LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013..."

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA PÄÄVALINTA... 2 Valintamenettely... 2 Kansainväliset hakijat... 2 Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely... 2 Kiintiöiden määräytyminen... 3 Ylioppilaskiintiö... 4 Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 7 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 8 Valintakoevaatimukset... 9 Hakumenettely... 9 Tulosten julkistaminen Oikaisupyyntömenettely ERILLISVALINNAT ) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON HELSINGIN TAI TURUN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996, 794/2004) SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Valintamenettely Helsingin yliopistossa tai Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Hakumenettely Tulosten julkistaminen Oikaisupyyntömenettely ) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996) SUORITTANEIDEN OSALTA..12 Aloituspaikat Valintamenettely Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Hakumenettely Tulosten julkistaminen Oikaisupyyntömenettely ) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON ETA- KELPOISUUSKOKEEN SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat ETA-kelpoisuuskokeesta Hakumenettely Valintamenettely Tulosten julkistaminen Oikaisupyyntömenettely ) MUISTA OIKEUSTIETEELLISISTÄ YKSIKÖISTÄ SIIRTYVÄT Hakumenettely Tulosten julkistaminen Oikaisupyyntömenettely ESTEETÖN OPISKELU 18 YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS....19

2 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! Lapin yliopisto on vajaan opiskelijan yliopisto. Sen oikeustieteiden tiedekunta perustettiin vuonna 1979 ja se on runsaassa 30 vuodessa vakiinnuttanut asemansa. Tiedekunta on kouluttanut vuosittain neljäsosan maamme juristeista. Koulutukseen otetaan vuonna 2013 kaikkiaan uutta opiskelijaa. Tavoitteena on, että tiedekunnasta valmistuisi 125 oikeustieteen maisteria ja viisi oikeustieteen tohtoria vuodessa. Lapin ylipistossa suoritettu oikeustieteen maisterin tutkinto on kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla kysytty ja kilpailtu tutkinto. Opiskelijat saavat vankan yleiskoulutuksen kaikilla keskeisillä oikeudenaloilla. Lisäksi Lapin yliopistossa annetaan sellaista oikeustieteellistä koulutusta, mitä muut oikeustieteelliset yksiköt eivät ainakaan vastaavassa laajuudessa tarjoa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi oikeuskulttuuri ja oikeuslingvistiikka, oikeusinformatiikka, avaruusoikeus, kulutusverotus, vanhuusoikeus ja saamelaisoikeus. Lapin yliopistossa on mahdollista sisällyttää oikeustieteen maisterin tutkintoon opintoja myös muista tiedekunnista, kuten yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Kieliopinnot ovat keskeisessä asemassa tutkinnossa. Lapin yliopistossa tiede ja taide kohtaavat, sillä yliopistossa on taiteiden tiedekunta. Monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat paitsi eturivin juridiikan asiantuntijoita myös kielitaitoisia ja sivistyneitä juristeja. Lapin yliopisto on myös kansainvälinen työskentely-yhteisö. Oikeustieteiden tiedekunnassa opiskelee vuosittain puolensataa ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Saman verran omia opiskelijoita lähtee vaihtoon eri puolilla maailmaa sijaitseviin yliopistoihin. Vuodesta 2009 alkaen on tiedekunnassa toiminut myös kiinaoikeuden professori. Lapin yliopistoa ei voi liikaa kehua. Sen valtteja ovat lämminhenkinen ilmapiiri ja tiivis opiskeluyhteisö. Lapin pääkaupungissa, Rovaniemellä, opiskelija viihtyy. Yliopiston tilat ovat uudenaikaiset ja avarat. Myös mukavia opiskelija-asuntoja on saatavissa. Lisäksi luonnonkaunis Ounasvaara tarjoaa kaikkina vuodenaikoina mieleen jääviä elämyksiä. Tervetuloa tieteen ja taiteen pohjoiseen kohtauspaikkaan! Matti Niemivuo Oikeustieteiden tiedekunnan dekaani Julkisoikeuden professori 1

3 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013 PÄÄVALINTA Oikeustieteiden tiedekuntaan otetaan vuonna 2013 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa yhteensä vähintään 133 ja kiintiöineen yhteensä enintään 150 uutta opiskelijaa. Varasijajärjestelmää ei ole käytössä. Sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa varten opiskelemaan hyväksyttävistä valitaan yhteensä enintään 110 ylioppilaskiintiöstä, enintään 40 vapaasta kiintiöstä ja enintään 3 saamen kielentaitoisten kiintiöstä. Valintamenettely Ylioppilaskiintiöstä opiskelijat hyväksytään ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Vapaassa kiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakokeesta ja oikeustieteen opinnoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valinta suoritetaan siten, että ensin täytetään ylioppilaskiintiö ja sen jälkeen vapaa kiintiö. Sekä ylioppilaskiintiössä että vapaassa kiintiössä hakevien tulee osallistua valintakokeeseen. Kansainväliset hakijat Kansainväliset hakijat hakevat samassa haussa suomalaisten hakijoiden kanssa joko ylioppilaskiintiössä tai vapaassa kiintiössä. Hakijoilta edellytetään ulkomailla suoritettua koulutusta, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin sekä suomen kielen taitoa. Opetus oikeustieteiden tiedekunnassa tapahtuu pääosin suomen kielellä. Kutsu valintakokeeseen lähetetään kelpoisille kansainvälisille hakijoille sähköpostilla. Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Opetushallituksesta, puh Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden on oltava perillä opetushallituksessa, osoite Valtakunnallinen yhteishaun neuvontapalvelu, PL 380, Helsinki. Mahdolliset vaadittavat liitteet toimitetaan mennessä (keväällä valmistuvat viimeistään ) osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122,

4 Rovaniemi. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Katso tarvittavat liitteet hakulomakkeesta. Hakuasiakirjoihin tulee liittää hakulomake, virallinen kopio tutkintotodistuksesta ja sen englanninkielinen käännös, todistus suomen kielen taidosta sekä kopio passin henkilötietosivusta. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa, haluaako hakija kysymykset ruotsin vai suomen kielellä. Valintakokeen kysymykset laaditaan Valintakoevaatimukset -kohdassa ilmoitetun suomenkielisen aineiston pohjalta. Kysymyksiin on vastattava suomen tai ruotsin kielellä. Kiintiöiden määräytyminen Ylioppilaskiintiö käsittää ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon suorittaneet hakijat. Vapaa kiintiö käsittää ne: 1) ylioppilaskiintiöön kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi ylioppilaskiintiöstä 2) ei-ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon 3) hakijat, jotka ovat suorittaneet avoimia yliopisto-opintoja Lapin, Helsingin tai Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskusten toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti tai erillisiä opintosuorituksia oikeustieteessä mainituissa yksiköissä, jolloin hakijalta edellytetään vähintään 85 opintopisteen (50 opintoviikon) laajuisia yliopisto-opintoja oikeustieteessä edellä esitetyin tavoin ja peruskoulun oppimäärän mukaisia opintoja toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä 4) hakijat, joilla dekaani, kuultuaan ensin opiskelijavalintatoimikuntaa, toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Harkittaessa erivapauden myöntämistä osallistua valintakokeeseen, otetaan huomioon hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemus sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taito. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutuksen taso. Erivapautta haetaan mennessä. Erivapautta koskeva kirjallinen vapaamuotoinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Saamen kieltä taitavana pidetään pyrkijää, joka on ylioppilaskirjoituksissa suorittanut hyväksytysti saamen kielen kokeen tai osoittanut saamen kielen taitonsa saamen kielen kokeessa. Sellaista saamen kieltä taitavaa hakijaa, joka tulee muutoinkin hyväksytyksi tiedekuntaan, ei lueta saamen kieltä taitavien kiintiöön kuuluvaksi. 3

5 Ylioppilaskiintiö Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään kuusi (6) ainetta: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, kaksi vierasta kieltä, reaali ja matematiikka. Reaali tarkoittaa vanhamuotoista reaalikoetta tai uusimuotoisessa ainereaalissa yhtä yksittäistä seuraavista reaaliaineiden kokeista: psykologia, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi. Huomioon otetaan paras arvosana. Pisteet annetaan vain kerran taulukossa mainitusta kokeesta. Em. aineiden arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti: L E M C B A äidinkieli toinen kotim. kieli pitkä keskipitkä/lyhyt vieraat kielet pitkä keskipitkä/lyhyt matematiikka laaja/pitkä yleinen/lyhyt reaali Ylioppilastutkinnosta pisteitä voi saada enintään 42. Ylioppilaskiintiössä pisteitä voi saada enintään 122,0, joista 80,0 valintakokeesta ja 42,0 ylioppilastutkintotodistuksesta. Ennen hakuajan päättymistä korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Suomalaiseen ylioppilastutkintoon ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain mukaan rinnastettavasta tutkinnosta annetaan lähtöpisteitä opiskelijavalintatoimikunnan harkinnan mukaan enintään 42 pistettä. International Baccalaureate (IB) tutkinnon, Reifeprufungtutkinnon ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnot (EB) arvosanat rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavien taulukoiden mukaan: 4

6 IB-tutkinto Ylioppilastutkinto 7 Excellent laudatur 6 Very good eximia cum laude approbatur 5 Good magna cum laude approbatur 4 Satisfactory cum laude approbatur 3 Mediocre lubenter approbatur 2 Poor approbatur Reifeprufung-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur 9-8 magna cum laude approbatur 7 cum laude approbatur 6-5 lubenter approbatur 4 approbatur EB-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Henkilö, joka suorittaa ylioppilastutkinnon kokonaisuudessaan vasta syksyllä 2013, ei voi tulla hyväksytyksi ylioppilaskiintiössä. Ylioppilaskiintiössä opiskelijat hyväksytään ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneiden kesken järjestys määräytyy ensi sijassa valintakokeessa saatujen pisteiden ja sen jälkeen ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden perusteella. Jos useammalla pyrkijällä on ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteetkin samat, heidät kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Ylioppilaskiintiössä pyrkivän saamen kielentaitoisen opiskelijan saavuttama pistemäärä saa olla enintään 9,0 pistettä alempi kuin tässä kiintiössä viimeisenä hyväksytyn hakijan pistemäärä. Jos saamen kielentaitoisten kiintiössä mainitun pistemäärän saavuttaneita on enemmän kuin kolme, ratkaisee sisäänpääsyn valintakokeen pistemäärä. 5

7 Vapaa kiintiö Vapaassa kiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden ja oikeustieteen opinnoista saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saaneiden kesken järjestys määräytyy valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Jos useammalla pyrkijällä on valintakoepisteetkin samat, heidät kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Vapaassa kiintiössä pyrkivän saamen kielentaitoisen opiskelijan saavuttama pistemäärä saa olla enintään 5,0 pistettä alempi kuin viimeisenä tässä kiintiössä hyväksytyksi tulleen hakijan pistemäärä. Tasapisteiden sattuessa kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Vapaassa kiintiössä pisteitä voi saada enintään 93,0, joista 80,0 valintakokeesta ja 13,0 oikeustieteen opinnoista. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisista oikeustieteen opinnoista hakija saa lukea hyväkseen vähintään 10,0 ja enintään 13,0 lisäpistettä seuraavasti: Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten välisenä aikana suoritetuista, opinto-oppaiden mukaisista tiedekunnan hyväksymistä oikeustieteen kandidaatin tutkinnon pakollisista perusopinnoista ja pakollisista aineopinnoista sekä Pohjois-Suomen tuomarikoulun opinnoista lisäpisteitä annetaan seuraavasti: Pakolliset perusopinnot: Oikeusfilosofia 2 lisäpistettä Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 lisäpistettä Oikeusteorian perusteet 2 lisäpistettä Roolit ja päätöksenteko lainkäytössä 4 lisäpistettä Pakolliset aineopinnot: Valtiosääntöoikeus 4 lisäpistettä Hallinto-oikeus 5 lisäpistettä Velvoiteoikeus 4 lisäpistettä Kirjanpidon perusteet 2 lisäpistettä Kauppaoikeus 5 lisäpistettä Esineoikeus 4 lisäpistettä Immateriaali- ja kilpailuoikeus 2 lisäpistettä Työ- ja sosiaalioikeus 5 lisäpistettä Finanssioikeus 5 lisäpistettä Persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus 5 lisäpistettä Rikosoikeus 6 lisäpistettä Prosessioikeus 6 lisäpistettä Ympäristöoikeus 5 lisäpistettä Kansainvälinen oikeus 4 lisäpistettä Eurooppaoikeus 4 lisäpistettä Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 lisäpistettä 6

8 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten välisenä aikana suoritetuista, opinto-oppaiden mukaisista tiedekunnan hyväksymistä oikeusnotaarin tutkinnon pakollisista perusopinnoista ja pakollisista aineopinnoista sekä oikeustieteen maisterin tutkinnon pakollisista aineopinnoista ja pakollisista syventävistä opinnoista lisäpisteitä annetaan seuraavasti: Oikeusnotaarin- tai oikeustieteen maisterin tutkinto Pakolliset perusopinnot: Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 lisäpistettä Oikeusteorian perusteet 2 lisäpistettä Kirjanpidon perusteet 2 lisäpistettä Pakolliset aineopinnot: Persoonallisuusoikeus 2 lisäpistettä Perhe- ja jäämistöoikeus 3 lisäpistettä Velvoiteoikeus 4 lisäpistettä Kauppaoikeus 5 lisäpistettä Esineoikeus 4 lisäpistettä Immateraalioikeus (ennen nimellä Immateriaali- ja kilpailuoikeus) 2 lisäpistettä Ympäristöoikeus 5 lisäpistettä Työ- ja sosiaalioikeus 5 lisäpistettä Hallinto-oikeus I 3 lisäpistettä Finanssioikeus 5 lisäpistettä Rikosoikeus 6 lisäpistettä Prosessioikeus I 4 lisäpistettä Insolvenssioikeus 2 lisäpistettä Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 lisäpistettä Prosessioikeus II 4 lisäpistettä Hallinto-oikeus II 2 lisäpistettä Valtiosääntöoikeus 4 lisäpistettä Kansainvälinen oikeus 4 lisäpistettä Eurooppaoikeus 4 lisäpistettä Pakolliset syventävät opinnot: Oikeusfilosofia 2 lisäpistettä Valintakoe Valintakoe pidetään tiistaina Rovaniemellä, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä klo alkaen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Valintakoe järjestetään seuraavissa paikoissa: Rovaniemi, Lapin yliopisto, Fellman -sali, Yliopistonkatu 8, Helsinki, Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Oulu, Oulun yliopisto, Linnanmaan yliopistorakennus (keskustasta n. 5 km), 7

9 Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävillä tiedekunnan verkkosivuilla. Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävissä Rovaniemellä Lapin yliopiston (Yliopistonkatu 8) ala-aulassa sekä muilla koepaikkakunnilla koepaikan ilmoitustaululla samana päivänä klo Oikean salin löytämiseksi on kokeeseen saavuttava hyvissä ajoin. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilötodistus. Valintakokeessa ei saa käyttää taskulaskimia, matkapuhelimia eikä muita vastaavia apuvälineitä. Valintakoe kestää viisi (5) tuntia. Valintakokeesta on mahdollista saada enintään 80,0 pistettä. Valintakokeessa käytetään suomen tai ruotsin kieltä. Pyydettäessä valintakoekysymykset voi saada ruotsin kielellä. Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus saada kysymykset ruotsin kielellä tulee toimittaa mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Valintakokeen kysymykset voivat olla esimerkiksi oikeustapaus-, essee-, aineisto- tai monivalintakysymyksiä. Aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiin ja arvosteluperusteisiin voi tutustua tiedekunnan www-sivuilla: Erityisjärjestelyt valintakokeessa Hakijoiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyjä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyjen tarve. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha. Lukivaikeuksien vuoksi mahdollisuus erityisjärjestelyihin voidaan myöntää siinä tapauksessa, että hakijan lukivaikeus on todettu vähintään keskivaikeaksi (3/5) ja että hän on saanut lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta. Lukihäiriöstä antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti tai lukihäiriöön perehtynyt lääkäri. Toisen lausunnon kirjoittaa erikoislääkäri. Lausuntoja ei edellytetä, jos ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt lausuntojen perusteella mahdollisuuden erityisjärjestelyihin ja ylioppilastutkinto ei ole viittä vuotta vanhempi. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös on liitettävä hakemukseen. 8

10 Tiedekunta tekee päätöksen haetuista erityisjärjestelyistä hakijan esittämän selvityksen ja valintakokeen keston ja luonteen perusteella. Erityisjärjestelyjä haetaan mennessä. Erityisjärjestelyjä koskeva kirjallinen vapaamuotoinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyjä hakevat osallistuvat valintakokeeseen samoin kuin muut hakijat. Erillinen tila ja tietokone ovat järjestettävissä vain Rovaniemellä kokeeseen osallistuville. Valintakoevaatimukset Tieto valintakoevaatimuksista (valintakoetta varten luettava kirjallisuus) julkistetaan tiedekunnan www-sivuilla: Valintakoekirjallisuus ilmestyy Kirjoja välittää: Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, PL 122, Rovaniemi. Puh: Fax: Valintakoevaatimusten hyväksytty suorittaminen valintakokeessa sisällytetään tiedekuntaan hyväksytyksi tulleen opiskelijan tutkintoon viiden opintopisteen laajuisena täydentävänä perusopintona (Suomen oikeusjärjestelmä 5 op). Hyväksymisraja opintojaksolle on 40 p. Tutkintoon voi sisällyttää valintakokeesta saadun Suomen oikeusjärjestelmä opintojakson vain yhden kerran. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Opetushallituksesta, puh Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden on oltava perillä opetushallituksessa, osoite Valtakunnallinen yhteishaun neuvontapalvelu, PL 380, Helsinki. Mahdolliset vaadittavat liitteet toimitetaan mennessä (keväällä valmistuvat viimeistään ) osoitteeseen Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Katso tarvittavat liitteet hakulomakkeesta. Virheellisten tietojen antaminen hakulomakkeessa saattaa johtaa hakijan opiskelupaikan menetykseen. 9

11 Valintakoevilppi Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen pyrkijän koesuoritus hylätään. Tulosten julkistaminen Valintakokeen tulokset julkistetaan perjantaina Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetetään kirjallinen ilmoitus valintakokeen tuloksesta. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi ja niiden tulee olla perillä viimeistään kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 10

12 ERILLISVALINNAT OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 1) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON HELSINGIN TAI TURUN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996, 794/2004) SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan valitaan vuonna 2013 suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan yhteensä enintään viisi (5) Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittanutta. Valintamenettely Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Helsingin yliopiston tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastaavassa koulutusohjelmassa opintonsa aloittaneen, jonka siirtymisen Lapin yliopistoon on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan dekaani hyväksynyt, ei hae tässä kiintiössä. Helsingin yliopistossa tai Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittaneiden hakijoiden oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta otetaan huomioon pakollisten aineopintojen arvosanat ja oikeusnotaarin lopputyön arvosana. Pakollisten aineopintojen arvosanat ja oikeusnotaarin lopputyön arvosana muunnetaan tarvittaessa asteikolle 1-5 Lapin yliopiston voimaan tulleen muuntotaulukon mukaisesti. Mikäli oikeusnotaarin lopputyön arvosana on muu kuin edellä mainitusta muuntotaulukosta ilmenee, pisteytetään se tarvittaessa asteikolle 1-5 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston hyväksymän muuntotaulukon mukaisesti. Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (86/1996) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (19 opintojaksoa): Velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeussosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. 11

13 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (794/2004) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (15 opintojaksoa): Velvoiteoikeus: Yleinen velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-,vesi- ja ympäristöoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, eurooppaoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, oikeusteoria, kansainvälinen oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (86/1996) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (17 opintojaksoa): Siviilioikeuden yleiset opit, velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, rikosten seuraamukset ja rikosprosessin erityispiirteet, oikeushistoria, yleinen oikeustiede, oikeussosiologia ja kriminologia. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnosta (794/2004) pisteitä annetaan seuraavista pakollisista aineopinnoista (16 opintojaksoa): Valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, yleinen oikeustiede, velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus, oikeushistoria, rikosoikeus, oikeussosiologia ja kriminologia, prosessioikeus. Pisteet annetaan lisäksi oikeusnotaarin lopputyön arvosanasta. Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, oikeusnotaarin tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu oikeusnotaarin tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle 1-5. Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan uuden tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa rakenne poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasakeskiarvon sattuessa ratkaisee kirjallisen työn/oikeusnotaarin lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan keskiarvoon yltäneet. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalvelusta puh ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden ja mahdollisten vaadittavien liitteiden on oltava perillä Lapin yliopiston hakija ja opiskelupalveluissa. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Osoite: Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. 12

14 Tulosten julkistaminen Valintapäätökset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetetään kirjallinen ilmoitus valintapäätöksestä. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan wwwsivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi ja niiden tulee olla perillä viimeistään kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 2) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (86/1996) SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan valitaan vuonna 2013 suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan yhteensä enintään kahdeksan (8), jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (86/1996) 20 :n 2 tai 3 momentin nojalla oikeusnotaarin tutkinnon Lapin yliopistossa. Valintamenettely Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996) suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin/varanotaarin tutkintotodistuksesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiö Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä opiskelijat hyväksytään ilman valintakoetta oikeusnotaarin tutkintotodistuksesta ja aikaisemmasta varanotaarin tutkintotodistuksesta hakijan ilmoittaman 11 pakollisen aineopinnon arvosanan ja oikeusnotaarin tai varanotaarin tutkinnon kirjallisesta työstä saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 13

15 Pisteitä annetaan seuraavasti: 11 pakollisen aineopinnon arvosanat: erinomaiset tiedot = 3 pistettä hyvät tiedot = 2 pistettä tyydyttävät tiedot = 1 piste Kirjallisesta työstä saatu arvosana sellaisenaan = 5-10 pistettä. Tasapisteiden sattuessa kaikki hyväksytään tiedekuntaan. Oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä pisteitä voi saada enintään 43. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalvelusta puh ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden ja mahdollisten vaadittavien liitteiden on oltava perillä Lapin yliopiston hakija ja opiskelupalveluissa. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Osoite: Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Tulosten julkistaminen Valintapäätökset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetetään kirjallinen ilmoitus valintapäätöksestä. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan wwwsivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi ja niiden tulee olla perillä viimeistään kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 14

16 3) OPISKELIJAVALINTA SUORAAN OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOON ETA- KELPOISUUSKOKEEN SUORITTANEIDEN OSALTA Aloituspaikat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan valitaan vuonna 2013 oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään kolme (3) sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä Suomessa suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen vähintään oikeusnotaaritasolle. ETA-kelpoisuuskokeesta Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETA-valtiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkinto, vain suorittamalla ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 8 :n 3 momentissa tarkoitettu pakollinen kelpoisuuskoe. Pakollisen ETA-kelpoisuuskokeen järjestävät Helsingin yliopisto, Lapin yliopiston ja Turun yliopisto (ks. yliopistojen internet-sivut). Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalvelusta puh ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden ja mahdollisten vaadittavien liitteiden on oltava perillä Lapin yliopiston hakija ja opiskelupalveluissa. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Osoite: Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Hakemukseen on liitettävä todistus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle, tutkintotodistus, jonka perusteella hakijalle on myönnetty oikeus ETAkelpoisuuskokeen suorittamiseen ja edellä mainitun tutkintotodistuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava sekä todistus hakijan suomen kielen taidosta. Asiakirjojen on oltava joko alkuperäisiä tai todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita. Valintamenettely Hakijat valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa heidän ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen oikeuttaneessa tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. 15

17 Opintomenestys arvioidaan tutkintoon kuuluvien arvosanojen keskiarvona. Hakijan arvosanojen keskiarvon tulee kuitenkin olla ECTS- asteikolla vähintään C (= suomalaisen arvosteluasteikon 3). Britanniassa tutkinnon suorittaneiden osalta tutkinnon kokonaisarvosanan (class) tulee olla vähintään Lower second. Mikäli hakijan suorittaman tutkinnon arvosanojen muuntamisessa ECTS-asteikolle ei ole saatavaa luetettavaa selvitystä, oikeustieteiden tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee lopputyön/loppukokeen kokonaisarvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. Tulosten julkistaminen Valintapäätökset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetetään kirjallinen ilmoitus valintapäätöksestä. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan wwwsivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi ja niiden tulee olla perillä viimeistään kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 16

18 4) MUISTA OIKEUSTIETEELLISISTÄ YKSIKÖISTÄ SIIRTYVÄT Helsingin yliopiston tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa vastaavassa koulutusohjelmassa oikeustieteelliset opintonsa aloittaneiden, joiden siirtymisen Lapin yliopistoon on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan dekaani hyväksynyt, ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hakumenettely Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti osoitteessa Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9-15 puhelimitse Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalvelusta puh ja Hakuaika alkaa ja päättyy klo 16.15, jolloin myös paperisten hakulomakkeiden ja mahdollisten vaadittavien liitteiden on oltava perillä Lapin yliopiston hakija ja opiskelupalveluissa. Hakemuksen liitteisiin on merkittävä henkilötunnus. Osoite: Lapin yliopisto, Hakija- ja opiskelupalvelut, PL 122, Rovaniemi. Tulosten julkistaminen Valintapäätökset julkistetaan Tulokset julkistetaan yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekunnan ilmoitustaululla. Tiedekuntaan hyväksytyille ja hylätyille lähetetään kirjallinen ilmoitus valintapäätöksestä. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan wwwsivuilla. Oikaisupyyntömenettely Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintamenettelyyn tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua neljäntoista (14) päivän kuluessa valintakokeen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. Siinä on yksilöitävä mistä kohdin ja millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyynnöt on osoitettava oikeustieteiden tiedekunnan dekaanille ja toimitettava osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, Yliopistonkatu 8, postiosoite PL 122, Rovaniemi ja niiden tulee olla perillä viimeistään kello Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valintamenettelyn tulos ei voi muuttua oikaisua hakeneen tai opiskelemaan jo valittujen vahingoksi. 17

19 ESTEETÖN OPISKELU Opiskelun esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yliopistomme tukee vammaisten ja erilaisten opiskelijoiden opiskelua opetusjärjestelyin mahdollisuuksien mukaan, esim. luento ja opetusmateriaalia voi pyytää etukäteen opettajalta ja tenttijärjestelyissä voidaan joustaa. Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelumuodon, joka ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Yliopiston päärakennuksen tilat ovat liikkumisen kannalta esteettömät. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tilat sijaitsevat vajaan kilometrin päässä Viirinkankaan kampuksella. Taiteiden tiedekunnan tilat ovat tilapäisesti Pöykkölän ja Rotkon kampuksilla. Yliopistoomme pyrkivät vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakevat opiskeluoikeutta kuten muutkin hakijat. Valintakokeisiin osallistumista voidaan helpottaa erityisjärjestelyjen avulla, joita voivat olla mm. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö. Järjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti. Kts. luku erityisjärjestelyt valintakokeessa. Tarkempaa tietoa saat yliopistomme esteettömyydestä www-sivuilta: Yhden korkeakoulupaikan säännös Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi hyväksytty voi opiskelijahaun päävalinnassa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös (38 L558/2009) koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus, vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, ESRrahoitteiset koulutukset ja työvoimapoliittiset koulutukset jäävät säännöksen ulkopuolelle. Opiskelupaikan vastaanottaminen Syksyllä 2013 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Vastaanottamisilmoituksen voit tehdä Oma haku -palvelun kautta osoitteessa tai palauttamalla määräajassa hyväksymiskirjeen mukana tulleen vastaanottamisilmoituksen korkeakouluun. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on toimitettava vastaanottamisilmoitus viimeistään tiistaina klo siihen korkeakouluun, josta ottaa paikan vastaan. Muussa tapauksessa menettää opiskelupaikkansa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain, jos sinut on hyväksytty viimeistään Jonotus on voimassa saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi 18

20 opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ja joillakin aloilla yliopistoissa käytössä olevissa yhteishauissa ja -valinnoissa joudut asettamaan koulutukset suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, etkä voi merkitä jonotuskohteeksi kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen. Kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Opiskelupaikan vastaanottamistiedon muuttamisen perusteet Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa vain silloin, jos olet saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Tällöin sinun tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö perusteluineen siihen korkeakouluun, josta olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Esimerkkitapauksia yhden korkeakoulupaikan säännökseen löydät osoitteesta Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Lapin yliopistossa rajoitus koskee sosiaalityötä ja opettajankoulutusta. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on 19

21 välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä Opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopiston opiskelupalveluista. 20

22 Opiskelijavalinnat 2012 Tämä tilasto koskee kesävalintoja. Erillisvalinnat kuten esim. avoimen yliopiston ja maisteriohjelmien tiedot eivät ole mukana tässä tilastossa. Tiedekunta Hakemuksia Valintakokeisiin osallistui Aloituspaikat Pistemäärät A B Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatusalan koulutus /80 32/40 Luokanopettajan koulutus /25 15/18 Yhteensä Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteen maisterin tutkinto /122 51/93 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Hallintotiede / /60 Johtaminen /120 39/60 Matkailututkimus /120 18/60 Politiikkatiede (kansainväliset suhteet ja valtiooppi) /120 31/60 Sosiaalityön ko /120 27/60 Sosiologia /120 35/60 Soveltava psykologia / /60 Yhteensä Taiteiden tiedekunta Audiovisuaalisen mediakulttuurin ko /30 - Graafisen suunnittelun ko /30 - Kuvataidekasvatus /32 - Tekstiili- ja vaatetusalan ko sisustus- ja tekstiilimuotoilu /25 - vaatetussuunnittelu /25 - Teollisen muotoilun ko /30 - Yhteensä Kaikki yhteensä A= Todistuksen lähtöpisteiden sekä valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin pistemäärä, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä B= Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt; alin, jolla on hyväksytty/ylin mahdollinen pistemäärä.

23 A-siipi Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (2. krs) F-siipi Taiteiden tiedekunta Eelin sali (LS 19) Kirjasto Taidekirjasto Ravintola Petronella LS 3 LS 2 Info Ravintola Felli LS 10 Opiskelupalvelut Fellmansali Castrensali Kahvila Lovisa LS 16 HelpDesk Info Esko ja Asko -sali Maurisali YTHS Kioski Sisäänkäynti Pääsisäänkäynti D-siipi Kasvatustieteiden tiedekunta C-siipi Oikeustieteiden tiedekunta (2. ja 3. krs)

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 2 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2012... 3 PÄÄVALINTA... 3 Aloituspaikat... 3 Valintamenettely... 3

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! Lapin yliopisto on vajaan 5 000 opiskelijan yliopisto. Sen oikeustieteiden tiedekunta on nuorin oikeustieteen opinahjo Suomessa. Tiedekunta on 30 vuodessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 PÄÄVALINTA...3 Aloituspaikat...3 Valintamenettely...3 Kansainväliset hakijat...3 Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely...3 Kiintiöiden määräytyminen...4

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND Oikeustieteiden tiedekunnan VALINTAPERUSTEET 2017 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2017 YHTEISHAKU A. Oikeusnotaarin

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA... 3 A. KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS... 4 HAKUKELPOISUUS... 4 HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT... 4 Yhteishaku (kesän valintakoe)... 4 Erillisvalinnat...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON HAE LAPIN YLIOPISTOON SINNE EIVÄT PIENETKÄÄN UNELMAT HUKU. Lapin yliopisto lyhyesti Tiedekunnat Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS UUSIEN OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS YHTEISKUNTATIETEIDEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna Sisällys Uusien opiskelijoiden valinta vuonna 2004...2 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2004... 2 2. Oikeus osallistua valintakokeeseen... 3 3. Valintakokeeseen osallistuminen... 4 4. Hakeminen

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS...3 1. HAKUKÄYTÄNTÖ...3 1.1. HAKUKELPOISUUS...3 1.2. HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT...4 Päävalinta...4

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot