Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista"

Transkriptio

1 Kun koulu loppuu tutkimus 203 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista ÅBO AKADEMIN ERIKOISRAPORTTI KILPAILIJAVERTAILULLA: Svenska handelshögskolan, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto KAIKKI LUKIOLAISET Otoskoko = 282

2 Tervetuloa oman erikoisraporttinne pariin! Tässä erikoisraportissa on tarkasteltu useilla eri muuttujilla teistä kiinnostuneiden ja teidät tunteneiden lukiolaisten näkemyksiä sekä verrattu tietoja kilpailijoihinne. Raportti toimii tehokkaana työkaluna oman vetovoimatyön tehostamisessa. Kun koulu loppuu -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuu 202- tammikuu 203 välisenä aikana. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Kyselylinkki välitettiin myös yläkoulujen ja lukiolaisten rehtoreille sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi sivustoille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 475 nuorta, joista yläkoululaisia oli 903 ja lukiolaisia 282. Otoksen maantieteellinen jakauma vastaa kaikkien suomalaisten nuorten jakaumaa. Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy. Antoisia lukuhetkiä! Harri Leinikka Toimitusjohtaja Maria Vesanen Tutkija Essi Vesterinen Tutkimusassistentti Mikael Thuneberg Johtava tutkija T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen T-Media edustaa Suomessa Reputation Institutea ja on osa Taloudellista tiedotustoimistoa (TAT) yhdessä Finnfactsin kanssa. Tämä raportti on tekijänoikeudenalainen teos ja se on tarkoitettu tilaajaorganisaation sisäiseen käyttöön. Raporttia saa jakaa ja monistaa tilaajaorganisaation sisällä vapaasti, mutta sitä ei saa levittää julkisuuteen tai kolmansille osapuolille ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

3 Tervetuloa oman erikoisraporttinne pariin! OSA : Kiinnostuneiden ja tuntevien osuudet sekä Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vetovoimatutkimus toteutettiin lukiolaisten keskuudessa nyt seitsemättä kertaa. Tässä erikoisraportissa on tarkasteltu useilla eri muuttujilla teistä kiinnostuneiden teidät tunteneiden lukiolaisten näkemyksiä sekä kilpailijavertailu verrattu tietoja kilpailijoihinne. Raportti toimii tehokkaana työkaluna oman vetovoimatyön tehostamisessa. Tutkimus toteutettiin marraskuun 202 ja tammikuun 203 välisenä aikana internetkyselynä yhteistyössä Opetushallituksen, Suomen Rehtorit Ry:n ja maamme lukioiden kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 282 lukiolaista. Otoksen maantieteellinen jakauma vastaa kaikkien suomalaisten lukiolaisten jakaumaa. Antoisia lukuhetkiä! Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Puh Mikael Thuneberg Johtava tutkija T-Media Oy Puh T-Median auttaa asiakkaitaan pätöksissä ja toimissa, jotka inspiroivat sidosryhmien tuen toiminnallenne. T-Media on osa Taloudellista tiedotustoimisto Tia ja edustaa Suomessa Reputation Institutea. Tämä raportti on tekijänoikeudenalainen teos ja se on tarkoitettu tilaajaorganisaation sisäiseen käyttöön. Raporttia saa jakaa ja monistaa tilaajaorganisaation sisällä vapaasti, mutta sitä ei saa levittää julkisuuteen tai kolmansille osapuolille ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

4 Tuntevien ja kiinnostuneiden osuudet: Åbo Akademi Ei tunne: 67 % Tuntee muttei lainkaan kiinnostunut: 23 % Hieman kiinnostunut: 7 % Kiinnostunut: 3 % Erittäin kiinnostunut: %

5 Åbo Akademin kiinnostavuus ja tunnettuus verrattuna muihin oppilaitoksiin

6 Korkeakoulut kiinnostavuusjärjestyksessä Muutos viime vuoteen Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Helsingin yliopisto Kajaanin AMK amk Aalto-yliopisto Lahden amk Turun yliopisto Vaasan yliopisto Jyväskylän yliopisto Satakunnan amk Tampereen yliopisto Diakonia-amk Tampereen amk Rovaniemen amk 2-7 Metropolia amk 4-32 Seinäjoen amk Itä-Suomen yliopisto Vaasan amk - 9 Oulun yliopisto Hämeen amk Jyväskylän amk Pohjois-Karjalan amk 6 - Teatterikorkeakoulu Svenska Handelshögskolan HAAGA-HELIA Mikkelin amk 3-3 Poliisiamk Saimaan amk Turun amk Kymenlaakson amk Tampereen teknillinen yliopisto Keski-Pohjanmaan amk Sibelius-Akatemia Yrkeshögskolan Novia Maanpuolustuskorkeakoulu Kemi-Tornion amk Lapin yliopisto Nylands svenska yrkeshögskola (ARCADA) Kuvataideakatemia Högskolan pä Åland Lappeenrannan teknillinen yliopisto Savonia-amk Åbo Akademi Laurea-amk Humanistinen amk Oulun seudun amk Muutos-sarake kertoo, miten oppilaitoksesta kiinnostuneiden määrä on muuttunut prosenttiyksiköissä viime vuoden tutkimuksesta Muutos viime vuoteen

7 Yliopistot kiinnostavuusjärjestyksessä Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Muutos viime vuoteen Helsingin yliopisto Aalto-yliopisto Turun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopisto Teatterikorkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Sibelius-Akatemia Maanpuolustuskorkeakoulu Lapin yliopisto Kuvataideakatemia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Svenska Handelshögskolan 8 0 Muutos-sarake kertoo, miten oppilaitoksesta kiinnostuneiden määrä on muuttunut prosenttiyksiköissä viime vuoden tutkimuksesta

8 Kiinnostuksen päällekkäisyys oppilaitosten välillä Taulukko esittää, mitkä ovat ylimpänä mainituista oppilaitoksista kiinnostuneiden vastaajien muut suosikkioppilaitokset. Suluissa oleva luku kertoo, montako prosenttia ylimpänä mainitusta oppilaitoksesta kiinnostuneista on kiinnostunut myös kyseisestä oppilaitoksesta. Åbo Akademista kiinnostuneet Svenska Handelshögskolanista kiinnostuneet Turun yliopistosta kiinnostuneet Helsingin yliopistosta kiinnostuneet Vaasan yliopistosta kiinnostuneet Aalto-yliopistosta kiinnostuneet Turun yliopisto (74 %) Helsingin yliopisto (63 %) Helsingin yliopisto (54 %) Aalto-yliopisto (38 %) Turun yliopisto (64 %) Helsingin yliopisto (60 %) Helsingin yliopisto (56 %) Åbo Akademi (59 %) Tampereen yliopisto (35 %) Turun yliopisto (32 %) Tampereen yliopisto (53 %) Turun yliopisto (25 %) Aalto-yliopisto (3 %) Turun yliopisto (58 %) Aalto-yliopisto (27 %) Tampereen yliopisto (23 %) Helsingin yliopisto (50 %) Metropolia amk (2 %) Tampereen yliopisto (24 %) Aalto-yliopisto (56 %) Turun amk (20 %) Jyväskylän yliopisto (9 %) Jyväskylän yliopisto (38 %) Tampereen yliopisto (9 %) Turun amk (24 %) Tampereen yliopisto (27 %) Jyväskylän yliopisto (20 %) Metropolia amk (5 %) Aalto-yliopisto (23 %) HAAGA-HELIA (6 %) Jyväskylän yliopisto (8 %) Metropolia amk (26 %) Åbo Akademi (4 %) Teatterikorkeakoulu ( %) Oulun yliopisto (2 %) Kuvataideakatemia (4 %) Svenska Handelshögskolan (6 %) HAAGA-HELIA (24 %) Itä-Suomen yliopisto (2 %) Itä-Suomen yliopisto ( %) Tampereen amk (8 %) Jyväskylän yliopisto (4 %) Itä-Suomen yliopisto (5 %) Jyväskylän yliopisto (2 %) Tampereen amk (2 %) HAAGA-HELIA ( %) Itä-Suomen yliopisto (8 %) Tampereen teknillinen yliopisto (3 %) Metropolia amk (2 %) Vaasan yliopisto (7 %) Teatterikorkeakoulu ( %) Sibelius-Akatemia (0 %) Åbo Akademi (6 %) Teatterikorkeakoulu (2 %) Oulun yliopisto (2 %) Teatterikorkeakoulu (6 %) Oulun yliopisto ( %) Oulun yliopisto (9 %) Vaasan amk (5 %) Tampereen amk ( %)

9 Åbo akademin kiinnostavuus sukupuolittain

10 Åbo Akademin kiinnostavuus vuosikursseittain

11 Åbo Akademin kiinnostavuus: pitkän vs. lyhyen matematiikan lukijat

12 Åbo Akademin kiinnostavuus opintomenestyksen mukaan

13 Åbo Akademin tunnettuus ja kiinnostavuus alueittain Tuntevien osuus (%) Kiinnostuneiden osuus (%) 24 Rovaniemi 2 Rovaniemi 26 Kajaani 4 Kajaani 30 Seinäjoki 29 Jyväskylä 26 Kuopio 23 Joensuu 3 Seinäjoki Jyväskylä Kuopio 0 Joensuu Pori Tampere 0 2 Pori Tampere 74 Turku 26 Pääkaupunkiseutu 52 Kouvola 7 Turku 2 Pääkaupunkiseutu 0 Kouvola

14 Vertailuoppilaitosten kiinnostavuus alueittain Svenska Handelshögskolan Turun yliopisto Helsingin yliopisto Vaasan yliopisto Aalto-yliopisto Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani 0 Seinäjoki 0 Kuopio 0 23 Seinäjoki 9 Kuopio 9 Seinäjoki 20 Kuopio Seinäjoki Kuopio 0 5 Seinäjoki 5 Kuopio 6 Joensuu 3 Joensuu 26 Joensuu Joensuu 5 Joensuu Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Turku Kouvola 59 Turku 5 Kouvola 28 Turku 50 Kouvola 4 Turku 2 Kouvola 2 Turku 3 Kouvola Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Maantieteellinen kiinnostus on tutkittu kunkin vastaajan ilmoittaman asuinpaikkansa postinumeron tarkkuudella. Tämän ja edellisen sivun kartan kaupungit vastaavat Itellan postinumeroalueita. Esitetyt luvut edustavat kaikkia kyseisen postinumeroalueen vastaajia (eivät siis vain kyseisessä kaupungissa asuvia).

15 Åbo Akademin kiinnostavuus ja tunnettuus eri aloista kiinnostuneiden keskuudessa

16 Vertailuoppilaitosten kiinnostavuus alueittain Metropolia amk Laurea-amk Hämeen amk OSA 2: Tampereen amk Turun amk Arvot ja asenteet Rovaniemi 0 Rovaniemi 0 Rovaniemi 6 Rovaniemi 3 Rovaniemi Kajaani 0 Kajaani 0 Kajaani 8 Kajaani 2 Kajaani 6 Seinäjoki 8 Jyväskylä 2 Kuopio Joensuu 0 Seinäjoki 2 Jyväskylä Kuopio Joensuu 2 Seinäjoki Jyväskylä 0 Kuopio 0 Joensuu 27 Seinäjoki 6 Jyväskylä 3 Kuopio 4 Joensuu 2 Seinäjoki 3 Jyväskylä 3 Kuopio Joensuu 0 6 Pori Tampere 6 0 Pori Tampere 3 3 Pori Tampere 20 4 Pori Tampere 2 8 Pori Tampere 7 Turku 20 Pääkaupunkiseutu 4 Kouvola Turku 9 Pääkaupunkiseutu 3 Kouvola Turku Pääkaupunkiseutu Kouvola Turku 5 Pääkaupunkiseutu 4 Kouvola 29 Turku 5 Pääkaupunkiseutu 5 Kouvola Maantieteellinen kiinnostus on tutkittu kunkin vastaajan ilmoittaman asuinpaikkansa postinumeron tarkkuudella. Tämän ja edellisen sivun kartan kaupungit vastaavat Itellan postinumeroalueita. Esitetyt luvut edustavat kaikkia kyseisen postinumeroalueen vastaajia (eivät siis vain kyseisessä kaupungissa asuvia).

17 Lukiolaisilta kysyttiin suhtautumista 4 eri väittämään. Oheisiin taulukoihin on poimittu ne väittämät, joiden kanssa valitusta oppilaitoksesta kiinnostuneet olivat poikkeuksellisen usein samaa mieltä (=korostuvat piirteet) tai eri mieltä (=alikorostuvat piirteet). Åbo akademista kiinnostuneiden erot suhteessa muihin lukiolaisiin Korostuvat piirteet Alikorostuvat piirteet Olen tiedonjanoinen Haluan selvitä opiskeluistani mahdollisimman helpolla Olen enemmän teoreettinen kuin käytännön ihminen Uskon, että pääsen opiskelemaan juuri sinne minne haluan Ilman kunnon koulutusta on vaikea pärjätä Taloudellinen menestys on minulle tärkeää Haluaisin tehdä tulevaisuudessa luovaa työtä Nykymaailmassa korostetaan liikaa työn merkitystä Opiskelun ajatteleminen stressaa minua Odotan innolla työelämää

18 Valintoja ohjaavat uskomukset ja käsitykset

19 OSA 3: Avoimet kommentit

20 Åbo Akademista kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Ruotsinkielinen yliopisto, joka on Turussa (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen, helppo päästä sisälle mutta tasokas (Nainen, 3 vk.) helppo päästä, jos osaa ruotsia. Hyvä opetus. (Nainen, 3 vk.) turun yliopisto på svenska (Nainen, 2 vk.) Yliopistossa voi käytännössä opiskella suomeksi, ja sinne on helpompi päästä kuin Turun yliopistoon. (Nainen, vk.) tiivis opiskeluympäristö, kuulemma pääsee vähän ajanpäästä todella hyvin mukaan vaika ei olisikaan ruotsin kielinen (Nainen, 3 vk.) Todella tasokas koulu, johon ei ole vaikeaa päästä, ja opiskelu vieraalla kielellä kiintoisaa (Mies, 3 vk.) Kävin ÅA:ssa tutustumassa abipäivänä ja jäi tosi hyvä kuva (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto Turussa (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielistä, monipuolinen, helpompi päästä opiskelemaan. (Nainen, vk.) Kuulemma todella mukava paikka opiskella. Yhteisöllisyyttä on kehuttu. Jos ruotsi sujuu tänne pääsee helpommin sisälle kuin muualle. (Mies, 3 vk.) Mielenkiintoinen (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen, ylläri! voi opiskella ainakin jotain biokemiaa. Voi opiskella teknisen käsityön opettajaksi mutta ei tekstiilityön, mikä on kakka juttu. (Nainen, 2 vk.) hyvä koulu (Mies, 3 vk.) Korkeatasoinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen yliopisto, kiinnostava vaihtoehto opiskella ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Kunnioittava: jos osaisin ruotsia tarpeeksi, voisin ajatella pyrkiväni tähän yliopistoon. (Nainen, vk.) Toinen Turun yliopistoista, hieno ja monipuolinen, rikas korkeakoulu. (Mies, 3 vk.) Jos osaisin Ruotsia, menisin (Mies, 2 vk.) tärkeä ja hyvä (Nainen, vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella oikeustieteitä ruotsiksi? (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielien yliopisto (Nainen, 3 vk.) Perinteinen, vanhin yliopisto, helppo päästä sisään. (Nainen, 3 vk.) hyvä paikka (Nainen, vk.) erittäin suloisen oloinen ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen, kielikoe vaikea (Nainen, 3 vk.) Muuten ihan OK, mutta kun puhutaan ruotsia niin jätän väliin. Teen niin, että Åbo Akademi tulee olemaan 5. varasijahakupaikkani, että pääsen ainakin sinne jossen minnekään muualle. (Mies, 2 vk.) Hyvä ruotsin tuki, hyvä opetus. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen, tasokas opetus ruotsalaisille (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen,hyvä vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Åbo Akademi on pienempi yliopisto, ja siksi kuulemma yhteishenki on parempi. Sisään saattaa myös olla helpompi päästä, jos vain ruotsi on hallussa. (Nainen, 3 vk.) Hieno vaihtoehto, jos vaikka innostuisi opiskelemaan ruotsin kieltä enemmän (Nainen, 2 vk.) Suomen ainut täysin ruotsinkielinen yliopisto, Turussa, vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) Siellä on viisaita ihmisiä ja puhutaan ruotsia (Nainen, vk.) Helpompi sisäänpääsy, jos sujuva ruotsin kielitaito. (Mies, 2 vk.) Ruotsinkielellä vaikka mitä, esim humanistisia aineita, mutta myös taideaineita (Nainen, 2 vk.) Åbo akademiin hakee joko yliopistohauissa epäonnistuneet tai suomenruotsalaiset (Nainen, vk.) Pieni, mutta tehokas yliopisto (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielisten oma yliopisto. Pääkieli siis ruotsi. (Nainen, 2 vk.) mielenkiintoinen vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Opiskelu ruotsiksi. (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto (Nainen, 2 vk.) helpompi päästä sisään (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. (Nainen, 2 vk.) Vähän parempi yliopisto koska ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) nykyaikainen (Nainen, 3 vk.) Suomen ainut täysin ruotsinkielinen yliopisto, Turussa, kielikokeet (Nainen, 3 vk.) Lähellä, ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, monta eri alaa edustettuna. (Mies, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto turussa. Mediassa esillä kokoajan (Mies, 3 vk.) Ruotsinkielinen, olen myös pohtinut tänne hakemista (Nainen, 3 vk.) ERITTÄIN hyvä ruotsinkielinen yliopisto. Kuullut vain positiivista palautetta. (Nainen, 3 vk.) ei eroa muista paitsi kielen osalta (Nainen, 3 vk.) Helppo päästä (Mies, 3 vk.) Ihan hyvä yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä, ruotsin kielentaito pakollinen (Nainen, 3 vk.) Puhutaan ruotsia (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielellä opiskellaan (Nainen, vk.) ruotsinkielistä opiskelua, mahdollisuus kemian opiskeluun (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi teologiaa! (Nainen, 2 vk.)

21 Kiinnostuneiden mielikuvat - sanapilvi

22 Mielikuvia lukiolaisilta, jotka eivät ole kiinnostuneita Åbo Akademista ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) Ruotsin kielinen (Mies, 2 vk.) Siellä on 'suomalaiskiintiöt' (Nainen, vk.) Ruotsinkielistä opetusta. (Nainen, 2 vk.) Svenska. (Nainen, 2 vk.) Ruotsiksi... (Nainen, 3 vk.) Se ruotsnkielinen yliopisto mikä on Turussa (Nainen, 2 vk.) På svenska (Mies, vk.) Ruotsinkielinen (Mies, 2 vk.) ruotsinkielinen, 'helpompi' päästä sisään koska vähemmän hakijoita (Nainen, 3 vk.) Ruotsin tunnilta tuttu. (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen, hyvämaineinen (Nainen, 2 vk.) Turussa ruotsinkielinen yliopisto; helpompi päästä sisään pienemmän hakijamäärän takia (Mies, 2 vk.) Mukava (Nainen, 3 vk.) ei opiskelu ruotsiksi paha olisi (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen turussa (Mies, 2 vk.) tiedän vain paikan (Nainen, vk.) Turussa ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, hyvä olemassa, mutta itseä ei kiinnosta. (Nainen, vk.) Helpompi päästä sisään (Nainen, 3 vk.) ruotsinsuomalaisia (Nainen, 2 vk.) Ihan hyvä, ei erikoista mielikuvaa (Mies, vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) opiskellaan ruotsiksi (Nainen, vk.) ruotsin kielistä (Nainen, vk.) ruotsiksi opetusta (Nainen, 2 vk.) Olen lukenut joistain todella pätevän kuuloisista täällä tehdyistä tutkimuksista ja graduista, joiden päättelen edustavan yliopiston laatua parhaimmillaan. Ja ruotsin kieli on aina jees;) (Nainen, vk.) kaikkihan nyt åbo akademin tietää (Nainen, 2 vk.) maalla (Nainen, 3 vk.) en ole laisinkaan kiinostunut tästä yliopistosta. (Mies, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Mies, vk.) Siskoni kaveri opiskelee, en tiedä muuta (Nainen, vk.) kiintoisa (Nainen, 3 vk.) svenssons (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen opetus (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, matemaattinen (Nainen, vk.) ei ruotsiksi opiskelua.. (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi voi opiskella jos haluaa. (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto turussa (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielisiä opiskelijoita tietysti kai.. (Nainen, 3 vk.) Hyvä mielikuva (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto. (Mies, 2 vk.) Tiedän Åbo Akademista vain sen, että se on ruotsinkielinen ja sijaitsee Turussa (Nainen, 2 vk.) Olen kuullut, mutta tiedän vaan että ruotsikielinen (Nainen, 3 vk.) Olen käynyt vierailulla. Voi opiskella myös täysin suomenkieliset. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto, Tämä on suosittu kohde Pohjanmnaalaisten keskuudessa (Mies, vk.) åbo akademi, är åbos akademi.. ;DD (Nainen, 2 vk.) Kuullut monesti, mutta nyt ei kyllä tule mitään alaa mieleen. (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen yliopisto (Mies, 2 vk.) aik pieni, ruotsin kielinen yliopisto turussa. voi opiskella vaikka teologiaa. (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen yliopisto kotipaikkakunnallani (Mies, 2 vk.) ruotsiksi (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen, hyvät bileet (Nainen, 3 vk.) potentiaalinen vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Suomenruotsalaisia aika tylsän oloista mutta varmasti korkeatasoista opetusta, vähemmän hattuun kihahtanutta kuin päkaupunkiseudulla. (Nainen, 3 vk.) loistava biologian opetus, kaikki ruotsiksi, vaikea (Nainen, 3 vk.) ruotsalaisille (Mies, 3 vk.) Ruotsin kielinen yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Paljon ruotsinkieltä (Mies, vk.) turun ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielentaitoisille (Nainen, 3 vk.) Ruotsin kielinen ammattikorkeakoulu Turussa. (Nainen, vk.)

23 Ei-kiinnostuneiden mielikuvat - sanapilvi

24 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Svenska Handelshögskolan Svenska Handelshögskolanista kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Ruotsinkielisyys saa kuulostamaan hienolta, vaikuttaa oikeastikin hyvältä koululta, olisi kiva opiskella. (Mies, 3 vk.) Ruotsin kielinen kauppakorkeakoulu. (Nainen, 2 vk.) ruotsia oppis (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppakorkea, iha jepa (Nainen, 2 vk.) hyvä pohja hyvään koulutkseen (Mies, 3 vk.) helpompi päästä sisään kuin Helsingin kauppatieteelliseen (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi kauppatieteitä (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto, varmaan suurimmaksi osaksi suomenruotsalaisten käyttämä? (Nainen, 3 vk.) todella kunnianhimoisia opiskelijoita (Nainen, 2 vk.) Puhutaan ruotsia (Nainen, 2 vk.) Tietääkseni ihan hyvä yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Kova kilpailu (Nainen, 3 vk.) Opiskelu tapahtuu ruotsinkielellä. Opiskellaan mm. kauppatieteitä. (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi kaikki. Kiintiömäärä otetaan sisään, mutta kielen kanssa voisi tulla ongelmia. (Mies, 3 vk.) Varmaan ihan mukava koulu, mutta kiireiselle IB-opiskelijalle (jonka koulussa ruotsia ei IBaineena voi opiskella) kielikokeet ovat ylitsepääsemätön kynnys. (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen kauppis, jonne hieman helpompi päästä kuin suomenkieliseen. Hyvä vaihtojärjestelmä ja sopivan kokoinen koulu. (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen kauppakorkea (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia Suomenruotsalaisten ykkösmesta. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, opiskelijat lähinnä suomenruotsalaisia (Nainen, 2 vk.) kauppakorkeakoulu (Nainen, 3 vk.) rikkaat suomenruotsalaiset siellä. (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen yliopisto (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteitä? Ihan hyvä koulu kai (Nainen, 3 vk.) Norsen, Hanken, Handeslbanken (Nainen, 2 vk.) reipas (Nainen, 2 vk.) Ei tulisi kesää, jos ruotsiksi opiskelisin. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppis (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen (Nainen, vk.) Talous painoitteinen (Mies, 2 vk.) ruotsia (Nainen, 3 vk.) Ruotsalaisille ja suomenruotsalaisille. Niillä on niin omat piirit että en ulkopuolisena ehkä lähtisi tänne yrittämäänkään (Nainen, 3 vk.) Stereotypia: ne jotka haluaa rikastua, menee tänne (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu, Hjallis Harkimon koulu (Nainen, 2 vk.) kuppatieteellinen ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Ekonomiaan erikoistuva ruotsinkielinen yliopisto (Mies, 3 vk.) Ruotsalainen koulu (Mies, vk.) Ruotsinkielinen, opo tyrkyttää tätä (Nainen, 3 vk.) talar du svenska?? (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen hieman porvarillinen kauppatieteisiin painottunut. Pakollinen välivuosi ulkomailla. (Nainen, 2 vk.) Liian ruotsinkielinen. (Nainen, 3 vk.) opiskelua ruotsiksi (Nainen, vk.) ruotsinkielinen koulu. (Nainen, 2 vk.) ruotsin kieli (Nainen, 3 vk.) Ruotsikieline kauppakk (Mies, 2 vk.) Ruotsinkielinen kauppaoppilaitos (Nainen, 2 vk.) Varmasti hyvä koulu, mutta ruotsinkielinen. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen Yliopisto Helsingissä. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen opisto kaupanteosta ja taloudesta. (Nainen, 2 vk.) hanken, bättrefolk-mesta (Nainen, 3 vk.)

25 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Turun yliopisto Turun yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Normaali yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Paras oikeutieteellinen! (Nainen, 3 vk.) Perinteikäs (Mies, 3 vk.) Turku on kuulemani mukaan oikein hyvä opiskelukaupunki ja yliopistosta olen kuullut positiivista palautetta. (Nainen, 2 vk.) Luokanopettaja (Nainen, 3 vk.) voi opiskella monta alaa, harmaat rakennukset mutta tässä lähistöllä (Nainen, 3 vk.) keskiarvon tai hiemankeskiarvoa korkeampitasoinen koulutuslaitos. (Mies, vk.) hakukohteeni (Nainen, 3 vk.) Hyvää vapaa-ajan toimintaa, monipuolinen. Hieman vanhoillinen. Suomen vanhin yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Lääketiede (Nainen, vk.) oman paikkakunnan yliopisto, korkea taso sielläkin (Nainen, 3 vk.) hienot tilat (Nainen, 2 vk.) Laadukas yliopisto, jossa fysiikan ja tähtitieteen laitokset. (Mies, 2 vk.) Turussa, Suomen yksi parhaimmista (Nainen, vk.) kotoisa ympäristö, kattava opiskelu, kansainvälisyys ja aktiviset opiskelijayhdistykset, opiskelukaupunki (Nainen, 3 vk.) Siellä on psygaa :) (Mies, 3 vk.) Suomen parhaiten menestynyt yliopisto (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto. (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto, jossa paljon eri tiedekuntia. (Nainen, 3 vk.) Hyvä opintopaikka, vaikka onkin 'Turku' (Mies, 3 vk.) kuulemma hyvä (Nainen, vk.) Monipuolinen, 'lähiyliopistoni', hyvät opiskelijaedut (Nainen, 3 vk.) monia aloja, arvostettu (Nainen, vk.) Turun yliopisto vaikuttaa hyvältä opiskelupaikalta minulle kuulemieni esittelyjen perusteella. (Nainen, 3 vk.) Psykologia ja luokanopettajakoulutus kiinnostavat (Nainen, 3 vk.) Täälläkin on oikis (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella kauppatieteitä (Nainen, 3 vk.) Kuullut paljon hyvää, minulle tätä paikkaa on kehuttu. (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia yksi vaihtoehto muiden joukossa (Nainen, 2 vk.) mukava, suurehko yliopisto (Nainen, 3 vk.) kuuluisa (Nainen, vk.) Tiedän paikan. (Mies, vk.) Perinteinen yliopisto (Mies, vk.) Yhtä hyvä kuin Helsingin yliopisto (Nainen, 2 vk.) Hyvä mesta! Jos en hakisi ulkomaille opiskelemaan, olisi Turku minun paikkani (Mies, 3 vk.) Paljon pyrkijöitä (Nainen, 3 vk.) Lähellä minua (Nainen, vk.) tasokas ja perinteinen. (Nainen, vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) tunnen ihmisiä, jotka ovat opiskelleet siellä (Nainen, 3 vk.) Olen kuullut siitä, mutta en tiedä muuta. (Nainen, vk.) monet lähtevät sinne opiskelemaan oikeustiedettä tai yhteiskuntatieteitä (Nainen, 3 vk.) Kansainvälisesti tunnettu ja positiivinen. (Nainen, 2 vk.) Voi hakea myös Tampereelta tai Hesasta. (Nainen, 3 vk.) turussa (Mies, 2 vk.) uskonto ja historia (Nainen, vk.) suomen vanhin?? (Nainen, vk.) Tuntuu tasokkaalta, mutta itse Turku ei asuinpaikkana houkuttele. (Nainen, 2 vk.) turussa normaali yliopisto (Nainen, vk.) Ei erityistä mielikuvaa (Mies, 3 vk.) mm. kielitiede (Nainen, 3 vk.) Ei oikein mielikuvaa. (Nainen, 3 vk.) Ahkeraa opiskelua vanhassa hienossa isossa tiilitalossa. (Nainen, vk.) äärettömän surkeat nettisivut (Nainen, 3 vk.) Tasokas koulu mukavassa ympäristössä. (Nainen, 3 vk.) Turku (Nainen, 3 vk.) iso ja vanha (Nainen, 2 vk.) Kaverini varmaan hakee sinne opiskelemaan. (Nainen, 3 vk.) Tuttuja. En tunne hyvin. Oikeustieteellinen houkuttelisi. (Nainen, 2 vk.) kuulemma paljon pippaloita (Mies, 2 vk.)

26 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Helsingin yliopisto Helsingin yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Suomen suurin, tunnettu kansainvälisesti korkeatasoisesta opetuksesta. Monipuolisin ja paras ;) (Nainen, 3 vk.) Melkeen samanlainen ku Aalto, vaikea päästä sisään? (Nainen, 3 vk.) tosi vaikee päästä, voisin hake sinne, monipuolinen tarjonta (Nainen, 3 vk.) Paljon hakijoita eli vaikea päästä sisään. Erikoisiakin pääainevaihtoehtoja. (Nainen, 3 vk.) Siellä on psygaa (Mies, 3 vk.) Huippuyliopisto ihan kansainvälisellä tasolla, opiskelijoille mahdollisuuksia vaikka mihin vapaa-ajan toimintaan (Nainen, 3 vk.) Hyvä opiskelupaikka, mutta vuokrahinnat ovat pääkaupunkiseudulla korkeat. (Mies, 3 vk.) ympärikaupunkia olevat tiedekunnat, vaikea saada asuntoa, suuri oppiainetarjonta (Nainen, 3 vk.) lääketiede (Nainen, vk.) Helsingin yliopistossa olisi mukava opiskella laajan tarjonnan takia. En tosin ole varma onko siellä vapaa sivuaineoikeudet tai kuinka helposti niitä voisi saada. Siellä on myös todella aktiviista opiskelijakuntatoimintaa. ja vaikea päästä. (Nainen, 3 vk.) Hyvätasoinen opetus, vaikea päästä sisään (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) Paras, valtsikka, oikis, lääkis, kasvatustieteellinen, humanistinen (Nainen, 3 vk.) Mitä vaan (Nainen, 3 vk.) Paljon hakijoita, vaikea päästä (Nainen, 2 vk.) kansainvälisesti melko arvostettu, tarjoaa aineita laidasta laitaan, lääkis, tieteitä, kieliä.. (Nainen, 3 vk.) selvästi vaikeampi päästä sisään, mahdollisuus (Nainen, vk.) Hyvin suppea. Olen törmännyt tähän ainoastaan etsiessäni Internetistä sopivaa alaa itselleni. (Nainen, vk.) Tämä on niin laaja ja monipuolinen, että vaikea sanoa yhtä mielikuvaa. (Nainen, 3 vk.) se tutuin yliopisto, äiti opettaa siellä ja paljon ystäviä opiskelee siellä. Hieno yliopisto, jossa todellakin haluaisin opiskella! (Nainen, 3 vk.) Sivistynyt, kaupunkilaismainen, kansainvälinen (Nainen, 2 vk.) suuri, monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia, hyvät yhteydet ulkomaille, paljon oheistoimintaa (Nainen, 3 vk.) Tiedän sen, että Helsingissä on Suomen ainoa mahdollisuus lukea eläinlääketiedettä (Nainen, vk.) Tänne haluan. Piste. (Mies, 2 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia jos jään suomeen niin oma jatko paikka (Nainen, vk.) tasokas (Mies, 2 vk.) siellä voi opiskella melkein mitä vain ja opetus erittäin tasokasta (Nainen, 3 vk.) Perus yliopisto. (Mies, vk.) nörtti (Mies, 3 vk.) lähellä, mutta vaikea päästä (Mies, 3 vk.) Suuri, suosittu. (Nainen, 3 vk.) erittäin suosittu paikka (Nainen, 2 vk.) laaja yliopisto (Nainen, 2 vk.) vaikea päästä (Mies, 3 vk.) Rikkaiden opiskelijoiden paikka: Muilla ei varaa asua kaupungissa. Hyvälaatuinen. (Nainen, 2 vk.) ainakin lääketieteen osalta ei ole niin käytännönläheinen mitä muut lääkikset (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteet, valtiotieteet, oikeustieteet, iso yliopisto (Mies, vk.) Samantyylinen kuin tampereen yliopisto (Nainen, 3 vk.) Suomen suurin (Nainen, 2 vk.) Suomen isoin yliopisto, josta löytyy lähes kaikki alat (Mies, vk.) Tilastotiede. (Mies, 3 vk.) siellä opiskellaan lääkäriksi (Nainen, vk.) Yliopisto, jossa monia eri tiedekuntia. Ainoa yliopisto, missä voi opiskella eläinlääkäriksi. (Nainen, 3 vk.) Tiedän vain nimeltä. (Nainen, vk.) Liian kaukana, muuten hyvä. (Nainen, 2 vk.) Aika arvostettu. (Nainen, vk.) sekava, paljon kaikkea (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä, sivistynyt mesta (Nainen, 2 vk.) En tiiä (Mies, vk.) Tasokas (Nainen, 3 vk.) Suurin ja mahtavin' kuullemma...mene ja tiedä.. (Mies, 3 vk.) haluttu paikka (Mies, vk.) tosi vaikee päästä (Nainen, 3 vk.) stadilainen, vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) inhottavan suuri (Mies, 3 vk.) Monipuolinen tarjonta, paljon väkeä pääkaupunkiseun malliin (Nainen, 3 vk.)

27 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Vaasan yliopisto Vaasan yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Helpompi päästä sisään. (Nainen, 2 vk.) Vaikuttaa ihan hyvältä paikalta opiskella. (Nainen, 3 vk.) Täällä on viestinnän, nykysuomen ja englannin linja. (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella lakitiedettä, hyvä maine (Mies, 2 vk.) Tällä hetkellä haluaisin eniten tänne, sillä mitä netistä olen selvittänyt vaikuttaa todella hyvältä opiskelupaikalta. (Nainen, vk.) vaihtoehto (Mies, 3 vk.) Helsingin oikiksella täälläkin toimipiste, minne jokavuosi pieni määrä opiskelijoita (Nainen, 3 vk.) Ihan kelpo yliopisto, ei yllä kuitenkaan pääkaupunkiseudun tasoon. (Mies, 3 vk.) Rannikolla oleva (Nainen, vk.) hyvä hyvä (Nainen, 2 vk.) Toinen kauniissa kaupungissa sijaitseva yliopisto. Kauppatieteitä voi opiskella mm. täällä. (Nainen, 3 vk.) Tämäkin olisi vaihtoehto (Nainen, vk.) Keskivaikeaa päästä... (Nainen, 3 vk.) Kansainvälinen (Nainen, 3 vk.) Pieni Yliopisto, joka kuitenkin tarjoaa mm. kesätöitä. (Mies, 3 vk.) Jos osaisin Ruotsia, menisin (Mies, 2 vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) Kiinnostavia aloja (Nainen, 3 vk.) rantakaupunki, mukava alue. (Mies, 3 vk.) Hallintotieteet,kauppatieteet,kielet ja viestintä, tekniikka (Nainen, 2 vk.) Ainakin ruotsia voi lukea... (Nainen, 2 vk.) Oikeustieteellinen tiedekunta, mielenkiintoinen vaihtoehto. (Nainen, vk.) Pieni (Nainen, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia Mieleeni tulee hieman sisäänpäin kääntynyttä. Lähinnä rinnastan Vaasassa asuviin tuttuihin ja mitä heiltä olen kuullut. (Nainen, 3 vk.) Turhan kaukana (Mies, 2 vk.) En oikeastaan tiedä tästä yliopistosta paljoa mitään. olen vain kuullut siitä puhuttavan, mutta en sitäkään paljoa. Varmaan ihan perus yliopisto (kuten esimerkiksi Turku). (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielistä opetusta (Nainen, 3 vk.) Hienolla sijainnilla. Mukava paikka (Mies, 3 vk.) Voisi olla yksi hakuvaihtoehdoistani, jos saisin päätettyä, haenko johonkin toiseenkin paikkaan! (Nainen, 3 vk.) Positiivinen (Mies, 2 vk.) Vaasassa (Nainen, vk.) pieni paikka, mutta kiinnostava mahdollisuus hakea samalla suomen kieltä, englantia ja viestintää opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) mm. ruotsin kielikylpy (Nainen, 3 vk.) suosittu (Nainen, 3 vk.) Kaukana (Mies, 3 vk.) surkein teknillinen ala (Nainen, 3 vk.) Pienehkö yliopisto, aika vähän ollut esillä. (Nainen, 3 vk.) Niille, jotka eivät muualle pääse. (Mies, 2 vk.) tiedän vain paikan (Nainen, vk.) Aika huono (Mies, 2 vk.) Voi opiskella samoja aineita kuin Helsingissä, helpompi päästä opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) klöhn.jlkj (Nainen, vk.) Vaasa ei innosta. (Mies, 3 vk.) Liian lännessä. (Nainen, 3 vk.) (kaukana) (Nainen, vk.) Valtiotieteitä (Mies, vk.) Oikeustieteellinen kuuluu jotenkin mystisesti Helsingin yliopistoon. Kiva paikka opiskella kuulemma. (Nainen, 2 vk.) Täällä voi opiskella paljon kieliä (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteitä (Nainen, 2 vk.) Kivoja koulutusohjelmayhdistelmiä. (Nainen, 2 vk.) Ruottalaisia (Mies, 3 vk.) sijaitsee Vaasassa (Nainen, 2 vk.)

28 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Aalto-yliopisto Aalto-yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Sisäänpääseminen vaikeaa. (Nainen, 2 vk.) Arvostettu (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään. (Nainen, 2 vk.) Hyvä paikka opiskella (Nainen, 3 vk.) Imagollaan houkutteleva, elitistinen ja vaativa (Mies, 2 vk.) Viisaita muttei älykkäitä opettajia (Mies, 2 vk.) kauppatieteitä, arkkitehtuuria, taidetta (Nainen, 3 vk.) Hyvä ja moderni yliopisto. (Mies, vk.) Joku 'tosi sivistynyt ja hieno' yliopisto, tuntuu mahdottomalta päästä sisään. (Nainen, 3 vk.) Taide jee (Nainen, vk.) Vaikea päästä. (Nainen, 2 vk.) Taide (Nainen, 3 vk.) tarjoaa monenlaisia opiskelu mahdollisuuksia (Mies, 3 vk.) taiteellinen koulu (Nainen, 3 vk.) Mukava oppimisympäristö! Hyvät opettajat ja mielenkiintoisia linjoja. Haen ehdottomasti (Nainen, 3 vk.) Teknillisiä aloja, uusi (Nainen, 3 vk.) Sinne on Tosi vaikea päästä. (Nainen, 2 vk.) Taiteellisia ihmisiä (Nainen, vk.) Jeee graafinen suunnittelu (Nainen, 3 vk.) hyvin todennäköinen opiskelupaikka minulle, ja tämä onkin hyvämaineinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) hienosteleva, kovat sisäänpääsyvaatimukset, kansainvälistäporukkaa ja suuret opiskelumahdollisuudet (Nainen, 3 vk.) hyvä laatunen, tosi tunnettu (Nainen, vk.) Parin yliopiston yhdistymä (Mies, vk.) Taiteellisia opiskelijoita, kansainvälinen (Nainen, 2 vk.) Aalto-yliopistosta dominoiva kuva on TKK:n puolelta iloisesti rellestävistä mutta samalla kovasti opiskelevista teekkareista. Oikein hyvä kuva sekä opiskelujen että yleisen hengen takia, 3/5 perheenjäsenestäni käynyt ko. yliopiston. (Nainen, 2 vk.) helsinki (Nainen, 3 vk.) Suomen arvostetuin yliopisto. Tosi kaunis nimi. (Mies, 2 vk.) Erilaisia taideammatteja, myös tekniikan aloja. (Nainen, vk.) Hieno paikka, paljon hyviä koulutusohjelmia. (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia taide-, teknologia- ja kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) Tasokas yliopisto, johon sisään pääseminen on vaikeaa (Nainen, 3 vk.) Serkkuni opiskelee täällä. Olen kuullut häneltä tarinoita. Itse en Helsinkiin lähtisi. (Nainen, 3 vk.) tekniikkaa (Nainen, 2 vk.) vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) Mielenkiintoinen vaihtoehto aloista kiinnostuneelle (Nainen, 3 vk.) Snobien yliopisto (Mies, 2 vk.) Suuri, yhtenäinen ja monipuolinen yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään, pakko olla tosi tosi tosi taitava (Nainen, 2 vk.) Jotain kuvataidetta yms (Mies, 3 vk.) Paikka hyvin älykkäille ja kilpailukykyisille. (Nainen, 2 vk.) arkkitehtuuria, opiskelua taiteellisemmasta näkökulmasta (Nainen, 3 vk.) Suhteellisen uusi yliopisto, tosin sen muodostaneet korkeakoulut olleet olemassa jo kauan. Suomen parhaita yliopistoja omilla aloillaan. ADS (Aalto Debating Society) (Mies, vk.) Uusi ja mahdollisuuksia täynnä oleva. (Nainen, vk.) mm graafikko (Nainen, 2 vk.) Painotetaan aika paljon eri tieteen aloja. (Nainen, vk.) Todella taitavien ja nerojen koulu (Nainen, 2 vk.) Taideteollinen (Nainen, 2 vk.) kovatasoinen (Nainen, 2 vk.) Uusi yliopisto, mutta en kyllä tiedä sen tarkemmin. (Nainen, 2 vk.) hyvä mielikuva (Nainen, vk.) Aika asiallinen mesta? (Nainen, 3 vk.) Ei minusta edes ole oikea yliopisto, tarjonnassa epäkiinnostavia aloja (Nainen, 3 vk.) Siellä väsäillään jotain ja piirretään rakennuksia. (Nainen, 3 vk.) 3 alaa (Nainen, 2 vk.) Uudehko koulu Helsingissä. Vaikea päästä. Suppeasti tiedekuntia tarjolla. (Nainen, 3 vk.) Moderni, tasokas, ammattimainen, vakavahko. (Nainen, 3 vk.) Uusi, korkea profiili (Nainen, 3 vk.) uudempi yliopisto kuin helsingin yliopisto (Nainen, vk.) melko uusi, kauppatieteet, taideteollinen, luonnontieteet (Nainen, vk.) Tiedän aikalailla vain nimeltä. Edellisessä kysymyksessä kävi ilmi, että sisältää vain aloja, jotka eivät oikein kiinnosta. (Mies, 2 vk.)

29 OSA 4: Taulukkoraportit kilpailijavertailulla

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 2012 1 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Kysyimme kevään 2013 kurssilaisilta (Supermaster ja Winner) mielipiteitä heidän opiskelupaikkakunnastaan ja koulustaan. Saimme palautetta runsaasti. Yllätyimme

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Sähkötekniikka avaa tien tulevaisuuteen 4 Opiskelu ja työelämä 6 Teekkareita Nokia-uralla 8 Vaasassa on sähköä 10 Opintotuki 11 Poweria uralle 12 Vaihto-opiskelu 13 Vaihda

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

KOULUTUS. Haalarihommiin! Ainejärjestöjen metkuihin kuuluvat nakuilu ja bilepaikalla käyvä palokunta. Ainakin.

KOULUTUS. Haalarihommiin! Ainejärjestöjen metkuihin kuuluvat nakuilu ja bilepaikalla käyvä palokunta. Ainakin. PLUS KESKIVIIKKONA 22.8.2012 savonsanomat.fi Työharjoittelu ulkomailla Ammattiin rahalla Korttikoulutus Säästövinkit KOULUTUS Haalarihommiin! Ainejärjestöjen metkuihin kuuluvat nakuilu ja bilepaikalla

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot