AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011"

Transkriptio

1 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta ja toimittaakin alla huomionsa liittokokousmateriaaleista. AYY kiittää erityisesti työelämäasioille ja asumisen kysymyksille annettua huomiota. Toivomme kuitenkin lisähuomiota kansainvälisten opiskelijoiden asemaan työmarkkinoilla. Toimintasuunnitelman formaattia pidämme hyvänä ja lähtökohtaa aidosti toteuttamiskelpoisesta toimintasuunnitelmasta tervetulleena. Kiitämme myös SYL:n hallitusta linjapaperin avaamisesta opintolainakeskustelulle. Tämän keskustelun käyminen on selvästi opiskelijoiden edun mukaista kansallisen liiton tehdessä kuitenkin jatkuvaa vaikutustyötä opintotukijärjestelmän kehittämiseksi. Otaniemessä Saara Hyrkkö hallituksen puheenjohtaja Teemu Halme pääsihteeri 1 (10)

2 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Kunnallisvaalit AYY pitää painotusta kuntavaaleihin periaatteellisesti hyvänä päätavoitteena, mutta on huolissaan yhteiskampanjan tehokkuudesta vaikuttamiskeinona. Vuoden 2008 kuntavaalikampanja ei ollut ylioppilaskunnan näkökulmasta erityisen tehokas. Erityisesti vaalien profilointi sukupolvivaaleiksi on teemana haastava konkrettisiin, ajoittain erittäinkin keskeisiin aiheisiin, kuten hätämajoitukseen ja vuokraasuntotilanteeseen, verrattuna. AYY pitää keskeisinä kuntavaaliteemoina metropolipolitiikan määrätietoista kehittämistä, opiskelijoiden hätämajoituksen pysyvää ja tehokasta ratkaisua, (pääkaupunkiseudun) vuokra-asuntotarjonnan kehittämistä sekä joukkoliikenneasioita. Näiden saavuttamiseksi AYY tulee joka tapauksessa toteuttamaan oman, merkittävän vaikuttamiskampanjansa ja siten AYY arvostaisikin SYL:ltä kuntavaalikiertueen sijaan merkittävää tukea metropolikysymyksiin sekä majoitus- ja asumiskysymyksiin (vrt. J4) vaikuttamiseen. Metropolikysymys on siinäkin mielessä merkittävä, että se leikkaa useita sektoreita ja ylioppilaskuntia. Lisäksi AYY haluaa painottaa, että työntäyteisen eduskuntavaalivuoden jälkeen on SYL:n toimiston väen pystyttävä keskittymään arkipäivän vaikutustyöhön eikä kuntavaalipainotus saa viedä hallituksen ja toimiston resursseja samassa määrin kuin eduskuntavaalivaikuttaminen. 2 (10)

3 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Uudet kirjaukset 2.1 U1: Opintopolkujen sujuvoittaminen AYY pitää kirjausta yleisesti ottaen onnistuneena ja kannatettavana. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että opiskelun tehokkuus ja nopeus eivät ole opiskelijan kannalta yksinomaan kielteisiä asioita. Riippuen alasta voi laajemman näkemyksen hankkiminen opintojen kautta, hieman harhaillenkin, voi toki olla olennaista. Kuitenkin on huomioitava myös korkeakoulutuksen kansallinen funktio koulutetun työvoiman tuottajana ja näin ollen erityisen pitkäkestoinen harhailu ei ole toivottavaa. Ensimmäisen tutkintojen jälkeiseen osaamisen täydentämiseen voidaan vastata myös hyvällä täydennyskoulutuksella. Opiskelijoiden sairastamiseen viittaaminen riveillä kannattaa miettiä uudelleen, sillä kyseessä on vain yhtä ryhmää koskeva ongelma, joskin huomattavan tärkeä sellainen. Nyt virkkeestä saa kuitenkin sen kuvan, että sairastamisen hidastava vaikutus koskee suurinta osaa opiskelijoista. Yksittäisenä kysymyksenä sairauspäivärahan nostaminen toimintasuunnitelman tasolle esimerkiksi on oudoksuttavaa: opintopolkujen hidastuminen on monimutkainen systeeminen ilmiö, josta tulisi nostaa joko useita keskeisiä tekijöitä tai ei yhtäkään. Nyt asetetaan ylipaino yhteen asiaan. 2.2 U2: Osaaminen keskiöön AYY pitää kirjausta erittäin keskeisenä osana vuoden 2012 toimintaa. Rivillä 67 alkavasta lauseesta Koulutusjärjestelmää esitämme poistettavaksi sanaa keskiössä (rivi 68) lauseen selkeyttämiseksi. Osaamisen kehittymiseen liittyvien tapahtumien järjestämistä kannattaa harkita huolella huomioiden erilaisten tapahtumien nykyisen määrän ja hyödyllisyyden. Mikäli toimintasuunnitelmaluonnoksessa mainitun kaltaisia tapahtumia vuonna 2012 järjestetään, tulee kiinnittää erityistä huomiota tapahtuman yhteistyökumppaneihin ja heidän sekä muiden osallistujien vaikutusmahdollisuuksiin omissa organisaatioissaan näihin aiheisiin liittyen. Muotoilu riveillä edistää tehotonta tapaa ajatella työelämätaidot erillisenä osana tutkintoa. Työelämätaitoja edistetään tehokkaimmin lomittamalla työelämätaidot systemaattisesti muuhun opetukseen ja oppimiseen. AYY esittää, että ao. kohta korvataan seuraavalla muotoilulla: SYL:n tavoite on, että yliopistot huolehtivat entistä paremmin opintoja suunnitellessaan siitä, että opiskelijoilla on valmiudet soveltaa asiantuntijuuttaan myös käytäntöön ja työelämän tarpeisiin. Opiskelijan, joka tunnistaa oman osaamisensa, on helpompi siirtyä valmistumisensa jälkeen koulutustaan vastaavaan työhön. 3 (10)

4 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO U3: Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Asia on ajankohtainen ja keskeinen. AYY pitää kirjausta onnistuneena ja toivookin, että SYL tarjoaisi erityisesti tukea hallinnon opiskelijaedustajien koulutukseen benchmarkingin ja taustamateriaalien muodossa. AYY kummeksuu kuitenkin ulkoisen rakenteellisen kehittämisen katoamista toimintasuunnitelmasta. Opetusministeriö kohdistaa tällä hetkellä merkittäviä paineita yliopistoihin alakohtaisen profiloinnin edistämiseksi (mm. tekniikan alan korkeakoulujen strateginen yhteistyö muitakin on alkamassa). SYL:n tulisi seurata ja vaikuttaa aktiivisesti profilointikeskusteluun ja pitää ylioppilaskunnat tietoisina näiden keskustelujen tilanteesta. Lisäksi kirjauksen otsikossa mainittuun yliopistojen sisäiseen rahanjakoon ei oteta itse tekstissä lainkaan kantaa, mikä onkin viisasta ottaen huomioon ylioppilaskuntien ja SYL:n työnjaon. Näin ollen otsikko voisikin olla muotoa Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminen 2.4 U4: Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa AYY pitää asiaa keskeisenä, mutta paheksuu kirjauksen staattisuutta. Selvitystyö ja kokonaiskuvat ovat hyvästä, mutta tärkeämpänä AYY pitää vaikuttamista siihen, että lukukausimaksukokeilu arvioidaan asianmukaisesti ja kokeilusta tehdään looginen johtopäätös, ettei sen jatkaminen kannata. Yksittäisenä kysymyksenä AYY myös pitää tärkeänä, että SYL tarkkailee, ettei kehitysyhteistyövaroja käytetä jatkossakaan lukukausimaksukokeilun stipendeihin. 2.5 U5: Opiskelijoiden oikeusturva AYY pitää kirjausta hyvänä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että opintoaikojen rajauksen kohdalla yhdenmukaisten käytäntöjen edistämisessä tulee olla varovainen, ettei oteta liian vahvaa kantaa yliopistojen sisäisiin asioihin. Tässä tapauksessa kyseeseen tulevat lisäaikapäätöstä edeltävät toimintamallit, joiden tulee kuulua yliopiston ja ylioppilaskunnan keskustelujen piiriin. AYY toivookin, että SYL ottaa kantaa ainoastaan siihen, milloin lisäajan myöntämättä jättäminen on perusteltua. 2.6 U6: Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin AYY kummeksuu, että SYL kirjaa likimain saman kirjauksen vuodesta toiseen toimintasuunnitelmaan, mutta näkyviä tuloksia on ollut vain vähäisesti. Kysymmekin, onko SYL oikein taho keskustelemaan toisen asteen valmentavista opinnoista tai maahanmuuttajien opintopoluista? Emme vastusta mukanaoloa työryhmässä, mutta emme pidä asiaa keskeisenä painopisteenä. Koulutuspolkujen sijaan painottaisimme maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Erityisesti keskeisiä tavoitteita ovat työhallinnon harjoittelujen avaaminen kv-opiskelijoille sekä automaattisen kahden vuoden oleskeluluvan myöntäminen Suomessa valmistuneille kv-opiskelijoille. Esitämme, että kirjaus muutetaan seuraavaan muotoon: 4 (10)

5 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Maahanmuuttajien työllistyminen Maahanmuuttajataustaisten työttömyys on kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Siinä missä maahanmuuttajataustaisten työttömyys oli vuoden 2009 lopussa 24 %, oli se vuoden 2010 lopussa 29 % samalla, kun kantaväestön työttömyysaste pysyi likimain vakiona. Erityisen huomattavaa on, että mm. nuorisotyöttömyys on samalla ajanjaksolla laskenut. Kiinnitetään huomiota erityisesti korkeakoulutukseen Suomeen saapuvien ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiseen, työelämätaitoihin sekä työharjoitteluihin. Vaikutetaan siihen, että työhallinnon harjoittelut avataan myös ulkomaisille opiskelijoille sekä että jokaiselle Suomessa valmistuvalle myönnetään automaattisesti kahden vuoden oleskelulupa. Mikäli nykyinen painopiste halutaan säilyttää, tulee kirjaus muuttaa määrätietoisemmaksi ja asettaa selkeät, konkreettiset tavoitteet. 2.7 U7: Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen AYY pitää kirjausta kv-sektorin ydintoimintana. AYY toivoo kirjaukseen enemmän painoa kansainvälistymisen määrän lisäksi laatuun ja erityisesti mainintaa siitä, mitä kansainvälistymisstrategian tavoitteita pyritään edistämään. Lisäksi avoimeksi jää kysymys, miten SYL pystyy kv-opiskelijoiden edustusta edistämään, kun ao. asiat ovat pääosin ylioppilaskuntien tehtävien piirissä. 2.8 U8: Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen AYY pitää kirjausta hyvänä, mutta pitää kirjausta U9 (lomapankki) tärkeämpänä. Aloitettu projekti on hyvä viedä loppuun ja vasta sitten alkaa keskittyä uuteen projektiin. Kirjauksen toteuttamista ei tule priorisoida kovin korkealle ennen kuin lomapankkiprojekti on saatettu loppuun. Lisäksi AYY muistuttaa, että kansainväliset opiskelijat ovat työvoimapalveluiden käyttäjinä tärkeä erityisryhmä, johon tulisi kiinnittää huomiota (ks. U6). Vaikuttamistyössä olisi ajan haaskuuta tehdä ensin työ kantaväestön näkökulmasta ja tämän jälkeen paikata aukkoja kv-opiskelijoiden osalta. 2.9 U9: Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä AYY pitää lomapankkijärjestelmää tärkeänä sukupolvikysymyksenä. Tavoitteet on asetettu viime liittokokouksen kannanotossa, nyt projektin eteen pitää vain tehdä työtä, jotta kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. AYY esittääkin, että kirjausta muutetaan kunnianhimoisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan. Lomapankista on keskusteltu julkisestikin jo pitkään, joten nyt tavoite pitäisi asettaa järjestelmän konkreettisen toteutumisen tasolle. Tälle olisi myös hyvä asettaa aikaraja, esimerkiksi alkaneen hallituskauden loppu U10: Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen AYY pitää kirjausta hyvänä. 5 (10)

6 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Rivillä 171 puhutaan esteettömyystyöstä. Kuitenkin esimerkiksi Aalto-yliopistossa on siirrytty puhumaan esteettömyyden sijaan saavutettavuudesta, joka on esteettömyyttä laajempi käsite. Toivomme samaa SYL:ltä ja koko suomalaiselta korkeakoulukentältä U11: Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen AYY pitää kirjausta erittäin hyvänä, erityisesti tutkimuksellisen ja vaikutuksia hakevan otteen vuoksi U12: Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä AYY pitää kirjausta pääosin hyvänä. Kuitenkin rivillä 188 oleva muotoilu opiskelijan sosiaaliturvajärjestelmästä johtaa helposti siihen, että erittäin monimutkaista järjestelmää lähdetään kehittämään vain yhden intressiryhmän näkökulmasta. Tällainen lähestymistapa ei ole kannatettava, vaan myös SYL:n tulisi tehdä tätä työtä huomioiden sosiaaliturvajärjestelmä kokonaisuutena. AYY toivookin kirjaukseen muotoilua kokonaisuuden huomioon ottavasta näkemyksestä. Erityiskysymyksenä nostaisimme kirjauksen piiriin vielä vastavalmistuneiden silpputyöläisten sosiaaliturvan U13: SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen AYY pitää kirjausta hyvänä SYL:n kehy-toiminnan näkyvyys on varsin heikkoa. Kehitysyhteistyöstä kertomiseen ei pidä kuitenkaan käyttää resursseja erikseen, vaan siitä pitää pystyä kertomaan SYL:n paranevan viestinnän kautta (kirjaus J6). Yhtä tärkeää opiskelijoille on kertoa SYL:n muustakin toiminnasta, kuten koulutus- ja sosiaalipoliittisesta vaikuttamistyöstä sekä kv-asioista. Rivillä 197 oleva maininta opiskelijoiden toimintamahdollisuuksien laajentamisesta ei ole kovin konkreettinen ja toivommekin sen uudelleenmuotoilua U14: Järjestösektoriverkoston luominen AYY pitää kirjausta hyvänä, erityisesti tapana tukea kokonaisvaltaisesti ylioppilaskuntien piirissä tapahtuvaa KYKY-työtä. Huomautamme kuitenkin siitä, että kaikilla ylioppilaskunnilla ei ole alayhdistyksiä, joten rivin 199 lause kaipaa uudelleenmuotoilua. Lisäksi vierastamme sitä, että opiskelijoista puhutaan rivillä 203 massoina ja tämä ei tyylilajillisesti sovi SYL:n toimintasuunnitelmaan. 6 (10)

7 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Jatkuvat projektit 3.1 J1: Opintotukijärjestelmän kehitys Ei kommentteja. 3.2 J2: YTHS:n talouden ja AMK- pilotin seuraaminen Ei kommentteja. 3.3 J3: Toimivampi OLL AYY pitää alkuperäistä kirjausta hyvin epäinformatiivisena. Toivomme konkreettisempia toimenpiteitä siihen, miten SYL osallistuu OLL:n kehittämiseen. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joiden mukaisesti kehitetään OLL:n toimintaa jäsenjärjestöjen toivomalla tavalla? Miten paljon resursseja kannattaa laittaa yhden sektorin kehittämiseen? Sähköpostilla (26.9 pj-ps-listalle) tullut ehdotus ohjausryhmän perustamisesta on hyvä. Tämän voisi lisätä myös SYL:n toimintasuunnitelmaan eikä pelkästään OLL:n. Samalla kuitenkin on hyvä pohtia, että kuinka paljon resursseja on järkevää laittaa yhteen sektoriin. Tällä hetkellä OLL (ainakin 8 "työntekijää") + yksi SYL:n hallituksesta on kuitenkin järjestön isoin sektori. Onko se tärkein? Kaikki asianomaiset ovat varmasti samaa mieltä, että OLL:a tulee kehittää, mutta onko tarpeellista kiinnittää toimintaan vielä lisää henkilöresursseja ohjausryhmän muodossa? Jos jäsenet suurimmaksi osaksi tulevat ylioppilaskunnista, hyvä! Tehokkaampi tapa tukea OLL:a voisi olla, että SYL:n toimijat tilanteen salliessa nostaisivat esiin OLL:n keskeisiä edunvalvonnallisia tavoitteita esimerkiksi vaikuttajia tavatessaan. Toimitaan yhdessä, ei erikseen! SYL:n tulee siis aktiivisesti keskustella samassa toimistossa työskentelevien OLL:n toimijoiden kanssa. Jos jäsenet kokevat tiettyjä asioita tärkeämmiksi kuin OLL:ssä toimivat henkilöt niin SYL:n tulee rohkeasti muistuttaa OLL:a liittokokouksessa hyväksytyistä prioriteeteista. SYL:n tulee käydä aktiivista palautekeskustelua korkeakoulujen liikuntatoimijoiden kanssa ilman, että läsnä on OLL:n edustajia, jotta varmistetaan aito palautemahdollisuus. SYL:n tulee myös kriittisesti arvioida minkä vuoksi OLL on olemassa ja/tai onko OLL:n olemassaololle perusteita. 3.4 J4: Opiskelija- asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus AYY pitää kirjausta erittäin tärkeänä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla tilanne on hyvää vauhtia kriisiytymässä, eikä tilanteeseen saada helpotusta ainakaan ennen vuotta J5: Tasa- arvoinen perhe- elämä Ei kommentteja. 3.6 J6: Viestintä luvulle ja sen yli AYY pitää kirjausta hyvänä. 7 (10)

8 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Uusille opiskelijoille suunnatun infomateriaalin kehittämisessä SYL:n kannattaa kuitenkin konsultoida ylioppilaskuntia, jotta tuotettava materiaali vastaa tarpeita. Riviltä 258 alkavaa lausetta Kasvatetaan liiton tulisi terävöittää, esimerkiksi seuraavalla muotoilulla: Parannetaan liiton vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa ja kasvatetaan Facebook-fanimäärää. 3.7 J7: Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma AYY pitää kirjausta edelleen tärkeänä. Nuoret eivät ole ainoa taho, jonka tulisi kantaa vastuunsa työurien pidentämisestä. On kuitenkin huomioitava, että toisin kuin riviltä 268 alkava lause Nykyisessä työurakeskustelussa antaa ymmärtää, eivät opiskelijat voi olla varsinaisesti helpotustenkaan kohteena ongelmaa ratkottaessa. AYY esittääkin kyseisen lauseen poistamista toimintasuunnitelmasta. AYY huomauttaa, että erityisesti kv-opiskelijoita joko pidetään tarpeettomasti työttöminä tai tarpeettomasti häädetään Suomesta välittömästi valmistumisen jälkeen. AYY esittää, että kirjauksen toisen kappaleen loppuun lisätään virke Keskusteluun osallistuessaan SYL painottaa sitä, että vastuu työurien pidentämisestä kuuluu kaikille ikäryhmille, ei ainoastaan opiskelijoille. 3.8 J8: Opiskelijoiden oikeudet työelämässä AYY pitää kirjauksia U2, U9, J7 ja J8 hyvänä kokonaisuutena. Kirjaukset J7 ja J8 keskustelevat keskenään, sillä työurakeskustelussa unohtuu usein työelämässä tärkeän kokemuksen hankkiminen opiskelujen aikana. 8 (10)

9 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO Opintolainakirjaus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kannattaa opintotukilinjapaperinsa mukaisesti hallituksen pohjaesitystä 4. Opintolainajärjestelmää kehitetään ja lainan suhteellista osuutta opintotuesta lisätään, seuraavilla muutoksilla: 1. Virke "Opintolainan käyttöasteen nostaminen on keskeinen keino tukea täysipäiväistä opiskelua." poistetaan ja tilalle lisätään virkkeet "Opiskelija voi toimeentulonsa turvaamiseksi työskennellä opintojensa ohella tai nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Näistä toimeentulon täydennysvaihtoehdoista täysipäiväistä opiskelua tukee opintolaina." 2. Sanat "markkinoimalla opintolainaa" muutetaan muotoon "viestimällä opintolainasta". Näin ollen linjapaperikirjaus kuuluisi kokonaisuudessaan: Opiskelija voi toimeentulonsa turvaamiseksi työskennellä opintojensa ohella tai nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Näistä toimeentulon täydennysvaihtoehdoista täysipäiväistä opiskelua tukee opintolaina. Lainan houkuttelevuudesta pidetään huolta tarjoamalla riittävät kannustimet ja riskisuojat, joita kehitetään. Opintolainan osuus opintotuen kokonaismäärästä on enimmillään puolet. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään viestimällä opintolainasta avoimesti. Perustelut Lisäksi poistetaan linjapaperista: opintorahapainotteinen osana osion alusta. Ylioppilasliikkeen päätavoite on hyvä ja monipuolinen opiskelijoiden toimeentulon turvaava malli. Opintolainan suhteellisen osuuden kasvattaminen ei edellytä opiskelijalta lainan vastentahtoista nostamista. Sen sijaan lainaosuuden kasvattaminen järkevyyden rajoissa takaa entistä paremman toimeentulon niille, jotka katsovat lainan ottamisen hyötyjen peittoavan sen haitat. Opintolaina vapauttaa opiskelijan opiskelemaan täysipäiväisesti ja ohjaa opiskelijaa ajattelemaan, että opinnot ovat konkreettinen sijoitus tulevaisuuteen - jotakin arvokasta. Sekä työllistymis- että keskipalkkatilastoja tarkasteltaessa on huomattavissa, että tämä pitää paikkansa. Opiskelijatutkimus 2010 mukaan vuonna % ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista on nostanut opintolainaa. Kyseessä ei siis ole marginaalisen joukon hyödyke vaan etuus, jota käyttää noin kolmannes ylioppilaskuntien jäsenistöstä. Pelkästään tämä seikka edellyttää ylioppilasliikkeen huomiota opintotuen kehittämistoimenpiteisiin ja luopumista periaatteellisesta sormet korviin lälääläläläää-vastustusmentaliteetista. Opintolaina on olemassa ja opiskelijat nostavat sitä, koska opintoraha ei yksin riitä kattamaan elinkustannuksia. Tämä on tosiseikka ja vallitseva asiaintila, jota opiskelijoiden etujärjestö ei voi ohittaa. Opintolainaa on syytä kehittää ennakkoluulottomasti niin, että se muistuttaa luonteeltaan enemmän aitoa tukea kuin pankkilainaa. Esimerkiksi korkoavustuksiin 9 (10)

10 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO oikeuttavat tulorajat ovat tällä hetkellä epärealistisen matalat (1195e/kk). Parhaat tulokset lainan kehittämisessä opiskelijoille edulliseen suuntaan saavutetaan sillä, että ylioppilasliike on oma-aloitteisesti kehitystyössä mukana. Ylioppilasliikkeen tehtävä ei ole myydä tai markkinoida opintolainaa. Siitä huolimatta paras tietous opintolainan riskeistä, eduista, haitoista ja hyödyistä juuri opiskelijanäkökulmasta on kiistatta ylioppilasliikkeen tarjottavissa. Tietoisuuden lisääminen ei painosta opiskelijaa elämään lainarahalla vaan takaa, että opiskelija tekee nostanko vai en? -päätöksensä perustuen tietoon - ei arvailuun. 10 (10)

11 1 2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Sisältö VUODEN 2012 PÄÄTAVOITE... 1 Kunnallisvaalit Uudet projektit Opintopolkujen sujuvoittaminen Osaaminen keskiöön Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa Opiskelijoiden oikeusturva Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen Järjestösektoriverkoston luominen... 6 JATKUVAT TAI AKTIIVISESSA SEURANNASSA OLEVAT PROJEKTIT Opintotukijärjestelmän kehitys YTHS:n talouden ja AMK pilotin seuraaminen Toimivampi OLL Opiskelija asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus Tasa arvoinen perhe elämä Viestintä 2010 luvulle ja sen yli Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma Opiskelijoiden oikeudet työelämässä Vuoden 2012 päätavoite Kunnallisvaalit

12 SYL:n vuoden 2012 päätavoite on yhdessä ylioppilaskuntien kanssa luoda yliopistokaupungeista Suomen nuorisoystävällisimmät paikkakunnat. Nostetaan kuntavaalit sukupolvivaaleiksi tukemalla ylioppilaskuntien kunnallista vaikutustyötä. Ylioppilaskuntien paikallista näkyvyyttä kuntavaikuttamisessa tuetaan toteuttamalla valtakunnallinen kuntavaalikampanja, jonka osana järjestetään kuntavaalikiertue opiskelijapaikkakunnille. Paikallisia ja valtakunnallisia kuntavaaliteemoja nostetaan esille läpi vuoden sekä mediassa että muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntavaalien yleiset valtakunnalliset teemat ovat: nuoren sukupolven vaikutusmahdollisuuksien parantaminen opiskelijoiden asuntopulan ratkaiseminen joukkoliikenteen kehittäminen opiskelupaikkakunnilla Uudet projektit 1. Opintopolkujen sujuvoittaminen Opiskelijavalintojen uudistaminen, opintojen eteneminen ja valmistumisajat ovat vahvasti esillä ajankohtaisessa keskustelussa. Näkökulma on usein tehokkuuden ja nopeuden näkökulma. Tuodaan tähän keskusteluun opiskelijoiden kannalta mielekkäitä näkökulmia ja ratkaisuja ja huomioidaan se, että opiskelijan olisi jatkossakin mahdollista erehtyä ja löytää oma opiskelualansa. Opintopolku huomioidaan kokonaisuutena, opiskelijavalinnoista työelämään siirtymiseen asti. Myös opiskelijoiden sairastaminen ja mielenterveysongelmat hidastavat opintojen etenemistä merkittävästi. Edistetään joustavien opiskelumahdollisuuksien toteuttamista ja käyttöönottoa sekä kiinnittymistä yliopistoyhteisöön. Kiinnitetään vaikutustyössä huomiota opintotuen etenemisvaatimusten mukaisen opiskelutahdin mahdollistamiseen ja edellytysten luomiseen. Vaikutetaan siihen, että opiskelijoiden mielenterveysongelmiin puututtaisiin entistä varhaisemmassa vaiheessa ja, että opiskelu olisi mahdollista sairauspäivärahalla. 2. Osaaminen keskiöön Suomen koulutuspoliittista keskustelua ohjaa tällä hetkellä keskustelu resursseista sekä pyrkimys tehokkuuteen ja nopeuteen. Toisaalta hallitusohjelman mukaan tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Koulutusjärjestelmää

13 kehitettäessä keskiössä pitäisi näin ollen ennen kaikkea tarkastella osaamisen laatua sekä sivistyksen että työelämän osaamistarpeiden ja kehittämisen näkökulmista. SYL nostaa keskusteluun hyvän ja laadukkaan tutkimukseen perustuvan opetuksen ja opiskelun merkityksen suomalaisen osaamisen kehittymisessä, ja tuo esille konkreettisia avauksia opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseksi. SYL järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumia, joissa käsitellään osaamisen kehittymisen kannalta keskeisiä asioita, kuten opetuksen arvostusta sekä opetussuunnitelmatyön ja osaamistavoitteiden määrittelyn tärkeyttä. SYL jatkaa opiskelijakeskeisen oppimisen metodien ja käytänteiden levittämistä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. SYL vaikuttaa siihen, että opintojen kautta olisi mahdollista saada työelämässä tarvittavaa osaamista sekä hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavaan työhön. Lisäksi SYL vaikuttaa siihen, että opiskelijalla on mahdollista suorittaa hyvin organisoitu korkeakouluharjoittelu, ja että formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista tunnustetaan myös osaksi tutkintoja. Myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet, mukaan lukien yliopistollisen täydennyskoulutuksen kehittäminen, nostetaan osaksi keskustelua. 3. Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako Rakenteellinen kehittäminen jatkuu alkaneella hallituskaudella ja säilynee merkittävänä koulutusjärjestelmää muokkaavana prosessina. Yliopistosektorilla rakenteellisen kehittämisen painopiste on siirtynyt yliopistojen sisälle, ja erityinen merkitys on profiloitumisen kautta tapahtuvalla resurssien sisäisellä uudelleen kohdentamisella. SYL osallistuu aktiivisesti rakenteellisesta kehittämisestä ja profiloitumisesta käytävään keskusteluun, samalla jatkaen linjaansa olla ottamatta kantaa yliopistojen sisäisiin asioihin. Sen sijaan SYL tukee ylioppilaskuntia ja hallinnon opiskelijaedustajia vaikutustyössä, jotta opiskelijoiden ääni kuuluisi näissä asioissa entistä paremmin. Tämän lisäksi rakenteellisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomiota ruotsinkielisen yliopistokoulutuksen erityiskysymyksiin. 4. Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa Koulutus on kaupallistunut vähitellen kaikilla koulutusasteilla: aikuis ja täydennyskoulutus ovat pitkään toimineet kaupallisin periaattein, korkeakoulutus on kansainvälisesti kaupallistunut viime vuosina, ja uusin ilmiö Suomessa ovat erilaiset kaupalliset palvelut toisella asteella ja perusopetuksessa. Kaupallistuminen muuttaa käsitystä siitä, mitä koulutus on, mitä arvoja se palvelee ja miten se järjestetään.

14 Laaditaan koulutuksen kaupallistumisesta Suomessa tilanneanalyysi, jossa huomioidaan mm. maksulliset koulutusohjelmat, koulutusviennin ja tilauskoulutuksen kehittäminen sekä ulkomaisen koulutuksen tarjonnan yleistyminen Suomessa. Tilanneanalyysi toteutetaan yhdessä muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ja sen pohjalta suunnitellaan ylioppilasliikkeen toimintaa. 5. Opiskelijoiden oikeusturva Opiskelijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun vaarantuminen on noussut viime aikoina keskusteluun erityisesti ns. SORA lainsäädännön sekä opintoaikojen rajauksen toimeenpanon myötä. SYL seuraa sora lainsäädännön toimeenpanoa yliopistoissa sekä jatkaa vaikutustyötä mahdollisimman yhtenäisten soveltamiskäytäntöjen syntymiseen yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa. Lisäksi SYL varautuu lainsäädännön soveltamiseen ja valituskäytäntöihin hyödyntämällä lainsäädäntöasiantuntemusta. SYL seuraa opintoaikojen rajauksen soveltamista ja edistää yhdenvertaisten soveltamiskäytäntöjen muodostumista. SYL selvittää ylioppilaskuntia useimmin ja eniten työllistävät oikeusturvatapaukset. 6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin Maahanmuuttajataustaiset jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko opintojen ulkopuolelle kuin muu väestö. Ammatillisessa koulutuksessa maahanmuuttajista jatkaa yhtä suuri osa, mutta lukiokoulutuksessa keskimääräisesti muuta väestöä pienempi osuus. Myöskään korkeakoulutuksessa ei maahanmuuttajien määrä vastaa heidän osuuttaan koko väestöstä. Kiinnitetään erityishuomiota maahanmuuttajien siirtymiseen koulutusasteelta toiselle ja edistetään siirtymien tukemista. Tärkeimpinä tavoitteina ovat valmentavat opinnot sekä lukioihin (lukiostartti) että yliopistoihin. Luodaan malli maahanmuuttajataustaisille suunnatuista yliopistoon valmentavista opinnoista. SYL tekee aktiivista yhteistyötä muiden opiskelija ja nuorisojärjestöjen kanssa maahanmuuttajien koulutuspolkuvaihtoehtojen lisäämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Näiden järjestöjen yhteinen työryhmä vuodelta 2011 jatkaa työtään. 7. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen Kansainvälisten opiskelijoiden asemaa korkeakouluissa tulee edelleen parantaa. Kansainvälisille opiskelijoille luodaan aitoja vaikutuskanavia korkeakouluihin sekä olemassa

15 olevien rakenteiden että tarvittaessa uusien kautta. SYL painottaa toiminnassaan kvopiskelijoiden edustuksen parantamista ylioppilaskunnissa, YTHS:ssa, opiskelijaasuntosäätiöissä, opiskelijaruokailun järjestämisessä ja muissa olennaisissa opiskelijoiden asemaan vaikuttavissa toimijoissa. Edistetään yhteistyössä järjestöverkoston kanssa kvopiskelijoiden monipuolista osallistuminen järjestötoimintaan. SYL edistää korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian väliarvioinnin aloittamista. Opiskelijajärjestöt ovat vahvasti mukana arvioinnissa. 8. Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen Työvoimapalveluiden tarkoitus on tarjota itsenäisesti käytettäviä sekä henkilökohtaisia työvoimapalveluita kuten tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta sekä yrittäjyydestä. Lisäksi työvoimapalvelut auttavat työnhaussa ja välityksessä. Tällä hetkellä akateemista työvoimapalvelua tarjotaan seitsemällä paikkakunnalla, joista Helsingin Kluuvin piste on ainoa, jossa palveluille on riittävät resurssit toimia. Tilanne on monelta osin kestämätön. SYL vaikuttaa yhdessä ylioppilaskuntien kanssa akateemisten työvoimapalveluiden parantamiseksi yliopistopaikkakunnilla sekä yliopistojen ura ja rekrytointipalveluiden ja TE toimistojen yhteistyön lisäämiseksi. 9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä Työsuhteiden pätkittyminen on arkipäivää Suomessa. Suuri osa opiskelijoista on epätyypillisissä työsuhteissa. Työsuhteiden pätkittymisestä johtuen pidemmän yhtäjaksoisen ja etukäteen suunnitellun vuosiloman pitäminen on mahdotonta. Tämän takia nykyistä vuosilomakäytäntöä on syytä muuttaa. Lomapankkijärjestelmän kehittäminen on olennainen osa keskustelua pätkätyötä tekevien aseman parantamiseksi myös akateemisella kentällä. SYL tekee vaikutustyötä poliittisten sidosryhmien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on lomapankkijärjestelmän saaminen keskusteluun vuoden 2012 aikana, ja lomapankkijärjestelmän saattaminen valmisteluun hallituskauden aikana. 10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen SYL vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja arviointia sekä keskustoimistolla että toiminnassaan ylioppilaskuntien kanssa. Tätä varten päivitetään SYL:n yhdenvertaisuussuunnitelma, joka toimii tukena kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla. Päivityksen yhteydessä määritellään mm. keinot arvioida

16 järjestelmällisesti liiton toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. SYL tukee ylioppilaskuntien yhdenvertaisuus ja esteettömyystyötä. 11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen Tampereen YTHS:llä vuosina toteutetun Suunta hankkeen tulosten mukaan sosiaalityöntekijän avulla pystytään tehokkaasti ehkäisemään opiskelijan syrjäytymistä. Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat usein opiskelijoiden saavuttamattomissa eikä opiskelijoilla ole niistä riittävästi tietoa. Opiskelun ja elämänhallinnan ongelmat tulevat usein esiin terveysongelmia selvitettäessä, mutta opiskeluterveydenhuollon piiristä ei ole olemassa luontevaa väylää kunnallisen sosiaalityön pariin. Jotta opiskelijoiden syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja opintojen etenemistä edistää, tulee opiskelijoiden saatavilla olla heille soveltuvaa sosiaalityötä. Kerätään tietoa opiskelijoiden ulottuvilla olevan sosiaalityön järjestämisen mahdollisuuksista ja luodaan liitolle oma näkemys parhaasta sosiaalityön toteuttamismallista (esim. kunta, korkeakoulu tai YTHS). Aloitetaan tämän kerätyn tiedon pohjalta vaikuttamistyö. 12. Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä Sosiaaliturvajärjestelmässä on useita epäkohtia opiskelijoiden suhteen, eikä opintotuki sovi yhteen muiden etuuksien kanssa tarvittavissa määrin. SYL laatii oman näkemyksensä opiskelijan sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuudesta ja kehittämistoimenpiteistä tarkastellen yleisimpiä opiskelijan sosiaaliturvaan liittyviä ongelma ja eri tukimuotojen yhteensovittamistilanteita. 13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen SYL lisää kehitysyhteistyön näkyvyyttä ja houkuttelevuutta yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus ottaa osaa kehitysyhteistyötoimintaan joko tulemalla mukaan kehitysyhteistyötoimintaan tai maksamalla kehitysyhteistyömaksua. SYL tekee omaa kehitysyhteistyötoimintaansa näkyvämmäksi KENKKUn ja ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa laajentaen näin opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia. 14. Järjestösektoriverkoston luominen Ylioppilaskuntien erilaiset alayhdistykset toimivat opiskelijaa lähimpänä olevalla järjestötoiminnan tasolla. Yhdistykset ottavat uudet opiskelijat vastaan, valvovat opiskelijoiden etuja oppiaine ja tiedekuntatasolla ja järjestävät yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukevaa toimintaa. Yhdistysten kautta SYL voi kuulla laajemmin opiskelijoiden tarpeita ja lujittaa

17 edelleen liikkeen vahvuuksia, organisoituneisuutta ja massojen nopeaa tavoittamista. Ylioppilaskuntien järjestösektorien yhteistyötä kehittämällä saadaan synergiaetuja mm. koulutusmateriaalien ja oppaiden yhteisestä tuottamisesta. SYL ryhtyy kehittämään ylioppilaskuntien järjestösektoreiden verkostoa Kykyprojektivetoisesti. Kartoitetaan sektorin toiveet ja tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan sen mukaan viestintää, tapaamisia ja koulutusmateriaalia. Tuetaan järjestösektoreita erityisesti opiskelukyvyn, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa järjestötoimintaan Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit 1. Opintotukijärjestelmän kehitys Seurataan opintotuen kehittämisen toimenpiteiden toteuttamista ja osallistutaan keskusteluun opintotuen jatkokehittämisestä. Tuetaan opintotukijärjestelmän kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti kannustamaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Pidetään yllä keskustelua opintotuen huoltajakorotuksesta ja perheellisten opiskelijoiden asemasta. Osallistutaan aktiivisesti ja aloitteellisesti opintotuen kehittämistä pohtivien tahojen toimintaan. 2. YTHS:n talouden ja AMK pilotin seuraaminen Vuosi 2012 on YTHS:n toiminnassa muutoksen aikaa. Muutoksia tuo mukanaan muun muassa syksyllä 2011 alkanut AMK opiskelijoiden YTHS pilotti sekä passiivirekisterikäytäntö, joka voi vaikuttaa merkittävästikin YTHS:n talouteen. Seurataan AMK pilotin etenemistä ja yliopisto opiskelijoiden palveluiden tasoa pilotin aikana. Kiinnitetään huomiota YTHS:n talouden kehittymiseen sopeuttamistoimien jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään passiivirekisterikäytännön vaikutukseen YTHS:n talouteen. 3. Toimivampi OLL

18 Osallistutaan OLL:n toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoiden liikuntaliittoa kehitetään keskustoimistovetoisesti jäsenjärjestöjen haluamaan suuntaan. 4. Opiskelija asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus Kytketään opiskelija asumiseen vaikuttaminen osaksi kuntavaalikampanjaa ja pyritään löytämään kohtuulliset ratkaisut hätämajoitusten järjestämiseksi yliopistopaikkakunnilla. Tuetaan ylioppilaskuntien vaikutustyötä paikallisesti ja edistetään energiatehokkuuden lisääntymistä uudisrakentamisessa ja opiskelija asuntojen peruskorjauksessa. OKM:n asettama työryhmä selvitti vuonna 2011 korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyviä asumispalveluita ja ehdotti seurantatoimikunnan perustamista. Toimikunnan tehtävänä olisi seurata ja tukea korkeakoulujen kansainvälisten asumispalveluiden yhteistyötä sekä palvelukehitystä. SYL edistää osaltaan toimikunnan tavoitteiden toteutumista ja tukee korkeakoulujen vastuutusta kansainvälisten opiskelijoiden asumispalveluiden järjestämisestä. 5. Tasa arvoinen perhe elämä Tasa arvoisen perhe elämän saavuttamiseksi Suomessa tulee uudistaa vanhempainvapaajärjestelmä sekä säätää tasa arvoinen avioliittolaki. Osallistutaan keskusteluun perhevapaamallin uudistamisesta ja vanhemmuuden kustannusten jakamisesta tasan työnantajien kesken sekä työn ja perhe elämän yhteensovittamisesta. Edistetään tasaarvoisen avioliittolain säätämistä. 6. Viestintä 2010 luvulle ja sen yli Ajetaan vuonna 2011 valmistuneen viestintäkäsikirjan käytännöt kaikkien SYL:n toimijoiden arkirutiineihin. Uudistetaan SYL:n infomateriaali, jota on tarjolla uusille opiskelijoille ja sidosryhmille. Kasvatetaan liiton vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa ja pyritään kasvattamaan Facebook fanimäärää. Etsitään uusia ja kevyitä keinoja kertoa SYL:n toiminnasta jäsenistölle ja sidosryhmille verkossa. Kehitetään dokumentointi ja arkistointikäytäntöjä. SYL:n toimintaa kehitetään kohti kattavampaa kolmikielisyyttä: liitto edistää suomen, ruotsin ja englannin kielten käyttöä ja hyvää yhdenvertaista kielipolitiikkaa omassa toiminnassaan ja ylioppilaskunnissa. 7. Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma

19 Työurien pidentämiseen tähtäävät toimet koskevat opiskelijoita aina perusasteelta aikuiskoulutukseen. Nykyisessä työurakeskustelussa opiskelijat ovat lähinnä tiukennusten ja rajausten kohteena. SYL toimii työurakeskustelussa aktiivisesti yhdessä ylioppilaskuntien kanssa tuoden esille relevantteja keinoja pidentää työuria vahingoittamatta Suomen koulutusjärjestelmää. 8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässä Opiskelijoiden työnteko opintojen aikana on arkipäivää, ja opiskelijat toimivat suurena työntekijäreservinä useilla aloilla. Opintojen aikaiseen työntekoon liitetään erilaisia negatiivisia sävyjä ja virheellisiä olettamuksia. Tästä johtuen opiskelijoiden tekemää työtä ei usein arvosteta, mikä näkyy huonoina työehtoina ja työolosuhteina. SYL nostaa esille opintojen aikaiseen työssäkäyntiin liittyviä kehittämistarpeita yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä tuottaa oikean kuvan vallitsevasta tilanteesta. Vaikutustyön tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työehtoja sekä saada opintojen aikainen työnteko sidosryhmien agendalle.

20 SYL Hallituksen esitys Valmistelijat Ilari Nisula Antti Jukka Huovila Hallituksen esitys lisäyksestä linjapaperin kohtaan 2.2. Esityksen taustaksi on laadittu taustamuistio opintolainasta. Muotoillut ehdotukset kuvaavat tavoitetilaa linjapaperin mukaisesti. Alustavasti kannustimilla tarkoitetaan nykyjärjestelmän mukaisesti opintolainavähennystä ja riskisuojilla korkoavustusta. Liittokokouksen päättämän linjan puuttuessa hallituksen toiminta on kuluneen vuoden aikana ollut lähimpänä linjaa 3. Vaihtoehdot: 1. Opintolainajärjestelmä lakkautetaan Opiskelijoita kohdellaan samalla tavalla kuin muita sosiaalietuuksia saavia, eikä opiskelijoiltakaan edellytetä toimeentulon turvaamista lainarahalla. Opintolainajärjestelmä lakkautetaan, ja opintorahan ja asumislisän yhteismäärä on muiden vähimmäisetuuksien tasolla. 2. Nykyinen opintolainajärjestelmä säilytetään Opintolaina on osa opintorahapainotteista opintotukijärjestelmää. Täysipäiväistä opiskelua tuetaan huolehtimalla opintorahan ja asumislisän riittävästä tasosta. Opintolainan suhteellista osuutta ei nosteta. Opintolainajärjestelmässä on toimivat riskisuojat ja kannustimet. Opiskelijoita ei kannusteta aktiivisesti ottamaan opintolainaa. 3. Nykyistä opintolainajärjestelmää kehitetään Opintorahapainotteisessa opintotuessa laina on houkutteleva ja turvallinen toimeentulon täydentämisen muoto. Lainan houkuttelevuudesta huolehditaan riittävillä kannustimilla sekä riskisuojilla ja niitä kehitetään. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään. Opintolainan suhteellista osuutta ei nosteta. 4. Opintolainajärjestelmää kehitetään ja lainan suhteellista osuutta opintotuesta lisätään Opintolainan käyttöasteen nostaminen on keskeinen keino tukea täysipäiväistä opiskelua. Lainaan houkuttelevuudesta pidetään huolta tarjoamalla riittävät kannustimet ja riskisuojat, joita kehitetään. Opintolainan osuus opintotuen kokonaismäärästä on enimmillään puolet. Opiskelijoiden tietoisuutta opintolainasta lisätään markkinoimalla opintolainaa avoimesti. lisäksi poistetaan linjapaperista: opintorahapainotteinen sana osion alusta.

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sisältö VUODEN 2012 PÄÄTAVOITE... 1 Kunnallisvaalit

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta ja toimittaakin alla huomionsa liittokokousmateriaaleista. AYY kiittää erityisesti

Lisätiedot

Taustamuistio opintolainasta

Taustamuistio opintolainasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SYL 8.9.2011 Antti Jukka Huovila Ilari Nisula Taustamuistio opintolainasta lainan käyttö, opintolainan vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Eurostudent -tutkimus Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Mikä Eurostudent? Lähes 30 Euroopan maan yhteinen tutkimushanke, jossa verrataan eri maiden korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Liittari 2010, työelämä. Lähteenaho Lämppäri 2

Liittari 2010, työelämä. Lähteenaho Lämppäri 2 Liittari 2010, työelämä Lähteenaho 5.11.2010 Lämppäri 2 (UUSI) LINJAPAPERI: 6.3. Koulutus ja työmarkkinat 51-55 Koulutus- ja työmarkkinajärjestelmiä tarkastellaan vuorovaikutteisena kokonaisuutena. Koulutusjärjestelmät

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto

-strategia. Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari. ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto -strategia Tutkijanliikkuvuus - avain kansainvälisyyteen seminaari ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen Sisäasiainministeriö/Maahanmuutto-osasto Helsinki 28.5.2013 30.5.2013 Strategian tavoite Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien alkupäästä Työurien pidentäminen alkupäästä, etenkin korkeakoulutettujen osalta, on tehtävä jossa vastuu on ennen kaikkea opiskelijalla itsellään, mutta

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Toivomme SYL:n toiminnan keskittyvän kevään 2015 aikana voimakkaasti

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Lisäykset linjapaperiinpunaisella värillä. Poistot linjapaperista yliviivattuina. Perustelut muutoksille numeroituna. 2.2. Toimeentulo Päätoimisen opiskelun

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Millaisen Suomen haluamme?

Millaisen Suomen haluamme? Millaisen Suomen haluamme? Akavan linjauksia taloudesta ja työstä 27.2.2012 Miksi? Talouden ja ikääntymisen haasteet ovat vakavat Julkisen talouden kestävyydelle, työn tekemisen kannustamiselle ja työurien

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot