Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013"

Transkriptio

1 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista

2 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä ja työelämään liittyviä ajatuksia. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuusta 2012 tammikuun 2013 loppupuolelle. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Lisäksi kyselylinkki välitettiin yhteistyössä OPH:n ja Suomen Rehtorit Ry:n kanssa suoraan yläkouluihin ja lukioihin. Tutkimuslomakkeelle pääsi myös Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi sivustoilta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4715 nuorta, joista yläkoululaisia oli 1903 ja lukiolaisia Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy. Antoisia lukuhetkiä! Liisa Tenhunen- Ruotsalainen Johtaja, TAT Harri Leinikka Toimitusjohtaja Maria Vesanen Tutkija Essi Vesterinen Tutkimusassistentti Mikael Thuneberg Johtava tutkija Tämä raportti on tekijänoikeudenalainen teos ja se on tarkoitettu tilaajaorganisaation sisäiseen käyttöön. Raporttia saa jakaa ja monistaa tilaajaorganisaation sisällä vapaasti, mutta sitä ei saa levittää julkisuuteen tai kolmansille osapuolille ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

3 Yläkoululaisten taustatiedot (N=1903) Sukupuoli* N % painotettu Mies Nainen Luokka-aste % luokka luokka 79 Asuinalue* N % painotettu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun seutu Lappi 23 4 Keskiarvo % 9 tai yli 19 8,0-8,9 39 7,0-7,9 31 Alle 7,0 11 * Tulokset on tilastollisesti painotettu sukupuolen ja asuinalueen mukaan

4 Lukiolaisten taustatiedot (N=2812) Sukupuoli* N % painotettu Mies Nainen Asuinalue* N % painotettu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun seutu Lappi Luokka-aste % 1. luokka luokka Tai 4. luokka 41 Keskiarvo % 9 tai yli 23 8,5-8,9 23 8,0-8,4 24 7,5-7,9 18 Alle 7,5 12 * Tulokset on tilastollisesti painotettu sukupuolen ja asuinalueen mukaan

5 Kun KOULU LOPPUU? Esityksen nimi / Tekijä 5

6

7

8 Tiedätkö, mihin aiot pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen?

9

10

11

12 Nuoret haluavat viettää välivuoden ulkomailla tai työskennellen kotimaassa Vastasit todennäköisesti pitäväsi välivuoden. Onko sinulla suunnitelmia siitä, mitä aiot välivuoden aikana tehdä?

13 Opintomenestys vaikuttaa vahvasti tulevaisuuden suunnitelmiin Iso osa lukiolaisista 80 % ilmoittaa hakevansa yliopistoon opiskelemaan lukion jälkeen. Moni harkitsee myös tauon pitämistä opinnoista, melkein puolet meinaa hakea töihin ja noin viidennes harkitsee välivuoden pitämistä. Opintomenestys vaikuttaa selvästi sekä lukiolaisten että yläkoululaisten tulevaisuuden suunnitelmiin. Yläkoululaisista hyvin opinnoissaan menestyvät hakevat heikosti menestyviä selvästi useammin lukioon. Lukiolaisista hyvin opinnoissaan menestyvät hakevat selvästi useammin yliopistoon kuin heikommin menestyvät. Välivuoden aikana lukiolaiset haluavat tehdä töitä ja matkustella tai lähteä ulkomaille au pairiksi. Moni haluaa myös lisäaikaa tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen ja pääsykokeisiin valmistautumiseen.

14 Yläkoululaisten tietolähteet alan ja opiskelupaikan valinnassa Vanhemmat tai sukulaiset Ystävät ja tutut Tämän hetkisen kouluni opo TET-jakso Oppilaitoksen nettisivut 14

15 Tärkeimmät tiedonlähteet oman alan ja opiskelupaikan valinnassa

16 Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat koulutuspaikkaa valitessasi?

17 Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat koulutuspaikkaa valitessasi?

18 Opetuksen laatu tärkein koulutuspaikan valintakriteeri Sekä yläkoululaisille että lukiolaisille tärkein opiskelupaikan valintakriteeri on opetuksen laatu. Myös koulutuksen antamat valmiudet jatko-opintoihin ja töihin nähdään hyvin tärkeinä. Yläkoululaisille tärkeää on myös hyvä mahdollisuus päästä sisälle haluamaansa oppilaitokseen. Lukiolaisilla taas korostuu enemmän hyvät työllisyysnäkymät ja kutsumus. Tärkeimmät tietolähteet oman alan ja opiskelupaikan valinnassa ovat lukiolaisille oppilaitoksen nettisivut, tämänhetkisen koulun opo sekä ystävät ja tuttavat. Yläkoululaisille tärkeimmät tietolähteet ovat vanhemmat tai sukulaiset, ystävät ja tutut sekä TET-jaksot.

19 Koulutuspaikan valinta 19

20 Eri koulutusvaihtoehtojen kiinnostavuus Yliopistojen ranking-listan kolmen kärki on hieman muuttunut edellisistä vuosista. Kärjessä on edelleen Helsingin yliopisto, mutta toiseksi on tänä vuonna kirinyt Aaltoyliopisto. Myös Turun yliopisto on nostanut sijoitustaan ollen tänä vuonna kolmas. Tarkasteltaessa akateemisten alojen kiinnostavuutta, kiinnostavimmiksi nousevat psykologia ja humanistiset tieteet. Näiden lisäksi kolmen kärkeen kirii luonnontieteet ohi kauppatieteiden, jonka suosio on tippunut tänä vuonna toiselta sijalta viidenneksi. Kiinnostus yhteiskuntatieteisiin on edelleen jatkanut kasvuaan ja ala on noussut neljänneksi suosituimmaksi (viime vuonna viides, toissa vuonna sijalla kahdeksan). Suosituimpien ammattikorkeakoulujen listassa Tampereen amk on edelleen kärjessä, vaikkakin sen suosio on hieman laskenut. Metropolia pitää toisen sijansa, mutta Jyväskylän amk nousee kolmanneksi ohi Haaga-Helian, Poliisiammattikorkeakoulun ja Turun amk:n. Ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysala nähdään tänäkin vuonna kiinnostavimpana. Humanistinen ala on sen sijaan tippunut viimevuotiselta toiselta sijaltaan jopa yhdeksänneksi. Kulttuuri- ja liikunta-ala kirivät rankingissä toiselle ja kolmannelle sijalle

21 Suosituimmat yliopistot

22 Suosituimmat ammattikorkeakoulut

23 Oppilaitokset kiinnostavuusjärjestyksessä Kaikki korkeakoulut Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Muutos viime vuoteen Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Muutos viime vuoteen 1 Helsingin yliopisto Kajaanin amk Aalto-yliopisto Lahden amk Turun yliopisto Vaasan yliopisto Jyväskylän yliopisto Satakunnan amk Tampereen yliopisto Diakonia-amk Tampereen amk Rovaniemen amk Metropolia amk Seinäjoen amk Itä-Suomen yliopisto Vaasan amk Oulun yliopisto Hämeen amk Jyväskylän amk Pohjois-Karjalan amk Teatterikorkeakoulu Svenska Handelshögskolan HAAGA-HELIA Mikkelin amk Poliisiamk Saimaan amk Turun amk Kymenlaakson amk Tampereen teknillinen yliopisto Keski-Pohjanmaan amk Sibelius-Akatemia Yrkeshögskolan Novia Maanpuolustuskorkeakoulu Kemi-Tornion amk Lapin yliopisto Nylands svenska yrkeshögskola (ARCADA) Kuvataideakatemia Högskolan pä Åland Lappeenrannan teknillinen yliopisto Savonia-amk Åbo Akademi Laurea-amk Humanistinen amk Oulun seudun amk Muutos-sarake kertoo, miten oppilaitoksesta kiinnostuneiden määrä on muuttunut prosenttiyksiköissä viime vuoden tutkimuksesta

24 Yliopistojen vetovoima aikaisempiin vuosiin verrattuna

25 Yliopistojen vetovoima aikaisempiin vuosiin verrattuna

26 Ammattikorkeakoulujen vetovoima aikaisempiin vuosiin verrattuna

27 Ammattikorkeakoulujen vetovoima aikaisempiin vuosiin verrattuna

28 Kiinnostus yliopistoaloihin

29 Kiinnostus ammattikorkeakoulualoihin

30 Suosituimmat toimialat % vastaajista on ilmoittanut olevansa erittäin tai melko kiinnostunut toimialasta

31

32

33 Tulevaisuuden työ?

34

35 Miten kiinnostus eri aloja kohtaan herää? Kysyimme niiltä nuorilta, jotka ilmoittivat tietävänsä mille alalle he haluavat työllistyä, mikä sai kiinnostuksen heräämään alaa tai ammattia kohtaan. Hyvin monenlaiset tekijät ovat vaikuttaneet kiinnostuksen heräämiseen; harrastukset, kutsumus, alan hyvä palkkaus, omat tai lähipiirin kokemukset alan töistä vaikuttavat monilla. Samoin omien vahvuuksien löytäminen on auttanut hahmottamaan alavalintaa. Niiltä nuorilta, jotka eivät tienneet vielä, mille alalle he meinaavat suunnata kysyimme, mikä saisi heidät kiinnostumaan jostakin alasta tai ammatista. Moni nuorista kokee, että tieto ylipäätään eri aloista olisi tärkeää. Myös työkokemukset (TET tai kesätyö) ja hyvä palkkaus voisivat herättää kiinnostuksen jotakin alaa tai ammattia kohtaan. Jotkut nuorista ajattelevat, että tieto hyvästä ilmapiiristä ja kivoista työkavereista saisi heidät kiinnostumaan alasta tai ammatista.

36 Osaatko kuvailla, mikä saisi kiinnostuksesi heräämään jotain tiettyä ammattia tai alaa kohtaan? Hyvä palkka ja työllisyys. (mies, yläkoulu) Tieto ja kokemukset alasta. Ilman kunnollista tietopohjaa on vaikea tietää, millaista työ ja opiskelu alalla oikeasti olisi. (Nainen, lukio) Hyvät opettajat/suosittelijat tai muut ihmiset, jotka esittelisivät alaansa kiinnostavasti. Moneen aineeseen kiinnostukseni on lopahtanut alkuunsa huonon ja innottoman esittelyn/opetuksen vuoksi. (Nainen, lukio) Saisi paljon tietoa alasta ja pääsisi vaikka kesätöihin sinne. (nainen, yläkoulu)

37 Työltä ja työpaikalta toivotaan ihmiskontakteja, hyvää ilmapiiriä ja mahdollisuutta auttaa Millaista työtä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Kuvaile toivetyötehtävääsi ja työpaikkaasi. yläkoululaiset lukiolaiset

38

39

40

41

42 Vastuullinen yritys huolehtii työntekijöistään Vastuullinen yritys kohtelee työntekijöitään hyvin, maksaa kohtuullista palkkaa, ei pimitä tietoja ja on demokraattinen. (nainen, lukio) Ottaa huomioon ympäristön. (mies, yläkoulu) Yritys jolla on järkevät tavoitteet ja suunnitelmat yhtiön tulevaisuutta varten, pitää huolta työntekijöistään ja yrityksen taloudesta. (mies, yläkoulu) Kysyimme nuorilta avoimella kysymyksellä, minkälainen on heidän mielestään vastuullinen yritys. Useimmiten sekä yläkoululaiset että lukiolaiset yhdistävät vastuullisuuden työntekijöistä huolehtimiseen. Vastuullisuus koostuu monen nuoren mielestä talousasioiden hoitamisesta, asiallisen palkan maksamisesta sekä verojen maksamisesta. Myös ympäristöstä huolehtiminen ja asiakkaiden huomioiminen nähdään tärkeinä. 42

43 Nuoria huolettaa työllistyminen, töissä jaksaminen ja mieluisan työn löytäminen Huolettaako sinua jokin asia työelämässä? Jos kyllä, niin mikä.

44 Työelämä koulussa

45 Nuoret toivovat, että työelämää käsiteltäisiin oppitunneilla käytännönläheisesti Kysyimme nuorilta avoimella kysymyksellä, miten he haluaisivat työelämää käsiteltävän ja mitä työelämätaitoja koulun pitäisi opettaa. Tietoa toivotaan muun muassa työnhakukanavista ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Myös työhakemuksien tekemiseen kaivataan vinkkejä. Moni nuorista kaipaisi tietoa eri aloista ja erilaisista työnkuvista. Myös tieto siitä, mihin konkreettisiin tehtäviin eri koulutusaloilta voi valmistua, tulisi tarpeeseen. Yläkoululaiset toivovat enemmän TET-harjoitteluja. Myös lukiolaiset toivoisivat mahdollisuutta tutustua työelämään TET-tyyppisen harjoittelun kautta. Merkittävin havainto on se, että lukiolaiset kaipaisivat selvästi yläkoululaisia enemmän työelämään liittyvää tietoutta.

46

47

48 Miten haluaisit työelämää käsiteltävän? Millaisia työelämätaitoja koulun pitäisi opettaa? Haluaisin kuulla enemmän aloista, joita on olemassa. Tuntuu, että on paljon sellaisia, joista en ole koskaan kuullutkaan. Muutenkin olisi kiva kuulla enemmän työelämästä etenkin kaikkia käytännön juttuja. Ei minulla ole mitään hajua töihin hakemisesta, työhaastatteluista jne.. (nainen, lukio) Koululle voisi tulla jonkun alan ammattilaisia esittelemään työtä ja koulutusta siihen työhön. (nainen, yläkoulu) Lukioon työharjoittelujakso!!! (nainen, lukio) Haluaisin tietää eri aloista paljon, ja erilaiset videot ovat hyvä keino opettaa tällaisia asioita. Haluaisin tietää paljon tradenomikoulutuksesta ja työhön lähdöstä. (mies, yläkoulu) *Nuoret antoivat tutkimuksessa yhteensä noin avointa kommenttia

49 Yhteenveto Esityksen nimi / Tekijä 49

50 Yhteenveto Opintomenestys vaikutta vahvasti nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin. Hyvin opinnoissaan menestyvien koulutuspolku muodostuu useimmiten lukiosta ja yliopistosta. Opetuksen laatu nähdään tärkeimpänä koulutuspaikan valintakriteerinä. Lukiolaisilla ja yläkoululaisilla korostuvat hieman eri tietolähteet oman alan ja koulutuspaikan valinnassa. Lukiolaisille tärkeimmät lähteet ovat oppilaitoksen nettisivut ja opo, yläkoululaisille vanhemmat ja sukulaiset sekä ystävät ja tutut. Myös TET on tärkeä tietolähde yläkoululaisille. Lukiolaiset kaipaisivat selvästi yläkoululaisia enemmän työelämään liittyvää tietoa oppitunneilla. Työelämästä toivotaan käytännönläheistä tietoa esimerkiksi työn hakemisesta ja eri ammateista ja aloista. Vain 16 prosenttia lukiolaisista ja 12 prosenttia yläkoululaisista tietää täysin varmasti, minkä alan töitä haluaa tehdä tulevaisuudessa siirtyessään työelämään. Kiinnostavat työtehtävät, hyvä palkkaus ja hyvä työskentelyilmapiiri ovat tärkeimpiä tekijöitä nuorille, kun he miettivät mahdollista tulevaa alaansa.

51 Lisätiedot pääraportista sekä korkeakoulu- ja toimialakohtaisista erikoisraporteista: Tommi Lahtinen Myyntineuvottelija m Maria Vesanen Tutkija T-Media Oy Eteläinen Makasiinikatu 4, HELSINKI T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. T-Media edustaa Suomessa Reputation Institutea ja on osa Taloudellista tiedotustoimistoa (TAT) yhdessä Finnfactsin kanssa. TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä.

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen

Opiskelijoilla vahva usko tulevaisuuteen Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat suhtautuvat toiveikkaasti alan työllisyyteen. He toivovat työpaikaltaan kiinnostavia tehtäviä ja hyvää palkkaa. Ennen kaikkea opiskelijat toivovat harjoittelupaikkoja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

Kunta-alan vetovoima 2012

Kunta-alan vetovoima 2012 Kunta-alan vetovoima 2012!"#""$%&'(")*+","(*)$-./0/-102$('3$01 www.1530.fi Kunta-alan vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mielikuvat nuorten näkökulmasta Vetovoimaa (potentiaalisesti) Vetovoimaa heikentäviä

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nuoret ja johtaminen 2010

Nuoret ja johtaminen 2010 Taloudellinen tiedotustoimisto & T-Media Nuoret ja johtaminen 2010 Laajan tutkimusraportin tiivistelmä Tietoa tutkimuksesta Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköposti-informoituna sähköisenä lomakekyselynä

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy?

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy? TYÖNANTAJAKUVA 2013 Mitä ranking-listojen takaa löytyy? Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä Nuoret nopeammin hyvään työelämään Suomalaiselle

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Tekniikka on loistava ala naisille

Tekniikka on loistava ala naisille Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tekniikka on loistava ala naisille Naisten osuus tekniikan alalla ja varsinkin johtoportaassa

Lisätiedot