VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHEMPIEN OPAS OPINNOT"

Transkriptio

1 VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran viikossa toimivissa opetusryhmissä ja järjestää myös erikoiskursseja. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Sen sisältö ja metodit on suunniteltu ottaen huomioon oppilaiden ikä- ja kehitysvaihe. Opetuksessa toteutetaan kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. OPINNOT Opiskelun pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kuvanteossa, joka tapahtuu kerran viikossa kokoontuvissa opetusryhmissä ja periodiopetuksessa. Opiskelu kuvataidekoulussa tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia myös kuvataiteen jatko- opintoihin. Opintojen päättyessä oppilas saa päättötodistuksen ja työpajaopintojen aikana hänellä on mahdollisuus tehdä oma taiteellinen, itsenäinen opinnäytetyö. Itsenäisen ja ohjatun työskentelyn lisäksi oppilaita rohkaistaan toimimaan ryhmässä. Kuvallisen ilmaisun lisäksi harjoitellaan teosten tarkastelua, taidepuhetta ja rakentavaa palautteen antoa. Opetus jakautuu 3 jaksoon ikävaiheittain: Valmentava opetus (4 6 - vuotiaat); tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen. Perusopetus ( vuotiaat); opitaan kuvataiteen perustietoja ja taitoja. Työpajaopetus ( vuotiaat); oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen ja hiovat taitoja sekä persoonallista kuvallista ilmaisua. Työpajaopetus syventää taitoja kohti ammatillisia opintoja. Lukukauden pituus on syksyllä 16- ja keväällä 18, yhteensä 34 opetuskertaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Poikkeukset opetusjärjestelyissä, loma- ajat, lukujärjestykset, tapahtumat ja oppilasnäyttelyt löytyvät koulun kotisivuilta. Kotisivuilta löytyy myös esim. kuvankäyttölupa- ja vapaaoppilaskaavakkeet.

2 Ilmoittautuminen Kuvataidekoulun 10 vuoden opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan vain kerran. Jatkopaikka jokaiselle oppilaalle säilyy automaattisesti vuodesta toiseen, mikäli ette tee päätöstä kuvataidekoulun lopettamisesta. Kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita. Oppilaan kiinnostus kuvataidetta ja kädentaitoja kohtaan riittää perusteeksi aloittaa kuvataidekoulu. Taidot ja oma ilmaisu kehittyvät harjoituksen myötä! Valmistautuminen opetustunneille Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat materiaalit kuuluvat lukukausimaksuun. Kuvataidekoululla on esiliinoja oppilaiden käyttöön, mutta tästä huolimatta ei tunneille kannata tulla juhlavaatteissa, vaan sellaisessa vaatetuksessa joka saa likaantua esim. saveen tai maaliroiskeisiin. Ulkojalkineita ei suositella käytettäväksi luokkatiloissa. Poissaolot tunneilta Poissaoloja opetustunneilta ei yleensä korvata. Sillä kaikki ryhmät toimivat omalla tavallaan, eri opettajat noudattavat oman ryhmänsä opetussuunnitelmaa. Poikkeustapauksista sovittaessa kannattaa ottaa yhteys omaan opettajaan ja koulun rehtoriin Opettajan estyminen Mikäli opettaja on estynyt pitämään omia opetustunteja pyritään ensisijaisesti löytämään opettajalle sijainen. Kuitenkin mikäli opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä sijaista voida löytää, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana. Näyttelykäynnit Opettajan ja oppilaiden yhteiset näyttelykäynnit voivat olla osa opetusta. Näyttelykäynnit korvaavat pituudesta riippuen yksi- tai kaksi opetuskertaa. Näyttelykäynneistä informoidaan oppilaan huoltajia ja ohjeistetaan oppilaita hyvissä ajoin. Kuvataidekoulu maksaa näyttelykäyntien kustannukset matkan ja mahdollisen sisäänpääsymaksun osalta. Mikäli näin sovitaan, oppilaat voivat ottaa mukaan evästä. Myös vanhemmat voivat osallistua näyttelykäynteihin omalla kustannuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opastusryhmän koko on yleensä rajattu, tämän vuoksi on mahdollista, että vanhemmat eivät aina mahdu mukaan opastettavaan ryhmään.

3 Oppilaan sairastuminen Kuten kouluunkaan, ei myöskään kuvataidetunneille kannata tulla sairaana. Lepo auttaa jaksamaan sitten tervehdyttyä, eivätkä flunssat ja muut pöpöt pääse tarttumaan oppilaisiin ja opettajiin. Mikäli oppilas sairastuu opetustunneilla, ilmoitetaan tästä vanhemmille. Oppilasta ei kuitenkaan lähetetä tunneilta kotiin yksin, mikäli vanhempia ei tavoiteta. Onnettomuustapauksissa otetaan aina yhteys kotiin ja sairaanhoitohenkilökuntaan. On tärkeää että koululla on aina saatavilla vanhempien ajankohtaiset yhteystiedot! Lukukausimaksut Varhaisiän valmentavat opinnot 4-5 vuotiaat 1 opetustunti / vko Perusopinnot 6-12 vuotiaat 2 opetustuntia / vko Syventävä opetus - työpajat vuotiaat 3 opetustuntia / vko Sisaralennukset: Rinnakkaisryhmät: Ulkopaikkakuntalaislisä: Lukukausimaksuista lähetetään lasku koteihin lukukausien alkamisen jälkeen. Lukuvuodessa on kaksi lukukautta. Maksujärjestelyt ja vapaaoppilaspaikat Maksujärjestelyissä olkaa ystävällinen ja ottakaa yhteys rehtoriin sähköpostitse. Koululla on myös vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Koulun kotisivuilta löytyy vapaaoppilaspaikkahakemus. Lopetus ja oppilaspaikkaperuutukset Oppilaspaikan peruutuksesta / lopettamisesta tulee välittömästi tehdä kirjallinen ilmoitus sähköpostilla. Lopettamispäiväksi tulee päivä, jolloin lopetusilmoitus toimitetaan. Huomioittehan että ilmoittamatta jättäminen vie oppilaspaikan joltain toiselta, tästä syystä noudatamme seuraavaa käytäntöä: Lukukauden peruutusmaksu on 20 euroa (toimistomaksu). Opetusviikoilla 3 6 lopettaneilta peritään puolet lukukausimaksusta ja tämän jälkeen lopettaneilta täysi lukukausimaksu.

4 Välivuosi Kuvataidekoulusta on mahdollista pitää välivuosi matkan, sairauden tms. vuoksi. Jos haluatte pitää välivuoden tai lopettaa kuvataidekoulun, ilmoittakaa asiasta kansliaan sähköpostitse mahdollisimman pian, mieluiten ennen käynnissä olevan lukukauden päättymistä. Ilmoittamatta jättämisessä noudatamme samaa periaatetta kuin oppilaspaikkaperuutuksissa (ks. yllä). Opetusraportit ja oppilasarviointi Lukuvuoden päätteeksi oppilaille jaetaan opetusraportti, joka on opettajan vapaamuotoisesti kirjoittama lyhyehkö luonnehdinta lukukauden opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat suorittavat itsearvioinnin jonka tarkoitus on auttaa oppilasta arvioimaan omia taitoja ja kehittymistä kuvallisessa ilmaisussa, ryhmätyötaidoissa ja Itsearvioinnin lisäksi opettaja antaa oppilaille sanallisen palautteen, joka pyritään aina muotoilemaan rakentavaksi ja oppilasta kannustavaksi. Oppilaan itsearvioinnin voi suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä, Suomenkielisten ryhmien oppilasarviointi palautetaan suomenkielellä, ruotsinkielisessä ryhmissä ruotsiksi. Itsenäinen opinnäytetyö Kauniaisten kuvataidekoulussa on opintojen päätteeksi mahdollisuus suorittaa itsenäinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö sisältää sekä kuvallisen että kirjallisen osan ja se arvioidaan sekä kirjallisella, että numeroarvosanalla. Opinnäytetyötä ohjaa yleensä sen ryhmän opettaja, jossa opinnäytetyötä suorittava opiskelee. Osa oppilaitoksista myöntää hakijalle lisäpisteen itsenäisen opinnäytetyön suorittamisesta, tästä voi oppilaitoksesta, johon haetaan. Lisätietoja itsenäisen opinnäytetyön suorittamisesta kuvataidekoulussa oppilaan opettajalta tai rehtorilta. Opintotodistukset ja päättötodistukset Koululta saa pyydettäessä opintotodistuksen, josta ilmenee suoritetut opinnot ja opiskeluvuodet. Myös opettajan lausunto on mahdollista liittää opiskelutodistukseen. Päättötodistus myönnetään pyydettäessä koko opintokokonaisuuden suorittaneille. Huom! Opiskelu- ja päättötodistukset tulee pyytää hyvissä ajoin ennen muihin oppilaitoksiin pyrkimistä. Todistukset toimitetaan kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Kuvankäyttölupa Kuvankäyttölupa on voimassa koko opiskelun ajan. Kaavake löytyy kotisivuilta ja sen saa myös pyydettäessä koulun toimistosta.

5 Konfliktitilanteet Mikäli havaitsette että lapsellanne on kuvataidekoulussa hankaluuksia, joiden vuoksi hänen on vaikea käydä kuvataidekoulua, esimerkiksi riita- tai kiusaamistilanteita, olkaa heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja/tai koulun rehtoriin. Vastaavasti mikäli opettaja havaitsee ongelmatilanteita jotka eivät ratkea yhteisellä sovittelulla, ilmoitetaan asiasta oppilaiden huoltajille. Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamistilanteisiin ja ongelmat pyritään ratkaisemaan rakentavassa yhteistyössä. Muuta Mikäli lapsellanne on jokin allergia, sairaus tai muu asia joka vaikuttaa oppilaan olemiseen kuvataidekoulussa tai muusta syystä haluatte informoida opettajaa tai koulun rehtoria, voitte mielellään näin tehdä. Kuvataidekoulun henkilökunnalla on oppilasta koskeva vaitiolovelvollisuus. Kuvataidekoulun kannatusjäseneksi? Sinun on mahdollista liittyä kuvataidekoulun kannatusjäseneksi. Maksamalla 30 euron jäsenmaksun tuet kuvataidekoulun toimintaa, samalla tarjoamme sinulle mahdollisuuden osallistua pelkän materiaalimaksun hinnalla kuvataidekoulun tarjoamiin taidetempauksiin. Taidetempauksia järjestetään 2-4 kertaa lukuvuodessa. Ne ovat hauskaa tekemistä yhdessä, kuten grafiikkaa, keramiikan työpajoja, taidenäyttelykäyntejä tai muuta toivelistalla olevaa. Voit myös itse ehdottaa jotakin sellaista, joka sinua taiteen tekemisen tai taiteeseen tutustumisen kentällä kiehtoo ja kiinnostaa. Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Ei jäsenet maksavat osallistumisesta sekä kurssi- että materiaalimaksun. Vetäjinä kuvataidekoulun klubin taidetempauksissa toimivat ammattitaitelijat tai muuten kuvataiteen kentällä ammattimaisesti toimivat ohjaajat. Jäsenmaksun maksaneet saavat kutsun tapahtumaan s- postissa. PÄÄSET MUKAAN KUVATAIDEKOUUN KLUBIIN maksamalla jäsenmaksun kerran vuodessa: 30 euroa, tai ainaisjäsenmaksun: 150 euroa. Liitä maksuun mukaan yhteystietosi: nimi ja sähköpostiosoite. Lisätietoa: Raija Koskinen:

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry. 1 Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 270 oppilaspaikkaa 5-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi 1 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU Taito Pirkanmaa ry:n Näpsä-käsityökoulussa alkaa syksyllä 26. lukuvuosi. Näpsä-käsityökoulu on maan suurin käsityökoulu,

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään OPPILAAN OPAS 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT... 4 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT... 4 3 PUHELINNUMEROT...

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen 3.9.2015 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016.

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016. Lukuvuosi 2015-2016 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme www.kaukametsa.fi/musiikkiopisto SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, 89600 Suomussalmi

Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, 89600 Suomussalmi Lukuvuosi 2013-2014 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme www.kaukametsa.fi/musiikkiopisto SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Arvoisa lukija, BALETTIOPPILAITOS NYT

Arvoisa lukija, BALETTIOPPILAITOS NYT 1 Arvoisa lukija, Käsissäsi on Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen tanssin perusopetuksen Oppilaan Opas, jossa kerrotaan oppilaitoksen toimintatavoista ja periaatteista. Opas päivitetään vuosittain

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2

1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKIO-OPISKELUN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA ASIOITA... 2 2 SUORITUSOHJEITA... 5 2.1 LUKION OPPIMÄÄRÄ JA TUNTIJAKO... 5 2.2 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 6 2.3 OPINTO-OHJELMAN

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot