HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 1

2 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt Valintakoe ja muut valintamenettelyt Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet Erillisvalinnat suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan Erillisvalinta kansainväliseen maisteriohjelmaan Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law Suoravalinta avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella (ns. avoimen väylä) 9 3 Päävalinta (valintakoevalinta) Hakeminen Valintakoe Valintakoevaatimukset Valintakoetehtävät Lähtöpisteiden määräytyminen Hakijoiden paremmuusjärjestyksen määräytyminen Erityisjärjestelyt valintakokeessa Valintakokeen tulokset Oikaisupyyntö Opiskelupaikan vastaanottaminen ja kirjoittautuminen yliopistoon Vaasassa aloittavien opintoja koskevat erityismääräykset Tietoja vuoden 2012 valintakokeesta 26 4 Oikeustieteelliset tutkinnot Oikeusnotaarin tutkinto Oikeustieteen maisterin tutkinto 28 5 Opiskelijavalintoja ja opintoja koskeva neuvonta 28 6 Opiskelijavalinnan aikataulu 29 2

3 Dekaanin tervehdys Oikeustieteellinen koulutusala on säilyttänyt vankan suosionsa vuosikymmenestä toiseen. Oikeustieteen opinnot avaavat tien mitä erilaisimpiin ammattitehtäviin. Juristit tekevät sopimuksia, ratkovat kiistoja, soveltavat oikeutta tuomioistuimissa, osallistuvat hallintoon ja lainsäädäntötyöhön. Juristeja tarvitaan erilaisissa tärkeissä tehtävissä niin valtion ja kuntien palveluksessa kuin yksityisellä puolella esimerkiksi asianajajina, liike-elämän palveluksessa ja järjestöissä. Yhä useampi lakimies toimii tavalla tai toisella kansainvälisessä toimintaympäristössä. Juristin valmiudet avaavat toisinaan teitä myös oman ammattialan ulkopuolelle. Monissa tehtävissä tarvitaan hyvää ja tarkkaa ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja myös todellista käytännön kielitaitoa. Juristeilla on paljon vaikutusvaltaa, monen mielestä liikaakin. Valtaa ei voi olla ilman vastuuta. Juristien ammattitaidon ja ammattietiikan tulee olla korkealla tasolla. Juristin pitää ymmärtää oikeuden kysymyksiä laajasti, eikä juristi voi eristäytyä muusta yhteiskunnasta. Juristit palvelevat oikeudenmukaisuuden toteutumista, mikä ei ole vähäinen tehtävä. Oikeustieteellinen tiedekunta pyrkii kouluttamaan vastuuntuntoisia ja osaavia oikeuden ammattilaisia vaativiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Juristien tulee Suomessa osata myös ruotsia. Tämä otetaan koulutuksessa huomioon. Kaksikielistä koulutusta toteutetaan lisäksi Vaasassa toimivassa yksikössä. Syksyllä 2013 päästään toden teolla aloittamaan uudistetun tutkinnon mukainen lakimieskoulutus. Odotukset ovat korkealla. Uudistusta on valmisteltu yhdessä hartaasti ja huolella. Opiskelijat ovat olleet tässä alusta asti mukana. Tarkoitus on, että opiskeltavat asiat entistä paremmin limittyisivät ja lomittuisivat kokonaisuuksiksi. Näin varmistetaan olennaisimpien taitojen karttuminen opintojen myötä. Tiedekunnan tutkijoiden ja opettajien haasteena on kehitellä uudenlaisia opintokokonaisuuksia, jotta oppiaineiden rajoja voidaan joustavasti ylittää. Yhteistyötä vaaditaan siten myös henkilökunnalta. Ei ole tarkoitus, että yliopistolla olisi synkkää. Yliopistoyhteisö koostuu ihmisistä. Opiskelijat ovat keskeinen osa tuota yhteisöä. Monelle meistä palkollisista työ yliopistolla on ollut haaveena. Meitä kaikkia yhdistää kiinnostus tietää ja oppia. Yliopisto on yhtä aikaa aina uusi mutta kuitenkin se sama vanha. Pidetään se sellaisena. Kimmo Nuotio rikosoikeuden professori dekaani 3

4 1 Uusien opiskelijoiden ma a ra ja kiintio t 2013 Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan (jäljempänä: tiedekunta) otetaan lukuvuonna päävalinnan (valintakoevalinnan) kautta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamista varten 260 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 231 varataan koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Helsingissä, ja 29 koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Vaasassa. Opiskelijat valitaan erikseen Helsinkiin ja Vaasaan. Kaikilla tiedekuntaan päävalinnassa valituksi tulleilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingissä. Vaasassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto myös Vaasassa, jos he oikeusnotaariopintojen loppuvaiheessa valitsevat oikeustieteen maisterin tutkinnon suorituspaikaksi Vaasan. Helsingissä oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto myös Vaasassa, jos he oikeusnotaariopintojen loppuvaiheessa hakevat tiedekunnalta oikeutta suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto Vaasassa. Helsingissä aloitettavaan koulutukseen valitaan suomen kieltä taitavia hakijoita 209, joista yhteispistekiintiöstä ja koepistekiintiöstä. Ruotsin kieltä taitavia valitaan 22 hakijaa, joista 6-12 yhteispistekiintiöstä ja 6-12 koepistekiintiöstä. Vaasassa aloitettavaan koulutukseen valitaan suomen kieltä taitavia 17, joista 6-11 yhteispistekiintiöstä ja 6-11 koepistekiintiöstä. Ruotsin kieltä taitavia valitaan 12 hakijaa, joista kummassakin ryhmässä 4-8 yhteispistekiintiöstä ja 4-8 koepistekiintiöstä. Opiskelijavalinnassa on erilliset valintakokeet suomen kieltä taitaville ja ruotsin kieltä taitaville hakijoille. 4

5 Yhteispistekiintiö käsittää suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) mukaan rinnastettavan tutkinnon suorittaneet. Yhteispistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden yhteenlasketun kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Koepistekiintiö käsittää ne yhteispistekiintiöön kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi tästä kiintiöstä, sekä yhteispistekiintiöön kuulumattomat hakijat. Koepistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella suoravalinnassa enintään 5 uutta opiskelijaa opiskelemaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa (ns. avoimen väylä). Tämän hakijaryhmän suoravalintaa on selostettu tarkemmin hakuoppaan osiossa 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt. Tämä hakijaryhmä ei käytä samaa sähköistä hakulomaketta kuin päävalintaan osallistuvat, mutta valinnassa noudatetaan soveltuvin osin päävalintaa koskevia määräyksiä oikaisumenettelystä, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta. Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna erillisvalinnassa suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hakijoita seuraavista hakijaryhmistä: enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Åbo Akademissa enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Turun tai Lapin yliopistossa enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle. Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna erillisvalinnassa opiskelijoita kansainväliseen maisteriohjelmaan Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law. Näiden hakijaryhmien erillisvalintaa on selostettu tarkemmin hakuoppaan osiossa 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt. Nämä hakijaryhmät eivät käytä samaa sähköistä hakulomaketta kuin päävalintaan osallistuvat, mutta valinnassa noudatetaan soveltuvin osin päävalintaa koskevia määräyksiä oikaisumenettelystä, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta. Tiedekuntaan päävalinnassa opiskelemaan hakevan on hakemuksessaan ilmoitettava 5

6 1) hakeeko hän opiskelemaan tiedekunnan järjestämään koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Helsingissä, vai tiedekunnan järjestämään koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Vaasassa, ja 2) hakeeko hän tiedekuntaan suomen kieltä vai ruotsin kieltä taitavana opiskelijana. Hakijan ilmoittama valinta on sitova. Suomen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka voi todentaa suomen kielen taitonsa jollakin seuraavalla, Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 2012:91 määritellyllä tavalla: Suomenkielinen koulusivistys Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. approbatur) TAI suomi toisena kielenä (tämä koe on tarkoitettu vain niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ja se korvaa ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur. Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5. EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7. Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto suomeksi Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi Yleinen kielitutkinto suomen kielessä, keskiarvona vähintään taitotaso 5 Valtionhallinnon kielikoe suomen kielessä, vähintään hyvä taito Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe suomen kielessä, keskiarvona vähintään taitotaso 5 Suomen kieltä taitavana hakevan on vastattava valintakokeessa suomenkielisiin kysymyksiin ja kirjoitettava vastauksensa suomen kielellä. 6

7 Ruotsin kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka voi todentaa ruotsin kielen taitonsa jollakin seuraavalla, Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 2012:91 määritellyllä tavalla: Ruotsinkielinen koulusivistys Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa ruotsi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. approbatur) TAI ruotsi toisena kielenä (tämä koe on tarkoitettu vain niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ja se korvaa ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur. Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5. EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7. Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä. Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta. Korkeakoulututkinto ruotsiksi Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava). Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi Yleinen kielitutkinto ruotsin kielessä, keskiarvona vähintään taitotaso 5 Valtionhallinnon kielikoe ruotsin kielessä, vähintään hyvä taito Helsingin yliopiston kielipalveluiden koe ruotsin kielessä, keskiarvona vähintään taitotaso 5 Hyväksytysti suoritettu TISUS-koe (Test in Swedish for University Studies) Ruotsin kieltä taitavana hakevan on vastattava valintakokeessa ruotsinkielisiin kysymyksiin ja kirjoitettava vastauksensa ruotsin kielellä. 7

8 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt Jokaisen tiedekuntaan hakevan on osallistuttava tiedekunnan järjestämään valintakokeeseen, jollei jäljempänä toisin määrätä. Velvollisuus osallistua valintakokeeseen koskee myös korkeakoulututkinnon suorittaneita. Valintaa valintakokeen kautta sanotaan päävalinnaksi. Valintakokeeseen osallistumisen edellytyksenä on korkeakoulukelpoisuus tai erivapauden saaminen (ks. Hakukelpoisuus alempana). Tässä hakuoppaan osiossa selostetaan lyhyesti muita valintamenettelyjä kuin päävalintaa. Tarkempia tietoja näistä valintamenettelyistä on tiedekunnan verkkosivuilla (www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/). 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet Tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon suorittaneella, tai sillä, jonka tiedekunta on hyväksynyt tätä tutkintoa opiskelemaan, on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä opiskelemaan oikeusnotaarin tutkintoa. Oikeusnotaarin tutkinnon tiedekunnassa suorittaneella on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. 2.2 Erillisvalinnat suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneella on oikeus hakea opiskeluoikeutta tiedekuntaan suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan näitä hakijaryhmiä koskevan erillisvalinnan kautta. Hakuaika lukuvuonna alkaa ja päättyy ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle suorittaneella on oikeus hakea opiskeluoikeutta tiedekuntaan suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan tätä hakijaryhmää koskevan erillisvalinnan kautta. Hakuaika lukuvuonna alkaa ja päättyy Lisätietoa erillisvalinnoista ja tarkemmat valintaperusteet sekä ohjeet valintamenettelystä löydät tiedekunnan verkkosivuilta (www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/haku_suoraan_maisterin_tutkintoon.htm). 8

9 Erillisvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään Erillisvalinta kansainväliseen maisteriohjelmaan Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law Tiedekunnassa voi suorittaa ylemmän tutkinnon englanninkielisessä Master s Degree Programme in International Business Law and Public International Law - maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut suomalaisen oikeusnotaarin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen alemman korkeakoulututkinnon oikeustieteen alalta tai muun alemman korkeakoulututkinnon, joka sisällöltään antaa opiskelijalle valmiudet suoriutua oikeustieteellisistä maisteriopinnoista hakijan valitsemassa suuntautumisvaihtoehdossa. Hakemaan on oikeutettu myös henkilö, joka suorittaa jotain edellä mainittua tutkintoa siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen kirjoittautumisen yhteydessä viimeistään Maisteriohjelmassa suoritetaan kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto (Master of International and Comparative Law, Magister i internationell och komparativ rätt), joka ei tuota kelpoisuutta oikeusministeriön hallinnonalan virkoihin, joihin vaaditaan oikeustieteen maisterin tutkinto. Maisteriohjelmassa on myös mahdollista suorittaa oikeushallinnon virkoihin tarvittava oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinto. Jos opiskelija on suorittanut kotimaisen oikeusnotaarin (ON) tutkinnon tai ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle, hän voi suorittaa ohjelmassa oikeusministeriön hallinnonalan virkoihin vaadittavan oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnon. Hakuaika päättyy klo (GMT+2). Lisätietoja ja ohjeet valintamenettelystä löytyvät maisteriohjelman kotisivuilta (www.helsinki.fi/llm/). 2.4 Suoravalinta avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella (ns. avoimen väylä) Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valitaan lukuvuonna oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 uutta opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaisissa oikeustieteen opinnoissa osoittamansa opintomenestyksen perusteella. Hakuaika alkaa ja päättyy Lisätietoa suoravalinnasta ja tarkemmat valintaperusteet sekä ohjeet valintamenettelystä löydät tiedekunnan verkkosivuilta (www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/avoin_vayla.htm). Avoimen väylän valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään

10 3 Pa a valinta (valintakoevalinta) 3.1 Hakeminen Hakeminen oikeustieteellisen tiedekunnan päävalinnassa (valintakoevalinnassa) tapahtuu yliopistojen yhteisen hakujärjestelmän kautta. Hakemista koskevat tiedot löytyvät myös yliopiston hakijapalvelujen verkkosivuilta (www.helsinki.fi/ opiskelijaksi/). HAKUAIKA Hakuaika alkaa ja päättyy klo HAKUKELPOISUUS Yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon on kelpoinen hakemaan: 1) ylioppilas, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB) Eurooppalainen ylioppilastutkinto(eb) Reifeprüfung-tutkinto (RP) tai 2) henkilö, joka on suorittanut AICE-tutkinnon (Cambridge Advanced International Certificate of Education) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon korkeakoulututkinnon yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa 10

11 ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai henkilö, jolla on dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai henkilö, jolle on myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun yliopistoon Suomalaisen ylioppilastutkinnon 2013 suorittavat ovat hakukelpoisia vuoden 2013 päävalinnassa, mikäli tutkinto valmistuu mennessä. Muiden keväällä 2013 valmistuvien tutkintojen osalta tarkemmat ohjeet ja määräajat on ilmoitettu kohdassa Keväällä 2013 valmistuvat tutkinnot. Ne, joiden tutkinto ei ole valmistunut ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä, eivät ole hakukelpoisia vuoden 2013 päävalinnassa. HAKULOMAKE Voit hakea Helsingin yliopistoon yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta, joka löytyy osoitteesta Järjestelmässä voit mm. etsiä koulutusta suomalaisten yliopistojen koulutustarjonnasta, sekä täyttää ja lähettää hakemuksen. Kaikkien yliopistojen hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella. Hakemista useampaan Helsingin yliopiston tiedekuntaan, yliopistoon tai korkeakouluun ei ole rajoitettu, mutta yliopistojen yhteishaussa saa hakea korkeintaan yhdeksään (9) hakukohteeseen. Tämän lisäksi hakukohteita on voitu rajata tiedekunnan sisällä tai yliopistojen välillä esimerkiksi yhteisvalinnoissa. Sähköinen hakulomake huomioi nämä rajoitukset automaattisesti. Hakulomake ilmoittaa erikseen, mikäli tietyt hakukohteet tulee priorisoida keskenään. Lomakkeen ensimmäisellä sivulla valittu järjestys ei ole ensisijaisuusjärjestys. Hakemus kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä lomakkeen täyttämiseen voi kulua runsaasti aikaa, jos samalla tutustut mieleisiisi hakukohteisiin. Järjestelmä ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa yleistietoa hakemisesta, mutta tutustu lisäksi huolellisesti yliopiston ja tiedekunnan hakuohjeisiin. Täytettyäsi ja lähetettyäsi hakemuksen järjestelmä kertoo, tarvitseeko sinun lisäksi lähettää liitteitä. Lomakkeella kannattaa ehdottomasti ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite, sillä tällöin saat myös sähköpostiisi kuittauksen hakemuksen tallentumisesta. Myös mahdollisten hakemusliitteiden perille saapumista ja täydentämistä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Huomioithan, että lomake ei ole tallentunut järjestelmään, jos et saa sähköpostiisi vahvistusta tai näytölle ei tule tekstiä Hakulomakkeesi on lähetetty ja vastaanotettu. 11

12 Kun olet täyttänyt ja lähettänyt sähköisen hakulomakkeen, tallenna lomake itsellesi tiedostona ja säilytä se todisteeksi siitä, että olet jättänyt hakemuksen. Lomakkeen voi tallentaa hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköisen hakulomakkeen viimeisellä sivulla. Jos et pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, voit tilata paperisen hakemuksen opetushallituksen yliopistohaun neuvontapalvelusta puh Paperiset hakemukset on palautettava määräpäivään klo mennessä osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, Helsinki. Kirje kannattaa postittaa kirjattuna, jotta sinulle jää tosite hakemuksen lähettämisestä. Hakuaika päättyy klo 16.15, jolloin myös postitse saapuvien hakemusten on oltava perillä. Viimeisen hakupäivän postileiman päiväys ei riitä. Määräajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon. Voit luoda käyttäjätilin sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palveluun tunnistautumalla verkkopankkitunnuksen tai HST-kortin avulla. Rekisteröityneenä pystyt esimerkiksi muokkaamaan hakemustasi hakuaikana, tarkistamaan valintojen tuloksia ja ottamaan opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Rekisteröityminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä sähköisen hakemuksen täyttämiseksi. Järjestelmä on avoinna ympäri vuoden ja vuorokauden lukuun ottamatta arkipäivinä huoltotöistä johtuvaa käyttökatkoa klo Hakeminen on kuitenkin mahdollista vain hakuaikana. Ohjeet Oma haku - palvelun käytöstä ovat osoitteessa HAKEMUSTIETOJEN MUUTOKSET Mahdollisia muutoksia hakulomakkeella antamiisi hakukohdetietoihin voit tehdä vain hakuaikana rekisteröitymällä Oma haku -palveluun osoitteessa Jos teet muutoksia lomakkeeseen, viimeiseksi antamasi tiedot jäävät voimaan. Yhteystietojasi voit muuttaa läpi vuoden Oma haku -palvelussa osoitteessa Tekemistäsi yhteystietojen muutoksista lähtee ilmoitus yliopistoihin, joihin hakulomakkeellasi haet. Yhteystietojen muutoksista voi ilmoittaa yliopistojen hakijapalveluihin myös puhelimitse. Hakijapalvelut Puh: (09) (asiakaspalvelu) PL 3, Helsingin yliopisto Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 1.krs. 12

13 Aukioloajat Aukioloajat ja puhelinajat on ilmoitettu osoitteessa LIITTEET Mikäli olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2013, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuusliitettä. Yliopisto saa tiedot vuonna 1990 ja sen jälkeen suoritetuista suomalaisista ylioppilastutkinnoista ja niiden arvosanoista suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Tarkista kuitenkin tarvitseeko sinun toimittaa muita liitteitä, kuten esim. osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitosi. Mikäli et osoita korkeakoulukelpoisuuttasi vaaditulla tavalla eikä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä, niin hakemuksesi hylätään. Sinun tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittava liite, mikäli korkeakoulukelpoisuutesi perusteena on jokin seuraavista tutkinnoista: Ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto tai European Baccalaureate tutkinto AICE-tutkinto Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto Yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus (myönnetty erivapaus tai henkilölle myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin Helsingin yliopiston tiedekuntaan tai muuhun yliopistoon.) Kaikissa näissä tapauksissa on toimitettava määräaikaan klo mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta, ellei toisin ole erikseen mainittu. Jos korkeakoulukelpoisuuden perusteena on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 13

14 vastaaviin korkeakouluopintoihin, niin todistuksesta on lisäksi toimitettava virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksesi alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. (Ohje virallisesti oikeaksi todistamisesta ja virallisesta käännöksestä jäljempänä.) Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa kelpaa myös virallisesti oikeaksi todistettu kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä. Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antava tutkintosi valmistuu keväällä/kesällä 2013, katso tarkemmat ohjeet ja määräajat kohdasta keväällä 2013 valmistuvat tutkinnot. Mikäli olet saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeisiin, niin sinun tulee toimittaa valokopio päätöksestä tai ilmoittaa hakijapalveluihin, minä vuonna ja mihin tiedekuntaan erivapaus on myönnetty. Tiedot tarkistetaan. Mikäli haluat osoittaa korkeakoulukelpoisuutesi korkeakoulututkinnolla, joka on suoritettu Helsingin yliopistossa, niin sinun tulee ilmoittaa hakijapalveluihin, että haluat käyttää tätä hakuperusteenasi, jotta asia voidaan tarkistaa opiskelijarekisteristä. Virallisesti oikeaksi todennettua kopiota tutkintotodistuksesta ei tässä tapauksessa tarvitse toimittaa, vaikka hakulomake sitä pyytää. Mikäli käytät hakuperusteenasi jo suoritettua korkeakoulututkintoa, et kuitenkaan voi saada lähtöpisteitä. Mikäli haluat osoittaa korkeakoulukelpoisuutesi Helsingin yliopiston jonkin tiedekunnan sinulle jo myöntämällä vastaavan tasoisen tai ylemmän tutkinnon suoritusoikeudella, sinun tulee ilmoittaa hakijapalveluihin, että haluat käyttää tätä hakuperusteenasi, jotta asia voidaan tarkistaa opiskelijarekisteristä. Et kuitenkaan voi saada lähtöpisteitä. Mikäli haluat käyttää hakuperusteenasi jonkin muun yliopiston myöntämää tutkinnonsuoritusoikeutta, sinun tulee toimittaa virallinen opintorekisteriote, josta käy ilmi tutkinnonsuoritusoikeutesi. Jos hakija on suorittanut useita korkeakoulukelpoisuuden tuottavia tutkintoja, niin korkeakoulukelpoisuuden toteamiseen riittää, että toimittaa todistuksen yhdestä tutkinnosta. Jos hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että jonkin muun tutkinnon, niin korkeakoulukelpoisuuden osoittavana liitteenä kannattaa toimittaa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (IB, EB, RP) todistus, koska tällöin on mahdollista saada lähtöpisteitä. Hakijan on osoitettava hakukohteen kielestä riippuen hyvä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoitustavat on kerrottu sivulla: 14

15 (ks. myös pdf-taulukot kielitaidon todentamisesta eri tiedekuntiin haettaessa). Hakijan on toimitettava hakujärjestelmän pyytämänä virallisesti oikeaksi todistettu kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta pääsääntöisesti klo mennessä Hakijan liitepalveluun. Jos hakijalla ei ole valmiiksi mitään kielitaidon osoittavaa tutkintoa tai todistusta, hänen tulee suorittaa jokin hyväksytyistä kielitutkinnoista/testeistä. Helsingin yliopiston Kielipalvelujen testiajat ja ilmoittautumisohjeet ovat verkko-osoitteessa: Lisätietoa yleisestä kielitutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnoista on Opetushallituksen verkkosivulla: Mikäli hakija on suorittanut vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon, johon sisältyy hyväksytty arvosana suomesta tai ruotsista äidinkielenä tai vähintään arvosana magna cum laude approbatur äidinkielen kokeen korvaavasta suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeesta, niin hänen ei tarvitse erikseen toimittaa kielitaidon todentavaa liitettä. (Jos valitsee jomman kumman yo-kokeen hakulomakkeella kielitaidon todenteeksi, lomakkeelle ei tule kielitaitoliitepyyntöä.) Jos hakija osoittaa kielitaitonsa samalla tutkinnolla jolla hän osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa, niin riittää kun hän toimittaa yhden virallisesti oikeaksi todistetun kopion kyseisestä todistuksesta. VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTAMINEN JA VIRALLINEN KÄÄNNÖS Kaikkien liitteiden on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita, ellei erikseen toisin mainita. Kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari tai todistuksen myöntänyt oppilaitos. Jos todistuksessa on useampia sivuja, niin kaikkien sivujen on oltava oikeaksi todistettuja. Maistraateissa toimivat julkiset notaarit myöntävät työkseen virallisia asiakirjajäljennöksiä, joten maistraatissa asioidessaan voi olla varma siitä, että saa asianmukaisesti viralliseksi oikeaksi todistetun kopion alkuperäisestä asiakirjasta. Jotta oppilaitoksesta myönnetty todistuskopio on virallisesti oikeaksi todistettu, 1. kopioon tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima. (Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli) 2. oppilaitoksen edustajan tulee lisäksi kirjoittaa kopioon nimikirjoituksensa ja nimenselvennys sekä virkanimikkeensä. Leima, jossa lukee pelkästään jäljennöksen oikeaksi todistaa tai certified copy, ei ole oppilaitoksen virallinen leima. 15

16 Ulkomaisesta todistuksesta on lisäksi toimitettava virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko 1) todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös, 2) virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä, 3) virallisen kääntäjän tekemä käännös tai 4) virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä. RP-, IB- tai EB-todistuksia ei tarvitse käännättää. Suomenkielinen Reifeprüfungvastaavuustodistus ei kelpaa, vaan RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma). Yliopistolle ei pidä lähettää alkuperäisiä tutkintotodistuksia. LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN Hakemuksen liitteet toimitetaan klo mennessä osoitteeseen Hakijan liitepalvelu Yliopistonkatu Helsinki Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti liitepalvelun postilaatikkoon. Huomaathan, että liitteiden tulee olla perillä määräaikaan mennessä; postileima ei riitä. Keväällä 2013 valmistuvien poikkeavat määräajat on ilmoitettu kohdassa keväällä 2013 valmistuvat tutkinnot. Yliopistolle ei pidä lähettää alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta. KEVÄÄLLÄ 2013 VALMISTUVAT TUTKINNOT Jos hakuperusteenasi on keväällä 2013 valmistuva suomalainen ylioppilastutkinto, niin sinun ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä. Mikäli olet epävarma ylioppilastutkintosi valmistumisesta mutta olet suorittanut myös jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, sinun kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta. Jos ylioppilastutkintosi kuitenkin valmistuu tiedekunnan asettamaan määräaikaan mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon. 16

17 Jos hakuperusteenasi on keväällä 2013 valmistuva International Baccalaureate tutkinto, niin sinun tulee toimittaa tutkinnostasi ennakkoarvio (Candidate Predicted Grades) klo mennessä. Lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, ja valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa lopulliset arvosanasi tiedekuntaan paikan vastaanoton yhteydessä. Jos hakuperusteenasi on jokin muu keväällä 2013 valmistuva tutkinto, niin sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi klo mennessä. Mikäli tutkintosi ei valmistu mennessä mutta valmistuu ennen , niin sinun tulee toimittaa mennessä ennakkoarvio tai muu oppilaitoksesi myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa olet suorittamassa ja missä oppilaitoksessa. Ennakkoarvioiden ja opintorekisteriotteiden on oltava virallisia eli lähettämässäsi paperissa on oltava tuore, kyseiseen paperiin lyöty oppilaitoksen virallinen leima ja asiakirjan myöntäneen henkilön nimikirjoitus. Oppilaitoksen virallisessa leimassa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli. Leima, jossa lukee pelkästään jäljennöksen oikeaksi todistaa tai certified copy, ei ole oppilaitoksen virallinen leima. Hakijan tulee toimittaa liitteitä suoraan tiedekuntaan seuraavissa tapauksissa: tutkintotodistus, mikäli tutkintosi ei valmistu mennessä, mutta valmistuu ennen IB-tutkintojen ennakkoarvioiden perusteella hakeneiden ja valintakokeessa ehdollisesti hyväksyttyjen tulee toimittaa mennessä paikan vastaanoton yhteydessä lopulliset arvosanat Tällöin liitteet toimitetaan tiedekunnan valintakoekansliaan osoitteeseen Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Valintakoekanslia, PL 4 (Yliopistonkatu 3), Helsingin yliopisto. Hakijoita pyydetään etukäteen olemaan yhteydessä valintakoekansliaan ja ilmoittamaan, että he toimittavat todistuskopion tähän myöhempään määräaikaan mennessä. Tiedekunnan valintakoekanslia avataan ja sen käyntiosoite on Yliopistonkatu 3, 3. krs, huone 374, puh. (09) , sähköposti Valintakoekanslian aukioloajat ilmoitetaan tiedekunnan verkkosivuilla: -> valintakoe Valintakoe Valintakoe järjestetään keskiviikkona klo alkaen. Koe kestää viisi tuntia. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. 17

18 Koepaikkakunnat ja -paikat ovat: 1) Helsinki: Helsingin yliopisto, Päärakennus (Fabianinkatu 33), Porthania, (Yliopistonkatu 3), sekä muita tiloja näiden rakennusten lähistöllä 2) Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Konetalo, Korkeakoulunkatu 6, Hervanta (keskustasta n. 7 km) 3) Kuopio: Kuopion yliopisto, Canthia, Harjulantie 1 4) Oulu: Oulun yliopisto, Linnanmaa-yliopistorakennus (keskustasta n. 5 km), Pentti Kaiteran katu 1 5) Vaasa: Vaasan yliopisto, Wolffintie 34 Koesaleja koskevat tiedot ovat Helsingissä päärakennuksen ala-aulassa ja muilla paikkakunnilla koepaikan ilmoitustaululla koepäivänä klo 9.00 lähtien. Oikean salin löytämiseksi on koepaikalle saavuttava hyvissä ajoin. Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävillä myös tiedekunnan verkkosivuilla viimeistään valintakoeviikolla. Koeaika on viisi tuntia. Valintakokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan valokuvalla varustettu kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti), joka on esitettävä valintakokeen yhteydessä. Lisäksi hänen on ehdottomasti merkittävä henkilötunnuksensa kuhunkin koepaperiin. Henkilötunnus ei tule näkyviin julkisissa tuloslistoissa. Varaa mukaasi tavalliset kirjoitusvälineet. Kännyköitä, taskulaskimia, sanakirjoja tai muita apuvälineitä ei sallita. Vastauspaperit jaetaan koetilaisuudessa Valintakoevaatimukset Valintakoevaatimukset (valintakoetta varten luettava kirjallisuus) ovat erilaiset niille, jotka osallistuvat valintakokeeseen suomen kieltä taitavina ja niille, jotka osallistuvat valintakokeeseen ruotsin kieltä taitavina. Valintakoevaatimukset julkistetaan (alustavan aikataulun mukaan) tiedekunnan verkkosivuilla (www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/). Mikäli tieto muuttuu, se ilmoitetaan em. sivuilla. Samanaikaisesti julkistetaan myös valintakoetta varten luettavan kirjallisuuden ilmestymisaikataulu, joka on kuitenkin aikaisintaan maaliskuun lopussa. Näkövammaiset hakijat voivat tilata Näkövammaisten kirjasto Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoista elektronisia, piste- ja ääniversioita. Valintakoekirjat ovat saatavissa Celian kautta aikaisintaan samaan aikaan kuin painetut versiot. Näkövammaisten hakijoiden on suositeltavaa ottaa yhteyttä Celiaan jo siinä vaiheessa kun valintakoevaatimukset julkistetaan 18

19 3.2.2 Valintakoetehtävät Valintakoekysymykset laaditaan suomen kieltä taitavien valintakokeeseen suomen kielellä ja ruotsin kieltä taitavien valintakokeeseen ruotsin kielellä. Suomen kielen taitoisena valintakokeeseen osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa suomen kielellä. Ruotsin kielen taitoisena valintakokeeseen osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä. Kysymyspaperin vastausohjeet on luettava tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen (esim. vastaustilan ylittäminen) koituu hakijan vahingoksi. Valintakoetehtävät voivat olla luonteeltaan esimerkiksi oikeustapaus-, essee- tai monivalintakysymyksiä. Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon, ja vastaus on pyrittävä kirjoittamaan keskitetysti. Mahdollisiin oikeustapauksiin vastattaessa on sekä ilmaistava sovellettava sääntö että sovellettava tätä sääntöä kyseiseen tapaukseen. Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa. Valintakoekirjoissa mainittujen lainkohtien pykälänumeroita ei tarvitse valintakokeessa osata; riittää kun tuntee valintakokeessa pykälänumeroiden yhteydessä kerrotut asiat. Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen hakijan koesuoritus hylätään. 3.3 Lähtöpisteiden määräytyminen Hakijoille annetaan suoritetun ylioppilastutkinnon perusteella enintään 32 lähtöpistettä (vuonna 1996 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet) tai enintään 28 lähtöpistettä (vuosina ylioppilastutkinnon suorittaneet) tai enintään 24 lähtöpistettä (ennen vuotta 1970 ylioppilastutkinnon suorittaneet) äidinkielen kokeesta, toisen kotimaisen kielen kokeesta sekä kahdesta seuraavasta: vieraan kielen koe, matematiikan koe tai reaalikoe, sen mukaisesti mitkä kaksi koetta antavat korkeimman pistemäärän. Jos hakija on suorittanut ylioppilastutkinnossa useamman kuin yhden ainereaalin kokeen, otetaan huomioon parempi arvosana. Ennen hakuajan päättymistä korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Henkilön, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on hakemuksessaan ilmoitettava jälkiarvostelun tulos. Hakijalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja joka on äidinkielen kokeen sijasta suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen, katsotaan suomi/ruotsi toisena kielenä -koe lähtöpisteiden määräytymisessä äidinkieleksi. Vuonna 1996 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet 19

20 äidinkieli ja reaali laudatur 8 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe *pitkän oppimäärän koe laudatur 8 eximia cum laude approbatur 6 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 *keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe laudatur 5 eximia cum laude approbatur 4 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 2 lubenter approbatur 1 Vuosina ylioppilastutkinnon suorittaneet äidinkieli ja reaali laudatur 7 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe *pitkän oppimäärän koe/vaativamman oppimäärän mukainen koe laudatur 7 magna cum laude approbatur 5 cum laude approbatur 4 lubenter approbatur 3 approbatur 2 *keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe/yleinen koe laudatur 4 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 2 lubenter approbatur 1 Ennen vuotta 1970 ylioppilastutkinnon suorittaneet äidinkieli ja reaali 20

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2012 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2012... 3 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt... 6 2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 7.11.2011 saatavilla myös ruotsiksi Hakuopas 2012 Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat 1 SISÄLTÖ sivu 1. VALINTAYHTEISTYÖ MUIDEN YLIOPISTOJEN KANSSA 2 2. OPISKELIJAMÄÄRÄT,

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas 2015. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Hakuopas 2015. Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat

Hakuopas 2015. Lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnat julkaistu 02.12.2014: http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelijaksi/hakuopas.html saatavilla myös ruotsiksi: http://www.med.helsinki.fi/svenska/grundexamina/urval/ansokningsguide.html Hakuopas

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013 Yleistä yhteishauissa hakemisesta Vuonna 2013 edelleen omat erilliset haut ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Amk-hauissa voi hakea 1-4 hakutoiveeseen/haku

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta HAKUOPAS 2014

Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta HAKUOPAS 2014 Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta HAKUOPAS 2014 1 VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNAN AIKATAULU Hakemusten oltava perillä 1.4.2014 Poikkeuksena: The Religious Roots of Europe (RRE) application period

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (LISÄHAKU ELOKUU 2015) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015

FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015 FARMASIAN TIEDEKUNNAN HAKUOPAS 2015... 1 Dekaanin tervehdys... 2 1 TUTKINNOT... 3 2 KOULUTUSOHJELMAT JA HYVÄKSYTTÄVIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT... 3 2.1 Hakeminen farmasian koulutusohjelmiin...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013...

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... 2 PÄÄVALINTA... 2 Valintamenettely... 2 Kansainväliset hakijat...

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot