KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET"

Transkriptio

1 TYTÄROSAKEYHTIÖT TYTÄROSAKEYHTIÖT KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2013 noin 40,4 milj. ja esitys vuodelle 2015 on yhteensä noin 40,3 milj.. Liikevoitto vuonna 2013 oli 4,2 milj. ja esitys vuodelle 2015 on 3,4 milj.. Kaupungille tuloutetaan lainojen lyhennyksiä ja korkoja sekä osinkoja noin 1,9 milj.. Yhtiöt ennustavat tilikauden voitoksi noin 1,7 milj. vuonna 2015.

2 TYTÄROSAKEYHTIÖT 110 Kemin Digipolis Oy Digipolis Oy:n tärkeimmät ovat uusien työpaikkojen ja uusien yritysten syntymisen edistäminen sekä olemassa olevien yritysten kehittäminen. Erityiskohderyhmänä ovat innovatiiviset alkavat ja kasvuyritykset. Dynaamisuusmittari: Digipolis - Teknologiakylän alueelle uusia työpaikkoja väh. 30 kpl ja väh. 6 uutta yritystä. Digipolis Oy mm. neuvoo ja tukee pienten ja keskisuurten kemiläisten kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja auttaa yritysrahoituksen järjestämisessä. Digipolis Oy edistää myös yritysten pääsyä arktisiin suurhankkeisiin sekä houkuttelee uusia yrityksiä sijoittumaan Kemiin ja auttaa yrityksiä sijoittumisprosessin eri vaiheissa. Kehittämistoimintaa mittaa hankkeiden volyymi kokonaisuutena 10 M sekä vuositasolla 4 M. Palveltavien asiakkaiden tavoitemäärä on väh. 300 yritystä / v. Digipolis Oy:n ja sen kumppaneiden yhteistyönä syntyvä kehittämistoiminta on tehokkain keino hyödyntää rakennerahastovaroja sekä muita EU:n ja valtion rahoitusvälineitä. Samalla Digipolis Oy:n toiminta on osoittautunut hyväksi keinoksi kehittää ja tukea ammattikorkeakoulua ja erityisesti sen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Digipolis-toimintamalli on keskeisesti vaikuttanut siihen, että Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa tullaan johtamaan ja toteuttamaan laajasti Kemissä. Digipolis Oy:n kehittämisen kohdetoimialat ovat teollisuuspalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen. Kehittämistoiminnan luonteesta johtuen Digipolis Oy:n toiminta ulottuu Kemin kaupungin tasolta, seutu, maakunta ja osittain valtakunnalliselle tasolle. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Digipolis Oy:n tärkeimmät ovat uusien työpaikkojen ja uusien yritysten syntymisen edistäminen sekä olemassa olevien yritysten kehittäminen. Erityiskohderyhmänä ovat innovatiiviset alkavat ja kasvuyritykset. Toiminnan sydän on Digipolis - Teknologiakylä. Digipolis Oy mm. neuvoo ja tukee pienten ja keskisuurten kemiläisten kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja auttaa yritysrahoituksen järjestämisessä. Digipolis Oy edistää myös yritysten pääsyä arktisiin suurhankkeisiin sekä houkuttelee uusia yrityksiä sijoittumaan Kemiin ja auttaa yrityksiä sijoittumisprosessin eri vaiheissa. Digipolis Oy:n ja sen kumppaneiden yhteistyönä syntyvä kehittämistoiminta on tehokkain keino hyödyntää rakennerahastovaroja sekä muita EU:n ja valtion rahoitusvälineitä. Samalla Digipolis Oy:n toiminta on osoittautunut hyväksi keinoksi kehittää ja tukea ammattikorkeakoulua ja erityisesti sen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Digipolis-toimintamalli on keskeisesti vaikuttanut siihen, että Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa tullaan johtamaan ja toteuttamaan laajasti Kemissä. Digipolis Oy:n kehittämisen kohdetoimialat ovat teollisuuspalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen. Kehittämistoiminnan luonteesta johtuen Digipolis Oy:n toiminta ulottuu Kemin kaupungin tasolta, seutu, maakunta ja osittain valtakunnalliselle tasolle. Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma

3 TYTÄROSAKEYHTIÖT ,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 Henkilöstömäärä keskimäärin Huom! Jatkuva tarve lyhytaikaiselle likviditeettirahoitukselle kaupungilta vuosina Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

4 TYTÄROSAKEYHTIÖT 112 Kemin Energia Oy Kemin Energia Oy tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja kilpailukykyistä energiapalvelua ja vastaa omistajan sijoitetun pääoman tuotosta ottaen huomioon toiminnan jatkuvuuden, ympäristöasiat ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä tarjoaa työntekijöilleen motivoivan työpaikan. Lämmön myynti MWh, sähkön siirto MWh ja sähkön tukkumyynti MWh. Investoinnit sähköön ja lämpöön yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Lämmön myynnin ja sähkön siirron määrät säilyvät ennallaan. Energiatoimitukset pidetään luotettavina ja käyttökeskeytysajat valtakunnallisia tilastoja parempina. Energioiden myyntihinnat pidetään vähintään valtakunnallisten hintatilastojen keskiarvojen tasossa, mielellään hieman alempina. Vuotuiset investoinnit sähköverkkoon, lämpökeskuksiin ja -verkkoon ovat 2,6 M. Vuonna 2015 investoidaan lisäksi Karihaaran sähköasemarakennuksen ja keskijännitekojeiston uusintaan 1,0 M, joka rahoitetaan lainalla. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen. Korvaavan polttoaineen käyttö lisää lämmön hankinnan kustannuksia. Yksi vaihtoehto on korvata osa raskasöljykattilatehosta kahdella pellettikattilalla, mikä tarkoittaa 5-6 miljoonan euron investointia vuoteen 2018 mennessä. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille 448,5 Lainan korko kaupungille 2 Kaukolämpöliiketoiminta täyttää 40 vuotta. Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

5 TYTÄROSAKEYHTIÖT 113 Kiinteistö Oy Itätuuli Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville. Koska kaupungin väkiluku edelleen jatkaa laskuaan ja uusia vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan siitä huolimatta lisää, joten vuokra-asuntojen tarve edelleen vähenee. Yhtiön asuntoja on poistettava vuosina yhteensä n. 200 kpl tavanomaisesta vuokra-asuntokäytöstä. Käytännössä tämä tarkoitta tarvetta purkaa kokonaisia kiinteistöjä. Jo vuoden 2015 aikana tulisi purkaa tai muuttaa esim. palveluasumiseen n. 60 asuntoa. Omistajan (Kemin kaupunki) tulee omalta osaltaan edelleen tukea Kiinteistö Oy Itätuulen asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään pääomittamalla yhtiötä riittävästi osakepääoman korotuksin ja/tai pääomalainoin myös vuosina Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Tulevaisuudessakin on edelleen tarvetta laadukkaille vuokra-asunnoille ja tästä syystä yhtiön tulee valmistautua myös asuntojen uustuotannon käynnistämiseen viimeistään vuodesta 2016 alkaen. Tätä ennen on kuitenkin olemassa oleva kiinteistökanta sopeutettava vallitsevaan kysyntään ja jäljelle jäävät kiinteistöt on perusparannettava välttämättömiltä osin. Neuvotteluja kaupungin kanssa tonttien saamiseksi vetovoimaisilta paikoilta kaupungin keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä vuokra-asuntotuotantoon tulee jatkaa. Mahdollinen uusi palvelutalohanke 2015, n. 2,5 M. Mahdollinen uustuotantokohde 2016, n. 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M /vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,3 M /vuosi. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin , Asuntokannan sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi jatkuu, puretaan n asuntoa ja muutetaan palveluasumiseen n. 20 asuntoa. Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

6 TYTÄROSAKEYHTIÖT 114 Perämeren Jäähalli Oy Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

7 TYTÄROSAKEYHTIÖT 115 Kemin Keilatalo Oy Kemin Keilatalo Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntahalli- ja kahviopalveluita asiakasystävällisesti, ammattitaidolla ja kokonaistaloudellisesti sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä yhtiön toimintaa. Vuoden 2015 tavoitteena on käyttöasteen nostaminen, harrastus-, kilpa- ja tapahtumatoimintaa kehittämällä. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennuksen energiataloutta siten, että rakennuksen ylläpitokulut laskevat vähintään 10%. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio 11, Rahoitustuotot ja kulut/netto -0, Tilikauden Energiatalouden parantaminen ja keilanpystytyskoneiden uusiminen. Peruspääoma/osake-pääoma 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134, , ,5 53,4 19, % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Henkilöstömäärä keskimäärin 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Tennishallin perusparannus kesä-syyskuu 2015 Lainan lyhennys kaupungille 10 7, Lainan korko kaupungille 0,2 0,15 Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

8 TYTÄROSAKEYHTIÖT 116 Kemin Matkailu Oy Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Kemin Matkailun kärkituotteiden ja matkailun kehittäminen. Lumilinnan 20-vuotis juhlavuosi. Seminaari ja gaala Historia näyttely avoinna koko juhlavuoden Tullimakasiinissa. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Ympärivuotisen matkailun kehittäminen uuden Lumilinnan konseptin myötä. Lumilinna on avoinna 365vrk kuten Napariiri Rovaniemellä. Ympärivuotisen toimipaikan rakentaminen Pajarinrantaan. Peruspääoma/osake-pääoma % 100% 100% 100% 100% 100% Henkilöstömäärä keskimäärin Lumilinna 20-vuotta seminaari 17.2 ja gaala Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

9 TYTÄROSAKEYHTIÖT 117 Kemin Satama Oy Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset ydinpalvelut. Turvallisuuden takaamiseksi ja perustoimintojen ylläpitämiseksi toteutetaan laiturin I saneeraus ja satama-altaan ruoppaus. Mineraalitoimintojen kasvattaminen infrarakentamisella ja markkinoinnilla. Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Perusinfran ylläpito ja kunnossapito logistiikan vaatimustason mukaisesti. Kaivostavaravirtoihin valmistautuminen. Arctia Karhu Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen omistusohjauksella. Laituri I:n saneeraus. Malmilaituri-investointi 5 MEUR (v. 2018), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu. Sampo-turistijäänmurtajan toiminnan jatkomahdollisuuksista päättäminen v Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

10 TYTÄROSAKEYHTIÖT 118 Kemin kaupunki Kemin Teollisuuskylä Oy Rakennuttaa ja vuokrata toimitiloja Rakennuttamisen ja vuokraamisen lisäksi Teollisuuskylä Oy tuottaa palveluita Digipoliksessa Kemin teknologiakylässä mm. kokouspalvelut. Omistuksessa on tällä hetkellä 8 eri kiinteistöä, yhteensä noin m2 tilaa. Rakenteilla on Kivikon päiväkoti, joka valmistuu heinäkuussa Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden ** Tavoitteena on säilyttää nykyiset vuokralaiset ja pyrkiä lisäämään käyttöastetta (nyt 92 %). Lisäksi yhtiö pyrkii toiminnallaan tukemaan kaupunkikonsernia. Olemassa olevissa rakennuksissa ei ole tiedossa suuria korjausinvestointeja. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin Kivikon päiväkoti luovutetaan käyttäjille heinäkuun lopulla Suunniteltu osakepääoman alennus vuodelle 2015 ja sen mukainen noin euron palautus Kemin kaupungille. Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu ** Vuoden 2014 talousarvioon korjattu näppäilyvirhe: Sensorin vuokra laskettu 22 kuukaudelle 12 kuukauden sijasta.

11 TYTÄROSAKEYHTIÖT 119 Tietotalo Oy, Kemi Vuokrata liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille ja yhteisöille Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Pitää tilat siinä kunnossa ja siinä määrin vuokrattuina, että toiminta on kannattavaa. Peruspääoma/osake-pääoma Henkilöstömäärä keskimäärin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

12 TYTÄROSAKEYHTIÖT 120 Kemin Vapaavarasto Oy Tullivarasto / varastointipalvelut 100 % toiminta-aste Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Liikevoitto/-tappio -1, Rahoitustuotot ja kulut/netto 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-1,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Tilikauden -1,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Toiminta-asteen korottaminen lähemmäs 100 %:a Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma ,6-2,7 0,2 3,1 6 8, Henkilöstömäärä keskimäärin Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu

13 TYTÄROSAKEYHTIÖT 121 Kemin Vesi Oy Kemin Vesi Oy tuottaa laadukkaat ja varmat vesihuoltopalvelut toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle. Asiakaslähtöisessä palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia. 1. Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen TP 13 vesijohdot 22%, jätevesiviemärit 62% tavoite TP 15: laskuttamaton vesi- ja jätevesimäärä pienempi kuin TP Palveluiden kustannustehokkaimman tuotantotavan selvittäminen ja sen pohjalta mahdolliset tuotantotavan muutokset (esim. verkostorakentaminen) Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan kulut josta poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen a. TP 13 vesijohdot 22%, jätevesiviemärit 62% b. tavoite TP 17: vesijohdot 15%, jätevesiviemärit 40% 2. Palveluiden kustannustehokkaimman tuotantotavan selvittäminen ja sen pohjalta mahdolliset tuotantotavan muutokset (esim. verkostorakentaminen) Verkostosaneeraus, kaupungintalon vesisäiliöiden saneeraus, verkostojen rakentaminen uusille asunto- ja teollisuusalueille kaupungin maankäyttöpolitiikan mukaisesti Peruspääoma/osake-pääoma % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Henkilöstömäärä keskimäärin 24, on tullut voimaan uusi vesihuoltolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki, joissa hulevesiä koskevat määräykset ovat muuttuneet. Vuoden 2015 aikana yhtiön ja kaupungin tulisi sopia hulevesien hallinnan vastuut ja yleisien alueiden hulevesien johtamisesta perittävien maksujen periaatteet. Lainan lyhennys kaupungille 288 (1430)* 288 (1430)* 288 (1430)* Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu * lyhennyssuunnitelma perustuu konsernijaostossa käsiteltyyn yhtiön perustamislainojen maksuohjelman muutosehdotukseen, josta ei ole vielä päätöstä. Suluissa on esitetty voimassa olevan perustamislainojen maksuohjelman mukainen lyhennys.

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot