YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU"

Transkriptio

1 JULKAISU 8/2008 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona keskustelutilaisuuden "Yritysten yhteiskuntavastuu". Tilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Alustajina toimivat kansainvälisen liiketoiminnan professori Asta Salmi Helsingin kauppakorkeakoulusta, professori Johanna Kujala Tampereen yliopiston Johtamistieteen laitokselta, dosentti, akatemiantutkija Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja johtamisen laitokselta, director Outi Mikkonen Nokia Oyj:stä ja professori Salme Näsi Tampereen yliopiston taloustieteiden laitokselta. Kansanedustajien kommenttipuheenvuoron pitivät Kyösti Karjula keskusten eduskuntaryhmästä, Krista Kiuru sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja Merja Kyllönen vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyy kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset lukuun ottamatta Outi Mikkosen esitystä.

3 SISÄLLYSLUETTELO Yritysten yhteiskuntavastuu Suomen Akatemian Liike2- tutkimusohjelmassa Professori Asta Salmi, Kansainvälinen liiketoiminta, Helsingin kauppakorkeakoulu Ohjelmapäällikkö, Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma, Suomen Akatemia Etiikka ja vastuullisuus johtamisessa: Muuttuvatko suomalaisten yritysjohtajien käsitykset? Professori Johanna Kujala, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto Yritysten yhteiskunnallinen vastuu - velvollisuus vai innovatiivista liiketoimintaa? Dosentti, akatemiantutkija Minna Halme, Markkinoinnin ja johtamisen laitos, Helsingin kauppakorkeakoulu Näkökulmia yhteiskuntavastuuajattelun kehitykseen suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa ja yrityskäytännössä Professori Salme Näsi, Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto

4 Professori, ohjelmapäällikkö Asta Salmi Kansainvälinen liiketoiminta, Helsingin kauppakorkeakoulu, Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma, Suomen Akatemia YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU SUOMEN AKATEMIAN LIIKE2- TUTKIMUSOHJELMASSA Yritysten yhteiskuntavastuu Suomen Akatemian Liike2-tutkimusohjelmassa Asta Salmi Professori, kansainvälinen liiketoiminta Helsingin kauppakorkeakoulu Yritysten yhteiskuntavastuu -seminaari, Tutkas, Eduskunta, Lähtökohdat Ohjelmapäällikkö Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelman (Liike2) koordinaatio Professori (Venäjä ja kehittyvät markkinat) Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus ja opetus Yritysverkostot ja sosiaaliset verkostot Liiketoiminta Venäjällä ja Kiinassa Kansainvälinen hankintatoimi (vastuullisuus)

5 Sisältö 1. Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Liike2 2. Yritysten yhteiskuntavastuu -teema ohjelmassa 3. Tutkimuksen (toiminnan) haasteet Suomen Akatemia: Liike hanketta, joista 5 konsortiota Suomen Akatemia rahoittaa: 4,25 milj. Työsuojelurahasto osa-rahoittaa: 3 hanketta Venäjän humanistisen tiederahaston kanssa yhteisrahoitus : 3 (Venäjä) hanketta Koordinaatio: HSE Teemat Miten suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset parantavat kilpailukykyä omalla toiminnallaan? Innovaatiot, tieto & osaaminen Globaalin talouden alueelliset/paikalliset haasteet Uudet yritykset ja yrittäjyys Yritysten uudistuminen & muutos tietoyhteiskunnassa Yhteiskuntavastuu

6 Yritysten yhteiskuntavastuu -teeman merkitys Liike-ohjelma Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet, Teema: Yritysten ja liikkeenjohdon yhteiskunnallinen ja ekologinen vastuu globaalissa taloudessa: 0 hanketta! Liike2-ohjelma Kolme hanketta Hankkeet ylittävää toimintaa ja tapahtumia Hankkeet Yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen arvonmuodostus (The Societal Drivers for Value Creation: A Multiple-Stakeholder Perspective to Value Processes in the Finnish Forest Industry) Professori Heikki Juslin, Helsingin yliopisto Corporate Social Responsibility and Its Links to Business Competence Professori Eerik Lagerspetz, Turun yliopisto Respman -konsortio Vastuullinen johtaminen ja yritysten pitkän aikavälin menestys Sidosryhmäsuhteiden näkökulma Professori Johanna Kujala, Tampereen yliopisto, johtamistieteet Professori Salme Näsi, Tampereen yliopisto, taloustieteet Tapahtumia Yritysten yhteiskuntavastuu seminaari, Onko yrityksillä yhteiskunnallista vastuuntuntoa ja jos on, niin millaista se on ja miten se näkyy? Vastaajina tutkijat, yrittäjät, työmarkkinajärjestöjen edustajat Kolmen tutkimusohjelman - Liike2, Valta ja SoCa järjestämä Seminaari Shanghain Academy of Social Sciences, Etiikka ja vastuukysymykset esillä Ympäristöteknologia Suomalaisyritysten hyvä maine & kiinnostus tutkimusyhteistyöhön Tohtoriopiskelijoiden työpaja 2008 Poikkitieteellinen, 10 opiskelijaa Kansainvälisiä ja kotimaisia kommentaattoreita Tutkas V yhteisjulkaisuja ym.

7 Haasteet Yritysten yhteiskuntavastuu tutkimuksen kohteena Monitieteisyys Vuoropuhelu Kansainvälisyys: paikalliset ja globaalit ilmiöt Uudet liiketoimintamallit yrityksille Vastuullisuus toteutuu, kun näkyy verkostoissa Opetuksen tarpeet Tutkimusosaamisesta tiedon soveltamiseen Yhteystiedot Koordinaatio: Helsingin kauppakorkeakoulu Asta Salmi ohjelmapäällikkö p. (09) Ann-Mari Wright-Hyttinen ohjelmasihteeri p. (09)

8 Professori Johanna Kujala Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto ETIIKKA JA VASTUULLISUUS JOHTAMISESSA: MUUTTUVATKO SUOMALAISTEN YRITYSJOHTAJIEN KÄSI- TYKSET? Etiikka ja vastuullisuus johtamisessa: Muuttuvatko suomalaisten yritysjohtajien käsitykset? Johanna Kujala Tampereen yliopisto Mihin johtajat tarvitsevat etiikkaa? myytti amoraalisesta liiketoiminnasta myytti moraalin henkilökohtaisuudesta etiikka auttaa asettamaan tavoitteita ja päämääriä, jotka ovat itsessään arvokkaita turvaamaan yrityksen olemassaolon oikeutuksen ja liiketoimintaedellytykset käymään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa huolehtimaan yrityksen maineesta ennakoimaan ja hallitsemaan konflikteja kasvamaan ihmisenä ja johtajana

9 Miten eettisiä päätöksiä voidaan arvioida? egoismi moraali määrittyy yksilön oman edun tavoittelun kautta, muiden etujen alistaminen omalle edulle, esim. Teko on itsekäs., Teko on yrityksen edun mukainen. relativismi moraali määrittyy suhteelliseksi ja riippuu yksilöstä, yhteiskunnasta, kulttuurista, uskonnosta, esim. Teko on yleisesti hyväksytty., Uskon, että lähimmäiseni hyväksyvät teon. seurausetiikka moraali määrittyy teon seurausten perusteella, tavoitellaan mahdollisimman suurta hyötyä mahdollisimman monelle, esim. Teko tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn., Seurausten perusteella arvioitaessa teko on hyväksyttävä. velvollisuusetiikka moraali määrittyy velvollisuuden tunteesta muita ihmisiä kohtaan, muita ihmisiä kohdellaan päämäärinä itsessään, toimitaan siten, että toimintatavan voi toivoa tulevan yleiseksi laiksi, esim. Johtajan velvollisuus on tehdä näin., Johtaja toimi moraalisesti oikein. oikeudenmukaisuusetiikka moraali määrittyy siitä, miten oikeudenmukaisesti mahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja velvoitteiden jakautuminen toteutuu, esim. Teko on reilu., Teko on oikeudenmukainen. naisetiikka moraali määrittyy siitä, miten hyvin eri osapuolten tunteet, mielipiteet ja kokemuksellinen tieto tulevat huomioiduksi, esim. Teko huomioi eri osapuolten tunteet., Teko huomioi riittävästi eri osapuolten näkemyksiä. Johtajien moraaliset käsitykset ja asenteet kyselytutkimus kaikille yli 100 työntekijän teollisuusyritysten toimitusjohtajille Suomessa 1994 (357/1.075, 33,2 %) 1999 (325/1047, 31,0 %) 2004 (198/928, 21,3 %) kuusi moraalista ongelmatilannetta henkilökohtaisen edun hyväksyminen pimeiden palkkojen maksaminen rahan pimittäminen kaupassa pitkäaikaisen työntekijän irtisanominen taloudellisten seikkojen vuoksi yhteistyöroolien hämärtyminen pieniin alihankkijoihin kohdistunut vallankäyttö moniulotteinen eettisen päätöksenteon mitta-asteikko yhdistettynä avoimeen kysymykseen omasta näkemyksestä Johtajien moraaliset käsitykset ja asenteet negatiivisimmat asenteet suhteessa henkilökohtaisen edun hyväksymistä kuvaavaan tilanteeseen lähes yhtä negatiivisesti suhtauduttiin pimeiden palkkojen maksamiseen hieman hyväksyvämmin suhtauduttiin rahan pimittämistä kaupoissa kuvaavaan tilanteeseen ja pitkäaikaisen työntekijän irtisanomisen tilanteeseen melko neutraalisti johtajat suhtautuivat yhteistyöroolien hämärtymistä kuvaavaa tilannetta kohtaan kaikkein hyväksyvimmät asenteet johtajilla oli pieniin alihankkijoihin kohdistuvaa vallankäyttöä koskevaa tilannetta kohtaan seurauseettinen ajattelu yleinen tapa käsitellä moraaliongelmia moniulotteinen päätöksenteko, jossa yhdistyvät relativistiset perustelut velvollisuus- ja oikeudenmukaisuusetiikan mukaisiin perusteluihin oli lisääntynyt uusina näkemyksinä reiluutta ja tunteita sekä reiluutta ja suhteiden huomioimista yhdistävät ulottuvuudet

10 Kuusi moraalisen päätöksenteon puhetapaa Teoreettinen näkökulma Johtajan puhetapa Yksilötasoinen puhetapa Organisaatiotasoinen puhetapa Velvollisuusetiikka Esimerkin näyttäjä Jos itse rikkoo normeja, ei voi vaatia muilta niitä. Hyvän yrityksen hyvä johtaja Kirjanpidon ja moraalin kannalta ei pimeä palkkaus onnistu. Seurausetiikka Hyödyn etsijä Teko tarkasteltava täysin yksilötasolla. Joissakin tapauksissa edut käyvät eri osapuolilla yksiin, joskus taas täysin ristiin. Yrittäisin löytää muuta työtä. Yrityksen edun ajaja Olisin ottanut tilauksen, koska se on firman edun mukaista. Ei kauppoja. Vaarantaa yhtiön tulevaisuuden. Relativismi Kuuntelija Riippuu irtisanottavan henkilön omasta suhtautumisesta asiaan ym. tilanneseikoista. Sopeutuja mahdollisesti toimisin yllä kerrotulla tavalla, eräissä maailmankolkissa se on sääntö. Moraalisen päätöksenteon puhetavat tunteet ja intuitio yhdistetään yksilölliseen puhetapaan, rationaalisuus ja taloudellisuus organisaationäkökulmaa korostavaan puhetapaan velvollisuuseettinen puhe moraalisesti arveluttavaan toimintaan kielteisesti suhtautuvat vastaukset seurauseettinen puhe moraalisesti arveluttavaan toimintaan myönteisesti suhtautuvat vastaukset epävarmat vastaukset muita enemmän perusteluja ja pohdintaa johtajien puheen merkityksen tunnistaminen moraalisia käsityksiä tuottavana ja uudistavana Muuttuvatko johtajien käsitykset? seurausetiikka vahvasti mukana kaikkina ajankohtina ymmärrettävää, entä hyväksyttävää? moniulotteisuus lisääntynyt keskustelut yritysetiikasta lisääntynyt taloudellisen tilanteen muutokset tunteet ja suhteet mukaan päätöksentekoon tutkijan omankin ajattelun kehittyminen vastaajajoukon homogeenisuus tilannesidonnaisuus

11 KIITOS ja hyvää joulunalusaikaa ja rauhallista Joulua!

12 Dosentti, akatemiantutkija Minna Halme Markkinoinnin ja johtamisen laitos, Helsingin kauppakorkeakoulu YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU - VELVOLLISUUS VAI INNOVATIIVISTA LIIKETOIMINTAA? YRITYSVASTUU VELVOLLISUUS VAI INNOVATIIVISTA LIIKETOIMINTAA? KTT, dosentti Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkas RISTIRIITAISIA VÄITTEITÄ YRITYSVASTUUSTA Yritysvastuu on valtavirtaistunut Yritys voi hyödyntää vastuullisuutta kilpailussa Yritysvastuu on velvollisuus Yritysvastuu ja osakkeenomistajien edut ovat vastakkaiset Jos yrityksissä ennen ajateltiin, ettei ole varaa tehdä hyvää, nyt pitää ajatella, ettei ole varaa olla tekemättä hyvää. KL Optio 31.1, asiantuntija?? Yrityksillä on vain yksi suuri vastuu yhteiskunnalle: Toimia osakkeenomistajien kannalta niin kannattavasti kuin mahdollista. Talouselämä, 8.2., liike-elämän päättäjä Minna Halme - 1/14/2009 2

13 MIKSI RISTIRIITAISUUKSIA? On erilaisia tapoja toteuttaa yritysvastuuta Yrityksen taloudellinen hyöty ja yhteiskunnan hyöty riippuu toteuttamistavasta Ympäristö Yhteiskunta Talous Minna Halme - 1/14/ YRITYSVASTUUN TOTEUTTAMISEN TAVAT Lähtötaso: lain noudattaminen ja taloudellinen vastuu 1. Hyväntekeväisyys: yritys tukee ja osallistuu erilaisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin Voitonjako : onko voitot ansaittu vastuullisella tavalla? 2. Vastuullisuus omassa olemassa olevassa liiketoiminnassa Parannetaan ympäristösuorituskykyä tai sosiaalisen vastuun asioita 3. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen omien uusien tuotteiden ja palveluiden avulla Tavoitteena liiketoimintamallit, jotka ovat yhteiskunnallisesti hyödyllisiä ja taloudellisesti kannattavia myös yritykselle (win-win) Minna Halme - 1/14/ Yritysvastuun toteuttamistapa Hyväntekeväisyys Integraatio Innovaatio Suhde omaan liiketoimintaan Ydinliiketoiminnan ulkopuolella Lähellä ydinliiketoimintaa Ydinliiketoiminnan laajentaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen Dimensio Yritysvastuun kohde Odotettu hyöty Esimerkki Ylimääräinen toiminta Maineen hallinta Lahjoitukset, sponsorointi, yms. Olemassa oleva liiketoiminta Ydinliiketoiminnan sosiaaliset ja ympäristöparannukset, sisäinen tehokkuus Sertifikaatit, järjestelmät ISO14001, SA8000 Uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys Sosiaalisen tai ekologisen ongelman ratkaisu Ilmastomyötäinen energiateknologia ja -palvelut Minna Halme - 1/14/2009 5

14 VASTUULÄHTÖISIÄ INNOVAATIOITA 2 Minna Halme - 1/14/ YRITYSVASTUUN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS Miten vastuullisuus vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen? Tutkimus 300 Standard&Poor 500 yrityksestä Hillman & Keim, Strategic Management Journal 2001 Vertailu: Hyväntekeväisyys&välttäminen -tapa vs. oman liiketoiminnan vastuullinen harjoittaminen Vastuullisuus omassa liiketoiminnassa (& välittömien sidosryhmäsuhteiden hoidossa) tuotti kilpailuetua ja paransi omistaja-arvoa Hyväntekeväisyys-tavalla negatiivinen vaikutus omistaja-arvoon Minna Halme - 1/14/ KANNATTAVUUS Miksi? Vastuullisuus omassa liiketoiminnassa ja välittömissä sidosryhmäsuhteissa tuottaa etuja, joita kilpailijoiden vaikea imitoida (esim. asiakasuskollisuus, henkilöstön vähäinen vaihtuvuus) Hyväntekeväisyys-tyyppisiä toimia kilpailijoiden helppo imitoida eli näiden varaan ei voi rakentaa pysyvää kilpailuetua Entä hyötyykö yhteiskunta? Strateginen yhteiskuntavastuun lähestymistapa (eli Integraatio- ja Innovaatiotavat) hyödyttää eniten yritystä mutta Tuottaa myös paremman yhteiskunnallisen panoksen kuin hyväntekeväisyys-tyyppinen tapa (Husted and Jesus Salazar 2006 JMS ja Porter & Kramer HBR 2006) Minna Halme - 1/14/2009 8

15 YRITYSVASTUUN TAVAT ARVIO HYÖDYISTÄ Potentiaaliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt INNOVATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA INTEGRAATIOTAPA/ INNOVATIIVINEN OMAN LIIKETOIMINNAN LÄHESTYMISTAPA VASTUULLINEN HOITAMINEN HYVÄNTEKEVÄISYYS Ulkopuolella Liittyy ydinliiketoimintaan Laajennetaan/ Luodaan uutta Liittyminen omaan liiketoimintaan Minna Halme - 1/14/2009 9

16 Professori Salme Näsi Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto NÄKÖKULMIA YHTEISKUNTAVASTUUAJATTELUN KEHITYKSEEN SUOMALAISESSA LIIKETALOUSTIETEEN DOKTRIINISSA JA YRITYSKÄYTÄNNÖSSÄ Yhteiskuntavastuuajattelun kehitys suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa ja yrityskäytännöissä Professori Salme Näsi SA LIIKE2/TSR RESPMAN tutkimusryhmä Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuu CSR Uusi asia? Todellista vastuuta? Vai uudelleen lämmitelty muoti-ilmiö? Yhteiskuntavastuu suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa Yhteiskuntavastuu suomalaisessa yrityskäytännössä Tässä esityksessä näkökulmana ensisijaisesti sosiaalisen vastuun näkökulma Doktriinina suomalainen liiketaloustiede, laskentatoimen kirjallisuus Salme Näsi

17 Yhteiskuntavastuu suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa KKK:n synty 1911/SHH 1927, ÅA 1927 Kyösti Järvisen Liiketalous 1923, Liikeorganisatio 1939 ja 1951 Jaakko Honko, 1969 Pertti Kettunen, 1979 Ym. kirjallisuus Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu (Järvinen, 1923, s ja 1939, s. 253 ja 1951, s. 255). Kohtelu, joka hallinnon ja johdon taholta tulee tulla liikkeen palveluksessa olevan työväen ja liikehenkilökunnan osaksi, olkoon ihmisluonteen vaatimuksia huomioon ottavaa. Liikkeenjohdon on kasvatettava ihmisiä, kehitettävä ja säilytettävä ne arat henkiset ja ruumiilliset kuteet, joista kaikki toimintateho johtuu, sillä tavalla, että sairaus, ennenaikainen työhönkykenemättömyys, välinpitämättömyys ja riitaisuus ynnä muut kielteiset ja hävittävät tekijät saadaan supistumaan mahdollisimman vähiin. Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu Ihmisluonto vaatii vaihtelua ja huvitusta, mutta liike-elämän ja varsinkin tehtaiden toiminta on usein liiankin koneellista ja runotonta. Tarvitaan sen höysteeksi huomaavaisuutta, tunnustusta ja palkintoja saavutuksista liikkeen hyväksi. Tarvitaan ennen muuta edistymisen ja ylenemisen mahdollisuuksia. Tarvitaan vielä kaikkia niitä, alkuaan yksityisten yrittäjäin erikoisesta hyväntekeväisyysharrastuksesta syntyneitä, Salme Näsi

18 Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu mutta sittemmin kaikissa suurehkoissa liikkeissä yhä yleisimmiksi käyneitä huoltotoimenpiteitä ja laitoksia, joita liikehuoneistojen rakentaminen terveydenhoidon suurimpiakin vaatimuksia vastaaviksi, kauniiden asuinrakennusten hankinta tehdastyöväelle, sairaalat ja sairashoito, ruokalat ja ravintolat, kirjastot, lukusalit ja seurusteluhuoneet, koulut ja opintotilaisuudet, tehtaiden ympäristön taiteellinen koristelu jne. edustavat Salme Näsi Työväen ja liikehenkilökunnan kohtelu Sitä tietä nykyajan edistynyt liikehallinto pyrkii saamaan enemmän henkevyyttä ja viehätystä, enemmän romantiikkaa ja runoutta teollisuuden ja yleensä liikeelämän arkiseen yksitoikkoisuuteen. Salme Näsi Jaakko Honko Liiketaloustiede 1969 Yrityksen päämäärinä tuodaan esille ensinnäkin mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos, voiton maksimointi, mutta myös yrityksen kasvu sekä vakavaraisuuden säilyttäminen ja maksuvalmiuden turvaaminen. Salme Näsi

19 Jaakko Honko Liiketaloustiede 1969 Näitä päämääriä koskevan tekstin jälkeen Honko kirjoitti (s. 27): Yrityksessä on todettavissa myös erilaisia sosiaalisia päämääriä, kuten työntekijäin hyvinvoinnin parantaminen samoin kuin yritykseen kohdistuvan arvonannon ja goodwillin saavuttaminen ja lisääminen. Salme Näsi Riistama: Suomalaista Liiketaloustiedettä 1966 teoksessa: Yrityksestä yksinomaan voiton tavoitteluun pyrkivänä organisaationa: Liiketaloustiede, jonka syntymäajankohdaksi yleensä katsotaan viime vuosisadan vaihde, sai henkiseksi alkupääomakseen klassillisen talousteorian tuoman yrityksen teorian. Yrityksen tavoitteena on voiton maksimoiminen ja vain tämä. Se käyttäytyy rationaalisesti, ts. se valitsee aina sen toimintavaihtoehdon, joka maksimoi voiton. Salme Näsi Pertti Kettunen, Yritys ja yhteiskunta uutena painopisteenä yrityksen tarkasteleminen suhteessa ympäristöönsä. yritys ei ole irrallinen, muusta yhteiskunnasta erillinen ilmiö, vaan oleellinen osa sitä arvojen ja käsitysten järjestelmää, jossa elämme. Yhteiskunnan arvojen muuttumisen myötä muuttuvat yritykset, niiden asema, tehtävät ja toiminta. Yritykset sopeutuvat yhteiskunnan kehitykseen. Salme Näsi

20 Kettunen (1979, s ) listasi yrityksen tehtävät viiteen tehtävään seuraavasti: Tarpeidentyydytys tehtävä Voiton tuottamistehtävä Työllisyys- ja toimeentulotehtävä Elämisen laadun parantamistehtävä Työntekijöiden sosiaalisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämistehtävä Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuun eri osaaluita koskeva kirjallisuus EVA:n (Elinkeinoelämän Valtuuskunnan) julkaisu Yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset Sisältönä yhteiskunnallisen laskentatoimen muodot ja tilinpäätösmenetelmät Kettunen, 1979 (lisäarvolaskelmat) Neilimo,1981 (yhteiskunnallisen laskentatoimen käsite) Muita kirjoittajia: Reino Majala (1982), Juha Näsi (1980), Eero Pitkänen (1976) Salme Näsi luvun lopulla ja 1980-luvun taitteessa yritysten yhteiskuntavastuukirjoittelu rajoittui paljolti käsiteanalyysiin ja oli kaiken kaikkiaan vähäistä, mutta sen olemassaolo ja harrastus useammankin tutkijan toimesta kertoo eksplisiittisen CSR-ajattelun ensimmäisen aallon esiintymisestä Suomessa 1970-luvun lopulla/1980-luvun alussa. Salme Näsi

21 Henkilöstöresurssien laskentatoimi (Human Resource Accounting - HRA) Nousi liiketaloustieteen doktriinissa pinnalle 1970-luvulla, jolloin ilmestyi merkittävä määrä ulkomaista kirjallisuutta aihepiiristä, mutta suomalaista tuskin yhtään, vain joitakin ammattilehtikirjoituksia. Tehtänä johdon päätöksenteon tukeminen ja henkilöstöresurssien käytön tehostaminen Salme Näsi Ympäristölaskentatoimi (Environmental Accounting) ja kestävä kehitys (Sustainable Development) Environmental Reporting, Environmental Disclosure, Green Accounting, Green Reporting Nousi osaksi laskentatoimen doktriinia luvun alkupuoliskolla, tarkemmin sanoen vasta lähempänä vuosikymmenen puoltaväliä. Salme Näsi Yritysten yhteiskuntavastuun raportointi - CSR reporting 1997 the Global Reporting Initiative (GRI) 1999 the Global Compact 2001 the Green Paper presented by the European Commission G1 (1997), G2 (2002), G3 (2006) Triple bottom line reporting Economic Social Environmental Salme Näsi

22 Neoklassinen yrityksen teoria yritys Voitonmaksimointiin pyrkivänä rationallisesti käyttäytyvänä ideaalina Henkilöstön kohtelu; työolosuhteet Voiton tuottaminen ja muut mahdolliset tavoitteet IAS/IFRS HRA Yritys ja yhteiskunta -aate tulonjakolaskelmat Modernin Rahoitusteorian Valtakausi - shareholderismi Sidosryhmä-ajattelun kausi stakeholderismi Ympäristölaskentatoimi CSR - GRI raportointi Näkemys yhteiskuntavastuuajattelun painopisteistä suomalaisessa liiketaloustieteen doktriinissa Salme Näsi Johtopäätökset Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole liiketaloustieteen doktriinissa uusi tai moderni asia. Pikemminkin vanha ja paljon puhuttu asia, joka nyt on fokusoitunut standardoituun GRIraportointiin yrityksen päämääristä puhumisen ja mahdollisesti myös todellisen tekemisen kustannuksella. Uudet sukupolvet keksivät asiat uusina ja aina uudelleen. Vanhaa kirjallisuutta tai oman alan ulkopuolista kirjallisuutta ei tunneta ja hyödynnetä. Salme Näsi Yhteiskuntavastuu yritysten käytännössä Osuustoiminnan synty runsas 100 vuotta sitten kaksinaistehtävä: kannattava liiketoiminta ja jäsenten yhteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen. Teollisuusyritysten monipuolinen sosiaalinen toiminta paitsi maaseudulla myös kaupungeissa (Esa Kaitila, 1947) Suurten perheyritysten erilaiset arvot ja yhteiskuntavastuullinen toiminta (Krista Elo- Pärssinen, 2007) Globaalit pörssiyhtiöt ja niiden toimintamallit Salme Näsi

23 Kauppalehdessä ( ) artikkeli otsikolla Salcomp Kemijärven ja Kiinan opeilla Intiaan Artikkelissa kerrottiin, että Salcomp aloitti Intiassa myös julkisen yhteiskuntavastuun kantamisen, kun se ilmoittautui tukemaan uuden tehtaan sijaintipaikan odottavien äitien raskauskuolleisuuden alentamista heille suunnatulla tiedotuskampanjalla. Lehtiartikkelissa Salcompin Intian toimintojen johtajan kerrotaan perustelevan uuden tehtaan mukanaoloa edellä sanotussa asiassa seuraavin sanoin: Täydessä laajuudessaan tarvitsemme noin 2000 työntekijää, joista yli 90 % on nuoria naisia. Tämä on investointi tehtaan tulevan henkilöstön saannin turvaamiseksi. Tämäkö on yritysten yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan? Salme Näsi Globaalien pörssiyhtiöiden kasvottomat omistajat; omistaja-arvon maksimointi; CSR-raportointi whitewashing/green-washing? Suuret suomalaiset perheyhtiöt erilaiset arvot ja yhteiskuntavastuullinen toiminta 1800-l Osuustoiminnan synty: liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten tehtävien yhdistäminen... Kansallisten teollisuusyritysten monipuolinen sosiaalitoiminta win win periaatteella Salme Näsi

Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Minna Halme

Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Minna Halme Miten vastuullisuus auttaa riskien hallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä Minna Halme Vastuullisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet Yritysvastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki

Merja Lähdesmäki. Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä. Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki Merja Lähdesmäki Yhteiskuntavastuun käsite maaseudun pienyrityksissä Yliopistollista maaseudun kehittämistä 25 vuotta Helsinki 25.04.2013 1 Tutkimuksen tausta Yhä kasvava kiinnostus yritysten yhteiskuntavastuuta

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu

Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Yrityksen eettinen yhteiskuntavastuu Ethical Leadership and Management Symposium Laurea Tikkurila Timo Ryynänen www.laurea.fi Workshopin tavoitteina ovat Perehtyä eettisen johtamisen keskeiseen pilariin,

Lisätiedot

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena Julkisuus, raha vai hyvä sydän? FInlandia-talo 8.10.2003 Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ja oikeudenmukaisuus. Professori Minna Halme

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ja oikeudenmukaisuus. Professori Minna Halme Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ja oikeudenmukaisuus Professori Minna Halme 2.12.2015 Yritysten yhteiskuntavastuu Yritysten kestävää kehitystä edistävät periaatteet ja toimenpiteet Taloudellinen vastuu

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

STRATEGINEN KUMPPANUUS KANSAINVÄLINEN KATSAUS

STRATEGINEN KUMPPANUUS KANSAINVÄLINEN KATSAUS STRATEGINEN KUMPPANUUS KANSAINVÄLINEN KATSAUS FiBSin ja IBM:n Joulubasaari Yritysten ja järjestöjen yhteistyön arki 13.12.2012 Salla Laasonen KTT, tutkijatohtori Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN

AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN Kuopio 27.9.2013 Sirpa Virta Professori, turvallisuushallinto Avain: yhteisen intressin / tavoitteen olemassaolo ja tunnistaminen III kansallisen turvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki

Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä. Leena Haanpää FinSERN Helsinki Nuorten käsityksiä yhteiskuntavastuullisesta yrittäjyydestä Leena Haanpää FinSERN 5.9.2011 Helsinki Tutkimushankkeen taustaa Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys -tutkimus tarkastelee aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen JULKAISU 7/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Ryhmä 1. Etsikää selitykset seuraaville sanoille Yritysvastuun sanakirjasta. Yrittäkää kirjoittaa selitys omin sanoin.

Ryhmä 1. Etsikää selitykset seuraaville sanoille Yritysvastuun sanakirjasta. Yrittäkää kirjoittaa selitys omin sanoin. Ryhmä 1. 1. Cleantech 2. Finanssikriisi 3. Hikipaja (sweatshop) 4. Kehittyvät markkinat 5. Luomu 6. Sosiaalinen vastuu Ryhmä 2. 1. Eettinen kuluttaminen 2. Global Compact 3. Hyväntekeväisyys 4. Köyhyysraja

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa

Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Julkisen palvelun uudistaminen yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki 5.5.2010 Kari Neilimo Vuorineuvos, taloustiet. tri Julkisen palvelun

Lisätiedot

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tila ja tulevaisuus -dialogifoorumi Keskiviikko 19.10.2011, Turku Projektipäällikkö Ville Grönberg, Yhteinen

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Yritysvastuun politiikkaa

Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuun politiikkaa KTT, Dosentti, Jukka Mäkinen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 15.6. Yllättävät yritysvastuut Osa 1: Tilannekuvaa Patruunan paluu? Liberaalidemokratia kriisissä? Yhteiskuntaelämän

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Kestävä globaali talous

Kestävä globaali talous Kestävä globaali talous Johtaminen 2020 Next Best Practices seminaari Keski-Suomen kauppakamari 10.5.2012 Tuula Pohjola Crnet Oy 11.5.2012 Copyright Crnet Oy 1 Eettistä tehokkuutta Tuula Pohjola TkT Erityisala

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Johdatus moraalifilosofiseen ajatteluun Luento 2. Farmasian tdk. 1.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea 3.4.2014 Länsi-Uudenmaan sparrausfoorumi 4, Siuntio OLEMMEKO NYT TAITEKOHDASSA? Energiakriisit

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja 29.-30.1.2013 Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen Kaivostoiminnan kansainvälisyys ja kotimaisen tuotannon

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013

SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ. Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 SYÖTEKESKUS OY YHTEISKUNNALLISENA YRITYKSENÄ Jussi Kemppainen Oulu 31.10.2013 perustettiin 1944. Asialla olivat oululaiset yritysjohtajat, jotka halusivat huolehtia yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kasvusta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen 23.5.2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen SYK:n strategia 2016 2019 30.5.2017 SYK Oy toiminnan esittely

Lisätiedot

mitä, miksi ja miten?

mitä, miksi ja miten? Piia Nurmi 14.10.2010 Vastuullinen yritys mitä, miksi ja miten? esityksen tavoite Tähän kenttään voi sijoittaa kuvan tai kaavion Luoda yhdessä teidän kanssanne kartta siitä, mitä yritysvastuu on, missä

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Saimaannorppa, ilmastonmuutos ja kalastus seminaari ja kokous Rantasalmi 28.5.2010 Outi Ratamäki Suomen ympäristökeskus Väitöskirja: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö Rakenteellinen sosiaalityö Kommenttipuheenvuoro 21.4.2015 Tampere Sosiaalipalvelujen päällikkö Leila Kankainen, Lahden sosiaali- ja terveystoimiala Kriittinen näkökulma Rakenteellisen sosiaalityön ajattelu

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa Kuntajohtamisen työryhmä TUTKIMUKSEN TAUSTAA Kuntien tehtävät lisääntyneet

Lisätiedot

Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät

Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät 14.05.2013 Riikka Sievänen jatko-opiskelija / post-doc tutkija Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä Ratkaisun paikka 2013 Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Esityksen rakenne Lyhyt yrityksen ja sen taustan esittely Vastuuajattelu Diacorissa Yritysjohdon roolista yritysvastuussa

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015

KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU. Arto Heinonen, 17.6.2015 KUMPPANUUSYHTEISTYÖ JA YRITYSVASTUU Arto Heinonen, 17.6.2015 Henkilöstöä n. 3400. Lähes JUURET ULOTTUVAT 1700- LUVULLE. TOIMINTA ON AINA PERUSTUNUT KESKINÄISYYTEEN. 1,6milj. asiakkaansa omistama. Voitot

Lisätiedot

Lyhyesti viime kerran keskeisimmät asiat. Tämä luento: Sidosryhmät, yhteiskuntavastuu. Etiikka ja moraali johtamisessa. Yhteenveto.

Lyhyesti viime kerran keskeisimmät asiat. Tämä luento: Sidosryhmät, yhteiskuntavastuu. Etiikka ja moraali johtamisessa. Yhteenveto. Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Johtamisen sivuainekokonaisuus Lyhyesti viime kerran keskeisimmät asiat. Tämä luento: Sidosryhmät, yhteiskunta. Etiikka ja moraali johtamisessa. Korruptio

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Koukkuniemi 2020 hankkeen tavoitteet Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen henkilöstön kiinnostuksen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 6. 2.6.7. Kyseessä on Kantar

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School

Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School Management theory industry Management software Business books and magazines Training Business

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) " Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet

Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY)  Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) " Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet LAUREA [Seminaari: Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Sari Rissanen, professori laitosjohtaja, varadekaani Terveyshallinnon ja - talouden laitos (1.1.2010 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) - määrittelyä

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot