LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!"

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! Lapin yliopisto on vajaan opiskelijan yliopisto. Sen oikeustieteiden tiedekunta on nuorin oikeustieteen opinahjo Suomessa. Tiedekunta on 30 vuodessa vakiinnuttanut asemansa. Se kouluttaa neljäsosan maamme juristeista. Koulutukseen otetaan vuosittain noin 125 uutta opiskelijaa. Tavoitteena on, että tiedekunnasta valmistuisi 115 oikeustieteen maisteria ja viisi oikeustieteen tohtoria vuodessa. Lapin ylipistossa suoritettu oikeustieteen maisterin tutkinto on kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla kysytty ja kilpailtu tutkinto. Opiskelijat saavat vankan yleiskoulutuksen kaikilla keskeisillä oikeudenaloilla. Lisäksi Lapin yliopistossa annetaan sellaista oikeustieteellistä koulutusta, mitä muut oikeustieteelliset yksiköt eivät ainakaan vastaavassa laajuudessa tarjoa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi oikeuskulttuuri ja oikeuslingvistiikka, oikeusinformatiikka, avaruusoikeus, kulutusverotus, vanhusoikeus ja saamelaisoikeus. Lapin yliopistossa on mahdollista sisällyttää oikeustieteen maisterin tutkintoon opintoja myös muista tiedekunnista, kuten yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Kieliopinnot ovat keskeisessä asemassa tutkinnossa. Lapin yliopistossa tiede ja taide kohtaavat, sillä yliopistossa on taiteiden tiedekunta. Monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat paitsi eturivin juridiikan asiantuntijoita myös kielitaitoisia ja sivistyneitä juristeja. Lapin yliopisto on myös kansainvälinen työskentely-yhteisö. Oikeustieteiden tiedekunnassa opiskelee vuosittain lähes puolensataa ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Ensimmäisenä Suomessa tiedekunnassa aloitti työskentelyn kiinaoikeuden professori vuonna Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuuksia päästä vaihtoon ulkomaisiin yliopistoihin maailman lähes joka kolkkaan. Lapin yliopistoa ei voi liikaa kehua. Sen valtteja ovat lämminhenkinen ilmapiiri ja tiivis opiskeluyhteisö. Lapin pääkaupungissa, Rovaniemellä opiskelija viihtyy. Yliopiston tilat ovat uudenaikaiset ja avarat. Myös mukavia opiskelija-asuntoja on saatavissa. Lisäksi luonnonkaunis Ounasvaara tarjoaa kaikkina vuodenaikoina mieleen jääviä elämyksiä. Tervetuloa tieteen ja taiteen pohjoiseen kohtauspaikkaan! Matti Niemivuo Oikeustieteiden tiedekunnan dekaani Julkisoikeuden professori

2 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2010 PÄÄVALINTA Aloituspaikat Oikeustieteiden tiedekuntaan otetaan vuonna 2010 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa yhteensä vähintään 123 ja kiintiöineen yhteensä enintään 140 uutta opiskelijaa. Varasijajärjestelmää ei ole käytössä. Sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa varten opiskelemaan hyväksyttävistä valitaan yhteensä enintään 100 ylioppilaskiintiöstä, enintään 40 vapaasta kiintiöstä ja enintään 3 saamen kielentaitoisten kiintiöstä. Valintamenettely Ylioppilaskiintiöstä opiskelijat hyväksytään ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Vapaassa kiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakokeesta ja oikeustieteen opinnoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valinta suoritetaan siten, että ensin täytetään ylioppilaskiintiö ja sen jälkeen vapaa kiintiö. Sekä ylioppilaskiintiössä että vapaassa kiintiössä hakevien tulee osallistua valintakokeeseen. Kansainväliset hakijat Kansainväliset hakijat hakevat samassa haussa suomalaisten hakijoiden kanssa joko ylioppilaskiintiössä tai vapaassa kiintiössä. Hakijoilta edellytetään ulkomailla suoritettua koulutusta, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin sekä suomen kielen taitoa. Opetus oikeustieteiden tiedekunnassa tapahtuu pääosin suomen kielellä. Hakuasiakirjoihin tulee liittää hakulomake, virallinen kopio tutkintotodistuksesta ja sen englanninkielinen käännös, todistus suomen kielen taidosta sekä kopio passin henkilötietosivusta. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa, haluaako hakija kysymykset ruotsin vai suomen kielellä. Valintakokeen kysymykset laaditaan Valintakoevaatimukset -kohdassa ilmoitetun suomenkielisen aineiston pohjalta. Kysymyksiin on vastattava suomen tai ruotsin kielellä. Opiskeluoikeutta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa tai tilaamalla paperisen hakulomakkeen Opetushallitukselta: Valtakunnallinen yhteishaun neuvontapalvelu, PL 380, Helsinki, avoinna arkisin 9-15, (sekä hakuaikojen viimeisinä päivinä klo asti) puh. 2

3 , faksi Hakuaika alkaa ja päättyy klo Paperisen hakulomakkeen voi tarvittaessa tilata Opetushallitukselta, jolloin paperinen hakulomake tulee palauttaa Opetushallitukseen. Mahdolliset liitteet toimitetaan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalveluihin, Lapin yliopisto, Hakijaja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Lisätietoa opinnoista: Kiintiöiden määräytyminen Ylioppilaskiintiö käsittää ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon. Vapaa kiintiö käsittää ne: 1) ylioppilaskiintiöön kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi ylioppilaskiintiöstä 2) ei-ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon 3) hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimia yliopisto-opintoja Lapin, Helsingin tai Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskusten toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti tai erillisiä opintosuorituksia oikeustieteessä mainituissa yksiköissä, jolloin hakijalta edellytetään vähintään 85 opintopisteen (50 opintoviikon) laajuisia yliopisto-opintoja oikeustieteessä edellä esitetyin tavoin ja peruskoulun oppimäärän mukaisia opintoja toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä 4) hakijat, joilla dekaani, kuultuaan ensin opiskelijavalintatoimikuntaa, toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Harkittaessa erivapauden myöntämistä osallistua valintakokeeseen, otetaan huomioon hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemus sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taito. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutuksen taso. Tässä tarkoitettua erivapautta koskevat hakemukset tulee toimittaa oikeustieteiden tiedekunnalle viimeistään Saamen kieltä taitavana pidetään pyrkijää, joka on osoittanut saamen kielen taitonsa saamen kielen kokeessa. Sellaista saamen kieltä taitavaa hakijaa, joka tulee muutoinkin hyväksytyksi tiedekuntaan, ei lueta saamen kieltä taitavien kiintiöön kuuluvaksi. Ylioppilaskiintiö Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään kuusi (6) ainetta: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, reaali, matematiikka ja ylimääräinen vieras kieli. Reaali tarkoittaa vanhamuotoista reaalikoetta tai uusimuotoisessa ainereaalissa yhtä yksittäistä seuraavista reaaliaineiden kokeista: psykologia, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi. Huomioon otetaan paras arvosana. 3

4 Pisteet annetaan vain kerran taulukossa mainitusta kokeesta. Em. aineiden arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti: L E M C B A äidinkieli toinen kotim. kieli pitkä keskipitkä/lyhyt vieras kieli pitkä keskipitkä/lyhyt matematiikka laaja/pitkä yleinen/lyhyt reaali ylim. vieras kieli pitkä keskipitkä/lyhyt Ylioppilastutkinnosta pisteitä voi saada enintään 42. Ylioppilaskiintiössä pisteitä voi saada enintään 122,0, joista 80,0 valintakokeesta ja 42,0 ylioppilastutkintotodistuksesta. Ennen hakuajan päättymistä korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Suomalaiseen ylioppilastutkintoon ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain mukaan rinnastettavasta tutkinnosta annetaan lähtöpisteitä opiskelijavalintatoimikunnan harkinnan mukaan enintään 42 pistettä. International Baccalaureate (IB) tutkinnon, Reifeprufungtutkinnon ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnot (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavien taulukoiden mukaan: IB-tutkinto Ylioppilastutkinto 7 Excellent... laudatur 6 Very good. eximia cum laude approbatur 5 Good. magna cum laude approbatur 4 Satisfactory... cum laude approbatur 3 Mediocre lubenter approbatur 2 Poor approbatur 4

5 Reifeprufung-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur 7... cum laude approbatur 6-5 lubenter approbatur 4 approbatur EB-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Henkilö, joka suorittaa ylioppilastutkinnon kokonaisuudessaan vasta syksyllä 2010, ei voi tulla hyväksytyksi ylioppilaskiintiössä. Ylioppilaskiintiössä opiskelijat hyväksytään ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneiden kesken järjestys määräytyy ensi sijassa valintakokeessa saatujen pisteiden ja sen jälkeen ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden perusteella. Jos useammalla pyrkijällä on ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteetkin samat, heidät kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Ylioppilaskiintiössä pyrkivän saamen kielentaitoisen opiskelijan saavuttama pistemäärä saa olla enintään 9,0 pistettä alempi kuin tässä kiintiössä viimeisenä hyväksytyn hakijan pistemäärä. Jos saamen kielentaitoisten kiintiössä mainitun pistemäärän saavuttaneita on enemmän kuin kolme, ratkaisee sisäänpääsyn valintakokeen pistemäärä. Vapaa kiintiö Vapaassa kiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden ja oikeustieteen opinnoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneiden kesken järjestys määräytyy valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Jos useammalla pyrkijällä on valintakoepisteetkin samat, heidät kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Vapaassa kiintiössä pyrkivän saamen kielentaitoisen opiskelijan saavuttama pistemäärä saa olla enintään 5,0 pistettä alempi kuin viimeisenä tässä kiintiössä hyväksytyksi tulleen hakijan pistemäärä. Tasapisteiden sattuessa kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Vapaassa kiintiössä pisteitä voi saada enintään 93,0, joista 80,0 valintakokeesta ja 13,0 oikeustieteen opinnoista. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisista oikeustieteen opinnoista hakija saa lukea hyväkseen vähintään 10,0 ja enintään 13,0 lisäpistettä seuraavasti: 5

6 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten välisenä aikana suoritetuista, opinto-oppaiden mukaisista tiedekunnan hyväksymistä oikeustieteen kandidaatin tutkinnon pakollisista perusopinnoista ja pakollisista aineopinnoista sekä Pohjois-Suomen tuomarikoulun opinnoista lisäpisteitä annetaan seuraavasti: Pakolliset perusopinnot: Oikeusfilosofia 2 lisäpistettä Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 lisäpistettä Oikeusteorian perusteet 2 lisäpistettä Roolit ja päätöksenteko lainkäytössä 4 lisäpistettä Pakolliset aineopinnot: Valtiosääntöoikeus 4 lisäpistettä Hallinto-oikeus 5 lisäpistettä Velvoiteoikeus 4 lisäpistettä Kirjanpidon perusteet 2 lisäpistettä Kauppaoikeus 5 lisäpistettä Esineoikeus 4 lisäpistettä Immateriaali- ja kilpailuoikeus 2 lisäpistettä Työ- ja sosiaalioikeus 5 lisäpistettä Finanssioikeus 5 lisäpistettä Persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus 5 lisäpistettä Rikosoikeus 6 lisäpistettä Prosessioikeus 6 lisäpistettä Ympäristöoikeus 5 lisäpistettä Kansainvälinen oikeus 4 lisäpistettä Eurooppaoikeus 4 lisäpistettä Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 lisäpistettä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten välisenä aikana suoritetuista, opinto-oppaiden mukaisista tiedekunnan hyväksymistä oikeusnotaarin tutkinnon pakollisista perusopinnoista ja pakollisista aineopinnoista sekä oikeustieteen maisterin tutkinnon pakollisista aineopinnoista ja pakollisista syventävistä opinnoista lisäpisteitä annetaan seuraavasti: Oikeusnotaarin tutkinto Pakolliset perusopinnot: Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 lisäpistettä Oikeusteorian perusteet 2 lisäpistettä Kirjanpidon perusteet 2 lisäpistettä Oikeusnotaarin tutkinto Pakolliset aineopinnot: Persoonallisuusoikeus 2 lisäpistettä Perhe- ja jäämistöoikeus 3 lisäpistettä Velvoiteoikeus 4 lisäpistettä 6

7 Kauppaoikeus 5 lisäpistettä Esineoikeus 4 lisäpistettä Immateriaali- ja kilpailuoikeus 2 lisäpistettä Ympäristöoikeus 5 lisäpistettä Työ- ja sosiaalioikeus 5 lisäpistettä Hallinto-oikeus I 3 lisäpistettä Finanssioikeus 5 lisäpistettä Rikosoikeus 6 lisäpistettä Prosessioikeus I 4 lisäpistettä Insolvenssioikeus 2 lisäpistettä Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 lisäpistettä Oikeustieteen maisterin tutkinto Pakolliset aineopinnot: Prosessioikeus II 4 lisäpistettä Hallinto-oikeus II 2 lisäpistettä Valtiosääntöoikeus 4 lisäpistettä Kansainvälinen oikeus 4 lisäpistettä Eurooppaoikeus 4 lisäpistettä Oikeustieteen maisterin tutkinto Pakolliset syventävät opinnot: Oikeusfilosofia 2 lisäpistettä Valintakoe Valintakoe pidetään keskiviikkona Rovaniemellä, Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Jyväskylässä klo alkaen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Valintakoe järjestetään seuraavissa paikoissa: Rovaniemi, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8 Helsinki, Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Metsätalo, U40 Sali 1 Kuopio, Kuopion yliopisto, Tietoteknia, Savilahdentie 6 Oulu, Oulun yliopisto, Linnanmaan yliopistorakennus (keskustasta n. 5 km ) Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Villa Rana, Seminaarinkatu 15 Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävissä Rovaniemellä Lapin yliopiston (Yliopistonkatu 8) ala-aulassa, sekä muilla koepaikkakunnilla koepaikan ilmoitustaululla samana päivänä klo Oikean salin löytämiseksi on kokeeseen saavuttava hyvissä ajoin. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilötodistus. Valintakokeessa ei saa käyttää taskulaskimia, matkapuhelimia eikä muita vastaavia apuvälineitä. 7

8 Opiskelijavalintatoimikunta voi hakemuksesta pidentää vammaisen pyrkijän koeaikaa sekä muutoinkin hyväksyä tällaiselle hakijalle erityisjärjestelyjä kuten sanelukoneen, kirjoituskoneen tai sihteeriavun käytön. Opiskelijavalintatoimikunnalle osoitettu erityisjärjestelyjen tarvetta koskeva hakemus on toimitettava Lapin yliopistoon viimeistään Valintakoe kestää viisi (5) tuntia. Valintakokeesta on mahdollista saada enintään 80,0 pistettä. Valintakokeessa käytetään suomen tai ruotsin kieltä. Pyydettäessä valintakoekysymykset voi saada ruotsin kielellä. Pyyntö saada kysymykset ruotsin kielellä tulee toimittaa opiskelijavalintatoimikunnalle mennessä. Valintakokeen kysymykset voivat olla oikeustapaus-, essee-, aineisto- tai monivalintakysymyksiä. Aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiin ja arvosteluperusteisiin voi tutustua tiedekunnan www-sivuilla: Valintakoevaatimukset Valintakokeen kysymykset laaditaan ilmestyvien teoksien Oikeusjärjestys osat II ja III (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja, sarja C 54 ja C 55) pohjalta. Valintakoevaatimuksiin kuuluvat seuraavat artikkelit: 1. Oikeusjärjestys osa II, C 54 (7. täydennetty p. Jyväskylä 2010): Vero-oikeuden perusteet, Rikosoikeus, Suomen valtiosäännön perusasiat ja käsitteet ja Kauppaoikeus - elinkeinonharjoittamisen oikeutta. 2. Oikeusjärjestys osa III, C 55 (7. täydennetty p. Jyväskylä 2010): Sähköinen asiointi ja viestintä, Hallinto-oikeus, Prosessioikeus oikeudenkäynnin perusasioita ja Miten laki syntyy? Kohdan 1. ja 2. teosten hyväksytty suorittaminen valintakokeessa sisällytetään tiedekuntaan hyväksytyksi tulleen opiskelijan tutkintoon viiden opintopisteen laajuisena täydentävänä perusopintona (Suomen oikeusjärjestelmä 5 op). Hyväksymisraja opintojaksolle on 40 p. Tutkintoon voi sisällyttää valintakokeesta saadun Suomen oikeusjärjestelmä opintojakson vain yhden kerran. Kirjoja välittää: Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, PL 122, Rovaniemi Puh: Fax: Kirjapaketin hinta on 132 i postikuluineen. Oikeusjärjestys osa II (7. täydennetty p. Jyväskylä 2010) 60 i. 8

9 Oikeusjärjestys osa III (7. täydennetty p. Jyväskylä 2010) 60 i. Postikulut 12 i. Hakumenettely Opiskeluoikeutta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa tai tilaamalla paperisen hakulomakkeen Opetushallitukselta: Valtakunnallinen yhteishaun neuvontapalvelu, PL 380, Helsinki, avoinna arkisin 9-15, (sekä hakuaikojen viimeisinä päivinä klo asti) puh , faksi Hakuaika alkaa ja päättyy klo Paperisen hakulomakkeen voi tarvittaessa tilata Opetushallitukselta, jolloin paperinen hakulomake tulee palauttaa Opetushallitukseen. Mahdolliset liitteet toimitetaan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalveluihin, Lapin yliopisto, Hakijaja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Virheellisten tietojen antaminen hakulomakkeessa saattaa johtaa hakijan opiskelupaikan menetykseen. Valintakoevilppi Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen pyrkijän koesuoritus hylätään. Tulosten julkistaminen Valintakokeen tulokset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetään kirjallinen ilmoitus valintakokeen tuloksesta. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja niiden tulee olla perillä Lapin yliopiston kirjaamossa (osoite Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi) viimeistään tiistaina kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 9

10 ERILLISVALINNAT OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 1) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON HELSINGIN TAI TURUN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996, 794/2004) SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan valitaan vuonna 2010 suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan yhteensä enintään 5 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittanutta. Valintamenettely Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Helsingin yliopiston tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastaavassa koulutusohjelmassa opintonsa aloittaneen, jonka siirtymisen Lapin yliopistoon on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan dekaani hyväksynyt, ei hae tässä kiintiössä. Helsingin yliopistossa tai Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittaneiden hakijoiden oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta otetaan huomioon pakollisten aineopintojen arvosanat ja oikeusnotaarin lopputyön arvosana. Pakollisten aineopintojen arvosanat ja oikeusnotaarin lopputyön arvosana muunnetaan tarvittaessa asteikolle 1-5 Lapin yliopiston voimaan tulleen muuntotaulukon mukaisesti Mikäli oikeusnotaarin lopputyön arvosana on muu kuin edellä mainitusta muuntotaulukosta ilmenee, pisteytetään se tarvittaessa asteikolle 1-5 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston hyväksymän muuntotaulukon mukaisesti ( Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (86/1996) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (19 opintojaksoa) Velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesija ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeussosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. 10

11 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (794/2004) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (15 opintojaksoa) Velvoiteoikeus: Yleinen velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, eurooppaoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, oikeusteoria, kansainvälinen oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (86/1996) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (17 opintojaksoa) Siviilioikeuden yleiset opit, velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, rikosten seuraamukset ja rikosprosessin erityispiirteet, oikeushistoria, yleinen oikeustiede, oikeussosiologia ja kriminologia. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (794/2004) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (16 opintojaksoa) Valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, yleinen oikeustiede, velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus, oikeushistoria, rikosoikeus, oikeussosiologia ja kriminologia, prosessioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, oikeusnotaarin tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu oikeusnotaarin tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle 1-5. Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan uuden tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa rakenne poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasakeskiarvon sattuessa ratkaisee kirjallisen työn/oikeusnotaarin lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan keskiarvoon yltäneet. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan www-sivuilla olevalla hakulomakkeella osoitteesta Hakulomakkeen voi myös tilata puhelimitse ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin hakuasiakirjojen tulee olla perillä. Hakulomake ja liitteet toimitetaan osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi, klo mennessä. Tulosten julkistaminen Valinnan tulokset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetään kirjallinen ilmoitus valintakokeen tuloksesta. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet sii- 11

12 hen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja niiden tulee olla perillä Lapin yliopiston kirjaamossa (osoite Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi) viimeistään perjantaina kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 2) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996) SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan valitaan vuonna 2010 suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan yhteensä enintään 8, jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (86/1996) 20':n 2 tai 3 momentin nojalla oikeusnotaarin tutkinnon Lapin yliopistossa. Valintamenettely Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996) suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin/varanotaarin tutkintotodistuksesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta ja aikaisemmasta varanotaarin tutkintotodistuksesta hakijan ilmoittaman 11 pakollisen aineopinnon arvosanan ja oikeusnotaarin tai varanotaarin tutkinnon kirjallisesta työstä saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä annetaan seuraavasti: 11 pakollisen aineopinnon arvosanat: erinomaiset tiedot hyvät tiedot tyydyttävät tiedot Kirjallisesta työstä saatu arvosana sellaisenaan 12 = 3 pistettä = 2 pistettä = 1 piste = 5-10 pistettä.

13 Tasapisteiden sattuessa kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä pisteitä voi saada enintään 43. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan www-sivuilla olevalla hakulomakkeella osoitteesta Hakulomakkeen voi myös tilata puhelimitse, ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin hakuasiakirjojen tulee olla perillä. Hakulomake ja liitteet toimitetaan osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi, klo mennessä. Tulosten julkistaminen Valinnan tulokset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetään kirjallinen ilmoitus valintakokeen tuloksesta. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja niiden tulee olla perillä Lapin yliopiston kirjaamossa (osoite Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi) viimeistään perjantaina kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. MUUT HAKIJAT MUISTA OIKEUSTIETEELLISISTÄ YKSIKÖISTÄ SIIRTYVÄT Helsingin yliopiston tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastaavassa koulutusohjelmassa oikeustieteelliset opintonsa aloittaneiden, joiden siirtymisen Lapin yliopistoon on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan dekaani hyväksynyt, ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 13

14 Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan www-sivuilla olevalla hakulomakkeella osoitteesta Hakulomakkeen voi myös tilata puhelimitse, ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin hakuasiakirjojen tulee olla perillä. Hakulomake ja liitteet toimitetaan osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi, klo mennessä. Tulosten julkistaminen Valinnan tulos julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetään kirjallinen ilmoitus valintakokeen tuloksesta. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja niiden tulee olla perillä Lapin yliopiston kirjaamossa (osoite Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi) viimeistään perjantaina kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi hyväksytty voi opiskelijahaun päävalinnassa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus, vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, ESR-rahoitteiset koulutukset ja työvoimapoliittiset koulutukset jäävät säännöksen ulkopuolelle. Opiskelupaikan vastaanottaminen Syksyllä 2010 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi 14

15 paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Vastaanottamisilmoituksen voit tehdä osoitteessa tai palauttamalla määräajassa hyväksymiskirjeen mukana tullut vastaanottamisilmoitus korkeakouluun. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on toimitettava vastaanottamisilmoitus viimeistään klo siihen korkeakouluun, josta ottaa paikan vastaan. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain, jos sinut on hyväksytty viimeistään Jonotus on voimassa saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ja joillakin aloilla yliopistoissa käytössä olevissa yhteishauissa ja valinnoissa joudut asettamaan koulutukset suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, etkä voi merkitä jonotuskohteeksi kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen. Kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Yhteishakujen ulkopuolisiin koulutuksiin hyväksyttyjen tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta lähettämällä paikan vastaanottoilmoitus allekirjoitettuna korkeakouluun. Näihin koulutuksiin hyväksytyille hakijoille ei ole jonotusmahdollisuutta. Opiskelupaikan vastaanottamistiedon muuttamisen perusteet Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa vain silloin, jos olet saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Tällöin sinun tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö perusteluineen siihen korkeakouluun, josta olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Esimerkkitapauksia yhden korkeakoulupaikan säännökseen löydät osoitteesta Säännöksen toteutuksessa käytettävät rekisterit Säännöksen toteutumista seurataan yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisterin (HAREK) sekä ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisterin (AMKOREK) avulla. Rekistereitä ylläpitää Opetushallitus. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekistereihin tallennetut tiedot. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot siitä korkeakoulusta, johon olet hakenut tai tullut valituksi. Mikäli olet hakenut useampaan kuin yhteen korkeakouluun, voit tarkastaa tietosi rekisterinpitäjältä. Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja opetusviranomaisille, Tilastokeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, työvoimaviranomaisille ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäjille. Sen lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteristä hakijan suostumuksella nimi- ja osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista ja 15

16 markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa löydät tietosuojavaltuutetun kotisivuilta ( Lainsäädäntö Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä L 1058/1998 Yliopistolaki 558/2009 Asetus yliopistoasetuksen muuttamisesta 75/1999 Ammattikorkeakoululaki 351/2003 Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003 Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 411/2005 Henkilötietolaki L523/1999 Lisätietoja Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Opetushallitus: Valtakunnallinen yhteishaun neuvontapalvelu, avoinna arkisin 9 15 (sekä hakuaikojen viimeisinä päivinä klo asti). puhelin , faksi ESTEETÖN OPISKELU Erityisjärjestelyt valintakokeessa Yliopistoomme pyrkivät vammaiset hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakijat. Valintakokeeseen osallistumista voidaan helpottaa erityisjärjestelyin (esimerkiksi oma huone, lisävalaistus, lisäaika, tietokone kirjoittamista varten). Mikäli tarvitset vamman tai sairauden perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeessa, ota yhteyttä hakuaikana tiedekunnan opintopäällikköön, , sekä esitä lääkärintodistus ja pyyntö tarvitsemistasi erityisjärjestelyistä. Yliopistomme tukee vammaisten opiskelijoiden opintoja opetusjärjestelyin mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi luento- ja opetusmateriaalia voit pyytää etukäteen opettajalta ja tenttijärjestelyissä voimme joustaa valintakokeen tapaan. Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelumuodon, joka ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijatuutorit neuvovat käytännön opiskeluasioissa. Vammainen opiskelija saa halutessaan myös vertaistuutorin, joka on perehtynyt opiskeluympäristöön vammaisen opiskelijan näkökulmasta. Liikkumisedellytykset yliopistomme päärakennuksessa ovat hyvät. Rakennus on uusi ja sen suunnittelussa on voitu ottaa huomioon vammaisten opiskelijoiden tarpeet mahdollisimman pitkälle. Kaikki yliopiston tiedekunnat palveluineen ovat saman katon alla. Tarkempaa tietoa saat yliopistomme www-sivuilta: ja valtakunnallisesta opetushallituksen Esteetön korkeakouluopiskelu -julkaisusta, joka löytyy myös internetistä > Koulutusoppaat. Lapin yliopistolla on tasa-arvosuunnitelma sekä syrjinnän vastainen suunnitelma, jotka löytyvät yliopiston nettisivuilta. 16

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 PÄÄVALINTA...3 Aloituspaikat...3 Valintamenettely...3 Kansainväliset hakijat...3 Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely...3 Kiintiöiden määräytyminen...4

Lisätiedot

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 2 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2012... 3 PÄÄVALINTA... 3 Aloituspaikat... 3 Valintamenettely... 3

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013...

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... 2 PÄÄVALINTA... 2 Valintamenettely... 2 Kansainväliset hakijat...

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND Oikeustieteiden tiedekunnan VALINTAPERUSTEET 2017 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2017 YHTEISHAKU A. Oikeusnotaarin

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna Sisällys Uusien opiskelijoiden valinta vuonna 2004...2 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2004... 2 2. Oikeus osallistua valintakokeeseen... 3 3. Valintakokeeseen osallistuminen... 4 4. Hakeminen

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden

Kulttuuriteollisuuden Lapin Yliopisto 16.1.2009 Taiteiden tiedekunta VALINTAPERUSTEET Tilan ilme Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus 2008 2011 Tilan ilme maisteriohjelma on osa Lapin yliopiston ESR rahoitteista Kulttuuriteollisuuden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille Esityksen rakenne 1. Pyrkiminen oikeustieteelliseen tiedekuntaan 2. Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa 3. Juristi työelämässä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen opintokokonaisuudet:

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS...3 1. HAKUKÄYTÄNTÖ...3 1.1. HAKUKELPOISUUS...3 1.2. HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT...4 Päävalinta...4

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Uudistunut yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa opiskelijoilleen aiempaa enemmän pääainevaihtoehtoja ja sivuainemahdollisuuksia. Tiedekunnan tarjoamat pääainevaihtoehdot

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 31.10.2017 ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2018 YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.11. Lomake jaetaan RO-tuokiossa 20.11. allekirjoitettavaksi ILMOITTADU WILMASSA Suunnitelma

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Dekaanin terveiset HAKUOPAS 2009

Dekaanin terveiset HAKUOPAS 2009 HAKUOPAS 2009 Dekaanin terveiset Oikeustieteellinen koulutusala on säilyttänyt vankan suosionsa vuosikymmenestä toiseen. Eikä syyttä; tiedekunnan opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet ovat taloudellisista

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3 A. KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS... 4 HAKUKELPOISUUS... 4 HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT... 4 Yhteishaku (kesän valintakoe)... 4 Erillisvalinnat...

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2012 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2012... 3 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt... 6 2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot