Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2014:1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1"

Transkriptio

1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 Julkaisu 214:1

2 JULKAISU 214:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

3 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun laji Tilastoja Toimeksiantaja Julkaisun päivämäärä Valtakunnanvoudinvirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ulosotto Suomessa, Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 Julkaisun osat Tiivistelmä Julkaisu sisältää Valtakunnanvoudinviraston hallintoyksikön toimittamat, ulosottovirastojen keskeisimmät työmääräja euromäärätilastot vuodelta 213. Lisäksi julkaisuun sisältyy tilastoja ulosottomiesten suorittamista toimenpiteistä, asioiden käsittelyajoista, erikoisperinnästä sekä väestötilastot ulosottovirastoittain. Avainsanat: (asiasanat) tilastot, ulosotto Muut tiedot (Diaari) VVV 581/13/214 Sarjan nimi ja numero Valtakunnanvoudinviraston julkaisu 214:1 Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 69 suomi julkinen Jakaja Kustantaja Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pitkät aikasarjat, koko ulosottolaitos Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) Velallisten lukumäärät vuoden lopussa sekä uudet velalliset Käsittelyaikoja ulosottolaitoksessa Toimenpidetilastoja Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot Virastokohtaisia tilastoja, Vireille tulleet asiat Käsitellyt asiat Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ) Käsitellyt rahasaatavat (1 ) Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) Virastokohtaisia tilastoja vuodelta Käsiteltävänä olleet asiat ulosottovirastoissa Käsiteltävänä olleet rahasaatavat ulosottovirastoissa Velalliset ulosottovirastoissa Käsittelyajat ulosottovirastoissa Toimenpiteitä ulosottovirastoissa Virastokohtaisia tunnuslukuja Erikoisperinnän tilastoja Selvitettäväksi otetut velalliset ja läpivirtaus Selvitettäväksi otetut rahasaatavat ja turvaamistoimenpiteiden euromäärä Ulosmitattu ja takavarikoitu omaisuus Erikoisperinnän perintätulos Toimenpiteitä erikoisperinnässä Virat ulosottovirastoissa ja htv toteutuma vuonna Ulosottovirastojen väestöt ja toimialueiden kunnat Ulosoton tilastokarttoja vuodelta

5 1. Pitkät aikasarjat, koko ulosottolaitos Pitkät aikasarjat kuvaavat ulosottolaitoksen toimintaa kuluneen kymmenen vuoden ajalta. Aikasarjoissa esitetään keskeisimpien asia, raha ja toimenpidemäärien kehitystä koko ulosottolaitoksen tasolla Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat VIREILLE TULLEET, KÄSITELLYT JA VUODEN LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET ASIAT Yksityinen velkoja voi hakea ulosottoa, kun hänellä on asiasta tuomioistuimen tuomio tai päätös. Tietyt julkisoikeudelliset asiat, kuten verot ja vakuutukset ovat kuitenkin täytäntöönpanokelpoisia ilman oikeuden päätöstä tai tuomiota. Elatusapuasioiden tapauksessa perintää voidaan hakea myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat Vireille tulleet asiat Käsitellyt asiat Vuoden lopussa vireillä olleet asiat Vireille tulleet, käsitellyt ja vuoden lopussa vireillä olleet asiat yhteensä Vireille tulleet Muutos edellisestä Muutos edellisestä Vuoden lopussa Muutos edellisestä Käsitellyt asiat asiat vuodesta vuodesta vireillä olleet asiat vuodesta ,1 % ,3 % ,8 % ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % ,4 % ,8 % ,8 % ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % ,9 % ,7 % ,4 % ,5 % , % ,4 % ,2 % ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % ,4 % ,5 % ,8 % ,3 % ,3 % VIREILLE TULLEET ASIAT Ulosottoon tulevista asioista hieman yli kolmannes kuuluu ns. muihin julkisoikeudellisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut tai erilaiset kuntien ja muiden julkisyhteisöiden saatavat, kuten sairaanhoito ja päivähoitomaksut. Seuraavaksi suurimmat asialajit ovat muut yksityisoikeudelliset asiat (esimerkiksi 1

6 pankkilainat, luotot ja maksut erilaisista työsuorituksista ja palveluista) sekä veroasiat. Nämä kolme lajia kattavat vireille tulleista ja käsitellyistä asioista yli 9%. 3 5 Vireille tulleet asiat, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Vireille tulleet asiat, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Vireille tulleet asiat, ulosottovirastot yhteensä Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Vireille tulleet asiat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,1 % ,3 % ,8 % ,8 % ,7 % ,7 % , % ,8 % ,6 % ,8 % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä Vuoden 28 jälkeen vireille tulleiden asioiden määrä on kasvanut jokaisena vuonna. Vuonna 213 ulosottoon tuli vireille lähes 3,1 miljoonaa asiaa. Vireille tulleiden asioiden määrä kasvoi edellisvuodesta noin 2,8%. 2

7 KÄSITELLYT ASIAT Käsiteltyihin asioihin luetaan ulosottoon ja suoraan hakijalle maksetut asiat, sekä varattomiksi tai tuntemattomiksi todetut asiamäärät. Lisäksi asian vireilläolo on voinut päättyä hakijan peruutuksen tai jonkin muun esteen takia. Velka voidaan poistaa ulosotosta myös tietyistä muista syistä, kuten yritysvelallisen konkurssin tai velan vanhentumisen takia Käsitellyt asiat, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Käsitellyt asiat, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Käsitellyt asiat, ulosottovirastot yhteensä Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Käsitellyt asiat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,3 % ,4 % ,4 % ,1 % ,8 % ,4 % ,4 % ,9 % ,4 % ,3 % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä 3

8 Ulosotossa saatiin käsiteltyä vuonna 213 noin 3 miljoonaa asiaa. Käsiteltyjen asioiden yhteismäärässä oli kasvua vuodesta 212 lähes yhtä paljon kuin vireille tulleiden asioiden määrässä, noin 2,3%. KÄSITELLYT ASIAT SUHTEESSA VIREILLE TULLEISIIN ASIAMÄÄRIIN 1,2 1,1 1,14 Käsitellyt asiat suhteessa vireille tulleisiin asiamääriin 1, 1,1 1,1 1,2,97,98,94,98,98,9,9, Vireille tulleiden ja käsiteltyjen asioiden suhde on pysynyt melko vakaana vuodesta 26. Vuonna 28 kirjattiin edellisen kerran enemmän asioita päättyneiksi (suhdeluku oli yli 1), kuin niitä tuli ulosottoon vireille. Tämän jälkeen vireille tulleiden asioiden määrä on ylittänyt jokaisena vuonna käsiteltyjen asioiden lukumäärän. On kuitenkin huomattava, että ulosottolaitoksen varsinaisena tuloksellisuusmittarina ei käytetä käsiteltyjen ja vireille tulleiden asioiden suhdetta, vaan käsiteltyjä asioita suhteessa toteutuneisiin henkilötyövuosiin, perinnän onnistumisprosentteja sekä taloudellisuutta ja tuottavuutta. VIREILLÄ OLLEET ASIAT VUODEN LOPUSSA Vireillä olleet asiat vuoden lopussa, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 4

9 Vireillä olleet asiat vuoden lopussa asiat, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat* Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Vireillä olleet asiat vuoden lopussa, ulosottovirastot yhteensä Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat* Vireillä vuoden lopussa yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,8 % ,1 % ,8 % ,2 % ,9 % ,5 % ,2 % ,7 % ,5 % ,3 % * Sisältää muut yksityisoikeudelliset perintä ja toimenpideasiat yhteensä Vuoden 213 lopussa ulosotossa oli vireillä hieman yli 1,7 miljoonaa asiaa. Vireillä olevien asioiden määrässä on kasvua edellisvuoteen 4,3%. 5

10 1.2. Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) PERITTÄVÄKSI SAAPUNEET, KÄSITELLYT JA VUODEN LOPUSSA PERITTÄVÄNÄ OLLEET RAHASAATAVAT Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) Perittäväksi saapuneet rahasaamiset Käsitellyt Vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaamiset Perittäväksi saapuneet, käsitellyt ja vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) yhteensä Perittäväksi saapuneet rahasaatavat Muutos edellisestä vuodesta Käsitellyt Muutos edellisestä vuodesta Vuoden lopussa perittävänä olleet rahasaatavat Muutos edellisestä vuodesta ,1 % ,5 % ,1 % ,8 % ,7 % , % , % ,6 % ,2 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % ,3 % ,3 % ,9 % ,3 % ,2 % ,8 % ,3 % ,4 % ,8 % ,2 % ,5 % ,7 % , % ,9 % ,3 % , % PERITTÄVÄKSI SAAPUNEET RAHASAATAVAT Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 6

11 Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), ulosottovirastot yhteensä Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Perittäväksi saapuneet rahasaatavat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,1 % ,8 % , % ,8 % ,4 % ,3 % ,2 % ,4 % ,5 % ,9 % Vuonna 213 ulosottoon saapui perittäväksi noin 2,7 miljardia euroa erilaisia rahasaatavia. Kasvua vuoteen 212 oli 1,9%. Perintään saapuvissa rahamäärissä on vuosittain varsin suuria vaihteluita. Suurimmat asiaryhmät rahamäärillä mitattuna ovat muut yksityisoikeudelliset asiat sekä veroasiat. Nämä kaksi ryhmää muodostavat perintään tulevista rahasaatavista noin 8%. KÄSITELLYT RAHASAATAVAT Käsitellyt rahasaatavat (1 ), kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 7

12 Käsitellyt rahasaatavat (1 ), asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Käsitellyt rahasaatavat (1 ), ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Käsitellyt rahasaatavat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,5 % ,7 % ,6 % ,6 % ,9 % ,9 % ,8 % ,8 % ,7 % ,3 % Käsiteltyihin rahasaataviin luetaan ulosottoon sekä suoraan hakijalle maksetut saatavat, sekä saatavat joiden vireilläolo on päättynyt velallisen varattomuuden tai tuntemattomuuden takia, peruutukseen tai muuhun esteeseen. Kuten ulosottoon perittäväksi saapuvissa rahasaatavissa, myös niiden vuosittaisissa käsittelymäärissä on melko paljon vaihtelua. Vuonna 213 ulosotossa käsiteltiin rahasaamisia hieman yli 3 miljardin euron arvosta. Määrä pysyi käytännössä vuoden 212 tasolla. 8

13 PERITTÄVÄNÄ OLLEET RAHASAATAVAT VUODEN LOPUSSA Perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) vuoden lopussa, kumulatiivinen kertymä Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perittävänä olleet rahasaatavat (1 ) vuoden lopussa, asialajeittain Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Verot Perittävänä olleet rahasaatavat vuoden lopussa (1 ), ulosottovirastot yhteensä Perittävänä Muut Muut yksityisoikeudelliset vuoden julkisoikeudelliset Sakot Elatusapuasiat lopussa asiat asiat yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,1 % , % ,2 % ,4 % ,3 % ,3 % ,3 % ,2 % , % , % 1.3. Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) Perintätulos kuvaa sitä rahamäärää, jonka ulosottovirastot ovat saaneet tilitettyä velkojille vuoden aikana. Perintätulos on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna jokaisena vuonna, alkaen vuodesta 27. Prosentuaalisesti erityisen suuri vuosittainen kasvu nähtiin rahatilityksissä vuosina 25, 21 ja

14 1 2 Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot 6 Perintätulos asialajeittain (Rahatilitykset, 1 ) Muut yksityisoikeudelliset asiat Elatusapuasiat Sakot Muut julkisoikeudelliset asiat Verot Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ), ulosottovirastot yhteensä Verot Muut julkisoikeudelliset asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset asiat Perintätulos yhteensä Muutos edellisestä vuodesta ,4 % ,3 % ,7 % ,4 % ,6 % ,5 % ,5 % ,5 % ,3 % ,2 % Ulosottovirastot saavuttivat vuonna 213 jälleen uuden ennätyksen perityiksi saaduissa rahamäärissä. Perintätulos oli noin 1,31 miljardia euroa. Kasvua vuoden 212 perintätulokseen oli noin 2,2%. Tilastoissa esitettävään perintätulokseen on laskettu mukaan realisointien yhteydessä pantinhaltijoille tilitetyt varat sekä eräitä manuaalisesti tilastoituja sakkoasioita. 1

15 Perintätulos riippuu kolmesta tekijästä. Näitä ovat velallisten maksukyky sekä ulosoton tehokkuus ja jossain määrin myös vireille tulleiden ulosottoasioiden määrä ja laatu. Perintätuloksen kasvua selittää näistä tekijöistä tällä hetkellä parhaiten ulosoton tehokkuuden kasvu. Velallisen maksu ja ansaintakyky pystytään selvittämään entistä nopeammin ja paremmin. TILITETTYJEN KERTYMIEN LUKUMÄÄRÄT Tilitettyjen kertymien lukumäärät Oikeushenkilöt Luonnolliset henkilöt Tilitettyjen kertymien lukumäärät Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Tilitetyt kertymät yhteensä Luonnollisten henkilöiden kertymien osuus Oikeushenkilöid en kertymien osuus Kertymien muutos edellisvuodesta ,1 % 5,9 % N/A ,7 % 6,3 % 26,6 % ,9 % 6,1 % 1,3 % ,3 % 5,7 % 7,2 % ,6 % 5,4 % 1,2 % ,2 % 5,8 % 1,9 % ,9 % 7,1 % 8,9 % ,2 % 7,8 % 11,5 % , % 7, % 8,3 % ,8 % 7,2 % 2,1 % Sisältää Uljas järjestelmään kirjautuneet kertymät Tilitettyjen kertymien lukumäärät ovat kasvaneet koko kymmenen vuoden seurantajakson ajan. Kasvu on ollut suhteellisesti suurinta oikeushenkilöiden kohdalla. Vuonna 213 tilitettyjä kertymiä oli lähes 3,7 miljoonaa kappaletta. Kertymien lukumäärien kasvu (2,1%) on lähes sama kuin rahamääräisen perintätuloksen kasvu (2,2%). 11

16 PERINTÄPROSENTIT SEKÄ MAKSAMALLA SELVITYNEET VELALLISET Perintäprosentit asioista ja rahasaatavista sekä maksaneiden ja varattomaksi todettujen velallisten suhde 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 24* Perintäprosentti asioista Perintäprosentti rahasaatavista Maksaneet / maksaneet ja varattomaksi todetut velalliset Perintäprosentit asioista ja rahasaatavista sekä maksaneiden ja varattomaksi todettujen velallisten suhde Maksamalla selviytyneiden osuus Perintäprosentti asioista Perintäprosentti rahasaatavista maksaneista ja varattomaksi todetuista velallisista 24* N/A N/A N/A 25 45,3 % 29,9 % 6,8 % 26 5,1 % 35,4 % 58,6 % 27 47,4 % 36,8 % 57,6 % 28 48,2 % 4,7 % 58, % 29 46,1 % 42,4 % 55,6 % 21 45,2 % 44,2 % 53,6 % ,3 % 42,6 % 55,4 % ,2 % 49,8 % 56,4 % ,9 % 49,9 % 53,3 % *Vuoden 24 tietoa ei saatavilla Perintäprosentit kuvaavat, kuinka monta prosenttia perityksi saatu asia tai euromäärä on perittyjen ja varattomien yhteismäärästä. Kuluneen kymmenen vuoden aikana asioilla mitatut perintäprosentit ovat vaihdelleet 45 ja 5 välillä. Vuonna 213 perintäprosentti asioista oli noin 46. Rahasaatavien perintäprosentilla mitattu toiminnan tehokkuus on kasvanut selkeästi kuluneen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tähän vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. viranhaltijoiden ammattitaidon kasvu sekä tietojärjestelmien kehittyminen. Velallisen omaisuuden ja tulojen selvittäminen on tehostunut esimerkiksi pankkitiedustelujen ansiosta. Lisäksi 199 luvun laman aikaan syntyneet suuret velkamäärät ovat poistuneet perinnästä 2 luvun puoliväliin mennessä. Vuonna 213 perintäprosentti rahasaatavista oli noin 5. Perintäprosenteilla ei voi kuitenkaan pelkästään arvioida toiminnan tehokkuutta. Erityisesti rahasaatavien perintäprosenttiin voi vaikuttaa satunnaisvaihtelu. Jonakin vuonna yksittäinen, suuri rahasaatava voi muuttaa perintäprosenttia. Asia ja rahasaatavien perintäprosenttia täydentävä tunnusluku on maksamalla veloistaan selviytyneiden velallisten osuus. Vuonna 213 hieman yli 53 % velallisista selviytyi veloistaan maksamalla. 12

17 PERITTYJEN RAHASAATAVIEN KERTYMISTAVAT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Perittyjen rahasaatavien kertymistavat % Maksukehotus Palkan tai eläkkeen ulosmittaus Elinkeinotulon, saatavan tai muu ulosmittaus Veronpalautus Maksusuunnitelma Muu maksu, kuten mm. omaisuuden myynti Perittyjen rahasaatavien kertymistavat Maksukehotus Palkan tai eläkkeen ulosmittaus Elinkeinotulon, saatavan tai muu ulosmittaus Veronpalautus Maksusuunnitelma Muu maksu, kuten mm. omaisuuden myynti 24 2 % 27 % 4 % 7 % 3 % 38 % 25 2 % 25 % 6 % 5 % 6 % 38 % % 27 % 5 % 5 % 7 % 34 % % 28 % 7 % 5 % 7 % 31 % % 3 % 7 % 6 % 8 % 25 % % 3 % 9 % 6 % 8 % 24 % % 29 % 1 % 6 % 9 % 22 % % 3 % 1 % 5 % 11 % 2 % % 32 % 1 % 6 % 1 % 19 % % 32 % 13 % 6 % 9 % 17 % Vuonna 213 lähes neljännes rahasaatavista saatiin perittyä maksukehotuksella. Maksukehotus kertymistapana sisältää myös sellaiset maksut, joita on edeltänyt ulosmittaus, myyntiuhka tai muu toimi ja maksun avulla on vältetty pakkoperintätoimet. Kuluneen kymmenen vuoden aikana maksukehotuskertymän osuus on hieman kasvanut. Vastaavasti muiden kertymistapojen (sisältää mm. omaisuuden myymisen) osuus on pienentynyt. Palkan, eläkkeen ja elinkeinotulon ulosmittausten yhteenlaskettu osuus kertymistä oli noin 45% vuonna 213. Toistuvaistulon perinnän tuottama osuus perintätuloksesta on kasvanut, sillä vastaava osuus oli kymmenen vuotta sitten hieman yli 3% Velallisten lukumäärät vuoden lopussa sekä uudet velalliset ULOSOTTOVELALLISET VUODEN LOPUSSA, LUONNOLLISET JA OIKEUSHENKILÖT Ulosottoon käsitellään vuosittain satoja tuhansia velallistapauksia. Osa velallisista siirtyy edelliseltä vuodelta, osa saapuu vuoden aikana vireille. Lisäksi yksittäinen velallinen voi saada ulosotossa olevat velkansa maksettua esimerkiksi alkuvuodesta, mutta saattaa päätyä ulosoton asiakkaaksi uudelleen saman vuoden aikana uuden velan takia. Velallisen vireilläolo ulosotossa voi päättyä varattomuuden takia, mutta sama velallinen voi palata saman vuoden kuluessa asiakkaaksi uudelleen muuttuneiden olosuhteiden ja velkojan aktiivisuuden vuoksi. 13

18 Velalliset jaetaan luonnollisiin henkilöihin (yksityishenkilöt, kuolinpesät, ammatinharjoittajat), sekä oikeushenkilöihin joita ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt (KY, AY), osuuskunnat, sekä yhdistykset, säätiöt, valtio ja kunnat. 35 Ulosottovelallisten lukumäärät, tilanne vuoden lopussa Oikeushenkilöt lkm Luonnolliset henkilöt lkm 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Ulosottovelallisten jakauma luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, tilanne vuoden lopussa Oikeushenkilöiden osuus velallisista Luonnollisten henkilöiden osuus velallisista Ulosottovelallisten lukumäärät, tilanne vuoden lopussa Luonnolliset henkilöt lkm Muutos edellisestä vuodesta Oikeushenkilöt lkm Muutos edellisestä vuodesta Velalliset yhteensä lkm Muutos edellisestä vuodesta Luonnollisten henkilöiden osuus velallisista Oikeushenkilöiden osuus velallisista ,3 % ,6 % ,1 % 89,8 % 1,2 % ,9 % ,1 % ,6 % 9,6 % 9,4 % ,7 % ,6 % , % 9,9 % 9,1 % , % ,8 % ,8 % 91,7 % 8,3 % ,8 % ,6 % ,9 % 91,9 % 8,1 % ,5 % ,5 % ,7 % 9,9 % 9,1 % ,3 % ,9 % ,4 % 9,9 % 9,1 % ,2 % ,9 % ,2 % 91,8 % 8,2 % ,7 % ,5 % ,1 % 92,5 % 7,5 % , % ,7 % ,6 % 92,2 % 7,8 % Velallisista valtaosa, eli noin 9% on luonnollisia henkilöitä. Vuoden 213 lopussa ulosotossa oli noin 14

19 24. velallista, joista lähes 22. oli luonnollisia henkilöitä. Oikeushenkilöitä oli alle 2.. Vuodesta 212 velallisten kokonaismäärä vuoden lopussa laski noin 1,6%. UUDET VELALLISET Uusi velallinen määritellään tilastoinnissa velallisena, jolla ei ole ollut ulosotossa asioita vireillä vireilletuloa edeltävän vuoden aikana. Uudella velallisella ei siis tarkoiteta pelkästään luonnollista tai oikeushenkilöä, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin olleet ulosoton asiakkaana. Uuden velallisen määrittelyssä on käytetty lähtökohtana ulosottohenkilöstön työtä, sillä voidaan arvioida että uusi velallinen työllistää henkilökuntaa kuluneen vuoden aikana vireillä ollutta velallista enemmän. Esimerkiksi velallisen varallisuustilanteen selvittämiseen kuluu enemmän aikaa Uusien velallisten lukumäärät Uljas ulosottojärjestelmä otettiin käyttöön 24. Järjestelmämuutos selittää poikkeavan uusien velallisten määrän kyseisenä vuonna. Vuonna 213 oli ulosotossa vireillä noin 162. velallista, joilla ei ollut ainakaan vuoteen vireilläoloa ulosotossa. Tällä tavoin tilastoitu uusien velallisten lukumäärä kasvoi vuodesta 212 noin 3,7%. 15

20 1.5. Käsittelyaikoja ulosottolaitoksessa Ulosottovirastojen tavoitteena on ratkaista vireille tulevat asiat tarkoituksenmukaisessa menettelyssä, kohtuullisin kustannuksin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asioiden mahdollisimman nopealla selvittämisellä pyritään ehkäisemään lisävelkaantumista. KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAIKA KUUKAUSINA Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina 13,2 6,4 7,2 6,1 6,3 6,5 6,4 6,9 6,8 6, Uljas ulosottojärjestelmä otettiin käyttöön 24. Järjestelmämuutos selittää pitkän käsittelyajan kyseisenä vuonna. Vireille tulleiden asioiden keskimääräinen käsittelyaika vireille tulosta vireilläolon päättymiseen on pysynyt varsin vakaana vuodesta 211 vuoteen 213. Vuonna 213 keskimääräinen käsittelyaika oli koko valtakunnan tasolla 6,9 kuukautta. Kiristyvä taloustilanne asettaa kuitenkin paineita myös ulosottolaitoksen resursseihin. Tämä voi mahdollisesti pidentää asioiden käsittelyaikoja tulevaisuudessa. VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT ASIAT Keskimääräisen käsittelyajan lisäksi asioiden käsittelyaikaa on mitattu myös siten, millainen tulos on saatu aikaiseksi ensimmäisen kolmen kuukauden aikana velallisen tai asian vireilletulosta. Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana, asialajit yhteensä 6% 55,1 % 53,2 % 53,4 % 52,8 % 5,9 % 48,6 % 48,3 % 5% 44,7 % 4% 39,9 % 39,3 % 3% 2% 1% %

21 Verot Osuus asioista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Muut julkisoikeudellis et asiat Sakot Elatusapuasiat Muut yksityisoikeudelliset perintäasiat Muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat Asialajit yhteensä 24 35,2 % 43,8 % 45,9 % 51,1 % 27,7 % 64,2 % 39,9 % 25 35,7 % 44, % 46,3 % 37,6 % 28,4 % 82,1 % 39,3 % 26 39,9 % 48,6 % 53,9 % 4,7 % 35,6 % 85,9 % 44,7 % 27 4,3 % 55,6 % 55,3 % 38,6 % 33,7 % 85,5 % 48,6 % 28 42, % 53,2 % 66,3 % 39,5 % 32,8 % 87,5 % 48,3 % 29 42,1 % 56,1 % 66,8 % 37,7 % 37,5 % 88,1 % 5,9 % 21 45,8 % 57,3 % 69,1 % 37,7 % 41,7 % 87,9 % 53,2 % ,4 % 65,5 % 51,6 % 35,7 % 42,7 % 89,2 % 55,1 % ,2 % 62,6 % 62,3 % 27,4 % 4,4 % 87,3 % 53,4 % ,7 % 59,5 % 64,7 % 32,3 % 43,3 % 84,3 % 52,8 % Vuonna 213 noin 53% saapuneista asioista saatiin ulosottovirastoissa päätökseen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vireilletulosta. Käsiteltävien asioiden eroavaisuuksista johtuen kolmen kuukauden tavoitteessa on kuitenkin vaihtelua eri asialajien välillä. Elatusapuasioita lukuun ottamatta kolmessa kuukaudessa päätökseen saatujen asioiden osuus on kasvanut kaikissa asialajeissa kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Elatusapu on etusijalla velalliselta perittävissä asialajeissa. VIREILLETULOSTA ENSIMMÄISEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA PÄÄTÖKSEEN SAADUT VELALLISET 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Osuus velallisista, joiden kohdalla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana 24* Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä Osuus velallisista, joiden kohdalla vireilläolo on saatu päätökseen ensimmäisen 3kk aikana Käsittelyaika 3kk tai alle, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, oikeushenkilöt Käsittelyaika 3kk tai alle, velalliset yhteensä 24* N/A N/A N/A 25 49,8 % 56,4 % 5,6 % 26 56,6 % 63,8 % 57,3 % 27 58,4 % 64,9 % 59, % 28 59,6 % 67,8 % 6,3 % 29 6,3 % 69,4 % 61,2 % 21 61,1 % 71,2 % 62,2 % ,9 % 74,6 % 64,2 % ,5 % 73,1 % 63,5 % ,1 % 75,7 % 63,5 % *Vuoden 24 tiedot puuttuvat 17

22 Velallismääristä mitattuna ensimmäisen kolmen kuukauden aikana saatiin päätökseen 63,5% kaikista vireilletuloista. Osuus on pysynyt varsin vakaana kuluneiden kolmen vuoden aikana, mutta noussut kokonaisuutena selvästi vuodesta 24. Luonnollisten henkilöiden tapauksessa 3kk käsittelyaikatavoite toteutui lähes 62% velallisista. Oikeushenkilöiden kohdalla osuus oli noin 76% vuonna 213. VELALLISET JOIDEN VIREILLÄOLO ULOSOTOSSA ON KESTÄNYT VÄHINTÄÄN KAKSI VUOTTA 12% Osuus velallisista, joilla vireilläolo on kestänyt vähintään 2 vuotta 1% 8% 6% 4% 2% % 24* Käsittelyaika 24kk tai yli, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, oikeushenkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, velalliset yhteensä Osuus velallisista, joilla vireilläolo on kestänyt vähintään 2 vuotta Käsittelyaika 24kk tai yli, luonnolliset henkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, oikeushenkilöt Käsittelyaika 24kk tai yli, velalliset yhteensä 24* N/A N/A N/A 25 11,1 % 1,8 % 11,1 % 26 1,7 % 9,2 % 1,5 % 27 7, % 7,9 % 7,1 % 28 6,8 % 6,7 % 6,8 % 29 5,4 % 5, % 5,4 % 21 4,7 % 3,9 % 4,6 % 211 4,1 % 3,1 % 4, % 212 4,1 % 3,3 % 4, % 213 3,8 % 3,2 % 3,8 % *Vuoden 24 tiedot puuttuvat 18

23 1.6. Toimenpidetilastoja Ulosottovirastojen henkilöstön suorittamien toimenpiteiden kirjo on laaja. Niihin kuuluvat ulosmittausten lisäksi esimerkiksi maksusuunnitelmien laadinta, vapaakuukausien myöntäminen, ulosottoselvitykset, osamaksukauppatilitykset, häädöt ja turvaamistoimenpiteet. Pitkien aikasarjojen osalta tilastointi on jonkin verran muuttunut tarkastelujakson aikana. Tästä syystä osa tilastoista on muodostettu nykyistä vastaavalla rakenteella vasta vuodesta 28 tai 21. ULOSMITTAUKSET Ulosmittauksia, kumulatiivinen kertymä Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Elinkeinotulon ulosmittauksia Veronpalautusten ulosmittauksia Muita ulosmittauksia Ulosmittauksia, lajeittain Palkan ulosmittauksia Eläkkeen ulosmittauksia Elinkeinotulon ulosmittauksia Veronpalautusten ulosmittauksia Muita ulosmittauksia Palkan ulosmittauksia Ulosmittausten lukumäärät, ulosottovirastot yhteensä Veronpalautusten Eläkkeen Elinkeinotulon Muita ulosmittauksia ulosmittauksia ulosmittauksia ulosmittauksia Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta N/A ,8 % ,7 % ,4 % ,2 % ,3 % ,7 % ,4 % ,8 % ,7 % Nykymuotoinen jaottelu ulosmittauksissa alkaen vuodesta 21 19

24 Palkan ja veronpalautusten ulosmittaukset muodostavat yli puolet kaikista suoritetuista ulosmittauksista. Tilastoinnissa muihin ulosmittauksiin luetaan esimerkiksi kiinteistöjen ja asunto osakkeiden ulosmittaukset. Ulosmittausten kokonaismäärä on kasvanut vuosittain aina vuoteen 212 saakka. Vuoden 213 ulosmittausten lukumäärä oli 2,7 % edellisvuotta matalampi. Ulosmittauksia suoritettiin noin 621. kappaletta. MAKSUKIELLOT JA MAKSUSUUNNITELMAT Maksukiellolla tarkoitetaan sitovaa määräystä palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon maksajalle siitä, kuinka paljon velallisen tulosta kuuluu tilittää ulosottoon. Maksukieltoja annetaan lisäksi joidenkin kertaluonteisten saatavien kohdalla. Velallinen ja kihlakunnanulosottomies voivat maksukiellon sijaan sopia maksusuunnitelmasta tietyin ehdoin Maksukiellot yhteensä ja laaditut maksusuunnitelmat Maksukiellot yhteensä Maksusuunnitelmat Maksukiellot ja laaditut maksusuunnitelmat Palkan maksukiellot Eläkkeen maksukiellot Elinkeinotulon maksukiellot Maksukiellot yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Maksusuunnitelmat Muutos edellisestä vuodesta N/A N/A ,3 % ,2 % ,8 % ,9 % ,2 % ,2 % ,7 % ,8 % ,4 % ,6 % ,5 % , % ,1 % ,3 % ,6 % 32 9,6 % ,5 % ,8 % Nykymuotoinen jaottelu maksukieltotilastoissa vuodesta 28 Maksukieltojen tilastointi on muuttunut ja tarkentunut tarkasteluajanjaksolla. Nykymuotoisessa sisällössään tilasto on ollut vuodesta 28, joten vuosien jaottelu ei täysin vastaa sisällöltään uusimpia vuosia. Maksusuunnitelmien tilastointi on pysynyt muuttumattomana koko kymmenen vuoden ajanjakson. 2

25 Vuonna 213 määrättiin yhteensä noin 166. maksukieltoa. Maksukieltojen kokonaismäärä pysyi vuoden 212 tasolla. Valtaosa (lähes 8%) annetuista maksukielloista koskee palkkaa. Maksusuunnitelmien määrä on laskenut kahden edellisen vuoden ajan. Vuonna 213 tehtiin hieman yli 29. maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelmien seuranta vaatii henkilöstöltä paljon työaikaa. ESTEET Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään aina keskeisimmistä rekistereistä. Jos ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta ei ole, asia palautetaan velkojalle estemerkinnällä. Vaihtoehtoja ovat tällöin varaton, varaton ja tuntematon, vanhentuminen tai jokin muu erikseen ilmoitettu perinnän este. Kun velallisen taloudellinen tilanne on tutkittu ja este todettu, ei asia jää enää vireille ulosottoon. Velkoja voi kuitenkin pyytää asian täytäntöönpanoa myöhemmin uudelleen. Lisäksi velkoja voi pyytää velan rekisteröimistä passiivisaatavaksi, korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Mikäli jonkin toisen selvityksen yhteydessä löytyy velallisen osalta ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta, tai hän on saamassa veronpalautusta, otetaan passiivisaatavaksi rekisteröity asia uudelleen huomioon ulosotossa. 6 Todettuja esteitä, kumulatiivinen kertymä * Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon 3 Todettujaesteitä, lajeittain * Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon 21

26 Todettuja esteitä, ulosottovirastot yhteensä Varaton Tuntematon Muu este Suppean varaton Suppean tuntematon Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta 24* N/A , % ,8 % ,6 % ,3 % ,1 % ,9 % ,3 % ,1 % ,9 % *Vuoden 24 tieto ei täysin vertailukelpoinen (syynä järjestelmämuutos) Vuonna 213 esteitä todettiin lähes 575. kappaletta. Kasvua vuoteen 212 oli noin 12%. Valtaosa (lähes 9%) esteistä johtuu velallisen todetusta varattomuudesta. Suppeassa ulosotossa selvitetään velkojan pyynnöstä ainoastaan sellaisen omaisuuden tai tulon olemassaolo, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. MUITA TOIMENPITEITÄ Muita toimenpiteitä ulosottovirastoissa 24* Turvaamistoimenpiteitä Osamaksutilityksiä Häätöhakemuksia Toimeenpantuja häätöjä 22

27 Muutos edellisestä vuodesta Muiden toimenpiteiden lukumääriä Muutos edellisestä vuodesta Muutos edellisestä vuodesta Turvaamistoimenpiteitä Osamaksutilityksiä Häätöhakemuksia 24* 395 N/A 679 N/A 5 83 N/A N/A N/A ,7 % ,4 % ,7 % N/A N/A ,3 % , % ,6 % N/A ,7 % ,5 % ,1 % ,1 % ,8 % ,3 % ,2 % ,5 % , % ,2 % ,5 % ,7 % , % ,2 % ,9 % 1 411,1 % ,6 % ,1 % 7 342,4 % ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % ,3 % ,9 % , % ,5 % ,9 % Toimeenpantuja häätöjä Muutos edellisestä vuodesta * Vuoden 24 häätötilastot on laskettu kertomalla maalis joulukuun tiedot 1,2:lla (syynä järjestelmämuutos). Muiden toimenpiteiden taulukossa on tilastoitu turvaamistoimenpiteet, osamaksutilitykset, häätöhakemukset sekä toimeenpannut häädöt. Tässä tarkastelluissa toimenpidelukumäärissä vuodelta 213 on laskua kaikissa muissa toimenpidelajeissa, paitsi toimeenpannuissa häädöissä. Häätöhakemusten lukumäärissä on ollut laskua jo vuodesta 21, mutta samana aikana toimeenpantujen häätöjen määrä on kasvanut vuosittain Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot Ulosottolaitoksen suorittamista toimenpiteistä kerätään ulosottomaksuja. Näitä ovat esimerkiksi taulukkomaksu velalliselta kertyneestä suorituksesta, käsittelymaksu ulosoton päättyessä varattomuuteen tai muuhun esteeseen sekä velkojan suorittama tilitysmaksu hänelle tilitettävästä rahamäärästä. Valtaosa ulosottolaitoksen keräämistä maksutuloista koostuu juuri ulosottomaksuista, mutta niiden lisäksi tuloja kertyy joistakin pienemmistä maksueristä, esimerkiksi kaupanvahvistusmaksuista. Ulosottomaksuja ei kuitenkaan peritä kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi elatusavut ja uhkasakot ovat vapautettuja ulosottomaksuista. Ulosottomaksuihin tehtiin tasokorotus vuoden 213 heinäkuussa. Valtaosa ulosottovirastojen menoista on henkilöstökuluja. Seuraavaksi suurin menoerä on toimitilakustannukset. 23

28 12 Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR) Ulosottomaksutulot* Toimintamenot Ulosottomaksutulot ja ulosottolaitoksen toimintamenot (EUR) Ulosottomaksutulot* Muutos edellisestä vuodesta Toimintamenot Muutos edellisestä vuodesta Maksutulot, prosenttia toimintamenoista Maksutulot, prosenttia perintätuloksesta ,8 % N/A 55,5 % 7,2 % ,9 % ,3 % 56,9 % 7,2 % ,2 % ,9 % 65,9 % 7,4 % ,4 % ,7 % 7,1 % 7,3 % , % ,2 % 7,6 % 7,1 % ,5 % ,8 % 73,9 % 7,4 % *Sisältää ulosottomaksujen lisäksi myös muut tulot kuten kaupanvahvistusmaksut Ulosottomaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta 29 alkaen jokaisena toimintavuonna. Vuonna 213 ulosottomaksutuloja kertyi yli 76 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat 6,5 prosenttia vuodesta 212. Maksutulojen kasvuun vaikutti sekä kasvanut perintätulos, että vuoden 213 puolivälissä voimaantullut maksujen tasokorotus. Maksutulojen osuus toimintamenoista on kasvanut tarkasteluajanjaksolla selkeästi. Vuonna 213 noin ulosottomaksut vastasivat noin 74% ulosottolaitoksen toimintamenoista. Maksutulojen suhde perintätulokseen oli noin 7,4 prosenttia. Kirjanpitojärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta johtuen tiedot on esitetty vuodesta

29 2. Virastokohtaisia tilastoja, Viiden vuoden ajanjaksoja kuvaavissa tilastoissa esitetään joitakin keskeisiä tilastoja virastokohtaisesti. Laajemmat, tarkemmalle tasolle menevät virastokohtaiset tilastot on koottu uusimman tilastovuoden osalta julkaisun osioon 3. Tilastotaulukoista on luettavissa yksittäisen viraston kehitys viiden vuoden ajalta. Taulukoissa virastot ovat aakkosjärjestyksessä. Graafisissa esityksissä virastot on järjestetty suuruusjärjestykseen uusimman tarkasteluvuoden perusteella Vireille tulleet asiat Vireille tulleet asiat (1 kpl) ulosottovirastoittain, järjestys uusimman vuoden mukaan Ulosottovirastoihin vireille tulleet asiat, 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta kpl Vireille keskim. / vuosi Viraston osuus asioista, uusin vuosi Etelä Karjala ,8 % , % Etelä Pohjanmaa ,1 % ,6 % Etelä Savo ,7 % ,6 % Helsinki ,1 % ,5 % Itä ja Keski Uusimaa ,3 % ,2 % Kainuu ,6 % ,5 % Kanta Häme ,7 % ,9 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,3 % ,7 % Keski Suomi ,2 % ,3 % Kymenlaakso , % ,1 % Lappi ,5 % ,4 % Länsi Pohja ,1 % ,5 % Länsi Uusimaa ,5 % ,8 % Oulun seutu ,2 % ,7 % Pirkanmaa ,8 % ,7 % Pohjois Karjala ,1 % ,7 % Pohjois Savo ,2 % ,1 % Päijät Häme ,9 % ,7 % Raahen seutu ,5 % ,1 % Satakunta ,6 % ,6 % Varsinais Suomi ,7 % , % Åland ,4 % ,4 % KOKO MAA (22) ,2 % , % 25

30 2.2. Käsitellyt asiat Käsitellyt asiat (1 kpl) ulosottovirastoittain, järjestys uusimman vuoden mukaan Ulosottovirastoissa käsitellyt asiat, 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta kpl Käsitellyt keskim. / vuosi Viraston osuus asioista, uusin vuosi Etelä Karjala ,7 % ,1 % Etelä Pohjanmaa ,4 % ,5 % Etelä Savo ,9 % ,6 % Helsinki ,7 % ,9 % Itä ja Keski Uusimaa ,1 % ,9 % Kainuu ,7 % ,6 % Kanta Häme ,9 % ,8 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,8 % ,8 % Keski Suomi , % ,3 % Kymenlaakso ,7 % ,8 % Lappi ,9 % ,4 % Länsi Pohja ,7 % ,5 % Länsi Uusimaa ,1 % ,9 % Oulun seutu ,9 % ,9 % Pirkanmaa ,7 % ,8 % Pohjois Karjala ,8 % ,6 % Pohjois Savo ,1 % ,2 % Päijät Häme ,3 % ,8 % Raahen seutu ,2 % ,2 % Satakunta ,6 % ,8 % Varsinais Suomi ,8 % ,2 % Åland ,7 % ,5 % KOKO MAA (22) ,3 % , % 26

31 2.3. Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ) Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ) ulosottovirastoittain, järjestys uusimman vuoden mukaan Ulosottovirastoihin perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1 ), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta Saapuneet keskim. / vuosi Viraston osuus saatavista, uusin vuosi Etelä Karjala ,6 % ,5 % Etelä Pohjanmaa ,6 % , % Etelä Savo ,4 % ,5 % Helsinki ,6 % ,7 % Itä ja Keski Uusimaa ,5 % ,5 % Kainuu , % , % Kanta Häme ,4 % ,5 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,6 % ,5 % Keski Suomi ,7 % ,9 % Kymenlaakso ,4 % ,1 % Lappi ,9 % ,9 % Länsi Pohja ,2 % ,3 % Länsi Uusimaa ,4 % ,7 % Oulun seutu ,4 % ,9 % Pirkanmaa ,7 % ,6 % Pohjois Karjala ,7 % ,2 % Pohjois Savo ,3 % ,1 % Päijät Häme ,6 % ,3 % Raahen seutu ,5 % ,5 % Satakunta ,2 % ,1 % Varsinais Suomi ,7 % ,9 % Åland ,2 % ,4 % KOKO MAA (22) ,9 % , % 27

32 2.4. Käsitellyt rahasaatavat (1 ) Käsitellyt rahasaatavat ulosottovirastoittain (1 ), järjestys uusimman vuoden mukaan Ulosottovirastoissa käsitellyt rahasaatavat (1 ), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta Käsitellyt keskim. / vuosi Viraston osuus saatavista, uusin vuosi Etelä Karjala ,3 % ,3 % Etelä Pohjanmaa ,4 % ,7 % Etelä Savo ,8 % ,3 % Helsinki ,4 % ,6 % Itä ja Keski Uusimaa ,8 % ,1 % Kainuu ,4 % ,9 % Kanta Häme , % ,7 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,7 % ,3 % Keski Suomi ,4 % ,9 % Kymenlaakso ,6 % ,9 % Lappi ,7 % ,9 % Länsi Pohja ,9 % ,1 % Länsi Uusimaa ,9 % ,2 % Oulun seutu ,1 % ,2 % Pirkanmaa ,7 % ,9 % Pohjois Karjala ,5 % , % Pohjois Savo ,3 % ,9 % Päijät Häme ,3 % ,2 % Raahen seutu ,7 % ,6 % Satakunta ,5 % ,4 % Varsinais Suomi ,5 % ,4 % Åland ,6 % ,3 % KOKO MAA (22) ,3 % , % 28

33 2.5. Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) Perintätulos (Rahatilitykset, 1 ) ulosottovirastoittain, järjestys uusimman vuoden mukaan Ulosottovirastojen perintätulos (Rahatilitykset, 1 ), 5 vuotta Muutos edellisestä vuodesta % Muutos edellisestä vuodesta Perintätulos keskim. / vuosi Viraston osuus perintätuloksesta, uusin vuosi Etelä Karjala ,1 % ,2 % Etelä Pohjanmaa ,6 % ,2 % Etelä Savo ,9 % ,7 % Helsinki ,3 % ,1 % Itä ja Keski Uusimaa ,4 % , % Kainuu ,1 % , % Kanta Häme ,4 % ,9 % Keski Pohjanmaa ja Pohjanmaa ,9 % ,9 % Keski Suomi ,7 % ,3 % Kymenlaakso ,1 % ,9 % Lappi ,2 % ,9 % Länsi Pohja ,1 % , % Länsi Uusimaa ,2 % ,8 % Oulun seutu ,4 % ,9 % Pirkanmaa ,5 % ,9 % Pohjois Karjala ,8 % ,3 % Pohjois Savo ,5 % , % Päijät Häme ,2 % ,1 % Raahen seutu ,9 % ,8 % Satakunta ,6 % ,3 % Varsinais Suomi ,8 % ,5 % Åland ,9 % ,5 % KOKO MAA (22) ,1 % , % 29

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

ULOSOTTOTOIMEN RAKENNEUUDISTUSHANKE Lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö. Julkaisu 2015:2

ULOSOTTOTOIMEN RAKENNEUUDISTUSHANKE Lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö. Julkaisu 2015:2 ULOSOTTOTOIMEN RAKENNEUUDISTUSHANKE Lainsäädäntötyöryhmän ensimmäinen mietintö Julkaisu 2015:2 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijä Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmä

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Aro, Marko 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen tulostavoitteet vuodelle 2006. Hallintotuomioistuinten tulostavoitteet vuodelle 2006

Sisällysluettelo: Yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen tulostavoitteet vuodelle 2006. Hallintotuomioistuinten tulostavoitteet vuodelle 2006 Sisällysluettelo: Yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen tulostavoitteet vuodelle 2006 Hallintotuomioistuinten tulostavoitteet vuodelle 2006 Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan tulostavoitteet

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän ulosotto

Suomen ja Venäjän ulosotto JULKAISU 2004:07 Suomen ja Venäjän ulosotto Näkemyksiä tilanteesta JULKAISU 2004:07 Suomen ja Venäjän ulosotto Näkemyksiä tilanteesta OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-6444 ISBN 952-466-031-8 Oikeusministeriö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa Henna-Leena Lehtinen Kiinteistön realisointi ulosotossa Liiketalous ja matkailu 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henna-Leena Lehtinen Opinnäytetyön nimi Kiinteistön

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2013

Velkaantumistilasto 2013 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2013 Asuntovelkojen kasvu pysähtynyt Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 93 620 euroa,

Lisätiedot

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Oikeus 2014 Ulosottoasiat 2013 Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten

Lisätiedot

Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon

Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon Saarelainen, Minttu 2011 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maksuhaluton velallinen,

Lisätiedot

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA

MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA Elina Vartio MAKSUKIELTOJEN NOUDATTAMISEN SEURANTA Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirastossa Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Oikeushallinto TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:5 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma Loppuraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:5 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma Loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2005 ISSN 1458-7149

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

2. VELKASOVINNOT OHJELMAN AIKANA...4 Yhteydenottojen määrät...4 Velkasovintojen määrät..4 Velkojat 6 Sovintoratkaisujen sisältö...

2. VELKASOVINNOT OHJELMAN AIKANA...4 Yhteydenottojen määrät...4 Velkasovintojen määrät..4 Velkojat 6 Sovintoratkaisujen sisältö... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VELKASOVINTO-OHJELMA.......2 2. VELKASOVINNOT OHJELMAN AIKANA....4 Yhteydenottojen määrät.....4 Velkasovintojen määrät..4 Velkojat 6 Sovintoratkaisujen sisältö...7 3. VELKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon LUONNOS LÄHETETTY LAUSUNNOLLE 14.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot