OPPILAAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAAN OPAS 2006-2007"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS opintovuosi Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu on arkkitehtuurin ja kuvataiteen aloilla taiteen perusopetusta antava oppilaitos Oppaan tiedot löytyvät myös koulun kotisivuilta:

2 SISÄLLYS Yhteystiedot... 1 Kuvataidekoulun tehtävät... 2 Toiminta-ajatus... 2 Lukuvuoden työajat... 3 Jatkoilmoittautuminen... 3 Uusien oppilaiden haku... 3 Oppilaspaikan peruminen ja koulusta eroaminen... 4 Lukukausimaksut... 4 Kuvien käyttölupa... 5 Koulun verkkosivut... 5 Opetussuunnitelma... 6 Opetus... 6 Opetuksen laajuus... 7 Kuvataideopinnot... 9 Arkkitehtuuriopinnot Aikuisopinnot Arviointi ja todistukset Opettajat Koulun toimintasäännöt Vanhempainyhdistys Periodiopetuksen lukujärjestys Tuntisuunnitelma Lukujärjestys

3 YHTEYSTIEDOT KUVATAIDEKOULU Kauppakatu 12, Jyväskylä puh , telefax rehtori Klaus Savolainen, puh , TOIMISTO avoinna klo toimistosihteeri Ritva Matikainen puh toimistosihteeri Tarja Ryömä, puh OPETTAJAINHUONE, puh GRAFIIKAN PAJA, Hannikaisenkatu 39, puh Kuvataidekoulun kotisivut: Kaikki oppilaan opiskelua koskevat asiat (lukukausimaksut, ryhmän vaihdot, ilmoittautumiset, eroamiset, osoitteen muutokset, todistukset, jne.) tulee hoitaa koulun toimiston kautta.

4 KUVATAIDEKOULUN TEHTÄVÄT Kuvataidekoulu järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa. Koulun opetus on tarkoitettu ensisijaisesti jyväskyläläisille. TOIMINTA-AJATUS Opetus kehittää visuaalista havainto- ja ajattelukykyä. Se rohkaisee oppijaa luovaan työskentelyyn ja ilmaisemaan itseään visuaalisin keinoin. Samalla opetus luo edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä tekijänä että kokijana. Lähiympäristön kulttuurielämään tutustuminen ja siihen omalta osalta vaikuttaminen rikastuttaa elämänsisältöä ja kasvattaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kanssakäymiseen. Monipuolinen oppiminen luo pohjaa ja edellytyksiä hakeutua kuvataiteenalan ja arkkitehtuurin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Koulu järjestää opetusaloiltaan myös kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille.

5 LUKUVUODEN TYÖAJAT Lukuvuosi alkaa ja päättyy Syyslukukausi , 16 opetusviikkoa Kevätlukukausi , 18 opetusviikkoa Lomat: Syysloma vko 42, Joululoma Talviloma vko 9, Pääsiäisloma UUSIEN OPPILAIDEN HAKU Vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä koulun toimistosta. Vapaille oppilaspaikoille ja jonotuslistalle otetaan uusia oppilaita kuluvan lukuvuoden tammikuun loppuun. Sen jälkeen vapautuvat oppilaspaikat jäävät uusien oppilaiden hakuun. Uusien oppilaiden hakuaika koulun seuraavalle lukuvuodelle on Tulostettavia ilmoittautumislomakkeita löytyy koulun kotisivuilta: Ilmoittautumisen voi tehdä myös online-lomakkeella suoraan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös kuvataidekoulusta. JATKOILMOITTAUTUMINEN Koulussa opiskelevien oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle ( ) on maaliskuussa 2007.

6 OPPILASPAIKAN PERUMINEN JA KOULUSTA EROAMINEN Oppilas voi halutessaan erota koulusta lukukauden tai lukuvuoden päätyttyä. Myös kesken lukukauden voi erota, mutta se ei ole toivottavaa. Kuvataidekoulun rehtorin päätöksellä (A2/2003) lukukauden oppilaspaikka on sanottava irti opetuksen alkamista edeltävän viikon perjantaihin klo mennessä. Ensimmäisen opetusviikon aikana tehdystä oppilaspaikan peruutuksesta peritään 40 euroa. Oppilaspaikasta peritään täysi lukukausimaksu, jos paikkaa ei ole sanottu irti ennen lukukauden ensimmäisen opetusviikon perjantaita klo Eroamisesta täytyy oppilaan huoltajan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitus koulun toimistoon tai rehtorille toimiston aukioloaikana. Opettajalle tehty ilmoitus ei ole pätevä. Sinä vuonna, jona oppilas täyttää 19 vuotta, hän voi halutessaan jatkaa opiskelua syyslukukaudella aikuisryhmässä. LUKUKAUSIMAKSUT Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi. Lukukausimaksut ovat: varhaisiän opinnoissa (4-5 v.) varhaisiän opinnoissa (6 v.) perusopinnoissa (7-11 v.) periodiopinnoissa (12-13 v.) työpajaopinnoissa (yli 14 v.) aikuisopinnoissa 80,00 euroa 110,00 euroa 130,00 euroa 140,00 euroa 140,00 euroa. Jos oppilas osallistuu kahden työpajaryhmän opetukseen, peritään toisesta työpajasta 40 euron lisämaksu.

7 Sisaralennus on 10,00 euroa/oppilas. (Ei koske aikuisopiskelijoita.) Lukukausimaksuja ja kurssimaksuja ei palauteta, mikäli oppilas jättää opiskelun kesken lukukauden tai kurssin aikana. Lukukausimaksun laiminlyönnistä voi seurata oppilaan erottaminen koulusta. Huolehdi ajoissa maksuista tai mahdollisista maksujärjestelyistä. Mikäli maksujärjestelyistä huolimatta lukukausimaksua ei ole suoritettu lukukauden päättymiseen mennessä, oppilas ei voi enää jatkaa opiskelua kuvataidekoulussa seuraavana lukukautena. Eroamisesta on ilmoitettava toimistoon (katso kuvataidekoulusta eroaminen, s. 4). KUVIEN KÄYTTÖLUPA Kaikilta uusien oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa käyttää kuvia oppilaiden työskentelystä ja valmiista oppilastöistä koulun tiedotteissa, näyttelyissä, koulutuksessa ym. ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Lupakaavakkeen voi tulostaa koulun kotisivuilta. Luvan voi perua ilmoittamalla koulun toimistoon. KOULUN VERKKOSIVUT Kuvataidekoulu kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa koulun toiminnasta (mm. tämä opas) ja kursseista.

8 OPETUSSUNNITELMA Koulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt koululle uuden opetussuunnitelman Opetussuunnitelmaa on noudatettusyyslukukaudelta 2005 alkaen. Siihen voi tutustua koulun nettisivuilla ja kuvataidekoululla. OPETUS Koulun opetus järjestetään Kuvataidekoulussa, Kauppakatu 12. Grafiikan periodiopetus on Grafiikan pajassa, Hannikaisenkatu 39. Opetukseen on osallistuttava säännöllisesti ja siihen on saavuttava ajoissa. Mikäli oppilas ei voi osallistua opetustunnille tai jollekin jaksolle, pyydämme ilmoittamaan siitä kuvataidekoulun toimistoon toimistoaikana klo , puh , , tai sähköpostitse, Opetustunnin pituus on kaikessa opetuksessa 45 minuuttia. Lukuvuodessa on 34 opetusviikkoa. Arkipyhän sattuessa lukuvuoden aikana opetuspäivälle, järjestämme keväällä kyseisille ryhmille korvaavan työpajapäivän. Siirtyminen kuvataideopetuksesta arkkitehtuuriopetukseen, tai toisinpäin, on mahdollista lukuvuoden vaihtuessa kevään jatkoilmoittautumisen yhteydessä siirtotoiveesta ilmoittaen. Poikkeustapauksissa siirtyminen on mahdollista myös syyslukukauden jälkeen. Siirtotoivomuksissa ota yhteys koulun toimistoon. HUOMIO! Jos oppilas ei esim. allergian tai astman vuoksi voi työskennellä joillakin materiaaleilla, ota yhteyttä ryhmän opettajaan. Samoin, jos oppilas tarvitsee muilla perusteilla esim. opetuksen eriyttämistä joiltakin osin. Nämä ovat opettajille erittäin tärkeitä tietoja ryhmän opetusta suunniteltaessa!

9 OPETUKSEN LAAJUUS Opetussuunnitelman perusteet määrittävät laajan oppimäärän opetuksen laskennallisen laajuuden. Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 1300 tuntia: Varhaisiän opetuksen laskennallisesta laajuudesta päättää koulu. Perusopintojen laskennallinen laajuus on 540 tuntia. Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 760 tuntia. Annettavan opetuksen määrän tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen (= laskennallinen laajuus). Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulussa opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet ja sisällöt pyritään saavuttamaan seuraavan opintorakenteen mukaisesti: Varhaisiän opinnot arkkitehtuuri ja kuvataide 4-6-vuotiaat h/vuosi, yhteensä 153 opetustuntia Perusopinnot arkkitehtuuri: 6/7-11/12-vuotiaat (määräytyy lukuvuosittain) h/vuosi, yhteensä opetustuntia kuvataide: 7-11-vuotiaat h/vuosi, yhteensä 408 opetustuntia Syventävät opinnot arkkitehtuuri 12/13-18-vuotiaat 102 h/lukuvuosi, yhteensä 714 opetustuntia kuvataide vuotiaat 102 h/lukuvuosi, yhteensä 714 opetustuntia

10 Arkkitehtuuri ja kuvataiteen laaja oppimäärä (1300 h) Arkkitehtuuri: 12/13-18-v. Kuvataide: v. 3 h/viikko Arkkitehtuuri: 6/7-11/12-v. Kuvataide: 7-11-v. 2-3 h/viikko Syventävät opinnot - tietojen ja taitojen syventäminen yhdellä tai useammalla kuvataiteen tai arkkitehtuurin osaalueella - päättötyö ja portfolio Arkkitehtuuri: - 12/13-18-vuotiaat: työpajat Kuvataide: vuotiaat: periodiopetus vuotiaat: työpajat Perusopinnot - kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen - arkkitehtuurin/kuvanrakentamisen perustiedot ja taidot - portfoliotyöskentely Täydentävät opinnot - kurssit - taideprojektit - näyttelyvierailut - opintomatkat - kotitehtävät - kulttuuritapahtumiin osallistuminen Arkkitehtuuri ja kuvataide: 4-6-v. 1-2 h/viikko Valmentavat opinnot - mielikuvitusta rikastavaa ja leikinomaista taideopetusta - arkkitehtuuri/kuva-ilmaisuun tutustumista Opinnot päättyvät sinä vuonna, jona oppilas täyttää 19 vuotta. Sen jälkeen oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan aikuisryhmässä, jossa opetusta on 85 h/vuosi. Aikuisryhmän opinnot voidaan lukea osaksi laajan oppimäärän syventäviä opintoja.

11 KUVATAIDEOPINNOT Varhaisiän opinnot, 4-6-vuotiaat Varhaisiän opetus on tutustumista kuvataiteen ilmiöihin leikinomaisen työskentelyn avulla. Opetus on mielikuvitusta rikastuttavaa, monipuolista aistien ja ilmaisun harjoittamista. Opinnoissa tutustutaan kuvia tekemällä kuvataiteen välineisiin ja materiaaleihin sekä opitaan välinehuollon perusteita. Keskeisiä opintosisältöjä ovat väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen (pääja välivärit, värien sekoittaminen) sekä työskentely vaihtelevasti pinnassa ja tilassa. Lisäksi opetellaan katsomaan erilaisia kuvia taidekuvista käyttökuviin ja keskustelemaan niistä. Harjoitellaan työhön keskittymistä ja toisten huomioon ottamista. Perusopinnot, 7-11-vuotiaat Perusopinnoissa perehdytään kuvan rakentamisen perustietoihin ja taitoihin käymällä kattavasi läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Keskeistä opetuksessa on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä tutustuminen eri materiaalien ja tekniikoiden käyttöön ja niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on oppilaan visuaalisen ymmärryskyvyn, ilmaisu- ja työskentelytaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen Työskentelyyn olennaisesti kuuluvan sisäisen integraation vuoksi (= yhtä tehtävää työstettäessä käsitellään monia sisältöjä samanaikaisesti) suurta osaa opetussisällöistä käsitellään perusopintovaiheessa useita kertoja, joitakin jopa jokaisella opetuskerralla. Oheiseen taulukkoon on koottu opetussisällöt, jotka ainakin tulee perusopintovaiheen aikana opetukseen sisällyttää. Ikävuosisuositus on ohjeellinen. Opettaja määrittää oman opetusryhmänsä opintoohjelmassa lukuvuoden aikana käsiteltävät opetussisällöt.

12 10 TILA kaksi- ja kolmiulotteinen pinta, kohokuva, veistos edessä, keskellä, takana perspektiivi mittasuhteet ,11 SOMMITTELU vastakohdat liike rytmi muodot, tausta kuvakoot kuvan rajaaminen 7-8, , , , 11 VÄRI pää-, väli- ja vastavärit värin sävyt lämpimät ja kylmät värit murretut värit varjot värien vuorovaikutus 7-8, , , , 11 kkeskeiset SISÄLTÖALUEET TAITEENTUNTEMUS JA KÄYTTÖKUVA LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ taidehistoria teemallisesti eri kulttuurien kuvat käyttötaide/käyttökuva esittävä/ei-esittävä sarjakuva luonto rakennettu ympäristö esineet MENETELMÄT piirtimet värit painomenetelmät eri massat ja pinnan käsittely rakentelu kollaasit ja sekatekniikat valokuvaus ja/tai video digitaalinen kuvankästtely portfoliotyöskentely KUVAN YMMÄRÄMINEN kyky keskustella kuvista kyky tulkita erilaisia kuvia muodon ja sisällön erottaminen taidefilosofian ja estetiikan peruskäsitteet 9-10, , , , 11 TYÖSKENTELYTAIDOT toisten huomioiminen yksilö- ja ryhmätyöt välinehuolto välineiden ja materiaalien tarkoituksenmukainen käyttö kestävä kehitys, kierrätys kyky keskustella kuvista kotitehtävät itsearviointi 7-8, 9-10, 9-10, 11

13 11 Syventävät opinnot, vuotiaat Periodiopinnot, vuotiaat Periodiopinnot etenevät 5-6 viikon jaksoissa kuvataiteen eri osaalueilla. Opintojen tavoitteena on perehdyttää oppilas eri kuvataiteen aloihin, niiden luonteeseen ja ilmaisukeinoihin. Opetuksessa kerrataan ja syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä asioita (kts. perusopintojen sisällöt). Samalla oppilaan yleiset työpajavalmiudet kehittyvät, omatoimisuus lisääntyy ja oppilaat tottuvat pitkäjännitteisyyteen tiedostaessaan työskentelyn monet mahdollisuudet ja erityistyöpajojen vaatimukset. Opetus valmentaa oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan ja auttaa häntä valitsemaan työpajavaiheen työpajan. Periodiopintojen opetusalueet voivat vaihdella lukuvuosittain. Lukuvuotena opetusjaksot ovat seuraavat: piirustus ja maalaus, grafiikka, keramiikka, arkkitehtuuri, plastinen sommittelu, valokuvaus (12-vuotiaat) ja video (13-vuotiaat). Opetus kiertää kuvataiteen aloja seuraavassa järjestyksessä kunkin opetusryhmän aloitusjakson mukaan: GRAFIIKKA PIIRUSTUS-MAALAUS KERAMIIKKA VALOKUVAUS (12-V.) VIDEO (13-V.) ARKKITEHTUURI PLASTINEN SOMMITTELU (KUVANVEISTO)

14 12 Opetuspäivä kaikissa jaksoissa on maanantai ja opetusaika klo Grafiikan opetuksessa opetuspaikkana on Grafiikan paja, Hannikaisenkatu 39. Sisäänkäynti sisäpihalta. Jaksojen alkamispäivät: I ma II ma III ma IV ma V ma VI ma Ryhmien kierto jaksoittain eri opetusalueilla selviää periodilukujärjestyksestä sivulta 23. Työpajaopinnot, vuotiaat Opetus työpajoissa on yhden kuvataiteenalan syventävää opetusta. Työpajaopinnot vaativat pitkäjännitteisyyttä ja kypsyyttä. Työpajaopetukseen pääsyn edellytyksenä on pääsääntöisesti perusopintojen ja kahden periodiopetusvuoden suorittaminen tai alan erikoiskurssien käyminen. Työpajaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa ja periodiopinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa pyritään kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu- ja arviointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaa luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisutaitoa. Koska yhdessä työpajassa voi samanaikaisesti opiskella iältään ja taitotasoltaan erilaisia oppilaita, on opetusta tarvittaessa eriytettävä kunkin oppilaan taidot ja tavoitteet huomioiden. Syventävien työpajaopintojen loppuvaiheessa oppilas laatii päättötyön. Oppilas voi syyslukukauden päättyessä hakea työpajan vaihtoa. Työpajan vaihtotoivomuksesta kevätlukukaudelle on ilmoitettava toimistoon syyslukukauden loppuun mennessä.

15 13 Työpajaoppilaat voivat suorittaa opintoja ensisijaisen työpajansa lisäksi myös toisessa työpajassa, mikäli opetusryhmässä on vapaita oppilaspaikkoja. Rehtori hyväksyy oppilaat lisäopintoihin hakemusten perusteella. Lisäopinnoista peritään korotettu lukukausimaksu. Työpajaryhmät muodostetaan kevään jatkoilmoittautumisien perusteella. Lukuvuoden työpajat ovat: Keramiikka Kuvataide Piirustus Piirustus-maalaus A, B,C ja D Valokuva Video

16 14 ARKKITEHTUURIOPINNOT (ARKT) Varhaisiän opinnot, 4-6-vuotiaat Varhaisiän opetus on tutustumista kuvataiteen ilmiöihin leikinomaisen työskentelyn avulla. Opetus on mielikuvitusta rikastuttavaa, monipuolista aistien ja ilmaisun harjoittamista. Opinnoissa tutustutaan kuvia tekemällä kuvataiteen välineisiin ja materiaaleihin sekä opitaan välinehuollon perusteita. Keskeisiä opintosisältöjä ovat väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen (pääja välivärit, värien sekoittaminen) sekä työskentely vaihtelevasti pinnassa ja tilassa. Lisäksi opetellaan katsomaan erilaisia kuvia taidekuvista käyttökuviin ja keskustelemaan niistä. Harjoitellaan työhön keskittymistä ja toisten huomioon ottamista. Valmentavia arkkitehtuuriopintoja ei järjestetä tänä lukuvuotena. Perusopinnot, 7-11/12-vuotiaat Perusopinnoissa tutustutaan arkkitehtuurin peruskäsitteisiin, tärkeimpiin suunnitteluperiaatteisiin ja suunnitteluprosessin vaiheisiin. Keskeistä opetuksessa on kuvallisen ja rakenteellisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä tutustuminen eri materiaalien ja tekniikoiden käyttöön ja niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää ympäristön rakentumisen jatkuvana, kulttuurisidonnaisena prosessina. Rakennetun ympäristön havainnointia, dokumentointia, tulkintaa ja arviointia harjoitellaan oppilaan valmiuksien mukaisesti. Ohjatut kotitehtävät,

17 15 näyttelykäynnit ja ajankohtaisiin rakennushankkeisiin tutustuminen ovat osa opetusta. Tavoitteena on että oppilas tutustuu omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa ympäristöä koskevissa asioissa ja kehittää sosiaalisia valmiuksiaan. Syventävät opinnot, yli 12/13-18-vuotiaat Arkkitehtuurin syventävät opinnot toteutetaan työpajaopintoina. Työpajaopinnot, 12/13-18-vuotiaat Syventävissä opinnoissa perehdytään yhteen tai useampaan arkkitehtuurin osa-alueeseen. Keskeistä on oman ilmaisun ja työskentelytaitojen kehittäminen soveltaen aiemmissa opinnoissa hankittuja tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tavoitteena on yleissivistyksen lisääminen arkkitehtuurin historiaan, arkkitehtuurifilosofiaan, suunnittelun yhteiskunnallisiin prosesseihin ja ajankohtaisiin arkkitehtuuri-ilmiöihin sekä ammattilaisten työskentelyyn tutustumalla. Rakennetun ympäristön havainnointi, dokumentointi, tulkinta ja arviointi ovat keskeinen osa oppilaan työskentelyä. Tavoitteena on että oppilas harjaantuu käyttämään maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia. Projektityöskentelyssä tarvittavat sosiaaliset valmiudet ja itsearviointikyky ovat keskeisiä kehittämisalueita. Koska yhdessä työpajassa voi samanaikaisesti opiskella iältään ja taitotasoltaan erilaisia oppilaita, on opetusta tarvittaessa eriytettävä kunkin oppilaan taidot ja tavoitteet huomioiden. Syventävien työpajaopintojen loppuvaiheessa oppilas laatii päättötyön. Tänä lukuvuotena arkkitehtuurissa on yksi työpajaryhmä.

18 16 ARKKITEHTUURIN TEORIA SISÄLLÖT PERUSOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT TERMIT, KÄSITTEET Arkkitehtuurin peruskäsitteisiin tutustuminen SUUNNITTELUPERIAATTEET ARKKITEHTUURIFILOSOFIA Tärkeimpiin suunnitteluperiaatteisiin tutustuminen Perustermien ja käsitteiden käyttöön harjaantuminen Suunnitteluperiaatteiden käyttö omassa työskentelyssä Arkkitehtuurifilosofiseen ajatteluun tutustuminen ARKKITEHTUURIN TUNTEMUS RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIMINEN SUUNNITTELUPROSESSI Suunnitteluprosessin vaiheisiin tutustuminen oman työskentelyn kautta ARKKITEHTUURIHISTORIA Ympäristön rakentumisen käsittely jatkuvana prosessina AJANKOHTAISET ILMIÖT Näyttelyihin ja lähiympäristön ajankohtaisiin rakennushankkeisiin tutustuminen ERI KULTTUURIT Kulttuurin ja rakennetun ympäristön väliseen vuorovaikutukseen tutustuminen HAVAINNOINTI Rakennetun ympäristön havainnoinnin harjoittelu moniaistisesti DOKUMENTOINTI Ympäristön dokumentointimenetelmiin tutustuminen oppilaan valmiuksien OMA ILMAISU, TULKINTA JA VIESTIMINEN mukaisesti Arkkitehtuurin ilmaisullisten mahdollisuuksien tutkiminen, ympäristön käsitteellistäminen ja arvottamisen harjoittelu Suunnitteluprosessiin perehtyminen oman työskentelyn avulla ja ammattilaisten työhön tutustumalla Arkkitehtuurihistoriaan tutustuminen yleissivistävällä tasolla Näyttelyihin ja ajankohtaisiin rakennushankkeisiin tutustuminen, julkisen arkkitehtuurikeskustelun seuraaminen Kulttuurin ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutuksen tutkiminen Rakennetun ympäristön tietoiseen ja analyyttiseen havainnointiin harjaantuminen Eri dokumentointimenetelmien käyttö osana omaa työskentelyä Oman ilmaisun kehittäminen, esitystekniikoiden käyttö viestintävälineenä TYÖSKENTELYTAIDOT SOSIAALISET TAIDOT Ryhmässä toimimiseen harjaantuminen Sosiaalisiin työtapoihin harjaantuminen osana projektityöskentelyä, kansalaisvaikuttamiseen TEKNIIKAT MENETELMÄT MATERIAALIT Tekniikoiden, menetelmien ja välineiden käytön harjoittelu oppilaan valmiuksien mukaisesti, materiaalien ominaisuuksiin ja käyttöön tutustuminen monipuolisesti. VÄLINEET ITSEARVIOINTI Oman työskentelyn kuvaaminen sanallisesti harjaantuminen Tekniikoiden, menetelmien, materiaalien ja välineiden monipuolinen ja luova käyttö oman ilmaisun kehittämisessä Itsearvioinnin käyttö omien työskentelytapojen ja oman ilmaisun kehittäjänä KESKEISET SISÄLTÖALUEET

19 17 Oheiseen taulukkoon on koottu arkkitehtuuriopintojen opetussisällöt, jotka ainakin tulee perusopintovaiheen ja syventävien opintojen aikana opetukseen sisällyttää. Opettaja määrittää oman opetusryhmänsä opinto-ohjelmassa lukuvuoden aikana käsiteltävät opetussisällöt. Työskentelyyn olennaisesti kuuluvan sisäisen integraation vuoksi (= yhtä tehtävää työstettäessä käsitellään monia sisältöjä samanaikaisesti) suurta osaa opetussisällöistä käsitellään useita kertoja, joitakin jopa jokaisella opetuskerralla. AIKUISOPINNOT Aikuisopiskelijoiden ryhmä voidaan perustaa tarvittaessa, jos opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 10 ja hakijat täyttävät edellytykset: - hakija on ollut kuvataidekoulun oppilas ja hän haluaa täydentää kuvataideopintojaan tai - hakija aikoo kuvataiteen ammattialalle ja haluaa harjoitella pääsykokeisiin ja täydentää portfoliotaan tai - hakijalla on kuvataiteen alalta harjoitusta tai pohjakoulutusta ja hän haluaa lisää oppia jatko-opiskelua varten. Aikuisopetusryhmän opetus vaihtelee ryhmän koostumuksen ja tason mukaan. Opetus on luonteeltaan opiskelijan henkilökohtaista osaamista täydentävää opetusta. Opiskelijalta vaaditaan, että hän pystyy itsenäiseen aiheen ja tehtävän valintaan. Opetuksessa pyritään auttamaan yksilöllisesti työskentelyn ongelmakohdissa. Opetuksessa täydennetään materiaalitietoisuutta. Teoriaopetuksessa voidaan käsitellä taide- ja kulttuurihistoriaa ja jakaa kuvataidealan ammattitietoutta. Aikuisopinnot voidaan laskea osaksi laajan oppimäärän mukaisia syventäviä opintoja. Aikuisopiskelijoita koskevat samat velvoitteet, kuin muitakin kuvataidekoulun opiskelijoita. Lukuvuotena ei järjestetä aikuisopintoja.

20 18 ARVIOINTI JA TODISTUKSET Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista. Arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyttöön ja kohdistuu sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, teoksiin. Oppilaalle annetaan jatkuvaa suullista palautetta oppimistilanteessa. Perusopintojen oppilaat (7-11-vuotiaat) ja syventävien opintojen oppilaat (12-18-vuotiaat) saavat työskentelystään vuosittain ryhmän opettajan laatiman kirjallisen arvioinnin. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Syventävistä opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen sekä päättötyöstään numeroarvosanan ja kirjallisen kuvauksen osaamisestaan. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko laajan oppimäärän suorittamisesta. Mikäli opinnot keskytyvät, oppilas ei ole saavuttanut opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita (esim. opiskeltuaan vain muutaman vuoden) tai oppilas ei ole tehnyt päättötyötä syventävien opintojen päätteeksi, oppilaalle annetaan todistus osallistumisesta visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoihin, jos hän on opiskellut koulussa perus- tai syventävissä opinnoissa ainakin kaksi lukuvuotta. Myöhemmin pyydettävästä osallistumistodistuksen kaksoiskappaleesta peritään maksu. Lukiota käyvät oppilaat saavat halutessaan kouluaan varten todistuksen työpajaopinnoistaan lukukauden tai lukuvuoden päättyessä. Lukiokurssien mahdollista korvausta kuvataidekoulun opinnoilla kannattaa kysyä lukion kuvataiteen opettajalta. Oppilaalle annetaan pyydettäessä väliaikainen todistus kuvataidekoulun opinnoista, jos hän pyrkii esim. taidealan oppilaitoksiin.

21 19 OPETTAJAT Päätoimiset opettajat: Halttunen Auli, kuvataiteilija Savolainen Klaus, rehtori, TaM Vectomov Sonja, TaM, kuvataiteilija Ilpo Vuorela, arkkitehti Tuntiopettajat: Hakala Vesa, TaM, valokuvaaja Lääperi Aija-Leena, keraamikko Nykänen Mika, FM Piispanen Minna, kuvataiteilija (AMK) Reiman Arja, kuvataiteilija (AMK) Sorvali-Laukkanen Leila, esinesuunnittelija Vähämäki Sisko, medianomi

22 20 KOULUN TOIMINTASÄÄNNÖT Opetukseen osallistuminen 1. Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. Kaikkien oppilaiden on tultava ajoissa tunnille. Oppilas saa poistua kuvataidekoulusta vain opettajan luvalla tai tuntien päätyttyä, mikäli vanhempien kanssa ei ole muuta sovittu. Jokaisesta poissaolosta on annettava selvitys opettajalle tai koulun toimistoon. Useampi selvittämätön poissaolo voi aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen. Myös lukukausimaksun laiminlyönti voi aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen. 2. Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja harjoituksiin aktiivisesti, sekä on noudatettava opettajan antamia ohjeita. Kuvataidekoulun oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa kaikille työrauhan. Oppilas käyttää työskentelyyn sopivaa vaatetusta tai työtakkia. Oppilas huolehtii työmateriaaleista ja välineistä, puhdistaa ne käytön jälkeen ja vie omille paikoilleen. Oppilas siivoaa työskentelypaikkansa ja huolehtii työnsä niille varatuille paikoille. Oppilas käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti. Koulun omaisuus 1. Oppilaan tulee käyttää ja kohdella koulun omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti. Kuvataidekoulun kalusto ja opetusvälineet ovat kaupungin omaisuutta. Vahingon sattuessa asiasta on heti ilmoitettava opettajalle. Kaikenlainen ilkivalta ja häiriönteko on kielletty. Oppilas joutuu itse korvaamaan aiheuttamansa ilkivallan tai harkitsemattoman käytöksen vahingot. Yhteistyö koulun ja kodin välillä

23 1. Oppilaan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa henkilö- ja osoitetietomuutokset suoraan koulun toimistoon. 2. Oppilaan tulee toimittaa huoltajilleen koulun tiedotteet. Oppilaan mukana lähetetään tiedotteita kotiin mm. koulun toiminnasta, vanhempainilloista, näyttelyistä ja erikoiskursseista. 3. Huoltajat voivat lähettää viestejä oppilaiden mukana tai ottaa suoraan yhteyttä opettajaan, koulun toimistoon tai rehtoriin. 4. Yhteistyön tehostamiseksi koulun ja kodin välillä huoltajia pyydetään ilmoittamaan mahdollinen sähköpostiosoite koulun toimistoon 5. Opetuksessa sattuneiden ongelmatilanteiden johdosta huoltajia pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä ryhmän opettajaan, rehtoriin tai koulun toimistoon tilanteen selvittämiseksi. 21

24 22 VANHEMPAINYHDISTYS Kaikki kuvataidekoulun oppilaiden vanhemmat voivat toimia vanhempainyhdistyksen jäseninä ilman erillistä jäsenmaksua. Vanhempainyhdistyksen työskentely tähtää lasten kuvataideharrastuksen tukemiseen eri tavoin. Yhdistys on ollut mukana järjestämässä vanhempainiltoja ja kuvataidenäyttelyjä, osallistunut erilaisiin tapahtumiin (esim. Yläkaupungin yö), järjestänyt taide- ja luontoretkiä sekä toimintapäiviä. Vanhempainyhdistyksellä on myös ollut tapana muistaa kuvataidekoulun lopettavia oppilaita stipendein. Varoja tähän sekä muuhun toimintaan on kerättyt arpajaisin, myynnein ja kahviota pitämällä eri tapahtumien yhteydessä. Vanhempainyhdistys toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet vanhemmat mukaan toimintaan. Toimintaa suunnittelemaan voi tulla mukaan yhdistyksen johtokuntaan ilmoittautumalla esim. kuvataidekoulun rehtorille. Vanhempainyhdistyksen sähköpostilistalle voi ilmoittautua toimittamalla sähköpostiosoitteensa koulun toimistoon Kaikki ideat ja auttavat kädet kuvataidekoululaisten opiskelun tukemiseksi ovat tervetulleita! Lisätietoa vanhempainyhdistyksen toiminnasta syksyn vanhempainillassa.

25 I jakso II jakso III jakso IV jakso V jakso VI jakso A valokuva pima grafiikka keramiikka arkt plastinen 12B plastinen valokuva pima grafiikka keramiikka arkt 13A keramiikka arkt plastinen video pima grafiikka 13B grafiikka keramiikka arkt plastinen video pima 13C pima grafiikka keramiikka arkt plastinen video 23 PERIODIOPETUS Opetus maanantaisin klo kuvataidekoululla. Grafiikan opetus Grafiikan pajalla, Hannikaisenkatu 39 (sisäänkäynti sisäpihalta).

26 KUVATAIDEKOULUN TUNTISUUNNITELMA Ikäryhmä: Päivä: Aika: h: Opettaja: KUVATAIDE Varhaisiän 4 A TO Sonja Vectomov opinnot 5 A MA ,5 Arja Reiman 5 B KE ,5 Auli Halttunen 6 A PE Sonja Vectomov 6 B MA Leila Sorvali-Laukkanen 6C TO Auli Halttunen, Ilpo Vuorela Perusopinnot 7 A TI Arja Reiman 7 B TO Klaus Savolainen 8 A TI Auli Halttunen 8 B TO Leila Sorvali-Laukkanen 9 A KE ,5 Sonja Vectomov 9 B MA ,5 Auli Halttunen 10 A KE ,5 Klaus Savolainen 10 B TI ,5 Sonja Vectomov 11A PE Sonja Vectomov 11 B TI Auli Halttunen 11 C TO Minna Piispanen Syventävät opinnot Periodit 12 A ja B valokuva MA Klaus Savolainen piirustus-maalaus MA Auli Halttunen grafiikka MA Minna Piispanen keramiikka MA Leila Sorvali-Laukkanen arkkitehtuuri MA Ilpo Vuorela plastinen sommittelu MA Arja Reiman 24

27 25 Periodit 13 A, B ja C keramiikka MA Leila Sorvali-Laukkanen arkkitehtuuri MA Ilpo Vuorela plastinen sommittelu MA Arja Reiman video MA Mika Nykänen piirustus-maalaus MA Auli Halttunen grafiikka MA Minna Piispanen Työpajat: kuvataide TI Sonja Vectomov piirustus-maalaus A TI Arja Reiman piirustus-maalaus B 15 KE Auli Halttunen piirustus-maalaus C 16 TO Sonja Vectomov piirustus-maalaus D PE Minna Piispanen piirustus KE Klaus Savolainen video KE Sisko Vähämäki keramiikka KE Aija-Leena Lääperi valokuva TO Vesa Hakala ARKKITEHTUURI Perusopinnot 8-9 MA Ilpo Vuorela TO Ilpo Vuorela Syventävät opinnot Työpajat: arkkitehtuuri A TI Ilpo Vuorela Ryhmiä yhteensä 34 Viikkotunteja yhteensä 87

28 KLAUS PR VALOKUVA AULI PR PI-MA MINNA PR GRAFIIKKA LEILA PR KERAMIIKKA ILPO PR ARKT ARJA PR PLAST.SOMM. MIKA PR VIDEO AULI 11 B SONJA KUVATAIDE ARJA PIMA A ILPO ARKT A AULI PI-MA B AIJA KERAMIIKKA KLAUS PIIRUSTUS SISKO VIDEO SONJA PI-MA C VESA VALOKUVA MINNA 11 C ILPO ARKT SONJA 11 A MINNA PI-MA D AULI 9 B LEILA 6 B ILPO ARKT 8-9 ARJA 5 A AULI 8 A SONJA 10 B ARJA 7 A AULI 5 B SONJA 9 A KLAUS 10 A SONJA 4A AULI/ILPO 6 C LEILA 8 B KLAUS 7 B SONJA 6 A MA TI KE TO PE LUKUJÄRJESTYS

Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011

Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011 Opas löytyy myös koulun kotisivuilta: www. jyvaskyla.fi/kuvataidekoulu SISÄLLYS Yhteystiedot... 1 Kuvataidekoulun tehtävät... 2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS 2015-2016

OPPILAAN OPAS 2015-2016 i OPPILAAN OPAS 2015-2016 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu Opas löytyy myös koulun kotisivuilta:www. jyvaskyla.fi/kuvataidekoulu www.facebook.com/kuvataidekoulu http://kuvataidekoulu.blogspot.fi https://instagram.com/jklkuvataidekoulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu toimii osana kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimea kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisuudessa. Koulun toiminta

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 019 459 2584 rehtori 019 459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu email:etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi OPETTAJAT Vakinaiset

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS

HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS 2017-2018 KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää 019-459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS

OPPILAAN OPAS HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS 2016-2017 KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 040 179 6852 rehtori 019 459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2016 2017 Taustakuva: Minni Skyttén, 16 v (öljymaalaus, sävytetty) Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2016 2017 Syyslukukausi 22.8.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi Taustakuva (sävytetty): Laura Herno, 16 v Pöllö: Sanni Kapiainen, 8 v. OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2017 2018 Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2017 2018 Syyslukukausi

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry. 1 Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 270 oppilaspaikkaa 5-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2017-2018 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla.

Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla. Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Opetustoiminta Kannatusyhdistys jatkaa edelleen Askolan kuvataidekoulun ylläpitämistä. Kuvataidekoulussa annetaan kuvataiteen perusopetusta

Lisätiedot

T Y Ö P A J A T 2015-2016

T Y Ö P A J A T 2015-2016 T Y Ö P A J A T 2015-2016 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYS kuvataidekoulu 1. Hei nolan 1.1. Arvot 1.2. Toiminta-ajatuksemme 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU. Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga. Opas vanhemmille & oppilaille

TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU. Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga. Opas vanhemmille & oppilaille TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga Opas vanhemmille & oppilaille 2017-2018 Opas vanhemmille & oppilaille 2017-2018 OPPILAAKSI HAKEMINEN JA

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Arkki -opas vanhemmille

Arkki -opas vanhemmille Arkki -opas vanhemmille Yhteystiedot Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry Tallberginkatu 1 C 106 00180 HELSINKI Anna työrauha puh. +358 50 5258 66 8 info@arkki.net www.arkki.net Rehtori Johtava

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Yhteystiedot: Rehtori Minna Palokangas , Tuottaja/toimistosihteeri Maria Tolonen

Yhteystiedot: Rehtori Minna Palokangas , Tuottaja/toimistosihteeri Maria Tolonen OPINTO-OPAS LUKUVUOSI 2017 2018 Kajaani Dancen 40. toimintavuosi Kajaani Dancen tanssikoulu antaa tanssin taiteen laajaa ja yleisen oppimäärän opetusta, ja avointa opetusta. Eri-ikäisille tanssijoille

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu

Sisällysluettelo  sivu INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Kangasalan osasto Siluetti Oppilaskirje 2015-2016 1 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 4 Toimitilat 4 Tiedottaminen

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010

PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010 PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010 Porvoon taidekoulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot