Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013"

Transkriptio

1 Toimintakerto mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla / 15

2 PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE: Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintavuosi 2013 on kääntynyt loppusuoralle ja on aika ynnätä sitä mitä liitto on saavuttanut yhdessä tekemällä. Edunvalvonnallisesti vuosi on ollut työllistävä, sillä ammattikorkeakoululakiin vaikuttaminen jatkui tiivissä yhteistyössä SAMOK:n kanssa aivan syyskuuhun asti. Voimme olla ylpeitä, että ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksien kriteeriksi määritettiin opiskelijoiden liikuntapalveluihin panostaminen. Hyvin onnistunut vaikuttamistyö luo tukea tulevien vuosien paikalliselle edunvalvonnalle ja liikuntapalveluiden parantamiselle. Myös yhteistyö OTUS tutkimussäätiön kanssa tuottaa tulosta, kun OLL ja OTUS julkaisevat loppuvuodesta liikuntabarometrin. Pitkäaikainen yhteistyö YTHS:n kanssa konkretisoitui omaksi liikunnan hoitoketjuksi, joka lanseerataan hoitokäyttöön lokakuun aikana. Vuosi toi myös ennen näkemätöntä menestystä opiskelijoiden arvokisoissa. OEM-kisoissa menestystä Suomeen toivat sulkapalloilijat ja karateka. Kazanin kesäuniversiadeissa Suomi sai ennätysmäärän pistesijoja ja palasi mitalikantaan Hanna-Maarit Latvalan tuotua hopeaa naisten 200m kisassa. Myös opiskelijoiden SM-kisat kehittyivät, keräten ennätysmäärän osallistujia yhteensä 17 kisatapahtumassa ympäri Suomea. Vuosi on tuonut myös tiellemme haasteita, joista uskon OLL:n pääsevän eteenpäin. Järjestöllisen kehittämisen työryhmän kaksivuotinen kausi on päättynyt, ja nyt liittokokouksessa teemme isoja ratkaisuja liiton toimintoihin ja rakenteisiin liittyen. Keväinen lausuntokierroksen ja syksyn liittokokouksen lausuntojen anti todistavat, että OLL:n toiminta nähdään tärkeänä ja kehittämisen arvoisena! OLL on valmis uudistuksiin jäsenkentän ohjeiden ja tahdon mukaisesti. Uskon että Vierumäelle kokoontuva liittokokous kykenee valitsemaan opiskelijoita parhaiten palvelevan toiminnan muodon. Lapinrinteellä Teemu Myllärinen Puheenjohtaja 2 / 15

3 LIIKUNTAPOLIITIIKKA 1.1 Tarjotaan tukea ja asiantuntijaosaamista korkeakoulujen liikuntapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä paikallisille korkeakoulujen toimijoille Mitä on tehty: Alkuvuodesta liikunnan sektoritapaamisessa määritettiin kaikkien opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa korkeakoululiikunnan edunvalvonnalliset tavoitteet. Vuoden aikana paikallistoimijoita tavatessa on seurattu näiden tavoitteiden etenemistä ja annettu tarvittaessa asiantuntija-apua. Erityisesti on oltu yhteydessä niihin opiskelija- ja ylioppilaskuntiin, joissa on käynnissä korkeakoululiikunnan kehittämisprojekti (esimerkiksi Joensuussa ISYY ja POKA, Kuopiossa ISYY ja SAVOTTA, Helsingissä HELGA ja METKA sekä Turussa TuAMK ja INTO-hanke). Samalla on myös annettu asiantuntija-apua OKM:n terveyttä edistävän liikunnana hankehakemusten valmistelussa. Vuoden aikana Tampereella ja Jyväskylässä ovat käynnistyneet yhteiset liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä. Lisäksi samansuuntaisia suunnitelmia on Kuopiossa, Joensuussa ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kesken. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, Eriksson, Laakso, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Opiskelija- ja ylioppilaskunnat, korkeakoulujen liikuntatyöntekijät. Jatko: Jatketaan yhteydenpitoa ylioppilas- ja opiskelijakuntiin ja selvitetään liikuntaedunvalvonnan tavoitteiden etenemistä. Tarjotaan asiantuntija-apua liikuntahankkeiden toteuttamiseen. 1.2 Selvitetään korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen nykytilanne. Projektiin sisällytetään myös esteettömyyskartoitus korkeakoulujen liikuntaolosuhteista. Mitä on tehty: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) kanssa tehtiin erillinen sopimus projektin toteuttamisesta helmikuussa Otuksen ja OLL:n toimijat ovat tavanneet projektin aikana n. kerran kahdessa viikossa. Projektin loppuraportin työnimenä on Korkeakoululiikunnan barometri Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta, ja se tulee sisältämään seuraavat osa-alueet: 1) ajanmukainen tieto terveytensä kannalta riittävästi/riittämättömästi liikkuvien opiskelijoiden osuuksista; 2) ajanmukainen tieto korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisesta; 3) ajanmukainen tieto korkeakoululiikuntaa tukevien suositusten toteutumisesta; 4) eri toimijatahojen (opiskelija- ja ylioppilaskunnat, korkeakoulujen johto, korkeakoulujen liikuntatoimet) kokemuksia korkeakoululiikunnan suositusten hyödyllisyydestä; 5) esteettömyysasioiden huomioiminen korkeakoululiikunnassa; 6) Opiskelijoiden liikunnan yhteys muihin tekijöihin; 7) Opiskelijoiden päivittäisen istumisen määrä. Kuka teki: Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet, erityisesti kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkijat 3 / 15

4 Jatko: Projektin aineistoa työstetään parhaillaan. Projektin tulokset julkaistaan helmi-maaliskuussa Selvitetään terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien opiskelijoiden osuus Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön Opiskelijabarometrin avulla. Mitä on tehty: Ko. kohta on kokonaisuudessaan sisällytetty kohtaan 1.2 Kuka teki: Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: 1.4 Jatketaan liikuntatuutoroinnin levitystyötä Suomen kaikkiin korkeakouluihin. Mitä on tehty: Alkuvuonna toteutettiin liikuntatuutoroinnin volyymikartoitus, jossa selvitettiin liikuntatuutoroinnin levinneisyyttä ja sitä, miten eri korkeakouluissa toteutetaan liikuntatuutorointia. Selvityksen perusteella liikuntatuutorointi on käytössä (tai otetaan käyttöön) vuonna 2013 yhteensä 23 korkeakoulussa. Myös niistä korkeakouluista, joissa toimintaa ei vielä ollut suunniteltu, 10 olisi kiinnostunut aloittamaan liikuntatuutoroinnin. Arvioiden perusteella liikuntatuutorointi on jo lukuvuonna tavoittanut useamman tuhat opiskelijaa erilaisten tapahtumien ja ryhmätoiminnan kautta. Valtakunnallisia koulutuksia järjestettiin keväällä kaksi: Helsingissä ja Tampereella. Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 23, 14 eri korkeakoulusta. Merkittävää oli se, että mukana oli useita korkeakouluja, joissa liikuntatuutorointia oltiin vasta käynnistämässä. OLL tarjosi apua myös paikallisten koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. OLL:n työntekijän lisäksi myös OLL:n hallituksen varapuheenjohtaja auttoi paikallisten koulutusten järjestämisessä ympäri Suomen yhteensä 10 korkeakoulussa. Lisäksi useammalla paikkakunnalla järjestettiin liikuntatuutoroinnin kehittämispäiviä, joissa paneuduttiin liikuntatuutoroinnin check-listin avulla oman liikuntatuutorointimallin kehittämiseen. Kesällä julkaistiin myös liikuntatuutorin järjestäjän opas paikallisen toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi, sekä liikuntatuutorin opas, jota paikalliset liikuntatuutoroinnin järjestäjät voivat muokata omien tarpeidensa mukaisesti liikuntatuutoreiden työkaluksi. Vuodena aikana aloitettiin yhteistyö Suomen Ladun kanssa hankkeen tiimoilta. Yhteistyön yhtenä osana toteutettiin syyskuussa liikuntatuutoreille suunnattu matka Kiilopäälle Saariselälle. Matkan tarkoituksena oli jakaa kokemuksia liikuntatuutoroinnista. Matkalle osallistui yhteensä 21 liikuntatuutoria 8 korkeakoulusta. Matkasta on tarkoitus tehdä perinne yhteistyökumppanien avulla. Kuka teki: Väänänen, Laakso Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Paikalliset liikuntatuutoroinnin järjestäjät Jatko: Syksyllä järjestetään vielä yksi valtakunnallinen kehityspäivä liikuntatuutoroinnin järjestäjille. OKM:n rahoittama liikuntatuutoroinnin valtakunnallistamishanke päättyy / 15

5 Luodaan liikunnasta hoitokäytäntö opiskeluterveydenhuoltoon. Mitä on tehty: Ollaan tavattu YTHS:n johtoa, jotta heillekin avautuu palveluketjun ajatus ja tarkoitus. Muutoin olemme olleet kehitelleet palveluketjua yhdessä YTHS:n terveyspalvelupäällikön kanssa. Palveluketjun rakentamisessa olemme kuluneena vuonna keskittyneet erityisesti liikunta-asioiden systemaattiseen sisällyttämiseen terveystapaamisiin. Asian lopputuloksena on opiskeluterveydenhuollon vastaanottotoiminnan tueksi kehitetty Liikunnan mini-interventio eli ohjeistus liikunnan puheeksiottamiseksi. Liikunnan mini-interventio ja siihen liittyvät infotaulut otettiin vastaan kiitellen. Hyväksynnän ovat antaneet myös YTHS:n johtoryhmä. Liikunnan mini-intervention lisäksi kuluneena vuonna on uudistettu YTHS:n Sähköisen terveyskyselyn (Sätky) palauteviesti liikunnasta sekä aloitettu pääkaupunkiseudulla pilotinomaisesti systemaattinen tarkastelu terveystapaamisesta liikuntaneuvontaan ohjautumisesta. Kuka teki: Väänänen, Ansala, Laakso Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: YTHS:n terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, toimitusjohtaja Jukka Männistö, johtajaylilääkäri Mikko Murtonen, viestintäpäällikkö Sari Krappe, lisäksi UniSportin liikuntasuunnitelija Matti Villgren. Jatko: Liikunnan mini-intervention virallinen julkaisu YTHS:n valtakunnallisessa koulutuspäivässä Mini-interventiota kehitetään sekän terveydenhoitajilta saatavan että potilaspalautteen avulla. Lisäksi Tampereella mini-interventiota testataan amk-puolen opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan välillä. 1.6 Vaikutetaan eduskuntaan, jotta korkeakoululakeihin kirjataan liikunnan järjestäminen korkeakoulujen tehtäväksi ja korkeakoululiikunnalle varataan riittävä rahoitus valtion budjetissa Mitä on tehty: Koko vuoden ajan on jatkettu AMK-uudistukseen vaikuttamista. Tammikuussa saimme iloksemme todeta, että liikunta-asiat tullaan sisällyttämään hallituksen esityksessä ammattikorkeakoulujen toimilupien myöntämisen opiskelijapalvelut -kriteerin alle. Hallituksen esityksen jälkeen olemme pyrkineet kiteyttämään, mitkä asiat liikuntapalveluiden osalta tulee hakijalla vähintään olla kunnossa, jotta toimilupa voidaan myöntää. Keskeisimmät asiat ovat liikuntapalveluiden vähintään korkeakoululiikunnan suositusten mukainen rahoitus, henkilöstöresurssit ja liikuntatilat. Olemme pyrkineet tekemään AMK-asiassa mahdollisimman aktiivista, kumuloituvaa ja eiformaalia viestintää jäsenistön suuntaan. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, Ansala Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: AMK-uudistuksesta vastaavat OKM-virkamiehet, SAMOKin AMK-uudistuksesta vastaavat toimijat, opiskelija- ja ylioppilaskuntien toimijat Jatko: Vaikutamme OKM:n suuntaan siten, että toimiluvan myöntämisen ehtona on liikuntapalveluiden kuntoon laittaminen uudistuvassa ammattikorkeakoulussa. 5 / 15

6 Valmistellaan uusi liikuntapoliittinen ohjelma Mitä on tehty: Kerättiin jäsenistöltä ideoita ja palautetta sektoritapaamisessa. Tutkittiin entisiä liikuntapoliittisia ohjelmia ja niiden tekoprosessia. Pidettiin toimiston sisäisiä ideointipalavereita. Konsultoitiin vanhjoja OLL-toimijoita. Liitettiin uusi liikuntapoliittinen linjapaperi osaksi liittokokouksen lausuntokierrosta, jonka jälkeen muokattiin sitä jäsenistön toiveiden mukaisesti. Kuka teki: Myllärinen, Väänänen, koko toimisto Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien toimijoita, OLLalumniryhmää. Jatko: Päätetään liittokokouksessa liikuntapoliittisen linjapaperin lopullinen muoto. 1.8 Päivitetään tietopankki korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamisesta ja sen erityispiirteistä. Mitä on tehty: Maaliskuun sektoritapaamisen yhteydessä järjestettiin liikuntapaikka-alan Sportecmessuilla seminaari korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamisesta. Seminaarissa kuultiin näkökulmia korkeakoulujen liikuntatiloihin paitsi korkeakoulujen liikuntatoimien edustajilta, myös Suomen yliopistokiinteistöiltä ja ELY-keskukselta, joka jakaa paikallisesti avustukset liikuntapaikkarakentamiseen. Seminaarin antia käytetään hyväksi tietopankin rakentamisessa. Kesän aikana saatiin valmiiksi tietopankin sisällysluettelo ja aloitettiin myös sisällöntuotanto. Kuka teki: Väänänen, Laakso Jatko: Toteutetaan tietopankki vuoden loppuun mennessä 1.9 Jatketaan kuntatavoitteiden edistämistä ja vaikutetaan erityisesti valtakunnallisten kävelyn ja pyöräilyn turvallisuussuositusten käyttöönottamiseksi Mitä on tehty: Asiasta on tehty taustamuistio, jossa hahmotettu, mistä osa-alueista kävelyn ja pyöräilyn turvallisuusriskit muodostuvat. Esimerkiksi pyöräilyn osalta keskeisimmät tekijät ovat 1) käytetyn pyöräreitin infrastruktuuri, 2) ajotapa ja 3) pyörän kunto. Liikuntapoliittisella sektorilla todettiin kevään aikana, että tätä toimintasuunnitelmakohtaa edistetään, mikäli muut tärkeämmiksi koetut ja akuutimmat - kuten AMK-uudistus - asiat antavat sille tilaa. Kuka teki: Ansala 1.10 Vaikutetaan liikuntalain uudistamiseen Mitä tehtiin: Tavattiin alkuvuodesta urheiluministeri Arhinmäen erityisavustaja Jussi Saramoa ja keskusteltiin lain uudistamisen aikatauluista. Osallistuttiin OKM:n järjestämään lainuudistamista käsitelleeseen päiväseminaariin. Osallistuttiin Valon asiaa käsitelleisiin tapaamisiin ja infotilaisuuksiin (mm. Kansalliseen Liikuntafoorumiin). Varmistettiin, että järjestöt pääsevät antamaan lausunnot lakiluonnoksesta. Keskusteltiin tiiviisti asiasta muiden liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa, tuoden esille opiskelijoiden erityisasemaa tarkastellessa liikunnan järjestämistä. 6 / 15

7 Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: Jussi Saramo, Harri Syväsalmi Jatko: Laki saapuu eduskunnan suureen saliin alkuvuodesta Pyritään vaikuttamaan lakitekstissä tai asetuksissa lueteltaisiin opiskelijat erillisenä liikuntapalveluiden kohderyhmänä. 2. PALVELUT 2.1. Jäsenedut Mitä on tehty: OLL laati vuoden alussa jäsenetukirjeen, jossa lueteltiin kaikki vuoden 2013 jäsenedut, jotka neuvoteltiin syksyllä Jäsenetukirje lähetettiin opiskelijaurheiluseuroille, opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien hallitusten liikuntavastaaville sekä korkeakoulujen liikuntatoimille. OLL ei neuvotellut uusia jäsenetuja, vaan varmisti olemassa olevien etujen jatkumisen. OLL on tiedottanut eduista myös Facebookin ja nettisivujen kautta. OLL on keskustellut uuden Frank-palvelun kanssa mahdollisuudesta integroida nykyiset jäsenedut osaksi uutta palvelua. Tapaamisesta laadittiin muistio, joka lähetettiin OLL:n jäsenkentälle. Käytetyimpiä jäsenjärjestöille tarjottavia etuja olivat tapaturmavakuutus ja musiikintoistosopimukset sekä Helsinki City Run. Opiskelijahintaisia liikuntatapahtumia olivat mm. Helsinki City Run ja Helsinki City Marathon, Naisten Kymppi (Hki), Napapiirin hiihto (Rovaniemi) ja Kunnon askel (Kuopio). Kuka teki: Väänänen, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Mikko Jauhiainen (Frank), Tiina Haapanen (Suomen Urheiluliitto), Pentti Raunio (Suomen Urheiluliitto) ja Kari Ahonen (Paavo Nurmi Sports) Jatko: Jatketaan neuvotteluja Frank:n kanssa 2.2. Tapahtumat Akateeminen Wartti 2013 Mitä on tehty: AYY järjesti Akateemisen Wartin vuonna Tapahtuma järjestettiin Otaniemessä. OLL ei tänä vuonna käyttänyt aikaa tapahtuman markkinoimiseen, sillä kilpailukutsua ei lähetetty OLL:lle. OLL järjesti pääkaupunkiseudun liikuntavastaavien tapaamisen Akateemisen Wartin jälkeen, jonka aikana mietittiin tapahtuman tulevaisuutta. Tapahtuman osallistujamäärä ei saavuttanut tavoitteita, mutta AW:n oheistapahtumat ovat olleet suosittuja. Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Antonio Nikolov (AYY) Jatko: Valitaan Akateemisen Wartin kisajärjestäjä vuodelle / 15

8 Opiskelijoiden EM-kisat 2013 ja EUSA-Games 2014 Mitä on tehty: Opiskelijoiden EM-kisoja järjestettiin 17:ssa eri lajissa vuonna Suomalaisia korkeakouluopiskelijoita osallistui kahdeksaan eri lajiin (sulkapallo, lentopallo, rantalentopallo, karate, judo, taekwondo (vielä tulossa), futsal ja jalkapallo). Vuoden alussa ilmoitettiin osallistujat EUSA:n järjestelmään ja käsiteltiin matka-avustushakemukset. Osallistujille myönnettiin hakemusten perusteella OLL:n matka-avustus. Osallistujiin oltiin kontakteissa vuoden aikana useaan otteeseen, annettiin neuvontaa OEM-kisoista. Vuoden aikana tiedotettiin OLL:n nettisivuilla tuloksista ja seurattiin osallistujien kisoja. Vuosi oli korkeakouluopiskelijoille menestyksekäs. Sulkapallossa Helsingin yliopiston joukkue voitti kultaa joukkuekisassa sekä sekanelinpelissä. Sijoitus on paras suomalais-suoritus opiskelijoiden EM-kisojen historiassa. Opiskelijoiden karaten EM-kisoissa Helena Kuusisto Diakonia ammattikorkeakoulusta sijoittui kolmanneksi ja Helena Kuusisto/Emma Aronen Turun yliopistosta sijoittuivat joukkuekisassa niin ikään kolmansiksi. Futsalin OEM-kisoissa naisten joukkue A.C.Estudiantes Tampereen teknillisestä yliopistosta toi parhaimman suomalais-sijoituksen lajin kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuen kuudenneksi. Lentopallossa miesten joukkue Jyväskylän yliopistosta sijoittui myös kuudenneksi Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Tomi Puikkonen (Käsipalloliitto), Perttu Pesä (Tampereen kaupunki), Matti Kaario (Tampereen kaupunki) Opiskelijoiden SM-kisat Mitä on tehty: Vuonna 2013 on järjestetty 18 eri lajin OSM-kisat. Lajiliittoyhteistyötä tiivistettiin vuoden aikana tapaamisilla ja puhelinkeskusteluilla. Moni lajiliitto olikin tiedottanut lajin kisoista omilla nettisivuillaan ja antanut opiskelijoille näkyvyyttä tiedotteissaan. Viestinnällinen yhteistyö on sujunut mallikkaasti tänä vuonna ja se on tuonut kisoille näkyvyyttä valtakunnallisesti. Opiskelijoiden SM-kisojen viestintää tehostettiin laatimalla Opiskelijoiden SM-kisakirje, johon nostettiin aina 3-5 ajankohtaista OSM-kisaa. Viestinnän tehostaminen on ollut kärkiteema tämän vuoden kisakonseptin kehittämistyössä. Viestinnän haaste on tänäkin vuonna ollut kaikkien sidosryhmien mukaantulo yhteiseen tekemiseen. Viestintäketjun katkeamisella on suora vaikutus kisojen määriin, Opiskelijoiden SM-kisojen osallistujamääriin ja sitä kautta kisakonseptin kehittämiseen ja OLL:n tunnettuuteen. Opiskelijat ovat löytäneet myös kisojen rentosarjan ja etenkin joukkuelajeissa sarjan osallistujamäärä on kasvanut. Tänä vuonna OSM-kisoihin osallistui noin 2500 osallistujaa, joka on n. 900 osallistujaa enemmän kuin vuonna Prosentuaalisesti kasvua on siis 65% viime vuoteen verrattuna. Suurimmat lajit ovat olleet lentopallo, pesäpallo, salibandy, maraton, jalkapallo ja futsal. Kuka teki: Eriksson, Söderman 8 / 15

9 Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Tiina Pulkkinen (Suomen Urheiluliitto), Golfliitto, Suomen Amerikkalaisen jalkapallon liitto, Suomen Palloliitto, Suomen Squashliitto, Suomen Salibandyliitto ja Suomen Maahockeyliitto. Jatko: Valitaan kisajärjestäjät vuodelle SELL-kisat Mitä on tehty: OLL osallistui vuoden 2013 SELL-kisoihin Riikassa, Latviassa. Latvian SELLkisojen yhteydessä esiin nousi SELL-kisojen juhlavuosi 2014 ja niiden kunniaksi käynnistettävä EU-rahoitteinen SELL-kisahanke. OLL olisi mukana EU-hankkeessa pienellä panostuksella, jossa tarkoituksena olisi luoda SELL-kisoille yhteiset nettisivut ja ilmoittautumisjärjestelmä ja helpottaa seuraavien kisojen järjestämistä. OLL on valmistellut Suomen SELL Games-järjestäjähakua vuodelle OLL laati kisajärjestäjien kisahaun tueksi materiaalipaketin, jonka pohjalta kisahaku käynnistettiin. Kisahaku on käynnissä välisellä ajalla, jonka jälkeen OLL:n hallitus päättää vuoden 2016 kisajärjestäjän. Kuka teki: Eriksson, Söderman Jatko: OLL jatkaa mahdollisten kisajärjestäjien kartoittamista vuoden 2016 kisoja varten. OLL osallistuu SELL-kisahankkeen rahoitukseen ja suunnitteluun Koulutukset Sektoritapaamiset Mitä on tehty: Vuoden aikana on järjestetty kolme (3) sektoritapaamista, joista ensimmäiseen (Tampereella ) osallistui 38 henkilöä (18 opiskelijakunnasta ja 10 ylioppilaskunnasta, toiseen (Nurmijärvellä ) 26 henkilöä (8 opiskelijakunnasta ja 9 ylioppilaskunnasta), ja kolmanteen (Jyväskylässä ) 42 henkilöä (17 opiskelijakunnasta ja 10 ylioppilaskunnasta). Yhteensä tapaamisiin on osallistunut edustajia 21 eri opiskelijakunnasta sekä 13 ylioppilaskunnasta. Ensimmäisen sektoritapaamisen yhteydessä järjestettiin myös kaikille avoin korkeakoulujen liikuntapaikkarakentamista käsittelevä seminaari osana Sportec-messuja. Tapaamisista on kerätty palautetta, ja saadun palautteen perusteella on pyritty kehittämään koulutuksia. Lisäksi on kartoitettu mahdollisuutta järjestää sektoritapaamiset jatkossa keskitetysti yhdessä paikassa. Kuka teki: Laakso, Silvasti Seuraseminaari/OSM-kisajärjestäjäkoulutus Mitä on tehty: Vuoden alussa järjestettiin kaikille opiskelijoiden SM-kisojen järjestäjille koulutus, jonne kutsuttiin myös lajiliittojen kilpailutoiminnasta vastaavia toimijoita. Lajiliittojen yhteystietoja jaettiin järjestäjille koulutuksessa ja moni ottikin yhteyttä suoraan lajiliittojen toimihenkilöihin. OSM-kisajärjestäjäkoulutuksen aiheina olivat lajiliittoyhteistyön lisäksi muiden muassa: OSM- 9 / 15

10 kisojen tarkoitus ja luonne, Matalankynnyksen liikunnan lisääminen OSM-kisoihin, Markkinointi ja viestintä, Turvallisen liikuntatapahtuman järjestäminen ja Opiskelijoiden SMkisojen säännöt. Koulutukseen osallistui 16 OSM-kisajärjestäjää eri korkeakouluista. Kuka teki: Eriksson, Söderman Jatko: Valmistellaan vuoden 2014 OSM-kisajärjestäkoulutusta ja keskustellaan kisajärjestäjäkouluttamisen kehittämisestä OSM-työryhmässä Korkeakoulujen liikuntatoimen verkostotapaaminen Mitä on tehty: Vuoden 2013 ensimmäinen korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen järjestettiin Lappeenrannassa. Tapaamiseen osallistui 21 henkilöä (7 ammattikorkeakoulusta ja 8 yliopistosta). Tapaamisessa käsiteltiin mm. Saimaan korkeakoululiikunnan käynnistymistä, urheiluakatemiatoimintaa ja Rovaniemen korkeakoululiikunnan hyvinvointiapteekkitoimintamallia. Kuka teki: Laakso, Silvasti Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunta Jatko: Vuoden toinen korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaaminen järjestetään Tampereella Opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittäminen Mitä on tehty: Opiskelijoiden Liikuntaliiton palvelukoordinaattori jatkoi hankkeen projektivastaavana Vuoden 2013 alussa järjestettiin Seuraworkshop Rovaniemellä, jossa kahden korkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yleisseurana toimii RoKoKoo. Seuraworkshop jaettiin neljään (4) aihe-alueeseen: I Seuran strategia, II Seuran viestintä, III Seuran talous ja hallinto sekä IV We <3 vapaaehtoiset. Lisäksi päivän aikana seura laati mm. seuran toiminnan arvioinnin ja kuvauksen tulevaisuudesta. Toukokuussa 2013 avattiin opiskelijaurheiluseuroille leikkimielinen Vuoden Liekehtijä - palkintokategoria, jonka tarkoituksena on palkita vuoden aikana seuratoiminnassa ansioitunut vapaaehtoinen opiskelija-aktiivi. Kevään aikana annettiin tietoa OKM:n seuratoiminnan kehittämistuesta ja käsiteltiin viiden opiskelijaurheiluseuran seuratukihakemukset. Elokuussa laadittiin yhteystietolistoja ja sovittiin seuraavan seuraworkshop:n ajankohdasta ja paikasta. Workshopit on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna ainakin Oulussa ja Seinäjoella. Syksyllä OLL antoi konsultointiapua yhden seuran sääntömuutokseen. Lisäksi muutaman lajiliiton kanssa käytiin keskusteluja uusien lajien levittämiseksi korkeakouluopiskelijoille. Nettisivujen seuroille -osiota on kehitetty pitkiin vuotta ja tarkoituksena on saada nettisivujen intran ohjeet jakoon seuroille tämän syksyn aikana. Intrassa tulee olemaan erilaisia oppaita niin seurojen markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä kuin tapahtumanjärjestämisestä ja uuden seuran perustamisesta. 10 / 15

11 Kuka teki: Eriksson, Söderman Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Jatko: Laaditaan ohjeet intran käyttöön ottamiselle ja jaetaan seuroille tietoa. Toteutetaan Seuraworkshopit suunnitelluille paikkakunnille. 3. OPISKELIJAHUIPPU-URHEILU 3.1 Universiadit Mitä on tehty: Kesäuniversiadit pidettiin vuonna 2013 Kazanissa Venäjällä OLL huolehti Suomen 118 hengen kisajoukkueen ilmoittautumisista ja matkajärjestelyistä. OLL teki yhteistyötä Suomen Olympiakomitean kanssa joukkueasujen hankinnassa ja viestinnän saralla. Universiadit osoittautuivat Suomelle menestyksekkääksi, sillä kuuden vuoden tauon jälkeen Suomi palasi kesäuniversiadeissa mitalikantaan Hanna-Maari Latvalan noustessa hopeapallille. Kuka teki: Eriksson, Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Lajiliittojen toiminnanjohtajia sekä valmennuksesta vastaavia henkilöitä. Jatko: Valmistaudutaan talviuniversiadeihin Trentinossa Italiassa, jotka pidetään Laaditaan loppuraportit. 3.2 Opiskelijoiden MM-kisat Mitä on tehty: Lajiliitoille on lähetetty tietoa vuoden 2014 opiskelijoiden MM-kisoista. Muutamien joukkuelajien liittojen kanssa on pidetty palaveri. Kuka teki: Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Lajiliitot. 3.3 OHU-muutos Mitä on tehty: Vuoden 2012 liittokokouspäätöksen mukaisesti OLL käynnisti jo vuoden 2012 puolella neuvottelut Olympiakomitean kanssa opiskelijahuippu-urheilun operatiivisen toimivallan siirtämisestä. Projekti aloitettiin pilottiyhteistyöllä, jota toteutettaisiin vuoden 2013 universiadivalmistelujen yhteydessä. Yhteistyön muotoja oli useita. OLL hyödynsi kisa-asujen hankinnassa Olympiakomitean sopimusta varustetoimittaja Sultrade:n kanssa ja järjesti kesäuniversiadi- ja EYOF-joukkueen yhteisen tiedotustilaisuuden Olympiakomitean tiedottajan Laura Lehtosen kanssa. Lisäksi Olympiakomitean urasuunnittelun asiantuntija Jari Savolainen osallistui Suomen universiadijoukkueen johtotehtäviin Kazanin kesäuniversiadeissa ensimmäisen kisaviikon ajan. Kisojen jälkeen OLL tapasi OK:n pääsihteeri Mika Sulinin 10. syyskuuta. Tapaamisessa sovittiin, että OLL laatii selvityksen OHU-muutoksen huippu-urheilullisista perusteluista ja esittää konkreettisia ehdotuksia prosessin eteenpäin viemiseksi. OK viestitti tapaamisessa, että OHU-muutosta koskevan päätöksenteon ja siihen liittyvien käytännön toimenpiteiden aika voi olla vuoden 2014 Sotshin talviolympialaisten jälkeen. 11 / 15

12 Kuka teki: Eriksson, Tirri Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Mika Sulin (OK), Mika Kojonkoski (OK), Risto Nieminen (OK), Laura Lehtonen (OK), Peter Brull (OK), Jari Savolainen (OK). Jatko: OLL jatkaa neuvotteluja OK:n kanssa ja saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2014 aikana. 4. JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ 4.1. Luodaan strateginen yhteistyö VALO ry. kanssa Mitä on tehty: OLL lausui VALO ry.n sääntöihin ja strategiaan helmikuussa Strategisiin valintoihin pyrittiin vaikuttamaan myös yhdessä muiden terveysliikuntajärjestöjen ( Suomen Latu, Koululiikuntaliitto, Soveltavan liikunnanliitto, Vammaisurheiluliitto, Työväen Urheiluliitto) kanssa tehdyllä yhteistyöllä kevään 2013 aikana. OLL avasi kahdenkeskisen suhteet VALO:n ja OLL:n välille tapaamalla VALO:n pääsihteeri Teemu Japissonia sekä järjestöjohtaja Sirpa Korkattia. Lisäksi osallistuttiin VALO:n järjestämään Kansalliseen Liikuntafoorumiin ja Järjestöpäiviin syyskuussa sekä käytiin VALO:n järjestämissä liikuntapolitiikan sidosryhmätapaamisissa sekä liikuntapolitiikan aamukahveilla. Valon Matleena Livson kävi esittäytymässä OLL:n sektoritapaamisessa Nurmijärvellä. Livsonin esityksen saadun yhteistyöidean ansiosta OLL ja Valo laativat yhteiskannanoton korkeakouluopiskelijoiden istumisen vähentämiseen yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) kanssa. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Erityisesti on tavattu asian tiimoilta: Teemu Japisson, Sirpa Korkatti, Matleena Livson Terveysliikuntajärjestöt Jatko: OLL:n hallitus esittää liittokokoukselle, että OLL jättää jäsenyyshakemuksen VALO ry.n hallitukselle marraskuussa Vaikutetaan opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi kansainvälisessä opiskelijaliikuntajärjestökentässä. Mitä on tehty: Vaikutettiin EUSA:n maaliskuisessa liittokokouksessa yhdessä Norjan ja Alankomaiden opiskelijaurheiluliittojen kanssa, että EUSA:n student committeen puheenjohtaja saa olla puhe-ja läsnäolo oikeuden EUSA:n hallituksen kokouksiin. (Aiemmin kuultu asiantuntijana kutsuttuna). FISU:n liittokokouksessa OLL kannatti keskustelevamman kokouskulttuurin edistämistä sekä puolusti liittojen itsemääräämisoikeutta suhteessa FISU:n jäsenyyteen. ( FISU:n hallitus ei voi vaihtaa kansallista jäsenliittoa, kuulematta alkuperäistä jäsentä). Suomalaiset vaikuttajat FISU:ssa vuonna 2013 Laitinen Hilkka: tasa-arvokomitean jäsen Uutinen Lotte: opiskelijakomitean jäsen 12 / 15

13 Ilkka Tapani: Yleisurheilun tekninen delegaatti kesäuniversiadeissa Kallio Tapani: Lääketieteellisen komitean jäsen Chakér Andrei: Lakikomitean jäsen Nieminen Risto: FISU:n kunniajäsen, markkinointikomitean puheenjohtaja Lundmark Marie: taitoluisten tekninen delegaatti talviuniversiadeissa Noronen Roope: amerikkalaisen jalkapallon tekninen delegaatti OMM-kisoissa Vehniäinen Ari: salibandyn tekninen delegaatti OMM-kisoissa Suomalaiset vaikuttajat EUSA:ssa Myllylä Kaisa: Opiskelijakomitean jäsen ( ) Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä erityisesti tavattiin: Kollegoita eri maiden liitoista. Tärkeimpinä sidosryhminä eurooppalaiset maat, kuten Ruotsi, Norja, Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat. Jatko: Tehdään joulukuussa yhdessä Norjan liiton kanssa sääntömuutosesitys EUSA:lle, joka takaisi opiskelijakomitean puheenjohtajalle myös äänioikeuden hallituksen kokouksissa. Ylläpidetään yhteyttä EUSA:n ja FISU:n suomalaistoimijoihin. 4.3 Kannustetaan korkeakoulujen johtoa osallistumaan FISU:n järjestämään Rector s Forum:iin Mitä tehtiin: Välitettiin kutsu ja mainos tapahtumasta UNIFI:n ja ARENE:n kautta kaikkien suomalaisten korkeakoulujen rehtoreille. Käytiin puhumassa ARENE:n kevätkokouksessa, jossa mainostettiin tapahtumaa ja kannustettiin lähtemään mukaan. Lisäksi käytettiin henkilökohtaisia kontakteja korkeakouluihin asian mainostamiseen. Ajankohta oli haastava, ja lopulta mukaan saatiin hallintohenkilökuntaa vain Aalto yliopistosta sekä Åbo Akademista. Seminaarin antia he pitivät hyvänä. Rector s Forum järjestettiin tänä vuonna Ruotsin Umeåssa, teemalla Growth through University Sports. Samassa yhteydessä vietettiin Svärge Akademiska Idrotförbund (SAIF, OLL:n sisarliitto) 100-vuotisjuhlia. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: - Jatko: Osallistutaan kansainvälisiin opiskelijaurheilu- ja liikuntaseminaareihin kriittisen arvion jälkeen Kehitetään OLL:n yritysyhteistyösopimuksien sisältöä niiden jatkumisen turvaamiseksi ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Mitä tehtiin: Lähetettiin suomalaisille Venäjän kaupan yrityksille kirje, jossa tarjottiin sponsorointi sopimusta universiadijoukkueelle. Kirjeen allekirjoitti Ulkomaankauppa- ja Eurooppaministeri Alexander Stubb, ja se lähetettiin Ulkoministeriön yrityksien sähköpostilistalle, ilman konkreettista tulosta. OLL:lle tarjottiin yritysyhteistyömahdollisuutta Sonera Oyj.n ( Soneralla on nuoria urheilijoita tukeva Next Generation ohjelma) sekä insinööritoimisto YIT:n kanssa. Sopimuskumppani Suomen Urheiluopisto Vierumäki halusi katkaista yhteistyön taloudellisten 13 / 15

14 vaikeuksien vuoksi, mutta lopulta yhteisymmärrys sopimusyhteistyöstä saatiin aikaan vuodeksi Aloitettiin yhteistyön jatkoneuvottelut Veikkaus Oy.n kanssa. Kuka teki: Myllärinen, Laitinen, Tirri Ketä erityisesti tavattiin: Jarno Purtsi (Vierumäki), Pauliina Poikolainen (Veikkaus) Jatko: Neuvotellaan vuoden 2012 liittokokouksen päätöksen mukaisesti uudet yritysyhteisopimukset Vierumäen ja Veikkauksen kanssa. Vierumäen sopimuksen sisällöt ja summa liittyvät olennaisesti mahdollisiin talviuniversiadeihin Lahdessa Kehitetään OLL:n operatiivista viestintää. Mitä tehtiin: Kehitettiin ja omaksuttiin uudet kotisivut, jotka aukesivat joulukuussa Kehitettiin sivuille mm. blogialusta, jonne pyydetään kirjoittamaan erilaisia korkeakoululiikunnan parissa toimivia henkilöitä. Kehitettiin intraa julkaisuvalmiiksi syksyyn mennessä. Alkuvuodesta käyttöön otettu e-pressi -julkaisujärjestelmä toimii nyt tiedotteiden jakelussa. Uutisseurannassa käytetään Meltwater-palvelua ja kuukausitiedotteessa Mailchimpia. Aktivoitiin twittertili jonne ohjattiin mm. ylimääräisen liittokokouksen somekeskustelua. Pyrittiin uusimaan viestintää parantamalla sosiaalisen median käyttämistä sekä tekemällä meemejä. Kuka teki: Väänänen, koko toimisto Ketä tavattiin erityisesti: Epressin ja Meltwaterin henkilöstöä. Jatko: Tehostetaan viestintää liittokokouksen päätösten mukaisesti. Uutisseuranta-, kk-tiedote- ja julkaisujärjestelmien toimivuutta ja mahdollisesti yhtenäistämistä mietitään jatkossa. 5. HALLINTO 5.1. Aloitetaan liiton 90-vuotisjuhlien valmistelu Mitä tehtiin: Aloitettiin valmistautuminen juhliin kilpailuttamalla ja varaamalla juhlatilat jo huhtitoukokuussa. Pyydettiin juhlapuhujaksi ministeri Paavo Arhinmäkeä kesäkuussa. Lähetettiin ennakkokutsu kansainvälisille liitoille. Tavattiin edellisten vuosijuhlien järjestäjät Antti Afflekt ja Tuukka Eloranta asian tiimoilta. Päivitettiin alumnilistoja ja tilattiin vuosijuhlanauhaa sekä kunniamerkkejä. Kuka teki: Laitinen Ketä tavattiin erityisesti: Antti Afflekt, Tuukka Eloranta Jatko: Juhlitaan Opiskelijoiden Liikuntaliiton 90-vuotisjuhlia Helsingissä. 5.2 Koordinoidaan järjestöllisen kehittämisen työryhmän toimintaa ja vastataan sen valmistelusta Mitä tehtiin: Valmisteltiin järjestöllisen kehittämisen työryhmän kokousten materiaalit, kuten esityslistat sekä pöytäkirjat. Tehtiin JäKe -ryhmän ohjeistamat selvitykset muun muassa liiton henkilöstöresurssien käytöstä ja OLL:n ohjauksen ongelma-analyysi. Hoidettiin viestintää kentälle 14 / 15

15 yhdessä JäKe -ryhmän kanssa. Annettiin työryhmän ulkopuolisina jäseninä asiantuntijakommentteja käsiteltyihin asioihin. Pidettiin keskusliitot SYL ja SAMOK tietoisina JäKe -ryhmän työstä. Kuka teki: Myllärinen (ulkopuolinen jäsen), Laitinen (JäKe sihteeri) Kehen oltiin erikseen yhteydessä: Työryhmän puheenjohtaja Jenni Tuomainen, SYL liikuntavastaava Turkka Sinisalo ja SAMOK liikuntavastaava Aleksi Kurvi. Jatko: Toimeenpannaan liittokokouksen päätökset vuonna / 15

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot