Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011"

Transkriptio

1 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A

2 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Tilinpäätös tilikaudelta SISÄLLYSLUETTELO Sivu No TOIMINTAKERTOMUS 1-4 Rahoituslaskelma 5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Liitetiedot 9-13 Kirjanpitokirjaluettelo 13 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 14 Tilinpäätösmerkintä 14 Tase-erittelyt Säilytettävä saakka

3 1 Verkkokauppa.com Oy (Y: ) TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella Verkkokauppa.com Oy aloitti liiketoiminnan ja on tätä nykyään Suomen toiseksi suurin viihde-elektroniikan jälleenmyyjä. Yhtiö myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, lelu-, peli- ja navigaatiotuotteita Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymälöiden, postikonttorin ja 500 R-kioskin kautta. Yhtiöllä on yli 400 työntekijää neljässä toimipisteessä. Yhtiön pääkonttori, -varasto ja -myymälä sijaitsevat Jätkäsaareessa, Helsingissä. Oulussa ja Tampereella on myymälät varastoineen ja Ahvenanmaalla on ulkoistettu varasto sekä toimituspiste. Liiketoiminta vuonna 2011 on jatkunut kasvavasti ja yhtiön myynti kasvoi 8,2%. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 187 miljoonaa euroa (173 miljoonaa euroa 2010) ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Verkkokauppa.com Oy:n myymälä- ja varastotilat Helsingin Ruoholahdessa kävivät liian pieneksi nykyiseen toimintaan nähden ja yhtiö muutti marraskuussa 2011 Jätkäsaareen, josta vuokrattiin pitkäaikaisella sopimuksella uudet m²:n liiketilat. Uudet liiketilat mahdollistavat yhtiön myynnin kasvun myös tulevina vuosina. Jätkäsaaren kiinteistön hankesopimus ja pitkäaikainen vuokrasopimus allekirjoitettiin jo Vuokrasopimukset Helsingin Ruoholahdessa päättyvät viimeistään ja tätä ennen yhtiön tulosta rastittavat kaksinkertaiset vuokrakulut Helsingissä. Toukokuussa 2011 avattiin uudet verkkosivut, jotka ovat kasvattaneet verkkovierailua ja verkon kautta tapahtuvaa myyntiä erittäin hyvin. Tilikaudella 2011 emoyhtiö alaskirjasi noin 250 tuhatta euroa (50%) kokonaan omistamansa tytäryhtiön Arctecho Oü:n tasearvosta. Tytäryhtyön tase-arvo on nyt nolla euroa. Yhtiön myyntikate oli ennustettua korkeampi mutta tulos heikompi. Heikentyneeseen tulokseen vaikuttivat henkilöstökulujen kasvu sekä yli miljoonan euron verran kertaluonteiset kustannukset, jotka liittyvät uuden toimitilan käyttöönottoon ja toiminnan muuttamiseen. Kustannukset kertyivät tilikauden viimeiselle neljännesvuodelle koostuen mm. ulkoisen työvoiman käytöstä, kaksinkertaisista vuokrista ja kalustehankinnoista. 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestely Verkkokauppa.com Oy:llä on edelleen 100 % omistettu tytäryhtiö Virossa, joskin ilman tase-arvoa. Viron toiminta on ollut jo kolmatta vuotta pysähdyksissä eikä yhtiöiden välillä ole velka- tai saamiseriä. Tästä johtuen konsernitilinpäätös ei enää ole tarpeellinen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yhtiön toiminnasta. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

4 2 3. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Yhtiö on edelleen kehittänyt logistiikkaa toimitusnopeuksien nostamiseksi. Myynti on kasvanut yli budjetin ja kate on ollut suunnitellun mukainen Yhtiö panostaa jatkossakin erityisesti verkkokauppaan. Alkaneen tilikauden aikana verkkokauppa on kehittynyt hyvin. 4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Verkkokauppa.com arvioi myynnin kasvun jatkuvan tulevina vuosina. Tilikausi 2011 oli poikkeuksellisen haastava johtuen Helsingin toimipaikan muutosta mutta tilikaudelle 2012 yhtiö ennustaa tuloksensa oleellista paranemista. Myynnin ja katteen kasvua odotetaan erityisesti uusista tuotealueista kuten kodinkoneet, lelut ja pihatarvikkeet. 5. Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnan laajuudesta Yhtiön T&K panostukset liittyvät uusien tuotealueiden tutkimiseen, omiin tuote- ja tavaramerkkeihin sekä kaupalliseen käyttöön soveltuvuuden arviointiin. Lisäksi oleellinen osa Yhtiön T&K toimintaa perustuu IT infrastruktuurin ja IT sovellusten kehittämiseen. Yhtiöllä on oma IT kehitysryhmä, jonka tärkein projekti vuonna 2011 oli uuden verkkokauppapohjan valmiiksi saattaminen sekä uuden toimipisteen avaaminen. Suurin osa T&K kustannuksista on henkilöstökulua ja nämä on kokonaisuudessa kirjattu kuluksi. 6. Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön toimintaan liittyy normaaleja rahoituksellisia, operatiivis-, markkina- ja toimialariskejä, jotka tälle toimialalle ovat tyypillisiä. Riskit ovat tunnistettu ja niitä hallitaan tarpeellisilla toimenpiteillä ja vakuutuksilla. 7. Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Emoyhtiön liikevaihto on vuosina kasvanut keskimäärin 11%:n vuosivauhtia. Liikevaihto tilikaudella 2011 oli 187,3 meur, joka oli 8,2% edellisvuotta korkeampi. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

5 3 Emoyhtiön keskimääräinen liikevoittoprosentti on samalla aikavälillä ollut 0,7%. Vuonna 2011 liikevoitto oli 0,9 meur (1,6 meur), joka oli 43 % edellistilikautta heikompi. Heikennyksen merkittävin tekijä oli uuden kiinteistö avaus, markkinointi, avajaisalennukset ja näihin kaikkiin liittyneet kasvaneet henkilöstökulut. Emoyhtiön omavaraisuus (laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaan) oli tilinpäätöksessä ,2%; 2010; 15,3 %; 2009: 17,5% ja 2008: 14,5%. Emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto [Liiketulos / (Taseen loppusumma korottomat velat)] oli tilikaudella 2011: 5,0%; 2010: 10,7%; 2009: 3,0% ja 2008: 27,2%. Sijoitetun pääoman laskennassa on käytetty kuukausitason keskimääräistä sijoitettua pääomaa. 8. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 326 (294) kokopäiväistä työntekijää. Lisäksi yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana 29 (20) osaaikaista työntekijää. Työsuhteista 81% (88%) oli pysyviä ja 19% (12%) määräaikaisia. Keskmimääräisen henkilöstömäärän laskennassa on käytetty kuukausitason henkilöstömäärää. 9. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tuhatta euroa, josta tilikauden tappio on 321 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta seuraavin ehdoin: osinkona jaetaan 10,00 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa omaan pääomaan jätetään tuhatta euroa Osingonjako edellyttää, että yhtiöllä on tähän tarvittavat voitonjakokelpoiset varat ja että osinko voidaan jakaa maksuvalmiuden vaarantumatta 10. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on yhteensä samanarvoista osaketta. Verkkokauppa.com Oy:n osakeomistajan päätöksessä on päätetty suunnatusta osakeannista, joka oikeuttaa enintään uuden osakkeen merkitsemiseen mennessä. Tähän päätökseen liittyviä merkintöjä ei ole mennessä suoritettu. 11. Pääomalainat Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

6 4 Yhtiölle on myönnetty yhteensä ,86 euron suuruinen pääomalaina, jonka korko ja pääoma maksetaan muita velkojia heikommalla etuoikeudella. Korko on vuotuinen kiinteä 5,0%. Lainan toisarvoisuus yhtiön muihin lainojen suhteen on määritelty kovenanttisopimuksessa. Omavaraisuutta laskettaessa pääomalaina luetaan omiksi varoiksi. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ollut kuluksi kirjaamatonta pääomalainan korkoa. Pääomalaina on kirjattu taseen muihin lyhytaikaisiin velkoihin. 12. Lähipiirilainat ja vastuut Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2011 lähipiirille myönnettyjä lainoja tai muita vastuita. 13. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom, toimitusjohtaja Samuli Seppälä, Ulf Eklöf, Henrik Weckström ja Peter Lindell. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Mauri Eskelinen. Verkkokauppa.com Oy Puh Tyynenmerenkatu 11 sp. FI HELSINKI FINLAND ALV FI

7 Verkkokauppa.com Oy 5 Y-tunnus: Rahoituslaskelma 2011 (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pysyvien vastaavien arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -5 0 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit tytäryrityksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 0 Osakeanti 99 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos rahoituslaskelman mukaan Rahavarat tilikauden lopussa

8 Verkkokauppa.com Oy 6 Y-tunnus: TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot , ,37 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen muutos , ,85 Ulkopuoliset palvelut , ,87 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilöstösivukulut , ,14 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,44 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,44 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKETOIMINNAN TULOS (TAPPIO) , ,01 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko ja -rahoitustuotot Muilta , ,48 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , ,69 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,18 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA KULUJA , ,83 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,83 Tilinpäätössiirrot Poistoerojen muutos , ,29 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,29 Tuloverot Tilikauden verot 0, ,71 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,83

9 Verkkokauppa.com Oy 7 Y-tunnus: TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,99 Ennakkomaksut , ,94 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,93 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 386, ,97 Koneet ja kalusto , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnta ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,15 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 168, ,87 Sijoitukset yhteensä 168, ,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus yhteensä , ,90 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,92 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,92 Lyhtyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,20 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,56

10 Verkkokauppa.com Oy 8 Y-tunnus: TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,77 Ed. tilikausien voitto (tappio) , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ Poistoero , ,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Saadut ennakot , ,99 Ostovelat , ,38 Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,88 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,56

11 Verkkokauppa.com Oy 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ULKOMAINEN TYTÄRYRITYS - ARCTECHO OÜ, VIRO Verkkokauppa.com Oy:n omistuusosuus ulkomaisessa tytäryrityksessä on 100%. Emon omistamien osakkeiden hankintameno oli vuonna ,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Vuonna 2011 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Tilinpäätöksessä osakkeiden arvo oli EUR 0,00. Koska Archtech Oü:n toiminta on jo kolmatta vuotta ollut pysähdyksissä eikä emon ja tyttären välillä ole saamis- tai velkaeriä, ei konsernitilinpäätöstä laadita. Verkkokauppa.com Oy Liikevaihto Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot ja muut myynnin oikaisuerät. Epävarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. Myynnin tuloutusperiaatteet Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä. Muut kuin Euro-määräiset erät Muut kuin Euro-määräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset, velat ja vastuut muutetaan Euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja. Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan postin vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset, saadut provisiotulot sekä alivuokraustuotot Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvona esitetään taseessa alkuperäinen hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka lasketaan hyödykkeen hankintahetkestä lähtien. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja, jotka sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin. Suunnitelman mukaiset poistoajat koneet ja kalusto kehitysmenot aineettomat oikeudet perusparannusmenot 25 % menojäännöspoisto 5 vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 5-10 vuoden tasapoistot

12 Verkkokauppa.com Oy 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon määräisenä. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Koneet ja kalusto , ,68 Aineettomat oikeudet , ,24 Vuokratilojen perusparannus , ,52 Liikearvon poisto 0,00 0, , ,44 Rahoitustuotot Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Korkotuotot , ,48 Konserniosuuksien arvonalentumiset , ,69 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,18 Muut liitetiedot Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

13 Verkkokauppa.com Oy 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Verkkokauppa.com Oy Aineettomat hyödykkeet ,93 lisäykset ,97 vähennykset 0,00 sumu tasapoistot , , Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,46 Maa- ja vesialueet ,97 lisäykset 0,00 vähennykset 0, ,97 Koneet ja kalusto ,46 lisäykset ,44 vähennykset ,00 sumu menojäännöspoistot , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet ,72 lisäykset ,26 vähennykset 0,00 sumu tasapoistot , , Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,22 Siirtosaamiset Suurempia eriä ovat ennakkoverosaamiset 260 KEUR, markkinointiyhteistyölaskutukset 542 KEUR.

14 Verkkokauppa.com Oy 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely: Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto , ,00 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto lisäys 0, ,77 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta , ,69 Osingonjako, varsinainen yhtiökokous , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,29 Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa , ,00 Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa , ,29 Vapaa ja sidottu oma pääoma , ,29 Verkkokauppa.com Oy Verkkokauppa.com Oy Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,77 Edellisten tilikausien voitto , ,69 - Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,83 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,29 Kovenanttiehdot Yhtiön ja tiettyjen rahoittajien kanssa tehty kovenanttisitoumus määrittelee minimiomavaraisuusasteen Verkkokauppa.com Oy:lle. Vuodelle 2011 ja tästä eteenpäin omavaraisuusasteen kovenanttiehto on 15%. Rahoittajilta on saatu myöntymys omavaraisuuskovenantin rikkoutumiselle tilinpäätöksessä eivätkä ole irtisanomassa luottolimiittejä. Limiittien uusiminen käsitellään pankin johdossa huhti-toukokuussa kun lopullinen tilinpäätösaineisto on valmis ja yritystutkimus tehty. Tällöin tehdään lopulliset päätökset rahoituksen jatkosta muodossa tai toisessa. Lisäksi kovenanttiehdoissa määritellään eräitä muita ehtoja. Ehdot tulee ottaa huomioon voitonjakoa harkittaessa. Sisäiset velat ja saamiset Emoyhtiöllä ei ole saamista eilä velkaa Arctecho Oü:lle. Tytäryhtiö Arctecho Oü:llä ei ole saamista eikä velkaa emoyhtiölle Siirtovelat Suurempia eriä ovat lomapalkkavelka sekä sosiaalikulut lomapalkkavelasta yhteensä KEUR ja palkkajaksotus KEUR 1 075

15 Verkkokauppa.com Oy 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Annetut vakuudet ja vastuut Vastuut (remburssi-,vuokra-,tullitakaus) ,36 Leasingvastuut Maksettavat vuokrat seuraava tilikausi ,91 Maksettavat vuokrat > ,55 Pitkäaikaiset velat Keskinäinen vakuutusyhtiö FENNIA ,00 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö FENNIA ,00 Seuraavan vuoden lyhennykset 0,00 Seuraavien 5 vuoden lyhennykset ,00 Shekkitilien limiitit Sampo ,00 Nordea ,00 Oko ,00 Oko ,00 Vakuudet ,74 Vuokrasopimukset ovat Helsingin Ruoholahdessa voimassa , Pirkkalassa ja asti sekä Oulussa asti. Pääomavuokravastuut kahden viimeiseksi mainitun osalta ovat vuokrasopimuksien voimassaolon loppuun asti noin 4,4 MEUR alv 0%. Helsingin jätkäsaaressa on voimassa oleva vuokrasopimus, jonka vuokra-aika on 15 v. Vuosivuokra tarkentuu rakennuksen täysin valmistuttua. Verkkokauppa.com Oy on tehnyt alivuokrasopimuksia osasta tiloista Vuotuisen pääomavuokran arvioidaan olevan 2,8 MEUR. Kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Käyttöomaisuusrekisteri Konsernilakana ja eliminoinnit atk-tulosteena atk-tulosteena erikseen sidottuna tasekirjaan sidottuna Kasper Excel-taulukko Käytetyt tositelajit ja säilyttämistapa: Tiliotteet A paperitositteina Kassa, myymälämyynti B paperitositteina Myynti muut kuin kassa C paperitositteina Muistio MUIST paperitositteina Ostoreskontra laskut ORL paperitositteina Luottoikortti verkon kautta manual PESO paperitositteina Viro myyntiyhteenveto viro paperitositteina Palkanlaskenta PL paperitositteina

16 Verkkokauppa.com Oy 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä, kuun päivänä 2012 Häggblom, Carl-Johan Christoffer Lindell, Carl Peter Theodor Eilif Seppälä, Sipi Samuli Weckström, Henrik Torsten Eklöf, Ulf Nils Gustaf TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, kuun päivänä 2012 KPMG Oy Ab Mauri Eskelinen KHT

17 KPMG Oy Ab PL 1037 OO1O1 HELSINKI Kdyntiosoite: Mannerheimintie 20 B OOl OO HELSINKI Puhelin Faksi TIL IN TARKA S T U SKE RT O MU S Ver kko kauppn. com Oy : n y hti6 koho u ks e IIe Olemme tilintarkastaneet Verkkokauppa.com Oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta l.l Tilinpiiiitos sisiiltiiii taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen j a toimitusj ohtaj an vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitii, ett?i ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpii?itiiksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sa?inndsten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jfiestiimisestii ja toimitusjohtaja siiti! ettii kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla j arj estetty. Ti I in t ar kas t aj an v e lv o I I i s uude t Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinp[?ittiksestti ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyftiiii, efia noudatamme ammattieettisiii periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyv?in tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellytt:u, efta suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitii, onko tilinpiiatoksesse tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttii, ja siita, ovatko hallituksen jlisenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhti6t?i kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtidlakia tai yhtidjiirjestystii.. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitii tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpliatokseen ja toimintakertomukseen sisiiltlristli luvuista ja niissii esitettiivista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu viiiirinkiiydksestii tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Naitii riskejii arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen valvonnan, joka on yhtidssii merkityksellistii oikeat ja riittliviit tiedot antavan tilinpaatdksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaj arvioi sisliistd valvontaa pystyiikseen suunnittelemaan olosuhteisii niihden asianmukaisetilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksess4 etta h?in antaisi lausunnon yhtidn sisiiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds sovellettujen tilinpiilitdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seke tilinp6at6ksen ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen. Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen maarain tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. Lausunto Lausuntonammesitiimme, ette tilinpaatds ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpaiatdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saiinndsten mukaisesti oikeatja riittavat tiedot yhtiiin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinp?iiitdksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissii 17. huhtikuuta 2012 KPMGOYAB ^2 u" / t [6*Lt-<' Mauri Eskelinen KHT KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of Independent member firms afiiliated with KPMG International Cooperative {"KPMG International"), a Swiss entrtv Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot