KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN"

Transkriptio

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-SH1000 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 8 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 8 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 8 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 8. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET A [EX]

2 NEDERLANDS Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product! Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal benutten. BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel. 3. VOORZICHTIG: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal. 4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL AANGEBRACHT. Waarschuwing: Het apparaat terugstellen Voorkom ongelukken en kijk derhalve beslist goed recht-vooruit wanneer u de receiver tijdens het autorijden moet bedienen. Let op met het instellen van het volume: Discs produceren in vergelijking met andere bronnen weinig ruis. Verlaag het volume alvorens een disc af te spelen, zodat beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau wordt voorkomen. De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist. Geforceerd verwijderen van een disc Indien een SD-kaart is geplaatst, moet u deze SD-kaart eerst uitwerpen (zie bladzijde 14). 1 Opmerking: Het displayvenster van deze receiver is met nauwkeurig-luisterende onderdelen gefabriceerd, maar heeft echter een klein aantal ineffectieve beeldpunten. Dit is onvermijdelijk en duidt niet op een defect. 2 2 Voor de veiligheid is een genummerde identificatiekaart bij het apparaat geleverd. Het identificatienummer is tevens op de behuizing van het apparaat gedrukt. Bewaar de kaart op een veilige plaats. Deze kaart is belangrijk voor identificaatie indien het apparaat is gestolen. Stel de receiver terug indien dit niet werkt. Wees voorzichtig en zorg dat de disc niet valt bij het verwijderen.

3 Meer over deze gebruiksaanwijzing De bediening met de toetsen worden voornamelijk met de afbeeldingen in de volgende tabel uitgelegd. Bepaalde gerelateerde tips en opmerkingen worden bij Meer over deze receiver (zie bladzijden 34 38) beschreven. Druk kort. Druk herhaaldelijk. Druk op een van deze. Druk op A en vervolgens op B. Houd ingedrukt totdat de gewenste functie is geactiveerd. Houd beide toetsen tegelijkertijd ingedrukt. De volgende markeringen worden gebruikt en verwijzen naar... : Bediening voor de ingebouwde CD-speler. : Bediening voor de CD-wisselaar. : Bediening van de SD-speler. : Bediening voor extern USB-geheugen. Denk aan de veiligheid... Zet het volume onder het rijden niet te hard. Dit is gevaarlijk, omdat u de geluiden buiten de auto niet meer hoort. Zet de auto stil voordat u ingewikkelde handelingen met het apparaat gaat verrichten. Temperatuur binnen de auto... Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer normaal waarden heet bereikt. INHOUD Bedieningspaneel... 5 Afstandsbediening RM-RK Starten... 7 Basisbediening... 7 Bediening van de radio... 8 Bediening voor FM RDS Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma Bediening voor disc/sd-kaart/ USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Afspelen van discs in de CD-wisselaar Weergave van een SD-kaart Weergave van USB-geheugen Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) Gebruik van de equalizer EQ Activeren van crossover-netwerk Instellen van de geluidsfuncties SEL Algemene instellingen PSM Invoeren van een titel Bediening voor ipod /D.speler Bediening voor de DAB-tuner Bediening voor andere externe componenten Onderhoud Meer over deze receiver Oplossen van problemen Technische gegevens NEDERLANDS 3

4 NEDERLANDS Verwijderen/bevestigen van het bedieningspaneel Verwijderen... Oproepen van de diverse menu s Het hoofdmenu is onderverdeeld in zeven menu s (MODE, PSM, SEL, TITLE, BBE, EQ, DSP). Het menuscherm verdwijnt indien u gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening uitvoert. 1 2 Kies het gewenste menu. Bevestigen... Indicator voor tijd aftellen 3 Roep het gekozen menu op. 1 2 Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel Druk herhaaldelijk op BACK om terug te gaan naar het voorgaande scherm of het MENU scherm te verlaten. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. Druk op MENU om terug naar het MENU scherm te gaan. Met gebruik van de afstandsbediening Let op: 4

5 Veranderen van display-informatie en patronen Bijv.: Indien tuner als bron is gekozen Bronbedieningsdisplay Tekstinformatie op het display voor FM RDS-zenders en DAB-services Kloktijddisplay NEDERLANDS Groot grafisch display (volledig displayformaat) Klein grafisch display Bedieningspaneel Namen van onderdelen 1 BAND toets 2 SOURCE toets 3 Regelschijf POWER/ATT (demping)/enter toets 4 MENU toets 5 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen 6 Displayvenster 7 DISP (display) toets 8 USB (Universal Serial Bus) ingangsaansluiting 9 T/P (verkeersinformatie/programmatype) toets p 0 (uitwerp) / (hoek) toets q 4 / toetsen w Afstandsbedieningssensor Stel de afstandsbedieningssensor NIET aan schel licht bloot (directe zonlicht of lamplicht). e BACK toets r Terugsteltoets t (bedieningspaneel ontgrendel) toets 5

6 NEDERLANDS Afstandsbediening RM-RK300 Plaatsen van de lithium-knoopbatterij (CR2025) Let op: Gebruikke batterijen: Richt de afstandsbediening direct naar de afstandsbedieningssensor op het toestel. Zorg dat er geen voorwerpen het signaalpad blokkeren. Waarschuwing: Plaats geen andere batterij dan een CR2025 of gelijkwaardige batterij; een verkeerde batterij kan namelijk ontploffen. Voorkom ongelukken en bewaar de batterij derhalve buiten het bereik van kleine kinderen. Voorkom dat de batterij oververhit, barst of een brand veroorzaakt: Laad niet op, sluit niet kort, demonteer niet en verwarm de batterij niet en gooi niet in een vuur. Bewaar de batterij niet met andere metalen materialen. Steek niet met een tangetje of dergelijk gereedschap in de batterij. Wikkel de batterij met band om en isoleer goed alvorens weg te gooien of langdurig op te slaan. De receiver heeft een functie voor bediening met de stuurafstandsbediening. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Belangrijke onderdelen en functies 1 (standby/aan/demping) toets Druk kort voor het inschakelen van de stroom of het dempen van het geluid wanneer de stroom reeds is ingeschakeld. Houd ingedrukt voor het uitschakelen van de stroom. 6

7 2 SOURCE toets Voor het kiezen van de bron. 3 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen Voor DAB: Veranderen van service. Voor MP3/WMA/SD/USB: Voor het veranderen van map. Tijdens weergave van een Apple ipod of een JVC D.speler: Gebruik voor het pauzeren/stoppen of hervatten van de weergave. Roep het hoofdmenu met 5 op. (5/ /4/ werken nu als menukeuzetoetsen.)* 4 VOL (volume) + / toetsen Voor het instellen van het volume. 5 Cijfertoetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het kiezen van voorkeurzenders (of services), of houd ingedrukt voor het vastleggen van een zender (of een service). Voor CD/CD-tekst: Voor het kiezen van fragmenten. Voor MP3/WMA/SD/USB:Voor het kiezen van mappen. Voor de CD-wisselaar: Voor het kiezen van discs. 6 ANGLE toets Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel. 7 BAND toets Voor het kiezen van de golfband. 8 4 / toetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het opzoeken van zenders (of ensembles), of houd ingedrukt voor het veranderen van frequentie. Voor een CD/CD-tekst/MP3/WMA/ SD/USB: Druk voor het veranderen van fragment, of houd ingedrukt voor versnelde weergave in voor- en achterwaartse richting van een fragment. Tijdens weergave van een ipod of een D.speler (tijdens de menukeuzefunctie): Druk kort voor het kiezen van een onderdeel. (Druk vervolgens op om de keuze te bevestigen.) Houd ingedrukt om tegelijkertijd 10 onderdelen te verspringen. Starten Activeren of annuleren van het crossovernetwerk (zie bladzijde 21) alvorens de stroom in te schakelen. Basisbediening ~ Inschakelen van de stroom. Ÿ! FM/AM = DAB* = CD* = SD* = USB* = CD-CH*/iPod*/D. player* (of EXT-IN) = LINE-IN = (terug naar het begin) * U kunt deze bronnen niet kiezen indien ze niet gereed staan of niet zijn aangesloten. Voor FM/AM-tuner Voor DAB-tuner Instellen van het volume. NEDERLANDS * 5 : Terugkeren naar het voorgaande menu. : Bevestigen van de Stel het geluid naar wens in. (Zie bladzijden 18 22). Vervolg op de volgende bladzijde 7

8 NEDERLANDS Snel dempen van het volume (ATT) Druk nogmaals om het geluid weer te herstellen. Uitschakelen van de stroom Bediening van de radio ~ Ÿ Basisinstellingen Zie tevens Algemene instellingen PSM op bladzijden Roep het PSM menu op (zie bladzijde 4). 2 1 Annuleren van de displaydemonstratie Kies Demo en vervolgens Off. 2 Instellen van de klok Kies Clock H (uur), en stel vervolgens het uur in. Kies Clock M (minuut), en stel vervolgens de minuten in. Kies 24H/12H en vervolgens 24Hours of 12Hours. 3 Voltooi de procedure. Controleren van de huidige tijd wanneer de stroom is uitgeschakeld! Zoek een zender. De gekozen golfband verschijnt. Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Voor het eerder stoppen, drukt u nogmaals op dezelfde toets. Handmatig op een zender afstemmen In stap! hierboven Kies de gewenste zenderfrequentie. Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4)

9 4 De MO indicator licht op. De ontvangst is beter, maar het stereo-effect gaat verloren. Om weer het stereo-effect te activeren, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u Off in stap 3. De MO indicator dooft. Alleen afstemmen op FM-zenders met sterke signalen LO (local)/dx (Distance-Extreme) 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Vastleggen van zenders in het geheugen U kunt zes zenders voor iedere golfband vastleggen. Automatisch vastleggen van FMzenders SSM (achtereenvolgend vastleggen van sterke zenders) 1 Kies de FM-golfband (FM1 FM3) waarvan u een zender wilt vastleggen. NEDERLANDS Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4) De DX indicator dooft en de LO indicator licht op. Er worden nu uitsluitend zenders met sterke signalen opgezocht. Om weer op alle ontvangbare zenders af te stemmen, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u DX in stap 3. De LO indicator dooft en de DX indicator licht op. Lokale FM-zenders met sterke signalen worden opgezocht en automatisch voor de FM-golfband vastgelegd. Handmatig vastleggen Bijv.: Vastleggen van FM-zender op 92,5 MHz onder voorkeurnummer 4 van de FM1-golfband Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Indien u 5/ ingedrukt houdt, verschijnt de voorkeurzenderlijst (ga naar stap 6). Vervolg op de volgende bladzijde 9

10 NEDERLANDS Kies een voorkeurnummer. Luisteren naar een voorkeurzender 1 2 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 3 U kunt naar de lijsten van andere FMgolfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. 7 Leg de zender vast. 4 5 Kies een voorkeurnummer. Met gebruik van de afstandsbediening Na het afstemmen op de vast te leggen zender... U kunt naar de lijsten van andere FM-golfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. Met gebruik van de afstandsbediening Kies het voorkeurnummer direct. 10

11 Bediening voor FM RDS Ÿ Kies een PTY-code. Wat u met RDS kunt doen Met RDS (Radio Data System) kunnen FM-zenders behalve de normale programmasignalen, extra signalen uitsturen. Met RDS-data kan de receiver het volgende uitvoeren: Programmatype (PTY) zoeken (zie het volgende) Standbyontvangst van TA (Verkeersinformatie) en PTY (Programmatype) (zie bladzijden 12 en 24) Automatisch volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen (zie bladzijde 13) Programmazoeken (zie bladzijde 13) Ontvangst van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) (zie bladzijde 13) Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma U kunt uw favoriete programma opzoeken dat op dat moment wordt uitgezonden door eenvoudigweg de PTY-code te kiezen die met dat programma overeenkomt. PTY-codes NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie), SPORT (sport), EDUCATE (educatief), DRAMA, CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd), POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS (klassiek), OTHER M (overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE (financieën), CHILDREN (kinderen), SOCIAL (sociaal), RELIGION (religie), PHONE IN (binnenkomende telefoongesprekken), TRAVEL (reizen), LEISURE (recreatie), JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY (country-muziek), NATION M (nationale muziek), OLDIES (gouwe ouwe), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT U kunt een van de PTY-codes (met inbegrip van de zes, naar wens vastgelegde voorkeurcodes, zie hiervoor het volgende gedeelte) kiezen.! Het zoeken van uw favoriete programma start. Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd. Vastleggen van uw favoriete programmatypes U kunt uw favoriete PTY-codes in de PTY-voorkeurlijst vastleggen. 1 2 Kies een PTY-code. 3 Roep de voorkeurlijst op. NEDERLANDS ~ 4 Kies een voorkeurnummer. De PTY-voorkeurlijst verschijnt. 1 Pop M 4 Classics 2 Rock M 5 Affairs 3 Easy M 6 Varied Vervolg op de volgende bladzijde 11

12 NEDERLANDS 5 Leg de instelling vast. 6 Vastleggen van andere PTY-codes onder andere voorkeurnummers. 7 Voltooi de procedure. Herhaal stappen 2 t/m 5. Annuleren van TA-standbyontvangst De TP indicator dooft. PTY-standbyontvangst Met PTY-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar uw favoriete PTY-programma. Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service. 12 Gebruik van standbyontvangst TA-standbyontvangst Met TA-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar verkeersinformatie (TA). Het volume verandert naar het hiervoor ingestelde TA-volumeniveau indien het huidige volumeniveau lager dan het hiervoor ingestelde niveau is (zie bladzijde 24). Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service die verkeersinformatie uitzendt. Activeren van TA-standbyontvangst De TP (verkeersinformatie) indicator licht op of knippert. Indien de TP indicator is opgelicht, is TAstandbyontvangst geactiveerd. Indien de TP indicator knippert, is TAstandbyontvangst nog niet geactiveerd. (Dit is het geval indien u naar een FM-zender luistert die de voor TA-standbyontvangst vereiste RDS-signalen niet levert.) Voor het activeren van TAstandbyontvangst, moet u op een andere zender (of DAB-service) afstemmen die wel de vereiste signalen levert. De TP indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het kiezen van uw favoriete PTY-code voor PTY-standbyontvangst, zie bladzijde 24. De PTY indicator licht op of knippert. Activeren van PTY-standbyontvangst 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een van de PTY-codes. 4 Voltooi de procedure. De PTY indicator licht op of knippert. Indien de PTY indicator is opgelicht, is PTY-standbyontvangst geactiveerd. Indien de PTY indicator knippert, is PTYstandbyontvangst nog niet geactiveerd. Voor het activeren van PTYstandbyontvangst, moet u op een andere zender afstemmen die deze signalen wel levert. De PTY indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het annuleren van PTYstandbyontvangst, kiest u Off in stap 3. De PTY indicator dooft.

13 Volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen Indien u in een gebied rijdt waar de FMontvangst niet sterk genoeg is, zal de receiver automatisch op een andere FM RDS-zender van hetzelfde netwerk afstemmen, die mogelijk hetzelfde programma maar met sterkere signalen uitzendt (zie de afbeelding hieronder). Programma A wordt op verschillende frequenties uitgezonden (01 05) Gebruik van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) Wat is RDS-radiotekst? RDS-radiotekst is een onderdeel van het RDS-datasignaal waarmee diverse tekstinformatie (bijv. programma-informatie, telefoonnummers, en webadressen, informatie over artiesten/titels en nieuwsoverzichten) kan worden verstuurd. Radiotekst is een onderdeel van de RDS-uitzending. Eén mededeling kan maximaal 64 tekens hebben. NEDERLANDS Ontvangst van netwerk-volgen is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd. Voor het veranderen van ontvangst van netwerk-volgen, zie AF-Reg op bladzijde 24. Automatisch kiezen van zenders - Programmazoeken Normaliter wordt door een druk op een van de cijfertoetsen op de overeenkomende voorkeurzender afgestemd. Indien de signalen van een vastgelegde FM RDS-zenders echter niet sterk genoegd zijn, gebruikt dit toestel de AF-data voor het afstemmen op een andere frequentie waarop hetzelfde programma als van de oorspronkelijke voorkeurzender wordt uitgezonden. Het duurt even eer met gebruik van programmazoeken op een andere zender is afgestemd. Zie tevens bladzijde 24. De mededelingenservice is een extra service en niet alle zenders leveren deze service. Nadat u op een zender heeft afgestemd die de mededelingenservice levert, wordt deze service automatisch ontvangen. Tonen van RDS-radiotekst (RT) informatie Tijdens het luisteren naar een zender die RT levert... Het radiotekstscherm verschijnt op het display. Het radiotekstscherm verdwijnt tijdelijk wanneer u de receiver bedient. Het laden van data duurt even. Tijdens het laden verschijnen Loading en een laadaanduiding. Het percentage van het laden van data wordt bij benadering met de aanduidingen aangegeven. Indien er geen tekstmededeling beschikbaar is, zal het bronbedieningsscherm in plaats van het tekstscherm verschijnen. Het tekstscherm zal dan echter later automatisch weer verschijnen zodra er een tekstmededeling is. 13

14 NEDERLANDS Bediening voor disc/ SD-kaart/USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Alle fragmenten worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt. Weergave van een SD-kaart Schakel de stroom uit alvorens het bedieningspaneel te verwijderen. ~ Ÿ SD-laadgleuf Stoppen van de weergave en uitwerpen van de disc Note: U kunt de disc niet uitwerpen indien er USBgeheugen is bevestigd. Please Eject USB knippert op het display. Verwijder in dat geval het USB-geheugen en druk vervolgens nogmaals op de 0 / toets. SD-kaart Afspelen van discs in de CD-wisselaar Alle discs in het magazijn worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het magazijn uitwerpt. Druk de SD-kaart verder in de laadgleuf totdat u een klik hoort. Voor het uitwerpen van de SD-kaart, drukt u nogmaals op de SD-kaart. Druk de SD-kaart voorzichtig in de gleuf (laat niet te snel los); de SD-kaart wordt anders weer uit het toestel geworpen. * U kunt de CD-wisselaar niet kiezen indien u de externe ingangsinstelling op Ext In heeft gesteld (zie bladzijde 25). 14

15 ! Bevestigen van het bedieningspaneel. Let op: Gebruik geen SD-kaart/USB-geheugen indien het een veilig besturen van het voertuig zou kunnen hinderen. Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data. NEDERLANDS Het bedieningspaneel keert naar de voorgaande stand terug. De weergave start automatisch indien er fragmenten zijn opgenomen. Weergave van USB-geheugen Dit toestel kan in USB-geheugen opgeslagen MP3/WMA-fragmenten afspelen. Alle fragmenten in het USB-geheugen worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het USB-geheugen verwijdert. ~ Ÿ USB-ingangsaansluiting USB-geheugen Trek het USB-geheugen recht uit het toestel om het te verwijderen. Indien een SD-kaart of USB-geheugen is geplaatst... De weergave wordt gestart vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. Indien u een andere SD-kaart of USBgeheugen bevestigt, zal de weergave vanaf het begin starten. Meer over MP3-fragmenten en WMAfragmenten MP3 en WMA fragmenten (de woorden bestand en fragment worden beiden gebruikt) zijn in mappen opgenomen. Meer over de CD-wisselaar Gebruik bij voorkeur de JVC MP3-compatibele CD-wisselaar met deze receiver. U kunt tevens een CD-wisselaar aansluiten die niet MP3-compatibel is. Met dergelijke toestellen kunt u echter geen MP3-discs afspelen. U kunt geen CH-X99, CH-X100 CD-wisselaar en CD-wisselaars uit de KD-MK serie met dit toestel gebruiken. U kunt geen WMA-disc met de CD-wisselaar afspelen. Op een CD-tekst opgenomen disctekstinformatie kan worden getoond indien een JVC CD-tekst compatibele CD-wisselaar is aangesloten. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Snel voor- of achterwaarts in het fragment Vervolg op de volgende bladzijde 15

16 NEDERLANDS Naar volgende of voorgaande fragmenten verspringen Naar volgende of voorgaande mappen gaan (alleen voor MP3/WMA/SD/USB) Voor MP3-fragmenten: Voor WMA-fragmenten: 4 Bevestig de keuze. De gekozen lijst verschijnt op het display. U kunt naar de andere lijsten gaan door de bedieningsschijf te draaien. 5 Kies een disc/map/bestand van de lijst. Huidige map Door de toetsen ingedrukt te houden, kunnen de disclijst ( ) en maplijst ( / / ) worden getoond. Zie het volgende gedeelte. Alleen voor MP3/WMA/SD/USB: Indien u de huidige disc/map kiest (op het scherm opgelicht), verschijnt de map-/ bestandslijst daarvan. 6 Start de weergave. Bijv.: Indien Folder in stap 3 is gekozen Andere belangrijke functies Kiezen van een disc/map/fragment uit de lijst Deze functie is niet beschikbaar voor een audio-cd of een CD-tekst met CD als bron gekozen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Met gebruik van de afstandsbediening Direct kiezen van disc ( ) Direct kiezen van een fragment van een audio-cd of CD-tekst Direct kiezen van een MP3/WMA-map ( / / ) Kiezen van nummer 1 6: 3 Kies een lijsttype. Kiezen van nummer 7 (1) 12 (6): 16 * 1 Alleen kiesbaar indien CD-CH als bron is gekozen. * 2 Verschijnt alleen voor MP3/WMA/SD/USB. Voor MP3/WMA-mappen: De mappen moeten een 2-cijferig nummer aan het begin van de naam hebben 01, 02, 03, enz.

17 Vergrendelen van een disc U kunt een disc in de lade vergrendelen zodat deze niet kan worden uitgeworpen. 1 2 Controleer dat No Eject? is gekozen... No Eject knippert en de disc kan niet worden uitgeworpen. Voor het annuleren van de vergrendeling, moet u eerst controleren dat Eject OK? is gekozen en vervolgens dezelfde procedure herhalen. Eject OK knippert op het display. Intro Weergave van de eerste 15 seconden van... Track : Alle fragmenten van de media die wordt afgespeeld. [ ] Folder* 1 : Eerste fragment van alle mappen van de media die wordt afgespeeld. [ ] Disc* 2 : Eerste fragment van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Herhalen Herhaalde weergave Track : Het huidige fragment. [ ] Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map. [ ] Disc* 2 : Alle fragmenten van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Willekeurig Willekeurige weergave NEDERLANDS Kiezen van de weergavefuncties U kunt tegelijkertijd slechts één van de volgende weergavefuncties kiezen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kies een van de weergavefuncties. 3 Kies een van de volgende onderdelen (zie de volgende tabel). Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map en vervolgens de fragmenten van de volgende map, enz. [ ] Disc : Alle fragmenten van de huidige disc. [ ] All* 3 : Alle fragmenten van de geplaatste discs/media. [ ] Off : Geannuleerd. * 1 Alleen tijdens weergave van media (MP3/ WMA/SD/USB). * 2 Alleen met CD-CH als bron gekozen. * 3 Alleen met CD-CH, SD of USB als bron gekozen. 4 Voltooi de procedure. 17

18 NEDERLANDS Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) U kunt een beter akoestisch geluidsveld, zoals bijvoorbeeld in een bioscoop of grote zaal, voor uw muziek krijgen. De DSP-functie wordt op Defeat gesteld indien het crossover-netwerk (zie bladzijde 21) wordt geactiveerd. DSP-functies Defeat (Er wordt geen akoestisch effect gebruikt), Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V.Cancel (Voice Cancel: de vokalen worden onderdrukt. Geschikt wanneer u zelf met de muziek wilt meezingen Karaoke.) Voor het maken van nauwkeurigere instellingen, zie het volgende gedeelte. Voor het annuleren van het akoestisch effect, kiest u Defeat in stap Ÿ. Nauwkeurige instellingingen voor de DSP-functies 1 Kies een DSP-functie. 2 Kies het aantal ingebouwde luidsprekers. Voor Defeat en V.Cancel, is het aantal luidsprekers op 4ch vastgesteld. ~ Roep het DSP menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een van de DSP-functies. 3 Kies uw luisterstoelpositie. Voltooien van de procedure Instellen van het effectniveau 4 Kies de in te stellen luidspreker. Ga naar stap!. Het effectniveau is niet instelbaar voor Defeat en V.Cancel.! Stel het effectniveau in. Voltooien van de procedure * Verschijnt alleen indien u 4ch in stap 2 heeft gekozen. 18

19 5 Kies de afstand tussen de gekozen luidspreker en de stoel. Nadat u de afstand eenmaal heeft ingesteld wordt deze voor iedere in stap 3 gekozen stoel (luisterpositie) vastgelegd. Deze vastgelegde instellingen worden de volgende keer dat u een betreffende stoel kiest automatisch weer opgeroepen. Veranderen van meeteenheid 3 Voltooi de procedure. Gebruik van de equalizer EQ U kunt de egalisatiepatronen naar wens instellen met gebruik van Graphic EQ of Parametric EQ. Stel de equalizer in overeenstemming met het reproduceerbare frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers in; de instellingen zijn anders namelijk mogelijk niet effectief. NEDERLANDS 6 Herhaal stappen 4 en 5 voor het instellen van de afstand van de andere luidsprekers. 7 Voltooi de procedure. Activeren van BBE Digital BBE Digital is een nieuwe digitale verwerkingsmethode voor het terugkrijgen van de helderheid en duidelijkheid van het oorspronkelijke live geluid van een opname, uitzendingen, enz. Wanneer een luidspreker geluid reproduceert, wordt een frequentieafhankelijke fase-verplaatsing gebruikt, waardoor geluiden met hoge frequenties later uw oren bereiken dan geluiden met lage frequenties. BBE Digital regelt de fase-verhouding tussen de lage, midden en hoge frequenties door een progressieve langere vertragingstijd voor de lage en midden frequenties toe te voegen zodat alle frequenties de luisteraar tegelijkertijd op de juiste tijd bereiken. Het geluid zal helderder en duidelijk worden gereproduceerd. 1 Roep het BBE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kiezen van het effectniveau. Kiezen van reeds vastgelegde geluidsfuncties Graphic EQ Geluidsfuncties Flat (Er wordt geen geluidsfunctie gebruikt), HardRock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een geluidsfunctie. 4 Voltooi de procedure. 19

20 NEDERLANDS Vastleggen van uw eigen geluidsfuncties 1 Kies een geluidsfunctie. 2 Kies een frequentieband. 3 Kies een band. Band1 : 20,0 Hz 1,2 khz Band2 : 80,0 Hz 5,0 khz Band3 : 315,0 Hz 20 khz 4 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen band in. 3 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen frequentieband in. 5 Kies de frequentie. 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen van de andere frequentiebanden. 5 6 Kies een van de gebruikersfuncties. Band 1/2/3 moeten op tenminste 5 stappen (frequenties) van elkaar worden ingesteld. (Alleen de kiesbare frequenties worden op het display getoond.) 6 Kies de bandbreedte (Q). 7 Leg de instellingen vast. Instellen van de parametrische EQ 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 Druk op BACK voor het instellen van de andere banden. Herhaal vervolgens stappen 3 t/m 6. 7 Voltooi de procedure. De instellingen worden na het maken in het geheugen vastgelegd. De vastgelegde instelling wordt opgeroepen wanneer u de volgende keer de parametrische EQ kiest. 20

21 Activeren van crossovernetwerk Door het crossover-netwerk te activeren, kunt u de frequentiebereiken van geluidssignalen voor verschillende luidsprekers instellen in overeenstemming met de karakteristieken van de luidsprekers. Let op het volgende indien u 3 luidsprekers in uw auto heeft geďnstalleerd: Alvorens het systeem in gebruik te nemen, moet u crossover-netwerk activeren en de juiste drempelfrequenties voor HPF/LPF (vooral voor HPF) vastleggen; de luidsprekers zouden anders kunnen worden beschadigd. Zie tevens de handleiding voor het installeren/aansluiten (afzonderlijk boekje) indien u een 3-weg luidsprekersysteem heeft. U kunt geen bediening uitvoeren voordat de volgende procedure is voltooid. Met de stroom uitgeschakeld... ~ Ÿ Voor het annuleren van Crossover, herhaalt u dezelfde procedure. Controleer dat X-Over Off OK? op het display wordt getoond. De indicator dooft. Instellen van de geluidsfuncties SEL U kunt de geluidskarakteristieken naar wens instellen. ~ Roep het SEL menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een in te stellen onderdeel. * Verschijnt alleen wanneer crossovernetwerk is geactiveerd (zie de linkerkolom). Na het kiezen van Fad/Bal, X-Over of S.woofer moet u op POWER/ATT/ ENTER drukken om het sub-menu op te roepen.! Stel het gekozen onderdeel in. (Zie het volgende gedeelte voor details). Druk op BACK om andere SEL instellingen te maken. Herhaal vervolgens stappen Ÿ en!. Voltooi de procedure. NEDERLANDS! Voor het annuleren van de procedure, houdt u POWER/ATT/ENTER even ingedrukt. De stroom wordt uitgeschakeld. Voltooi de procedure. De indicator licht op (in overeenstemming met de andere indicators). Instellen van de fader en balans Fad/Bal Fad (fader) Instellen van het balans tussen de voor- en achterluidsprekers. Bal (balans) Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidsprekers. 21

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G821 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER CD/SD-RECEIVER CD/SD-MOTTAGARE CD/SD RECEIVER CD/SD-VASTAANOTIN KD-SHX851 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SOURCE SUOMI PICT MENU Zie bladzijde 9 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER CD/SD-RECEIVER CD/SD-MOTTAGARE CD/SD RECEIVER CD/SD-VASTAANOTIN KD-SHX751 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SOURCE KD-SHX751 SUOMI PICT MENU Zie bladzijde 9 voor het annuleren

Lisätiedot

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0524-004A [EX]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0524-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-PDR61 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 4 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX]

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G541 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G521 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX]

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-BT1 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G731 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 4 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G312/KD-G311 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 7 för

Lisätiedot

KD-R501/KD-R401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-R501/KD-R401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-R501/KD-R401 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för

Lisätiedot

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G343/KD-G342/KD-G341 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan

Lisätiedot

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G333/KD-G332/KD-G331 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan

Lisätiedot

KD-G322/KD-G321 KD-G322

KD-G322/KD-G321 KD-G322 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G322/KD-G321 KD-G322 NEDERLANDS SVENSKA DANSK KD-G321 SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G111 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 7 för att avbryta

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR1 KLV-15SR1

LCD Colour TV KLV-17HR1 KLV-15SR1 4-09-57-3 () LCD Colour TV Gebruiksaanwijzing Voordat u de televisie gaat gebruiken, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal

Lisätiedot

AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP

AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP AGS78800F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 36 NO FRYSER BRUKSANVISNING 54 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 71 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

WR 2. Gebruiksaanwijzing

WR 2. Gebruiksaanwijzing WR 2 Gebruiksaanwijzing LT LV EE SL SK NL ES IT FR EN HU PL CZ TR GR FI NL NL WR 2 WR 2 Toesteloverzicht 1 LED kanaalkeuze 2 LED optische regelcontrole 3 LED vacuüm 4 Display 5 UP-toets 6 DOWN-toets 7

Lisätiedot

SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4. NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45

SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4. NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45 SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 NL Gebruiksaanwijzing 2 FI Käyttöohje 17 DE Benutzerinformation 30 NOBruksanvisning 45 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Lisätiedot

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 185 NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 40 SV Bruksanvisning... 71 FI Käyttöohjeet...102 Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

HC451500EB. EURO Appliances - euappliances.info

HC451500EB. EURO Appliances - euappliances.info HC451500EB INDUCTIEWOK INDUCTION WOK GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL INDUKTIOWOKKI KÄYTTÖOHJE 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele

Lisätiedot

EC2230AOW1... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30

EC2230AOW1... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30 EC2230AOW1...... NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 30 2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................

Lisätiedot

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 8202382 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Eerste uitgave: juni 2003 Herdruk: Vervaardigd en gedrukt door: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Lisätiedot

S53420CNX2 DA NL FI SV. Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52

S53420CNX2 DA NL FI SV. Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52 S53420CNX2 DA NL FI SV Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 18 Käyttöohje 35 Bruksanvisning 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Lisätiedot

MIKRO 200 MIKRO 200 R

MIKRO 200 MIKRO 200 R MIKRO 200 MIKRO 200 R NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 22 SV Bruksanvisning... 39 FI Käyttöohjeet... 56 Rev. 00 / 10.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 220 MIKRO 220R NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 28 SV Bruksanvisning... 46 FI Käyttöohjeet... 64 Rev. 01 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 38 SV Bruksanvisning... 67 FI Käyttöohjeet... 96 Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 20 FIN Käyttöohje 39 M60 Congratulations on your

Lisätiedot

ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33

ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33 ERN2201AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 33 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BEDIENING... 5 4. DAGELIJKS

Lisätiedot

hp photosmart 1215/1218 printer software installation

hp photosmart 1215/1218 printer software installation hp photosmart 1215/1218 printer software installation Windows 98 and 2000 (USB or Parallel Connection) Important: Do not use the Add Printer Wizard to install the printer software. ollow the steps below

Lisätiedot

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN NL - instructieboek EN - Instruction leaflet DE - Bedienungsanleitung FR - Livret d'instructions FI - Ohjelehtinen MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN MOBILE AIR CONDITIONER

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING

Lisätiedot

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet 80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitus Sähköiskujen

Lisätiedot

Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Bruksanvisning

Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Käyttöohje Bruksanvisning DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab NL Gebruiksaanwijzing 18 Koel-vriescombinatie FI Käyttöohje 36 Jääpakastin SV Bruksanvisning 52 Kyl-frys S53420CNX2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 45 SV Bruksanvisning... 80 FI Käyttöohjeet...116 Rev. 06 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI EBA 280 EBA 280 S NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 46 SV Bruksanvisning... 84 FI Käyttöohjeet...121 2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

MIKRO 120. Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 120. Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 120 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 19 SV Bruksanvisning... 32 FI Käyttöohjeet... 44 Rev. 01 / 04.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

Unison Digital BTE Guide

Unison Digital BTE Guide Unison Digital BTE Guide 1-1 1-19 Unison digitaalisen korvantauskuulokojeen opas Finnish 2-1 2-19 Unison Digitale BØ Guide Norwegian 3-1 3-19 Unison Digitale AHO gebruiksaanwijzing Dutch Sisällysluettelo

Lisätiedot

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39

KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 KS290 / KS360 / KS390 / KS292 / KS 358 /KS362 / KS363 / KS 388 / KSD29 / KSD36 / KSD39 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 18 FIN Käyttöohje 33 M60 Congratulations on your new GRAM refrigerator

Lisätiedot

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 30 SV Bruksanvisning... 51 FI Käyttöohjeet... 72 Rev. 02 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1401NLDASVFI A Fig.

Lisätiedot

MIKRO 120. Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 120. Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 120 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 37 FI Käyttöohjeet... 50 Rev. 02 / 02.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1204NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... MIKRO 220 MIKRO 220R NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 29 SV Bruksanvisning... 48 FI Käyttöohjeet... 67 Rev. 02 / 12.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

rugspuit reppuruisku Backpack 1809

rugspuit reppuruisku Backpack 1809 Instructieboekje / Ohjekirja rugspuit reppuruisku Backpack 1809 2 3 NL Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM rugspuit hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt! Om lang en probleemloos

Lisätiedot

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc.

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc. Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

Breeze Digital BTE Guide

Breeze Digital BTE Guide Breeze Digital BTE Guide 1-1 1-11 Breeze Digitaal AHO Gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-12 Breeze digitaalisen korvantauskojeen ohjeet Finnish 3-1 3-12 Breeze Digital ørehenger guide Norwegian Inhoudsopgave

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 by JACUZZI MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 zorgvuldig bewaren installatie gebruik & onderhoud spara detta häfte installation drift & underhåll º Ï ÍÙÂ ÙÔ ÌÂ ÊÚÔÓÙ ËÁ Â ÙÔÔı ÙËÛË, Ú ÛË & Û ÓÙ ÚËÛË säilytä huolellisesti

Lisätiedot

Breeze Digital ITE Guide

Breeze Digital ITE Guide Breeze Digital ITE Guide 1-1 1-15 Breeze Digital IHO Gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-15 Breeze digital AIØ guide Norwegian 3-1 3-15 Breeze digitaalisen Finnish yksilöllisen kuulokojeen opas Inhoudsopgave

Lisätiedot

SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48

SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48 SWEDISH... 1-12 DUTCH... 13-24 FINNISH... 25-36 ITALIAN... 37-48 2009 Warn Industries, Inc. WARN and the WARN logo are trademarks of Warn Industries, Inc. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FARA Vid genomläsning

Lisätiedot

WARN WINCH LINE (Netherlands)

WARN WINCH LINE (Netherlands) Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FA: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

You're reading an excerpt. Click here to read official HP IPAQ H5400 user guide http://yourpdfguides.com/dref/319425

You're reading an excerpt. Click here to read official HP IPAQ H5400 user guide http://yourpdfguides.com/dref/319425 You can read the recommendations in the, the technical guide or the installation guide for HP IPAQ H5400. You'll find the answers to all your questions on the HP IPAQ H5400 in the user manual (information,

Lisätiedot

Unison Digital In-The-Ear Guide

Unison Digital In-The-Ear Guide Unison Digital In-The-Ear Guide 1-1 1-19 Unison digitale IHO gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-19 Unison digitaalisen yksilöllisen kuulokojeen opas Finnish 3-1 3-19 Unison Digitale AIØ Guide Norwegian Inhoudsopgave

Lisätiedot

WARN WINCH LINE (Netherlands)

WARN WINCH LINE (Netherlands) Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu

Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu 1 Combisafe raput rakennustyömaalle Turvallinen, väliaikainen kulkuratkaisu Säädökset ja standardit Säädöksissä on yleisesti alettu

Lisätiedot

EBA 20. 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... 16. SV Bruksanvisning...

EBA 20. 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 5. DA Betjeningsvejledning... 16. SV Bruksanvisning... EBA 20 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 16 SV Bruksanvisning... 27 FI Käyttöohjeet... 38 09.08 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2002NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig. 1 2/50 EG-verklaring

Lisätiedot

Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

Nederlands (Vertaling van de originele instructies) FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands (Vertaling van de originele instructies) VOORGESCHREVEN GEBRUIK Dit product is enkel geschikt voor buitenshuis gebruik en

Lisätiedot

Namens het bestuur wens ik iedereen een zeer spoedig en gelukkig 1996 toe. Terttu Jansen-Heikurainen

Namens het bestuur wens ik iedereen een zeer spoedig en gelukkig 1996 toe. Terttu Jansen-Heikurainen VAN DE VOORZITTER Beste AVIISI lezer, 1995 ligt al weer een tijd achter ons en het nieuwe jaar is van start gegaan. Het einde van het afgelopen jaar en het begin van dit jaar hadden in Nederland en in

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT21001FA DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 16 Afwasautomaat FI Käyttöohje 30 Astianpesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet

Lisätiedot

Quick. Guide. More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon Mere information Lisätietoja. Phaser 6120

Quick. Guide. More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon Mere information Lisätietoja. Phaser 6120 Quick FI Reference Guide Phaser 6120 color laser printer NL Snelzoekgids SV Snabbreferensguide NO Hurtigreferanse DA Referencevejledning Pikaopas More Information Meer informatie Mer information Mer informasjon

Lisätiedot

Garden Cleaner EBR 2800 Bladruimer EBR 2800

Garden Cleaner EBR 2800 Bladruimer EBR 2800 Garden Cleaner EBR 2800 Bladruimer EBR 2800 1 TOEPASSINGSGEBIED...3 2 OMSCHRIJVING (FIG. 1)...3 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING...3 4 SYMBOLEN...3 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 5.1 Werkplaats...4

Lisätiedot

Het aantal Nederlanders in Finland

Het aantal Nederlanders in Finland 2001 3 Inhoud Sisältö Van het bestuur........................................... 1 Johtokunnalta............................................. 2 Het aantal Nederlanders in Finland............................

Lisätiedot

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE CAD-0 DISP PTY BAND MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE 0 8 BAND DISP KÄYTTÖOPAS PTY MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP-SOITTIMELLA JA PLL-FM-STEREORADIOLLA 9 9 0 RDS

Lisätiedot

Van het bestuur Beste Aviisi-lezer, 5-99 Arnold Pieterse - 1 -

Van het bestuur Beste Aviisi-lezer, 5-99 Arnold Pieterse - 1 - 5-99 Van het bestuur Beste Aviisi-lezer, De zomer is voorbij en wij gaan langzamerhand weer richting winter, en het eind van het millennium. In Finland was het een uitzonderlijk mooie zomer, op een paar

Lisätiedot

Vereniging Nederland-Finland

Vereniging Nederland-Finland De vereniging Nederland-Finland werd opgericht in het jaar 1923. Aviisi is het officiële contactorgaan van de vereniging. Aviisi jaargang 14, nummer 5: november 2005 10 december: Fins Onafhankelijksheidsfeest!

Lisätiedot

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer Käsikirja 80/2004 ALANKOMAAT (fi) 1 1. Rikoksen uhrin korvaushakemuslomake [3 artiklan 1 kohdan d alakohta] Lomakkeita käsittelevään kohtaan liitetyt käännökset on laadittu tiedoksi. Tietojen lähettämiseen

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

REPEAT 3100. Installation and Operation Manual. Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50. www.navman.

REPEAT 3100. Installation and Operation Manual. Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50. www.navman. REPEAT 3100 Installation and Operation Manual Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50 www.navman.com NAVMAN Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Bediening... 4 2-1 In- en uitschakelen...

Lisätiedot

OULU, hightechwonder. VAN HET NOORDEN p14 Saariselkä in beeld p24 Verslag onafhankelijkheidsfeest. Activiteiten van de vereniging

OULU, hightechwonder. VAN HET NOORDEN p14 Saariselkä in beeld p24 Verslag onafhankelijkheidsfeest. Activiteiten van de vereniging De vereniging Nederland-Finland werd opgericht in het jaar 1923. Aviisi is het officiële contactorgaan van de vereniging. jaargang 18, nummer 1, februari 2009 15 maart ALV BIJ SPACE EXPO zie p.36 OULU,

Lisätiedot

KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200)

KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200) KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200) Operation and installationguide (Eng) Bruksanvisning och installationsguide (Swe) Installatie- en bedieningsgids

Lisätiedot

Actueel Grote Kalevalatentoonstelling. Recessie, recessie, Kieppis komt. VAPPU in Amsterdam. Activiteiten van de vereniging. 2 mei. zie p.

Actueel Grote Kalevalatentoonstelling. Recessie, recessie, Kieppis komt. VAPPU in Amsterdam. Activiteiten van de vereniging. 2 mei. zie p. De vereniging Nederland-Finland werd opgericht in het jaar 1923. Aviisi is het officiële contactorgaan van de vereniging. jaargang 18, nummer 2, april 2009 2 mei VAPPU in Amsterdam zie p.15 Grote Kalevalatentoonstelling

Lisätiedot

EBA 270. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

EBA 270. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... EBA 270 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 37 FI Käyttöohjeet... 51 Rev. 02 / 04.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI A Fig. 1 PULSE START RPM x

Lisätiedot

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering!

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering! INR Tugela 0501--.------.-- 080130A Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering Kiitos, että olet valinnut INR-suihkun.

Lisätiedot

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS English IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe

Lisätiedot

Jøtul F 305 Series. Jøtul F 305 Series Manual Version P00

Jøtul F 305 Series. Jøtul F 305 Series Manual Version P00 Jøtul F 305 Series Jøtul F 305 Series Manual Version P00 FI - sennus- ja käytöohje 4 NL - Installatie- en montagehandleiding 32 DE - Montage- und edienungsanleitung 60 Jøtul F 305 R Jøtul F 305 R LL Jøtul

Lisätiedot

SUPER DEAL! www.finnair.com. RETURN AMSTERDAM-HELSINKI EUR 190,- (excl. taxes and charges, subject to availability and changes)

SUPER DEAL! www.finnair.com. RETURN AMSTERDAM-HELSINKI EUR 190,- (excl. taxes and charges, subject to availability and changes) 2004-3 SUPER DEAL! RETURN AMSTERDAM-HELSINKI EUR 190,- (excl. taxes and charges, subject to availability and changes) For reservations contact your travel agency or 0900-FINNAIR (3466247) 0,20cts p/m www.finnair.com

Lisätiedot

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUN1443AOW

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUN1443AOW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer,

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer, VAN DE VOORZITTER Beste AVIISI-lezer, De Estonia ramp kwam hard aan. Wie had gedacht dat zoiets mogelijk was in "onze" wateren. Via de ambassadeurs van de meeste Oostzee-landen heeft het bestuur haar medeleven

Lisätiedot

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer,

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer, VAN DE VOORZITTER Beste AVIISI-lezer, 1994 was in veel opzichten een turbulent jaar. Finland kreeg een nieuwe president. Finland nam ook de laatste stappen op de lange weg naar het lidmaatschap van de

Lisätiedot

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot Malli IndAC

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot Malli IndAC Teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmaverhot Malli IndAC Teollisuusilmaverho, Industrial ACces, vapaa teollisuuskäyttö Teollisuusrakennusten ovet ovat usein auki pitkään, jotta rakennukseen pystyy kulkemaan

Lisätiedot

EBA 270. Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning...

EBA 270. Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning... EBA 270 NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 36 FI Käyttöohjeet... 49 Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI A Fig. 1 PULSE START RPM

Lisätiedot

Vereniging Nederland-Finland

Vereniging Nederland-Finland De vereniging Nederland-Finland werd opgericht in het jaar 1923. Aviisi is het officiële contactorgaan van de vereniging. Aviisi jaargang 15, nummer 2: april 2006 van het bestuur...1 ALV 19 maart...4 even

Lisätiedot

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc.

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc. Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FA: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

ES 24: 160/210/300/500

ES 24: 160/210/300/500 LEK MOS 107- ES 01008 ES : 160/10/00/00 SE GB FI NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ES INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ES ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ES INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES ES

Lisätiedot

HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT

HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT THE INTERNATIONAL DESIGNER COLLECTION HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT TECHNISCH SCHEMA VAN DEVOORINSTALLATIE TEKNISK SKJEMA FOR FORHÅNDSINSTALLERING TEKNISKA UPPGIFTER

Lisätiedot

TG530A. Montageanleitung Wärmewarnmelder, Draht vernetzbar, Batterie 9 V, reinweiß. Installatiegids Warmtedetector 9 V

TG530A. Montageanleitung Wärmewarnmelder, Draht vernetzbar, Batterie 9 V, reinweiß. Installatiegids Warmtedetector 9 V DE S. 2 NL p. 17 FI S. 32 Montageanleitung Wärmewarnmelder, Draht vernetzbar, Batterie 9 V, reinweiß Installatiegids Warmtedetector 9 V Asennusohje Lämpöilmaisin, ketjutettava paristo 9 V, valkoinen TG530A

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

MOS 1509-11 EVH-16: 35/55/100/120 611940 EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT

MOS 1509-11 EVH-16: 35/55/100/120 611940 EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT MOS 1509-11 EVH-16: 35/55/100/120 611940 E/CU/R 35, 55, 100, 120 SE FI GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ARTIKELEN VERENIGING VERDER

ARTIKELEN VERENIGING VERDER De vereniging Nederland-Finland werd opgericht in het jaar 1923. Aviisi is het officiële contactorgaan van de vereniging. Jaargang 20, nummer 5, november 2011 ARTIKELEN Bessen plukken in Lapland 19 Van

Lisätiedot

ES 24: 160/210/300/500

ES 24: 160/210/300/500 MOS 0- ES 031008 ES : 160/10/300/00 SE GB FI NL MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ES INSTALLATION AN MAINTENANCE INSTRUCTIONS ES ASENNUS- JA OITO-OJEET ES INSTALLATIE- EN ONEROUSINSTRUCTIES ES SE Mått 70

Lisätiedot

EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... EBA 20 S NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 17 SV Bruksanvisning... 29 FI Käyttöohjeet... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

Van het bestuur. Mökki Suomessa (Piirros: Carel van Bruggen) Een vakantiehuisje in Finland (Tekening: Carel van Bruggen)

Van het bestuur. Mökki Suomessa (Piirros: Carel van Bruggen) Een vakantiehuisje in Finland (Tekening: Carel van Bruggen) 2003 3 Inhoud Sisältö Van het bestuur................................................ 1 Johtokunnalta.................................................. 2 Suomen sisäasiainministeriö tiedottaa..............................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT CASABLANCA MP 56 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3755367

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT CASABLANCA MP 56 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3755367 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Wireless Radio Commander

Wireless Radio Commander 4-585-643-41(1) Wireless Radio Commander Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet NL DK SE FI "Help-gids" (Webhandleiding) Raadpleeg "Help-gids" voor diepgaande instructies over

Lisätiedot

Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual G P S. Gebruikers- en montagehandleiding. Boat. www.defa.

Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual G P S. Gebruikers- en montagehandleiding. Boat. www.defa. G P S Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual Gebruikers- en montagehandleiding www.defa.com MONTERINGSANVISNING S ALLMДNT OM GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM).

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu. Erik Castrén -instituutti. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu. Erik Castrén -instituutti. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva eurooppalainen lainsäädäntövertailu Erik Castrén -instituutti Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrien

Lisätiedot

Oliver Kochta-Kalleinen & Tellervo Kalleinen

Oliver Kochta-Kalleinen & Tellervo Kalleinen Oliver Kochta-Kalleinen & Tellervo Kalleinen The Making of Utopia The Complaints Choir In the Middle of a Movie Introduction The Making of Utopia introduces four utopian communities in Australia: Bodhi

Lisätiedot