Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1"

Transkriptio

1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 Julkaisu 217:1

2

3 JULKAISU 217:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

4 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Julkaisun päivämäärä Tekijät Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö, ylitarkastaja Teemu Turpeinen Julkaisun laji Tilastoja Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 Julkaisun osat Tiivistelmä Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmääräja euromäärätilastot vuodelta 216. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, velallisista, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain. Avainsanat: (asiasanat) tilastot, ulosotto Muut tiedot (Diaari) VVV 3/13/17 Sarjan nimi ja numero Valtakunnanvoudinviraston julkaisu 217:1 Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 84 suomi julkinen Jakaja Kustantaja Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

5 PRESENTATIONSBLAD Författare RIKSFOGDEÄMBETET Riksfogdeämbetet, Förvaltningsenheten, överinspektör Teemu Turpeinen Utgivningsdatum Typ av publikation Statistikuppgift Uppdragsgivare Riksfogdeämbetet Datum då organet tillsattes Publikationens namn Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 Publikationens delar Sammandrag Publikationen innehåller den viktigaste statistiken över arbetsmängd och eurobelopp för år 216. Statistiken har utarbetats av förvaltningsenheten vid Riksfogdeämbetet. Därutöver innehåller publikationen statistik över åtgärder utförda av utmätningsmän, gäldenärer, behandlingstider för ärenden, specialindrivning samt befolkningsstatistik per utsökningsverk. Nyckelord: (referensord) statistik, utsökning Övriga uppgifter (Diarie) VVV 3/13/17 Seriens namn och nummer Riksfogdeämbetets publikation 217:1 Sidantal totalt Språk Pris Sekretetessgrad 84 finska offentlig Distribution Förlag Riksfogdeämbetet Riksfogdeämbetet

6 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pitkät aikasarjat, ulosottolaitos Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat Perintätulos Ulosottovelalliset Käsittelyaikoja ulosottolaitoksessa Toimenpidetilastoja Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot Virastokohtaisia tilastoja, Vireille tulleet asiat Käsitellyt asiat Perittäväksi saapuneet rahasaatavat Käsitellyt rahasaatavat Perintätulos ja tilitetyt kertymät Virastokohtaisia tilastoja vuodelta Asiat ulosottovirastoissa Rahasaatavat ulosottovirastoissa Velalliset ulosottovirastoissa Käsittelyajat ulosottovirastoissa Toimenpiteitä ulosottovirastoissa Virastokohtaisia tunnuslukuja Erikoisperinnän tilastoja Selvitettäväksi otetut velalliset ja läpivirtaus Selvitettäväksi otetut rahasaatavat ja turvaamistoimenpiteiden euromäärä Ulosmitattu ja takavarikoitu omaisuus Erikoisperinnän perintätulos Toimenpiteitä erikoisperinnässä Virat ulosottovirastoissa ja htv toteutuma vuonna Ulosottovirastojen toimialueiden kunnat ja väestöt Ulosoton tilastokarttoja vuodelta

7 1. Pitkät aikasarjat, ulosottolaitos Pitkät aikasarjat kuvaavat ulosottolaitoksen toimintaa kuluneen kymmenen vuoden ajalta. Aikasarjoissa esitetään keskeisimpien asia, raha, velallis ja toimenpidemäärien kehitys koko ulosottolaitoksen tasolla Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat VIREILLE TULLEET, KÄSITELLYT JA VUODEN LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET ASIAT Yksityinen velkoja voi hakea ulosottoa, kun hänellä on asiasta tuomioistuimen tuomio tai päätös. Tietyt julkisoikeudelliset asiat, kuten verot ja vakuutukset ovat kuitenkin täytäntöönpanokelpoisia ilman oikeuden päätöstä tai tuomiota. Elatusapuasioiden tapauksessa perintää voidaan hakea myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat Vireille tulleet asiat Käsitellyt asiat Vuoden lopussa vireillä olleet asiat Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat yhteensä Vireille tulleet asiat Muutos edellisestä vuodesta Käsitellyt asiat Muutos edellisestä vuodesta Vuoden lopussa vireillä olleet asiat Muutos edellisestä vuodesta ,8 % ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % ,9 % ,7 % ,4 % ,5 % , % ,4 % ,2 % ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % ,4 % ,5 % ,8 % ,3 % ,3 % ,7 % , % ,6 % ,4 % ,9 % , % ,3 % ,8 % , % VIREILLE TULLEET ASIAT Ulosottoon tulevista asioista lähes 4 % kuuluu ns. muihin julkisoikeudellisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut tai erilaiset kuntien ja muiden julkisyhteisöiden saatavat, kuten sairaanhoito ja päivähoitomaksut. Seuraavaksi suurimmat asialajit ovat muut yksityisoikeudelliset asiat (esimerkiksi 1

8 pankkilainat, luotot ja maksut erilaisista työsuorituksista ja palveluista) sekä veroasiat. Nämä kolme asialajia kattavat vireille tulleista asioista yli 9 %. 3 5 Vireille tulleet asiat, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Vireille tulleet asiat, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Vireille tulleet asiat, ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Vireille tulleet asiat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,8 % ,7 % ,7 % , % ,8 % ,6 % ,8 % ,7 % ,4 % ,3 % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä 2

9 Vuonna 216 ulosottoon tuli vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa. Vireille tulleiden asioiden määrä nousi vuodesta 215 hieman yli 4 %. Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttaa taloustilanteen lisäksi erityisesti suurten velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän rytmitys. Maaliskuussa 213 voimaan tulleen perintälain muutoksen seurauksena pääsaatavasta irrallaan olevia perintäkuluja ei voinut enää periä omana saatavana vaan pääomavelan yhteydessä. Tämä vaikutti vireille tulleiden asioiden lukumäärän selvään laskuun vuonna 214. KÄSITELLYT ASIAT Käsiteltyihin asioihin luetaan ulosottoon ja suoraan hakijalle maksetut, sekä varattomiksi tai tuntemattomiksi todetut asiat. Lisäksi asian vireilläolo on voinut päättyä hakijan peruutuksen tai jonkin muun esteen takia. Velka voidaan poistaa ulosotosta myös yritysvelallisen konkurssin tai velan vanhentumisen takia. 3 5 Käsitellyt asiat, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Käsitellyt asiat, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 3

10 Käsitellyt asiat, ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Käsitellyt asiat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,1 % ,8 % ,4 % ,4 % ,9 % ,4 % ,3 % , % ,9 % ,8 % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä Ulosotossa käsiteltiin vuonna 216 yli 2,6 miljoonaa asiaa. Käsiteltyjen asioiden yhteismäärässä oli laskua vuodesta 215 noin 4 %. Ulosottolaitoksen henkilöstövoimavarojen väheneminen vaikuttaa osaltaan myös käsiteltyjen asioiden lukumäärään. KÄSITELLYT ASIAT SUHTEESSA VIREILLE TULLEISIIN ASIAMÄÄRIIN 1,2 Käsitellyt asiat suhteessa vireille tulleisiin asiamääriin 1,1 1,,9 1,1 1,2,97,98,94,98,98 1,4 1,6,97 Asioita käsitelty vireille tulleita enemmän 1 Asioita vireille käsiteltyjä enemmän, Käsitellyt asiat vireille tullutta asiaa kohden Vireille tulleiden ja käsiteltyjen asioiden suhde pysyi melko vakaana vuoteen 213 saakka. Vuonna 214 kirjattiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 28 enemmän asioita päättyneiksi (suhdeluku oli yli 1) kuin niitä tuli ulosottoon vireille. Vuoden 216 aikana käsiteltiin noin 7 asiaa vähemmän kuin niitä tuli vireille. On kuitenkin huomattava, että ulosottolaitoksen varsinaisena tuloksellisuusmittarina ei käytetä käsiteltyjen ja vireille tulleiden asioiden suhdetta, vaan käsiteltyjä asioita suhteessa toteutuneisiin henkilötyövuosiin, perinnän onnistumisprosentteja sekä taloudellisuutta ja tuottavuutta. 4

11 VIREILLÄ OLLEET ASIAT VUODEN LOPUSSA Vireillä olleet asiat vuoden lopussa, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Vireillä olleet asiat vuoden lopussa, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Vireillä olleet asiat vuoden lopussa, ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Vireillä vuoden lopussa yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,2 % ,9 % ,5 % ,2 % ,7 % ,5 % ,3 % ,6 % , % , % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä 5

12 Vuoden 216 lopussa ulosotossa oli vireillä hieman yli 1,6 miljoonaa asiaa. Koska asioita tuli vireille edellisvuotta enemmän ja niitä käsiteltiin kuluneen vuoden aikana vireille tulleita pienempi määrä, avoinna olevien asioiden lukumäärä kasvoi. Vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden kokonaismäärässä oli nousua edellisvuoteen 4 %. 6

13 1.2. Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat Ero Ulosottolaitoksen ja Tilastokeskuksen julkaisemissa velkamäärissä: Ulosottolaitoksen tilastojulkaisussa esitetyt rahamäärät ovat korottomia, eli ne sisältävät vain pääomat. Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemissa velkatilastoissa käytetään vuoden lopun tilanteeseen perustuvaa poikkileikkaustietoa korollisista velkasummista. PERITTÄVÄKSI SAAPUNEET, KÄSITELLYT JA VUODEN LOPUSSA PERITTÄVÄNÄ OLLEET RAHASAATAVAT Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) Perittäväksi saapuneet rahasaatavat Käsitellyt Vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) yhteensä Perittäväksi saapuneet rahasaatavat Muutos edellisestä vuodesta Käsitellyt Muutos edellisestä vuodesta Vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat Muutos edellisestä vuodesta ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % ,3 % ,3 % ,9 % ,3 % ,2 % ,8 % ,3 % ,4 % ,8 % ,2 % ,5 % ,7 % , % ,9 % ,3 % , % , % , % , % ,5 % ,1 % ,8 % ,8 % ,4 % ,5 % 7

14 PERITTÄVÄKSI SAAPUNEET RAHASAATAVAT Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), ulosottovirastot yhteensä Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Perittäväksi saapuneet rahasaatavat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % ,4 % ,5 % ,9 % , % ,5 % ,8 % Vuonna 216 ulosottoon saapui perittäväksi lähes 2,8 miljardin euron edestä erilaisia rahasaatavia. Kasvua edellisvuoteen oli 1,8 prosenttia. Perintään saapuvissa rahamäärissä voi olla vuosittain suuriakin vaihteluita. Suurimmat asiaryhmät rahamäärillä mitattuna ovat muut yksityisoikeudelliset asiat sekä veroasiat. Nämä kaksi ryhmää muodostavat perintään tulevista rahasaatavista yhteensä noin 85 prosenttia. 8

15 KÄSITELLYT RAHASAATAVAT Käsitellyt rahasaatavat (1 ), kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 3 Käsitellyt rahasaatavat (1 ), asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Käsitellyt rahasaatavat (1 ), ulosottovirastot yhteensä Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Käsitellyt rahasaatavat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,6 % ,9 % ,9 % ,8 % ,8 % ,7 % ,3 % , % ,1 % ,4 % Käsiteltyihin rahasaataviin luetaan ulosottoon sekä suoraan hakijalle maksetut saatavat, sekä saatavat joiden vireilläolo on päättynyt velallisen varattomuuden tai tuntemattomuuden takia, peruutukseen tai muuhun esteeseen. Kuten ulosottoon perittäväksi saapuvissa rahasaatavissa, myös niiden vuosittaisissa käsittelymäärissä esiintyy vaihtelua. Vuonna 216 ulosotossa käsiteltiin rahasaamisia noin 3,15 miljardin euron arvosta. Määrä kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia. 9

16 PERITTÄVÄNÄ OLLEET RAHASAATAVAT VUODEN LOPUSSA Perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) vuoden lopussa, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 3 Perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) vuoden lopussa, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perittävänä olleet rahasaatavat vuoden lopussa (1 ), ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Perittävänä vuoden lopussa yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,4 % ,3 % ,3 % ,3 % ,2 % , % , % , % ,8 % ,5 % 1

17 1.3. Perintätulos Perintätulos kuvaa sitä rahamäärää, jonka ulosottovirastot ovat saaneet tilitettyä velkojille vuoden aikana. Perintätulokseen lasketaan mukaan myös vielä tilittämistä odottavat varat. Perintätulos on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna vuosittain Vuonna 216 tulos laski hieman edellisvuodesta. 1 2 Perintätulos, Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perintätulos asialajeittain, Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perintätulos, 1, ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Perintätulos yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,4 % ,6 % ,5 % ,5 % ,5 % ,3 % ,2 % ,6 % , % ,8 % 11

18 Ulosottovirastojen perintätulos vuonna 216 oli 1,71 miljardia euroa. Kokonaisuutena perintätulos pysyi edelleen korkealla tasolla, vaikka laskua edelliseen vuoteen oli 1,8 %. Tilastoissa esitettävään perintätulokseen on laskettu mukaan realisointien yhteydessä pantinhaltijoille tilitetyt varat sekä eräitä manuaalisesti tilastoituja sakkoasioita. Perintätulos riippuu kolmesta tekijästä. Näitä ovat velallisten maksukyky, ulosoton tehokkuus sekä myös vireille tulleiden ulosottoasioiden määrä ja laatu. Perintätuloksen kasvua selittää näistä tekijöistä tällä hetkellä parhaiten ulosoton tehokkuuden kasvu. Velallisen maksu ja ansaintakyky pystytään selvittämään entistä nopeammin ja paremmin. TILITETTYJEN KERTYMIEN LUKUMÄÄRÄT 4 Tilitettyjen kertymien lukumäärät Oikeushenkilöt Luonnolliset henkilöt Tilitettyjen kertymien lukumäärät Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Tilitetyt kertymät yhteensä Luonnollisten henkilöiden kertymien osuus Oikeushenkilöiden kertymien osuus Kertymien muutos edellisvuodesta ,3 % 5,7 % 7,2 % ,6 % 5,4 % 1,2 % ,2 % 5,8 % 1,9 % ,9 % 7,1 % 8,9 % ,2 % 7,8 % 11,5 % , % 7, % 8,3 % ,8 % 7,2 % 2,1 % ,1 % 7,9 %,6 % , % 8, %,5 % ,9 % 8,1 %,7 % Sisältää Uljas järjestelmään kirjautuneet kertymät Tilitettyjen kertymien lukumäärät ovat kasvaneet vuosittain lähes koko kymmenen vuoden seurantajakson ajan. Kasvu on ollut suhteellisesti suurinta oikeushenkilövelallisten kertymissä. Vuonna 216 tilitettyjä kertymiä oli noin 3,65 miljoonaa kappaletta. Kertymien lukumäärä pysyi käytännössä vuoden 215 tasolla (kasvua,7 %). 12

19 PERINTÄPROSENTIT SEKÄ MAKSAMALLA SELVIYTYNEET VELALLISET Perintäprosentit asioista ja rahasaatavista sekä maksaneiden ja varattomaksi todettujen velallisten suhde 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Perintäprosentti asioista Perintäprosentti rahasaatavista Maksamalla selviytyneiden osuus kaikista velallisista (Ennen vuotta 215 maksamalla selviytyneiden osuus maksaneista ja varattomaksi todetuista velallisista)* Perintäprosentit asioista ja rahasaatavista sekä veloistaan maksamalla selviytyneet Perintäprosentti asioista Perintäprosentti rahasaatavista Maksamalla selviytyneiden osuus kaikista velallisista* 27 47,4 % 37, % 59,9 % 28 48,2 % 41,1 % 6,1 % 29 46,1 % 43,1 % 57,8 % 21 45,2 % 45,2 % 55,5 % ,3 % 43,6 % 57,2 % ,2 % 51,2 % 58,3 % ,9 % 51,2 % 55,4 % ,3 % 51,5 % 58,7 % ,8 % 51,2 % 39,2 % ,8 % 5,2 % 37,9 % *Vuodesta 215 Maksamalla selviytyneiden velallisten tunnusluku on laskettu aiemmasta poikkeavalla tavalla. Ennen vuotta 215 ilmoitetut luvut perustuivat velallistilastoon, jossa yhdellä velallisella voi olla useita vireilletuloja ja maksamalla selviytymisiä saman vuoden aikana. Tuolloin tunnusluku laskettiin maksaneiden osuutena maksaneista ja varattomaksi todetuista velallisista. Vuodesta 215 alkaen laskelmassa huomioidaan maksamalla selviytyminen vuoden aikana vain kerran. Lisäksi maksaneiden ja varattomuusesteellisten velallisten osuus on suhteutettu vuoden aikana vireillä olleiden velallisten määrään riippumatta vireilläolojen lukumäärästä. Vuosien 215 ja 216 laskelma perustuu Oikeusrekisterikeskuksen toimittamaan erilliseen tilastoraporttiin. Vuoden 215 tunnusluku on tarkennettu vuoden 216 julkaisuun. Lisäksi aiemmissa laskelmissa ohimaksua ei huomioitu. Tähän laskelma on päivitetty laskentatavasta riippumatta jokaiselle vuodelle. Prosentti kuvaa vuoden lopun tilannetta. Perintäprosentit kuvaavat asia ja rahamääristä laskettuina, kuinka monta prosenttia ulosottoon ja suoraan hakijoille maksaneiden osuus on ulosottoon ja suoraan hakijoille maksaneiden sekä varattomaksi todettujen yhteismäärästä. Tunnusluvut on laskettu asia ja rahamäärien päättyneistä vireilläoloista. Kuluneen kymmenen vuoden aikana asioista mitatut perintäprosentit ovat vaihdelleet 45 ja 52 välillä. Vuonna 216 perintäprosentti asioista oli noin 47. Rahasaatavien perintäprosentilla mitattu toiminnan tehokkuus on kasvanut selkeästi kuluneen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tähän vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. viranhaltijoiden ammattitaidon kasvu sekä tietojärjestelmien kehittyminen. Velallisen omaisuuden ja tulojen selvittäminen on tehostunut esimerkiksi 13

20 pankkitiedustelujen ansiosta. Lisäksi 199 luvun laman aikaan syntyneet suuret velkamäärät ovat poistuneet perinnästä 2 luvun puoliväliin mennessä. Vuonna 216 perintäprosentti rahasaatavista oli noin 5. Laskennassa on huomioitu perintätulokseen kuuluvat, realisointien yhteydessä pantinhaltijoille tilitetyt varat sekä eräitä manuaalisesti tilastoituja sakkoasioita. Toiminnan tehokkuutta ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään perintäprosenteilla. Erityisesti raha mutta myös asiamäärillä mitattujen saatavien perintäprosenttiin voi vaikuttaa satunnaisvaihtelu. Jonakin vuonna esimerkiksi yksittäinen, suuri rahasaatava voi muuttaa perintäprosenttia. Asia ja rahasaatavien perintäprosenttia täydentävä tunnusluku on maksamalla veloistaan selviytyneiden velallisten osuus kaikista velallisista. Ennen vuotta 215 tilastossa laskettiin maksamalla selviytyneiden velallisten osuus ulosottoon maksaneista ja varattomaksi todetuista velallisista. Vanha laskentatapa perustui tilastoon, jossa yhdellä velallisella saattoi saman vuoden aikana olla useita vireilletuloja ja loppuun maksettuja velkoja. Uudessa laskentatavassa vireilläolo ja mahdollinen veloista maksamalla selviytyminen huomioidaan kalenterivuoden aikana vain kerran. Lisäksi maksamalla selviytyneiden osuus suhteutetaan kaikkien velallisten lukumäärään vireilläolojen lukumäärästä riippumatta. Samoin toimitaan varattomuusesteellisten osuutta laskettaessa. Uudella laskutavalla tarkasteltuna 38 % velallisista selviytyi veloistaan maksamalla vuonna 216. Uuden laskentatavan mukaiset tiedot on eritelty seuraavissa taulukoissa vanhojen ja uusien velallisten kesken, sekä jaettuna luonnollisiin ja oikeushenkilöihin. Uusista velallista veloistaan selviää maksamalla vanhoja velallisia selkeästi suurempi osuus. Selvä ero on nähtävissä myös varattomuusesteellisten osuuksissa. Tarkempi virastokohtainen erittely tiedoista on kappaleessa 3.3. Maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset, % osuudet vanhoista ja uusista velallisista 6% 53% 52% 5% 4% 3% 33% 31% 28% 27% 2% 1% 8% 8% % Maksamalla selviytyneet vanhoista velallista Maksamalla selviytyneet uusista velallista Varattomuuseste vanhoista velallista Varattomuuseste uusista velallista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Vanhat velalliset: maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vanhat velalliset yhteensä Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista ,4 % 28, % 39,9 % 23,3 % 32,9 % 27,6 % 216 3,6 % 27,1 % 41,6 % 21,1 % 31,4 % 26,7 % Virastokohtainen erittely uusimman tilastovuoden osalta kappaleessa

21 Uudet velalliset: maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Uudet velalliset yhteensä Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista ,9 % 6,9 % 5,7 % 11,5 % 53,2 % 7,6 % ,4 % 7, % 5,3 % 11,6 % 52,1 % 7,7 % Virastokohtainen erittely uusimman tilastovuoden osalta kappaleessa 3.3. PERITTYJEN RAHASAATAVIEN KERTYMISTAVAT 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 33% Perittyjen rahasaatavien kertymistavat, uusin tilastovuosi 18% 9% 9% 8% 7% 7% 5% 4% Automaattinen maksukehotus Perittyjen rahasaatavien kertymistavat Palkan tai eläkkeen ulosmittaus Räätälöity maksukehotus Maksusuunnitelma Elinkeinotulon, saatavan tai muu ulosmittaus Veronpalautuksen ulosmittaus Pankkitilin ulosmittaus Omaisuuden realisointi Muu kertymistapa 27 7 % 16 % 7 % 28 % 7 % 5 % % 1 % 3 % 28 6 % 17 % 8 % 3 % 7 % 6 % % 3 % 23 % 29 6 % 16 % 8 % 3 % 9 % 6 % % 3 % 2 % 21 6 % 17 % 9 % 29 % 1 % 6 % % 4 % 18 % % 17 % 11 % 3 % 1 % 5 % % 4 % 16 % % 16 % 1 % 32 % 1 % 6 % % 5 % 14 % % 17 % 9 % 32 % 11 % 6 % 2 % 5 % 12 % % 18 % 9 % 32 % 1 % 5 % 4 % 6 % 1 % % 17 % 8 % 32 % 9 % 5 % 4 % 7 % 12 % % 18 % 8 % 33 % 9 % 5 % 4 % 7 % 9 % Erikoisperinnän euromääräinen tulos sisältyy yllä ilmoitettuun prosenttijakaumaan. Se oli noin 3,5 % koko ulosottolaitoksen perintätuloksesta vuonna 216. Tieto pankkitilien ulosmittauksesta on saatavilla vuodesta 213 alkaen (tätä ennen sisältyy luokkaan muu kertymistapa) Perintäkeinot automaattisesta maksukehotuksesta maksusuunnitelmaan muodostavat noin 33 % kertymästä. Palkan ja eläkkeen sekä elinkeinotulon ulosmittaus vastaa noin 42 % ulosoton kertymästä. Omaisuuden realisoinnista kertyy alle 1 % mutta tämä osuus on ollut viime vuodet kasvussa. 15

22 1.4. Ulosottovelalliset Ero Ulosottolaitoksen ja Tilastokeskuksen julkaisemissa velallismäärissä: Ulosottolaitoksen tilastoissa velallistietona käytetään nykyään vuoden aikana vireillä olleiden eri velallisten lukumäärää. Tässä tilastossa velallinen on laskettuna vuoden aikana mukaan kerran, riippumatta siitä onko vireilläoloja ulosotossa ollut vuoden aikana yksi tai useampia. Tilastokeskus käyttää velallistilanteen kuvaamiseen aiemmin ulosottolaitoksenkin julkaisemaa vuoden lopun poikkileikkaustietoa, eli vuoden lopussa vireillä olevia velallisia. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee ulosottolaitoksen vuositilastoa vastaavan velallistiedon kaksi kertaa vuodessa Findikaattori.fi palvelussa. Tarkastelutavasta riippumatta ulosottovelallisista noin 9 prosenttia on luonnollisia henkilöitä, 1 prosenttia oikeushenkilöitä. Tarkastelutavasta riippuen voi kuitenkin syntyä erilainen kuva velallistilanteen kehityksestä eri vuosien välillä. ULOSOTTOVELALLISET VUODEN AIKANA, LUONNOLLISET JA OIKEUSHENKILÖT Ulosotossa käsitellään vuosittain satoja tuhansia velallistapauksia. Osa velallisista siirtyy edelliseltä vuodelta, osa saapuu vuoden aikana vireille. Lisäksi yksittäinen velallinen voi saada ulosotossa olevat velkansa maksettua esimerkiksi alkuvuodesta, mutta saattaa päätyä ulosoton asiakkaaksi uudelleen saman vuoden aikana uuden velan takia. Velallisen vireilläolo ulosotossa voi päättyä varattomuuden takia, mutta sama velallinen voi palata saman vuoden kuluessa asiakkaaksi uudelleen muuttuneiden olosuhteiden ja velkojan aktiivisuuden vuoksi. Velalliset jaetaan luonnollisiin henkilöihin (yksityishenkilöt, kuolinpesät, ammatinharjoittajat), sekä oikeushenkilöihin, joita ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt (KY, AY), osuuskunnat sekä yhdistykset, säätiöt, valtio ja kunnat. 6 Ulosottovelallisten lukumäärä vuoden aikana Oikeushenkilöt lkm Luonnolliset henkilöt lkm 16

23 Luonnolliset henkilöt lkm Muutos edellisestä vuodesta Ulosottovelallisten lukumäärät vuoden aikana Oikeushenkilöt lkm Muutos edellisestä vuodesta Velalliset yhteensä lkm Muutos edellisestä vuodesta Luonnollisten henkilöiden osuus velallisista Oikeushenkilöiden osuus velallisista ,1 % ,3 % ,3 % 9,4 % 9,6 % ,6 % ,4 % ,9 % 9,7 % 9,3 % ,4 % ,2 % ,1 % 9, % 1, % ,4 % ,9 % , % 89,6 % 1,4 % ,5 % ,7 % ,5 % 89,5 % 1,5 % , % ,4 % ,4 % 9, % 1, % ,8 % ,2 % ,9 % 89,9 % 1,1 % ,6 % , % ,4 % 89,8 % 1,2 % ,9 % ,4 % ,8 % 89,8 % 1,2 % ,3 % ,3 % ,8 % 9,2 % 9,8 % Tilasto kuvaa vuoden aikana vireillä olleiden eri velallisten määrää riippumatta siitä, onko yksittäisellä velallisella vuoden aikana yksi tai useampia vireilletuloja. Velallisista valtaosa, noin 9 %, on luonnollisia henkilöitä. Vuoden 215 aikana ulosoton asiakkaana oli yli 55 eri velallista, joista noin 496 oli luonnollisia henkilöitä. Oikeushenkilöitä oli hieman alle 54. Velallisten kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta noin kaksi prosenttia. Luonnollisten henkilövelallisten määrä kasvoi 2,3 prosenttia, oikeushenkilövelallisten määrä puolestaan laski 2,3 prosenttia. UUDET VELALLISET Uusi velallinen määritellään tilastoinnissa velallisena, jolla ei ole ollut ulosotossa asioita vireillä vireilletuloa edeltävän vuoden aikana. Uudella velallisella ei siis pelkästään tarkoiteta velallista, joka ei ole koskaan aikaisemmin ollut ulosoton asiakkaana. Uuden velallisen määrittelyssä on käytetty lähtökohtana ulosottohenkilöstön työtä, sillä voidaan arvioida että uusi velallinen työllistää henkilökuntaa kuluneen vuoden aikana jo ennestään vireillä ollutta velallista enemmän. Esimerkiksi velallisen varallisuustilanteen selvittämiseen kuluu enemmän aikaa Uusien velallisten lukumäärät ja uusien velallisten osuus kaikista velallisista ,2 % 31,1 % ,4 % 3,4 % ,1 % 3,1 % , % 29,6 % 29,6 % 29,6 % Uudet velalliset Uusien velallisten osuus ulosottovelallisista, % 32% 31% 31% 3% 3% 29% 29% 17

24 Uusien velallisten lukumäärät Uudet velalliset Muutos edellisestä vuodesta Ulosottovelalliset vuoden aikana Muutos edellisestä vuodesta Uusien velallisten osuus ulosottovelallisista, % ,4 % ,3 % 29,6 % ,7 % ,9 % 29,6 % ,3 % ,1 % 31,1 % ,3 % , % 3,1 % ,5 % ,5 % 3,4 % ,1 % ,4 % 29,6 % ,7 % ,9 % 3,1 % ,9 % ,4 % 3, % ,1 % ,8 % 3,4 % ,7 % ,8 % 31,2 % Vuonna 216 oli ulosotossa vireillä noin 172 velallista, joilla ei ollut ainakaan vuoteen vireilläoloa ulosotossa. Tällä tavoin tilastoitu uusien velallisten lukumäärä nousi vuodesta 215 4,7 %. Uusien velallisten osuus eri ulosottovelallisista oli vuonna 216 noin 31 %. Uusia velallisia on kaikista ulosottovelallisista noin kolmasosa ja osuus on pysynyt vakaana viime vuosien ajan. VELALLISJAKAUMA KOKONAISVELAN MUKAAN 5% 4% 3% 2% Velallisjakauma kokonaisvelan mukaan, uusin tilastovuosi 4% 41% 36% 34% 34% 33% 2% 2% 22% 1% 6% 6% 9% % Velalliset yhteensä Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Velkaa alle 1 Velkaa Velkaa Velkaa yli 5 Velallisista noin 4 prosentilla on velkoja ulosotossa alle 1 euroa. Noin 75 prosentilla velallisista velkaa on alle 1 euroa. Suuria yli 5 euron velkoja on ulosotossa noin 6 prosentilla velallisista. Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin. Seuraavissa kuvaajissa velkajakaumia on tarkasteltu edellä esitettyä tarkemmalla jaolla. Esitetty tilasto voidaan ajaa ainoastaan poikkileikkauksena, koska velkojen määrät muuttuvat koko ajan lyhennysten, muutosten ja korkojen takia. Vuositilastoon luvut raportoidaan aina vuodenvaihteen tilanteesta. Aikaisempia tietoja ei ole raportointijärjestelmästä jälkikäteen saatavilla, mutta tilasto tullaan ajan myötä kasvattamaan 1 vuoden aikasarjaksi. 18

25 Velalliset yhteensä: velallisjakauma kokonaisvelan mukaan 4% 3% 2% 1% % % Luonnolliset henkilöt: velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan 3% 2% 1% %

26 4% Oikeushenkilöt: velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan 3% 2% 1% %

27 1.5. Käsittelyaikoja ulosottolaitoksessa Ulosottovirastojen tavoitteena on ratkaista vireille tulevat asiat tarkoituksenmukaisessa menettelyssä, kohtuullisin kustannuksin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asioiden mahdollisimman nopealla selvittämisellä pyritään ehkäisemään lisävelkaantumista. KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAIKA KUUKAUSINA 7,5 Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina 7,4 7,1 7, 6,9 6,8 6,9 6,9 6,5 6,3 6,5 6,4 6,1 6, 5, Vireille tulleiden asioiden keskimääräinen käsittelyaika vireille tulosta vireilläolon päättymiseen pysyi melko vakaana vuodesta 211 vuoteen 215. Vuonna 216 keskimääräinen käsittelyaika oli koko valtakunnan tasolla 7,4 kuukautta. Kireä taloustilanne asettaa paineita myös ulosottolaitoksen resursseihin. Tämä voi mahdollisesti pidentää asioiden käsittelyaikoja myös tulevaisuudessa. VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT ASIAT Keskimääräisen käsittelyajan lisäksi asioiden käsittelyaikaa on mitattu myös siten, millainen tulos on saatu aikaiseksi ensimmäisen kolmen kuukauden aikana velallisen tai asian vireilletulosta. Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana, asialajit yhteensä 6% 55% 5,9 % 53,2 % 55,1 % 53,4 % 52,8 % 52,5 % 5,6 % 51,9 % 5% 48,6 % 48,3 % 45% 4%

28 Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset perintäasiat Muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat Asialajit yhteensä Verot 27 4,3 % 55,6 % 55,3 % 38,6 % 33,7 % 85,5 % 48,6 % 28 42, % 53,2 % 66,3 % 39,5 % 32,8 % 87,5 % 48,3 % 29 42,1 % 56,1 % 66,8 % 37,7 % 37,5 % 88,1 % 5,9 % 21 45,8 % 57,3 % 69,1 % 37,7 % 41,7 % 87,9 % 53,2 % ,4 % 65,5 % 51,6 % 35,7 % 42,7 % 89,2 % 55,1 % ,2 % 62,6 % 62,3 % 27,4 % 4,4 % 87,3 % 53,4 % ,7 % 59,5 % 64,7 % 32,3 % 43,3 % 84,3 % 52,8 % ,2 % 56,3 % 8,2 % 29,1 % 39,6 % 83,1 % 52,5 % ,8 % 6,6 % 49,5 % 31, % 4,7 % 81,1 % 5,6 % ,5 % 61,7 % 67,3 % 31,3 % 39,3 % 78,5 % 51,9 % Vuonna 215 noin 52 % ulosottoon saapuneista asioista saatiin ulosottovirastoissa päätökseen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vireilletulosta. Käsiteltävien asioiden eroavaisuuksista johtuen kolmen kuukauden tavoitteessa on kuitenkin vaihtelua eri asialajien välillä. Elatusapu on etusijalla velalliselta perittävissä asialajeissa. VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT VELALLISET 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Osuus velallisista, joiden kohdalla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä Osuus velallisista, joiden kohdalla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä 27 58,4 % 64,9 % 59, % 28 59,6 % 67,8 % 6,3 % 29 6,3 % 69,4 % 61,2 % 21 61,1 % 71,2 % 62,2 % ,9 % 74,6 % 64,2 % ,5 % 73,1 % 63,5 % ,1 % 75,7 % 63,5 % ,4 % 76,6 % 64,8 % ,7 % 77,3 % 63,3 % ,8 % 77,6 % 64,3 % 22

29 Velallismääristä mitattuna ensimmäisen kolmen kuukauden aikana saatiin päätökseen noin 64 % kaikista vireilletuloista. Osuus on pysynyt varsin vakaana viime vuosien aikana, mutta noussut kokonaisuutena selvästi vuodesta 26. Luonnollisten henkilöiden tapauksessa 3kk käsittelyaikatavoite toteutui noin 63 % velallisista. Oikeushenkilöiden kohdalla osuus oli noin 77 % vuonna 216. Tilaston luvut on laskettu velallisten tilastovuoden aikana päättyneistä vireilläoloista, joita on voinut olla kyseisen vuoden aikana yhdellä velallisella yksi tai useampia. VELALLISET JOIDEN VIREILLÄOLO ULOSOTOSSA ON KESTÄNYT VÄHINTÄÄN KAKSI VUOTTA 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Osuus velallisista, joilla vireilläolo on kestänyt vähintään 2 vuotta Käsittelyaika 24kk tai yli, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, oikeushenkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, velalliset yhteensä Osuus velallisista, joilla vireilläolo on kestänyt vähintään 2 vuotta Käsittelyaika 24kk tai yli, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, oikeushenkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, velalliset yhteensä 27 7, % 7,9 % 7,1 % 28 6,8 % 6,7 % 6,8 % 29 5,4 % 5, % 5,4 % 21 4,7 % 3,9 % 4,6 % 211 4,1 % 3,1 % 4, % 212 4,1 % 3,3 % 4, % 213 3,8 % 3,2 % 3,8 % 214 3,9 % 2,9 % 3,8 % 215 3,9 % 2,7 % 3,8 % 216 3,7 % 2,6 % 3,6 % Hieman alle 4 % velallisista on ollut ulosotossa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuosien ajan. Pitkä vireilläoloaika on luonnollisilla henkilöillä jonkin verran oikeushenkilöitä yleisempää. 23

30 1.6. Toimenpidetilastoja Ulosottovirastojen henkilöstön suorittamien toimenpiteiden kirjo on laaja. Niihin kuuluvat ulosmittausten lisäksi esimerkiksi maksusuunnitelmien laadinta, vapaakuukausien myöntäminen, ulosottoselvitykset, osamaksukauppatilitykset, häädöt ja turvaamistoimenpiteet. ULOSMITTAUKSET Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Elinkeinotulon ulosmittauksia Veronpalautusten ulosmittauksia Ulosmittauksia, kumulatiivinen kertymä Muita ulosmittauksia Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Elinkeinotulon ulosmittauksia Veronpalautusten ulosmittauksia Ulosmittauksia, lajeittain Muita ulosmittauksia Ulosmittausten lukumäärät, ulosottovirastot yhteensä Veronpalautusten ulosmittauksia Muutos edellisestä vuodesta Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Elinkeinotulon ulosmittauksia Muita ulosmittauksia Yhteensä ,1 % ,4 % ,8 % ,7 % ,5 % ,8 % ,7 % ,3 % ,2 % ,3 % Ulosmittausten lukumäärän kasvun taustalla vuonna 216 on Uljas järjestelmään tehty muutos. Jatkoulosmittauksia uusille asioille on automatisoitu siten, että järjestelmä tuo ne toimitusmiehelle työpinoon hyväksyttäväksi. Näin jatkoulosmittauksia tulee tehdyksi aiempaa enemmän. 24

31 Noin 7 % prosenttia ulosmittauksista kohdistuu velallisen toistuvaistuloon eli palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon. Tilastoinnissa muihin ulosmittauksiin luetaan esimerkiksi kiinteistöjen ja asunto osakkeiden ulosmittaukset. Ulosmittausten kokonaismäärä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla lähes vuosittain. Vuoden 216 ulosmittausten lukumäärä oli yli 25 % edellisvuotta korkeampi. Ulosmittauksia tehtiin yli 86 kappaletta. Ulosmittausten lukumäärän kasvun taustalla vuonna 216 on Uljas järjestelmään tehty muutos. Jatkoulosmittauksia uusille asioille automatisoitiin siten, että järjestelmä tuo ne toimitusmiehelle työpinoon hyväksyttäväksi. Näin jatkoulosmittauksia tulee tehdyksi aiempaa enemmän. MAKSUKIELLOT JA MAKSUSUUNNITELMAT Maksukiellolla tarkoitetaan sitovaa määräystä palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon maksajalle siitä, kuinka paljon velallisen tulosta kuuluu tilittää ulosottoon. Maksukieltoja annetaan lisäksi joidenkin kertaluonteisten saatavien kohdalla. Velallinen ja kihlakunnanulosottomies voivat maksukiellon sijaan sopia maksusuunnitelmasta tietyin ehdoin Maksukiellot yhteensä ja laaditut maksusuunnitelmat Maksukiellot yhteensä Maksusuunnitelmat Maksukiellot ja laaditut maksusuunnitelmat Muutos edellisestä vuodesta Muutos edellisestä vuodesta Palkan maksukiellot Eläkkeen maksukiellot Elinkeinotulon maksukiellot Maksukiellot yhteensä Maksusuunnitelmat ,2 % ,2 % ,7 % ,8 % ,4 % ,6 % ,5 % , % ,1 % ,3 % ,6 % 32 9,6 % ,5 % ,8 % ,8 % , % ,2 % ,1 % ,3 % ,7 % Nykymuotoinen jaottelu maksukieltotilastoissa alkaen vuodesta 28. Maksukieltojen tilastointi on muuttunut ja tarkentunut tarkasteluajanjaksolla. Nykymuotoisessa sisällössään tilasto on ollut vuodesta 28, joten tätä aiempien vuosien jaottelu ei täysin vastaa sisällöltään 25

32 uusimpia vuosia. Maksusuunnitelmien tilastointi on pysynyt muuttumattomana koko kymmenen vuoden ajanjakson. Vuonna 216 määrättiin yhteensä noin 165 maksukieltoa. Maksukieltojen kokonaismäärä pysyi käytännössä edellisvuoden tasolla. Valtaosa (lähes 8 %) annetuista maksukielloista koskee palkkaa. Vuonna 216 tehtiin hieman noin 21 5 maksusuunnitelmaa. Lukumäärä on ollut laskusuunnassa viime vuosien ajan. Maksusuunnitelmien seuranta vaatii henkilöstöltä paljon työaikaa. ESTEET Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään aina keskeisimmistä rekistereistä. Jos ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta ei ole, asia palautetaan velkojalle estemerkinnällä. Vaihtoehtoja ovat tällöin varaton, varaton ja tuntematon, vanhentuminen tai jokin muu erikseen ilmoitettu perinnän este. Kun velallisen taloudellinen tilanne on tutkittu ja este todettu, ei asia jää enää vireille ulosottoon. Velkoja voi kuitenkin pyytää asian täytäntöönpanoa myöhemmin uudelleen. Lisäksi velkoja voi pyytää velan rekisteröimistä passiivisaatavaksi, korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Mikäli jonkin toisen selvityksen yhteydessä löytyy velallisen osalta ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta, tai hän on saamassa veronpalautusta, otetaan passiivisaatavaksi rekisteröity asia uudelleen vireille ulosotossa. 6 Todettuja esteitä, kumulatiivinen kertymä Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon 3 Todettuja esteitä, lajeittain Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon 26

33 Todettuja esteitä, ulosottovirastot yhteensä Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,6 % ,3 % ,1 % ,9 % ,3 % ,1 % ,9 % , % ,8 % ,3 % Vuonna 216 esteitä todettiin noin 592 kappaletta. Lukumäärä pysyi käytännössä edellisvuoden tasolla. Valtaosa (noin 88 %) esteistä johtuu todetusta velallisen varattomuudesta. Suppeassa ulosotossa selvitetään velkojan pyynnöstä ainoastaan sellaisen omaisuuden tai tulon olemassaolo, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. ULOSOTTOMIESTEN SUORITTAMAT REALISOINNIT Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla tai vapaalla myynnillä (esimerkiksi nettihuutokauppa). Vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Omaisuutta rasittavat kiinnitykset ja panttaukset saattavat estää tehdyn tarjouksen hyväksymisen, jos tarjous jää liian alhaiseksi. Kiinteistön tai arvokkaan omaisuuden huutokaupassa tehtyä tarjousta ei saa hyväksyä, jos kauppahinta selvästi alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla. Alla olevassa graafissa on esitetty ns. normaaliperinnässä tehdyt realisoinnit. Omaisuutta realisoidaan lisäksi myös ulosoton erikoisperinnässä, jossa ulosmitatun omaisuuden toteutuneita myyntejä oli vuonna 216 yhteensä 194 kappaletta. 3 5 Ulosottomiesten suorittamat realisoinnit (pl. erikoisperintä) Kiinteistöjen realisoinnit Muut irtaimen realisoinnit Asunto osakkeiden realisoinnit 27

34 Ulosottomiesten suorittamat realisoinnit (ulosmitatun omaisuuden myynnit, pl. erikoisperintä) Asunto osakkeiden realisoinnit Muut irtaimen realisoinnit Kiinteistöjen realisoinnit Toteutuneet realisoinnit yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Laskennallinen osuus velallisista, joihin realisointi kohdistuu , %,2 % ,5 %,2 % ,9 %,3 % ,2 %,4 % , %,4 % , %,4 % , %,5 % ,7 %,5 % ,3 %,6 % ,1 %,5 % Omaisuutta realisoidaan yllä tilastoidun lisäksi myös ulosoton erikoisperinnässä, jossa toteutuneita myyntejä oli vuonna 216 yhteensä 194 kpl. Vuoden 215 myyntilukumääriä on oikaistu vuoden 216 tilastoon. Lisätietoa ei toteutuneista myynneistä tämän julkaisun kappaleessa 3.5. MUITA TOIMENPITEITÄ Muita toimenpiteitä ulosottovirastoissa Turvaamistoimenpiteitä Osamaksutilityksiä Vireilletulleita häätöjä Toimeenpantuja häätöjä* Muutos edellisestä vuodesta Muiden toimenpiteiden lukumääriä Muutos edellisestä vuodesta Turvaami s-toimenpiteitä Osamaksutilityksiä Vireilletulleita häätöjä Muutos edellisestä vuodesta Toimeenpantuja häätöjä* Muutos edellisestä vuodesta Laskennallinen osuus velallisista, joihin turvaamistoimenpide kohdistuu Laskennallinen osuus velallisista, joihin toimeenpantu häätö kohdistuu ,7 % ,5 % ,1 % ,1 %,1 %,5 % ,8 % ,3 % ,2 % ,5 %,2 %,3 % , % ,2 % ,5 % ,7 %,1 %,3 % , % ,2 % ,9 % 1 411,1 %,1 %,3 % ,6 % ,1 % 7 342,4 % ,2 %,1 %,3 % ,6 % ,7 % ,5 % ,3 %,1 %,3 % ,9 % , % ,5 % ,9 %,1 %,3 % ,5 % ,9 % ,6 % ,2 %,2 %,3 % ,6 % ,8 % ,5 % ,9 %,1 %,3 % ,3 % ,4 % , % ,1 %,1 %,3 % * Sisältää tilastoinnissa luokat "häädetty" ja "lukkoseppähäätö". Hakija peruutti häädön 2847 kertaa vuonna

35 Muiden toimenpiteiden taulukossa on tilastoitu turvaamistoimenpiteet, osamaksutilitykset, häätöhakemukset sekä toimeenpannut häädöt. Realisoinnit, turvaamistoimenpiteet ja häädöt koskevat hyvin pientä osaa velallisista Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot Ulosottolaitoksen suorittamista toimenpiteistä kerätään ulosottomaksuja. Näitä ovat esimerkiksi taulukkomaksu velalliselta kertyneestä suorituksesta, käsittelymaksu ulosoton päättyessä varattomuuteen tai muuhun esteeseen sekä velkojan suorittama tilitysmaksu hänelle tilitettävästä rahamäärästä. Valtaosa ulosottolaitoksen keräämistä maksutuloista koostuu juuri ulosottomaksuista, mutta niiden lisäksi tuloja kertyy joistakin pienemmistä maksueristä, esimerkiksi tiedoksianto ja kaupanvahvistusmaksuista. Ulosottomaksuja ei kuitenkaan peritä kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi elatusavut ja uhkasakot ovat vapautettuja ulosottomaksuista. Ulosottomaksuihin tehtiin tasokorotus edellisen kerran vuoden 213 heinäkuussa. Valtaosa ulosottovirastojen menoista on henkilöstökuluja. Seuraavaksi suurin menoerä on toimitilakustannukset. Tiedot on esitetty myös indeksikorjattuina. Ulosottomaksutulot, ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR) ja perintätulos (1 EUR) Ulosottomaksutulot (EUR)* Toimintamenot (EUR)** Perintätulos (1 EUR) Ulosottomaksutulot (EUR)* Ulosottomaksutulot, ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR) ja perintätulos (1 EUR) Maksutulot, Maksutulot, Muutos Toimintamenot edellisestä Muutos prosenttia prosenttia edellisestä toimintamenoista perintätuloksesta vuodesta (EUR)** vuodesta Perintätulos (1 EUR) Muutos edellisestä vuodesta ,3 % ,2 % 59, % 7,3 % ,4 % ,8 % ,5 % 55,5 % 7,2 % ,6 % ,9 % ,3 % 56,9 % 7,2 % ,5 % ,2 % ,9 % 65,9 % 7,4 % ,5 % ,4 % ,7 % 7,1 % 7,3 % ,5 % , % ,2 % 7,6 % 7,1 % ,3 % ,5 % ,8 % 73,9 % 7,4 % ,2 % ,1 % ,5 % 75,8 % 7,4 % ,6 % ,1 % ,7 % 78, % 7,2 % , % ,2 % ,6 % 79,5 % 7,4 % ,8 % *Sisältää ulosottomaksujen lisäksi myös muut tulot kuten kaupanvahvistusmaksut. **Toimintamenoihin sisältyy vuodesta 216 alkaen myös ulosoton rakenneuudistushankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa varten perustettu URAhanketoimisto. 29

36 Ulosottomaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta 29 alkaen jokaisena toimintavuonna. Vuonna 216 ulosottomaksutuloja kertyi lähes 78,8 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat hieman vuodesta 215. Toimintamenot vuonna 215 olivat noin 99 miljoonaa euroa. Menojen noin 1,6 prosentin lasku selittyy pääosin virkojen täyttämättä jättämisellä toimintamäärärahojen supistuessa. Maksutulojen osuus toimintamenoista on kasvanut tarkasteluajanjaksolla selkeästi. Vuonna 216 ulosottomaksut vastasivat 79,5 prosenttia ulosottolaitoksen toimintamenoista. Maksutulojen suhde perintätulokseen oli 7,4 prosenttia. ULOSOTTOMAKSUTULOT, TOIMINTAMENOT JA PERINTÄTULOS INDEKSIKORJATTUINA Ulosottomaksutulot, ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR) ja perintätulos (1 EUR), indeksikorjattu Ulosottomaksutulot (EUR)* Toimintamenot (EUR)** Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR), indeksikorjattu (216 = 1) Ulosottomaksutulot (EUR)* Muutos edellisestä vuodesta Toimintamenot (EUR)** Muutos edellisestä vuodesta Maksutulot, prosenttia toimintamenoista Maksutulot, prosenttia perintätuloksesta Perintätulos (1 EUR) Muutos edellisestä vuodesta ,6 % ,6 % 59, % 7,3 % ,8 % ,6 % ,4 % 55,5 % 7,2 % ,3 % ,9 % ,3 % 56,9 % 7,2 % ,5 % ,7 % ,6 % 65,9 % 7,4 % ,1 % ,7 % ,2 % 7,1 % 7,3 % ,7 % ,1 % ,4 % 7,6 % 7,1 % ,3 % , % ,3 % 73,9 % 7,4 % ,7 % ,1 % ,5 % 75,8 % 7,4 % ,6 % ,3 % ,5 % 78, % 7,2 % ,2 % ,1 % , % 79,5 % 7,2 % ,1 % *Sisältää ulosottomaksujen lisäksi myös muut tulot kuten kaupanvahvistusmaksut. **Toimintamenoihin sisältyy vuodesta 216 alkaen myös ulosoton rakenneuudistushankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa varten perustettu URAhanketoimisto. Ulosottomaksutulot, toimintamenot ja perintätulos on muunnettu käyttäen Tilastokeskuksen julkaisemaa, elinkustannusindeksiin perustuvaa rahanarvonkerrointa. Perusvuosi on 216. Kertoimen avulla voidaan muuntaa vuosien eurot vuoden 216 euroiksi. Uusin tilastovuosi on esitetty kyseisen vuoden hintoina. 3

37 2. Virastokohtaisia tilastoja, Viiden vuoden ajanjaksoja kuvaavissa tilastoissa esitetään joitakin keskeisiä tilastoja virastokohtaisesti. Laajemmat, tarkemmalle tasolle menevät virastokohtaiset tilastot on koottu uusimman tilastovuoden osalta julkaisun osioon 3. Tilastotaulukoista on luettavissa yksittäisen viraston kehitys viiden vuoden ajalta. Taulukoissa virastot ovat aakkosjärjestyksessä. Graafisissa esityksissä virastot on järjestetty suuruusjärjestykseen uusimman tarkasteluvuoden asukaskohtaisen tiedon perusteella. Velallistieto tarkoittaa vuoden aikana vireillä olleita eri velallisia Vireille tulleet asiat,7,6,5,4,3,2,1 Vireille tulleet asiat asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi 5, 5,3 5,2 5,3 4,8 4,9 4,7 4,4 5,5 5, 4,9 5,1 5,3 5,1 5,1 4,5 4,7 4,8 5,1 5,2 4,9 4,5 4,,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4, Vireille tulleet asiat / asukas Vireille tulleet asiat / velallinen Ulosottovirastoihin vireille tulleet asiat, 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta kpl Vireille keskim. / vuosi Viraston osuus asioista, uusin vuosi Etelä Karjala ,8 % ,9 % Etelä Pohjanmaa ,8 % ,3 % Etelä Savo ,2 % ,7 % Helsinki ,5 % ,7 % Itä ja Keski Uusimaa ,3 % ,9 % Kainuu , % ,2 % Kanta Häme ,8 % ,4 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,1 % , % Keski Suomi ,5 % ,6 % Kymenlaakso ,4 % ,1 % Lappi ,8 % ,9 % Länsi Pohja ,7 % ,3 % Länsi Uusimaa ,3 % ,2 % Oulun seutu , % ,5 % Pirkanmaa ,5 % ,4 % Pohjois Karjala ,1 % , % Pohjois Savo ,2 % ,2 % Päijät Häme ,6 % ,7 % Raahen seutu ,6 % , % Satakunta ,5 % ,8 % Varsinais Suomi ,5 % , % Åland , % ,4 % KOKO MAA (22) ,1 % , % 31

38 2.2. Käsitellyt asiat,7,6,5,4,3,2,1 Käsitellyt asiat asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi 5,3 5,3 4,9 5, 4,8 5, 4,8 4,8 4,9 5, 5,2 5,1 4,9 5, 5,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 4,4 3,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4, Käsitellyt asiat / asukas Käsitellyt asiat / velallinen Ulosottovirastoissa käsitellyt asiat, 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta kpl Käsitellyt keskim. / vuosi Viraston osuus asioista, uusin vuosi Etelä Karjala ,1 % , % Etelä Pohjanmaa ,4 % ,3 % Etelä Savo ,8 % ,7 % Helsinki ,8 % ,8 % Itä ja Keski Uusimaa ,8 % ,9 % Kainuu , % ,2 % Kanta Häme ,2 % ,5 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,2 % ,8 % Keski Suomi ,5 % ,6 % Kymenlaakso ,4 % , % Lappi ,3 % , % Länsi Pohja ,5 % ,2 % Länsi Uusimaa ,7 % ,2 % Oulun seutu , % ,6 % Pirkanmaa ,4 % ,5 % Pohjois Karjala , % ,8 % Pohjois Savo ,8 % ,2 % Päijät Häme ,3 % ,8 % Raahen seutu ,7 % ,1 % Satakunta ,4 % ,8 % Varsinais Suomi , % ,7 % Åland ,4 % ,4 % KOKO MAA (22) ,8 % , % 32

39 2.3. Perittäväksi saapuneet rahasaatavat Saapuneet rahasaatavat ( ) asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi Perittäväksi saapuneet rahasaatavat /asukas Perittäväksi saapuneet rahasaatavat /velallinen Ulosottovirastoihin perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta 1 Saapuneet 1 keskim. / vuosi Viraston osuus saatavista, uusin vuosi Etelä Karjala ,2 % ,3 % Etelä Pohjanmaa ,9 % , % Etelä Savo ,1 % ,5 % Helsinki ,2 % ,9 % Itä ja Keski Uusimaa ,6 % ,5 % Kainuu ,8 % , % Kanta Häme ,3 % ,1 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,5 % ,6 % Keski Suomi ,5 % , % Kymenlaakso ,3 % ,8 % Lappi ,2 % ,9 % Länsi Pohja ,6 % ,2 % Länsi Uusimaa ,8 % ,3 % Oulun seutu , % ,2 % Pirkanmaa ,1 % ,2 % Pohjois Karjala ,6 % ,2 % Pohjois Savo , % ,1 % Päijät Häme ,9 % ,8 % Raahen seutu ,4 % ,5 % Satakunta ,3 % ,2 % Varsinais Suomi ,6 % ,1 % Åland ,9 % ,6 % KOKO MAA (22) ,8 % , % 33

40 2.4. Käsitellyt rahasaatavat Käsitellyt rahasaatavat ( ) asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi Käsitellyt rahasaatavat /asukas Käsitellyt rahasaatavat /velallinen Ulosottovirastoissa käsitellyt rahasaatavat (1 ), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta 1 Käsitellyt 1 keskim. / vuosi Viraston osuus saatavista, uusin vuosi Etelä Karjala ,7 % ,7 % Etelä Pohjanmaa ,2 % ,9 % Etelä Savo ,2 % ,4 % Helsinki ,1 % ,7 % Itä ja Keski Uusimaa ,1 % ,8 % Kainuu ,7 % , % Kanta Häme ,3 % , % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,3 % ,5 % Keski Suomi ,5 % ,8 % Kymenlaakso ,3 % ,3 % Lappi ,2 % , % Länsi Pohja ,5 % ,2 % Länsi Uusimaa ,7 % ,1 % Oulun seutu ,2 % ,3 % Pirkanmaa ,6 % , % Pohjois Karjala ,5 % ,1 % Pohjois Savo ,8 % ,2 % Päijät Häme ,4 % ,7 % Raahen seutu ,1 % ,5 % Satakunta ,3 % ,3 % Varsinais Suomi ,8 % ,1 % Åland ,2 % ,3 % KOKO MAA (22) ,4 % , % 34

41 2.5. Perintätulos ja tilitetyt kertymät Perintätulos ( ) asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi Perintätulos /asukas Perintätulos /velallinen Ulosottovirastojen perintätulos, 1, 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta 1 Perintätulos 1 keskim. / vuosi Viraston osuus perintätul., uusin vuosi Etelä Karjala ,3 % ,9 % Etelä Pohjanmaa ,3 % ,4 % Etelä Savo ,5 % ,6 % Helsinki ,4 % ,5 % Itä ja Keski Uusimaa ,5 % ,3 % Kainuu ,8 % , % Kanta Häme ,3 % ,4 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,2 % ,9 % Keski Suomi ,9 % ,4 % Kymenlaakso ,3 % ,8 % Lappi ,6 % , % Länsi Pohja ,3 % ,2 % Länsi Uusimaa ,5 % ,6 % Oulun seutu , % ,3 % Pirkanmaa ,4 % ,9 % Pohjois Karjala ,4 % ,2 % Pohjois Savo ,6 % ,3 % Päijät Häme ,7 % ,6 % Raahen seutu ,8 % ,9 % Satakunta ,6 % ,4 % Varsinais Suomi ,5 % ,2 % Åland ,8 % ,5 % KOKO MAA (22) ,8 % , % 35

42 ,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Tilitetyt kertymät (kpl) asukasta ja velallista kohden, uusin tilastovuosi,82,78,75,74,74,71,69,69,68,67,66,66,66,63,6,6,59,59,58,58,57,51, Kertymät kpl /asukas kertymät kpl /velallinen Tilitettyjen kertymien lukumäärät (luonnolliset ja oikeushenkilöt yhteensä), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta, kpl Tilitetyt kertymät keskim. / vuosi Viraston osuus tilitetyistä kertymistä, uusin vuosi Etelä Karjala ,4 % ,2 % Etelä Pohjanmaa ,8 % ,7 % Etelä Savo ,8 % ,5 % Helsinki ,4 % ,7 % Itä ja Keski Uusimaa ,2 % ,6 % Kainuu ,9 % ,2 % Kanta Häme ,9 % ,7 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa , % ,4 % Keski Suomi ,3 % ,3 % Kymenlaakso ,3 % ,4 % Lappi ,2 % ,1 % Länsi Pohja ,1 % ,3 % Länsi Uusimaa ,5 % ,2 % Oulun seutu , % ,8 % Pirkanmaa ,7 % ,9 % Pohjois Karjala ,1 % ,8 % Pohjois Savo ,8 % ,3 % Päijät Häme ,7 % ,9 % Raahen seutu ,2 % ,6 % Satakunta ,8 % ,6 % Varsinais Suomi ,5 % ,4 % Åland ,8 % ,3 % KOKO MAA (22) ,7 % ,9 % 36

43 3. Virastokohtaisia tilastoja vuodelta 216 Seuraavissa kappaleissa esitetään uusimman tilastovuoden keskeisimmät asia, raha ja toimenpidetilastot ulosottovirastoittain. Graafeissa suoritemäärät on suhteutettu velallisiin, asukkaisiin tai henkilöstöön (kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanulosottomiehet) ilman erikoisperinnän henkilömääriä. Toimenpiteet työllistävät myös toimistohenkilöstöä Asiat ulosottovirastoissa Vireille tulleet, vireillä olleet ja päättyneet asiat ulosottovirastoissa, vireilletulojen mukainen järjestys Vireille tulleet / velallinen Vireillä olleet / velallinen Päättyneet / velallinen VIREILLE TULLEET, VIREILLÄ OLLEET JA PÄÄTTYNEET ASIAT VUONNA 216 Kaikki asialajit, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

44 VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT ASIAT ASIALAJEITTAIN VUONNA 216 Seuraavissa taulukoissa on eriteltynä ulosottovirastoissa käsiteltävinä olleet asiat asialajeittain. Muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat on yhdistetty samaan taulukkoon. VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT VEROASIAT VUONNA 216 Verot, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

45 VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT MUUT JULKISOIKEUDELLISET ASIAT VUONNA 216 Muut julkisoikeudell. asiat, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT SAKKOASIAT VUONNA 216 Sakot, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

46 VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT ELATUSAPUASIAT VUONNA 216 Elatusapuasiat, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT MUUT YKSITYISOIK. PERINTÄ JA TOIMENPIDEASIAT VUONNA 216 Muut yksityisoikeudell. perintäja toimenpideasiat, kpl Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

47 3.2. Rahasaatavat ulosottovirastoissa 216 VIREILLE TULLEET, VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT VUONNA Vireille tulleet, vireillä olleet ja päättyneet rahasaatavat (1 ) ulosottovirastoissa, vireilletulojen mukainen järjestys Vireille tulleet / velallinen Vireillä olleet / velallinen Päättyneet / velallinen Kaikki asialajit (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

48 VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT ASIALAJEITTAIN VUONNA 216 Seuraavissa taulukoissa on eritelty käsiteltävänä olleet rahasaatavat asiaryhmittäin ja ulosottovirastoittain. VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT: VEROASIAT VUONNA 216 Verot (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT: MUUT JULKISOIKEUDELLISET ASIAT VUONNA 216 Muut julkisoikeudelliset asiat (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa

49 Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT: SAKKOASIAT VUONNA 216 Sakot (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT: ELATUSAPUASIAT VUONNA 216 Elatusapuasiat (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi

50 Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLÄ OLLEET JA KÄSITELLYT RAHASAATAVAT: MUUT YKSITYISOIKEUDELLISET ASIAT VUONNA 216 Muut yksityisoikeudelliset asiat (1 ) Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

51 3.3. Velalliset ulosottovirastoissa 216 ULOSOTTOVELALLISET VUODEN AIKANA, LUONNOLLISET JA OIKEUSHENKILÖT,15,12,9,6,3 Ulosottovelallisia (luonnolliset henkilöt) vuoden aikana / asukas Luonnolliset henkilöt lkm 1 Ulosottovelallisten sekä uusien velallisten lukumäärät vuoden aikana Oikeushenkilöt lkm 1 Ulosottovelalliset vuoden aikana 1 Luonnollisten henkilöiden osuus velallisista Oikeushenkilöiden osuus velallisista Uudet velalliset 2 Uusien velallisten osuus ulosottovelallisista, % Ulosottovelallisia (luonnolliset henkilöt) vuoden aikana / asukas Etelä Karjala ,3 % 9,7 % ,6 %,8 Etelä Pohjanmaa ,1 % 9,9 % ,3 %,8 Etelä Savo ,8 % 8,2 % ,8 %,9 Helsinki ,9 % 13,1 % ,4 %,12 Itä ja Keski Uusimaa , % 1, % ,6 %,1 Kainuu ,9 % 7,1 % ,4 %,8 Kanta Häme ,5 % 8,5 % ,8 %,9 Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,7 % 1,3 % ,9 %,8 Keski Suomi ,7 % 8,3 % ,8 %,8 Kymenlaakso ,2 % 8,8 % ,8 %,9 Lappi ,8 % 9,2 % ,2 %,1 Länsi Pohja ,5 % 7,5 % ,1 %,1 Länsi Uusimaa ,8 % 11,2 % ,1 %,9 Oulun seutu ,8 % 8,2 % ,2 %,7 Pirkanmaa ,7 % 9,3 % , %,8 Pohjois Karjala ,3 % 7,7 % , %,8 Pohjois Savo , % 8, % ,8 %,9 Päijät Häme ,8 % 8,2 % ,5 %,9 Raahen seutu ,6 % 7,4 % ,5 %,8 Satakunta ,5 % 8,5 % ,4 %,9 Varsinais Suomi ,2 % 9,8 % ,7 %,9 Åland ,2 % 9,8 % ,7 %,9 KOKO MAA (22) ,2 % 9,8 % ,2 %,9 1 Eri velallisia vuoden aikana, velallinen tilastoitu vain kerran, riippumatta vireilletulojen määrästä. 2 Ei vireilläoloa ulosotossa vireilletuloa edeltävän vuoden aikana, piiri määräytyy vuoden viimeisen päivän mukaan. 45

52 VIREILLE TULLEET, VIREILLÄ OLLEET JA VELALLISET, JOILLA VIREILLÄOLO ON PÄÄTTYNYT VUONNA 216 Seuraavissa tilastoissa yhdellä velallisella voi olla vuoden aikana yksi tai useampi vireilläolo.,2 Vireille tulleet, vireillä olleet ja velalliset, joilla vireilläolo on päättynyt, vireilletulojen mukainen järjestys,15,1,5, Vireille tulleet / asukas Vireillä olleet / asukas Päättyneet / asukas Velallisten lukumäärät yhteensä Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt Muut päättymistavat YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä

53 VIREILLE TULLEET, VIREILLÄ OLLEET JA VELALLISET, JOILLA VIREILLÄOLO ON PÄÄTTYNYT VUONNA 216 LUONNOLLISET HENKILÖT Velalliset: Luonnolliset henkilöt Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt Muut päättymistavat YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VIREILLE TULLEET, VIREILLÄ OLLEET JA VELALLISET, JOILLA VIREILLÄOLO ON PÄÄTTYNYT VUONNA 216 OIKEUSHENKILÖT Velalliset: Oikeushenkilöt Vireillä olleet Vireilläolo päättynyt Ulosottovirastot Siirtyneet edelliseltä vuodelta Vireille tulleet YHTEENSÄ Ulosottoon maksetut Suoraan hakijalle maksetut Varattomat & tuntem. Peruutetut & muut esteet Siirretyt Muut päättymistavat YHTEENSÄ Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu

54 Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä VELALLISRAKENNE IKÄRYHMITTÄIN VUONNA Velallisrakenne ikäryhmittäin vuoden lopussa, uusin tilastovuosi tai aikaisemmin tai myöhemmin Velallisia, lkm Perittävä velka keskimäärin / velallinen, euroa Vireillä olevat velalliset vuoden lopussa syntymävuoden mukaan Syntymävuosi Velallisia, lkm Asioita, kpl Perittävä velka (1 eur) Asioita vireillä keskimäärin / velallinen Perittävä velka keskimäärin / velallinen, euroa Perittävä velka keskimäärin / asia, euroa 1953 tai aikaisemmin , , , , , , , tai myöhemmin , Yhteensä , Tilasto on poikkileikkausajo

55 VELALLISJAKAUMA KOKONAISVELAN MUKAAN, VELALLISET YHTEENSÄ VUONNA 216 Ulosottovirastot VELALLISET YHTEENSÄ: velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan Velkaa alle 5 Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa yli 5 Etelä Karjala 32,7 % 8,8 % 24,6 % 11,2 % 17,4 % 5,3 % Etelä Pohjanmaa 32,7 % 9,4 % 22,6 % 1,7 % 18,9 % 5,7 % Etelä Savo 28,7 % 9,1 % 23,3 % 11,6 % 2,7 % 6,7 % Helsinki 3,2 % 8,7 % 22,9 % 11,3 % 2,9 % 6,1 % Itä ja Keski Uusimaa 29,7 % 8,1 % 22,1 % 11,1 % 22,2 % 6,8 % Kainuu 33,8 % 9,4 % 22,7 % 11,5 % 17,7 % 4,9 % Kanta Häme 25,3 % 7,8 % 23,4 % 11,9 % 24,4 % 7,2 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 31,2 % 9,5 % 22,9 % 1,5 % 19,3 % 6,7 % Keski Suomi 31,2 % 7,8 % 23,8 % 11,6 % 2,4 % 5,2 % Kymenlaakso 29,9 % 8,7 % 23,5 % 11,2 % 2,4 % 6,3 % Lappi 31,6 % 8,6 % 23,2 % 12, % 19,6 % 4,9 % Länsi Pohja 3, % 9, % 23,4 % 12,3 % 19,2 % 6,1 % Länsi Uusimaa 29,2 % 8,4 % 21,9 % 11,4 % 21,6 % 7,4 % Oulun seutu 29,9 % 8,8 % 22,8 % 12, % 2,5 % 5,9 % Pirkanmaa 29,5 % 8,6 % 22,9 % 11,1 % 21,6 % 6,3 % Pohjois Karjala 28,9 % 9,2 % 27, % 11,4 % 18,5 % 5, % Pohjois Savo 28,9 % 8,6 % 23,4 % 11,1 % 21, % 7, % Päijät Häme 28,1 % 8,2 % 23, % 11,3 % 22,8 % 6,6 % Raahen seutu 31,6 % 8,8 % 23,5 % 11,1 % 2,1 % 4,8 % Satakunta 31, % 8,6 % 23,7 % 11,8 % 19,3 % 5,7 % Varsinais Suomi 29,5 % 8,3 % 23,2 % 11,2 % 21,5 % 6,3 % Åland 65,1 % 7,3 % 11,3 % 5, % 8,5 % 2,8 % KESKIARVO 31,8 % 8,6 % 22,8 % 11,1 % 19,8 % 5,9 % Velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan avoinna olleissa asioissa. VELALLISJAKAUMA KOKONAISVELAN MUKAAN, LUONNOLLISET HENKILÖT VUONNA 216 Ulosottovirastot LUONNOLLISET HENKILÖT: velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan Velkaa alle 5 Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa yli 5 Etelä Karjala 33, % 9,1 % 24,7 % 11,4 % 17, % 4,8 % Etelä Pohjanmaa 33,3 % 9,3 % 22,8 % 1,6 % 18,5 % 5,5 % Etelä Savo 29,1 % 9,1 % 23,3 % 11,7 % 2,3 % 6,5 % Helsinki 3,2 % 8,5 % 22,9 % 11,4 % 21,1 % 5,9 % Itä ja Keski Uusimaa 29,8 % 7,9 % 22, % 11, % 22,6 % 6,7 % Kainuu 33,7 % 9,4 % 23, % 11,6 % 17,7 % 4,6 % Kanta Häme 25,4 % 7,8 % 23,5 % 11,7 % 24,4 % 7,1 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 31,6 % 9,3 % 23, % 1,4 % 19,2 % 6,5 % Keski Suomi 31,3 % 7,9 % 23,7 % 11,6 % 2,4 % 5,1 % Kymenlaakso 3,1 % 8,9 % 23,8 % 11,1 % 2, % 6,1 % Lappi 31,5 % 8,6 % 23,6 % 12, % 19,6 % 4,8 % Länsi Pohja 3,3 % 9,2 % 23,4 % 12,4 % 18,9 % 5,8 % Länsi Uusimaa 29,1 % 8,2 % 21,8 % 11,6 % 22, % 7,3 % Oulun seutu 3,1 % 8,8 % 22,8 % 12,1 % 2,6 % 5,7 % Pirkanmaa 29,8 % 8,5 % 22,8 % 11, % 21,6 % 6,2 % Pohjois Karjala 29,1 % 9,3 % 27,3 % 11,6 % 17,9 % 4,9 % Pohjois Savo 28,9 % 8,6 % 23,6 % 11,2 % 2,7 % 7, % Päijät Häme 27,9 % 8,3 % 22,9 % 11,4 % 22,9 % 6,6 % Raahen seutu 31,9 % 8,8 % 23,5 % 11,2 % 19,8 % 4,8 % 49

56 Satakunta 31, % 8,6 % 23,7 % 11,8 % 19,2 % 5,5 % Varsinais Suomi 29,8 % 8,2 % 23,1 % 11,3 % 21,4 % 6,2 % Åland 66,1 % 7,4 % 11, % 4,7 % 8, % 2,7 % KESKIARVO 32, % 8,6 % 22,8 % 11,1 % 19,7 % 5,7 % Velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan avoinna olleissa asioissa. VELALLISJAKAUMA KOKONAISVELAN MUKAAN, OIKEUSHENKILÖT VUONNA 216 Ulosottovirastot OIKEUSHENKILÖT: velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan Velkaa alle 5 Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa Velkaa yli 5 Etelä Karjala 29, % 5,1 % 22,5 % 9,2 % 22,5 % 11,7 % Etelä Pohjanmaa 25, % 1,8 % 2,3 % 11,9 % 23,1 % 8,9 % Etelä Savo 22,1 % 8,6 % 23,2 % 1,2 % 26,2 % 9,7 % Helsinki 3,1 % 1, % 22,7 % 9,7 % 18,2 % 9,2 % Itä ja Keski Uusimaa 27,8 % 1,3 % 23,7 % 13,1 % 17,5 % 7,5 % Kainuu 37,3 % 8,8 % 14,7 % 8,8 % 18,6 % 11,8 % Kanta Häme 22,7 % 7,9 % 2,3 % 16,4 % 24,5 % 8,2 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 25,4 % 11,1 % 22, % 12, % 2,3 % 9,2 % Keski Suomi 28,4 % 6,9 % 25,3 % 1,8 % 22, % 6,5 % Kymenlaakso 27,2 % 6,9 % 19,7 % 11,3 % 25,4 % 9,3 % Lappi 33,5 % 9,4 % 17,6 % 12,6 % 19,8 % 7,2 % Länsi Pohja 25,1 % 5,4 % 23,4 % 1,2 % 24,6 % 11,4 % Länsi Uusimaa 3,8 % 11,7 % 23, % 9,4 % 16,2 % 8,9 % Oulun seutu 26,4 % 1,1 % 23,8 % 1,1 % 18,7 % 1,9 % Pirkanmaa 24,7 % 9,1 % 24,7 % 12, % 21,6 % 7,9 % Pohjois Karjala 24, % 7,8 % 2,9 % 8,7 % 31,5 % 7,2 % Pohjois Savo 28,4 % 8,2 % 2,9 % 1,1 % 25, % 7,5 % Päijät Häme 31,4 % 6,8 % 25,2 % 9,4 % 2, % 7,3 % Raahen seutu 26,1 % 8, % 23,9 % 8, % 27,7 % 6,4 % Satakunta 29,4 % 7,9 % 23, % 1,7 % 21,1 % 7,9 % Varsinais Suomi 25,3 % 9,1 % 24,7 % 1,7 % 22,3 % 7,8 % Åland 3, % 5, % 22,5 % 15, % 22,5 % 5, % KESKIARVO 27,7 % 8,4 % 22,2 % 1,9 % 22,2 % 8,5 % Velallisten jakauma kokonaisvelan mukaan avoinna olleissa asioissa. 5

57 MAKSAMALLA SELVIYTYNEET JA VARATTOMUUSESTEELLISET VANHAT VELALLISET VUONNA 216 5% 4% 3% 2% Maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset, % osuudet vanhoista velallisista 41,6 % 3,6 % 31,4 % 27,1 % 26,7 % 21,1 % 1% % Maksamalla selviytyneet, luonnolliset henkilöt Maksamalla selviytyneet, oikeushenkilöt Maksamalla selviytyneet, vanhat velalliset yht Varattomuuseste, luonnolliset henkilöt Varattomuuseste, oikeushenkilöt Varattomuuseste, vanhat velalliset yht Vanhat velalliset: maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vanhat velalliset yhteensä Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % vanhoista velallisista Varaton / tuntematon, % vanhoista velallisista Etelä Karjala 31,9 % 26,3 % 39, % 19,2 % 32,4 % 25,8 % Etelä Pohjanmaa 36,4 % 24,2 % 42,6 % 17,3 % 36,9 % 23,7 % Etelä Savo 3,6 % 26,8 % 36, % 18,5 % 3,9 % 26,3 % Helsinki 28,2 % 28,8 % 39,6 % 27, % 29,3 % 28,7 % Itä ja Keski Uusimaa 32,1 % 25,6 % 43,5 % 22,1 % 32,9 % 25,3 % Kainuu 32,9 % 28,1 % 45,7 % 15,4 % 33,5 % 27,5 % Kanta Häme 29, % 25,8 % 43, % 18,4 % 29,9 % 25,4 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 35,4 % 22,5 % 44,6 % 14, % 36,2 % 21,8 % Keski Suomi 31,3 % 3,8 % 47,1 % 17,9 % 32,3 % 3, % Kymenlaakso 28, % 25,6 % 33, % 2,6 % 28,3 % 25,3 % Lappi 33,5 % 25,9 % 48,5 % 18, % 34,6 % 25,4 % Länsi Pohja 29,9 % 26,5 % 38,5 % 21,3 % 3,4 % 26,2 % Länsi Uusimaa 31,6 % 25,6 % 42,9 % 23,3 % 32,6 % 25,4 % Oulun seutu 29,3 % 3,7 % 5,6 % 16,5 % 3,5 % 29,9 % Pirkanmaa 29,6 % 28,7 % 38,8 % 21,5 % 3,2 % 28,2 % Pohjois Karjala 28,8 % 28,2 % 36, % 19,7 % 29,2 % 27,7 % Pohjois Savo 3,4 % 28,2 % 41,2 % 18,8 % 31,1 % 27,6 % Päijät Häme 28, % 31,8 % 43,4 % 2,9 % 28,8 % 31,2 % Raahen seutu 33,7 % 24,6 % 46,1 % 15,2 % 34,4 % 24,1 % Satakunta 3,3 % 25,7 % 39, % 19,2 % 3,9 % 25,3 % Varsinais Suomi 29,8 % 25,3 % 4,2 % 18,9 % 3,6 % 24,9 % Åland 6,1 % 13,8 % 64,7 % 17,6 % 6,5 % 14,1 % KOKO MAA (22) 3,6 % 27,1 % 41,6 % 21,1 % 31,4 % 26,7 % 51

58 MAKSAMALLA SELVIYTYNEET JA VARATTOMUUSESTEELLISET UUDET VELALLISET VUONNA 216 6% 5% Maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset, % osuudet uusista velallisista 52,4 % 5,3 % 52,1 % 4% 3% 2% 1% 7, % 11,6 % 7,7 % % Maksamalla selviytyneet, luonnolliset henkilöt Maksamalla selviytyneet, oikeushenkilöt Maksamalla selviytyneet, uudet velalliset yht Varattomuuseste, luonnolliset henkilöt Varattomuuseste, oikeushenkilöt Varattomuuseste, uudet velalliset yht Uudet velalliset: maksamalla selviytyneet ja varattomuusesteelliset Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Uudet velalliset yhteensä Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista Maksamalla veloistaan selviytyneet, % uusista velallisista Varaton / tuntematon, % uusista velallisista Etelä Karjala 48,2 % 7,1 % 48,3 % 8,8 % 48,2 % 7,4 % Etelä Pohjanmaa 58,4 % 4,3 % 56,8 % 8,3 % 58,2 % 4,9 % Etelä Savo 55, % 5,7 % 42,9 % 9,5 % 53,4 % 6,3 % Helsinki 45,1 % 1,1 % 45, % 19,4 % 45,1 % 11,8 % Itä ja Keski Uusimaa 55,4 % 6,9 % 5,8 % 1,6 % 54,7 % 7,4 % Kainuu 48,7 % 6,5 % 53,9 % 8,6 % 49,4 % 6,7 % Kanta Häme 54,5 % 5,6 % 51,2 % 1,1 % 54, % 6,2 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 56,2 % 5,1 % 5,6 % 7,5 % 55,4 % 5,5 % Keski Suomi 54,1 % 8,1 % 55,9 % 1,1 % 54,3 % 8,4 % Kymenlaakso 46,7 % 7,4 % 46,6 % 1,5 % 46,6 % 7,8 % Lappi 51,2 % 6,7 % 5, % 8,2 % 51, % 6,9 % Länsi Pohja 51,8 % 5,2 % 51,8 % 9,8 % 51,8 % 5,7 % Länsi Uusimaa 52,2 % 6,7 % 5,2 % 11,5 % 51,9 % 7,5 % Oulun seutu 56,8 % 6,1 % 56,2 % 7,8 % 56,7 % 6,4 % Pirkanmaa 54,9 % 6,3 % 54,3 % 9,1 % 54,8 % 6,8 % Pohjois Karjala 55,2 % 4,8 % 47,8 % 6,4 % 54,3 % 5, % Pohjois Savo 54,7 % 6,4 % 5,2 % 9,2 % 54,1 % 6,8 % Päijät Häme 51,7 % 9,6 % 5,8 % 12, % 51,5 % 9,9 % Raahen seutu 57,3 % 5,4 % 6,5 % 5,7 % 57,7 % 5,4 % Satakunta 53,2 % 5,3 % 52,1 % 8,1 % 53, % 5,7 % Varsinais Suomi 52,8 % 6,6 % 52,6 % 8,8 % 52,8 % 6,9 % Åland 49,9 % 5, % 61,4 % 7,6 % 51,2 % 5,3 % KOKO MAA (22) 52,4 % 7, % 5,3 % 11,6 % 52,1 % 7,7 % 52

59 3.4. Käsittelyajat ulosottovirastoissa 216 KESKIMÄÄRÄISET KÄSITTELYAJAT ULOSOTTOVIRASTOITTAIN VUONNA ,6 8,8 8,7 Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina ulosottovirastoissa 8,3 8,2 8,2 7,7 7,7 7,6 7,6 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7, 6,7 6,7 6,6 6,4 6,3 6,3 6, VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT ASIAT VUONNA 216 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana, asialajit yhteensä 53

60 Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset perintäasiat Muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat Asialajit yhteensä Etelä Karjala 46,2 % 54,6 % 63,9 % 27,4 % 37,2 % 74,3 % 47,5 % Etelä Pohjanmaa 47,8 % 57,4 % 66,3 % 32, % 4, % 82,1 % 5,5 % Etelä Savo 48,3 % 63,8 % 68,1 % 3,9 % 41,7 % 57,8 % 52,9 % Helsinki 55,6 % 6,4 % 7,2 % 32, % 38,4 % 65,8 % 53,1 % Itä ja Keski Uusimaa 49,5 % 63,6 % 66,4 % 3,4 % 36,5 % 93,1 % 52,5 % Kainuu 55,5 % 55,2 % 71,5 % 31,8 % 4,5 % 94,7 % 51,3 % Kanta Häme 46,5 % 55,4 % 64,7 % 3,6 % 34,8 % 64,6 % 47, % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 44,7 % 58, % 63, % 3,4 % 38,8 % 79,1 % 49,8 % Keski Suomi 54,5 % 66,8 % 77,1 % 42,5 % 45,6 % 81,6 % 57,2 % Kymenlaakso 45,9 % 56,4 % 64,3 % 28,8 % 37,5 % 67,5 % 48,2 % Lappi 53, % 58,9 % 7,9 % 29,8 % 43, % 62,6 % 52,5 % Länsi Pohja 49,1 % 57,2 % 66,4 % 4,9 % 38,1 % 6, % 49,7 % Länsi Uusimaa 49,7 % 63,1 % 62,7 % 28,3 % 35, % 74,5 % 51,3 % Oulun seutu 52,4 % 64,2 % 67,5 % 29,4 % 4,8 % 57,8 % 53, % Pirkanmaa 45,9 % 63,6 % 66,6 % 3,8 % 41,5 % 63,6 % 51,8 % Pohjois Karjala 44,2 % 58, % 64,3 % 34,4 % 38,6 % 73, % 49,8 % Pohjois Savo 5,1 % 64,8 % 7,8 % 32,2 % 43,9 % 72,8 % 54,1 % Päijät Häme 53,1 % 69,6 % 8,8 % 41,7 % 52,6 % 72,7 % 6,1 % Raahen seutu 44,2 % 55,8 % 64, % 31,9 % 4,7 % 57,4 % 48,9 % Satakunta 47,6 % 63,3 % 69,2 % 29,7 % 4,8 % 89,6 % 52,9 % Varsinais Suomi 45,9 % 61,7 % 58,1 % 22,6 % 31,7 % 77,6 % 48, % Åland 66,3 % 73,5 % 66,2 % 51,3 % 48,5 % 71,4 % 67,4 % KOKO MAA (22) 49,5 % 61,7 % 67,3 % 31,3 % 39,3 % 78,5 % 51,9 % VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT VELALLISET VUONNA 216 Osuus velallisista, joilla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana (Ei varaton 2 vuoden aikana) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt 54

61 Osuus velallisista, joilla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä Etelä Karjala 59, % 74,9 % 6,5 % Etelä Pohjanmaa 62,8 % 76,2 % 64,1 % Etelä Savo 63,5 % 8,3 % 64,9 % Helsinki 63,8 % 78,5 % 65,9 % Itä ja Keski Uusimaa 63,8 % 78, % 65,3 % Kainuu 67,6 % 81,3 % 68,5 % Kanta Häme 61,1 % 76,2 % 62,4 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 66, % 75,2 % 67, % Keski Suomi 67,6 % 82, % 68,8 % Kymenlaakso 62,2 % 76,8 % 63,5 % Lappi 66,2 % 78,6 % 67,4 % Länsi Pohja 61,7 % 75,9 % 62,8 % Länsi Uusimaa 59,7 % 75,1 % 61,5 % Oulun seutu 6,6 % 83,3 % 62,6 % Pirkanmaa 61,2 % 75,7 % 62,5 % Pohjois Karjala 61, % 77,4 % 62,3 % Pohjois Savo 65,8 % 79,6 % 66,9 % Päijät Häme 71,6 % 84,2 % 72,6 % Raahen seutu 63,1 % 76,2 % 64, % Satakunta 65,6 % 78,7 % 66,8 % Varsinais Suomi 56,8 % 71,7 % 58,3 % Åland 79, % 85,2 % 79,7 % KOKO MAA (22) 62,8 % 77,6 % 64,3 % 55

62 3.5. Toimenpiteitä ulosottovirastoissa 216 ULOSMITTAUKSET VUONNA Ulosmittauksia / kihlakunnanulosottomies (ilman erikoisperintää) Muut Kiinteistöt ja as.osakkeet Pankkitilit Veronpalautukset Toistuvaistulo (palkka, eläke, elinkeinotulo) Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Ulosmittausten lukumäärät ulosottovirastoissa Elin Veronkeinotulotustepalau ulos ulos Pankkitilien mittauk mittauk ulosmittauksia sia sia Kiinteistön ulosmittauksia As.osakkeen ulosmittauksia Muita ulosmittauksia Yhteensä Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä Kiinteistöihin laskettu tilastoluokista: kiinteistöt, määräalat ja laitokset 56

63 ULOSOTTOSELVITYKSET VUONNA Velalliset joille on tehty ulosottoselvitys / kihlakunnanulosottomies (ilman erikoisperintää) Yksinkertainen ulosottoselvitys Ulosottoselvitys Sivullisselvitys Laaja ulosottoselvitys Juridisen henkilön ulosottoselvitys Ei ulosottoselvitystä Ei ulosottoselvitystä* Juridisen henkilön ulosottoselvitys Velalliset joille on tehty ulosottoselvitys Laaja ulosottoselvitys Sivullisselvitys Ulosottoselvitys Yksinkertainen ulosottoselvitys Yhteensä Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä * Ei ulosottoselvitystä: Velallisen taloudellinen tilanne on ulosottomiehen tiedossa UK 3:57 mukaisesti. 57

64 MAKSUKIELLOT JA MAKSUSUUNNITELMAT VUONNA Maksukieltoja / kihlakunnanulosottomies (ilman erikoisperintää) Elinkeinotulon maksukiellot Eläkkeen maksukiellot Palkan maksukiellot 1 Maksusuunnitelmia / kihlakunnanulosottomies (ilman erikoisperintää) % Maksukieltojen ja maksusuunnitelmien suhteelliset osuudet ulosottovirastoittain 8 % 6 % 4 % 2 % % Maksusuunnitelmien osuus Maksukieltojen osuus 58

65 Maksukiellot ja laaditut maksusuunnitelmat Palkan maksukiellot Eläkkeen maksukiellot Elinkeinotulon maksukiellot Maksukiellot yhteensä Maksusuunnitelmat Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä ESTEET VUONNA Todettuja esteitä kihlakunnanulosottomiestä (ilman erikoisperintää) ja velallista kohden ,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Todettuja esteitä / kihlakunnanulosottomies Todettuja esteitä / velallinen 59

66 Ulosottovirastoissa todettuja esteitä Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon Yhteensä Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä ULOSOTTOMIESTEN SUORITTAMAT REALISOINNIT VUONNA Ulosmitatun omaisuuden myynnit / kihlakunnanvouti (ilman erikoisperintää) Kiinteistöt Asunto osakkeet Muu irtain 6

67 Ulosottomiesten suorittamat realisoinnit (ulosmitatun omaisuuden myynnit, pl. erikoisperintä) Asunto osakkeiden realisoinnit Uom myymät kpl Huutokaupat kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Muut irtaimen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Kiinteistöjen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Toteutuneet realisoinnit yhteensä Muu irtain Asuntoosakkeet Kiinteistöt Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland KOKO MAA (22) Omaisuutta realisoidaan yllä tilastoidun lisäksi myös ulosoton erikoisperinnässä, jossa toteutuneita myyntejä oli vuonna 216 yhteensä 194 kpl. YHT Ei toteutuneet realisoinnit esimerkiksi maksun, velkajärjestelyn tai hakijan peruutuksen vuoksi Asunto osakkeiden realisoinnit Uom myymät kpl Huutokaupat kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Muut irtaimen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Kiinteistöjen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Ei toteutuneet realisoinnit yhteensä Muu irtain Asuntoosakkeet Kiinteistöt Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa YHT 61

68 Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland KOKO MAA (22) Ei toteutuneet realisoinnit, omaisuutta ei ole saatu myytyä yrityksistä huolimatta Asunto osakkeiden realisoinnit Uom myymät kpl Huutokaupat kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Muut irtaimen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Huutokaupat kpl Kiinteistöjen realisoinnit Uom myymät kpl Vapaat myynnit kpl Ei toteutuneet realisoinnit yhteensä Muu irtain Asuntoosakkeet Kiinteistöt Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland KOKO MAA (22) YHT 62

69 MUITA TOIMENPITEITÄ VUONNA Turvaamistoimenpiteitä / kihlakunnanvouti Osamaksutilitykset / kihlakunnanvouti

70 Toimeenpantuja häätöjä / kihlakunnanulosottomies Muiden toimenpiteiden lukumääriä Turvaamistoimenpiteitä 1 Osamaksutilityksiä Vireilletulleita häätöjä Toimeenpantuja häätöjä 2 Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland 31 9 Ulosottovirastot yhteensä Hakijavakuudesta päättää kihlakunnanvouti, turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanee kihlakunnanulosottomies. 2 Sisältää tilastoinnissa luokat "häädetty" ja "lukkoseppähäätö". Hakija peruutti häädön 2847 kertaa vuonna

71 3.6. Virastokohtaisia tunnuslukuja 216 Tunnuslukuja ulosottovirastoittain (pl. erikoisperintä) Maksutulot, prosenttia toimintamenoista Perityn euron kustannus, brutto Perityn euron kustannus, netto Kustannus / käsitelty asia, brutto Kustannus / käsitelty asia, netto Kustannus / käsitelty velallinen, brutto Kustannus / käsitelty velallinen, netto Kustannus / asukas, brutto Kustannus / asukas, netto Etelä Karjala 89,2 %,9,1 31,2 3,4 136,3 14,7 13,6 1,5 Etelä Pohjanmaa 97,5 %,8, 32,3,8 14,9 3,5 14,8,4 Etelä Savo 87,7 %,9,1 35,2 4,3 138,4 17, 16,5 2, Helsinki* 96,6 %,7, 24,1,8 16,1 3,6 16,7,6 Itä ja Keski Uusimaa 113,6 %,6,1 27, 3,7 17,7 14,6 14, 1,9 Kainuu 81,3 %,1,2 32,7 6,1 131,3 24,6 14,1 2,6 Kanta Häme 9,1 %,9,1 34,1 3,4 157,9 15,7 17,8 1,8 Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa* 89,2 %,9,1 34,4 3,7 147, 15,8 14,1 1,5 Keski Suomi 9,2 %,8,1 32,5 3,2 122, 11,9 14,5 1,4 Kymenlaakso 82,3 %,9,2 29,9 5,3 147,4 26, 16, 2,8 Lappi 78,8 %,1,2 37,2 7,9 149, 31,5 19,5 4,1 Länsi Pohja 8,9 %,1,2 36,4 7, 157,3 3,1 18,5 3,5 Länsi Uusimaa 114,8 %,6,1 25,9 3,8 15,9 15,6 11,9 1,8 Oulun seutu* 9,2 %,9,1 31,2 3,1 13,6 12,8 13,3 1,3 Pirkanmaa* 96,3 %,8, 3,9 1,1 134,7 5, 14,6,5 Pohjois Karjala 71,7 %,11,3 33,4 9,5 159, 45, 16,2 4,6 Pohjois Savo* 87, %,1,1 37,9 4,9 141,5 18,4 16,8 2,2 Päijät Häme 87,8 %,9,1 32,6 4, 121, 14,8 17,1 2,1 Raahen seutu 9, %,9,1 34,4 3,5 146,4 14,7 15, 1,5 Satakunta 93,7 %,8,1 3,7 1,9 136,2 8,6 15,7 1, Varsinais Suomi* 1,8 %,7, 31,6,3 142,7 1,2 14,7,1 Åland 83,4 %,1,2 43, 7,2 132,6 22, 16,3 2,7 Ulosottovirastot yhteensä (pl. ERP, pl. yhteiset menot) 94,8 %,8, 3,3 1,6 127,9 6,7 15,1,8 Minimi 71,7 %,6,1 24,1 3,8 15,9 15,6 11,9 1,9 Maksimi 114,8 %,11,3 43, 9,5 159, 45, 19,5 4,6 Ulosottovirastot yhteensä (pl. ERP, ml. yhteiset menot) 84,4 %,9,1 34, 5,3 143,7 22,5 17, 2,7 *Erikoisperintäalueen keskuspaikkana toimiva ulosottovirasto Yhteisiin menoihin sisältyy myös ulosoton rakenneuudistushankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa varten perustettu URA hanketoimisto. 65

72 4. Erikoisperinnän tilastoja Erikoisperinnässä keskitytään velallisiin, joiden varallisuuden selvittäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet vaativat erityisen suuria työmääriä. Koska perintäprosessin eteneminen ns. normaaliperinnän puolella on oltava nopeaa, ei työläiden velallistapausten käsittely normaalin perinnän osana ole tarkoituksenmukaista. Velallisia siirtyy erikoisperintään lähinnä kahdella tavalla. Joko normaaliperinnässä havaitaan epäily runsaasti työtä aiheuttavasta velallisen väärinkäytöksestä tai tapaus tulee ilmi toisen viranomaisen, kuten poliisin tai verottajan toimesta. Erikoisperintään päätyviä velallisia voivat olla esimerkiksi talousrikoksista epäillyt, jotka ovat pyrkineet jo etukäteen järjestämään varallisuutensa viranomaisten ja velkojien ulottumattomiin. Tavallinen erikoisperintätapaus on myös ylivelkaantunut yrittäjä, joka kuitenkin jatkaa toimintaansa välikäsien kautta. Erikoisperintätoimintaa on ollut vuodesta Tuolloin varsinaiset osastot olivat vain Helsingin ja Lapin ulosottovirastossa. Lisäksi erikoisperinnän parissa toimi muutamissa muissa ulosottovirastoissa yksittäisiä virkamiehiä. Valtakunnallinen erikoisperintä käynnistettiin syksyllä 211 ja sitä vahvistettiin 1 henkilötyövuodella vuoden 212 keväällä. Erikoisperinnän vakiintuminen ja laajentuminen näkyy myös toimintaa kuvaavien mittareiden positiivisessa kehittymisessä. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa yhteistyö erikoisperinnän ja muiden viranomaisten välillä on ensiarvoisen tärkeää Selvitettäväksi otetut velalliset ja läpivirtaus 7 Erikoisperintä: selvitettäväksi otetut uudet velalliset ja läpivirtaus Selvitettäväksi otetut uudet velalliset tilastovuoden aikana Läpivirtaus Selvitettäväksi otetut uudet velalliset tilastovuoden aikana Erikoisperintä: selvitettäväksi otetut velalliset ja läpivirtaus Muutos edellisestä vuodesta Läpivirtaus Muutos edellisestä vuodesta ,6 % ,2 % , % ,5 % ,3 % ,7 % ,5 % 584,3 % ,4 % 642 9,9 % 66

73 Vuonna 216 erikoisperintään otettiin selvitettäväksi 269 uutta velallista, mikä on noin 37 % vähemmän kuin edellisvuonna. Läpivirtauksella tarkoitetaan käsiteltyjen velallisten lukumäärää. Käsitellyksi tilastoidaan velallinen, jonka osalta täytäntöönpanotoimet on tehty siihen saakka, että täytäntöönpano odottaa valituksen käsittelyä tai omaisuuden realisointia, vireilläolo päättyy velan maksuun tai esteen toteamiseen, tai velallinen siirretään tehtyjen selvitysten jälkeen takaisin normaaliperintään. Erikoisperinnän läpivirtaus oli vuonna 216 yhteensä 642 velallista. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1 prosenttia Selvitettäväksi otetut rahasaatavat ja turvaamistoimenpiteiden euromäärä 25 Erikoisperintä: selvitettäväksi otetut rahasaatavat ja euromääräiset turvaamistoimet (1 ) Selvitettäväksi otetut rahasaatavat Turvaamistoimet, euromäärä Erikoisperintä: selvitettäväksi otetut rahasaatavat ja euromääräiset turvaamistoimet (1 ) Selvitettäväksi otetut rahasaatavat Muutos edellisestä vuodesta Turvaamistoimet, euromäärä Muutos edellisestä vuodesta ,1 % ,5 % ,6 % , % ,9 % ,4 % ,1 % ,7 % ,3 % Uusien turvaamistoimien euromäärä tilastoitu alkaen vuodesta 213. Erikoisperinnälle on ominaista vuosittainen vaihtelu käsiteltävien ja velkojille tilitettävien rahasaatavien määrissä. Vuonna 216 erikoisperintään otettiin selvitettäväksi rahasaatavia noin 12 miljoonan euron arvosta. Selvitettäväksi otettujen rahasaatavien euromäärä oli noin 31 % pienempi kuin vuonna 215. Erilaisia turvaamistoimia kohdistui yli 46 miljoonan euron suuruisiin rahasaataviin. Turvaamistoimien kohteena olleiden rahasaatavien määrä laski selvästi vuodesta 215. Turvaamistoimien euromäärää on tilastoitu erikoisperinnässä alkaen vuodesta

74 4.3. Ulosmitattu ja takavarikoitu omaisuus. 12 Erikoisperintä: ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden arvo (1 ) Omaisuutta ulosmitattuna Omaisuutta takavarikoituna Erikoisperintä: ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden arvo (1 ) Omaisuutta ulosmitattuna Muutos edellisestä vuodesta Omaisuutta takavarikoituna Muutos edellisestä vuodesta ,6 % ,5 % ,4 % ,4 % ,4 % , % ,3 % ,9 % ,3 % , % ,4 % ,6 % Vuonna 216 erikoisperinnässä oli omaisuutta ulosmitattuna noin 54 miljoonan euron arvosta, missä on laskua edelliseen vuoteen hieman yli 38 prosenttia. Takavarikoituna omaisuutta oli noin 63 miljoonan euron arvosta. Takavarikoidun omaisuuden määrä laski edellisvuodesta noin 16 prosenttia Erikoisperinnän perintätulos Erikoisperinnän euromääräistä tulosta mitataan kertyneenä tilitettyjen rahasaatavien määrällä sekä varsinaisella perintätuloksella. Erikoisperinnän tekemät selvitykset sekä toimenpiteet johtavat usein maksusopimusten solmimiseen ja suoraan velkojille maksettaviin suorituksiin. Kertyneenä tilitetyt rahasaatavat sisältyvät perintätulokseen, jossa huomioidaan erikoisperinnästä velkojille tilitetyt varat, ulosoton hakijan ja velallisen väliset maksusopimukset tai muutoin menettelyn aikana hakijalle suoraan maksetut suoritukset. Lisäksi perintätulokseen lasketaan muulle ulosotolle, yhteistyöviranomaisille, konkurssipesille ja velkojille osoitetut varat. Erikoisperinnän tulos tilastoituu osaksi koko ulosottolaitoksen perintätulosta. 68

75 Erikoisperintä: kertyneenä tilitetyt rahasaatavat ja perintätulos (1 ) Erikoisperinnästä kertyneenä tilitetty Euromääräinen tulos Erikoisperintä: kertyneenä tilitetyt rahasaatavat ja euromääräinen tulos (1 ) Erikoisperinnästä kertyneenä tilitetty Muutos edellisestä vuodesta Euromääräinen tulos Muutos edellisestä vuodesta ,5 % , % ,1 % ,7 % ,6 % ,6 % ,9 % ,4 % ,2 % ,3 % ,1 % ,7 % Erikoisperinnälle on ominaista, että tilitetyt rahasaatavat ja varsinainen euromääräinen tulos vaihtelevat vuositasolla normaaliperintää voimakkaammin. Selvitettävät tapaukset ovat usein pitkäkestoisia, selvitysaika voi olla jopa useita vuosia. Tästä syystä vaihtelua esiintyy myös siinä, mille vuodelle rahamääräinen tulos tilastoituu. Ulosoton erikoisperinnän laajentumisella aikaansaadut tulokset ovat olleet rohkaisevia. Erityisen hyvä tulos toteutui vuonna 213, jolloin tilitettiin erikoisperinnästä rahasaatavia velkojille yli 39 miljoonan euron arvosta. Vuonna 216 kertyneenä tilitettiin hieman noin 25 miljoonaa euroa, missä on laskua edellisvuoteen 14 prosenttia. Laajempi euromääräinen tulos, jossa on mukana esimerkiksi muulle ulosotolle tai yhteistyöviranomaisille takavarikoitavaksi osoitettu omaisuus, oli noin 38 miljoonaa euroa, mikä on lähes 26 prosenttia edellisvuotta matalammalla tasolla Toimenpiteitä erikoisperinnässä Väärinkäytöksillä hankittu hyöty on saatava velalliselta pois myös niissä tapauksissa, joissa velallinen on pyrkinyt järjestelemään omaisuuttaan ja varallisuuttaan velkojan ulottumattomiin. Tästä syystä erikoisperinnän tuloksellisuutta osoittavana mittarina on käytetty näihin väärinkäytöksiin liittyvien suoritteiden lukumääriä. Kuten edellä todettiin, erikoisperinnän luonteesta johtuen vuosittaisessa euromääräisessä tuloksessa on tavallisesti runsasta vaihtelua. Myös tästä syystä tehtyjen toimenpiteiden käyttäminen erikoisperinnän toiminnan tuloksellisuuden mittarina korostuu. 69

76 Erikoisperintä: Toimenpiteitä väärinkäytöstapauksissa Erikoisperintä: Realisointeja Erikoisperintä: muita keskeisiä toimenpiteitä Ulosottoselvityksiä Sivullisselvityksiä Ulosmittauksia Päätöksiä turvaamistoimen täyt.panosta

77 Toimenpiteitä erikoisperinnässä Toimenpiteitä väärinkäytöstapauksissa Ulosottoselvityksiä Sivullisselvityksiä Ulosmittauksia Päätöksiä turvaamistoimen täyt.panosta Realisointeja Erikoisperinnän suorittamat realisoinnit on tilastoitu alkaen vuodesta 213. Erikoisperinnän toimenpidemäärät väärinkäytöstapauksissa kasvoivat tasaisesti vuosina Tämän jälkeen niiden määrä on kasvanut alkuvuosiin nähden moninkertaiseksi. Vuonna 216 toimenpiteitä väärinkäytöstapauksissa tilastoitiin lähes edellisvuotta suurempi määrä, yhteensä 215 kappaletta. Muista merkittävistä toimenpiteistä on esitetty ulosotto ja sivullisselvitykset, ulosmittaukset, päätökset turvaamistoimen täytäntöönpanosta sekä keinotekoisen järjestelyn sivuuttamista koskevat päätökset. Normaaliperinnän ohella ulosmitattua omaisuutta realisoidaan myös erikoisperinnässä. Normaaliperinnän osalta realisoinnit on esitetty pitkänä aikasarjana tämän julkaisun kappaleessa 1.6. Erikoisperinnän suorittamat realisoinnit on tilastoitu alkaen vuodesta 213. Vuonna 216 niitä toteutui yhteensä 194 kappaletta. Määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. On huomattava, että edellä esitetyt mittarit kuvaavat erikoisperinnän työtä ja sen tuloksellisuutta vain osittain. Erikoisperintää työllistävät suuresti ulosoton valitusprosessissa annettavat lausumat ja selvitykset, suullisten oikeudenkäyntien hoitaminen, ulosmitatun omaisuuden realisointi ja siihen liittyvät valitusprosessit. Runsaasti työtä seuraa myös velallisten seulonnasta erikoisperintään siirrettävien velallisten tunnistamiseksi, ulosoton päivystyksestä (Etelä Suomen erikoisperintäalue) ja viranomaisyhteistyöstä. Erikoisperinnän tilastoinnissa seurataan myös näitä asioita. 71

78 5. Virat ulosottovirastoissa ja htv toteutuma vuonna 216 Tässä osiossa on kuvattuna ulosottolaitoksen virkojen ja henkilötyövuosien kehitys kymmenen vuoden aikasarjana. Lisäksi uusimmalta tilastointivuodelta on esitetty virkojen ja henkilötyövuosien jakautuminen virastoittain ja henkilöstöryhmittäin. Virkojen lukumäärien ja tehtyjen henkilötyövuosien muutosta on verrattu perintätuloksen kehitykseen. Perintätuloksen taso on kasvanut tarkasteluajanjaksolla samaan aikaan, kun virkojen ja henkilötyövuosien määrä on supistunut. VIRKOJEN LUKUMÄÄRIEN KEHITYS Virat ulosottovirastoissa Kihlakunnanvoudit Kihlakunnanulosottomiehet Toimistohenkilöstö Virat ulosottovirastoissa Kihlakunnanvoudit Kihlakunnanulosottomiehet Toimistohenkilöstö Yhteensä Vuoteen 215 saakka virkaluettelo Prima järjestelmästä, 216 alkaen TUSO neuvottelulomakkeista. 72

79 VIRAT JA HENKILÖTYÖVUODET ULOSOTTOVIRASTOISSA VUONNA 216 Ulosottovirastojen virat Kihlakunnanulosottomiehet Kihlakunnanvoudit Ulosottovirastot Toimistohenkilöstö Yhteensä Etelä Karjala Etelä Pohjanmaa Etelä Savo Helsinki Itä ja Keski Uusimaa Kainuu Kanta Häme Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Keski Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi Pohja Länsi Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois Karjala Pohjois Savo Päijät Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais Suomi Åland Ulosottovirastot yhteensä Toteutuneet henkilötyövuodet Kihlakunnanulosottomiehet Kihlakunnanvoudit Toimistohenkilöstö Yhteensä Ulosottovirastot Etelä Karjala 2, 11,5 11,6 25,1 Etelä Pohjanmaa 3, 15,2 18,8 37, Etelä Savo 3, 13,8 16,4 33,3 Helsinki 9,7 71,5 68,5 149,7 Itä ja Keski Uusimaa 6,3 41,5 5,5 98,2 Kainuu 1, 6,7 7,6 15,4 Kanta Häme 2,8 16,6 2,8 4,2 Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa 3,9 24,6 2,9 49,3 Keski Suomi 4, 24,2 25,5 53,7 Kymenlaakso 2,7 16,4 18,7 37,8 Lappi 2, 15, 14,2 31,2 Länsi Pohja 1, 9, 7,8 17,8 Länsi Uusimaa 4,4 29,8 34,7 68,9 Oulun seutu 4,9 27,5 25,3 57,8 Pirkanmaa 7, 47,9 43,6 98,5 Pohjois Karjala 2,8 17,3 16,4 36,5 Pohjois Savo 4,6 27,7 25,1 57,4 Päijät Häme 2,9 18,5 24,7 46,1 Raahen seutu 1,8 11, 11,5 24,3 Satakunta 3,7 24,2 26,6 54,5 Varsinais Suomi 7,9 45,7 41,3 95, Åland 1, 2,9 3,2 7,1 Ulosottovirastot yhteensä 82,4 518,6 533, ,6 Ilmoitettuihin henkilötyövuosiin ei ole laskettu harjoittelijoita (2,89 htv) tai työllisyystyöntekijöitä (2,38 htv) Lisäksi Valtakunnanvoudinviraston henkilötyövuositoteuma oli 34,65 htv (sisältää URA hanketoimiston). 73

80 ULOSOTTOLAITOKSEN VIRAT, HENKILÖTYÖVUODET, TOIMINTAMENOT JA PERINTÄTULOKSEN KEHITYS INDEKSOITUNA 14 Ulosottolaitoksen virkojen, henkilötyövuosien, toimintamenojen ja perintätuloksen (1 ) kehitys indeksilukuna ( 27 = 1 ) Virkojen lukumäärän muutos, indeksi HTV muutos, indeksi Toimintamenojen muutos, indeksi Perintätuloksen muutos, indeksi Ulosottolaitoksen virat, henkilötyövuodet, toimintamenot ja perintätulos, muutos indeksilukuna (27 = 1) Virat yhteensä 1 HTV:t yhteensä 1 Toimintamenot Perintätulos (1 ) 2 Virkojen lukumäärän muutos, indeksi HTV muutos, indeksi Toimintamenojen muutos, indeksi Perintätuloksen muutos, indeksi Ilmoitettuihin henkilötyövuosiin ei ole laskettu harjoittelijoita (2,89 htv) tai työllisyystyöntekijöitä (2,38 htv) 1 pl. Valtakunnanvoudinviraston virat/henkilötyövuodet 2 Rahanarvonkertoimella (Tilastokeskus) korjatut toimintamenot ja perintätulos Vuoteen 215 saakka virkaluettelo Prima järjestelmästä, 216 alkaen TUSO neuvottelulomakkeista. 74

81 6. Ulosottovirastojen toimialueiden kunnat ja väestöt 216 ULOSOTTOVIRASTOT TOIMIALUEEN VÄKILUVUN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ 7 Ulosottovirastot toimialueen väkiluvun mukaisessa järjestyksessä Ulosottovirastot toimialueen väkiluvun mukaisessa järjestyksessä Ulosottovirasto Väestö 216 Osuus koko maan väestöstä 1 Helsinki ,6 % 2 Itä ja Keski Uusimaa ,9 % 3 Pirkanmaa ,7 % 4 Varsinais Suomi ,6 % 5 Länsi Uusimaa ,3 % 6 Oulun seutu ,3 % 7 Keski Suomi , % 8 Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,6 % 9 Satakunta ,5 % 1 Pohjois Savo ,5 % 11 Päijät Häme ,7 % 12 Etelä Pohjanmaa ,5 % 13 Kymenlaakso ,2 % 14 Kanta Häme ,2 % 15 Pohjois Karjala , % 16 Etelä Savo ,7 % 17 Etelä Karjala ,4 % 18 Raahen seutu ,2 % 19 Lappi , % 2 Kainuu ,4 % 21 Länsi Pohja ,3 % 22 Åland ,5 % KOKO MAA (22) Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto joulukuu 216, julkaistu

82 ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIALUEIDEN KUNNAT Virastojen toimipaikat vuoden 216 lopussa on merkitty kursiivilla (toimipaikat, joissa henkilöstöä). Etelä Karjala Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Imatra ,1 % Lappeenranta ,8 % Lemi ,4 % Luumäki ,7 % Parikkala ,9 % Rautjärvi ,7 % Ruokolahti , % Savitaipale ,7 % Taipalsaari ,7 % Yhteensä Etelä Pohjanmaa Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Alajärvi ,2 % Alavus ,2 % Evijärvi ,3 % Ilmajoki ,3 % Isojoki ,1 % Karijoki 1 35,7 % Kauhajoki ,2 % Kauhava ,7 % Kuortane ,9 % Kurikka ,2 % Lappajärvi ,7 % Lapua ,6 % Seinäjoki ,3 % Soini ,1 % Teuva ,8 % Vimpeli ,6 % Ähtäri ,1 % Yhteensä Etelä Savo Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Enonkoski , % Heinävesi ,4 % Hirvensalmi ,5 % Joroinen ,4 % Juva ,3 % Kangasniemi ,8 % Mikkeli ,6 % Mäntyharju ,1 % Pertunmaa ,2 % Pieksämäki ,4 % Puumala ,5 % Rantasalmi ,5 % Savonlinna ,7 % Sulkava ,8 % Yhteensä Helsinki Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Helsinki , % Yhteensä Itä ja Keski Uusimaa Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Askola 5 45,9 % Hyvinkää ,5 % Järvenpää ,6 % 76

83 Kerava ,5 % Lapinjärvi 2 739,5 % Loviisa ,8 % Myrskylä 1 982,4 % Mäntsälä ,8 % Nurmijärvi ,7 % Pornainen 5 96,9 % Porvoo ,2 % Pukkila 1 988,4 % Sipoo ,6 % Tuusula ,1 % Vantaa ,1 % Yhteensä Kainuu Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Hyrynsalmi ,2 % Kajaani ,2 % Kuhmo ,6 % Paltamo ,7 % Puolanka ,7 % Ristijärvi ,8 % Sotkamo , % Suomussalmi ,9 % Yhteensä Kanta Häme Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Forssa , % Hattula ,6 % Hausjärvi , % Humppila ,3 % Hämeenlinna , % Janakkala ,6 % Jokioinen ,1 % Loppi ,7 % Riihimäki ,8 % Tammela ,6 % Ypäjä ,4 % Yhteensä Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Halsua 1 218,5 % Isokyrö ,9 % Kannus ,2 % Kaskinen 1 3,5 % Kaustinen ,7 % Kokkola ,1 % Korsnäs 2 173,9 % Kristiinankaupunki ,7 % Kruunupyy ,6 % Laihia ,3 % Lestijärvi 811,3 % Luoto ,1 % Maalahti ,2 % Mustasaari ,7 % Närpiö ,8 % Pedersören kunta ,4 % Perho ,2 % Pietarsaari ,7 % Toholampi ,3 % Uusikaarlepyy , % Vaasa , % Veteli ,3 % Vöyri ,7 % 77

84 Yhteensä Keski Suomi Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Hankasalmi ,9 % Joutsa ,7 % Jyväskylä ,3 % Jämsä ,7 % Kannonkoski 1 435,5 % Karstula ,5 % Keuruu ,6 % Kinnula 1 699,6 % Kivijärvi 1 161,4 % Konnevesi , % Kuhmoinen 2 287,8 % Kyyjärvi 1 368,5 % Laukaa ,9 % Luhanka 756,3 % Multia 1 663,6 % Muurame ,6 % Petäjävesi ,4 % Pihtipudas ,5 % Saarijärvi ,5 % Toivakka 2 433,9 % Uurainen ,3 % Viitasaari ,4 % Äänekoski , % Yhteensä Kymenlaakso Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Hamina ,6 % Iitti ,9 % Kotka ,5 % Kouvola , % Miehikkälä ,1 % Pyhtää , % Virolahti ,8 % Yhteensä Lappi Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Enontekiö ,7 % Inari ,2 % Kemijärvi ,9 % Kittilä ,8 % Muonio ,1 % Pelkosenniemi 947,9 % Posio ,1 % Ranua ,6 % Rovaniemi ,4 % Salla ,3 % Savukoski 1 44,9 % Sodankylä ,9 % Utsjoki ,1 % Yhteensä Länsi Pohja Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Kemi ,9 % Keminmaa ,9 % Kolari ,5 % Pello ,1 % Simo ,5 % Tervola ,4 % Tornio ,6 % 78

85 Ylitornio , % Yhteensä Länsi Uusimaa Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Espoo ,1 % Hanko ,9 % Inkoo ,2 % Karkkila , % Kauniainen ,1 % Kirkkonummi ,6 % Lohja ,3 % Raasepori ,2 % Siuntio ,4 % Vihti ,3 % Yhteensä Oulun seutu Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Hailuoto 994,3 % Ii ,3 % Kempele , % Kuusamo ,4 % Liminka 1 5 3,5 % Lumijoki 2 16,7 % Muhos ,1 % Oulu ,1 % Pudasjärvi ,8 % Taivalkoski ,4 % Tyrnävä ,3 % Utajärvi , % Vaala , % Yhteensä Pirkanmaa Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Akaa ,5 % Hämeenkyrö ,2 % Ikaalinen ,5 % Juupajoki 1 961,4 % Kangasala ,5 % Kihniö 1 989,4 % Lempäälä ,7 % Mänttä Vilppula ,2 % Nokia ,9 % Orivesi ,9 % Parkano ,4 % Pirkkala , % Pälkäne ,4 % Ruovesi , % Tampere ,4 % Urjala , % Valkeakoski ,4 % Vesilahti 4 462,9 % Virrat ,4 % Ylöjärvi ,8 % Yhteensä Pohjois Karjala Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Ilomantsi ,2 % Joensuu ,2 % Juuka , % Kitee ,5 % Kontiolahti , % Lieksa ,1 % 79

86 Liperi ,5 % Nurmes ,8 % Outokumpu ,3 % Polvijärvi ,7 % Rääkkylä ,4 % Tohmajärvi ,8 % Valtimo ,4 % Yhteensä Pohjois Savo Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Iisalmi ,8 % Juankoski ,9 % Kaavi ,3 % Keitele 2 342,9 % Kiuruvesi ,4 % Kuopio ,6 % Lapinlahti , % Leppävirta , % Pielavesi ,9 % Rautalampi ,3 % Rautavaara 1 718,7 % Siilinjärvi ,8 % Sonkajärvi ,7 % Suonenjoki , % Tervo 1 61,6 % Tuusniemi ,1 % Varkaus ,7 % Vesanto 2 152,9 % Vieremä ,5 % Yhteensä Päijät Häme Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Asikkala ,1 % Hartola ,5 % Heinola ,6 % Hollola ,8 % Kärkölä ,3 % Lahti ,2 % Orimattila ,1 % Padasjoki 3 7 1,5 % Sysmä , % Yhteensä Raahen seutu Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Alavieska ,2 % Haapajärvi ,1 % Haapavesi ,9 % Kalajoki ,4 % Kärsämäki ,2 % Merijärvi 1 131,9 % Nivala , % Oulainen ,2 % Pyhäjoki ,6 % Pyhäjärvi ,5 % Pyhäntä ,3 % Raahe ,7 % Reisjärvi ,4 % Sievi ,2 % Siikajoki ,4 % Siikalatva ,6 % Ylivieska ,5 % Yhteensä

87 Satakunta Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Eura 12 4,8 % Eurajoki ,4 % Harjavalta ,9 % Honkajoki 1 757,7 % Huittinen ,2 % Jämijärvi 1 916,8 % Kankaanpää ,7 % Karvia , % Kokemäki , % Luvia ,3 % Merikarvia ,3 % Nakkila ,2 % Pomarkku 2 231,9 % Pori ,1 % Punkalaidun 3 4 1,2 % Rauma ,8 % Sastamala , % Siikainen 1 494,6 % Säkylä ,8 % Ulvila ,3 % Yhteensä Varsinais Suomi Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Aura 3 986,8 % Kaarina ,9 % Kemiönsaari ,4 % Koski TL 2 413,5 % Kustavi 97,2 % Laitila ,8 % Lieto ,1 % Loimaa ,4 % Marttila 2 23,4 % Masku , % Mynämäki ,6 % Naantali , % Nousiainen , % Oripää 1 361,3 % Paimio ,3 % Parainen ,2 % Pyhäranta 2 74,4 % Pöytyä ,8 % Raisio ,1 % Rusko ,3 % Salo ,3 % Sauvo 3 43,6 % Somero ,9 % Taivassalo 1 623,3 % Turku ,5 % Uusikaupunki ,2 % Vehmaa 2 276,5 % Yhteensä Åland Väestö 216 Osuus viraston toimialueen väestöstä Brändö 466 1,6 % Eckerö 929 3,2 % Finström ,9 % Föglö 562 1,9 % Geta 497 1,7 % Hammarland ,2 % Jomala ,3 % Kumlinge 39 1,1 % Kökar 244,8 % Lemland ,9 % Lumparland 384 1,3 % 81

88 Mariehamn ,6 % Saltvik ,3 % Sottunga 96,3 % Sund 1 6 3,4 % Vårdö 439 1,5 % Yhteensä

89 7. Ulosoton tilastokarttoja vuodelta

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 Julkaisu 214:1 JULKAISU 214:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2013:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet I SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Lisätiedot

Ulosottotoimi tänään

Ulosottotoimi tänään Ulosottotoimi tänään Ulosotto valtion toimintona Lainkäyttöä, oikeussuojan antamista asianosaissuhteessa Ulosottoviranomaiset itsenäisiä ja riippumattomia, ratkaisevat asiat ja käyttävät pakkokeinojaan

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Oikeus 2009 Ulosottoasiat 2008 Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Vuoden 2008 lopussa lähes 233 000 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Heidän ulosotossa olevien

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ Satakunnan ulosottovirasto Johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus Kihlakunnanulosottomies Evita Nupponen Pori 22.8.2017 (Yhteistyössä apua maatiloille koulutus) ULOSOTON

Lisätiedot

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Papuri.papunet.net Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Tässä oppaassa kerrotaan, mitä velka- ja muita tietoja ulosotosta saatavasta tulosteesta löytyy. Voit tilata tulosteen ulosottovirastosta

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ Helsingin ulosottovirasto 2016-1-14 SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ 1. TAVOITE Selvityksen tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2015 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2015 lopussa Oikeus 2016 Ulosottoasiat 2015 Ulosottovelallisia 228 000 vuoden 2015 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa ulosottovelallisia oli lähes 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015 Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen Timo Heikkinen 24.3.2015 1 Vaihtoehtoinen suunnitelma ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi 16.1.2015 Säilytetään oikeusturvan ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Oikeus 2014 Ulosottoasiat 2013 Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015 ULOSOTTO Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta Oulussa 25.2.2015 Reijo Junkkari johtava kihlakunnanvouti Oulun seudun ulosottovirasto SISÄLTÖ Ulosotto osana oikeussuojajärjestelmää

Lisätiedot

Ulkomaalaisten henkilöiden kiinteistöverojen perintä Case: Helsingin ulosottovirasto

Ulkomaalaisten henkilöiden kiinteistöverojen perintä Case: Helsingin ulosottovirasto Ulkomaalaisten henkilöiden kiinteistöverojen perintä Case: Helsingin ulosottovirasto Kainulainen, Mimmi-Stina 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Ulkomaalaisten henkilöiden kiinteistöverojen

Lisätiedot

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 08.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 14.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi ULOSMITATTU LIIKENNETRAKTORI VALMET 8750 Kohde myydään

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys Suopolku 6 B 01800 Klaukkala EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Asia: VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Lausunto

Lisätiedot

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016 Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Konkurssiasiamiehen toimisto KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Julkaisun päivämäärä 28.2.2017 Tekijät Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

118 13. Ulosottolaitos

118 13. Ulosottolaitos 13. Ulosottolaitos Kertomusvuoden alusta lähtien toteutetun ulosottotoimen uudelleenjärjestelyn ja siitä voimassa olevien määräysten mukaan täytäntöönpanotoimi kaupungin koko alueella keskitettiin johtavan

Lisätiedot

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää Asunnottomuusseminaari 16.10.2017 Hyvinkää ULOSOTTO Ulosottovirastoja tällä hetkellä 22 kpl ympäri Suomea Ulosotton perimistulos vuodesta 2012 lähtien ollut yli miljardi euroa v. 2007: 649 milj euroa ->

Lisätiedot

HE 137/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta

HE 137/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta. Esityksen

Lisätiedot

MYYNTIESITE ULOSMITATTU KERROSTALOKOLMIO VARISSUOLLA TURUSSA

MYYNTIESITE ULOSMITATTU KERROSTALOKOLMIO VARISSUOLLA TURUSSA MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 10.10.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu omakotitalo Marttilan kunnan Ollilan kylässä

MYYNTIESITE. Ulosmitattu omakotitalo Marttilan kunnan Ollilan kylässä MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 13.11.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 04.02.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi LUUMÄEN KUNNAN

Lisätiedot

Myydään ulosmitattu kiinteistö Marttilassa; kiinteistötunnus internetsivustolla ajalla

Myydään ulosmitattu kiinteistö Marttilassa; kiinteistötunnus internetsivustolla ajalla MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 16.08.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2010

Verot ja veronluonteiset maksut 2010 Julkinen talous 2011 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 42,1 prosenttia vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 42,1 prosenttia vuonna.

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitatut metsä/vapaa-ajankiinteistöt Savonlinna Punkaharju

MYYNTIESITE. Ulosmitatut metsä/vapaa-ajankiinteistöt Savonlinna Punkaharju MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 18.10.2017 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi Ulosmitatut metsä/vapaa-ajankiinteistöt

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2014

Verot ja veronluonteiset maksut 2014 Julkinen talous 2015 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 89,9

Lisätiedot

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Aro, Marko 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Torstaina klo 15:00-15:30 kohteella osoitteessa Orvokkikatu 8, Tiedustelut. Naantali Taimo Orvokkikatu 8, Naantali

Torstaina klo 15:00-15:30 kohteella osoitteessa Orvokkikatu 8, Tiedustelut. Naantali Taimo Orvokkikatu 8, Naantali MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 27.11.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti:

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti: 431 39. Ulosottovirasto Organisaatio ja henkilökunta Virastopäällikkönä toimi v. 1974 johtava kaupunginvouti, varat. Erkki Hara, ja hänellä oli toimis- tossaan yksi vakinainen viranhaltija. Virastossa

Lisätiedot

16 Ulosottovirasto. Vakinaisia. Tilapäisiä viranhaltijoita viranhaltijoita Toimihenkilöitä Yhteensä

16 Ulosottovirasto. Vakinaisia. Tilapäisiä viranhaltijoita viranhaltijoita Toimihenkilöitä Yhteensä 16 Ulosottovirasto Henkilökunta. Avoinna oleviin virkoihin valittiin kertomusvuoden aikana seuraavat henkilöt: verosaatavain osastoon 9. pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan Arvo Suvesalmi 1.11. lukien toistaiseksi;

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut

Verot ja veronluonteiset maksut Julkinen talous 2009 Verot ja veronluonteiset maksut 2008 Veroaste nousi hieman vuonna 2008 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset 2012

Yrityssaneeraukset 2012 Oikeus 2013 Yrityssaneeraukset 2012 Vuonna 2012 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä edellisvuoden tasolla Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2012 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 VVV 333/031/2010 OM 37/013/2010 ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 1 Ulosottolaitos Ulosottolaitos muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista 22 paikallsesta u1osottovirastosta. Keskushallinnosta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA LAPSEN ELATUSAVUN PERINTÄOHJE Toimivalta Voimassa Kumoaa Voimaantulosäännös laissa lapsen elatuksesta

Lisätiedot

MYYDÄÄN NETTIHUUTOKAUPALLA ASUINKIINTEISTÖ KEMIJÄRVELLÄ. Noin 3606 m2:n tilalla on 1960-luvun puolivälissä rakennettu, huonokuntoinen omakotitalo.

MYYDÄÄN NETTIHUUTOKAUPALLA ASUINKIINTEISTÖ KEMIJÄRVELLÄ. Noin 3606 m2:n tilalla on 1960-luvun puolivälissä rakennettu, huonokuntoinen omakotitalo. LAPIN ULOSOTTOVIRASTO MYYNTIESITE Hallituskatu 1A 96100 ROVANIEMI 10.08.2017 Puhelin 029 56 28600, Telekopio 029 56 28620 Sähköposti lappi.uo@oikeus.fi MYYDÄÄN NETTIHUUTOKAUPALLA ASUINKIINTEISTÖ KEMIJÄRVELLÄ

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ

MYYNTIESITE ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ MYYNTIESITE POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO PL 81, Viestikatu 3 70601 KUOPIO 01.02.2016 Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937 Sähköposti pohjois-savo.uo@oikeus.fi ASUINKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ Nettihuutokauppa

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2009

Verot ja veronluonteiset maksut 2009 Julkinen talous 2010 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä aleni vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

Ruokolahti Vuosalmi Kesoniementie 104, Äitsaari Imatralta n. 40 km ja Lappeenrannasta n. 80 km.

Ruokolahti Vuosalmi Kesoniementie 104, Äitsaari Imatralta n. 40 km ja Lappeenrannasta n. 80 km. ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 31.03.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi VAPAA-AJAN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Keskeneräinen omakotitalo Kouvolassa, os. Hirvipolku 25, TUOHIKOTTI

Keskeneräinen omakotitalo Kouvolassa, os. Hirvipolku 25, TUOHIKOTTI MYYNTIESITE KYMENLAAKSON ULOSOTTOVIRASTO PL 113, Vuorikatu 1 45101 KOUVOLA 11.11.2015 Puhelin 029 56 23450, Telekopio 029 56 23481 Sähköposti kymenlaakso.uo@oikeus.fi KIINTEISTÖN NETTIHUUTOKAUPPA Keskeneräinen

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.01.2018 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

M Y Y N T I E S I T E

M Y Y N T I E S I T E Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Torikatu 36 A, PL 40 80101 JOENSUU Puhelin, vaihde 029 56 27740 Telekopio 029 56 27746 Sähköposti: pohjois-karjala.uo@oikeus.fi M Y Y N T I E S I T E Myytävä omaisuus Huutokauppa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Katja Mäki ULOSOTTOVALITUKSIA KOSKEVA TUTKIMUS JA ANALYSOINTI

Katja Mäki ULOSOTTOVALITUKSIA KOSKEVA TUTKIMUS JA ANALYSOINTI Katja Mäki ULOSOTTOVALITUKSIA KOSKEVA TUTKIMUS JA ANALYSOINTI Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2017 ULOSOTTOVALITUKSIA KOSKEVA TUTKIMUS

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset Asumissosiaalisen työn teemapäivä 24.1.2017 Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset kihlakunnanulosottomies Petri Lilja kihlakunnanulosottomies Mila Riekki Häädön täytäntöönpano Esityksen tavoitteena

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT)

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) Koulutuksen sisältö: 1. lähiopetusjakso 7.-8.2.2017 1.päivä Ilmoittautuminen, aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristön Optiman käytön esittely Huoneenvuokralait

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 469. Laki. ulosottolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 469. Laki. ulosottolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 469 473 SISÄLLYS N:o Sivu 469 Laki ulosottolain muuttamisesta... 1373 470 Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2011

Verot ja veronluonteiset maksut 2011 Julkinen talous 2012 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 43,4 prosenttia vuonna Veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Savitaipale Kokkola Papinniementie 61, Savitaipale

Savitaipale Kokkola Papinniementie 61, Savitaipale ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 08.04.2014 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi TALVIASUTTAVA

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO

VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 11.02.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi LIIKEHUONEISTO

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot