SQLfoxadmin Ohjekirja / Användarmanual v6.05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SQLfoxadmin Ohjekirja / Användarmanual v6.05"

Transkriptio

1 SQLfoxadmin Ohjekirja / Användarmanual v OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN / START AV PROGRAMMET PÄÄVALIKKO / HUVUDMENY KOMENTOPAINIKKET / KOMMANDOKNAPPAR TULOSTEHALLINTA / UTSKRIFTSHANTERING TULOSTEHALLINNAN PANIKKEET / UTSKRIFTSHANTERINGENS KOMMANDOKNAPPAR TAULUKKOASETUKSET / TABELLINSTÄLLNINGAR MYYNTI / FÖRSÄLJNING YLEISTÄ / ALLMÄNT MYYNNIN TIETOVIRTA / FÖRSÄLJNINGENS DATASCHEMA MYYNTIALUEEN KOMENTOPAINIKKEET / FÖRSÄLJNINGSOMRÅDETS KOMMANDOKNAPPAR MYYNTITAPAHTUMIEN ERI OSA-ALUEET / FÖRSÄLJNINGENS OLIKA DELOMRÅDEN UUDEN MYYNTITAPAHTUMAN MUODOSTAMINEN / REGISTRERING AV EN NY FÖRSÄLJNINGSHÄNDELSE MYYNTITAPAHTUMAN TIEDOT / FÖRSÄLJNINGSHÄNDELSENS UPPGIFTER Yleistä / Allmänt Myyntitapahtuman yläosa / Försäljningshändelsens övredel Myyntitapahtuman riviosa / Försäljningshändelsens raddel Myyntitapahtuman komentopainikkeet / Försäljningshändelsens kommandoknappar MYYNTITILAUKSEN TEKEMINEN / UPPGÖRANDET AV FÖRSÄLJNINGSORDER KÄTEISMYYNNIN TEKEMINEN / UPPGÖRANDE AV KONTANTFÖRSÄLJNING LASKUN TEKEMINEN / UPPGÖRANDE AV FAKTURA MYYNTILASKUJEN SUORITUSTEN KIRJAUS / BOKNING AV BETALNINGAR AV FÖRSÄLJNINGSFAKTUROR MAKSUJEN KIRJAUS VIITELISTOJEN AVULLA / BOKNING AV BETALNINGAR MED HJÄLP AV REFERENSLISTOR SUORITUSTEN KÄSITTELY MANUAALISESTI / MANUELL BEHANDLING AV BETALNINGAR OSTOT / INKÖP YLEISTÄ / ALLMÄNT OSTON TIETOVIRTA / INKÖPENS DATASCHEMA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY / HANTERING AV INKÖPSFAKTUROR Uuden ostolaskun kirjaaminen / Införande av ny inköpsfaktura Ostolaskun tiedot / Inköpsfakturans uppgifter Ostolaskun maksaminen / Betalning av inköpsfaktura...33

2 9. ASIAKKAAT / KUNDER ASIAKKAAN TIEDOT / KUNDENS UPPGIFTER ASIAKKAAN ALENNUSTAULUKOT / KUNDENS RABATTABELL ALENNUSTAULUKON KOMENTOPAINIKKEET / RABATTABELLENS KOMMANDOKNAPPAR ERI ALENNUSTEN TOIMINTA / DE OLIKA RABATTERNAS FUNKTIONER TOIMITTAJAT / LEVERANTÖRER TOIMITTAJAN TIEDOT / LEVERANTÖRENS UPPGIFTER TUOTTEET / PRODUKTER TUOTERYHMIEN KÄSITTELY / HANTERING AV PRODUKTGRUPPER Tuoteryhmän tiedot / Produktgruppens uppgifter TUOTTEEN TIEDOT / PRODUKTENS UPPGIFTER TOMITTAJAHINNASTOT / LEVERANTÖRPRISLISTOR YLEISTÄ / ALLMÄNT TOIMITTAJAHINNASTON KOMENTOPAINIKKEET / LEVERANTÖRSPRISLISTANS KOMMANDOKNAPPAR UUDEN TOMITTAJAHINNASTON PERUSTAMINEN / SKAPANDE AV NY LEVERANTÖRPRISLISTA TOIMITTAJAHINNASTOJEN YLLÄPITO / UNDERHÅLL AV LEVERANTÖRPRISLISTOR RAPORTOINTI / RAPPORTERING YLLÄPITO / UNDERHÅLL TYÖASEMAMÄÄRITYKSET / ARBETSSTATIONSDEFINITIONER OHJELMISTOMÄÄRITYKSET / PROGRAMDEFINITIONER APUKORTISTOT / HJÄLPREGISTER APUOHJELMAT / HJÄLPPROGRAM TIETOKANNAN VARMUUSKOPIOINTI / SÄKERHETSKOPIERING AV DATABASEN TIETOKANNAN HUOLTO / SERVICE AV DATABASEN YHTEYSHENKILÖREKISTERI / KONTAKTPERSONSREGISTER YRITYSKALENTERI / FÖRETAGSKALENDER TILASTOTYÖKALU / STATISTIKVERKTYG SÄHKÖINEN LASKU / ELEKTRONISK FAKTURERING

3 1. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN / START AV PROGRAMMET Kun ohjelma käynnistetään, saadaan näkyviin kirjautumisnäyttö johon kirjoitetaan käyttäjänimi tai valitaan sellainen listalta. Mikäli salasanan syötön jälkeen painetaan sarkain-näppäintä enterin sijasta, saadaan näkyviin painike josta salasana voidaan vaihtaa. När programmet startas, får man fram inloggningsrutan där man skriver in användarnamnet eller väljer den från listan. Ifall man I lösenordsfältet trycker på tabulator-tangenten istället för enter, får man fram en tangent där man kan byta sitt lösenord. 3

4 2. PÄÄVALIKKO / HUVUDMENY YLEISTÄ: Kun sisäänkirjaus on onnistunut, SQLfoxadmin-päävalikko avautuu. Ohjelma suljetaan oikeassa alalaidassa olevalla EXIT-painikkeella. 1.MYYNTI Tämän osa-alueen avulla hoidetaan kaikkien myyntitahtumien käsittely. Näitä voivat olla Tarjoukset, tilaukset, laskut tai käteismyynnit 2.OSTOT Ostokyselyiden, ostotilausten ja ostolaskujen hallinta 3.ASIAKKAAT 4.TOIMITTAJAT Asiakkaiden ja toimittajien hallinta 5.TUOTTEET Täällä löytyvät tuotekortistot, varasto ja mahdolliset toimittajahinnastot. 6.RAPORTOINTI Sisältää kaikki kirjanpitoraportit sekä myynti- ja ostotilastot. 7.YLLÄPITO Ohjelman asetusten ja apukortistojen hallinta. ALLMÄNT: När inloggningen har gjorts, öppnas SQLfoxadmin-huvudmenyn. Programmet avslutas genom att man trycker på EXIT-knappen nere till höger. 1.FÖRSÄLJNING I denna del hanteras alla försäljningshändelser. Dessa kan vara offerter, ordrar, fakturor eller kontantförsäljningar. 2.INKÖP Hantering av inköpsförfrågningar, ordrar odh -fakturor 3.KUNDER 4. LEVERANTÖRER Underhåll av kund- och leverantörregister. 5.PRODUKTER Produktregister, lagerhantering och eventuella leverantörprislistor. 6.RAPPORTERING Innehåller alla bokföringsrapporter och försäljnings- och inköpsstatistik. 7.UNDERHÅLL Programmets inställningar och underhåll av hjälpregister. 4

5 3. KOMENTOPAINIKKET / KOMMANDOKNAPPAR SQLfoxadmin-ohjelmistoa käytetään lähes poikkeuksetta komentopainikkeiden avulla. Komentopainikkeiden selitykset saadaan näkyviin viemällä hiiri panikkeen päälle, jolloin hetken päästä tulee näkyviin selite sekä näppäimistön mahdollinen pikavalinta. Painikkeiden näkyvyys vaihtelee eri alueilla riippuen siitä ovatko ne sallittuja ja tarpeellisia kyseisessä osa-aluella SQLfoxadmin används nästan utan undantag med hjälp av kommandoknappar. De olika knapparnas förklaringar fås fram genom att man för musen på knappen och efter en kort stund blir förklaringen och tangentkombinationen synlig. Komandoknapparnas synlighet varierar I olika områden beroende på om de är ändamålsenliga och eller behövliga. Taulukkofontten muuttaminen ja sarakeasettelujen tallentaminen Ändring av fontstorleken och sparande av kolumninställningar Osa-alueen sulkeminen, ohjelma palaa päävalikkoon Stängning av delområdet, programmet återgår till huvudmenyn Pikavalinta eri osa-alueiden välillä. Snabbval mellan olika områden. Uuden tietueen lisääminen järjestelmään Registrering av nytt objekt i systemet. Kohdallaolevan tietueen poistaminen. Borttagning av aktuell objekt. Kohdallaolevan tietueen avaaminen muokattavaksi. Kohdallaolevan tietueen kopioiminen uudeksi tietueeksi. Pikavalinta ohjelman ylläpito-toimintoihin. Aktuell objekt öppnas för editering. Kopiering av aktuell objekt. Snabbval till programmets underhåll. 5

6 Apuohjelma-painike, sisältö vaihtelee riippuen valitusta osa-alueesta Tulostinhallinta, sisältö vaihtelee kuten edellinen. Sisältö-ikkunan avaaminen ja sulkeminen. Tilasto-toiminto sig i. Hjälpprogram, innehållet varierar beroende på vilket delområde man befinner Utskriftshantering, innehållet varierar som i föreg. punkt. Innehållsfönstrets öppning och stängning. Statistik-funktionen 6

7 4. TULOSTEHALLINTA / UTSKRIFTSHANTERING Tulostehallinta avataan painamalla -painiketta. Painallus ei tulosta heti mitään, vaan avautuvasta ruudusta valitaan haluttu tuloste ja ohjataan se haluttuun kohteeseen. Tulostehallinnan sisältö riippuu aukiolevasta alueesta. Esim asiakasrekisterin tulostehallinnassa näkyy asiakastulosteet ja vastaavasti tuotekortistossa tuotetulosteet jne. Utskriftshanteringen öppnas med -knappen. Knapptryckningen skriver inte ut någonting direkt, utan ovanstående ruta öppnas där man kan välja en utskriftt och sedan vart man vill skriva ut den. Fönstrets innehåll varierar beroende på i vilket område man befinner sig. Således I kundregistrets utskriftshantering syns kundutskrifterna och I produktregistret syns produktutskrifterna osv 4.1. Tulostehallinnan panikkeet / Utskriftshanteringens kommandoknappar Tulostehallinta suljetaan ja palataan takaisin aktiiviseen alueeseen. Utskriftshanteringen stängs. Valittu tuloste tulostetaan kirjoittimelle. Sama toiminto voidaan aktivoida kaksoisklikkaamalla tulostetta. Den valda utskriften skrivs ut till printer. Samma resultat uppnås genom att dubbelklicka på utskriften. tulostetta. Tulostetta esikatsellaan. Toiminto voidaan myös käynnistää oikeaklikkaamalla Utskriften förhandsgranskas, aktivaras också med högerklickning på önskad utskrift. 7 Tulosteesta muodostetaan pdf-dokumentti joka voidaan tallentaa tai lähettää Ett pdf-dokument skapas av utskriften. Detta dokument kan sparas på

8 sähköpostin liitetiedostona. Tämä tominto ei ole näkyvissä kaikissa tulosteissa. Toiminto edellyttää että työasemaan on asennettu ns pdf-tulostin. Eli sellainen tulostin joka muuntaa minkä tahansa tulosteen pdf-muotoon. SQLfoxadmin-ohjelmistojen kanssa hyvin toimivia pdf-tulostimia ovat mm Pdffactory. Tulosteesta muodostetaan Excel-taulukko jonka voi tallentaa kiintolevyelle ja avata mikäli työsemaan on asennettu Excel-ohjelmisto. Tämäkään toiminto ei ole näkyvissä kaikissa tulosteissa, johtuen siitä että kaikkia tulosteita ei ole järkevää tulostaa excel-muotoon (esim tuotetarrat yms) Tulostesta muodostetaan wordin rtf-dokumentti kts ed. kohta. hårddiksen eller skickas med e-post som bifogad fil. Funktionen kräver att en pdfprinter är installerad på arbetsstationen. Fungerande pdf-printrar är bla Pdffactory. En excel-tabell skapas av utskriften, denna kan sparas på hårddisk, öppnas för editering ifall Excel-programmetär installerat på arbetsstaionen. Alla utskrifter har inte denna knapp synlig. Detta beror på den enkla orsaken att alla utskrifter inte lämpar sig för att skrivas ut till Excel. (tex produktetiketter o.dyl) Ett rtf-dokument skapas som kan öppnas med Word-programmet. Se föreg. punkt. Yksittäisen tulosteen hallinta. Kopiomäärät jne. Den enskilda utskriftens inställningar. kopiemängden mm. 8

9 5. TAULUKKOASETUKSET / TABELLINSTÄLLNINGAR SQLfoxadmin-ohelmisto käyttää hyvin paljon taulukoita tietojen esittämiseen. Jokaisen taulukon sarakkeiden leveyttä ja sijaintia voidaan määritellä käyttäjätunnuskohtaisesti. Sarakkeen paikkaa vaihdetaan viemellä hiiri keskelle sarakkeen otsikkoa ja samalla kun hiiren vasenta näppäintä pidetään alhaalla, sarake voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle. SQLfoxadmin använder sig av tabelller i stor utsträckning för att visa uppgifter. Varje tabells kolumner kan anpassas vad beträffar bredd, och plats I tabellen. Inställningarna är unika för varje användarsignum. Kolumnens plats I tabellen kan ändras så att man för musen mitt på kolumnens rubrik och medan man håller ned musens vänstra knapp, flyttar musen åt höger eller vänster. Sarakkeen leveyttä voidaan muuttaa viemällä hiiri sarakkeen otsikon oikeaan laitaan ja samalla kun hiiren vasenta näppäintä pidetään alhaalla, sarakkeen leveyttä voidaan vähentää tai kasvataa. Kolumnens bredd kan ändras så att man för musen till kolumnrubrikens högra kant och med musknappen nedtryckt flyttar drar till höger eller vänster. Mikäli halutaan tallentaa sarakkeiden asetuksia niin että ne ovat pysyvästi uudessa muodossa, painetaan -näppäintä. Samalla voidaan taulukkofonttia muuttaa. Taulukkofonttien valinnassa on syytä olla varovainen, sillä tietyt fontit saattavat aiheuttaa ongelmia. Turvallisia fontteja ovat ainakin MS Sans serif ja Arial. Fonttikoon osalta mitään rajoituksia ei ole. Sarake-asettelut ja mahdollinen uusi fontti tallentuvat kun painetaan OK-näppäintä Taulukkoasetuksien osalta on hyvä huomata että jos näytöllä on monta taulukkoa, jokaisella taulukolla on oma -näppäimensä Ifall man vill spara kolumnernas inställningar så att de förblir i de nya positionerna, trycker man på -knappen. På samma gång kan man ändra tabellens font. När man väljer tabellfon är det skäl att vara försiktig. Vissa fonter kan orsaka problem för programmet. Trygga fonter är åtminstone MS sans serif och Arial. Fontstorleken kan fritt ändras. Koluminställningarna och den eventuella nya fonten sparas när man trycker på Ok. Med tabellinställningarna bör man observera att i sådana rutor där det finns många tabeller så har varje tabell sin egen 9

10 6. MYYNTI / FÖRSÄLJNING 6.1. Yleistä / Allmänt Myyntitapahtumien käsittely koostuu kolmesta eri ikkunasta; vasemmalla olevasta aluevalikosta, tietue-ikkunasta jonka sisältö riippuu tehdystä valinnasta sekä alaosassa jossa näkyy kunkin tietueen sisältö. Sisältö-ikkuna voidaan sulkea ja avata painamalla. Eri ohjelmaversiossa saattaa kokoonpanosta riippuen olla erilainen aluevalinta kun mitä ylläolevassa kuvassa on esitetty. Försäljningshändelsernas hantering består av tre olika fönster; områdesvalfönstret till vänster, objekt-fönstret vars innehåll varierar beroende på vilket val man gjort och innehållsfönstret som visar objektens innehåll. Innehållsfönstret kan stängas och öppnas med. Olika programversioner kan, beroende på sammansättningen, ha olika områdesval. 10

11 6.2. Myynnin tietovirta / Försäljningens dataschema Alla kuvattu tietovirta käsittelee tilannetta jossa SQLfoxadmin ohjelmistossa on kaikki myynnin osa-alueet käytössä. Dataschemat som beskrivs nedan är från en situation där alla delar av försäljningen är i bruk 6.3. Myyntialueen komentopainikkeet / Försäljningsområdets kommandoknappar Suorituksen kirjaus manuaalinen Betalningsbokning manuell Suoritusten kirjaaminen viitelistojen avulla. Betalningsbokning med hjälp av referenslistor Osa-alueen yhteenveto Sammandrag av delområdets innehåll. Laskun maksumuistutusten kirjaustominto Fakturans betalningspåminnelse bokföring. 11

12 6.4. Myyntitapahtumien eri osa-alueet / Försäljningens olika delområden. Myyntitapahtumien eri osa-aluuet voivat sisällöltään vaihdella suuresti ohjelmiston eri kokoonpanoissa. Tarjoukset Omat tarjoukset: Näkyviin tulee ne tarjoukset jotka on tehty omalla myyjänumerolla. Asiakaskohtaiset: Voidaan valita tietyy asiakas ja saada näkyviin kaikki hänelle tehdyt tarjoukset. Myyjäkohtaiset: Halutun myyjän kaikki tarjoukset. Numerohaku: Saadaan näkyviin tietyn numeron omaavan tarjouksen. Kaikki: Näkyviin tulee kaikki järjestelmään tehdyt tarjoukset. De olika delområdens innehåll kan variera beroende på programmets sammansättning. Offerter Egna: De offerter som är gjodra med användarens eget försäljarnummer blir synliga Kundvisa: En viss kund kan väljas och alla hans offerter blir synliga Försäljarvis: En viss försäljares alla offerter Nummersökning: Offerten med ett visst nummer blir synligt Alla: Alla offerter som blivit inmatade i systemet blir synliga. Tilaukset Jälkitoimitukset: Tällä valinnalla saadaan näkvyiin kaikki jälkitoimitukset. Muut näkymät ovat toimnnoiltaan vastaavat kuin tarjouksien osalta. Ordrar Restleveranser: Med detta val blir alla restleveranser synliga Övriga val fungerar på samma sätt som i offerterna. Laskut Tulostamattomat: Saadaan näkyviin tulostamattomat laskut. Avoimet: Tulostetut ja asiakkaille lähetetyt laskut jotka on vielä maksamatta. Erääntyneet: Kaikki laskut joiden eräpäivä on mennyt umpeen. Fakturor Outskrivna: Alla outskrivna fakturor blir synliga. Obetalda: Fakturor som skrivits ut, skickats åt kunderna och är obetalda blir synliga. Förfallna: Alla fakturor vars förfallodag har överskridits Käteismyynnit Tämän päivän: Tuo näkyviin kaikki tämän päivän käteismyynnit. Kontantköp Dagens: Alla dagens kontantförsäljningar blir synliga. 12

13 6.5. Uuden myyntitapahtuman muodostaminen / Registrering av en ny försäljningshändelse Tässä osassa käsitellään esmerkinomaisesti uuden tarjouksen tekeminen järjestelmässä. Tapahtuma on luonteeltaan hyvin samankaltainen tilauksen ja laskun osalta joten niiden osalta käsitellään vain poikkeavat toiminnot. Uuden tarjouksen muodostaminen aloitetaan valitsemalla osa-alueeksi tarjoukset, haluttu alue ja painamalla uusi-painiketta. I denna del behandlas som exempel uppgörandet av en ny offert. Åtgärden är till största delan likadan för ordern och fakturan, således behandlas för deras del endast avvikande saker. När man registerar en ny offert, klickar man först på offerter, väljer passande underområde, och sedan trycker sedan på ny-knappen Myyntitapahtuman tiedot / Försäljningshändelsens uppgifter Pelkän laskutuksen käyttäjät kts dokumentin lopussa olevaa osaa / De som använder bara fakturering: se anvisningar i slutet Yleistä / Allmänt Myynitapahtuma-näyttö koostuu kolmesta osasta: Yläosasta jossa on tarjouksen vastaanottaja- ym tiedot, rivosasta johon tulee tuotteet ja niiden välissä sijaitsevasta komentopainike-alueesta. Näppäimistöllä voidaan siirtyä ylä- ja alaosan välillä painamalla F12 Försäljningshändelserutan består av tre delar: Övredelen som innehåller mottagarens- mm uppgifter, raddelen som innehåller produktuppgifter och mellan dessa kommando-området. Med tangentbordet kan man flytta sig mellan övre- och raddelen med F12. 13

14 Myyntitapahtuman yläosa / Försäljningshändelsens övredel. LASKUTUSTIEDOT Hakunimi: Kentän avulla voidaan hakea asiakas tapahtumaan. F3 tai kaksoisklikki avaa asiakastaulun josta haluttu asiakas voidaan valita. Kenttään kannattaa syöttää asiakkaan hakunimen alku, tällöin asiakastaulu avautuu lähelle haluttua asiakasta. Kun asiakas on FAKTURERINGSUPPGIFTER Söknamn: Med fältets hjälp kan kundens uppgifter hämtas till händelsen. F3 eller dubbelklickning öppnar kundtabellen där kunden kan väljas. Det lönar sig att skriva önskad kunds söknamns början i fältet, då öppnas tabellen så att önskad kund syns valittu, painikkeella voidaan avata asiakkaan tiedot muokattavaksi. omedelbart. När kunden är vald kan hans uppgifter redigeras med -knappen. Asiakasnro: Kenttä toimii samantapaisesti kun hakunimi, erona se että asiakastaulu avautuu numerojärjestyksessä. Laskutusosoite: Tähän kenttään tulee asiakkaan nimi ja täydellinen osoite. TOIMITUSTIEDOT Tapahtumaan tuleva toimitusosoite. Alueen kentät toimivat samalla tavalla kuin Laskutustiedot-alue. Numero: Tarjoukset, tilaukset ja laskut saavat omasta numerosarjasta seuraavan vapaan numeron. Numerosarjat voidaan muokata ylläpidossa numerosarjat-toiminnolla. Pvm: Tapahtuman avauspvm. Voi olla tarjouksen antopvm tai tilauksen päivämäärä. (Toimituspvm): Tämä kenttä on näkyvissä kaikissa muissa tapahtumissa mutta ei tarjouksessa. Tähän kenttään laitetaan tuotteiden/palveluiden todellinen toimituspvm. Kentän vieressä olevaa - näppäintä painettaessa kalenteri avautuu. Tilaaja, merkki ja Tilausnro: Asiakkaan käyttämä tilaaja, merkki tai tilausnumero. Kieli: 1=suomi 2=ruotsi. Asiakkaan tiedoista noudettava tieto, voidaan muuttaa tapauskohtaisesti jos tarpeen. Maksuehto, toimitustapa, toimitusehto Tieto tulee asiakkaan tiedoista, voidaan muuttaa. F3/kaksoisklikki avaa taulun josta voi valita. Maksuehto 99 voidaan käyttää tilauksissa ja laskuissa. Tämä maksuehto mahdollistaa sen että eräpäivä voidaan syöttää suoraan. Kundnr: Fungerar på motsvarande sätt som söknamnet, med den skillnaden att kundtabellen öppnas i nummerordning. Fakt.adr: Här kommer kundens namn och fullständiga adressuppgifter. LEVERANSUPPGIFTER Händelsens leveransuppgifter. Områdets fält fungerar på samma sätt som faktureringsuppgifterna. Nummer: Offerterna, ordrarna och fakturorna får följande lediga nummer från sina egna nummerserier. Nummerserierna kan editeras I underhållet. Dtm: Händelsens öppningsdtm. Kan vara offertens öppningsdtm eller orderns beställningsdtm. (Lev.dtm): Fältet är endast synlig I ordrar och fakturor. I fältet matas in den verkliga leveransdagen. När man trycker på -knappen får man en kalender. Beställare, märke, Best.nr: Uppgifter som kunden ger. Språk: 1=Finska 2=svenska. Hämtas från kundens uppgifter, men kan ändras vid behov. Betalningsvillkor, leveranssätt, leveransvillkor: Uppgifterna kommer från kundregistret, kan ändras. F3/dubbelklickning öppnar en tabell där man kan välja Leveranstidp: Leveranstidpunkt som är överrenskommet med kunden. Kan vara tex vecka 28/2008 eller omedelbart Toimitusaika: Asiakkaan sovittu toimitusaika esim viikko 34/2008 tai HETI! 14

15 Myyjä, pakkaaja: F3/kaksoisklikki avaa taulun josta voi valita. Kun uusi tapahtuma avataan, myyjäksi tulee aina myyjänumero joka on tallennettu ylläpito työasematiedot oletuskäyttäjäkenttään. Viitteemme: Vapaamuotoinen kenttä johon voidaan kirjoittaa mitä tahansa. Laskutuskulut, vakuutus, Ei jälkitoimituksia: Arvot tulevat asiakastiedoista, voidaan haluttaessa muuttaa. Summatiedot: Näytetään tapahtuman summatiedot sekä kotivaluuttana että valittuna valuuttana. Toivottu loppusumma: Voidaan käyttää loppusumman pyöristykseen. Esimerkiksi jos tapahtuman loppusumma on 167,20 ja halutaan veloittaa asiakasta 165,00 euroa, kirjoitetaan haluttuun loppusummaan 165 ja painetaan enter-näppäintä. Tällöin joko lisätään alennusrivi tapahtumaan tai vaihtoehtoisesti pyöristetään kaikki yksikköhinnat niin että haluttu loppusumma saavutetaan. Menettelytapa voidaan vaihta: Ylläpito ohjelmistomääritykset myyntitoiminnot Käteispyöristysrivi lisätään myyntiin. Kate: Tapahtuman kate sekä summina että %-lukuna Katenäyttö voidaan haluttaessa sulkea pois väliakaisesti jos esim näyttää tietoja asiakkaalle. Piilotus tapahtuu painamalla F11- näppäintä. Myös riviosan ostohinta-sarake piilotetaan. Katenäyttö saadaan takaisin painamalla kyseistä näppäintä uudestaan. Huom, Tapahtuman muistio: Sisäiseen käyttöön tarkoitetetut tiedot, eivät välity asiakkaalle. UUDEN ASIAKKAAN REKISTERÖIMEN Asiakas voidaan halutessa rekisteröidä usealla eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on mennä asiakasrekisteriin ja tallentaa uusi asiakas ennen kuin tekee tälle myyntitapahtuman. Toinen vaihtoehto on että avataan uusi myyntitapahtuma, hakunimen kohdalta avataan asiakastaulu ja siellä painetaan uusi-painiketta. Kolmas tapa on sellainen, että avataan uusi myyntitapahtuma, täytetään kaikki tiedot Försäljare, packare: F3/dubbelklickning öppnar en tabell där man kan välja. När man öppnar en händelse blir försäljaren alltid det numret som är inmatad I unnderhåll arbetsstationsdefinitioner defaultanvändare. Vår referens: Fritt skrivbart fält. Faktureringstillägg, försäkringstillägg, inga restleveranser: Uppgifterna kommer från kundregistret, kan vid behov ändras. Summauppgifter: Händelsernas summauppgifter visas både I hemvaluta och den valda valutan. Önskad slutsumma: Kan användas till att avrunda händelsens slutsumma. Tex ifall slutsumman är 167,20 och man vill debitera kunden 165:-, skriver man in 165 I fältet och trycker på enter. Då endera adderas en rabattrad till I händelsen eller så ändras a-priserna så att önskad slutsumma uppnås. Vilket system som används, kan man välja I underhåll programdefinitioner försäljning kontantavrundningsrad sätts till I försäljning. Täckning: Händelsens täcking både som summa och %. Täckningsvisningen kan vid behov gömmas så att man trycker på F11-knappen. Då göms också inköpspris-kolumnen I raddelen. Täckningsvisningen fås tillbaka då man trycker en gång till på nämnda knapp. Obs, händelsens memo: Fält som kan användas till intern information syns ej I utskrifterna. REGISTRERING AV NY KUND En ny kund kan vid behov registreras på flera olika sätt. Det första sättet är att man går in i kundregistret och registrerar kunden före man öppnar en försäljningshändelse. Ett annat sätt är att öppna en ny händelse, öppna kundtabellen från söknamnet och där trycka på ny-knappen. Det tredje sättet är att man öppnar en ny händelse matar in alla uppgifter utom paitsi asiakasnumero ja lopuksi painetaan - näppäintä. kundnumret och till slut trycker på. 15

16 Myyntitapahtuman riviosa / Försäljningshändelsens raddel. Pos. Rivin positionumero, näkyy ainoastaan tarjouksissa. Vs. Välisumma-laukaisin Täytetään X-merkillä. (ainoastan tarjous). Laskee yhteen tarjouksen rivit edellisestä merkistä tai ensimmäisestä rivistä mikäli aikaisempaa merkkiä ei löydy. Yhteenlaskettu summa ilmestyy välisumma-sarakkeeseen. Tuoter. Tuotteen tuoteryhmä. Mikäli asiakkaan alennuksiin on tallennettu tuoteryhmiä, kyseisen tuoteryhmän alennus siirretään ale-sarakkeeseen. Tuoteryhmä voidaan valita taulukosta F3/kaksoisklikin avulla. T.nro. Tuotteen numero, mikäli kenttään kirjoitetaan jokin tuotenumero, sen on löydyttävä omasta tuotekortistosta. Kenttä jätetään tyhjäksi jos myydään ei-tuotteistettuja tuotteita tai palveluita. Tyyppi Tuotteen tyyppi. Tätä kenttää käytetään kun tuotetta poimitaan toimittajahinnastoista. Nimike Tuotteen tai palvelun nimike tai selitys Yks. esim kpl Määrä. Määrä joka tarjotaan tai tilataan. (Toimitettu) Näkyy ainoastaan tilauksessa ja laskussa. Todellinen toimitettu määrä. A-hinta, ale% netto yht. O-hinta Tuotteen tai palvelun ostohinta. Tili Tuotteen kirjanpitotili. Tämän avulla hoidetaan alv-laskenta kyseisen rivin osalta. F3- näppäin avaa taulukon josta tili voidaan valita. Varasto, Varauksessa, Tilauksessa Jos varastohallinta on käytössä, tässä näytetään kyseisen tuotteen varastotilanne. Pos. Radens positionnr. syns endast I offerter. Ms Mellansumma-trigger. Fylls I med ett X (Endast offert). Räcknar ihop offertens rader från föregående trigger eller från första raden ifall ingen tidigare trigger hittas. Den hopräknade summan sätts I mellansumma-kolumnen. Prod.gr Produktens produktgrupp. Ifall kunden har rabattuppgifter inmatade, flyttas ifrågavarande grupps rabatt till rabatt-kolumnen. Produktgruppen kan väljas från en tabell med hjälp av F3/dubbelklickning. Pr.nr. Produktnumret, Ifall något skrivs I fältet, måste motsvarande produkt hittas I produktregistret. Skall lämnas tomt ifall man säljer icke produktförda produkter eller tjänster. Typ Produktens typ. Denna används när produkten plockas från leverantörsprislistorna. Benämning Produktens eller tjänstens benämning. Enh Tex st Mängd Mängd som offereras eller ha beställts. (Levererat) Syns endast I order och faktura. Det antal som faktiskt har levererats. a-pris, rab%, netto, Tot. I-pris Inköpspriset på varan Konto Produktens bokföringskonto. Med denna styrs momsberäkningen för den aktuella raden. F3-tangenten öppnar en tabell där kontot kan väljas. I lager, reserverat, i beställning Ifall lagerfunktionerna är I användning, visas här aktuell produkts lagersituation. 16

17 MITEN VALITAAN TUOTE RIVILLE Tapa 1 Tuoteryhmä Kun tuoteryhmä-sarakkeessa painetaan F3/kaksoisklikki tuotekortisto avataan josta voidaan voidaan valita yksi tai useampi tuote siirrettävälksi tapahtumaan. HUR VÄLJER MAN EN PRODUKT TILL RADEN Sätt 1 Produktgruppen När man trycker F3/dubbelklickar I produktgruppsfältet får man fram produktregistret där man kan välja en eller flera produkter till händelsen. Mikäli valitaan ainoastaan yksi tuote siirrettäväksi voidaan tuotetta kaksoiklikata tai painetaan -näppäintä. Jos halutaan valita useampi tuote samalla kertaa, oikeaklikataan halutut tuotteet ja lopuksi painetaan. Tässä pitää huomoida että ensimmäinen tuote siirretään aktiiviselle riville ja muut valitut tuotteet lisätään tapahtuman loppuun. Tapa 2 Tuotenumero Tuotenumeroon voidaan syöttää hakuavain ja kun painetaan F3/kaksoisklikki, Ohjelma hakee näytölle kaikki ne tuotteet joiden numerossa on annettu hakuavain. Ifall man väljer endast en produkt, kan man endera dubbelkicka på ifrågavarande produkt eller trycka på -knappen. Vill man välja flera produkter på en och samma gång, högerklickar man på önskade produkter (ett X kommer I valdkolumnen) och till sist trycker man på. Här bör observeras att den första produkten som är vald sätts in på den aktuella raden I försäljningshändelsen och de övriga produkterna kommer på nya rader. Sätt 2 Produktnumret I produktnummer-fältet kan mata in en sökfras och trycka på F3/dubbelklicka. Programmet söker då fram alla produkter vars nummer innehåller sökfrasen och tar fram dessa I en tabell. Taulukosta voidaan valita tuotteita samalla tavalla kuin kohdassa 1. Jos tuoteryhmäkenttään tallennetaan jokin ryhmä ja painetaan F4-näppäintä tyhjässä numerokentässä saadaan näkyviin kaikki kyseisen ryhmän tuotteet. Mikäli tuotteen täydellinen numero on tiedossa, se voidaan kirjoittaa numerokenttään ja painamalla enter-näppäintä tuote siirtyy suoraan riville. Från tabellen kan man välja på samma sätt som I sätt 1. Ifall man matar in en produktgrupp I grupp-kolumnen och trycker på F4-tangenten I den tomma nummer-kolumnen, tas alla produkter fram som hör till denna grupp. Ifall man kommer ihåg det exakta produktnumret kan man skriva in den direkt i produktnummer-kolumen och trycka på Enter. Då flyttas produktens direkt till raden. Tapa 3 Tyyppi Toimii samalla tavalla kuin tapa 2 mutta F4-painallus tuo esiin toimittajahinnaston. Tapa 4 Nimike Sama toimintatapa kuin tapa 2:ssa. Sätt 3 Typen Fungerar på samma sätt som Sätt 2 men F4-tangenten tar fram leverantörsprislistan. Sätt 4 Benämningen Samma sätt som sätt 2 17

18 Tapa 5 F9 Missä tahansa sarakkeessa voidaan painaa F9-paniketta hakeakseen tuotteita Kun haku on suoritettu, tuote valitaan samalla tavalla kuin kohdissa 1,2,3,4 Sätt 5 F9 I vilken kolumn som helst kan man trycka på F9-tangenten för att söka efter produkter. När sökningen är utförd, väljer man en produkt på samma sätt som I sätt 1,2,3,4. MITEN TUOTE VALITAAN TOIMITTAJAHINNASTOSTA. Toimittajahinnastot saadaan auki joko F4-painalluksella tyyppi-sarakkeessa tai painamalla -näppäintä. Toimittajahinnastosta voidaan tuote valita kaksoisklikkaamalla tuotetta tai painamalla - painiketta. Mikäli halutaan valita useampi tuote kerrallaan voidaan oikeaklikata haluttua tuotetta (F11). Tällöin saadaan esille ruutu johon voidaan tallentaa määrä, hinta ja alennus. Tomittajahinnastoja käsitellään lähemmin erillisessä osassa. MITEN TEHDÄÄN LASKURIVI VALITSEMATTA TUOTETTA Kirjoitetaan nimike, määrä ja hinta tyhjälle riville. MITEN TEHDÄÄN KOMMENTTIRIVI. Monissa tapauksissa esim laskun jakaminen eri kokonaisuuksiin tai väliotsikon laittaminen on paikallaan. Jotta turhat nollat saadaan pois sellaiselta rivilt, voidaan laittaa tähti tuotenumeroon. HUR VÄLJER MAN EN PRODUKT FRÅN EN LEVERANTÖRPRISLISTA. Leverantörsprislistorna tas fram endera genom att trycka på F4- tangenten I typ-kolumnen eller genom att trycka på - knappen. Från leverantörsprislistan kan man välja en produkt genom att dubbelklicka på önskad rad eller trycka på -knappen. Ifall man vill välja flera produkter på samma gång, kan man högerlicka (F11) på önskad rad. Då får man fram en ruta där man matar in mängd, pris och rabatt. Leverantörsprislistorna behandlas närmare på annan plats I detta dokument. HUR GÖR MAN EN FAKTURARAD UTAN ATT VÄLJA EN PRODUKT Man skriver in benämning, antal och pris på en tom rad. HUR GÖR MAN EN KOMMENTARRAD. I många fall är det på sin plats att dela upp tex en faktura i olika grupper eller skriva in en mellanrubrik. För att slippa onödiga nollor på en sådan rad, kan man sätta en stjärna I produktnumret. 18

19 Myyntitapahtuman komentopainikkeet / Försäljningshändelsens kommandoknappar Tallentaa ja sulkee tapahtuman. Tallentaa tapahtuman kiintolevylle. Välitallennuksien tekeminen on järkevää jos käsitellään tapahtumaa jossa on paljon rivejä. Sulkee tapahtuman ilman tallennusta. Mikäli muutoksia on tehty, saadaan siitä imoitus. (Vain tilaus) Kun tätä nappia painetaan, tilattu-sarakkeen määrät kopioidaan toimitettu-sarakkeeseen. (vain tilaus) Tilaus siirretään tulostamattomiin laskuihin ja suljetaan. Mikäli on tehty osatoimitus, saadaan kysymys mahdollisen jälkitoimituksen muodostamisesta. Tulostehallinta. Sisältö vaihtelee riippuen tapahtuman lajista (lasku, tilaus, tarjous jne ) Toimittajahinnastot, käistellään toisalla. Oikeaklikki tuo esiin tuotevertailun ei tomittajahinnastojen välillä. Spara och stäng. Sparar händelsen på hårdskivan. Det kan vara klokt att göra mellansparningar ifall man håller på med händelse som har många rader. Stänger händelsen utan att spara. Ifall ändringar har blivit gjorda, får man ett meddelande. (Endast order) När man trycker på denna knapp kopieras beställt-kolumnens innehåll till levererat-kolumnen. (Endast order) Ordern flyttas till outskrivna fakturor, sparas och stängs. Ifall man gjort en delleverans, får man en fråga om restleverans skall skapas. Utskriftshanteringen, innehållet varierar beroende på hurudan händelse det är fråga om. Leverantörsprislistorna, behandlas på annan plats Högerkickning på denna knapp tar fram produktjämförelse mellan olika leverantörsprislistor. Uusi rivi tapahtumaan. Normaalisti uusi rivi saadaan yksinkertaisesti painamalla nuoli-alas-näppäintä viimeisellä rivillä tapahtumassa. Mutta mikäli halutaan uusi rivi kahden olemassaolevan rivin väliin, käytetään tätä painiketta. Ny rad I händelsen. Normalt så får man en ny rad enklast genom att trycka på piltangent nedåt på sista raden I händelsen, men ifall man vill ha en ny rad mellan två befintliga rader, skall denna knapp användas. Kohdallaoleva rivi poistetaan tapahtumasta. Tar bort den aktuella raden ur händelsen. Kohdallaoleva rivi kopioidaan uudeksi samansisältöiseksi riviksi joka sjoitetaan tapahtuman loppuun. Aktuell rad kopieras till en ny rad med samma innehålla som kommer sist I händelsen. Tuotteiden etsintä-painike, sama toiminto kun F9 Produktsökningsknapp. Samma funktion som F9-knappen. 19

20 Asiakkaan alennustaulukko. Käsitellään asiakasrekisterin ohjeissa. Kundens rabatttabell. Denna sak behandlas I kundregistret.. Tuotehistoria Nopein tapa saada esille kohdallolevan rivin tuotehistoria. Produktstatistik Det snabbaste sättet att få fram aktuell rads produkthistoria. Kun tuotehistoria-painiketta käytetään, avautuu ensin näyttö jossa on kyseinen asiakas ja kyseinen tuote. Toisin sanoen onko tämä asiakas ostanut tuotetta aikaisemmin ja jos on, niin mihin hintaan. Jos painetaan 2-painiketta. saadaan esille kaikki asiakkaat ja nykyinen tuote. Eli kuka on ostanut tätä tuotetta ja mihin hintaan. 3-painike tuo esille nykyisen asiakkaan kaikki ostot.. Tilastotyökalu, käsitellään toisaalla Avaa tuotteen tiedot muokattavaksi mikäli kyseisellä rivillä on olemassaoleva tuote. Siirtää tuotteen ostotilukseen. Edellyttää ostotoimintojen asentamista ohjelmistoon.. Ohjelman ylläpito Tämä painike aiheuttaa sen että kaikki yksikköhinnat muunnetaan nettohinnoiksi ja alennus-sarake tyhjennetään. Tämä teksti tulee näkyviin mikäli asiakkaalla on olemassa alennuksia määriteltyinä alennustaulukossa. Tämän lisäksi ne tapahtumarivit jossa on alennettuja hintoja muuttuvat väriltään punaiseksi. När man trycker på produkthistoria-knappen, öppnas rutan med aktuell kund och aktuell produkt. Dvs har nuvarande kund köpt denna produkt förut och I så fall till vilket pris. Trycker man på 2-knappen, får man fram alla kunder och aktuell produkt. Dvs vem har köpt denna produkt och till vilket pris. Knapp nummer tre tar fram aktuell kunds alla inköp. Produktstatistiken. Behandlas på annan plats Tar fram produkten för editering ifall aktuell rad innehåller en befintlig produkt. Flyttar aktuell produkt till inköp. Förutsätter att inköpsordrarna är aktiva I systemet. Programmets underhållsfunktioner. När man trycker på denna knapp omvandlas alla enhetspriser till nettopriser och rabatt-kolumnens innehåll töms. Denna text är synlig ifall aktuell kund har avtalspriser. Dessutom blir de rader som har rabbatterade priser röda till sin färg. 20

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016

Golli-palvelun käyttöohje. Huhtikuu 2016 Golli-palvelun käyttöohje Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen Golliin... 3 1.2 Gollin aikakatkaisu... 4 1.3 Gollin selainkäyttöliittymä rakenne ja toiminnot... 4 2 Organisaatio-

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot