YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU"

Transkriptio

1 JULKAISU 8/2008 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona keskustelutilaisuuden "Yritysten yhteiskuntavastuu". Tilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Alustajina toimivat kansainvälisen liiketoiminnan professori Asta Salmi Helsingin kauppakorkeakoulusta, professori Johanna Kujala Tampereen yliopiston Johtamistieteen laitokselta, dosentti, akatemiantutkija Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja johtamisen laitokselta, director Outi Mikkonen Nokia Oyj:stä ja professori Salme Näsi Tampereen yliopiston taloustieteiden laitokselta. Kansanedustajien kommenttipuheenvuoron pitivät Kyösti Karjula keskusten eduskuntaryhmästä, Krista Kiuru sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja Merja Kyllönen vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyy kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset lukuun ottamatta Outi Mikkosen esitystä.

3 SISÄLLYSLUETTELO Yritysten yhteiskuntavastuu Suomen Akatemian Liike2- tutkimusohjelmassa Professori Asta Salmi, Kansainvälinen liiketoiminta, Helsingin kauppakorkeakoulu Ohjelmapäällikkö, Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma, Suomen Akatemia Etiikka ja vastuullisuus johtamisessa: Muuttuvatko suomalaisten yritysjohtajien käsitykset? Professori Johanna Kujala, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto Yritysten yhteiskunnallinen vastuu - velvollisuus vai innovatiivista liiketoimintaa? Dosentti, akatemiantutkija Minna Halme, Markkinoinnin ja johtamisen laitos, Helsingin kauppakorkeakoulu Näkökulmia yhteiskuntavastuuajattelun kehitykseen suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa ja yrityskäytännössä Professori Salme Näsi, Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto

4 Professori, ohjelmapäällikkö Asta Salmi Kansainvälinen liiketoiminta, Helsingin kauppakorkeakoulu, Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma, Suomen Akatemia YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU SUOMEN AKATEMIAN LIIKE2- TUTKIMUSOHJELMASSA Yritysten yhteiskuntavastuu Suomen Akatemian Liike2-tutkimusohjelmassa Asta Salmi Professori, kansainvälinen liiketoiminta Helsingin kauppakorkeakoulu Yritysten yhteiskuntavastuu -seminaari, Tutkas, Eduskunta, Lähtökohdat Ohjelmapäällikkö Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman (Liike2) koordinaatio Professori (Venäjä ja kehittyvät markkinat) Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus ja opetus Yritysverkostot ja sosiaaliset verkostot Liiketoiminta Venäjällä ja Kiinassa Kansainvälinen hankintatoimi (vastuullisuus)

5 Sisältö 1. Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Liike2 2. Yritysten yhteiskuntavastuu -teema ohjelmassa 3. Tutkimuksen (toiminnan) haasteet Suomen Akatemia: Liike hanketta, joista 5 konsortiota Suomen Akatemia rahoittaa: 4,25 milj. Työsuojelurahasto osa-rahoittaa: 3 hanketta Venäjän humanistisen tiederahaston kanssa yhteisrahoitus : 3 (Venäjä) hanketta Koordinaatio: HSE Teemat Miten suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset parantavat kilpailukykyä omalla toiminnallaan? Innovaatiot, tieto & osaaminen Globaalin talouden alueelliset/paikalliset haasteet Uudet yritykset ja yrittäjyys Yritysten uudistuminen & muutos tietoyhteiskunnassa Yhteiskuntavastuu

6 Yritysten yhteiskuntavastuu -teeman merkitys Liike-ohjelma Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet, Teema: Yritysten ja liikkeenjohdon yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuu globaalissa taloudessa: 0 hanketta! Liike2-ohjelma Kolme hanketta Hankkeet ylittävää toimintaa ja tapahtumia Hankkeet Yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen arvonmuodostus (The Societal Drivers for Value Creation: A Multiple-Stakeholder Perspective to Value Processes in the Finnish Forest Industry) Professori Heikki Juslin, Helsingin yliopisto Corporate Social Responsibility and Its Links to Business Competence Professori Eerik Lagerspetz, Turun yliopisto Respman -konsortio Vastuullinen johtaminen ja yritysten pitkän aikavälin menestys Sidosryhmäsuhteiden näkökulma Professori Johanna Kujala, Tampereen yliopisto, johtamistieteet Professori Salme Näsi, Tampereen yliopisto, taloustieteet Tapahtumia Yritysten yhteiskuntavastuu seminaari, Onko yrityksillä yhteiskunnallista vastuuntuntoa ja jos on, niin millaista se on ja miten se näkyy? Vastaajina tutkijat, yrittäjät, työmarkkinajärjestöjen edustajat Kolmen tutkimusohjelman - Liike2, Valta ja SoCa järjestämä Seminaari Shanghain Academy of Social Sciences, Etiikka ja vastuukysymykset esillä Ympäristöteknologia Suomalaisyritysten hyvä maine & kiinnostus tutkimusyhteistyöhön Tohtoriopiskelijoiden työpaja 2008 Poikkitieteellinen, 10 opiskelijaa Kansainvälisiä ja kotimaisia kommentaattoreita Tutkas V yhteisjulkaisuja ym.

7 Haasteet Yritysten yhteiskuntavastuu tutkimuksen kohteena Monitieteisyys Vuoropuhelu Kansainvälisyys: paikalliset ja globaalit ilmiöt Uudet liiketoimintamallit yrityksille Vastuullisuus toteutuu, kun näkyy verkostoissa Opetuksen tarpeet Tutkimusosaamisesta tiedon soveltamiseen Yhteystiedot Koordinaatio: Helsingin kauppakorkeakoulu Asta Salmi ohjelmapäällikkö p. (09) Ann-Mari Wright-Hyttinen ohjelmasihteeri p. (09)

8 Professori Johanna Kujala Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto ETIIKKA JA VASTUULLISUUS JOHTAMISESSA: MUUTTUVATKO SUOMALAISTEN YRITYSJOHTAJIEN KÄSI- TYKSET? Etiikka ja vastuullisuus johtamisessa: Muuttuvatko suomalaisten yritysjohtajien käsitykset? Johanna Kujala Tampereen yliopisto Mihin johtajat tarvitsevat etiikkaa? myytti amoraalisesta liiketoiminnasta myytti moraalin henkilökohtaisuudesta etiikka auttaa asettamaan tavoitteita ja päämääriä, jotka ovat itsessään arvokkaita turvaamaan yrityksen olemassaolon oikeutuksen ja liiketoimintaedellytykset käymään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa huolehtimaan yrityksen maineesta ennakoimaan ja hallitsemaan konflikteja kasvamaan ihmisenä ja johtajana

9 Miten eettisiä päätöksiä voidaan arvioida? egoismi moraali määrittyy yksilön oman edun tavoittelun kautta, muiden etujen alistaminen omalle edulle, esim. Teko on itsekäs., Teko on yrityksen edun mukainen. relativismi moraali määrittyy suhteelliseksi ja riippuu yksilöstä, yhteiskunnasta, kulttuurista, uskonnosta, esim. Teko on yleisesti hyväksytty., Uskon, että lähimmäiseni hyväksyvät teon. seurausetiikka moraali määrittyy teon seurausten perusteella, tavoitellaan mahdollisimman suurta hyötyä mahdollisimman monelle, esim. Teko tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn., Seurausten perusteella arvioitaessa teko on hyväksyttävä. velvollisuusetiikka moraali määrittyy velvollisuuden tunteesta muita ihmisiä kohtaan, muita ihmisiä kohdellaan päämäärinä itsessään, toimitaan siten, että toimintatavan voi toivoa tulevan yleiseksi laiksi, esim. Johtajan velvollisuus on tehdä näin., Johtaja toimi moraalisesti oikein. oikeudenmukaisuusetiikka moraali määrittyy siitä, miten oikeudenmukaisesti mahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja velvoitteiden jakautuminen toteutuu, esim. Teko on reilu., Teko on oikeudenmukainen. naisetiikka moraali määrittyy siitä, miten hyvin eri osapuolten tunteet, mielipiteet ja kokemuksellinen tieto tulevat huomioiduksi, esim. Teko huomioi eri osapuolten tunteet., Teko huomioi riittävästi eri osapuolten näkemyksiä. Johtajien moraaliset käsitykset ja asenteet kyselytutkimus kaikille yli 100 työntekijän teollisuusyritysten toimitusjohtajille Suomessa 1994 (357/1.075, 33,2 %) 1999 (325/1047, 31,0 %) 2004 (198/928, 21,3 %) kuusi moraalista ongelmatilannetta henkilökohtaisen edun hyväksyminen pimeiden palkkojen maksaminen rahan pimittäminen kaupassa pitkäaikaisen työntekijän irtisanominen taloudellisten seikkojen vuoksi yhteistyöroolien hämärtyminen pieniin alihankkijoihin kohdistunut vallankäyttö moniulotteinen eettisen päätöksenteon mitta-asteikko yhdistettynä avoimeen kysymykseen omasta näkemyksestä Johtajien moraaliset käsitykset ja asenteet negatiivisimmat asenteet suhteessa henkilökohtaisen edun hyväksymistä kuvaavaan tilanteeseen lähes yhtä negatiivisesti suhtauduttiin pimeiden palkkojen maksamiseen hieman hyväksyvämmin suhtauduttiin rahan pimittämistä kaupoissa kuvaavaan tilanteeseen ja pitkäaikaisen työntekijän irtisanomisen tilanteeseen melko neutraalisti johtajat suhtautuivat yhteistyöroolien hämärtymistä kuvaavaa tilannetta kohtaan kaikkein hyväksyvimmät asenteet johtajilla oli pieniin alihankkijoihin kohdistuvaa vallankäyttöä koskevaa tilannetta kohtaan seurauseettinen ajattelu yleinen tapa käsitellä moraaliongelmia moniulotteinen päätöksenteko, jossa yhdistyvät relativistiset perustelut velvollisuus- ja oikeudenmukaisuusetiikan mukaisiin perusteluihin oli lisääntynyt uusina näkemyksinä reiluutta ja tunteita sekä reiluutta ja suhteiden huomioimista yhdistävät ulottuvuudet

10 Kuusi moraalisen päätöksenteon puhetapaa Teoreettinen näkökulma Johtajan puhetapa Yksilötasoinen puhetapa Organisaatiotasoinen puhetapa Velvollisuusetiikka Esimerkin näyttäjä Jos itse rikkoo normeja, ei voi vaatia muilta niitä. Hyvän yrityksen hyvä johtaja Kirjanpidon ja moraalin kannalta ei pimeä palkkaus onnistu. Seurausetiikka Hyödyn etsijä Teko tarkasteltava täysin yksilötasolla. Joissakin tapauksissa edut käyvät eri osapuolilla yksiin, joskus taas täysin ristiin. Yrittäisin löytää muuta työtä. Yrityksen edun ajaja Olisin ottanut tilauksen, koska se on firman edun mukaista. Ei kauppoja. Vaarantaa yhtiön tulevaisuuden. Relativismi Kuuntelija Riippuu irtisanottavan henkilön omasta suhtautumisesta asiaan ym. tilanneseikoista. Sopeutuja mahdollisesti toimisin yllä kerrotulla tavalla, eräissä maailmankolkissa se on sääntö. Moraalisen päätöksenteon puhetavat tunteet ja intuitio yhdistetään yksilölliseen puhetapaan, rationaalisuus ja taloudellisuus organisaationäkökulmaa korostavaan puhetapaan velvollisuuseettinen puhe moraalisesti arveluttavaan toimintaan kielteisesti suhtautuvat vastaukset seurauseettinen puhe moraalisesti arveluttavaan toimintaan myönteisesti suhtautuvat vastaukset epävarmat vastaukset muita enemmän perusteluja ja pohdintaa johtajien puheen merkityksen tunnistaminen moraalisia käsityksiä tuottavana ja uudistavana Muuttuvatko johtajien käsitykset? seurausetiikka vahvasti mukana kaikkina ajankohtina ymmärrettävää, entä hyväksyttävää? moniulotteisuus lisääntynyt keskustelut yritysetiikasta lisääntynyt taloudellisen tilanteen muutokset tunteet ja suhteet mukaan päätöksentekoon tutkijan omankin ajattelun kehittyminen vastaajajoukon homogeenisuus tilannesidonnaisuus

11 KIITOS ja hyvää joulunalusaikaa ja rauhallista Joulua!

12 Dosentti, akatemiantutkija Minna Halme Markkinoinnin ja johtamisen laitos, Helsingin kauppakorkeakoulu YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU - VELVOLLISUUS VAI INNOVATIIVISTA LIIKETOIMINTAA? YRITYSVASTUU VELVOLLISUUS VAI INNOVATIIVISTA LIIKETOIMINTAA? KTT, dosentti Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkas RISTIRIITAISIA VÄITTEITÄ YRITYSVASTUUSTA Yritysvastuu on valtavirtaistunut Yritys voi hyödyntää vastuullisuutta kilpailussa Yritysvastuu on velvollisuus Yritysvastuu ja osakkeenomistajien edut ovat vastakkaiset Jos yrityksissä ennen ajateltiin, ettei ole varaa tehdä hyvää, nyt pitää ajatella, ettei ole varaa olla tekemättä hyvää. KL Optio 31.1, asiantuntija?? Yrityksillä on vain yksi suuri vastuu yhteiskunnalle: Toimia osakkeenomistajien kannalta niin kannattavasti kuin mahdollista. Talouselämä, 8.2., liike-elämän päättäjä Minna Halme - 1/14/2009 2

13 MIKSI RISTIRIITAISUUKSIA? On erilaisia tapoja toteuttaa yritysvastuuta Yrityksen taloudellinen hyöty ja yhteiskunnan hyöty riippuu toteuttamistavasta Ympäristö Yhteiskunta Talous Minna Halme - 1/14/ YRITYSVASTUUN TOTEUTTAMISEN TAVAT Lähtötaso: lain noudattaminen ja taloudellinen vastuu 1. Hyväntekeväisyys: yritys tukee ja osallistuu erilaisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin Voitonjako : onko voitot ansaittu vastuullisella tavalla? 2. Vastuullisuus omassa olemassa olevassa liiketoiminnassa Parannetaan ympäristösuorituskykyä tai sosiaalisen vastuun asioita 3. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen omien uusien tuotteiden ja palveluiden avulla Tavoitteena liiketoimintamallit, jotka ovat yhteiskunnallisesti hyödyllisiä ja taloudellisesti kannattavia myös yritykselle (win-win) Minna Halme - 1/14/ Yritysvastuun toteuttamistapa Hyväntekeväisyys Integraatio Innovaatio Suhde omaan liiketoimintaan Ydinliiketoiminnan ulkopuolella Lähellä ydinliiketoimintaa Ydinliiketoiminnan laajentaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen Dimensio Yritysvastuun kohde Odotettu hyöty Esimerkki Ylimääräinen toiminta Maineen hallinta Lahjoitukset, sponsorointi, yms. Olemassa oleva liiketoiminta Ydinliiketoiminnan sosiaaliset ja ympäristöparannukset, sisäinen tehokkuus Sertifikaatit, järjestelmät ISO14001, SA8000 Uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys Sosiaalisen tai ekologisen ongelman ratkaisu Ilmastomyötäinen energiateknologia ja -palvelut Minna Halme - 1/14/2009 5

14 VASTUULÄHTÖISIÄ INNOVAATIOITA 2 Minna Halme - 1/14/ YRITYSVASTUUN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS Miten vastuullisuus vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen? Tutkimus 300 Standard&Poor 500 yrityksestä Hillman & Keim, Strategic Management Journal 2001 Vertailu: Hyväntekeväisyys&välttäminen -tapa vs. oman liiketoiminnan vastuullinen harjoittaminen Vastuullisuus omassa liiketoiminnassa (& välittömien sidosryhmäsuhteiden hoidossa) tuotti kilpailuetua ja paransi omistaja-arvoa Hyväntekeväisyys-tavalla negatiivinen vaikutus omistaja-arvoon Minna Halme - 1/14/ KANNATTAVUUS Miksi? Vastuullisuus omassa liiketoiminnassa ja välittömissä sidosryhmäsuhteissa tuottaa etuja, joita kilpailijoiden vaikea imitoida (esim. asiakasuskollisuus, henkilöstön vähäinen vaihtuvuus) Hyväntekeväisyys-tyyppisiä toimia kilpailijoiden helppo imitoida eli näiden varaan ei voi rakentaa pysyvää kilpailuetua Entä hyötyykö yhteiskunta? Strateginen yhteiskuntavastuun lähestymistapa (eli Integraatio- ja Innovaatiotavat) hyödyttää eniten yritystä mutta Tuottaa myös paremman yhteiskunnallisen panoksen kuin hyväntekeväisyys-tyyppinen tapa (Husted and Jesus Salazar 2006 JMS ja Porter & Kramer HBR 2006) Minna Halme - 1/14/2009 8

15 YRITYSVASTUUN TAVAT ARVIO HYÖDYISTÄ Potentiaaliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt INNOVATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA INTEGRAATIOTAPA/ INNOVATIIVINEN OMAN LIIKETOIMINNAN LÄHESTYMISTAPA VASTUULLINEN HOITAMINEN HYVÄNTEKEVÄISYYS Ulkopuolella Liittyy ydinliiketoimintaan Laajennetaan/ Luodaan uutta Liittyminen omaan liiketoimintaan Minna Halme - 1/14/2009 9

16 Professori Salme Näsi Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto NÄKÖKULMIA YHTEISKUNTAVASTUUAJATTELUN KEHITYKSEEN SUOMALAISESSA LIIKETALOUSTIETEEN DOKTRIINISSA JA YRITYSKÄYTÄNNÖSSÄ Yhteiskuntavastuuajattelun kehitys suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa ja yrityskäytännöissä Professori Salme Näsi SA LIIKE2/TSR RESPMAN tutkimusryhmä Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuu CSR Uusi asia? Todellista vastuuta? Vai uudelleen lämmitelty muoti-ilmiö? Yhteiskuntavastuu suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa Yhteiskuntavastuu suomalaisessa yrityskäytännössä Tässä esityksessä näkökulmana ensisijaisesti sosiaalisen vastuun näkökulma Doktriinina suomalainen liiketaloustiede, laskentatoimen kirjallisuus Salme Näsi

17 Yhteiskuntavastuu suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa KKK:n synty 1911/SHH 1927, ÅA 1927 Kyösti Järvisen Liiketalous 1923, Liikeorganisatio 1939 ja 1951 Jaakko Honko, 1969 Pertti Kettunen, 1979 Ym. kirjallisuus Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu (Järvinen, 1923, s ja 1939, s. 253 ja 1951, s. 255). Kohtelu, joka hallinnon ja johdon taholta tulee tulla liikkeen palveluksessa olevan työväen ja liikehenkilökunnan osaksi, olkoon ihmisluonteen vaatimuksia huomioon ottavaa. Liikkeenjohdon on kasvatettava ihmisiä, kehitettävä ja säilytettävä ne arat henkiset ja ruumiilliset kuteet, joista kaikki toimintateho johtuu, sillä tavalla, että sairaus, ennenaikainen työhönkykenemättömyys, välinpitämättömyys ja riitaisuus ynnä muut kielteiset ja hävittävät tekijät saadaan supistumaan mahdollisimman vähiin. Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu Ihmisluonto vaatii vaihtelua ja huvitusta, mutta liike-elämän ja varsinkin tehtaiden toiminta on usein liiankin koneellista ja runotonta. Tarvitaan sen höysteeksi huomaavaisuutta, tunnustusta ja palkintoja saavutuksista liikkeen hyväksi. Tarvitaan ennen muuta edistymisen ja ylenemisen mahdollisuuksia. Tarvitaan vielä kaikkia niitä, alkuaan yksityisten yrittäjäin erikoisesta hyväntekeväisyysharrastuksesta syntyneitä, Salme Näsi

18 Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu mutta sittemmin kaikissa suurehkoissa liikkeissä yhä yleisimmiksi käyneitä huoltotoimenpiteitä ja laitoksia, joita liikehuoneistojen rakentaminen terveydenhoidon suurimpiakin vaatimuksia vastaaviksi, kauniiden asuinrakennusten hankinta tehdastyöväelle, sairaalat ja sairashoito, ruokalat ja ravintolat, kirjastot, lukusalit ja seurusteluhuoneet, koulut ja opintotilaisuudet, tehtaiden ympäristön taiteellinen koristelu jne. edustavat Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu Sitä tietä nykyajan edistynyt liikehallinto pyrkii saamaan enemmän henkevyyttä ja viehätystä, enemmän romantiikkaa ja runoutta teollisuuden ja yleensä liikeelämän arkiseen yksitoikkoisuuteen. Salme Näsi Jaakko Honko Liiketaloustiede 1969 Yrityksen päämäärinä tuodaan esille ensinnäkin mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos, voiton maksimointi, mutta myös yrityksen kasvu sekä vakavaraisuuden säilyttäminen ja maksuvalmiuden turvaaminen. Salme Näsi

19 Jaakko Honko Liiketaloustiede 1969 Näitä päämääriä koskevan tekstin jälkeen Honko kirjoitti (s. 27): Yrityksessä on todettavissa myös erilaisia sosiaalisia päämääriä, kuten työntekijäin hyvinvoinnin parantaminen samoin kuin yritykseen kohdistuvan arvonannon ja goodwillin saavuttaminen ja lisääminen. Salme Näsi Riistama: Suomalaista Liiketaloustiedettä 1966 teoksessa: Yrityksestä yksinomaan voiton tavoitteluun pyrkivänä organisaationa: Liiketaloustiede, jonka syntymäajankohdaksi yleensä katsotaan viime vuosisadan vaihde, sai henkiseksi alkupääomakseen klassillisen talousteorian tuoman yrityksen teorian. Yrityksen tavoitteena on voiton maksimoiminen ja vain tämä. Se käyttäytyy rationaalisesti, ts. se valitsee aina sen toimintavaihtoehdon, joka maksimoi voiton. Salme Näsi Pertti Kettunen, Yritys ja yhteiskunta uutena painopisteenä yrityksen tarkasteleminen suhteessa ympäristöönsä. yritys ei ole irrallinen, muusta yhteiskunnasta erillinen ilmiö, vaan oleellinen osa sitä arvojen ja käsitysten järjestelmää, jossa elämme. Yhteiskunnan arvojen muuttumisen myötä muuttuvat yritykset, niiden asema, tehtävät ja toiminta. Yritykset sopeutuvat yhteiskunnan kehitykseen. Salme Näsi

20 Kettunen (1979, s ) listasi yrityksen tehtävät viiteen tehtävään seuraavasti: Tarpeidentyydytys tehtävä Voiton tuottamistehtävä Työllisyys- ja toimeentulotehtävä Elämisen laadun parantamistehtävä Työntekijöiden sosiaalisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämistehtävä Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuun eri osaaluita koskeva kirjallisuus EVA:n (Elinkeinoelämän Valtuuskunnan) julkaisu Yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset Sisältönä yhteiskunnallisen laskentatoimen muodot ja tilinpäätösmenetelmät Kettunen, 1979 (lisäarvolaskelmat) Neilimo,1981 (yhteiskunnallisen laskentatoimen käsite) Muita kirjoittajia: Reino Majala (1982), Juha Näsi (1980), Eero Pitkänen (1976) Salme Näsi luvun lopulla ja 1980-luvun taitteessa yritysten yhteiskuntavastuukirjoittelu rajoittui paljolti käsiteanalyysiin ja oli kaiken kaikkiaan vähäistä, mutta sen olemassaolo ja harrastus useammankin tutkijan toimesta kertoo eksplisiittisen CSR-ajattelun ensimmäisen aallon esiintymisestä Suomessa 1970-luvun lopulla/1980-luvun alussa. Salme Näsi

21 Henkilöstöresurssien laskentatoimi (Human Resource Accounting - HRA) Nousi liiketaloustieteen doktriinissa pinnalle 1970-luvulla, jolloin ilmestyi merkittävä määrä ulkomaista kirjallisuutta aihepiiristä, mutta suomalaista tuskin yhtään, vain joitakin ammattilehtikirjoituksia. Tehtänä johdon päätöksenteon tukeminen ja henkilöstöresurssien käytön tehostaminen Salme Näsi Ympäristölaskentatoimi (Environmental Accounting) ja kestävä kehitys (Sustainable Development) Environmental Reporting, Environmental Disclosure, Green Accounting, Green Reporting Nousi osaksi laskentatoimen doktriinia luvun alkupuoliskolla, tarkemmin sanoen vasta lähempänä vuosikymmenen puoltaväliä. Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuun raportointi - CSR reporting 1997 the Global Reporting Initiative (GRI) 1999 the Global Compact 2001 the Green Paper presented by the European Commission G1 (1997), G2 (2002), G3 (2006) Triple bottom line reporting Economic Social Environmental Salme Näsi

22 Neoklassinen yrityksen teoria yritys Voitonmaksimointiin pyrkivänä rationallisesti käyttäytyvänä ideaalina Henkilöstön kohtelu; työolosuhteet Voiton tuottaminen ja muut mahdolliset tavoitteet IAS/IFRS HRA Yritys ja yhteiskunta -aate tulonjakolaskelmat Modernin Rahoitusteorian Valtakausi - shareholderismi Sidosryhmä-ajattelun kausi stakeholderismi Ympäristölaskentatoimi CSR - GRI raportointi Näkemys yhteiskuntavastuuajattelun painopisteistä suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa Salme Näsi Johtopäätökset Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole liiketaloustieteen doktriinissa uusi tai moderni asia. Pikemminkin vanha ja paljon puhuttu asia, joka nyt on fokusoitunut standardoituun GRIraportointiin yrityksen päämääristä puhumisen ja mahdollisesti myös todellisen tekemisen kustannuksella. Uudet sukupolvet keksivät asiat uusina ja aina uudelleen. Vanhaa kirjallisuutta tai oman alan ulkopuolista kirjallisuutta ei tunneta ja hyödynnetä. Salme Näsi Yhteiskuntavastuu yritysten käytännössä Osuustoiminnan synty runsas 100 vuotta sitten kaksinaistehtävä: kannattava liiketoiminta ja jäsenten yhteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen. Teollisuusyritysten monipuolinen sosiaalinen toiminta paitsi maaseudulla myös kaupungeissa (Esa Kaitila, 1947) Suurten perheyritysten erilaiset arvot ja yhteiskuntavastuullinen toiminta (Krista Elo- Pärssinen, 2007) Globaalit pörssiyhtiöt ja niiden toimintamallit Salme Näsi

23 Kauppalehdessä ( ) artikkeli otsikolla Salcomp Kemijärven ja Kiinan opeilla Intiaan Artikkelissa kerrottiin, että Salcomp aloitti Intiassa myös julkisen yhteiskuntavastuun kantamisen, kun se ilmoittautui tukemaan uuden tehtaan sijaintipaikan odottavien äitien raskauskuolleisuuden alentamista heille suunnatulla tiedotuskampanjalla. Lehtiartikkelissa Salcompin Intian toimintojen johtajan kerrotaan perustelevan uuden tehtaan mukanaoloa edellä sanotussa asiassa seuraavin sanoin: Täydessä laajuudessaan tarvitsemme noin 2000 työntekijää, joista yli 90 % on nuoria naisia. Tämä on investointi tehtaan tulevan henkilöstön saannin turvaamiseksi. Tämäkö on yritysten yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan? Salme Näsi Globaalien pörssiyhtiöiden kasvottomat omistajat; omistaja-arvon maksimointi; CSR-raportointi whitewashing/green-washing? Suuret suomalaiset perheyhtiöt erilaiset arvot ja yhteiskuntavastuullinen toiminta 1800-l Osuustoiminnan synty: liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten tehtävien yhdistäminen... Kansallisten teollisuusyritysten monipuolinen sosiaalitoiminta win win periaatteella Salme Näsi

Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Minna Halme

Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Minna Halme Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä Minna Halme Vastuullisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet Yritysvastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tila ja tulevaisuus -dialogifoorumi Keskiviikko 19.10.2011, Turku Projektipäällikkö Ville Grönberg, Yhteinen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä Leena Haanpää FinSERN 5.9.2011 Helsinki Tutkimushankkeen taustaa Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys -tutkimus tarkastelee aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin

Lisätiedot

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen JULKAISU 7/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Johdatus moraalifilosofiseen ajatteluun Luento 2. Farmasian tdk. 1.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa Kuntajohtamisen työryhmä TUTKIMUKSEN TAUSTAA Kuntien tehtävät lisääntyneet

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Kuopasta kansalle kaivosteollisuuden hyväksyntä ja paikallinen hallinta 17.3.2015 Lasse Peltonen, SYKE Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan ajankohtaisuus

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA!

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 PhD REIJO SILTALA 2011 PUHEENVUORON RAKENNE 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa?

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Kuka johtaa? elinkeinoelämä ja tasa arvo Tasa arvoasiain neuvottelukunta 19.3.2010 Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Minna Canth Akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana 15.11.2011 Jonna Stenman Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 15.11.2011

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ikäjohtaminen TeliaSonerassa

Ikäjohtaminen TeliaSonerassa Ikäjohtaminen TeliaSonerassa Ainokaisa Saarinen Johtamisen kehittämisverkoston johtoryhmä Teemaistunto Kaikenikäisten johtaminen 12.9.2012, Säätytalo, Helsinki 2 Puheenvuoroni sisältö ja oma näkökulmani

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? 17.11.2016 I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Mitkä ovat keskeisimmät Venäjän turvallisuuden kehitystrendit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Palkittu Seniortek Oy

Palkittu Seniortek Oy SENIORTEK Oy Seniortek Oy on Rovaniemellä v.2005 perustettu Suomalainen innovatiivinen turva alan valtakunnallinen toimia. Toimistot neljällä paikkakunnalla, lisäksi toimintaa Pohjoismaissa. SenioriTurva

Lisätiedot