OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna"

Transkriptio

1 Sisällys Uusien opiskelijoiden valinta vuonna Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt Oikeus osallistua valintakokeeseen Valintakokeeseen osallistuminen Hakeminen ruotsin kieltä taitavana henkilönä Hakeminen Vaasassa aloitettavaan koulutukseen Hakeminen Valintakoe... 8 Valintakoetehtävät Lähtöpisteiden määräytyminen... 9 Hakijoiden paremmuusjärjestyksen määräytyminen Vammaiset hakijat Valintakokeen tulokset Oikaisupyyntö Opintojen aloittaminen Tietoja vuoden 2003 valintakokeesta Oikeustieteelliset tutkinnot Oikeustieteen kandidaatin tutkinto Oikeusnotaarin tutkinto Opintoneuvonta Opiskelijavalinnan aikataulu

2 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Uusien opiskelijoiden valinta vuonna Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2004 Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan (jäljempänä: tiedekunta) otetaan lukuvuonna opiskelemaan oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamista varten vähintään 210 ja enintään 250 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista enintään 230 varataan kokonaan Helsingissä tapahtuvaan koulutukseen ja Vaasassa järjestettävään koulutukseen, jonka loppuosa tapahtuu Helsingissä. Valinta Vaasassa aloitettavaan koulutukseen tapahtuu erillisvalintana. Kokonaan Helsingissä tapahtuvaan koulutukseen valitaan suomen kieltä taitavia hakijoita enintään 212, joista enintään 110 yhteispistekiintiöstä ja enintään 110 koepistekiintiöstä. Ruotsin kieltä taitavia valitaan hakijaa, joista 6-10 yhteispistekiintiöstä ja 6-10 koepistekiintiöstä. Vaasassa aloitettavan koulutuksen kiintiöistä ks. kohta 5. Hakeminen Vaasassa aloitettavaan koulutukseen. Opiskelijavalinnassa on erilliset valintakokeet suomen kieltä taitaville ja ruotsin kieltä taitaville hakijoille. Tiedekuntaan opiskelemaan hakevan on hakemuksessaan ilmoitettava 1) hakeeko hän opiskelemaan tiedekunnan kokonaan Helsingissä järjestämään koulutukseen vai tiedekunnan Vaasassa järjestämään koulutukseen, jonka loppuosa tapahtuu Helsingissä ja 2) hakeeko hän tiedekuntaan suomenkielisenä vai ruotsinkielisenä opiskelijana. Hakijan ilmoittama valinta on sitova. Mikäli hakija on toimittanut tiedekuntaan useampia hakemuksia, noudatetaan päiväykseltään viimeisimmässä hakemuksessa olevaa ilmoitusta. Suomen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä tai joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla osoittanut erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa tai aikaisemman asetuksen (442/1987) 3 :ssä säädetyllä tutkinnolla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen kieltä 2

3 tai jonka suomen kielen taito todetaan tiedekunnan järjestämässä kokeessa valintakoetta seuraavana päivänä. Suomen kieltä taitavana tiedekuntaan hakevan on valintakokeessa laadittava vastauksensa suomen kielellä. Ruotsin kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä tai joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla osoittanut erinomaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa tai aikaisemman asetuksen (442/1987) 3 :ssä säädetyllä tutkinnolla osoittanut täydellisesti hallitsevansa ruotsin kieltä tai jonka ruotsin kielen taito todetaan tiedekunnan järjestämässä kokeessa valintakoetta seuraavana päivänä. Ruotsin kieltä taitavana tiedekuntaan hakevan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä. Yhteispistekiintiö käsittää suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen ylioppilastutkintoasetuksen (1000/99, muut. 126/99) mukaan rinnastettavan tutkinnon vuosina suorittaneet. Yhteispistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden yhteenlasketun kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Koepistekiintiö käsittää ne yhteispistekiintiöön kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi tästä kiintiöstä, sekä yhteispistekiintiöön kuulumattomat hakijat. Koepistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 2. Oikeus osallistua valintakokeeseen Valintakokeeseen saavat osallistua 1) suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat, suomalaisessa lukiossa International Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet taikka Eurooppakoulussa eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat; 2) ei-ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon taikka 3) ei-ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetussa asetuksessa (464/1998) mainitun korkeakoulututkinnon; 4) ei-ylioppilaat, joille tiedekunta (tai ennen vuotta 1992 kansleri) on myöntänyt erivapauden; sekä 5) ulkomailla kouluopintonsa suorittaneet, joille tiedekunta on myöntänyt tähän luvan. 3

4 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Harkittaessa 4)-kohdassa tarkoitetun erivapauden myöntämistä otetaan huomioon hakijan suorittamat tutkinnot, muu aikaisempi koulutus ja kieliopinnot. Erivapautta haetaan lomakkeella, joita saa tiedekunnan kansliasta ja opintotoimistosta. Hakemusten tulee olla perillä tiedekunnassa viimeistään Lisätietoja saa tiedekunnan opintotoimistosta. Edellytyksenä 5)-kohdassa tarkoitetun ulkomailla kouluopintonsa suorittaneelle tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että hakijalla todetaan olevan yleinen korkeakoulukelpoisuus ja riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Lupaa koskevien hakemusten tulee olla perillä yliopiston ulkomaalaisten neuvonnassa viimeistään Postiosoite: Ulkomaalaisten neuvonta, Opiskelijaneuvonta, PL 4 (Vuorikatu 3, 2. krs) HELSINGIN YLIOPISTO. 3. Valintakokeeseen osallistuminen Jokaisen tiedekuntaan hakevan on koulutustaustasta ja suoritetuista tutkinnoista riippumatta osallistuttava tiedekunnan järjestämään valintakokeeseen, jollei jäljempänä toisin määrätä. 1) Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opintonsa OTK-koulutusohjelmassa aloittaneen taikka Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suoritusoikeuden vuonna 1996 tai tämän jälkeen saaneen ja oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneen, jonka siirtymisen Helsingin tiedekuntaan Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on hyväksynyt, ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon suorittaneella, tai sillä, jonka tiedekunta on hyväksynyt tätä tutkintoa opiskelemaan, on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä opiskelemaan oikeusnotaarin tutkintoa. Oikeusnotaarin tutkinnon tiedekunnassa suorittaneella on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä suorittamaan oikeustieteen kandidaatin tutkintoa. 4. Hakeminen ruotsin kieltä taitavana henkilönä Valintakokeessa otetaan säädettyjä enimmäismääriä ylittämättä yksinomaan Helsingissä järjestettävään koulutukseen ruotsin kieltä taitavaa opiskelijaa, joista 6-10 yhteispistekiintiöstä ja 6-10 koepistekiintiöstä. Vaasassa aloitettavan koulutuksen kielikiintiöistä ks. kohta 5. Hakeminen Vaasassa aloitettavaan koulutukseen. 4

5 Ilmoittautuessaan valintakokeeseen hakijan on ilmoitettava, hakeeko hän tiedekuntaan ruotsin kieltä taitavana opiskelijana. Hakijan ilmoittama valinta on sitova. Ruotsin kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä tai joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla osoittanut erinomaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa tai aikaisemman asetuksen (442/1987) 3 :ssä säädetyllä tutkinnolla osoittanut täydellisesti hallitsevansa ruotsin kieltä tai jonka ruotsin kielen taito todetaan tiedekunnan järjestämässä kokeessa valintakoetta seuraavana päivänä. Ruotsin kieltä taitavana tiedekuntaan hakevan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä. 5. Hakeminen Vaasassa aloitettavaan koulutukseen Vuoden 2003 opiskelijavalinnassa valitaan erillisvalintana Vaasassa järjestettävään koulutukseen opiskelemaan yhteensä opiskelijaa, joista 8-10 suomen kieltä taitavia ja 8-10 ruotsin kieltä taitavia. Sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä valitaan 3-7 yhteispistekiintiöstä ja 3-7 koepistekiintiöstä. Suomen kieltä taitaville ja ruotsin kieltä taitaville järjestetään erilliset valintakokeet. Ilmoittautuessaan valintakokeeseen hakijan on ilmoitettava, hakeeko hän tiedekunnan kokonaan Helsingissä järjestämään koulutukseen vai tiedekunnan Vaasassa järjestämään koulutukseen, jonka loppuosa tapahtuu Helsingissä. Hakijan ilmoittama valinta on sitova. Ilmoittautuessaan valintakokeeseen hakijan on ilmoitettava, hakeeko hän tiedekuntaan suomen kieltä vai ruotsin kieltä taitavana opiskelijana. Hakijan ilmoittama valinta on sitova. Suomen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä tai joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2203) säädetyllä tavalla osoittanut erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa tai aikaisemman asetuksen (442/1987) 3 :ssä säädetyllä tutkinnolla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen kieltä tai jonka suomen kielen taito todetaan tiedekunnan järjestämässä kokeessa valintakoetta seuraavana päivänä. Suomen kieltä taitavana tiedekuntaan hakevan on valintakokeessa laadittava vastauksensa suomen kielellä. Ruotsin kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä tai joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla osoittanut erinomaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa tai aikaisemman asetuksen (442/1987) 3 :ssä säädetyllä tutkinnolla osoittanut täydellisesti hallitsevansa 5

6 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ruotsin kieltä tai jonka ruotsin kielen taito todetaan tiedekunnan järjestämässä kokeessa valintakoetta seuraavana päivänä. Ruotsin kieltä taitavana tiedekuntaan hakevan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä. Kun opiskelija hyväksytään aloittamaan opintonsa Vaasassa, häneen sovelletaan sen lisäksi, mitä opinnoista tiedekunnassa yleensä on määrätty, myös Vaasan koulutuksesta erikseen vahvistettuja määräyksiä. Vaasassa järjestetään opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi, kummallakin kielellä suurin piirtein yhtä paljon. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että yleensä ei järjestetä rinnakkaista opetusta eri kieliryhmille. Jokaisen oletetaan pystyvän seuraamaan opetusta kummallakin kielellä. Aloitusopinnot ja pääosa pakollisista aineopinnoista suoritetaan Vaasassa. Osa aineopinnoista on joko valinnaisia tai suoritetaan ainoastaan Helsingissä. Syventävät opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan Helsingissä. Opetuksen seuraamisessa on enemmän pakollisuutta kuin Helsingissä järjestettävissä opinnoissa. Vaasan osuutta suorittava ei pääsääntöisesti voi seurata Helsingissä annettavaa opetusta, ja kaikki tenttitilaisuudet järjestetään Vaasassa. Luentokuulusteluja ja muita opetukseen liittyviä kuulusteluja ja tenttejä lukuunottamatta tentit ovat samat ja järjestetään samanaikaisesti kuin vastaavat Helsingissä järjestettävät tentit. Tentit arvostellaan samoin perustein. Oikeustieteellisen tiedekunnan tekemän päätöksen perusteella opiskelija siirtyy opiskelijaksi Helsinkiin suoritettuaan kaikki Vaasassa suoritettaviksi määrätyt opinnot. Vaasan opintoja koskevat tiedekunnan vahvistamat yleismääräykset löytyvät tiedekunnan www-sivulta osoitteesta: 6. Hakeminen Tiedekuntaan opiskelemaan hakevan on jätettävä tätä varten laaditulle lomakkeelle kirjoitettu hakemuksensa Helsingin yliopiston neuvontatoimiston hakulomakepalveluun. 6

7 Tiedekunnan valintaesitteen ja hakulomakkeen voit joko tilata tai noutaa hakulomakepalvelusta. On tärkeää, että tilatessasi/pyytäessäsi esitteitä ja lomakkeita kerrot, mihin olet hakemassa. Tiedekunnan valintaesite ja hakulomake löytyvät myös www-sivuilta Tilata voit alkaen Puhelimitse: Hakulomake- ja valintaesitetilaukset voit sanella ( alkaen) automaattiseen puhelinvastaajaan (24 t/vrk), numero , hinta 1,64 euroa/puhelu + pvm/mpm. Numerosta saat myös hakemiseen liittyvää neuvontaa arkisin klo 9-15 (hinta 1 euro/min. + pvm/mpm). Postitse: Hakulomakkeita ja -esitteitä voit tilata myös postitse, postiosoite on Hakulomakepalvelu, PL 4, Helsingin yliopisto. Tilaukseen on liitettävä nimellä, osoitteella ja riittävällä määrällä postimerkkejä varustettu vastauskuori. Yhden tiedekunnan hakumateriaali painaa keskimäärin g. Noutamalla saat hakumateriaalin maksutta: Yliopiston opiskelijaneuvonnasta (hakulomakepalvelu) voit noutaa hakulomakkeita ja valintaoppaita sekä saada neuvoja valinta-asioissa. Opiskelijaneuvonnan käyntiosoite on Vuorikatu 3, 2 krs. Aukioloaika asti klo (ti ), palvelu opiskelijaneuvonnassa. Aukioloaika ma-pe klo , hakulomakepalvelu Porthanian ala-aulassa. Hakemukset oikeustieteelliseen tiedekuntaan on toimitettava hakulomakepalveluun (postiosoite: Hakulomakepalvelu, PL 4, HELSINGIN YLIOPISTO) klo mennessä. Postitse lähetetty hakulomake katsotaan määräaikana saapuneeksi, jos postileiman päivämäärä on tai aikaisempi. Jos hakija lähettää hakemuksensa postitse ja haluaa siitä itselleen tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi hakemuksen lähettämisestä. Kirjattuna lähettäminen on erittäin suositeltavaa. Lukuvuoden opiskelijavalinnoissa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 7

8 7. Valintakoe OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Valintakoe järjestetään 23. kesäkuuta 2004 klo alkaen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Koepaikat ovat: 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3 2.Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotalo, Korkeakoulunkatu 1, Hervanta (keskustasta n. 7 km) 3. Kuopio: Kuopion yliopisto, Canthia, Harjulantie 1 4.Oulu: Oulun yliopisto, Linnanmaa yliopistorakennus (keskustasta n. 5 km) 5.Vaasa: Vaasan yliopisto, Wolffintie 34 Koesaleja koskevat tiedot ovat Helsingissä Porthanian ala-aulassa ja muilla paikkakunnilla koepaikan ilmoitustaululla koepäivänä klo 9.00 lähtien. Oikean salin löytämiseksi on koepaikalle saavuttava hyvissä ajoin. Koeaika on viisi tuntia. Valintakokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus. Lisäksi hänen on ehdottomasti merkittävä henkilötunnuksensa kuhunkin koepaperiin. Henkilötunnus ei tule näkyviin julkisissa tuloslistoissa. Kirjoitusvälineet on otettava mukaan kokeeseen. Käsipuhelimia, hakulaitteita, taskulaskimia, sanakirjoja tai muita apuvälineitä ei sallita. Vastauspaperit jaetaan koetilaisuudessa. Valintakoevaatimukset suomen kieltä taitavien valintakokeeseen ovat: 1. Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden perusteet. Forum Iuris Koulu, Risto: Johdatus insolvenssioikeuden perusteisiin. Forum Iuris Hollo, Erkki: Ympäristöoikeuden perusteet. Forum Iuris Pihlajamäki, Heikki: Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan. Forum Iuris Suomen kieltä taitavien Forum Iuris-sarjassa julkaistavat valintakoekirjat 2-4- pyritään saamaan kirjakauppoihin viikolla 11. Valintakoekirja 1. pyritään saamaan kirjakauppoihin viikolla 13. Tiedekunta ei suoraan myy kirjoja. 8

9 Valintakoevaatimukset ruotsin kieltä taitavien valintakokeeseen ovat: 1. Strömberg, Håkan & Melander, Göran: Folkrätt. Studentlitteratur Kangas, Urpo: Introduktion till familjeförmögenhetsrätten. Forum Iuris Mäenpää, Olli: Grunderna för god förvaltning. Forum Iuris Ruotsin kieltä taitavien Forum Iuris sarjassa julkaistavat valintakoekirjat pyritään saamaan kirjakauppoihin viikolla 13. Tiedekunta ei suoraan myy kirjoja. Valintakoetehtävät Valintakoekysymykset laaditaan suomen kieltä taitavien valintakokeeseen suomen kielellä ja ruotsin kieltä taitavien valintakokeeseen ruotsin kielellä. Suomenkielisenä valintakokeeseen osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa suomen kielellä. Ruotsinkielisenä valintakokeeseen osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä. Kysymyspaperin vastausohjeet on luettava tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen (esim. vastaustilan ylittäminen) koituu pyrkijän vahingoksi. Valintakoetehtävät voivat olla luonteeltaan esimerkiksi oikeustapaus-, essee- tai monivalintakysymyksiä. Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin, ja vastaus on pyrittävä kirjoittamaan keskitetysti. Mahdollisiin oikeustapauksiin vastattaessa on sekä ilmaistava sovellettava sääntö että sovellettava tätä sääntöä kyseiseen tapaukseen. Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa. Valintakoekirjoissa mainittujen lainkohtien pykälänumeroita ei tarvitse valintakokeessa osata; riittää kun tuntee valintakokeessa pykälänumeroiden yhteydessä kerrotut asiat. Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen hakijan koesuoritus hylätään. 8. Lähtöpisteiden määräytyminen Hakijoille annetaan vuosina suoritetun ylioppilastutkinnon perusteella enintään 28 lähtöpistettä äidinkielen kokeesta, toisen kotimaisen kielen kokeesta, vieraan kielen kokeesta sekä hakijan valinnan mukaan joko matematiikan kokeesta tai reaalikokeesta seuraavasti: 9

10 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Vuoden 2003 syksyllä tai vuoden 2004 keväällä ylioppilastutkinnon suorittaneelle ylioppilaalle sekä ylioppilastutkintoasetuksen mukaan ylioppilastutkintoon rinnastettavan tutkinnon syksyllä 2003 tai keväällä 2004 suorittaneelle hakijalle luetaan hyväksi kaksi lisäpistettä. Myös sellaisen hakijan hyväksi, joka on suorittanut muun toisen asteen koulutuksen syksyllä 2003 tai viimeistään vuonna 2004 ennen valintakoepäivää, luetaan kaksi lisäpistettä. Lisäpisteet lisätään valintakokeesta saatuun pistemäärään. äidinkieli ja reaali laudatur 7 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe *pitkän oppimäärän koe laudatur 7 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 *keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe laudatur 5 eximia cum laude approbatur 4 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 2 lubenter approbatur 1 Ennen hakuajan päättymistä korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Henkilön, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on hakemuksessaan ilmoitettava jälkiarvostelun tulos. Rakennekokeilussa ylioppilastutkinnon suorittaneille sovelletaan samoja lähtöpisteitä kuin edellä. Tarvittaessa valintakoelautakunta päättää asiasta erikseen. 10

11 Hakijoille annetaan vuosina suomalaisessa lukiossa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta enintään 28 lähtöpistettä kokeessa suoritetuista neljästä tutkintoaineesta seuraavasti: pistettä pistettä pistettä 5 7 pistettä pistettä 3 4 pistettä 2 Hakijoille annetaan vuosina suomalaisessa lukiossa suoritetusta IBtutkinnosta enintään 28 lähtöpistettä tutkinnossa suoritetuista kolmesta laajasta oppimäärästä (higher level) ja yhdestä suppeasta oppimäärästä (subsidiary level). IB-tutkinnon suorittaneet voivat valita parhaan suppean oppimäärän tuloksen. Tutkinnon arvosanoista annetaan lähtöpisteitä seuraavasti: 7 Excellent 7 6 Very good 6 5 Good 5 4 Satisfactory 4 3 Mediocre 3 2 Poor 2 Eurooppakoulussa vuosina eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) suorittaneille annetaan enintään 28 lähtöpistettä tutkinnossa suoritetusta neljästä kokeesta. Tutkinnon arvosanoista annetaan lähtöpisteitä seuraavasti: Pitkän tai lyhyen matematiikan koe Muut kokeet

12 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakijoiden paremmuusjärjestyksen määräytyminen Uudet opiskelijat hyväksytään erikseen yksinomaan Helsingissä järjestettävään koulutukseen ja Vaasassa aloitettavaan koulutukseen, jonka loppuosa tapahtuu Helsingissä. Lisäksi suomenkieliset ja ruotsinkieliset opiskelijat hyväksytään erikseen. Yhteispistemääräkiintiöistä opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden yhteenlaskettujen kokonaismäärien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaan Helsingissä järjestettävää koulutusta varten ja Vaasassa aloitettavaa koulutusta varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Lisäksi suomen kieltä taitavia hakijoita ja ruotsin kieltä taitavia hakijoita varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Saman pisteluvun saaneiden kesken järjestyksen ratkaisee ensi sijassa valintakokeessa saatu pistemäärä. Koepistekiintiöistä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Kokonaan Helsingissä järjestettävää koulutusta varten ja Vaasassa aloitettavaa koulutusta varten on erilliset paremmuusjärjestykset kuten yllä. Lisäksi suomen kieltä taitavia hakijoita ja ruotsin kieltä taitavia hakijoita varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Valintakokeessa hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija on saanut valintakokeessa vähintään puolet valintakokeesta saatavasta enimmäispistemäärästä. 9. Vaikeavammaiset hakijat Valintakoelautakunta voi hakuajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pidentää vammaisen hakijan koeaikaa sekä muutoinkin hyväksyä tällaiselle hakijalle erityisjärjestelyjä valintakokeessa. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Tiedekuntaneuvosto voi myöntää opiskeluoikeuden sellaiselle vaikeasti vammaiselle hakijalle, joka edellä esitetyin valintaperustein ei ole tullut hyväksytyksi, mutta jonka voidaan valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan suorituksen perusteella olettaa selviytyvän yliopisto-opinnoista. Tiedekuntaneuvostolle osoitettu kirjallinen hakemus opiskeluoikeuden saamisesta vaikeasti vammaisena hakijana on toimitettava oikeustieteellisen tiedekunnan kansliaan klo mennessä. Postitse lähetetty hakemus katsotaan määräaikana saapuneeksi, jos postileiman päivämäärä on tai aikaisempi. Jos hakija lähettää hake- 12

13 muksensa postitse ja haluaa siitä itselleen tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi hakemuksen lähettämisestä. Kirjattuna lähettäminen on erittäin suositeltavaa. Oikeustieteellisen tiedekunnan kanslian postiosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, Kanslia, PL 4 (Yliopistonkatu 3), HELSINGIN YLIOPISTO. Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3 (5. kerros). 10. Valintakokeen tulokset Valintakokeen tulokset julkistetaan 23. heinäkuuta 2004 klo 10 koepaikkakunnilla. Helsingissä tuloslistat ovat nähtävissä Porthanian ala-aulassa. Tulosten julkistamisesta tiedotetaan tarkemmin valintakoetilaisuudessa. 11. Oikaisupyyntö Valintakoetta koskeva oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan tiedekunnan valintakoelautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä neljäntoista päivän kuluessa tulosten julkistamisesta eli viimeistään ennen klo Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4 (Yliopistonkatu 3), HELSINGIN YLIOPISTO tai Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Oikaisupyynnöt käsittelee ja ratkaisee valintakoelautakunta. Lautakunnan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen haetaan yliopistolain 35 :n mukaisesti muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta. 12. Opintojen aloittaminen Valintakokeessa hyväksytyn opiskelijan on hyväksymiskirjeessä lähetetyllä lomakkeella mennessä ilmoitettava tiedekunnan kansliaan, ottaako hän opiskelupaikan vastaan. Joka ei tee ilmoitusta määräajassa, menettää saamansa opiskeluoikeuden. Tiedekuntaan hyväksytyn ja opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan on opiskelupaikan vastaanottamista koskevan ilmoituksen lisäksi erikseen ilmoittauduttava tiedekuntaan mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: 1) ylioppilastutkintotodistus tai todistus ylioppilastutkintoon rinnastettavasta tutkinnosta tai 13

14 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2) milloin tiedekunta (tai ennen vuotta 1992 kansleri) on myöntänyt erivapauden harjoittaa opintoja ja suorittaa tutkintoja henkilölle, joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, tätä erivapautta koskeva päätös tai 3) todistus korkeakoulukelpoisuuden antavasta ammatillisesta tutkinnosta, ammattikorkeakoulututkinnosta tai korkeakoulututkinnosta, jos hakija on osallistunut valintakokeeseen tämän tutkinnon perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen ja koulun päästötodistuksen virallisen jäljennöksen pitää olla päästötodistuksen antaneen koulun rehtorin virkansa puolesta todistama, nimikirjoituksellaan ja koulun leimalla varustama jäljennös tai julkisen notaarin todistama jäljennös. Tiedekuntaan hyväksytyn ja opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan on, jollei hänellä ole laillista estettä, kuten sairaus tai asevelvollisuus, aloitettava opintonsa lukuvuotena Tietoja vuoden 2003 valintakokeesta Helsinki Valintakokeeseen osallistui 1084 suomenkielistä hakijaa. Ruotsinkieliseen valintakokeeseen osallistui 81 hakijaa. Pisteraja yhteispistekiintiössä oli suomenkielisinä hakeville 84 yhteispistettä ja ruotsinkielisinä hakeville 78 yhteispistettä. Koepistekiintiössä pisteraja oli 60 suomenkielisinä hakeville ja ruotsinkielisinä hakeville50 koepistettä. Vaasa Valintakokeeseen osallistui 49 suomenkielistä hakijaa. Ruotsinkieliseen valintakokeeseen osallistui 38 hakijaa. Pisteraja yhteispistekiintiössä oli suomenkielisinä hakeville 77 yhteispistettä ja ruotsinkielisinä hakeville 72 yhteispistettä. Koepistekiintiössä pisteraja oli suomenkielisinä hakeville 54 koepistettä ja ruotsinkielisinä hakeville 47 koepistettä. 14

15 Oikeustieteelliset tutkinnot Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka on alempi korkeakoulututkinto, ja oikeustieteen kandidaatin tutkinto (oikeust. kand., OTK), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Oikeusnotaarin tutkinto on oikeustieteen kandidaatin tutkinnon välitutkinto. Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneelle oikeustieteellinen tiedekunta voi myöntää oikeuden käyttää oikeustieteen maisterin arvoa (OTM). Vuoden 2004 valintakokeessa tiedekuntaan hyväksytyt uudet opiskelijat saavat suorittaa tiedekunnassa sekä oikeusnotaarin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto, että oikeustieteen kandidaatin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin tutkinto (OTL) ja oikeustieteen tohtorin tutkinto (OTT). 1. Oikeustieteen kandidaatin tutkinto Oikeustieteen kandidaatin tutkinto on oikeudellinen yleistutkinto, joka soveltuu monipuolisuutensa vuoksi moniin erilaisiin oikeuslaitoksen, hallinnon ja elinkeinoelämän tehtäviin. Oikeustieteen kandidaatin tutkinto on virkatutkintona kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja eräisiin hallinnon alan virkoihin. Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opiskelija perehtyy Suomen oikeusjärjestelmän sisältöön, oikeudellisen toiminnan perusteisiin ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Koulutus jakautuu aloitus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Tutkintoon kuuluu lisäksi kieliopintoja. Tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa viidessä vuodessa. Keskimääräinen opiskeluaika on ollut jonkin verran pidempi. Kaikissa opintovaiheissa opetuksen suunnittelun ja järjestämisen perusyksikkönä ovat opintojaksot. Opintojakson laajuus määritellään opintoviikkoina. Opintoviikolla tarkoitetaan 40 tunnin työskentelyä, joka koostuu eri opiskelumuodoista, kuten luentojen ja muun opetuksen seuraamisesta, harjoitustöiden tekemisestä ja itsenäisestä oppikirjoihin perehtymisestä. Opintoviikko ei siten ole ajan vaan työmäärän mitta. Oikeustieteen kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 160 opintoviikkoa. Tiedekunnan vahvistama eri opintovaiheiden laajuus on seuraava: 15

16 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Aloitusopinnot 14 ov Kieliopinnot 11 ov Aineopinnot 105 ov Syventävät opinnot 30 ov Yhteensä 160 ov Aloitusopinnoissa opiskelija saa korkeakouluopintojen aloittamista ja harjoittamista koskevaa tietoa sekä perehtyy yleisiin, yhteiskuntatieteitä ja oikeustiedettä sekä oikeusjärjestystä koskeviin kysymyksiin. Opintovaiheen tarkoituksena on osaltaan luoda pohjaa aineopintovaiheen opinnoille. Aloitusopinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen lukukauden aikana. Aineopinnoissa opiskelijalle annetaan perusteellinen kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opintojen pääpaino on opiskeltavan aineksen (lainsäädännön, oppikirjojen ja muun kirjallisuuden) omatoimisessa opiskelussa, jota tukevat luennot, harjoitukset ja seminaarit. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot. Pakolliset aineopinnot ovat laajuudeltaan 78 opintoviikkoa, ja ne koostuvat 19 opintojaksosta: velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, ja vesi- ja ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeussosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus ja finanssioikeus. Täydentävät aineopinnot ovat laajuudeltaan 27 opintoviikkoa. Opiskelija voi tiedekunnan päättämällä tavalla sisällyttää oman valintansa mukaan täydentäviin aineopintoihin opintoja tiedekunnan oppiaineissa, kieliopintoja sekä opintoja yliopiston toisissa tiedekunnissa tai toisissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Aineopintojen loppupuolella opiskelija suorittaa syventäviä opintoja, joissa hän keskittyy oman valintansa mukaan johonkin aineopinnoissa opiskeltuun oikeudenalaan. Opinnot koostuvat vuoden pituisesta projektista, joka sisältää tiettyyn aihepiiriin keskittyvää seminaarityöskentelyä sekä projektin teemaan liittyviä tai sitä tukevia luentoja sekä projektiin kuuluvan kuulustelun. Projektin aikana opiskelija saa tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen liittyvää metodologista opetusta ja kirjoittaa tutkielman. Kieliopinnot koostuvat äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vähintään yhden vieraan kielen opinnoista. 16

17 2. Oikeusnotaarin tutkinto Oikeusnotaarin tutkinto on OTK-tutkinnon välitutkinto. Tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, ja sen voi tutkintoasetuksen mukaisesti suorittaa kolmen vuoden kuluessa. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, ja siihen kuuluvat samat aloitusopinnot ja pakolliset aineopinnot kuin OTK-tutkintoon, osa OTK-tutkinnon kieliopinnoista sekä täydentäviä aineopintoja ja kirjallinen työ. Opintoneuvonta Tämä esite sekä lisätietoja valintakokeesta ja oikeustieteen opinnoista ovat luettavissa tiedekunnan www-sivuilta: Tarvittaessa tarkempia ohjeita saa - valintakoelautakunnan sihteeriltä (17.5. alkaen), puh. (09) opintoneuvojalta, puh. (09) (vastaanotot ma-pe klo ja 14-16, kesällä ma-to 10-12) - opintosihteeriltä, puh. (09) (vastaanotto ke 10-12) - oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta, puh. (09) käyntiosoite: postiosoite: Yliopistonkatu 3, 5. krs Oikeustieteellinen tiedekunta PL 4 (Yliopistonkatu 3) HELSINGIN YLIOPISTO Huom! Tiedekunnan valintakoekysymyksiä ja mallivastauksia viime vuosilta on nähtävissä maksutta työvoimatoimistojen tietopalvelupisteissä sekä tiedekunnan www-sivuilla. 17

18 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Opiskelijavalinnan aikataulu Hakemusten oltava perillä viimeistään Valintakoe Tulokset julkistetaan Oikaisupyyntöjen oltava tiedekunnassa neljäntoista päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta, viimeistään Myönnetyn opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään Hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden ilmoittauduttava viimeistään

19 19

Dekaanin terveiset HAKUOPAS 2009

Dekaanin terveiset HAKUOPAS 2009 HAKUOPAS 2009 Dekaanin terveiset Oikeustieteellinen koulutusala on säilyttänyt vankan suosionsa vuosikymmenestä toiseen. Eikä syyttä; tiedekunnan opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet ovat taloudellisista

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß. ØßÕËÑÐßÍ îðïð ØÛÔÍ ÒÙ Ò ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß

Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß. ØßÕËÑÐßÍ îðïð ØÛÔÍ ÒÙ Ò ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß ØßÕËÑÐßÍ îðïð ØÛÔÍ ÒÙ Ò ÇÔ ÑÐ ÍÌÑ Ñ ÕÛËÍÌ ÛÌÛÛÔÔ ÒÛÒ Ì ÛÜÛÕËÒÌß Dekaanin tervehdys Oikeustieteellinen koulutusala on säilyttänyt vankan suosionsa vuosikymmenestä toiseen.

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2012 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2012... 3 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt... 6 2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2011 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2011... 3 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt... 6 2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! Lapin yliopisto on vajaan 5 000 opiskelijan yliopisto. Sen oikeustieteiden tiedekunta on nuorin oikeustieteen opinahjo Suomessa. Tiedekunta on 30 vuodessa

Lisätiedot

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille Esityksen rakenne 1. Pyrkiminen oikeustieteelliseen tiedekuntaan 2. Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa 3. Juristi työelämässä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013...

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... 2 PÄÄVALINTA... 2 Valintamenettely... 2 Kansainväliset hakijat...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 PÄÄVALINTA...3 Aloituspaikat...3 Valintamenettely...3 Kansainväliset hakijat...3 Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely...3 Kiintiöiden määräytyminen...4

Lisätiedot

Dekaanin tervehdys. Kimmo Nuotio rikosoikeuden professori dekaani

Dekaanin tervehdys. Kimmo Nuotio rikosoikeuden professori dekaani 1 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2014 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty hallituksessa 26.10.2005 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET PERUSTUTKINNOT (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty yliopiston hallituksessa 6.10.2004 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 2 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2012... 3 PÄÄVALINTA... 3 Aloituspaikat... 3 Valintamenettely... 3

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

ABI-INFO. ke , klo

ABI-INFO. ke , klo ABI-INFO ke 26.10.2017, klo 9.00-9.30 Kevään 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ke 22.11.2017 mennessä Mikäli tulokset eivät ole tulleet tähän mennessä, on kokelaalla oikeus ilmoittautua tulosten saapumisen

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND Oikeustieteiden tiedekunnan VALINTAPERUSTEET 2017 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2017 YHTEISHAKU A. Oikeusnotaarin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN

HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi OIKEUSTIETEELLINEN tiedettä ja koulutusta yhteiskunnan parhaaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT TUTKINNOT Kauppatieteellinen - kauppatieteiden kandidaatti (KTK) koulutusala - kauppatieteiden maisteri

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä (HE 31/2005 vp).

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

LUKU III OIKEUS OPISKELLA TIEDEKUNNASSA. Perustutkintojen suorittamisoikeus

LUKU III OIKEUS OPISKELLA TIEDEKUNNASSA. Perustutkintojen suorittamisoikeus LUKU III OIKEUS OPISKELLA TIEDEKUNNASSA Perustutkintojen suorittamisoikeus Tiedekunta päättää opiskelijaksi ottamisesta. Pääsäännön mukaan tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään valintakokeessa hyväksytylle

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi YO-info 15.11.2017 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot