VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä, lastentarhanopettajakelpoisuus) pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutus antaa teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä muilla varhaiskasvatuksen alueilla. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja eri vaihtoehdoista päivitetään kevään 2005 alussa wwwsivuille 2) Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) pääaineena on kasvatustiede. Varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijuuden lisäksi maisterintutkinnon suorittaneilla on valmiudet kasvatusalan johtamis- ja kehittämistyöhön sekä koulutustehtäviin ja tutkimukseen. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää opettajan pedagogiset opinnot. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Varhaiskasvatuksen koulutuksen rakenne ja periaatteet tukevat opiskelijoiden kehittymistä monipuolisiksi lapsuuden ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi. Koulutuksessa korostetaan kasvatustoiminnan monitieteisen ja laaja-alaisen tietoperustan hallintaa ja sen jatkuvaa ylläpitämistä. VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS Valinta lastentarhanopettajien koulutukseen on kaksivaiheinen. Koulutukseen hakeminen ja valinnan ensimmäinen vaihe eli todistusten perusteella tapahtuva valinta toteutetaan suomenkielisten opettajankoulutusyksiköiden välisenä valtakunnallisena yhteisvalintana, jonka järjestää Jyväskylän yliopisto. Alla luetellaan yhteisvalintaan osallistuvat opettajankoulutusyksiköt: * Helsingin yliopisto: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta * Joensuun yliopisto: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos * Jyväskylän yliopisto: Varhaiskasvatuksen laitos * Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö (Oulu) Kajaanin opettajankoulutusyksikkö * Tampereen yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta * Turun yliopisto: Rauman opettajankoulutuslaitos Kaikkiin suomenkielisiin koulutusyksiköihin haetaan samalla hakulomakkeella. Hakulomakkeita on saatavissa näistä yksiköistä. Hakija jättää vain yhden hakulomakkeen, jolla voi hakea kolmeen koulutusyksikköön. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mihin järjestykseen hän nämä kolme yksikköä asettaa. Hakija voidaan kutsua vain yhden koulutusyksikön valintakokeisiin. HUOM! Yhteisvalinnan kautta haetaan myös Jyväskylän, Oulun ja Kajaanin opettajankoulutusyksiköissä toteutettavaan koulutukseen, jossa tutkintona on lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen maisterin tutkinto. Muihin koulutuksiin valitut suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto).

2 Valinnan toisessa vaiheessa eli varsinaisissa valintakokeissa on yliopistokohtaisia eroja. Jokainen yksikkö julkaisee oman hakulomakkeeseen liittyvän tiedotteen, josta ilmenee kyseisen yksikön valintojen ajankohta sekä valintakokeen sisältö. Valintakokeita koskevia tietoja saat seuraavista osoitteista: * Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimisto, PL 39 (Bulevardi 18), Helsingin yliopisto, puh. (09) , * Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, PL 55, Savonlinna, puh. (015) (vaihde) * Jyväskylän yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos, PL 35, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) ja * Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, PL 51, Kajaani, puh. (08) * tai * Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Varhaiskasvatuskeskus, Maunonkatu 2, PL 2311, Oulun yliopisto, puh. (08) (vaihde). * Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarinkatu 1, Rauma, puh.(02) * * Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö, (Hallituskatu 30), Tampereen yliopisto, puh. (03) ja Hakuaika lastentarhanopettajan koulutukseen päättyy klo Hakemukset palautetaan osoitteella Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto. Kuoren vasempaan alakulmaan merkitään "Varhaiskasvatuksen yhteisvalinta". Huom! Hakemusten tulee olla perillä tiistaina klo mennessä. ESIVALINTA Kutsuminen valintakokeisiin tapahtuu seuraavien tekijöiden antaman yhteispistemäärän perusteella: 1. ylioppilastutkinnon viiden kokeen pistemäärä 0-8 pistettä äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, reaali ja matematiikka 2. lisäansiot 0-6 pistettä 1. Ylioppilastutkinnon viiden kokeen pistemäärä muutetaan esivalintapisteiksi seuraavasti: Yhteenlaskettu viiden kokeen pistemäärä Esivalintapist Arvosanat muutetaan pisteiksi 18 2 seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = Vaativamman tasoisen kokeen suorittamisesta 22 4 ei anneta lisäpisteitä muissa aineissa kuin matematiikassa (ks. lisäansioiden kohta Opinto suoritukset) Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja, 28 7 nämä otetaan huomioon korotettuina

3 Yo-tutkinnon kokeet otetaan huomioon pisteityksessä riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu yotutkinnossa pakollisina vai ylimääräisinä. Jos hakija on kirjoittanut useampia vieraita kieliä, huomioon otetaan paras. Vaativamman tasoisen kokeen suorittamisesta ei anneta lisäpisteitä muissa aineissa kuin matematiikassa (ks. lisäansioiden kohta Opintosuoritukset). Edellä mainitut viisi ylioppilastutkinnon koetta pisteitetään, mutta koulutukseen voi hakea, vaikka ei olisi kirjoittanut kaikkia mainittuja aineita ylioppilastutkinnossaan. Huom! Keväällä 2005 ylioppilastutkinnon läpäisevät voivat myös osallistua hakuun, ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. EB-, IB- ja Reifeprüfung- tutkinnon arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti (tutkinnon tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä): EB-tutkinto IB -tutkinto Reifeprüfung - Ylioppilastutkinto Muu ainekohtainen (aineissa, joissa suoritetaan kirjalliset Matematiikka koe kokeet) excellent pistettä laudatur very good pistettä eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur good 9-8 pistettä satisfactory 7 pistettä cum laude approbatur mediocre 6-5 pistettä lubenter approbatur poor 4 pistettä approbatur 2. Lisäpisteet: Lisäansioista voi saada yhteensä korkeintaan 6 pistettä. Lisäpisteet kootaan seuraavista osista: opintosuoritukset, kasvatus- ja opetusalan työkokemus sekä rauhanajan palvelusvelvollisuus. a) Opintosuoritukset 0-3 p - ylioppilastutkinnon hyväksytysti suoritettu matematiikan laaja/vaativampi koe 2 p; - yliopistolliset arvosanat tai opintokokonaisuudet: a/väh. 15 ov (perusopinnot) = 2 p, cl/väh. 35 ov (perus- ja aineopinnot) = 3 p b) Kasvatus ja opetusalan työkokemus 0-2 p aika pisteet 4-7 kk 1 8- kk 2 Huomioon otetaan peruskoulun ala-asteikäisten ja sitä nuorempien lasten parissa tehty työ. Työsuhteen on pitänyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta ja 20t/viikko (opettajilla 16t/viikko). Työtodistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työtehtävä, osa-aikatyöstä keskimääräiset työtunnit viikossa, työsuhteen aloitus- ja päättymispäivämäärät sekä lasten ikä- tai kehitystaso.

4 c) Rauhanajan palvelusvelvollisuus 0-1 p Rauhanajan palvelusvelvollisuudesta (varusmies- tai siviilipalvelus), sekä suoritetusta että meneillään olevasta, saa 1 pisteen. HUOM! Pisteitä saa hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista ansioista. Jäljennökset todistuksista, joista suoritukset ilmenevät, on liitettävä mukaan hakemukseen. Kahden tai useamman hakijan saadessa saman esivalintapistemäärän ratkaistaan heidän sijoittumisensa ensiksi yo-tutkinnon, toiseksi työkokemuksen ja kolmanneksi opintosuoritusten perusteella. Valintakokeisiin kutsuttavien luettelon julkaisupäivä vaihtelee hieman yliopistoittain. Kukin yliopisto aloittaa kutsujen postittamisen valintakokeisiin oman julkaisupäivänsä jälkeen. Valintakokeisiin kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada selvitys siitä, mihin kielteinen tulos on hänen kohdallaan perustunut. Mahdollinen oikaisupyyntö on osoitettava 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta siihen yliopistoon, johon hakija on ensisijaisesti hakenut. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Lopullinen valinta lastentarhanopettajien koulutukseen tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakokeen järjestää kukin koulutusyksikkö itsenäisesti. Valintakokeisiin kutsumisen pisterajat koulutusyksiköittäin vuonna 2004 olivat seuraavat: Helsinki 4.0 Savonlinna 4.5 Jyväskylä 5.5 Oulu 7.0 Kajaani 4.5 Tampere 6.0 Rauma 5.0 Valintakoe Jyväskylän yliopiston valintakokeeseen kutsutaan yhteisvalinnan perusteella 135 hakijaa, joista 45 saa opiskelupaikan. Kutsun mukana lähetetään ilmoittautumislomake, jolla hakija vahvistaa tai peruuttaa valintakokeeseen osallistumisensa. Mikäli hakija ei ole vahvistanut valintakokeeseen osallistumistaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä, hän menettää valintakoepaikkansa. Lisäksi kutsuttaville lähetetään tiedote valintakokeesta ja lopulliseen valintaan vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylän yliopiston valintakoe järjestetään ke to Valintakoe on soveltuvuuskoe, jossa on seuraavat osat: 1) Kirjallinen koe, johon hakija valmistautuu lukemalla teoksen RINNE, R., KIVIRAUMA, J. & LEHTINEN, E Johdatus kasvatustieteisiin (uudistettu painos). Helsinki: WSOY pistettä 2) Haastattelu ja ilmaisuun painottunut ryhmätilanne 0-12 pistettä 3) Taito- ja taideaineiden koe, josta on osallistuttava vähintään toiseen: 0-6 pistettä - musiikki 0-3 pistettä - kuvataide 0-3 pistettä

5 Valintakokeesta voi siis saada 0-28 pistettä. Lopullinen valinta perustuu valintakokeesta saatuun kokonaispistemäärään. Erityisehtona kuitenkin on, että hakija saa 1. kirjallisesta kokeesta vähintään 4 pistettä sekä 2. haastattelusta ja ilmaisuun painottuneesta ryhmätilanteesta kummaltakin arvioitsijalta vähintään 2 pistettä ja yhteensä vähintään 5 pistettä. Tarkemmat tiedot valintakokeesta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Opiskelemaan hyväksytyille lähetetään hyväksymisilmoitus mennessä. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen tiedekunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Hyväksyttyjen on ilmoitettava kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään Kasvatustieteen maisterin tutkinto kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneille Erillishaulla kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan kasvatustieteen (varhaiskasvatus) koulutukseen valitaan enintään 15 opiskelijaa. Koulutuksessa suoritetaan varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 opintopistettä). Opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Osa syventävistä opintojaksoista edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen. Koulutukseen voivat hakea lastentarhanopettajan kelpoisuuden antavan kandidaatin tutkinnon suorittaneet, joilla on kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen aineopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin. Hakuaika kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen päättyy klo 16.15, jolloin hakemusten tulee olla perillä. Kaikki hakemukset palautetaan osoitteella: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto. Kuoren vasempaan alakulmaan merkitään Varhaiskasvatus: kasvatustieteen maisterikoulutus. Valintakoe Valinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen tapahtuu valintakokeen perusteella. Kaikki hakukelpoiset, määräaikaan mennessä hakulomakkeensa jättäneet henkilöt voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona HUOM! Valintakoekutsua ei postiteta. Tarkemmat tiedot valintakokeesta tiedotetaan lähtien www-sivuilla Valintakokeessa on seuraavat osat: 1. Kirjallinen koe suomenkielisestä materiaalista. - kirjalliseen kokeeseen hakija valmistautuu lukemalla teoksen: Lehtinen, A-R Lasten kesken. Lapset toimijoina päiväkodissa. Jyväskylä: SoPhi. 2. Aineistokoe englanninkielisestä materiaalista (jaetaan kokeessa).

6 Kummastakin valintakokeen osasta hakija saa 0-10 pistettä, joten maksimipistemäärä on 20 pistettä. Hakijan tulee vastata kumpaankin osaan ja saada valintakokeesta vähintään 8 pistettä. Valinta perustuu hakijan saamaan kokonaispistemäärään. Kahden tai useamman hakijan saadessa saman kokonaispistemäärän ratkaistaan heidän sijoittumisensa ensiksi englanninkielisen osion, toiseksi suomenkielisen osion ja kolmanneksi arvan perusteella. Opiskelemaan hyväksytyille lähetetään hyväksymisilmoitus mennessä. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen tiedekunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Hyväksyttyjen on ilmoitettava kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Korkeakouluselvitys keväälle 2001 Korkeakouluselvitys keväälle 2001 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

HAKIJAN OPAS 2014 SISÄLLYSLUETTELO HAKIJAN OPAS 2014 HAKIJAN OPAS 2014 Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät tiedekuntakohtaisista valintaoppaista,

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot