KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN"

Transkriptio

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-SH1000 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 8 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 8 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 8 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 8. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET A [EX]

2 NEDERLANDS Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product! Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal benutten. BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN 1. KLASSE 1 LASERPRODUKT 2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel. 3. VOORZICHTIG: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal. 4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL AANGEBRACHT. Waarschuwing: Het apparaat terugstellen Voorkom ongelukken en kijk derhalve beslist goed recht-vooruit wanneer u de receiver tijdens het autorijden moet bedienen. Let op met het instellen van het volume: Discs produceren in vergelijking met andere bronnen weinig ruis. Verlaag het volume alvorens een disc af te spelen, zodat beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau wordt voorkomen. De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist. Geforceerd verwijderen van een disc Indien een SD-kaart is geplaatst, moet u deze SD-kaart eerst uitwerpen (zie bladzijde 14). 1 Opmerking: Het displayvenster van deze receiver is met nauwkeurig-luisterende onderdelen gefabriceerd, maar heeft echter een klein aantal ineffectieve beeldpunten. Dit is onvermijdelijk en duidt niet op een defect. 2 2 Voor de veiligheid is een genummerde identificatiekaart bij het apparaat geleverd. Het identificatienummer is tevens op de behuizing van het apparaat gedrukt. Bewaar de kaart op een veilige plaats. Deze kaart is belangrijk voor identificaatie indien het apparaat is gestolen. Stel de receiver terug indien dit niet werkt. Wees voorzichtig en zorg dat de disc niet valt bij het verwijderen.

3 Meer over deze gebruiksaanwijzing De bediening met de toetsen worden voornamelijk met de afbeeldingen in de volgende tabel uitgelegd. Bepaalde gerelateerde tips en opmerkingen worden bij Meer over deze receiver (zie bladzijden 34 38) beschreven. Druk kort. Druk herhaaldelijk. Druk op een van deze. Druk op A en vervolgens op B. Houd ingedrukt totdat de gewenste functie is geactiveerd. Houd beide toetsen tegelijkertijd ingedrukt. De volgende markeringen worden gebruikt en verwijzen naar... : Bediening voor de ingebouwde CD-speler. : Bediening voor de CD-wisselaar. : Bediening van de SD-speler. : Bediening voor extern USB-geheugen. Denk aan de veiligheid... Zet het volume onder het rijden niet te hard. Dit is gevaarlijk, omdat u de geluiden buiten de auto niet meer hoort. Zet de auto stil voordat u ingewikkelde handelingen met het apparaat gaat verrichten. Temperatuur binnen de auto... Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer normaal waarden heet bereikt. INHOUD Bedieningspaneel... 5 Afstandsbediening RM-RK Starten... 7 Basisbediening... 7 Bediening van de radio... 8 Bediening voor FM RDS Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma Bediening voor disc/sd-kaart/ USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Afspelen van discs in de CD-wisselaar Weergave van een SD-kaart Weergave van USB-geheugen Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) Gebruik van de equalizer EQ Activeren van crossover-netwerk Instellen van de geluidsfuncties SEL Algemene instellingen PSM Invoeren van een titel Bediening voor ipod /D.speler Bediening voor de DAB-tuner Bediening voor andere externe componenten Onderhoud Meer over deze receiver Oplossen van problemen Technische gegevens NEDERLANDS 3

4 NEDERLANDS Verwijderen/bevestigen van het bedieningspaneel Verwijderen... Oproepen van de diverse menu s Het hoofdmenu is onderverdeeld in zeven menu s (MODE, PSM, SEL, TITLE, BBE, EQ, DSP). Het menuscherm verdwijnt indien u gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening uitvoert. 1 2 Kies het gewenste menu. Bevestigen... Indicator voor tijd aftellen 3 Roep het gekozen menu op. 1 2 Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel Druk herhaaldelijk op BACK om terug te gaan naar het voorgaande scherm of het MENU scherm te verlaten. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm. Druk op MENU om terug naar het MENU scherm te gaan. Met gebruik van de afstandsbediening Let op: 4

5 Veranderen van display-informatie en patronen Bijv.: Indien tuner als bron is gekozen Bronbedieningsdisplay Tekstinformatie op het display voor FM RDS-zenders en DAB-services Kloktijddisplay NEDERLANDS Groot grafisch display (volledig displayformaat) Klein grafisch display Bedieningspaneel Namen van onderdelen 1 BAND toets 2 SOURCE toets 3 Regelschijf POWER/ATT (demping)/enter toets 4 MENU toets 5 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen 6 Displayvenster 7 DISP (display) toets 8 USB (Universal Serial Bus) ingangsaansluiting 9 T/P (verkeersinformatie/programmatype) toets p 0 (uitwerp) / (hoek) toets q 4 / toetsen w Afstandsbedieningssensor Stel de afstandsbedieningssensor NIET aan schel licht bloot (directe zonlicht of lamplicht). e BACK toets r Terugsteltoets t (bedieningspaneel ontgrendel) toets 5

6 NEDERLANDS Afstandsbediening RM-RK300 Plaatsen van de lithium-knoopbatterij (CR2025) Let op: Gebruikke batterijen: Richt de afstandsbediening direct naar de afstandsbedieningssensor op het toestel. Zorg dat er geen voorwerpen het signaalpad blokkeren. Waarschuwing: Plaats geen andere batterij dan een CR2025 of gelijkwaardige batterij; een verkeerde batterij kan namelijk ontploffen. Voorkom ongelukken en bewaar de batterij derhalve buiten het bereik van kleine kinderen. Voorkom dat de batterij oververhit, barst of een brand veroorzaakt: Laad niet op, sluit niet kort, demonteer niet en verwarm de batterij niet en gooi niet in een vuur. Bewaar de batterij niet met andere metalen materialen. Steek niet met een tangetje of dergelijk gereedschap in de batterij. Wikkel de batterij met band om en isoleer goed alvorens weg te gooien of langdurig op te slaan. De receiver heeft een functie voor bediening met de stuurafstandsbediening. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Belangrijke onderdelen en functies 1 (standby/aan/demping) toets Druk kort voor het inschakelen van de stroom of het dempen van het geluid wanneer de stroom reeds is ingeschakeld. Houd ingedrukt voor het uitschakelen van de stroom. 6

7 2 SOURCE toets Voor het kiezen van de bron. 3 5 (omhoog) / (omlaag) toetsen Voor DAB: Veranderen van service. Voor MP3/WMA/SD/USB: Voor het veranderen van map. Tijdens weergave van een Apple ipod of een JVC D.speler: Gebruik voor het pauzeren/stoppen of hervatten van de weergave. Roep het hoofdmenu met 5 op. (5/ /4/ werken nu als menukeuzetoetsen.)* 4 VOL (volume) + / toetsen Voor het instellen van het volume. 5 Cijfertoetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het kiezen van voorkeurzenders (of services), of houd ingedrukt voor het vastleggen van een zender (of een service). Voor CD/CD-tekst: Voor het kiezen van fragmenten. Voor MP3/WMA/SD/USB:Voor het kiezen van mappen. Voor de CD-wisselaar: Voor het kiezen van discs. 6 ANGLE toets Veranderen van de hoek van het bedieningspaneel. 7 BAND toets Voor het kiezen van de golfband. 8 4 / toetsen Voor FM/AM/DAB: Druk voor het opzoeken van zenders (of ensembles), of houd ingedrukt voor het veranderen van frequentie. Voor een CD/CD-tekst/MP3/WMA/ SD/USB: Druk voor het veranderen van fragment, of houd ingedrukt voor versnelde weergave in voor- en achterwaartse richting van een fragment. Tijdens weergave van een ipod of een D.speler (tijdens de menukeuzefunctie): Druk kort voor het kiezen van een onderdeel. (Druk vervolgens op om de keuze te bevestigen.) Houd ingedrukt om tegelijkertijd 10 onderdelen te verspringen. Starten Activeren of annuleren van het crossovernetwerk (zie bladzijde 21) alvorens de stroom in te schakelen. Basisbediening ~ Inschakelen van de stroom. Ÿ! FM/AM = DAB* = CD* = SD* = USB* = CD-CH*/iPod*/D. player* (of EXT-IN) = LINE-IN = (terug naar het begin) * U kunt deze bronnen niet kiezen indien ze niet gereed staan of niet zijn aangesloten. Voor FM/AM-tuner Voor DAB-tuner Instellen van het volume. NEDERLANDS * 5 : Terugkeren naar het voorgaande menu. : Bevestigen van de Stel het geluid naar wens in. (Zie bladzijden 18 22). Vervolg op de volgende bladzijde 7

8 NEDERLANDS Snel dempen van het volume (ATT) Druk nogmaals om het geluid weer te herstellen. Uitschakelen van de stroom Bediening van de radio ~ Ÿ Basisinstellingen Zie tevens Algemene instellingen PSM op bladzijden Roep het PSM menu op (zie bladzijde 4). 2 1 Annuleren van de displaydemonstratie Kies Demo en vervolgens Off. 2 Instellen van de klok Kies Clock H (uur), en stel vervolgens het uur in. Kies Clock M (minuut), en stel vervolgens de minuten in. Kies 24H/12H en vervolgens 24Hours of 12Hours. 3 Voltooi de procedure. Controleren van de huidige tijd wanneer de stroom is uitgeschakeld! Zoek een zender. De gekozen golfband verschijnt. Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Voor het eerder stoppen, drukt u nogmaals op dezelfde toets. Handmatig op een zender afstemmen In stap! hierboven Kies de gewenste zenderfrequentie. Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4)

9 4 De MO indicator licht op. De ontvangst is beter, maar het stereo-effect gaat verloren. Om weer het stereo-effect te activeren, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u Off in stap 3. De MO indicator dooft. Alleen afstemmen op FM-zenders met sterke signalen LO (local)/dx (Distance-Extreme) 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Vastleggen van zenders in het geheugen U kunt zes zenders voor iedere golfband vastleggen. Automatisch vastleggen van FMzenders SSM (achtereenvolgend vastleggen van sterke zenders) 1 Kies de FM-golfband (FM1 FM3) waarvan u een zender wilt vastleggen. NEDERLANDS Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4) De DX indicator dooft en de LO indicator licht op. Er worden nu uitsluitend zenders met sterke signalen opgezocht. Om weer op alle ontvangbare zenders af te stemmen, herhaalt u dezelfde procedure maar kiest u DX in stap 3. De LO indicator dooft en de DX indicator licht op. Lokale FM-zenders met sterke signalen worden opgezocht en automatisch voor de FM-golfband vastgelegd. Handmatig vastleggen Bijv.: Vastleggen van FM-zender op 92,5 MHz onder voorkeurnummer 4 van de FM1-golfband Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). Indien u 5/ ingedrukt houdt, verschijnt de voorkeurzenderlijst (ga naar stap 6). Vervolg op de volgende bladzijde 9

10 NEDERLANDS Kies een voorkeurnummer. Luisteren naar een voorkeurzender 1 2 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 3 U kunt naar de lijsten van andere FMgolfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. 7 Leg de zender vast. 4 5 Kies een voorkeurnummer. Met gebruik van de afstandsbediening Na het afstemmen op de vast te leggen zender... U kunt naar de lijsten van andere FM-golfbanden gaan door de bedieningsschijf te draaien. Met gebruik van de afstandsbediening Kies het voorkeurnummer direct. 10

11 Bediening voor FM RDS Ÿ Kies een PTY-code. Wat u met RDS kunt doen Met RDS (Radio Data System) kunnen FM-zenders behalve de normale programmasignalen, extra signalen uitsturen. Met RDS-data kan de receiver het volgende uitvoeren: Programmatype (PTY) zoeken (zie het volgende) Standbyontvangst van TA (Verkeersinformatie) en PTY (Programmatype) (zie bladzijden 12 en 24) Automatisch volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen (zie bladzijde 13) Programmazoeken (zie bladzijde 13) Ontvangst van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) (zie bladzijde 13) Opzoeken van uw favoriete FM RDS-programma U kunt uw favoriete programma opzoeken dat op dat moment wordt uitgezonden door eenvoudigweg de PTY-code te kiezen die met dat programma overeenkomt. PTY-codes NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie), SPORT (sport), EDUCATE (educatief), DRAMA, CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd), POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS (klassiek), OTHER M (overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE (financieën), CHILDREN (kinderen), SOCIAL (sociaal), RELIGION (religie), PHONE IN (binnenkomende telefoongesprekken), TRAVEL (reizen), LEISURE (recreatie), JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY (country-muziek), NATION M (nationale muziek), OLDIES (gouwe ouwe), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT U kunt een van de PTY-codes (met inbegrip van de zes, naar wens vastgelegde voorkeurcodes, zie hiervoor het volgende gedeelte) kiezen.! Het zoeken van uw favoriete programma start. Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd. Vastleggen van uw favoriete programmatypes U kunt uw favoriete PTY-codes in de PTY-voorkeurlijst vastleggen. 1 2 Kies een PTY-code. 3 Roep de voorkeurlijst op. NEDERLANDS ~ 4 Kies een voorkeurnummer. De PTY-voorkeurlijst verschijnt. 1 Pop M 4 Classics 2 Rock M 5 Affairs 3 Easy M 6 Varied Vervolg op de volgende bladzijde 11

12 NEDERLANDS 5 Leg de instelling vast. 6 Vastleggen van andere PTY-codes onder andere voorkeurnummers. 7 Voltooi de procedure. Herhaal stappen 2 t/m 5. Annuleren van TA-standbyontvangst De TP indicator dooft. PTY-standbyontvangst Met PTY-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar uw favoriete PTY-programma. Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service. 12 Gebruik van standbyontvangst TA-standbyontvangst Met TA-standbyontvangst schakelt de receiver van een andere bron dan AM tijdelijk over naar verkeersinformatie (TA). Het volume verandert naar het hiervoor ingestelde TA-volumeniveau indien het huidige volumeniveau lager dan het hiervoor ingestelde niveau is (zie bladzijde 24). Indien een DAB-tuner is aangesloten, werkt standbyontvangst tevens voor het opzoeken van een DAB-service die verkeersinformatie uitzendt. Activeren van TA-standbyontvangst De TP (verkeersinformatie) indicator licht op of knippert. Indien de TP indicator is opgelicht, is TAstandbyontvangst geactiveerd. Indien de TP indicator knippert, is TAstandbyontvangst nog niet geactiveerd. (Dit is het geval indien u naar een FM-zender luistert die de voor TA-standbyontvangst vereiste RDS-signalen niet levert.) Voor het activeren van TAstandbyontvangst, moet u op een andere zender (of DAB-service) afstemmen die wel de vereiste signalen levert. De TP indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het kiezen van uw favoriete PTY-code voor PTY-standbyontvangst, zie bladzijde 24. De PTY indicator licht op of knippert. Activeren van PTY-standbyontvangst 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een van de PTY-codes. 4 Voltooi de procedure. De PTY indicator licht op of knippert. Indien de PTY indicator is opgelicht, is PTY-standbyontvangst geactiveerd. Indien de PTY indicator knippert, is PTYstandbyontvangst nog niet geactiveerd. Voor het activeren van PTYstandbyontvangst, moet u op een andere zender afstemmen die deze signalen wel levert. De PTY indicator stopt te knipperen en blijft opgelicht. Voor het annuleren van PTYstandbyontvangst, kiest u Off in stap 3. De PTY indicator dooft.

13 Volgen van hetzelfde programma Ontvangst van netwerk-volgen Indien u in een gebied rijdt waar de FMontvangst niet sterk genoeg is, zal de receiver automatisch op een andere FM RDS-zender van hetzelfde netwerk afstemmen, die mogelijk hetzelfde programma maar met sterkere signalen uitzendt (zie de afbeelding hieronder). Programma A wordt op verschillende frequenties uitgezonden (01 05) Gebruik van de mededelingenservice RDS-radiotekst (RT) Wat is RDS-radiotekst? RDS-radiotekst is een onderdeel van het RDS-datasignaal waarmee diverse tekstinformatie (bijv. programma-informatie, telefoonnummers, en webadressen, informatie over artiesten/titels en nieuwsoverzichten) kan worden verstuurd. Radiotekst is een onderdeel van de RDS-uitzending. Eén mededeling kan maximaal 64 tekens hebben. NEDERLANDS Ontvangst van netwerk-volgen is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd. Voor het veranderen van ontvangst van netwerk-volgen, zie AF-Reg op bladzijde 24. Automatisch kiezen van zenders - Programmazoeken Normaliter wordt door een druk op een van de cijfertoetsen op de overeenkomende voorkeurzender afgestemd. Indien de signalen van een vastgelegde FM RDS-zenders echter niet sterk genoegd zijn, gebruikt dit toestel de AF-data voor het afstemmen op een andere frequentie waarop hetzelfde programma als van de oorspronkelijke voorkeurzender wordt uitgezonden. Het duurt even eer met gebruik van programmazoeken op een andere zender is afgestemd. Zie tevens bladzijde 24. De mededelingenservice is een extra service en niet alle zenders leveren deze service. Nadat u op een zender heeft afgestemd die de mededelingenservice levert, wordt deze service automatisch ontvangen. Tonen van RDS-radiotekst (RT) informatie Tijdens het luisteren naar een zender die RT levert... Het radiotekstscherm verschijnt op het display. Het radiotekstscherm verdwijnt tijdelijk wanneer u de receiver bedient. Het laden van data duurt even. Tijdens het laden verschijnen Loading en een laadaanduiding. Het percentage van het laden van data wordt bij benadering met de aanduidingen aangegeven. Indien er geen tekstmededeling beschikbaar is, zal het bronbedieningsscherm in plaats van het tekstscherm verschijnen. Het tekstscherm zal dan echter later automatisch weer verschijnen zodra er een tekstmededeling is. 13

14 NEDERLANDS Bediening voor disc/ SD-kaart/USB-geheugen Afspelen van een disc in de receiver Alle fragmenten worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert of de disc uitwerpt. Weergave van een SD-kaart Schakel de stroom uit alvorens het bedieningspaneel te verwijderen. ~ Ÿ SD-laadgleuf Stoppen van de weergave en uitwerpen van de disc Note: U kunt de disc niet uitwerpen indien er USBgeheugen is bevestigd. Please Eject USB knippert op het display. Verwijder in dat geval het USB-geheugen en druk vervolgens nogmaals op de 0 / toets. SD-kaart Afspelen van discs in de CD-wisselaar Alle discs in het magazijn worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het magazijn uitwerpt. Druk de SD-kaart verder in de laadgleuf totdat u een klik hoort. Voor het uitwerpen van de SD-kaart, drukt u nogmaals op de SD-kaart. Druk de SD-kaart voorzichtig in de gleuf (laat niet te snel los); de SD-kaart wordt anders weer uit het toestel geworpen. * U kunt de CD-wisselaar niet kiezen indien u de externe ingangsinstelling op Ext In heeft gesteld (zie bladzijde 25). 14

15 ! Bevestigen van het bedieningspaneel. Let op: Gebruik geen SD-kaart/USB-geheugen indien het een veilig besturen van het voertuig zou kunnen hinderen. Voorkom dat u belangrijke data verliest en maak derhalve een back-up van belangrijke data. NEDERLANDS Het bedieningspaneel keert naar de voorgaande stand terug. De weergave start automatisch indien er fragmenten zijn opgenomen. Weergave van USB-geheugen Dit toestel kan in USB-geheugen opgeslagen MP3/WMA-fragmenten afspelen. Alle fragmenten in het USB-geheugen worden herhaald afgespeeld totdat u van bron verandert. De weergave wordt tevens gestopt wanneer u het USB-geheugen verwijdert. ~ Ÿ USB-ingangsaansluiting USB-geheugen Trek het USB-geheugen recht uit het toestel om het te verwijderen. Indien een SD-kaart of USB-geheugen is geplaatst... De weergave wordt gestart vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. Indien u een andere SD-kaart of USBgeheugen bevestigt, zal de weergave vanaf het begin starten. Meer over MP3-fragmenten en WMAfragmenten MP3 en WMA fragmenten (de woorden bestand en fragment worden beiden gebruikt) zijn in mappen opgenomen. Meer over de CD-wisselaar Gebruik bij voorkeur de JVC MP3-compatibele CD-wisselaar met deze receiver. U kunt tevens een CD-wisselaar aansluiten die niet MP3-compatibel is. Met dergelijke toestellen kunt u echter geen MP3-discs afspelen. U kunt geen CH-X99, CH-X100 CD-wisselaar en CD-wisselaars uit de KD-MK serie met dit toestel gebruiken. U kunt geen WMA-disc met de CD-wisselaar afspelen. Op een CD-tekst opgenomen disctekstinformatie kan worden getoond indien een JVC CD-tekst compatibele CD-wisselaar is aangesloten. Zie de Handleiding voor installatie/ aansluiting (afzonderlijk boekje) voor het verbinden. Snel voor- of achterwaarts in het fragment Vervolg op de volgende bladzijde 15

16 NEDERLANDS Naar volgende of voorgaande fragmenten verspringen Naar volgende of voorgaande mappen gaan (alleen voor MP3/WMA/SD/USB) Voor MP3-fragmenten: Voor WMA-fragmenten: 4 Bevestig de keuze. De gekozen lijst verschijnt op het display. U kunt naar de andere lijsten gaan door de bedieningsschijf te draaien. 5 Kies een disc/map/bestand van de lijst. Huidige map Door de toetsen ingedrukt te houden, kunnen de disclijst ( ) en maplijst ( / / ) worden getoond. Zie het volgende gedeelte. Alleen voor MP3/WMA/SD/USB: Indien u de huidige disc/map kiest (op het scherm opgelicht), verschijnt de map-/ bestandslijst daarvan. 6 Start de weergave. Bijv.: Indien Folder in stap 3 is gekozen Andere belangrijke functies Kiezen van een disc/map/fragment uit de lijst Deze functie is niet beschikbaar voor een audio-cd of een CD-tekst met CD als bron gekozen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Met gebruik van de afstandsbediening Direct kiezen van disc ( ) Direct kiezen van een fragment van een audio-cd of CD-tekst Direct kiezen van een MP3/WMA-map ( / / ) Kiezen van nummer 1 6: 3 Kies een lijsttype. Kiezen van nummer 7 (1) 12 (6): 16 * 1 Alleen kiesbaar indien CD-CH als bron is gekozen. * 2 Verschijnt alleen voor MP3/WMA/SD/USB. Voor MP3/WMA-mappen: De mappen moeten een 2-cijferig nummer aan het begin van de naam hebben 01, 02, 03, enz.

17 Vergrendelen van een disc U kunt een disc in de lade vergrendelen zodat deze niet kan worden uitgeworpen. 1 2 Controleer dat No Eject? is gekozen... No Eject knippert en de disc kan niet worden uitgeworpen. Voor het annuleren van de vergrendeling, moet u eerst controleren dat Eject OK? is gekozen en vervolgens dezelfde procedure herhalen. Eject OK knippert op het display. Intro Weergave van de eerste 15 seconden van... Track : Alle fragmenten van de media die wordt afgespeeld. [ ] Folder* 1 : Eerste fragment van alle mappen van de media die wordt afgespeeld. [ ] Disc* 2 : Eerste fragment van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Herhalen Herhaalde weergave Track : Het huidige fragment. [ ] Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map. [ ] Disc* 2 : Alle fragmenten van alle geplaatste discs. [ ] Off : Geannuleerd. Willekeurig Willekeurige weergave NEDERLANDS Kiezen van de weergavefuncties U kunt tegelijkertijd slechts één van de volgende weergavefuncties kiezen. 1 Roep het MODE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kies een van de weergavefuncties. 3 Kies een van de volgende onderdelen (zie de volgende tabel). Folder* 1 : Alle fragmenten van de huidige map en vervolgens de fragmenten van de volgende map, enz. [ ] Disc : Alle fragmenten van de huidige disc. [ ] All* 3 : Alle fragmenten van de geplaatste discs/media. [ ] Off : Geannuleerd. * 1 Alleen tijdens weergave van media (MP3/ WMA/SD/USB). * 2 Alleen met CD-CH als bron gekozen. * 3 Alleen met CD-CH, SD of USB als bron gekozen. 4 Voltooi de procedure. 17

18 NEDERLANDS Geluidsinstellingen Kiezen van de DSP-functies (DSP) U kunt een beter akoestisch geluidsveld, zoals bijvoorbeeld in een bioscoop of grote zaal, voor uw muziek krijgen. De DSP-functie wordt op Defeat gesteld indien het crossover-netwerk (zie bladzijde 21) wordt geactiveerd. DSP-functies Defeat (Er wordt geen akoestisch effect gebruikt), Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V.Cancel (Voice Cancel: de vokalen worden onderdrukt. Geschikt wanneer u zelf met de muziek wilt meezingen Karaoke.) Voor het maken van nauwkeurigere instellingen, zie het volgende gedeelte. Voor het annuleren van het akoestisch effect, kiest u Defeat in stap Ÿ. Nauwkeurige instellingingen voor de DSP-functies 1 Kies een DSP-functie. 2 Kies het aantal ingebouwde luidsprekers. Voor Defeat en V.Cancel, is het aantal luidsprekers op 4ch vastgesteld. ~ Roep het DSP menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een van de DSP-functies. 3 Kies uw luisterstoelpositie. Voltooien van de procedure Instellen van het effectniveau 4 Kies de in te stellen luidspreker. Ga naar stap!. Het effectniveau is niet instelbaar voor Defeat en V.Cancel.! Stel het effectniveau in. Voltooien van de procedure * Verschijnt alleen indien u 4ch in stap 2 heeft gekozen. 18

19 5 Kies de afstand tussen de gekozen luidspreker en de stoel. Nadat u de afstand eenmaal heeft ingesteld wordt deze voor iedere in stap 3 gekozen stoel (luisterpositie) vastgelegd. Deze vastgelegde instellingen worden de volgende keer dat u een betreffende stoel kiest automatisch weer opgeroepen. Veranderen van meeteenheid 3 Voltooi de procedure. Gebruik van de equalizer EQ U kunt de egalisatiepatronen naar wens instellen met gebruik van Graphic EQ of Parametric EQ. Stel de equalizer in overeenstemming met het reproduceerbare frequentiebereik van de aangesloten luidsprekers in; de instellingen zijn anders namelijk mogelijk niet effectief. NEDERLANDS 6 Herhaal stappen 4 en 5 voor het instellen van de afstand van de andere luidsprekers. 7 Voltooi de procedure. Activeren van BBE Digital BBE Digital is een nieuwe digitale verwerkingsmethode voor het terugkrijgen van de helderheid en duidelijkheid van het oorspronkelijke live geluid van een opname, uitzendingen, enz. Wanneer een luidspreker geluid reproduceert, wordt een frequentieafhankelijke fase-verplaatsing gebruikt, waardoor geluiden met hoge frequenties later uw oren bereiken dan geluiden met lage frequenties. BBE Digital regelt de fase-verhouding tussen de lage, midden en hoge frequenties door een progressieve langere vertragingstijd voor de lage en midden frequenties toe te voegen zodat alle frequenties de luisteraar tegelijkertijd op de juiste tijd bereiken. Het geluid zal helderder en duidelijk worden gereproduceerd. 1 Roep het BBE menu op (zie bladzijde 4). 2 Kiezen van het effectniveau. Kiezen van reeds vastgelegde geluidsfuncties Graphic EQ Geluidsfuncties Flat (Er wordt geen geluidsfunctie gebruikt), HardRock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 3 Kies een geluidsfunctie. 4 Voltooi de procedure. 19

20 NEDERLANDS Vastleggen van uw eigen geluidsfuncties 1 Kies een geluidsfunctie. 2 Kies een frequentieband. 3 Kies een band. Band1 : 20,0 Hz 1,2 khz Band2 : 80,0 Hz 5,0 khz Band3 : 315,0 Hz 20 khz 4 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen band in. 3 Stel het versterkingsniveau voor de gekozen frequentieband in. 5 Kies de frequentie. 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen van de andere frequentiebanden. 5 6 Kies een van de gebruikersfuncties. Band 1/2/3 moeten op tenminste 5 stappen (frequenties) van elkaar worden ingesteld. (Alleen de kiesbare frequenties worden op het display getoond.) 6 Kies de bandbreedte (Q). 7 Leg de instellingen vast. Instellen van de parametrische EQ 1 Roep het EQ menu op (zie bladzijde 4). 2 Druk op BACK voor het instellen van de andere banden. Herhaal vervolgens stappen 3 t/m 6. 7 Voltooi de procedure. De instellingen worden na het maken in het geheugen vastgelegd. De vastgelegde instelling wordt opgeroepen wanneer u de volgende keer de parametrische EQ kiest. 20

21 Activeren van crossovernetwerk Door het crossover-netwerk te activeren, kunt u de frequentiebereiken van geluidssignalen voor verschillende luidsprekers instellen in overeenstemming met de karakteristieken van de luidsprekers. Let op het volgende indien u 3 luidsprekers in uw auto heeft geďnstalleerd: Alvorens het systeem in gebruik te nemen, moet u crossover-netwerk activeren en de juiste drempelfrequenties voor HPF/LPF (vooral voor HPF) vastleggen; de luidsprekers zouden anders kunnen worden beschadigd. Zie tevens de handleiding voor het installeren/aansluiten (afzonderlijk boekje) indien u een 3-weg luidsprekersysteem heeft. U kunt geen bediening uitvoeren voordat de volgende procedure is voltooid. Met de stroom uitgeschakeld... ~ Ÿ Voor het annuleren van Crossover, herhaalt u dezelfde procedure. Controleer dat X-Over Off OK? op het display wordt getoond. De indicator dooft. Instellen van de geluidsfuncties SEL U kunt de geluidskarakteristieken naar wens instellen. ~ Roep het SEL menu op (zie bladzijde 4). Ÿ Kies een in te stellen onderdeel. * Verschijnt alleen wanneer crossovernetwerk is geactiveerd (zie de linkerkolom). Na het kiezen van Fad/Bal, X-Over of S.woofer moet u op POWER/ATT/ ENTER drukken om het sub-menu op te roepen.! Stel het gekozen onderdeel in. (Zie het volgende gedeelte voor details). Druk op BACK om andere SEL instellingen te maken. Herhaal vervolgens stappen Ÿ en!. Voltooi de procedure. NEDERLANDS! Voor het annuleren van de procedure, houdt u POWER/ATT/ENTER even ingedrukt. De stroom wordt uitgeschakeld. Voltooi de procedure. De indicator licht op (in overeenstemming met de andere indicators). Instellen van de fader en balans Fad/Bal Fad (fader) Instellen van het balans tussen de voor- en achterluidsprekers. Bal (balans) Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidsprekers. 21

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER CD/SD-RECEIVER CD/SD-MOTTAGARE CD/SD RECEIVER CD/SD-VASTAANOTIN KD-SHX851 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SOURCE SUOMI PICT MENU Zie bladzijde 9 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX]

KD-BT1 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0437-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-BT1 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX]

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G541 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G521 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 6 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 6 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0431-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G731 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 4 för att avbryta

Lisätiedot

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G343/KD-G342/KD-G341 NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan

Lisätiedot

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151

KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-S1501/KD-G153/ KD-G152/KD-G151 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI DANSK Zie bladzijde 7 voor het annuleren van de displaydemonstratie.

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 17 Jääkaappi DE Benutzerinformation 31 Kühlschrank SKS88800C0 SKS98800C0 SKS78800F1 SKS98800C4 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 185. Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 8. DA Betjeningsvejledning... MIKRO 185 NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 40 SV Bruksanvisning... 71 FI Käyttöohjeet...102 Rev. 00 / 10.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1203NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

WR 2. Gebruiksaanwijzing

WR 2. Gebruiksaanwijzing WR 2 Gebruiksaanwijzing LT LV EE SL SK NL ES IT FR EN HU PL CZ TR GR FI NL NL WR 2 WR 2 Toesteloverzicht 1 LED kanaalkeuze 2 LED optische regelcontrole 3 LED vacuüm 4 Display 5 UP-toets 6 DOWN-toets 7

Lisätiedot

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 31 SV Bruksanvisning... 57 FI Käyttöohjeet... 83 Rev. 00 / 11.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 9. DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 38 SV Bruksanvisning... 67 FI Käyttöohjeet... 96 Rev. 00 / 11.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN

MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN NL - instructieboek EN - Instruction leaflet DE - Bedienungsanleitung FR - Livret d'instructions FI - Ohjelehtinen MOBIELE AIRCONDITIONER - VERWARMING - LUCHTONTVOCHTIGER IN ÉÉN MOBILE AIR CONDITIONER

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000

NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat FI Käyttöohje 20 Keittotaso IT Istruzioni per l uso 37 Piano cottura HC412000 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING

Lisätiedot

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Lisätiedot

ROTINA 380 ROTINA 380 R

ROTINA 380 ROTINA 380 R ROTINA 380 ROTINA 380 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 45 SV Bruksanvisning... 80 FI Käyttöohjeet...116 Rev. 06 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1701NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet

80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet 80 Series V Digital Multimeter Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitus Sähköiskujen

Lisätiedot

Unison Digital BTE Guide

Unison Digital BTE Guide Unison Digital BTE Guide 1-1 1-19 Unison digitaalisen korvantauskuulokojeen opas Finnish 2-1 2-19 Unison Digitale BØ Guide Norwegian 3-1 3-19 Unison Digitale AHO gebruiksaanwijzing Dutch Sisällysluettelo

Lisätiedot

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI

2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI EBA 280 EBA 280 S NL Bedieningshandleiding... 8 DA Betjeningsvejledning... 46 SV Bruksanvisning... 84 FI Käyttöohjeet...121 2015 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101NLDASVFI Andreas Hettich GmbH & Co.

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 42 SV Bruksanvisning... 74 FI Käyttöohjeet...105 Rev. 01 / 06.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R

UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 30 SV Bruksanvisning... 51 FI Käyttöohjeet... 72 Rev. 02 / 11.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1401NLDASVFI A Fig.

Lisätiedot

MIKRO 200 MIKRO 200 R

MIKRO 200 MIKRO 200 R MIKRO 200 MIKRO 200 R NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 27 SV Bruksanvisning... 45 FI Käyttöohjeet... 63 Rev. 04 / 05.16 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2400NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

MIKRO 220 MIKRO 220R. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... MIKRO 220 MIKRO 220R NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 29 SV Bruksanvisning... 48 FI Käyttöohjeet... 67 Rev. 02 / 12.13 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2200NLDASVFI A Fig. 1 P >RCF

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

KF / KF / KF / KF / KF / KF / KF / KFD / KFD / KFD 35-01

KF / KF / KF / KF / KF / KF / KF / KFD / KFD / KFD 35-01 KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KF 353-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 20 FIN Käyttöohje 39 M60 Congratulations

Lisätiedot

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koelkast FI Käyttöohje 16 Jääkaappi ES Manual de instrucciones 29 Frigorífico SV Bruksanvisning 43 Kylskåp S44020KDW0 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Lisätiedot

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc.

POWERPLANT (Euro) INSTALLATION AND OPERATOR S GUIDE GUIDE D INSTALLATION ET OPERATEUR. of Warn Industries, Inc. Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA ATLANTIC 500

Käyttöoppaasi. APRILIA ATLANTIC 500 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle APRILIA ATLANTIC 500. Löydät kysymyksiisi vastaukset APRILIA ATLANTIC 500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Breeze Digital BTE Guide

Breeze Digital BTE Guide Breeze Digital BTE Guide 1-1 1-11 Breeze Digitaal AHO Gebruiksaanwijzing Dutch 2-1 2-12 Breeze digitaalisen korvantauskojeen ohjeet Finnish 3-1 3-12 Breeze Digital ørehenger guide Norwegian Inhoudsopgave

Lisätiedot

KS / KS / KS / KS / KS / KS / KSD / KSD / KSD 39-01

KS / KS / KS / KS / KS / KS / KSD / KSD / KSD 39-01 KS 290-01 / KS 360-01 / KS390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 GB Instructions for use 2 NL Gebruiksaanwijzing 18 FIN Käyttöohje 33 M60 Congratulations on your

Lisätiedot

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90

MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 by JACUZZI MANHATTAN 90 PICCADILLY 90 zorgvuldig bewaren installatie gebruik & onderhoud spara detta häfte installation drift & underhåll º Ï ÍÙÂ ÙÔ ÌÂ ÊÚÔÓÙ ËÁ Â ÙÔÔı ÙËÛË, Ú ÛË & Û ÓÙ ÚËÛË säilytä huolellisesti

Lisätiedot

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE CAD-0 DISP PTY BAND MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE 0 8 BAND DISP KÄYTTÖOPAS PTY MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP-SOITTIMELLA JA PLL-FM-STEREORADIOLLA 9 9 0 RDS

Lisätiedot

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 05 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

ROTANTA 460 Robotic. Rev. 05 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... ROTANTA 460 Robotic NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 47 SV Bruksanvisning... 83 FI Käyttöohjeet...119 Rev. 05 / 01.17 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB5680NLDASVFI A Fig. 1 PROG

Lisätiedot

EBA 21. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 22

EBA 21. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 22 EBA 21 NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 22 SV Bruksanvisning... 39 FI Käyttöohjeet... 55 Rev. 00 / 12.09 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI Fig. 1 PROG >RCF< RPM t / min:s

Lisätiedot

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat - Allmänt Mistä löydän lomakkeen varten? Fråga var du kan få ett formulär Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Fråga när ett dokument var utfärdat Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Fråga var ett dokument

Lisätiedot

EBA 21. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 27

EBA 21. Rev. 01 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... 27 EBA 21 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 27 SV Bruksanvisning... 45 FI Käyttöohjeet... 63 Rev. 01 / 03.12 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1004NLDASVFI Fig. 1 PROG >RCF< RPM t / min:s

Lisätiedot

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Lisätiedot

Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin

Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin NL - Instructieboekje EN - Instruction booklet FI - Ohjelehtinen Air Cleaner 5-in-1 Luchtreiniger Air cleaner Ilmanpuhdistin 2 NL Dank! Hartelijk dank dat u voor de EUROM Air Cleaner 5-in-1 gekozen hebt;

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT21001FA DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 16 Afwasautomaat FI Käyttöohje 30 Astianpesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Operating instructions Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing 1. Sarja Nro MG Suihkutuoli ilman selkänojaa

Käyttöohjeet Operating instructions Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing 1. Sarja Nro MG Suihkutuoli ilman selkänojaa Graves Suihkujakkara ilman selkänojaa ja selkänojan kanssa Bath & Shower Seat with and without Back Chaise de baignoire et de douche avec et sans dossier Bad- & douchestoel met en zonder rugleuning Sarja

Lisätiedot

WARN WINCH LINE (Netherlands)

WARN WINCH LINE (Netherlands) Warn Industries, Inc. 12900 S.E. Capps Road Clackamas, OR USA 97015-8903 1-503-722-1200 FAX: 1-503-722-3000 www.warn.com Customer Service / Service Clients: 1-800-543-9276 International Sales Support /

Lisätiedot

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer

1.1.2. Lomakkeessa käytettyjen termien käännökset taulukon muodossa. 1. Persoonsgegevens 1. Henkilötiedot. Voornaam of voornamen. Straat en huisnummer Käsikirja 80/2004 ALANKOMAAT (fi) 1 1. Rikoksen uhrin korvaushakemuslomake [3 artiklan 1 kohdan d alakohta] Lomakkeita käsittelevään kohtaan liitetyt käännökset on laadittu tiedoksi. Tietojen lähettämiseen

Lisätiedot

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8183-C B g 3 0 0 Bruksanvisning Käyttöohje User Manual Gebruikershandleiding www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrollen 2 Automatisk Aktivering av

Lisätiedot

Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

Nederlands (Vertaling van de originele instructies) FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands (Vertaling van de originele instructies) VOORGESCHREVEN GEBRUIK Dit product is enkel geschikt voor buitenshuis gebruik en

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT CASABLANCA MP 56 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3755367

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT CASABLANCA MP 56 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3755367 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering!

Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering! Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering! INR Tugela 0501--.------.-- 080130A Tack för att du valt en INR dusch. Läs anvisningen innan montering Tak for at du valgte en INR dusch. Læs anvisningen inden montering Kiitos, että olet valinnut INR-suihkun.

Lisätiedot

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUN1443AOW

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUN1443AOW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Basic Controls. PlayStation 4 system. K button. H button. J button. L button. R button. W button. E button. Q button. touch pad. directional buttons

Basic Controls. PlayStation 4 system. K button. H button. J button. L button. R button. W button. E button. Q button. touch pad. directional buttons Basic Controls PlayStation 4 system W button R button Q button SHARE button E button OPTIONS button touch pad directional buttons left stick / B button K button H button J button L button right stick /

Lisätiedot

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer,

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer, VAN DE VOORZITTER Beste AVIISI-lezer, De Estonia ramp kwam hard aan. Wie had gedacht dat zoiets mogelijk was in "onze" wateren. Via de ambassadeurs van de meeste Oostzee-landen heeft het bestuur haar medeleven

Lisätiedot

EBA 270. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

EBA 270. Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... EBA 270 NL Bedieningshandleiding... 9 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 37 FI Käyttöohjeet... 51 Rev. 02 / 04.15 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI A Fig. 1 PULSE START RPM x

Lisätiedot

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer,

VAN DE VOORZITTER. Beste AVIISI-lezer, VAN DE VOORZITTER Beste AVIISI-lezer, 1994 was in veel opzichten een turbulent jaar. Finland kreeg een nieuwe president. Finland nam ook de laatste stappen op de lange weg naar het lidmaatschap van de

Lisätiedot

OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI

OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI A/PS OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI 7 5 8 6 4 A/PS 3 9 0 3 4 (-6) 7 6 5 1. VIRPAINIKE (PWR). TOIMINNONVALINPAINIKE: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/ / //AUDIO /NESS//// //VOL LAST () 3. VOL UP/VOL DOWN BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/

Lisätiedot

Jøtul F 305 Series. Jøtul F 305 Series Manual Version P00

Jøtul F 305 Series. Jøtul F 305 Series Manual Version P00 Jøtul F 305 Series Jøtul F 305 Series Manual Version P00 FI - sennus- ja käytöohje 4 NL - Installatie- en montagehandleiding 32 DE - Montage- und edienungsanleitung 60 Jøtul F 305 R Jøtul F 305 R LL Jøtul

Lisätiedot

Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas

Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas Matinkylän harjoitushallin (MK2/MK3) äänentoiston pikaopas Matinkylän harjoitushalliin on uusittu äänentoistojärjestelmät maaliskuussa 2012. Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO DANCE Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Radio....................................... Radio - Yleisesti............................... Tärkeää tietoa.................................

Lisätiedot

HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT

HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT THE INTERNATIONAL DESIGNER COLLECTION HYDROMASSAGEBADEN BOBLEBADEKAR HYDROMASSAGE BAD VESIHIERONTA-ALTAAT TECHNISCH SCHEMA VAN DEVOORINSTALLATIE TEKNISK SKJEMA FOR FORHÅNDSINSTALLERING TEKNISKA UPPGIFTER

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200)

KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200) KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM Wireless transmitter (KP100) & Motor control receiver (KP200) Operation and installationguide (Eng) Bruksanvisning och installationsguide (Swe) Installatie- en bedieningsgids

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion NL Gebruiksaanwijzing 23 Kookplaat FI Käyttöohje 45 Keittotaso HK764403IB 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EBA 270. Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning...

EBA 270. Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding... 10. DA Betjeningsvejledning... EBA 270 NL Bedieningshandleiding... 10 DA Betjeningsvejledning... 23 SV Bruksanvisning... 36 FI Käyttöohjeet... 49 Rev. 00 / 09.11 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2300NLDASVFI A Fig. 1 PULSE START RPM

Lisätiedot

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä

Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Tuotetiedot Kytkentä Kuvaus A 1 Välikytkin: - Keskikaiutin / Subwoofer - Linjatulo: V / O Jos käytetään 5.1-kaiutinasetusta: - Vaihtaa keskikaiuttimen ja Subwooferin välillä Jos käytetään 2-4 kaiuttimen

Lisätiedot

ES 24: 160/210/300/500

ES 24: 160/210/300/500 LEK MOS 107- ES 01008 ES : 160/10/00/00 SE GB FI NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ES INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ES ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ES INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES ES

Lisätiedot

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo

Tytärkortin digitaaliset tulot/lähdöt G1: Koaksiaalilähtö G2: Koaksiaalitulo G3: Optinen lähtö G4: Optinen tulo Tuotetiedot Sisäiset tulot/lähdöt ja siltaus A1: Siltaus: - Keskikaiutin / Lisäbassovahvistin -> Vaihtaa äänen keskikaiuttimen ja lisäbassovahvistimen välillä (5.1). Lisätietoja käytöstä on ohjekirjan

Lisätiedot

HP IPAQ H5400 POCKET PC

HP IPAQ H5400 POCKET PC You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP IPAQ H5400 POCKET PC. You'll find the answers to all your questions on the HP IPAQ H5400 POCKET

Lisätiedot

Tuotetiedot C: Asennus

Tuotetiedot C: Asennus Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä

Lisätiedot

TABLE OF CONTENTS STARTING THE GAME...02 CONTROLS...04 GODZILLA BASIC MOVES...05 NEDERLAND S (QUICKSTART)...06 SVENSKA (QUICKSTART)...

TABLE OF CONTENTS STARTING THE GAME...02 CONTROLS...04 GODZILLA BASIC MOVES...05 NEDERLAND S (QUICKSTART)...06 SVENSKA (QUICKSTART)... Greetings Thank you for purchasing Godzilla for the PlayStation 4 system. Please be sure to read and follow this instruction manual before beginning your game. When finished, please be sure to store this

Lisätiedot

CAD-473 PTY BD/ENT KÄYTTÖOPAS PTY BD/ENT AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE

CAD-473 PTY BD/ENT KÄYTTÖOPAS PTY BD/ENT AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 KÄYTTÖOPAS PTY AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE JA PLL-FM-STEREORADIOLLA RDS 12 13

Lisätiedot

Fiat Ducato Citroën Jumper Peugoet Boxer

Fiat Ducato Citroën Jumper Peugoet Boxer Montageanleitung LED Tagfahrlicht Mounting instructions LED Daytime Running Lights Instructions de montage LED Feux diurnes Monteringsanvisning LED Varselljus Montagehandleiding LED Dagrijlichten Instrucciones

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning...

EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI. NL Bedieningshandleiding DA Betjeningsvejledning... EBA 20 S NL Bedieningshandleiding... 5 DA Betjeningsvejledning... 17 SV Bruksanvisning... 29 FI Käyttöohjeet... 41 Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080NLDASVFI START RPM x 100 t STOP Fig.

Lisätiedot

Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual G P S. Gebruikers- en montagehandleiding. Boat. www.defa.

Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual G P S. Gebruikers- en montagehandleiding. Boat. www.defa. G P S Bruks- og monteringsanvisning Asennus-ja kдyttцohje User- and Installation Manual Gebruikers- en montagehandleiding www.defa.com MONTERINGSANVISNING S ALLMДNT OM GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM).

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Wireless Radio Commander

Wireless Radio Commander 4-585-643-41(1) Wireless Radio Commander Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet NL DK SE FI "Help-gids" (Webhandleiding) Raadpleeg "Help-gids" voor diepgaande instructies over

Lisätiedot

CAD-370 KÄYTTÖOPAS. AUx IN AUTOSTEREO CD/CDR/CDRW/MP3-SOITIN PLAYER, SIS. PLL FM-STEREORADION RDS IRROTETTAVA ETUPANEELI

CAD-370 KÄYTTÖOPAS. AUx IN AUTOSTEREO CD/CDR/CDRW/MP3-SOITIN PLAYER, SIS. PLL FM-STEREORADION RDS IRROTETTAVA ETUPANEELI CAD-370 AUx IN KÄYTTÖOPAS AUTO CD/CDR/CDRW/MP3-SOITIN PLAYER, SIS. PLL FM-RADION RDS IRROTETTAVA ETUPANEELI LOCATION OF PARTS AND CONTROLS 1 3 13 18 16 11 17 15 7 AUx IN 14 9 10 1 19 0 1 3 4 8 6 5 5 4

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC FI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Käyttöohjeet Radio Aura CD AUCD-000

Käyttöohjeet Radio Aura CD AUCD-000 Käyttöohjeet Radio Aura CD AUCD-000 Tärkeitä ohjeita koskien liikenneturvallisuutta Autoliikenne edellyttää kuljettajalta jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Huomio! Tutustu radion käyttöön ja eri toimintoihin

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9881R CDE-9881RB Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/29 91-075 Łódź

Lisätiedot

Käyttöopas NWZ-A815 / A816 / A818. 2007 Sony Corporation 3-270-663-93 (1)

Käyttöopas NWZ-A815 / A816 / A818. 2007 Sony Corporation 3-270-663-93 (1) Käyttöopas NWZ-A815 / A816 / A818 2007 Sony Corporation 3-270-663-93 (1) Tietoja oppaista Soittimen mukana on toimitettu seuraavat oppaat. Asennettuasi ohjelmistot mukana tulleelta CD-ROM-levyltä voit

Lisätiedot

CLARION NX509E 2-DIN NAVIGOINTI & MULTIMEDIA-ASEMA, JOSSA ON 7" KOSKETUSNÄYTTÖ

CLARION NX509E 2-DIN NAVIGOINTI & MULTIMEDIA-ASEMA, JOSSA ON 7 KOSKETUSNÄYTTÖ OY KAHA AB 1(5) CLARION NX509E 2-DIN NAVIGOINTI & MULTIMEDIA-ASEMA, JOSSA ON 7" KOSKETUSNÄYTTÖ Profiili Muut näkymät1 Tarkka navigointi ja Multimedia-toiminnot Navigointi Kauko-ohjaus 3D-näyttö: 3D-kaupunkikartat,

Lisätiedot

Käyttöohje CD RDS -VASTAANOTIN DEH-6400BT. Suomi

Käyttöohje CD RDS -VASTAANOTIN DEH-6400BT. Suomi Käyttöohje CD RDS -VASTAANOTIN DEH-6400BT Suomi Sisältö Kiitos, että ostit tämän PIONEER-laitteen. Lue tämä käyttöopas, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, jotta osaisit käyttää sitä oikein.

Lisätiedot

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Käyttö- ja asennusohje. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Käyttö- ja asennusohje. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Käyttö- ja asennusohje www.blaupunkt.com Kauko-ohjain yleiset toiminnot 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Kauko-ohjain yleiset

Lisätiedot

2. TURVALLISUUSOHJEITA...

2. TURVALLISUUSOHJEITA... Kiitos, kun ostit Clarion VZ709E -tuotteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä tämä opas käden ulottuvilla (esim. hansikaslokerossa). Lue oheisen takuukortin

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG LAC-5900RIN

Käyttöoppaasi. LG LAC-5900RIN Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BOSCH KSV qxd 28/12/05 7:24 Page 1. NL Gebruiksaanwijzing DA Brugsanvisning NO Bruksanvisning SV Bruksanvisning FI Käyttöohje

BOSCH KSV qxd 28/12/05 7:24 Page 1. NL Gebruiksaanwijzing DA Brugsanvisning NO Bruksanvisning SV Bruksanvisning FI Käyttöohje 9000133578.qxd 28/12/05 7:24 Page 1 KSV 32... NL Gebruiksaanwijzing DA Brugsanvisning NO Bruksanvisning SV Bruksanvisning FI Käyttöohje Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de Bosch Info-Team: DE Tel.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E Sony Corporation (1)

Käyttöopas NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E Sony Corporation (1) Käyttöopas NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-22 (1) 2 Tietoja oppaista Soittimen mukana on toimitettu Quick Start Guide ja tämä PDF-muodossa oleva Käyttöopas.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Tudna segíteni? Avun pyytäminen Beszélsz angolul? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kunt u me alstublieft helpen? Spreekt u Engels? Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon väylät tutuiksi

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon väylät tutuiksi ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon väylät tutuiksi Risto Järvinen 2.11.2015 Luennon sisältö Alustus: Väylät, mitä ja miksi. Alustus: logiikka-analysaattori. Yleisnäkymä Arduino/AVR:n väyliin. Väylä: I2C Väylä:

Lisätiedot