Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI Ut a justo nisl, quis congue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue"

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu Ut a justo nisl, quis congue quam ut ultrices euismod, eu malesuada turpis eros v tesque condimentum tinci urna. Praesent eu dui eu m nec eu mauris at lorem tin porttitor velit, id feugiat m Lorem ipsum dolor sit am elit. Nulla faucibus pulvina cula a. Suspendisse magna dignissim id justo. Curabit suada. Aliquam eu tincidu suada dignissim nibh aliqu

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sisällysluettelo 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen 11 Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu 16 Henkilöstö 18 Vastuullinen sijoittaminen 21 Sisäiset toimintatavat 25 GRI-taulukko Toimitus: Suomen Teollisuussijoitus Oy Ulkoasu ja taitto: Riikka Sulkamo Kuvat: Rodeo ja Shutterstock

3 sivu 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TEOLLISUUSSIJOITUS LYHYESTI Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. Sijoitukset kohdistuvat kaikille toimialoille. Teollisuussijoituksen sijoitukset ja sijoitussitoumukset ovat tällä hetkellä yhteensä noin 700 miljoonaa euroa. Rahoituksen kohteena on suoraan sekä välillisesti rahastojen kautta lähes 500 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli henkilöä. RAPORTIN SISÄLTÖ Tämä on Teollisuussijoituksen ensimmäinen yritysvastuuraportti. Raportointijakso on tilikausi, ja tämä raportti kattaa tiedot vuodelta Teollisuussijoitus ei ole aiemmin julkaissut erillistä yritysvastuuraporttia, mutta yhtiö on kertonut muun muassa vastuullisesta sijoittamisesta muissa julkaisuissaan. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Lisäksi raportissa kuvataan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Teollisuussijoitus käyttää yritysvastuun raportoinnissaan viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen ( ) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI:n (Global Reporting Initiative) raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Supplement, FSSS) tunnuslukuja. Yritysvastuun asiantuntija Tofuture Oy on tarkastanut raportoinnin vastaavuuden GRI-ohjeistoon ja vahvistaa Teollisuussijoituksen itsearvioinnin, että yritysvastuuraportti 2011 täyttää GRI 3.1 -ohjeiston C-tason vaatimukset.

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Toimitusjohtajan katsaus Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Samanaikaisesti Teollisuussijoituksen tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa. Erityisenä vaikuttavuustavoitteena toiminnassamme on suomalaisen pääomasijoitustoimialan markkinaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2011 olimme merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Noudatamme sijoitustoiminnassamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Edellytämme, että myös sijoituskohteenamme olevat yhtiöt toimivat vastuullisesti ja tuemme yhtiöitä yritysvastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Henkilöstöjohtamisemme tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio ja henkilöstön tyytyväisyys työhönsä. Pääomasijoittamisessa korostuu toiminnan luottamuksellisuus ja sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Teollisuussijoitus pyrkii sisäisillä toimintatavoillaan edistämään mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta. Tässä Teollisuussijoituksen ensimmäisessä yritysvastuuraportissa keskitymme meille olennaisiksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin: vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen, vastuulliseen sijoittamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä sisäisiin toimintatapoihin. Raportin tavoitteena on lisätä avoimuutta ja kertoa aiempaa laajemmin toimintamme keskeisimmistä yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä vastuullisuuteen liittyvistä toimintaperiaatteista. Juha Marjosola Toimitusjohtaja

5 Johdantoa Teollisuussijoituksen yritysvastuuseen sivu 5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ROOLI YHTEISKUNNASSA Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Rahoitus kanavoituu kasvuyrityksiin pääomasijoitusrahastojen kautta sekä suorina sijoituksina. Keskeinen periaatteemme on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa. Teollisuussijoituksen toimintaa säädetään lailla ja sen on oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiön missio perustuu yhtiötä säätelevään erityislakiin. Yhtiön keskeisiä tavoitteita ovat suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen pääomasijoitustoiminnan keinoin. Rahastosijoittamisella edistetään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Suora sijoitustoiminta taas kohdistuu alueisiin, joissa yksityistä riskirahoitusta on niukasti tarjolla. Suoran sijoitustoiminnan painopistealueita ovat tällä hetkellä kaivos- ja vakautusrahoitusohjelmat. Uusia sijoitustoiminnan painopistealueita etsitään systemaattisesti, huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Teollisuussijoitus pyrkii olemaan haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa muut sijoittajat mielellään tekevät yhteistyötä. Tavoitetilassa Teollisuussijoituksen osaamista arvostetaan ja kanssasijoittajat kokevat saavansa lisäarvoa toimiessaan Teollisuussijoituksen asiantuntijoiden kanssa uusia sijoitushankkeita arvioitaessa sekä olemassa olevia sijoituskohteita hallinnoitaessa. Teollisuussijoitus katsoo, että sille asetetun tehtävän suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteuttaminen on mahdollista ainoastaan huomioimalla yritysvastuuasiat sekä yhtiön omassa toiminnassa että auttamalla sijoituskohteita toimimaan vastuullisesti omassa roolissaan. Mitä pääomasijoittaminen on? Pääomasijoittamisella tarkoitetaan pääomasijoitusrahastojen tai muiden sijoittajien tekemiä yleensä oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Pääomasijoittajan tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa aktiivisella omistajuudella sekä edistää sen arvonnousua sovitun suunnitelman ja aikajänteen puitteissa. Sijoittaja saa sijoittamilleen varoille tuoton, kohdeyritys taas rahoitusta sekä liiketoimintaosaamista. Pääomasijoittaminen käynnistyi Suomessa 1980-luvun loppupuolella, jolloin sijoituksia tehtiin noin milj. euron arvosta vuodessa. Vuonna 2011 vastaava luku oli lähes 360 milj. euroa. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtona ja omistusmuotona. Avainlukuja Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä, milj. 669,9 666,9 603,3 559,4 459,3 Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta, kpl Konsernin tulos, milj. -12,6-6,2-11,6-23,8 48,1 Henkilöstön määrä vuoden lopussa, hlö Konsernin oma pääoma, milj ,6 528,8 390,5 414,3 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj. 78,0 105,8 64,6 152,1 180,9 Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. milj ,8 269,9

7 sivu 7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 ARVOT Markkinaehtoisuus Yhtiön sijoitustoiminnan peruspilari on markkinaehtoisuus. Markkinaehtoisuus ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa, siten että sijoitus tehdään aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisen enemmistösijoittajan kanssa. Markkinaehtoisuudella varmistetaan, että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä tahoja. Markkinaehtoisuuden arvioidaan kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisemmin ovat elinkelpoisimpia, ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus. Missio Toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Arvot Markkinaehtoisesti Tuloksellisesti Vastuullisesti Kasvusijoitukset Rahoitusohjelmat Rahastosijoitukset Visio Olemme osaava kasvuvaiheen pääomasijoittaja ja haluttu yhteistyökumppani. Tuloksellisuus ja pitkäjänteisyys Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä sijoittajana ja pyrkii toimissaan ja päätöksissään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muiden intressiryhmien tarpeita. Yritysjärjestelyt Strategiset teemat Vaikuttavuus Uudistuminen Talous Prosessit, resurssit ja rakenteet Vastuullisuus Yhtiö edistää toiminnallaan yritysvastuullisuutta. Toiminnassa huomioidaan ja edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuutta pyritään edistämään myös sijoituskohteissa.

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUN OLENNAISET TEEMAT Teollisuussijoitus määritteli liiketoimintansa yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut olennaisuusanalyysin avulla keväällä Määrittely tehtiin Tofuture Oy:n johdolla työryhmässä, johon kuului edustajia yhtiön eri toiminnoista. Olennaiset yritysvastuun teemat arvioitiin omistaja-sidosryhmän osalta perustuen omistajaohjauksen vuorovaikutukseen. Asiakasnäkökulmaa arvioitiin vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella. Muiden ulkoisten sidosryhmien näkökulmat perustuvat aiempien yrityskuvatutkimuksen tuloksiin ja yhtiön näkemyksiin. Teollisuussijoituksen yritysvastuun olennaisuusanalyysi Olennaisuusraja 2 1 Vastuullinen sijoittaminen 3 4 Sisäiset toimintatavat Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Olennaisuusanalyysin perusteella Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat ovat: Vaikuttavuus ja taloudellinen vastuu Henkilöstö Vastuullinen sijoittaminen Sisäiset toimintatavat Ulkoinen kiinnostus Merkitys liiketoimintaan

9 sivu 9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Teollisuussijoituksen sidosryhmät muodostuvat neljästä pääryhmästä, jotka edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä sidosryhmiä. Eri sidos ryhmien asettamia odotuksia Teollisuussijoituksen toiminnalle kartoitetaan säännöllisesti sekä yrityskuvatutkimuksella että asiakastyytyväisyyskartoituksella. Liiketoiminta-areenan yhteistyökumppaneita ovat sijoituskohdeyritykset, kanssasijoittajat, sijoituskohderahastot ja niiden hallinnointiyhtiöt, innovaatiojärjestelmän toimijat sekä neuvonantajayritykset ja palveluntarjoajat. Yhteistyömuodot näiden sidosryhmien kanssa liittyvät sijoituskohteiden kartoitukseen ja arviointiin, sijoitusten valmisteluun ja toteutukseen sekä niiden hallinnointiin. Liiketoiminta-areena on merkittävin sidosryhmä ja sen odotukset kohdistuvat vastuulliseen sijoitustoimintaan sekä sisäisiin toimintatapoihin, jotka varmistavat toiminnan korkean laadun ja luottamuksellisuuden sekä takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Yhteiskunta-areenan muodostavat valtion erityisrahoituslaitokset ja innovaatiopalveluiden tarjoajat, julkinen sektori laajasti sekä etujärjestöt ja media. Yhteistyö yhteiskunta-areenalla liittyy ensisijaisesti innovaatiosektorin kehittämiseen sekä viestintään. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset ovat merkittäviä Teollisuussijoituksen toiminnalle, koska yhtiö on julkisen sektorin organisaatio ja hallinnoi valtion varallisuutta. Yhteiskunnallisten sidosryhmien odotukset painottuvat sijoitustoiminnan vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Omistaja-areenaan kuuluvat omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö. Yhteistyö omistajaareenalla keskittyy toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja niihin liittyvään raportointiin sekä yhtiön pääomittamiseen. Omistajien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Tulosten saavuttaminen niin vaikuttavuuden kuin taloudellisen tuloksen alueella vaikuttavat merkittävästi omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja edelleen käytettävissä oleviin resursseihin. Sisäisen areenan muodostavat henkilöstö, hallitus ja sijoitusneuvosto. Henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara, ja sen osaaminen ja ammattitaito on perustana toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle. Hallituksen tehtävänä on ohjata toimintaa omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen nimeämä sijoitus neuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä pääomasijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sisäisten sidosryhmien odotukset Teollisuussijoituksen toiminnalle painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen, vastuulliseen toimintaan sekä henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Arvio sidosryhmien odotuksista yritysvastuuseen liittyen Sidosryhmä Arvio odotuksista Olennaiset yritysvastuuteemat Liiketoiminta-areena Sijoituskohteet, Kanssasijoittajat Luotettava ja asiantunteva kumppani. Kasvun mahdollistaja. Odotus vastuullisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Yhteiskunta-areena Julkiset erityisrahoittajat, Etujärjestöt, Kunnat, Yliopistot Odotus välillisestä vaikuttavuudesta yhteiskuntaan elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistäjänä sekä työllistäjänä Vastuullinen sijoittaminen Omistaja-areena Valtio; TEM, VM Veronmaksajat Valtion työkaluyhtiö. Odotukset kasvun edistäjä erityisesti painopistealueilla. Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäjä. Myös omistaja-arvon lisääminen. Henkilöstö Sisäinen areena Henkilöstö, hallitus Vastuullinen, luotettava ja mahdollisuuksia antava työnantaja. Sisäiset toimintatavat

10 sivu 10 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 YRITYSVASTUUPERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT Teollisuussijoituksen toimintaa ohjaavat muun muassa vuosittain vahvistettava sijoituspolitiikka, yhtiön riskien hallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. HALLINTO Hallitus Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus käsittelee yhtiön yritysvastuuasioita jatkuvasti osana hallitustyöskentelyä. Hallitus on erikseen hyväksynyt Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen valiokunnat: Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu. Hallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat Heikki Vesa (hallituksen pj.), Raili Mäkitalo, Ritva Ohmeroluoma, Kaija Pöysti, Tuomo Rönkkö ja Taisto Turunen. Sijoitusneuvosto Sijoitusneuvosto toimii hallituksen neuvoaantavana toimielimenä. Sen jäsenet on lueteltu yhtiön verkkosivuilla.

11 sivu 11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vaikuttavuus & taloudellinen vastuu Valtion pääomasijoitusyhtiönä Teollisuussijoituksella on vaikuttavuus tavoitteita, jotka pohjautuvat hallitusohjelmaan ja työ- ja elinkeinoministeriön strategiaan. Näitä ovat uusien yritysten ja työpaikkojen luominen, haluttujen toimialojen ja niiden rakenteiden vahvistaminen, ja monet muut hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät tavoitteet. Samanaikaisesti tavoitteena on sijoitetun pääoman tuotto valtiolle siten, että yhtiöön sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee pitkällä aikavälillä kasvaa.

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VAIKUTTAVUUS Teollisuussijoituksen tavoitteena on pääomasijoituksen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Suomalaiset yritykset tarvitsevat riskirahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistusjärjestelyihin. Toteutetuissa sijoitushankkeissa Teollisuussijoituksen osallistuminen sijoittajasyndikaattiin on hankkeen toteutumisen kannalta usein ratkaisevan tärkeää. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin, mutta myös ulkomaalaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Teollisuussijoituksen keskeisiä periaatteita ovat toimiminen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla, lisäten riskinottokykyä ja rahoituksen tarjontaa. Teollisuussijoitus kiinnittää erityistä huomiota alueisiin, joilla on kasvupotentiaalia, mutta joihin yksityistä pääomarahoitusta on niukasti tarjolla. Esimerkkejä tällaisista erityispanostuksista ovat korkean riskin sijoitukset nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin, vakautusrahoitusohjelma sekä rahoitusohjelma kaivosteollisuuteen. Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Teollisuussijoitus pyrkii rahastosijoitusten kautta saamaan kansainväliset pääomasijoitusrahastot kiinnostumaan suomalaisista kasvuyrityksistä ja sijoittamaan niihin. Kasvupääoman lisäksi ne tuovat yritysten käyttöön kontaktiverkostonsa, jonka lisäarvo on erityisen arvokasta kansainvälistyville kasvuyrityksille. Teollisuussijoituksen sijoitusten tulee välittömästi tai välillisesti hyödyntää suomalaista yhteiskuntaa. Sijoitusten vaikuttavuus voi siten ilmetä monin eri tavoin: suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan edistymisenä ja kehittymisenä lisääntyvänä riskirahoituksen tarjontana suomalaisille kasvuyrityksille suomalaisten kasvuyritysten kasvavana kansainvälisen liiketoiminnan osaamisena kansainvälisten verkostojen laajenemisena ja kasvaville markkinoille pääsyn helpottumisena Verkottumalla kansainvälisten rahastojen kanssa Teollisuussijoitus edesauttaa suomalaisen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Kasvurahastojen Rahasto Kasvurahastojen Rahasto Ky on Teollisuussijoituksen sekä työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 135 milj. euron rahasto. Se sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Teollisuussijoituksen lisäksi rahastossa ovat mukana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

13 sivu 13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Tärkeänä vaikuttavuustavoitteena Teollisuussijoituksen toiminnassa on suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehittäminen. Tavoite toteutuu konkreettisimmin kun Teollisuussijoitus on perustamassa uuden pääomasijoitusalan toimijan ensimmäistä rahastoa. Pääomasijoitustoimialalle on tyypillistä kehityskulku, jossa pääomasijoitusyhtiöt siirtyvät aikaisen vaiheen sijoituksista myöhempään vaiheeseen, vanhoja toimijoita poistuu alalta ja uusia tulee tilalle. Tämä uudistumisprosessi on tärkeä pääomasijoitusmarkkinan toimivuuden ja varsinkin kasvuyritysten pääomahuollon kannalta. Teollisuussijoituksella on ollut merkittävä rooli pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä toimiessaan aktiivisena rahastosijoittajana. Kasvuyritysten toimintaympäristön muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi on Teollisuussijoitus kasvattanut maltillisesti sijoituksiaan kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin tavoitteenaan lisätä niiden sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Teollisuussijoitus kokoaa Suomeen myös ulkomaista riskipääomaa ja auttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Enterprise Finland Venture Forum -tapahtuma, jossa kootaan yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Vuoden 2012 aikana keskeisenä tavoitteena on edelleen tehostaa riskirahoituksen tarjontaa lupaaville kasvuyrityksille. Suorilla sijoituksilla pyritään luomaan suurempia ja kasvuun kykeneviä yhtiöitä, jotka voisivat listautua ja jatkaa kotimaisessa omistuksessa. Toiminnan vaikuttavuus vuonna 2011 Teollisuussijoitus oli merkittävässä roolissa kahden uuden kasvuvaiheeseen sijoittavan pääomasijoitusrahaston synnyssä: Open Ocean Fund Three: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistoalan kasvuyhtiöihin, joilla on jo käyttäjäkuntaa ja alustavaa tulovirtaa. Rahaston koko 40 milj. euroa, josta Teollisuussijoituksen sijoitus 5 milj.euroa ja Kasvurahastojen Rahasto Ky:n 10 milj. euroa. Power Fund III: Varhaisen vaiheen teknologiarahasto, joka sijoittaa uusiutuvaan energiateknologiaan ja energiaa säästävään teknologiaan, keskittyen erityisesti tehoelektroniikan sovelluksiin. Rahaston koko 42,2 milj. euroa, josta sekä Teollisuussijoituksen että Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoitukset 10 milj. euroa. Teollisuussijoitus sijoitti 20 milj. euroa vakautusrahoitusohjelman kautta viiteen kohteeseen, joissa riskirahoituksella turvattiin yhtiöiden toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistettiin kasvumahdollisuudet jatkossa. Teollisuussijoitus sijoitti 7,4 milj. euroa neljään cleantech-yhtiöön, jotka edistävät toiminnallaan ympäristön kestävää kehitystä. Teollisuussijoitus käynnisti kaivosrahoitusohjelman, joka edistää kaivannaisteollisuuden kehittymistä Suomessa ja luo työpaikkoja kasvukeskusten ulkopuolelle. Tällä hetkellä sijoituksia runsaat 700 milj. euroa

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 TALOUDELLINEN VASTUU Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistajaarvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Liiketaloudellinen kannattavuus on määritetty siten että yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Yhtiön toiminta on ollut kannattavaa koko toiminta-aikaa tarkasteltaessa, vaikka viimeiset tilikaudet ovat olleet haastavassa talousympäristössä tappiollisia. Taloudellinen vastuu on tärkeää finanssialalla, sillä vastuu asiakkaista ja rooli yritysten rahoittajana korostuu erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Teollisuussijoitus edistää perustehtävänsä mukaisesti suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä ja rakentaa pitkäaikaista luottamusta paikallisessa ympäristössä. Koko 16 vuoden toiminta-aikana Teollisuussijoitus on kirjannut voittoa verojen jälkeen yhteensä 177 milj. euroa ja tappiota yhteensä 71 milj. euroa. Valtion yhteensä 420 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 510 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on turvattu valtion pääomituksilla sekä suurilta osin myös Teollisuussijoituksen omalla tulorahoituksella. Tilikauden tulos vuosittain Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Teollisuussijoituksen oma pääoma Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto valtiolle koko toiminta-ajalta on pysynyt asetetun tavoitteen yläpuolella, ollen noin 4 %. Teollisuussijoituksen valtiolle palauttamat osingot ja tuloverot

15 sivu 15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Sidosryhmäkohtaisesti taloudelliset pääomavirrat, t Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Lisäksi Teollisuussijoitus antaa vuosittain pieniä lahjoituksia yleishyödyllisille tahoille. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu taulukossa. Teollisuussijoitus maksoi pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa. Rahavirrasta suunnattiin suoraan kohdeyhtiöihin 48 milj. euroa. 58 milj. euroa maksettiin pääomasijoitusrahastoille, jotka edelleen sijoittavat varat kohdeyhtiöihin. Pääomasijoituksista palautui Teollisuussijoitukselle yht. 53 milj. euroa vuonna 2011, josta pääosa, 41 milj. euroa, tuli pääomasijoitusrahastojen kautta. Teollisuussijoitus maksoi muille tahoille yhteensä 6 milj. euroa, joista suurin kohderyhmä oli henkilöstö (sivukuluineen) 2,9 milj. euroa. Tavaran ja palvelujen tuottajille maksettiin yhteensä 2,5 miljoonaa Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset , , ,7 Kohderahastot Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot , , ,3 Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin , , ,0 Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako , , ,6 Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut , , ,1 Henkilöstö Palkat ja palkkiot , , ,4 Eläkekulut -425,2-389,4-352,3 Muut henkilösivukulut -114,0-110,1-60,7 Henkilöstökulut yhteensä , , ,3 Julkinen sektori Tuloverot -519,3 20, ,5 Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset -1,9-4,3-0,9 Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Pääomasijoituksia vuonna 2011 yhteensä 106 milj. euroa Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -66,9 0,0-28,2 Henkilöstö 2,9 Toimittajat 2,5 Muut 0, Pääomasijoitusrahastot 41 Kohdeyhtiöt

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Henkilöstö Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että henkilöstö muodostaa sitoutuneen ja asiantuntevan sijoitusorganisaation, jossa on korkea työtyytyväisyys. Asiantunteva sijoitustyö ilmenee sijoituskohteille, kanssasijoittajille ja muille sidosryhmille laadukkaana toimintana ja palveluna.

17 sivu 17 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Teollisuussijoitus kannustaa henkilöstöä jatkuvaan koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa määritetään tärkeimmät koulutusja kehitystarpeet. Henkilöstön asiantuntemusta kasvatetaan esimerkiksi hyvää hallintotapaa edistävällä kurssilla, pääoma sijoittamisen erityiskursseilla sekä tietoteknisillä kursseilla. Kehityskeskusteluissa käydään läpi jokaisen työntekijän koulutus- ja kehitystarpeet. Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko henkilöstö. Kehitys keskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä kerran vuodessa, ja lisäkeskusteluja käydään tarvittaessa vuoden mittaan. Vuonna 2011 Teollisuussijoituksen työntekijöitä osallistui yhteensä 17 koulutustilaisuuteen, joista kertyi yhteensä 77 koulutuspäivää. PALKITSEMINEN Palkitseminen koostuu kuukausipalkasta sekä hallituksen vuosittain päättämästä kannustinohjelmasta. Koko henkilöstö kuuluu kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmän tavoitteet koostuvat vaikuttavuus- ja taloustavoitteista, jotka hallitus asettaa vuosittain etukäteen. Palkitsemisen enimmäismäärät vaihtelevat vastaten 1 4 kuukauden palkkaa. Palkitsemisjärjestelmään ei kuulu osake- eikä optioperusteista palkitsemista eikä lisäeläkejärjestelyitä. Vuonna 2011 henkilöstölle maksettiin kannustinpalkkiota yhteensä euroa. TYÖHYVINVOINTI JA -TYYTYVÄISYYS Työhyvinvointia edistetään monin tavoin. Yhtiössä käydään vuosittain kehityskeskustelut ja työtyytyväisyystutkimus tehdään määräajoin. Työtyytyväisyystutkimuksen tekeminen aloitettiin henkilöstön kasvun myötä vuonna Tutkimusten tulokset ovat olleet myönteisiä ja niiden perusteella toimintaa on edelleen kehitetty. Henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla. Työhyvinvointia on edistetty myös yhteisillä TYHY-tapahtumilla vuosittain. Kaikki Teollisuussijoituksen työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollosta vastaavan tahon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyshuolto sisältää myös ennalta ehkäisevää huoltoa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Teollisuussijoituksessa ei ollut vuonna 2011 yhtään tapaturmaa. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2011 oli alle yhden prosentin (0,82), mikä on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa (EK:n Työaikakatsaus 2010). Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Vuoden 2011 lopussa Teollisuussijoituksessa työskenteli 25 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä. Henkilöstön määrä on kasvanut vuosittain muutamilla henkilöillä liiketoiminnan kasvun myötä. Henkilöstön vaihtuvuus vuoden 2011 aikana oli 7,7 %. Työsuhteiden kesto on ollut keski määrin 5,4 vuotta. Henkilöstöstä 69 % on yksi tai useampi ylempi korkeakoulututkinto ja lähes 90 % henkilöstöstä on talouden tai tekniikan alan koulutus. Henkilöstöstä 46 % on naisia ja 54 % miehiä. Henkilöstön määrä Henkilöstön ikärakenne 20 29, 4% 30 39, 46 % 40 49, 23 % 50 59, 27 % Miehiä Naisia Yhteensä

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 Vastuullinen sijoittaminen Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Teollisuussijoitus edellyttää, että sen sijoituskohteet ottavat toiminnassaan huomioon yritysvastuuasiat. Teollisuussijoitus tukee parhaansa mukaan sijoituskohteitaan yritys vastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.

19 sivu 19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittajan ensisijainen tavoite epäkohtia havaitessaan on saada sijoituskohde muuttamaan toimintatapoja käyttäen kannustimia, ei rangaistuksia. Pääsääntöisesti selvitetään ensin keskustelemalla mitä on toiminnan taustalla. Yleensä sijoituskohde ryhtyy korjaamaan toimintatapaansa, ja parhaimmillaan sijoittaja voi olla apuna omalla kokemuksellaan. Mahdollisuus vaikuttaa eri osa-alueisiin vaihtelee paljon yrityskohtaisesti, sillä eri toimialojen ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat. Vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Teollisuussijoituksen sijoitussalkussa cleantech-sijoitukset, jotka monesti perustavat ansaintamallinsa juuri vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuksiin, ja vastaavasti kaivossijoitukset, joissa toimialan erityispiirteet luovat korostettua tarvetta ympäristövastuiden huomioimiseen. Teollisuussijoitus on pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen esimerkiksi nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vankkaa kokemusta ympäristönäkökohdista. Teollisuussijoituksen hallitus vahvisti huhtikuussa 2011 yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet: Teollisuussijoitus uskoo vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen sijoituskohteissa ja omassa sijoitustoiminnassaan. Teollisuussijoitus on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa sekä varainhoidossa. Teollisuussijoitus on aktiivinen ja ennakoiva vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä toimii yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden sekä muiden sidos ryhmien kanssa. Vastuullinen sijoittaminen huomioidaan osana Teollisuussijoituksen sijoitusprosessia, ja vastuullinen sijoitustoiminta on jatkuvasti kehittyvää ja osa toiminnan suunnittelua. Näkökulmina ovat yhtälailla uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Cleantech Teollisuussijoituksen yksi painopistealue on cleantech. Sijoituksia pyritään näin suuntaamaan kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Vuonna 2011 cleantech sijoituksia tehtiin neljään suoraan kohteeseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden lopussa cleantech -kohteita oli salkussa hankinta-arvoltaan 18 milj. eurolla, yhteensä 11 kohdeyhtiötä. Lisäksi Teollisuussijoituksella oli merkittävä rooli uuden suomalaisen cleantech-rahaston Power Fund III syntyyn vuonna Teollisuussijoitus sijoitti rahastoon 10 milj. euroa.

20 sivu 20 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritysvastuuraportti 2011 VASTUULLISUUS SIJOITUS- TOIMINNAN ERI ALUEILLA Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen, pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti näihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Periaatteita sovelletaan kaikessa Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnassa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan; sijoitukset rahastoihin, sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin sekä yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset. Rahastosijoitukset Rahastosijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on rahasto, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä Teollisuussijoitus ottaa kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi Teollisuussijoitus tutustuu myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tuo esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Teollisuussijoitus on säännöllisesti yhteydessä salkussaan oleviin rahastoihin. Tällöin keskustellaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Näin pyritään varmistamaan, että hallinnointiyhtiö on tietoinen Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Teollisuussijoitus pyrkii keskustelujen avulla myös hahmottamaan hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasoa, saamaan kuvan rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä kannustamaan kehityskohteissa. Rahaston toimikauden aikana seurataan hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä, ja käydään aktiivista keskustelua asiasta lisäten näin molempien osapuolten tietämystä. Koska vastuullinen sijoittaminen on pää - omasijoitustoimialalla vielä melko tuore aihe, Teollisuussijoitus keskittyi vuonna 2011 pääasiassa yleisen tietoisuuden kasvattamiseen, eikä vielä tässä vaiheessa edellytä rahastoilta raportointia yritysvastuuasioista. Tulevina vuosina pohditaan, millaiseen raportointiin on tarvetta. Myös toimialan ohjeet ja käytännöt kehittyvät koko ajan. Suorat sijoitukset Suorissa sijoituksissa Teollisuussijoituksen sijoituskohteena on suoraan yksittäinen yritys. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan ja tarpeeseen hoitaa yritysvastuuasioita. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo sijoitusvaiheessa. Sopimusdokumentaatiossa Teollisuussijoitus tulee tuomaan esiin noudattamansa vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritys vastuuasioita, näistä voidaan ottaa maininta sopimuksiin. Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuus asioita pidetään koko ajan mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Teollisuussijoitus pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan muun muassa osana hallitustyöskentelyä. Omaisuudenhoito Teollisuussijoituksen ns. likvidi varallisuus eli varallisuus, joka ei ole sitoutunut vielä suoriin tai rahastosijoituksiin, on hoidossa ulkopuolisilla omaisuudenhoitajilla. Teollisuussijoituksen käyttämiä omaisuudenhoitajia informoidaan Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja toimintatavoista. Teollisuussijoituksen käyttämät omaisuudenhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullista sijoituspolitiikkaa. Lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen ja pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti. CASE: Power Fund III Ky Vuonna 2011 Teollisuussijoitus antoi 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Power Fund III Ky -nimiselle pääomarahastolle. Rahasto on ns. cleantech rahasto, eli sen sijoitusfokuksena ovat varhaisen vaiheen cleantech toimialan teknologiayritykset Suomessa, Pohjoismaissa sekä Saksassa. Neuvotellessaan sijoituksesta rahastoon Teollisuussijoitus kävi rahaston hallinnoijana toimivan VNT Management Oy:n kanssa keskusteluja vastuullisesta sijoittamisesta. Näiden keskustelujen pohjalta hallinnoija loi ja kirjasi omat vastuullisen sijoittamisen periaatteensa, ja nämä periaatteet tuotiin osaksi rahaston sijoituspolitiikkaa ja kirjattiin rahaston sopimuksiin. FINSIF Teollisuussijoitus liittyi vuonna 2011 FINSIF Finland s Sustainable Investment Forum ry:een. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehdessä ja varainhoidossa. Teollisuussijoitus on myös Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä v. 2013

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä v. 2013 Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä v. 2013 Teollisuussijoituksen selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Alihankintamessut 8.9.2009 Antti Kummu Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa:

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Tilaisuus Finsif/FVCA 10.5.2012 Riitta Jääskeläinen Miksi? Saat helpommin sijoittajia Kohdeyhtiöt menestyvät paremmin Irtaantuminen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Vastuullista kasvua kumppaneiden kanssa

Vastuullista kasvua kumppaneiden kanssa Vastuullista kasvua kumppaneiden kanssa Tesin yritysvastuuraportti 2016 Viestintäpäällikkö Satu Holm-Jumppanen (vas.), sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, kasvusijoituksista vastaava johtaja Jan Sasse,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Askel eteenpäin. PwC:n yritysvastuubarometri. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

Askel eteenpäin. PwC:n yritysvastuubarometri. www.pwc.fi/yritysvastuubarometri www.pwc.fi/yritysvastuubarometri Askel eteenpäin PwC:n yritysvastuubarometri 2012 PwC:n yritysvastuubarometri tarkastelee suomalaista yritysvastuuta raportoinnin, johtamisen ja strategisen yritysvastuun

Lisätiedot

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA 9.5.2017 Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset ESITYS Työeläkeyhtiön vastuullisuus Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat Yhteenveto 2 TYÖELÄKEYHTIÖN

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

(23.1.2014) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle.

(23.1.2014) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle. SELVITYS HALLINTO JA J OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VUOSI 2014 selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta.

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. SANASTO FINSIF 22.3.2013 aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. BREEAM Building Research Establishment s Environmental Assessment

Lisätiedot

Laki. Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Laki. Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin

Lisätiedot

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Hankintaseminaari Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Etera on työeläkkeiden osaaja Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HE 180/2006 vp. Sijoituskohteina olevien kasvuyritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää myös, että yhtiön sijoitustoiminta voidaan

HE 180/2006 vp. Sijoituskohteina olevien kasvuyritysten kansainvälistymisen tukeminen edellyttää myös, että yhtiön sijoitustoiminta voidaan HE 180/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 :n muuttamiseksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä

Lisätiedot