KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN"

Transkriptio

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-SH1000 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 8 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 8 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 8 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 8. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET A [EX]

2 NEDERLANDS Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product! Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal benutten. BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel. 3. VOORZICHTIG: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal. 4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL AANGEBRACHT. Waarschuwing: Het apparaat terugstellen Voorkom ongelukken en kijk derhalve beslist goed recht-vooruit wanneer u de receiver tijdens het autorijden moet bedienen. Let op met het instellen van het volume: Discs produceren in vergelijking met andere bronnen weinig ruis. Verlaag het volume alvorens een disc af te spelen, zodat beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau wordt voorkomen. De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist. Geforceerd verwijderen van een disc Indien een SD-kaart is geplaatst, moet u deze SD-kaart eerst uitwerpen (zie bladzijde 14). 1 Opmerking: Het displayvenster van deze receiver is met nauwkeurig-luisterende onderdelen gefabriceerd, maar heeft echter een klein aantal ineffectieve beeldpunten. Dit is onvermijdelijk en duidt niet op een defect. 2 2 Voor de veiligheid is een genummerde identificatiekaart bij het apparaat geleverd. Het identificatienummer is tevens op de behuizing van het apparaat gedrukt. Bewaar de kaart op een veilige plaats. Deze kaart is belangrijk voor identificaatie indien het apparaat is gestolen. Stel de receiver terug indien dit niet werkt. Wees voorzichtig en zorg dat de disc niet valt bij het verwijderen.

3 Meer over deze gebruiksaanwijzing De bediening met de toetsen worden voornamelijk met de afbeeldingen in de volgende tabel uitgelegd. Bepaalde gerelateerde tips en opmerkingen worden bij Meer over deze receiver (zie bladzijden 34 38) beschreven. Druk kort. Druk herhaaldelijk. Druk op een van deze. Druk op A en vervolgens op B. Houd ingedrukt totdat de gewenste functie is geactiveerd. Houd beide toetsen tegelijkertijd ingedrukt. De volgende markeringen worden gebruikt en verwijzen naar... : Bediening voor de ingebouwde CD-speler. : Bediening voor de CD-wisselaar. : Bediening van de SD-speler. : Bediening voor extern USB-geheugen. Denk aan de veiligheid... Zet het volume onder het rijden niet te hard. Dit is gevaarlijk, omdat u de geluiden buiten de auto niet meer hoort. Zet de auto stil voordat u ingewikkelde handelingen met het apparaat gaat verrichten. Temperatuur binnen de auto... Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer normaal waarden heet bereikt. INHOUD Bedieningspaneel... 5 Afstandsbediening RM-RK Starten... 7 Basisbediening... 7 Bediening van de radio... 8 Bediening voor FM RDS Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma Bediening voor disc/sd-kaart/ USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Afspelen van discs in de CD-wisselaar Weergave van een SD-kaart Weergave van USB-geheugen Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) Gebruik van de equalizer EQ Activeren van crossover-netwerk Instellen van de geluidsfuncties SEL Algemene instellingen PSM Invoeren van een titel Bediening voor ipod /D.speler Bediening voor de DAB-tuner Bediening voor andere externe componenten Onderhoud Meer over deze receiver Oplossen van problemen Technische gegevens NEDERLANDS 3

4 NEDERLANDS Verwijderen/bevestigen van het bedieningspaneel Verwijderen... Oproepen van de diverse menu s Het hoofdmenu is onderverdeeld in zeven menu s (MODE, PSM, SEL, TITLE, BBE, EQ, DSP). Het menuscherm verdwijnt indien u gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening uitvoert. 1 2 Kies het gewenste menu. Bevestigen... Indicator voor tijd aftellen 3 Roep het gekozen menu op. 1 2 Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel Druk herhaaldelijk op BACK om terug te gaan naar het voorgaande scherm of het MENU scherm te verlaten. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. Druk op MENU om terug naar het MENU scherm te gaan. Met gebruik van de afstandsbediening Let op: 4

5 Veranderen van display-informatie en patronen Bijv.: Indien tuner als bron is gekozen Bronbedieningsdisplay Tekstinformatie op het display voor FM RDS-zenders en DAB-services Kloktijddisplay NEDERLANDS Groot grafisch display (volledig displayformaat) Klein grafisch display Bedieningspaneel Namen van onderdelen 1 BAND toets 2 SOURCE toets 3 Regelschijf POWER/ATT (demping)/enter toets 4 MENU toets 5 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen 6 Displayvenster 7 DISP (display) toets 8 USB (Universal Serial Bus) ingangsaansluiting 9 T/P (verkeersinformatie/programmatype) toets p 0 (uitwerp) / (hoek) toets q 4 / toetsen w Afstandsbedieningssensor Stel de afstandsbedieningssensor NIET aan schel licht bloot (directe zonlicht of lamplicht). e BACK toets r Terugsteltoets t (bedieningspaneel ontgrendel) toets 5

6 NEDERLANDS Afstandsbediening RM-RK300 Plaatsen van de lithium-knoopbatterij (CR2025) Let op: Gebruikke batterijen: Richt de afstandsbediening direct naar de afstandsbedieningssensor op het toestel. Zorg dat er geen voorwerpen het signaalpad blokkeren. Waarschuwing: Plaats geen andere batterij dan een CR2025 of gelijkwaardige batterij; een verkeerde batterij kan namelijk ontploffen. Voorkom ongelukken en bewaar de batterij derhalve buiten het bereik van kleine kinderen. Voorkom dat de batterij oververhit, barst of een brand veroorzaakt: Laad niet op, sluit niet kort, demonteer niet en verwarm de batterij niet en gooi niet in een vuur. Bewaar de batterij niet met andere metalen materialen. Steek niet met een tangetje of dergelijk gereedschap in de batterij. Wikkel de batterij met band om en isoleer goed alvorens weg te gooien of langdurig op te slaan. De receiver heeft een functie voor bediening met de stuurafstandsbediening. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Belangrijke onderdelen en functies 1 (standby/aan/demping) toets Druk kort voor het inschakelen van de stroom of het dempen van het geluid wanneer de stroom reeds is ingeschakeld. Houd ingedrukt voor het uitschakelen van de stroom. 6

7 2 SOURCE toets Voor het kiezen van de bron. 3 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen Voor DAB: Veranderen van service. Voor MP3/WMA/SD/USB: Voor het veranderen van map. Tijdens weergave van een Apple ipod of een JVC D.speler: Gebruik voor het pauzeren/stoppen of hervatten van de weergave. Roep het hoofdmenu met 5 op. (5/ /4/ werken nu als menukeuzetoetsen.)* 4 VOL (volume) + / toetsen Voor het instellen van het volume. 5 Cijfertoetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het kiezen van voorkeurzenders (of services), of houd ingedrukt voor het vastleggen van een zender (of een service). Voor CD/CD-tekst: Voor het kiezen van fragmenten. Voor MP3/WMA/SD/USB:Voor het kiezen van mappen. Voor de CD-wisselaar: Voor het kiezen van discs. 6 ANGLE toets Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel. 7 BAND toets Voor het kiezen van de golfband. 8 4 / toetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het opzoeken van zenders (of ensembles), of houd ingedrukt voor het veranderen van frequentie. Voor een CD/CD-tekst/MP3/WMA/ SD/USB: Druk voor het veranderen van fragment, of houd ingedrukt voor versnelde weergave in voor- en achterwaartse richting van een fragment. Tijdens weergave van een ipod of een D.speler (tijdens de menukeuzefunctie): Druk kort voor het kiezen van een onderdeel. (Druk vervolgens op om de keuze te bevestigen.) Houd ingedrukt om tegelijkertijd 10 onderdelen te verspringen. Starten Activeren of annuleren van het crossovernetwerk (zie bladzijde 21) alvorens de stroom in te schakelen. Basisbediening ~ Inschakelen van de stroom. Ÿ! FM/AM = DAB* = CD* = SD* = USB* = CD-CH*/iPod*/D. player* (of EXT-IN) = LINE-IN = (terug naar het begin) * U kunt deze bronnen niet kiezen indien ze niet gereed staan of niet zijn aangesloten. Voor FM/AM-tuner Voor DAB-tuner Instellen van het volume. NEDERLANDS * 5 : Terugkeren naar het voorgaande menu. : Bevestigen van de Stel het geluid naar wens in. (Zie bladzijden 18 22). Vervolg op de volgende bladzijde 7

8 NEDERLANDS Snel dempen van het volume (ATT) Druk nogmaals om het geluid weer te herstellen. Uitschakelen van de stroom Bediening van de radio ~ Ÿ Basisinstellingen Zie tevens Algemene instellingen PSM op bladzijden Roep het PSM menu op (zie bladzijde 4). 2 1 Annuleren van de displaydemonstratie Kies Demo en vervolgens Off. 2 Instellen van de klok Kies Clock H (uur), en stel vervolgens het uur in. Kies Clock M (minuut), en stel vervolgens de minuten in. Kies 24H/12H en vervolgens 24Hours of 12Hours. 3 Voltooi de procedure. Controleren van de huidige tijd wanneer de stroom is uitgeschakeld! Zoek een zender. De gekozen golfband verschijnt. Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Voor het eerder stoppen, drukt u nogmaals op dezelfde toets. Handmatig op een zender afstemmen In stap! hierboven Kies de gewenste zenderfrequentie. Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4)

9 4 De MO indicator licht op. De ontvangst is beter, maar het stereo-effect gaat verloren. Om weer het stereo-effect te activeren, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u Off in stap 3. De MO indicator dooft. Alleen afstemmen op FM-zenders met sterke signalen LO (local)/dx (Distance-Extreme) 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Vastleggen van zenders in het geheugen U kunt zes zenders voor iedere golfband vastleggen. Automatisch vastleggen van FMzenders SSM (achtereenvolgend vastleggen van sterke zenders) 1 Kies de FM-golfband (FM1 FM3) waarvan u een zender wilt vastleggen. NEDERLANDS Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4) De DX indicator dooft en de LO indicator licht op. Er worden nu uitsluitend zenders met sterke signalen opgezocht. Om weer op alle ontvangbare zenders af te stemmen, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u DX in stap 3. De LO indicator dooft en de DX indicator licht op. Lokale FM-zenders met sterke signalen worden opgezocht en automatisch voor de FM-golfband vastgelegd. Handmatig vastleggen Bijv.: Vastleggen van FM-zender op 92,5 MHz onder voorkeurnummer 4 van de FM1-golfband Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Indien u 5/ ingedrukt houdt, verschijnt de voorkeurzenderlijst (ga naar stap 6). Vervolg op de volgende bladzijde 9

10 NEDERLANDS Kies een voorkeurnummer. Luisteren naar een voorkeurzender 1 2 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 3 U kunt naar de lijsten van andere FMgolfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. 7 Leg de zender vast. 4 5 Kies een voorkeurnummer. Met gebruik van de afstandsbediening Na het afstemmen op de vast te leggen zender... U kunt naar de lijsten van andere FM-golfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. Met gebruik van de afstandsbediening Kies het voorkeurnummer direct. 10

11 Bediening voor FM RDS Ÿ Kies een PTY-code. Wat u met RDS kunt doen Met RDS (Radio Data System) kunnen FM-zenders behalve de normale programmasignalen, extra signalen uitsturen. Met RDS-data kan de receiver het volgende uitvoeren: Programmatype (PTY) zoeken (zie het volgende) Standbyontvangst van TA (Verkeersinformatie) en PTY (Programmatype) (zie bladzijden 12 en 24) Automatisch volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen (zie bladzijde 13) Programmazoeken (zie bladzijde 13) Ontvangst van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) (zie bladzijde 13) Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma U kunt uw favoriete programma opzoeken dat op dat moment wordt uitgezonden door eenvoudigweg de PTY-code te kiezen die met dat programma overeenkomt. PTY-codes NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie), SPORT (sport), EDUCATE (educatief), DRAMA, CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd), POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS (klassiek), OTHER M (overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE (financieën), CHILDREN (kinderen), SOCIAL (sociaal), RELIGION (religie), PHONE IN (binnenkomende telefoongesprekken), TRAVEL (reizen), LEISURE (recreatie), JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY (country-muziek), NATION M (nationale muziek), OLDIES (gouwe ouwe), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT U kunt een van de PTY-codes (met inbegrip van de zes, naar wens vastgelegde voorkeurcodes, zie hiervoor het volgende gedeelte) kiezen.! Het zoeken van uw favoriete programma start. Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd. Vastleggen van uw favoriete programmatypes U kunt uw favoriete PTY-codes in de PTY-voorkeurlijst vastleggen. 1 2 Kies een PTY-code. 3 Roep de voorkeurlijst op. NEDERLANDS ~ 4 Kies een voorkeurnummer. De PTY-voorkeurlijst verschijnt. 1 Pop M 4 Classics 2 Rock M 5 Affairs 3 Easy M 6 Varied Vervolg op de volgende bladzijde 11

12 NEDERLANDS 5 Leg de instelling vast. 6 Vastleggen van andere PTY-codes onder andere voorkeurnummers. 7 Voltooi de procedure. Herhaal stappen 2 t/m 5. Annuleren van TA-standbyontvangst De TP indicator dooft. PTY-standbyontvangst Met PTY-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar uw favoriete PTY-programma. Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service. 12 Gebruik van standbyontvangst TA-standbyontvangst Met TA-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar verkeersinformatie (TA). Het volume verandert naar het hiervoor ingestelde TA-volumeniveau indien het huidige volumeniveau lager dan het hiervoor ingestelde niveau is (zie bladzijde 24). Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service die verkeersinformatie uitzendt. Activeren van TA-standbyontvangst De TP (verkeersinformatie) indicator licht op of knippert. Indien de TP indicator is opgelicht, is TAstandbyontvangst geactiveerd. Indien de TP indicator knippert, is TAstandbyontvangst nog niet geactiveerd. (Dit is het geval indien u naar een FM-zender luistert die de voor TA-standbyontvangst vereiste RDS-signalen niet levert.) Voor het activeren van TAstandbyontvangst, moet u op een andere zender (of DAB-service) afstemmen die wel de vereiste signalen levert. De TP indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het kiezen van uw favoriete PTY-code voor PTY-standbyontvangst, zie bladzijde 24. De PTY indicator licht op of knippert. Activeren van PTY-standbyontvangst 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een van de PTY-codes. 4 Voltooi de procedure. De PTY indicator licht op of knippert. Indien de PTY indicator is opgelicht, is PTY-standbyontvangst geactiveerd. Indien de PTY indicator knippert, is PTYstandbyontvangst nog niet geactiveerd. Voor het activeren van PTYstandbyontvangst, moet u op een andere zender afstemmen die deze signalen wel levert. De PTY indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het annuleren van PTYstandbyontvangst, kiest u Off in stap 3. De PTY indicator dooft.

13 Volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen Indien u in een gebied rijdt waar de FMontvangst niet sterk genoeg is, zal de receiver automatisch op een andere FM RDS-zender van hetzelfde netwerk afstemmen, die mogelijk hetzelfde programma maar met sterkere signalen uitzendt (zie de afbeelding hieronder). Programma A wordt op verschillende frequenties uitgezonden (01 05) Gebruik van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) Wat is RDS-radiotekst? RDS-radiotekst is een onderdeel van het RDS-datasignaal waarmee diverse tekstinformatie (bijv. programma-informatie, telefoonnummers, en webadressen, informatie over artiesten/titels en nieuwsoverzichten) kan worden verstuurd. Radiotekst is een onderdeel van de RDS-uitzending. Eén mededeling kan maximaal 64 tekens hebben. NEDERLANDS Ontvangst van netwerk-volgen is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd. Voor het veranderen van ontvangst van netwerk-volgen, zie AF-Reg op bladzijde 24. Automatisch kiezen van zenders - Programmazoeken Normaliter wordt door een druk op een van de cijfertoetsen op de overeenkomende voorkeurzender afgestemd. Indien de signalen van een vastgelegde FM RDS-zenders echter niet sterk genoegd zijn, gebruikt dit toestel de AF-data voor het afstemmen op een andere frequentie waarop hetzelfde programma als van de oorspronkelijke voorkeurzender wordt uitgezonden. Het duurt even eer met gebruik van programmazoeken op een andere zender is afgestemd. Zie tevens bladzijde 24. De mededelingenservice is een extra service en niet alle zenders leveren deze service. Nadat u op een zender heeft afgestemd die de mededelingenservice levert, wordt deze service automatisch ontvangen. Tonen van RDS-radiotekst (RT) informatie Tijdens het luisteren naar een zender die RT levert... Het radiotekstscherm verschijnt op het display. Het radiotekstscherm verdwijnt tijdelijk wanneer u de receiver bedient. Het laden van data duurt even. Tijdens het laden verschijnen Loading en een laadaanduiding. Het percentage van het laden van data wordt bij benadering met de aanduidingen aangegeven. Indien er geen tekstmededeling beschikbaar is, zal het bronbedieningsscherm in plaats van het tekstscherm verschijnen. Het tekstscherm zal dan echter later automatisch weer verschijnen zodra er een tekstmededeling is. 13

14 NEDERLANDS Bediening voor disc/ SD-kaart/USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Alle fragmenten worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt. Weergave van een SD-kaart Schakel de stroom uit alvorens het bedieningspaneel te verwijderen. ~ Ÿ SD-laadgleuf Stoppen van de weergave en uitwerpen van de disc Note: U kunt de disc niet uitwerpen indien er USBgeheugen is bevestigd. Please Eject USB knippert op het display. Verwijder in dat geval het USB-geheugen en druk vervolgens nogmaals op de 0 / toets. SD-kaart Afspelen van discs in de CD-wisselaar Alle discs in het magazijn worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het magazijn uitwerpt. Druk de SD-kaart verder in de laadgleuf totdat u een klik hoort. Voor het uitwerpen van de SD-kaart, drukt u nogmaals op de SD-kaart. Druk de SD-kaart voorzichtig in de gleuf (laat niet te snel los); de SD-kaart wordt anders weer uit het toestel geworpen. * U kunt de CD-wisselaar niet kiezen indien u de externe ingangsinstelling op Ext In heeft gesteld (zie bladzijde 25). 14

15 ! Bevestigen van het bedieningspaneel. Let op: Gebruik geen SD-kaart/USB-geheugen indien het een veilig besturen van het voertuig zou kunnen hinderen. Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data. NEDERLANDS Het bedieningspaneel keert naar de voorgaande stand terug. De weergave start automatisch indien er fragmenten zijn opgenomen. Weergave van USB-geheugen Dit toestel kan in USB-geheugen opgeslagen MP3/WMA-fragmenten afspelen. Alle fragmenten in het USB-geheugen worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het USB-geheugen verwijdert. ~ Ÿ USB-ingangsaansluiting USB-geheugen Trek het USB-geheugen recht uit het toestel om het te verwijderen. Indien een SD-kaart of USB-geheugen is geplaatst... De weergave wordt gestart vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. Indien u een andere SD-kaart of USBgeheugen bevestigt, zal de weergave vanaf het begin starten. Meer over MP3-fragmenten en WMAfragmenten MP3 en WMA fragmenten (de woorden bestand en fragment worden beiden gebruikt) zijn in mappen opgenomen. Meer over de CD-wisselaar Gebruik bij voorkeur de JVC MP3-compatibele CD-wisselaar met deze receiver. U kunt tevens een CD-wisselaar aansluiten die niet MP3-compatibel is. Met dergelijke toestellen kunt u echter geen MP3-discs afspelen. U kunt geen CH-X99, CH-X100 CD-wisselaar en CD-wisselaars uit de KD-MK serie met dit toestel gebruiken. U kunt geen WMA-disc met de CD-wisselaar afspelen. Op een CD-tekst opgenomen disctekstinformatie kan worden getoond indien een JVC CD-tekst compatibele CD-wisselaar is aangesloten. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Snel voor- of achterwaarts in het fragment Vervolg op de volgende bladzijde 15

16 NEDERLANDS Naar volgende of voorgaande fragmenten verspringen Naar volgende of voorgaande mappen gaan (alleen voor MP3/WMA/SD/USB) Voor MP3-fragmenten: Voor WMA-fragmenten: 4 Bevestig de keuze. De gekozen lijst verschijnt op het display. U kunt naar de andere lijsten gaan door de bedieningsschijf te draaien. 5 Kies een disc/map/bestand van de lijst. Huidige map Door de toetsen ingedrukt te houden, kunnen de disclijst ( ) en maplijst ( / / ) worden getoond. Zie het volgende gedeelte. Alleen voor MP3/WMA/SD/USB: Indien u de huidige disc/map kiest (op het scherm opgelicht), verschijnt de map-/ bestandslijst daarvan. 6 Start de weergave. Bijv.: Indien Folder in stap 3 is gekozen Andere belangrijke functies Kiezen van een disc/map/fragment uit de lijst Deze functie is niet beschikbaar voor een audio-cd of een CD-tekst met CD als bron gekozen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Met gebruik van de afstandsbediening Direct kiezen van disc ( ) Direct kiezen van een fragment van een audio-cd of CD-tekst Direct kiezen van een MP3/WMA-map ( / / ) Kiezen van nummer 1 6: 3 Kies een lijsttype. Kiezen van nummer 7 (1) 12 (6): 16 * 1 Alleen kiesbaar indien CD-CH als bron is gekozen. * 2 Verschijnt alleen voor MP3/WMA/SD/USB. Voor MP3/WMA-mappen: De mappen moeten een 2-cijferig nummer aan het begin van de naam hebben 01, 02, 03, enz.

17 Vergrendelen van een disc U kunt een disc in de lade vergrendelen zodat deze niet kan worden uitgeworpen. 1 2 Controleer dat No Eject? is gekozen... No Eject knippert en de disc kan niet worden uitgeworpen. Voor het annuleren van de vergrendeling, moet u eerst controleren dat Eject OK? is gekozen en vervolgens dezelfde procedure herhalen. Eject OK knippert op het display. Intro Weergave van de eerste 15 seconden van... Track : Alle fragmenten van de media die wordt afgespeeld. [ ] Folder* 1 : Eerste fragment van alle mappen van de media die wordt afgespeeld. [ ] Disc* 2 : Eerste fragment van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Herhalen Herhaalde weergave Track : Het huidige fragment. [ ] Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map. [ ] Disc* 2 : Alle fragmenten van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Willekeurig Willekeurige weergave NEDERLANDS Kiezen van de weergavefuncties U kunt tegelijkertijd slechts één van de volgende weergavefuncties kiezen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kies een van de weergavefuncties. 3 Kies een van de volgende onderdelen (zie de volgende tabel). Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map en vervolgens de fragmenten van de volgende map, enz. [ ] Disc : Alle fragmenten van de huidige disc. [ ] All* 3 : Alle fragmenten van de geplaatste discs/media. [ ] Off : Geannuleerd. * 1 Alleen tijdens weergave van media (MP3/ WMA/SD/USB). * 2 Alleen met CD-CH als bron gekozen. * 3 Alleen met CD-CH, SD of USB als bron gekozen. 4 Voltooi de procedure. 17

18 NEDERLANDS Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) U kunt een beter akoestisch geluidsveld, zoals bijvoorbeeld in een bioscoop of grote zaal, voor uw muziek krijgen. De DSP-functie wordt op Defeat gesteld indien het crossover-netwerk (zie bladzijde 21) wordt geactiveerd. DSP-functies Defeat (Er wordt geen akoestisch effect gebruikt), Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V.Cancel (Voice Cancel: de vokalen worden onderdrukt. Geschikt wanneer u zelf met de muziek wilt meezingen Karaoke.) Voor het maken van nauwkeurigere instellingen, zie het volgende gedeelte. Voor het annuleren van het akoestisch effect, kiest u Defeat in stap Ÿ. Nauwkeurige instellingingen voor de DSP-functies 1 Kies een DSP-functie. 2 Kies het aantal ingebouwde luidsprekers. Voor Defeat en V.Cancel, is het aantal luidsprekers op 4ch vastgesteld. ~ Roep het DSP menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een van de DSP-functies. 3 Kies uw luisterstoelpositie. Voltooien van de procedure Instellen van het effectniveau 4 Kies de in te stellen luidspreker. Ga naar stap!. Het effectniveau is niet instelbaar voor Defeat en V.Cancel.! Stel het effectniveau in. Voltooien van de procedure * Verschijnt alleen indien u 4ch in stap 2 heeft gekozen. 18

19 5 Kies de afstand tussen de gekozen luidspreker en de stoel. Nadat u de afstand eenmaal heeft ingesteld wordt deze voor iedere in stap 3 gekozen stoel (luisterpositie) vastgelegd. Deze vastgelegde instellingen worden de volgende keer dat u een betreffende stoel kiest automatisch weer opgeroepen. Veranderen van meeteenheid 3 Voltooi de procedure. Gebruik van de equalizer EQ U kunt de egalisatiepatronen naar wens instellen met gebruik van Graphic EQ of Parametric EQ. Stel de equalizer in overeenstemming met het reproduceerbare frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers in; de instellingen zijn anders namelijk mogelijk niet effectief. NEDERLANDS 6 Herhaal stappen 4 en 5 voor het instellen van de afstand van de andere luidsprekers. 7 Voltooi de procedure. Activeren van BBE Digital BBE Digital is een nieuwe digitale verwerkingsmethode voor het terugkrijgen van de helderheid en duidelijkheid van het oorspronkelijke live geluid van een opname, uitzendingen, enz. Wanneer een luidspreker geluid reproduceert, wordt een frequentieafhankelijke fase-verplaatsing gebruikt, waardoor geluiden met hoge frequenties later uw oren bereiken dan geluiden met lage frequenties. BBE Digital regelt de fase-verhouding tussen de lage, midden en hoge frequenties door een progressieve langere vertragingstijd voor de lage en midden frequenties toe te voegen zodat alle frequenties de luisteraar tegelijkertijd op de juiste tijd bereiken. Het geluid zal helderder en duidelijk worden gereproduceerd. 1 Roep het BBE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kiezen van het effectniveau. Kiezen van reeds vastgelegde geluidsfuncties Graphic EQ Geluidsfuncties Flat (Er wordt geen geluidsfunctie gebruikt), HardRock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een geluidsfunctie. 4 Voltooi de procedure. 19

20 NEDERLANDS Vastleggen van uw eigen geluidsfuncties 1 Kies een geluidsfunctie. 2 Kies een frequentieband. 3 Kies een band. Band1 : 20,0 Hz 1,2 khz Band2 : 80,0 Hz 5,0 khz Band3 : 315,0 Hz 20 khz 4 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen band in. 3 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen frequentieband in. 5 Kies de frequentie. 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen van de andere frequentiebanden. 5 6 Kies een van de gebruikersfuncties. Band 1/2/3 moeten op tenminste 5 stappen (frequenties) van elkaar worden ingesteld. (Alleen de kiesbare frequenties worden op het display getoond.) 6 Kies de bandbreedte (Q). 7 Leg de instellingen vast. Instellen van de parametrische EQ 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 Druk op BACK voor het instellen van de andere banden. Herhaal vervolgens stappen 3 t/m 6. 7 Voltooi de procedure. De instellingen worden na het maken in het geheugen vastgelegd. De vastgelegde instelling wordt opgeroepen wanneer u de volgende keer de parametrische EQ kiest. 20

21 Activeren van crossovernetwerk Door het crossover-netwerk te activeren, kunt u de frequentiebereiken van geluidssignalen voor verschillende luidsprekers instellen in overeenstemming met de karakteristieken van de luidsprekers. Let op het volgende indien u 3 luidsprekers in uw auto heeft geďnstalleerd: Alvorens het systeem in gebruik te nemen, moet u crossover-netwerk activeren en de juiste drempelfrequenties voor HPF/LPF (vooral voor HPF) vastleggen; de luidsprekers zouden anders kunnen worden beschadigd. Zie tevens de handleiding voor het installeren/aansluiten (afzonderlijk boekje) indien u een 3-weg luidsprekersysteem heeft. U kunt geen bediening uitvoeren voordat de volgende procedure is voltooid. Met de stroom uitgeschakeld... ~ Ÿ Voor het annuleren van Crossover, herhaalt u dezelfde procedure. Controleer dat X-Over Off OK? op het display wordt getoond. De indicator dooft. Instellen van de geluidsfuncties SEL U kunt de geluidskarakteristieken naar wens instellen. ~ Roep het SEL menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een in te stellen onderdeel. * Verschijnt alleen wanneer crossovernetwerk is geactiveerd (zie de linkerkolom). Na het kiezen van Fad/Bal, X-Over of S.woofer moet u op POWER/ATT/ ENTER drukken om het sub-menu op te roepen.! Stel het gekozen onderdeel in. (Zie het volgende gedeelte voor details). Druk op BACK om andere SEL instellingen te maken. Herhaal vervolgens stappen Ÿ en!. Voltooi de procedure. NEDERLANDS! Voor het annuleren van de procedure, houdt u POWER/ATT/ENTER even ingedrukt. De stroom wordt uitgeschakeld. Voltooi de procedure. De indicator licht op (in overeenstemming met de andere indicators). Instellen van de fader en balans Fad/Bal Fad (fader) Instellen van het balans tussen de voor- en achterluidsprekers. Bal (balans) Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidsprekers. 21

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G821 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER CD/SD-RECEIVER CD/SD-MOTTAGARE CD/SD RECEIVER CD/SD-VASTAANOTIN KD-SHX851 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SOURCE SUOMI PICT MENU Zie bladzijde 9 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER CD/SD-RECEIVER CD/SD-MOTTAGARE CD/SD RECEIVER CD/SD-VASTAANOTIN KD-SHX751 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SOURCE KD-SHX751 SUOMI PICT MENU Zie bladzijde 9 voor het annuleren

Lisätiedot

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0524-004A [EX]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0524-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-PDR61 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 4 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX]

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G541 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G731 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 4 för att avbryta

Lisätiedot

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX]

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-BT1 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G521 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G312/KD-G311 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 7 för

Lisätiedot

KD-R501/KD-R401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-R501/KD-R401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-R501/KD-R401 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för

Lisätiedot

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G343/KD-G342/KD-G341 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan

Lisätiedot

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G333/KD-G332/KD-G331 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan

Lisätiedot

KD-G322/KD-G321 KD-G322

KD-G322/KD-G321 KD-G322 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G322/KD-G321 KD-G322 NEDERLANDS SVENSKA DANSK KD-G321 SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G111 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 7 för att avbryta

Lisätiedot

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-860-705-32 (1) Portable MiniDisc Recorder Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohjeet Istruzioni per l'uso Manual de Instruções NL S FIN I P MZ-R5ST 1998 by Sony Corporation WAARSCHUWING Om brand

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR1 KLV-15SR1

LCD Colour TV KLV-17HR1 KLV-15SR1 4-09-57-3 () LCD Colour TV Gebruiksaanwijzing Voordat u de televisie gaat gebruiken, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal

Lisätiedot

AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP

AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 71 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47 ENN2854COW NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47 ENN2854COW NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 25 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 47 2 www.electrolux.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2.

Lisätiedot

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 21 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 40

ENN2854COW. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 21 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 40 ENN2854COW NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 21 DE Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation 40 2 www.electrolux.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2.

Lisätiedot

WR 2. Gebruiksaanwijzing

WR 2. Gebruiksaanwijzing WR 2 Gebruiksaanwijzing LT LV EE SL SK NL ES IT FR EN HU PL CZ TR GR FI NL NL WR 2 WR 2 Toesteloverzicht 1 LED kanaalkeuze 2 LED optische regelcontrole 3 LED vacuüm 4 Display 5 UP-toets 6 DOWN-toets 7

Lisätiedot

Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Istruzioni per l uso Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Istruzioni per l uso Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie FI Käyttöohje 19 Jääpakastin IT Istruzioni per l uso 36 Frigo-Congelatore NO Bruksanvisning 55 Kombiskap S92700CNM0 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3

Lisätiedot

SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4. NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45

SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4. NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45 SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Lisätiedot

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 185 NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 40 SV Bruksanvisning... 71 FI Käyttöohjeet...102 Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 31 SV Bruksanvisning... 57 FI Käyttöohjeet... 83 Rev. 00 / 11.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

CONTROL esystem. ecore 3kW. 3kW Main Controller voor esystem Gebruiksaanwijzing kW Main Controller til esystem Betjeningsvejledning...

CONTROL esystem. ecore 3kW. 3kW Main Controller voor esystem Gebruiksaanwijzing kW Main Controller til esystem Betjeningsvejledning... CONTROL esystem ecore 3kW NL DA SV NO FI 3kW Main Controller voor esystem Gebruiksaanwijzing................... 14 3kW Main Controller til esystem Betjeningsvejledning.................77 3kW Main Controller

Lisätiedot

HC451500EB. EURO Appliances - euappliances.info

HC451500EB. EURO Appliances - euappliances.info HC451500EB INDUCTIEWOK INDUCTION WOK GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL INDUKTIOWOKKI KÄYTTÖOHJE 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele

Lisätiedot

... NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 49

... NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 49 EHD8740FOK...... NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 49 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..................................................

Lisätiedot

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 8202382 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Eerste uitgave: juni 2003 Herdruk: Vervaardigd en gedrukt door: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Lisätiedot

EC2230AOW1... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30

EC2230AOW1... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30 EC2230AOW1...... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................

Lisätiedot

S53420CNX2 DA NL FI SV. Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52

S53420CNX2 DA NL FI SV. Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52 S53420CNX2 DA NL FI SV Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 38 SV Bruksanvisning... 67 FI Käyttöohjeet... 96 Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

MIKRO 200 MIKRO 200 R

MIKRO 200 MIKRO 200 R MIKRO 200 MIKRO 200 R NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 22 SV Bruksanvisning... 39 FI Käyttöohjeet... 56 Rev. 00 / 10.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 220 MIKRO 220R NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 28 SV Bruksanvisning... 46 FI Käyttöohjeet... 64 Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 20 FIN Käyttöohje 39 M60 Congratulations on your

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Geachte heer Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Geachte mevrouw Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Geachte heer, mevrouw Hyvä vastaanottaja,

Lisätiedot

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN NL - instructieboek EN - Instruction leaflet DE - Bedienungsanleitung FR - Livret d'instructions FI - Ohjelehtinen MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN MOBILE AIR CONDITIONER

Lisätiedot

hp photosmart 1215/1218 printer software installation

hp photosmart 1215/1218 printer software installation hp photosmart 1215/1218 printer software installation Windows 98 and 2000 (USB or Parallel Connection) Important: Do not use the Add Printer Wizard to install the printer software. ollow the steps below

Lisätiedot

ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33

ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33 ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BEDIENING... 5 4. DAGELIJKS

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING

Lisätiedot

COP LUM KA FINLANDIA :44 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP LUM KA FINLANDIA :44 Pagina 1. FordKa. Feel the difference COP LUM KA FINLANDIA 16-07-2008 16:44 Pagina 1 FordKa Omistajan Owner s handbook käsikirja Feel the difference K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr 001-025 Ford KA FIN 21-07-2008

Lisätiedot

gebruiksaanwijzing käyttöohje bruksanvisning benutzerinformation

gebruiksaanwijzing käyttöohje bruksanvisning benutzerinformation gebruiksaanwijzing käyttöohje bruksanvisning benutzerinformation Koelkast-Vriezer Jääkaappipakastin Kjøl-frys Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination ENB34000W1 2 electrolux Inhoud Electrolux. Thinking

Lisätiedot

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 45 SV Bruksanvisning... 80 FI Käyttöohjeet...116 Rev. 06 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Bruksanvisning

Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Bruksanvisning DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NL Gebruiksaanwijzing 18 Koel-vriescombinatie FI Käyttöohje 36 Jääpakastin SV Bruksanvisning 52 Kyl-frys S53420CNX2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet 80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitus Sähköiskujen

Lisätiedot

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 18 FIN Käyttöohje 33 M60 Congratulations on your new GRAM refrigerator

Lisätiedot

Solliciteren Referentie

Solliciteren Referentie - Aanhef Hyvä Herra, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Hyvä Rouva Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Hyvä Herra / Rouva Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

Lisätiedot

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Hyvä Herra, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Hyvä Rouva, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Hyvä vastaanottaja, Dear Sir / Madam, Formeel,

Lisätiedot

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Dear Sir / Madam, Hyvä vastaanottaja, Formeel,

Lisätiedot

MIKRO 120. Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 120. Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 120 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 19 SV Bruksanvisning... 32 FI Käyttöohjeet... 44 Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

Unison Digital BTE Guide

Unison Digital BTE Guide Unison Digital BTE Guide 1-1 1-19 Unison digitaalisen korvantauskuulokojeen opas Finnish 2-1 2-19 Unison Digitale BØ Guide Norwegian 3-1 3-19 Unison Digitale AHO gebruiksaanwijzing Dutch Sisällysluettelo

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 42 SV Bruksanvisning... 74 FI Käyttöohjeet...105 Rev. 01 / 06.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI EBA 280 EBA 280 S NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 46 SV Bruksanvisning... 84 FI Käyttöohjeet...121 2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

Liike-elämä Kirje. Kirje - Osoite

Liike-elämä Kirje. Kirje - Osoite - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

rugspuit reppuruisku Backpack 1809

rugspuit reppuruisku Backpack 1809 Instructieboekje / Ohjekirja rugspuit reppuruisku Backpack 1809 2 3 NL Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM rugspuit hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt! Om lang en probleemloos

Lisätiedot

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 30 SV Bruksanvisning... 51 FI Käyttöohjeet... 72 Rev. 02 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1401NLDASVFI A Fig.

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Suomi Haluaisin vuorata. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin huoneen kerrostaloasunnon yksiön omakotitalon paritalon rivitalon Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Kysyt, kuinka paljon

Lisätiedot

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Lisätiedot

MIKRO 120. Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 120. Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 120 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 37 FI Käyttöohjeet... 50 Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

MIKRO 200 MIKRO 200 R

MIKRO 200 MIKRO 200 R MIKRO 200 MIKRO 200 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 27 SV Bruksanvisning... 45 FI Käyttöohjeet... 63 Rev. 04 / 05.16 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... MIKRO 220 MIKRO 220R NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 29 SV Bruksanvisning... 48 FI Käyttöohjeet... 67 Rev. 02 / 12.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc.

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc. Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

KF / KF / KF / KF / KF / KF / KF / KFD / KFD / KFD 35-01

KF / KF / KF / KF / KF / KF / KF / KFD / KFD / KFD 35-01 KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KF 353-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 20 FIN Käyttöohje 39 M60 Congratulations

Lisätiedot

ROTIXA 50 S ROTIXA 50 RS

ROTIXA 50 S ROTIXA 50 RS ROTIXA 50 S ROTIXA 50 RS NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 33 SV Bruksanvisning... 55 FI Käyttöohjeet... 76 Rev. 04 / 07.14 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB4905NLDASVFI A Fig. 1

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

KS / KS / KS / KS / KS / KS / KSD / KSD / KSD 39-01

KS / KS / KS / KS / KS / KS / KSD / KSD / KSD 39-01 KS 290-01 / KS 360-01 / KS390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 18 FIN Käyttöohje 33 M60 Congratulations on your

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

Breeze Digital BTE Guide

Breeze Digital BTE Guide Breeze Digital BTE Guide 1-1 1-11 Breeze Digitaal AHO Gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-12 Breeze digitaalisen korvantauskojeen ohjeet Finnish 3-1 3-12 Breeze Digital ørehenger guide Norwegian Inhoudsopgave

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 05 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 05 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 47 SV Bruksanvisning... 83 FI Käyttöohjeet...119 Rev. 05 / 01.17 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 by JACUZZI MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 zorgvuldig bewaren installatie gebruik & onderhoud spara detta häfte installation drift & underhåll º Ï ÍÙÂ ÙÔ ÌÂ ÊÚÔÓÙ ËÁ Â ÙÔÔı ÙËÛË, Ú ÛË & Û ÓÙ ÚËÛË säilytä huolellisesti

Lisätiedot

Breeze Digital ITE Guide

Breeze Digital ITE Guide Breeze Digital ITE Guide 1-1 1-15 Breeze Digital IHO Gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-15 Breeze digital AIØ guide Norwegian 3-1 3-15 Breeze digitaalisen Finnish yksilöllisen kuulokojeen opas Inhoudsopgave

Lisätiedot

WARN WINCH LINE (Netherlands)

WARN WINCH LINE (Netherlands) Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FA: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48

SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48 SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48 2009 Warn Industries, Inc. WARN and the WARN logo are trademarks of Warn Industries, Inc. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FARA Vid genomläsning

Lisätiedot

EBA 21. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 22

EBA 21. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 22 EBA 21 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 22 SV Bruksanvisning... 39 FI Käyttöohjeet... 55 Rev. 00 / 12.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI Fig. 1 PROG >RCF< RPM t / min:s

Lisätiedot

EBA 21. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 27

EBA 21. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 27 EBA 21 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 27 SV Bruksanvisning... 45 FI Käyttöohjeet... 63 Rev. 01 / 03.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI Fig. 1 PROG >RCF< RPM t / min:s

Lisätiedot

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen In grote lijnen ben ik het eens met..., omdat... Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met..., omdat... Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Nhình

Lisätiedot

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì... In grote lijnen ben ik het eens met..., omdat... Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA ATLANTIC 500

Käyttöoppaasi. APRILIA ATLANTIC 500 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle APRILIA ATLANTIC 500. Löydät kysymyksiisi vastaukset APRILIA ATLANTIC 500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen. Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle. Een reservering doen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen. Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle. Een reservering doen - Bij de ingang Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle. Een reservering doen Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Om een tafel vragen Hyväksyttekö luottokortin? Vragen of je met een creditcard

Lisätiedot

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_. Een reservering doen A table for _[number of people]_, please. Om een tafel vragen Do you accept credit cards? Vragen

Lisätiedot

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat - Allmänt Mistä löydän lomakkeen varten? Fråga var du kan få ett formulär Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Fråga när ett dokument var utfärdat Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Fråga var ett dokument

Lisätiedot

You're reading an excerpt. Click here to read official HP IPAQ H5400 user guide http://yourpdfguides.com/dref/319425

You're reading an excerpt. Click here to read official HP IPAQ H5400 user guide http://yourpdfguides.com/dref/319425 You can read the recommendations in the, the technical guide or the installation guide for HP IPAQ H5400. You'll find the answers to all your questions on the HP IPAQ H5400 in the user manual (information,

Lisätiedot

Unison Digital In-The-Ear Guide

Unison Digital In-The-Ear Guide Unison Digital In-The-Ear Guide 1-1 1-19 Unison digitale IHO gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-19 Unison digitaalisen yksilöllisen kuulokojeen opas Finnish 3-1 3-19 Unison Digitale AIØ Guide Norwegian Inhoudsopgave

Lisätiedot

Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin

Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin NL - Instructieboekje EN - Instruction booklet FI - Ohjelehtinen Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin 2 NL Dank! Hartelijk dank dat u voor de EUROM Air Cleaner 5-in-1 gekozen hebt;

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kunt u me alstublieft helpen? Spreekt u Engels? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu

Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu 1 Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu Säädökset ja standardit Säädöksissä on yleisesti alettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Operating instructions Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing 1. Sarja Nro MG Suihkutuoli ilman selkänojaa

Käyttöohjeet Operating instructions Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing 1. Sarja Nro MG Suihkutuoli ilman selkänojaa Graves Suihkujakkara ilman selkänojaa ja selkänojan kanssa Bath & Shower Seat with and without Back Chaise de baignoire et de douche avec et sans dossier Bad- & douchestoel met en zonder rugleuning Sarja

Lisätiedot

WARN WINCH LINE (Netherlands)

WARN WINCH LINE (Netherlands) Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT21001FA DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 16 Afwasautomaat FI Käyttöohje 30 Astianpesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet

Lisätiedot

EBA 20. 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... 16. SV Bruksanvisning...

EBA 20. 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... 16. SV Bruksanvisning... EBA 20 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 16 SV Bruksanvisning... 27 FI Käyttöohjeet... 38 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig. 1 2/50 EG-verklaring

Lisätiedot

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8183-C B g 3 0 0 Bruksanvisning Käyttöohje User Manual Gebruikershandleiding www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrollen 2 Automatisk Aktivering av

Lisätiedot

ROTANTA 460 ROTANTA 460 R ROTANTA 460 RC ROTANTA 460 RF

ROTANTA 460 ROTANTA 460 R ROTANTA 460 RC ROTANTA 460 RF ROTANTA 460 ROTANTA 460 R ROTANTA 460 RC ROTANTA 460 RF NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 49 SV Bruksanvisning... 86 FI Käyttöohjeet...123 Rev. 12 / 12.16 Andreas Hettich GmbH &

Lisätiedot

Quick. Guide. More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon Mere information Lisätietoja. Phaser 6120

Quick. Guide. More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon Mere information Lisätietoja. Phaser 6120 Quick FI Reference Guide Phaser 6120 color laser printer NL Snelzoekgids SV Snabbreferensguide NO Hurtigreferanse DA Referencevejledning Pikaopas More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon

Lisätiedot

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven - Universiteit Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Haluaisin hakea yliopistoon. Ich möchte mich für den anmelden. Verklaren dat u graag wilt inschrijven

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING

KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE USER MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 1 FI Kiitos kun ostit kotimaisen MyPizza-uunin! Lue ohjeet huolellisesti läpi, ennen laitteen käyttämistä. Käytä MyPizza-uunia

Lisätiedot

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Haluaisin hakea yliopistoon. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Je voudrais m'inscrire à l'université. Haluan hakea. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus Je voudrais

Lisätiedot

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer Käsikirja 80/2004 ALANKOMAAT (fi) 1 1. Rikoksen uhrin korvaushakemuslomake [3 artiklan 1 kohdan d alakohta] Lomakkeita käsittelevään kohtaan liitetyt käännökset on laadittu tiedoksi. Tietojen lähettämiseen

Lisätiedot