Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011"

Transkriptio

1 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A

2 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Tilinpäätös tilikaudelta SISÄLLYSLUETTELO Sivu No TOIMINTAKERTOMUS 1-4 Rahoituslaskelma 5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Liitetiedot 9-13 Kirjanpitokirjaluettelo 13 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 14 Tilinpäätösmerkintä 14 Tase-erittelyt Säilytettävä saakka

3 1 Verkkokauppa.com Oy (Y: ) TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella Verkkokauppa.com Oy aloitti liiketoiminnan ja on tätä nykyään Suomen toiseksi suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä. Yhtiö myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, lelu-, peli- ja navigaatiotuotteita Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymälöiden, postikonttorin ja 500 R-kioskin kautta. Yhtiöllä on yli 400 työntekijää neljässä toimipisteessä. Yhtiön pääkonttori, -varasto ja -myymälä sijaitsevat Jätkäsaareessa, Helsingissä. Oulussa ja Tampereella on myymälät varastoineen ja Ahvenanmaalla on ulkoistettu varasto sekä toimituspiste. Liiketoiminta vuonna 2011 on jatkunut kasvavasti ja yhtiön myynti kasvoi 8,2%. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 187 miljoonaa euroa (173 miljoonaa euroa 2010) ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Verkkokauppa.com Oy:n myymälä- ja varastotilat Helsingin Ruoholahdessa kävivät liian pieneksi nykyiseen toimintaan nähden ja yhtiö muutti marraskuussa 2011 Jätkäsaareen, josta vuokrattiin pitkäaikaisella sopimuksella uudet m²:n liiketilat. Uudet liiketilat mahdollistavat yhtiön myynnin kasvun myös tulevina vuosina. Jätkäsaaren kiinteistön hankesopimus ja pitkäaikainen vuokrasopimus allekirjoitettiin jo Vuokrasopimukset Helsingin Ruoholahdessa päättyvät viimeistään ja tätä ennen yhtiön tulosta rastittavat kaksinkertaiset vuokrakulut Helsingissä. Toukokuussa 2011 avattiin uudet verkkosivut, jotka ovat kasvattaneet verkkovierailua ja verkon kautta tapahtuvaa myyntiä erittäin hyvin. Tilikaudella 2011 emoyhtiö alaskirjasi noin 250 tuhatta euroa (50%) kokonaan omistamansa tytäryhtiön Arctecho Oü:n tasearvosta. Tytäryhtyön tase-arvo on nyt nolla euroa. Yhtiön myyntikate oli ennustettua korkeampi mutta tulos heikompi. Heikentyneeseen tulokseen vaikuttivat henkilöstökulujen kasvu sekä yli miljoonan euron verran kertaluonteiset kustannukset, jotka liittyvät uuden toimitilan käyttöönottoon ja toiminnan muuttamiseen. Kustannukset kertyivät tilikauden viimeiselle neljännesvuodelle koostuen mm. ulkoisen työvoiman käytöstä, kaksinkertaisista vuokrista ja kalustehankinnoista. 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestely Verkkokauppa.com Oy:llä on edelleen 100 % omistettu tytäryhtiö Virossa, joskin ilman tase-arvoa. Viron toiminta on ollut jo kolmatta vuotta pysähdyksissä eikä yhtiöiden välillä ole velka- tai saamiseriä. Tästä johtuen konsernitilinpäätös ei enää ole tarpeellinen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yhtiön toiminnasta. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

4 2 3. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Yhtiö on edelleen kehittänyt logistiikkaa toimitusnopeuksien nostamiseksi. Myynti on kasvanut yli budjetin ja kate on ollut suunnitellun mukainen Yhtiö panostaa jatkossakin erityisesti verkkokauppaan. Alkaneen tilikauden aikana verkkokauppa on kehittynyt hyvin. 4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Verkkokauppa.com arvioi myynnin kasvun jatkuvan tulevina vuosina. Tilikausi 2011 oli poikkeuksellisen haastava johtuen Helsingin toimipaikan muutosta mutta tilikaudelle 2012 yhtiö ennustaa tuloksensa oleellista paranemista. Myynnin ja katteen kasvua odotetaan erityisesti uusista tuotealueista kuten kodinkoneet, lelut ja pihatarvikkeet. 5. Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön T&K panostukset liittyvät uusien tuotealueiden tutkimiseen, omiin tuote- ja tavaramerkkeihin sekä kaupalliseen käyttöön soveltuvuuden arviointiin. Lisäksi oleellinen osa Yhtiön T&K toimintaa perustuu IT infrastruktuurin ja IT sovellusten kehittämiseen. Yhtiöllä on oma IT kehitysryhmä, jonka tärkein projekti vuonna 2011 oli uuden verkkokauppapohjan valmiiksi saattaminen sekä uuden toimipisteen avaaminen. Suurin osa T&K kustannuksista on henkilöstökulua ja nämä on kokonaisuudessa kirjattu kuluksi. 6. Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön toimintaan liittyy normaaleja rahoituksellisia, operatiivis-, markkina- ja toimialariskejä, jotka tälle toimialalle ovat tyypillisiä. Riskit ovat tunnistettu ja niitä hallitaan tarpeellisilla toimenpiteillä ja vakuutuksilla. 7. Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Emoyhtiön liikevaihto on vuosina kasvanut keskimäärin 11%:n vuosivauhtia. Liikevaihto tilikaudella 2011 oli 187,3 meur, joka oli 8,2% edellisvuotta korkeampi. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

5 3 Emoyhtiön keskimääräinen liikevoittoprosentti on samalla aikavälillä ollut 0,7%. Vuonna 2011 liikevoitto oli 0,9 meur (1,6 meur), joka oli 43 % edellistilikautta heikompi. Heikennyksen merkittävin tekijä oli uuden kiinteistö avaus, markkinointi, avajaisalennukset ja näihin kaikkiin liittyneet kasvaneet henkilöstökulut. Emoyhtiön omavaraisuus (laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaan) oli tilinpäätöksessä ,2%; 2010; 15,3 %; 2009: 17,5% ja 2008: 14,5%. Emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto [Liiketulos / (Taseen loppusumma korottomat velat)] oli tilikaudella 2011: 5,0%; 2010: 10,7%; 2009: 3,0% ja 2008: 27,2%. Sijoitetun pääoman laskennassa on käytetty kuukausitason keskimääräistä sijoitettua pääomaa. 8. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 326 (294) kokopäiväistä työntekijää. Lisäksi yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana 29 (20) osaaikaista työntekijää. Työsuhteista 81% (88%) oli pysyviä ja 19% (12%) määräaikaisia. Keskmimääräisen henkilöstömäärän laskennassa on käytetty kuukausitason henkilöstömäärää. 9. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tuhatta euroa, josta tilikauden tappio on 321 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta seuraavin ehdoin: osinkona jaetaan 10,00 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään tuhatta euroa Osingonjako edellyttää, että yhtiöllä on tähän tarvittavat voitonjakokelpoiset varat ja että osinko voidaan jakaa maksuvalmiuden vaarantumatta 10. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on yhteensä samanarvoista osaketta. Verkkokauppa.com Oy:n osakeomistajan päätöksessä on päätetty suunnatusta osakeannista, joka oikeuttaa enintään uuden osakkeen merkitsemiseen mennessä. Tähän päätökseen liittyviä merkintöjä ei ole mennessä suoritettu. 11. Pääomalainat Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

6 4 Yhtiölle on myönnetty yhteensä ,86 euron suuruinen pääomalaina, jonka korko ja pääoma maksetaan muita velkojia heikommalla etuoikeudella. Korko on vuotuinen kiinteä 5,0%. Lainan toisarvoisuus yhtiön muihin lainojen suhteen on määritelty kovenanttisopimuksessa. Omavaraisuutta laskettaessa pääomalaina luetaan omiksi varoiksi. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ollut kuluksi kirjaamatonta pääomalainan korkoa. Pääomalaina on kirjattu taseen muihin lyhytaikaisiin velkoihin. 12. Lähipiirilainat ja vastuut Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2011 lähipiirille myönnettyjä lainoja tai muita vastuita. 13. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom, toimitusjohtaja Samuli Seppälä, Ulf Eklöf, Henrik Weckström ja Peter Lindell. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Mauri Eskelinen. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

7 Verkkokauppa.com Oy 5 Y-tunnus: Rahoituslaskelma 2011 (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pysyvien vastaavien arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -5 0 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit tytäryrityksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 0 Osakeanti 99 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos rahoituslaskelman mukaan Rahavarat tilikauden lopussa

8 Verkkokauppa.com Oy 6 Y-tunnus: TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot , ,37 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen muutos , ,85 Ulkopuoliset palvelut , ,87 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilöstösivukulut , ,14 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,44 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,44 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKETOIMINNAN TULOS (TAPPIO) , ,01 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko ja -rahoitustuotot Muilta , ,48 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,69 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,18 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA KULUJA , ,83 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,83 Tilinpäätössiirrot Poistoerojen muutos , ,29 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,29 Tuloverot Tilikauden verot 0, ,71 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,83

9 Verkkokauppa.com Oy 7 Y-tunnus: TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,99 Ennakkomaksut , ,94 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 386, ,97 Koneet ja kalusto , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnta ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,15 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 168, ,87 Sijoitukset yhteensä 168, ,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus yhteensä , ,90 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,92 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,92 Lyhtyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,20 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,56

10 Verkkokauppa.com Oy 8 Y-tunnus: TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,77 Ed. tilikausien voitto (tappio) , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ Poistoero , ,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Saadut ennakot , ,99 Ostovelat , ,38 Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,88 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,56

11 Verkkokauppa.com Oy 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ULKOMAINEN TYTÄRYRITYS - ARCTECHO OÜ, VIRO Verkkokauppa.com Oy:n omistuusosuus ulkomaisessa tytäryrityksessä on 100%. Emon omistamien osakkeiden hankintameno oli vuonna ,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Vuonna 2011 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Tilinpäätöksessä osakkeiden arvo oli EUR 0,00. Koska Archtech Oü:n toiminta on jo kolmatta vuotta ollut pysähdyksissä eikä emon ja tyttären välillä ole saamis- tai velkaeriä, ei konsernitilinpäätöstä laadita. Verkkokauppa.com Oy Liikevaihto Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot ja muut myynnin oikaisuerät. Epävarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. Myynnin tuloutusperiaatteet Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä. Muut kuin Euro-määräiset erät Muut kuin Euro-määräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset, velat ja vastuut muutetaan Euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja. Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan postin vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset, saadut provisiotulot sekä alivuokraustuotot Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvona esitetään taseessa alkuperäinen hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka lasketaan hyödykkeen hankintahetkestä lähtien. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja, jotka sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin. Suunnitelman mukaiset poistoajat koneet ja kalusto kehitysmenot aineettomat oikeudet perusparannusmenot 25 % menojäännöspoisto 5 vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 5-10 vuoden tasapoistot

12 Verkkokauppa.com Oy 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon määräisenä. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Koneet ja kalusto , ,68 Aineettomat oikeudet , ,24 Vuokratilojen perusparannus , ,52 Liikearvon poisto 0,00 0, , ,44 Rahoitustuotot Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Korkotuotot , ,48 Konserniosuuksien arvonalentumiset , ,69 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,18 Muut liitetiedot Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

13 Verkkokauppa.com Oy 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Verkkokauppa.com Oy Aineettomat hyödykkeet ,93 lisäykset ,97 vähennykset 0,00 sumu tasapoistot , , Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,46 Maa- ja vesialueet ,97 lisäykset 0,00 vähennykset 0, ,97 Koneet ja kalusto ,46 lisäykset ,44 vähennykset ,00 sumu menojäännöspoistot , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet ,72 lisäykset ,26 vähennykset 0,00 sumu tasapoistot , , Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,22 Siirtosaamiset Suurempia eriä ovat ennakkoverosaamiset 260 KEUR, markkinointiyhteistyölaskutukset 542 KEUR.

14 Verkkokauppa.com Oy 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely: Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto lisäys 0, ,77 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta , ,69 Osingonjako, varsinainen yhtiökokous , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,29 Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa , ,00 Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa , ,29 Vapaa ja sidottu oma pääoma , ,29 Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,77 Edellisten tilikausien voitto , ,69 - Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,83 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,29 Kovenanttiehdot Yhtiön ja tiettyjen rahoittajien kanssa tehty kovenanttisitoumus määrittelee minimiomavaraisuusasteen Verkkokauppa.com Oy:lle. Vuodelle 2011 ja tästä eteenpäin omavaraisuusasteen kovenanttiehto on 15%. Rahoittajilta on saatu myöntymys omavaraisuuskovenantin rikkoutumiselle tilinpäätöksessä eivätkä ole irtisanomassa luottolimiittejä. Limiittien uusiminen käsitellään pankin johdossa huhti-toukokuussa kun lopullinen tilinpäätösaineisto on valmis ja yritystutkimus tehty. Tällöin tehdään lopulliset päätökset rahoituksen jatkosta muodossa tai toisessa. Lisäksi kovenanttiehdoissa määritellään eräitä muita ehtoja. Ehdot tulee ottaa huomioon voitonjakoa harkittaessa. Sisäiset velat ja saamiset Emoyhtiöllä ei ole saamista eilä velkaa Arctecho Oü:lle. Tytäryhtiö Arctecho Oü:llä ei ole saamista eikä velkaa emoyhtiölle Siirtovelat Suurempia eriä ovat lomapalkkavelka sekä sosiaalikulut lomapalkkavelasta yhteensä KEUR ja palkkajaksotus KEUR 1 075

15 Verkkokauppa.com Oy 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Annetut vakuudet ja vastuut Vastuut (remburssi-,vuokra-,tullitakaus) ,36 Leasingvastuut Maksettavat vuokrat seuraava tilikausi ,91 Maksettavat vuokrat > ,55 Pitkäaikaiset velat Keskinäinen vakuutusyhtiö FENNIA ,00 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö FENNIA ,00 Seuraavan vuoden lyhennykset 0,00 Seuraavien 5 vuoden lyhennykset ,00 Shekkitilien limiitit Sampo ,00 Nordea ,00 Oko ,00 Oko ,00 Vakuudet ,74 Vuokrasopimukset ovat Helsingin Ruoholahdessa voimassa , Pirkkalassa ja asti sekä Oulussa asti. Pääomavuokravastuut kahden viimeiseksi mainitun osalta ovat vuokrasopimuksien voimassaolon loppuun asti noin 4,4 MEUR alv 0%. Helsingin jätkäsaaressa on voimassa oleva vuokrasopimus, jonka vuokra-aika on 15 v. Vuosivuokra tarkentuu rakennuksen täysin valmistuttua. Verkkokauppa.com Oy on tehnyt alivuokrasopimuksia osasta tiloista Vuotuisen pääomavuokran arvioidaan olevan 2,8 MEUR. Kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Käyttöomaisuusrekisteri Konsernilakana ja eliminoinnit atk-tulosteena atk-tulosteena erikseen sidottuna tasekirjaan sidottuna Kasper Excel-taulukko Käytetyt tositelajit ja säilyttämistapa: Tiliotteet A paperitositteina Kassa, myymälämyynti B paperitositteina Myynti muut kuin kassa C paperitositteina Muistio MUIST paperitositteina Ostoreskontra laskut ORL paperitositteina Luottoikortti verkon kautta manual PESO paperitositteina Viro myyntiyhteenveto viro paperitositteina Palkanlaskenta PL paperitositteina

16 Verkkokauppa.com Oy 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä, kuun päivänä 2012 Häggblom, Carl-Johan Christoffer Lindell, Carl Peter Theodor Eilif Seppälä, Sipi Samuli Weckström, Henrik Torsten Eklöf, Ulf Nils Gustaf TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, kuun päivänä 2012 KPMG Oy Ab Mauri Eskelinen KHT

17 KPMG Oy Ab PL 1037 OO1O1 HELSINKI Kdyntiosoite: Mannerheimintie 20 B OOl OO HELSINKI Puhelin Faksi TIL IN TARKA S T U SKE RT O MU S Ver kko kauppn. com Oy : n y hti6 koho u ks e IIe Olemme tilintarkastaneet Verkkokauppa.com Oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta l.l Tilinpiiiitos sisiiltiiii taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen j a toimitusj ohtaj an vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitii, ett?i ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpii?itiiksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sa?inndsten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jfiestiimisestii ja toimitusjohtaja siiti! ettii kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla j arj estetty. Ti I in t ar kas t aj an v e lv o I I i s uude t Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinp[?ittiksestti ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyftiiii, efia noudatamme ammattieettisiii periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyv?in tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellytt:u, efta suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitii, onko tilinpiiatoksesse tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttii, ja siita, ovatko hallituksen jlisenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhti6t?i kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtidlakia tai yhtidjiirjestystii.. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitii tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpliatokseen ja toimintakertomukseen sisiiltlristli luvuista ja niissii esitettiivista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu viiiirinkiiydksestii tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Naitii riskejii arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen valvonnan, joka on yhtidssii merkityksellistii oikeat ja riittliviit tiedot antavan tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaj arvioi sisliistd valvontaa pystyiikseen suunnittelemaan olosuhteisii niihden asianmukaisetilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksess4 etta h?in antaisi lausunnon yhtidn sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen tilinpiilitdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seke tilinp6at6ksen ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen maarain tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonammesitiimme, ette tilinpaatds ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaiatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saiinndsten mukaisesti oikeatja riittavat tiedot yhtiiin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinp?iiitdksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissii 17. huhtikuuta 2012 KPMGOYAB ^2 u" / t [6*Lt-<' Mauri Eskelinen KHT KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of Independent member firms afiiliated with KPMG International Cooperative {"KPMG International"), a Swiss entrtv Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot