Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi"

Transkriptio

1 Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu yhdistyksen toimesta ainoastaan merkintää harkitsevien tiedoksi. Velkakirjalainaan liittyy aina pääoman menettämisen riski.

2 2

3 Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi on velkakirjalaina Vantaan Nicehearts ry:n toiminnan rahoittamiseksi. Vantaan Nicehearts ry toimii alueellisena Naisresurssikeskuksena, joka tukee tyttöjen ja naisten yhteisöllistä omaehtoista toimintaa Vantaalla. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron määräisiä velkakirjoja. Tämän enintään euron lainan käyttötarkoitus on Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittaminen sekä yhdistyksen muun varsinaisen toiminnan rahoittaminen varainhankinnan vahvistamista varten. Laina-aika on kolme vuotta ajalla Laina maksetaan takaisin varainhankinnan tuotoilla seuraavasti: %, % ja %. Sijoittajan korkovaihtoehdot ovat: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Merkintäaika on Yhteisöbondeja (engl. Community Bonds) käytetään jo maailmalla, mutta Suomessa instrumentti on kohtalaisen uusi. Yhteisölliset rahoitusratkaisut ovat osa uutta taloutta, jossa on tarkoituksena tehdä rahalla hyvää. Hankkeen omat sidosryhmät voivat tehokkaasti rahoittaa erilaisia yhteiskunnallisesti positiivisesti vaikuttavia hankkeita. Yhteisöbondi on joukkovelkakirja. Keskeisin ero tavalliseen joukkovelkakirjaan nähden on, että sijoittajana et tavoittele riskiin nähden korkeinta mahdollista tuottoa. Tärkeämpää on, että koet Vantaan Nicehearts ry:n tavoitteen itsellesi merkitykselliseksi ja haluat olla edistämässä tyttöjen ja naisten hyvinvointia, sekä vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Yhteisöbondi on myös läpinäkyvä. Siihen sijoittaessasi tiedät tarkalleen, mihin konkreettisiin asioihin rahojasi käytetään. Kiinnostuitko? Lainan merkintä tapahtuu ilmoittamalla yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen Merkintäkohtainen viitenumero sekä tilinumero yhteisöbondin maksua varten lähetetään sähköpostilla. Yhteisöbondit maksetaan viimeistään Tule mukaan pääkaupunkiseudun ensimmäiseen yhteisöbondiin! Lisätietoja: Vantaan Nicehearts ry Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja puhelin: Vantaan Nicehearts ry, Unikkotie 2C, Vantaa, y-tunnus FB: Vantaan Nicehearts ja Vantaan Tyttöjen Tila Yhteisöbondiesitteessä kerrotaan joukkovelkakirjalainasta, lainan käyttötarkoituksesta sekä varainhankinnasta, jolla lainan takaisinmaksu tapahtuu. Esitteestä saat myös tietoa Vantaan Nicehearts ry:n toiminnasta ja taloudesta. Liitetietoihin on kerätty seuraavat taloudelliset laskelmat: budjetit , kassabudjetit sekä tilinpäätöstiedot Lainaan liittyvistä riskeistä kerrotaan kohdassa 4, yhdistyksen taloudesta kohdassa 5 ja toiminnan vaikutuksista kohdassa 6. 3

4 1. Yhteisöbondilla rahoitetaan Vantaan Niceheartsin toimintaa Vantaan Nicehearts ry:n toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä vuonna Yhdistys tekee työtä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi, alueellisen vaikuttamisen ja osallisuuden lisäämiseksi sekä tasa-arvon, integraation ja kotouttamisen edistämiseksi. Yhdistyksen palveluita ovat sosiaalinen tukitoiminta, tyttötyö, naisten työllistymisen tukitoimet ja yrittäjyyden edistäminen, kehitys- ja tutkimustoiminta sekä avoin kulttuuri- ja harrastustoiminta. Yhdistys ylläpitää Suomen ainoaa toiminnassa olevaa naisresurssikeskusta, Naisresurssikeskus Pihlajaa Vantaan Tikkurilassa. Tämä toimii kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset ja -kulttuuriset tytöt ja naiset voivat vapaasti tulla omine ideoineen ja toiveineen. Tavoitteena on aina ollut koota yhteen ihmisiä, joilla on mahdollisuus ja halu auttaa kanssasisariaan ja heidän perheitään. Yhdistyksen palvelut toteutetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella yksilöä kunnioittaen ja kokonaisvaltaisesti auttaen. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys: Kohdataan ihminen yksilönä, ilman että hänen kulttuuritaustansa tai sukupuolensa asettaa ennakkoluuloja tai odotuksia. Sosiaalinen vahvistuminen ja osaamisen tunnistaminen: Kaiken toiminnan tarkoituksena on osallistujien voimaantuminen sekä minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen. 2. Lainatarve varainhankinnan vahvistamiseksi sekä päättyvän Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittamiseen Vantaan Nicehearts ry käyttää euron yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Qutomo III -hanke päättyy , jolloin sen kustannusten tulee olla maksettuja. Hankkeen viimeinen maksuerä saadaan kuitenkin vasta loppuraportin hyväksymisen jälkeen, arvion mukaan syyskuussa Osa yhteisöbondin rahoituksesta käytetään muun varsinaisen toiminnan kulujen kuten vuokran ja toiminnanjohtajan palkan rahoittamiseksi varainhankinnan vahvistamisen ajaksi. Rahoitustarve perustuu vuosien budjetteihin sekä rahoituslaskelmiin (liite 1). Koska Vantaan Niceheartsin toiminta perustuu RAY:n, ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin, vaikuttavat hankkeiden erilaiset maksuaikataulut olennaisesti rahoitustarpeeseen. Yhdistyksen talous -kohdassa 5 kerrotaan taustatietoa rahoituksen tarpeeseen. Toiminnassa on mukana vahva vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto. Heitä on mukana parisenkymmentä ja heidän mukana olonsa myötä tytöille ja naisille mahdollistuu mm. suomen kielen ja tietotekniikan oppiminen, käsityöpajat ja uusiin ystäviin tutustuminen. Vapaaehtoiset ovat myös ideoimassa ja toteuttamassa monia tytöille ja naisille järjestettäviä tilaisuuksia ja retkiä. 4

5 3. Yhteisöbondi maksetaan takaisin sijoittajille varainhankinnalla vuosina Yhdistys on tehnyt kolmen vuoden varainhankintasuunnitelman, jonka avulla varmistetaan sijoitusten takaisinmaksusuunnitelman toteutuminen. Varainhankinnan tavoitteet : Toimenpide Lahjoita kampanja Koulutukset Vuosittainen seminaari Opiskelijoiden ohjaus Jäsenhankinta Muut (mm. alihankintatyöt, markkinat, Pop Up -ravintolapäivät) Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä Rahoituslaskelmissa vuosille (liite 1) on varauduttu rahan riittävyyteen hankerahoituksen aikataulujen mukaan. Varainhankinta jatkuu vuoden 2017 jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus, jäsentulot, alihankintatyöt, markkinat ja Pop Up- ravintolapäivät ovat toteutuneita varainhankinnan muotoja. Opiskelijoita on arvioitu olevan ohjauksessa vuosittain kymmenen ja jäsenmaksuja kertyy suunnitelman mukaan 50 jäseneltä. Alihankintatyöt ovat pieniä pakkaamis- ja postitusurakoita, joita tehdään vapaaehtoisvoimin. Ravintolapäiviä on kaksi vuodessa keväällä ja syksyllä. Uuden varainhankinnan mukainen ensimmäinen koulutus tehdään marraskuussa Koulutusten myynti liittyy työnantajan koulutusvähennyksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja liittyy erilaisten kulttuurien kohtaamiseen, tiimityöhön ja verkostojohtamiseen. Ensimmäinen Ole esikuva. - lahjoituskampanja tehdään marras-joulukuussa Ole esikuva. -lahjoituskampanja näkyy sosiaalisessa mediassa ja siihen liittyy myös Flash mob-tanssiesitys. Vuoden 2015 syksyn seminaarin teemana on sota ja naiseus. Seminaarin työstäminen on alkanut lokakuussa Toiminnanjohtaja vastaa suunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen koordinointiin on perustettu varainhankinta- ja markkinointitiimi sekä taloustiimi. 5

6 6

7 4. Riskit Yhteisöbondilaina on vakuudeton. Yhteisöbondiin liittyy pääoman menettämisen riski. Yhteisöbondin ostajaa pyydetään arvioimaan velkakirjaan liittyviä riskejä sekä omaa taloudellista tilannettaa ja tulojaan. On tärkeää, että sijoittajan taloudellinen tilanne on tasapainossa otettuun riskiin nähden. Alla kuvataan yksityiskohtaisemmin johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Takaisinmaksukykyyn liittyvät riskit. Johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Jos tällä hetkellä meneillä oleville ja suunnitteilla oleville uusille hankkeille ei saada rahoitusta, työntekijöitä joudutaan irtisanomaan. Tällä olisi suora vaikutus myös varainhankintaan. Ehkäisevät toimenpiteet: - Pyritään toteuttamaan hankkeiden tavoitteet hankesuunnitelmien mukaisesti Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen - Uuden hankkeen hakeminen Toimintatilasta joudutaan luopumaan tai kaupunki vähentää tai lopettaa rahoituksen. Ehkäisevät toimenpiteet: - Kumppanuusneuvottelut kaupungin kanssa vuosittain ja hyvät jatkuvat yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin - Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uusien toimitilojen kartoitus Varainhankinnansuunnitelma ei toteudu suunnitelmien mukaisesti. Ehkäisevät toimenpiteet: -Varainhankintatiimin järjestäytyminen ja säännölliset tapaamiset suunnitelman mukaan -Varainhankintatiimin ja taloustiimin tiivis yhteistyö Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Varainhankintasuunnitelman uudelleenarviointi - Ulkopuolisen asiantuntijan konsultointi Työntekijöiden osaaminen ja resurssit ovat riittämättömät toteuttamaan suunnitelmia. Ehkäisevät toimenpiteet: - Työn entistä parempi suunnittelu ja organisointi - Tarpeen mukainen lisäkoulutus Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Tiimien kokoonpanon uudelleen arviointi ja organisoituminen. Likviditeettiriski sekä korko- ja inflaatioriski Likviditeettiriski. Lainanantaja voi halutessaan myydä yhteisöbondivelkakirjan kesken laina-ajan. Ei kuitenkaan ole varmaa, löytyykö lainalle kiinnostuneita ostajia ja mikä on lainasta tarjottu hinta. Yhteisöbondilainan ennenaikaisesta myynnistä voi näin ollen syntyä tappiota. Korko- ja inflaatioriski. Jos korot tai inflaatio nousevat, yhteisöbondilainan kannattavuus suhteessa muihin korkosijoituksiin heikkenee. Työntekijöiden vaihtuminen tai pitkäaikainen sairastuminen Ehkäisevät toimenpiteet: - Työterveyshuolto - Työnohjaus - Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen 7

8 5. Taustatietoa Vantaan Niceheartsin taloudesta Vantaan Nicehearts ry Tulolaskelmat 2012 ja 2013 sekä budjetit Varsinainen toiminta budj 2015 budj 2016 budj 2017 budj Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta Rahoitustoiminta Kulut Rahoitustoiminta Tuotto-/kulujäämä Yleisavustukset Tilikauden yli-/alijäämä Yhdistyksen vuosibudjetti on lyhyessä ajassa vuodesta 2008 kasvanut eurosta nykyiseen euroon. Kasvuun on liittynyt myös kipuja. Hankkeisiin on liittynyt omavastuuosuuksia, joihin ei kaikkiin ole saatu ulkopuolista rahoitusta, jolloin omavastuuosuuksia on jouduttu kattamaan yhdistyksen varainhankinnalla. Vuosina 2012 ja 2013 Vantaan Nicehearts ry:n toiminta kasvoi huomattavasti. Yhdistys avasi lounaskahvila Pihlajan tarjoten työllistämismahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille. Lounaskahvila Pihjalan tuotot eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan toiminnan palkkakuluja ja ostoja. Kahvilan pitämisestä jouduttiin luopumaan kesällä

9 Vuosien 2012 ja 2013 alijäämäisiin tuloksiin ( euroa 2012 ja euroa 2013) vaikuttivat lisäksi EU-rahoitteisten Qutomo -hankkeiden omarahoituksen tarve, jota ei pystytty kattamaan varainhankinnalla sekä se, että lomapalkkojen jaksotuksia ei näinä tilikausina kirjattu hankkeiden kuluiksi vaan yhdistyksen yleisen toiminnan kuluiksi ja siten ne rasittivat myös varainhankinnan tuottoja. Vuoden 2013 tulosta heikensi myös ELY-keskuksen avustuskriteerien muutokset, jolloin aiemmin vuokrakuluja (vuonna ja vuonna asti euroa), kattaneeet hankkeet loppuivat, eikä nopealla aikataululla ilmoitettuun muutokseen ollut aikaa varautua. Useamman samanaikaisen syyn yhteisvaikutuksesta kertynyt alijäämä oli euroa vuoden 2013 lopussa. Sitä on rahoitettu euron pankkilainalla. Nykyinen toiminta kattaa meneillään olevien hankkeiden omarahoitusosuudet. Lounaskahvilan lopettaminen on helpottanut omalta osaltaan rahoitustilannetta ja antanut resursseja varainhankinnan suunnitteluun. Vuonna 2014 velkaantuminen on taitettu. Lounaskahvila Pihlajan toiminnasta on alkuvuonna 2014 tullut tappiota euroa, jonka lisäksi vuotta 2014 rasittaa euron korvaussumma liittyen näkemyseroihin yhden työntekijän uudelleen palkkauksesta. Näitä kustannuksia on kuitenkin pystytty kattamaan ja elokuun 2014 toteutuneen tuloksen perusteella tehty tarkistettu budjetti arvioi toiminnan olevat enintään euroa alijäämäinen vuonna Loppuvuoden varainhankinnan toteutuessa parhaiden tavoitteiden mukaisesti voi tulos olla tätä parempikin. Taloudelliset näkymät vuosille Vuosien budjetit perustuvat nykyisten hankkeiden jatkumiseen hankepäätösten ja hankesuunnitelmien mukaisesti. Yhdistyksen varainhankinnan vahvistaminen on aloitettu ja hankkeiden omarahoitukset on tarkistettu. Suunnitelmallisen varainhankinnan lisäksi budjetteihin on sisällytetty hankkeiden menojen hallintaa tavoitteena kattaa kertynyttä tappiota eurolla vuonna 2015, eurolla 2016 ja eurolla Vuonna 2015 yhdistyksellä on 5 hanketta, joissa on yhteensä 8 kokovuotista työntekijää sekä kaksi lyhytaikaista työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Vuosina 2016 ja 2017 yhdistyksellä on vuosittain 4 hanketta, joissa on 6 kokopäiväistä työntekijää sekä kaksi puolipäiväistä työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Yhdistyksen RAY-rahoitteiset hankkeet, joissa ei tarvita omarahoitusosuutta jatkuvat vuoden 2017 loppuun. ELY-keskuksen rahoittamaan hankkeeseen on arvioitu saatavan Vantaan kaupungilta omarahoitusosuus nykyisen käytännön tavoin, jolloin varainhankinnan tuottoja ei tarvitse käyttää omarahoitusosuuksiksi. 9

10 6. Niceheartsin työ vaikuttaa Vantaan kaupunki määrittelee Vantaan Nicehearts ry:n yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevien järjestöjen joukkoon. Yhteisöbondirahoitus auttaa Vantaan Niceheart ry:tä varainhankinnan vahvistamisessa ja siten toiminnan kehittämisessä, jolloin Naisresurssikeskus-idea ja -toimintatapa voivat levitä myös muihin kuntiin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja oppimisympäristö mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen, mallioppimisen ja vertaistuen eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kesken. Keskeinen paikka Vantaan Tikkurilassa on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Niceheartsin toiminta tuottaa lisäarvoa Vantaan kaupungin palveluille ja asukkaille: - Palvelu täydentää kaupungin palveluja. - Palvelulle on selkeä tarve. - Ruohonjuuritasolta ja verkostoilta saatu tieto (myös tutkimustieto) jaetaan olemassa olevien palveluiden (myös kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen) kehittämiseksi ja uuden luomiseksi. - Palvelun vaikuttavuudesta kertoo asiakasmäärien kasvu ja yhteistyöpyyntöjen lisääntyminen (mm. lähialueen kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta Vantaan Nicehearts ry:n toimintatapojen levittämiseen) sekä yhdistyksen asiantuntijuuden ja osaamisen kysyntä ja oppilaitosyhteistyön laajentuminen. Vuositasolla toiminta tavoittaa tällä hetkellä yhteensä noin 350 henkilöä: Tyttötyö noin 160 tyttöä, Qutomo noin 100 henkilöä, KasvuKutsu-hanke noin 50 ja Kultsi-hanke noin 40 naista. Tämän lisäksi vaikutamme sidosryhmissämme ja tarjoamme palveluitamme yleisesti kaikille niistä kiinnostuneille. Ohjaamme vuositasolla noin 20 sosiaalialan opiskelijaa, käymme kertomassa toiminnastamme sidosryhmillemme sekä seminaareissa että muissa vastaavissa tilaisuuksissa, verkostoissa ja työryhmissä. Sidosryhmiimme kuuluu toimijoita kaikista yhteiskuntasektoreista niin julkisesta, yksityisestä kuin kolmannestakin sektorista, oppilaitoksista ja vapaaehtoisverkostosta. Tyttötyö Vantaan Nicehearts ry:n järjestämä tytöille ja nuorille naisille suunnattu Tyttötyö-toiminta on luonut Tikkurilaan yhteisön, johon on turvallista kiinnittyä ja josta tytöt löytävät välittäviä ja tukea tarjoavia aikuisia sekä uusia ystäviä. Tytöt ja nuoret naiset kohdataan yksilönä ja heihin luodaan luotettava tunneside. Tyttötyön tavoitteet ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, tietoisuuden kasvattaminen ja ystävyyssuhteiden luominen. Toiminta vaikuttaa nuorten kriittiseen ajatteluun, asenteiden muutokseen, oman osallisuuden kasvamiseen ja sitä kautta yhteiskuntaan ja yhteisöön integroitumiseen. Työpajat, retket ja pienryhmätyöskentely ovat lisänneet tyttöjen luovuutta ja monipuolisen ilmaisun kehittymistä mm. tanssin, musiikin, käsitöiden, kielen ja kirjallisuuden, liikunnan, seikkailun, luonnon, pelien ja leikkien kautta. Kultsi Naisten sosiaalisen tukitoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta erityisesti niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Toiminnan ja yhteisen pohdinnan tuloksena naisille hahmottuu oma henkilökohtainen jatkopolku esimerkiksi työkokeiluun tai opiskelemaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota merkityksellistä toimintaa mm. vapaaehtoistoiminnan muodossa niille naisille, joilla on aikaa, resursseja ja halua auttaa. KasvuKutsu Naisten työllistymiseen tähtäävän toiminnan päätavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymistä joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. Toiminnan myötä naisten työmarkkinavalmiudet, suomen kielen taito, nykyaikaiset viestintätaidot ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus paranevat ja työn hakemisen moninaiset menetelmät tulevat tutuiksi. Yksi toiminnan tärkeimmistä tuloksista on naisten itsensä kokema sosiaalinen vahvistuminen, minkä myötä asenteet ja uskomukset itseä ja muita kohtaan voivat myös muuttua entistä myönteisemmiksi. 10

11 Tunnustuspalkinnot Vuonna 2014 Laurean ammattikorkeakoulun kunniakirja yhdistyksen vetämän Qutomo-hankkeen luomalle Innovatiiviselle verkostolle. The Women s Information Network:n 2014 Leadership Award Vantaan Nicehearts ry:n toiminnanjohtajalle Johanna Sjöholmille. Vuonna 2013 Miina Sillanpää -säätiön tunnustus aktiivisesta ja ansiokkaasta työstä maahanmuuttajien kotoutumisen ja tasa-arvon edistämiseksi sekä yleisen suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Kansainvälisen naistenpäivän työryhmän tunnustuspalkinto väsymättömästä työstä ja ansioista maahanmuuttajien puolesta puhujina ja toimijoina sekä kotouttamistoimenpiteiden uudelleen organisoijana. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniakirja naisresurssikeskus Pihlajalle oppimismyönteisenä työyhteisönä. 11

12 7. Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi tarkemmin Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi euromääräistä yhteisöbondilainaa. Yhden velkakirjan nimellisarvo on 100 euroa ja niitä tarjotaan enintään 250 kappaletta. Yhteisöbondilainan koko on enintään euroa. Velkakirja lunastetaan takaisin nimellisarvoonsa. Velkakirjat ovat paperimuotoisia ja juoksevasti numeroitu sekä merkitty lainan nimellä Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondilaina. Yhteisöbondilainan velkakirja on haltijavelkakirja ja siirrettävissä vapaasti. Lainan päiväys on ja laina-aika on 3 vuotta ( ). Laina maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: 20 % lainasta , 40 % lainasta ja 40 % lainasta yhteisöbondiostajien yhteystietorekisteriin merkitylle pankkitilille. Maksupäivien yhteydessä maksetaan eräpäivään asti kertynyt korko. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, se siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Yhteisöbondin laina-ajaksi perustetaan seurantaryhmä, joka koostuu sijoittajien ja Pankki 2.0 -aloitteen edustajista. Yhteisöbondilla rahoitetun hankkeen etenemisestä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa sähköpostilla. Yhdistys voi tarjoutua ostamaan yhteisöbondilainaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä, jolloin korko lasketaan takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Yhteisöbondilainasta maksettava korko on lähdeveron alaista Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Yhdistys perii korosta lähdeveron. Jos velkakirja myydään laina-aikana, verotetaan mahdollista luovutusvoittoa ja saatua kertynyttä korkoa (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona. Mahdollinen luovutustappio on vähennyskelpoinen erä myyntivuonna ja sitä seuraavina viitenä verovuonna saaduista voitoista. Mahdollinen luovutusvoitto tai tappio on ilmoitettava veroilmoituksessa. Muulle yhteisölle kuin yleishyödylliselle yhteisölle, samoin kuin yhtymälle, korko on veronalaista tuloa. Kaikki velkakirjalainaan liittyvät tiedotteet saatetaan velkojien tietoon kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä yhdistykselle ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tai osoitteisiin. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta selvittää velkojien sähköpostiosoitteita tai osoitteita, jos velkojat eivät niitä ilmoita. Yhteisöbondiin sovelletaan Suomen lakia. Kadonneet velkakirjat voidaan kuolettaa asiakirjan kuolettamista säädetyn lain mukaisessa järjestyksessä. Lainaa koskevat riidat selvitetään ensisijaisesti Vantaan käräjäoikeudessa. Oikeus pääoman takaisinmaksuun vanhenee 3 vuoden kuluessa lainan erääntymisestä. Lainan nimelliskorko vaihtelee yhteisöbondin ostajan valinnan mukaan seuraavasti: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Koronlaskuperuste on todellisten korkokauden päivien lukumäärä jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (todelliset/todelliset). Korko lasketaan lukien ja se erääntyy maksettavaksi yhdessä lainan pääoman maksun kanssa seuraavina päivina , ja Jos yhteisöbondi ostetaan takaisin ennen laina-ajan päättymistä lasketaan maksettava korko takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Lainasta ei ole annettu vakuutta tai panttia. 12

13 8. Tiedot yhteisöbondin tarjoamisesta Yhteisöbondilainaa koskevat päätökset ja lainan määrä Vantaan Nicehearts ry:n hallitus on tehnyt päätöksen yhteisöbondilainan tarjoamisesta. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa enintään euron euromääräistä yhteisöbondilainaa, joka koostuu 250 kappaleesta 100 euron velkakirjoja. Hankittavien varojen määrä ja käyttötarkoitus Vantaan Nicehearts ry käyttää yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III -hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Velkakirjaan liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen osuus on tästä korkeintaan euroa, jolloin yhdistykselle jäisi toimintansa rahoittamiseen annin jälkeen yhteensä euroa. Merkintäoikeus Lainaa tarjotaan yleisölle. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää, keiden merkinnät hyväksytään. Merkintähinta Yksi yhteisöbondilaina nimellisarvoltaan 100 euroa maksaa 100 euroa (emissiokurssi 100 %). Merkintäaika ja paikat Merkintäaika on Yhdistyksen hallitus voi aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Yhteisöbondin merkintä tapahtuu ilmoittamalla ensin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen tai paperilla yhteishenkilölle ja sen jälkeen maksamalla yhteisöbondin määrä yhdistyksen pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, joka lähetetään sähköpostitse. Maksu on suoritettava viitenumerollisena ja mennessä, muutoin merkintä ei ole voimassa. Merkintää ei voi tehdä eikä maksaa muulla tavoin. Erillisiä merkintäoikeuksia ei tarjota, vaan yhdistyksen hallitus tekee päätöksen merkintöjen hyväksymisestä. Väliaikaistodistuksia lainasta ei anneta. Merkintöjen hyväksyminen Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhteisöbondilainan ottamisen mennessä, mutta tarvittaessa voi myös jättää sen kokonaan hyväksymättä mikäli tarvetta ei ole, jolloin maksetut määrät palautetaan merkitsijöille heidän antamilleen pankkitileille. Näille määrille ei makseta korkoa. Yhdistyksen hallitus voi myös aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää harkintansa mukaan, kenelle yhteisöbondilainaa annetaan. Tieto merkintöjen hyväksymisestä annetaan sähköpostitse viimeistään neljän viikon kuluessa merkintäajan päättymisestä. Ylimerkinnät palautetaan neljän viikon kuluesssa yhteisöbondilainan merkintäajan päättymisestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Sijoittajille toimitetaan velkakirjat yhteisöbondeista. Minimimerkintä ja palkkiot Minimimerkintä on yksi 100 euron nimellisarvoinen velkakirja. Palkkiota ei peritä. Velkakirjan korko Velkakirjalle maksetaan 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % korko yhtesöbondin merkitsijän valinnan mukaan. Korko laina-ajalta maksetaan pääoman maksun yhteydessä seuraavina päivinä , ja Merkintäsitoumukset tai takaukset Mikään taho ei ole etukäteen antanut merkintäsitoumusta tai merkintätakausta velkakirjasta. Asiakirjat Kaikki yhteisöbondiantiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa ja yhdistyksen toimistolla osoitteessa Unikkotie 2, Vantaa. Sovellettava laki Tähän merkintään sovelletaan Suomen lakia. Esite Koska liikkeellelaskun määrä jää alle 1,5 miljoonan euron, yhteisöbondilainasta ei ole laadittu Finassivalvonnan tarkastamaa ja hyväksymää esitettä. 13

14 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2C, Vantaa y-tunnus Kuvat: Heli Kolho 2014

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja.

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja. Lumituuli Oy:n debentuurilaina 6.5.2013 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja. Tämä esite ei ole Finanssivalvonnan tarkastama ja hyväksymä, vaan laadittu

Lisätiedot

Yhteisöbondi 2014. Gaijan Luomukylä ry. tarjoaa merkittäväksi 160 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja.

Yhteisöbondi 2014. Gaijan Luomukylä ry. tarjoaa merkittäväksi 160 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Yhteisöbondi 2014 Gaijan Luomukylä ry tarjoaa merkittäväksi 160 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu yhdistyksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.12.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 4,5 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.12.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 4,5 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.12.2014 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi 4,5 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina III/2014: 100 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi. Jakamistalousryhmän alustus 18.5.2015. Jenni Selosmaa tiimiyrittäjä, KTM

Kaupunkiaktivismi. Jakamistalousryhmän alustus 18.5.2015. Jenni Selosmaa tiimiyrittäjä, KTM Kaupunkiaktivismi Jakamistalousryhmän alustus 18.5.2015 Jenni Selosmaa tiimiyrittäjä, KTM Mistä on kysymys? Muutos syntyy meistä Jakamistalous vapauttaa energiaa ja resursseja kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2014: 450 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Shipping Korko (ISIN-tunnus: FI4000013586) lopulliset ehdot on 9. kesäkuuta 2010 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Erikoiskorko 1/2011 (FI4000020391) lopulliset ehdot on 15. helmikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Lattia

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina X/2005

Kuntaobligaatiolaina X/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina X/2005 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 24.10.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000 ohjelmaesite on saatavissa

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Samsaralle uusi luomuleipomo

Samsaralle uusi luomuleipomo SAMSARA OY:N YHTEISÖBONDI 1/2016 Joukkovelkakirjalaina Laina aika 8 vuotta ajalla 1.1.2017 31.12.2024 Merkintäaika 4.6.2016 30.11.2016 Samsara oy Y tunnus 0202007 2 Vanha talvitie 8 C 00580 Helsinki Samsaralle

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma 500.000.000 euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT

Kuntarahoitus Oyj. Kotimainen Velkaohjelma 500.000.000 euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma 500.000.000 euroa KUNTAOBLIGAATIOIDEN YLEISET EHDOT SISÄLTÖ Sivu 1. Velkaohjelman rakenne... 3 2. Yhteenveto Velkaohjelman ehdoista... 3 3. Kuntaobligaatiot...

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot.

Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen luonnetta koskevat tiedot. 1 (42) Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa. Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 22/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot