Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI Ut a justo nisl, quis congue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu Ut a justo nisl, quis congue quam ut ultrices euismod, eu malesuada turpis eros v tesque condimentum tinci urna. Praesent eu dui eu m nec eu mauris at lorem tin porttitor velit, id feugiat m Lorem ipsum dolor sit am elit. Nulla faucibus pulvina cula a. Suspendisse magna dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sisällysluettelo 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen 11 Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu 16 Henkilöstö 18 Vastuullinen sijoittaminen 21 Sisäiset toimintatavat 25 GRI-taulukko Toimitus: Suomen Teollisuussijoitus Oy Ulkoasu ja taitto: Riikka Sulkamo Kuvat: Rodeo ja Shutterstock

3 sivu 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TEOLLISUUSSIJOITUS LYHYESTI Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. Sijoitukset kohdistuvat kaikille toimialoille. Teollisuussijoituksen sijoitukset ja sijoitussitoumukset ovat tällä hetkellä yhteensä noin 700 miljoonaa euroa. Rahoituksen kohteena on suoraan sekä välillisesti rahastojen kautta lähes 500 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli henkilöä. RAPORTIN SISÄLTÖ Tämä on Teollisuussijoituksen ensimmäinen yritysvastuuraportti. Raportointijakso on tilikausi, ja tämä raportti kattaa tiedot vuodelta Teollisuussijoitus ei ole aiemmin julkaissut erillistä yritysvastuuraporttia, mutta yhtiö on kertonut muun muassa vastuullisesta sijoittamisesta muissa julkaisuissaan. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Lisäksi raportissa kuvataan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Teollisuussijoitus käyttää yritysvastuun raportoinnissaan viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen ( ) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI:n (Global Reporting Initiative) raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Supplement, FSSS) tunnuslukuja. Yritysvastuun asiantuntija Tofuture Oy on tarkastanut raportoinnin vastaavuuden GRI-ohjeistoon ja vahvistaa Teollisuussijoituksen itsearvioinnin, että yritysvastuuraportti 2011 täyttää GRI 3.1 -ohjeiston C-tason vaatimukset.

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Toimitusjohtajan katsaus Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Samanaikaisesti Teollisuussijoituksen tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa. Erityisenä vaikuttavuustavoitteena toiminnassamme on suomalaisen pääomasijoitustoimialan markkinaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2011 olimme merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Noudatamme sijoitustoiminnassamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Edellytämme, että myös sijoituskohteenamme olevat yhtiöt toimivat vastuullisesti ja tuemme yhtiöitä yritysvastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Henkilöstöjohtamisemme tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio ja henkilöstön tyytyväisyys työhönsä. Pääomasijoittamisessa korostuu toiminnan luottamuksellisuus ja sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Teollisuussijoitus pyrkii sisäisillä toimintatavoillaan edistämään mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta. Tässä Teollisuussijoituksen ensimmäisessä yritysvastuuraportissa keskitymme meille olennaisiksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin: vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen, vastuulliseen sijoittamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä sisäisiin toimintatapoihin. Raportin tavoitteena on lisätä avoimuutta ja kertoa aiempaa laajemmin toimintamme keskeisimmistä yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä vastuullisuuteen liittyvistä toimintaperiaatteista. Juha Marjosola Toimitusjohtaja

5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen sivu 5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ROOLI YHTEISKUNNASSA Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Rahoitus kanavoituu kasvuyrityksiin pääomasijoitusrahastojen kautta sekä suorina sijoituksina. Keskeinen periaatteemme on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa. Teollisuussijoituksen toimintaa säädetään lailla ja sen on oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiön missio perustuu yhtiötä säätelevään erityislakiin. Yhtiön keskeisiä tavoitteita ovat suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen pääomasijoitustoiminnan keinoin. Rahastosijoittamisella edistetään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Suora sijoitustoiminta taas kohdistuu alueisiin, joissa yksityistä riskirahoitusta on niukasti tarjolla. Suoran sijoitustoiminnan painopistealueita ovat tällä hetkellä kaivos- ja vakautusrahoitusohjelmat. Uusia sijoitustoiminnan painopistealueita etsitään systemaattisesti, huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Teollisuussijoitus pyrkii olemaan haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa muut sijoittajat mielellään tekevät yhteistyötä. Tavoitetilassa Teollisuussijoituksen osaamista arvostetaan ja kanssasijoittajat kokevat saavansa lisäarvoa toimiessaan Teollisuussijoituksen asiantuntijoiden kanssa uusia sijoitushankkeita arvioitaessa sekä olemassa olevia sijoituskohteita hallinnoitaessa. Teollisuussijoitus katsoo, että sille asetetun tehtävän suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteuttaminen on mahdollista ainoastaan huomioimalla yritysvastuuasiat sekä yhtiön omassa toiminnassa että auttamalla sijoituskohteita toimimaan vastuullisesti omassa roolissaan. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 1980-luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 2011 vastaava luku oli lähes 360 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Avainlukuja Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä, milj. 669,9 666,9 603,3 559,4 459,3 Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta, kpl Konsernin tulos, milj. -12,6-6,2-11,6-23,8 48,1 Henkilöstön määrä vuoden lopussa, hlö Konsernin oma pääoma, milj ,6 528,8 390,5 414,3 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj. 78,0 105,8 64,6 152,1 180,9 Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. milj ,8 269,9

7 sivu 7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ARVOT Markkinaehtoisuus Yhtiön sijoitustoiminnan peruspilari on markkinaehtoisuus. Markkinaehtoisuus ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa, siten että sijoitus tehdään aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisen enemmistösijoittajan kanssa. Markkinaehtoisuudella varmistetaan, että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä tahoja. Markkinaehtoisuuden arvioidaan kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisemmin ovat elinkelpoisimpia, ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus. Missio Toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Arvot Markkinaehtoisesti Tuloksellisesti Vastuullisesti Kasvusijoitukset Rahoitusohjelmat Rahastosijoitukset Visio Olemme osaava kasvuvaiheen pääomasijoittaja ja haluttu yhteistyökumppani. Tuloksellisuus ja pitkäjänteisyys Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä sijoittajana ja pyrkii toimissaan ja päätöksissään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muiden intressiryhmien tarpeita. Yritysjärjestelyt Strategiset teemat Vaikuttavuus Uudistuminen Talous Prosessit, resurssit ja rakenteet Vastuullisuus Yhtiö edistää toiminnallaan yritysvastuullisuutta. Toiminnassa huomioidaan ja edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuutta pyritään edistämään myös sijoituskohteissa.

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUN OLENNAISET TEEMAT Teollisuussijoitus määritteli liiketoimintansa yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut olennaisuusanalyysin avulla keväällä Määrittely tehtiin Tofuture Oy:n johdolla työryhmässä, johon kuului edustajia yhtiön eri toiminnoista. Olennaiset yritysvastuun teemat arvioitiin omistaja-sidosryhmän osalta perustuen omistajaohjauksen vuorovaikutukseen. Asiakasnäkökulmaa arvioitiin vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella. Muiden ulkoisten sidosryhmien näkökulmat perustuvat aiempien yrityskuvatutkimuksen tuloksiin ja yhtiön näkemyksiin. Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaisuusanalyysi Olennaisuusraja 2 1 Vastuullinen sijoittaminen 3 4 Sisäiset toimintatavat Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Olennaisuusanalyysin perusteella Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat ovat: Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Vastuullinen sijoittaminen Sisäiset toimintatavat Ulkoinen kiinnostus Merkitys liiketoimintaan

9 sivu 9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Teollisuussijoituksen sidosryhmät muodostuvat neljästä pääryhmästä, jotka edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Eri sidos ryhmien asettamia odotuksia Teollisuussijoituksen toiminnalle kartoitetaan säännöllisesti sekä yrityskuvatutkimuksella että asiakastyytyväisyyskartoituksella. Liiketoiminta-areenan yhteistyökumppaneita ovat sijoituskohdeyritykset, kanssasijoittajat, sijoituskohderahastot ja niiden hallinnointiyhtiöt, innovaatiojärjestelmän toimijat sekä neuvonantajayritykset ja palveluntarjoajat. Yhteistyömuodot näiden sidosryhmien kanssa liittyvät sijoituskohteiden kartoitukseen ja arviointiin, sijoitusten valmisteluun ja toteutukseen sekä niiden hallinnointiin. Liiketoiminta-areena on merkittävin sidosryhmä ja sen odotukset kohdistuvat vastuulliseen sijoitustoimintaan sekä sisäisiin toimintatapoihin, jotka varmistavat toiminnan korkean laadun ja luottamuksellisuuden sekä takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Yhteiskunta-areenan muodostavat valtion erityisrahoituslaitokset ja innovaatiopalveluiden tarjoajat, julkinen sektori laajasti sekä etujärjestöt ja media. Yhteistyö yhteiskunta-areenalla liittyy ensisijaisesti innovaatiosektorin kehittämiseen sekä viestintään. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset ovat merkittäviä Teollisuussijoituksen toiminnalle, koska yhtiö on julkisen sektorin organisaatio ja hallinnoi valtion varallisuutta. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset painottuvat sijoitustoiminnan vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Omistaja-areenaan kuuluvat omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö. Yhteistyö omistajaareenalla keskittyy toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja niihin liittyvään raportointiin sekä yhtiön pääomittamiseen. Omistajien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Tulosten saavuttaminen niin vaikuttavuuden kuin taloudellisen tuloksen alueella vaikuttavat merkittävästi omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja edelleen käytettävissä oleviin resursseihin. Sisäisen areenan muodostavat henkilöstö, hallitus ja sijoitusneuvosto. Henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara, ja sen osaaminen ja ammattitaito on perustana toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle. Hallituksen tehtävänä on ohjata toimintaa omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen nimeämä sijoitus neuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä pääomasijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sisäisten sidosryhmien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen, vastuulliseen toimintaan sekä henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Arvio sidosryhmien odotuksista yritysvastuuseen liittyen Sidosryhmä Arvio odotuksista Olennaiset yritysvastuuteemat Liiketoiminta-areena Sijoituskohteet, Kanssasijoittajat Luotettava ja asiantunteva kumppani. Kasvun mahdollistaja. Odotus vastuullisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Yhteiskunta-areena Julkiset erityisrahoittajat, Etujärjestöt, Kunnat, Yliopistot Odotus välillisestä vaikuttavuudesta yhteiskuntaan elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistäjänä sekä työllistäjänä Vastuullinen sijoittaminen Omistaja-areena Valtio; TEM, VM Veronmaksajat Valtion työkaluyhtiö. Odotukset kasvun edistäjä erityisesti painopistealueilla. Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäjä. Myös omistaja-arvon lisääminen. Henkilöstö Sisäinen areena Henkilöstö, hallitus Vastuullinen, luotettava ja mahdollisuuksia antava työnantaja. Sisäiset toimintatavat

10 sivu 10 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUPERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka, yhtiön riskien hallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. HALLINTO Hallitus Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus käsittelee yhtiön yritysvastuuasioita jatkuvasti osana hallitustyöskentelyä. Hallitus on erikseen hyväksynyt Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu. Hallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat Heikki Vesa (hallituksen pj.), Raili Mäkitalo, Ritva Ohmeroluoma, Kaija Pöysti, Tuomo Rönkkö ja Taisto Turunen. Sijoitusneuvosto Sijoitusneuvosto toimii hallituksen neuvoaantavana toimielimenä. Sen jäsenet on lueteltu yhtiön verkkosivuilla.

11 sivu 11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Valtion pääomasijoitusyhtiönä Teollisuussijoituksella on vaikuttavuus tavoitteita, jotka pohjautuvat hallitusohjelmaan ja työ- ja elinkeinoministeriön strategiaan. Näitä ovat uusien yritysten ja työpaikkojen luominen, haluttujen toimialojen ja niiden rakenteiden vahvistaminen, ja monet muut hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät tavoitteet. Samanaikaisesti tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa.

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VAIKUTTAVUUS Teollisuussijoituksen tavoitteena on pääomasijoituksen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Suomalaiset yritykset tarvitsevat riskirahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistusjärjestelyihin. Toteutetuissa sijoitushankkeissa Teollisuussijoituksen osallistuminen sijoittajasyndikaattiin on hankkeen toteutumisen kannalta usein ratkaisevan tärkeää. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin, mutta myös ulkomaalaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Teollisuussijoituksen keskeisiä periaatteita ovat toimiminen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla, lisäten riskinottokykyä ja rahoituksen tarjontaa. Teollisuussijoitus kiinnittää erityistä huomiota alueisiin, joilla on kasvupotentiaalia, mutta joihin yksityistä pääomarahoitusta on niukasti tarjolla. Esimerkkejä tällaisista erityispanostuksista ovat korkean riskin sijoitukset nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin, vakautusrahoitusohjelma sekä rahoitusohjelma kaivosteollisuuteen. Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Teollisuussijoitus pyrkii rahastosijoitusten kautta saamaan kansainväliset pääomasijoitusrahastot kiinnostumaan suomalaisista kasvuyrityksistä ja sijoittamaan niihin. Kasvupääoman lisäksi ne tuovat yritysten käyttöön kontaktiverkostonsa, jonka lisäarvo on erityisen arvokasta kansainvälistyville kasvuyrityksille. Teollisuussijoituksen sijoitusten tulee välittömästi tai välillisesti hyödyntää suomalaista yhteiskuntaa. Sijoitusten vaikuttavuus voi siten ilmetä monin eri tavoin: suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan edistymisenä ja kehittymisenä lisääntyvänä riskirahoituksen tarjontana suomalaisille kasvuyrityksille suomalaisten kasvuyritysten kasvavana kansainvälisen liiketoiminnan osaamisena kansainvälisten verkostojen laajenemisena ja kasvaville markkinoille pääsyn helpottumisena Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Kasvurahastojen Rahasto Kasvurahastojen Rahasto Ky on Teollisuussijoituksen sekä työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 135 milj. euron rahasto. Se sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Teollisuussijoituksen lisäksi rahastossa ovat mukana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

13 sivu 13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Tärkeänä vaikuttavuustavoitteena Teollisuussijoituksen toiminnassa on suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehittäminen. Tavoite toteutuu konkreettisimmin kun Teollisuussijoitus on perustamassa uuden pääomasijoitusalan toimijan ensimmäistä rahastoa. Pääomasijoitustoimialalle on tyypillistä kehityskulku, jossa pääomasijoitusyhtiöt siirtyvät aikaisen vaiheen sijoituksista myöhempään vaiheeseen, vanhoja toimijoita poistuu alalta ja uusia tulee tilalle. Tämä uudistumisprosessi on tärkeä pääomasijoitusmarkkinan toimivuuden ja varsinkin kasvuyritysten pääomahuollon kannalta. Teollisuussijoituksella on ollut merkittävä rooli pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä toimiessaan aktiivisena rahastosijoittajana. Kasvuyritysten toimintaympäristön muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi on Teollisuussijoitus kasvattanut maltillisesti sijoituksiaan kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin tavoitteenaan lisätä niiden sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Teollisuussijoitus kokoaa Suomeen myös ulkomaista riskipääomaa ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Enterprise Finland Venture Forum -tapahtuma, jossa kootaan yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Suorilla sijoituksilla pyritään luomaan suurempia ja kasvuun kykeneviä yhtiöitä, jotka voisivat listautua ja jatkaa kotimaisessa omistuksessa. Toiminnan vaikuttavuus vuonna 2011 Teollisuussijoitus oli merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä: Open Ocean Fund Three: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistoalan kasvuyhtiöihin, joilla on jo käyttäjäkuntaa ja alustavaa tulovirtaa. Rahaston koko 40 milj. euroa, josta Teollisuussijoituksen sijoitus 5 milj.euroa ja Kasvurahastojen Rahasto Ky:n 10 milj. euroa. Power Fund III: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa uusiutuvaan energiateknologiaan ja energiaa säästävään teknologiaan, keskittyen erityisesti tehoelektroniikan sovelluksiin. Rahaston koko 42,2 milj. euroa, josta sekä Teollisuussijoituksen että Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoitukset 10 milj. euroa. Teollisuussijoitus sijoitti 20 milj. euroa vakautusrahoitusohjelman kautta viiteen kohteeseen, joissa riskirahoituksella turvattiin yhtiöiden toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistettiin kasvumahdollisuudet jatkossa. Teollisuussijoitus sijoitti 7,4 milj. euroa neljään cleantech-yhtiöön, jotka edistävät toiminnallaan ympäristön kestävää kehitystä. Teollisuussijoitus käynnisti kaivosrahoitusohjelman, joka edistää kaivannaisteollisuuden kehittymistä Suomessa ja luo työpaikkoja kasvukeskusten ulkopuolelle. Tällä hetkellä sijoituksia runsaat 700 milj. euroa

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TALOUDELLINEN VASTUU Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistajaarvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Liiketaloudellinen kannattavuus on määritetty siten että yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Yhtiön toiminta on ollut kannattavaa koko toiminta-aikaa tarkasteltaessa, vaikka viimeiset tilikaudet ovat olleet haastavassa talousympäristössä tappiollisia. Taloudellinen vastuu on tärkeää finanssialalla, sillä vastuu asiakkaista ja rooli yritysten rahoittajana korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Teollisuussijoitus edistää perustehtävänsä mukaisesti suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä ja rakentaa pitkäaikaista luottamusta paikallisessa ympäristössä. Koko 16 vuoden toiminta-aikana Teollisuussijoitus on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappiota yhteensä 71 milj. euroa. Valtion yhteensä 420 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 510 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä suurilta osin myös Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. Tilikauden tulos vuosittain Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Teollisuussijoituksen oma pääoma Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Teollisuussijoituksen valtiolle palauttamat osingot ja tuloverot

15 sivu 15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sidosryhmäkohtaisesti taloudelliset pääomavirrat, t Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Lisäksi Teollisuussijoitus antaa vuosittain pieniä lahjoituksia yleishyödyllisille tahoille. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu taulukossa. Teollisuussijoitus maksoi pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa. Rahavirrasta suunnattiin suoraan kohdeyhtiöihin 48 milj. euroa. 58 milj. euroa maksettiin pääomasijoitusrahastoille, jotka edelleen sijoittavat varat kohdeyhtiöihin. Pääomasijoituksista palautui Teollisuussijoitukselle yht. 53 milj. euroa vuonna 2011, josta pääosa, 41 milj. euroa, tuli pääomasijoitusrahastojen kautta. Teollisuussijoitus maksoi muille tahoille yhteensä 6 milj. euroa, joista suurin kohderyhmä oli henkilöstö (sivukuluineen) 2,9 milj. euroa. Tavaran ja palvelujen tuottajille maksettiin yhteensä 2,5 miljoonaa Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset , , ,7 Kohderahastot Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot , , ,3 Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin , , ,0 Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako , , ,6 Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut , , ,1 Henkilöstö Palkat ja palkkiot , , ,4 Eläkekulut -425,2-389,4-352,3 Muut henkilösivukulut -114,0-110,1-60,7 Henkilöstökulut yhteensä , , ,3 Julkinen sektori Tuloverot -519,3 20, ,5 Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset -1,9-4,3-0,9 Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -66,9 0,0-28,2 Henkilöstö 2,9 Toimittajat 2,5 Muut 0, Pääomasijoitusrahastot 41 Kohdeyhtiöt

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Henkilöstö Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että henkilöstö muodostaa sitoutuneen ja asiantuntevan sijoitusorganisaation, jossa on korkea työtyytyväisyys. Asiantunteva sijoitustyö ilmenee sijoituskohteille, kanssasijoittajille ja muille sidosryhmille laadukkaana toimintana ja palveluna.

17 sivu 17 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Teollisuussijoitus kannustaa henkilöstöä jatkuvaan koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritetään tärkeimmät koulutusja kehitystarpeet. Henkilöstön asiantuntemusta kasvatetaan esimerkiksi hyvää hallintotapaa edistävällä kurssilla, pääoma sijoittamisen erityiskursseilla sekä tietoteknisillä kursseilla. Kehityskeskusteluissa käydään läpi jokaisen työntekijän koulutus- ja kehitystarpeet. Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko henkilöstö. Kehitys keskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä kerran vuodessa, ja lisäkeskusteluja käydään tarvittaessa vuoden mittaan. Vuonna 2011 Teollisuussijoituksen työntekijöitä osallistui yhteensä 17 koulutustilaisuuteen, joista kertyi yhteensä 77 koulutuspäivää. PALKITSEMINEN Palkitseminen koostuu kuukausipalkasta sekä hallituksen vuosittain päättämästä kannustinohjelmasta. Koko henkilöstö kuuluu kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmän tavoitteet koostuvat vaikuttavuus- ja taloustavoitteista, jotka hallitus asettaa vuosittain etukäteen. Palkitsemisen enimmäismäärät vaihtelevat vastaten 1 4 kuukauden palkkaa. Palkitsemisjärjestelmään ei kuulu osake- eikä optioperusteista palkitsemista eikä lisäeläkejärjestelyitä. Vuonna 2011 henkilöstölle maksettiin kannustinpalkkiota yhteensä euroa. TYÖHYVINVOINTI JA -TYYTYVÄISYYS Työhyvinvointia edistetään monin tavoin. Yhtiössä käydään vuosittain kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimus tehdään määräajoin. Työtyytyväisyystutkimuksen tekeminen aloitettiin henkilöstön kasvun myötä vuonna Tutkimusten tulokset ovat olleet myönteisiä ja niiden perusteella toimintaa on edelleen kehitetty. Henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla. Työhyvinvointia on edistetty myös yhteisillä TYHY-tapahtumilla vuosittain. Kaikki Teollisuussijoituksen työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollosta vastaavan tahon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuolto sisältää myös ennalta ehkäisevää huoltoa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Teollisuussijoituksessa ei ollut vuonna 2011 yhtään tapaturmaa. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2011 oli alle yhden prosentin (0,82), mikä on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa (EK:n Työaikakatsaus 2010). Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Vuoden 2011 lopussa Teollisuussijoituksessa työskenteli 25 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä. Henkilöstön määrä on kasvanut vuosittain muutamilla henkilöillä liiketoiminnan kasvun myötä. Henkilöstön vaihtuvuus vuoden 2011 aikana oli 7,7 %. Työsuhteiden kesto on ollut keski määrin 5,4 vuotta. Henkilöstöstä 69 % on yksi tai useampi ylempi korkeakoulututkinto ja lähes 90 % henkilöstöstä on talouden tai tekniikan alan koulutus. Henkilöstöstä 46 % on naisia ja 54 % miehiä. Henkilöstön määrä Henkilöstön ikärakenne 20 29, 4% 30 39, 46 % 40 49, 23 % 50 59, 27 % Miehiä Naisia Yhteensä

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vastuullinen sijoittaminen Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Teollisuussijoitus edellyttää, että sen sijoituskohteet ottavat toiminnassaan huomioon yritysvastuuasiat. Teollisuussijoitus tukee parhaansa mukaan sijoituskohteitaan yritys vastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.

19 sivu 19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittajan ensisijainen tavoite epäkohtia havaitessaan on saada sijoituskohde muuttamaan toimintatapoja käyttäen kannustimia, ei rangaistuksia. Pääsääntöisesti selvitetään ensin keskustelemalla mitä on toiminnan taustalla. Yleensä sijoituskohde ryhtyy korjaamaan toimintatapaansa, ja parhaimmillaan sijoittaja voi olla apuna omalla kokemuksellaan. Mahdollisuus vaikuttaa eri osa-alueisiin vaihtelee paljon yrityskohtaisesti, sillä eri toimialojen ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat. Vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa cleantech-sijoitukset, jotka monesti perustavat ansaintamallinsa juuri vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuksiin, ja vastaavasti kaivossijoitukset, joissa toimialan erityispiirteet luovat korostettua tarvetta ympäristövastuiden huomioimiseen. Teollisuussijoitus on pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen esimerkiksi nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vankkaa kokemusta ympäristönäkökohdista. Teollisuussijoituksen hallitus vahvisti huhtikuussa 2011 yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet: Teollisuussijoitus uskoo vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen sijoituskohteissa ja omassa sijoitustoiminnassaan. Teollisuussijoitus on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa sekä varainhoidossa. Teollisuussijoitus on aktiivinen ja ennakoiva vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä toimii yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden sekä muiden sidos ryhmien kanssa. Vastuullinen sijoittaminen huomioidaan osana Teollisuussijoituksen sijoitusprosessia, ja vastuullinen sijoitustoiminta on jatkuvasti kehittyvää ja osa toiminnan suunnittelua. Näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Cleantech Teollisuussijoituksen yksi painopistealue on cleantech. Sijoituksia pyritään näin suuntaamaan kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Vuonna 2011 cleantech sijoituksia tehtiin neljään suoraan kohteeseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden lopussa cleantech -kohteita oli salkussa hankinta-arvoltaan 18 milj. eurolla, yhteensä 11 kohdeyhtiötä. Lisäksi Teollisuussijoituksella oli merkittävä rooli uuden suomalaisen cleantech-rahaston Power Fund III syntyyn vuonna Teollisuussijoitus sijoitti rahastoon 10 milj. euroa.

20 sivu 20 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISUUS SIJOITUS- TOIMINNAN ERI ALUEILLA Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen, pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti näihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Periaatteita sovelletaan kaikessa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnassa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan; sijoitukset rahastoihin, sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin sekä yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset. Rahastosijoitukset Rahastosijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on rahasto, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä Teollisuussijoitus ottaa kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi Teollisuussijoitus tutustuu myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tuo esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on säännöllisesti yhteydessä salkussaan oleviin rahastoihin. Tällöin keskustellaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Näin pyritään varmistamaan, että hallinnointiyhtiö on tietoinen Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Teollisuussijoitus pyrkii keskustelujen avulla myös hahmottamaan hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasoa, saamaan kuvan rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä kannustamaan kehityskohteissa. Rahaston toimikauden aikana seurataan hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä, ja käydään aktiivista keskustelua asiasta lisäten näin molempien osapuolten tietämystä. Koska vastuullinen sijoittaminen on pää - omasijoitustoimialalla vielä melko tuore aihe, Teollisuussijoitus keskittyi vuonna 2011 pääasiassa yleisen tietoisuuden kasvattamiseen, eikä vielä tässä vaiheessa edellytä rahastoilta raportointia yritysvastuuasioista. Tulevina vuosina pohditaan, millaiseen raportointiin on tarvetta. Myös toimialan ohjeet ja käytännöt kehittyvät koko ajan. Suorat sijoitukset Suorissa sijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on suoraan yksittäinen yritys. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan ja tarpeeseen hoitaa yritysvastuuasioita. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo sijoitusvaiheessa. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tulee tuomaan esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritys vastuuasioita, näistä voidaan ottaa maininta sopimuksiin. Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuus asioita pidetään koko ajan mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Teollisuussijoitus pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan muun muassa osana hallitustyöskentelyä. Omaisuudenhoito Teollisuussijoituksen ns. likvidi varallisuus eli varallisuus, joka ei ole sitoutunut vielä suoriin tai rahastosijoituksiin, on hoidossa ulkopuolisilla omaisuudenhoitajilla. Teollisuussijoituksen käyttämiä omaisuudenhoitajia informoidaan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja toimintatavoista. Teollisuussijoituksen käyttämät omaisuudenhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullista sijoituspolitiikkaa. Lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen ja pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti. CASE: Power Fund III Ky Vuonna 2011 Teollisuussijoitus antoi 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Power Fund III Ky -nimiselle pääomarahastolle. Rahasto on ns. cleantech rahasto, eli sen sijoitusfokuksena ovat varhaisen vaiheen cleantech toimialan teknologiayritykset Suomessa, Pohjoismaissa sekä Saksassa. Neuvotellessaan sijoituksesta rahastoon Teollisuussijoitus kävi rahaston hallinnoijana toimivan VNT Management Oy:n kanssa keskusteluja vastuullisesta sijoittamisesta. Näiden keskustelujen pohjalta hallinnoija loi ja kirjasi omat vastuullisen sijoittamisen periaatteensa, ja nämä periaatteet tuotiin osaksi rahaston sijoituspolitiikkaa ja kirjattiin rahaston sopimuksiin. FINSIF Teollisuussijoitus liittyi vuonna 2011 FINSIF Finland s Sustainable Investment Forum ry:een. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehdessä ja varainhoidossa. Teollisuussijoitus on myös Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

(23.1.2014) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle.

(23.1.2014) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle. SELVITYS HALLINTO JA J OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VUOSI 2014 selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot