Opintotuen muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintotuen 1.8.2014 muutokset"

Transkriptio

1 Opintotuen muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita tai vain toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita. Osa muutoksista koskee vain uusia korkeakouluopiskelijoita. Myös toisen asteen koulumatkatukeen tulee pieniä muutoksia. Tiedotteen sisältö 1. Opintotuen muutokset Kaikkia opiskelijoita koskevat muutokset 1.2. Kaikkia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset 1.3. Ensimmäiset korkeakouluopintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen aloittavia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset 1.4. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita koskevat opintotuki ja koulumatkatukimuutokset 2. Muistilista 3. Lehdistötiedote Kelan verkkosivujen (www.kela.fi/opiskelijat) Opiskelijat sivut päivitetään kevään ja kesän aikana, ja saat sieltä lisätietoja muutoksista. Voit kysyä Kelan myöntämistä opiskelijan tuista numerosta (ma pe klo 8 18). 1. Opintotuen muutokset Opintotukilain 65/1994 muutokset on vahvistettu lakimuutoksella 1243/2013. Opintotukiasetuksen 260/1994 muutokset on vahvistettu asetusmuutoksella 360/2014. Koulumatkatukilain 48/1997 muutokset on vahvistettu lakimuutoksella 1244/ Kaikkia opiskelijoita koskevat muutokset Opintorahaan vuosittaiset indeksikorotukset Opintorahan perusmääriä tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen hintojen muutoksen mukaisesti (kansaneläkeindeksi). Jos saat opintorahaa, sen määrä tarkistetaan hakemuksetta. Opintorahan vuosittaisista indeksitarkistuksista ei anneta erillistä päätöstä tai maksuilmoitusta. Voit katsoa sinulle maksettavan opintotuen määrän verkkopalvelusta (www.kela.fi/asiointi). Opintorahan perusmääriä korotetaan alkaen noin 1,3 prosentilla. Opintorahan perusmäärät (brutto) alkaen euroa kuukaudessa Korkeakoulu: kk opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Korkeakoulu: kk opintosi aiemmin Muut oppilaitokset Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 335,32 301,89 249,21 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 335,32 301,89 249,21 Itsenäisesti asuva vuotias 335,32 301,89 249,21 Itsenäisesti asuva alle 18 vuotias 163,10 146,89 101,31 Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 136,76 123,59 81,04 Vanhempansa luona asuva alle 20 vuotias 61,80 55,72 38,50 Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan = korottaa = korottaa tai pienentää = pienentää 1

2 Opintolainoihin 100 euron korotukset Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan alkaen 100 eurolla kuukaudessa. Korotetut lainatakauksen määrät myönnetään hakemuksetta heinäkuussa annettavissa seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätöksissä. Jos et ole kuitenkaan saanut korotusta, hae sitä verkossa opintotuen lisätukihakemuksella. Lisälainan nostamisesta on yleensä sovittava pankin kanssa. Opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi) alkaen: Alle 18 vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija 400 Korkeakouluopiskelija 400 Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) 400 Ulkomailla opiskeleva 700 Muutoksia opintolainan korkoihin Opintolainan saaja on opintotukiaikana maksanut pankille yhden prosentin koron opintolainastaan. Yhden prosentin korko maksetaan viimeisen kerran kesäkuussa Tämän jälkeen eli korkokaudesta alkaen koko korko pääomitetaan eli lisätään lainapääomaan. Opintolainan korot pääomitetaan niiden lukukausien aikana, jolloin saat opintotukea ja vielä yhtenä lukukautena viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Korkojen pääomittaminen ja sitä koskeva muutos ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Opintotukilain muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan opintolainan korkojen verovähennysoikeus poistuu verovuodesta 2015 alkaen. Miltä ajalta tuki tarkistetaan, kun olet työharjoittelussa tai suoritat opintojaksoa ulkomailla Jos suoritat vaihto opintoja ulkomailla, tukesi määrä tarkistetaan. Tukesi määrä voi muuttua myös silloin, kun olet työssäoppimisjaksolla tai työharjoittelussa ja muutat toiselle paikkakunnalle. Muista ilmoittaa olosuhdemuutoksestasi muutosilmoituksella (www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella OT 15). Kun olosuhdemuutoksen alkamis ja päättymispäivät ovat tiedossa, tukesi tarkistetaan aina sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana muutosjakso kestää vähintään 18 päivää. Jos muutosjakso ei kestä alkamis tai päättymiskuukautena 18 päivää, tukeasi ei tarkisteta näiden kuukausien ajalta. Samaa sääntöä käytetään myös koulumatkatuen tarkistuksissa, kun matka, kulkutapa tai oikeus koulumatkatukeen muuttuu. Korkoavustuksen tulorajoihin 10 prosentin korotus Kela maksaa korkoavustuksena pienituloisen opintolainan saajan opintolainan korot ja ilmoituskulut. Korkoavustusta voi saada, kun opintolainan korkoja ei enää pääomiteta. Korkoavustusta haetaan hakemuslomakkeella OT 7. Korkoavustus voidaan myöntää, jos hakijan bruttotulot ovat enintään euroa kuukaudessa. Lasten lukumäärän perusteella korotetut uudet tulorajat ovat (1 lapsi), (2 lasta) ja (3 lasta tai enemmän) euroa kuukaudessa. Korotettuja tulorajoja käytetään ensimmäisen kerran kesäkuussa 2014 erääntyvien opinto 2

3 lainojen korkojen korkoavustuksissa (myös korkotukilainojen maaliskuussa 2014 erääntyvien korkojen korkoavustuksissa). Korkoavustuksen tulorajoja korotetaan kahden vuoden välein (seuraavan kerran vuonna 2016) Kaikkia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset Sinun on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan on suoritettava vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi opiskelijan on lukuvuodesta alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ( ). Sinun on suoritettava vähintään 20 opintopistettä, vaikka saisit opintotukea lukuvuoden aikana vain 1 3 kuukaudelta. Jos et ole suorittanut vähintään 20 opintopistettä ajalla , saat syksyllä 2015 selvityspyyntökirjeen opintojen riittämättömästä edistymisestä. Jos et vastaa kirjeeseen tai jos selvittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi lakkautetaan alkaen. Uusiin korkeakouluopintoihin myönnettävä opintotukiaika lyhenee 6 kuukaudella Kun opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, hän saa käyttöönsä lisätukikuukausia uusien korkeakouluopintojen suorittamiseen. Lisätukikuukausien määrä pienenee opinnoissa, jotka aloitetaan syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan kyseisten opintojen ensimmäistä läsnäololukukautta. Voit alkaen saada opintotukea korkeakouluopintoihin yhteensä enintään 64 kuukautta. Lisätukikuukausien määrä lasketaan siis vähentämällä aiemmin käyttämäsi korkeakoulutukikuukaudet 64:stä. Ennen aloitetuissa korkeakouluopinnoissa kokonaistukiaika on jatkossakin yhteensä enintään 70 tukikuukautta. Muutoksia opintotukeen oikeuttavissa korkeakouluopinnoissa alkaen opintotukea voidaan myöntää maahanmuuttajille suunnattuun ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Poliisikoulutuksen tutkintorakenne uudistuu vuonna Poliisin peruskoulutuksesta tulee ammattikorkeakoulutasoinen eli syksystä 2014 alkaen kaikki uudet poliisit suorittavat ammattikorkeakoulututkinnon ja voivat saada korkeakouluopiskelijoiden opintotuen Ensimmäiset korkeakouluopintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen aloittavia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset Uusille korkeakouluopiskelijoille suuremmat opintorahat ja lyhyempi opintotukiaika Jos aloitat syksyllä 2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintosi, saat suuremman opintorahan. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan sitä, että ensimmäinen läsnäoloilmoittautumisesi korkeakouluopinnoissa on aikaisintaan syyslukukaudelta 2014 ja että sinulla ei ole aiempia korkeakouluopintoja ajalta ennen Opintorahan perusmäärät ovat uusilla korkeakouluopiskelijoilla noin 11 prosenttia vanhoja suuremmat. 3

4 Opintorahan perusmäärät (brutto) alkaen euroa kuukaudessa Korkeakoulu: kk opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Korkeakoulu: kk opintosi aiemmin Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 335,32 301,89 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 335,32 301,89 Itsenäisesti asuva vuotias 335,32 301,89 Itsenäisesti asuva alle 18 vuotias 163,10 146,89 Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 136,76 123,59 Vanhempansa luona asuva alle 20 vuotias 61,80 55,72 Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan = korottaa Jos aloitat syksyllä 2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintosi, saat tutkinto opintoihin lyhyemmän enimmäistukiajan. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan sitä, että ensimmäinen läsnäoloilmoittautumisesi korkeakouluopinnoissa on aikaisintaan syyslukukaudelta 2014 ja että sinulla ei ole aiempia korkeakouluopintoja ajalta ennen Opintotuen tutkintokohtaiset enimmäisajat ovat uusilla korkeakouluopiskelijoilla 5 tukikuukautta vanhoja lyhyemmät. Yliopistotutkinnon laajuus opintopisteinä Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika lukuvuosina Enimmäistukiaika: kk opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Enimmäistukiaika: kk opintosi aiemmin 120 (yleisin ylempi kk tutkinto) 2, (psykologian, musiikin ylempi) 2, (yleisin alempi kk tutkinto) 3, (kuvataiteen kandidaatti) 3, (yleisin yliopistotutkinto) 5, (eräät maisteri ja lis.tutkinnot) 5, (lääketieteen lisensiaatti) 6, (Aasian ja Afrikan kielet ja kultt.) 5, Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus opintopisteinä Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika lukuvuosina Enimmäistukiaika: kk opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Enimmäistukiaika: kk opintosi aiemmin 60 (ylempi amk tutkinto) 1, (ylempi amk tutkinto) 1, , , , , Enimmäistukiaika ei muutu yliopistojen jatkotutkinnoissa eikä korkeakouluopinnoissa, joissa ei suoriteta tutkintoa. Jos suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto opintoja, voit kuitenkin saada suuremman opintorahan, jos korkeakouluopintosi syksyllä 2014 tai sen jälkeen. 4

5 Jos suoritat tutkinnon määräajassa, Kela maksaa osan opintolainastasi opintolainahyvityksenä Opintolainahyvitys on uusi opintotukietuus uusille korkeakouluopiskelijoille. Opintolainahyvitys on Kelan maksama ylimääräinen opintolainan lyhennys korkeakouluopiskelijalle, joka suorittaa tutkinnon määräajassa ja joka on nostanut opintolainaa korkeakouluopintoihinsa yli euroa. Voit saada opintolainahyvityksen, jos ensimmäinen läsnäoloilmoittautumisesi korkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissasi on aikaisintaan syyslukukaudelta Jos korkeakouluopintosi ennen , voit saada verotuksen opintolainavähennyksen (www.kela.fi/opintolainavahennys). Voit saada opintolainahyvityksen, jos opiskeluaikasi korkeakoulussa ylittää tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan enintään yhdellä lukukaudella alemmassa korkeakoulututkinnossa tai ammattikorkeakoulututkinnossa enintään yhdellä lukuvuodella ylemmässä korkeakoulututkinnossa tai silloin, kun suoritat sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää samoin perustein kuin opintolainavähennyksessä (esim. oma sairaus, lapsen saaminen tai asevelvollisuuden suorittaminen). Opintolainahyvityksen määrä on 40 prosenttia hyvityksessä huomioon otettavan opintolainan euroa ylittävästä määrästä. Huomioon otettava opintolaina määräytyy samoin kuin opintolainavähennyksessä. Jos suoritat 210 opintopisteen amk tutkinnon, huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on euroa ja opintolainahyvityksen eli Kelan maksaman ylimääräisen lainan lyhennyksen enimmäismäärä on euroa 300 opintopisteen maisteritutkinnon, huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on euroa ja opintolainahyvityksen eli Kelan maksaman ylimääräisen lainan lyhennyksen enimmäismäärä on euroa. Opintolainahyvitystä ei yleensä tarvitse hakea, vaan Kela antaa päätöksen opintolainahyvityksestä, kun korkeakoulu on ilmoittanut Kelalle suoritetun tutkinnon tai kun ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut on ilmoittanut tutkinnon Kelalle. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneen on kuitenkin haettava opintolainahyvitystä Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita koskevat opintotuki ja koulumatkatukimuutokset Voit saada opintotuen, jos kuukaudessa on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää Säännöt, jotka määrittelevät lukuvuoden opintotukikuukaudet, selkeytyvät Voit saada opintotuen kalenterikuukaudelta, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää. Kela tarkistaa kaikkien opintojen lukuvuoden tukiajat vuoden 2014 kevään ja kesän aikana. Jos opintojesi tukiaika muuttuu, saat Kelasta päätöksen. Tukiaika muuttuu varmasti, jos olet aiemmin saanut elokuulta puolen kuukauden tuen, koska alkaen opintotuessa ei enää ole puolen kuukauden tukea. Jos ammatilliset opinnot alkavat syksyllä elokuun 14. päivä tai aikaisemmin, elokuussa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää ja opintotuki voidaan myöntää elokuun alusta alkaen. Jos ammatilliset opinnot alkavat syksyllä elokuun 15. päivä tai myöhemmin, elokuussa ei ole vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää ja opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan syyskuun alusta alkaen. Samat säännöt koskevat kaikkia opintoja, mutta esimerkiksi lukio opinnoissa opintotuki voidaan myöntää enintään 9 kuukaudeksi lukuvuodessa ja lukuvuoden tukiaika on yleensä syyskuun alusta toukokuun loppuun. 5

6 Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan yleensä koske joululomaa. Uudet korkeammat tulorajat itsenäisesti asuvien vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tuloille Vanhempien tulot voivat pienentää opintotukea tai estää sen myöntämisen, jos toisen asteen opiskelija on alle 20 vuotias ja hän on naimaton ja lapseton. Syksystä 2014 alkaen opintotuessa on kahdet vanhempien tulorajat. Uudet korkeammat tulorajat itsenäisesti asuville vuotiaille. Opintoraha myönnetään alennettuna, kun vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Nykyiset tulorajat kaikille alle 18 vuotiaille ja vanhempansa luona asuville alle 20 vuotiaille. Opintoraha myönnetään alennettuna, kun vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Jos olet itsenäisesti asuva vuotias ja saat jo opintorahaa, opintotukesi määrä tarkistetaan hakemuksetta. Mutta jos et saa opintorahaa (et ole hakenut sitä tai hakemus on hylätty), sinun on haettava sitä (www.kela.fi/asiointi). Tarkista esimerkiksi opintotuen laskurilla, voisitko nyt saada opintorahaa ja muuta opintotukea (http://www.kela.fi/laskurit). Voisitko saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka et saa opintorahaa Pääsäännön mukaan opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää opiskelijalle, joka saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen, jos olet vuotias ja et voi saada opintorahaa vanhempasi tulojen vuoksi. Voit saada lainatakauksen vanhempasi tuloista riippumatta. o alkaen lainatakaus voidaan myöntää myös vanhempansa luona asuvalle vuotiaalle toisen asteen oppilaitoksen opiskelijalle. Voit saada lainatakauksen vanhempasi tuloista riippumatta. olet alle 17 vuotias, et asu vanhempasi luona ja et voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempasi tulot ovat alle euroa vuodessa. o alkaen lainatakaus voidaan myöntää myös lukiossa opiskelevalle muualla kuin vanhempansa luona asuvalle alle 17 vuotiaalle, jos vanhempasi tulot ovat alle euroa vuodessa. opiskelet Raja ja merivartiokoulussa (rajavartijan peruskurssi) ja et voi saada opintorahaa opintojen ajalta maksettavan päivärahan vuoksi. Hae opintolainan valtiontakaus verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella OT 1. Opintoraha korkeakoulusummilla toisen asteen opinnoissa Opintorahasi määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevalla, jos opiskelet ulkomaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa ammatilliseen koulutukseen liittyvässä vähintään kaksi kuukautta kestävässä vaihto opiskelussa ulkomailla Ahvenanmaalla suoritettavassa ammatillisessa koulutuksessa, kun opintoihin ei liity opintososiaalisia etuja Snellman korkeakoulun steinerpedagogisen opettajankoulutuksen opinnoissa yleisopintolinjan opintoja lukuun ottamatta. 6

7 alkaen opintorahan määrä myönnetään tai tarkistetaan vastaamaan uuden korkeakouluopiskelijan suurempaa opintorahaa. Opintorahan korotusta ei tarvitse hakea. Muista kuitenkin ilmoittaa, jos olet lähdössä vaihto opiskeluun ulkomaille (www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella OT 15). Opintorahan perusmäärät (brutto) alkaen, euroa kuukaudessa Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 335,32 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 335,32 Itsenäisesti asuva vuotias Itsenäisesti asuva alle 18 vuotias Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt Vanhempansa luona asuva alle 20 vuotias 335,32 163,10 136,76 61,80 Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan = korottaa = korottaa tai pienentää = pienentää Vaikka opintorahan määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, vanhempien tulot voivat pienentää tuen määrää tai estää sen myöntämisen. Muutoksia opintotukeen ja koulumatkatukeen oikeuttavissa koulutuksissa alkaen opintotukea ja koulumatkatukea voidaan myöntää maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Raja ja merivartijakoulussa muuttuvat opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet. Vuodesta 2014 alkaen rajavartijan peruskurssin aloittavat opiskelijat voivat saada asumislisän ja opintolainan valtiontakauksen. Opintorahaa ei voida myöntää, koska opiskelijat saavat koulutuksen ajalta opintorahaa suuremman päivärahan. Vuoden 2015 alusta alkaen yksityisten oppilaitosten oikeus opintotukeen voi muuttua. Jos opinnot on aloitettu ennen sitä, opintotukea maksetaan opintojen loppuun saakka. Jos opinnot alkavat vuonna 2015 tai sen jälkeen, opintotukea voidaan myöntää vain niihin opintoihin, joissa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto tai sen osa opintojensa päätteeksi (eräin poikkeuksin). Kela tarkistaa yksityisten oppilaitosten opintotukioikeuden vuoden 2014 aikana. Lisätietoja: > Mihin opintoihin tukea 7

8 2. Muistilista Kaikkia opiskelijoita koskevat muutokset Opintorahaan vuosittaiset indeksikorotukset Opintorahan perusmääriä korotetaan alkaen noin 1,3 prosentilla. Jos saat opintorahaa, sen määrä tarkistetaan hakemuksetta. Opintorahan vuosittaisista indeksitarkistuksista ei anneta erillistä päätöstä tai maksuilmoitusta. Voit katsoa sinulle maksettavan opintotuen määrän asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi). Opintolainoihin 100 euron korotukset Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan alkaen 100 eurolla kuukaudessa. Korotetut lainatakauksen määrät myönnetään hakemuksetta yleensä heinäkuussa annettavissa seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätöksissä. Muutoksia opintolainan korkoihin Opintolainan saajan on opintotukiaikana maksanut pankille yhden prosentin koron opintolainastaan. Yhden prosentin korko maksetaan viimeisen kerran kesäkuussa Tämän jälkeen eli korkokaudesta alkaen koko korko pääomitetaan eli lisätään lainapääomaan. Korkojen pääomittaminen ja sitä koskeva muutos ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Miltä ajalta tuki tarkistetaan, kun olet työharjoittelussa tai suoritat opintojaksoa ulkomailla Jos suoritat vaihto opintoja ulkomailla, tukesi määrä tarkistetaan. Tukesi määrä voi muuttua myös silloin, kun olet työssäoppimisjaksolla tai työharjoittelussa ja muutat toiselle paikkakunnalle. Tukesi tarkistetaan aina sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana muutosjakso kestää vähintään 18 päivää. Muista ilmoittaa olosuhdemuutoksestasi muutosilmoituksella (www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella OT 15). Korkoavustuksen tulorajoihin 10 prosentin korotus Opintolainan korkoavustusta haetaan hakemuslomakkeella OT 7. Korkoavustus voidaan myöntää, jos hakijan bruttotulot ovat enintään euroa kuukaudessa. Lasten lukumäärän perusteella korotetut uudet tulorajat ovat (1 lapsi), (2 lasta) ja (3 lasta tai enemmän) euroa kuukaudessa. Korotettuja tulorajoja käytetään ensimmäisen kerran kesäkuussa 2014 erääntyvien opintolainan korkojen korkoavustuksissa (myös maaliskuussa 2014 erääntyvien korkotukilainojen korkoavustuksissa). Kaikkia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset Sinun on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan on suoritettava vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi sinun on lukuvuodesta alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana. Jos et ole suorittanut vähintään 20 opintopistettä ajalla , saat syksyllä 2015 selvityspyyntökirjeen opintojen riittämättömästä edistymisestä. Uusiin korkeakouluopintoihin myönnettävä opintotukiaika lyhenee 6 kuukaudella Voit saada opintotukea korkeakouluopintoihin yhteensä enintään 64 kuukautta, kun olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja kun haet tukea syksyllä 2014 tai sen jälkeen aloitettuihin uusiin korkeakouluopintoihin. Lisä 8

9 tukikuukausien määrä lasketaan vähentämällä aiemmin käyttämäsi korkeakoulutukikuukaudet 64:stä. Aiemmin aloitetuissa korkeakouluopinnoissa kokonaistukiaika on jatkossakin yhteensä enintään 70 tukikuukautta. Muutoksia opintotukeen oikeuttavissa korkeakouluopinnoissa alkaen opintotukea voidaan myöntää maahanmuuttajille suunnattuun ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Syksystä 2014 alkaen kaikki uudet poliisit suorittavat ammattikorkeakoulututkinnon ja voivat saada korkeakouluopiskelijoiden opintotuen. Ensimmäiset korkeakouluopintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen aloittavia korkeakouluopiskelijoita koskevat muutokset Uusille korkeakouluopiskelijoille suuremmat opintorahat ja lyhyempi opintotukiaika Jos aloitat syksyllä 2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintosi, saat noin 11 prosenttia suuremman opintorahan, mutta enimmäistukiaikasi on tutkinto opinnoissa 5 kuukautta nykyistä lyhyempi. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan sitä, että ensimmäinen läsnäoloilmoittautumisesi korkeakouluopinnoissa on aikaisintaan syyslukukaudelta 2014 ja että sinulla ei ole aiempia korkeakouluopintoja ajalta ennen Jos suoritat tutkinnon määräajassa, Kela maksaa osan opintolainastasi opintolainahyvityksenä Opintolainahyvitys on uusi opintotukietuus uusille korkeakouluopiskelijoille. Opintolainahyvitys on Kelan maksama ylimääräinen opintolainan lyhennys korkeakouluopiskelijalle, joka suorittaa tutkinnon määräajassa ja joka on nostanut opintolainaa korkeakouluopintoihinsa yli euroa. 210 opintopisteen amk tutkinto on suoritettava enintään 4 lukuvuodessa. Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on euroa ja opintolainahyvityksen eli Kelan maksaman ylimääräisen lainan lyhennyksen enimmäismäärä on euroa. 300 opintopisteen maisteritutkinto (alempi + ylempi kk tutkinto) on suoritettava enintään 6 lukuvuodessa. Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on euroa ja opintolainahyvityksen eli Kelan maksaman ylimääräisen lainan lyhennyksen enimmäismäärä on euroa. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita koskevat opintotuki ja koulumatkatukimuutokset Voit saada opintotuen, jos kuukaudessa on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää Voit saada opintotuen kalenterikuukaudelta, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa kalenteripäivää. Kela tarkistaa kaikkien opintojen lukuvuoden tukiajat. Jos opintojesi tukiaika muuttuu, saat Kelasta päätöksen. Tukiaika muuttuu varmasti, jos olet aiemmin saanut elokuulta puolen kuukauden tuen, koska alkaen opintotuessa ei enää ole puolen kuukauden tukea. Uudet korkeammat tulorajat itsenäisesti asuvien vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tuloille Vanhempien tulot voivat pienentää opintotukea tai estää sen myöntämisen, jos toisen asteen opiskelija on alle 20 vuotias ja hän on naimaton ja lapseton. Syksystä 2014 alkaen opintotuessa on kahdet vanhempien tulorajat. Uudet korkeammat tulorajat itsenäisesti asuville vuotiaille. Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Nykyiset tulorajat alle 18 vuotiaille ja vanhempansa luona asuville alle 20 vuotiaille. Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat vähintään euroa. Jos olet itsenäisesti asuva vuotias ja saat jo opintorahaa, opintotukesi määrä tarkistetaan hakemuksetta. Mutta jos et saa opintorahaa (et ole hakenut sitä tai hakemus on hylätty), sinun on haettava sitä. 9

10 Voisitko saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka et saa opintorahaa Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen, jos olet vuotias ja et voi saada opintorahaa vanhempasi tulojen vuoksi alkaen lainatakaus voidaan myöntää myös vanhempansa luona asuvalle. olet alle 17 vuotias, et asu vanhempasi luona ja et voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempasi tulot ovat alle euroa vuodessa alkaen lainatakaus voidaan myöntää myös itsenäisesti asuvalle lukiolaiselle. Hae opintolainan valtiontakaus verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella OT 1. Opintoraha korkeakoulusummilla toisen asteen opinnoissa Opintorahasi määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, jos opiskelet ulkomaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatilliseen koulutukseen liittyvässä vähintään kaksi kuukautta kestävässä vaihto opiskelussa ulkomailla alkaen opintorahan määrään tulee vähintään 11 prosentin korotus. Opintorahan korotusta ei tarvitse hakea. Muista kuitenkin ilmoittaa, jos olet lähdössä vaihto opiskeluun ulkomaille (www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella OT 15). Muutoksia opintotukeen ja koulumatkatukeen oikeuttavissa koulutuksissa alkaen opintotukea ja koulumatkatukea voidaan myöntää maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Vuodesta 2014 alkaen rajavartijan peruskurssin aloittavat opiskelijat voivat saada asumislisän ja opintolainan valtiontakauksen. Vuoden 2015 alusta alkaen yksityisten oppilaitosten oikeus opintotukeen voi muuttua. Jos opinnot on aloitettu ennen sitä, opintotuki voidaan myöntää opintojen loppuun saakka. 10

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin

Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin Haku HELBUSin Higher National Diploma- ja Bachelor s ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Etu- ja sukunimi: Katuosoite: Postinumero ja toimipaikka: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot