Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja"

Transkriptio

1 Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja

2 Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitosten myötä kasvaneen Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut luovat perustan niin asukkaiden kuin yritystenkin menestymiselle. Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas löytyy myös sähköisenä Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta mieluiten sähköpostilla tai Puhelinnumerot: Vaihde (terveyspalvelut) Asiakaspalvelupisteet: Kaupungintalo Monkola, Lohja Karjalohjan palvelupiste Karjalohjan kirjasto Nummen palvelupiste Saukkolan kirjasto LOHJA 55 Pinta-ala 1109,72 km 2 maapinta-ala 939,02 km 2 vesipinta-ala 170,70 km 2 55 Asukkaita n Valtuutettuja Veroprosentti Vakituista henkilöstöä noin Yrityksiä noin Yhdistyksiä, järjestöjä noin Kesäasuntoja noin 8400 w.lohja.fi www. 2

3 Invånarnas Lojo - serviceguide för invånare I och med kommunsammanslagningen är Lojo stads viktigaste uppgift att producera och organisera basservicen för sina invånare. En välfungerande basservice skapar grunden för framgång för såväl invånare som företag. Den här guiden är sammanställd för att invånarna ska hitta den basservice som tillkommer dem och kunna sköta sina ärenden, söka information, utöva påverkan och få rådgivning så lätt och behändigt som möjligt. Guiden är utlagd i digitalt format på våra webbsidor Vi tar gärna emot kommentarer om guiden, helst per e-post till adressen eller Telefonnummer: Växel (hälsovårdsservice) Kundservice: Stadshuset Monkola, Lojo Karislojos kundservice Karislojo bibliotek Nummis kundservice Saukkola bibliotek LOJO 55 Areal 1109,72 km 2 landareal 939,02 km 2 vattenareal 170,70 km 2 55 Antal invånare ca Antal fullmäktigeledamöter Skattesats 20 % 55 Antal ordinarie anställda ca Antal företag ca Antal föreningar och organisationer ca Antal sommarbostäder 8400 lohja.fi

4 KESKUSHALLINTO Pasi Perämäki keskushallinnon toimialajohtaja Keskushallinnon tarkoituksena on taata kunnallisen demokratian ja päätöksenteon toimivuus, pitää kaupungin talouden kehitys vakaana, edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä kehittää kaupungin tiedon hallintaa ja hyödynnettävyyttä. Keskushallinto järjestää kaupunkikonsernin toimintayksiköille niiden toimintaa tukevia palveluja kilpailukykyisesti sekä huolehtii kaupungin näkemysten välittymisestä kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksentekoon. Keskushallinnossa on 70 työntekijän osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö vastaamassa kaupunkilaisten ja kaupungin omien yksiköiden palveluista. KESKUSHALLINNON YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Keskushallinto PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Karstuntie LOHJA Sähköposti: tai Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Keskushallinto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: Hallinto Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Henkilöstö Sara Rautiainen, henkilöstöjohtaja p Kehittämis- ja elinkeinotoimi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Talous Henri Partanen, talousjohtaja p Tietohallinto Pasi Perämäki, tietohallintojohtaja p Keskushallinnon toimialalle kuuluu myös pysäköinninvalvonta, lisätiedot kaupunginlakimies Tarja Virtanen p ja toimistosihteeri Jari Kalpio p , sähköposti sekä talous- ja w.lohja.fi www. 4 velkaneuvonta, Lea Rautiainen, p Kokoushallinnasta vastaa kaupunginsihteeri Mikko Kuosmanen p PÄÄTÖKSENTEKO Lohjan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupungissa toimii nykyisellä valtuustokaudella kahdeksan lautakuntaa. Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Tämän lisäksi toimii alueiden johtokunta ja joukko toimikuntia. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupungin virkamieskuntaa johtaa alkaen kaupunginjohtaja Mika Sivula.

5 Keskushallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä. Kirjaamo ja arkistopalvelut Kirjaamot Kaupunginhallituksen ja valtuuston sekä keskushallinnon käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa keskushallinnon kirjaamoon, PL 71, Lohja tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Ympäristötoimen asiat osoitetaan lohja.fi ja teknisen toimen asiat lohja.fi. Sivistystoimen asiat osoitetaan ja perusturvan asiat puolestaan Voit seurata vireillä olevia asioita Lohjan kaupungin ilmoitustaululta, joka sijaitsee kaupungintalo Monkolassa, osoitteessa Karstuntie 4. Muut ilmoitustaulut sijaitsevat Karjalohjan entisellä kunnantalolla ja Nummen entisellä kunnantalolla. Viimeksi mainitut eivät kuitenkaan ole kaupungin virallisia ilmoitustauluja. Sähköistä ilmoitustaulua Lohjalla ei vielä ole. Myös valtuuston, hallituksen ja kaikkien lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voi seurata kaupungin kotisivujen kautta. Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat nähtävillä Monkolassa, Karjalohjalla ja Nummella sekä ko. alueen kirjastossa. Vuodesta 2014 lähtien valtuuston kokoukset näkyvät suorana nettilähetyksenä kaupungin internetsivuilla. Kokoustaltioinnit löytyvät osoitteesta Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Västra Nyland, Karkkilan tienoo ja Ykkössanomat -lehdissä. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamoista tai asian valmistelijoilta. Vireillä olevista aloitteista löytyy pdf-tiedosto kaupungin nettisivuilta Tietopalvelu ja arkisto Lohjan kaupungin pysyvästi säilytettävät asiakirjat ovat säilössä kaupungintalo Monkolan arkistossa sekä osittain myös Nummi-Pusulan entisen kunnantalon yhteydessä. Asiakirjoja voi tutkia kaupunginviraston tiloissa. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan pyynnön voi toimittaa Pyyntö tulee toimittaa noin kolme päivää ennen tarvetta. OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGISSA Kuntalaisen keskeisin osallistumis- ja vaikuttamiskeino kaupungin asioihin on äänestäminen joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Asioiden seuraaminen Asiointi Kaupungin virastot ja palvelupisteet ovat kuntalaisia varten. Alueellisista palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin liittyvää asiakasneuvontaa ja erilaisia hakemuslomakkeita. Niihin voi jättää kaupungin toimialoille osoitettuja hakemuksia sekä kuntalaispalautetta. Palvelupisteissä on kuntalaisten käytettävissä myös kaikki kaupungin verkkopalvelut. Palvelupisteiden videoneuvotteluyhteys kaupungintalolle mahdollistaa eräiden palvelujen hoitamisen etäpalveluna, esimerkkinä rakennusvalvonta. Toimialat ja yksiköt tarjoavat erilaisia sähköisiä hakemuksia ja lomakkeita asioinnin helpottamiseksi. Katso palvelupisteiden yhteystiedot takakannesta! lohja.fi

6 Vaikuttamiskanavat Kuntalaisilla on monia vaikuttamismahdollisuuksia, mm. aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen virkamiehille, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin ja kyselyihin. Lohjan lähidemokratia Lohja on jaettu kahdeksaan lähidemokratia-alueeseen. Kullakin alueella toimii vapaaehtoisuuspohjalla aluetoimikunta. Aluetoimikunnissa jäseninä ovat kuntalaisten ja kesämökkiläisten valitsemat edustajat. Aluetoimikunnat tekevät ehdotuksia alueiden johtokunnalle. Alueiden johtokunta toimii kuin kunnallinen lautakunta. Se tekee esityksiä kaupunginhallitukselle. Asukkaat ja kesämökkiläiset voivat tehdä aloitteita suoraan kaupungille tai omalle aluetoimikunnalle. STRATEGIA Lohjan kaupungin kasvustrategia valmistui syksyllä Strategia löytyy kaupungin kotisivuilta > Kaupunki > Kaupunkitietoa > Strategiat. TALOUS Lohjan kaupungin tuloveroprosentti v on 20,00. Kaikki veroprosentit käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Päivitetyt tiedot veroprosenteista löydät Lohjan kaupungin nettisivuilta osoitteesta > Kaupunki > Kaupunkitietoa > Lohja tilastoissa > Lohja lyhyesti. Kaupungin nettisivuilta löydät myös muuta taloustietoa Lohjan kaupungista. Veroprosentit vuonna 2014 Tulovero 20,00 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vak. asuinrakennus 1,05 % Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % LOHJAN LÄHIDEMOKRATIAMALLI Lautakunnat Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pusulan aluetoimikunta Alueiden johtokunta Aluetoimikuntien puheenjohtajat Karstu- Paloniemi-Routio aluetoimikunta Nummen aluetoimikunta Valtaväylien aluetoimikunta Sammatin aluetoimikunta Etelä-Lohjan aluetoimikunta Kaupunkikeskustan aluetoimikunta Karjalohjan aluetoimikunta w.lohja.fi www. 6

7 Menot, euroa Kokonaismenot Käyttömenot Investointimenot Rahoitusmenot Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain Menot % Keskusvaaliltk ,1 Tarkastusltk ,0 Yleinen luott.henkilöhallinto ,3 Keskushallinto ,3 Perusturvaltk ,8 Kasvatus- ja opetusltk ,6 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ,1 Tekninen ltk ,4 Kaupunkisuunnittelultk ,8 Ympäristö- ja rakennusltk ,7 YHTEENSÄ Käyttötalousmenot ,6 % 13,4 % 51,8 % 4,1 % 3,3 % 0,8 % 0,7 % 0,4 % Perusturvaltk Kasvatus- ja opetusltk Tekninen ltk Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Keskushallinto Kaupunkisuunnittelultk Ympäristö- ja rak.ltk Muut yhteensä HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelut hoitaa kaupungin työntekijöiden työ- ja virkasuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstöpalvelut huolehtii mm. palkkojen maksusta, henkilöstön osaamisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, työsuojelusta sekä eläkeasioista. Lohjan kaupungilla on vakinaista henkilöstöä noin 2 500, lisäksi kaupungin palveluksessa työskentelee useita sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Ota yhteyttä viestintään ja markkinointiin: Viestintä Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Elinkeino- ja asukasmarkkinointi (elinkeinojohtaja, virka täyttämättä) Evita Malm, markkinointipäällikkö p www-sivut, sisältö Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p www-sivut, tekniikka Juha-Pekka Syrjälä, järjestelmäasiantuntija p ELINKEINOTOIMI Yritystoiminnan ja yrityksen sijoittumisen kannalta Lohjan vetovoimatekijöitä ovat henkilöstön saatavuus, liikenneyhteydet, kotimarkkinoiden läheisyys sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Lähes viidenkymmenentuhannen asukkaan Lohja on sekä kasvu- että seutukeskus. Lohjan elinkeinopalvelut on ensi kontaktina käytettävissä kaikissa Lohjan kaupunkia koskevissa yritysasioissa. Lohjan elinkeinopalvelut Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja (elinkeinojohtaja, virka täyttämättä) Eero Soinio, kehittämisjohtaja p lohja.fi

8 MAASEUTUPALVELUT Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto hoitaa maataloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä, kuten viljelijätukiin liittyvät tehtävät, sato-, hirvi- ja petovahinkoihin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin liittyvät tehtävät, eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät sekä valmiussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Lisätiedot p (Karjalohjan alue), p (Lohjan ja Sammatin alue) tai p (Nummi-Pusulan alue). Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto / Vihti Asemantie Nummela Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto / Inkoo Västankvarnintie Inkoo as MATKAILUPALVELUT Lohjan Matkailupalvelukeskus palvelee Lohjan ABC:n yhteydessä ympäri vuoden ja kesäisin myös Lohjan torilla. Esitepisteemme liikennemyymälän tiloissa on avoinna 24h / 365 päivää vuodessa. Lohja matkailullisesti Lohjan loistava sijainti metropolialueen kyljessä luo erinomaiset mahdollisuudet matkailupalvelujen kehittymiseen. Kotimaisille matkailijoille tutuinta ovat Tytyrin kaivosmuseo, Kisakallion Urheiluopisto, Kylpylähotelli Päiväkumpu, harrasteisiin liittyvät liikuntapaikat ja Lohjan omenainen maine. Vuosittain Lohjalla on tilastoituja matkailuyöpymisiä n Vuosi 2013 osoitti, että myös venäläiset löysivät Lohjan matkailukohteena. Lohjan matkailutulo vuodelta 2009 oli 36 miljoonaa euroa ja matkailutulon ennustetaan kasvaneen radikaalisti viime vuosien aikana. Uusi matkailutulotutkimus valmistuu kevään 2014 aikana. Kesämökkejä Lohjalla on yli Suurimmat tapahtumat 2014 vuonna tulevat olemaan Rantajamit, Tenoripäivät, Omenakarnevaalit ja Menneen ajan joulumarkkinat. Lohjan Matkailupalvelukeskus toimii Lohjan alueen matkailun kehittäjänä, markkinoijana ja matkailuyritysten yhteistyökumppanina. Palveluiden ympärille kehittyvä liiketoiminta hyödyttää aina myös alkuasukasta monipuolisen palvelutarjonnan myötä. Ajankohtaisimman matkailutiedon ja tapahtumat löydät osoitteesta Lohjan Matkailupalvelukeskus Lohjan ABC-liikennemyymälä Hossanmäentie 1, Lohja p Minna Ermala, matkailupäällikkö p Helena Kontio, toimistosihteeri p Arja Laine, toimistosihteeri p YRITYSPALVELUT Novagon asiantuntijat auttavat yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä, sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityksen osto- ja myyntitilanteessa. Novagon perusneuvonta on kaupungin tarjoamaa maksutonta yrityspalvelua. YritysLinko-hautomopalvelut on tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotila kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Yritystalo BusinessLohjassa on näille yrityksille sopimusperusteisesti tarjolla tuotekehitys- ja testaustiloja sekä modernit toimisto- ja varastotilat. Lisätiedot p Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja p w.lohja.fi www. 8

9 PERUSTURVATOIMI Perusturvatoimen tarkoituksena on tukea terveyttä ja toimintakykyä kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Perusturvan 840 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista palvelevat kuntalaisia vauvasta vaariin. Olemme mukana kuntalaisten kannalta iloisissa asioissa mm. neuvoloissa, mutta autamme myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä tai kuntalaiset sairastuvat. Lääkärin, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon henkilöstön vastaanotolla käydään vuosittain kertaa. Toimeentulotukipäätöksiä teemme vuosittain noin Kehitysvammaisia asiakkaita meillä on noin 300 ja vaikeavammaisia asiakkaita yli 400. Meillä on vuodeosastoilla ja vanhusten asumispalveluissa yli 500 hoitopaikkaa. Kotihoidon asiakkaita on ja heidän luonaan käydään vuosittain noin kertaa. Lohjalla on noin yli 75-vuotiasta asukasta. Myös Lohjalla tilanne on, että ikääntyvien määrä kasvaa. Tulevien vuosien suurin haaste onkin vanhusten palveluiden turvaaminen. Vanhuspalveluissa panostamme siihen, että kukin voi halutessaan asua mahdollisimman pitkään kotona. Perusturvatoimi vastaa myös asukasvalinnoista kaupungin vuokrataloyhtiöihin (1 500 asuntoa) ja kaupungin suoraan omistamiin asuntoihin (400). Talousarviossamme on rahoitus erikoissairaanhoidon ostoihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä kehitysvammaisten palveluiden ostoon kuntayhtymä Etevasta. Arja Yliluoma perusturvajohtaja PERUSTURVATOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL 71, Lohja p p (terveyspalvelut) Käyntiosoite: Kalevankatu LOHJA Sähköposti: tai Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, p Hallintopäällikkö Mikko Kerkola, p Avoinna: ma, ke, to 9 16 ti 9 17, pe 9 15 arkipyhäaatot 9 15 lohja.fi

10 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä p (Vanhusten palvelukeskus) Palvelupisteet Lohjan perusturvatoimi, Kalevankatu 4, Lohja, p. vaihde Toimipiste avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 17, pe 9 15, arkipyhäaatot Ajanvaraukseen perustuvaa lähivastaanottoa on myös Karjalohjan, Nummen ja Pusulan toimipisteissä. Tapaamispaikasta on sovittava sosiaalityöntekijän kanssa ajanvarauksen yhteydessä. Karjalohjan palvelupiste, Keskustie 23, Karjalohja Nummen neuvola, Kaarlentie 2, Nummi Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ohjauspalveluun saa yhteyden arkisin klo välisenä aikana numerosta Työntekijöiden henkilökohtaiset puhelinajat ovat ma pe klo 9 10 välisenä aikana. Yhteydenotot puhelinvaihteen kautta tai suoriin numeroihin. Ajanvarauksen sosiaalityöntekijän tai sosiaalineuvojan vastaanotolle voi tehdä soittamalla suoraan työntekijälle tai neuvonta- ja ohjauspalveluun. Aikuissosiaalityön lähivastaanotto edellyttää ajanvarausta ja vastaanottopäivät ovat Karjalohja : joka kk:n ensimmäinen maanantai Nummi: joka tiistai Pusula: joka torstai Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen toimeentulotukihakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan perusturvatoimi, Toimeentulotuki, PL 71, Lohja. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen voi täyttää osoitteessa / sähköinen asiointi / sähköiset lomakkeet / perusturvatoimi / sosiaalipalvelut / sähköinen toimeentulotukihakemus. Terveyskeskuksen sosiaalityö Sosiaalityöntekijä Päivikki Karjalainen p (Tynninharjun terveysasema) Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva p (Keskustan terveysasema) w.lohja.fi www. 10 Lapsiperhetyö Lapsiperhetyön palveluyksiköt vastaavat lapsija perhekohtaisen lastensuojelun palveluista. Lastensuojelun päivystykseen voi ottaa yhteyttä kiireellisissä lastensuojelutilanteissa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten. Virka-ajan päivystys toimii ma-pe klo 9 10 ja klo Yhteyden saa soittamalla numeroon tai Virka-ajan ulkopuolella seudullinen sosiaalipäivystys toimii arkisin klo välisenä aikana ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ympäri vuorokauden, yhteyden saa soittamalla hätänumeroon 112. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaat voivat ottaa yhteyden vastuutyöntekijään henkilökohtaisena puhelinaikana. Vastuutyöntekijöiden puhelinajat ma pe klo 9 10, p tai soittamalla suoraan numeroon. Lastenvalvonta Lastenvalvonnan palveluja ovat isyyden selvitykset sekä elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus- sopimuksiin liittyvä asiakasneuvonta ja sopimusten vahvistaminen. Ajanvaraus palveluihin lastenvalvojien kautta puhelinaikana. Lastenvalvojien asiakasjako määräytyy lapsen sukunimen mukaan. Lastenvalvojien puhelinajat ma ja pe 9-11, ti-to A-M Lastenvalvoja Tarja Pokkinen p N-Ö Lastenvalvoja Marjukka Lampenius p Toimistosihteeri Helena Särkelä p , (ei rajattua puhelinaikaa) Vammaispalvelut Kalevankatu 4 (Kauppakeskus Lohjantähti 3. krs), Lohja

11 Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta: Palvelusihteeri Pirjo Emet, p tai Toimistosihteeri Sari Kuusela, p Sosiaalityöntekijät asiakkaan sukunimen mukaan, puhelinaika klo 12-13: (A-L) Sosiaalityöntekijä, p (M-Ö) Sosiaalityöntekijä, p Johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström p Omaishoidontuki ja kuljetuspalvelu: sosiaaliohjaaja Tiina Taipalus p (puhelinaika klo 12 13) Alle 16-vuotiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluohjaus ja tukihenkilötoiminta: Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo p Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveyskuntoutujien p sosiaalityöntekijä, Lohjan päihdeklinikka Ojamonkatu 36, Lohja, p Vastaanotto ajanvarauksella ma to 12 15, pe Päihdeklinikkaan voi ottaa yhteyttä, jos itsellä tai läheisellä on vaikeuksia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden päihteiden kanssa tai jos on peliongelma. Lähetettä ei tarvita. Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta ma pe Päihdeklinikka on suljettu ma pe Päihdeklinikan nuorten vastaanotto Keskusteluapua päihteiden käytöstä alle 18-vuotiaille p tai , avoinna ma, ti ja to 9 12 sekä ke 9 16, Sepänkatu 7, Lohja. Paloniemen Harjula Päihteettömät tukiasunnot Paloniemen Harjulassa on tarkoitettu päihdekuntoutujille. Yhteydenotot Lohjan päihdeklinikan kautta, p Harjulan päihdeohjaajat p , ja Kuntoutuskoti Männikkö Virkkalantie 4 A, Lohja, p Psykiatrinen sairaanhoitaja, p Helppi Neuvontapiste huumeita käyttäville ja heidän omaisilleen, p tai avoinna ma, ti, to 12 16, Sepänkatu 7, Lohja. PERHEKESKUS Perhekeskus tarjoaa mm. perheneuvola-, perheohjaaja-, psykologi- sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, joiden tavoitteena on tukea perheitä, lapsia ja nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteistyötä tehdään myös päiväkotien ja koulujen kanssa. Vastaanotot ajanvarauksella, joihinkin palveluihin tarvitaan lähete neuvolasta tai omalääkäriltä. Perhekeskuksen aula on perheiden käytettävissä, voit hoitaa lapsesi syöttämisen tai wckäynnin aukioloaikana. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahvila toimii tiloissa torstaisin klo Avoinna ma to klo 8 16 ja pe klo 8 15 Lohjantähti 2. krs, Kalevankatu 4, Lohja Perheneuvola Tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen kasvatukseen, kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki lapseen, vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvät huolet ovat yhteydenoton arvoisia. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Ajanvaraus ma pe klo 13 14, p Neuvolan perheohjaajat Tukea 0 7-vuotiaiden lasten perheille vanhemmuuteen, parisuhteeseen, kasvatukseen ja arjen tilanteisiin ilman lähetettä. Routio, Virkkala, Mäntynummi p Ojamo, Keskusta, Nummentausta p Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti p Neuvolapsykologi Keskusteluapua odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille ilman lähetettä. Ajanvaraus ma, ke ja pe klo 12 13, p lohja.fi

12 Lasten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut (lähetteellä) TERVEYSPALVELUT Lastenneurologi Lastenneurologi ottaa vastaan 0 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään olevan esimerkiksi merkittäviä oppimisen vaikeuksia, kehityksellistä viivettä (puhe, motoriikka), aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö tai muita neurologisia oireita. Neuropsykologi Neuropsykologi tekee neuropsykologisia tutkimuksia ja ohjauskäyntejä sekä konsultoi muita ammattiryhmiä. Neuropsykologi tutkii lasten ja nuorten tiedollisia ja taidollisia oppimisvalmiuksia ja tukee oppimis- ja toimintakykyä sekä myönteisen minäkuvan kehittymistä, p (puhelinaika to klo ) Fysioterapeutti Fysioterapia ylläpitää ja parantaa toimintakykyä fysioterapian menetelmin, p (ti ja to klo 12 13). eomahoitokirjasto tarjoaa sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi. Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveeseen elämään. Linkit palveluihin löydät Terveysasemat Terveysasemat ovat avoinna ma, ti ja to klo 8 16 sekä ke ja pe klo 8 14 (Poikkeus: Karjalohja, Pusula ja Sammatti, kts. tiedot alla). Puheterapeutit Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista, kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta, p ja (ma klo ja ke klo ). Toimintaterapeutit Toimintaterapia harjoittaa lapsen valmiuksia, jotta hän pystyisi toimimaan tarkoituksenmukaisesti lähiympäristössään, p (pe klo ja p , ma klo 10 11). Nuorten neuvonta Palvelee nuoria ehkäisyyn, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ajanvaraus ma pe klo p w.lohja.fi www. 12 Ajanvaraus kiireelliset asiat klo 8 10 kiireettömät asiat klo Karjalohjan terveysasema Tallaantie 4, Karjalohja, p , avoinna ti ke 8 16 ja parillisten viikkojen perjantait Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Mäntynummen terveysasema Mäntynummenkuja 3 A, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna ma to 8 16 ja pe Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Roution terveysasema Keskustan terveysaseman tiloissa, Ojamonkatu 36, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Sammatin terveysasema Kalevalantie 2 B, Sammatti, p , avoinna ma ja to 8 16 sekä parittomien viikkojen perjantait Terveys neuvonta/sairaanhoitaja, p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8,08200 Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p

13 Virkkalan terveysasema Virkkalantie 7, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo voi kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä Tynninharjun terveysasemalle p Terveyskeskuspäivystys ma pe klo ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä, osoite Sairaalatie 8, Lohja, p Aikuisten rokotukset ja matkailijaterveys Jäykkäkouristusrokotukset terveysasemilla. Muissa asioissa neuvoo aikuisneuvonnan terveydenhoitaja ma pe klo 12 13, p ja sairaanhoitaja ma, ke pe klo 12 13, p Psykiatriset sairaanhoitajat Apua akuuteissa kriisitilanteissa, masennuksissa ja uupumisongelmissa terveysasemilla ilman lähetettä. Ajanvaraus ma pe klo Virkkala ja Pusula p Tynninharju ja Mäntynummi p Routio, Keskusta, Karjalohja ja Sammatti p Fysioterapia malla, os. Ojamonkatu 36, Lohja, on auki arkisin klo Puhelinaika apuvälineasioissa on ma to , p Pusulan terveysasemalla, os. Arvelankuja 1, Pusula, ma pe 11 12, p Sammatin ja Karjalohjan alueiden asukkaat ottavat apuvälineasioissa yhteyden omiin terveysasemiin niiden aukioloaikoina. Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, Karjalohja, p ja Sammatin terveysasema, Kalevalantie 2 B, Sammatti, p Hoitotarvikejakelu Pitkäaikaissairaiden hoitotarvikejakelu p ja tai lohja.fi. Erikoissairaanhoito Lääkärin tai hammaslääkärin arvioidessa erikoissairaanhoidon tarpeelliseksi henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön Manner-Suomen alueelta. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa. Ensisijaisesti lähete osoitetaan Lohjan sairaalaan tai HYKSin klinikoille Helsinkiin. Hammashoitolat Keskitetty ajanvaraus ma pe klo 8 11 ja p Ajanvaraus keskitetysti keskustan terveysaseman ajanvarauksen kautta lukuun ottamatta Pusulan ja Nummen alueen asukkaita, joiden ajanvaraus Pusulan terveysasemalta. Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, Lohja, avoinna arkisin ma to 8 16, pe Ajanvaraus ma to ja pe , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Ajanvaraus ma pe 11 12, p Apuvälinelainaus Apuvälinelainaamo keskustan terveysase- lohja.fi

14 Nettiajanvarauspalvelussa hitportal/lohja voi tarkistaa, perua tai siirtää jo aiemmin varatun ajan. Palvelu vaatii rekisteröitymisen ja tunnuksen. Tekstiviestiyhteydenotto p , on tarkoitettu ei-kiireellisiin tilanteisiin, kuten ajan perumiseen tai muuhun vapaamuotoiseen tekstiviestiin hoitoon ja hoitoaikaan liittyen. Uusia aikoja saa vain soittamalla keskitetyn ajanvarauksen numeroon. Keskusaukion hammashoitola Laurinkatu 57 B 2.krs, Lohja Anttilan hammashoitola Kirkkokatu 6, Lohja Harjun hammashoitola Toivonkatu 2, Lohja Karjalohjan hammashoitola Tallaantie 4, Karjalohja Metsolan hammashoitola Gunnarlankatu 1, Lohja Mäntynummen hammashoitola Kirjastopolku 4 7, Lohja Oinolan hammashoitola Tiedonpolku 2 B, Nummi Ojamon hammashoitola Kartanonkuja 4, Lohja Pusulan hammashoitola Arvelankuja 1, Pusula Roution hammashoitola Havumetsäntie 4, Lohja Sammatin hammashoitola Kalevalantie 2 B, Sammatti Virkkalan hammashoitola Virkkalantie 7, Lohja Neuvolat Karjalohjan neuvola Tallaantie 4, Karjalohja Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola, (ti ja ke), p Keskustan neuvola Perhekeskus/Lohjantähti, Kalevankatu 4, 2. krs, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Kiviniemi, Hiidensalmi, ydinkeskusta, jossa rajana Suurlohjankadun ja Karstuntien Aurlahden puoli, Metsolan suuntaan aina Rajavartiostonkadulle saakka, Ahtsalmi, Myllylampi, Haikari ja Neitsytlinna ) p Äitiys- ja lastenneuvola (Lempola, Moisio, Pappilan alue, jossa rajana Suurlohjankadun ja Karstuntien Moision puoli, Pappilankorpi, Veijola ja Keskilohjasta Suitiantien ja Veijolantien sekä radan ja Keskilohjantien rajaama alue keskustaan päin) p Mäntynummen neuvola Mäntynummenkuja 3 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Asemanpelto, Vasarla, Vaanila, Pauni, Asemanrinne, Pulli, Mynterlä, Koisjärvi, Koikkala, Röylä ja Vanhakylä) p Äitiys- ja lastenneuvola (Perttilä, Immula, Mäntynummen alueesta Mäntynummentien radan puoli ja Lehmijärvi) p Äitiys- ja lastenneuvola (Muijala, Lieviö, Nummenkylä, Mäntynummen alueesta Mäntynummentien terveysaseman puoli) p Nummen neuvola Kaarlentie 2, Nummi Äitiys- ja lastenneuvola (Nummi) p Äitiys- ja lastenneuvola (Pusula) p Puhelinaika neuvoloissa ma pe klo Neuvoloiden aukioloaika on ma to 8 16 ja pe Ruotsinkielinen neuvolapalvelu, lastenneuvola sopimalla, p w.lohja.fi www. 14 Nummentaustan neuvola Gunnarlankatu 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Metsola, Gunnarla ja Keskilohjan alueesta Keskilohjantieltä Gunnarlaan päin) p Äitiys- ja lastenneuvola (Gruotila ja Vienolasta Veijolantien Vienolanpuoleiset kadut)) p Ojamon neuvola Kartanonkuja 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Tynninharju, Vappula, Vohloinen ja Lahokallio), p Äitiys- ja lastenneuvola (Ojamonkangas ja Voudinpuisto; Maksjoentie, Saarnimetsän-

15 tie, Ravitie ja Nujulantie sekä niiden ympärillä olevat pikkukadut), p Roution neuvola Salmenmäentie 26 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Sammatin neuvola Kalevalantie 2 B, Sammatti Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola (ma, to ja pe) p Virkkalan neuvola Virkkalantie 7, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien länsipuoli), p Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien itäpuoli, Haukkavuori sekä Fatjan alue) p VANHUSPALVELUT Kotona asumista tukevat palvelut Mikäli sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia selviytyä yksin kotona, ota yhteys sinua lähinnä olevan kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Tietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat vanhus- ja sairaalapalveluissa palvelualuepäällikkö Mervi Ripatti, p ja sairaanhoitaja Laura Raudasoja, p sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sosiaaliohjaaja Tiina Taipalus p (arkisin klo 12 13) ja palvelusihteeri Pirjo Emet p (maksatusasiat ja ilmoitukset omaishoidon vapaiden pitämisestä). Vanhusten kuntouttava päivätoiminta Päivätoiminta tukee kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä sekä mahdollistaa asiakasta hoitavan omaisen työssä- ja asioilla käyntiä. Lisätietoja: palvelualuepäällikkö Pia Riihioja, p Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Hoivakodeissa ja vanhainkodeissa hoidetaan asukkaat, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden tai omaishoidon avulla ja joiden hoidon/hoivan tarve on ympärivuorokautinen. Palvelutarpeen arvioi kotihoidon aloitteesta SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmä. Yhteydenotot lähimmän kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Sammatin, Karjalohjan ja Nummen palvelualuepäällikkö, p Mäntynummen ja Pusulan palvelualuepäällikkö, p Roution palvelualuepäällikkö p Nummentaustan palvelualuepäällikkö p Virkkalan palvelualuepäällikkö p Kotiutustiimin, yöhoidon ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelualuepäällikkö p Vanhusten avopalvelujen hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen, p Omaishoidon tuki Toimisto p (asumispalvelujen laskutus) p (vanhainkotien laskutus) ASUMISPALVELUYKSIKÖT Vanhusten asumispalvelun hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, p Lohjan vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34, Lohja Palvelukeskuksen hoivakotien palvelualuepäällikkö Terttu Piirainen p PENTINKULMA: Alatupa, p , vastaava sairaanhoitaja p Akseli- ja Elina-koti, p , vastaava sairaanhoitaja p Helmi- ja Hermanni-koti, p ,vastaava sairaanhoitaja p KULTAKODIT: Kultakoti 1: Lehtikulta, p , Katinkulta, p , vastaava sairaanhoitaja p lohja.fi

16 Kultakoti 2: Viherkulta, p , Punakulta, p , vastaava sairaanhoitaja p Kultakoti 3: Valkokulta, p , Keltakulta, p , esimies vastaava sairaanhoitaja p Kaisankallion, Tupalan, Petäjäkodin ja Kotolan hoivakotien palvelualuepäällikkö Päivi Yletyinen p Kaisankallio, Kalevalantie 1, Sammatti p , vastaava sairaanhoitaja p Tupala, Toivonkuja 6, Karjalohja, p , vastaava sairaanhoitaja p Petäjäkoti, Mäntynummenkuja 7, Lohja p , vastaava sairaanhoitaja p Kotola, Toivonkuja 5, Karjalohja, p , vastaava sairaanhoitaja p VANHAINKODIT Laitos- ja vuodeosastohoidon ylihoitaja Hannele Patjas p Kartanomäki Paloniementie 65, Lohja Osasto 1, p vastaava sairaanhoitaja p Osasto 2, p vastaava sairaanhoitaja p Niilonpirtti Oilaantie 21, Nummi p osastonhoitaja p Pusula Arvelankuja 1, Pusula, p vastaava sairaanhoitaja p w.lohja.fi www. 16 Kultakodit TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja Vuodeosasto 1, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 2, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 3, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 4, p (intervallit) potilaspuhelut p osastonhoitaja p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8 D, Lohja Vuodeosasto 5, p tai osastonhoitaja p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula Vuodeosasto 6, p osastonhoitaja p VETERAANIPALVELUT Sotiemme veteraaneille on toimitettu opas palveluista vuoden 2013 alussa. Lisätietoja: terveyskeskusavustaja Anne Hägglund p VUOKRA-ASUNTOPALVELUT Kaupungin vuokra-asuntopalveluissa valitaan asukkaat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, Nummi- Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n, Koy Passinpellon ja Keppihevosen asuntoihin sekä muihin kaupungin hallitsemiin ja omistamiin vuokra-asuntoihin. Sähköisen vuokra-asuntohakemuksen voi täyttää osoitteessa /Kaupunki tiedottaa/ Sähköiset lomakkeet/ Vuokra-asuntohakemus Lisätietoja: /Asukas /Asuminen/ Vuokra-asuntopalvelut Sähköposti: p Käyntiosoite: Kauppakatu 6 (3. krs), Lohja Postiosoite: PL 71, Lohja

17 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä opetus, kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Varhaiskasvatuksessa on noin kunnallista päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkoja järjestetään myös palvelusetelillä yksityisistä päiväkodeista ja yksityisiltä perhepäivähoitajilta. Esiopetuksen piirissä on runsaat 560 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana päiväkoti-, kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin lasta. Perusopetusta annetaan lähes oppilaalle. Opetushenkilöstöä on 430. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuu noin 420 oppilasta. Koulumatkakuljetusten piirissä on oppilasta, joka on noin 29 % oppilasmäärästä. Lukioissa opiskelee yhteensä 884 opiskelijaa. Lisäksi lukion aikuislinjalla on 71 opiskelijaa. Toisen asteen koulutusta järjestetään mm. ammattikoulutuskuntayhtymä Luksiassa ja Laureaammattikorkeakoulussa. Lohja on aktiivinen koulutuksen kehittäjä. Nuorisopalvelut järjestää talotoimintaa lähes kaikissa kunnan taajamissa. Lohjan erityisnuorisotyön työmuotoina ovat Omin Jaloin -toiminta, Nuorten tuki- ja neuvontakeskus Linkki, Katupalveluyhdistys Kartsa ry., Kesäkartsa, Päihdekasvatustunnit 6 8 luokkalaisille sekä nuorisotyöpajatoimintaa. Hiiden Opistossa opiskelee opiskelijaa kielten ja musiikin, taideaineiden ja liikunnan sekä taitoaineiden osastoissa sekä yhteiskuntaosastossa. Opetustunteja kertyy yli vuodessa. Musiikkiopistossa opiskelee noin oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan lähes Taiteen perusopetusta tarjoaa myös Lohjanseudun Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Undostres, Rytmiomena, Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi., Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi ja Luoteis-Uusimaan tanssiopisto Vinha. Opetusta annetaan yhteensä runsaalle opiskelijalle. Lohjan kulttuuritarjonta on monipuolista ja korkeatasoista. Eri kulttuurinalat ovat hyvin edustettuina kulttuuritapahtumissa, joita järjestetään ympäri vuoden. Tunnetuimpia tapahtumista ovat Menneen ajan joulumarkkinat ja Lohjan Tenoripäivät. Lohjan kirjastopalveluista lainataan vuosittain yli teosta. Kirjastoautot täydentävät kahdeksan kirjaston verkkoa. Yhteistyötä tehdään Lukki-kirjastokimpan kautta myös Karkkilan ja Vihdin kanssa. Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa Lohjan kaupungin kunnallisen liikuntatoimen organisoimisesta. Lohjalaisilla on käytössään monipuoliset liikuntamahdollisuudet ikään, sukupuoleen tai vuodenaikaan katsomatta. Lohja on luotettava ja luova sivistyksen keskus. Katri Kalske sivistysjohtaja SIVISTYSTOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Sivistystoimi PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Tehtaankatu Lohja Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Sähköposti: tai Sivistysjohtaja Katri Kalske, p Hallintopäällikkö Raija Lindroos, p lohja.fi

18 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista, jossa lapsen leikillä on tärkeä sija. Tavoitteena on lisäksi lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen. Varhaiskasvatus edellyttää vanhempien ja kasvatushenkilöstön kiinteää yhteistyötä eli kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatus tarjoaa seuraavia toimintamuotoja: Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Vuorohoito Avoin päivähoito ja ohjattu leikkipuistotoiminta Varhaiserityiskasvatus Palveluseteli Varhaiskasvatus noudattelee valtakunnallisia varhaiskasvatuksen linjauksia, lisäksi Lohjan kaupungilla on oma kasvatuksen ja opetuksen ohjelma sekä esiopetussuunnitelma. Päivähoitoon haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun päivähoitotarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai koulutuksen takia päivähoitopaikka järjestetään kahdessa viikossa. Päivähoitopaikkaa tai siirtoa toiseen päivähoitopaikkaan (hoitopaikan vaihtaminen) tai varhaiskasvatuksen avoimiin palveluihin haetaan pääasiassa sähköisesti. Päivähoidon palvelualueet Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoitajat muodostavat alueittain päivähoitoa tuottavan palvelutiimin. Päivähoidon palvelutiimit noudattavat Lohjan kaupungin yläkoulualueiden rajoja. Lohjan kaupunki on jaettu neljään yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen yläkoulujen mukaan. Anttilan alueeseen kuuluvat Keskustan alueen päivähoito (Lintulan päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Satakieli, perhepäivähoito ja Postikadun leikkipuisto) Moision alueen päivähoito (Moision päiväkoti, avoin päiväkoti ja perhepäivähoito) Roution alueen päivähoito (Roution päiväkoti ja perhepäivähoito) Sammatin alueen päivähoito (Sammatin päiväkoti ja perhepäivähoito) Harjun alueeseen kuuluvat Nummentaustan alueen päivähoito (Gunnarlan päiväkoti, Mäntylän päiväkoti, Puistokadun ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) Kartanonpuiston alueen päivähoito (Kartanonpuiston päiväkoti ja perhepäivähoito) Voudinpuiston alueen päivähoito (Voudinpuiston päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Antin Aurinko ja perhepäivähoito) Päivähoitoon ja esiopetukseen hakeminen w.lohja.fi www. 18 Järnefeltin alueeseen kuuluvat Karjalohjan alueen päivähoito (Karjalohjan päiväkoti ) Maksjoentien päiväkoti Niksulan päiväkoti Vieremän alueen päivähoito (Vieremän päiväkoti ja Päiväkoti Omppu) Virkkalan alueen päivähoito (Virkkalan päiväkoti) Mäntynummen alueeseen kuuluvat Muijalan alueen päivähoito (Muijalan päiväkoti, päiväkoti Onnen Omena, päiväkodin osasto Metsätähdet ja perhepäivähoito) Mäntynummen I alueen päivähoito (Mäntynummen päiväkoti, avoin päiväkoti ja perhepäivähoito) Mäntynummen II alueen päivähoito (päiväkoti Oravainen ja perhepäivähoito) Perttilän alueen päivähoito (Perttilän päiväkoti ja perhepäivähoito)

19 Nummen ja Pusulan alueeseen kuuluvat Pusulan alueen päivähoito (Pusulan päiväkoti ja perhepäivähoito) Nummen alueen päivähoito (Saukkolan päiväkoti ja perhepäivähoito) Ruotsinkielinen päivähoitoalue vastaa koko Lohjan alueen ruotsinkielisestä päivähoidosta. Ruotsinkielistä päivähoitoa tarjotaan daghemmet Labanissa, daghemmet Petterissä sekä ryhmäperhepäiväkoti Lilla Myssä. Esiopetus Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa noudatetaan peruskoulujen toiminta-aikoja. Lohjalla esiopetusta järjestetään päiväkotien kokopäivä- ja osapäiväryhmissä sekä Lehmijärven, Linderin, Maksjoen, Neitsytlinnan, Nummenkylän, Nummentaustan, Ojamon, Pullin, Rauhalan, Ristin, Roution ja Tytyrin koulun esiopetusryhmissä. piirissä olevia oppilaita on noin Peruskoulun oppilas käy pääsääntöisesti koulua omalla koulualueellaan. Oppilaan kouluksi voidaan osoittaa myös muu alueen koulu tai jokin yhteisistä luokista, mikäli se on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestämiseksi. Koulualueet Lohjan kaupunki on jaettu kuuteen yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin, Mäntynummen ja Nummi-Pusulan yläkoulujen mukaan. Källhagens skola kerää kaikki ruotsinkieliset yläkoululaiset Lohjalta. Alueen alakouluista siirrytään oman alueen yläkouluun, lukuunottamatta Ojamon koulua, josta siirrytään kolmeen yläkouluun. Varhaiskasvatuksen hallinto varhaiskasvatuspäällikkö Merja Kuusimurto, p Päivähoitolaskutus Harju ja Järnefelt: toimistosihteeri Satu Laaksonen, p Anttila, Nummi, Pusula ja ruotsinkielinen päivähoito: toimistosihteeri Saija Nygren, p Mäntynummi, Sammatti ja Karjalohja: toimistosihteeri Pirjo Vanhapelto, p YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS (perusopetus ja lukiokoulutus) Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Karstun koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Yleissivistävään opetukseen kuuluvat suomenja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Perusopetus käsittää luokat 1 9, ja se on tarkoitettu 7 16-vuotiaiden ikäluokalle. Opinnot alkavat yleensä sinä vuonna kun lapsi täyttää 7 vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta valtakunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen. Lohjan alueella on 26 alakoulua, 1 erityiskoulu ja 4 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen yläkoulu sekä 1 yhtenäiskoulu. Koulumatkakuljetusten Roution koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Sammatin koulu (1 6 lk) rehtori Tuula Laima, p Tytyrin koulu (1 6 lk) rehtori Erna Huhtala, p Anttilan koulu (7 9 lk) rehtori Liisa Saarniniemi, p Jalavan koulu (erityiskoulu) rehtori Ulla Lammassaari, p lohja.fi

20 Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1 6 lk) rehtori Anna Widenoja-Nurmi, p Neitsytlinnan koulu (1 2 lk) rehtori Pirjo-Riitta Hoberg, p Nummentaustan koulu (1 2 lk) rehtori Anna Widenoja-Nurmi, p Ojamon koulu (1 6 lk) rehtori Pirjo-Riitta Hoberg, p Harjun koulu (7 9 lk) rehtori Mika Sipponen, p Muijalan koulu (1 6 lk) rehtori Kaarina Kuusisto. p Nummenkylän koulu (1 6 lk) rehtori Kaarina Kuusisto. p Perttilän koulu (1 6 lk) rehtori Eila Lipponen, p Pullin koulu (1 6 lk) rehtori Hannu Makkonen, p Mäntynummen yhtenäiskoulu (1 9 lk) rehtori Hannu Makkonen p Nummen ja Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat Karjalohjan koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Maarit Mäyrälä, p Maksjoen koulu (1 3 lk) rehtori Timo Hietaoja, p Rauhalan koulu (1 6 lk) rehtori Timo Hietaoja, p Ristin koulu (1 6 lk) rehtori Markku Saarinen, p Järnefeltin koulu (7 9 lk) rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino, p Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1 6 lk) rehtori Eila Lipponen, p Lehmijärven koulu (1 6 lk) rehtori Hannu Makkonen, p w.lohja.fi www. 20 Hyrsylän koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Satu-Kristiina Hautamäki, p Ikkalan koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Tapio Rokala, p Oinolan koulu (1-6 lk) koulunjohtaja Matti Nurmi, p Pusulan koulu (1-6 lk) koulunjohtaja Ulla Rantanen, p Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) rehtori Liisa Jääskeläinen, p Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1 6 lk) (keskusta) rektor Birgitta Lönn, tfn Virkby skola (1 6 lk) (Virkkala) rektor Birgitta Lönn, tfn Källhagens skola (7 9 lk) (Virkkala) rektor Monica Grönmark, tfn Lohjalla järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa useiden alakoulujen yhteydessä, hakuaika keväisin. Kerhomaksu 80 /kk 110 /kk kerhoajasta riippuen. Lukio on toisen asteen oppilaitos ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Lukion opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, jonka suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin sekä lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluviin opintoihin. Opinnot koostuvat kaikissa lukioissa tarjottavista valtakunnallisista pakollisista

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut

Lisätiedot

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2013 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Konsernipalvelut Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE

ASUKKAAN SALO. Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE ASUKKAAN SALO Salo on enemmän PALVELUOPAS ASUKKAILLE 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Salossa 31.12.2011 KONSERNIPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet...4

Lisätiedot

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2014 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON 1 1 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO-, JA TALOUSPALVELUT Päätöksenteko...4 Asiointi ja arkistopalvelut...4 Yleinen edunvalvonta...4

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...4 VEROPÅROSENTIT VUONA 2014...4 ELINKEINORAKENNE...4 KAUPUNGIN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2011...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO. Kokoukset LAUKAAN KUNTA 1 Käyntiosoite: Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i: Postiosoite: PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde: (014) 839 011 sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty 7.10.2010) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010

LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty 7.10.2010) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010 1 Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, 41341 Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014)

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 2 1.1.2010 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

1.2. Logon suoja-alue

1.2. Logon suoja-alue 1.2. Logon suoja-alue Logon ympärille jätetään aina kauttaaltaan oheisen esimerkin mukaisesti 5 millimetrin levyinen ns. suoja-alue eli mitään materiaalia ei saa sijoittaa tätä lähemmäs logoa (logon käyttö

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto 3 YHTEYSTIETOJA 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA 4 VEROPROSENTIT VUONNA 2009 4 ELINKEINORAKENNE

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net

Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net Johdanto Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI Valtuusto 11.12.2013, LIITE 7 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2016

KITTILÄN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2016 KITTILÄN KUNTA 2012-2016 päivitetty kevät 2015 KITTILÄN KUNTA 2 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA... 6 2.1 ASUINYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN... 6 2.2 VÄESTÖKEHITYS

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS VAMMAISILLE KUNTALAISILLE JA IKÄIHMISILLE Kirkkonummen perusturva 2 LUKIJALLE Tämän palveluoppaan tavoitteena on lisätä tietoa perusturvan vammaisille kuntalaisille ja ikäihmisille suunnatuista

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot