Käypä hoito -suositus. Eturauhassyöpä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus. Eturauhassyöpä"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Päivitetty Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät sähköisissä versioissa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä > Anna palautetta tai lähettämällä ne osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine tausta-aineistoineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. Vastuun rajaus 1 Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 2769 diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 2 Keskeinen sanoma on miesten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2010 maassamme todettiin uutta eturauhassyöpätapausta, taudin diagnoosi oli miehellä ja tautiin kuoli 850 miestä. Sairastuneiden keskiikä on 70 vuotta. Vahvimmat tunnistetut riskitekijät ovat ikä, etninen tausta, periytyvä alttius (2 5 %) ja ympäristötekijät. Varhaisvaiheessa eturauhassyöpä ei yleensä aiheuta mitään oireita tai oireet ovat hyvänlaatuisille eturauhas- ja virtsarakkosairauksille tyypillisiä virtsaamisoireita. Pitkälle edenneen eturauhassyövän oireena on etäpesäkkeistä johtuva luustokipu tai -murtuma. Syöpädiagnoosi tehdään eturauhasesta otettujen koepalojen mikroskooppisella tutkimuksella, jolla määritetään syövän aggressiivisuus ja laajuus. Lisäksi tunnustellaan eturauhanen ja määritetään seerumin PSA-pitoisuus. Luuston gammakuvaus tehdään yleensä silloin, jos potilaalla on luustoperäisiksi sopivia kipuja, PSA-pitoisuus on yli 20 µg/l tai hänellä on muita suuren riskin syövän ominaisuuksia. Näiden tutkimusten sekä potilaan iän, peruskunnon, perussairauksien ja odotettavissa olevan eliniän perusteella kullekin potilaalle suositellaan juuri hänelle parasta tiedossa olevaa hoitomuotoa. Potilasta informoidaan eri hoitovaihtoehtojen sivuvaikutuksista ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon hoidon valinnassa. Paikallisessa pienen uusiutumisriskin eturauhassyövässä hoitoina käytetään aktiiviseurantaa, radikaalileikkausta tai ulkoista tai lyhytetäisyyksistä sädehoitoa. Pienen riskin potilaiden ennuste on erinomainen jopa ilman hoitoa. Kohtalaisen riskin syövässä hoidoiksi suositellaan leikkaushoitoa tai ulkoista sädehoitoa, johon yhdistetään lyhytaikainen (4 6 kk) esiliitännäishormonihoito parantamaan hoitotuloksia, tai pelkkää suuriannoksista sädehoitoa ilman hormonihoitoa. Suuren riskin syövässä taas suositellaan leikkaus- tai sädehoitoa tai usein niiden yhdistelmiä ja hormonihoitoa ja sädehoitoon yhdistetään pitkäaikainen (2 3 vuotta) hormonihoito. Jos eturauhassyövän etenemisen riski potilaan elinaikana katsotaan pieneksi joko potilaan perussairauksien tai korkean iän takia, päädytään passiiviseen seurantaan ja oireita yleensä hoidetaan hormonaalisella hoidolla. Paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoito on potilas- ja tautikohtaista. Käytettävissä olevat hoitomuodot ovat radikaalileikkaus tai ulkoinen sädehoitohoito (+hormonihoito) ja hormonihoito. Etäpesäkkeinen eturauhassyöpä hoidetaan hormonihoidolla. Kastraatioresistentin metastasoineen eturauhassyövän hoito tähtää oireiden vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Eturauhassyövän ennuste on parantunut viimeisten 15 vuoden aikana. Sairastuneiden suhteellinen elossaolo-osuus on viiden vuoden kohdalla 93 %. Paikallista, hyvin erilaistunutta eturauhassyöpää sairastavien miesten kymmenen vuoden elossaoloennuste on hoitomuodosta riippumatta sama. Kohtalaisen- ja suuren riskin paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito lisää potilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa. Levinnyttä, etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastavien miesten keskimääräinen elinaikaennuste on 2 3 vuotta. potilaan jälkiseuranta voidaan toteuttaa erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa joko lääkärin tai hoitajan järjestämänä tai automatisoidusti. Seuranta toteutetaan aina hoidosta riippumatta yksilöllisesti. Radikaalihoidon jälkeen (eturauhasen poistoleikkaus, sädehoito) PSA-seuranta yksinään riittää seurantatutkimukseksi. Eturauhassyövän rutiiniseulontaa ei toistaiseksi suositella.

3 Kohderyhmät ja tarkoitus Suositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on parantaa eturauhassyövän diagnostiikkaa ja luoda yhtenäinen hoitoja seurantakäytäntö. Epidemiologia on miesten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2010 todettiin uutta tapausta ( mikä on 33 % kaikista miesten uusista syöpätapauksista. Ikävakioitu ilmaantuvuus on 89/ än kuoli 845 miestä, ikävakioitu kuolleisuus 13,4/ Kuolleisuus on pysynyt viime vuosina suhteellisen vakiona. Suomalaisella miehellä on 80 ikävuoteen mennessä 13 % riski sairastua ja 4,3 % riski kuolla eturauhassyöpään. Sairastuneita miehiä oli vuonna Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta. on yleisin teollistuneissa länsimaissa, kuten Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa eturauhassyöpä on mustaihoisilla yleisempi kuin valkoihoisilla [1 4]. Vähiten eturauhassyöpää esiintyy Japanissa ja Kiinassa [4, 5]. esiintyy latenttina, vain histologisesti todettavana 30 %:lla yli 50-vuotiaista ja %:lla yli 80-vuotiaista miehistä. Yksi kymmenestä latentista eturauhassyövästä kehittyy kliiniseksi syöväksi [6, 7]. Riskitekijöiden merkitystä eturauhassyövän synnyssä ei tunneta tarkasti. Vahvimmat tunnistetut riskitekijät ovat ikä, etninen tausta, periytyvä alttius ja ympäristötekijät. Periytyvä alttius Eturauhassyövistä noin 2 5 % on periytyvään syöpäalttiuteen liittyviä ja noin % perheittäin esiintyviä [8 10]. Eturauhassyövän esiintyminen vähintään kolmella ensimmäisen asteen sukulaisella tai kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella alle 55 vuoden iässä viittaa vahvasti perittyyn eturauhassyöpäalttiuteen [8, 11, 12]. Periytyvään eturauhassyöpäalttiuteen liittyvissä tapauksissa tauti todetaan keskimäärin noin 6 7 vuotta varhaisemmin kuin sporadisissa syövissä, mutta kliiniseltä taudinkuvaltaan ne eivät poikkea sporadisista syövistä [10, 13]. Skandinaavisessa kaksostutkimuksessa osoitettiin, että ympäristötekijöillä on suurempi merkitys eturauhassyövän kehittymisessä kuin perintötekijöillä [14]. Yleisimmistä syövistä vahvin merkitys perintötekijöillä oli eturauhassyövässä [14 17] B. Kytkentätutkimuksissa on todettu useita eturauhassyövän riskialueita eri kromosomeissa. Nykyisin on tunnistettu kolme vahvasti periytyvään alttiuteen liittyvää geeniä ja useita syöpäriskiä modifioivia geenimuutoksia [18, 19]. Periytyvän eturauhassyöpäriskin arvioimiseen ei kliinisessä käytössä ole geenitestiä. Geneettiset muutokset näyttävät selittävän eturauhassyövän etenemistä ja kastraatioresistenssin syntyä [20 24]. Ulkoiset riskitekijät Ympäristötekijöiden merkityksen puolesta puhuvat tutkimukset, joissa eturauhassyövän pienen esiintyvyyden maista suuren esiintyvyyden maihin muuttavien miesten eturauhassyöpäriski suurenee merkitsevästi [25]. Vihreästä teestä, isoflavonoideista, lykopeenista, vihanneksista ja omega-3-polytyydyttymättömistä rasva-hapoista voi olla hyötyä eturauhassyövän ehkäisyssä tai eturauhassyövän etenemisen estossa. Runsas rasvan, lihan (erityisesti hyvin kypsennetyn lihan) ja monivitamiinivalmisteiden käyttö voi liittyä suurentuneeseen eturauhassyöpäriskiin [26, 27]. D-vitamiinin saannin vähäisyys ja D-vitamiinin aineenvaihduntaan vaikuttavien geneettisten muutosten on todettu suurentavan eturauhassyöpään sairastumisen riskiä 3

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 4 [28, 29]. Liikunnan on todettu pienentävän eturauhassyövän riskiä [30]. Tupakointi taas vaikuttaa suurentavan aggressiivisen eturauhassyövän riskiä, ja se saattaa myös lisätä eturauhassyövän etenemistä [1, 31]. Alkoholin kulutuksen ja eturauhassyöpäriskin välillä ei todettu yhteyttä [32, 33]. Sukupuolitaudit näyttävät suurentavan eturauhassyövän riskiä [34 36]. Krooninen eturauhastulehdus ja muut eturauhasen tulehdustilat voivat niin ikään altistaa eturauhassyövälle [37]. Lisätietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta eturauhassyövän riskiin on suosituksen sähköisessä tausta-aineistossa. Eturauhassyövän ehkäisy Lumekontrolloidussa tutkimuksessa vuotiailla miehillä, joilla ei tutkimuksen alussa ollut todettavissa syöpää, todettiin 5-alfareduktaasin estäjien (finasteridi ja dutasteridi) käytön pienentävän eturauhassyöpädiagnoosin riskiä 4 7 vuoden käytön aikana noin 25 %. Lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin todettu hieman enemmän huonosti erilaistuneita eturauhassyöpiä [38, 39] A. Diagnostiikka Riskiryhmäluokitus Eturauhassyövän (T1 2c, N0, M0) riskiryhmäluokitusta käytetään paikallisen eturauhassyövän hoitovalinnoissa ja potilaan ennusteen arvioinnissa [40]: Pienen riskin ryhmä: * Kliininen T1 T2a, N0, M0 ja * Gleasonin pisteet < 7 ja * PSA-pitoisuus < 10 µg/l Kohtalaisen riskin ryhmä: * T2b tai * Gleasonin pisteet 7 (3 + 4) tai * PSA-pitoisuus µg/l Suuren riskin ryhmä: * T2c, kliininen T3a tai * Gleasonin pisteet 7 (4 + 3) tai 8 10 tai * PSA-pitoisuus > 20 µg/l Erittäin suuren riskin ryhmä * Kliininen T3b T4 tai mikä tahansa T- luokka, N1 Ennuste än sairastuneiden suhteellinen elossaolo-osuus 1 vuoden kuluttua diagnoosista on 98 % ja 5 vuoden kuluttua 93 %. Eturauhassyövän ennuste on parantunut viimeisten 15 vuoden aikana ( Tärkeimmät ennustetekijät ovat kasvaimen levinneisyys, syövän erilaistumisaste ja PSA-arvo diagnoosin aikaan. Eturauhassyövistä 55 % todetaan paikallisina ja 23 % etäpesäkkeitä lähettäneinä ( Paikallista, hyvin erilaistunutta eturauhassyöpää sairastavien miesten 10 vuoden elossaoloennuste on hoitomuodosta riippumatta sama (90 94 %). Hoitomuotoja ovat aktiivinen seuranta ja tarvittaessa radikaalihoidot (leikkaus tai sädehoito) välitön radikaalihoito konservatiivinen seuranta ja tarvittaessa endokriininen hoito [41 53] B. Kohtalaisen- ja suuren riskin paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito pidentää potilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa, mutta pienen riskin eturauhassyövässä samaa hyötyä ei näytä olevan [44, 46, 54] A. Levinnyttä, etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastavien miesten keskimääräinen elinaikaennuste on 2 3 vuotta ja 5 vuoden suhteellinen elossaolo-osuus 33 %. Kastraatioresistenssissä levinneessä eturauhassyöpäpotilaan odotettavissa oleva elinaika on 6 18 kuukautta [55 62] A. Eturauhassyövän TNM-luokitus Primaarikasvain (T-luokka): TX: Kasvainta ei voida määrittää. T0: Primaarikasvaimesta ei ole viitettä. T1: Kasvain ei ole palpoitavissa eikä visualisoitavissa. T1a: Kasvain on histologinen sattuma-

5 löydös. 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta. T1b: Kasvain on histologinen sattumalöydös. yli 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta. T1c: Kasvain on todettu (esim. suurentuneen PSA-arvon vuoksi tehdyssä) neulabiopsiassa. T2: Kasvain on rajoittunut eturauhaseen. T2a: Kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon ( 50 % lohkosta). T2b: Kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon (yli 50 % lohkosta). T2c: Kasvain on rajoittunut molempiin lohkoihin. T3: Kasvain tunkeutuu eturauhaskapselin läpi. T3a: Kasvain on kasvanut toispuolisesti tai molemminpuolisesti kapselin läpi. T3b: Kasvain tunkeutuu rakkularauhaseen. T4: Kasvain on fiksoitunut tai tunkeutuu muihin lähielimiin kuin rakkularauhasiin: virtsarakon kaulaan, ulompaan sulkijalihakseen, peräsuoleen, lantiopohjan lihaksiin tai lantion seinämään. Alueelliset imusolmukkeet (N-luokka): NX: Alueellisia imusolmukkeita ei voida määrittää. N0: Alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä ei ole. N1: Alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä on. Etäpesäkkeet kauempana (M-luokka): MX: Etäpesäkkeitä ei voida määrittää. M0: Etäpesäkkeitä ei ole. M1: Etäpesäkkeitä on. M1a: Etäpesäkkeitä on myös muissa kuin alueellisissa imusolmukkeissa. M1b: Etäpesäkkeitä on luissa. M1c: Etäpesäkkeitä on muissa elimissä. Ks. artikkelit [63] ja [64]. Taulukko 1. S-PSA:n viitearvot eri-ikäisillä miehillä Ikä (v) Oireet Varhaisvaiheen eturauhassyöpä ei yleensä aiheuta mitään oireita. Tyypillistä kliinistä oirekuvaa ei ole, vaan ensioireet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa ja muissa virtsaamishäiriöitä aiheuttavissa sairauksissa, kuten eturauhastulehdus, virtsatietulehdus, virtsarakon toimintahäiriöt, virtsaputken ahtauma ja virtsarakon tuumori. Ks. Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu. Toisinaan eturauhassyövän ensimmäinen oire on etäpesäkkeistä johtuva luustokipu tai patologinen murtuma. Tutkimukset S-PSA (µg/l) alle 2, alle 3, alle 4, alle 6,5 Primaaritutkimukset yleislääkärin vastaanotolla Eturauhasen tunnustelu (tuseeraus per rectum, TPR) on perustutkimus, ja se tulee tehdä huolellisesti. Eturauhanen ja siinä palpoitavissa olevat mahdolliset kovettumat ja kyhmyt on arvioitava. Samalla pitää tutkia peräsuoli ja peräaukon seutu. Kyhmy ei läheskään aina merkitse syöpää, mutta se on aihe urologin konsultaatioon. Ks. Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu. Kokonais-PSA:n (PSA) viitearvot vaihtelevat eri ikäkausina (ks. taulukko 1), [65]. PSA-pitoisuus on elinspesifinen muttei syövälle spesifinen. Pitoisuus saattaa suurentua myös eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa, virtsatietulehduksessa ja eturauhastulehduksessa, mutta se ennustaa syövän todennäköisyyttä (ks. taulukko 2), [66 72] B. PSA:sta 5 40 % on seerumissa vapaana. Vapaan PSA:n pitoisuuden määrityksestä on todennäköisesti hyötyä, kun arvioidaan eturauhasbiopsian tarpeellisuutta, jos pitoisuus on 2,5 10 µg/l (taulukko 2), [66 72] B. Jos PSA-pitoisuus on 2,5 10 µg/l ja vapaan PSA:n osuus yli 25 %, eturauhassyövän 5

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 6 Taulukko 2. PSA-pitoisuus ja eturauhassyövän todennäköisyys Seerumin tai plasman PSA-pitoisuus Kokonais-PSA -pitoisuus (µg/l) Eturauhassyövän todennäköisyys vaara on varsin pieni eikä jatkotutkimuksia tarvita, ellei eturauhasen palpaatio herätä epäilyä syövästä. Jos vapaan PSA:n osuus on %, hoitava lääkäri tekee ratkaisun jatkotoimenpiteistä tuseerauksen ja oireiden perusteella. Potilasta voidaan seurata tai lähettää urologille eturauhasen koepala harkintaa varten. Syöpädiagnoosin todennäköisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon seerumin PSA:n sekä vapaan PSA:n prosenttiosuuden ohella potilaan ikä ja eturauhasen koko. Jos PSA-pitoisuus on 2,5 10 µg/l ja PSA:n nousunopeus (PSA velocity, PSAV) yli 0,75 µg/l vuodessa, syöpälöydöksen riski on jonkin verran suurentunut ja suositellaan urologin konsultaatiota (Ks. Lääkärin käsikirjan artikkeli PSA-testi eturauhassyövän seulonnassa eettisiä näkökohtia). PSAV:tä määritettäessä täytyisi olla käytössä 3 tulosta vähintään yhden vuoden ajalta. Määrityksestä saattaa olla hyötyä, kun arvioidaan, tulisiko eturauhasesta ottaa koepaloja. Ks. kohta Eturauhassyövän seulonta. Yli 0,4 µg/l/v:n PSAV on parempi ennustetekijä kuin ikä, PSA tai perhe- tai etninen tausta [73]. % yli 10 yli 50 Vapaan PSA:n osuus (%), kun kokonais-psa -pitoisuus on 4 10 µg/l yli 25 8 PSA:n kahdentumisajalla (PSA doubling time, PSADT) yksinään on merkitystä leikkauksenjälkeisen ennusteen kannalta. Jos pitoisuuden kahdentumisaika on alle 2 vuotta, syövän etenemisen riski 5 vuoden kuluttua eturauhasen poistoleikkauksesta on merkitsevästi suurempi kuin silloin, jos kahdentumisaika on yli 2 vuotta [74, 75]. PSAV ja PSA-pitoisuus ovat riippumattomasti yhteydessä biopsiassa saatuun Gleasonin pistearvoon [76]. PSA-pitoisuuden varhainen ja nopea suurentuminen saattaa olla hoitotoimenpiteiden aihe. Jatkotutkimukset urologian poliklinikassa Urologian poliklinikassa tehtävät tutkimukset tähtäävät eturauhassyövän histologiseen diagnostiikkaan, levinneisyyden selvittämiseen ja hoitolinjojen valintaan. Transrektaalinen kaikututkimus (TRUÄ) ja koepalat: Huomiota kiinnitetään eturauhasen kokoon, muotoon ja sisäiseen kaikurakenteeseen. Eturauhasen vyöhykkeet, virtsaputki ja siemenheittotiehyet tunnistetaan ja rakkularauhasten muoto ja kaikurakenne selvitetään. TRUÄ:llä ei voida sulkea pois eturauhassyöpää mutta sen avulla voidaan ottaa eturauhasesta koepalat kudosopilliseen tutkimukseen, johon diagnoosi perustuu. Koepalojen ottamisen jälkeen yleisimmät komplikaatiot ovat verinen siemenneste (37,4 %), yli vuorokauden kestävä verivirtsaisuus (14,5 %) ja yleensä alle 2 vuorokautta kestävä peräsuoliverenvuoto. Viime vuosina sairaalahoitoa vaativia koepalojen ottamisen jälkeisiä infektiokomplikaatioita (eturauhasen tulehdus, yli 38,5 C:n kuume ja lisä(kives-)tulehdus) on ollut 1 2 % [77]. Varfariini- tai pieniannoksista asetyylisalisyylihappolääkitystä ei tarvitse tauottaa ennen koepalojen ottoa [77]. Eturauhasen puudutusta suositellaan, ja antibioottiprofylaksia on aiheellinen. Luuston gammakuvaus:

7 Eturauhassyövän tavallisin leviämispaikka on luusto. Radioisotooppikartoitus on ensisijaistutkimus luuston etäpesäkkeitä epäiltäessä. Yksittäiset positiiviset löydökset isotooppikartoituksessa tulisi kuitenkin varmistaa muilla kuvantamistutkimuksilla. Luustometastaasien todennäköisyys erittäin pieni (alle 1 %) jos seerumin PSApitoisuus on < 20 µg/l [78, 79] B. Luuston isotooppikuvantaminen tulisi tehdä uusille eturauhassyöpäpotilaille, joilla on luustoperäisiä kipuja, PSA-pitoisuus on yli 20 µg/l tai AFOS-pitoisuus on suurentunut tai kyseessä on huonosti erilaistunut syöpä (Gleasonin pisteet 8 10). Seurannan aikana tulisi tehdä isotooppikartoitus, jos potilaalle ilmaantuu luustoperäisiä kipuja tai hänen PSA- tai AFOSarvonsa suurenee nopeasti. Muut tutkimukset: Rutiinikäytössä ei ole muita tutkimuksia. Jos epäillään etäpesäkkeitä muualla kuin luustossa, voidaan käyttää tilanteen mukaan röntgenkuvauksia, kaikututkimuksia, tietokonekuvausta tai magneettikuvausta. Eturauhassyövän paikallisen tilanteen selvittäminen tietokonetomografialla ei ole riittävän hyvä eturauhassyövän levinneisyyden tutkimisessa [80]. Sen avulla ei pystytä määrittämään luotettavasti eturauhasen kokoa tai rakennetta eikä syövän kasvamista kapselin läpi. Magneettikuvaus lienee herkin eturauhasen kuvantamismenetelmä [81]. Käytettävissä ei ole kuvantamismenetelmää, joka antaisi riittävän kuvan etäpesäkkeistä lantion imusolmukkeissa. Diagnostiikan on siten perustuttava imusolmukkeiden kokoon. Yleisenä periaatteena pidetään, että läpimitaltaan alle 1,5 cm:n kokoinen solmuke katsotaan normaaliksi, 1 2 cm:n kokoinen epäilyttäväksi ja yli 2 cm:n kokoinen etäpesäkkeeksi. Lantion imusolmukkeiden etäpesäkkeet voidaan todeta varmasti ainoastaan leikkauksen yhteydessä otetuista näytteistä. PET-kuvaus (positroniemissiotomografia) on edelleen kokeellinen tutkimustapa eturauhassyövässä, eikä siitä ole hyötyä rutiinitutkimuksena. Erityistilanteissa siitä saattaa kuitenkin olla hyötyä. * T-luokitusta arvioitaessa 11C-koliini- PET-kuvauksen tarkkuus on noin 70 %, mutta sillä on taipumus aliluokitukseen [82]. N-luokituksessa taas 18F-koliini-PET/TT-kuvaustulokset olivat huonot pienten (< 5 mm) metastaasien löytämisessä [83]. * Sen sijaan 11C-koliini-PET/TT-kuvaustulokset ovat lupaavampia, joskin niiden sensitiivisyys jää pieneksi [84]. * M-luokitusta arvioitaessa 18F-fluoridi-PET/TT on sensitiivinen ja spesifinen luuston etäpesäkkeiden löytämisessä [85, 86]. * Suosituksia PET:n käytöstä ei kuitenkaan voida vielä antaa [87]. Histopatologinen analyysi Kun koepalanäyte lähetetään histologiseen tutkimukseen, tulee ilmoittaa seuraavat esitiedot: eturauhasen palpaatiolöydös ja koko PSA-arvot mahdolliset aiemmat diagnoosit ja hoidot, myös muiden elinten syövät ja niiden hoidot. Esimerkiksi hormonihoito, 5-alfa-reduktaasin estäjät tai muut hoidot voivat vaikuttaa eturauhasen solujen morfologiaan ja syövän luokitteluun. biopsioiden ottokohdat. Kohdat tulee kirjata lähetteeseen tai noudattaa sovittua näytteenottokarttaa. Eturauhasesta otetaan TRUÄ:n avulla tarvittava määrä näytteitä, yleensä biopsiaa. 12 biopsiaa osoittaa eturauhassyövän merkitsevästi paremmin kuin 6, jos PSApitoisuus on yli 4 µg/l [88]. 12 biopsian näytteestä löydetään enemmän radikaalia hoitoa vaativia eturauhassyöpiä kuin 6 biopsian näytteestä ja merkitsevästi enemmän ei-radikaalia hoitoa tarvitsevia syöpiä [89] biopsian näytteistä ei ole löydetty 7

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 8 merkitsevästi enemmän syöpää, mutta toimenpiteeseen liittyviä haittavaikutuksia on esiintynyt enemmän [90]. Biopsiat on suositeltavaa ottaa eri näytepurkkeihin tai ainakin eri puolen koepalat eri purkkeihin ja mahdolliset paikalliset muutokset omaan purkkiinsa. On syytä ottaa näytteitä myös kohdista, joissa syövän epäillään kasvavan kapselin läpi tai rakkularauhasiin [90]. Uusintabiopsiat on syytä ottaa, jos kliinisestä syöpäepäilystä huolimatta biopsioissa ei löydetä syöpää. Jos epäily eturauhassyövästä on herännyt pelkästään PSA-löydöksen pohjalta eikä biopsianäytteissä todeta syöpää mutta biopsioissa todetaan multifokaalinen PIN (Prostatic Intraepithelial Neoplasia) tai ASAP (Atypical Small Acinar Proliferation) tai herää epäily syövästä, suositellaan myös uusintabiopsioita [91]. Tavallisimman eturauhassyövän adenokarsinooman mikroskooppisessa erilaistumisasteen määrityksessä noudatetaan kasvainrauhasten arkkitehtuurin arviointiin perustuvaa modifioitua Gleasonin pisteytystä [92], joka ennustaa eturauhassyövän käyttäytymistä paremmin kuin perinteinen Gleasonin pisteytys [93 95] B. Modifioidun pisteytyksen käyttö on aiheuttanut Gleasonin pistesumman suurenemista [94]. Strukturoidun vastauspohjan käyttö on tarpeellista, kun annetaan vastauksia biopsianäytteistä. Taulukko voidaan täyttää ottokohdittain silloin, kun kunkin biopsian lokalisaatio on tiedossa ja biopsiat on käsitelty erikseen. Tällöin Gleasonin pisteytyskin annetaan biopsioittain. Vastauksessa tulee ilmoittaa myös biopsianäytteiden kokonaislukumäärä, biopsioiden pituus, syöpää sisältävien biopsioiden osuus sekä syövän pituus, tilavuusosuus ja lokalisaatio, jos se on tiedossa. Kaikkien biopsioiden yhteinen Gleasonin pisteytys on syytä antaa, koska biopsioiden otto- ja käsittelytapojen vaihtelu aiheuttaa pisteytykseen suurta vaihtelua [96]. Syövän kasvu hermojen ympärille ja eturauhasen ulkopuolelle tulee myös mainita. Syöpärekisteri-ilmoituksessa syöpä luokitellaan N0:ksi, kun kliininen tautiluokitus on T1 2, PSA < 10 µg/l ja Gleasonin pisteet < 7. Muissa tapauksissa tarvitaan kuvantamistutkimusta tai lymfadenektomiaa. Etäpesäkkeiden luokka on M0, jos PSA < 20 µg/l ja Gleasonin pisteet 7. Jos Gleasonin pisteet ovat > 7 tai PSA > 20µg/l, M0-luokitus edellyttää luuston gammakuvausta. Prostatektomianäytteen käsittely ja histopatologia Eturauhasen radikaalileikkauspreparaatti on suositeltavaa lähettää laboratorioon tuorenäytteenä. Leikkauspreparaatti merkitään sovituin puolimerkinnöin ja myös mahdolliset kapselirepeämät merkitään. Patologian laboratoriossa näyte käsitellään seuraavasti: Resektiomarginaalit merkitään kudosväreillä erikseen sovitulla tavalla, joka mahdollistaa syövän sijainnin ja marginaalien arvioinnin. Eturauhanen käsitellään histopatologista tutkimusta varten standardoidulla tavalla. Histopatologisella tutkimuksella tarkennetaan biopsioiden vastauksessa annettua histopatologista luokitusta ja määritetään patologinen levinneisyysaste (ptn). Patologin vastaus annetaan taulukkomuotoisena. Eturauhassyövän hoito Paikallisen eturauhassyövän hoito (T1 2, Nx-0, M0) Hoitoratkaisuun vaikuttavat taudin riskiluokitus (kliininen levinneisyysluokitus, histopatologinen luokitus ja syövän osuus, PSA), potilaan elinajan odote (muut sairaudet, ikä, yleiskunto), potilaan odotukset (hoitojen haittavaikutusprofiili, psyyke, persoonallisuus) ja paikalliset olot (etäisyydet, hoitomahdollisuudet). Hoitoratkaisusta päätetään hoitoneuvottelussa potilaan ja mahdollisesti hänen omaistensa kanssa niin, että arvioidaan potilaan jäljellä oleva elinaika ja suhteutetaan se oireisen ja mah-

9 Paikallisen eturauhassyövän parantava hoito (perussairaudet ja ikä huomioon ottaen riittävä eliniänodote) Pienen riskin syöpä (T1a T2a, Gleasonin pisteet < 7, PSA-pitoisuus < 10 ug/l) 1. Aktiiviseuranta ensisijainen 2. Radikaaliprostatektomia ja sädehoito toissijaisia Kohtalaisen riskin syöpä (T2b tai Gleasonin - pisteet = 7 tai PSA-pitoisuus 10 20ug/L) 1. Radikaaliprostatektomia ja sädehoito ensisijaisia 2. Aktiiviseuranta toissijainen Suuren riskin syöpä (T2c tai Gleasonin pisteet tai enemmän tai PSA-pitoisuus > 20 ug/l) 1. Radikaaliprostatektomia ja sädehoito ensisijaisia - yhdistelmähoitojen (esim. sädehoito + hormonihoito, leikkaus + sädehoito) todennäköisyys kasvanut Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kuva 1. Paikallisen eturauhassyövän eri hoitomahdollisuuksia. dollisesti elinaikaa lyhentävän eturauhassyövän riskiin, ks. kuva 1. Hoitoneuvottelussa on pyrittävä objektiivisesti esittämään hoitovaihtoehdot olemassa olevan tutkimustiedon valossa ja pyrittävä peilaamaan niitä myös oman yksikön tuloksiin. Toistaiseksi ei ole julkaistu satunnaistettua tutkimusta, jossa olisi verrattu aktiiviseurantaa, leikkausta ja sädehoitoa toisiinsa paikallisen eturauhassyövän hoitona. Retrospektiivisissä aineistoissa nähdään usein etu radikaalisen prostatektomian hyväksi [97] C. Kohtalaisen ja suuren riskin paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito pidentää potilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa, mutta pienen riskin eturauhassyövässä samaa hyötyä ei näytä olevan [44, 46, 54] A. Vastaavia tutkimuksia ei ole tehty sädehoidolla. Aktiivinen seuranta Pienen riskin eturauhassyöpäpotilaiden ennuste on erinomainen jopa ilman hoitoa [44, 46, 54] A. Heitä voidaankin usein seurata aktiivisesti ilman välitöntä leikkaus- tai sädehoitoa. Jos ennalta asetetut kriteerit taudin muuttumisesta kliinisesti merkitykselliseksi täyttyvät seurannan aikana, potilas hoidetaan parantavasti leikkaus- tai sädehoidolla ennen taudin etenemistä. Tyypilliset kriteerit ovat Gleasonin pisteet 6 PSA < 10µg/l < T3 transrektaalisessa kaikututkimuksessa otetuissa koepalassa vain vähän syöpää (yleensä korkeintaan kahdessa neulanäytteessä) [98, 99]. Koepalojen merkitys on oleellinen, ja ennen hoitopäätöstä tulee olla saatu edustavat näytteet. Aktiiviseuranta perustuu toistuviin PSAmäärityksiin, kliinisiin tutkimuksiin ja uusintakoepaloihin. Jos tauti muuttuu kliinisesti merkitykselliseksi (yleisimpinä kriteereinä Gleasonin pisteiden suureneminen > 6:een, syöpä yli kahdessa neulanäytteessä tai PSA:n nopea suurenemisnopeus (PSA:n kahdentumisaika < 3 vuotta)), potilaalle suositellaan radikaalihoitoa [98]. Aktiivisella seurannalla pyritään vähentämään ylidiagnostiikan aiheuttamia ylihoitoihin liittyviä haittavaikutuksia (seksuaalitoimintojen häiriöt, virtsavaivat, suolen toiminnan häiriöt). Seurannalla ei vaikuta olevan merkittäviä elämänlaatuhaittoja ly- 9

10 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 10 hyellä aikavälillä, mutta kaikille ajatus syövän seuraamisesta ei sovi [100]. Toistaiseksi ei ole julkaistu prospektiivista satunnaistettua tutkimusta, jossa aktiiviseurantaa olisi verrattu välittömään parantavaan hoitoon. Kun otetaan huomioon pienen riskin eturauhassyövän erinomainen ennuste, kyseisen tutkimuksen tekeminen on äärimmäisen hankalaa. Englannissa käynnissä olevassa ProtecT-tutkimuksessa sitä yritetään, mutta tulosten saaminen vie todennäköisesti vielä 5 10 vuotta [101]. Radikaalinen prostatektomia Paikallisessa eturauhassyövässä radikaalinen prostatektomian tavoitteena on poistaa kaikki syöpäkudos, parantaa siten potilas ja samalla minimoida haittavaikutukset. Tarvittaessa toimenpiteeseen yhdistetään laajennettu lantion alueen imusolmukkeiden poisto. Radikaalinen prostatektomia on ainoa eturauhassyövän hoitomuoto, jonka on osoitettu pidentävän elinaikaa passiiviseen seurantaan verrattuna [44, 46, 54] A. Radikaalinen prostatektomia voidaan tehdä avoimesti tai mini-invasiivisesti tavanmukaisena tähystysleikkauksena tai robottiavusteisesti. Nykyisin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurin osa leikkauksista tehdään robottiavusteisesti [102]. Robottiavusteisen tekniikan etuja ovat pienempi leikkaukseen liittyvä verenvuoto, vähäisempi postoperatiivinen kipu ja lyhyempi sairaalassaoloaika sekä lyhyempi sairasloma [ ]. Onkologisten tekijöiden (marginaalipositiivisuus) osalta robottiavusteisen leikkauksen ei ole osoitettu olevan avointa tekniikkaa huonompi [106], ja funktionaalisten tekijöiden (virtsanpidätyskyky, erektiohäiriöt) osalta robottiavusteisella tekniikalla saattaa olla jonkin verran etuja [107, 108]. Virtsanpidätyskyvyn ja erektiohäiriöiden osalta julkaistut tulokset vaihtelevat huomattavasti tutkimuksittain. Asiaan vaikuttavat paitsi erot potilasmateriaalissa myös leikkaavan kirurgin taidot ja kokemus. Hoitoneuvottelutilanteessa onkin oleellista tietää kyseisen yksikön tulokset. Leikkausstrategia (hermojen säästäminen, imusolmukkeiden poisto) päätetään aina yksilöllisesti ja yhdessä potilaan kanssa. Päätöstä tehdessä tulee arvioida riski syövän kasvamisesta eturauhasen kapselin läpi sekä imusolmuke-etäpesäkkeiden riski. Lisäksi tulee ottaa huomioon potilaan leikkausta edeltävä tilanne funktionaalisten tekijöiden osalta ja potilaan odotukset. Pienen riskin potilailla imusolmuke-etäpesäkkeiden todennäköisyys on pieni eikä imusolmukkeiden poistoa tarvitse tehdä. Keskisuuren tai suuren riskin potilailla imusolmukkeiden poistoa taas suositellaan. Tällöin tulisi tehdä laajennettu imusolmukkeiden poisto [109, 110]. Tyypillinen laajennettu imusolmukkeiden poisto käsittää obturatoralueen imusolmukkeet, imusolmukkeet iliacasuonten päältä mediaalisena rajana virtsanjohdin sekä imusolmukkeet sisemmän lonkkavaltimon vierestä ja mahdollisesti presakraaliset imusolmukkeet [111]. Imusolmukkeiden poiston suurin merkitys on taudin levinneisyyden määrittämisessä, mutta sillä saattaa olla myös terapeuttista merkitystä [112]. Yhtään prospektiivista satunnaistettua tutkimusta asiasta ei kuitenkaan ole. Imusolmukkeiden poistoon liittyy suurentunut komplikaatioiden riski [111, 113]. Radikaalisen prostatektomian jälkeinen ennuste on erinomainen, ja se riippuu syövän riskiluokituksesta. SPCG-4 tutkimuksessa tautispesifinen elossaolo-osuus 15 vuotta leikkauksesta oli 85,4 % ja passiivisessa seurantaryhmässä 79,3 % [114]. kuoleman riski oli kuitenkin seitsemänkertainen potilailla, joilla syöpä oli leikkauspreparaatissa kasvanut eturauhasen kapselin läpi. Pivot-tutkimuksessa tautispesifinen elossaolo-osuus 10-vuoden kohdalla oli radikaaliprostatektomiaryhmässä 94,2 % ja passiivisessa seurantaryhmässä 91,6 % [46]. Radikaalileikkauksen jälkeisen uusiutumisen itsenäisiä ennustetekijöitä ovat muun muassa leikkausta edeltävä kokonais- PSA-pitoisuus, Gleasonin pisteet, pt-luokitus sekä imusolmuke-etäpesäkkeet. Ennus-

11 tetekijöitä on yhdistetty nomogrammeiksi, joiden tarkkuus on tyypillisesti % [115, 116]. Leikkaukseen yhdistetystä hormonaalisesti hoidosta ei ole osoitettu olevan hyötyä [117]. Passiivinen seuranta Passiiviseen seurantaan päädytään, jos eturauhassyövän etenemisen riski potilaan elinaikana katsotaan hyvin pieneksi joko potilaan perussairauksien tai korkean iän aiheuttaman lyhyen elinajanodotteen takia. Jos syöpä myöhemmin etenee ja aiheuttaa oireita, aloitetaan yleensä hormonaalinen hoito. Ulkoinen sädehoito Ulkoisella sädehoidolla voidaan hoitaa paikallista ja paikallisesti levinnyttä eturauhassyöpää. Hoito annetaan kolmiulotteisella konformaalisella tai intensiteettimuokatulla (konformaalisella eli kohteenmukaisella kolmiulotteisella) tekniikalla eturauhasen ja siemenrakkuloiden tyvien alueelle vähintään Gy:n kokonaisannoksena. Harkinnan mukaan siemenrakkulat voidaan jättää sädehoitoalueen ulkopuolelle Gy:n jälkeen. Pienen riskin syövissä voidaan sädettää pelkkä eturauhanen. Lantion imusolmukkeiden sädehoito ad Gy saattaa lisätä progressiovapaata elinaikaa liitännäishormonihoitoa saavilla suuren uusimisriskin eturauhassyöpäpotilailla, mutta näyttö asiasta on niukkaa [ ] C. Sädehoitosuunnitelmassa määritetään syöpäkasvaimen tai eturauhasen ja sitä ympäröivien elinten saamat sädeannokset annos-tilavuushistogrammin (Dose-Volume- Histogram, DVH) avulla ja pyritään minimoimaan virtsarakon ja peräsuolen saama sädeannos Konformaalisella sädehoitotekniikalla päästään yleensä 72 Gy:n kokonaisannokseen. Suuremmat annokset vaativat haittavaikutusten vähentämiseksi erikoistekniikoita, kuten intensiteettimuokattua sädehoitoa (IMRT) tai kuvantamisohjauksista sädehoitoa (IGRT) tai näiden yhdistelmää. Kolmiulotteinen konformaalinen sädehoito vähentää merkittävästi kuratiivisen eturauhassyövän sädehoidon välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia tavanomaiseen sädehoitotekniikkaan verrattuna [121] A. Intensiteettimuokattu sädehoito taas vähentää haittavaikutuksia tavanomaiseen kolmiulotteiseen konformaaliseen sädehoitoon verrattuna [122, 123]. Kuvantamisohjauksista sädehoitoa varten eturauhaseen asetetaan muutama kultajyvä vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin, jotta eturauhanen olisi paikannettavissa konekuvauksen avulla päivittäin ennen sädehoidon antamista. Eturauhasen sädeannoksen suurentaminen ad Gy pidentää todennäköisesti kliinistä ja biokemiallista relapsitonta aikaa paikallisessa kohtalaisen ja suuren uusiutumisriskin eturauhassyövässä [ ] A. Radikaalin ulkoisen sädehoidon jälkeen tavoitteena on saada PSA-pitoisuus mahdollisimman pieneksi, vähintään alle arvon 1 µg/l. Pieni PSA:n minimiarvo (nadir) ja pitkä aika sen saavuttamiseen korreloivat suotuisasti biokemiallisesti relapsittomaan ja etäpesäkkeettömään aikaan [129]. Pelkän sädehoidon (70 Gy) jälkeen 5 6 vuoden kuluttua % potilaista on ilman biokemiallista relapsia [ ] A. Osuus riippuu oleellisesti riskiluokituksesta. Paikallisessa tai paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä lyhytaikainen (4 6 kk) yhdistetty esiliitännäishormonihoito (LHRH-analogi + antiandrogeeni) ja ulkoinen sädehoito ad 70 Gy parantavat paikallista hallintaa sekä biokemiallista relapsitonta ja kliinistä tautivapaata aikaa pelkkään sädehoitoon verrattunasekä elinaikaa etenkin kohtalaisen riskin potilailla [ ] A. Esiliitännäishormonihoidon tulisi alkaa vähintään kaksi kuukautta ennen sädehoitoa ja jatkua sädehoidon ajan. Paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä radikaali sädehoito pitkäaikaiseen 11

12 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 12 hormonihoitoon yhdistettynä pidentää elinaikaa pelkkään pitkäaikaiseen hormonihoitoon verrattuna [ ] A. Sädehoito aloitetaan 2 3 kuukauden kuluttua hormonihoidon alkamisesta. Liitännäissolunsalpaajahoidon ja sädehoidon + hormonihoidon yhdistelmä on vielä kokeellinen. Lupaavia tuloksia on saatu yhdistämällä ulkoinen sädehoito hypofraktioituun suuren annosnopeuden HDR-tykösädehoitoon tai toteuttamalla koko ulkoinen sädehoito hypofraktioidusti [ ]. Suuren riskin syövässä pelkkä sädeannoksen lisääminen ei taudin suuren leviämisriskin vuoksi riitä vaan tarvitaan hormonihoitoa [141]. Taudin paikallinen hallinta sekä tauditon aika ja kokonaiselinaika pidentyvät merkitsevästi enemmän pitkäaikaisella (2 3 vuotta) hormonihoidolla (LHRH-analogi) ja ulkoisella sädehoidolla kuin pelkällä sädehoidolla (ad 70 Gy) [ ] A. Suuren riskin potilailla ulkoiseen sädehoitoon yhdistetty pitkä (3 v) liitännäishormonihoito on parempi kuin lyhyt (6 kk) liitännäishormonihoito [145, 146] A. On vielä vasta vähän tietoa siitä, tulisiko kohtalaisen ja suuren riskin syövässä yhdistää hormonihoito ja suuriannoksinen sädehoito [147, 148]. Paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä pitkäaikainen antiandrogeenihoito sädehoitoon liitettynä viivästyttää taudin etenemistä ja pidentää kokonaiselinaikaa pelkkään sädehoitoon verrattuna [135, 149, 150] A. Eturauhassyövän sädehoidon haitat ilmenevät virtsa- ja sukupuolielinten sekä suoliston oireina, etenkin peräsuolen, oireina ja toimintahäiriöinä. Leikkauksenjälkeinen eli liitännäissädehoito Liitännäis- eli adjuvanttihoidolla tarkoitetaan radikaalin paikallishoidon jälkeistä täydentävää hoitoa tilanteessa, jossa ei ole viitteitä jäännöskasvaimesta (PSA-pitoisuus on mittaamattomissa) mutta ennustetekijöiden perusteella taudin uusiutumisen riski on vähintään kohtalaisen suuri. Liitännäishoidon tavoite on estää taudin uusiminen ja pidentää elossaoloaikaa. Liitännäissädehoito aloitetaan 2 6 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Syövän biokemiallista tai kliinistä uusiutumista ei kehity kaikille suuren uusiutumisriskin potilaille [ ]. Suuren uusiutumisriskin potilailla postoperatiivinen sädehoito vähentää merkittävästi biokemiallisia ja paikallista uusiutumista. Lisäksi se saattaa vähentää etäpesäkkeiden ilmaantumista ja pidentää elossaoloaikaa [ ] A. Hormonihoidon yhdistäminen sädetykseen saattaa parantaa biokemiallista hoitotulosta verrattuna pelkkään sädetykseen, mutta sen vaikutus ennusteeseen on epäselvä [158, 159]. Leikkauksen jälkeiseen sädehoitoon ryhtymistä harkitaan yksilöllisesti. Liitännäissädehoidon vaihtoehtona on seuranta ja tarvittaessa toisen vaiheen sädehoito. Satunnaistettuja liitännäissädehoitoa ja toisen vaiheen sädehoitoa vertaavia tutkimuksia on meneillään, mutta niiden tuloksista ei ole vielä raportoitu. Leikkauksen jälkeinen sädehoito aiheuttaa virtsaamiseen ja suolen toimintaan kohdistuvia välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia. Toisen vaiheen sädehoito Toisen vaiheen sädehoidolla tarkoitetaan eturauhaspesän sädehoitoa tilanteessa, jossa primaarin leikkaushoidon jälkeen ilmenevä eturauhassyövän uusiutuma on todennäköisesti vain paikallinen. PSA-arvo voi jäädä suurentuneeksi heti leikkauksen jälkeen tai alkaa suurentua myöhemmin oltuaan ensin mittaamattomissa. Toisen vaiheen sädehoito saattaa useiden retrospektiivisten tutkimusten perusteella johtaa valikoiduilla potilailla taudin pitkäaikaiseen biokemialliseen kontrolliin [ ], ja viitteitä on myös syöpäspesifisen elossaoloajan pitenemisestä [ ] C Tutkimuksissa parhaat hoitotulokset on todettu, kun PSA-arvo ennen toisen vaiheen

13 sädehoitoa on ollut < 0,4 µg/l [154, 162, 166]. Odotettavissa oleva hoitovaste riippuu muun muassa alkuperäisen syövän ominaisuuksista ja levinneisyydestä, tautivapaasta ajasta sekä PSA-pitoisuudesta ja sen suurentumisnopeudesta uusiutuman yhteydessä [160, 162]. Toisen vaiheen sädehoitoon ryhtymistä harkitaan yksilöllisesti. Hormonihoidon ja toisen vaiheen sädehoidon yhdistämisen hyödystä ei ole toistaiseksi varmaa näyttöä [167]. Sädehoitoa harkittaessa on otettava huomioon sen mahdolliset haittavaikutukset. Ks. Ulkoisen sädehoidon haittavaikutukset ja merkitys elämän laatuun. Lyhytetäisyyksinen sädehoito (brakyterapia) Lyhytetäisyyksisessä sädehoidossa eturauhasen sisälle viedään radioaktiivisia jyväsiä paikallisesti kaikukuvausohjauksessa. Säteilyssä käytetään 125 I -jyväsiä, joiden säteilyn puoliintumisaika on 60 vuorokautta. Kyseessä on kertaluonteinen, lyhytjälkihoitoinen toimenpide, joka tehdään nukutuksessa tai lannepuudutuksessa. Potilaat eivät aiheuta säteilyvaaraa ympäristöön. Jos lyhytetäisyyksisen sädehoidon saanut potilas menehtyy vuoden kuluessa toimenpiteestä, tuhkaus ei ole sallittu ilman eturauhasen poistoa [168]. Toimenpide soveltuu parhaiten pienen uusiutumisriskin potilaille (T1c T2bN0M0, Gleasonin pisteet < 6, PSA-pitoisuus alle 10 µg/l) tai keskisuuren riskin potilaille [47, 48, 169]. Suhteellisia vasta-aiheita ovat runsaat virtsausvaivat, huono virtsasuihku, suuri jäännösvirtsamäärä, kookas keskilohko, kookas eturauhanen ja vastikään tehty eturauhasen höyläys. Esiliitännäishoito ei pidennä tauditonta aikaa [169, 170]. Lähietäisyyksisen sädehoidon jälkeen noin %:lla potilaista esiintyy noin 1 2 vuoden kuluttua toimenpiteestä PSAponnahdus (bounce). Tavallisin se on alle 65-vuotiailla [49, 171]. On tärkeää erottaa ilmiö taudin aktivoitumisen aiheuttamasta PSA-pitoisuuden suurenemisesta. Ponnahduksista 90 % tapahtui 3 ensimmäisen vuoden aikana. Lyhytetäisyyksisen sädehoidon potilailla ponnahduksen kokeneilla tauditon aika on pidempi ja eturauhassyöpäkuolleisuus pienempi kuin muilla [172]. 10 vuoden tautivapaa aika (Phoenix määritelmä), eturauhassyöpä kuolleisuus ja yleinen kuolleisuus olivat ponnahduksen kokeneilla, 90 %, 99 %, ja 88 % ja ei ponnahdusta kokeneilla vastaavasti 70 %, 93 %, ja 82 %. Arvioitu 70 % taudin biokemiallinen uusiutumisriski väheneminen ponnahdusryhmässä. PSA-residiivittömien potilaiden osuus pitkäaikaisseurannassa (10 15 v) on %. Pienen riskin potilailla osuus on %, kohtalaisen riskin potilailla % ja suuren riskin potilailla 62 91% [48, 50 53]. PSA-pitoisuuden suurenemisesta vapaiden osuus on 5 vuoden kohdalla yhtäläinen lyhytetäisyyksisessä sädehoidossa 91,8 % ja leikkauksessa 91 % [53]. Tautispesifinen elossaolo-osuus on 12 vuoden seurannassa % [48 50]. Kokeelliset eturauhassyövän hoidot Jäädytyshoitoa eli kryoablaatiota, HIFU:ta (High Intensity Frequency Uiltrasound) ja fokaalista hoitoa, joista jälkimmäisessä hoito pyritään kohdistamaan arvioidulle syöpäalueelle hoitamatta koko eturauhasta esimerkiksi HIFU:lla, lyhytetäisyyksellä sädehoidolla tai erilaisilla lämpö/jäädytyshoidoilla, on edelleen pidettävä kokeellisena hoitona eturauhassyövän hoidossa, eikä niistä ole pitkäaikaistuloksia. Paikallisesti edenneen ja etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoito Ks. lisätietoa aiheesta suosituksen sähköisestä tausta-aineistosta. 13

14 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 14 Paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoito (T3 4NXM0) Hoitolinja on potilas- ja tautikohtainen. Käytettävissä olevat hoitomuodot ovat seuranta, radikaalihoidot ja hormonihoito. Etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoito (TXNX 1M1) Vaikeaoireinen potilas hoidetaan kiireellisesti kastraatiolla: kivestenpoistoleikkaus tai GnRH-antagonistihoito. Vähäoireinen potilas hoidetaan kastraatiolla: kivestenpoistoleikkaus tai GnHR-antagonistihoito tai GnRH-agonistihoito ja kahden viikon antiandrogeenihoito. Endokriininen eli hormonaalinen hoito Hormonihoito tehoaa eturauhassyövässä hyvin [173, 174]. Hormonihoito on ensisijainen vaihtoehto seuraavissa tilanteissa, kun paikallinen radikaalihoito ei tule kyseeseen: 1) levinnyt eturauhassyöpä 2) paikallisen radikaalihoidon jälkeinen PSA-pitoisuuden suurentuminen 3) esiliitännäis- ja liitännäishoitona sädehoidon yhteydessä. Kastraatio Kivekset poistetaan leikkauksessa tai toteutetaan lääkkeellisesti GnRH (LHRH) -agonisteilla tai -antagonisteilla [175, 176]. Kivesten poistoleikkaus tai GnRH-antagonisti on ensisijainen hoitovaihtoehto, jos selkäydinkompression uhkaa, potilaalla on aivoissa etäpesäkkeet tai hänellä on kovat kivut. Haittavaikutuksia ovat hikoilu, kuumat aallot ja punoitus kasvoissa, lihasmassan vähentyminen, impotenssi, anemia, osteoporoosi painon ja rasvan lisääntyminen ja metabolinen oireyhtymä. Antiandrogeenit Antiandrogeeneja käytetään paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoidossa, jos radikaalihoidot eivät ole mahdollisia [ ]. Bikalutamidin etuna kastraatioon verrattuna on, että elämänlaatu, luuntiheys ja seksuaalitoiminnot säilyvät paremmin [ ]. Tavallisimmat bikalutamidin aiheuttamat haittavaikutukset ovat gynekomastia ja nisien kipu, jota estetään nisien profylaktisella kerta-annossädetyksellä [ ] A. Maksimaalinen androgeenisalpaus Kastraation lisäksi käytetään antiandrogeenia, mutta se ei ole osoittautunut tehokkaammaksi kuin pelkkä kastraatio [ ]. Jaksottainen andgrogeenisalpaus Hormonihoito toteutetaan jaksottaisena, mutta laaja-alaiseen etäpesäkkeiseen tautiin jaksottainen hoito ei sovi [189]. Hormonaalisen hoidon aloituksen ajankohta Tutkimusnäytön puuttuessa ei voida antaa täsmällistä suositusta siitä, tulisiko hormonaalinen hoito aloittaa paikallisesti levinneessä tai etäpesäkkeitä levittäneessä taudissa aikaisessa vaiheessa vai myöhemmin [175]. Kastraatioresistentin metastasoineen eturauhassyövän hoito määritellään kastraatioresistentiksi, jos se alkaa edetä, vaikka seerumin testosteronipitoisuus on kastraatiotasolla (alle 1,73 nmol/l). Hoito tähtää oireiden vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Aminobisfosfonaateilla (tsoledronihappo ja ibandronaatti) on saatu ehkäistyksi erityisesti subkliinisiä murtumia ja hidastetuksi taudin etenemistä luustossa [190]. Denosumabi on näitäkin tehokkaampi [191] B. Sekä denosumabi että bisfosfonaatit voivat aiheuttaa leuan osteonekroosia, minkä vuoksi hampaiston on oltava kunnossa ennen kuin hoito aloitetaan.

15 Dosetakselipohjaisella solunsalpaajalääkityksellä saavutetaan keskimäärin 2 kuukautta pidempi elossaoloaika kuin mitoksantronipohjaisella solunsalpaajahoidolla [55, 57, 58, 192, 193] A. Elossaoloajan keskimääräinen pidentyminen on sama niin oireisilla, vähäoireisilla kuin oireettomilla potilailla, joten solunsalpaajahoidon aloitusta voidaan oireettomilla myös siirtää oireiseen vaiheeseen. Jos potilas on saanut vasteen ensilinjan dosetakselihoidolle, sama hoito voidaan aloittaa uudelleen taudin edetessä [ ]. Toisen linjan solunsalpaajahoito kabatsitakselilla pidentää keskimääräistä elossaoloaikaa 2,4 kuukautta mitoksantronipohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna [59] B. Mitoksantroni yhdistettynä prednisoniin toisen linjan solunsalpaaja hoitona lievittää oireita lyhytaikaisesti [59, 197]. Kun ensivaiheen endokriinisen hoidon teho on lakannut, hormonihoidon muuttaminen voi auttaa. Hoitovasteet ovat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia [59]. Toisen polven antiandrogeenit (androgeenisignalointireitin inhibiittorit, ARSI), kuten entsalutamidi, jonka vaikutus tulee androgeenireseptorin salpauksen kautta, estävät entistä tehokkaammin androgeenisignalointireitin toimintaa. Niiltä puuttuu myös agonistinen vaikutus, joka on vanhojen antiandrogeenien haitallinen ominaisuus. Lääkkeet ovat hyvin siedettyjä. Entsalutamidin on osoitettu pidentävän merkittävästi elinaikaa potilailla, jotka sairastivat kastraatioresistenttiä metastasoitunutta eturauhassyöpää ja jotka olivat jo saaneet dosetakselisolunsalpaajahoidon [61, 198] A. Sytokromi P (CYP 17) on keskeinen entsyymi androgeenien biosynteesissä. Abirateronin (CYP 17:n salpaaja) on osoitettu yhteiskäytössä prednisolonin kanssa pidentävän merkittävästi elinaikaa potilailla, jotka olivat jo saaneet dosetakselisolunsalpaajahoidon [61, 198] A. Abirateronin ja prednisolonin yhteiskäytön on osoitettu pidentävän merkittävästi radiologisesti arvioitua taudin etenemättömyysaikaa, viivästyttävän potilaan kliinisen tilanteen huononemista ja solunsalpaajahoidon alkamista sekä mahdollisesti pidentävän elinaikaa potilailla, jotka eivät olleet vielä saaneet solunsalpaajahoitoa [199]. Hoidon haittavaikutuksena voi kehittyä nesteretentiota, kudosödeemaa, hypertensiota ja hypokalemiaa. Radium-223(dikloridi) on radiolääke, alfasäteilijä, jolla voidaan sekä merkittävästi viivästyttää (5,8 kk) tautiin liittyvien luustotapahtumien ilmaantumista että pidentää kokonaiselossaoloaikaa (noin 3,6 kk) parhaaseen mahdolliseen oireenmukaiseen hoitoon verrattuna potilailla, joilla on oireita aiheuttavia luustoetäpesäkkeitä ja joille ei suunnitella annettavaksi solunsalpaajahoitoa [200] A. Vähäoireista potilasta voidaan hoitaa pelkästään prednisonilla [201]. Edenneen eturauhassyövän oireenmukainen hoito Pitkälle edenneen eturauhassyövän aiheuttamia elämänlaatua heikentäviä oireita lievitetään aktiivisella oireenmukaisella hoidolla. Metastasoinnista aiheutuvat luustokivut ovat tavallisia, ja potilaille on annettava asianmukainen kipulääkitys. Ks. Lääkärin käsikirjan artikkeli Syöpäkivun lääkehoito. Luustokipua on mahdollista lievittää tehokkaasti myös sädehoidolla. Luustoetäpesäkekipujen hoitona kerta-annossädehoito on yhtä tehokas kuin jaksotettu sädehoito [202, 203] A. Kivut lievittyvät kahdella kolmasosalla potilaista noin 2 viikossa. Kolmasosalla kivut lievittyvät kokonaan ja puolella pitkäaikaisesti [204, 205]. Kaikkia luustoetäpesäkkeitä ei ole tarpeen sädettää. Palliatiivisen sädehoidon aiheita ovat huono vaste kipulääkitykseen, kantavan luun murtuma tai sen uhka. Luustoetäpesäkkeet saattavat aiheuttaa patologisen murtuman. Jos todetaan patologisen murtuman vaara, on ennakoivasti har- 15

16 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 16 kittava murtuman ortopedisen tukemisen ja sädehoidon yhdistelmähoitoa. Selkäytimen pinneoireet tai -löydökset (esim. parapareesin uhka) aiheellistavat päivystysluonteiset tutkimukset [206]. Radioisotooppihoitoja (strontium, samarium, radium 223) voidaan käyttää laajan luustometastasoinnin aiheuttaman kivun lievitykseen ulkoisen sädehoidon vaihtoehtona [207] A. (Huom. radioisotooppihoito on myös sädehoitoa) Sädehoidosta saattaa olla hyötyä vatsan alueen etäpesäkkeiden aiheuttamaan alavartalon tai jalkojen voimakkaaseen turvotukseen sekä paikallisesti pitkälle edenneen taudin aiheuttamiin kipuihin, verivirtsaisuuteen tai estyneeseen virtsan tai ulosteen kulkuun. Eturauhassyövän leviäminen paikallisesti saattaa aiheuttaa virtsankulun estymisen. Jos tukos on vain eturauhasen kohdalla, hoitona voidaan käyttää eturauhasen höyläysleikkausta tai rakkopistokatetrin tai kestokatetrin asettamista. Syöpäkudos voi levitä virtsarakon kaulasta kohti rakon pohjaa tukkeuttaen toisen tai kummankin virtsanjohtimen laskukohdan, jolloin ilmaantuu tois- tai molemminpuolinen hydronefroosi, kreatiniinipitoisuus suurenee ja pitkälle edenneessä tilanteessa ilmaantuu uremia. Hoitona asennetaan virtsanjohtimiin kaksois-j-stentit joko retrogradisesti tai röntgenlääkärin toimenpiteenä antegradisella tekniikalla. Joskus stenttien asettaminen ei onnistu ja joudutaan asettamaan pyelostooma. Levinnyttä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä saattaa esiintyä anemiaa, jota hoidetaan tarvittaessa punasolusiirroin [208]. potilaan jälkiseuranta Potilaan seuranta voidaan toteuttaa joko erikoissairaanhoidossa tai avoterveydenhuollossa. Seurannasta voi huolehtia joko lääkäri tai hoitaja, tai se voidaan myös osittain automatisoida (PSA-määritykset). Passiivista seurantaa lukuun ottamatta eturauhassyöpäpotilaita tulisi seurata määräajoin, pyrittiinpä syövän parantamiseen tai oireenmukaiseen hoitoon. Passiivisessa seurannassa määräaikaisseurantaa ei välttämättä tarvita lainkaan, mutta potilaan tai häntä hoitavan avoterveydenhuollon lääkärin sovitaan olevan yhteydessä urologian yksikköön, jos potilaalla epäillään eturauhassyövän aiheuttamia oireita. Seuranta toteutetaan kuitenkin aina hoidosta riippumatta yksilöllisesti siten, että otetaan huomioon taudin levinneisyysaste, aggressiivisuus ja potilaan yleistila ja muut sairaudet. Radikaalileikkauksen jälkeen PSA-pitoisuuden nousu tasolle 0,2 µg/l tai yli merkitsee biokemiallista uusiutumista. Noin puolella radikaalileikatuista potilaista arvo ei jatka suurenemistaan 0,2 µg/l:n jälkeen [209]. Sädehoidon jälkeen biokemialliseksi uusiutumiseksi katsotaan käytetyistä neoadjuvantti- tai adjuvanttihormonihoidoista riippumatta PSA-pitoisuuden suureneminen 2 µg/l yli saavutetun matalimman hoidon jälkeisen tason (PSA-nadir) [210]. Biokemiallinen uusiutuminen ei ole lisähoidon aloittamisen välitön indikaatio. Aktiivisesta seurannasta ks. Paikallisen eturauhassyövän hoito/aktiivinen seuranta. Radikaalisen prostatektomian jälkeinen taudin uusiutuminen kannattaa hoitaa varhaisessa vaiheessa, koska varhaisen hoidon on osoitettu olevan tehokkaampaa kuin myöhempi hoito [162, 211, 212]. Ks. myös kohta Toisen vaiheen sädehoito. PSA-seuranta yksinään riittää seurantatutkimukseksi [213, 214]. Jos kyseessä on hyvin huonosti erilaistunut syöpä, voidaan harkinnan mukaan käyttää myös muita tutkimuksia. Jos leikkaus on radikaali, PSApitoisuuden pitäisi pienentyä mittaamattomiin (< 0,05 µg/l). Ensimmäinen seurantakäynti leikkaavaan yksikköön on suositeltavaa tehdä 3 kuukauden sisällä leikkauksesta. Jos käynnillä ei ilmene mitään toimenpiteitä vaativaa, PSApitoisuus on pudonnut mittaamattomiin ja leikkaus oli radikaali, seuranta voidaan siirtää avoterveydenhuoltoon.

17 Taudin uusiutumisen riski on suurin ensimmäisten vuosien aikana. Kolmen vuoden ajan leikkauksesta PSA-määritys on suositeltavaa tehdä puolen vuoden välein ja sen jälkeen vuoden välein. Jos PSA-pitoisuus muuttuu mitattavaksi (0,2 0,4 ng/ml), potilas on suositeltavaa lähettää urologiseen yksikköön jatkohoitoarvioon. Radikaalin sädehoidon jälkeinen seuranta järjestetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin radikaalisen prostatektomian jälkeen. Hormonihoitoa saavan potilaan seuranta tulee järjestää yksilöllisesti. Eturauhassyövän seulonta Eturauhasen syöpä täyttää osan suuren joukon seulonnalle yleisesti asetettavia ehtoja. Taudilla on suuri kansanterveydellinen merkitys. Eturauhassyövälle on olemassa seulontamenetelmiä, joilla se voidaan löytää varhaisessa vaiheessa. Varhaisvaiheen eturauhassyöpä on mahdollista hoitaa parantavasti, eikä sille ole primaaripreventiota. Tärkein seulontamenetelmä on PSA-pitoisuuden määritys. Muita menetelmiä ovat transrektaaliset tutkimukset, palpaatio ja kaikututkimus. Vaikka PSA-pitoisuuteen perustuva seulonta pienentää eturauhassyövän kuolleisuutta merkittävästi (21 29 %), sen absoluuttinen vaikutus on pieni. Ylidiagnostiikka on eturauhassyöpäseulonnan suurin ongelma, sillä se aiheuttaa ylihoitoa, jolloin miehet altistuvat tarpeettomasti hoidon komplikaatioille [215, 216] B. Rutiinimaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi ei voida suositella. Seulontaohjelmia ei kannata aloittaa ennen kuin seulonta joko opitaan kohdentamaan siitä hyötyviin miehiin tai seulontatesti poimii vain ne miehet, joilla on vaarallinen eturauhassyöpä. PSA:n tutkimista ei pidä kieltää miehiltä, joilla on virtsaamisoireita tai joilla on huoli siitä, että he sairastavat eturauhassyöpää, kunhan heille kerrotaan, mihin PSA:n tutkiminen voi johtaa [217]. Kun PSA-koe otetaan oireettomalta mieheltä, on riskinä löytää syöpä, joka ei hitaan etenemisensä vuoksi johda kuolemaan, vaadi hoitoa eikä välttämättä aiheuta oireitakaan. Tällaisen syövän löytyminen voi johtaa tarpeettomiin hoitoihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin. Miehillä, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai useampia eturauhassyöpätauksia tai lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana (alle 55-vuotiaana), PSA:n määritys ja seuranta 1 4 vuoden välein ovat suositeltavia. 17

18 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURAN DUODECIMIN JA SUOMEN UROLOGIYHDISTYS RY:N ASETTAMA TYÖRYHMÄ Puheenjohtaja: SIRPA AALTOMAA, dosentti, ylilääkäri KYS:n kirurgian klinikka Jäsenet: PEKKA JOUSILAHTI, erikoislääkäri, tutkimusprofessori THL, Käypä hoito -toimittaja VESA KATAJA, erikoislääkäri, dosentti, johtajaylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri MERJA KORPELA, erikoislääkäri OYS:n syöpätautien ja hematologian vastuualue PAULA KUJALA, dosentti, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Fimlab Laboratoriot Oy:n patologian vastuualue MATTI LAATO, LT, urologian professori ja ylilääkäri TYKS, urologia PAULA LINDHOLM, dosentti, osastonylilääkäri TYKS:n syöpätautien klinikka MIKA MATIKAINEN, dosentti, ylilääkäri HYKS:n urologian klinikka ANTTI RANNIKKO, dosentti, osastonylilääkäri HUS RAIJA SIPILÄ, LT Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja TEUVO TAMMELA, professori, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja TAYS:n kirurgian vastuualue ja Tampereen yliopisto 18 Kirjallisuutta 1. Merrill RM ym. Epidemiology 1997;8: Brawley OW. J Natl Cancer Inst Monogr 2012;2012: Eheman C ym. Cancer 2012;118: Center MM ym. Eur Urol 2012;61: Walsh PC ym. Campbell s Urology. 7. painos, Jemal A ym. CA Cancer J Clin 2005;55: Breslow N ym. Int J Cancer 1977;20: Pakkanen S ym. Hum Genet 2007;121: Grönberg H ym. Cancer 1996;77: Bratt O. J Urol 2002;168: Steinberg GD ym. Prostate 1990;17: Carter BS ym. Proc Natl Acad Sci U S A 1992;89: Pakkanen S ym. BJU Int 2012;109: Lichtenstein P ym. N Engl J Med 2000;343: Lichtenstein P ym. J Intern Med 2002;252: Baker SG ym. Biometrics 2005;61: Verkasalo PK ym. Int J Cancer 1999;83: Ishak MB ym. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20: Jin G ym. Hum Genet 2012;131: Taplin ME ym. N Engl J Med 1995;332: Koivisto P ym. Cancer Res 1997;57: Tomlins SA ym. Science 2005;310: Yu J ym. Cancer Cell 2010;17: Sharifi N ym. Clin Cancer Res 2008;14: Zaridze DG ym. Int J Cancer 1984;33: Hori S ym. BJU Int 2011;107: Van Patten CL ym. J Urol 2008;180: Ahn J ym. Carcinogenesis 2009;30: Shui IM ym. J Natl Cancer Inst 2012;104: Liu Y ym. Eur Urol 2011;60: Zu K ym. Cancer Causes Control 2009;20: Bagnardi V ym. Br J Cancer 2001;85: Rota M ym. Eur J Cancer Prev 2012;21: Taylor ML ym. Fam Med 2005;37: Nelson WG ym. N Engl J Med 2003;349: MacLennan GT ym. J Urol 2006;176: Dennis LK ym. Urology 2002;60: Thompson IM ym. N Engl J Med 2003;349: Andriole GL ym. N Engl J Med 2010;362: Heidenreich (chair) ym. Guidelines on Prostate Cancer. Update March gls/pdf/09_prostate_cancer_lr.pdf 41. Lu-Yao GL ym. Lancet 1997;349: Albertsen PC ym. J Urol 2007;177: Bul M ym. Eur Urol 2013;63: Bill-Axelson A ym. N Engl J Med 2005;352: Bill-Axelson A ym. J Natl Cancer Inst 2008;100: Wilt TJ ym. N Engl J Med 2012;367: Grimm P ym. BJU Int 2012;109 Suppl 1: Taira AV ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76: Hinnen KA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76: Stone NN ym. J Urol 2011;185: Potters L ym. J Urol 2008;179:S Sylvester JE ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81: Peinemann F ym. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD Vickers A ym. Eur Urol 2012;62: Tannock IF ym. J Clin Oncol 1996;14: Southwest Oncology Group ym. J Clin Oncol 2006;24: Tannock IF ym. N Engl J Med 2004;351: Petrylak DP ym. N Engl J Med 2004;351: de Bono JS ym. Lancet 2010;376: Fizazi K ym. Lancet Oncol 2012;13: Scher HI ym. N Engl J Med 2012;367: Parker C ym. N Engl J Med 2013;369: Sobin LH ym. TNM Classification of malignant tumours. 6th ed. Wiley-Liss: New York, Cheng L ym. Histopathology 2012;60: Oesterling JE ym. Urol Clin North Am 1993;20: Catalona WJ ym. J Urol 1994;151: Thompson IM ym. N Engl J Med 2004;350: Lilja H ym. J Clin Oncol 2007;25: Finne P ym. Eur Urol 2002;41: Finne P ym. Eur Urol 2008;54: Catalona WJ ym. JAMA 1998;279: Greene KL ym. J Urol 2013;189:S2-S Loeb S ym. J Urol 2007;177: Patel DA ym. J Clin Oncol 2005;23: O Brien MF ym. J Clin Oncol 2009;27: Pinsky PF ym. Cancer 2007;109: Ihezue CU ym. Clin Radiol 2005;60: Gleave ME ym. Urology 1996;47: Warren KS ym. J Urol 2006;176: Lee N ym. Urology 1999;54: Allen DJ ym. BJU Int 2004;94: Rinnab L ym. BJU Int 2007;99:

19 Husarik DB ym. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35: Schiavina R ym. Eur Urol 2008;54: Even-Sapir E ym. J Nucl Med 2006;47: Beheshti M ym. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34:1316-7; author reply Bouchelouche K ym. Curr Opin Oncol 2008;20: Emiliozzi P ym. J Urol 2004;171: Canto EI ym. J Urol 2004;172: Eichler K ym. J Urol 2006;175: Merrimen JL ym. J Urol 2009;182: Epstein JI ym. Am J Surg Pathol 2005;29: Uemura H ym. BJU Int 2009;103: Billis A ym. J Urol 2008;180: Tolonen TT ym. BMC Urol 2011;11: Berney DM ym. Histopathology 2014;64: Zelefsky MJ ym. J Clin Oncol 2010;28: Dall Era MA ym. Eur Urol 2012;62: Bangma CH ym. Crit Rev Oncol Hematol 2012;83: van den Bergh RC ym. Curr Opin Urol 2012;22: Donovan J ym. BMJ 2002;325: Lowrance WT ym. J Urol 2012;187: Novara G ym. Eur Urol 2012;62: Hohwü L ym. Scand J Urol Nephrol 2009;43: Montorsi F ym. Eur Urol 2012;62: Novara G ym. Eur Urol 2012;62: Ficarra V ym. Eur Urol 2012;62: Ficarra V ym. Eur Urol 2012;62: Heidenreich A ym. Eur Urol 2007;52: Briganti A ym. Eur Urol 2009;55: Joniau S ym. Eur Urol 2013;63: Schumacher MC ym. Eur Urol 2008;54: Eifler JB ym. J Urol 2011;185: Bill-Axelson A ym. N Engl J Med 2011;364: Capitanio U ym. Prostate 2010;70: Stephenson AJ ym. J Clin Oncol 2005;23: Shelley MD ym. Cancer Treat Rev 2009;35: Lawton CA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;69: Pommier P ym. J Clin Oncol 2007;25: Morikawa LK ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;80: Morris DE ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62: Vora SA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68: Lips I ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;69: Kuban DA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70: Zietman AL ym. J Clin Oncol 2010;28: Al-Mamgani A ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72: Viani GA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74: Zietman AL ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;85: Ray ME ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64: Roach M 3rd ym. J Clin Oncol 2008;26: D Amico AV ym. JAMA 2008;299: Crook J ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73: Denham JW ym. Lancet Oncol 2011;12: Jones CU ym. N Engl J Med 2011;365: Widmark A ym. Lancet 2009;373: Fransson P ym. Lancet Oncol 2009;10: Warde P ym. Lancet 2011;378: Arcangeli S ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84: Martinez AA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79: Dearnaley D ym. Lancet Oncol 2012;13: Jereczek-Fossa BA ym. Radiother Oncol 2007;84: Bolla M ym. Lancet Oncol 2010;11: Pilepich MV ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61: Souhami L ym. J Clin Oncol 2009;27: Horwitz EM ym. J Clin Oncol 2008;26: Bolla M ym. N Engl J Med 2009;360: Dearnaley DP ym. Br J Cancer 2005;92: Dearnaley DP ym. Lancet Oncol 2007;8: McLeod DG ym. BJU Int 2006;97: See WA ym. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132 Suppl 1:S Vis AN ym. Eur Urol 2006;50: Bolla M ym. Lancet 2005;366: Thompson IM Jr ym. JAMA 2006;296: Wiegel T ym. J Clin Oncol 2009;27: Van der Kwast TH ym. J Clin Oncol 2007;25: Thompson IM ym. J Urol 2009;181: Bolla M ym. Lancet 2012;380: Corn BW ym. Urology 1999;54: King CR ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59: Ohri N ym. Eur J Cancer 2012;48: Cremers RG ym. Radiother Oncol 2010;97: Stephenson AJ ym. J Clin Oncol 2007;25: Trock BJ ym. JAMA 2008;299: Stephenson AJ ym. JAMA 2004;291: Wiegel T ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73: Siegmann A ym. Radiother Oncol 2012;103: Jang JW ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83: International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 2005;35:iii-vi, Ash D. Br J Radiol 2005;78 Spec No 2:S Ash D ym. Radiother Oncol 2005;75: Thompson A ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78: Hinnen KA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82: Tammela TL. Mol Cell Endocrinol 2012;360: Palmberg C ym. Eur Urol 1999;36: Loblaw DA ym. J Clin Oncol 2004;22: Sharifi N ym. JAMA 2005;294: Iversen P ym. J Urol 2000;164: Tyrrell CJ ym. World J Urol 2003;21: Sieber PR ym. J Urol 2004;171: Wirth MP ym. Eur Urol 2007;51: O Connor KM ym. BJU Int 2006;97: Tyrrell CJ ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60: Di Lorenzo G ym. J Urol 2005;174: Ozen H ym. J Urol 2010;184: Viani GA ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:e Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials. Lancet 2000;355: Eisenberger MA ym. N Engl J Med 1998;339: Samson DJ ym. Cancer 2002;95: Salonen AJ ym. J Urol 2008;180: Saad F ym. World J Urol 2005;23: Fizazi K ym. Lancet 2011;377: Kantoff PW ym. J Clin Oncol 1999;17: Shelley M ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD Loriot Y ym. Eur J Cancer 2010;46: Eymard JC ym. BJU Int 2010;106: Beer TM ym. Cancer 2008;112: Berthold DR ym. J Clin Oncol 2008;26: de Bono JS ym. N Engl J Med 2011;364: Ryan CJ ym. N Engl J Med 2013;368: ASCO Annual Meeting. Citation: J Clin Oncol 2012;30(Suppl): LBA Heng DY ym. Can J Urol 2006;13: Lutz S ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79: Chow E ym. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012;24: Wu JS ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55: Sze WM ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD Patchell RA ym. Lancet 2005;366: Bauman G ym. Radiother Oncol 2005;75: Nalesnik JG ym. Rev Urol 2004;6: Amling CL ym. J Urol 2001;165: Roach M 3rd ym. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65: Swanson GP ym. J Clin Oncol 2007;25: Stephenson AJ ym. Eur Urol 2012;61: Pound CR ym. JAMA 1999;281: Chaplin BJ ym. Eur Urol 2005;48: Schröder FH ym. N Engl J Med 2012;366: Heijnsdijk EA ym. N Engl J Med 2012;367: Wolf AM ym. Arch Intern Med 1996;156:

Eturauhassyöpä Suomessa

Eturauhassyöpä Suomessa Eturauhassyöpä Suomessa Insidenssi 4596 uutta tapausta v. 2009 (Suomen yleisin syöpä ja miesten yleisin syöpä) -14774 uutta syöpätapausta vuonna 2009 Kuolleisuus 784 hlöä v. 2009 (miesten toiseksi yleisin

Lisätiedot

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHANEN - ANATOMIA 21.11.2018 2 ETURAUHASEN TOIMINTA Maapähkinän kokoinen rauhanen, joka sijaitsee peniksen takana, peräsuolen

Lisätiedot

Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle

Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle Kaksitoista eri-ikäistä miestä asettui valokuvaaja Juha Törmälän kameran eteen kesällä 2015 ja kertoi, miltä tuntuu sairastua eturauhassyöpään.

Lisätiedot

Eturauhasen sairaudet. Ville Saari

Eturauhasen sairaudet. Ville Saari Eturauhasen sairaudet Ville Saari Eturauhanen eli prostata Sijaitsee aivan virtsarakon alapuolella peräsuolen edessä Luumun kokoinen elin, painaa n. 20 grammaa, ympäröi osittain virtsaputkea Eturauhanen

Lisätiedot

Eturauhassyövän käypä hoito patologin kannalta. Paula Kujala 13.11.2008

Eturauhassyövän käypä hoito patologin kannalta. Paula Kujala 13.11.2008 Eturauhassyövän käypä hoito patologin kannalta Paula Kujala 13.11.2008 Eturauhassyöpä Käypä hoito 14.11.2007 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Kohderyhmät

Lisätiedot

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai kirous? Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Miten minusta tuli urologian erikoislääkäri Eturauhassyöpäseulonta

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 15.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 15.3.2012 Eturauhanen ETURAUHASSYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu eturauhassyöpä, johon sairastuminen voi herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. On hyvä tietää, että vaikka eturauhassyöpä on Suomessa

Lisätiedot

Firmagon eturauhassyövän hoidossa

Firmagon eturauhassyövän hoidossa Firmagon eturauhassyövän hoidossa Käytännön tietoa ja ohjeita potilaalle Eturauhassyöpään sairastuminen ja sen hoito aiheuttavat uuden elämäntilanteen. Mielessä voi pyöriä monia kysymyksiä. Ajatusten kanssa

Lisätiedot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot Eturauhassyövän uudet lääkehoidot 24.04.2015 Petteri Hervonen, LT, Syöpätautien erikoislääkäri Docrates Syöpäsairaala, TAYS Yleistä Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Lähes 5000 uutta diagnoosia/vuosi

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Eturauhasen poistoleikkaus

Eturauhasen poistoleikkaus Eturauhasen poistoleikkaus www.eksote.fi Potilasohje Yleistä Eturauhanen sijaitsee lantion pohjassa virtsarakon alapuolella ympäröiden virtsaputkea. Eturauhanen tuottaa osan siemennesteestä. Eturauhasen

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Syöpäpotilaan luunhoito

Syöpäpotilaan luunhoito Syöpäpotilaan luunhoito Petteri Hervonen Syöpätautien el, LT Oyl, HYKS Syöpäkeskus 18.4.2018 ja 26.4.2018 Syöpäpotilaan luunhoito Eturauhassyöpäpotilaan luunhoito Hormonaalinen liitännäishoito Levinneen

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Virtsarakon poistoleikkaus virtsa-avanne (Bricker) Potilasohje

Virtsarakon poistoleikkaus virtsa-avanne (Bricker)   Potilasohje Virtsarakon poistoleikkaus virtsa-avanne (Bricker) www.eksote.fi Potilasohje Yleistä Sinulla on todettu virtsarakon syöpä ja lääkärin kanssa käydyn neuvottelun jälkeen on hoidoksi valittu virtsarakon poistoleikkaus.

Lisätiedot

5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN

5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN 5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN Vesa Kartesalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tampereen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit

Seminooman sädehoito. Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Seminooman sädehoito Paula Lindholm Tyks, syöpätaudit Miten seminooma leviää? 85% kliininen stage I ja 11% st II para-aortaali-imusolmukkeet Ipsilateraaliset parailiakaaliset Ipsilateraalinen munuaishilus

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG PEHMEÄT KAPSELIT Päivämäärä: 16.3.2016, Versio: 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO. Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus. Potilaiden ääni osallistuva potilas. Biomedicum Helsinki, 25.9.

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO. Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus. Potilaiden ääni osallistuva potilas. Biomedicum Helsinki, 25.9. Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus Potilaiden ääni osallistuva potilas Biomedicum Helsinki, 25.9.2012 Hannu Tavio KYSELYN TOTEUTUS Kyselyn oli suunnitellut PROPO,

Lisätiedot

Pioglitazone Actavis

Pioglitazone Actavis Tutustu Pioglitazone Actavis -valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä Hoidollisten riskien minimointiohje Pioglitazone Actavis 15 mg ja 30 mg tabletit Päivitetty viimeksi 10/2018 Pioglitazone minimointiohje

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE POTILASESITE MUIHIN KUIN ONKOLOGISIIN KÄYTTÖAIHEISIIN Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. rituksimabi Fimean hyväksymä, heinäkuu/2018 2 3 TÄRKEÄÄ

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012 VIRTSARAKKOSYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu virtsarakkosyöpä, johon sairastuminen voi herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. Haluamme antaa tietoa sairaudestasi, jotta selviytyisit mahdollisimman

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EU RMP Lääkeaine Bikalutamidi Version numero 2 Päivämäärä 2 toukokuu 2014 OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Bikalutamidi (CASODEX 1 ) on hormonaalinen

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Kysely syöpäpotilaiden hoidosta Tulokset FIN-P-CARF /18

Kysely syöpäpotilaiden hoidosta Tulokset FIN-P-CARF /18 Kysely syöpäpotilaiden hoidosta Tulokset FIN-P-CARF-0918-0844-9/18 OTOS Näissä tuloksissa on mukana tulokset, jotka on kerätty ajalla 4.5 18..18. Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan seuraavien kohderyhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Eturauhasen syöpä tänään

Eturauhasen syöpä tänään Eturauhasen syöpä tänään PELLERVO PETÄYS Lääkintöneuvos, kirurgi-urologi Yleisöluento Helsingissä 20.5.2003 Miehen lantion pohjassa sijaitsee eturauhanen, prostata, joka on miehen mielenkiintoisin ja eniten

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Syöpäseulontojen tavoitteet Ensisijainen tavoite laadukas = vaikuttava seulontatoiminta vaikuttavuus

Lisätiedot

Virtsarakon poistoleikkaus Ortotooppinen ohutsuolesta tehty rakon korvike. Potilasohje

Virtsarakon poistoleikkaus Ortotooppinen ohutsuolesta tehty rakon korvike.   Potilasohje Virtsarakon poistoleikkaus Ortotooppinen ohutsuolesta tehty rakon korvike www.eksote.fi Potilasohje Yleistä Sinulla on todettu virtsarakon syöpä ja lääkärin kanssa käydyn neuvottelun jälkeen on hoidoksi

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Suomessa 5.2 miljoonaa asukasta 5 yliopistosairaalaa 16 keskusairaalaa aluesairaalat ja

Lisätiedot

CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT

CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT Julia Poutanen Opinnäytetutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996 Syövän sädehoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 129/1 + 129/2 (Litteraturgranskning): Strålbehandling av cancer Tukholma, syyskuu 1996 Raportin yhteenvedon suomentanut:

Lisätiedot

ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU. Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa!

ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU. Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa! ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU on syytä hoitaa ajoissa! Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa! ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa

Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Ulkoisen radikaalisädehoidon tuloksellisuus eturauhassyöpäpotilailla TAYS:ssa Lauri Jokipalo ja Heikki Hakkarainen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 02/2012

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio 25.-26.1.2013 Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus Eri kohdealueiden rajaaminen ei ole eksaktia tiedettä, vaan perustuu osittain kokemukseen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain)

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) Käyttöaihe/kohderyhmä Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu (BPH) Ilmaantuvuus ja esiintyvyys Vuoden 2010 tietojen

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO

TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO 18.11.2016 TIINA KANTOLA GYNEKOLOGISTEN SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO GYN.SYÖPÄPOTILAIDEN JATKOHOITO Naistenosasto (SYNNY) Naistentautien poliklinikka 1 (GYNPKL1) Päiväsairaala (Huone 4) Sädesairaala Kotisairaala

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

OYS, sisätautien klinikka ENDOPÄIVÄT Ä 2008

OYS, sisätautien klinikka ENDOPÄIVÄT Ä 2008 Kilpirauhassyövän i seuranta Eija Eloranta OYS, sisätautien klinikka ENDOPÄIVÄT Ä 2008 Kilpirauhassyöpä p 1% kaikista syövistä naisilla > miehillä yleisin endokriininen syöpä (90%) Ilmaantuvuudessa merkittävä

Lisätiedot

Urologisten syöpien palliatiivinen hoito. Jouni Huuskonen, LT Urologi 8.5.2014

Urologisten syöpien palliatiivinen hoito. Jouni Huuskonen, LT Urologi 8.5.2014 Urologisten syöpien palliatiivinen hoito Jouni Huuskonen, LT Urologi 8.5.2014 Eturauhanen (ja munuainen) Eturauhassyövän kulku Kuolema PSA taso / tauti taakka Diagnoosi ja primaarihoito Paikallinen tauti

Lisätiedot

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Mitä on näyttö vaikuttavuudesta. Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mitä on näyttö vaikuttavuudesta Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sidonnaisuudet Päätoimi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa Suomen ASH ry hallitus Tieteellinen näyttö Perustana

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Mies, herätys! Yksinkertainen verikoe voi pelastaa henkesi. Lähde: Pirkka-lehti 8/2003 Maire Varhela kuvat: Petri Puromies

Mies, herätys! Yksinkertainen verikoe voi pelastaa henkesi. Lähde: Pirkka-lehti 8/2003 Maire Varhela kuvat: Petri Puromies Mies, herätys! Yksinkertainen verikoe voi pelastaa henkesi Lähde: Pirkka-lehti 8/2003 Maire Varhela kuvat: Petri Puromies Onko sinun veresi PSA-arvo tutkittu? Jos et edes tiedä mistä on kysymys, hyvä mies,

Lisätiedot

AMGEVITA (adalimumabi)

AMGEVITA (adalimumabi) AMGEVITA (adalimumabi) Potilaskortti - Lapset Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevitavalmisteesta. Huom: Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Kilpirauhasen syöpää ylidiagnosoidaan

Kilpirauhasen syöpää ylidiagnosoidaan Kilpirauhasen syöpää ylidiagnosoidaan Iris Pasternack LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, tietokirjailija Summaryx Oy Nelikymppiseltä naiselta löytyi kilpirauhasen ultraäänitutkimuksessa pieni tiivistymä

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot