Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi"

Transkriptio

1 Vantaan Niceheartsin yhteisöbondi Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja. Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu yhdistyksen toimesta ainoastaan merkintää harkitsevien tiedoksi. Velkakirjalainaan liittyy aina pääoman menettämisen riski.

2 2

3 Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi on velkakirjalaina Vantaan Nicehearts ry:n toiminnan rahoittamiseksi. Vantaan Nicehearts ry toimii alueellisena Naisresurssikeskuksena, joka tukee tyttöjen ja naisten yhteisöllistä omaehtoista toimintaa Vantaalla. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi 250 kappaletta 100 euron määräisiä velkakirjoja. Tämän enintään euron lainan käyttötarkoitus on Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittaminen sekä yhdistyksen muun varsinaisen toiminnan rahoittaminen varainhankinnan vahvistamista varten. Laina-aika on kolme vuotta ajalla Laina maksetaan takaisin varainhankinnan tuotoilla seuraavasti: %, % ja %. Sijoittajan korkovaihtoehdot ovat: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Merkintäaika on Yhteisöbondeja (engl. Community Bonds) käytetään jo maailmalla, mutta Suomessa instrumentti on kohtalaisen uusi. Yhteisölliset rahoitusratkaisut ovat osa uutta taloutta, jossa on tarkoituksena tehdä rahalla hyvää. Hankkeen omat sidosryhmät voivat tehokkaasti rahoittaa erilaisia yhteiskunnallisesti positiivisesti vaikuttavia hankkeita. Yhteisöbondi on joukkovelkakirja. Keskeisin ero tavalliseen joukkovelkakirjaan nähden on, että sijoittajana et tavoittele riskiin nähden korkeinta mahdollista tuottoa. Tärkeämpää on, että koet Vantaan Nicehearts ry:n tavoitteen itsellesi merkitykselliseksi ja haluat olla edistämässä tyttöjen ja naisten hyvinvointia, sekä vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Yhteisöbondi on myös läpinäkyvä. Siihen sijoittaessasi tiedät tarkalleen, mihin konkreettisiin asioihin rahojasi käytetään. Kiinnostuitko? Lainan merkintä tapahtuu ilmoittamalla yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen Merkintäkohtainen viitenumero sekä tilinumero yhteisöbondin maksua varten lähetetään sähköpostilla. Yhteisöbondit maksetaan viimeistään Tule mukaan pääkaupunkiseudun ensimmäiseen yhteisöbondiin! Lisätietoja: Vantaan Nicehearts ry Johanna Sjöholm, toiminnanjohtaja puhelin: Vantaan Nicehearts ry, Unikkotie 2C, Vantaa, y-tunnus FB: Vantaan Nicehearts ja Vantaan Tyttöjen Tila Yhteisöbondiesitteessä kerrotaan joukkovelkakirjalainasta, lainan käyttötarkoituksesta sekä varainhankinnasta, jolla lainan takaisinmaksu tapahtuu. Esitteestä saat myös tietoa Vantaan Nicehearts ry:n toiminnasta ja taloudesta. Liitetietoihin on kerätty seuraavat taloudelliset laskelmat: budjetit , kassabudjetit sekä tilinpäätöstiedot Lainaan liittyvistä riskeistä kerrotaan kohdassa 4, yhdistyksen taloudesta kohdassa 5 ja toiminnan vaikutuksista kohdassa 6. 3

4 1. Yhteisöbondilla rahoitetaan Vantaan Niceheartsin toimintaa Vantaan Nicehearts ry:n toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä vuonna Yhdistys tekee työtä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi, alueellisen vaikuttamisen ja osallisuuden lisäämiseksi sekä tasa-arvon, integraation ja kotouttamisen edistämiseksi. Yhdistyksen palveluita ovat sosiaalinen tukitoiminta, tyttötyö, naisten työllistymisen tukitoimet ja yrittäjyyden edistäminen, kehitys- ja tutkimustoiminta sekä avoin kulttuuri- ja harrastustoiminta. Yhdistys ylläpitää Suomen ainoaa toiminnassa olevaa naisresurssikeskusta, Naisresurssikeskus Pihlajaa Vantaan Tikkurilassa. Tämä toimii kohtaamispaikkana, johon eri-ikäiset ja -kulttuuriset tytöt ja naiset voivat vapaasti tulla omine ideoineen ja toiveineen. Tavoitteena on aina ollut koota yhteen ihmisiä, joilla on mahdollisuus ja halu auttaa kanssasisariaan ja heidän perheitään. Yhdistyksen palvelut toteutetaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella yksilöä kunnioittaen ja kokonaisvaltaisesti auttaen. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys: Kohdataan ihminen yksilönä, ilman että hänen kulttuuritaustansa tai sukupuolensa asettaa ennakkoluuloja tai odotuksia. Sosiaalinen vahvistuminen ja osaamisen tunnistaminen: Kaiken toiminnan tarkoituksena on osallistujien voimaantuminen sekä minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen. 2. Lainatarve varainhankinnan vahvistamiseksi sekä päättyvän Qutomo III -hankkeen kustannusten rahoittamiseen Vantaan Nicehearts ry käyttää euron yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Qutomo III -hanke päättyy , jolloin sen kustannusten tulee olla maksettuja. Hankkeen viimeinen maksuerä saadaan kuitenkin vasta loppuraportin hyväksymisen jälkeen, arvion mukaan syyskuussa Osa yhteisöbondin rahoituksesta käytetään muun varsinaisen toiminnan kulujen kuten vuokran ja toiminnanjohtajan palkan rahoittamiseksi varainhankinnan vahvistamisen ajaksi. Rahoitustarve perustuu vuosien budjetteihin sekä rahoituslaskelmiin (liite 1). Koska Vantaan Niceheartsin toiminta perustuu RAY:n, ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin, vaikuttavat hankkeiden erilaiset maksuaikataulut olennaisesti rahoitustarpeeseen. Yhdistyksen talous -kohdassa 5 kerrotaan taustatietoa rahoituksen tarpeeseen. Toiminnassa on mukana vahva vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto. Heitä on mukana parisenkymmentä ja heidän mukana olonsa myötä tytöille ja naisille mahdollistuu mm. suomen kielen ja tietotekniikan oppiminen, käsityöpajat ja uusiin ystäviin tutustuminen. Vapaaehtoiset ovat myös ideoimassa ja toteuttamassa monia tytöille ja naisille järjestettäviä tilaisuuksia ja retkiä. 4

5 3. Yhteisöbondi maksetaan takaisin sijoittajille varainhankinnalla vuosina Yhdistys on tehnyt kolmen vuoden varainhankintasuunnitelman, jonka avulla varmistetaan sijoitusten takaisinmaksusuunnitelman toteutuminen. Varainhankinnan tavoitteet : Toimenpide Lahjoita kampanja Koulutukset Vuosittainen seminaari Opiskelijoiden ohjaus Jäsenhankinta Muut (mm. alihankintatyöt, markkinat, Pop Up -ravintolapäivät) Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä Rahoituslaskelmissa vuosille (liite 1) on varauduttu rahan riittävyyteen hankerahoituksen aikataulujen mukaan. Varainhankinta jatkuu vuoden 2017 jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus, jäsentulot, alihankintatyöt, markkinat ja Pop Up- ravintolapäivät ovat toteutuneita varainhankinnan muotoja. Opiskelijoita on arvioitu olevan ohjauksessa vuosittain kymmenen ja jäsenmaksuja kertyy suunnitelman mukaan 50 jäseneltä. Alihankintatyöt ovat pieniä pakkaamis- ja postitusurakoita, joita tehdään vapaaehtoisvoimin. Ravintolapäiviä on kaksi vuodessa keväällä ja syksyllä. Uuden varainhankinnan mukainen ensimmäinen koulutus tehdään marraskuussa Koulutusten myynti liittyy työnantajan koulutusvähennyksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja liittyy erilaisten kulttuurien kohtaamiseen, tiimityöhön ja verkostojohtamiseen. Ensimmäinen Ole esikuva. - lahjoituskampanja tehdään marras-joulukuussa Ole esikuva. -lahjoituskampanja näkyy sosiaalisessa mediassa ja siihen liittyy myös Flash mob-tanssiesitys. Vuoden 2015 syksyn seminaarin teemana on sota ja naiseus. Seminaarin työstäminen on alkanut lokakuussa Toiminnanjohtaja vastaa suunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen koordinointiin on perustettu varainhankinta- ja markkinointitiimi sekä taloustiimi. 5

6 6

7 4. Riskit Yhteisöbondilaina on vakuudeton. Yhteisöbondiin liittyy pääoman menettämisen riski. Yhteisöbondin ostajaa pyydetään arvioimaan velkakirjaan liittyviä riskejä sekä omaa taloudellista tilannettaa ja tulojaan. On tärkeää, että sijoittajan taloudellinen tilanne on tasapainossa otettuun riskiin nähden. Alla kuvataan yksityiskohtaisemmin johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Takaisinmaksukykyyn liittyvät riskit. Johtamiseen ja toimintaan liittyviä riskejä. Jos tällä hetkellä meneillä oleville ja suunnitteilla oleville uusille hankkeille ei saada rahoitusta, työntekijöitä joudutaan irtisanomaan. Tällä olisi suora vaikutus myös varainhankintaan. Ehkäisevät toimenpiteet: - Pyritään toteuttamaan hankkeiden tavoitteet hankesuunnitelmien mukaisesti Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen - Uuden hankkeen hakeminen Toimintatilasta joudutaan luopumaan tai kaupunki vähentää tai lopettaa rahoituksen. Ehkäisevät toimenpiteet: - Kumppanuusneuvottelut kaupungin kanssa vuosittain ja hyvät jatkuvat yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin - Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uusien toimitilojen kartoitus Varainhankinnansuunnitelma ei toteudu suunnitelmien mukaisesti. Ehkäisevät toimenpiteet: -Varainhankintatiimin järjestäytyminen ja säännölliset tapaamiset suunnitelman mukaan -Varainhankintatiimin ja taloustiimin tiivis yhteistyö Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Varainhankintasuunnitelman uudelleenarviointi - Ulkopuolisen asiantuntijan konsultointi Työntekijöiden osaaminen ja resurssit ovat riittämättömät toteuttamaan suunnitelmia. Ehkäisevät toimenpiteet: - Työn entistä parempi suunnittelu ja organisointi - Tarpeen mukainen lisäkoulutus Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Tiimien kokoonpanon uudelleen arviointi ja organisoituminen. Likviditeettiriski sekä korko- ja inflaatioriski Likviditeettiriski. Lainanantaja voi halutessaan myydä yhteisöbondivelkakirjan kesken laina-ajan. Ei kuitenkaan ole varmaa, löytyykö lainalle kiinnostuneita ostajia ja mikä on lainasta tarjottu hinta. Yhteisöbondilainan ennenaikaisesta myynnistä voi näin ollen syntyä tappiota. Korko- ja inflaatioriski. Jos korot tai inflaatio nousevat, yhteisöbondilainan kannattavuus suhteessa muihin korkosijoituksiin heikkenee. Työntekijöiden vaihtuminen tai pitkäaikainen sairastuminen Ehkäisevät toimenpiteet: - Työterveyshuolto - Työnohjaus - Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Toimenpiteet riskin toteutuessa: - Uudelleen organisoituminen 7

8 5. Taustatietoa Vantaan Niceheartsin taloudesta Vantaan Nicehearts ry Tulolaskelmat 2012 ja 2013 sekä budjetit Varsinainen toiminta budj 2015 budj 2016 budj 2017 budj Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta Rahoitustoiminta Kulut Rahoitustoiminta Tuotto-/kulujäämä Yleisavustukset Tilikauden yli-/alijäämä Yhdistyksen vuosibudjetti on lyhyessä ajassa vuodesta 2008 kasvanut eurosta nykyiseen euroon. Kasvuun on liittynyt myös kipuja. Hankkeisiin on liittynyt omavastuuosuuksia, joihin ei kaikkiin ole saatu ulkopuolista rahoitusta, jolloin omavastuuosuuksia on jouduttu kattamaan yhdistyksen varainhankinnalla. Vuosina 2012 ja 2013 Vantaan Nicehearts ry:n toiminta kasvoi huomattavasti. Yhdistys avasi lounaskahvila Pihlajan tarjoten työllistämismahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille. Lounaskahvila Pihjalan tuotot eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan toiminnan palkkakuluja ja ostoja. Kahvilan pitämisestä jouduttiin luopumaan kesällä

9 Vuosien 2012 ja 2013 alijäämäisiin tuloksiin ( euroa 2012 ja euroa 2013) vaikuttivat lisäksi EU-rahoitteisten Qutomo -hankkeiden omarahoituksen tarve, jota ei pystytty kattamaan varainhankinnalla sekä se, että lomapalkkojen jaksotuksia ei näinä tilikausina kirjattu hankkeiden kuluiksi vaan yhdistyksen yleisen toiminnan kuluiksi ja siten ne rasittivat myös varainhankinnan tuottoja. Vuoden 2013 tulosta heikensi myös ELY-keskuksen avustuskriteerien muutokset, jolloin aiemmin vuokrakuluja (vuonna ja vuonna asti euroa), kattaneeet hankkeet loppuivat, eikä nopealla aikataululla ilmoitettuun muutokseen ollut aikaa varautua. Useamman samanaikaisen syyn yhteisvaikutuksesta kertynyt alijäämä oli euroa vuoden 2013 lopussa. Sitä on rahoitettu euron pankkilainalla. Nykyinen toiminta kattaa meneillään olevien hankkeiden omarahoitusosuudet. Lounaskahvilan lopettaminen on helpottanut omalta osaltaan rahoitustilannetta ja antanut resursseja varainhankinnan suunnitteluun. Vuonna 2014 velkaantuminen on taitettu. Lounaskahvila Pihlajan toiminnasta on alkuvuonna 2014 tullut tappiota euroa, jonka lisäksi vuotta 2014 rasittaa euron korvaussumma liittyen näkemyseroihin yhden työntekijän uudelleen palkkauksesta. Näitä kustannuksia on kuitenkin pystytty kattamaan ja elokuun 2014 toteutuneen tuloksen perusteella tehty tarkistettu budjetti arvioi toiminnan olevat enintään euroa alijäämäinen vuonna Loppuvuoden varainhankinnan toteutuessa parhaiden tavoitteiden mukaisesti voi tulos olla tätä parempikin. Taloudelliset näkymät vuosille Vuosien budjetit perustuvat nykyisten hankkeiden jatkumiseen hankepäätösten ja hankesuunnitelmien mukaisesti. Yhdistyksen varainhankinnan vahvistaminen on aloitettu ja hankkeiden omarahoitukset on tarkistettu. Suunnitelmallisen varainhankinnan lisäksi budjetteihin on sisällytetty hankkeiden menojen hallintaa tavoitteena kattaa kertynyttä tappiota eurolla vuonna 2015, eurolla 2016 ja eurolla Vuonna 2015 yhdistyksellä on 5 hanketta, joissa on yhteensä 8 kokovuotista työntekijää sekä kaksi lyhytaikaista työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Vuosina 2016 ja 2017 yhdistyksellä on vuosittain 4 hanketta, joissa on 6 kokopäiväistä työntekijää sekä kaksi puolipäiväistä työntekijää. Hankerahoituksen lisäksi Vantaan kaupunki rahoittaa yhdistystä eurolla/vuosi. Muita ei-hankerahoittajia ovat säätiöt. Yhdistyksen RAY-rahoitteiset hankkeet, joissa ei tarvita omarahoitusosuutta jatkuvat vuoden 2017 loppuun. ELY-keskuksen rahoittamaan hankkeeseen on arvioitu saatavan Vantaan kaupungilta omarahoitusosuus nykyisen käytännön tavoin, jolloin varainhankinnan tuottoja ei tarvitse käyttää omarahoitusosuuksiksi. 9

10 6. Niceheartsin työ vaikuttaa Vantaan kaupunki määrittelee Vantaan Nicehearts ry:n yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevien järjestöjen joukkoon. Yhteisöbondirahoitus auttaa Vantaan Niceheart ry:tä varainhankinnan vahvistamisessa ja siten toiminnan kehittämisessä, jolloin Naisresurssikeskus-idea ja -toimintatapa voivat levitä myös muihin kuntiin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja oppimisympäristö mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtymisen, mallioppimisen ja vertaistuen eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kesken. Keskeinen paikka Vantaan Tikkurilassa on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Niceheartsin toiminta tuottaa lisäarvoa Vantaan kaupungin palveluille ja asukkaille: - Palvelu täydentää kaupungin palveluja. - Palvelulle on selkeä tarve. - Ruohonjuuritasolta ja verkostoilta saatu tieto (myös tutkimustieto) jaetaan olemassa olevien palveluiden (myös kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen) kehittämiseksi ja uuden luomiseksi. - Palvelun vaikuttavuudesta kertoo asiakasmäärien kasvu ja yhteistyöpyyntöjen lisääntyminen (mm. lähialueen kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta Vantaan Nicehearts ry:n toimintatapojen levittämiseen) sekä yhdistyksen asiantuntijuuden ja osaamisen kysyntä ja oppilaitosyhteistyön laajentuminen. Vuositasolla toiminta tavoittaa tällä hetkellä yhteensä noin 350 henkilöä: Tyttötyö noin 160 tyttöä, Qutomo noin 100 henkilöä, KasvuKutsu-hanke noin 50 ja Kultsi-hanke noin 40 naista. Tämän lisäksi vaikutamme sidosryhmissämme ja tarjoamme palveluitamme yleisesti kaikille niistä kiinnostuneille. Ohjaamme vuositasolla noin 20 sosiaalialan opiskelijaa, käymme kertomassa toiminnastamme sidosryhmillemme sekä seminaareissa että muissa vastaavissa tilaisuuksissa, verkostoissa ja työryhmissä. Sidosryhmiimme kuuluu toimijoita kaikista yhteiskuntasektoreista niin julkisesta, yksityisestä kuin kolmannestakin sektorista, oppilaitoksista ja vapaaehtoisverkostosta. Tyttötyö Vantaan Nicehearts ry:n järjestämä tytöille ja nuorille naisille suunnattu Tyttötyö-toiminta on luonut Tikkurilaan yhteisön, johon on turvallista kiinnittyä ja josta tytöt löytävät välittäviä ja tukea tarjoavia aikuisia sekä uusia ystäviä. Tytöt ja nuoret naiset kohdataan yksilönä ja heihin luodaan luotettava tunneside. Tyttötyön tavoitteet ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, tietoisuuden kasvattaminen ja ystävyyssuhteiden luominen. Toiminta vaikuttaa nuorten kriittiseen ajatteluun, asenteiden muutokseen, oman osallisuuden kasvamiseen ja sitä kautta yhteiskuntaan ja yhteisöön integroitumiseen. Työpajat, retket ja pienryhmätyöskentely ovat lisänneet tyttöjen luovuutta ja monipuolisen ilmaisun kehittymistä mm. tanssin, musiikin, käsitöiden, kielen ja kirjallisuuden, liikunnan, seikkailun, luonnon, pelien ja leikkien kautta. Kultsi Naisten sosiaalisen tukitoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta erityisesti niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Toiminnan ja yhteisen pohdinnan tuloksena naisille hahmottuu oma henkilökohtainen jatkopolku esimerkiksi työkokeiluun tai opiskelemaan. Lisäksi tavoitteena on tarjota merkityksellistä toimintaa mm. vapaaehtoistoiminnan muodossa niille naisille, joilla on aikaa, resursseja ja halua auttaa. KasvuKutsu Naisten työllistymiseen tähtäävän toiminnan päätavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymistä joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai välillisesti ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen kautta. Toiminnan myötä naisten työmarkkinavalmiudet, suomen kielen taito, nykyaikaiset viestintätaidot ja suomalaisen työkulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus paranevat ja työn hakemisen moninaiset menetelmät tulevat tutuiksi. Yksi toiminnan tärkeimmistä tuloksista on naisten itsensä kokema sosiaalinen vahvistuminen, minkä myötä asenteet ja uskomukset itseä ja muita kohtaan voivat myös muuttua entistä myönteisemmiksi. 10

11 Tunnustuspalkinnot Vuonna 2014 Laurean ammattikorkeakoulun kunniakirja yhdistyksen vetämän Qutomo-hankkeen luomalle Innovatiiviselle verkostolle. The Women s Information Network:n 2014 Leadership Award Vantaan Nicehearts ry:n toiminnanjohtajalle Johanna Sjöholmille. Vuonna 2013 Miina Sillanpää -säätiön tunnustus aktiivisesta ja ansiokkaasta työstä maahanmuuttajien kotoutumisen ja tasa-arvon edistämiseksi sekä yleisen suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Kansainvälisen naistenpäivän työryhmän tunnustuspalkinto väsymättömästä työstä ja ansioista maahanmuuttajien puolesta puhujina ja toimijoina sekä kotouttamistoimenpiteiden uudelleen organisoijana. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniakirja naisresurssikeskus Pihlajalle oppimismyönteisenä työyhteisönä. 11

12 7. Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondi tarkemmin Vantaan Nicehearts ry tarjoaa merkittäväksi euromääräistä yhteisöbondilainaa. Yhden velkakirjan nimellisarvo on 100 euroa ja niitä tarjotaan enintään 250 kappaletta. Yhteisöbondilainan koko on enintään euroa. Velkakirja lunastetaan takaisin nimellisarvoonsa. Velkakirjat ovat paperimuotoisia ja juoksevasti numeroitu sekä merkitty lainan nimellä Vantaan Niceheartsin Yhteisöbondilaina. Yhteisöbondilainan velkakirja on haltijavelkakirja ja siirrettävissä vapaasti. Lainan päiväys on ja laina-aika on 3 vuotta ( ). Laina maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: 20 % lainasta , 40 % lainasta ja 40 % lainasta yhteisöbondiostajien yhteystietorekisteriin merkitylle pankkitilille. Maksupäivien yhteydessä maksetaan eräpäivään asti kertynyt korko. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, se siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Yhteisöbondin laina-ajaksi perustetaan seurantaryhmä, joka koostuu sijoittajien ja Pankki 2.0 -aloitteen edustajista. Yhteisöbondilla rahoitetun hankkeen etenemisestä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa sähköpostilla. Yhdistys voi tarjoutua ostamaan yhteisöbondilainaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä, jolloin korko lasketaan takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Yhteisöbondilainasta maksettava korko on lähdeveron alaista Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille. Yhdistys perii korosta lähdeveron. Jos velkakirja myydään laina-aikana, verotetaan mahdollista luovutusvoittoa ja saatua kertynyttä korkoa (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona. Mahdollinen luovutustappio on vähennyskelpoinen erä myyntivuonna ja sitä seuraavina viitenä verovuonna saaduista voitoista. Mahdollinen luovutusvoitto tai tappio on ilmoitettava veroilmoituksessa. Muulle yhteisölle kuin yleishyödylliselle yhteisölle, samoin kuin yhtymälle, korko on veronalaista tuloa. Kaikki velkakirjalainaan liittyvät tiedotteet saatetaan velkojien tietoon kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä yhdistykselle ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin tai osoitteisiin. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta selvittää velkojien sähköpostiosoitteita tai osoitteita, jos velkojat eivät niitä ilmoita. Yhteisöbondiin sovelletaan Suomen lakia. Kadonneet velkakirjat voidaan kuolettaa asiakirjan kuolettamista säädetyn lain mukaisessa järjestyksessä. Lainaa koskevat riidat selvitetään ensisijaisesti Vantaan käräjäoikeudessa. Oikeus pääoman takaisinmaksuun vanhenee 3 vuoden kuluessa lainan erääntymisestä. Lainan nimelliskorko vaihtelee yhteisöbondin ostajan valinnan mukaan seuraavasti: 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % p.a. (vuosikorko). Koronlaskuperuste on todellisten korkokauden päivien lukumäärä jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (todelliset/todelliset). Korko lasketaan lukien ja se erääntyy maksettavaksi yhdessä lainan pääoman maksun kanssa seuraavina päivina , ja Jos yhteisöbondi ostetaan takaisin ennen laina-ajan päättymistä lasketaan maksettava korko takaisinostopäivää edeltävään pankkipäivään asti. Lainasta ei ole annettu vakuutta tai panttia. 12

13 8. Tiedot yhteisöbondin tarjoamisesta Yhteisöbondilainaa koskevat päätökset ja lainan määrä Vantaan Nicehearts ry:n hallitus on tehnyt päätöksen yhteisöbondilainan tarjoamisesta. Vantaan Nicehearts ry tarjoaa enintään euron euromääräistä yhteisöbondilainaa, joka koostuu 250 kappaleesta 100 euron velkakirjoja. Hankittavien varojen määrä ja käyttötarkoitus Vantaan Nicehearts ry käyttää yhteisöbondilainan muun varsinaisen toiminnan rahoittamiseen varainhankinnan vahvistamisen ajaksi sekä EU-rahoitteisen Qutomo III -hankkeen loppukauden kustannusten maksamiseen. Velkakirjaan liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen osuus on tästä korkeintaan euroa, jolloin yhdistykselle jäisi toimintansa rahoittamiseen annin jälkeen yhteensä euroa. Merkintäoikeus Lainaa tarjotaan yleisölle. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää, keiden merkinnät hyväksytään. Merkintähinta Yksi yhteisöbondilaina nimellisarvoltaan 100 euroa maksaa 100 euroa (emissiokurssi 100 %). Merkintäaika ja paikat Merkintäaika on Yhdistyksen hallitus voi aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Yhteisöbondin merkintä tapahtuu ilmoittamalla ensin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero ja korkovaihtoehto) sähköpostiosoitteeseen tai paperilla yhteishenkilölle ja sen jälkeen maksamalla yhteisöbondin määrä yhdistyksen pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, joka lähetetään sähköpostitse. Maksu on suoritettava viitenumerollisena ja mennessä, muutoin merkintä ei ole voimassa. Merkintää ei voi tehdä eikä maksaa muulla tavoin. Erillisiä merkintäoikeuksia ei tarjota, vaan yhdistyksen hallitus tekee päätöksen merkintöjen hyväksymisestä. Väliaikaistodistuksia lainasta ei anneta. Merkintöjen hyväksyminen Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhteisöbondilainan ottamisen mennessä, mutta tarvittaessa voi myös jättää sen kokonaan hyväksymättä mikäli tarvetta ei ole, jolloin maksetut määrät palautetaan merkitsijöille heidän antamilleen pankkitileille. Näille määrille ei makseta korkoa. Yhdistyksen hallitus voi myös aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää harkintansa mukaan, kenelle yhteisöbondilainaa annetaan. Tieto merkintöjen hyväksymisestä annetaan sähköpostitse viimeistään neljän viikon kuluessa merkintäajan päättymisestä. Ylimerkinnät palautetaan neljän viikon kuluesssa yhteisöbondilainan merkintäajan päättymisestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Sijoittajille toimitetaan velkakirjat yhteisöbondeista. Minimimerkintä ja palkkiot Minimimerkintä on yksi 100 euron nimellisarvoinen velkakirja. Palkkiota ei peritä. Velkakirjan korko Velkakirjalle maksetaan 3 % tai 2 % tai 1 % tai 0 % korko yhtesöbondin merkitsijän valinnan mukaan. Korko laina-ajalta maksetaan pääoman maksun yhteydessä seuraavina päivinä , ja Merkintäsitoumukset tai takaukset Mikään taho ei ole etukäteen antanut merkintäsitoumusta tai merkintätakausta velkakirjasta. Asiakirjat Kaikki yhteisöbondiantiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa ja yhdistyksen toimistolla osoitteessa Unikkotie 2, Vantaa. Sovellettava laki Tähän merkintään sovelletaan Suomen lakia. Esite Koska liikkeellelaskun määrä jää alle 1,5 miljoonan euron, yhteisöbondilainasta ei ole laadittu Finassivalvonnan tarkastamaa ja hyväksymää esitettä. 13

14 Vantaan Nicehearts ry Unikkotie 2C, Vantaa y-tunnus Kuvat: Heli Kolho 2014

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot