Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI Ut a justo nisl, quis congue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu Ut a justo nisl, quis congue quam ut ultrices euismod, eu malesuada turpis eros v tesque condimentum tinci urna. Praesent eu dui eu m nec eu mauris at lorem tin porttitor velit, id feugiat m Lorem ipsum dolor sit am elit. Nulla faucibus pulvina cula a. Suspendisse magna dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sisällysluettelo 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen 11 Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu 16 Henkilöstö 18 Vastuullinen sijoittaminen 21 Sisäiset toimintatavat 25 GRI-taulukko Toimitus: Suomen Teollisuussijoitus Oy Ulkoasu ja taitto: Riikka Sulkamo Kuvat: Rodeo ja Shutterstock

3 sivu 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TEOLLISUUSSIJOITUS LYHYESTI Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. Sijoitukset kohdistuvat kaikille toimialoille. Teollisuussijoituksen sijoitukset ja sijoitussitoumukset ovat tällä hetkellä yhteensä noin 700 miljoonaa euroa. Rahoituksen kohteena on suoraan sekä välillisesti rahastojen kautta lähes 500 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli henkilöä. RAPORTIN SISÄLTÖ Tämä on Teollisuussijoituksen ensimmäinen yritysvastuuraportti. Raportointijakso on tilikausi, ja tämä raportti kattaa tiedot vuodelta Teollisuussijoitus ei ole aiemmin julkaissut erillistä yritysvastuuraporttia, mutta yhtiö on kertonut muun muassa vastuullisesta sijoittamisesta muissa julkaisuissaan. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Lisäksi raportissa kuvataan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Teollisuussijoitus käyttää yritysvastuun raportoinnissaan viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen ( ) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI:n (Global Reporting Initiative) raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Supplement, FSSS) tunnuslukuja. Yritysvastuun asiantuntija Tofuture Oy on tarkastanut raportoinnin vastaavuuden GRI-ohjeistoon ja vahvistaa Teollisuussijoituksen itsearvioinnin, että yritysvastuuraportti 2011 täyttää GRI 3.1 -ohjeiston C-tason vaatimukset.

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Toimitusjohtajan katsaus Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Samanaikaisesti Teollisuussijoituksen tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa. Erityisenä vaikuttavuustavoitteena toiminnassamme on suomalaisen pääomasijoitustoimialan markkinaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2011 olimme merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Noudatamme sijoitustoiminnassamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Edellytämme, että myös sijoituskohteenamme olevat yhtiöt toimivat vastuullisesti ja tuemme yhtiöitä yritysvastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Henkilöstöjohtamisemme tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio ja henkilöstön tyytyväisyys työhönsä. Pääomasijoittamisessa korostuu toiminnan luottamuksellisuus ja sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Teollisuussijoitus pyrkii sisäisillä toimintatavoillaan edistämään mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta. Tässä Teollisuussijoituksen ensimmäisessä yritysvastuuraportissa keskitymme meille olennaisiksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin: vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen, vastuulliseen sijoittamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä sisäisiin toimintatapoihin. Raportin tavoitteena on lisätä avoimuutta ja kertoa aiempaa laajemmin toimintamme keskeisimmistä yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä vastuullisuuteen liittyvistä toimintaperiaatteista. Juha Marjosola Toimitusjohtaja

5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen sivu 5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ROOLI YHTEISKUNNASSA Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Rahoitus kanavoituu kasvuyrityksiin pääomasijoitusrahastojen kautta sekä suorina sijoituksina. Keskeinen periaatteemme on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa. Teollisuussijoituksen toimintaa säädetään lailla ja sen on oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiön missio perustuu yhtiötä säätelevään erityislakiin. Yhtiön keskeisiä tavoitteita ovat suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen pääomasijoitustoiminnan keinoin. Rahastosijoittamisella edistetään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Suora sijoitustoiminta taas kohdistuu alueisiin, joissa yksityistä riskirahoitusta on niukasti tarjolla. Suoran sijoitustoiminnan painopistealueita ovat tällä hetkellä kaivos- ja vakautusrahoitusohjelmat. Uusia sijoitustoiminnan painopistealueita etsitään systemaattisesti, huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Teollisuussijoitus pyrkii olemaan haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa muut sijoittajat mielellään tekevät yhteistyötä. Tavoitetilassa Teollisuussijoituksen osaamista arvostetaan ja kanssasijoittajat kokevat saavansa lisäarvoa toimiessaan Teollisuussijoituksen asiantuntijoiden kanssa uusia sijoitushankkeita arvioitaessa sekä olemassa olevia sijoituskohteita hallinnoitaessa. Teollisuussijoitus katsoo, että sille asetetun tehtävän suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteuttaminen on mahdollista ainoastaan huomioimalla yritysvastuuasiat sekä yhtiön omassa toiminnassa että auttamalla sijoituskohteita toimimaan vastuullisesti omassa roolissaan. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 1980-luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 2011 vastaava luku oli lähes 360 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Avainlukuja Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä, milj. 669,9 666,9 603,3 559,4 459,3 Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta, kpl Konsernin tulos, milj. -12,6-6,2-11,6-23,8 48,1 Henkilöstön määrä vuoden lopussa, hlö Konsernin oma pääoma, milj ,6 528,8 390,5 414,3 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj. 78,0 105,8 64,6 152,1 180,9 Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. milj ,8 269,9

7 sivu 7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ARVOT Markkinaehtoisuus Yhtiön sijoitustoiminnan peruspilari on markkinaehtoisuus. Markkinaehtoisuus ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa, siten että sijoitus tehdään aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisen enemmistösijoittajan kanssa. Markkinaehtoisuudella varmistetaan, että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä tahoja. Markkinaehtoisuuden arvioidaan kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisemmin ovat elinkelpoisimpia, ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus. Missio Toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Arvot Markkinaehtoisesti Tuloksellisesti Vastuullisesti Kasvusijoitukset Rahoitusohjelmat Rahastosijoitukset Visio Olemme osaava kasvuvaiheen pääomasijoittaja ja haluttu yhteistyökumppani. Tuloksellisuus ja pitkäjänteisyys Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä sijoittajana ja pyrkii toimissaan ja päätöksissään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muiden intressiryhmien tarpeita. Yritysjärjestelyt Strategiset teemat Vaikuttavuus Uudistuminen Talous Prosessit, resurssit ja rakenteet Vastuullisuus Yhtiö edistää toiminnallaan yritysvastuullisuutta. Toiminnassa huomioidaan ja edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuutta pyritään edistämään myös sijoituskohteissa.

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUN OLENNAISET TEEMAT Teollisuussijoitus määritteli liiketoimintansa yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut olennaisuusanalyysin avulla keväällä Määrittely tehtiin Tofuture Oy:n johdolla työryhmässä, johon kuului edustajia yhtiön eri toiminnoista. Olennaiset yritysvastuun teemat arvioitiin omistaja-sidosryhmän osalta perustuen omistajaohjauksen vuorovaikutukseen. Asiakasnäkökulmaa arvioitiin vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella. Muiden ulkoisten sidosryhmien näkökulmat perustuvat aiempien yrityskuvatutkimuksen tuloksiin ja yhtiön näkemyksiin. Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaisuusanalyysi Olennaisuusraja 2 1 Vastuullinen sijoittaminen 3 4 Sisäiset toimintatavat Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Olennaisuusanalyysin perusteella Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat ovat: Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Vastuullinen sijoittaminen Sisäiset toimintatavat Ulkoinen kiinnostus Merkitys liiketoimintaan

9 sivu 9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Teollisuussijoituksen sidosryhmät muodostuvat neljästä pääryhmästä, jotka edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Eri sidos ryhmien asettamia odotuksia Teollisuussijoituksen toiminnalle kartoitetaan säännöllisesti sekä yrityskuvatutkimuksella että asiakastyytyväisyyskartoituksella. Liiketoiminta-areenan yhteistyökumppaneita ovat sijoituskohdeyritykset, kanssasijoittajat, sijoituskohderahastot ja niiden hallinnointiyhtiöt, innovaatiojärjestelmän toimijat sekä neuvonantajayritykset ja palveluntarjoajat. Yhteistyömuodot näiden sidosryhmien kanssa liittyvät sijoituskohteiden kartoitukseen ja arviointiin, sijoitusten valmisteluun ja toteutukseen sekä niiden hallinnointiin. Liiketoiminta-areena on merkittävin sidosryhmä ja sen odotukset kohdistuvat vastuulliseen sijoitustoimintaan sekä sisäisiin toimintatapoihin, jotka varmistavat toiminnan korkean laadun ja luottamuksellisuuden sekä takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Yhteiskunta-areenan muodostavat valtion erityisrahoituslaitokset ja innovaatiopalveluiden tarjoajat, julkinen sektori laajasti sekä etujärjestöt ja media. Yhteistyö yhteiskunta-areenalla liittyy ensisijaisesti innovaatiosektorin kehittämiseen sekä viestintään. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset ovat merkittäviä Teollisuussijoituksen toiminnalle, koska yhtiö on julkisen sektorin organisaatio ja hallinnoi valtion varallisuutta. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset painottuvat sijoitustoiminnan vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Omistaja-areenaan kuuluvat omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö. Yhteistyö omistajaareenalla keskittyy toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja niihin liittyvään raportointiin sekä yhtiön pääomittamiseen. Omistajien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Tulosten saavuttaminen niin vaikuttavuuden kuin taloudellisen tuloksen alueella vaikuttavat merkittävästi omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja edelleen käytettävissä oleviin resursseihin. Sisäisen areenan muodostavat henkilöstö, hallitus ja sijoitusneuvosto. Henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara, ja sen osaaminen ja ammattitaito on perustana toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle. Hallituksen tehtävänä on ohjata toimintaa omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen nimeämä sijoitus neuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä pääomasijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sisäisten sidosryhmien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen, vastuulliseen toimintaan sekä henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Arvio sidosryhmien odotuksista yritysvastuuseen liittyen Sidosryhmä Arvio odotuksista Olennaiset yritysvastuuteemat Liiketoiminta-areena Sijoituskohteet, Kanssasijoittajat Luotettava ja asiantunteva kumppani. Kasvun mahdollistaja. Odotus vastuullisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Yhteiskunta-areena Julkiset erityisrahoittajat, Etujärjestöt, Kunnat, Yliopistot Odotus välillisestä vaikuttavuudesta yhteiskuntaan elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistäjänä sekä työllistäjänä Vastuullinen sijoittaminen Omistaja-areena Valtio; TEM, VM Veronmaksajat Valtion työkaluyhtiö. Odotukset kasvun edistäjä erityisesti painopistealueilla. Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäjä. Myös omistaja-arvon lisääminen. Henkilöstö Sisäinen areena Henkilöstö, hallitus Vastuullinen, luotettava ja mahdollisuuksia antava työnantaja. Sisäiset toimintatavat

10 sivu 10 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUPERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka, yhtiön riskien hallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. HALLINTO Hallitus Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus käsittelee yhtiön yritysvastuuasioita jatkuvasti osana hallitustyöskentelyä. Hallitus on erikseen hyväksynyt Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu. Hallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat Heikki Vesa (hallituksen pj.), Raili Mäkitalo, Ritva Ohmeroluoma, Kaija Pöysti, Tuomo Rönkkö ja Taisto Turunen. Sijoitusneuvosto Sijoitusneuvosto toimii hallituksen neuvoaantavana toimielimenä. Sen jäsenet on lueteltu yhtiön verkkosivuilla.

11 sivu 11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Valtion pääomasijoitusyhtiönä Teollisuussijoituksella on vaikuttavuus tavoitteita, jotka pohjautuvat hallitusohjelmaan ja työ- ja elinkeinoministeriön strategiaan. Näitä ovat uusien yritysten ja työpaikkojen luominen, haluttujen toimialojen ja niiden rakenteiden vahvistaminen, ja monet muut hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät tavoitteet. Samanaikaisesti tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa.

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VAIKUTTAVUUS Teollisuussijoituksen tavoitteena on pääomasijoituksen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Suomalaiset yritykset tarvitsevat riskirahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistusjärjestelyihin. Toteutetuissa sijoitushankkeissa Teollisuussijoituksen osallistuminen sijoittajasyndikaattiin on hankkeen toteutumisen kannalta usein ratkaisevan tärkeää. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin, mutta myös ulkomaalaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Teollisuussijoituksen keskeisiä periaatteita ovat toimiminen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla, lisäten riskinottokykyä ja rahoituksen tarjontaa. Teollisuussijoitus kiinnittää erityistä huomiota alueisiin, joilla on kasvupotentiaalia, mutta joihin yksityistä pääomarahoitusta on niukasti tarjolla. Esimerkkejä tällaisista erityispanostuksista ovat korkean riskin sijoitukset nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin, vakautusrahoitusohjelma sekä rahoitusohjelma kaivosteollisuuteen. Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Teollisuussijoitus pyrkii rahastosijoitusten kautta saamaan kansainväliset pääomasijoitusrahastot kiinnostumaan suomalaisista kasvuyrityksistä ja sijoittamaan niihin. Kasvupääoman lisäksi ne tuovat yritysten käyttöön kontaktiverkostonsa, jonka lisäarvo on erityisen arvokasta kansainvälistyville kasvuyrityksille. Teollisuussijoituksen sijoitusten tulee välittömästi tai välillisesti hyödyntää suomalaista yhteiskuntaa. Sijoitusten vaikuttavuus voi siten ilmetä monin eri tavoin: suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan edistymisenä ja kehittymisenä lisääntyvänä riskirahoituksen tarjontana suomalaisille kasvuyrityksille suomalaisten kasvuyritysten kasvavana kansainvälisen liiketoiminnan osaamisena kansainvälisten verkostojen laajenemisena ja kasvaville markkinoille pääsyn helpottumisena Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Kasvurahastojen Rahasto Kasvurahastojen Rahasto Ky on Teollisuussijoituksen sekä työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 135 milj. euron rahasto. Se sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Teollisuussijoituksen lisäksi rahastossa ovat mukana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

13 sivu 13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Tärkeänä vaikuttavuustavoitteena Teollisuussijoituksen toiminnassa on suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehittäminen. Tavoite toteutuu konkreettisimmin kun Teollisuussijoitus on perustamassa uuden pääomasijoitusalan toimijan ensimmäistä rahastoa. Pääomasijoitustoimialalle on tyypillistä kehityskulku, jossa pääomasijoitusyhtiöt siirtyvät aikaisen vaiheen sijoituksista myöhempään vaiheeseen, vanhoja toimijoita poistuu alalta ja uusia tulee tilalle. Tämä uudistumisprosessi on tärkeä pääomasijoitusmarkkinan toimivuuden ja varsinkin kasvuyritysten pääomahuollon kannalta. Teollisuussijoituksella on ollut merkittävä rooli pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä toimiessaan aktiivisena rahastosijoittajana. Kasvuyritysten toimintaympäristön muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi on Teollisuussijoitus kasvattanut maltillisesti sijoituksiaan kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin tavoitteenaan lisätä niiden sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Teollisuussijoitus kokoaa Suomeen myös ulkomaista riskipääomaa ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Enterprise Finland Venture Forum -tapahtuma, jossa kootaan yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Suorilla sijoituksilla pyritään luomaan suurempia ja kasvuun kykeneviä yhtiöitä, jotka voisivat listautua ja jatkaa kotimaisessa omistuksessa. Toiminnan vaikuttavuus vuonna 2011 Teollisuussijoitus oli merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä: Open Ocean Fund Three: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistoalan kasvuyhtiöihin, joilla on jo käyttäjäkuntaa ja alustavaa tulovirtaa. Rahaston koko 40 milj. euroa, josta Teollisuussijoituksen sijoitus 5 milj.euroa ja Kasvurahastojen Rahasto Ky:n 10 milj. euroa. Power Fund III: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa uusiutuvaan energiateknologiaan ja energiaa säästävään teknologiaan, keskittyen erityisesti tehoelektroniikan sovelluksiin. Rahaston koko 42,2 milj. euroa, josta sekä Teollisuussijoituksen että Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoitukset 10 milj. euroa. Teollisuussijoitus sijoitti 20 milj. euroa vakautusrahoitusohjelman kautta viiteen kohteeseen, joissa riskirahoituksella turvattiin yhtiöiden toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistettiin kasvumahdollisuudet jatkossa. Teollisuussijoitus sijoitti 7,4 milj. euroa neljään cleantech-yhtiöön, jotka edistävät toiminnallaan ympäristön kestävää kehitystä. Teollisuussijoitus käynnisti kaivosrahoitusohjelman, joka edistää kaivannaisteollisuuden kehittymistä Suomessa ja luo työpaikkoja kasvukeskusten ulkopuolelle. Tällä hetkellä sijoituksia runsaat 700 milj. euroa

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TALOUDELLINEN VASTUU Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistajaarvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Liiketaloudellinen kannattavuus on määritetty siten että yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Yhtiön toiminta on ollut kannattavaa koko toiminta-aikaa tarkasteltaessa, vaikka viimeiset tilikaudet ovat olleet haastavassa talousympäristössä tappiollisia. Taloudellinen vastuu on tärkeää finanssialalla, sillä vastuu asiakkaista ja rooli yritysten rahoittajana korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Teollisuussijoitus edistää perustehtävänsä mukaisesti suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä ja rakentaa pitkäaikaista luottamusta paikallisessa ympäristössä. Koko 16 vuoden toiminta-aikana Teollisuussijoitus on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappiota yhteensä 71 milj. euroa. Valtion yhteensä 420 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 510 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä suurilta osin myös Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. Tilikauden tulos vuosittain Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Teollisuussijoituksen oma pääoma Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Teollisuussijoituksen valtiolle palauttamat osingot ja tuloverot

15 sivu 15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sidosryhmäkohtaisesti taloudelliset pääomavirrat, t Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Lisäksi Teollisuussijoitus antaa vuosittain pieniä lahjoituksia yleishyödyllisille tahoille. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu taulukossa. Teollisuussijoitus maksoi pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa. Rahavirrasta suunnattiin suoraan kohdeyhtiöihin 48 milj. euroa. 58 milj. euroa maksettiin pääomasijoitusrahastoille, jotka edelleen sijoittavat varat kohdeyhtiöihin. Pääomasijoituksista palautui Teollisuussijoitukselle yht. 53 milj. euroa vuonna 2011, josta pääosa, 41 milj. euroa, tuli pääomasijoitusrahastojen kautta. Teollisuussijoitus maksoi muille tahoille yhteensä 6 milj. euroa, joista suurin kohderyhmä oli henkilöstö (sivukuluineen) 2,9 milj. euroa. Tavaran ja palvelujen tuottajille maksettiin yhteensä 2,5 miljoonaa Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset , , ,7 Kohderahastot Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot , , ,3 Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin , , ,0 Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako , , ,6 Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut , , ,1 Henkilöstö Palkat ja palkkiot , , ,4 Eläkekulut -425,2-389,4-352,3 Muut henkilösivukulut -114,0-110,1-60,7 Henkilöstökulut yhteensä , , ,3 Julkinen sektori Tuloverot -519,3 20, ,5 Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset -1,9-4,3-0,9 Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -66,9 0,0-28,2 Henkilöstö 2,9 Toimittajat 2,5 Muut 0, Pääomasijoitusrahastot 41 Kohdeyhtiöt

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Henkilöstö Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että henkilöstö muodostaa sitoutuneen ja asiantuntevan sijoitusorganisaation, jossa on korkea työtyytyväisyys. Asiantunteva sijoitustyö ilmenee sijoituskohteille, kanssasijoittajille ja muille sidosryhmille laadukkaana toimintana ja palveluna.

17 sivu 17 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Teollisuussijoitus kannustaa henkilöstöä jatkuvaan koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritetään tärkeimmät koulutusja kehitystarpeet. Henkilöstön asiantuntemusta kasvatetaan esimerkiksi hyvää hallintotapaa edistävällä kurssilla, pääoma sijoittamisen erityiskursseilla sekä tietoteknisillä kursseilla. Kehityskeskusteluissa käydään läpi jokaisen työntekijän koulutus- ja kehitystarpeet. Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko henkilöstö. Kehitys keskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä kerran vuodessa, ja lisäkeskusteluja käydään tarvittaessa vuoden mittaan. Vuonna 2011 Teollisuussijoituksen työntekijöitä osallistui yhteensä 17 koulutustilaisuuteen, joista kertyi yhteensä 77 koulutuspäivää. PALKITSEMINEN Palkitseminen koostuu kuukausipalkasta sekä hallituksen vuosittain päättämästä kannustinohjelmasta. Koko henkilöstö kuuluu kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmän tavoitteet koostuvat vaikuttavuus- ja taloustavoitteista, jotka hallitus asettaa vuosittain etukäteen. Palkitsemisen enimmäismäärät vaihtelevat vastaten 1 4 kuukauden palkkaa. Palkitsemisjärjestelmään ei kuulu osake- eikä optioperusteista palkitsemista eikä lisäeläkejärjestelyitä. Vuonna 2011 henkilöstölle maksettiin kannustinpalkkiota yhteensä euroa. TYÖHYVINVOINTI JA -TYYTYVÄISYYS Työhyvinvointia edistetään monin tavoin. Yhtiössä käydään vuosittain kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimus tehdään määräajoin. Työtyytyväisyystutkimuksen tekeminen aloitettiin henkilöstön kasvun myötä vuonna Tutkimusten tulokset ovat olleet myönteisiä ja niiden perusteella toimintaa on edelleen kehitetty. Henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla. Työhyvinvointia on edistetty myös yhteisillä TYHY-tapahtumilla vuosittain. Kaikki Teollisuussijoituksen työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollosta vastaavan tahon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuolto sisältää myös ennalta ehkäisevää huoltoa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Teollisuussijoituksessa ei ollut vuonna 2011 yhtään tapaturmaa. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2011 oli alle yhden prosentin (0,82), mikä on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa (EK:n Työaikakatsaus 2010). Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Vuoden 2011 lopussa Teollisuussijoituksessa työskenteli 25 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä. Henkilöstön määrä on kasvanut vuosittain muutamilla henkilöillä liiketoiminnan kasvun myötä. Henkilöstön vaihtuvuus vuoden 2011 aikana oli 7,7 %. Työsuhteiden kesto on ollut keski määrin 5,4 vuotta. Henkilöstöstä 69 % on yksi tai useampi ylempi korkeakoulututkinto ja lähes 90 % henkilöstöstä on talouden tai tekniikan alan koulutus. Henkilöstöstä 46 % on naisia ja 54 % miehiä. Henkilöstön määrä Henkilöstön ikärakenne 20 29, 4% 30 39, 46 % 40 49, 23 % 50 59, 27 % Miehiä Naisia Yhteensä

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vastuullinen sijoittaminen Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Teollisuussijoitus edellyttää, että sen sijoituskohteet ottavat toiminnassaan huomioon yritysvastuuasiat. Teollisuussijoitus tukee parhaansa mukaan sijoituskohteitaan yritys vastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.

19 sivu 19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittajan ensisijainen tavoite epäkohtia havaitessaan on saada sijoituskohde muuttamaan toimintatapoja käyttäen kannustimia, ei rangaistuksia. Pääsääntöisesti selvitetään ensin keskustelemalla mitä on toiminnan taustalla. Yleensä sijoituskohde ryhtyy korjaamaan toimintatapaansa, ja parhaimmillaan sijoittaja voi olla apuna omalla kokemuksellaan. Mahdollisuus vaikuttaa eri osa-alueisiin vaihtelee paljon yrityskohtaisesti, sillä eri toimialojen ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat. Vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa cleantech-sijoitukset, jotka monesti perustavat ansaintamallinsa juuri vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuksiin, ja vastaavasti kaivossijoitukset, joissa toimialan erityispiirteet luovat korostettua tarvetta ympäristövastuiden huomioimiseen. Teollisuussijoitus on pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen esimerkiksi nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vankkaa kokemusta ympäristönäkökohdista. Teollisuussijoituksen hallitus vahvisti huhtikuussa 2011 yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet: Teollisuussijoitus uskoo vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen sijoituskohteissa ja omassa sijoitustoiminnassaan. Teollisuussijoitus on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa sekä varainhoidossa. Teollisuussijoitus on aktiivinen ja ennakoiva vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä toimii yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden sekä muiden sidos ryhmien kanssa. Vastuullinen sijoittaminen huomioidaan osana Teollisuussijoituksen sijoitusprosessia, ja vastuullinen sijoitustoiminta on jatkuvasti kehittyvää ja osa toiminnan suunnittelua. Näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Cleantech Teollisuussijoituksen yksi painopistealue on cleantech. Sijoituksia pyritään näin suuntaamaan kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Vuonna 2011 cleantech sijoituksia tehtiin neljään suoraan kohteeseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden lopussa cleantech -kohteita oli salkussa hankinta-arvoltaan 18 milj. eurolla, yhteensä 11 kohdeyhtiötä. Lisäksi Teollisuussijoituksella oli merkittävä rooli uuden suomalaisen cleantech-rahaston Power Fund III syntyyn vuonna Teollisuussijoitus sijoitti rahastoon 10 milj. euroa.

20 sivu 20 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISUUS SIJOITUS- TOIMINNAN ERI ALUEILLA Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen, pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti näihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Periaatteita sovelletaan kaikessa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnassa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan; sijoitukset rahastoihin, sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin sekä yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset. Rahastosijoitukset Rahastosijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on rahasto, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä Teollisuussijoitus ottaa kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi Teollisuussijoitus tutustuu myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tuo esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on säännöllisesti yhteydessä salkussaan oleviin rahastoihin. Tällöin keskustellaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Näin pyritään varmistamaan, että hallinnointiyhtiö on tietoinen Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Teollisuussijoitus pyrkii keskustelujen avulla myös hahmottamaan hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasoa, saamaan kuvan rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä kannustamaan kehityskohteissa. Rahaston toimikauden aikana seurataan hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä, ja käydään aktiivista keskustelua asiasta lisäten näin molempien osapuolten tietämystä. Koska vastuullinen sijoittaminen on pää - omasijoitustoimialalla vielä melko tuore aihe, Teollisuussijoitus keskittyi vuonna 2011 pääasiassa yleisen tietoisuuden kasvattamiseen, eikä vielä tässä vaiheessa edellytä rahastoilta raportointia yritysvastuuasioista. Tulevina vuosina pohditaan, millaiseen raportointiin on tarvetta. Myös toimialan ohjeet ja käytännöt kehittyvät koko ajan. Suorat sijoitukset Suorissa sijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on suoraan yksittäinen yritys. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan ja tarpeeseen hoitaa yritysvastuuasioita. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo sijoitusvaiheessa. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tulee tuomaan esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritys vastuuasioita, näistä voidaan ottaa maininta sopimuksiin. Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuus asioita pidetään koko ajan mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Teollisuussijoitus pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan muun muassa osana hallitustyöskentelyä. Omaisuudenhoito Teollisuussijoituksen ns. likvidi varallisuus eli varallisuus, joka ei ole sitoutunut vielä suoriin tai rahastosijoituksiin, on hoidossa ulkopuolisilla omaisuudenhoitajilla. Teollisuussijoituksen käyttämiä omaisuudenhoitajia informoidaan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja toimintatavoista. Teollisuussijoituksen käyttämät omaisuudenhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullista sijoituspolitiikkaa. Lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen ja pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti. CASE: Power Fund III Ky Vuonna 2011 Teollisuussijoitus antoi 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Power Fund III Ky -nimiselle pääomarahastolle. Rahasto on ns. cleantech rahasto, eli sen sijoitusfokuksena ovat varhaisen vaiheen cleantech toimialan teknologiayritykset Suomessa, Pohjoismaissa sekä Saksassa. Neuvotellessaan sijoituksesta rahastoon Teollisuussijoitus kävi rahaston hallinnoijana toimivan VNT Management Oy:n kanssa keskusteluja vastuullisesta sijoittamisesta. Näiden keskustelujen pohjalta hallinnoija loi ja kirjasi omat vastuullisen sijoittamisen periaatteensa, ja nämä periaatteet tuotiin osaksi rahaston sijoituspolitiikkaa ja kirjattiin rahaston sopimuksiin. FINSIF Teollisuussijoitus liittyi vuonna 2011 FINSIF Finland s Sustainable Investment Forum ry:een. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehdessä ja varainhoidossa. Teollisuussijoitus on myös Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Tilaisuus Finsif/FVCA 10.5.2012 Riitta Jääskeläinen Miksi? Saat helpommin sijoittajia Kohdeyhtiöt menestyvät paremmin Irtaantuminen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008

Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 www.pwc.com/fi PwC Palkintojenjakotilaisuus 6.11.2008 Tilaisuuden avaus ja Avoin raportti -kilpailu Kari Lydman Yhdistysten ja säätiöiden hyvät raportointikäytännöt Samuli Perälä Verotuksen haasteet OIa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot