Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3"

Transkriptio

1 VUOSiKErTOMUS 2013

2 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

3 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus Oy 14 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 16 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 18 Hallituksen toimintakertomus 24 Tulostiedot 40 Tiivistelmä 42 Sammandrag 44 Abstract 46 Резюме Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Edellisvuosien voimakas investointitahti näytti jatkuvan myös vuonna Pienet hankaluudet laskutuksen oikeellisuudessa vuoden alussa aiheuttivat Energia-konsernissa tilapäisen kassakriisin ja myös investointien määrään jouduttiin puuttumaan. Konsernissa käynnistettiin sisäinen Kymppi pois -kampanja, jolla tavoiteltiin muun muassa kulujen pienentämistä kymmenellä prosentilla ja investointien leikkaamista 10 miljoonalla eurolla. Tiukassa tilanteessa yhtiö otti myös ulkopuolista lainaa 16 miljoonaa euroa toukokuussa Toiminnan tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi käynnistettiin kaikissa tytäryhtiöissä yhteistoimintamenettelyt keväällä Tavoitteena kaikissa oli energia- ja vesitoimintojen yhtenäistäminen samaan organisaatioon. Neuvottelut etenivät hyvässä sovussa ja uusia organisaatioita julkistettiin kaikissa yhtiöissä syksyn aikana. Yhtiöt ovat nyt entistä valmiimpia tulevaisuuden haasteisiin. Vapaaehtoisen Kymppi pois -kampanjan vaikutukset eivät näyttäneet riittäviltä vuoden loppupuolella ja sen vuoksi koko Energia-konsernissa käynnistettiin marraskuussa yhteis toiminta menettely henkilöstökustannusten vähentämiseksi 1 miljoonalla eurolla vuonna Menettelyn jälkeen yhtiön hallitus päätti, että koko konsernin henkilökunta lomautetaan 12 päiväksi tulevan vuoden aikana. Muut talouden tasapainottamiskeinot ovat ulkopuolisten palvelujen oston pienentäminen 1 miljoonalla eurolla, nettoinvestointien rajoittaminen 16 miljoonaan euroon ja kiinteistöjen myyminen 3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2012 aloitettu ympäristövaikutusten arviointi koskien jätevesien purkupaikkaa ja uuden jätevedenpuhdistamon paikkaa jatkui koko vuoden ja ohjelmaluonnos valmistui toukokuussa. Lausuntojen jälkeen varsinaista selostusvaihetta päästiin työstämään syksyllä 2013 ja varsinainen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu keväällä Lappeenrannan Energia -konsernin liikevoitto 12,2 miljoonaa euroa nousi hiukan edellisvuoteen verrattuna (11,5 M ). Liikevaihto kasvoi vain 0,5 % eli 119,9 miljoonaan euroon (119,3 M vuonna 2012). Emoyhtiön eli Lappeenrannan Energia Oy:n tulokseksi muodostui tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 4,6 miljoonaa euroa voitolliseksi. Sähkönhankintamääräksi muodostui 746,3 GWh. Kaukolämmön hankinta pieneni 646,6 GWh:iin eli 7,0 %. Lämpötilaltaan vuosi oli yli 10 % ns. normaalivuotta lämpimämpi. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n toimintavuosi sujui vaihtelevasti. Liikevaihto pieneni 47,9 miljoonaan euroon ja liikevoitto jäi 6,8 miljoonaan euroon. Tavoiteltu liikevoitto oli useita miljoonia euroja suurempi. Budjetista poikkesivat erityisesti ulkopuolisten palvelujen hankinta. Vesiliiketoiminta oli edelleen tappiollista hintatarkistuksista huolimatta. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n liikevaihto pieneni ollen nyt 13,9 miljoonaa euroa. Verkkoyhtiön investointien jäädyttäminen siirsi työn painopistettä kunnossapidon suuntaan. Liikevoitto pieneni edellisvuoteen verrattuna ollen 0,9 miljoonaa euroa, mutta yhtiön kannattavuus säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n liikevaihto kasvoi noin 24,5 miljoonaan euroon. Vuotta väritti erityisesti organisaation yhtenäistäminen ja jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) eteenpäin vieminen. Lämpövoima toimii YVA:n vastuuyhtiöinä. Osakkuusyhtiöllämme, Kaukaan Voima Oy:llä, oli toinen vuosi peräkkäin, kun sen tuottamasta energiasta peräti 88 % tuotettiin puupolttoaineilla eli turpeen ja maakaasun osuus jäi yhteensä 12 %:iin. Tämä kehitys varmistaa sen, että energian tuottamisessa tarvittava polttoainevarmuus on yhteistyömme kautta hyvällä mallilla ja säätilojen heilahteluista riippumatonta. Energia-konsernin palveluksessa oli vuoden vaihteessa 237 henkilöä (246 v. 2012). Henkilöstömäärää kasvattaa määräaikaisten (17) henkilöiden tarve, joka johtuu pääosin sekä meneillään olevien kehitysprojektien tarvitsemasta lisäpanoksesta että käytännöstämme, jossa uudet asentajat otetaan palvelukseen oppisopimuksien kautta. Kiitokset yhteistyössä vaikeidenkin asioiden läpiviemisestä kuuluvat ammattitaitoiselle henkilöstölle ja päätöskykyiselle hallitukselle. Reijo Kolehmainen toimitusjohtaja 4 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

5 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

6 Lappeenrannan Energia -konserni Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Energia Oy vastaa asiakkaidensa vesi- ja energiatarpeiden täyttämisestä kilpailukykyisesti ja lisäarvoa tuottavasti toiminta-alueillaan. Toiminnan perustana on osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, tekemiseen ja parantamiseen. Lappeenrannan Energia Oy on Lappeenrannassa toimiva, kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön pääasiallinen toiminta on kaukolämmön, maakaasun, sähkön ja veden jakelu ja myynti. Kannamme vastuuta ympäristöstämme, josta osoituksena ovat myynnissä olevat eko - energia tuotteemme Metsävoima ja Tuulivoima. Tuotteet ovat Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimat. Emoyhtiön lisäksi toimintaa hoidetaan kolmen tytäryhtiön voimin, jotka ovat Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Lisäksi olemme osakkaina Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Vainikkalan Vesi Oy:ssä. Sähkönjakeluverkkomme ulottuu Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueille. Sähkönmyynnissä palvelemme asiakkaita ympäri Suomea. Vesihuollosta huolehdimme asemakaavoitetuilla alueilla koko Lappeenrannan kaupungin alueella. 6 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

7 KAUKOLÄMMÖN CO 2 OMINAISPÄÄSTÖT, g/kwh KAUKOLÄMMÖN ENERGIALÄHTEET Ympäristövastuu Lappeenrannan Energia Oy:n asiakkailleen toimittama energia on valtakunnallisesti hyvin ympäristöystävällistä. Kaukolämmössä uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 67,0 % ja kun mukaan lasketaan teollisuuden sekundäärilämmön käyttö, nousi hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus peräti 72,2 %:in. Valtakunnallisesti vastaavat luvut olivat 29,0 % ja 31,0 %. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt olivat 82,0 ton / MWh kun valtakunnallinen arvo oli 175,0 ton / MWh. Kaukolämmön CO 2 -päästöt olivat siis 53,1 % pienemmät kuin Suomessa keskimäärin. Lappeenrannan Energia Oy tarjosi asiakkailleen Metsävoimaja Tuulivoima -sähkötuotteita. Metsävoima ja Tuulivoima ovat Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa. Tuotteiden alkuperä todennetaan jatkossa alkuperätakuilla ja tuotteet tulevat jatkossa täyttämään uudet, kansainväliset EKOenergia-kriteerit. Lappeenrannan Energia Oy on ottanut aktiivisesti osaa energiatehokkuuden parantamiseen. Yhtiö on liittynyt energiapalveluiden energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on sekä oman toiminnan että asiakkaiden energiatehokkuuden parantaminen. Yhtiö on rahoittanut Etelä-Karjalan Energianeuvonta ENNE-hanketta, joka tarjoaa alueen kuluttajille puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa. Lappeenrannan Energia Oy on osallistunut perinteisesti lokakuussa vietettyyn energiansäästöviikkoon muun muassa sponsoroiden alakoulujen tokaluokkalaisille suunnattua Hei, kaikki toimii -koulutuspakettia sekä osallistumalla viikon tapahtumiin eri toimijoiden kanssa. Biopolttoaineet 67 % Maakaasu 17,7 % Turve 9,7 % Teollisuuden sekundäärilämpö 5,2 % Öljy 0,4 % Uutta ilmettä konsernille Lappeenrannan Energia -konsernin visuaalinen ilme uudistettiin kertomusvuoden aikana. Uuden ilmeen saivat yhtiö ja sen tuotteet. Tämä ilme näkyy myös tässä vuosikertomuksessa. Konserni sai myös uuden, yhtiön kehittymistä hyvin kuvaavan ydinviestin Wirta tulevaisuuteen. Visuaalisen ilmeen ja ydinviestin lanseeraaminen alkoivat loppusyksystä. Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

8 Konsernipalvelut tehtävänä huolehtia sisäisistä asiakkaista Konsernipalvelut tuottaa emolle ja tytäryhtiöille talous-, henkilöstö-, ja hallintopalvelut sekä hoitaa keskitetysti tietoliikenteeseen ja laadunhallintaan liittyvät asiat. Konsernipalveluiden tehtäviä hoitaa yhteensä 16 vakinaista henkilöä. Päivittäisten töiden lisäksi vuotta 2013 työllisti vuoden alusta käyttöön otettu talousohjausjärjestelmä. Uusi järjestelmä on reaaliaikainen ja integroitu. Käyttöönotto on ollut haasteellinen ja vaikutuksiltaan koko konsernin laajuinen. Järjestelmä sisältää kirjanpidon, projektihallinnan ja projektilaskutuksen sekä materiaalihallinnan. AVAINLUKUJA (milj. ) Konserni Emo Liikevaihto 109,4 119,3 121, Liikevoitto 9,2 11,6 12,4 3,3 5,0 5,5 Tilikauden voitto/tappio -0,2 0,9 1,1 2,3 1,8 4,3 Investoinnit 20 30,8 26,7 0,6 0,9 1,2 Taseen loppusumma Omavaraisuusaste (%) 7,1 6,7 6,4 12,3 11,8 11,7 Vak.henkilöstö (lkm) Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

9 Henkilöstö Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2013 lopussa 237. Vakituisessa työsuhteessa vuoden lopussa oli 220 ja määräaikaisessa työsuhteessa 17 henkilöä. Konsernin henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 47 vuotta. Vuoden loppuun mennessä eläkkeelle jäi koko konsernista 5 henkilöä. Määrä aikaisista työsuhteista vakinaistettiin 6 ja uusia henkilöitä palkattiin kuusi. Koulutus ja kehittäminen Henkilöstön koulutuspäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 1079 päivää, josta oppisopimuskoulutuksen osuus oli 56,7 %. Keskimäärin koulutuspäiviä oli per henkilö 4,8. Uusia oppisopimuksia solmittiin viiden henkilön kanssa. Oppisopimuskoulutuksesta valmistui kaksi henkilöä. Wirtaa tulevaisuuteen Yhdistetty liikuntapäivä ja tilinpäätöstapahtuma järjestettiin toukokuussa Lappeenrannan Linnoituksessa. Tapahtumassa lanseerattiin sisäisesti konsernin uusi visuaalinen ilme ja Wirta tulevaisuuteen -teema, jonka myötä aloitettiin yhteinen hyvinvointimatka kehon ikä -mittauksella. Tapahtumaan osallistui noin 120 henkilöä. Hyvinvointimatkaa jatkettiin syksyllä muun muassa ravitsemukseen ja lihaskuntoon liittyvällä luennolla. Liikunta- ja kulttuuri seteleillä tuettiin henkilöstön omaehtoista virkistys toimintaa. Lisäksi järjestettiin ohjattuja liikuntaryhmiä. Henkilökuntakerho tarjosi henkilökunnalle erilaisia harrastus mahdollisuuksia palloilulajien, kalastuksen ja kulttuuriharrastuksen parissa. Työpaikkojen välisiin kilpailuihin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan. Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

10 Energiakauppa kehityksen askeleita Vuosi 2013 oli leuto maaliskuussa poikkeuksellisen kylmää Vuosi 2013 oli Lappeenrannassa lämmitystarveluvulla mitattuna 12,6 % leudompi kuin normaalivuosi. Lämmitystarveluku oli 4 031, kun se Lappeenrannassa on normaalivuonna Leutoon vuoteen teki poikkeuksen maaliskuu, joka vuoden kylmimpänä kuukautena oli 23,4 % normaalia viileämpi. Maaliskuussa nautittiin aurinkoisista ja poutaisista pakkaspäivistä. Energiantoimitukset asiakkaille pienentyivät hieman Kaukolämmön kokonaishankinta oli 646,6 (699,2) GWh pudoten edellisvuodesta 7,5 %. Kaukolämmöstä Kaukaan Voima Oy:ltä hankittiin 75,9 %, Lappeenrannan Lämpövoima Oy:ltä 18,4 % ja alueen teollisuudelta 5,7 %. Sähkön kokonaishankinta oli 746,8 (801,5) GWh laskien 6,8 % verrattuna vuoteen Sähkön kokonaishankinnasta osakkuusyhtiöt kattoivat 30,2 % ja loput 69,8 % hankittiin käytännössä yhteispohjoismaisesta sähköpörssistä. oleellisesti veroratkaisun seurauksena. Kustannustekijöiden vuoksi kaukolämmön kokonaishinta nousi noin 11,1 % vuoden alussa. Kaukolämmön hintaa jouduttiin poikkeuksellisesti korottamaan kertomusvuoden aikana myös toisen kerran joulukuun alussa. Tällöin kaukolämmön kokonaishinta nousi noin 9,8 % kiristyneen kannattavuustavoitteen vuoksi. Sähkön ja maakaasun hinnoittelu säilyi maltillisena Sähkön ja maakaasun myyntihinnat nousivat joulukuun alussa. Sähkön myyntihinta nousi 4,2 %. Korotus oli ensimmäinen vuoden 2011 alun jälkeen, mikäli arvonlisäveron muutoksia oteta huomioon. Maakaasun myyntihinnan määräytymisperusteita muutettiin siten, että hinnat nousivat keskimäärin 5,7 %. Maakaasun myyntihintaa korotettiin edellisen kerran vuoden 2009 alussa, jos arvonlisäveron muutoksia ei oteta huomioon. Edistyksellinen minunenergia MinunEnergia -onlinepalvelu julkaistiin kuluttaja-asiakkaille joulukuun alussa. MinunEnergiassa on monia hyviä palveluita jokaiselle asiakkaalle kuten energiankäytön graafiset raportit, sopimukset ja laskut sekä tilaukset häiriötiedotteille tekstiviestillä. MinunEnergiassa voivat alkuvaiheessa asioida kaukolämmön, maakaasun ja sähkön asiakkaat. Joulukuun alussa julkaistiin myös uudet kotisivut. Kotisivut on rakennettu asiakkaan näkökulmasta siten, että tyypillisimmät asiointitapaukset muutosta liittymän tilaamiseen löytyvät etusivulta. Kotisivuille on toteutettu myös uusia palveluita kuten reaaliaikainen jakelukartta, sähkötohtori ja vesikoulu. Kaukolämmön polttoaineissa kustannuspaineita Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti alkuvuodesta. Turpeen hinta nousi valmisteveron korotuksen ja heikon tuotantovuoden takia. Puupolttoaineiden hinta seurasi puolestaan kilpailevan polttoaineen eli turpeen hintaa. Myös maakaasun hinta kohosi 10 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013

11 Aktiiviset sähkön pientuottajat Lappeenrannassa sähkön pientuotanto sai siivet alleen vuonna Monet edelläkävijät investoivat kevään ja kesän aikana omaan aurinkovoimalaan. Tämä kehitys jatkunee tulevaisuudessakin. Lappeenrannan Energia Oy suhtautuu varauksetta pientuotannon yleistymiseen positiivisesti. Pientuotanto uutena asiana toi kuitenkin mukanaan haasteita. Muun muassa yhtiön tuli sopia menettelyt pientuotannon liittämiselle sähkö verkkoon ja tarvittaville mittausjärjestelyille sekä ratkaisut hinnoitteluvaihtoehdoille. Tarvittavat uudet toimintamallit olivat lähes valmiit vuoden lopussa. Henkilöstöä ja organisaatiota kehitetään Merkittävin panostus henkilöstön osaamiseen oli teknisen asiakaspalvelun henkilöstölle järjestetty oppisopimuskoulutus. Koulutuksella luotiin valmiuksia liittymisprosessien hoitamiseen aina liittymätarjouksesta uuden liittymän toimitukseen tai olemassa olevan liittymän saneeraukseen. Teknisen asiakaspalvelun tehtäväkenttään kuuluvat konsernin kaikki tuotteet sähköstä veteen. Energiakaupan organisaatiomuutosta valmisteltiin koko kertomusvuosi. Organisaatio rakentui prosessilähtöisesti selkeille kokonaisuuksille, mikä luo hyvän pohjan toiminnan kehitykselle jatkossa. Uusi organisaatio otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

12 12 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

13 lappeenrannan Verkonrakennus Oy rakentamista ja kunnossapitoa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy tarjoaa konsernin muille yhtiöille ja ulkopuolisille tahoille rakentamisen ja kunnossapidon palveluita sähkö-, vesi-, hulevesi-, jätevesiverkoille, katuvalaistukseen ja liikennevaloille. Yhtiö on Lappeenrannan Energia Oy -konsernin tytäryhtiö ja perustettu vuonna Toiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan ja tarkoitukseen parhaiten sopivimman kaluston hyväksikäyttöön. Yhtiö hyödyntää luomaansa alihankinta- ja materiaaliverkoston voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla ympäristöä ajatellen. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Lappeenrannan kaupungin alueella, sen naapurikunnissa ja lähikaupungeissa. Päätehtävänä on varmistaa yhtiön oman verkonrakentamisen ja kunnossapidon palveluiden laatu ja saatavuus. Mahdollistaakseen kannattavan kasvun, yhtiö kehittää palveluitaan kilpailukykyisesti ja työmotivaatiota ylläpitäen. Toiminnan laatu ja ammattitaito takaavat yhteistyökyvyn lähialueiden verkkoyhtiöiden, teollisuuden ja vesihuoltolaitosten kanssa. Turvallisuutta työn arkeen Yhtiön toiminta perustuu pitkälti henkilöstömme ammattitaitoon ja työmotivaatioon, joten yhtiössä panostetaan voimakkaasti henkilöstön turvallisuuteen, kouluttamiseen ja työolosuhteiden parantamiseen. Turvallisuus on osana jokaista palaveria ja yhtiö seuraa myös alihankintakumppaneiden turvallisuustoimia. Ympäristön hyväksi uusia toimintamalleja Vuoden 2013 aikana yhtiön kaikki autot järjestettiin lämmityksen piiriin. Näin vähennetään merkittävästi pakokaasu päästöjä. Yhtiössä määritettiin myös uusille autoille päästöjen enimmäismäärät, joita noudatetaan jatkossa hankinnoissa. Muuntajavaurioiden yhteydessä yhtiön toimintamalleihin kuuluu ottaa maaperänäytteet ja poistaa saastunut maaaines. Rakentamisessa ja kunnossapidossa haetaan ympäristöä ja maisemaa säästäviä työmenetelmiä ja materiaaleja. Rakentamisurakoita oman verkkoalueen ulkopuolelle Ulkoisista kaupoista merkittävin oli Imatran Seudun sähkölle tehty Vasarin aluekaapelointi. Tämän lisäksi yhtiö toteutti tievalaistuksen projekteja kilpailutuksen kautta lähialueille. Vesirakentamisen osalta yhtiö sai ensimmäisen työtilauksen Imatran YH-rakennuttaja Oy:ltä. Tilaus käsitti putkirikon korjauksia Sotkulammella ja Koskikeskuksessa. LAPPEENRANNAN VERKONRAKENNUS OY AVAINLUKUJA (milj. ) Liikevaihto 13,1 16,8 13,9 Liikevoitto 0,9 1,5 0,9 Tilikauden voitto/tappio -0,03 0-0,03 Investoinnit 0,04 0,39 0,08 Taseen loppusumma 5,3 5,2 5,6 Omavaraisuusaste (%) 5,9 5,3 4,3 Vak.henkilöstö (lkm) Etäluettava mittarointi loppusuoralle Lappeenrannan Energiaverkkojen etäluettavien mittareiden asennus eli AMR-projekti työllisti vuonna 2013 merkittävästi. Tehtävänä on ollut saattaa loppuun kohteet, jotka eivät olleet mahdollisia massa-asennuksen aikana tai vaativat takuukorjauksia. Nämä työt jatkuvat edelleen vuoden 2014 puolella. Laajoja verkkohäiriöitä sähkössä myrskyjen johdosta Vuoden 2013 lopulla verkkoalueen yli meni kolme myrskyä ja kova tuuli aiheutti laajoja katkoja koko verkkoalueelle. Myrskyn aiheuttamien vikojen rajaukseen ja korjaamiseen osallistui koko henkilökunta. Ensimmäistä kertaa hyödynnettiin myös Lappeenrannan Energiaverkkojen veden työntekijöitä vikojen paikallistamisessa ja korjaamisessa. Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

14 Lappeenrannan Energiaverkot Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa verkostoomaisuuden (sähkö, lämpö, vesi ja maakaasu) hallinnasta ja verkostojen kehittämisestä ja operoinnista. Lisäksi Energiaverkot vastaa sähkönjakelusta Etelä- Karjalassa Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella. Yhtiö hoitaa sähkönjakelua myös Saimaan kanavan vuokra-alueella. Yhtiö huolehtii vastuualueellaan myös kaukolämmön, maakaasun ja veden jakelusta sekä veden hankinnasta Lappeenrannassa. Organisaatiouudistuksen vuosi Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n organisaatiota uudistettiin vuoden 2013 aikana ja se otettiin käyttöön alkaen. Organisaatiouudistuksella varmistetaan osaltaan Energian ja Veden synergiahyötyjen toteutuminen. Merkittävin muutos oli yhdistää veden, kaukolämmön ja maakaasun verkostoomaisuuden hallinta, suunnittelu ja kunnossapito. Toiminnan tehostamista Keväällä 2013 käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli keventää ja yhdistää veden ja kaukolämmön varallaoloa. Neuvottelujen seurauksena käynnistettiin useita kehityshankkeita, joilla parannettiin lähinnä vesiverkkojen ja -laitosten luotettavuutta ja hallittavuutta. Toiminnan tehostamista jatkettiin loppuvuonna käynnistetyissä konsernitason yhteistoimintaneuvotteluissa. Tuloksena oli Lappeenrannan Energiaverkoilla noin :n vuotuinen säästö ulkopuolisissa palveluissa ja noin :n säästö henkilöstökuluissa. Energiaverkkojen hankkeita Suurin yksittäinen kohde oli etäluenta, jossa sähkön, kaukolämmön ja maakaasun kulutusmittareiden massa-asennukset saatiin valmiiksi vuoden lopussa. Tämä mahdollisti muun muassa sähkössä tuntipohjaiseen taseselvitykseen siirtymisen. Vesiliiketoiminnassa merkittävin kohde oli Haapajärven ja Rakkolanjoen kunnostustöiden valmistuminen. Vuoden 2012 sateisen kesän jäljiltä pohjan sedimentin tiivistymistä parannettiin vielä talvella jään päällä olevan lumen tamppaamisella ja veden pumppaamisella jään päälle. Vesi saatettiin täten laskea Haapajärveen keväällä Haapajärven ja Rakkolanjoen parannustöitä jatkettiin tämän jälkeen lisäveden johtamishankkeella, joka käynnistettiin vuoden 2013 loppupuolella. Vesiverkostojen saneerauksia jatkettiin ja vuoden aikana uusittiin muun muassa 40 jätevedenpumppaamon automaatiojärjestelmät. Sähköverkkojen osalta saatiin Fingridin kanssa yhteistyössä toteutettu Yllikkälä-Huttula 110 kv:n linjan rakentaminen valmiiksi ja linja käyttöön keväällä Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

15 Häiriötilanteita SÄHKÖHÄIRIÖIDEN KEHITTYMINEN Vuoden 2013 alkua varjosti kahden paineviemärin repeä misestä aiheutuneet perättäiset jätevesivuodot Tyysterniemessä. Ranta viivassa olevat vuotopaikat havaittiin järven jääpeitteen sulamisena ja vuotokohdista pääsi vesistöön arviolta noin m³ jätevettä. h/asiakas ,0 Sähkönjakelussa oli loppuvuodesta noin kahden viikon välein kolme suurhäiriötä. Lappeenrannan Energiaverkkojen jakelualueella ensimmäinen 17. marraskuuta alkanut Eino-myrsky aiheutti suurimmat ongelmat. Sähkölinjoille kaatuneet puut ja oksat aiheuttivat sähköhäiriöitä laajasti koko jakelu alueella. Myrskytuulen tyynnyttyä vika-alueet saatiin olosuhteet huomioiden nopeasti rajattua, joskin jakelualueen reunaalueilla keskijänniteverkossa oli vuorokauden kuluttua vielä noin asiakasta ilman sähköä. Tämän jälkeen tuli 1. joulukuuta Oskari-myrsky ja 13. joulukuuta Seija-myrsky. Näiden kahden jälkimmäisen myrskyn vaikutukset olivat kuitenkin selvästi Eino-myrskyä pienemmät. Sähköverkossa siirretyn energian määrä oli 768 GWh, kaukolämpöverkossa 567 GWh, maakaasuverkossa 104 GWh. Puhdasta vettä siirrettiin asiakkaille m 3. Uusia sähköasiakkaita liitettiin verkkoon 640, kaukolämpöasiakkaita 78, kaasu-asiakkaita 11 ja vesihuollon asiakkaita ,0 1,4 1,9 5,7 5, * 2011: 5,7 josta 1,44 ns normaalit ja 4,26 Tapanin ja Hannun päivän myrskyt * 2012: 5,8 josta yli 2/3 aiheutui kahdesta suurhäiriöstä * 2013: 15,0 josta ilman myrskyjä noin 1,5 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKKOJEN TOImINTA-ALUE Ruokolahti Rautjärvi Parikkala LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY AVAINLUKUJA (milj. ) Liikevaihto 42,2 47,8 47,9 Liikevoitto 7,6 7,4 6,8 Tilikauden voitto/tappio 0-0,02-0,003 Investoinnit 16,3 19,7 23,2 Taseen loppusumma Omavaraisuusaste (%) 12,9 12,5 10,8 Taipalsaari Savitaipale Lemi Lappeenranta Luumäki Imatra Saimaan kanava Juustilan sulku Karttapohja: Etelä-Karjalan Liitto Vak.henkilöstö (lkm) LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS

16 Lappeenrannan Lämpövoima Oy Lappeenrannan Lämpövoima Oy vastaa kaukolämmön, höyryn ja puhtaan veden tuotannosta sekä jäteveden käsittelystä Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostoalueella. Yhtiö vastaa myös laitosten käytöstä ja kunnossapidosta. Veden tuotannosta pääosa hoidetaan Huhtiniemen vedenottamolla, ja pääosa jäteveden käsittelystä hoidetaan Toikansuon jäteveden puhdistamolla. Lämmöntuotanto ja sähkön häiriöreservikäyttö Mertaniemi 2 voimalaitoksella kahden kaasuturbiinin häiriöreservikäyttö aloitettiin Kaasuturbiineilla tehtiin koekäyttöjä kuuden viikon välein. Varsinaiseen häiriöreservikäyttöön niitä ei käynnistetty. Mertaniemen vanhaan kattilasaliin asennetut kaksi uutta kaukolämpökattilaa teholtaan 80 MW vastaanotettiin maaliskuussa. Mertaniemi 1:n kaasuturbiini oli varattu Fingridin nopeaksi reserviksi sähkön kantaverkon häiriötilanteisiin. Laitoksella tehtiin koekäyttöjä kuuden viikon välein. Varsinaiseen häiriöreservikäyttöön sitä ei käynnistetty. Vesihuoltolaitosten saneerauksilla lisättiin toimintavarmuutta Vesihuollon laitoksilla toteutettiin vuoden 2013 aikana useita ylläpitosaneerauksia, joilla tehostettiin ja varmistettiin laitosten toimintavarmuutta. Toikansuon puhdistamolla valmistui kaksi mittavaa laitehankintaa. Laitoksella otettiin käyttöön prosessialtaisiin ilmaa tuottava kompressoriasema. Kompressoreita on neljä, joista kolme riittää tuottamaan normaalitilanteessa puhdistamon vaatiman ilmastusilman määrän. Puhdistamolla otettiin käyttöön myös uusi lietteenkuivauslinko elokuussa. Puhdistamon sähkönjakelun varmuutta parannettiin vuoden 2013 syksyllä uudella muuntamolla. Lietekiertoa ylläpitävä palautuslieteruuvi korjattiin loppuvuonna sattuneen laiterikon vuoksi. Oravaharjun puhdistamolla saneerattiin jälkiselkeytysaltaiden laahainjärjestelmä. Korjauksen aikana puhdistus toimi vain yhdellä linjalla ja puhdistustulos oli ajoittain heikko. Talousveden toimitusvarmuutta verkostoon parannettiin uusimalla Huhtiniemen vedenottamon kaksi lähtevän veden pumppua. Edellisenä vuonna hankittua siirrettävää varavoimakonetta varten asennettiin varavoimaliitynnät vedenottamoille ja puhdistamoille. Varavoimakone osoittautui tarpeelliseksi hankinnaksi syksyllä olleiden isompien myrskyjen aikana. Puhdistamoiden toiminnassa haasteita Puhdistamoilla on pääosin päästy luparajojen edellyttämiin puhdistustuloksiin, mutta ylityksiä on kullakin puhdistamolla esiintynyt ajoittain muun muassa laitesaneerausten, laiterikkojen, runsaiden vuotovesien tai viemäriverkostossa esiintyneiden vuotojen vuoksi. Jätevesiratkaisun suunnittelu eteni aikataulussaan Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma, valmistui toukokuussa Yhteysviranomaisena toimiva Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) piti ohjelman nähtävillä heinä-elokuussa ja yleisötilaisuus järjestettiin ELY-keskuksen lausunto ohjelmasta saatiin , jonka mukaisesti selostusvaiheen laadinnassa edettiin loppuvuoden ajan. YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä. YVA-menettely päättyy ELY-keskuksen lausuntoon alkusyksyn aikana. Suunnitelma Lappeenrannan jätevesien käsittelystä ja jätevesien johtamisesta vesistöön on toimitettava vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien pohjavedenottamoiden tutkiminen talousveden saannin turvaamiseksi Haukilahdessa vuonna 2012 tehtyjen koepumppausten jatkoksi toimitettiin vuonna 2013 vedenhankinnan lupahakemus aluehallintovirastolle (AVI) käsiteltäväksi. Joutsenonkankaan pohjavesistä löytyneet liuotinpitoisuudet ovat painottaneet uusien vedenottamoiden tarpeellisuutta. 16 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

17 Useita ympäristöhankkeita Lämpövoima osallistui yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen kanssa Lappeenrannan pohjavesien suojelusuunnitelman laadintaan, josta valmistui raportti tammikuun 2014 alussa. Oravaharjun puhdistamon ympäristöluvan tarkistushakemus toimitettiin Aluehallintovirastoon vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2013 käynnistyneeseen valtakunnalliseen Haital listen ja vaarallisten aineiden selvityshankkeeseen osallistuttiin Toikansuon ja Oravaharjun puhdistamoiden osalta. Hankkeen tavoitteena on tutkia lista aineita, joita ympäristö viranomaisten ohjeiden mukaan tullaan tulevaisuudessa edellyttämään tai joille on ehdotettu tulevia raja-arvoja säädösluonnoksissa. Näytteet Toikansuon puhdistamon tulevasta ja lähtevästä sekä Oravaharjun puhdistamon lähtevästä vedestä otettiin joulukuussa Raportointi valmistuu vuoden 2014 puolella. LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY AVAINLUKUJA (milj. ) Liikevaihto ,5 Liikevoitto -0,2 0,1 0,8 Tilikauden voitto/tappio 0 0 0,005 Investoinnit 2,7 9,8 2,2 Taseen loppusumma 25,1 34,3 33,6 Omavaraisuusaste (%) 37,1 32,9 33,5 Vak.henkilöstö (lkm) Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

18 18 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

19 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Konsernin rakenne ja yhtiön osakkeet Lappeenrannan Energia -konsernin muodostaa Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama Lappeenrannan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Lappeenrannan Energia Oy hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä, maakaasua ja höyryä. Lappeenrannan Lämpövoima Oy tuottaa yhteistuotantovoimalaitoksessaan sähköä ja kaukolämpöä emoyhtiölleen ja vastaa puhtaan veden tuotannosta sekä jäteveden käsittelystä Lappeenrannan alueella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää vesi-, jätevesi-, sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkoja. Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liiketoimintana on siirtää energiaa sekä myydä ja siirtää vettä asiakkaille. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy rakentaa, käyttää ja kunnossapitää edellä mainittuja verkkoja sekä ulkovalaistusverkkoa. Osakkuusyritys Kaukaan Voima Oy tuottaa Lappeenrannan Energia Oy:lle biopolttoaineella sähköä ja kaukolämpöä. Vuosi 2013 oli Lappeenrannan Energia Oy:n 11. tilikausi Lappeenrannan Energia Oy:n osakkeiden määrä on kpl ja osakkeen nimellisarvo on euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaukaan Voima Oy on Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiö (46 %). Vainikkalan Vesi Oy on Lappeenrannan Energia -konsernin osakkuusyhtiö (45 %). Olennaiset tapahtumat tilikaudella Lappeenrannan Energia Oy:n osakkuusyhtiön Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksen tuotanto sujui ympäristöystävällisesti ilman ympäristölupaehtojen ylityksiä. Kaikki laitoksella syntynyt tuhka meni hyötykäyttöön. Laitoksella oli tammikuussa tulistinvaurio, jonka vuoksi tuotanto oli keskeytynyt noin kahden viikon ajan. Turpeen ja maakaasun osuus polttoaineista jäi vain noin 12 %:iin ja biopolttoaineiden osuus säilyi ennätyksellisen korkealla, noin 88 %:n tasolla. Yhtiö on osakkaana Hyötytuuli Oy:ssä ja sen tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus säilyi kohtuullisen tuulivuoden ansiosta noin 10,7 GWh:ssa. Hyötytuuli Oy jatkoi usean tuulipuiston kehittämistä, mutta investointitasolle niissä päästään vasta tulevina vuosina. Toinen tuulivoimayhtiö, jossa Energia on osakkaana, TuuliSaimaa Oy, sai toteutukseen vuoden 2013 aikana ensimmäisen tuulivoimapuistonsa Lappeenrannan Muukkoon. Puiston seitsemän tuuli turbiinia tuottavat vuosittain sähköä yli 45 GWh. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n kaasuturbiinit siirtyivät vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2013 alusta Fingrid Oyj:lle varatehoksi. Muutokseen liittyvät investoinnit saatiin valmiiksi alkuvuodesta. Lappeenrannan Energiaverkot Oy sai vuoden loppuun mennessä lähes valmiiksi AMR-investointinsa. Ainoastaan pieni osa kesämökeistä ym. hankalista asennuspaikoista on enää ilman kaukoluettavaa mittaria. Sähkön hinta tukkumarkkinalla nousi verrattuna edelliseen vuoteen säilyen kuitenkin maltillisella tasolla. Tukkuhinta pohjois maisella tasolla (ns. systeemihinta) oli 38,10 (31,20) /MWh ja Suomen hinta-alueella 41,16 (36,64) /MWh. Hinta tason nousu perustui edellisvuotta heikompaan vesi tilanteeseen. Kivihiilen ja päästöoikeuksien maailmanmarkkinahinnat laskivat ja talouden tilanne oli edelleen heikko. Vuonna 2013 sähkön kokonaishankinta oli 746,8 (801,5) GWh ja kaukolämmön 646,6 (700,0) GWh. Sähkön kokonaishankinta pieneni 7,3 % ja kaukolämmön 8,1 %. Lämmitystarveluvun mukaan vuosi 2013 oli selvästi normaalia lämpöisempi. Vuoden 2013 lämmitystarveluku oli 4031, kun se normaalivuonna Lappeenrannassa on Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämmön myyntihinnat nousivat tammikuun ja joulukuun alussa. Sähkön ja maakaasun myyntihintoja tarkistettiin joulukuun alussa. Sähkön siirtohintoja tarkistettiin 5 %:lla ja 8 %:lla alkaen. Veden käyttömaksuja korotettiin 10 % alkaen ja veden perusmaksuja 10 % perus maksuperusteen muutoksen yhteydessä alkaen alkaen korotettiin 10 % veden käyttö- ja perusmaksuja lukuun ottamatta pienintä mittarikokoa ( 20 mm), joka jätettiin ennalleen. Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus

20 Sähkön myyntihinnat olivat valtakunnallisessa keskiarvossa ja kaukolämmössä hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Kaukolämmön CO 2 -ominaispäästöt olivat noin 86,0 ton/mwh kun sen valtakunnallinen keskiarvo oli 175 ton/mwh. Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli noin 67,0 % kun valtakunnallinen keskiarvo oli 29 %. Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto kasvoi 1,7 % edellisvuodesta ollen 121,4 (119,3) milj. euroa. Emoyhtiön liikevaihto pieneni -2,4 % edellisvuodesta ja oli 75,2 (77,0) milj. euroa. Henkilöstö Vakinaisia henkilöitä oli vuoden lopussa 220 (216) ja määrä aikaisia 17 (31, joista osa-aikaisia 6). Henkilöstön keski-ikä oli 47,2 (46,8) vuotta vuoden lopussa. Koko kon sernissa jäi vuoden aikana eläkkeelle yhteensä 5 (13) henkilöä. Vakinaiseen työsuhteeseen palkattiin 9 (10) henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot (Milj. ) Emo 2,3 2,2 2,2 Konserni 10,0 10,2 10,7 Henkilöstö keskimäärin Emo Konserni Konsernin liikevoitto kasvoi 0,8 milj. euroa edellisvuodesta ja oli 12,4 (11,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 5,5 (5,0) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 1,1 (0,9) milj. euroa ja emoyhtiön 4,3 (1,8) milj. euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat 26,7 (30,8) milj. euroa. Investoinneista 3,6 milj. euroa kohdistui sähköverkkoihin, 0,2 milj. euroa sähköasemaan, 4,8 milj. euroa sähkömittareihin. Lämpö verkkoihin investoitiin 2,9 milj. euroa ja vesi- ja jätevesiverkkoihin 5,8 milj. euroa. Rahoitus Konsernin korolliset velat olivat 200,6 (192,6) miljoonaa euroa, josta velka Lappeenrannan kaupunkikonsernille oli 119,9 (123,5) milj. euroa. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 0,8 (1,4) miljoonaa euroa. Myynnin kehitys (Milj. ) ero % Sähkön myynti (ulkoinen) 39,0 39,3 40,1 2,0 Sähkön siirto 19,6 21,0 20,2-3,8 Lämmön myynti (ulkoinen) 23,3 25,4 26,2 3,1 Lämmön siirto 8,5 8,9 8,9 0 Kaasun myynti 3,3 4,7 4,3-8,5 Kaasun siirto 2,1 2,5 2,6 4,0 Vesi 10,3 13,6 14,4 5,9 Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Emo Konserni Liikevaihto Milj. 71,4 75,4 75,2 109,4 119,3 121,4 Liikevoitto milj. 3,3 5,0 5,5 9,2 11,6 12,4 Liikevoitto/tappio % 4,7 6,5 7,4 8,5 9,7 10,2 OPO:n tuotto % 2,6 7,9 8,0-1,5 4,6 5,4 Omavar.aste % 12,3 11,8 11,7 7,1 7,1 6,4 20 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot