Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja"

Transkriptio

1 Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja

2 Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut luovat perustan niin asukkaiden kuin yritystenkin menestymiselle. Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas löytyy myös sähköisenä sekä -sivuiltamme. Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta mieluiten sähköpostilla tai Puhelinnumerot: Vaihde (terveyspalvelut) (Nummi-Pusulan vanha vaihdenumero ja Karjalohjan vanha vaihdenumero ohjataan numeroon ) Asiakaspalvelupisteet: Kaupungintalo Monkola, Lohja Karjalohjan palvelupiste Nummi-Pusulan palvelupiste LOHJA 55 Pinta-ala 1109,72 km 2 maapinta-ala 939,02 km 2 vesipinta-ala 170,70 km 2 55 Asukkaita Valtuutettuja Veroprosentti 19,5 55 Henkilöstöä noin Yrityksiä noin Yhdistyksiä, järjestöjä noin Kesäasuntoja noin 8300 hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 2

3 Invånarnas Lojo - serviceguide för invånare I och med kommunsammanslagningen är Lojo stads viktigaste uppgift att producera och organisera basservicen för sina invånare. En välfungerande basservice skapar grunden för framgång för såväl invånare som företag. Den här guiden är sammanställd för att invånarna ska hitta den basservice som tillkommer dem och kunna sköta sina ärenden, söka information, utöva påverkan och få rådgivning så lätt och behändigt som möjligt. Guiden är utlagd i digitalt format på våra webbplatser och Vi tar gärna emot kommentarer om guiden, helst per e-post till adressen eller Telefonnummer: Växel (hälsovårdsservice) (Samtal till Nummi-Pusulas gamla nummer (växeln) och Karislojos gamla nummer (växeln) kopplas till numret ) Kundservice: Stadshuset Monkola, Lojo Karislojos kundservice Nummi-Pusulas kundservice LOJO 55 Areal 1109,72 km 2 landareal 939,02 km 2 vattenareal 170,70 km 2 55 Antal invånare Antal fullmäktigeledamöter Skattesats 19,5 % 55 Antal ordinarie anställda ca Antal företag ca Antal föreningar och organisationer ca Antal sommarbostäder 8300 ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 3

4 Valtuuston puheenjohtajan tervehdys Uusi Lohja on Länsi-Uudenmaan sykkivä sydän Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa Uusi Lohja. Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksella Länsi-Uudellemaalle muodostettiin elinvoimainen, kehittymiskykyinen ja vahva alueellinen toimija. Maakunnan keskuksena meidän tulee olla jatkossakin kasvu- ja yhteistyöhakuinen kaupunki. Kuntaliitoksen tavoitteena on kehittyvä ja taloudellisesti vakaa kunta. Uusi Lohja pystyy hajanaista kuntarakennetta paremmin tarjoamaan hyvät ja laadukkaat kunnalliset palvelut. Samalla olemme turvallinen ja kannustava työnantaja sekä otamme käyttöön uuden lähidemokratia-mallin, jonka avulla vastataan kuntalaisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen haasteisiin. Uuden Lohjan valtuusto on jo aloittanut työnsä ja samalla käynnistänyt kotikaupunkimme strategian työstäminen. Strategian tarkoituksena on määrittää yhteiset tavoitteet tulevaisuudelle ja konkreettiset keinot näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toivon, että kuntalaiset ovat aktiivisesti mukana tässä kehittämistyössä. Uusi Lohja on meidän yhteinen kotikaupunkimme, Länsi-Uudenmaan sykkivä sydän. Toivotan kaikille kuntalaisille onnea ja menestystä vuonna Yhteistyöterveisin Joona Räsänen valtuuston puheenjohtaja hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 4

5 Kaupunginjohtajan tervehdys Lohjan kaupunki sekä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kunnat yhdistyivät uudeksi Lohjan kaupungiksi Asukkaita yhdistyneessä kaupungissamme on runsaat , maapintaalaa on liki 1000 neliökilometriä. Vakinaista asutusta virkistää vielä yli vapaa-ajan asuntoa uusi Lohja haastaa tiukasti Paraisten saaristokaupungin Suomen suurimpana kesämökkikuntana. Suomessa uudistetaan parhaillaan kuntarakennetta. Uusi Lohja täyttää jo kooltaan, palveluiltaan ja työpaikkaomavaraisuudeltaan tavoitteeksi asetetun vahvan peruskunnan kriteerit. Olemme tehneet etuajassa sen mitä monet muut kunnat vasta pohtivat. Silti monet lohjalaisten palvelut hoidetaan edelleen yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Maankäytön ja liikenteen suurissa kysymyksissä olemme myös osa Helsinki-keskeistä metropolimaakuntaa - yhtenä Uudenmaan neljästä seutukeskuksesta. Lohjan keskusta on vain yksi uuden kunnan taajamista. Uudella Lohjalla on upeita historiallisia kirkonkyliä kuten Karjalohja, Sammatti, Nummi ja Pusula, sekä uudempia työpaikkojen ja kaupan keskuksia kuten esimerkiksi Virkkala ja Saukkola. Uusi Lohja on moninapainen seudullinen suurkunta, jonka eri osien elinvoimaa ja identiteettiä kannattaa vaalia. Lohjalle on kehitetty uusi lähidemokratian malli, joka tarjoaa keinot vaikuttaa sekä kaupungin päätöksentekoon että alueiden sisäiseen yhteistyöhön. Uskon, että vilkas järjestökenttämme tarttuu lähidemokratian haasteeseen. Kuntaliitosta on valmisteltu pitkään. Viime syksyn kuntavaaleissa valittu uusi kaupunginvaltuusto on jo aloittanut toimintansa ja vahvistanut muun muassa uuden kunnan talousarvion ja henkilöstön sijoittumisen. Palvelujen ja työtapojen yhteensovittaminen tarjoaa samalla mahdollisuuden katsoa asioita uudesta ja uudistavasta näkökulmasta. Säilyvätkö palvelut? Suuria muutoksia ei liitosvaiheessa tapahdu. Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksessa on sovittu, että koulujen, terveysasemien ja muiden lähipalvelujen toimipisteet säilyvät seuraavat kolme vuotta nykyisellään. Pitemmällä tähtäyksellä kaupungin palvelut ja palveluverkko niin kuin kaikki muutkin asiat - ovat uusien päättäjien harkinnassa. Taloustilanne pysyy lähivuosina haasteellisena. Meidän on sovitettava monenlaiset palvelutarpeet kohtuulliseen veroprosenttiin ja oikeudenmukaiseen maksupolitiikkaan. Samalla on varottava liiallista velkaantumista. Toivotan kaikille lohjalaisille hyvää alkanutta vuotta ja hyvää uutta Lohjaa! Simo Juva kaupunginjohtaja ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 5

6 Fullmäktigeordförandens hälsning Nya Lojo är Västnylands pulserande hjärta Början av detta år innebar starten för Nya Lojo. Sammanslagningen av Lojo, Nummi-Pusula och Karislojo skapar en vital, utvecklingskraftig och stark regional aktör i Västnyland. I egenskap av centrum i landskapet ska vi även framöver vara en tillväxt- och samarbetsorienterad stad. Syftet med kommunsammanslagningen är att bilda en kommun med stabil ekonomi och förmåga att utveckla sig. Nya Lojo har bättre möjligheter att erbjuda högkvalitativ och bra kommunal service jämfört med en splittrad kommunal struktur. Samtidigt är vi en trygg och sporrande arbetsgivare, och inför en ny modell för närdemokrati, som ska hjälpa oss att svara mot utmaningen i att utveckla invånarnas möjligheter att medverka och påverka. Nya Lojos fullmäktige har redan inlett arbetet och med en gång börjat utarbeta en strategi för vår hemstad. Syftet med strategin är att slå fast våra gemensamma mål inför framtiden och visa på konkreta medel för att uppnå målen. Jag hoppas att kommuninvånarna ska medverka aktivt i det här utvecklingsarbetet. Nya Lojo är vår gemensamma hemstad, det pulserande hjärtat i Västnyland. Jag vill önska alla invånare lycka och framgång under Med samarbetshälsningar Joona Räsänen stadsfullmäktiges ordförande jo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karisloj 6

7 Stadsdirektörens hälsning Lojo stad samt Karislojo och Nummi- Pusula kommuner går samman och bildade den nya Lojo stad den 1 januari Vår sammanslagna stad har drygt invånare och en landareal på närmare kvadratkilometer. Den fasta bosättningen får ett vitaliserande komplement av de mer än fritidsbostäderna Nya Lojo kan ge skärgårdsstaden Pargas en ordentlig utmaning som Finlands största sommarstugekommun. Kommunstrukturen i Finland genomgår en reform för närvarande. Nya Lojo uppfyller redan de kriterier som satts upp för reformens målsättning, en stark baskommun, när det gäller storlek, service och arbetsplatssufficiens. Vi har i förtid genomfört det som många andra kommuner bara har börjat dryfta. Ändå sköter vi fortsatt många tjänster för Lojobor i samarbete med andra kommuner i Västnyland. I de stora frågorna inom markanvändning och trafik utgör vi en del av metropollandskapet omkring Helsingfors som ett av de fyra regioncentrumen i Nyland. Lojo centrum är bara en av den nya kommunens tätorter. Nya Lojo har härliga historiska kyrkbyar såsom Karislojo, Sammatti, Nummi och Pusula, och därtill nyare centra för arbetsplatser och handel, såsom Virkby och Saukkola. Nya Lojo är den regional storkommun med många nav och vi bör vara måna om de olika delarnas livskraft och identitet. Vi har utvecklat en ny modell för närdemokrati i Lojo och erbjuder därigenom medel för att påverka både beslutsfattandet i staden och det interna samarbetet i områdena. Jag tror att det vitala föreningslivet kommer att anta utmaningen med närdemokratin. Vi beredde kommunsammanslagningen länge. Det nya stadsfulläktige som valdes i höstens kommunalval har redan inlett arbetet och har bland annat fastställt den nya kommunens budget och fördelning av personalen. Sammanjämkningen av tjänster och arbetsrutiner ger oss samtidigt en möjlighet att betrakta saker och ting ur en ny och nyskapande synvinkel. Kan vi behålla servicen? Några större förändringar infaller inte i sammanslagningsfasen. Avtalet om sammanslagning av kommunerna innehåller en överenskommelse om att skolorna, hälsostationerna och de andra enheterna för närservice förblir oförändrade under de följande tre åren. På längre sikt är stadens service och servicenät på samma sätt som allt annat föremål för prövning av de nya beslutsfattarna. Det ekonomiska läget är fortsatt en utmaning under de närmaste åren. Vi blir tvungna att sammanjämka många olika servicebehov med en rimlig skattesats och en rättvis avgiftspolitik. Samtidigt bör vi akta oss för överdriven skuldsättning. Jag vill önska alla Lojobor god fortsättning på året och ett gott nytt Lojo! Simo Juva stadsdirektör o - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi- 7

8 KESKUSHALLINTO Kari Torikka keskushallinnon toimialajohtaja Keskushallinnon tarkoituksena on taata kunnallisen demokratian ja päätöksenteon toimivuus, pitää kaupungin talouden kehitys vakaana, edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä kehittää kaupungin tiedon hallintaa ja hyödynnettävyyttä. Keskushallinto järjestää kaupunkikonsernin toimintayksiköille niiden toimintaa tukevia palveluja kilpailukykyisesti sekä huolehtii kaupungin näkemysten välittymisestä kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksentekoon. Keskushallinnossa on 70 työntekijän osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö vastaamassa kaupunkilaisten ja kaupungin omien yksiköiden palveluista. KESKUSHALLINNON YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Keskushallinto PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Karstuntie LOHJA Sähköposti: tai Keskushallinnon toimialajohtaja Kari Torikka, p Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Keskushallinto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: Talous Henri Partanen, talousjohtaja p Hallinto Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Henkilöstö Tuula Kauriinoja, henkilöstöpäällikkö p Jari Kalpio p sekä kokoushallinta, kaupunginsihteeri Mikko Kuosmanen p PÄÄTÖKSENTEKO Lohjan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Tietohallinto Pasi Perämäki, tietohallintojohtaja p Kehittämis- ja elinkeinotoimi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Lisäksi keskushallinnon toimialalle kuuluvat pysäköinninvalvonta, lisätiedot kaupunginlakimies Tarja Virtanen p ja toimistosihteeri hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 8 Kaupungissa toimii nykyisellä valtuustokaudella kahdeksan lautakuntaa. Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

9 Kaupungin virkamieskuntaa johtaa kaupunginjohtaja Simo Juva. Kaupungin keskushallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä. Kirjaamo ja arkistopalvelut Kirjaamot Lohjan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä keskushallintoon käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa keskushallinnon kirjaamoon, PL 71, Lohja tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Ympäristötoimen asiat osoitetaan ja teknisen toimen asiat Sivistystoimen asiat osoitetaan lohja.fi ja perusturvan asiat puolestaan Asioiden seuraaminen Voit seurata vireillä olevia asioita Lohjan kaupungin ilmoitustaululta, joka sijaitsee kaupungintalo Monkolassa, osoitteessa Karstuntie 4. Muut ilmoitustaulut sijaitsevat Karjalohjan kunnantalolla ja Nummen kunnantalolla. Viimeksi mainitut eivät kuitenkaan ole kaupungin virallisia ilmoitustauluja. Sähköistä ilmoitustaulua Lohjalla ei vielä ole. Myös valtuuston, hallituksen ja kaikkien lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voi seurata kaupungin kotisivujen kautta. Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat nähtävillä Monkolassa, Karjalohjalla ja Nummella sekä kirjastoissa. Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Västra Nyland, Karkkilan tienoo ja Ykkössanomat -lehdissä. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen Dynasty-asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamoista tai asian valmistelijoilta. Tietopalvelu ja arkisto Lohjan kaupungin pysyvästi säilytettävät asiakirjat ovat säilössä kaupungintalo Monkolan arkistossa sekä osittain myös Nummi-Pusulan entisen kunnantalon yhteydessä. Asiakirjoja voi tutkia kaupunginviraston tiloissa. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan pyynnön voi toimittaa Pyyntö tulee toimittaa noin kolme päivää ennen tarvetta. OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGISSA Kuntalaisen keskeisin osallistumis- ja vaikuttamiskeino kaupungin asioihin on äänestäminen joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Asiointi Kaupungin virastot ja palvelupisteet ovat kuntalaisia varten. Alueellisista palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin liittyvää asiakasneuvontaa ja erilaisia hakemuslomakkeita. Niihin voi jättää kaupungin toimialoille osoitettuja hakemuksia sekä kuntalaispalautetta. Palvelupisteissä on kuntalaisten käytettävissä myös kaikki kaupungin verkkopalvelut. Toimialat ja yksiköt tarjoavat erilaisia sähköisiä hakemuksia ja lomakkeita asioinnin helpottamiseksi. Katso palvelupisteiden yhteystiedot takakannesta! ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 9

10 Vaikuttamiskanavat Kuntalaisilla on monia vaikuttamismahdollisuuksia, mm. aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen virkamiehille, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin ja kyselyihin. STRATEGIA Lohjan kaupungin uusi strategia on lähdössä valmisteluun. Strategiaa varten valtuusto nimeää työryhmän vuoden 2013 alussa. Uusille valtuutetuille esiteltiin ajatuksia työn käynnistämisestä valtuustoseminaarissa viime marraskuussa. Lähidemokratia Lähidemokratia-malli Ehdotus uuden Lohjan lähidemokratian malliksi Valtuuston kiertokokoukset 2 x / v Vaikuttajaraadit Aluefoorumit 2 x / v Alueiden johtokunta Kyläpäällikkötapaamiset 2 x / v 4 x / v 4 x / v 4 x / v 4 x / v Aluetoimikunnat: alueelliset toimielimet, jotka toimivat alueidensa kokoavana foorumina, joka ajaa alueensa asiaa kunnan suuntaan Kylä- ja muut yhdistykset: ruohonjuuritason lähidemokratian toteuttaminen, lähivirkistystoiminta ym. TALOUS Lohjan kaupungin tuloveroprosentti on 19,50. Kiinteistöveroprosentteja on korotettu vuodelle 2013 ja keskiverto omakotitalossa asuvan asukkaan kiinteistöverot nousevat vuonna 2013 muutamia kymmeniä euroja. Keskituloisen Nummi-Pusulan alueella omakotitalossa asuvan asukkaaan verotus tulee laskemaan useita satoja euroja ensi vuonna. Vastaavasti Karjalohjan alueella asuvan asukkaan verotus laskee hivenen ensi vuonna. Veroprosentit vuonna 2013 Tulovero 19,5 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vak. asuinrakennus 1,05 % Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 10

11 Menot, euroa Kokonaismenot Käyttömenot Investointimenot Rahoitusmenot Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain Menot % Tarkastuslautakunta ,0 Yleinen luott.henkilöhallinto ,3 Keskushallinto ,4 Perusturvaltk ,1 Kasvatus- ja opetusltk ,4 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ,9 Tekninen ltk ,4 Kaupunkisuunnittelultk ,8 Ympäristö- ja rakennusltk ,7 YHTEENSÄ kaupungilla on virkaa tai tehtävää, lisäksi kaupungin palveluksessa työskentelee sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Ota yhteyttä viestintään ja markkinointiin: Viestintä Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Elinkeino- ja asukasmarkkinointi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Jorma Korhonen, elinkeinojohtaja p ,4 % 3,9 % Käyttötalousmenot ,0 % 0,7 % 0,3 % 0,8 % 3,4 % Mainos- ja liikelahjat Johanna Alatalo, johdon assistentti p www-sivut Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Juha-Pekka Syrjälä, järjestelmäasiantuntija p ,4 % 51,1 % ELINKEINOTOIMI Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelut hoitaa kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työ- ja virkasuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstöpalvelut hoitaa mm. virka- ja työsuhdeasioita, palkkojen maksua, henkilöstön kehittämistä, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä eläkeasioita. Lohjan Yritystoiminnan ja yrityksen sijoittumisen kannalta Lohjan vetovoimatekijöitä ovat henkilöstön saatavuus, liikenneyhteydet, kotimarkkinoiden läheisyys sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Lähes viidenkymmenentuhannen asukkaan Lohja on sekä kasvu- että seutukeskus. Lohjan elinkeinopalvelut on ensi kontaktina käytettävissä kaikissa Lohjan kaupunkia koskevissa yritysasioissa. Lohjan elinkeinopalvelut Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja Jorma Korhonen, elinkeinojohtaja p ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 11

12 MAASEUTUPALVELUT Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto hoitaa maataloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä, kuten viljelijätukiin liittyvät tehtävät, sato-, hirvi-, peto- ja tulvavahinkoihin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin liittyvät tehtävät, eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät, luopumistukiin liittyvät tehtävät sekä valmiussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Maaseututoimen vastaanotto järjestetään ajoittain Nummen ja Karjalohjan palvelupisteissä. Lisätiedot p , tai Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihdin kunnantalo Asemantie Nummela Västankvarn Västankvarnintie Inkoo MATKAILUPALVELUT Lohjan Matkailupalvelukeskus palvelee Lohjan ABC:n yhteydessä ympäri vuoden ja kesäisin myös Lohjan torilla. Esitepisteemme liikennemyymälän tiloissa on avoinna 24h / 365 päivää vuodessa. Lohja matkailullisesti Lohja on matkailukohteena monelle Suomeen saapuvalle vielä kokematon helmi. Kotimaisille matkailijoille tutuinta ovat Tytyrin kaivosmuseo, Kisakallion Urheiluopisto, harrasteisiin liittyvät liikuntapaikat ja ehkäpä Lohjan omenainen maine. Vuosittain Lohjalla on tilastoituja matkailuyöpymisiä n ja Lohjan seudulla peräti Lohjan matkailutulo vuodelta 2009 oli 36 miljoonaa euroa. Ulkomaalaisten osuus yöpymisistä on n. 8 %. Kesämökkien määrä tulee olemaan vuoden 2013 alusta yli Lohjan Matkailupalvelukeskus toimii Lohjan alueen matkailun kehittäjänä, markkinoijana ja matkailuyritysten yhteistyökumppanina. Palveluiden ympärille kehittyvä liiketoiminta hyödyttää aina myös alkuasukasta monipuolisen palvelutarjonnan myötä. Ajankohtaisimman matkailutiedon ja tapahtumat löydät osoitteesta Lohjan Matkailupalvelukeskus Lohjan ABC-liikennemyymälä Hossanmäentie 1, Lohja p YRITYSPALVELUT Novagon asiantuntijat auttavat yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä, sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityksen osto- ja myyntitilanteessa. Novagon yritysneuvonta on kaupungin tarjoamaa maksutonta yrityspalvelua. YritysLinko-hautomopalvelut on tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotila kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Yritystalo BusinessLohjassa on näille yrityksille sopimusperusteisesti tarjolla tuotekehitys- ja testaustiloja sekä modernit toimisto- ja varastotilat. Lisätiedot p Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja p hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 12

13 PERUSTURVATOIMI Perusturvatoimen tarkoituksena on tukea terveyttä ja toimintakykyä kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Perusturvan 840 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista palvelevat kuntalaisia vauvasta vaariin. Olemme mukana kuntalaisten kannalta iloisissa asioissa mm. neuvoloissa, mutta autamme myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä tai kuntalaiset sairastuvat. Lääkärin, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon henkilöstön vastaanotolla käydään vuosittain kertaa. Toimeentulotukipäätöksiä teemme vuosittain noin Kehitysvammaisia asiakkaita meillä on 290 ja vaikeavammaisia asiakkaita noin 400. Meillä on vuodeosastoilla ja vanhusten asumispalveluissa yli 500 hoitopaikkaa. Kotihoidon asiakkaita on ja heidän luonaan käydään vuosittain noin kertaa. Yhdistyvässä kunnassa on noin yli 75-vuotiasta asukasta. Myös Lohjalla tilanne on, että ikääntyvien määrä kasvaa. Tulevien vuosien suurin haaste onkin vanhusten palveluiden turvaaminen. Vanhuspalveluissa panostamme siihen, että kukin voi halutessaan asua mahdollisimman pitkään kotona. Perusturvatoimi vastaa myös asukasvalinnoista kunnan vuokrataloyhtiöihin (1 545 asuntoa) ja kunnan suoraan omistamiin asuntoihin (400). Talousarviossamme on rahoitus erikoissairaanhoidon ostoihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä kehitysvammaisten palveluiden ostoon kuntayhtymä Etevasta. Arja Yliluoma perusturvajohtaja PERUSTURVATOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL 71, Lohja p p (terveyspalvelut) Käyntiosoite: Kalevankatu LOHJA Sähköposti: tai Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, p Hallintopäällikkö Mikko Kerkola, p Avoinna: ma, ke, to 9 16 ti 9 17, pe 9 15 arkipyhäaatot 9 15 ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 13

14 SOSIAALIPALVELUT Palvelupisteet Lohjan perusturvatoimi, Kalevankatu 4, Lohja, p. vaihde Toimipisteet avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 17, pe 9 15, arkipyhäaatot Ajanvaraukseen perustuvaa lähivastaanottoa myös Karjalohjalla, Nummella ja Pusulassa. Tapaamispaikasta sosiaalityöntekijän kanssa sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ohjauspalveluun saa yhteyden arkisin klo välisenä aikana numerosta Työntekijöiden henkilökohtaiset puhelinajat ovat ma pe klo 9 10 välisenä aikana. Yhteyttä saa soittamalla vaihteeseen Ajanvarauksen sosiaalityöntekijän tai sosiaalineuvojan vastaanotolle voi tehdä soittamalla suoraan työntekijälle tai neuvonta- ja ohjauspalvelun numeroon. Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen toimeentulotukihakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan perusturvatoimi, Toimeentulotuki, PL 71, Lohja. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen voi täyttää osoitteessa /sähköinen asiointi / sähköiset lomakkeet / perusturvakeskus / sosiaalipalvelut / sähköinen toimeentulotukihakemus. Lapsiperhetyö Lapsiperhetyön palveluyksiköt vastaavat lapsija perhekohtaisen lastensuojelun palveluista. Lastensuojelun päivystykseen voi ottaa yhteyttä kiireellisissä lastensuojelutilanteissa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten. Virka-ajan päivystys toimii ma, ke ja pe klo 9 10 ja ma pe klo Yhteyden saa soittamalla numeroon tai Virka-ajan ulkopuolella seudullinen sosiaalipäivystys toimii arkisin klo välisenä aikana ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ympäri vuorokauden. Yhteyden saa hätäkeskuksen kautta soittamalla numeroon 112. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaat voivat ottaa yhteyden vastuutyöntekijään henkilökohtaisena puhelinaikana. Vastuutyöntekijöiden puhelinajat ma pe klo 9 10, p tai soittamalla suoraan numeroon. Lastenvalvonta Lastenvalvonnan palveluja ovat isyyden selvitykset sekä elatus-, huolto- ja tapaamisoikeussopimuksiin liittyvä asiakasneuvonta ja sopimusten vahvistaminen. Ajanvaraus palveluihin lastenvalvojien kautta puhelinaikana. Lastenvalvojien asiakasjako määräytyy lapsen sukunimen mukaan. Lastenvalvojien puhelinajat ma ja pe 9 11, ti to A-M Lastenvalvoja Tarja Pokkinen p N-Ö Lastenvalvoja p Toimistosihteeri Helena Soukka (ei puhelinaikaa), p TERVEYSPALVELUT Terveysasemat Ajanvaraus ja kiireelliset asiat klo 8 10, kiireettömät asiat klo Karjalohjan terveysasema Tallaantie 4, Karjalohja, p , avoinna ti ke 8 16 ja parillisten viikkojen perjantait Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/ sairaanhoitaja, p Mäntynummen terveysasema Mäntynummenkuja 3 A, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 14

15 Roution terveysasema Salmenmäentie 26 A, Lohja, p , avoinna arkwipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Sammatin terveysasema Kalevalantie 2 B, Sammatti, p , avoinna arkipäivisin ma ja to 8 16 sekä parittomien viikkojen perjantait Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Virkkalan terveysasema Virkkalantie 7, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo voi kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä Tynninharjun terveysasemalle p Virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys arkisin klo ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä, osoite Sairaalatie 8, Lohja, p Fysioterapia Ajanvaraus fysioterapiaan tapahtuu lohjalaisten, sammattilaisten ja karjalohjalaisten osalta keskitetysti keskustan terveysaseman ajanvarauksen kautta. Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, Lohja, avoinna arkisin ma to 8 16, pe Ajanvaraus ma to ja pe , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Ajanvaraus ma pe 11 12, p Apuvälinelainaus sin klo Puhelinaika apuvälineasioissa on ma to , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula. Apuvälineasiat ma pe 11 12, p Sammattilaiset ja karjalohjalaiset voivat ottaa apuvälineasioissa yhteyden omiin terveysasemiin niiden aukioloaikoina. Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, Karjalohja, p Sammatin terveysasema, Kalevalantie 2 B, Sammatti, p Erikoissairaanhoito Lohjalaisten erikoissairaanhoidosta huolehtii Uudenmaan maakunnan kattava HUS-kuntayhtymä, pääasiassa Lohjan sairaala ja HYKS:in klinikat Helsingissä. Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan yleensä perusterveydenhuollon kautta lähetteen kanssa poikkeuksena synnytykset ja vakavat akuutit sairastumiset, jolloin hakeudutaan suoraan erikoissairaanhoitoon. Hammashoitolat Hammashoitoloiden keskitetty ajanvaraus numerosta Keskusaukion hammashoitola Laurinkatu 57 B 2. krs, Lohja Anttilan hammashoitola Kirkkokatu 6, Lohja Harjun hammashoitola Toivonkatu 2, Lohja Karjalohjan hammashoitola Tallaantie 4, Karjalohja Metsolan hammashoitola Gunnarlankatu 1, Lohja Mäntynummen hammashoitola Kirjastopolku 4-7, Lohja Oinolan hammashoitola Tiedonpolku 2 B, Nummi Apuvälinelainaamo keskustan terveysasemalla, os. Ojamonkatu 36, Lohja, on auki arki- Ojamon hammashoitola Kartanonkuja 4, Lohja ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 15

16 Pusulan hammashoitola Arvelankuja 1, Pusula Roution hammashoitola Havumetsäntie 4, Lohja Sammatin hammashoitola Kalevalantie 2 B, Sammatti Virkkalan hammashoitola Virkkalantie 7, Lohja Neuvolat Puhelinaika neuvoloissa ma pe klo Neuvoloiden aukioloaika on ma to 8 16 ja pe Määttänen, p Äitiys- ja lastenneuvola (Pusula), Katri Finerus, p , puhelinaika ma pe Nummentaustan neuvola Gunnarlankatu 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Keskilohja, Metsola ja Gunnarla), p Äitiys- ja lastenneuvola (Gruotila, Keskilohja ja Vienola), p Ojamon neuvola Kartanonkuja 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Tynninharju, Vappula, Vohloinen ja Lahokallio), p Äitiys- ja lastenneuvola (Myllylampi, Neitsytlinna, Ojamonkangas ja Voudinpuisto; Maksjoentie, Saarnimetsäntie, Ravitie ja Nujulantie sekä niiden ympärillä olevat pikkukadut), p Ruotsinkielinen neuvolapalvelu, lastenneuvola sopimalla, p Karjalohjan neuvola Tallaantie 4, Karjalohja Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, (ti ja ke), p Keskustan neuvola Laurinkatu 57 B, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Nuorten ehkäisy-, ihmissuhde- ja seksuaalineuvonta, p Mäntynummen neuvola Mäntynummenkuja 3 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Asemanpelto, Vasarla, Vaanila, Pauni, Asemanrinne, Pulli ja Mynterlä), p Äitiys- ja lastenneuvola (Perttilä, Immula, Mäntynummi ja Lehmijärvi), p Äitiys- ja lastenneuvola (Muijala, Lieviö, Nummenkylä), p Äitiys- ja lastenneuvola (Lempola, Venteläntien ja Mäntynummentien lähiympäristö (Asemanrinne), Koisjärvi, Koikkala, Röylä, Vanhakylä sekä Moision pohjoisosa Runebergintien pohjoispuolella, Nummentie 71-83), p Nummen neuvola Kaarlentie 2, Nummi Äitiys- ja lastenneuvola (Nummi), Tarja hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 16 Roution neuvola Salmenmäentie 26 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Sammatin neuvola Kalevalantie 2 B, Sammatti Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, (ma, to ja pe), p Virkkalan neuvola Virkkalantie 7, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien länsipuoli), p Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien itäpuoli, Haukkavuori sekä Fatjan alue), p VANHUSPALVELUT Kotona asumista tukevat palvelut Mikäli sinä tai läheisesi ei enää selviä yksin kotona, ota yhteys sinua lähinnä olevan kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Karjalohjan palvelualuepäällikkö p Nummentaustan palvelualuepäällikkö p Nummen ja Pusulan palvelualuepäällikkö p Mäntynummen palvelualuepäällikkö p

17 Ojamon palvelualuepäällikkö p Roution palvelualuepäällikkö p Sammatin palvelualuepäällikkö p Virkkalan palvelualuepäällikkö p Kultakoti 1: Lehtikulta, p ,Katinkulta, p , esimies p Kultakoti 2: Viherkulta, p , Punakulta, p , esimies p Kultakoti 3: Valkokulta, p , Keltakulta, p , esimies p Vanhusten avopalvelujen hoivapalvelupäällikkö vs. Katariina Tamminen, p Omaishoidon tuki Tietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat omaishoidon tukivastaavat vanhus- ja sairaalapalveluissa.: Mervi Ripatti, p ja Laura Raudasoja, p sekä tukivastaavat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa: johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström, p , sosiaalityöntekijä Kaisu Saari, p ja sosiaalityöntekijä Mervi Hermunen, p Vanhusten kuntouttava päivätoiminta Palvelualuepäällikkö, p Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Palvelutaloissa ja vanhainkotiyksiköissä hoidetaan sellaiset asiakkaat, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden tai omaishoidon avulla ja joiden hoidon/hoivan tarve on ympärivuorokautinen. Palvelutarpeen arvioi kotihoidon aloitteesta SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmä. Yhteydenotot pyydämme kohdistamaan lähimmän kotihoidon toimintapisteen palvelualuepäällikköön. Toimisto (asumispalvelujen laskutus) p ASUMISPALVELUYKSIKÖT Vanhusten asumispalvelun hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, p Kultakodit Palvelukeskus Kaisankallio Kalevalantie 1, Sammatti p Palvelukeskus Tupala Toivonkuja 6, Karjalohja p Palvelutalo Petäjäkoti Mäntynummenkuja 7, Lohja p Ryhmäkoti Kotola Toivonkuja 5, Karjalohja p Kartanomäen vanhainkoti Paloniementie 65, Lohja Vanhainkodin toimistoon voi soittaa arkisin , p Osasto 1, p Osasto 2, p Nummen vanhainkoti Niilonpirtti Oilaantie 21, Nummi p , osastonhoitaja p , ylihoitaja p Pusulan vanhainkoti Arvelankuja 1, Pusula p , vastaava sairaanhoitaja p , ylihoitaja p TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT Lohjan vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34, Lohja Akseli- ja Elina-koti, p , sairaanhoitaja p Helmi- ja Hermanni-koti, p , sairaanhoitaja p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja Vuodeosasto 1, p potilaspuhelut Vuodeosasto 2, p potilaspuhelut ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 17

18 Vuodeosasto 3, p potilaspuhelut p Vuodeosasto 4, p potilaspuhelut p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8 D, Lohja Vuodeosasto 5, p tai Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula Vuodeosasto 6, p ERITYISPALVELUT Vammaispalvelut Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys seuraavasti: Vammaispalvelujen palvelusihteeri Pirjo Emet, p tai Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström, p Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Kaisu Saari, p Kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijä Mervi Hermunen, p Kehitysvammahuollon avohuollon tukitoimia, alle 16-vuotiaiden lasten palveluohjausta, varhaiskuntoutusta ja tukihenkilötoimintaa hoitaa avohuollon ohjaaja Anne Saaristo, p Kehitysvammahuollon, yli 16-vuotiaiden palveluohjausta, tukihenkilötoimintaa ja avotyötoimintaa hoitaa sosiaaliohjaaja Marjut Tapiola-Harju, p Asiakaslaskutusta hoitaa toimistosihteeri Sari Kuusela, p Kehitysvammaisten palveluista huolehtii suurelta osin Etevan kuntayhtymä. Etevan toimintoihin hakeudutaan vammaispalveluiden kautta. Päihdeklinikan nuorten vastaanotto Jos olet alle 18-vuotias ja haluat keskustella tai kysyä päihteistä, ota yhteys nuorten vastaanottoon. Nuorten vastaanotto, Sepänkatu 7, Lohja, p , , avoinna ma, ti ja to 9 12 sekä ke Päihteettömät tukiasunnot Päihteettömät tukiasunnot Paloniemen Harjulassa on tarkoitettu lohjalaisille päihdekuntoutujille. Yhteydenotot Lohjan Päihdeklinikan kautta, p Neuvontapiste huumeita käyttäville ja heidän omaisilleen HELPPI, Sepänkatu 7, Lohja P tai avoinna ma, ti, to Perheneuvola Jos haluat kysyä tai keskustella lasten kasvatuksesta tai muista perhe-elämään liittyvistä asioista, ota yhteys perheneuvolaan. Laurinkatu 57 B, 3. krs., Lohja p , avoinna ma to 8 16, pe , ajanvaraus ma pe VETERAANIPALVELUT Sotiemme veteraaneille lähetetään erikseen opas palveluista. VUOKRA-ASUNTOPALVELUT Lohjan kaupunki Asuntotoimisto PL 71, Lohja Päihdepalvelut Lohjan päihdeklinikka Ojamonkatu 36, Lohja, p Vastaanotto ajanvarauksella ma to 12 15, pe Päihdeklinikkaan voi ottaa yhteyttä, jos itsellä tai läheisellä on vaikeuksia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden päihteiden kanssa tai jos on peliongelma. Lähetettä ei tarvita. Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta ma pe Päihdeklinikka on suljettu ma pe hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 18 Käyntiosoite: Kalevankatu 4, Lohjantähti 3. krs. P tai Sähköposti: Lisätietoja: > Asukas / Asuminen / Asuntopalvelut Sähköisen vuokra-asuntohakemuksen voi täyttää osoitteessa: Asuntotoimisto tekee asukasvalinnat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, Nummi-Pusulan Vuokraasunnot Oy:n ja muihin kaupungin hallitsemiin ja omistamiin vuokra-asuntoihin.

19 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä opetus, kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Varhaiskasvatuksessa on noin kunnallista päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkoja järjestetään myös palvelusetelillä yksityisistä päiväkodeista ja yksityisiltä perhepäivähoitajilta. Esiopetuksen piirissä on runsaat 560 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana päiväkoti-, kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin lasta. Perusopetusta annetaan lähes oppilaalle. Opetushenkilöstöä on 430. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuu noin 420 oppilasta. Koulumatkakuljetusten piirissä on oppilasta, joka on noin 29 % oppilasmäärästä. Lukioissa opiskelee yhteensä 884 opiskelijaa. Lisäksi lukion aikuislinjalla on 71 opiskelijaa. Toisen asteen koulutusta järjestetään mm. ammattikoulutuskuntayhtymä Luksiassa ja Laureaammattikorkeakoulussa. Lohja on aktiivinen koulutuksen kehittäjä. Nuorisopalvelut järjestää talotoimintaa lähes kaikissa kunnan taajamissa. Lohjan erityisnuorisotyön työmuotoina ovat Omin Jaloin -toiminta, Nuorten tuki- ja neuvontakeskus Linkki, Katupalveluyhdistys Kartsa ry., Kesäkartsa, Päihdekasvatustunnit 6 8 luokkalaisille sekä nuorisotyöpajatoimintaa. Hiiden Opistossa opiskelee opiskelijaa kielten ja musiikin, taideaineiden ja liikunnan sekä taitoaineiden osastoissa sekä yhteiskuntaosastossa. Opetustunteja kertyy yli vuodessa. Musiikkiopistossa opiskelee noin oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan lähes Taiteen perusopetusta tarjoaa myös Lohjanseudun Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Undostres, Rytmiomena ja Taito Uusimaa ry:n Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi. Opetusta annetaan yhteensä runsaalle opiskelijalle. Lohjan kulttuuritarjonta on monipuolista ja korkeatasoista. Eri kulttuurinalat ovat hyvin edustettuina kulttuuritapahtumissa, joita järjestetään ympäri vuoden. Tunnetuimpia tapahtumista ovat Menneen ajan joulumarkkinat ja Lohjan Tenoripäivät. Lohjan kirjastopalveluista lainataan vuosittain yli teosta. Kirjastoautot täydentävät kahdeksan kirjaston verkkoa. Yhteistyötä tehdään Lukki-kirjastokimpan kautta myös Karkkilan, Siuntion ja Vihdin kanssa. Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa Lohjan kaupungin kunnallisen liikuntatoimen organisoimisesta. Lohjalaisilla on käytössään monipuoliset liikuntamahdollisuudet ikään, sukupuoleen tai vuodenaikaan katsomatta. Lohja on luotettava ja luova sivistyksen keskus. Katri Kalske sivistysjohtaja SIVISTYSTOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Sivistystoimi PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Tehtaankatu Lohja Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Sähköposti: tai Sivistysjohtaja Katri Kalske, p Hallintopäällikkö Raija Lindroos, p ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 19

20 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista, jossa lapsen leikillä on tärkeä sija. Tavoitteena on lisäksi lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen. Varhaiskasvatus edellyttää vanhempien ja kasvatushenkilöstön kiinteää yhteistyötä eli kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatus tarjoaa seuraavia toimintamuotoja: Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Vuorohoito Avoin päivähoito ja ohjattu leikkipuistotoiminta Varhaiserityiskasvatus Palveluseteli Varhaiskasvatus noudattelee valtakunnallisia varhaiskasvatuksen linjauksia, lisäksi Lohjan kaupungilla on oma kasvatuksen ja opetuksen ohjelma sekä esiopetussuunnitelma. Päivähoitoon haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun päivähoitotarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai koulutuksen takia päivähoitopaikka järjestetään kahdessa viikossa. Päivähoitopaikkaa tai siirtoa toiseen päivähoitopaikkaan (hoitopaikan vaihtaminen) tai varhaiskasvatuksen avoimiin palveluihin haetaan pääasiassa sähköisesti. Päivähoidon palvelualueet Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoitajat muodostavat alueittain päivähoitoa tuottavan palvelutiimin. Päivähoidon palvelutiimit noudattavat Lohjan kaupungin yläkoulualueiden rajoja. Lohjan kaupunki on jaettu neljään yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen yläkoulujen mukaan. Anttilan alueeseen kuuluvat Keskustan alueen päivähoito (Lintulan päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Kuukernappi, perhepäivähoito ja Postikadun leikkipuisto) Moision alueen päivähoito (Moision päiväkoti ja perhepäivähoito) Roution alueen päivähoito (Roution päiväkoti ja perhepäivähoito) Sammatin alueen päivähoito (Sammatin päiväkoti ja perhepäivähoito) Harjun alueeseen kuuluvat Nummentaustan alueen päivähoito (Gunnarlan päiväkoti, Mäntylän päiväkoti, Puistokadun ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) Kartanonpuiston alueen päivähoito (Kartanonpuiston päiväkoti ja perhepäivähoito) Voudinpuiston alueen päivähoito (Voudinpuiston päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Antin Aurinko ja perhepäivähoito) Päivähoitoon ja esiopetukseen hakeminen hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 20 Järnefeltin alueeseen kuuluvat Karjalohjan alueen päivähoito (Karjalohjan päiväkoti ja ryhmäperhepäivähoito) Maksjoentien päiväkoti Niksulan päiväkoti Vieremän alueen päivähoito (Vieremän päiväkoti ja Päiväkoti Omppu) Virkkalan alueen päivähoito (Virkkalan päiväkoti) Mäntynummen alueeseen kuuluvat Muijalan alueen päivähoito (Muijalan päiväkoti, päiväkoti Onnen Omena, päiväkodin osasto Kissankellot, päiväkodin osasto Metsätähdet ja perhepäivähoito) Mäntynummen I alueen päivähoito (Mäntynummen päiväkoti ja perhepäivähoito) Mäntynummen II alueen päivähoito (päiväkoti Oravainen ja perhepäivähoito) Perttilän alueen päivähoito (Perttilän päiväkoti ja perhepäivähoito)

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot