KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN"

Transkriptio

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-SH1000 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 8 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 8 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 8 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 8. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET A [EX]

2 NEDERLANDS Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product! Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal benutten. BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel. 3. VOORZICHTIG: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal. 4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL AANGEBRACHT. Waarschuwing: Het apparaat terugstellen Voorkom ongelukken en kijk derhalve beslist goed recht-vooruit wanneer u de receiver tijdens het autorijden moet bedienen. Let op met het instellen van het volume: Discs produceren in vergelijking met andere bronnen weinig ruis. Verlaag het volume alvorens een disc af te spelen, zodat beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau wordt voorkomen. De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist. Geforceerd verwijderen van een disc Indien een SD-kaart is geplaatst, moet u deze SD-kaart eerst uitwerpen (zie bladzijde 14). 1 Opmerking: Het displayvenster van deze receiver is met nauwkeurig-luisterende onderdelen gefabriceerd, maar heeft echter een klein aantal ineffectieve beeldpunten. Dit is onvermijdelijk en duidt niet op een defect. 2 2 Voor de veiligheid is een genummerde identificatiekaart bij het apparaat geleverd. Het identificatienummer is tevens op de behuizing van het apparaat gedrukt. Bewaar de kaart op een veilige plaats. Deze kaart is belangrijk voor identificaatie indien het apparaat is gestolen. Stel de receiver terug indien dit niet werkt. Wees voorzichtig en zorg dat de disc niet valt bij het verwijderen.

3 Meer over deze gebruiksaanwijzing De bediening met de toetsen worden voornamelijk met de afbeeldingen in de volgende tabel uitgelegd. Bepaalde gerelateerde tips en opmerkingen worden bij Meer over deze receiver (zie bladzijden 34 38) beschreven. Druk kort. Druk herhaaldelijk. Druk op een van deze. Druk op A en vervolgens op B. Houd ingedrukt totdat de gewenste functie is geactiveerd. Houd beide toetsen tegelijkertijd ingedrukt. De volgende markeringen worden gebruikt en verwijzen naar... : Bediening voor de ingebouwde CD-speler. : Bediening voor de CD-wisselaar. : Bediening van de SD-speler. : Bediening voor extern USB-geheugen. Denk aan de veiligheid... Zet het volume onder het rijden niet te hard. Dit is gevaarlijk, omdat u de geluiden buiten de auto niet meer hoort. Zet de auto stil voordat u ingewikkelde handelingen met het apparaat gaat verrichten. Temperatuur binnen de auto... Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer normaal waarden heet bereikt. INHOUD Bedieningspaneel... 5 Afstandsbediening RM-RK Starten... 7 Basisbediening... 7 Bediening van de radio... 8 Bediening voor FM RDS Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma Bediening voor disc/sd-kaart/ USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Afspelen van discs in de CD-wisselaar Weergave van een SD-kaart Weergave van USB-geheugen Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) Gebruik van de equalizer EQ Activeren van crossover-netwerk Instellen van de geluidsfuncties SEL Algemene instellingen PSM Invoeren van een titel Bediening voor ipod /D.speler Bediening voor de DAB-tuner Bediening voor andere externe componenten Onderhoud Meer over deze receiver Oplossen van problemen Technische gegevens NEDERLANDS 3

4 NEDERLANDS Verwijderen/bevestigen van het bedieningspaneel Verwijderen... Oproepen van de diverse menu s Het hoofdmenu is onderverdeeld in zeven menu s (MODE, PSM, SEL, TITLE, BBE, EQ, DSP). Het menuscherm verdwijnt indien u gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening uitvoert. 1 2 Kies het gewenste menu. Bevestigen... Indicator voor tijd aftellen 3 Roep het gekozen menu op. 1 2 Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel Druk herhaaldelijk op BACK om terug te gaan naar het voorgaande scherm of het MENU scherm te verlaten. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. Druk op MENU om terug naar het MENU scherm te gaan. Met gebruik van de afstandsbediening Let op: 4

5 Veranderen van display-informatie en patronen Bijv.: Indien tuner als bron is gekozen Bronbedieningsdisplay Tekstinformatie op het display voor FM RDS-zenders en DAB-services Kloktijddisplay NEDERLANDS Groot grafisch display (volledig displayformaat) Klein grafisch display Bedieningspaneel Namen van onderdelen 1 BAND toets 2 SOURCE toets 3 Regelschijf POWER/ATT (demping)/enter toets 4 MENU toets 5 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen 6 Displayvenster 7 DISP (display) toets 8 USB (Universal Serial Bus) ingangsaansluiting 9 T/P (verkeersinformatie/programmatype) toets p 0 (uitwerp) / (hoek) toets q 4 / toetsen w Afstandsbedieningssensor Stel de afstandsbedieningssensor NIET aan schel licht bloot (directe zonlicht of lamplicht). e BACK toets r Terugsteltoets t (bedieningspaneel ontgrendel) toets 5

6 NEDERLANDS Afstandsbediening RM-RK300 Plaatsen van de lithium-knoopbatterij (CR2025) Let op: Gebruikke batterijen: Richt de afstandsbediening direct naar de afstandsbedieningssensor op het toestel. Zorg dat er geen voorwerpen het signaalpad blokkeren. Waarschuwing: Plaats geen andere batterij dan een CR2025 of gelijkwaardige batterij; een verkeerde batterij kan namelijk ontploffen. Voorkom ongelukken en bewaar de batterij derhalve buiten het bereik van kleine kinderen. Voorkom dat de batterij oververhit, barst of een brand veroorzaakt: Laad niet op, sluit niet kort, demonteer niet en verwarm de batterij niet en gooi niet in een vuur. Bewaar de batterij niet met andere metalen materialen. Steek niet met een tangetje of dergelijk gereedschap in de batterij. Wikkel de batterij met band om en isoleer goed alvorens weg te gooien of langdurig op te slaan. De receiver heeft een functie voor bediening met de stuurafstandsbediening. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Belangrijke onderdelen en functies 1 (standby/aan/demping) toets Druk kort voor het inschakelen van de stroom of het dempen van het geluid wanneer de stroom reeds is ingeschakeld. Houd ingedrukt voor het uitschakelen van de stroom. 6

7 2 SOURCE toets Voor het kiezen van de bron. 3 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen Voor DAB: Veranderen van service. Voor MP3/WMA/SD/USB: Voor het veranderen van map. Tijdens weergave van een Apple ipod of een JVC D.speler: Gebruik voor het pauzeren/stoppen of hervatten van de weergave. Roep het hoofdmenu met 5 op. (5/ /4/ werken nu als menukeuzetoetsen.)* 4 VOL (volume) + / toetsen Voor het instellen van het volume. 5 Cijfertoetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het kiezen van voorkeurzenders (of services), of houd ingedrukt voor het vastleggen van een zender (of een service). Voor CD/CD-tekst: Voor het kiezen van fragmenten. Voor MP3/WMA/SD/USB:Voor het kiezen van mappen. Voor de CD-wisselaar: Voor het kiezen van discs. 6 ANGLE toets Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel. 7 BAND toets Voor het kiezen van de golfband. 8 4 / toetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het opzoeken van zenders (of ensembles), of houd ingedrukt voor het veranderen van frequentie. Voor een CD/CD-tekst/MP3/WMA/ SD/USB: Druk voor het veranderen van fragment, of houd ingedrukt voor versnelde weergave in voor- en achterwaartse richting van een fragment. Tijdens weergave van een ipod of een D.speler (tijdens de menukeuzefunctie): Druk kort voor het kiezen van een onderdeel. (Druk vervolgens op om de keuze te bevestigen.) Houd ingedrukt om tegelijkertijd 10 onderdelen te verspringen. Starten Activeren of annuleren van het crossovernetwerk (zie bladzijde 21) alvorens de stroom in te schakelen. Basisbediening ~ Inschakelen van de stroom. Ÿ! FM/AM = DAB* = CD* = SD* = USB* = CD-CH*/iPod*/D. player* (of EXT-IN) = LINE-IN = (terug naar het begin) * U kunt deze bronnen niet kiezen indien ze niet gereed staan of niet zijn aangesloten. Voor FM/AM-tuner Voor DAB-tuner Instellen van het volume. NEDERLANDS * 5 : Terugkeren naar het voorgaande menu. : Bevestigen van de Stel het geluid naar wens in. (Zie bladzijden 18 22). Vervolg op de volgende bladzijde 7

8 NEDERLANDS Snel dempen van het volume (ATT) Druk nogmaals om het geluid weer te herstellen. Uitschakelen van de stroom Bediening van de radio ~ Ÿ Basisinstellingen Zie tevens Algemene instellingen PSM op bladzijden Roep het PSM menu op (zie bladzijde 4). 2 1 Annuleren van de displaydemonstratie Kies Demo en vervolgens Off. 2 Instellen van de klok Kies Clock H (uur), en stel vervolgens het uur in. Kies Clock M (minuut), en stel vervolgens de minuten in. Kies 24H/12H en vervolgens 24Hours of 12Hours. 3 Voltooi de procedure. Controleren van de huidige tijd wanneer de stroom is uitgeschakeld! Zoek een zender. De gekozen golfband verschijnt. Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Voor het eerder stoppen, drukt u nogmaals op dezelfde toets. Handmatig op een zender afstemmen In stap! hierboven Kies de gewenste zenderfrequentie. Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4)

9 4 De MO indicator licht op. De ontvangst is beter, maar het stereo-effect gaat verloren. Om weer het stereo-effect te activeren, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u Off in stap 3. De MO indicator dooft. Alleen afstemmen op FM-zenders met sterke signalen LO (local)/dx (Distance-Extreme) 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Vastleggen van zenders in het geheugen U kunt zes zenders voor iedere golfband vastleggen. Automatisch vastleggen van FMzenders SSM (achtereenvolgend vastleggen van sterke zenders) 1 Kies de FM-golfband (FM1 FM3) waarvan u een zender wilt vastleggen. NEDERLANDS Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4) De DX indicator dooft en de LO indicator licht op. Er worden nu uitsluitend zenders met sterke signalen opgezocht. Om weer op alle ontvangbare zenders af te stemmen, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u DX in stap 3. De LO indicator dooft en de DX indicator licht op. Lokale FM-zenders met sterke signalen worden opgezocht en automatisch voor de FM-golfband vastgelegd. Handmatig vastleggen Bijv.: Vastleggen van FM-zender op 92,5 MHz onder voorkeurnummer 4 van de FM1-golfband Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Indien u 5/ ingedrukt houdt, verschijnt de voorkeurzenderlijst (ga naar stap 6). Vervolg op de volgende bladzijde 9

10 NEDERLANDS Kies een voorkeurnummer. Luisteren naar een voorkeurzender 1 2 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 3 U kunt naar de lijsten van andere FMgolfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. 7 Leg de zender vast. 4 5 Kies een voorkeurnummer. Met gebruik van de afstandsbediening Na het afstemmen op de vast te leggen zender... U kunt naar de lijsten van andere FM-golfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. Met gebruik van de afstandsbediening Kies het voorkeurnummer direct. 10

11 Bediening voor FM RDS Ÿ Kies een PTY-code. Wat u met RDS kunt doen Met RDS (Radio Data System) kunnen FM-zenders behalve de normale programmasignalen, extra signalen uitsturen. Met RDS-data kan de receiver het volgende uitvoeren: Programmatype (PTY) zoeken (zie het volgende) Standbyontvangst van TA (Verkeersinformatie) en PTY (Programmatype) (zie bladzijden 12 en 24) Automatisch volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen (zie bladzijde 13) Programmazoeken (zie bladzijde 13) Ontvangst van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) (zie bladzijde 13) Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma U kunt uw favoriete programma opzoeken dat op dat moment wordt uitgezonden door eenvoudigweg de PTY-code te kiezen die met dat programma overeenkomt. PTY-codes NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie), SPORT (sport), EDUCATE (educatief), DRAMA, CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd), POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS (klassiek), OTHER M (overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE (financieën), CHILDREN (kinderen), SOCIAL (sociaal), RELIGION (religie), PHONE IN (binnenkomende telefoongesprekken), TRAVEL (reizen), LEISURE (recreatie), JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY (country-muziek), NATION M (nationale muziek), OLDIES (gouwe ouwe), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT U kunt een van de PTY-codes (met inbegrip van de zes, naar wens vastgelegde voorkeurcodes, zie hiervoor het volgende gedeelte) kiezen.! Het zoeken van uw favoriete programma start. Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd. Vastleggen van uw favoriete programmatypes U kunt uw favoriete PTY-codes in de PTY-voorkeurlijst vastleggen. 1 2 Kies een PTY-code. 3 Roep de voorkeurlijst op. NEDERLANDS ~ 4 Kies een voorkeurnummer. De PTY-voorkeurlijst verschijnt. 1 Pop M 4 Classics 2 Rock M 5 Affairs 3 Easy M 6 Varied Vervolg op de volgende bladzijde 11

12 NEDERLANDS 5 Leg de instelling vast. 6 Vastleggen van andere PTY-codes onder andere voorkeurnummers. 7 Voltooi de procedure. Herhaal stappen 2 t/m 5. Annuleren van TA-standbyontvangst De TP indicator dooft. PTY-standbyontvangst Met PTY-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar uw favoriete PTY-programma. Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service. 12 Gebruik van standbyontvangst TA-standbyontvangst Met TA-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar verkeersinformatie (TA). Het volume verandert naar het hiervoor ingestelde TA-volumeniveau indien het huidige volumeniveau lager dan het hiervoor ingestelde niveau is (zie bladzijde 24). Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service die verkeersinformatie uitzendt. Activeren van TA-standbyontvangst De TP (verkeersinformatie) indicator licht op of knippert. Indien de TP indicator is opgelicht, is TAstandbyontvangst geactiveerd. Indien de TP indicator knippert, is TAstandbyontvangst nog niet geactiveerd. (Dit is het geval indien u naar een FM-zender luistert die de voor TA-standbyontvangst vereiste RDS-signalen niet levert.) Voor het activeren van TAstandbyontvangst, moet u op een andere zender (of DAB-service) afstemmen die wel de vereiste signalen levert. De TP indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het kiezen van uw favoriete PTY-code voor PTY-standbyontvangst, zie bladzijde 24. De PTY indicator licht op of knippert. Activeren van PTY-standbyontvangst 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een van de PTY-codes. 4 Voltooi de procedure. De PTY indicator licht op of knippert. Indien de PTY indicator is opgelicht, is PTY-standbyontvangst geactiveerd. Indien de PTY indicator knippert, is PTYstandbyontvangst nog niet geactiveerd. Voor het activeren van PTYstandbyontvangst, moet u op een andere zender afstemmen die deze signalen wel levert. De PTY indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het annuleren van PTYstandbyontvangst, kiest u Off in stap 3. De PTY indicator dooft.

13 Volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen Indien u in een gebied rijdt waar de FMontvangst niet sterk genoeg is, zal de receiver automatisch op een andere FM RDS-zender van hetzelfde netwerk afstemmen, die mogelijk hetzelfde programma maar met sterkere signalen uitzendt (zie de afbeelding hieronder). Programma A wordt op verschillende frequenties uitgezonden (01 05) Gebruik van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) Wat is RDS-radiotekst? RDS-radiotekst is een onderdeel van het RDS-datasignaal waarmee diverse tekstinformatie (bijv. programma-informatie, telefoonnummers, en webadressen, informatie over artiesten/titels en nieuwsoverzichten) kan worden verstuurd. Radiotekst is een onderdeel van de RDS-uitzending. Eén mededeling kan maximaal 64 tekens hebben. NEDERLANDS Ontvangst van netwerk-volgen is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd. Voor het veranderen van ontvangst van netwerk-volgen, zie AF-Reg op bladzijde 24. Automatisch kiezen van zenders - Programmazoeken Normaliter wordt door een druk op een van de cijfertoetsen op de overeenkomende voorkeurzender afgestemd. Indien de signalen van een vastgelegde FM RDS-zenders echter niet sterk genoegd zijn, gebruikt dit toestel de AF-data voor het afstemmen op een andere frequentie waarop hetzelfde programma als van de oorspronkelijke voorkeurzender wordt uitgezonden. Het duurt even eer met gebruik van programmazoeken op een andere zender is afgestemd. Zie tevens bladzijde 24. De mededelingenservice is een extra service en niet alle zenders leveren deze service. Nadat u op een zender heeft afgestemd die de mededelingenservice levert, wordt deze service automatisch ontvangen. Tonen van RDS-radiotekst (RT) informatie Tijdens het luisteren naar een zender die RT levert... Het radiotekstscherm verschijnt op het display. Het radiotekstscherm verdwijnt tijdelijk wanneer u de receiver bedient. Het laden van data duurt even. Tijdens het laden verschijnen Loading en een laadaanduiding. Het percentage van het laden van data wordt bij benadering met de aanduidingen aangegeven. Indien er geen tekstmededeling beschikbaar is, zal het bronbedieningsscherm in plaats van het tekstscherm verschijnen. Het tekstscherm zal dan echter later automatisch weer verschijnen zodra er een tekstmededeling is. 13

14 NEDERLANDS Bediening voor disc/ SD-kaart/USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Alle fragmenten worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt. Weergave van een SD-kaart Schakel de stroom uit alvorens het bedieningspaneel te verwijderen. ~ Ÿ SD-laadgleuf Stoppen van de weergave en uitwerpen van de disc Note: U kunt de disc niet uitwerpen indien er USBgeheugen is bevestigd. Please Eject USB knippert op het display. Verwijder in dat geval het USB-geheugen en druk vervolgens nogmaals op de 0 / toets. SD-kaart Afspelen van discs in de CD-wisselaar Alle discs in het magazijn worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het magazijn uitwerpt. Druk de SD-kaart verder in de laadgleuf totdat u een klik hoort. Voor het uitwerpen van de SD-kaart, drukt u nogmaals op de SD-kaart. Druk de SD-kaart voorzichtig in de gleuf (laat niet te snel los); de SD-kaart wordt anders weer uit het toestel geworpen. * U kunt de CD-wisselaar niet kiezen indien u de externe ingangsinstelling op Ext In heeft gesteld (zie bladzijde 25). 14

15 ! Bevestigen van het bedieningspaneel. Let op: Gebruik geen SD-kaart/USB-geheugen indien het een veilig besturen van het voertuig zou kunnen hinderen. Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data. NEDERLANDS Het bedieningspaneel keert naar de voorgaande stand terug. De weergave start automatisch indien er fragmenten zijn opgenomen. Weergave van USB-geheugen Dit toestel kan in USB-geheugen opgeslagen MP3/WMA-fragmenten afspelen. Alle fragmenten in het USB-geheugen worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het USB-geheugen verwijdert. ~ Ÿ USB-ingangsaansluiting USB-geheugen Trek het USB-geheugen recht uit het toestel om het te verwijderen. Indien een SD-kaart of USB-geheugen is geplaatst... De weergave wordt gestart vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. Indien u een andere SD-kaart of USBgeheugen bevestigt, zal de weergave vanaf het begin starten. Meer over MP3-fragmenten en WMAfragmenten MP3 en WMA fragmenten (de woorden bestand en fragment worden beiden gebruikt) zijn in mappen opgenomen. Meer over de CD-wisselaar Gebruik bij voorkeur de JVC MP3-compatibele CD-wisselaar met deze receiver. U kunt tevens een CD-wisselaar aansluiten die niet MP3-compatibel is. Met dergelijke toestellen kunt u echter geen MP3-discs afspelen. U kunt geen CH-X99, CH-X100 CD-wisselaar en CD-wisselaars uit de KD-MK serie met dit toestel gebruiken. U kunt geen WMA-disc met de CD-wisselaar afspelen. Op een CD-tekst opgenomen disctekstinformatie kan worden getoond indien een JVC CD-tekst compatibele CD-wisselaar is aangesloten. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Snel voor- of achterwaarts in het fragment Vervolg op de volgende bladzijde 15

16 NEDERLANDS Naar volgende of voorgaande fragmenten verspringen Naar volgende of voorgaande mappen gaan (alleen voor MP3/WMA/SD/USB) Voor MP3-fragmenten: Voor WMA-fragmenten: 4 Bevestig de keuze. De gekozen lijst verschijnt op het display. U kunt naar de andere lijsten gaan door de bedieningsschijf te draaien. 5 Kies een disc/map/bestand van de lijst. Huidige map Door de toetsen ingedrukt te houden, kunnen de disclijst ( ) en maplijst ( / / ) worden getoond. Zie het volgende gedeelte. Alleen voor MP3/WMA/SD/USB: Indien u de huidige disc/map kiest (op het scherm opgelicht), verschijnt de map-/ bestandslijst daarvan. 6 Start de weergave. Bijv.: Indien Folder in stap 3 is gekozen Andere belangrijke functies Kiezen van een disc/map/fragment uit de lijst Deze functie is niet beschikbaar voor een audio-cd of een CD-tekst met CD als bron gekozen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Met gebruik van de afstandsbediening Direct kiezen van disc ( ) Direct kiezen van een fragment van een audio-cd of CD-tekst Direct kiezen van een MP3/WMA-map ( / / ) Kiezen van nummer 1 6: 3 Kies een lijsttype. Kiezen van nummer 7 (1) 12 (6): 16 * 1 Alleen kiesbaar indien CD-CH als bron is gekozen. * 2 Verschijnt alleen voor MP3/WMA/SD/USB. Voor MP3/WMA-mappen: De mappen moeten een 2-cijferig nummer aan het begin van de naam hebben 01, 02, 03, enz.

17 Vergrendelen van een disc U kunt een disc in de lade vergrendelen zodat deze niet kan worden uitgeworpen. 1 2 Controleer dat No Eject? is gekozen... No Eject knippert en de disc kan niet worden uitgeworpen. Voor het annuleren van de vergrendeling, moet u eerst controleren dat Eject OK? is gekozen en vervolgens dezelfde procedure herhalen. Eject OK knippert op het display. Intro Weergave van de eerste 15 seconden van... Track : Alle fragmenten van de media die wordt afgespeeld. [ ] Folder* 1 : Eerste fragment van alle mappen van de media die wordt afgespeeld. [ ] Disc* 2 : Eerste fragment van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Herhalen Herhaalde weergave Track : Het huidige fragment. [ ] Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map. [ ] Disc* 2 : Alle fragmenten van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Willekeurig Willekeurige weergave NEDERLANDS Kiezen van de weergavefuncties U kunt tegelijkertijd slechts één van de volgende weergavefuncties kiezen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kies een van de weergavefuncties. 3 Kies een van de volgende onderdelen (zie de volgende tabel). Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map en vervolgens de fragmenten van de volgende map, enz. [ ] Disc : Alle fragmenten van de huidige disc. [ ] All* 3 : Alle fragmenten van de geplaatste discs/media. [ ] Off : Geannuleerd. * 1 Alleen tijdens weergave van media (MP3/ WMA/SD/USB). * 2 Alleen met CD-CH als bron gekozen. * 3 Alleen met CD-CH, SD of USB als bron gekozen. 4 Voltooi de procedure. 17

18 NEDERLANDS Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) U kunt een beter akoestisch geluidsveld, zoals bijvoorbeeld in een bioscoop of grote zaal, voor uw muziek krijgen. De DSP-functie wordt op Defeat gesteld indien het crossover-netwerk (zie bladzijde 21) wordt geactiveerd. DSP-functies Defeat (Er wordt geen akoestisch effect gebruikt), Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V.Cancel (Voice Cancel: de vokalen worden onderdrukt. Geschikt wanneer u zelf met de muziek wilt meezingen Karaoke.) Voor het maken van nauwkeurigere instellingen, zie het volgende gedeelte. Voor het annuleren van het akoestisch effect, kiest u Defeat in stap Ÿ. Nauwkeurige instellingingen voor de DSP-functies 1 Kies een DSP-functie. 2 Kies het aantal ingebouwde luidsprekers. Voor Defeat en V.Cancel, is het aantal luidsprekers op 4ch vastgesteld. ~ Roep het DSP menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een van de DSP-functies. 3 Kies uw luisterstoelpositie. Voltooien van de procedure Instellen van het effectniveau 4 Kies de in te stellen luidspreker. Ga naar stap!. Het effectniveau is niet instelbaar voor Defeat en V.Cancel.! Stel het effectniveau in. Voltooien van de procedure * Verschijnt alleen indien u 4ch in stap 2 heeft gekozen. 18

19 5 Kies de afstand tussen de gekozen luidspreker en de stoel. Nadat u de afstand eenmaal heeft ingesteld wordt deze voor iedere in stap 3 gekozen stoel (luisterpositie) vastgelegd. Deze vastgelegde instellingen worden de volgende keer dat u een betreffende stoel kiest automatisch weer opgeroepen. Veranderen van meeteenheid 3 Voltooi de procedure. Gebruik van de equalizer EQ U kunt de egalisatiepatronen naar wens instellen met gebruik van Graphic EQ of Parametric EQ. Stel de equalizer in overeenstemming met het reproduceerbare frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers in; de instellingen zijn anders namelijk mogelijk niet effectief. NEDERLANDS 6 Herhaal stappen 4 en 5 voor het instellen van de afstand van de andere luidsprekers. 7 Voltooi de procedure. Activeren van BBE Digital BBE Digital is een nieuwe digitale verwerkingsmethode voor het terugkrijgen van de helderheid en duidelijkheid van het oorspronkelijke live geluid van een opname, uitzendingen, enz. Wanneer een luidspreker geluid reproduceert, wordt een frequentieafhankelijke fase-verplaatsing gebruikt, waardoor geluiden met hoge frequenties later uw oren bereiken dan geluiden met lage frequenties. BBE Digital regelt de fase-verhouding tussen de lage, midden en hoge frequenties door een progressieve langere vertragingstijd voor de lage en midden frequenties toe te voegen zodat alle frequenties de luisteraar tegelijkertijd op de juiste tijd bereiken. Het geluid zal helderder en duidelijk worden gereproduceerd. 1 Roep het BBE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kiezen van het effectniveau. Kiezen van reeds vastgelegde geluidsfuncties Graphic EQ Geluidsfuncties Flat (Er wordt geen geluidsfunctie gebruikt), HardRock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een geluidsfunctie. 4 Voltooi de procedure. 19

20 NEDERLANDS Vastleggen van uw eigen geluidsfuncties 1 Kies een geluidsfunctie. 2 Kies een frequentieband. 3 Kies een band. Band1 : 20,0 Hz 1,2 khz Band2 : 80,0 Hz 5,0 khz Band3 : 315,0 Hz 20 khz 4 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen band in. 3 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen frequentieband in. 5 Kies de frequentie. 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen van de andere frequentiebanden. 5 6 Kies een van de gebruikersfuncties. Band 1/2/3 moeten op tenminste 5 stappen (frequenties) van elkaar worden ingesteld. (Alleen de kiesbare frequenties worden op het display getoond.) 6 Kies de bandbreedte (Q). 7 Leg de instellingen vast. Instellen van de parametrische EQ 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 Druk op BACK voor het instellen van de andere banden. Herhaal vervolgens stappen 3 t/m 6. 7 Voltooi de procedure. De instellingen worden na het maken in het geheugen vastgelegd. De vastgelegde instelling wordt opgeroepen wanneer u de volgende keer de parametrische EQ kiest. 20

21 Activeren van crossovernetwerk Door het crossover-netwerk te activeren, kunt u de frequentiebereiken van geluidssignalen voor verschillende luidsprekers instellen in overeenstemming met de karakteristieken van de luidsprekers. Let op het volgende indien u 3 luidsprekers in uw auto heeft geďnstalleerd: Alvorens het systeem in gebruik te nemen, moet u crossover-netwerk activeren en de juiste drempelfrequenties voor HPF/LPF (vooral voor HPF) vastleggen; de luidsprekers zouden anders kunnen worden beschadigd. Zie tevens de handleiding voor het installeren/aansluiten (afzonderlijk boekje) indien u een 3-weg luidsprekersysteem heeft. U kunt geen bediening uitvoeren voordat de volgende procedure is voltooid. Met de stroom uitgeschakeld... ~ Ÿ Voor het annuleren van Crossover, herhaalt u dezelfde procedure. Controleer dat X-Over Off OK? op het display wordt getoond. De indicator dooft. Instellen van de geluidsfuncties SEL U kunt de geluidskarakteristieken naar wens instellen. ~ Roep het SEL menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een in te stellen onderdeel. * Verschijnt alleen wanneer crossovernetwerk is geactiveerd (zie de linkerkolom). Na het kiezen van Fad/Bal, X-Over of S.woofer moet u op POWER/ATT/ ENTER drukken om het sub-menu op te roepen.! Stel het gekozen onderdeel in. (Zie het volgende gedeelte voor details). Druk op BACK om andere SEL instellingen te maken. Herhaal vervolgens stappen Ÿ en!. Voltooi de procedure. NEDERLANDS! Voor het annuleren van de procedure, houdt u POWER/ATT/ENTER even ingedrukt. De stroom wordt uitgeschakeld. Voltooi de procedure. De indicator licht op (in overeenstemming met de andere indicators). Instellen van de fader en balans Fad/Bal Fad (fader) Instellen van het balans tussen de voor- en achterluidsprekers. Bal (balans) Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidsprekers. 21

REPEAT 3100. Installation and Operation Manual. Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50. www.navman.

REPEAT 3100. Installation and Operation Manual. Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50. www.navman. REPEAT 3100 Installation and Operation Manual Nederlands...2 Deutsch...14 Italiano...26 Svenska...38 Suomi...50 www.navman.com NAVMAN Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Bediening... 4 2-1 In- en uitschakelen...

Lisätiedot

hp photosmart 1215/1218 printer software installation

hp photosmart 1215/1218 printer software installation hp photosmart 1215/1218 printer software installation Windows 98 and 2000 (USB or Parallel Connection) Important: Do not use the Add Printer Wizard to install the printer software. ollow the steps below

Lisätiedot

MINI 17 MINI 26 MINI 33 MINI 44 MINI 48

MINI 17 MINI 26 MINI 33 MINI 44 MINI 48 OVERSÆTTELSE TIL SOLE DIESEL INSTRUKTIONSBOG GEBRUIKERSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK GEBRAUCHSANWEISUNGENHANDBUCH MARINE DIESEL MOTORER ORER SCHEEPSDIESELMOTOREN OREN MERIDIESELMOOTT TTORIT

Lisätiedot

RIISIPUSSISAMMAKKO ÄRTPÅSEGRODA BEAN BAG FROG

RIISIPUSSISAMMAKKO ÄRTPÅSEGRODA BEAN BAG FROG SUOMEKSI IN ENGLISH PÅ SVENSKA TARVIKKEET (kuva 1) - värikkäitä puuvilla- tai veloutilkkuja vartaloon ja raajoihin - pilkullista kangasta silmiä varten - tukikangasta, Vlieseline H 180 - ompelulankaa Täytteeksi:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14

BEKOSPLIT 12 BEKOSPLIT 13 BEKOSPLIT 14 Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och driftsanvisning deutsch dansk suomi svenska BEKO Z-83.2-2 Deutsches Institut für Bautechnik,

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Press [ Mode ] the required number of times to reach normal time mode:

ENGLISH. 1. Press [ Mode ] the required number of times to reach normal time mode: ENGLISH Stopwatch Art.nr 36-4124 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART R 7 R 7 S R 7 S AUTOSTART IT GB FR DE NL ES PT HU PL CZ DK SE NO FI SL GR LV Libretto d'istruzione e uso Notice d'instructions et mode d'emploi Instruction manual Bedienungsanleitung Manual de uso y manutencion

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje

suomi laitemalleille, jotka ovat myynnissä Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa Käyttöohje Digital Sound Projector TM - Digitaalinen ääniprojektori Kättöohje Julkaisija: Musta Pörssi Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. suomi laitemalleille, jotka ovat mnnissä Euroopassa, Aasiassa,

Lisätiedot

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas

Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas 6 5 9 11 16 15 13 8 7 18 17-1 INCLUDES ITEMS 3-16 3 19 10 4 4189623-Rev.B-FI Parts & Maintenance Manual Osa- ja huolto-opas Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Triplex -leikkuri jossa ROPS 67069

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer

Digital Timer. Operating instructions. Care and maintenance. Disposal. Specifications. Art.no 34-2361. Battery. Using the timer as a timer/egg timer Digital Timer Art.no 34-2361 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

LED Rechargeable Front Bicycle Light

LED Rechargeable Front Bicycle Light ENGLISH LED Rechargeable Front Bicycle Light Art.no 31-5526 Model FF-240 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

LANGUAGES. instructions d utilisation. brugsanvisning. käyttöopas. brukerhåndbok. podręcznik użytkownika. English. Nederlands. Deutsch.

LANGUAGES. instructions d utilisation. brugsanvisning. käyttöopas. brukerhåndbok. podręcznik użytkownika. English. Nederlands. Deutsch. 1 complete teeth not sharp and 1 damaged 1 hele tand niet scherp en 1 beschadigd 1 ganzer Zahn unscharf und 1 beschädigt 1 dent complète non pointue et 1 endommagée 1 diente completo no afilado y 1 deteriorado

Lisätiedot

Watson boksin käyttöönotto-ohje. Guide för att börja använda Watson boxen. Introduction to the Watson box. Watson HD TV-102-T2

Watson boksin käyttöönotto-ohje. Guide för att börja använda Watson boxen. Introduction to the Watson box. Watson HD TV-102-T2 Watson boksin käyttöönotto-ohje Guide för att börja använda Watson boxen Introduction to the Watson box Watson HD TV-102-T2 1 Valmistettu Dolby Laboratories-yhtiöltä saadulta lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli

Lisätiedot

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board SE Monteringsanvisning Ebeco Quick Board Tack för att du valde Ebeco. Lycka till med användandet av din snösmältningsanläggning. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den i lång tid framöver. För att

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME GET STARTED WITH YOUR SMART HOME Hi! Hej! Hei! Hi! Welcome to our world of easy home automation. By using this Smart Home start-up kit from Proove you will be able to control lamps and other appliances

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 3 WLAN 1 2 DG201 INTERNET ECO ECO DSL GbE

Lisätiedot

Snabbstartguide Kvikstartvejledning Pikaopas AVH-X8600BT

Snabbstartguide Kvikstartvejledning Pikaopas AVH-X8600BT DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN Snabbstartguide Kvikstartvejledning Pikaopas AVH-X8600BT Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING

Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING Annotated Translation STAR WRECK - IN THE PIRKINNING Let s start with correcting an apparently widespread fallacy. You cannot produce a film translation by taking a set of subtitles and substituting it

Lisätiedot