ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU. Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU. Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa!"

Transkriptio

1 ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU on syytä hoitaa ajoissa! Virtsaamisongelmien taustalla on usein eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Keskustele lääkärisi kanssa!

2 ETURAUHASEN HYVÄNLAATUINEN LIIKAKASVU (Hyperplasia prostatae) Professori - Olavi Lukkarinen -

3 Eturauhanen Eturauhanen on miesten sukupuolirauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella peräsuolen edessä. Aikuisen miehen eturauhanen on noin luumun kokoinen, 20 grammaa painava elin. Se ympäröi osittain virtsaputkea, joka kuljettaa virtsan rakosta elimistön ulkopuolelle. Eturauhasen ainoa tunnettu tehtävä on tuottaa eritettä, joka on eräs siemennesteen aineosa. Suurentunut eturauhanen saattaa kuitenkin ahtauttaa virtsaputkea ja täten aiheuttaa virtsaamisoireita. Eturauhanen 3

4 Eturauhasen liikakasvu on yleistä. Eturauhanen alkaa kasvaa monilla miehillä jo 40 ikävuoden jälkeen. Eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun vaikuttavia syitä ei tarkalleen tiedetä, mutta iällä, miessukupuolihormonilla (testosteroni) ja perinnöllisillä seikoilla on merkitystä. Kivesten erittämä testosteroni muuttuu eturauhasessa 5-alfareduktaasientsyymien vaikutuksesta dihydrotestosteroniksi (DHT), jonka on todettu vaikuttavan eturauhasen koon kasvamiseen. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on eräs yleisimmistä miesten terveysongelmista. Eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua tavataan n. 45 %:lla 50 vuotta täyttäneistä miehistä. Liikasvu ei välttämättä aiheuta oireita kaikille. 20-vuotiaan miehen eturauhanen. On osoitettu, että eturauhasen koon suurentuessa akuutin virtsaummen ja leikkaushoidon todennäköisyys lisääntyvät. 4

5 Liikakasvun oireina virtsaamisvaikeudet Eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavan miehen oireita ovat virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen, virtsasuihkun heikentyminen sekä yölliset virtsaamiset. Potilas joutuu usein odottelemaan ja ponnistelemaan saa- dakseen virtsan tulemaan. Virtsasuihku saattaa katkeilla ja se on heikko. Virtsa saattaa tulla tiputtelemalla ja kastella jopa kengän kärjet. Rakko ei tyhjene täysin, vaan sinne jää jäännösvirtsaa. Tämä vuorostaan lisää virtsaamisen tarvetta ja saattaa aiheuttaa alavatsajomotusta. Potilaalla saattaa esiintyä myös virtsapakkooiretta (urge), niin että hänelle tulee kova kiire löytää vessa, koska virtsantuloa on vaikea pidätellä. 60-vuotiaan miehen eturauhanen. Eturauhasen suurentuminen saattaa pahimmillaan painaa virtsaputken kiinni, mistä seuraa virtsantulon täydellinen estyminen, eli akuutti virtsaumpi. Virtsaumpeen liittyy yleensä voimakas kipu. Akuutti virtsaumpi hoidetaan ensisijaisesti katetroimalla rakko. Virtsaummen saaneista potilaista n. 80%:lle joudutaan tekemään eturauhasen höyläysleikkaus. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamat oireet: Kerääntymisoireet - Tiheä virtsaamistarve - Yövirtsaaminen - Virtsauspakko (urgency) - Pakkoinkontinenssi Tyhjennysoireet - Virtsantulon viipyminen - Heikentynyt virtsasuihku - Ponnistelun tarve virtsatessa - Virtsauksen keskeytyminen - Vajaan tyhjenemisen tunne - Virtsaumpi 5

6 Virtsaamisvaikeudet on syytä tutkia. Virtsaamiseen liittyvien oireiden syiden selvittämiseksi lääkäri tekee tutkimuksia, joilla selvitetään oireiden vaikeusaste ja haitat. Tutkimuksilla pyritään myös sulkemaan pois mahdollinen eturauhassyöpäepäily. Oirekyselylomake Oireiden kartoittamiseksi ja haitta-asteen määrittämiseksi potilas täyttää oirekyselylomakkeen, jonka perusteella voidaan määritellä onko eturauhasen liikakasvu merkittävää. Eturauhasen alkututkimuksiksi riittävät oireiden kartoitus, eturauhasen tunnustelu ja verikokeella mitattava prostataspesifisen antigeenin (PSA) mittaus. Nämä perustutkitutkimukset voidaan tehdä avoterveydenhuollossa ja niiden perusteella lääkäri voi joko jäädä seuraamaan potilasta, aloittaa lääkehoidon tai lähettää hänet urologian erikoislääkärin vastaanotolle. Urologi voi tehdä täydentäviä tutkimuksia, joiden perusteella hän arvioi tarkemmin lääkityksen tai leikkauksen tarvetta. Eturauhasen koon arviointi tunnustelemalla Koska eturauhanen sijaitsee lähellä peräsuolen seinämää, lääkäri voi tunnustella sen peräaukon kautta (tuseeraus). Tunnustelemalla voidaan arvioida eturauhasen kokoa, muotoa ja mahdollisia kyhmyjä sekä aristusta. Jos eturauhasessa todetaan kyhmy, se ei läheskään aina merkitse syöpää, mutta antaa aiheen urologian erikoislääkärin tekemiin lisätutkimuksiin. 6

7 Laboratoriokokeet: PSA Laboratoriokokeista tärkein on prostataspesifisen antigeenin, eli ns. PSA-pitoisuuden määritys. PSA:n ja eturauhasen koon ja iän välillä on osoitettu olevan riippuvuus, mikä mahdollistaa eturauhasen koon suhteellisen tarkan arvioinnin PSA-arvon perusteella. Virtsaamisoireisella potilaalla kokonais-psa yli 1,4 mikrog/l merkitsee hyvin todennäköisesti suurentunutta eturauhasta sekä suurempaa riskiä saada akuutti virtsaumpi tai joutua leikkaushoitoon. Jos kokonais-psa on välillä 3 10 mikrog/l, suositellaan mitattavaksi vapaan ja kokonais-psa:n suhde. Matala vapaan PSA:n suhteellinen osuus (< 10%) verrattuna kokonais-psa:han viittaa eturauhassyöpään. PSA on eturauhasen tuottama erite, joka tekee siemennesteen juoksevaksi. PSA:ta vuotaa pieniä määriä myös verenkiertoon, joten sen pitoisuus voidaan määrittää yksinkertaisesti verikokeella. PSA:n, eturauhasen koon ja iän välillä on osoitettu olevan riippuvuus. Muut mahdolliset tutkimukset Virtsan virtaustutkimuksella (flow-tutkimus) tutkitaan virtsasuihkun maksimivirtausta. Jos maksimivirtaama on alle 10 ml/s, on potilaalla hyvin todennäköisesti virtsaputken ahtauma. Residuaali eli jäännösvirtsamittauksella voidaan arvioida rakon tyhjentymistä. Mittaus tehdään ultraäänen avulla tai katetroinnilla. Jos jäännösvirtsaa jää yli 50 ml, on potilaalla 50 %:n varmuudella eturauhasen aiheuttama virtaustukos ja 30 %:n varmuudella pelkästään rakon toiminnanhäiriö. Virtsarakon tähystyksessä nähdään koko virtsaputki, eturauhasen aiheuttama tukos virtsaputkessa sekä virtsarakko. Virtsateiden ultraäänitutkimus antaa tietoa munuaisten tilasta, virtsarakosta ja eturauhasesta. Transrektaalisella eli peräsuolen kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella saadaan tietoa eturauhasen koosta ja rakenteesta. Sen avulla voidaan tarvittaessa ottaa myös näytepalat. 7

8 Lääkehoito usein ensisijainen vaihtoehto. Vielä n. 10 vuotta sitten hyvänlaatuinen liikakasvu hoidettiin ainoastaan kirurgisesti joko virtsaputken kautta höyläämällä tai alavatsan kautta leikkaamalla. Nykyisin on saatavilla useita hyviä lääkkeitä suurentuneen eturauhasen hoitoon. Usein eturauhasen suurentumaa sairastaville potilaille valitaan ensimmäiseksi hoidoksi lääkehoito. Jos lääkehoito ei auta ja potilaan oireet pahentuvat, tulisi potilaan kanssa keskustella kirurgisesta hoidosta. Lieväoireisen potilaan kohdalla voidaan kokeilla myös pelkkää seurantaa. Lääke valitaan oireiden mukaan Suurin osa eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavista potilaista voidaan nykyisin hoitaa lääkkeillä. Hoito tähtää perussyyn eli liikakasvun hoitoon, oireiden helpottamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Hoidon tarkoituksena on estää sairauden aiheuttamia komplikaatioita kuten virtsaumpia, tulehduksia, rakkokivien muodostumista, kirurgisia toimenpiteitä ja ylempien virtsateiden muutoksia. Potilaan oireet ratkaisevat sen, milloin lääkehoito tulisi aloittaa. Eturauhasen koko ja seerumin PSA-pitoisuus ohjaavat vuorostaan lääkkeen valinnassa. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoito voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1. Eturauhasen kokoa pienentävät lääkkeet (ns. 5-alfa-reduktaasin estäjät) 2. Eturauhasen ja virtsarakon kaulan sileälihaskomponenttia rentouttavat lääkkeet (ns. alfa-salpaajat). Eturauhasen kokoa pienentävät lääkkeet Eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua hoitavat lääkkeet, dutasteridi (Avodart) ja finasteridi (Proscar, Gefina), vaikuttavat sairauden perus- 8

9 syyhyn eli eturauhasen liikakasvuun. Ne ovat niin sanottuja 5-alfa-reduktaasin estäjiä, joiden vaikutuksesta testosteronin muuttuminen eturauhasen kasvua aiheuttavaksi dihydrotestosteroniksi (DHT) estyy. 5-alfa-reduktaasin estäjien vaikutuksesta eturauhanen aluksi pienenee n %, jonka jälkeen nämä lääkkeet estävät eturauhasen kasvun. Dutasteridin ja finasteridin pitkäaikainen käyttö pienentää virtsaummen ja leikkaushoitoon joutumisen riskin puoleen. Dutasteridi ja finasteridi ovat hyvin siedettyjä ja niiden haittavaikutukset ovat vähäisiä. Nämä lääkkeet saattavat aiheuttaa joillekin seksuaalisten toimintojen heikentymistä, kuten sukupuolivietin (libido) alentumista, erektion heikentymistä ja siemenesteen määrän alentumista. Näitä haittavaikutuksia esiintyy vain n. 3-6 %:lla lääkettä saaneista potilaista ja ne vähenevät ajan myötä. Eturauhasen ja virtsarakon kaulan sileälihaskomponenttia rentouttavat lääkkeet Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia oireita voidaan hoitaa myös alfasalpaajalääkkeillä. Alfa1-reseptorien salpaajat laskevat rakon kaulan, eturauhasen ja eturauhaskapselin painetta ja parantavat tällä tavoin virtsan tuloa. Itse eturauhasen kokoon ne eivät vaikuta. Tällä hetkellä Suomessa on kaksi tämän ryhmän lääkkettä: tamsulosiini (Omnic, Expros, Tamsumin, Tamictor) ja alfutsosiini (Xatral). Tutkimuksissa on todettu, että alfa-salpaajat parantavat merkittävästi virtsavirtaamaa ja vähentävät jäännösvirtsan määrää. Alfasalpaajien etuna on nopea vaikutuksen alkaminen. Niiden ei ole osoitettu pienentävän virtsaummen tai leikkaushoidon riskiä. Myös alfa-salpaajat ovat hyvin siedettyjä. Haittavaikutuksina ne saattavat aiheuttaa verenpaineen laskua, huimausta, pyörrytystä, väsymystä, heikotusta, päänsärkyä ja flunssaoireita. Joillakin miehillä siemenneste purkautuu virtsarakkoon ja tulee sieltä pois virtsan mukana. 9

10 Yleistä tietoa leikkaushoidosta. Lähes joka toinen TULOSSA Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kirurgisen hoidon tulokset ovat hyvät, vaikutus potilaan virtsavaivoihin tulee nopeasti ja potilaat ovat yleensä tyytyväisiä hoitotulokseen. Kirurginen hoito on hyvä hoitomuoto niille eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastaville potilaille, joilla on hyvin vaikeita oireita liikakasvusta. Kirurgisesti hoidettujen potilaiden määrä on vähentynyt tehokkaiden lääkkeiden ansiosta. Eturauhasen höyläysleikkaus ja avoleikkaus Hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttaman tukoksen tärkein hoitomuoto on edelleen eturauhasen höyläysleikkaus. Toimenpide on ollut tunnettu jo n. 50 vuoden ajan. Välineet ja tekniikka ovat parantuneet niin, että tänä päivänä toimenpide on nopea ja turvalli- PUTKI- REMONTTI yli 50 v. mies eturauhasesta. kärsii suurentuneesta 10

11 nen. Potilas pääsee kotiin yleensä jo leikkausta seuraavana päivänä. Toimenpide helpottaa nopeasti potilaan virtsaamisen tukosoireita. Tulokset ovat hyvät ja komplikaatiot harvinaisia. Yleisimpinä haittavaikutuksina ovat virtsan karkaaminen, verenvuoto, tulehdukset, virtsaputken arpeuma ja heikentynyt erektio. Kutakin esiintyy n. 1 5 %:lla potilaista. Höyläyksen jälkeen siemenneste purkautuu rakkoon n. 80 %:lla potilaista. Muita hoitomuotoja Erilaisia laserhoidon muotoja on kokeiltu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Toimenpide tehdään virtsaputken kautta. Laservalolla tuhotaan eturauhaskudosta. Eturauhasen liikakasvun mikroaalto- ja termoterapiassa (TUMT) nostetaan virtsaputken kautta viedyllä katetrilla eturauhasen lämpötila yli 40 astetta, minkä seurauksena syntyy kudostuhoa. Rakonkaulan ja eturauhasen halkaisu Toimenpide tehdään virtsaputken kautta halkaisemalla sähköpiikillä sekä rakon kaula että eturauhanen. Tällä toimenpiteellä virtsaputki väljenee ja virtsantulo helpottuu. 11

12 Yhteenveto. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on eräs yleisimmistä miesten terveysongelmista. Liikakasvua esiintyy n. 45 %:lla yli 50-vuotiaista miehistä. Eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat ikä, normaali miessukupuolihormonin tuotanto ja perintötekijät. Testosteroni muuttuu eturauhasessa 5-alfareduktaasientsyymien vaikutuksesta dihydrotestosteroniksi (DHT), jonka on todettu vaikuttavan eturauhasen koon kasvamiseen. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia yleisimpiä oireita ovat virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen, virtsasuihkun heikentyminen sekä yölliset virtsaamiset. Eturauhasen suurentuminen saattaa pahimmillaan painaa virtsaputken kiinni, mistä seuraa virtsantulon täydellinen estyminen, eli akuutti virtsaumpi. Eturauhasen perustutkimuksia ovat oireiden kartoitus, eturauhasen tunnustelu peräaukon kautta ja seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) mittaus. Perustutkimukset voidaan hyvin tehdä avoterveydenhuollossa yleislääkärin toimesta. Urologian erikoislääkäri voi tarvittaessa tehdä täydentäviä tutkimuksia. 12

13 Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitovaihtoehtoja ovat seuranta, lääkehoito ja kirurginen hoito. Lieväoireisen potilaan kohdalla voidaan jäädä seuraamaan oireiden kehittymistä (arvio 6 12 kuukauden välein). Eturauhasen kokoa pienentävät lääkkeet, eli ns. 5-alfa-reduktaasin estäjät, dutasteridi ja finasteridi hoitavat tehokkaasti oireita, minkä lisäksi ne myös pienentävät akuutin virtsaummen ja leikkaushoidon riskin puoleen. Virtsarakon ja virtsaputken lihaksia rentouttavat lääkkeet, eli ns. alfa-salpaajat, alfutsosiini ja tamsulosiini lievittävät oireita nopeasti, mutta eivät vaikuta eturauhasen kokoon ja taudin etenemiseen. Kirurgisista hoitomuodoista yleisin on ns. höyläysleikkaus, joka on nykyään nopea ja turvallinen toimenpide ja potilas pääsee kotiin jo yleensä leikkausta seuraavana päivänä. NÄMÄ ON NIITÄ MIESTEN JUTTUJA. 13

14 Viitteet. AUA Practice Guidelines Committee. AUA Guideline on Management of Benign Prostatic Hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis And Treatment Recommendations. J Urol 2003; 170: Bhargava S, Canda AE, Chapple CR. A rational approach to benign prostatic hyperplasia evaluation: recent advances. Curr Opin Urol Jan;14(1):1-6 Boyle P ym. A meta-analysis of trials of transurethral needle ablation for treating symptomatic benign prostatic hyperplasia. BJU Int Jul;94(1):83-8. Bricanti A ym. Impact of holmium laser enucleation (HoLEP) versus trans-urehral resection (TURP) of the prostate on sexual function: Results of a prospective multicententric randomized trial. Int J Impot Res 2003;15, Suppl 6:MP-1-9. Debruyne F ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5-alafa-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2004;46: Desgrandchamps F. Who will benefit from combination therapy? The role of 5 alpha reductase inhibitors and alpha blockade: a reflection from MTOPS. Curr Opin Urol Jan;14(1): Madersbacher S ym. The European Association of Urology (EAU) guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms (LUTS) Eur Urol 2004, 46(5): ). Mc Connell JD ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. NEJM 2003;349: Roehrborn CG ym. Efficacy and safety of dutasteride in the four-year treatment of men with benign prostatic hyperplasia. Urology Apr;63(4). Avodart valmisteyhteenveto. Omnic valmisteyhteenveto. Proscar valmisteyhteenveto. Xatral valmisteyhteenveto. 14

15 Lähes joka toinen yli 50 VIIDEN KYMPIN HUOLLOSSA v. mies kärsii eturauhasesta. suurentuneesta 15

16 GlaxoSmithKline Oy, PL 24, Espoo. Puh: , fax: GSK-tuoteinfo puh: /

Eturauhasen sairaudet. Ville Saari

Eturauhasen sairaudet. Ville Saari Eturauhasen sairaudet Ville Saari Eturauhanen eli prostata Sijaitsee aivan virtsarakon alapuolella peräsuolen edessä Luumun kokoinen elin, painaa n. 20 grammaa, ympäröi osittain virtsaputkea Eturauhanen

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito Martti Nurmi TEEMA: ETURAUHANEN Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito Väestörakenteen muuttuessa on ikääntyneiden miesten osuus lisääntynyt, ja eturauhasen liikakasvun hoidon tarve kasvaa jatkuvasti.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Päivitetty 22.3.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain)

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) Käyttöaihe/kohderyhmä Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu (BPH) Ilmaantuvuus ja esiintyvyys Vuoden 2010 tietojen

Lisätiedot

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitosuositus

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitosuositus Käypä hoito Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitosuositus Suomen Urologiyhdistys Kohderyhmä Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Sillä pyritään parantamaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG PEHMEÄT KAPSELIT Päivämäärä: 16.3.2016, Versio: 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 15.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 15.3.2012 Eturauhanen ETURAUHASSYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu eturauhassyöpä, johon sairastuminen voi herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. On hyvä tietää, että vaikka eturauhassyöpä on Suomessa

Lisätiedot

Heräätkö jatkuvasti yöllä tyhjentämään rakkoa?

Heräätkö jatkuvasti yöllä tyhjentämään rakkoa? Heräätkö jatkuvasti yöllä tyhjentämään rakkoa? Jos heräät jatkuvasti tyhjentämään rakkoa useammin kuin kerran yössä, sinulla saattaa olla nokturia eli yöllinen tihentynyt virtsaamistarve.1 Nokturia on

Lisätiedot

Eturauhasen liikakasvuun ja sen aiheuttamiin oireisiin on saatavissa hyviä hoitoja

Eturauhasen liikakasvuun ja sen aiheuttamiin oireisiin on saatavissa hyviä hoitoja Asiantuntijahaastattelu Eturauhasen liikakasvuun ja sen aiheuttamiin oireisiin on saatavissa hyviä hoitoja Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu ja siihen liittyvä virtsankulun huononeminen on ikääntyvän

Lisätiedot

Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle

Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle Tiedote: Muotokuvanäyttely 12 miestä antaa kasvot eturauhassyövälle Kaksitoista eri-ikäistä miestä asettui valokuvaaja Juha Törmälän kameran eteen kesällä 2015 ja kertoi, miltä tuntuu sairastua eturauhassyöpään.

Lisätiedot

Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa

Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa Tietoa alempien virtsateiden oireista (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) ja hoitovaihtoehdoista. Miesten terveys ja miehekkyys Miehenä oleminen voi olla joissain

Lisätiedot

Perustietoa yliaktiivisesta rakosta ja sen hoidosta

Perustietoa yliaktiivisesta rakosta ja sen hoidosta YLEISOPAS Perustietoa yliaktiivisesta rakosta ja sen hoidosta YLEISOPAS 1 Jonkun on oltava ensimmäinen. Maailmassa sanotaan olevan yhä yli 30 000 tunnettua sairautta, joista toistaiseksi vain noin neljäsosaan

Lisätiedot

eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitojen kustannusvaikuttavuus Pekka Rissanen, Heini Salo, Arja Helin-Salmivaara ja Teuvo Tammela

eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitojen kustannusvaikuttavuus Pekka Rissanen, Heini Salo, Arja Helin-Salmivaara ja Teuvo Tammela Käypä hoito Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitojen kustannusvaikuttavuus Pekka Rissanen, Heini Salo, Arja Helin-Salmivaara ja Teuvo Tammela Käypä hoito -projektin puitteissa on laadittu hoitosuositus»eturauhasen

Lisätiedot

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Teksti: Inkontinenscentrum i Västra Götaland Kuvat: Kajsa Lundberg Layout: Svensk Information Pidätysvaikeuksia? Lirahtiko? Karkaileeko virtsa? Oletko pidätyskyvytön?

Lisätiedot

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai kirous? Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Miten minusta tuli urologian erikoislääkäri Eturauhassyöpäseulonta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Finasteride Docpharma 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Finasteride Docpharma 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Finasteride Docpharma 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg finasteridia. Apuaineet: yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 108 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 108 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg finasteridia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Kondroitiinisulfaatti 2% ITSEKATETROINTI

Kondroitiinisulfaatti 2% ITSEKATETROINTI Kondroitiinisulfaatti 2% ITSEKATETROINTI Tämän oppaan tarkoituksena on neuvoa Uracyst-hoitoa saaville potilaille, kuinka virtsarakon voi katetroida itse. Oppaan sivuilta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet.

Lisätiedot

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi

OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN. Priapismi OSA VI: YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN TOIMISTA VALMISTEITTAIN VI1 EPAR-yhteenvetotaulukkojen osiot VI1.1 Yhteenvetotaulukko turvallisuustiedoista Yhteenveto turvallisuustiedoista - Priapismi -

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita MIES 72 v Ongelmat alkaneet kesällä ja pahentuneet syyskesällä ja syksyllä - Laihtuminen, 178 cm, paino 54.6 kg - Käsien vapina, ajoittain

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Sininen omenanmuotoinen tabletti, toisella puolella tunnus MSD 72, toisella PROSCAR.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen Sininen omenanmuotoinen tabletti, toisella puolella tunnus MSD 72, toisella PROSCAR. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PROSCAR 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg finasteridia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla. Esite potilaiden vanhemmille

Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla. Esite potilaiden vanhemmille Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla Esite potilaiden vanhemmille TM VUR:in ymmärtäminen Lapsellasionvesikouretraaliseksirefluksiksi (VUR:iksi)kutsuttusairaus.Sairauteenon olemassahoitoja.tässäesitteessäontietoa

Lisätiedot

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa TIETEESSÄ HALO-RYHMÄ: HANNU KOISTINEN LL, vs. osastonlääkäri HYKS, urologian klinikka hannu.koistinen@hus.fi TIMO MARTTILA LL, osastonylilääkäri Seinäjoen keskussairaala TUIJA S. IKONEN dosentti, ylilääkäri,

Lisätiedot

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON

Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Erektiohäiriöt ja virtsankarkailu TIETOA MIEHELLE OIKEUS ITSETUNTOON Jatkuvat erektiohäiriöt painavat omaa ja puolison mieltä. Se on raskasta. Ihan tavallinen ilmiö 50+ miehet: 60+ miehet: 70+ miehet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksan vajaatoiminta Xatral CR 10 mg depottablettien käyttö on vasta-aiheista maksan vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 4.3).

VALMISTEYHTEENVETO. Maksan vajaatoiminta Xatral CR 10 mg depottablettien käyttö on vasta-aiheista maksan vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 4.3). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XATRAL CR 10 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 10 mg alfutsosiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012 VIRTSARAKKOSYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu virtsarakkosyöpä, johon sairastuminen voi herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. Haluamme antaa tietoa sairaudestasi, jotta selviytyisit mahdollisimman

Lisätiedot

Iäkkäiden virtsainkontinenssi ja muut virtsaamisvaivat

Iäkkäiden virtsainkontinenssi ja muut virtsaamisvaivat Iäkkäiden virtsainkontinenssi ja muut virtsaamisvaivat Maria Nuotio, LT Geriatrian ylilääkäri EPSHP, Seinäjoen keskussairaala Vanhusten virtsaamisvaivatmonimuotoinen terveysongelma o tavattoman yleisiä

Lisätiedot

Eturauhastulehduksen hoito. Markku J. Leskinen ja Teuvo L.J. Tammela

Eturauhastulehduksen hoito. Markku J. Leskinen ja Teuvo L.J. Tammela Näin hoidan Markku J. Leskinen ja Teuvo L.J. Tammela Eturauhastulehduksesta kärsiviä käy urologin vastaanotolla lähes päivittäin, ja yleislääkärikin tapaa näitä potilaita varsin usein. Eturauhastulehdus

Lisätiedot

OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EU RMP Lääkeaine Bikalutamidi Version numero 2 Päivämäärä 2 toukokuu 2014 OSA VI: RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Bikalutamidi (CASODEX 1 ) on hormonaalinen

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

UROLOGISEN POTILAAN OHJAUS

UROLOGISEN POTILAAN OHJAUS UROLOGISEN POTILAAN OHJAUS Potilasopas eturauhasen höyläystoimenpiteen jälkeen Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 09.11.2007 Kauranen Mikael Kemppi Kristian Pulkkinen Piia SISÄLLYS

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia. Apuaineet,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää ääkäri TYKS, Naistenklinikka Virtsainkontinenssi YLEINEN KIUSALLINEN SALATTU KANSANTAUTI

Lisätiedot

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO. Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus. Potilaiden ääni osallistuva potilas. Biomedicum Helsinki, 25.9.

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO. Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus. Potilaiden ääni osallistuva potilas. Biomedicum Helsinki, 25.9. Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, PROPO Jäsenkyselyyn perustuva tutkimus Potilaiden ääni osallistuva potilas Biomedicum Helsinki, 25.9.2012 Hannu Tavio KYSELYN TOTEUTUS Kyselyn oli suunnitellut PROPO,

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka GLAUKOOMA Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka 30.10.2017 GLAUKOOMA SILMÄNPAINETAUTI (viherkaihi) Silmän anatomiaa Mikä on glaukooma Miten glaukooma todetaan Miten glaukoomaa hoidetaan

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS

Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS Kroonisen alavatsakivun urologiset syyt LT Jukka Sairanen, urologian klinikka, Vatsakeskus HYKS GKS KOULUTUSPÄIVÄT Biomedicum, Helsinki 24.- 25.9.2015 Sidonnaisuudet viimeisen 2 vuoden ajalta Luennoitsija

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi

Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta. Virtsarakko.fi Tietoa ja vinkkejä yliaktiivisesta rakosta Virtsarakko.fi VES-100974-1 02.2011 Relevans.net 7000 Arviolta noin 200 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii virtsarakon ongelmista. 2 ASTELLAS PHARMA, Falcon

Lisätiedot

Urologiset lääkkeet. Mikä on normaalia? Normaali virtsaaminen. Virtsaaminen. Normaali tilanne. Anna-Kaisa Pere urologian erikoislääkäri

Urologiset lääkkeet. Mikä on normaalia? Normaali virtsaaminen. Virtsaaminen. Normaali tilanne. Anna-Kaisa Pere urologian erikoislääkäri Urologiset lääkkeet Normaali virtsaaminen Anna-Kaisa Pere urologian erikoislääkäri Mikä on normaalia? Virtsaaminen Kertyminen Tyhjentyminen Paine virtsarakossa Virtsarakko täyttyy Virtsaamistarve herää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH) kohtalaisten ja vaikeiden oireiden hoito.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH) kohtalaisten ja vaikeiden oireiden hoito. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dutasteride ratiopharm 0,5 mg pehmeät kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Julkaisija:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki Tilaukset: julkaisutilaukset@yths.fi Kirjoittanut:

Lisätiedot

CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT

CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT CYBERKNIFE-TEKNIIKALLA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUODEN 2012 AIKANA HOIDETUT ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT Julia Poutanen Opinnäytetutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Tuoteperhe parhaimmillaan

Tuoteperhe parhaimmillaan LoFric-perhe Jokaiselle sopiva katetri kaikkiin tilanteisiin Ympäristöystävällinen valinta* Tuoteperhe parhaimmillaan www.lofric.fi Kun joutuu valitsemaan varmasti oikein Riippumatta siitä, mistä syystä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapselit ovat himmeitä, keltaisia, pitkulaisia pehmeitä liivatekapseleita, joissa on merkintä GX CE2.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapselit ovat himmeitä, keltaisia, pitkulaisia pehmeitä liivatekapseleita, joissa on merkintä GX CE2. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Avodart 0,5 mg pehmeät kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan Kapseli sisältää

Lisätiedot

Eturauhassyöpä Suomessa

Eturauhassyöpä Suomessa Eturauhassyöpä Suomessa Insidenssi 4596 uutta tapausta v. 2009 (Suomen yleisin syöpä ja miesten yleisin syöpä) -14774 uutta syöpätapausta vuonna 2009 Kuolleisuus 784 hlöä v. 2009 (miesten toiseksi yleisin

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

POTILAIDEN KOKEMUKSIA LEIKO- TOIMINNASTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ PREOPERATIIVISESTA OHJAUKSESTA

POTILAIDEN KOKEMUKSIA LEIKO- TOIMINNASTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ PREOPERATIIVISESTA OHJAUKSESTA POTILAIDEN KOKEMUKSIA LEIKO- TOIMINNASTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ PREOPERATIIVISESTA OHJAUKSESTA Johanna Lehto Sirja Lehtonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Laajentuneen eturauhasen vaikutus rakon tyhjentämiseen

Laajentuneen eturauhasen vaikutus rakon tyhjentämiseen Laajentuneen eturauhasen vaikutus rakon tyhjentämiseen Kirjanen Sinulle, joka kärsit laajentuneesta eturauhasesta. Tietoisku myös läheisten ja hoitohenkilökunnan käyttöön. 1 Tervetuloa Kädessäsi oleva

Lisätiedot

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen.

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Sh (AMK), seksuaaliterapeutti Veli-Matti Piippo KSSHP Seksuaalisuus Seksuaalisuus on elämän laatutekijä, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen

Lisätiedot

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen h h Film säteet kulkevat lyhyemmän matkan kuvausaika lyhenee, liikehäiriö jää pois säteilyn hajonta vähenee sädeannos pienenee kuvan kontrasti paranee

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Lesitiini (voi sisältää soijaöljyä). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Lesitiini (voi sisältää soijaöljyä). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dutasteride Galenicum 0,5 mg kapseli, pehmeä VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistyksen Syyskoulutuspäivät 27.11.2015 Anna- Kaisa Pere, urologian erikoislääkäri

Suomen Gynekologiyhdistyksen Syyskoulutuspäivät 27.11.2015 Anna- Kaisa Pere, urologian erikoislääkäri Naisten pakkoinkon,nenssin hoito Suomen Gynekologiyhdistyksen Syyskoulutuspäivät 27.11.2015 Anna- Kaisa Pere, urologian erikoislääkäri Sidonnaisuudet Luentopalkkiot: Allergan, Astellas Koulutusmatkat:

Lisätiedot

MIEHEN TERVEYS MITEN PIDÄN ITSESTÄNI PAREMPAA HUOLTA? ETURAUHASVAIVAT NUORILLA JA IÄKKÄILLÄ MIEHEN TERVEYDEN RISKITEKIJÄT

MIEHEN TERVEYS MITEN PIDÄN ITSESTÄNI PAREMPAA HUOLTA? ETURAUHASVAIVAT NUORILLA JA IÄKKÄILLÄ MIEHEN TERVEYDEN RISKITEKIJÄT MIEHEN TERVEYS LE HTI MIEHELLE JA E HK Ä MYÖS VÄHÄN NAISELLE TE RVE YDE S TÄ JA HY VÄ S TÄ OLOS TA 1 2 0 0 6 LE HTI MIEHELLE JA E HK Ä MYÖS VÄHÄN NAISELLE TE RVE YDE S TÄ JA HY VÄ S TÄ OLOS TA 1 2 0 0

Lisätiedot

Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle

Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle 1(5) Ohjeita eturauhasen liikakasvun avoimeen poistoon tulevalle potilaalle Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa teille tietoa tulevasta toimenpiteestä ja siihen liittyvästä hoidosta sekä sairaalassa

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen

Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen Virtsarakon ja lantionpohjanlihasten harjoittaminen Miehille Virtsarakko.fi Tietoja inkontinenssista Inkontinenssi on luultua yleisempää. Sitä esiintyy noin viidellä prosentilla kaikista miehistä jossain

Lisätiedot

Eturauhasen kiputilat miehen krooninen lantiokipu

Eturauhasen kiputilat miehen krooninen lantiokipu Markku J. Leskinen TEEMA: ETURAUHANEN Eturauhasen kiputilat miehen krooninen lantiokipu Eturauhasen kiputilalla tarkoitetaan tavallisesti lantion kroonista kipua eli tyypin 3 eturauhastulehdusta. Sen esiintyvyys

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN

5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN 5-ALFAREDUKTAASIESTÄJÄLÄÄKITYKSEN VAIKUTUS ETURAUHASEN ADENOKARSINOOMAN PAIKALLISEEN LEVINNEISYYTEEN Vesa Kartesalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tampereen

Lisätiedot

Urologia. Virtsatie-elimistön sairauksien hoitotyö

Urologia. Virtsatie-elimistön sairauksien hoitotyö Urologia Virtsatie-elimistön sairauksien hoitotyö Virtsaneritys elimistön tutkimuksia Virtsanäyte Mielellään 4 tuntia rakossa Ennättää kertyä riittävästi soluja ja bakteereita Paras näyte aamuvirtsasta

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

BETMIGAN KLIINISET KOKEMUKST. Anna-Kaisa Pere Urologian erikoislääkäri

BETMIGAN KLIINISET KOKEMUKST. Anna-Kaisa Pere Urologian erikoislääkäri BETMIGAN KLIINISET KOKEMUKST Anna-Kaisa Pere Urologian erikoislääkäri mitä on normaali virtsaaminen naisella? mitä on poikkeava virtsaaminen naisella? ONGELMA Virtsaa tulee liikaa tai liian vähän, liian

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Silodyx 4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 4 mg silodosiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute

Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Dira Eli Interleukiini-1-Reseptorin Salpaajan Puute Versio 2016 1. MIKÄ ON DIRA? 1.1 Mikä se on? DIRA on lyhenne sanoista "Deficiency of IL-1-Receptor Antagonist"

Lisätiedot

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö

Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Kirurgian poliklinikka / urologian poliklinikka Infektio-sairaalahygieniayksikkö Ohje henkilökunnalle 1 Virtsakatetri on vierasesine ja muodostaa aina infektioriskin, joten katetrin laittamisella tulee

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Ehditkö? Tietoa naisten inkontinenssista

Ehditkö? Tietoa naisten inkontinenssista BET-120665-1 02.2013 RELEVANS.NET Ehditkö? Tietoa naisten inkontinenssista ASTELLAS PHARMA Falcon Business Park Vaisalantie 2 8 02130 Espoo Puhelin 09 8560 6000 info.fi@astellas.com www.astellas.fi Virtsarakko.fi

Lisätiedot