Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi"

Transkriptio

1 Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu yhdistyksen toimesta ainoastaan merkintää harkitsevien tiedoksi. Velkakirjalainaan liittyy aina pääoman menettämisen riski.

2 2

3 Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi on velkakirjalaina Vantaan Nicehearts ry:n toiminnan rahoittamiseksi. Vantaan Nicehearts ry toimii alueellisena Naisresurssikeskuksena, joka tukee tyttöjen ja naisten yhteisöllistä omaehtoista toimintaa Vantaalla. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron määräisiä velkakirjoja. Tämän enintään euron lainan käyttötarkoitus on Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittaminen sekä yhdistyksen muun varsinaisen toiminnan rahoittaminen varainhankinnan vahvistamista varten. Laina-aika on kolme vuotta ajalla Laina maksetaan takaisin varainhankinnan tuotoilla seuraavasti: %, % ja %. Sijoittajan korkovaihtoehdot ovat: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Merkintäaika on Yhteisöbondeja (engl. Community Bonds) käytetään jo maailmalla, mutta Suomessa instrumentti on kohtalaisen uusi. Yhteisölliset rahoitusratkaisut ovat osa uutta taloutta, jossa on tarkoituksena tehdä rahalla hyvää. Hankkeen omat sidosryhmät voivat tehokkaasti rahoittaa erilaisia yhteiskunnallisesti positiivisesti vaikuttavia hankkeita. Yhteisöbondi on joukkovelkakirja. Keskeisin ero tavalliseen joukkovelkakirjaan nähden on, että sijoittajana et tavoittele riskiin nähden korkeinta mahdollista tuottoa. Tärkeämpää on, että koet Vantaan Nicehearts ry:n tavoitteen itsellesi merkitykselliseksi ja haluat olla edistämässä tyttöjen ja naisten hyvinvointia, sekä vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Yhteisöbondi on myös läpinäkyvä. Siihen sijoittaessasi tiedät tarkalleen, mihin konkreettisiin asioihin rahojasi käytetään. Kiinnostuitko? Lainan merkintä tapahtuu ilmoittamalla yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen Merkintäkohtainen viitenumero sekä tilinumero yhteisöbondin maksua varten lähetetään sähköpostilla. Yhteisöbondit maksetaan viimeistään Tule mukaan pääkaupunkiseudun ensimmäiseen yhteisöbondiin! Lisätietoja: Vantaan Nicehearts ry Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja puhelin: Vantaan Nicehearts ry, Unikkotie 2C, Vantaa, y-tunnus FB: Vantaan Nicehearts ja Vantaan Tyttöjen Tila Yhteisöbondiesitteessä kerrotaan joukkovelkakirjalainasta, lainan käyttötarkoituksesta sekä varainhankinnasta, jolla lainan takaisinmaksu tapahtuu. Esitteestä saat myös tietoa Vantaan Nicehearts ry:n toiminnasta ja taloudesta. Liitetietoihin on kerätty seuraavat taloudelliset laskelmat: budjetit , kassabudjetit sekä tilinpäätöstiedot Lainaan liittyvistä riskeistä kerrotaan kohdassa 4, yhdistyksen taloudesta kohdassa 5 ja toiminnan vaikutuksista kohdassa 6. 3

4 1. Yhteisöbondilla rahoitetaan Vantaan Niceheartsin toimintaa Vantaan Nicehearts ry:n toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä vuonna Yhdistys tekee työtä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi, alueellisen vaikuttamisen ja osallisuuden lisäämiseksi sekä tasa-arvon, integraation ja kotouttamisen edistämiseksi. Yhdistyksen palveluita ovat sosiaalinen tukitoiminta, tyttötyö, naisten työllistymisen tukitoimet ja yrittäjyyden edistäminen, kehitys- ja tutkimustoiminta sekä avoin kulttuuri- ja harrastustoiminta. Yhdistys ylläpitää Suomen ainoaa toiminnassa olevaa naisresurssikeskusta, Naisresurssikeskus Pihlajaa Vantaan Tikkurilassa. Tämä toimii kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset ja -kulttuuriset tytöt ja naiset voivat vapaasti tulla omine ideoineen ja toiveineen. Tavoitteena on aina ollut koota yhteen ihmisiä, joilla on mahdollisuus ja halu auttaa kanssasisariaan ja heidän perheitään. Yhdistyksen palvelut toteutetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella yksilöä kunnioittaen ja kokonaisvaltaisesti auttaen. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys: Kohdataan ihminen yksilönä, ilman että hänen kulttuuritaustansa tai sukupuolensa asettaa ennakkoluuloja tai odotuksia. Sosiaalinen vahvistuminen ja osaamisen tunnistaminen: Kaiken toiminnan tarkoituksena on osallistujien voimaantuminen sekä minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen. 2. Lainatarve varainhankinnan vahvistamiseksi sekä päättyvän Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittamiseen Vantaan Nicehearts ry käyttää euron yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Qutomo III -hanke päättyy , jolloin sen kustannusten tulee olla maksettuja. Hankkeen viimeinen maksuerä saadaan kuitenkin vasta loppuraportin hyväksymisen jälkeen, arvion mukaan syyskuussa Osa yhteisöbondin rahoituksesta käytetään muun varsinaisen toiminnan kulujen kuten vuokran ja toiminnanjohtajan palkan rahoittamiseksi varainhankinnan vahvistamisen ajaksi. Rahoitustarve perustuu vuosien budjetteihin sekä rahoituslaskelmiin (liite 1). Koska Vantaan Niceheartsin toiminta perustuu RAY:n, ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin, vaikuttavat hankkeiden erilaiset maksuaikataulut olennaisesti rahoitustarpeeseen. Yhdistyksen talous -kohdassa 5 kerrotaan taustatietoa rahoituksen tarpeeseen. Toiminnassa on mukana vahva vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto. Heitä on mukana parisenkymmentä ja heidän mukana olonsa myötä tytöille ja naisille mahdollistuu mm. suomen kielen ja tietotekniikan oppiminen, käsityöpajat ja uusiin ystäviin tutustuminen. Vapaaehtoiset ovat myös ideoimassa ja toteuttamassa monia tytöille ja naisille järjestettäviä tilaisuuksia ja retkiä. 4

5 3. Yhteisöbondi maksetaan takaisin sijoittajille varainhankinnalla vuosina Yhdistys on tehnyt kolmen vuoden varainhankintasuunnitelman, jonka avulla varmistetaan sijoitusten takaisinmaksusuunnitelman toteutuminen. Varainhankinnan tavoitteet : Toimenpide Lahjoita kampanja Koulutukset Vuosittainen seminaari Opiskelijoiden ohjaus Jäsenhankinta Muut (mm. alihankintatyöt, markkinat, Pop Up -ravintolapäivät) Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä Rahoituslaskelmissa vuosille (liite 1) on varauduttu rahan riittävyyteen hankerahoituksen aikataulujen mukaan. Varainhankinta jatkuu vuoden 2017 jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus, jäsentulot, alihankintatyöt, markkinat ja Pop Up- ravintolapäivät ovat toteutuneita varainhankinnan muotoja. Opiskelijoita on arvioitu olevan ohjauksessa vuosittain kymmenen ja jäsenmaksuja kertyy suunnitelman mukaan 50 jäseneltä. Alihankintatyöt ovat pieniä pakkaamis- ja postitusurakoita, joita tehdään vapaaehtoisvoimin. Ravintolapäiviä on kaksi vuodessa keväällä ja syksyllä. Uuden varainhankinnan mukainen ensimmäinen koulutus tehdään marraskuussa Koulutusten myynti liittyy työnantajan koulutusvähennyksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja liittyy erilaisten kulttuurien kohtaamiseen, tiimityöhön ja verkostojohtamiseen. Ensimmäinen Ole esikuva. - lahjoituskampanja tehdään marras-joulukuussa Ole esikuva. -lahjoituskampanja näkyy sosiaalisessa mediassa ja siihen liittyy myös Flash mob-tanssiesitys. Vuoden 2015 syksyn seminaarin teemana on sota ja naiseus. Seminaarin työstäminen on alkanut lokakuussa Toiminnanjohtaja vastaa suunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen koordinointiin on perustettu varainhankinta- ja markkinointitiimi sekä taloustiimi. 5

6 6

7 4. Riskit Yhteisöbondilaina on vakuudeton. Yhteisöbondiin liittyy pääoman menettämisen riski. Yhteisöbondin ostajaa pyydetään arvioimaan velkakirjaan liittyviä riskejä sekä omaa taloudellista tilannettaa ja tulojaan. On tärkeää, että sijoittajan taloudellinen tilanne on tasapainossa otettuun riskiin nähden. Alla kuvataan yksityiskohtaisemmin johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Takaisinmaksukykyyn liittyvät riskit. Johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Jos tällä hetkellä meneillä oleville ja suunnitteilla oleville uusille hankkeille ei saada rahoitusta, työntekijöitä joudutaan irtisanomaan. Tällä olisi suora vaikutus myös varainhankintaan. Ehkäisevät toimenpiteet: - Pyritään toteuttamaan hankkeiden tavoitteet hankesuunnitelmien mukaisesti Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen - Uuden hankkeen hakeminen Toimintatilasta joudutaan luopumaan tai kaupunki vähentää tai lopettaa rahoituksen. Ehkäisevät toimenpiteet: - Kumppanuusneuvottelut kaupungin kanssa vuosittain ja hyvät jatkuvat yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin - Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uusien toimitilojen kartoitus Varainhankinnansuunnitelma ei toteudu suunnitelmien mukaisesti. Ehkäisevät toimenpiteet: -Varainhankintatiimin järjestäytyminen ja säännölliset tapaamiset suunnitelman mukaan -Varainhankintatiimin ja taloustiimin tiivis yhteistyö Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Varainhankintasuunnitelman uudelleenarviointi - Ulkopuolisen asiantuntijan konsultointi Työntekijöiden osaaminen ja resurssit ovat riittämättömät toteuttamaan suunnitelmia. Ehkäisevät toimenpiteet: - Työn entistä parempi suunnittelu ja organisointi - Tarpeen mukainen lisäkoulutus Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Tiimien kokoonpanon uudelleen arviointi ja organisoituminen. Likviditeettiriski sekä korko- ja inflaatioriski Likviditeettiriski. Lainanantaja voi halutessaan myydä yhteisöbondivelkakirjan kesken laina-ajan. Ei kuitenkaan ole varmaa, löytyykö lainalle kiinnostuneita ostajia ja mikä on lainasta tarjottu hinta. Yhteisöbondilainan ennenaikaisesta myynnistä voi näin ollen syntyä tappiota. Korko- ja inflaatioriski. Jos korot tai inflaatio nousevat, yhteisöbondilainan kannattavuus suhteessa muihin korkosijoituksiin heikkenee. Työntekijöiden vaihtuminen tai pitkäaikainen sairastuminen Ehkäisevät toimenpiteet: - Työterveyshuolto - Työnohjaus - Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen 7

8 5. Taustatietoa Vantaan Niceheartsin taloudesta Vantaan Nicehearts ry Tulolaskelmat 2012 ja 2013 sekä budjetit Varsinainen toiminta budj 2015 budj 2016 budj 2017 budj Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta Rahoitustoiminta Kulut Rahoitustoiminta Tuotto-/kulujäämä Yleisavustukset Tilikauden yli-/alijäämä Yhdistyksen vuosibudjetti on lyhyessä ajassa vuodesta 2008 kasvanut eurosta nykyiseen euroon. Kasvuun on liittynyt myös kipuja. Hankkeisiin on liittynyt omavastuuosuuksia, joihin ei kaikkiin ole saatu ulkopuolista rahoitusta, jolloin omavastuuosuuksia on jouduttu kattamaan yhdistyksen varainhankinnalla. Vuosina 2012 ja 2013 Vantaan Nicehearts ry:n toiminta kasvoi huomattavasti. Yhdistys avasi lounaskahvila Pihlajan tarjoten työllistämismahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille. Lounaskahvila Pihjalan tuotot eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan toiminnan palkkakuluja ja ostoja. Kahvilan pitämisestä jouduttiin luopumaan kesällä

9 Vuosien 2012 ja 2013 alijäämäisiin tuloksiin ( euroa 2012 ja euroa 2013) vaikuttivat lisäksi EU-rahoitteisten Qutomo -hankkeiden omarahoituksen tarve, jota ei pystytty kattamaan varainhankinnalla sekä se, että lomapalkkojen jaksotuksia ei näinä tilikausina kirjattu hankkeiden kuluiksi vaan yhdistyksen yleisen toiminnan kuluiksi ja siten ne rasittivat myös varainhankinnan tuottoja. Vuoden 2013 tulosta heikensi myös ELY-keskuksen avustuskriteerien muutokset, jolloin aiemmin vuokrakuluja (vuonna ja vuonna asti euroa), kattaneeet hankkeet loppuivat, eikä nopealla aikataululla ilmoitettuun muutokseen ollut aikaa varautua. Useamman samanaikaisen syyn yhteisvaikutuksesta kertynyt alijäämä oli euroa vuoden 2013 lopussa. Sitä on rahoitettu euron pankkilainalla. Nykyinen toiminta kattaa meneillään olevien hankkeiden omarahoitusosuudet. Lounaskahvilan lopettaminen on helpottanut omalta osaltaan rahoitustilannetta ja antanut resursseja varainhankinnan suunnitteluun. Vuonna 2014 velkaantuminen on taitettu. Lounaskahvila Pihlajan toiminnasta on alkuvuonna 2014 tullut tappiota euroa, jonka lisäksi vuotta 2014 rasittaa euron korvaussumma liittyen näkemyseroihin yhden työntekijän uudelleen palkkauksesta. Näitä kustannuksia on kuitenkin pystytty kattamaan ja elokuun 2014 toteutuneen tuloksen perusteella tehty tarkistettu budjetti arvioi toiminnan olevat enintään euroa alijäämäinen vuonna Loppuvuoden varainhankinnan toteutuessa parhaiden tavoitteiden mukaisesti voi tulos olla tätä parempikin. Taloudelliset näkymät vuosille Vuosien budjetit perustuvat nykyisten hankkeiden jatkumiseen hankepäätösten ja hankesuunnitelmien mukaisesti. Yhdistyksen varainhankinnan vahvistaminen on aloitettu ja hankkeiden omarahoitukset on tarkistettu. Suunnitelmallisen varainhankinnan lisäksi budjetteihin on sisällytetty hankkeiden menojen hallintaa tavoitteena kattaa kertynyttä tappiota eurolla vuonna 2015, eurolla 2016 ja eurolla Vuonna 2015 yhdistyksellä on 5 hanketta, joissa on yhteensä 8 kokovuotista työntekijää sekä kaksi lyhytaikaista työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Vuosina 2016 ja 2017 yhdistyksellä on vuosittain 4 hanketta, joissa on 6 kokopäiväistä työntekijää sekä kaksi puolipäiväistä työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Yhdistyksen RAY-rahoitteiset hankkeet, joissa ei tarvita omarahoitusosuutta jatkuvat vuoden 2017 loppuun. ELY-keskuksen rahoittamaan hankkeeseen on arvioitu saatavan Vantaan kaupungilta omarahoitusosuus nykyisen käytännön tavoin, jolloin varainhankinnan tuottoja ei tarvitse käyttää omarahoitusosuuksiksi. 9

10 6. Niceheartsin työ vaikuttaa Vantaan kaupunki määrittelee Vantaan Nicehearts ry:n yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevien järjestöjen joukkoon. Yhteisöbondirahoitus auttaa Vantaan Niceheart ry:tä varainhankinnan vahvistamisessa ja siten toiminnan kehittämisessä, jolloin Naisresurssikeskus-idea ja -toimintatapa voivat levitä myös muihin kuntiin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja oppimisympäristö mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen, mallioppimisen ja vertaistuen eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kesken. Keskeinen paikka Vantaan Tikkurilassa on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Niceheartsin toiminta tuottaa lisäarvoa Vantaan kaupungin palveluille ja asukkaille: - Palvelu täydentää kaupungin palveluja. - Palvelulle on selkeä tarve. - Ruohonjuuritasolta ja verkostoilta saatu tieto (myös tutkimustieto) jaetaan olemassa olevien palveluiden (myös kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen) kehittämiseksi ja uuden luomiseksi. - Palvelun vaikuttavuudesta kertoo asiakasmäärien kasvu ja yhteistyöpyyntöjen lisääntyminen (mm. lähialueen kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta Vantaan Nicehearts ry:n toimintatapojen levittämiseen) sekä yhdistyksen asiantuntijuuden ja osaamisen kysyntä ja oppilaitosyhteistyön laajentuminen. Vuositasolla toiminta tavoittaa tällä hetkellä yhteensä noin 350 henkilöä: Tyttötyö noin 160 tyttöä, Qutomo noin 100 henkilöä, KasvuKutsu-hanke noin 50 ja Kultsi-hanke noin 40 naista. Tämän lisäksi vaikutamme sidosryhmissämme ja tarjoamme palveluitamme yleisesti kaikille niistä kiinnostuneille. Ohjaamme vuositasolla noin 20 sosiaalialan opiskelijaa, käymme kertomassa toiminnastamme sidosryhmillemme sekä seminaareissa että muissa vastaavissa tilaisuuksissa, verkostoissa ja työryhmissä. Sidosryhmiimme kuuluu toimijoita kaikista yhteiskuntasektoreista niin julkisesta, yksityisestä kuin kolmannestakin sektorista, oppilaitoksista ja vapaaehtoisverkostosta. Tyttötyö Vantaan Nicehearts ry:n järjestämä tytöille ja nuorille naisille suunnattu Tyttötyö-toiminta on luonut Tikkurilaan yhteisön, johon on turvallista kiinnittyä ja josta tytöt löytävät välittäviä ja tukea tarjoavia aikuisia sekä uusia ystäviä. Tytöt ja nuoret naiset kohdataan yksilönä ja heihin luodaan luotettava tunneside. Tyttötyön tavoitteet ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, tietoisuuden kasvattaminen ja ystävyyssuhteiden luominen. Toiminta vaikuttaa nuorten kriittiseen ajatteluun, asenteiden muutokseen, oman osallisuuden kasvamiseen ja sitä kautta yhteiskuntaan ja yhteisöön integroitumiseen. Työpajat, retket ja pienryhmätyöskentely ovat lisänneet tyttöjen luovuutta ja monipuolisen ilmaisun kehittymistä mm. tanssin, musiikin, käsitöiden, kielen ja kirjallisuuden, liikunnan, seikkailun, luonnon, pelien ja leikkien kautta. Kultsi Naisten sosiaalisen tukitoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta erityisesti niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Toiminnan ja yhteisen pohdinnan tuloksena naisille hahmottuu oma henkilökohtainen jatkopolku esimerkiksi työkokeiluun tai opiskelemaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota merkityksellistä toimintaa mm. vapaaehtoistoiminnan muodossa niille naisille, joilla on aikaa, resursseja ja halua auttaa. KasvuKutsu Naisten työllistymiseen tähtäävän toiminnan päätavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymistä joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. Toiminnan myötä naisten työmarkkinavalmiudet, suomen kielen taito, nykyaikaiset viestintätaidot ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus paranevat ja työn hakemisen moninaiset menetelmät tulevat tutuiksi. Yksi toiminnan tärkeimmistä tuloksista on naisten itsensä kokema sosiaalinen vahvistuminen, minkä myötä asenteet ja uskomukset itseä ja muita kohtaan voivat myös muuttua entistä myönteisemmiksi. 10

11 Tunnustuspalkinnot Vuonna 2014 Laurean ammattikorkeakoulun kunniakirja yhdistyksen vetämän Qutomo-hankkeen luomalle Innovatiiviselle verkostolle. The Women s Information Network:n 2014 Leadership Award Vantaan Nicehearts ry:n toiminnanjohtajalle Johanna Sjöholmille. Vuonna 2013 Miina Sillanpää -säätiön tunnustus aktiivisesta ja ansiokkaasta työstä maahanmuuttajien kotoutumisen ja tasa-arvon edistämiseksi sekä yleisen suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Kansainvälisen naistenpäivän työryhmän tunnustuspalkinto väsymättömästä työstä ja ansioista maahanmuuttajien puolesta puhujina ja toimijoina sekä kotouttamistoimenpiteiden uudelleen organisoijana. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniakirja naisresurssikeskus Pihlajalle oppimismyönteisenä työyhteisönä. 11

12 7. Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi tarkemmin Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi euromääräistä yhteisöbondilainaa. Yhden velkakirjan nimellisarvo on 100 euroa ja niitä tarjotaan enintään 250 kappaletta. Yhteisöbondilainan koko on enintään euroa. Velkakirja lunastetaan takaisin nimellisarvoonsa. Velkakirjat ovat paperimuotoisia ja juoksevasti numeroitu sekä merkitty lainan nimellä Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondilaina. Yhteisöbondilainan velkakirja on haltijavelkakirja ja siirrettävissä vapaasti. Lainan päiväys on ja laina-aika on 3 vuotta ( ). Laina maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: 20 % lainasta , 40 % lainasta ja 40 % lainasta yhteisöbondiostajien yhteystietorekisteriin merkitylle pankkitilille. Maksupäivien yhteydessä maksetaan eräpäivään asti kertynyt korko. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, se siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Yhteisöbondin laina-ajaksi perustetaan seurantaryhmä, joka koostuu sijoittajien ja Pankki 2.0 -aloitteen edustajista. Yhteisöbondilla rahoitetun hankkeen etenemisestä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa sähköpostilla. Yhdistys voi tarjoutua ostamaan yhteisöbondilainaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä, jolloin korko lasketaan takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Yhteisöbondilainasta maksettava korko on lähdeveron alaista Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Yhdistys perii korosta lähdeveron. Jos velkakirja myydään laina-aikana, verotetaan mahdollista luovutusvoittoa ja saatua kertynyttä korkoa (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona. Mahdollinen luovutustappio on vähennyskelpoinen erä myyntivuonna ja sitä seuraavina viitenä verovuonna saaduista voitoista. Mahdollinen luovutusvoitto tai tappio on ilmoitettava veroilmoituksessa. Muulle yhteisölle kuin yleishyödylliselle yhteisölle, samoin kuin yhtymälle, korko on veronalaista tuloa. Kaikki velkakirjalainaan liittyvät tiedotteet saatetaan velkojien tietoon kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä yhdistykselle ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tai osoitteisiin. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta selvittää velkojien sähköpostiosoitteita tai osoitteita, jos velkojat eivät niitä ilmoita. Yhteisöbondiin sovelletaan Suomen lakia. Kadonneet velkakirjat voidaan kuolettaa asiakirjan kuolettamista säädetyn lain mukaisessa järjestyksessä. Lainaa koskevat riidat selvitetään ensisijaisesti Vantaan käräjäoikeudessa. Oikeus pääoman takaisinmaksuun vanhenee 3 vuoden kuluessa lainan erääntymisestä. Lainan nimelliskorko vaihtelee yhteisöbondin ostajan valinnan mukaan seuraavasti: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Koronlaskuperuste on todellisten korkokauden päivien lukumäärä jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (todelliset/todelliset). Korko lasketaan lukien ja se erääntyy maksettavaksi yhdessä lainan pääoman maksun kanssa seuraavina päivina , ja Jos yhteisöbondi ostetaan takaisin ennen laina-ajan päättymistä lasketaan maksettava korko takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Lainasta ei ole annettu vakuutta tai panttia. 12

13 8. Tiedot yhteisöbondin tarjoamisesta Yhteisöbondilainaa koskevat päätökset ja lainan määrä Vantaan Nicehearts ry:n hallitus on tehnyt päätöksen yhteisöbondilainan tarjoamisesta. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa enintään euron euromääräistä yhteisöbondilainaa, joka koostuu 250 kappaleesta 100 euron velkakirjoja. Hankittavien varojen määrä ja käyttötarkoitus Vantaan Nicehearts ry käyttää yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III -hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Velkakirjaan liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen osuus on tästä korkeintaan euroa, jolloin yhdistykselle jäisi toimintansa rahoittamiseen annin jälkeen yhteensä euroa. Merkintäoikeus Lainaa tarjotaan yleisölle. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää, keiden merkinnät hyväksytään. Merkintähinta Yksi yhteisöbondilaina nimellisarvoltaan 100 euroa maksaa 100 euroa (emissiokurssi 100 %). Merkintäaika ja paikat Merkintäaika on Yhdistyksen hallitus voi aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Yhteisöbondin merkintä tapahtuu ilmoittamalla ensin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen tai paperilla yhteishenkilölle ja sen jälkeen maksamalla yhteisöbondin määrä yhdistyksen pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, joka lähetetään sähköpostitse. Maksu on suoritettava viitenumerollisena ja mennessä, muutoin merkintä ei ole voimassa. Merkintää ei voi tehdä eikä maksaa muulla tavoin. Erillisiä merkintäoikeuksia ei tarjota, vaan yhdistyksen hallitus tekee päätöksen merkintöjen hyväksymisestä. Väliaikaistodistuksia lainasta ei anneta. Merkintöjen hyväksyminen Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhteisöbondilainan ottamisen mennessä, mutta tarvittaessa voi myös jättää sen kokonaan hyväksymättä mikäli tarvetta ei ole, jolloin maksetut määrät palautetaan merkitsijöille heidän antamilleen pankkitileille. Näille määrille ei makseta korkoa. Yhdistyksen hallitus voi myös aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää harkintansa mukaan, kenelle yhteisöbondilainaa annetaan. Tieto merkintöjen hyväksymisestä annetaan sähköpostitse viimeistään neljän viikon kuluessa merkintäajan päättymisestä. Ylimerkinnät palautetaan neljän viikon kuluesssa yhteisöbondilainan merkintäajan päättymisestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Sijoittajille toimitetaan velkakirjat yhteisöbondeista. Minimimerkintä ja palkkiot Minimimerkintä on yksi 100 euron nimellisarvoinen velkakirja. Palkkiota ei peritä. Velkakirjan korko Velkakirjalle maksetaan 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % korko yhtesöbondin merkitsijän valinnan mukaan. Korko laina-ajalta maksetaan pääoman maksun yhteydessä seuraavina päivinä , ja Merkintäsitoumukset tai takaukset Mikään taho ei ole etukäteen antanut merkintäsitoumusta tai merkintätakausta velkakirjasta. Asiakirjat Kaikki yhteisöbondiantiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa ja yhdistyksen toimistolla osoitteessa Unikkotie 2, Vantaa. Sovellettava laki Tähän merkintään sovelletaan Suomen lakia. Esite Koska liikkeellelaskun määrä jää alle 1,5 miljoonan euron, yhteisöbondilainasta ei ole laadittu Finassivalvonnan tarkastamaa ja hyväksymää esitettä. 13

14 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2C, Vantaa y-tunnus Kuvat: Heli Kolho 2014

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012

Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita. Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Ohjelmavaiheen hankehakemukset Yhteenveto ja huomioita Hakemukset ELY-keskukseen 02/2012 Miksi hankkeiden arviointia? Liikkuvaan kouluun liittyvä tutkimus ja seuranta sekä kokonaisuuden koordinointi niin,

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Varainhankintastrategia 2011 TAUSTATIEDOT 1. 1. Järjestön tarkoitus 7.11.2011 - Syrjäytymisen ehkäisyä hyvinvoinnin vuoksi - Parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa sekä toimintamahdollisuuksia niin Suomessa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Samsaralle uusi luomuleipomo

Samsaralle uusi luomuleipomo SAMSARA OY:N YHTEISÖBONDI 1/2016 Joukkovelkakirjalaina Laina aika 8 vuotta ajalla 1.1.2017 31.12.2024 Merkintäaika 4.6.2016 30.11.2016 Samsara oy Y tunnus 0202007 2 Vanha talvitie 8 C 00580 Helsinki Samsaralle

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot