Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013"

Transkriptio

1 Toimintakerto mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla / 15

2 PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE: Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintavuosi 2013 on kääntynyt loppusuoralle ja on aika ynnätä sitä mitä liitto on saavuttanut yhdessä tekemällä. Edunvalvonnallisesti vuosi on ollut työllistävä, sillä ammattikorkeakoululakiin vaikuttaminen jatkui tiivissä yhteistyössä SAMOK:n kanssa aivan syyskuuhun asti. Voimme olla ylpeitä, että ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksien kriteeriksi määritettiin opiskelijoiden liikuntapalveluihin panostaminen. Hyvin onnistunut vaikuttamistyö luo tukea tulevien vuosien paikalliselle edunvalvonnalle ja liikuntapalveluiden parantamiselle. Myös yhteistyö OTUS tutkimussäätiön kanssa tuottaa tulosta, kun OLL ja OTUS julkaisevat loppuvuodesta liikuntabarometrin. Pitkäaikainen yhteistyö YTHS:n kanssa konkretisoitui omaksi liikunnan hoitoketjuksi, joka lanseerataan hoitokäyttöön lokakuun aikana. Vuosi toi myös ennen näkemätöntä menestystä opiskelijoiden arvokisoissa. OEM-kisoissa menestystä Suomeen toivat sulkapalloilijat ja karateka. Kazanin kesäuniversiadeissa Suomi sai ennätysmäärän pistesijoja ja palasi mitalikantaan Hanna-Maarit Latvalan tuotua hopeaa naisten 200m kisassa. Myös opiskelijoiden SM-kisat kehittyivät, keräten ennätysmäärän osallistujia yhteensä 17 kisatapahtumassa ympäri Suomea. Vuosi on tuonut myös tiellemme haasteita, joista uskon OLL:n pääsevän eteenpäin. Järjestöllisen kehittämisen työryhmän kaksivuotinen kausi on päättynyt, ja nyt liittokokouksessa teemme isoja ratkaisuja liiton toimintoihin ja rakenteisiin liittyen. Keväinen lausuntokierroksen ja syksyn liittokokouksen lausuntojen anti todistavat, että OLL:n toiminta nähdään tärkeänä ja kehittämisen arvoisena! OLL on valmis uudistuksiin jäsenkentän ohjeiden ja tahdon mukaisesti. Uskon että Vierumäelle kokoontuva liittokokous kykenee valitsemaan opiskelijoita parhaiten palvelevan toiminnan muodon. Lapinrinteellä Teemu Myllärinen Puheenjohtaja 2 / 15

3 LIIKUNTAPOLIITIIKKA 1.1 Tarjotaan tukea ja asiantuntijaosaamista korkeakoulujen liikuntapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä paikallisille korkeakoulujen toimijoille Mitä on tehty: Alkuvuodesta liikunnan sektoritapaamisessa määritettiin kaikkien opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa korkeakoululiikunnan edunvalvonnalliset tavoitteet. Vuoden aikana paikallistoimijoita tavatessa on seurattu näiden tavoitteiden etenemistä ja annettu tarvittaessa asiantuntija-apua. Erityisesti on oltu yhteydessä niihin opiskelija- ja ylioppilaskuntiin, joissa on käynnissä korkeakoululiikunnan kehittämisprojekti (esimerkiksi Joensuussa ISYY ja POKA, Kuopiossa ISYY ja SAVOTTA, Helsingissä HELGA ja METKA sekä Turussa TuAMK ja INTO-hanke). Samalla on myös annettu asiantuntija-apua OKM:n terveyttä edistävän liikunnana hankehakemusten valmistelussa. Vuoden aikana Tampereella ja Jyväskylässä ovat käynnistyneet yhteiset liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä. Lisäksi samansuuntaisia suunnitelmia on Kuopiossa, Joensuussa ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kesken. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, Eriksson, Laakso, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Opiskelija- ja ylioppilaskunnat, korkeakoulujen liikuntatyöntekijät. Jatko: Jatketaan yhteydenpitoa ylioppilas- ja opiskelijakuntiin ja selvitetään liikuntaedunvalvonnan tavoitteiden etenemistä. Tarjotaan asiantuntija-apua liikuntahankkeiden toteuttamiseen. 1.2 Selvitetään korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen nykytilanne. Projektiin sisällytetään myös esteettömyyskartoitus korkeakoulujen liikuntaolosuhteista. Mitä on tehty: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) kanssa tehtiin erillinen sopimus projektin toteuttamisesta helmikuussa Otuksen ja OLL:n toimijat ovat tavanneet projektin aikana n. kerran kahdessa viikossa. Projektin loppuraportin työnimenä on Korkeakoululiikunnan barometri Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta, ja se tulee sisältämään seuraavat osa-alueet: 1) ajanmukainen tieto terveytensä kannalta riittävästi/riittämättömästi liikkuvien opiskelijoiden osuuksista; 2) ajanmukainen tieto korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisesta; 3) ajanmukainen tieto korkeakoululiikuntaa tukevien suositusten toteutumisesta; 4) eri toimijatahojen (opiskelija- ja ylioppilaskunnat, korkeakoulujen johto, korkeakoulujen liikuntatoimet) kokemuksia korkeakoululiikunnan suositusten hyödyllisyydestä; 5) esteettömyysasioiden huomioiminen korkeakoululiikunnassa; 6) Opiskelijoiden liikunnan yhteys muihin tekijöihin; 7) Opiskelijoiden päivittäisen istumisen määrä. Kuka teki: Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet, erityisesti kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkijat 3 / 15

4 Jatko: Projektin aineistoa työstetään parhaillaan. Projektin tulokset julkaistaan helmi-maaliskuussa Selvitetään terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien opiskelijoiden osuus Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön Opiskelijabarometrin avulla. Mitä on tehty: Ko. kohta on kokonaisuudessaan sisällytetty kohtaan 1.2 Kuka teki: Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: 1.4 Jatketaan liikuntatuutoroinnin levitystyötä Suomen kaikkiin korkeakouluihin. Mitä on tehty: Alkuvuonna toteutettiin liikuntatuutoroinnin volyymikartoitus, jossa selvitettiin liikuntatuutoroinnin levinneisyyttä ja sitä, miten eri korkeakouluissa toteutetaan liikuntatuutorointia. Selvityksen perusteella liikuntatuutorointi on käytössä (tai otetaan käyttöön) vuonna 2013 yhteensä 23 korkeakoulussa. Myös niistä korkeakouluista, joissa toimintaa ei vielä ollut suunniteltu, 10 olisi kiinnostunut aloittamaan liikuntatuutoroinnin. Arvioiden perusteella liikuntatuutorointi on jo lukuvuonna tavoittanut useamman tuhat opiskelijaa erilaisten tapahtumien ja ryhmätoiminnan kautta. Valtakunnallisia koulutuksia järjestettiin keväällä kaksi: Helsingissä ja Tampereella. Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 23, 14 eri korkeakoulusta. Merkittävää oli se, että mukana oli useita korkeakouluja, joissa liikuntatuutorointia oltiin vasta käynnistämässä. OLL tarjosi apua myös paikallisten koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. OLL:n työntekijän lisäksi myös OLL:n hallituksen varapuheenjohtaja auttoi paikallisten koulutusten järjestämisessä ympäri Suomen yhteensä 10 korkeakoulussa. Lisäksi useammalla paikkakunnalla järjestettiin liikuntatuutoroinnin kehittämispäiviä, joissa paneuduttiin liikuntatuutoroinnin check-listin avulla oman liikuntatuutorointimallin kehittämiseen. Kesällä julkaistiin myös liikuntatuutorin järjestäjän opas paikallisen toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi, sekä liikuntatuutorin opas, jota paikalliset liikuntatuutoroinnin järjestäjät voivat muokata omien tarpeidensa mukaisesti liikuntatuutoreiden työkaluksi. Vuodena aikana aloitettiin yhteistyö Suomen Ladun kanssa hankkeen tiimoilta. Yhteistyön yhtenä osana toteutettiin syyskuussa liikuntatuutoreille suunnattu matka Kiilopäälle Saariselälle. Matkan tarkoituksena oli jakaa kokemuksia liikuntatuutoroinnista. Matkalle osallistui yhteensä 21 liikuntatuutoria 8 korkeakoulusta. Matkasta on tarkoitus tehdä perinne yhteistyökumppanien avulla. Kuka teki: Väänänen, Laakso Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Paikalliset liikuntatuutoroinnin järjestäjät Jatko: Syksyllä järjestetään vielä yksi valtakunnallinen kehityspäivä liikuntatuutoroinnin järjestäjille. OKM:n rahoittama liikuntatuutoroinnin valtakunnallistamishanke päättyy / 15

5 Luodaan liikunnasta hoitokäytäntö opiskeluterveydenhuoltoon. Mitä on tehty: Ollaan tavattu YTHS:n johtoa, jotta heillekin avautuu palveluketjun ajatus ja tarkoitus. Muutoin olemme olleet kehitelleet palveluketjua yhdessä YTHS:n terveyspalvelupäällikön kanssa. Palveluketjun rakentamisessa olemme kuluneena vuonna keskittyneet erityisesti liikunta-asioiden systemaattiseen sisällyttämiseen terveystapaamisiin. Asian lopputuloksena on opiskeluterveydenhuollon vastaanottotoiminnan tueksi kehitetty Liikunnan mini-interventio eli ohjeistus liikunnan puheeksiottamiseksi. Liikunnan mini-interventio ja siihen liittyvät infotaulut otettiin vastaan kiitellen. Hyväksynnän ovat antaneet myös YTHS:n johtoryhmä. Liikunnan mini-intervention lisäksi kuluneena vuonna on uudistettu YTHS:n Sähköisen terveyskyselyn (Sätky) palauteviesti liikunnasta sekä aloitettu pääkaupunkiseudulla pilotinomaisesti systemaattinen tarkastelu terveystapaamisesta liikuntaneuvontaan ohjautumisesta. Kuka teki: Väänänen, Ansala, Laakso Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: YTHS:n terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, toimitusjohtaja Jukka Männistö, johtajaylilääkäri Mikko Murtonen, viestintäpäällikkö Sari Krappe, lisäksi UniSportin liikuntasuunnitelija Matti Villgren. Jatko: Liikunnan mini-intervention virallinen julkaisu YTHS:n valtakunnallisessa koulutuspäivässä Mini-interventiota kehitetään sekän terveydenhoitajilta saatavan että potilaspalautteen avulla. Lisäksi Tampereella mini-interventiota testataan amk-puolen opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan välillä. 1.6 Vaikutetaan eduskuntaan, jotta korkeakoululakeihin kirjataan liikunnan järjestäminen korkeakoulujen tehtäväksi ja korkeakoululiikunnalle varataan riittävä rahoitus valtion budjetissa Mitä on tehty: Koko vuoden ajan on jatkettu AMK-uudistukseen vaikuttamista. Tammikuussa saimme iloksemme todeta, että liikunta-asiat tullaan sisällyttämään hallituksen esityksessä ammattikorkeakoulujen toimilupien myöntämisen opiskelijapalvelut -kriteerin alle. Hallituksen esityksen jälkeen olemme pyrkineet kiteyttämään, mitkä asiat liikuntapalveluiden osalta tulee hakijalla vähintään olla kunnossa, jotta toimilupa voidaan myöntää. Keskeisimmät asiat ovat liikuntapalveluiden vähintään korkeakoululiikunnan suositusten mukainen rahoitus, henkilöstöresurssit ja liikuntatilat. Olemme pyrkineet tekemään AMK-asiassa mahdollisimman aktiivista, kumuloituvaa ja eiformaalia viestintää jäsenistön suuntaan. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: AMK-uudistuksesta vastaavat OKM-virkamiehet, SAMOKin AMK-uudistuksesta vastaavat toimijat, opiskelija- ja ylioppilaskuntien toimijat Jatko: Vaikutamme OKM:n suuntaan siten, että toimiluvan myöntämisen ehtona on liikuntapalveluiden kuntoon laittaminen uudistuvassa ammattikorkeakoulussa. 5 / 15

6 Valmistellaan uusi liikuntapoliittinen ohjelma Mitä on tehty: Kerättiin jäsenistöltä ideoita ja palautetta sektoritapaamisessa. Tutkittiin entisiä liikuntapoliittisia ohjelmia ja niiden tekoprosessia. Pidettiin toimiston sisäisiä ideointipalavereita. Konsultoitiin vanhjoja OLL-toimijoita. Liitettiin uusi liikuntapoliittinen linjapaperi osaksi liittokokouksen lausuntokierrosta, jonka jälkeen muokattiin sitä jäsenistön toiveiden mukaisesti. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, koko toimisto Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien toimijoita, OLLalumniryhmää. Jatko: Päätetään liittokokouksessa liikuntapoliittisen linjapaperin lopullinen muoto. 1.8 Päivitetään tietopankki korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamisesta ja sen erityispiirteistä. Mitä on tehty: Maaliskuun sektoritapaamisen yhteydessä järjestettiin liikuntapaikka-alan Sportecmessuilla seminaari korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamisesta. Seminaarissa kuultiin näkökulmia korkeakoulujen liikuntatiloihin paitsi korkeakoulujen liikuntatoimien edustajilta, myös Suomen yliopistokiinteistöiltä ja ELY-keskukselta, joka jakaa paikallisesti avustukset liikuntapaikkarakentamiseen. Seminaarin antia käytetään hyväksi tietopankin rakentamisessa. Kesän aikana saatiin valmiiksi tietopankin sisällysluettelo ja aloitettiin myös sisällöntuotanto. Kuka teki: Väänänen, Laakso Jatko: Toteutetaan tietopankki vuoden loppuun mennessä 1.9 Jatketaan kuntatavoitteiden edistämistä ja vaikutetaan erityisesti valtakunnallisten kävelyn ja pyöräilyn turvallisuussuositusten käyttöönottamiseksi Mitä on tehty: Asiasta on tehty taustamuistio, jossa hahmotettu, mistä osa-alueista kävelyn ja pyöräilyn turvallisuusriskit muodostuvat. Esimerkiksi pyöräilyn osalta keskeisimmät tekijät ovat 1) käytetyn pyöräreitin infrastruktuuri, 2) ajotapa ja 3) pyörän kunto. Liikuntapoliittisella sektorilla todettiin kevään aikana, että tätä toimintasuunnitelmakohtaa edistetään, mikäli muut tärkeämmiksi koetut ja akuutimmat - kuten AMK-uudistus - asiat antavat sille tilaa. Kuka teki: Ansala 1.10 Vaikutetaan liikuntalain uudistamiseen Mitä tehtiin: Tavattiin alkuvuodesta urheiluministeri Arhinmäen erityisavustaja Jussi Saramoa ja keskusteltiin lain uudistamisen aikatauluista. Osallistuttiin OKM:n järjestämään lainuudistamista käsitelleeseen päiväseminaariin. Osallistuttiin Valon asiaa käsitelleisiin tapaamisiin ja infotilaisuuksiin (mm. Kansalliseen Liikuntafoorumiin). Varmistettiin, että järjestöt pääsevät antamaan lausunnot lakiluonnoksesta. Keskusteltiin tiiviisti asiasta muiden liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa, tuoden esille opiskelijoiden erityisasemaa tarkastellessa liikunnan järjestämistä. 6 / 15

7 Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: Jussi Saramo, Harri Syväsalmi Jatko: Laki saapuu eduskunnan suureen saliin alkuvuodesta Pyritään vaikuttamaan lakitekstissä tai asetuksissa lueteltaisiin opiskelijat erillisenä liikuntapalveluiden kohderyhmänä. 2. PALVELUT 2.1. Jäsenedut Mitä on tehty: OLL laati vuoden alussa jäsenetukirjeen, jossa lueteltiin kaikki vuoden 2013 jäsenedut, jotka neuvoteltiin syksyllä Jäsenetukirje lähetettiin opiskelijaurheiluseuroille, opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien hallitusten liikuntavastaaville sekä korkeakoulujen liikuntatoimille. OLL ei neuvotellut uusia jäsenetuja, vaan varmisti olemassa olevien etujen jatkumisen. OLL on tiedottanut eduista myös Facebookin ja nettisivujen kautta. OLL on keskustellut uuden Frank-palvelun kanssa mahdollisuudesta integroida nykyiset jäsenedut osaksi uutta palvelua. Tapaamisesta laadittiin muistio, joka lähetettiin OLL:n jäsenkentälle. Käytetyimpiä jäsenjärjestöille tarjottavia etuja olivat tapaturmavakuutus ja musiikintoistosopimukset sekä Helsinki City Run. Opiskelijahintaisia liikuntatapahtumia olivat mm. Helsinki City Run ja Helsinki City Marathon, Naisten Kymppi (Hki), Napapiirin hiihto (Rovaniemi) ja Kunnon askel (Kuopio). Kuka teki: Väänänen, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Mikko Jauhiainen (Frank), Tiina Haapanen (Suomen Urheiluliitto), Pentti Raunio (Suomen Urheiluliitto) ja Kari Ahonen (Paavo Nurmi Sports) Jatko: Jatketaan neuvotteluja Frank:n kanssa 2.2. Tapahtumat Akateeminen Wartti 2013 Mitä on tehty: AYY järjesti Akateemisen Wartin vuonna Tapahtuma järjestettiin Otaniemessä. OLL ei tänä vuonna käyttänyt aikaa tapahtuman markkinoimiseen, sillä kilpailukutsua ei lähetetty OLL:lle. OLL järjesti pääkaupunkiseudun liikuntavastaavien tapaamisen Akateemisen Wartin jälkeen, jonka aikana mietittiin tapahtuman tulevaisuutta. Tapahtuman osallistujamäärä ei saavuttanut tavoitteita, mutta AW:n oheistapahtumat ovat olleet suosittuja. Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Antonio Nikolov (AYY) Jatko: Valitaan Akateemisen Wartin kisajärjestäjä vuodelle / 15

8 Opiskelijoiden EM-kisat 2013 ja EUSA-Games 2014 Mitä on tehty: Opiskelijoiden EM-kisoja järjestettiin 17:ssa eri lajissa vuonna Suomalaisia korkeakouluopiskelijoita osallistui kahdeksaan eri lajiin (sulkapallo, lentopallo, rantalentopallo, karate, judo, taekwondo (vielä tulossa), futsal ja jalkapallo). Vuoden alussa ilmoitettiin osallistujat EUSA:n järjestelmään ja käsiteltiin matka-avustushakemukset. Osallistujille myönnettiin hakemusten perusteella OLL:n matka-avustus. Osallistujiin oltiin kontakteissa vuoden aikana useaan otteeseen, annettiin neuvontaa OEM-kisoista. Vuoden aikana tiedotettiin OLL:n nettisivuilla tuloksista ja seurattiin osallistujien kisoja. Vuosi oli korkeakouluopiskelijoille menestyksekäs. Sulkapallossa Helsingin yliopiston joukkue voitti kultaa joukkuekisassa sekä sekanelinpelissä. Sijoitus on paras suomalais-suoritus opiskelijoiden EM-kisojen historiassa. Opiskelijoiden karaten EM-kisoissa Helena Kuusisto Diakonia ammattikorkeakoulusta sijoittui kolmanneksi ja Helena Kuusisto/Emma Aronen Turun yliopistosta sijoittuivat joukkuekisassa niin ikään kolmansiksi. Futsalin OEM-kisoissa naisten joukkue A.C.Estudiantes Tampereen teknillisestä yliopistosta toi parhaimman suomalais-sijoituksen lajin kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuen kuudenneksi. Lentopallossa miesten joukkue Jyväskylän yliopistosta sijoittui myös kuudenneksi Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Tomi Puikkonen (Käsipalloliitto), Perttu Pesä (Tampereen kaupunki), Matti Kaario (Tampereen kaupunki) Opiskelijoiden SM-kisat Mitä on tehty: Vuonna 2013 on järjestetty 18 eri lajin OSM-kisat. Lajiliittoyhteistyötä tiivistettiin vuoden aikana tapaamisilla ja puhelinkeskusteluilla. Moni lajiliitto olikin tiedottanut lajin kisoista omilla nettisivuillaan ja antanut opiskelijoille näkyvyyttä tiedotteissaan. Viestinnällinen yhteistyö on sujunut mallikkaasti tänä vuonna ja se on tuonut kisoille näkyvyyttä valtakunnallisesti. Opiskelijoiden SM-kisojen viestintää tehostettiin laatimalla Opiskelijoiden SM-kisakirje, johon nostettiin aina 3-5 ajankohtaista OSM-kisaa. Viestinnän tehostaminen on ollut kärkiteema tämän vuoden kisakonseptin kehittämistyössä. Viestinnän haaste on tänäkin vuonna ollut kaikkien sidosryhmien mukaantulo yhteiseen tekemiseen. Viestintäketjun katkeamisella on suora vaikutus kisojen määriin, Opiskelijoiden SM-kisojen osallistujamääriin ja sitä kautta kisakonseptin kehittämiseen ja OLL:n tunnettuuteen. Opiskelijat ovat löytäneet myös kisojen rentosarjan ja etenkin joukkuelajeissa sarjan osallistujamäärä on kasvanut. Tänä vuonna OSM-kisoihin osallistui noin 2500 osallistujaa, joka on n. 900 osallistujaa enemmän kuin vuonna Prosentuaalisesti kasvua on siis 65% viime vuoteen verrattuna. Suurimmat lajit ovat olleet lentopallo, pesäpallo, salibandy, maraton, jalkapallo ja futsal. Kuka teki: Eriksson, Söderman 8 / 15

9 Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Tiina Pulkkinen (Suomen Urheiluliitto), Golfliitto, Suomen Amerikkalaisen jalkapallon liitto, Suomen Palloliitto, Suomen Squashliitto, Suomen Salibandyliitto ja Suomen Maahockeyliitto. Jatko: Valitaan kisajärjestäjät vuodelle SELL-kisat Mitä on tehty: OLL osallistui vuoden 2013 SELL-kisoihin Riikassa, Latviassa. Latvian SELLkisojen yhteydessä esiin nousi SELL-kisojen juhlavuosi 2014 ja niiden kunniaksi käynnistettävä EU-rahoitteinen SELL-kisahanke. OLL olisi mukana EU-hankkeessa pienellä panostuksella, jossa tarkoituksena olisi luoda SELL-kisoille yhteiset nettisivut ja ilmoittautumisjärjestelmä ja helpottaa seuraavien kisojen järjestämistä. OLL on valmistellut Suomen SELL Games-järjestäjähakua vuodelle OLL laati kisajärjestäjien kisahaun tueksi materiaalipaketin, jonka pohjalta kisahaku käynnistettiin. Kisahaku on käynnissä välisellä ajalla, jonka jälkeen OLL:n hallitus päättää vuoden 2016 kisajärjestäjän. Kuka teki: Eriksson, Söderman Jatko: OLL jatkaa mahdollisten kisajärjestäjien kartoittamista vuoden 2016 kisoja varten. OLL osallistuu SELL-kisahankkeen rahoitukseen ja suunnitteluun Koulutukset Sektoritapaamiset Mitä on tehty: Vuoden aikana on järjestetty kolme (3) sektoritapaamista, joista ensimmäiseen (Tampereella ) osallistui 38 henkilöä (18 opiskelijakunnasta ja 10 ylioppilaskunnasta, toiseen (Nurmijärvellä ) 26 henkilöä (8 opiskelijakunnasta ja 9 ylioppilaskunnasta), ja kolmanteen (Jyväskylässä ) 42 henkilöä (17 opiskelijakunnasta ja 10 ylioppilaskunnasta). Yhteensä tapaamisiin on osallistunut edustajia 21 eri opiskelijakunnasta sekä 13 ylioppilaskunnasta. Ensimmäisen sektoritapaamisen yhteydessä järjestettiin myös kaikille avoin korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamista käsittelevä seminaari osana Sportec-messuja. Tapaamisista on kerätty palautetta, ja saadun palautteen perusteella on pyritty kehittämään koulutuksia. Lisäksi on kartoitettu mahdollisuutta järjestää sektoritapaamiset jatkossa keskitetysti yhdessä paikassa. Kuka teki: Laakso, Silvasti Seuraseminaari/OSM-kisajärjestäjäkoulutus Mitä on tehty: Vuoden alussa järjestettiin kaikille opiskelijoiden SM-kisojen järjestäjille koulutus, jonne kutsuttiin myös lajiliittojen kilpailutoiminnasta vastaavia toimijoita. Lajiliittojen yhteystietoja jaettiin järjestäjille koulutuksessa ja moni ottikin yhteyttä suoraan lajiliittojen toimihenkilöihin. OSM-kisajärjestäjäkoulutuksen aiheina olivat lajiliittoyhteistyön lisäksi muiden muassa: OSM- 9 / 15

10 kisojen tarkoitus ja luonne, Matalankynnyksen liikunnan lisääminen OSM-kisoihin, Markkinointi ja viestintä, Turvallisen liikuntatapahtuman järjestäminen ja Opiskelijoiden SMkisojen säännöt. Koulutukseen osallistui 16 OSM-kisajärjestäjää eri korkeakouluista. Kuka teki: Eriksson, Söderman Jatko: Valmistellaan vuoden 2014 OSM-kisajärjestäkoulutusta ja keskustellaan kisajärjestäjäkouluttamisen kehittämisestä OSM-työryhmässä Korkeakoulujen liikuntatoimen verkostotapaaminen Mitä on tehty: Vuoden 2013 ensimmäinen korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen järjestettiin Lappeenrannassa. Tapaamiseen osallistui 21 henkilöä (7 ammattikorkeakoulusta ja 8 yliopistosta). Tapaamisessa käsiteltiin mm. Saimaan korkeakoululiikunnan käynnistymistä, urheiluakatemiatoimintaa ja Rovaniemen korkeakoululiikunnan hyvinvointiapteekkitoimintamallia. Kuka teki: Laakso, Silvasti Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunta Jatko: Vuoden toinen korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen järjestetään Tampereella Opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittäminen Mitä on tehty: Opiskelijoiden Liikuntaliiton palvelukoordinaattori jatkoi hankkeen projektivastaavana Vuoden 2013 alussa järjestettiin Seuraworkshop Rovaniemellä, jossa kahden korkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yleisseurana toimii RoKoKoo. Seuraworkshop jaettiin neljään (4) aihe-alueeseen: I Seuran strategia, II Seuran viestintä, III Seuran talous ja hallinto sekä IV We <3 vapaaehtoiset. Lisäksi päivän aikana seura laati mm. seuran toiminnan arvioinnin ja kuvauksen tulevaisuudesta. Toukokuussa 2013 avattiin opiskelijaurheiluseuroille leikkimielinen Vuoden Liekehtijä - palkintokategoria, jonka tarkoituksena on palkita vuoden aikana seuratoiminnassa ansioitunut vapaaehtoinen opiskelija-aktiivi. Kevään aikana annettiin tietoa OKM:n seuratoiminnan kehittämistuesta ja käsiteltiin viiden opiskelijaurheiluseuran seuratukihakemukset. Elokuussa laadittiin yhteystietolistoja ja sovittiin seuraavan seuraworkshop:n ajankohdasta ja paikasta. Workshopit on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna ainakin Oulussa ja Seinäjoella. Syksyllä OLL antoi konsultointiapua yhden seuran sääntömuutokseen. Lisäksi muutaman lajiliiton kanssa käytiin keskusteluja uusien lajien levittämiseksi korkeakouluopiskelijoille. Nettisivujen seuroille -osiota on kehitetty pitkiin vuotta ja tarkoituksena on saada nettisivujen intran ohjeet jakoon seuroille tämän syksyn aikana. Intrassa tulee olemaan erilaisia oppaita niin seurojen markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä kuin tapahtumanjärjestämisestä ja uuden seuran perustamisesta. 10 / 15

11 Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Jatko: Laaditaan ohjeet intran käyttöön ottamiselle ja jaetaan seuroille tietoa. Toteutetaan Seuraworkshopit suunnitelluille paikkakunnille. 3. OPISKELIJAHUIPPU-URHEILU 3.1 Universiadit Mitä on tehty: Kesäuniversiadit pidettiin vuonna 2013 Kazanissa Venäjällä OLL huolehti Suomen 118 hengen kisajoukkueen ilmoittautumisista ja matkajärjestelyistä. OLL teki yhteistyötä Suomen Olympiakomitean kanssa joukkueasujen hankinnassa ja viestinnän saralla. Universiadit osoittautuivat Suomelle menestyksekkääksi, sillä kuuden vuoden tauon jälkeen Suomi palasi kesäuniversiadeissa mitalikantaan Hanna-Maari Latvalan noustessa hopeapallille. Kuka teki: Eriksson, Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Lajiliittojen toiminnanjohtajia sekä valmennuksesta vastaavia henkilöitä. Jatko: Valmistaudutaan talviuniversiadeihin Trentinossa Italiassa, jotka pidetään Laaditaan loppuraportit. 3.2 Opiskelijoiden MM-kisat Mitä on tehty: Lajiliitoille on lähetetty tietoa vuoden 2014 opiskelijoiden MM-kisoista. Muutamien joukkuelajien liittojen kanssa on pidetty palaveri. Kuka teki: Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Lajiliitot. 3.3 OHU-muutos Mitä on tehty: Vuoden 2012 liittokokouspäätöksen mukaisesti OLL käynnisti jo vuoden 2012 puolella neuvottelut Olympiakomitean kanssa opiskelijahuippu-urheilun operatiivisen toimivallan siirtämisestä. Projekti aloitettiin pilottiyhteistyöllä, jota toteutettaisiin vuoden 2013 universiadivalmistelujen yhteydessä. Yhteistyön muotoja oli useita. OLL hyödynsi kisa-asujen hankinnassa Olympiakomitean sopimusta varustetoimittaja Sultrade:n kanssa ja järjesti kesäuniversiadi- ja EYOF-joukkueen yhteisen tiedotustilaisuuden Olympiakomitean tiedottajan Laura Lehtosen kanssa. Lisäksi Olympiakomitean urasuunnittelun asiantuntija Jari Savolainen osallistui Suomen universiadijoukkueen johtotehtäviin Kazanin kesäuniversiadeissa ensimmäisen kisaviikon ajan. Kisojen jälkeen OLL tapasi OK:n pääsihteeri Mika Sulinin 10. syyskuuta. Tapaamisessa sovittiin, että OLL laatii selvityksen OHU-muutoksen huippu-urheilullisista perusteluista ja esittää konkreettisia ehdotuksia prosessin eteenpäin viemiseksi. OK viestitti tapaamisessa, että OHU-muutosta koskevan päätöksenteon ja siihen liittyvien käytännön toimenpiteiden aika voi olla vuoden 2014 Sotshin talviolympialaisten jälkeen. 11 / 15

12 Kuka teki: Eriksson, Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Mika Sulin (OK), Mika Kojonkoski (OK), Risto Nieminen (OK), Laura Lehtonen (OK), Peter Brull (OK), Jari Savolainen (OK). Jatko: OLL jatkaa neuvotteluja OK:n kanssa ja saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2014 aikana. 4. JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ 4.1. Luodaan strateginen yhteistyö VALO ry. kanssa Mitä on tehty: OLL lausui VALO ry.n sääntöihin ja strategiaan helmikuussa Strategisiin valintoihin pyrittiin vaikuttamaan myös yhdessä muiden terveysliikuntajärjestöjen ( Suomen Latu, Koululiikuntaliitto, Soveltavan liikunnanliitto, Vammaisurheiluliitto, Työväen Urheiluliitto) kanssa tehdyllä yhteistyöllä kevään 2013 aikana. OLL avasi kahdenkeskisen suhteet VALO:n ja OLL:n välille tapaamalla VALO:n pääsihteeri Teemu Japissonia sekä järjestöjohtaja Sirpa Korkattia. Lisäksi osallistuttiin VALO:n järjestämään Kansalliseen Liikuntafoorumiin ja Järjestöpäiviin syyskuussa sekä käytiin VALO:n järjestämissä liikuntapolitiikan sidosryhmätapaamisissa sekä liikuntapolitiikan aamukahveilla. Valon Matleena Livson kävi esittäytymässä OLL:n sektoritapaamisessa Nurmijärvellä. Livsonin esityksen saadun yhteistyöidean ansiosta OLL ja Valo laativat yhteiskannanoton korkeakouluopiskelijoiden istumisen vähentämiseen yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) kanssa. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Teemu Japisson, Sirpa Korkatti, Matleena Livson Terveysliikuntajärjestöt Jatko: OLL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että OLL jättää jäsenyyshakemuksen VALO ry.n hallitukselle marraskuussa Vaikutetaan opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi kansainvälisessä opiskelijaliikuntajärjestökentässä. Mitä on tehty: Vaikutettiin EUSA:n maaliskuisessa liittokokouksessa yhdessä Norjan ja Alankomaiden opiskelijaurheiluliittojen kanssa, että EUSA:n student committeen puheenjohtaja saa olla puhe-ja läsnäolo oikeuden EUSA:n hallituksen kokouksiin. (Aiemmin kuultu asiantuntijana kutsuttuna). FISU:n liittokokouksessa OLL kannatti keskustelevamman kokouskulttuurin edistämistä sekä puolusti liittojen itsemääräämisoikeutta suhteessa FISU:n jäsenyyteen. ( FISU:n hallitus ei voi vaihtaa kansallista jäsenliittoa, kuulematta alkuperäistä jäsentä). Suomalaiset vaikuttajat FISU:ssa vuonna 2013 Laitinen Hilkka: tasa-arvokomitean jäsen Uutinen Lotte: opiskelijakomitean jäsen 12 / 15

13 Ilkka Tapani: Yleisurheilun tekninen delegaatti kesäuniversiadeissa Kallio Tapani: Lääketieteellisen komitean jäsen Chakér Andrei: Lakikomitean jäsen Nieminen Risto: FISU:n kunniajäsen, markkinointikomitean puheenjohtaja Lundmark Marie: taitoluisten tekninen delegaatti talviuniversiadeissa Noronen Roope: amerikkalaisen jalkapallon tekninen delegaatti OMM-kisoissa Vehniäinen Ari: salibandyn tekninen delegaatti OMM-kisoissa Suomalaiset vaikuttajat EUSA:ssa Myllylä Kaisa: Opiskelijakomitean jäsen ( ) Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä erityisesti tavattiin: Kollegoita eri maiden liitoista. Tärkeimpinä sidosryhminä eurooppalaiset maat, kuten Ruotsi, Norja, Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat. Jatko: Tehdään joulukuussa yhdessä Norjan liiton kanssa sääntömuutosesitys EUSA:lle, joka takaisi opiskelijakomitean puheenjohtajalle myös äänioikeuden hallituksen kokouksissa. Ylläpidetään yhteyttä EUSA:n ja FISU:n suomalaistoimijoihin. 4.3 Kannustetaan korkeakoulujen johtoa osallistumaan FISU:n järjestämään Rector s Forum:iin Mitä tehtiin: Välitettiin kutsu ja mainos tapahtumasta UNIFI:n ja ARENE:n kautta kaikkien suomalaisten korkeakoulujen rehtoreille. Käytiin puhumassa ARENE:n kevätkokouksessa, jossa mainostettiin tapahtumaa ja kannustettiin lähtemään mukaan. Lisäksi käytettiin henkilökohtaisia kontakteja korkeakouluihin asian mainostamiseen. Ajankohta oli haastava, ja lopulta mukaan saatiin hallintohenkilökuntaa vain Aalto yliopistosta sekä Åbo Akademista. Seminaarin antia he pitivät hyvänä. Rector s Forum järjestettiin tänä vuonna Ruotsin Umeåssa, teemalla Growth through University Sports. Samassa yhteydessä vietettiin Svärge Akademiska Idrotförbund (SAIF, OLL:n sisarliitto) 100-vuotisjuhlia. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: - Jatko: Osallistutaan kansainvälisiin opiskelijaurheilu- ja liikuntaseminaareihin kriittisen arvion jälkeen Kehitetään OLL:n yritysyhteistyösopimuksien sisältöä niiden jatkumisen turvaamiseksi ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Mitä tehtiin: Lähetettiin suomalaisille Venäjän kaupan yrityksille kirje, jossa tarjottiin sponsorointi sopimusta universiadijoukkueelle. Kirjeen allekirjoitti Ulkomaankauppa- ja Eurooppaministeri Alexander Stubb, ja se lähetettiin Ulkoministeriön yrityksien sähköpostilistalle, ilman konkreettista tulosta. OLL:lle tarjottiin yritysyhteistyömahdollisuutta Sonera Oyj.n ( Soneralla on nuoria urheilijoita tukeva Next Generation ohjelma) sekä insinööritoimisto YIT:n kanssa. Sopimuskumppani Suomen Urheiluopisto Vierumäki halusi katkaista yhteistyön taloudellisten 13 / 15

14 vaikeuksien vuoksi, mutta lopulta yhteisymmärrys sopimusyhteistyöstä saatiin aikaan vuodeksi Aloitettiin yhteistyön jatkoneuvottelut Veikkaus Oy.n kanssa. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen, Tirri Ketä erityisesti tavattiin: Jarno Purtsi (Vierumäki), Pauliina Poikolainen (Veikkaus) Jatko: Neuvotellaan vuoden 2012 liittokokouksen päätöksen mukaisesti uudet yritysyhteisopimukset Vierumäen ja Veikkauksen kanssa. Vierumäen sopimuksen sisällöt ja summa liittyvät olennaisesti mahdollisiin talviuniversiadeihin Lahdessa Kehitetään OLL:n operatiivista viestintää. Mitä tehtiin: Kehitettiin ja omaksuttiin uudet kotisivut, jotka aukesivat joulukuussa Kehitettiin sivuille mm. blogialusta, jonne pyydetään kirjoittamaan erilaisia korkeakoululiikunnan parissa toimivia henkilöitä. Kehitettiin intraa julkaisuvalmiiksi syksyyn mennessä. Alkuvuodesta käyttöön otettu e-pressi -julkaisujärjestelmä toimii nyt tiedotteiden jakelussa. Uutisseurannassa käytetään Meltwater-palvelua ja kuukausitiedotteessa Mailchimpia. Aktivoitiin twittertili jonne ohjattiin mm. ylimääräisen liittokokouksen somekeskustelua. Pyrittiin uusimaan viestintää parantamalla sosiaalisen median käyttämistä sekä tekemällä meemejä. Kuka teki: Väänänen, koko toimisto Ketä tavattiin erityisesti: Epressin ja Meltwaterin henkilöstöä. Jatko: Tehostetaan viestintää liittokokouksen päätösten mukaisesti. Uutisseuranta-, kk-tiedote- ja julkaisujärjestelmien toimivuutta ja mahdollisesti yhtenäistämistä mietitään jatkossa. 5. HALLINTO 5.1. Aloitetaan liiton 90-vuotisjuhlien valmistelu Mitä tehtiin: Aloitettiin valmistautuminen juhliin kilpailuttamalla ja varaamalla juhlatilat jo huhtitoukokuussa. Pyydettiin juhlapuhujaksi ministeri Paavo Arhinmäkeä kesäkuussa. Lähetettiin ennakkokutsu kansainvälisille liitoille. Tavattiin edellisten vuosijuhlien järjestäjät Antti Afflekt ja Tuukka Eloranta asian tiimoilta. Päivitettiin alumnilistoja ja tilattiin vuosijuhlanauhaa sekä kunniamerkkejä. Kuka teki: Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: Antti Afflekt, Tuukka Eloranta Jatko: Juhlitaan Opiskelijoiden Liikuntaliiton 90-vuotisjuhlia Helsingissä. 5.2 Koordinoidaan järjestöllisen kehittämisen työryhmän toimintaa ja vastataan sen valmistelusta Mitä tehtiin: Valmisteltiin järjestöllisen kehittämisen työryhmän kokousten materiaalit, kuten esityslistat sekä pöytäkirjat. Tehtiin JäKe -ryhmän ohjeistamat selvitykset muun muassa liiton henkilöstöresurssien käytöstä ja OLL:n ohjauksen ongelma-analyysi. Hoidettiin viestintää kentälle 14 / 15

15 yhdessä JäKe -ryhmän kanssa. Annettiin työryhmän ulkopuolisina jäseninä asiantuntijakommentteja käsiteltyihin asioihin. Pidettiin keskusliitot SYL ja SAMOK tietoisina JäKe -ryhmän työstä. Kuka teki: Myllärinen (ulkopuolinen jäsen), Laitinen (JäKe sihteeri) Kehen oltiin erikseen yhteydessä: Työryhmän puheenjohtaja Jenni Tuomainen, SYL liikuntavastaava Turkka Sinisalo ja SAMOK liikuntavastaava Aleksi Kurvi. Jatko: Toimeenpannaan liittokokouksen päätökset vuonna / 15

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO Toimintakertomus 2012 LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

OLL:N TAPAHTUMAKALENTERI 2012 PÄIVÄ TAPAHTUMA PAIKKA KETÄ KOSKEE/OSALLISTUJAT

OLL:N TAPAHTUMAKALENTERI 2012 PÄIVÄ TAPAHTUMA PAIKKA KETÄ KOSKEE/OSALLISTUJAT 2012 Tammikuu 2 3 4 5 6 7 VKO 2 9 10 Tapaaminen erityisavustaja Aleksi Kaleniuksen kanssa aiheena hallitusohjelmakirjaushelsinki, Loikkanen, Ansala 11 12 13 Suomen Urheilugaalan Suuren palkintoraadin tapaaminen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 Lyhenteet OKM ARENE UNIFI EUSA FISU SLU SLU-alueet VAU OK Otus SAMOK SYL OTH YTHS THL OSM -kilpailut OEM OMM SELL-kisat Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Hallituksen kertomus toiminnasta

Hallituksen kertomus toiminnasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hallituksen kertomus toiminnasta 2015 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Lisätiedot

Liikuntatutorkoulutus 2011

Liikuntatutorkoulutus 2011 25.5.2011 Liikuntatutorkoulutus 2011 Agenda Liikunta AYY:ssä Liikuntaihmiset Liikuntatapahtumat Aalto-yliopiston urheiluseura Liikuntayhdistykset Missä Aaltolaiset liikkuu - liikuntapalvelukysely Liikunta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN YLEISIÄ: Miksei tosua ole jaettu pysyvään toimintaan

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 2 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun siirto

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta

Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta Valmistaudutaan eduskuntavaaleihin liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

18.5.2016. Mikko Nieminen (kohd. 1-7) erikseen kutsuttuna Hannu Nurmi Hannu Nurminen Ingemar Sundelin

18.5.2016. Mikko Nieminen (kohd. 1-7) erikseen kutsuttuna Hannu Nurmi Hannu Nurminen Ingemar Sundelin Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kilpailu 18.5.2016 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.5.2016, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Anne Fröberg Harri Heikkilä Ari Honkanen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2016 Aika: 11. toukokuuta 2016 klo 12.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki 26.11.2012 OHJELMA 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla asiantuntija Hanna Laakso, Opiskelijoiden

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 Aika: 24.11.2014 klo 16.00 Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Snellmania 204. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Mikko Vähäniitty Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Mikko Vähäniitty Soveltava liikunta SoveLi ry On saanut kunnian toimia Liiku terveemmäksi 2013-vuoden vastuutahona kiitokset siitä neuvottelukunnalle! Teemamme on ollut

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot