Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun koulu loppuu tutkimus 2013 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista"

Transkriptio

1 Kun koulu loppuu tutkimus 203 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista ÅBO AKADEMIN ERIKOISRAPORTTI KILPAILIJAVERTAILULLA: Svenska handelshögskolan, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto KAIKKI LUKIOLAISET Otoskoko = 282

2 Tervetuloa oman erikoisraporttinne pariin! Tässä erikoisraportissa on tarkasteltu useilla eri muuttujilla teistä kiinnostuneiden ja teidät tunteneiden lukiolaisten näkemyksiä sekä verrattu tietoja kilpailijoihinne. Raportti toimii tehokkaana työkaluna oman vetovoimatyön tehostamisessa. Kun koulu loppuu -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuu 202- tammikuu 203 välisenä aikana. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Kyselylinkki välitettiin myös yläkoulujen ja lukiolaisten rehtoreille sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi sivustoille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 475 nuorta, joista yläkoululaisia oli 903 ja lukiolaisia 282. Otoksen maantieteellinen jakauma vastaa kaikkien suomalaisten nuorten jakaumaa. Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy. Antoisia lukuhetkiä! Harri Leinikka Toimitusjohtaja Maria Vesanen Tutkija Essi Vesterinen Tutkimusassistentti Mikael Thuneberg Johtava tutkija T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen T-Media edustaa Suomessa Reputation Institutea ja on osa Taloudellista tiedotustoimistoa (TAT) yhdessä Finnfactsin kanssa. Tämä raportti on tekijänoikeudenalainen teos ja se on tarkoitettu tilaajaorganisaation sisäiseen käyttöön. Raporttia saa jakaa ja monistaa tilaajaorganisaation sisällä vapaasti, mutta sitä ei saa levittää julkisuuteen tai kolmansille osapuolille ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

3 Tervetuloa oman erikoisraporttinne pariin! OSA : Kiinnostuneiden ja tuntevien osuudet sekä Suomen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vetovoimatutkimus toteutettiin lukiolaisten keskuudessa nyt seitsemättä kertaa. Tässä erikoisraportissa on tarkasteltu useilla eri muuttujilla teistä kiinnostuneiden teidät tunteneiden lukiolaisten näkemyksiä sekä kilpailijavertailu verrattu tietoja kilpailijoihinne. Raportti toimii tehokkaana työkaluna oman vetovoimatyön tehostamisessa. Tutkimus toteutettiin marraskuun 202 ja tammikuun 203 välisenä aikana internetkyselynä yhteistyössä Opetushallituksen, Suomen Rehtorit Ry:n ja maamme lukioiden kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 282 lukiolaista. Otoksen maantieteellinen jakauma vastaa kaikkien suomalaisten lukiolaisten jakaumaa. Antoisia lukuhetkiä! Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Puh Mikael Thuneberg Johtava tutkija T-Media Oy Puh T-Median auttaa asiakkaitaan pätöksissä ja toimissa, jotka inspiroivat sidosryhmien tuen toiminnallenne. T-Media on osa Taloudellista tiedotustoimisto Tia ja edustaa Suomessa Reputation Institutea. Tämä raportti on tekijänoikeudenalainen teos ja se on tarkoitettu tilaajaorganisaation sisäiseen käyttöön. Raporttia saa jakaa ja monistaa tilaajaorganisaation sisällä vapaasti, mutta sitä ei saa levittää julkisuuteen tai kolmansille osapuolille ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

4 Tuntevien ja kiinnostuneiden osuudet: Åbo Akademi Ei tunne: 67 % Tuntee muttei lainkaan kiinnostunut: 23 % Hieman kiinnostunut: 7 % Kiinnostunut: 3 % Erittäin kiinnostunut: %

5 Åbo Akademin kiinnostavuus ja tunnettuus verrattuna muihin oppilaitoksiin

6 Korkeakoulut kiinnostavuusjärjestyksessä Muutos viime vuoteen Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Helsingin yliopisto Kajaanin AMK amk Aalto-yliopisto Lahden amk Turun yliopisto Vaasan yliopisto Jyväskylän yliopisto Satakunnan amk Tampereen yliopisto Diakonia-amk Tampereen amk Rovaniemen amk 2-7 Metropolia amk 4-32 Seinäjoen amk Itä-Suomen yliopisto Vaasan amk - 9 Oulun yliopisto Hämeen amk Jyväskylän amk Pohjois-Karjalan amk 6 - Teatterikorkeakoulu Svenska Handelshögskolan HAAGA-HELIA Mikkelin amk 3-3 Poliisiamk Saimaan amk Turun amk Kymenlaakson amk Tampereen teknillinen yliopisto Keski-Pohjanmaan amk Sibelius-Akatemia Yrkeshögskolan Novia Maanpuolustuskorkeakoulu Kemi-Tornion amk Lapin yliopisto Nylands svenska yrkeshögskola (ARCADA) Kuvataideakatemia Högskolan pä Åland Lappeenrannan teknillinen yliopisto Savonia-amk Åbo Akademi Laurea-amk Humanistinen amk Oulun seudun amk Muutos-sarake kertoo, miten oppilaitoksesta kiinnostuneiden määrä on muuttunut prosenttiyksiköissä viime vuoden tutkimuksesta Muutos viime vuoteen

7 Yliopistot kiinnostavuusjärjestyksessä Tuntee (%) Kiinnostunut (%) Muutos viime vuoteen Helsingin yliopisto Aalto-yliopisto Turun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopisto Teatterikorkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Sibelius-Akatemia Maanpuolustuskorkeakoulu Lapin yliopisto Kuvataideakatemia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Svenska Handelshögskolan 8 0 Muutos-sarake kertoo, miten oppilaitoksesta kiinnostuneiden määrä on muuttunut prosenttiyksiköissä viime vuoden tutkimuksesta

8 Kiinnostuksen päällekkäisyys oppilaitosten välillä Taulukko esittää, mitkä ovat ylimpänä mainituista oppilaitoksista kiinnostuneiden vastaajien muut suosikkioppilaitokset. Suluissa oleva luku kertoo, montako prosenttia ylimpänä mainitusta oppilaitoksesta kiinnostuneista on kiinnostunut myös kyseisestä oppilaitoksesta. Åbo Akademista kiinnostuneet Svenska Handelshögskolanista kiinnostuneet Turun yliopistosta kiinnostuneet Helsingin yliopistosta kiinnostuneet Vaasan yliopistosta kiinnostuneet Aalto-yliopistosta kiinnostuneet Turun yliopisto (74 %) Helsingin yliopisto (63 %) Helsingin yliopisto (54 %) Aalto-yliopisto (38 %) Turun yliopisto (64 %) Helsingin yliopisto (60 %) Helsingin yliopisto (56 %) Åbo Akademi (59 %) Tampereen yliopisto (35 %) Turun yliopisto (32 %) Tampereen yliopisto (53 %) Turun yliopisto (25 %) Aalto-yliopisto (3 %) Turun yliopisto (58 %) Aalto-yliopisto (27 %) Tampereen yliopisto (23 %) Helsingin yliopisto (50 %) Metropolia amk (2 %) Tampereen yliopisto (24 %) Aalto-yliopisto (56 %) Turun amk (20 %) Jyväskylän yliopisto (9 %) Jyväskylän yliopisto (38 %) Tampereen yliopisto (9 %) Turun amk (24 %) Tampereen yliopisto (27 %) Jyväskylän yliopisto (20 %) Metropolia amk (5 %) Aalto-yliopisto (23 %) HAAGA-HELIA (6 %) Jyväskylän yliopisto (8 %) Metropolia amk (26 %) Åbo Akademi (4 %) Teatterikorkeakoulu ( %) Oulun yliopisto (2 %) Kuvataideakatemia (4 %) Svenska Handelshögskolan (6 %) HAAGA-HELIA (24 %) Itä-Suomen yliopisto (2 %) Itä-Suomen yliopisto ( %) Tampereen amk (8 %) Jyväskylän yliopisto (4 %) Itä-Suomen yliopisto (5 %) Jyväskylän yliopisto (2 %) Tampereen amk (2 %) HAAGA-HELIA ( %) Itä-Suomen yliopisto (8 %) Tampereen teknillinen yliopisto (3 %) Metropolia amk (2 %) Vaasan yliopisto (7 %) Teatterikorkeakoulu ( %) Sibelius-Akatemia (0 %) Åbo Akademi (6 %) Teatterikorkeakoulu (2 %) Oulun yliopisto (2 %) Teatterikorkeakoulu (6 %) Oulun yliopisto ( %) Oulun yliopisto (9 %) Vaasan amk (5 %) Tampereen amk ( %)

9 Åbo akademin kiinnostavuus sukupuolittain

10 Åbo Akademin kiinnostavuus vuosikursseittain

11 Åbo Akademin kiinnostavuus: pitkän vs. lyhyen matematiikan lukijat

12 Åbo Akademin kiinnostavuus opintomenestyksen mukaan

13 Åbo Akademin tunnettuus ja kiinnostavuus alueittain Tuntevien osuus (%) Kiinnostuneiden osuus (%) 24 Rovaniemi 2 Rovaniemi 26 Kajaani 4 Kajaani 30 Seinäjoki 29 Jyväskylä 26 Kuopio 23 Joensuu 3 Seinäjoki Jyväskylä Kuopio 0 Joensuu Pori Tampere 0 2 Pori Tampere 74 Turku 26 Pääkaupunkiseutu 52 Kouvola 7 Turku 2 Pääkaupunkiseutu 0 Kouvola

14 Vertailuoppilaitosten kiinnostavuus alueittain Svenska Handelshögskolan Turun yliopisto Helsingin yliopisto Vaasan yliopisto Aalto-yliopisto Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani 0 Seinäjoki 0 Kuopio 0 23 Seinäjoki 9 Kuopio 9 Seinäjoki 20 Kuopio Seinäjoki Kuopio 0 5 Seinäjoki 5 Kuopio 6 Joensuu 3 Joensuu 26 Joensuu Joensuu 5 Joensuu Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Pori Tampere Turku Kouvola 59 Turku 5 Kouvola 28 Turku 50 Kouvola 4 Turku 2 Kouvola 2 Turku 3 Kouvola Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu Maantieteellinen kiinnostus on tutkittu kunkin vastaajan ilmoittaman asuinpaikkansa postinumeron tarkkuudella. Tämän ja edellisen sivun kartan kaupungit vastaavat Itellan postinumeroalueita. Esitetyt luvut edustavat kaikkia kyseisen postinumeroalueen vastaajia (eivät siis vain kyseisessä kaupungissa asuvia).

15 Åbo Akademin kiinnostavuus ja tunnettuus eri aloista kiinnostuneiden keskuudessa

16 Vertailuoppilaitosten kiinnostavuus alueittain Metropolia amk Laurea-amk Hämeen amk OSA 2: Tampereen amk Turun amk Arvot ja asenteet Rovaniemi 0 Rovaniemi 0 Rovaniemi 6 Rovaniemi 3 Rovaniemi Kajaani 0 Kajaani 0 Kajaani 8 Kajaani 2 Kajaani 6 Seinäjoki 8 Jyväskylä 2 Kuopio Joensuu 0 Seinäjoki 2 Jyväskylä Kuopio Joensuu 2 Seinäjoki Jyväskylä 0 Kuopio 0 Joensuu 27 Seinäjoki 6 Jyväskylä 3 Kuopio 4 Joensuu 2 Seinäjoki 3 Jyväskylä 3 Kuopio Joensuu 0 6 Pori Tampere 6 0 Pori Tampere 3 3 Pori Tampere 20 4 Pori Tampere 2 8 Pori Tampere 7 Turku 20 Pääkaupunkiseutu 4 Kouvola Turku 9 Pääkaupunkiseutu 3 Kouvola Turku Pääkaupunkiseutu Kouvola Turku 5 Pääkaupunkiseutu 4 Kouvola 29 Turku 5 Pääkaupunkiseutu 5 Kouvola Maantieteellinen kiinnostus on tutkittu kunkin vastaajan ilmoittaman asuinpaikkansa postinumeron tarkkuudella. Tämän ja edellisen sivun kartan kaupungit vastaavat Itellan postinumeroalueita. Esitetyt luvut edustavat kaikkia kyseisen postinumeroalueen vastaajia (eivät siis vain kyseisessä kaupungissa asuvia).

17 Lukiolaisilta kysyttiin suhtautumista 4 eri väittämään. Oheisiin taulukoihin on poimittu ne väittämät, joiden kanssa valitusta oppilaitoksesta kiinnostuneet olivat poikkeuksellisen usein samaa mieltä (=korostuvat piirteet) tai eri mieltä (=alikorostuvat piirteet). Åbo akademista kiinnostuneiden erot suhteessa muihin lukiolaisiin Korostuvat piirteet Alikorostuvat piirteet Olen tiedonjanoinen Haluan selvitä opiskeluistani mahdollisimman helpolla Olen enemmän teoreettinen kuin käytännön ihminen Uskon, että pääsen opiskelemaan juuri sinne minne haluan Ilman kunnon koulutusta on vaikea pärjätä Taloudellinen menestys on minulle tärkeää Haluaisin tehdä tulevaisuudessa luovaa työtä Nykymaailmassa korostetaan liikaa työn merkitystä Opiskelun ajatteleminen stressaa minua Odotan innolla työelämää

18 Valintoja ohjaavat uskomukset ja käsitykset

19 OSA 3: Avoimet kommentit

20 Åbo Akademista kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Ruotsinkielinen yliopisto, joka on Turussa (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen, helppo päästä sisälle mutta tasokas (Nainen, 3 vk.) helppo päästä, jos osaa ruotsia. Hyvä opetus. (Nainen, 3 vk.) turun yliopisto på svenska (Nainen, 2 vk.) Yliopistossa voi käytännössä opiskella suomeksi, ja sinne on helpompi päästä kuin Turun yliopistoon. (Nainen, vk.) tiivis opiskeluympäristö, kuulemma pääsee vähän ajanpäästä todella hyvin mukaan vaika ei olisikaan ruotsin kielinen (Nainen, 3 vk.) Todella tasokas koulu, johon ei ole vaikeaa päästä, ja opiskelu vieraalla kielellä kiintoisaa (Mies, 3 vk.) Kävin ÅA:ssa tutustumassa abipäivänä ja jäi tosi hyvä kuva (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto Turussa (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielistä, monipuolinen, helpompi päästä opiskelemaan. (Nainen, vk.) Kuulemma todella mukava paikka opiskella. Yhteisöllisyyttä on kehuttu. Jos ruotsi sujuu tänne pääsee helpommin sisälle kuin muualle. (Mies, 3 vk.) Mielenkiintoinen (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen, ylläri! voi opiskella ainakin jotain biokemiaa. Voi opiskella teknisen käsityön opettajaksi mutta ei tekstiilityön, mikä on kakka juttu. (Nainen, 2 vk.) hyvä koulu (Mies, 3 vk.) Korkeatasoinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen yliopisto, kiinnostava vaihtoehto opiskella ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Kunnioittava: jos osaisin ruotsia tarpeeksi, voisin ajatella pyrkiväni tähän yliopistoon. (Nainen, vk.) Toinen Turun yliopistoista, hieno ja monipuolinen, rikas korkeakoulu. (Mies, 3 vk.) Jos osaisin Ruotsia, menisin (Mies, 2 vk.) tärkeä ja hyvä (Nainen, vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella oikeustieteitä ruotsiksi? (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielien yliopisto (Nainen, 3 vk.) Perinteinen, vanhin yliopisto, helppo päästä sisään. (Nainen, 3 vk.) hyvä paikka (Nainen, vk.) erittäin suloisen oloinen ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen, kielikoe vaikea (Nainen, 3 vk.) Muuten ihan OK, mutta kun puhutaan ruotsia niin jätän väliin. Teen niin, että Åbo Akademi tulee olemaan 5. varasijahakupaikkani, että pääsen ainakin sinne jossen minnekään muualle. (Mies, 2 vk.) Hyvä ruotsin tuki, hyvä opetus. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen, tasokas opetus ruotsalaisille (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen,hyvä vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Åbo Akademi on pienempi yliopisto, ja siksi kuulemma yhteishenki on parempi. Sisään saattaa myös olla helpompi päästä, jos vain ruotsi on hallussa. (Nainen, 3 vk.) Hieno vaihtoehto, jos vaikka innostuisi opiskelemaan ruotsin kieltä enemmän (Nainen, 2 vk.) Suomen ainut täysin ruotsinkielinen yliopisto, Turussa, vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) Siellä on viisaita ihmisiä ja puhutaan ruotsia (Nainen, vk.) Helpompi sisäänpääsy, jos sujuva ruotsin kielitaito. (Mies, 2 vk.) Ruotsinkielellä vaikka mitä, esim humanistisia aineita, mutta myös taideaineita (Nainen, 2 vk.) Åbo akademiin hakee joko yliopistohauissa epäonnistuneet tai suomenruotsalaiset (Nainen, vk.) Pieni, mutta tehokas yliopisto (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielisten oma yliopisto. Pääkieli siis ruotsi. (Nainen, 2 vk.) mielenkiintoinen vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Opiskelu ruotsiksi. (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto (Nainen, 2 vk.) helpompi päästä sisään (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. (Nainen, 2 vk.) Vähän parempi yliopisto koska ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) nykyaikainen (Nainen, 3 vk.) Suomen ainut täysin ruotsinkielinen yliopisto, Turussa, kielikokeet (Nainen, 3 vk.) Lähellä, ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, monta eri alaa edustettuna. (Mies, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto turussa. Mediassa esillä kokoajan (Mies, 3 vk.) Ruotsinkielinen, olen myös pohtinut tänne hakemista (Nainen, 3 vk.) ERITTÄIN hyvä ruotsinkielinen yliopisto. Kuullut vain positiivista palautetta. (Nainen, 3 vk.) ei eroa muista paitsi kielen osalta (Nainen, 3 vk.) Helppo päästä (Mies, 3 vk.) Ihan hyvä yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä, ruotsin kielentaito pakollinen (Nainen, 3 vk.) Puhutaan ruotsia (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielellä opiskellaan (Nainen, vk.) ruotsinkielistä opiskelua, mahdollisuus kemian opiskeluun (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi teologiaa! (Nainen, 2 vk.)

21 Kiinnostuneiden mielikuvat - sanapilvi

22 Mielikuvia lukiolaisilta, jotka eivät ole kiinnostuneita Åbo Akademista ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) Ruotsin kielinen (Mies, 2 vk.) Siellä on 'suomalaiskiintiöt' (Nainen, vk.) Ruotsinkielistä opetusta. (Nainen, 2 vk.) Svenska. (Nainen, 2 vk.) Ruotsiksi... (Nainen, 3 vk.) Se ruotsnkielinen yliopisto mikä on Turussa (Nainen, 2 vk.) På svenska (Mies, vk.) Ruotsinkielinen (Mies, 2 vk.) ruotsinkielinen, 'helpompi' päästä sisään koska vähemmän hakijoita (Nainen, 3 vk.) Ruotsin tunnilta tuttu. (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen, hyvämaineinen (Nainen, 2 vk.) Turussa ruotsinkielinen yliopisto; helpompi päästä sisään pienemmän hakijamäärän takia (Mies, 2 vk.) Mukava (Nainen, 3 vk.) ei opiskelu ruotsiksi paha olisi (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen turussa (Mies, 2 vk.) tiedän vain paikan (Nainen, vk.) Turussa ruotsinkielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, hyvä olemassa, mutta itseä ei kiinnosta. (Nainen, vk.) Helpompi päästä sisään (Nainen, 3 vk.) ruotsinsuomalaisia (Nainen, 2 vk.) Ihan hyvä, ei erikoista mielikuvaa (Mies, vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) opiskellaan ruotsiksi (Nainen, vk.) ruotsin kielistä (Nainen, vk.) ruotsiksi opetusta (Nainen, 2 vk.) Olen lukenut joistain todella pätevän kuuloisista täällä tehdyistä tutkimuksista ja graduista, joiden päättelen edustavan yliopiston laatua parhaimmillaan. Ja ruotsin kieli on aina jees;) (Nainen, vk.) kaikkihan nyt åbo akademin tietää (Nainen, 2 vk.) maalla (Nainen, 3 vk.) en ole laisinkaan kiinostunut tästä yliopistosta. (Mies, 3 vk.) Ruotsinkielinen (Mies, vk.) Siskoni kaveri opiskelee, en tiedä muuta (Nainen, vk.) kiintoisa (Nainen, 3 vk.) svenssons (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen opetus (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, matemaattinen (Nainen, vk.) ei ruotsiksi opiskelua.. (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi voi opiskella jos haluaa. (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto turussa (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielisiä opiskelijoita tietysti kai.. (Nainen, 3 vk.) Hyvä mielikuva (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto. (Mies, 2 vk.) Tiedän Åbo Akademista vain sen, että se on ruotsinkielinen ja sijaitsee Turussa (Nainen, 2 vk.) Olen kuullut, mutta tiedän vaan että ruotsikielinen (Nainen, 3 vk.) Olen käynyt vierailulla. Voi opiskella myös täysin suomenkieliset. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen yliopisto, Tämä on suosittu kohde Pohjanmnaalaisten keskuudessa (Mies, vk.) åbo akademi, är åbos akademi.. ;DD (Nainen, 2 vk.) Kuullut monesti, mutta nyt ei kyllä tule mitään alaa mieleen. (Nainen, 2 vk.) ruotsinkielinen yliopisto (Mies, 2 vk.) aik pieni, ruotsin kielinen yliopisto turussa. voi opiskella vaikka teologiaa. (Nainen, vk.) Ruotsinkielinen yliopisto kotipaikkakunnallani (Mies, 2 vk.) ruotsiksi (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen, hyvät bileet (Nainen, 3 vk.) potentiaalinen vaihtoehto (Nainen, 3 vk.) Suomenruotsalaisia aika tylsän oloista mutta varmasti korkeatasoista opetusta, vähemmän hattuun kihahtanutta kuin päkaupunkiseudulla. (Nainen, 3 vk.) loistava biologian opetus, kaikki ruotsiksi, vaikea (Nainen, 3 vk.) ruotsalaisille (Mies, 3 vk.) Ruotsin kielinen yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Paljon ruotsinkieltä (Mies, vk.) turun ruotsinkielinen (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielentaitoisille (Nainen, 3 vk.) Ruotsin kielinen ammattikorkeakoulu Turussa. (Nainen, vk.)

23 Ei-kiinnostuneiden mielikuvat - sanapilvi

24 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Svenska Handelshögskolan Svenska Handelshögskolanista kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Ruotsinkielisyys saa kuulostamaan hienolta, vaikuttaa oikeastikin hyvältä koululta, olisi kiva opiskella. (Mies, 3 vk.) Ruotsin kielinen kauppakorkeakoulu. (Nainen, 2 vk.) ruotsia oppis (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppakorkea, iha jepa (Nainen, 2 vk.) hyvä pohja hyvään koulutkseen (Mies, 3 vk.) helpompi päästä sisään kuin Helsingin kauppatieteelliseen (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi kauppatieteitä (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen yliopisto, varmaan suurimmaksi osaksi suomenruotsalaisten käyttämä? (Nainen, 3 vk.) todella kunnianhimoisia opiskelijoita (Nainen, 2 vk.) Puhutaan ruotsia (Nainen, 2 vk.) Tietääkseni ihan hyvä yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Kova kilpailu (Nainen, 3 vk.) Opiskelu tapahtuu ruotsinkielellä. Opiskellaan mm. kauppatieteitä. (Nainen, 3 vk.) Ruotsiksi kaikki. Kiintiömäärä otetaan sisään, mutta kielen kanssa voisi tulla ongelmia. (Mies, 3 vk.) Varmaan ihan mukava koulu, mutta kiireiselle IB-opiskelijalle (jonka koulussa ruotsia ei IBaineena voi opiskella) kielikokeet ovat ylitsepääsemätön kynnys. (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen kauppis, jonne hieman helpompi päästä kuin suomenkieliseen. Hyvä vaihtojärjestelmä ja sopivan kokoinen koulu. (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielinen kauppakorkea (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia Suomenruotsalaisten ykkösmesta. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen, opiskelijat lähinnä suomenruotsalaisia (Nainen, 2 vk.) kauppakorkeakoulu (Nainen, 3 vk.) rikkaat suomenruotsalaiset siellä. (Nainen, 3 vk.) ruotsin kielinen yliopisto (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteitä? Ihan hyvä koulu kai (Nainen, 3 vk.) Norsen, Hanken, Handeslbanken (Nainen, 2 vk.) reipas (Nainen, 2 vk.) Ei tulisi kesää, jos ruotsiksi opiskelisin. (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppis (Nainen, 2 vk.) ruotsin kielinen (Nainen, vk.) Talous painoitteinen (Mies, 2 vk.) ruotsia (Nainen, 3 vk.) Ruotsalaisille ja suomenruotsalaisille. Niillä on niin omat piirit että en ulkopuolisena ehkä lähtisi tänne yrittämäänkään (Nainen, 3 vk.) Stereotypia: ne jotka haluaa rikastua, menee tänne (Nainen, 3 vk.) ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu, Hjallis Harkimon koulu (Nainen, 2 vk.) kuppatieteellinen ruotsiksi (Nainen, 2 vk.) Ekonomiaan erikoistuva ruotsinkielinen yliopisto (Mies, 3 vk.) Ruotsalainen koulu (Mies, vk.) Ruotsinkielinen, opo tyrkyttää tätä (Nainen, 3 vk.) talar du svenska?? (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen hieman porvarillinen kauppatieteisiin painottunut. Pakollinen välivuosi ulkomailla. (Nainen, 2 vk.) Liian ruotsinkielinen. (Nainen, 3 vk.) opiskelua ruotsiksi (Nainen, vk.) ruotsinkielinen koulu. (Nainen, 2 vk.) ruotsin kieli (Nainen, 3 vk.) Ruotsikieline kauppakk (Mies, 2 vk.) Ruotsinkielinen kauppaoppilaitos (Nainen, 2 vk.) Varmasti hyvä koulu, mutta ruotsinkielinen. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen Yliopisto Helsingissä. (Nainen, 2 vk.) Ruotsinkielinen opisto kaupanteosta ja taloudesta. (Nainen, 2 vk.) hanken, bättrefolk-mesta (Nainen, 3 vk.)

25 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Turun yliopisto Turun yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Normaali yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Paras oikeutieteellinen! (Nainen, 3 vk.) Perinteikäs (Mies, 3 vk.) Turku on kuulemani mukaan oikein hyvä opiskelukaupunki ja yliopistosta olen kuullut positiivista palautetta. (Nainen, 2 vk.) Luokanopettaja (Nainen, 3 vk.) voi opiskella monta alaa, harmaat rakennukset mutta tässä lähistöllä (Nainen, 3 vk.) keskiarvon tai hiemankeskiarvoa korkeampitasoinen koulutuslaitos. (Mies, vk.) hakukohteeni (Nainen, 3 vk.) Hyvää vapaa-ajan toimintaa, monipuolinen. Hieman vanhoillinen. Suomen vanhin yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Lääketiede (Nainen, vk.) oman paikkakunnan yliopisto, korkea taso sielläkin (Nainen, 3 vk.) hienot tilat (Nainen, 2 vk.) Laadukas yliopisto, jossa fysiikan ja tähtitieteen laitokset. (Mies, 2 vk.) Turussa, Suomen yksi parhaimmista (Nainen, vk.) kotoisa ympäristö, kattava opiskelu, kansainvälisyys ja aktiviset opiskelijayhdistykset, opiskelukaupunki (Nainen, 3 vk.) Siellä on psygaa :) (Mies, 3 vk.) Suomen parhaiten menestynyt yliopisto (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto. (Nainen, 2 vk.) Hyvä yliopisto, jossa paljon eri tiedekuntia. (Nainen, 3 vk.) Hyvä opintopaikka, vaikka onkin 'Turku' (Mies, 3 vk.) kuulemma hyvä (Nainen, vk.) Monipuolinen, 'lähiyliopistoni', hyvät opiskelijaedut (Nainen, 3 vk.) monia aloja, arvostettu (Nainen, vk.) Turun yliopisto vaikuttaa hyvältä opiskelupaikalta minulle kuulemieni esittelyjen perusteella. (Nainen, 3 vk.) Psykologia ja luokanopettajakoulutus kiinnostavat (Nainen, 3 vk.) Täälläkin on oikis (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella kauppatieteitä (Nainen, 3 vk.) Kuullut paljon hyvää, minulle tätä paikkaa on kehuttu. (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia yksi vaihtoehto muiden joukossa (Nainen, 2 vk.) mukava, suurehko yliopisto (Nainen, 3 vk.) kuuluisa (Nainen, vk.) Tiedän paikan. (Mies, vk.) Perinteinen yliopisto (Mies, vk.) Yhtä hyvä kuin Helsingin yliopisto (Nainen, 2 vk.) Hyvä mesta! Jos en hakisi ulkomaille opiskelemaan, olisi Turku minun paikkani (Mies, 3 vk.) Paljon pyrkijöitä (Nainen, 3 vk.) Lähellä minua (Nainen, vk.) tasokas ja perinteinen. (Nainen, vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) tunnen ihmisiä, jotka ovat opiskelleet siellä (Nainen, 3 vk.) Olen kuullut siitä, mutta en tiedä muuta. (Nainen, vk.) monet lähtevät sinne opiskelemaan oikeustiedettä tai yhteiskuntatieteitä (Nainen, 3 vk.) Kansainvälisesti tunnettu ja positiivinen. (Nainen, 2 vk.) Voi hakea myös Tampereelta tai Hesasta. (Nainen, 3 vk.) turussa (Mies, 2 vk.) uskonto ja historia (Nainen, vk.) suomen vanhin?? (Nainen, vk.) Tuntuu tasokkaalta, mutta itse Turku ei asuinpaikkana houkuttele. (Nainen, 2 vk.) turussa normaali yliopisto (Nainen, vk.) Ei erityistä mielikuvaa (Mies, 3 vk.) mm. kielitiede (Nainen, 3 vk.) Ei oikein mielikuvaa. (Nainen, 3 vk.) Ahkeraa opiskelua vanhassa hienossa isossa tiilitalossa. (Nainen, vk.) äärettömän surkeat nettisivut (Nainen, 3 vk.) Tasokas koulu mukavassa ympäristössä. (Nainen, 3 vk.) Turku (Nainen, 3 vk.) iso ja vanha (Nainen, 2 vk.) Kaverini varmaan hakee sinne opiskelemaan. (Nainen, 3 vk.) Tuttuja. En tunne hyvin. Oikeustieteellinen houkuttelisi. (Nainen, 2 vk.) kuulemma paljon pippaloita (Mies, 2 vk.)

26 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Helsingin yliopisto Helsingin yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Suomen suurin, tunnettu kansainvälisesti korkeatasoisesta opetuksesta. Monipuolisin ja paras ;) (Nainen, 3 vk.) Melkeen samanlainen ku Aalto, vaikea päästä sisään? (Nainen, 3 vk.) tosi vaikee päästä, voisin hake sinne, monipuolinen tarjonta (Nainen, 3 vk.) Paljon hakijoita eli vaikea päästä sisään. Erikoisiakin pääainevaihtoehtoja. (Nainen, 3 vk.) Siellä on psygaa (Mies, 3 vk.) Huippuyliopisto ihan kansainvälisellä tasolla, opiskelijoille mahdollisuuksia vaikka mihin vapaa-ajan toimintaan (Nainen, 3 vk.) Hyvä opiskelupaikka, mutta vuokrahinnat ovat pääkaupunkiseudulla korkeat. (Mies, 3 vk.) ympärikaupunkia olevat tiedekunnat, vaikea saada asuntoa, suuri oppiainetarjonta (Nainen, 3 vk.) lääketiede (Nainen, vk.) Helsingin yliopistossa olisi mukava opiskella laajan tarjonnan takia. En tosin ole varma onko siellä vapaa sivuaineoikeudet tai kuinka helposti niitä voisi saada. Siellä on myös todella aktiviista opiskelijakuntatoimintaa. ja vaikea päästä. (Nainen, 3 vk.) Hyvätasoinen opetus, vaikea päästä sisään (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) Paras, valtsikka, oikis, lääkis, kasvatustieteellinen, humanistinen (Nainen, 3 vk.) Mitä vaan (Nainen, 3 vk.) Paljon hakijoita, vaikea päästä (Nainen, 2 vk.) kansainvälisesti melko arvostettu, tarjoaa aineita laidasta laitaan, lääkis, tieteitä, kieliä.. (Nainen, 3 vk.) selvästi vaikeampi päästä sisään, mahdollisuus (Nainen, vk.) Hyvin suppea. Olen törmännyt tähän ainoastaan etsiessäni Internetistä sopivaa alaa itselleni. (Nainen, vk.) Tämä on niin laaja ja monipuolinen, että vaikea sanoa yhtä mielikuvaa. (Nainen, 3 vk.) se tutuin yliopisto, äiti opettaa siellä ja paljon ystäviä opiskelee siellä. Hieno yliopisto, jossa todellakin haluaisin opiskella! (Nainen, 3 vk.) Sivistynyt, kaupunkilaismainen, kansainvälinen (Nainen, 2 vk.) suuri, monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia, hyvät yhteydet ulkomaille, paljon oheistoimintaa (Nainen, 3 vk.) Tiedän sen, että Helsingissä on Suomen ainoa mahdollisuus lukea eläinlääketiedettä (Nainen, vk.) Tänne haluan. Piste. (Mies, 2 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia jos jään suomeen niin oma jatko paikka (Nainen, vk.) tasokas (Mies, 2 vk.) siellä voi opiskella melkein mitä vain ja opetus erittäin tasokasta (Nainen, 3 vk.) Perus yliopisto. (Mies, vk.) nörtti (Mies, 3 vk.) lähellä, mutta vaikea päästä (Mies, 3 vk.) Suuri, suosittu. (Nainen, 3 vk.) erittäin suosittu paikka (Nainen, 2 vk.) laaja yliopisto (Nainen, 2 vk.) vaikea päästä (Mies, 3 vk.) Rikkaiden opiskelijoiden paikka: Muilla ei varaa asua kaupungissa. Hyvälaatuinen. (Nainen, 2 vk.) ainakin lääketieteen osalta ei ole niin käytännönläheinen mitä muut lääkikset (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteet, valtiotieteet, oikeustieteet, iso yliopisto (Mies, vk.) Samantyylinen kuin tampereen yliopisto (Nainen, 3 vk.) Suomen suurin (Nainen, 2 vk.) Suomen isoin yliopisto, josta löytyy lähes kaikki alat (Mies, vk.) Tilastotiede. (Mies, 3 vk.) siellä opiskellaan lääkäriksi (Nainen, vk.) Yliopisto, jossa monia eri tiedekuntia. Ainoa yliopisto, missä voi opiskella eläinlääkäriksi. (Nainen, 3 vk.) Tiedän vain nimeltä. (Nainen, vk.) Liian kaukana, muuten hyvä. (Nainen, 2 vk.) Aika arvostettu. (Nainen, vk.) sekava, paljon kaikkea (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä, sivistynyt mesta (Nainen, 2 vk.) En tiiä (Mies, vk.) Tasokas (Nainen, 3 vk.) Suurin ja mahtavin' kuullemma...mene ja tiedä.. (Mies, 3 vk.) haluttu paikka (Mies, vk.) tosi vaikee päästä (Nainen, 3 vk.) stadilainen, vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) inhottavan suuri (Mies, 3 vk.) Monipuolinen tarjonta, paljon väkeä pääkaupunkiseun malliin (Nainen, 3 vk.)

27 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Vaasan yliopisto Vaasan yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Helpompi päästä sisään. (Nainen, 2 vk.) Vaikuttaa ihan hyvältä paikalta opiskella. (Nainen, 3 vk.) Täällä on viestinnän, nykysuomen ja englannin linja. (Nainen, 3 vk.) mahdollisuus opiskella lakitiedettä, hyvä maine (Mies, 2 vk.) Tällä hetkellä haluaisin eniten tänne, sillä mitä netistä olen selvittänyt vaikuttaa todella hyvältä opiskelupaikalta. (Nainen, vk.) vaihtoehto (Mies, 3 vk.) Helsingin oikiksella täälläkin toimipiste, minne jokavuosi pieni määrä opiskelijoita (Nainen, 3 vk.) Ihan kelpo yliopisto, ei yllä kuitenkaan pääkaupunkiseudun tasoon. (Mies, 3 vk.) Rannikolla oleva (Nainen, vk.) hyvä hyvä (Nainen, 2 vk.) Toinen kauniissa kaupungissa sijaitseva yliopisto. Kauppatieteitä voi opiskella mm. täällä. (Nainen, 3 vk.) Tämäkin olisi vaihtoehto (Nainen, vk.) Keskivaikeaa päästä... (Nainen, 3 vk.) Kansainvälinen (Nainen, 3 vk.) Pieni Yliopisto, joka kuitenkin tarjoaa mm. kesätöitä. (Mies, 3 vk.) Jos osaisin Ruotsia, menisin (Mies, 2 vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) Kiinnostavia aloja (Nainen, 3 vk.) rantakaupunki, mukava alue. (Mies, 3 vk.) Hallintotieteet,kauppatieteet,kielet ja viestintä, tekniikka (Nainen, 2 vk.) Ainakin ruotsia voi lukea... (Nainen, 2 vk.) Oikeustieteellinen tiedekunta, mielenkiintoinen vaihtoehto. (Nainen, vk.) Pieni (Nainen, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia Mieleeni tulee hieman sisäänpäin kääntynyttä. Lähinnä rinnastan Vaasassa asuviin tuttuihin ja mitä heiltä olen kuullut. (Nainen, 3 vk.) Turhan kaukana (Mies, 2 vk.) En oikeastaan tiedä tästä yliopistosta paljoa mitään. olen vain kuullut siitä puhuttavan, mutta en sitäkään paljoa. Varmaan ihan perus yliopisto (kuten esimerkiksi Turku). (Nainen, 3 vk.) Ruotsinkielistä opetusta (Nainen, 3 vk.) Hienolla sijainnilla. Mukava paikka (Mies, 3 vk.) Voisi olla yksi hakuvaihtoehdoistani, jos saisin päätettyä, haenko johonkin toiseenkin paikkaan! (Nainen, 3 vk.) Positiivinen (Mies, 2 vk.) Vaasassa (Nainen, vk.) pieni paikka, mutta kiinnostava mahdollisuus hakea samalla suomen kieltä, englantia ja viestintää opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) mm. ruotsin kielikylpy (Nainen, 3 vk.) suosittu (Nainen, 3 vk.) Kaukana (Mies, 3 vk.) surkein teknillinen ala (Nainen, 3 vk.) Pienehkö yliopisto, aika vähän ollut esillä. (Nainen, 3 vk.) Niille, jotka eivät muualle pääse. (Mies, 2 vk.) tiedän vain paikan (Nainen, vk.) Aika huono (Mies, 2 vk.) Voi opiskella samoja aineita kuin Helsingissä, helpompi päästä opiskelemaan (Nainen, 3 vk.) klöhn.jlkj (Nainen, vk.) Vaasa ei innosta. (Mies, 3 vk.) Liian lännessä. (Nainen, 3 vk.) (kaukana) (Nainen, vk.) Valtiotieteitä (Mies, vk.) Oikeustieteellinen kuuluu jotenkin mystisesti Helsingin yliopistoon. Kiva paikka opiskella kuulemma. (Nainen, 2 vk.) Täällä voi opiskella paljon kieliä (Nainen, 3 vk.) Kauppatieteitä (Nainen, 2 vk.) Kivoja koulutusohjelmayhdistelmiä. (Nainen, 2 vk.) Ruottalaisia (Mies, 3 vk.) sijaitsee Vaasassa (Nainen, 2 vk.)

28 Vertailuoppilaitoksiin liitetyt mielikuvat: Aalto-yliopisto Aalto-yliopistosta kiinnostuneiden lukiolaisten mielikuvia Sisäänpääseminen vaikeaa. (Nainen, 2 vk.) Arvostettu (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään. (Nainen, 2 vk.) Hyvä paikka opiskella (Nainen, 3 vk.) Imagollaan houkutteleva, elitistinen ja vaativa (Mies, 2 vk.) Viisaita muttei älykkäitä opettajia (Mies, 2 vk.) kauppatieteitä, arkkitehtuuria, taidetta (Nainen, 3 vk.) Hyvä ja moderni yliopisto. (Mies, vk.) Joku 'tosi sivistynyt ja hieno' yliopisto, tuntuu mahdottomalta päästä sisään. (Nainen, 3 vk.) Taide jee (Nainen, vk.) Vaikea päästä. (Nainen, 2 vk.) Taide (Nainen, 3 vk.) tarjoaa monenlaisia opiskelu mahdollisuuksia (Mies, 3 vk.) taiteellinen koulu (Nainen, 3 vk.) Mukava oppimisympäristö! Hyvät opettajat ja mielenkiintoisia linjoja. Haen ehdottomasti (Nainen, 3 vk.) Teknillisiä aloja, uusi (Nainen, 3 vk.) Sinne on Tosi vaikea päästä. (Nainen, 2 vk.) Taiteellisia ihmisiä (Nainen, vk.) Jeee graafinen suunnittelu (Nainen, 3 vk.) hyvin todennäköinen opiskelupaikka minulle, ja tämä onkin hyvämaineinen yliopisto (Nainen, 2 vk.) hienosteleva, kovat sisäänpääsyvaatimukset, kansainvälistäporukkaa ja suuret opiskelumahdollisuudet (Nainen, 3 vk.) hyvä laatunen, tosi tunnettu (Nainen, vk.) Parin yliopiston yhdistymä (Mies, vk.) Taiteellisia opiskelijoita, kansainvälinen (Nainen, 2 vk.) Aalto-yliopistosta dominoiva kuva on TKK:n puolelta iloisesti rellestävistä mutta samalla kovasti opiskelevista teekkareista. Oikein hyvä kuva sekä opiskelujen että yleisen hengen takia, 3/5 perheenjäsenestäni käynyt ko. yliopiston. (Nainen, 2 vk.) helsinki (Nainen, 3 vk.) Suomen arvostetuin yliopisto. Tosi kaunis nimi. (Mies, 2 vk.) Erilaisia taideammatteja, myös tekniikan aloja. (Nainen, vk.) Hieno paikka, paljon hyviä koulutusohjelmia. (Mies, 3 vk.) Muiden lukiolaisten mielikuvia taide-, teknologia- ja kauppatieteet (Nainen, 3 vk.) Tasokas yliopisto, johon sisään pääseminen on vaikeaa (Nainen, 3 vk.) Serkkuni opiskelee täällä. Olen kuullut häneltä tarinoita. Itse en Helsinkiin lähtisi. (Nainen, 3 vk.) tekniikkaa (Nainen, 2 vk.) vaikea päästä (Nainen, 3 vk.) Mielenkiintoinen vaihtoehto aloista kiinnostuneelle (Nainen, 3 vk.) Snobien yliopisto (Mies, 2 vk.) Suuri, yhtenäinen ja monipuolinen yliopisto. (Nainen, 3 vk.) Vaikea päästä sisään, pakko olla tosi tosi tosi taitava (Nainen, 2 vk.) Jotain kuvataidetta yms (Mies, 3 vk.) Paikka hyvin älykkäille ja kilpailukykyisille. (Nainen, 2 vk.) arkkitehtuuria, opiskelua taiteellisemmasta näkökulmasta (Nainen, 3 vk.) Suhteellisen uusi yliopisto, tosin sen muodostaneet korkeakoulut olleet olemassa jo kauan. Suomen parhaita yliopistoja omilla aloillaan. ADS (Aalto Debating Society) (Mies, vk.) Uusi ja mahdollisuuksia täynnä oleva. (Nainen, vk.) mm graafikko (Nainen, 2 vk.) Painotetaan aika paljon eri tieteen aloja. (Nainen, vk.) Todella taitavien ja nerojen koulu (Nainen, 2 vk.) Taideteollinen (Nainen, 2 vk.) kovatasoinen (Nainen, 2 vk.) Uusi yliopisto, mutta en kyllä tiedä sen tarkemmin. (Nainen, 2 vk.) hyvä mielikuva (Nainen, vk.) Aika asiallinen mesta? (Nainen, 3 vk.) Ei minusta edes ole oikea yliopisto, tarjonnassa epäkiinnostavia aloja (Nainen, 3 vk.) Siellä väsäillään jotain ja piirretään rakennuksia. (Nainen, 3 vk.) 3 alaa (Nainen, 2 vk.) Uudehko koulu Helsingissä. Vaikea päästä. Suppeasti tiedekuntia tarjolla. (Nainen, 3 vk.) Moderni, tasokas, ammattimainen, vakavahko. (Nainen, 3 vk.) Uusi, korkea profiili (Nainen, 3 vk.) uudempi yliopisto kuin helsingin yliopisto (Nainen, vk.) melko uusi, kauppatieteet, taideteollinen, luonnontieteet (Nainen, vk.) Tiedän aikalailla vain nimeltä. Edellisessä kysymyksessä kävi ilmi, että sisältää vain aloja, jotka eivät oikein kiinnosta. (Mies, 2 vk.)

29 OSA 4: Taulukkoraportit kilpailijavertailulla

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---- ---- Pää- Sivu- Muulla Pää- Sivu- Muulla Miehet toimisesti toimisesti tavoin Naiset toimisesti

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) Enintään 1-3 Vähintään 3 kertaa/kk kertaa/vko 4 kertaa/vko ---- 1. vuosi 415 19.8 54.2 26.0

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen n LUMA-keskus Abi-päivät, Opotupa Tellus Arena Stage 8-9.11.2016 Ainevalintoja ylioppilaskirjoituksissa YLIOPPILAAT 2015 Yhteensä 30618 ylioppilasta 2015.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN 2016-17 18.04.2016 PÄÄTÖS. Myöntöperuste 230 / vaihtokk. Muutos 15/16-16/17 ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 299 1 621 372 830 358 340 14 490 29604 Helsingin yliopisto 407 2 421 556 830 579 600-22

Lisätiedot

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011

Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmat. Sujuva-hankkeen alkukysely lukiolaisille, kyselyn tulokset

Pohjois-Suomen lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmat. Sujuva-hankkeen alkukysely lukiolaisille, kyselyn tulokset Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Pohjois-Suomen lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmat. Sujuva-hankkeen alkukysely lukiolaisille, kyselyn tulokset Aleksandra Oikarinen, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintovaihtoehtoja Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto, YO-pohjainen koulutus nuorisokoulutus aikuiskoulutus oppisopimus Valintakriteerit AMK ja yliopisto YO-todistusvalinta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot