Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja"

Transkriptio

1 Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja

2 Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut luovat perustan niin asukkaiden kuin yritystenkin menestymiselle. Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas löytyy myös sähköisenä sekä -sivuiltamme. Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta mieluiten sähköpostilla tai Puhelinnumerot: Vaihde (terveyspalvelut) (Nummi-Pusulan vanha vaihdenumero ja Karjalohjan vanha vaihdenumero ohjataan numeroon ) Asiakaspalvelupisteet: Kaupungintalo Monkola, Lohja Karjalohjan palvelupiste Nummi-Pusulan palvelupiste LOHJA 55 Pinta-ala 1109,72 km 2 maapinta-ala 939,02 km 2 vesipinta-ala 170,70 km 2 55 Asukkaita Valtuutettuja Veroprosentti 19,5 55 Henkilöstöä noin Yrityksiä noin Yhdistyksiä, järjestöjä noin Kesäasuntoja noin 8300 hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 2

3 Invånarnas Lojo - serviceguide för invånare I och med kommunsammanslagningen är Lojo stads viktigaste uppgift att producera och organisera basservicen för sina invånare. En välfungerande basservice skapar grunden för framgång för såväl invånare som företag. Den här guiden är sammanställd för att invånarna ska hitta den basservice som tillkommer dem och kunna sköta sina ärenden, söka information, utöva påverkan och få rådgivning så lätt och behändigt som möjligt. Guiden är utlagd i digitalt format på våra webbplatser och Vi tar gärna emot kommentarer om guiden, helst per e-post till adressen eller Telefonnummer: Växel (hälsovårdsservice) (Samtal till Nummi-Pusulas gamla nummer (växeln) och Karislojos gamla nummer (växeln) kopplas till numret ) Kundservice: Stadshuset Monkola, Lojo Karislojos kundservice Nummi-Pusulas kundservice LOJO 55 Areal 1109,72 km 2 landareal 939,02 km 2 vattenareal 170,70 km 2 55 Antal invånare Antal fullmäktigeledamöter Skattesats 19,5 % 55 Antal ordinarie anställda ca Antal företag ca Antal föreningar och organisationer ca Antal sommarbostäder 8300 ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 3

4 Valtuuston puheenjohtajan tervehdys Uusi Lohja on Länsi-Uudenmaan sykkivä sydän Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa Uusi Lohja. Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksella Länsi-Uudellemaalle muodostettiin elinvoimainen, kehittymiskykyinen ja vahva alueellinen toimija. Maakunnan keskuksena meidän tulee olla jatkossakin kasvu- ja yhteistyöhakuinen kaupunki. Kuntaliitoksen tavoitteena on kehittyvä ja taloudellisesti vakaa kunta. Uusi Lohja pystyy hajanaista kuntarakennetta paremmin tarjoamaan hyvät ja laadukkaat kunnalliset palvelut. Samalla olemme turvallinen ja kannustava työnantaja sekä otamme käyttöön uuden lähidemokratia-mallin, jonka avulla vastataan kuntalaisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen haasteisiin. Uuden Lohjan valtuusto on jo aloittanut työnsä ja samalla käynnistänyt kotikaupunkimme strategian työstäminen. Strategian tarkoituksena on määrittää yhteiset tavoitteet tulevaisuudelle ja konkreettiset keinot näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toivon, että kuntalaiset ovat aktiivisesti mukana tässä kehittämistyössä. Uusi Lohja on meidän yhteinen kotikaupunkimme, Länsi-Uudenmaan sykkivä sydän. Toivotan kaikille kuntalaisille onnea ja menestystä vuonna Yhteistyöterveisin Joona Räsänen valtuuston puheenjohtaja hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 4

5 Kaupunginjohtajan tervehdys Lohjan kaupunki sekä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kunnat yhdistyivät uudeksi Lohjan kaupungiksi Asukkaita yhdistyneessä kaupungissamme on runsaat , maapintaalaa on liki 1000 neliökilometriä. Vakinaista asutusta virkistää vielä yli vapaa-ajan asuntoa uusi Lohja haastaa tiukasti Paraisten saaristokaupungin Suomen suurimpana kesämökkikuntana. Suomessa uudistetaan parhaillaan kuntarakennetta. Uusi Lohja täyttää jo kooltaan, palveluiltaan ja työpaikkaomavaraisuudeltaan tavoitteeksi asetetun vahvan peruskunnan kriteerit. Olemme tehneet etuajassa sen mitä monet muut kunnat vasta pohtivat. Silti monet lohjalaisten palvelut hoidetaan edelleen yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Maankäytön ja liikenteen suurissa kysymyksissä olemme myös osa Helsinki-keskeistä metropolimaakuntaa - yhtenä Uudenmaan neljästä seutukeskuksesta. Lohjan keskusta on vain yksi uuden kunnan taajamista. Uudella Lohjalla on upeita historiallisia kirkonkyliä kuten Karjalohja, Sammatti, Nummi ja Pusula, sekä uudempia työpaikkojen ja kaupan keskuksia kuten esimerkiksi Virkkala ja Saukkola. Uusi Lohja on moninapainen seudullinen suurkunta, jonka eri osien elinvoimaa ja identiteettiä kannattaa vaalia. Lohjalle on kehitetty uusi lähidemokratian malli, joka tarjoaa keinot vaikuttaa sekä kaupungin päätöksentekoon että alueiden sisäiseen yhteistyöhön. Uskon, että vilkas järjestökenttämme tarttuu lähidemokratian haasteeseen. Kuntaliitosta on valmisteltu pitkään. Viime syksyn kuntavaaleissa valittu uusi kaupunginvaltuusto on jo aloittanut toimintansa ja vahvistanut muun muassa uuden kunnan talousarvion ja henkilöstön sijoittumisen. Palvelujen ja työtapojen yhteensovittaminen tarjoaa samalla mahdollisuuden katsoa asioita uudesta ja uudistavasta näkökulmasta. Säilyvätkö palvelut? Suuria muutoksia ei liitosvaiheessa tapahdu. Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksessa on sovittu, että koulujen, terveysasemien ja muiden lähipalvelujen toimipisteet säilyvät seuraavat kolme vuotta nykyisellään. Pitemmällä tähtäyksellä kaupungin palvelut ja palveluverkko niin kuin kaikki muutkin asiat - ovat uusien päättäjien harkinnassa. Taloustilanne pysyy lähivuosina haasteellisena. Meidän on sovitettava monenlaiset palvelutarpeet kohtuulliseen veroprosenttiin ja oikeudenmukaiseen maksupolitiikkaan. Samalla on varottava liiallista velkaantumista. Toivotan kaikille lohjalaisille hyvää alkanutta vuotta ja hyvää uutta Lohjaa! Simo Juva kaupunginjohtaja ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 5

6 Fullmäktigeordförandens hälsning Nya Lojo är Västnylands pulserande hjärta Början av detta år innebar starten för Nya Lojo. Sammanslagningen av Lojo, Nummi-Pusula och Karislojo skapar en vital, utvecklingskraftig och stark regional aktör i Västnyland. I egenskap av centrum i landskapet ska vi även framöver vara en tillväxt- och samarbetsorienterad stad. Syftet med kommunsammanslagningen är att bilda en kommun med stabil ekonomi och förmåga att utveckla sig. Nya Lojo har bättre möjligheter att erbjuda högkvalitativ och bra kommunal service jämfört med en splittrad kommunal struktur. Samtidigt är vi en trygg och sporrande arbetsgivare, och inför en ny modell för närdemokrati, som ska hjälpa oss att svara mot utmaningen i att utveckla invånarnas möjligheter att medverka och påverka. Nya Lojos fullmäktige har redan inlett arbetet och med en gång börjat utarbeta en strategi för vår hemstad. Syftet med strategin är att slå fast våra gemensamma mål inför framtiden och visa på konkreta medel för att uppnå målen. Jag hoppas att kommuninvånarna ska medverka aktivt i det här utvecklingsarbetet. Nya Lojo är vår gemensamma hemstad, det pulserande hjärtat i Västnyland. Jag vill önska alla invånare lycka och framgång under Med samarbetshälsningar Joona Räsänen stadsfullmäktiges ordförande jo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karisloj 6

7 Stadsdirektörens hälsning Lojo stad samt Karislojo och Nummi- Pusula kommuner går samman och bildade den nya Lojo stad den 1 januari Vår sammanslagna stad har drygt invånare och en landareal på närmare kvadratkilometer. Den fasta bosättningen får ett vitaliserande komplement av de mer än fritidsbostäderna Nya Lojo kan ge skärgårdsstaden Pargas en ordentlig utmaning som Finlands största sommarstugekommun. Kommunstrukturen i Finland genomgår en reform för närvarande. Nya Lojo uppfyller redan de kriterier som satts upp för reformens målsättning, en stark baskommun, när det gäller storlek, service och arbetsplatssufficiens. Vi har i förtid genomfört det som många andra kommuner bara har börjat dryfta. Ändå sköter vi fortsatt många tjänster för Lojobor i samarbete med andra kommuner i Västnyland. I de stora frågorna inom markanvändning och trafik utgör vi en del av metropollandskapet omkring Helsingfors som ett av de fyra regioncentrumen i Nyland. Lojo centrum är bara en av den nya kommunens tätorter. Nya Lojo har härliga historiska kyrkbyar såsom Karislojo, Sammatti, Nummi och Pusula, och därtill nyare centra för arbetsplatser och handel, såsom Virkby och Saukkola. Nya Lojo är den regional storkommun med många nav och vi bör vara måna om de olika delarnas livskraft och identitet. Vi har utvecklat en ny modell för närdemokrati i Lojo och erbjuder därigenom medel för att påverka både beslutsfattandet i staden och det interna samarbetet i områdena. Jag tror att det vitala föreningslivet kommer att anta utmaningen med närdemokratin. Vi beredde kommunsammanslagningen länge. Det nya stadsfulläktige som valdes i höstens kommunalval har redan inlett arbetet och har bland annat fastställt den nya kommunens budget och fördelning av personalen. Sammanjämkningen av tjänster och arbetsrutiner ger oss samtidigt en möjlighet att betrakta saker och ting ur en ny och nyskapande synvinkel. Kan vi behålla servicen? Några större förändringar infaller inte i sammanslagningsfasen. Avtalet om sammanslagning av kommunerna innehåller en överenskommelse om att skolorna, hälsostationerna och de andra enheterna för närservice förblir oförändrade under de följande tre åren. På längre sikt är stadens service och servicenät på samma sätt som allt annat föremål för prövning av de nya beslutsfattarna. Det ekonomiska läget är fortsatt en utmaning under de närmaste åren. Vi blir tvungna att sammanjämka många olika servicebehov med en rimlig skattesats och en rättvis avgiftspolitik. Samtidigt bör vi akta oss för överdriven skuldsättning. Jag vill önska alla Lojobor god fortsättning på året och ett gott nytt Lojo! Simo Juva stadsdirektör o - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi-Pusula - Lojo - Karislojo - Nummi- 7

8 KESKUSHALLINTO Kari Torikka keskushallinnon toimialajohtaja Keskushallinnon tarkoituksena on taata kunnallisen demokratian ja päätöksenteon toimivuus, pitää kaupungin talouden kehitys vakaana, edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä kehittää kaupungin tiedon hallintaa ja hyödynnettävyyttä. Keskushallinto järjestää kaupunkikonsernin toimintayksiköille niiden toimintaa tukevia palveluja kilpailukykyisesti sekä huolehtii kaupungin näkemysten välittymisestä kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksentekoon. Keskushallinnossa on 70 työntekijän osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö vastaamassa kaupunkilaisten ja kaupungin omien yksiköiden palveluista. KESKUSHALLINNON YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Keskushallinto PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Karstuntie LOHJA Sähköposti: tai Keskushallinnon toimialajohtaja Kari Torikka, p Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Keskushallinto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: Talous Henri Partanen, talousjohtaja p Hallinto Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Henkilöstö Tuula Kauriinoja, henkilöstöpäällikkö p Jari Kalpio p sekä kokoushallinta, kaupunginsihteeri Mikko Kuosmanen p PÄÄTÖKSENTEKO Lohjan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Tietohallinto Pasi Perämäki, tietohallintojohtaja p Kehittämis- ja elinkeinotoimi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Lisäksi keskushallinnon toimialalle kuuluvat pysäköinninvalvonta, lisätiedot kaupunginlakimies Tarja Virtanen p ja toimistosihteeri hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 8 Kaupungissa toimii nykyisellä valtuustokaudella kahdeksan lautakuntaa. Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

9 Kaupungin virkamieskuntaa johtaa kaupunginjohtaja Simo Juva. Kaupungin keskushallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä. Kirjaamo ja arkistopalvelut Kirjaamot Lohjan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä keskushallintoon käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa keskushallinnon kirjaamoon, PL 71, Lohja tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Ympäristötoimen asiat osoitetaan ja teknisen toimen asiat Sivistystoimen asiat osoitetaan lohja.fi ja perusturvan asiat puolestaan Asioiden seuraaminen Voit seurata vireillä olevia asioita Lohjan kaupungin ilmoitustaululta, joka sijaitsee kaupungintalo Monkolassa, osoitteessa Karstuntie 4. Muut ilmoitustaulut sijaitsevat Karjalohjan kunnantalolla ja Nummen kunnantalolla. Viimeksi mainitut eivät kuitenkaan ole kaupungin virallisia ilmoitustauluja. Sähköistä ilmoitustaulua Lohjalla ei vielä ole. Myös valtuuston, hallituksen ja kaikkien lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voi seurata kaupungin kotisivujen kautta. Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat nähtävillä Monkolassa, Karjalohjalla ja Nummella sekä kirjastoissa. Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Västra Nyland, Karkkilan tienoo ja Ykkössanomat -lehdissä. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen Dynasty-asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamoista tai asian valmistelijoilta. Tietopalvelu ja arkisto Lohjan kaupungin pysyvästi säilytettävät asiakirjat ovat säilössä kaupungintalo Monkolan arkistossa sekä osittain myös Nummi-Pusulan entisen kunnantalon yhteydessä. Asiakirjoja voi tutkia kaupunginviraston tiloissa. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan pyynnön voi toimittaa Pyyntö tulee toimittaa noin kolme päivää ennen tarvetta. OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGISSA Kuntalaisen keskeisin osallistumis- ja vaikuttamiskeino kaupungin asioihin on äänestäminen joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Asiointi Kaupungin virastot ja palvelupisteet ovat kuntalaisia varten. Alueellisista palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin liittyvää asiakasneuvontaa ja erilaisia hakemuslomakkeita. Niihin voi jättää kaupungin toimialoille osoitettuja hakemuksia sekä kuntalaispalautetta. Palvelupisteissä on kuntalaisten käytettävissä myös kaikki kaupungin verkkopalvelut. Toimialat ja yksiköt tarjoavat erilaisia sähköisiä hakemuksia ja lomakkeita asioinnin helpottamiseksi. Katso palvelupisteiden yhteystiedot takakannesta! ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 9

10 Vaikuttamiskanavat Kuntalaisilla on monia vaikuttamismahdollisuuksia, mm. aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen virkamiehille, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin ja kyselyihin. STRATEGIA Lohjan kaupungin uusi strategia on lähdössä valmisteluun. Strategiaa varten valtuusto nimeää työryhmän vuoden 2013 alussa. Uusille valtuutetuille esiteltiin ajatuksia työn käynnistämisestä valtuustoseminaarissa viime marraskuussa. Lähidemokratia Lähidemokratia-malli Ehdotus uuden Lohjan lähidemokratian malliksi Valtuuston kiertokokoukset 2 x / v Vaikuttajaraadit Aluefoorumit 2 x / v Alueiden johtokunta Kyläpäällikkötapaamiset 2 x / v 4 x / v 4 x / v 4 x / v 4 x / v Aluetoimikunnat: alueelliset toimielimet, jotka toimivat alueidensa kokoavana foorumina, joka ajaa alueensa asiaa kunnan suuntaan Kylä- ja muut yhdistykset: ruohonjuuritason lähidemokratian toteuttaminen, lähivirkistystoiminta ym. TALOUS Lohjan kaupungin tuloveroprosentti on 19,50. Kiinteistöveroprosentteja on korotettu vuodelle 2013 ja keskiverto omakotitalossa asuvan asukkaan kiinteistöverot nousevat vuonna 2013 muutamia kymmeniä euroja. Keskituloisen Nummi-Pusulan alueella omakotitalossa asuvan asukkaaan verotus tulee laskemaan useita satoja euroja ensi vuonna. Vastaavasti Karjalohjan alueella asuvan asukkaan verotus laskee hivenen ensi vuonna. Veroprosentit vuonna 2013 Tulovero 19,5 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vak. asuinrakennus 1,05 % Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 10

11 Menot, euroa Kokonaismenot Käyttömenot Investointimenot Rahoitusmenot Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain Menot % Tarkastuslautakunta ,0 Yleinen luott.henkilöhallinto ,3 Keskushallinto ,4 Perusturvaltk ,1 Kasvatus- ja opetusltk ,4 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ,9 Tekninen ltk ,4 Kaupunkisuunnittelultk ,8 Ympäristö- ja rakennusltk ,7 YHTEENSÄ kaupungilla on virkaa tai tehtävää, lisäksi kaupungin palveluksessa työskentelee sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Ota yhteyttä viestintään ja markkinointiin: Viestintä Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Elinkeino- ja asukasmarkkinointi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Jorma Korhonen, elinkeinojohtaja p ,4 % 3,9 % Käyttötalousmenot ,0 % 0,7 % 0,3 % 0,8 % 3,4 % Mainos- ja liikelahjat Johanna Alatalo, johdon assistentti p www-sivut Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Juha-Pekka Syrjälä, järjestelmäasiantuntija p ,4 % 51,1 % ELINKEINOTOIMI Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelut hoitaa kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työ- ja virkasuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstöpalvelut hoitaa mm. virka- ja työsuhdeasioita, palkkojen maksua, henkilöstön kehittämistä, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä eläkeasioita. Lohjan Yritystoiminnan ja yrityksen sijoittumisen kannalta Lohjan vetovoimatekijöitä ovat henkilöstön saatavuus, liikenneyhteydet, kotimarkkinoiden läheisyys sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Lähes viidenkymmenentuhannen asukkaan Lohja on sekä kasvu- että seutukeskus. Lohjan elinkeinopalvelut on ensi kontaktina käytettävissä kaikissa Lohjan kaupunkia koskevissa yritysasioissa. Lohjan elinkeinopalvelut Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja Jorma Korhonen, elinkeinojohtaja p ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 11

12 MAASEUTUPALVELUT Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto hoitaa maataloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä, kuten viljelijätukiin liittyvät tehtävät, sato-, hirvi-, peto- ja tulvavahinkoihin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin liittyvät tehtävät, eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät, luopumistukiin liittyvät tehtävät sekä valmiussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Maaseututoimen vastaanotto järjestetään ajoittain Nummen ja Karjalohjan palvelupisteissä. Lisätiedot p , tai Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihdin kunnantalo Asemantie Nummela Västankvarn Västankvarnintie Inkoo MATKAILUPALVELUT Lohjan Matkailupalvelukeskus palvelee Lohjan ABC:n yhteydessä ympäri vuoden ja kesäisin myös Lohjan torilla. Esitepisteemme liikennemyymälän tiloissa on avoinna 24h / 365 päivää vuodessa. Lohja matkailullisesti Lohja on matkailukohteena monelle Suomeen saapuvalle vielä kokematon helmi. Kotimaisille matkailijoille tutuinta ovat Tytyrin kaivosmuseo, Kisakallion Urheiluopisto, harrasteisiin liittyvät liikuntapaikat ja ehkäpä Lohjan omenainen maine. Vuosittain Lohjalla on tilastoituja matkailuyöpymisiä n ja Lohjan seudulla peräti Lohjan matkailutulo vuodelta 2009 oli 36 miljoonaa euroa. Ulkomaalaisten osuus yöpymisistä on n. 8 %. Kesämökkien määrä tulee olemaan vuoden 2013 alusta yli Lohjan Matkailupalvelukeskus toimii Lohjan alueen matkailun kehittäjänä, markkinoijana ja matkailuyritysten yhteistyökumppanina. Palveluiden ympärille kehittyvä liiketoiminta hyödyttää aina myös alkuasukasta monipuolisen palvelutarjonnan myötä. Ajankohtaisimman matkailutiedon ja tapahtumat löydät osoitteesta Lohjan Matkailupalvelukeskus Lohjan ABC-liikennemyymälä Hossanmäentie 1, Lohja p YRITYSPALVELUT Novagon asiantuntijat auttavat yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä, sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityksen osto- ja myyntitilanteessa. Novagon yritysneuvonta on kaupungin tarjoamaa maksutonta yrityspalvelua. YritysLinko-hautomopalvelut on tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotila kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Yritystalo BusinessLohjassa on näille yrityksille sopimusperusteisesti tarjolla tuotekehitys- ja testaustiloja sekä modernit toimisto- ja varastotilat. Lisätiedot p Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja p hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 12

13 PERUSTURVATOIMI Perusturvatoimen tarkoituksena on tukea terveyttä ja toimintakykyä kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Perusturvan 840 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista palvelevat kuntalaisia vauvasta vaariin. Olemme mukana kuntalaisten kannalta iloisissa asioissa mm. neuvoloissa, mutta autamme myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä tai kuntalaiset sairastuvat. Lääkärin, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon henkilöstön vastaanotolla käydään vuosittain kertaa. Toimeentulotukipäätöksiä teemme vuosittain noin Kehitysvammaisia asiakkaita meillä on 290 ja vaikeavammaisia asiakkaita noin 400. Meillä on vuodeosastoilla ja vanhusten asumispalveluissa yli 500 hoitopaikkaa. Kotihoidon asiakkaita on ja heidän luonaan käydään vuosittain noin kertaa. Yhdistyvässä kunnassa on noin yli 75-vuotiasta asukasta. Myös Lohjalla tilanne on, että ikääntyvien määrä kasvaa. Tulevien vuosien suurin haaste onkin vanhusten palveluiden turvaaminen. Vanhuspalveluissa panostamme siihen, että kukin voi halutessaan asua mahdollisimman pitkään kotona. Perusturvatoimi vastaa myös asukasvalinnoista kunnan vuokrataloyhtiöihin (1 545 asuntoa) ja kunnan suoraan omistamiin asuntoihin (400). Talousarviossamme on rahoitus erikoissairaanhoidon ostoihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä kehitysvammaisten palveluiden ostoon kuntayhtymä Etevasta. Arja Yliluoma perusturvajohtaja PERUSTURVATOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL 71, Lohja p p (terveyspalvelut) Käyntiosoite: Kalevankatu LOHJA Sähköposti: tai Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, p Hallintopäällikkö Mikko Kerkola, p Avoinna: ma, ke, to 9 16 ti 9 17, pe 9 15 arkipyhäaatot 9 15 ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 13

14 SOSIAALIPALVELUT Palvelupisteet Lohjan perusturvatoimi, Kalevankatu 4, Lohja, p. vaihde Toimipisteet avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 17, pe 9 15, arkipyhäaatot Ajanvaraukseen perustuvaa lähivastaanottoa myös Karjalohjalla, Nummella ja Pusulassa. Tapaamispaikasta sosiaalityöntekijän kanssa sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ohjauspalveluun saa yhteyden arkisin klo välisenä aikana numerosta Työntekijöiden henkilökohtaiset puhelinajat ovat ma pe klo 9 10 välisenä aikana. Yhteyttä saa soittamalla vaihteeseen Ajanvarauksen sosiaalityöntekijän tai sosiaalineuvojan vastaanotolle voi tehdä soittamalla suoraan työntekijälle tai neuvonta- ja ohjauspalvelun numeroon. Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen toimeentulotukihakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan perusturvatoimi, Toimeentulotuki, PL 71, Lohja. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen voi täyttää osoitteessa /sähköinen asiointi / sähköiset lomakkeet / perusturvakeskus / sosiaalipalvelut / sähköinen toimeentulotukihakemus. Lapsiperhetyö Lapsiperhetyön palveluyksiköt vastaavat lapsija perhekohtaisen lastensuojelun palveluista. Lastensuojelun päivystykseen voi ottaa yhteyttä kiireellisissä lastensuojelutilanteissa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten. Virka-ajan päivystys toimii ma, ke ja pe klo 9 10 ja ma pe klo Yhteyden saa soittamalla numeroon tai Virka-ajan ulkopuolella seudullinen sosiaalipäivystys toimii arkisin klo välisenä aikana ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ympäri vuorokauden. Yhteyden saa hätäkeskuksen kautta soittamalla numeroon 112. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaat voivat ottaa yhteyden vastuutyöntekijään henkilökohtaisena puhelinaikana. Vastuutyöntekijöiden puhelinajat ma pe klo 9 10, p tai soittamalla suoraan numeroon. Lastenvalvonta Lastenvalvonnan palveluja ovat isyyden selvitykset sekä elatus-, huolto- ja tapaamisoikeussopimuksiin liittyvä asiakasneuvonta ja sopimusten vahvistaminen. Ajanvaraus palveluihin lastenvalvojien kautta puhelinaikana. Lastenvalvojien asiakasjako määräytyy lapsen sukunimen mukaan. Lastenvalvojien puhelinajat ma ja pe 9 11, ti to A-M Lastenvalvoja Tarja Pokkinen p N-Ö Lastenvalvoja p Toimistosihteeri Helena Soukka (ei puhelinaikaa), p TERVEYSPALVELUT Terveysasemat Ajanvaraus ja kiireelliset asiat klo 8 10, kiireettömät asiat klo Karjalohjan terveysasema Tallaantie 4, Karjalohja, p , avoinna ti ke 8 16 ja parillisten viikkojen perjantait Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/ sairaanhoitaja, p Mäntynummen terveysasema Mäntynummenkuja 3 A, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 14

15 Roution terveysasema Salmenmäentie 26 A, Lohja, p , avoinna arkwipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Sammatin terveysasema Kalevalantie 2 B, Sammatti, p , avoinna arkipäivisin ma ja to 8 16 sekä parittomien viikkojen perjantait Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Virkkalan terveysasema Virkkalantie 7, Lohja, p , avoinna arkipäivisin ma ti ja to 8 16, ke ja pe Kiireelliset asiat/sairaanhoitaja, p Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo voi kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä Tynninharjun terveysasemalle p Virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys arkisin klo ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä, osoite Sairaalatie 8, Lohja, p Fysioterapia Ajanvaraus fysioterapiaan tapahtuu lohjalaisten, sammattilaisten ja karjalohjalaisten osalta keskitetysti keskustan terveysaseman ajanvarauksen kautta. Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, Lohja, avoinna arkisin ma to 8 16, pe Ajanvaraus ma to ja pe , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Ajanvaraus ma pe 11 12, p Apuvälinelainaus sin klo Puhelinaika apuvälineasioissa on ma to , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula. Apuvälineasiat ma pe 11 12, p Sammattilaiset ja karjalohjalaiset voivat ottaa apuvälineasioissa yhteyden omiin terveysasemiin niiden aukioloaikoina. Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, Karjalohja, p Sammatin terveysasema, Kalevalantie 2 B, Sammatti, p Erikoissairaanhoito Lohjalaisten erikoissairaanhoidosta huolehtii Uudenmaan maakunnan kattava HUS-kuntayhtymä, pääasiassa Lohjan sairaala ja HYKS:in klinikat Helsingissä. Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan yleensä perusterveydenhuollon kautta lähetteen kanssa poikkeuksena synnytykset ja vakavat akuutit sairastumiset, jolloin hakeudutaan suoraan erikoissairaanhoitoon. Hammashoitolat Hammashoitoloiden keskitetty ajanvaraus numerosta Keskusaukion hammashoitola Laurinkatu 57 B 2. krs, Lohja Anttilan hammashoitola Kirkkokatu 6, Lohja Harjun hammashoitola Toivonkatu 2, Lohja Karjalohjan hammashoitola Tallaantie 4, Karjalohja Metsolan hammashoitola Gunnarlankatu 1, Lohja Mäntynummen hammashoitola Kirjastopolku 4-7, Lohja Oinolan hammashoitola Tiedonpolku 2 B, Nummi Apuvälinelainaamo keskustan terveysasemalla, os. Ojamonkatu 36, Lohja, on auki arki- Ojamon hammashoitola Kartanonkuja 4, Lohja ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 15

16 Pusulan hammashoitola Arvelankuja 1, Pusula Roution hammashoitola Havumetsäntie 4, Lohja Sammatin hammashoitola Kalevalantie 2 B, Sammatti Virkkalan hammashoitola Virkkalantie 7, Lohja Neuvolat Puhelinaika neuvoloissa ma pe klo Neuvoloiden aukioloaika on ma to 8 16 ja pe Määttänen, p Äitiys- ja lastenneuvola (Pusula), Katri Finerus, p , puhelinaika ma pe Nummentaustan neuvola Gunnarlankatu 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Keskilohja, Metsola ja Gunnarla), p Äitiys- ja lastenneuvola (Gruotila, Keskilohja ja Vienola), p Ojamon neuvola Kartanonkuja 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Tynninharju, Vappula, Vohloinen ja Lahokallio), p Äitiys- ja lastenneuvola (Myllylampi, Neitsytlinna, Ojamonkangas ja Voudinpuisto; Maksjoentie, Saarnimetsäntie, Ravitie ja Nujulantie sekä niiden ympärillä olevat pikkukadut), p Ruotsinkielinen neuvolapalvelu, lastenneuvola sopimalla, p Karjalohjan neuvola Tallaantie 4, Karjalohja Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, (ti ja ke), p Keskustan neuvola Laurinkatu 57 B, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Nuorten ehkäisy-, ihmissuhde- ja seksuaalineuvonta, p Mäntynummen neuvola Mäntynummenkuja 3 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Asemanpelto, Vasarla, Vaanila, Pauni, Asemanrinne, Pulli ja Mynterlä), p Äitiys- ja lastenneuvola (Perttilä, Immula, Mäntynummi ja Lehmijärvi), p Äitiys- ja lastenneuvola (Muijala, Lieviö, Nummenkylä), p Äitiys- ja lastenneuvola (Lempola, Venteläntien ja Mäntynummentien lähiympäristö (Asemanrinne), Koisjärvi, Koikkala, Röylä, Vanhakylä sekä Moision pohjoisosa Runebergintien pohjoispuolella, Nummentie 71-83), p Nummen neuvola Kaarlentie 2, Nummi Äitiys- ja lastenneuvola (Nummi), Tarja hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 16 Roution neuvola Salmenmäentie 26 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Sammatin neuvola Kalevalantie 2 B, Sammatti Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, (ma, to ja pe), p Virkkalan neuvola Virkkalantie 7, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien länsipuoli), p Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien itäpuoli, Haukkavuori sekä Fatjan alue), p VANHUSPALVELUT Kotona asumista tukevat palvelut Mikäli sinä tai läheisesi ei enää selviä yksin kotona, ota yhteys sinua lähinnä olevan kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Karjalohjan palvelualuepäällikkö p Nummentaustan palvelualuepäällikkö p Nummen ja Pusulan palvelualuepäällikkö p Mäntynummen palvelualuepäällikkö p

17 Ojamon palvelualuepäällikkö p Roution palvelualuepäällikkö p Sammatin palvelualuepäällikkö p Virkkalan palvelualuepäällikkö p Kultakoti 1: Lehtikulta, p ,Katinkulta, p , esimies p Kultakoti 2: Viherkulta, p , Punakulta, p , esimies p Kultakoti 3: Valkokulta, p , Keltakulta, p , esimies p Vanhusten avopalvelujen hoivapalvelupäällikkö vs. Katariina Tamminen, p Omaishoidon tuki Tietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat omaishoidon tukivastaavat vanhus- ja sairaalapalveluissa.: Mervi Ripatti, p ja Laura Raudasoja, p sekä tukivastaavat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa: johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström, p , sosiaalityöntekijä Kaisu Saari, p ja sosiaalityöntekijä Mervi Hermunen, p Vanhusten kuntouttava päivätoiminta Palvelualuepäällikkö, p Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Palvelutaloissa ja vanhainkotiyksiköissä hoidetaan sellaiset asiakkaat, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden tai omaishoidon avulla ja joiden hoidon/hoivan tarve on ympärivuorokautinen. Palvelutarpeen arvioi kotihoidon aloitteesta SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmä. Yhteydenotot pyydämme kohdistamaan lähimmän kotihoidon toimintapisteen palvelualuepäällikköön. Toimisto (asumispalvelujen laskutus) p ASUMISPALVELUYKSIKÖT Vanhusten asumispalvelun hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, p Kultakodit Palvelukeskus Kaisankallio Kalevalantie 1, Sammatti p Palvelukeskus Tupala Toivonkuja 6, Karjalohja p Palvelutalo Petäjäkoti Mäntynummenkuja 7, Lohja p Ryhmäkoti Kotola Toivonkuja 5, Karjalohja p Kartanomäen vanhainkoti Paloniementie 65, Lohja Vanhainkodin toimistoon voi soittaa arkisin , p Osasto 1, p Osasto 2, p Nummen vanhainkoti Niilonpirtti Oilaantie 21, Nummi p , osastonhoitaja p , ylihoitaja p Pusulan vanhainkoti Arvelankuja 1, Pusula p , vastaava sairaanhoitaja p , ylihoitaja p TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT Lohjan vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34, Lohja Akseli- ja Elina-koti, p , sairaanhoitaja p Helmi- ja Hermanni-koti, p , sairaanhoitaja p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja Vuodeosasto 1, p potilaspuhelut Vuodeosasto 2, p potilaspuhelut ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 17

18 Vuodeosasto 3, p potilaspuhelut p Vuodeosasto 4, p potilaspuhelut p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8 D, Lohja Vuodeosasto 5, p tai Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula Vuodeosasto 6, p ERITYISPALVELUT Vammaispalvelut Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys seuraavasti: Vammaispalvelujen palvelusihteeri Pirjo Emet, p tai Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström, p Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Kaisu Saari, p Kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijä Mervi Hermunen, p Kehitysvammahuollon avohuollon tukitoimia, alle 16-vuotiaiden lasten palveluohjausta, varhaiskuntoutusta ja tukihenkilötoimintaa hoitaa avohuollon ohjaaja Anne Saaristo, p Kehitysvammahuollon, yli 16-vuotiaiden palveluohjausta, tukihenkilötoimintaa ja avotyötoimintaa hoitaa sosiaaliohjaaja Marjut Tapiola-Harju, p Asiakaslaskutusta hoitaa toimistosihteeri Sari Kuusela, p Kehitysvammaisten palveluista huolehtii suurelta osin Etevan kuntayhtymä. Etevan toimintoihin hakeudutaan vammaispalveluiden kautta. Päihdeklinikan nuorten vastaanotto Jos olet alle 18-vuotias ja haluat keskustella tai kysyä päihteistä, ota yhteys nuorten vastaanottoon. Nuorten vastaanotto, Sepänkatu 7, Lohja, p , , avoinna ma, ti ja to 9 12 sekä ke Päihteettömät tukiasunnot Päihteettömät tukiasunnot Paloniemen Harjulassa on tarkoitettu lohjalaisille päihdekuntoutujille. Yhteydenotot Lohjan Päihdeklinikan kautta, p Neuvontapiste huumeita käyttäville ja heidän omaisilleen HELPPI, Sepänkatu 7, Lohja P tai avoinna ma, ti, to Perheneuvola Jos haluat kysyä tai keskustella lasten kasvatuksesta tai muista perhe-elämään liittyvistä asioista, ota yhteys perheneuvolaan. Laurinkatu 57 B, 3. krs., Lohja p , avoinna ma to 8 16, pe , ajanvaraus ma pe VETERAANIPALVELUT Sotiemme veteraaneille lähetetään erikseen opas palveluista. VUOKRA-ASUNTOPALVELUT Lohjan kaupunki Asuntotoimisto PL 71, Lohja Päihdepalvelut Lohjan päihdeklinikka Ojamonkatu 36, Lohja, p Vastaanotto ajanvarauksella ma to 12 15, pe Päihdeklinikkaan voi ottaa yhteyttä, jos itsellä tai läheisellä on vaikeuksia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden päihteiden kanssa tai jos on peliongelma. Lähetettä ei tarvita. Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta ma pe Päihdeklinikka on suljettu ma pe hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 18 Käyntiosoite: Kalevankatu 4, Lohjantähti 3. krs. P tai Sähköposti: Lisätietoja: > Asukas / Asuminen / Asuntopalvelut Sähköisen vuokra-asuntohakemuksen voi täyttää osoitteessa: Asuntotoimisto tekee asukasvalinnat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, Nummi-Pusulan Vuokraasunnot Oy:n ja muihin kaupungin hallitsemiin ja omistamiin vuokra-asuntoihin.

19 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä opetus, kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Varhaiskasvatuksessa on noin kunnallista päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkoja järjestetään myös palvelusetelillä yksityisistä päiväkodeista ja yksityisiltä perhepäivähoitajilta. Esiopetuksen piirissä on runsaat 560 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana päiväkoti-, kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin lasta. Perusopetusta annetaan lähes oppilaalle. Opetushenkilöstöä on 430. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuu noin 420 oppilasta. Koulumatkakuljetusten piirissä on oppilasta, joka on noin 29 % oppilasmäärästä. Lukioissa opiskelee yhteensä 884 opiskelijaa. Lisäksi lukion aikuislinjalla on 71 opiskelijaa. Toisen asteen koulutusta järjestetään mm. ammattikoulutuskuntayhtymä Luksiassa ja Laureaammattikorkeakoulussa. Lohja on aktiivinen koulutuksen kehittäjä. Nuorisopalvelut järjestää talotoimintaa lähes kaikissa kunnan taajamissa. Lohjan erityisnuorisotyön työmuotoina ovat Omin Jaloin -toiminta, Nuorten tuki- ja neuvontakeskus Linkki, Katupalveluyhdistys Kartsa ry., Kesäkartsa, Päihdekasvatustunnit 6 8 luokkalaisille sekä nuorisotyöpajatoimintaa. Hiiden Opistossa opiskelee opiskelijaa kielten ja musiikin, taideaineiden ja liikunnan sekä taitoaineiden osastoissa sekä yhteiskuntaosastossa. Opetustunteja kertyy yli vuodessa. Musiikkiopistossa opiskelee noin oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan lähes Taiteen perusopetusta tarjoaa myös Lohjanseudun Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Undostres, Rytmiomena ja Taito Uusimaa ry:n Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi. Opetusta annetaan yhteensä runsaalle opiskelijalle. Lohjan kulttuuritarjonta on monipuolista ja korkeatasoista. Eri kulttuurinalat ovat hyvin edustettuina kulttuuritapahtumissa, joita järjestetään ympäri vuoden. Tunnetuimpia tapahtumista ovat Menneen ajan joulumarkkinat ja Lohjan Tenoripäivät. Lohjan kirjastopalveluista lainataan vuosittain yli teosta. Kirjastoautot täydentävät kahdeksan kirjaston verkkoa. Yhteistyötä tehdään Lukki-kirjastokimpan kautta myös Karkkilan, Siuntion ja Vihdin kanssa. Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa Lohjan kaupungin kunnallisen liikuntatoimen organisoimisesta. Lohjalaisilla on käytössään monipuoliset liikuntamahdollisuudet ikään, sukupuoleen tai vuodenaikaan katsomatta. Lohja on luotettava ja luova sivistyksen keskus. Katri Kalske sivistysjohtaja SIVISTYSTOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Sivistystoimi PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Tehtaankatu Lohja Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Sähköposti: tai Sivistysjohtaja Katri Kalske, p Hallintopäällikkö Raija Lindroos, p ja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohj 19

20 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista, jossa lapsen leikillä on tärkeä sija. Tavoitteena on lisäksi lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen. Varhaiskasvatus edellyttää vanhempien ja kasvatushenkilöstön kiinteää yhteistyötä eli kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatus tarjoaa seuraavia toimintamuotoja: Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Vuorohoito Avoin päivähoito ja ohjattu leikkipuistotoiminta Varhaiserityiskasvatus Palveluseteli Varhaiskasvatus noudattelee valtakunnallisia varhaiskasvatuksen linjauksia, lisäksi Lohjan kaupungilla on oma kasvatuksen ja opetuksen ohjelma sekä esiopetussuunnitelma. Päivähoitoon haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun päivähoitotarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai koulutuksen takia päivähoitopaikka järjestetään kahdessa viikossa. Päivähoitopaikkaa tai siirtoa toiseen päivähoitopaikkaan (hoitopaikan vaihtaminen) tai varhaiskasvatuksen avoimiin palveluihin haetaan pääasiassa sähköisesti. Päivähoidon palvelualueet Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoitajat muodostavat alueittain päivähoitoa tuottavan palvelutiimin. Päivähoidon palvelutiimit noudattavat Lohjan kaupungin yläkoulualueiden rajoja. Lohjan kaupunki on jaettu neljään yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen yläkoulujen mukaan. Anttilan alueeseen kuuluvat Keskustan alueen päivähoito (Lintulan päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Kuukernappi, perhepäivähoito ja Postikadun leikkipuisto) Moision alueen päivähoito (Moision päiväkoti ja perhepäivähoito) Roution alueen päivähoito (Roution päiväkoti ja perhepäivähoito) Sammatin alueen päivähoito (Sammatin päiväkoti ja perhepäivähoito) Harjun alueeseen kuuluvat Nummentaustan alueen päivähoito (Gunnarlan päiväkoti, Mäntylän päiväkoti, Puistokadun ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) Kartanonpuiston alueen päivähoito (Kartanonpuiston päiväkoti ja perhepäivähoito) Voudinpuiston alueen päivähoito (Voudinpuiston päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Antin Aurinko ja perhepäivähoito) Päivähoitoon ja esiopetukseen hakeminen hja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Lohja - Karjalohja - Nummi-Pusula - Loh 20 Järnefeltin alueeseen kuuluvat Karjalohjan alueen päivähoito (Karjalohjan päiväkoti ja ryhmäperhepäivähoito) Maksjoentien päiväkoti Niksulan päiväkoti Vieremän alueen päivähoito (Vieremän päiväkoti ja Päiväkoti Omppu) Virkkalan alueen päivähoito (Virkkalan päiväkoti) Mäntynummen alueeseen kuuluvat Muijalan alueen päivähoito (Muijalan päiväkoti, päiväkoti Onnen Omena, päiväkodin osasto Kissankellot, päiväkodin osasto Metsätähdet ja perhepäivähoito) Mäntynummen I alueen päivähoito (Mäntynummen päiväkoti ja perhepäivähoito) Mäntynummen II alueen päivähoito (päiväkoti Oravainen ja perhepäivähoito) Perttilän alueen päivähoito (Perttilän päiväkoti ja perhepäivähoito)

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 93 26.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN 21.11.2008 s.1/9 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 9/2008 Aika: Pe 21.11.2008 klo 13.00 15.00 Paikka: Osallistujat: Poissa: Westerby Gård, Inkoo Irene Äyräväinen pj., Lohja Henrik Sandström, Siuntio Kari Torikka, Lohja

Lisätiedot

Ehdotus Lohjan lähidemokratia ohjelmasta

Ehdotus Lohjan lähidemokratia ohjelmasta Yhteenveto kaudesta 2013-2017 Lohjan kaupunki (kaupunkikeskusta) ja Lohjan kunta (osakeskukset: Virkkala, Kirkniemi ja Lohjansaari, Aseman seutu, Immula, Perttilä ja Muijala sekä Pulli, Karstu, Paloniemi,

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päiväkotiverkko. Kasvatus- ja opetuslautakunta 111 07.10.2015 207/00.01.02/2015

Päiväkotiverkko. Kasvatus- ja opetuslautakunta 111 07.10.2015 207/00.01.02/2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 111 07.10.2015 Päiväkotiverkko 207/00.01.02/2015 PALRYH 12.02.2015 38 Uuden varhaiskasvatuslain käsittely on valtakunnallisesti vielä kesken. Hallituksen esityksessä sen on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot