehokas Teemme työtä suunnitelmallisesti, priorisoiden ja viivyttelemättä. Huomioimme työmme merkityksen osana suurempia kokonaisuuksia. Tehostamme jatkuvasti toimintatapoja, työmenetelmiä, yhteistyötä, tiedonkulkua ja kannattavuutta. Kannustava Ihminen on organisaatiossamme pääosassa, ja jokaisen työpanos on arvokas. Kannustamme toisiamme ja annamme kaikille mahdollisuuden kehittää itseään. VISIOMME Paras palveluntarjoaja Olemme toimialojemme johtava palveluntuottaja markkina-alueillamme. 5

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JATKUVA KEHITTÄMINEN LUO PERUSTAN ASIAKASTYYTYVÄISYYDELLE 6

9 Esko Mustamäki Finstaship on toiminut liikelaitoksena neljä vuotta. Tänä aikana toimintamme on kehittynyt huomattavasti. Vuonna 2004 noin 80 prosenttia liikevaihdostamme tuli siirtymäkaudelle sovittujen neuvottelusopimusten pohjalta. Vuonna 2007 lähes 60 prosenttia liikevaihdosta tuli kilpailluilta markkinoilta, ja tästä valtaosa ulkomailta. Toimimme hyvin erilaisilla markkinoilla. Näin ollen asiakkuutemmekin ovat erilaisia. Offshore-markkinat ovat globaalit, ja kilpailu siellä on kovaa. Sopimukset ovat lyhyitä, ja asiakkaat vaihtuvat usein. Samanaikaisesti Finstashipin tulos on kehittynyt positiivisesti. Vuonna 2007 kaikki liiketoiminnot paransivat operatiivista tulostaan. Finstashipin eri liiketoimintojen kilpailukyky ei kuitenkaan ole kehittynyt tasaisesti. Vuoden 2007 hyvä tulos oli lähes kokonaan offshore-liiketoiminnan ansiota. Tästä syystä meidän on jatkettava toimenpiteitä Itämeritoimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Jäänmurto-, väylä- ja lauttaliikennepalvelut toimivat sitä vastoin kotimaan markkinoilla, ja niillä on pääasiakkaina joko Merenkulkulaitos, Tiehallinto tai Suomen ympäristökeskus. Kaikkien näiden palvelujen markkinat ovat vähitellen siirtyneet avoimen kilpailun piiriin. Kaikki asiakkaamme ovat meille yhtä tärkeitä. Siksi haluamme kehittää asiakkuuksiamme ja olemme kiinnostuneita tietämään, mitä mieltä asiakkaamme ovat palveluistamme. INVESTOINTIPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA Laivaston ikääntymisen vuoksi meidän on välttämätöntä aloittaa laivastomme uusiminen lähivuosina. Tehtävä on suurista investointitarpeista johtuen haasteellinen. Sen läpivienti edellyttää muutosta tilaajien kilpailutuskäytännössä: sopimuskausien pitää olla riittävän pitkiä, jotta uudisrakennuksen tilaaminen olisi perusteltua. ERILAISIA PALVELUJA ERILAISILLE ASIAKKAILLE Asiakkaamme ovat ratkaisevassa asemassa liikevaihdon kasvun ja positiivisen tuloskehityksen kannalta. Asiakkaittemme luottamus ja positiiviset ostopäätökset ovat mahdollistaneet kasvumme, mistä olemme kiitollisia. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KEHITTÄMISEN TYÖKALUKSI Teetimme vuoden 2007 aikana asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka ensimmäistä kertaa kattoi kaikki Finstashipin palvelut. Asiakkaiden mielikuva Finstashipistä vaihteli toimintaalueesta riippuen. Tutkimus toi esiin paljon positiivisia asioita, joista voimme olla ylpeitä, mutta yhtä lailla asioita, joissa meillä on parannettavaa. Eniten kiitosta saimme turvallisuusohjeiden ja sääntöjen noudattamisesta, ainutlaatuisesta tekniikasta, hyvämaineisuudesta sekä ympäristövastuullisuudesta. Kehityskohteiksi nousivat innovatiivisuus, nykyaikaisuus sekä asiakaslähtöisyys. Haasteista huolimatta Finstashipin tulevaisuus näyttää hyvältä. Kiitän asiakkaitamme, sidosryhmiämme sekä henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta. 7

10 JÄÄNMURTOPALVELUT LUOTETTAVAA JÄÄNMURTOA JA ERIKOISOSAAMISTA Finstashipin vuosikymmenien mittainen talvimerenkulun tuntemus ja maailman vahvimpiin kuuluva jäänmurtolaivasto varmistavat laivaliikenteen sujumisen Suomen merialueilla talvioloissa. Jäänmurtopalvelut kattavat alusten avustamisen jäissä, reitityksen suunnittelun sekä siihen liittyvän liikenteen ohjauksen. Kalustoon kuuluu viisi perinteistä jäänmurtajaa ja kolme monitoimimurtajaa. Finstashipin jäänmurtopalveluiden päämarkkina-alue on pohjoinen Itämeri. Rautaiselle ammattitaidolle on kasvavaa kysyntää myös arktisissa jäänmurtotehtävissä. Jäänavigointipalvelujen kysyntä Suomenlahdella kasvaa ympärivuotisen tavaraliikenteen lisääntymisen myötä. 8

11 JÄÄNMURTO ON OSA SUOMALAISTA INFRASTRUKTUURIA Vuoden 2007 jäänmurtotoiminta muodostui Merenkulkulaitokselle tehdystä työstä solmitun sopimuksen mukaisesti. Merenkulkulaitoksella on sopimusoptio myös kahdelle seuraavalle jäänmurtokaudelle, joista kausi on ensimmäinen. Sopimus kattaa kahdeksan jäänmurtajan aikarahtauksen Suomen merialueilla tarvittaviin jäänmurtotehtäviin. osapuolille kustannustehokkain vaihtoehto ja antaisi Finstashipille nykyistä joustavammat mahdollisuudet rahdata osa jäänmurtajista offshore-toimintaan erityisesti leutojen talvien aikana. Pidemmät sopimuskaudet parantaisivat myös uusien yrittäjien valmiuksia tulla mukaan kilpailuun. Talvi oli normaalia huomattavasti leudompi. Varsinainen jäänmurtotoiminta alkoi jäänmurtaja Kontion lähtiessä Perämerelle. Se myös palasi viimeisenä Helsingin Katajanokalle Talvi alkoi sekin poikkeuksellisen leutona. Jäänmurtaja Otso lähti Perämerelle vuoden viimeisenä päivänä. Merenkulkulaitos seuraa jäänmurtotoiminnan laatua asettamiensa palvelutasovaatimusten avulla. Finstashipin toiminnan laatu vuonna 2007 ylitti sille asetetut vaatimukset: keskimääräinen odotusaika oli 3,2 tuntia (palvelutasovaatimus enintään 4 tuntia) sekä läpipäässeiden osuus ilman odotusta 92,8 % (palvelutasovaatimus %). TURVALLISUUTTA SUOMENLAHDEN KASVAVAAN LIIKENTEESEEN Meriliikenne Suomenlahdella kasvaa voimakkaasti, ja yhä useammat tankkerit kuljettavat öljyä kaikkina vuodenaikoina. Huoli Suomenlahden kasvavan liikenteen mukanaan tuomista riskeistä on yhteinen. Finstaship edistää omalta osaltaan talvimerenkulun turvallisuutta osakkuusyhtiö Ice Advisors Oy:n kautta sekä tarjoamalla ICETRAIN-jäänavigointikoulutusta yhteistyössä muiden suomalaisten talvimerenkulun asiantuntijoiden kanssa ja osallistumalla aktiivisesti alan kansainvälisiin seminaareihin. KILPAILUTILANTEESEEN ODOTETAAN MUUTOKSIA Koska Merenkulkulaitoksen kanssa solmittu sopimus perustuu aikarahtaukseen, jäänmurtajien on pysyttävä käyttövalmiina Suomessa koko talvikauden. Finstashipin pyrkimyksenä on päästä pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin. Se olisi kaikille AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 22,0 24,2 Operointipäivät

12 10

13 Asiakasesittely Merenkulkulaitos on merenkulun turvallisuudesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, talvimerenkulun avustamisesta ja yhteysaluspalveluista vastaava viranomainen. Tarvitsemansa tuotannolliset palvelut se hankkii kilpailuttamalla eri palveluntuottajia. SUOMEN VIENNIN TURVAAMINEN ON YHTEINEN TEHTÄVÄ Merenkulkulaitoksen talvimerenkulun johtaja Ilmari Aro sanoo, että yksi laitoksen tärkeimmistä lakivelvoitteisista tehtävistä on talvimerenkulun turvaaminen Suomen merialueilla. Velvollisuutemme on huomioida Suomen vientiteollisuuden tarpeet ja huolehtia siitä, ettei laivaliikenteeseen talviaikaan synny riskitilanteita. Liikenteen on sujuttava. Tämän teemme yhteistyössä Finstashipin kanssa. Päävastuu jäänmurtopalvelun tasosta on Finstashipillä. Liikenne- ja viestintäministeriön taholta on tullut vaatimuksia jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisesta. Tilanne on ristiriitainen, sanoo Aro. Jotta kilpailua syntyisi, tarvittaisiin paljon uusia jäänmurtajia ja uusia toimijoita. Toisaalta nykyiset talvet eivät juuri kannusta investoimaan talvimerenkulkuun. Vanhaa tonnistoa uudistettaessa kilpailutus on ajankohtaista. Uusi murtaja tarvitsee pitkän sopimusajan kalliin investoinnin jakamiseksi useille vuosille, ja silloin kilpailut on taas kilpailtu pitkäksi aikaa. Yhteistyö Finstashipin kanssa sujuu Ilmari Aron mielestä hyvin, ja sitä voidaan entisestään tehostaa molemminpuolisella avoimuudella. Avoimuus lisää luottamusta, tuo pitkässä juoksussa kustannussäästöjä ja vähentää riskejä puolin ja toisin. Viereisellä sivulla Merenkulkulaitoksen talvimerenkulun johtaja Ilmari Aro (vas.) ja Finstashipin jäänmurtoyksikön johtaja Atso Uusiaho. 11

14 VÄYLÄPALVELUT JOUSTAVIA PALVELUKOKONAISUUKSIA YMPÄRI VUODEN 12

15 Finstashipin väyläpalveluiden tehokkaalla kalustolla merellä työskenteleminen onnistuu läpi vuoden. Yksiköllä on yhdeksän monitoimialusta, joiden henkilöstö on erikoistunut vesiliikenteen infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnostamiseen. Alukset on varustettu öljyntorjuntalaitteilla. Vuoden 2007 aikana väylänhoitotehtävien kysyntä pieneni edellisvuodesta. Tämä johtui väylänhoitoon liittyvien töiden absoluuttisesta vähenemisestä. PINTAA SYVEMMÄLLE Vuoden 2007 aikana kehitettiin uusi palvelukokonaisuus WaterAreaManagement, joka tarjoaa kokonaispalvelua muun muassa viranomaisille, satamille tai merirakentajille maantieteellisesti tai prosessikohtaisesti. Esimerkiksi satamalle voidaan tarjota kaikki satama-altaassa tehtävät työt. Palvelua esiteltiin Pietarin messuilla syksyllä 2007, ja vuoden 2008 haasteena on palvelun laajempi markkinointi. Finstashipin pyrkimyksenä on laajentaa väyläpalvelujen liiketoimintaa koko Itämeren alueelle ja päivittää aluskalustoa nykyistä laajempaa käyttöä varten. Uusien palvelujen tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisratkaisuja, joissa Finstaship toimii vastuullisena kokonaistoimittajana. MERIRAKENTAMISTA JA TUTKIMUSTYÖTÄ VALMIINA ÖLJYNTORJUNTAAN Väyläpalveluiden yhdeksän monitoimialusta ovat valmiudessa öljyntorjuntatehtäviin koko merialueella Haminasta Kemiin. Öljyntorjuntavalmiuspalveluiden sisältö vasteaikoineen määritellään Fintashipin ja SYKEn välisessä sopimuksessa. Öljyntorjuntatilanteessa johtovastuu on Suomen ympäristökeskuksella. Väyläpalveluiden suurin asiakas vuonna 2007 oli Suomen ympäristökeskus (SYKE), jolle tarjottava öljyntorjuntapalvelu sisälsi alusten teknisen ja operatiivisen valmiuden. Muita työtehtäviä olivat väylänhoitotyöt, ice management -palvelut, jäänmurto, kuljetukset, merirakennus ja merenpohjatutkimukset. Marraskuussa 2007 Finstaship solmi yhteistyösopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. Sopimuksen myötä Finstaship voi tarjota asiakkailleen yhä monipuolisempia palvelukokonaisuuksia, mm. merenpohjatutkimuksia merirakentajille. AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 3,7 4,1 Operointipäivät

16 YHTEINEN VASTUU MERELLISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkoyksikön tarkastaja Jouko Pirttijärvi ja yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki sanovat, että Finstaship-yhteistyössä korostuu yhteinen vastuu öljyvahinkojen torjunnasta. Finstashipin monitoimialusten sisään rakennetut öljynkeräysjärjestelmät edustavat alan kärkeä raskaiden öljyjen keräämisessä avomerellä. Jatkuvasta öljyntorjuntavalmiudesta on sovittu SYKEn kanssa solmitussa sopimuksessa. Pirttijärven mukaan sopimusta on noudatettu kiitettävästi, ja mm. vuonna 2007 järjestetyssä hälytysharjoituksessa valmius todettiin hyväksi. Kukkamäki toteaa yhteydenpidon Finstashipin kanssa olevan tiivistä. Voimassa olevan sopimuksen soveltamista tarkastellaan yhteistuumin. Tavoitteena on, että sopimus turvaa pitkäjänteisen toiminnan ja hyvän torjuntavalmiuden. SYKE panostaa öljyntorjunnan osaamisen säilyttämiseen vuosittain toistuvilla harjoituksilla. Finstashipin alukset ovat olleet mukana myös Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa järjestetyissä harjoituksissa. Yhteinen haasteemme on, ettei valmiuksista vaikeissakaan oloissa tingitä, Pirttijärvi painottaa. Viereisellä sivulla SYKEn ympäristövahinkoyksikön tarkastaja Jouko Pirttijärvi (oik.) ja Finstashipin väyläpalvelujen johtaja Kai Valtari. 14

17 Asiakasesittely Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. SYKEn ympäristövahinkoyksikkö vastaa mm. torjuntatoimista merialueilla ja öljyvahinkotilanteiden päivystyksestä. 15

18 LAUTTALIIKENNE TYÖTÄ YHTEISTEN ASIAKKAIDEN HYVÄKSI 16

19 Saaristomerellä liikkuville Finstaship on tuttu ja turvallinen yhteyksien tekijä. Finstashipin Saaristovarustamon 11 yhteysalusta poikkeaa päivittäin yli sadassa laituripaikassa kuljettaen ympärivuotisesti lähes matkustajaa ja ajoneuvoa saarelta toiselle. Vuosi 2007 toteutui tavoitteiden mukaan. Liikennemäärät kasvoivat erityisesti Hiittisten ja Iniön reiteillä, kun Tiehallinnon kanssa tehdyn sopimuksen myötä yhteysalukset Aura ja Aurora alkoivat toimia tielauttoina, osana yleistä tieverkkoa. AMMATTITAITOON KUULUU AITO PALVELUHENKI Finstashipin vahvuuksia ovat suorituskykyiset alukset sekä ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö. Toiminta on katkotonta, säännöllistä ja luotettavaa vaikeissakin olosuhteissa. Alusten miehistöillä on läheinen suhde asiakkaisiin, ja niin laivat kuin henkilöstö ovat saaristossa erittäin pidettyjä. Aktiivinen yhteydenpito alueen kuntiin ja niiden edustajiin tuo arvokasta tietoa palvelun kehittämiskohteista tulevaisuudessa. Finstashipin tavoitteena on toimia kautta linjan sopimuskumppanien eduksi. He odottavat kuljetuspalvelujen tarjoajan olevan turvallinen, edullinen ja luotettava. Liikevaihdosta suurin osuus syntyi Merenkulkulaitokselle aikarahdatun kaluston kautta. Kuutta yhteysalusreittiä koskevat sopimukset uusittiin siten, että liikenne jatkuu nykylaajuudessaan vuosien loppuun. Rengastien voimassa olevaan sopimukseen tehdyn täsmennyksen myötä liikennöinnistä maksetaan tuntihinnan sijaan kiinteä korvaus, ja liikennetulot jäävät Finstashipiin. Tämä muutos kannustaa kehittämään Finstashipin palveluita entistä asiakaslähtöisempään suuntaan alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteysalus Bergö myytiin Norjan vankeinhoitolaitokselle rajoitetun saaristoon soveltuvuutensa vuoksi. AVAINLUVUT Matkustajia Ajoneuvoja Liikevaihto milj. 6,8 5,9 17

20 18

21 Asiakasesittely Lauttaliikenteen hoito on yksi niistä palveluista, jotka Tiehallinto hankkii avoimilta markkinoilta. Suomen maanteillä on 42 lauttapaikkaa ja lauttavälien yhteenlaskettu pituus on yli 40 km. ASIAKASLÄHTÖISYYS ON AVAINSANA Kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen Turun tiepiiristä kertoo vuoden mittaisen yhteistyön Finstashipin kanssa sujuneen erittäin kitkattomasti ja vastuun saariston liikennöitävyydestä olevan yhteinen. Vuonna 2007 Tiehallinto osti osan lauttaliikenteen hoitopalveluista Finstashipiltä, kun yhteysalusreitit Kustavi Iniö ja Kasnäs Hiittinen siirtyivät Merenkulkulaitokselta Tiehallinnon vastuulle, osaksi maantieverkkoa. Kahden vuoden mittaisessa sopimuksessa on optiot seuraavalle kolmelle vuodelle. Timo Laaksosen mukaan jatkossa pyritään pitkäkestoisiin sopimuksiin, jotka luovat palveluntuottajille mahdollisuuden kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Palveluntuottajan asiakaslähtöisyys on yksi valintakriteereistämme. On tärkeää, että palvelu toteutuu loppukäyttäjälle asti hänen etunsa mukaisesti. Finstaship osaa asiansa ja tuntee vastuunsa. Yhteistyössämme toteutuu juuri sellainen kumppanuus, jota palveluntuottajan toiminnassa arvostamme. Viereisellä sivulla kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen Turun tiepiiristä (vas.) ja Finstashipin lauttaliikennepalvelujen johtaja Veijo Hiukka. 19

22 OFFSHORE-PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISIÄ OFFSHORE-PALVELUJA 20

23 Offshore-toiminta perustuu kolmen monitoimimurtajan, Fennican, Nordican ja Botnican käyttöön jäänmurtokauden ulkopuolella. Alukset soveltuvat hyvin erilaisiin offshore-tehtäviin, kuten vedenalaisiin rakennus- ja huoltotöihin sekä putkien ja kaapeleiden laskuun. Asiakkaat, joille aluksia rahdataan, ovat pääasiassa öljy- ja kaasuyhtiöitä tai niille huoltoja rakennustöitä tekeviä yrityksiä. Offshore-markkinoilla on kasvava kysyntä arktisesta osaamisesta. Finstashipillä on vahva asema näillä markkinoilla, koska arktisten olosuhteiden erityisosaamisen lisäksi monitoimimurtajien tekniset ominaisuudet ovat ainutlaatuisia. Alukset ovat jäänmurtajan ja offshore-aluksen yhdistelmiä, ja niiden toimintakyky ja turvallisuustaso ovat huippuluokkaa. Vuoden 2008 näkymät ovat positiivisia. Kevään koittaessa MSV Fennica matkaa takaisin Alaskan vesille. Nordican offshore-työt jatkuvat jäänmurtokauden jälkeen Pohjanmerellä. Myös Botnican rahtausnäkymät ovat erittäin hyvät seuraaville vuosille. PALVELUA KEHITETÄÄN ASIAKASTA KUUNNELLEN Finstashipin asiakastyytyväisyyskyselyssä yhtenä osa-alueena oli offshore-toiminta. Kyselystä saadun runsaan palautteen pohjalta on alettu kehittää asiakaslähtöisempiä ja asiakkaan toimintaa tukevia palveluja. Vuoden 2007 offshore-kausi oli vilkas ja toiminnan osuus Finstashipin liikevaihdosta huomattava. Monitoimimurtajat Botnica ja Nordica työskentelivät pääasiassa Pohjanmerellä. Kolmivuotinen sopimus Shellin kanssa Alaskassa suoritettavasta työstä käynnistyi toukokuussa. ARKTISTEN ALUEIDEN ERIKOISOSAAJA Monitoimimurtaja Fennica ja Finstashipin rahtaama norjalainen Tor Viking -jäänmurtaja työskentelivät Shellille Alaskan pohjoisrannikolla heinäkuun alusta marraskuun loppuun toimien asuntoaluksina ja suorittaen ns. ice management -työtä. Yhteistyö Shellin kanssa vahvistaa Finstashipin asemaa arktisten alueiden erityisosaajana strategian mukaisesti. AVAINLUVUT Liikevaihto milj. 39,7 27,0 Operointipäivät

24 TYÖSKENTELEMME TIIMINÄ Shell Exploration & Production Co:n projektipäällikkö Suman Muddusetti kertoo yhtiön aloittaneen offshoretoiminnan suunnittelun Alaskassa Beaufortin merellä vuonna Kun yhtiössä kartoitettiin operaatioissa tarvittavia ice-management- ja ankkurointipalvelujen tarjoajia, Finstashipiin otettiin yhteyttä saman vuoden aikana. Tiedossamme oli Finstashipin pitkä jäänmurtokokemus Itämerellä, offshore-toiminta Pohjanmerellä ja suorituskykyiset monitoimialukset, jotka soveltuisivat niin ice-management-tehtäviin kuin ankkurointialuksiksi. Nämä olivat tärkeimmät syyt, miksi käännyimme Finstashipin puoleen, Muddusetti perustelee. Keskustelut johtivat vuoden 2006 lopussa solmittuun kolmen vuoden sopimukseen kahden monitoimimurtajan rahtauksesta Alaskan rannikolle vuodesta 2007 alkaen. Yhteistyö on sujunut Muddusettin mukaan suunnitelmien ja sovittujen aikataulujen mukaisesti. Olemme työskennelleet alusta asti tiiminä ja vuoropuhelu on avointa. Finstaship on osoittanut erinomaista kykyä päästä tuloksiin nopeasti ja asiantuntevasti. Arvostan heidän kykyään ymmärtää projektimme vaatimukset ja tarpeet sekä periksiantamatonta otettaan tarttua haasteisiin. Tästä esimerkkinä Muddusetti mainitsee tilanteen, jossa USAn ympäristönsuojeluvirastolta EPAlta (Environmental Protection Agency) tiedot aluksille asetetuista päästövaatimuksista saatiin projektin aikataulutuksen kannalta aivan viime hetkillä. Finstashipin vahvan teknisen ja projektinhallintaosaamisen sekä ongelmaan paneutumisen ansiosta tilanne ratkesi niin, että alukset pääsivät aloittamaan työt sovittuun aikaan ja vaatimusten mukaisesti, Muddusetti kiittelee. 22

25 Asiakasesittely Maailman suurimpiin energia-alan yhtiöihin lukeutuva Shell aloitti vuonna 2005 offshore-toiminnan Alaskassa. Öljyn ja kaasun etsintää ja tuotantoa Beaufortin merellä toteuttaa Shell Exploration & Production Co., jonka Alaskan toimipiste on Anchoragessa. Monitoimimurtajien soveltuvuus arktisiin oloihin on Muddusettin mielestä ollut erinomainen. Korkeasta iästään huolimatta alukset ovat täyttäneet niille asetetut kovat vaatimukset. Miehistö on ammattitaitoista, ja se on sopeutunut työskentelyoloihin ja erilaiseen työrytmiin. Mielestäni Finstashipin toimintatavalle kautta linjan on ominaista joustavuus ja asiakaskeskeinen ajattelu, Suman Muddusetti tiivistää ensimmäisen vuoden kokemuksiaan yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalla Shell Exploration & Production Co:n projektipäällikkö Suman Muddusetti ja offshore-liiketoimintayksikön johtaja Sari Kanerva. 23

26 HENKILÖSTÖ 24

27 Finstashipin palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 487 henkilöä (522), joista merihenkilöstöä oli 442 (482) ja toimihenkilöitä 45 (40). Koko henkilöstöstä määräaikaisia työntekijöitä oli yhteensä 10 henkilöä (20), joista merihenkilöstöä oli 6 ja toimihenkilöitä 4. Henkilöstön keski-ikä vuoden 2007 lopussa oli 47,7 vuotta (47,5). Osa-aikaeläkeläisiä oli 28 (28). mille sekä esimiehille järjestettiin aiheeseen liittyvää koulutusta. Strategisena tavoitteena on, että kehityskeskustelut kattavat vuonna 2008 jo 90 % henkilöstöstä. Syksyllä suoritettiin henkilöstökysely toisen kerran Finstashipin historiassa. Aiempi kysely suoritettiin vuonna Kyselyyn vastasi 65,6 % henkilöstöstä. Vuoden 2007 aikana merihenkilöstöstä lomautettiin yhteensä 41 henkilöä. Syynä lomautuksiin olivat hoitoalustoiminnan supistuminen, kevät- ja kesäkauteen painottuva kausiluonteinen työ sekä jäänmurtaja Avun myyminen. Vuoden lopussa lomautettuina oli 13 työntekijää. Finstashipin työterveyshuollon toiminnassa korostetaan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitystä. Henkilöstön omaehtoista liikuntaa tuettiin liikuntaseteleiden avulla. HENKILÖSTÖN, OSAAMISEN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN Finstashipin työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella. Henkilöstön moniosaamista lisätään työssä oppimisen ja jatkokoulutuksen avulla. AVAINLUVUT Henkilöstöä keskimäärin Liikevaihto / hlö, Henkilöstön kokonaispoistuma, % 7,0 11,4 Henkilöstön tulovaihtuvuus, % 1,6 0,7 Vuonna 2007 pääosa Finstashipin koulutuksesta oli lakisääteistä tai muuta toimialan määräysten edellyttämää koulutusta. Merihenkilöstö osallistui aktiivisesti monitoimimurtajissa vaadittavaan palo- ja pelastautumiskoulutukseen. Koulutettavien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 32 %. Lisäksi henkilöstö osallistui työn ohessa suoritettaviin tutkintoihin. Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut käynnistettiin vuoden 2007 loppupuolella. Ennen kehityskeskustelukierroksen käynnistymistä alusten ja konttorin johtoryh- HENKILÖSTÖ TOIMINNOITTAIN Maahenkilöstö Merihenkilöstö IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Henkilöstön keski-ikä 47,7 47,5 Naisia, % 17,7 16,9 Miehiä, % 82,3 83,1 25

28 TUOTANTO JA MERIHENKILÖSTÖ Finstashipin tuotanto ja merihenkilöstö -yksikkö vastaa siitä, että liiketoimintojen käytössä on niiden tarvitsema aluskapasiteetti ja koulutettu henkilöstö. Yksikön päätehtäviä ovat työvoiman käytön optimointi, alusten kunnossapito sekä hankinnat. Tuotanto ja merihenkilöstö -yksikkö tuottaa myös hoitovarustamopalveluja, joita ovat miehitys-, konsultointi- ja koulutus- sekä tekniset palvelut. TOIMINTA VUONNA 2007 Vuoden aikana lähes 40 merimiestä sai BNS-turvallisuuskoulutuksen. Offshore-turvallisuuskoulutuksen läpikäyneitä henkilöitä tarvitaan monitoimialuksilla sijaisina. HOITOVARUSTAMOPALVELUT Tutkimusalus Muikun sopimus Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa jatkuu toistaiseksi. Finstaship vastasi koko 30 alusta käsittävän laivastonsa kunnossapidosta ( jälkeen 29 aluksen). Alusten huoltotarve on lisääntynyt niiden käyttövuosien myötä. Vuoden aikana teetettiin huoltosuunnitelman mukaiset telakoinnit. Monitoimialusten huollot toteutettiin vuoden 2007 alussa. Väyläaluksista telakoitiin Letto ja kaksi Oilia. Yhteysaluksista telakoitiin Aura, Antonia, Viken, Ursus, Kivimo ja Fiskö. Vuoden alussa Finstaship käynnisti hankintaprosessiin liittyvän kehitysprojektin. Projektin tarkoituksena oli tehostaa hankintatapoja ja ottaa käyttöön uusi hankintaohjelma. Lisäksi tavoitteena oli pienentää tavarantoimittajien määrä 3 000:sta alle toimittajaan. Hankintaohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2008 alussa. Miehityksen ja työajan suunnittelua varten hankittu henkilöstösuunnitteluohjelmisto otettiin käyttöön elokuussa. Finstashipin henkilöstön ammattitaitoon kuuluu aito palveluhenki ja asiakaslähtöinen ajattelutapa. Tämä toteutuu kaikkien liiketoimintayksiköiden työssä, niin suunnittelussa kuin käytännössä. Kuvassa yhteysalus Auroran päällikkö Matti Paasipohja. 26

29 27

30 TURVALLISUUS 28

31 Yhtenä Finstashipin toiminnan perusperiaatteena on turvallisuusnäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassa. Finstaship pyrkii toimimaan turvallisesti sekä ehkäisemään työtapaturmat ja ympäristöonnettomuudet ennalta. Se kehittää jatkuvasti turvallisuustoimintaansa sekä henkilökuntansa tietoisuutta turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Työntekijöitä kannustetaan ennalta ehkäisevään ja vastuulliseen suhtautumiseen turvallisuusasioissa. ympäristöjärjestelmiensä laatukriteerit. Asiakkaat auditoivat Finstashipin offshore-alukset vuoden 2007 aikana useaan kertaan. Pienille, alle 500 bruttotonnin väyläaluksille, joilta viranomaiset eivät edellytä kirjallista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, Finstaship on laatinut aluskohtaiset turvallisuuskäsikirjat. Ne vastaavat sisällöltään sertifioitujen alusten käsikirjoja. TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT ISM-koodi Finstashipin turvallisuusjärjestelmä pohjautuu kansainväliseen IMOn (International Maritime Organization) ISM-koodiin (International Safety Management Code). Järjestelmä on sertifioitu koodin vaatimusten mukaisesti ja se tarkastetaan säännöllisesti viranomaisten tekemissä auditoinneissa. Maaorganisaatio ja yhteysalusliikenteen matkustaja-alukset auditoidaan vuosittain. Muut Finstashipin ISM-koodin mukaiset alukset auditoidaan kahden ja puolen vuoden välein. ISPS-koodi Kaikki Finstashipin operoimat ulkomaanliikenteen alukset ovat ISPS-koodin (International Ship and Port Facility Security Code) piirissä. Koodin vaatimusten mukaan yhteisharjoituksia viranomaisten kanssa on pidettävä noin puolentoista vuoden välein. Vuonna 2007 pidettiin yksi harjoitus monitoimimurtaja Fennicalla. Lisäksi rajavartiolaitos kävi harjoittelemassa perinteisillä jäänmurtajilla. Merenkulkulaitos auditoi vuoden 2007 aikana väyläalus Leton, jonka ISM-turvallisuusjohtojärjestelmä hyväksyttiin. Maaorganisaatio auditoitiin Helsingissä ja Turussa. Molempien toimipisteiden järjestelmät hyväksyttiin. Auditointiraporttien mukaan maaorganisaation turvallisuustietoisuus on parantunut. TYÖTAPATURMAT Lievä työtapaturma 9 27 Vakava työtapaturma 5 1 Viranomaisten vaatiman turvallisuusjohtamisjärjestelmän lisäksi offshore-asiakkaat haluavat usein varmistaa, että Finstashipin toiminta täyttää myös heidän turvallisuus- ja Työtapaturmat aiheutuivat yleensä niin kutsutusta hallinnan menettämisestä, josta oli seurauksena venähdyksiä ja lieviä ruhjeita. 29

32 YMPÄRISTÖ 30

33 Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa Finstashipin toimintaa. Ympäristönsuojelutoiminnassa noudatetaan ISM-koodin ja IMOn MARPOL-yleissopimuksen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) määräysten lisäksi kansallisia ohjeita ja määräyksiä. Finstaship pyrkii vähentämään ympäristön kuormitusta muun muassa käyttämällä vähärikkistä polttoöljyä. POLTTOÖLJYN KULUTUS (tonnia) KEVYT Jäänmurtajat Väyläalukset Yhteysalukset Yhteensä RASKAS Jäänmurtajat POLTTOÖLJYN KULUTUS / SUORITE Jäänmurtajat (tonnia / operointipäivä) 18,2 19,9 Väyläalukset (tonnia / operointipäivä) 0,4 1,0 Yhteysalukset (kiloa / matkustaja) 7,1 8,0 POLTTOAINEEN PALAMISESTA AIHEUTUNEET LASKENNALLISET PÄÄSTÖT (tonnia) Hiilidioksidi CO Rikkidioksidi SO Typen oksidit NO x

34 HALLITUS ANTTI VEHVILÄINEN MIKA MÄKILÄ SARI AITOKALLIO TEEMU ALSTELA Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004 Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen alkaen Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Henkilöstön edustaja hallituksen jäsen vuodesta 2007 Syntymävuosi 1955 Koulutus Kauppat. maist., MBA (Henley) Päätoimi Logistiikkajohtaja, Stora Enso Oyj Keskeisimmät luottamustehtävät Kemi Shipping Oy hallituksen puheenjohtaja, Herman Andersson Oy hallituksen puheenjohtaja, Joensuun Laivaus Oy hallituksen puheenjohtaja, European Freight and Logistics Leaders Forum member of management team Syntymävuosi 1976 Koulutus Oikeust. kand., kauppat. kand. Päätoimi Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö Syntymävuosi 1960 Koulutus Oikeust. kand., varat. Päätoimi Talous- ja hallintojohtaja, Metso Automation Oy Keskeisimmät luottamustehtävät SOS Lapsikylä ry hallituksen jäsen Syntymävuosi 1973 Koulutus Merikapteeni Päätoimi 1. perämies Jäänmurtaja Urho Keskeisimmät luottamustehtävät Pääluottamusmies vuodesta 2005, Suomen Laivanpäällystöliitto ry hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta puheenjohtaja 32

35 MAARIT HERRANEN HENRY LINDELÖF KIRSTI PIPONIUS JUKKA SUOMINEN Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2007 Tarkastusvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2004 Henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen vuodesta 2004 lukuun ottamatta kautta Syntymävuosi 1964 Koulutus Dipl.ins. Päätoimi Henkilöstöjohtaja, Botnia Keskeisimmät luottamustehtävät Kemijoki Oy hallituksen jåsen, Metsäklusteri hallituksen jäsen, Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö hallituksen jäsen Syntymävuosi 1953 Koulutus Hallintot. maist. Päätoimi Kotkan kaupunginjohtaja Keskeisimmät luottamustehtävät Suomen Satamaliitto hallituksen puheenjohtaja Syntymävuosi 1946 Koulutus Kauppat. maist. Päätoimi Hallitusammattilainen Keskeisimmät luottamustehtävät Oral Oyj hallituksen jäsen, Sodexho Oy hallituksen jäsen, Helsinki Missio ry hallituksen jäsen Syntymävuosi 1947 Koulutus Dipl.ins., ekon. Päätoimi Hallitusammattilainen Keskeisimmät luottamustehtävät Huhtamäki Oyj hallituksen varapuheenjohtaja, Rederiaktiebolaget Eckerö hallituksen puheenjohtaja, Birka Line Abp hallituksen puheenjohtaja, Merivaara Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto hallintoneuvosto 33

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030

Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030 VARUSTAMOLIIKEL AITOS Valimotie 16 00380 Helsinki Puhelin 030 620 7000 Faksi 030 620 7030 FINSTA SHIP. FI FINSTASHIP VAHVASTI MERELL Ä VA RUS TA MOLIIKEL A I TOS V UOSIKERTOMUS 20 05 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot