Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja"

Transkriptio

1 Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja

2 Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitosten myötä kasvaneen Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut luovat perustan niin asukkaiden kuin yritystenkin menestymiselle. Tämä opas on koottu, jotta asukkaamme löytäisivät heille kuuluvat peruspalvelut, voisivat hoitaa asioitaan, etsiä tietoa, vaikuttaa ja saada neuvontaa mahdollisimman helposti. Opas löytyy myös sähköisenä Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta mieluiten sähköpostilla tai Puhelinnumerot: Vaihde (terveyspalvelut) Asiakaspalvelupisteet: Kaupungintalo Monkola, Lohja Karjalohjan palvelupiste Karjalohjan kirjasto Nummen palvelupiste Saukkolan kirjasto LOHJA 55 Pinta-ala 1109,72 km 2 maapinta-ala 939,02 km 2 vesipinta-ala 170,70 km 2 55 Asukkaita n Valtuutettuja Veroprosentti Vakituista henkilöstöä noin Yrityksiä noin Yhdistyksiä, järjestöjä noin Kesäasuntoja noin 8400 w.lohja.fi www. 2

3 Invånarnas Lojo - serviceguide för invånare I och med kommunsammanslagningen är Lojo stads viktigaste uppgift att producera och organisera basservicen för sina invånare. En välfungerande basservice skapar grunden för framgång för såväl invånare som företag. Den här guiden är sammanställd för att invånarna ska hitta den basservice som tillkommer dem och kunna sköta sina ärenden, söka information, utöva påverkan och få rådgivning så lätt och behändigt som möjligt. Guiden är utlagd i digitalt format på våra webbsidor Vi tar gärna emot kommentarer om guiden, helst per e-post till adressen eller Telefonnummer: Växel (hälsovårdsservice) Kundservice: Stadshuset Monkola, Lojo Karislojos kundservice Karislojo bibliotek Nummis kundservice Saukkola bibliotek LOJO 55 Areal 1109,72 km 2 landareal 939,02 km 2 vattenareal 170,70 km 2 55 Antal invånare ca Antal fullmäktigeledamöter Skattesats 20 % 55 Antal ordinarie anställda ca Antal företag ca Antal föreningar och organisationer ca Antal sommarbostäder 8400 lohja.fi

4 KESKUSHALLINTO Pasi Perämäki keskushallinnon toimialajohtaja Keskushallinnon tarkoituksena on taata kunnallisen demokratian ja päätöksenteon toimivuus, pitää kaupungin talouden kehitys vakaana, edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä kehittää kaupungin tiedon hallintaa ja hyödynnettävyyttä. Keskushallinto järjestää kaupunkikonsernin toimintayksiköille niiden toimintaa tukevia palveluja kilpailukykyisesti sekä huolehtii kaupungin näkemysten välittymisestä kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksentekoon. Keskushallinnossa on 70 työntekijän osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö vastaamassa kaupunkilaisten ja kaupungin omien yksiköiden palveluista. KESKUSHALLINNON YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Keskushallinto PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Karstuntie LOHJA Sähköposti: tai Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Keskushallinto jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: Hallinto Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Henkilöstö Sara Rautiainen, henkilöstöjohtaja p Kehittämis- ja elinkeinotoimi Eero Soinio, kehittämisjohtaja p Talous Henri Partanen, talousjohtaja p Tietohallinto Pasi Perämäki, tietohallintojohtaja p Keskushallinnon toimialalle kuuluu myös pysäköinninvalvonta, lisätiedot kaupunginlakimies Tarja Virtanen p ja toimistosihteeri Jari Kalpio p , sähköposti sekä talous- ja w.lohja.fi www. 4 velkaneuvonta, Lea Rautiainen, p Kokoushallinnasta vastaa kaupunginsihteeri Mikko Kuosmanen p PÄÄTÖKSENTEKO Lohjan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupungissa toimii nykyisellä valtuustokaudella kahdeksan lautakuntaa. Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Tämän lisäksi toimii alueiden johtokunta ja joukko toimikuntia. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupungin virkamieskuntaa johtaa alkaen kaupunginjohtaja Mika Sivula.

5 Keskushallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa muidenkin kaupungin toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä. Kirjaamo ja arkistopalvelut Kirjaamot Kaupunginhallituksen ja valtuuston sekä keskushallinnon käsittelyyn tarkoitetut asiakirjat tulee toimittaa keskushallinnon kirjaamoon, PL 71, Lohja tai sähköisesti osoitteella mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu. Ympäristötoimen asiat osoitetaan lohja.fi ja teknisen toimen asiat lohja.fi. Sivistystoimen asiat osoitetaan ja perusturvan asiat puolestaan Voit seurata vireillä olevia asioita Lohjan kaupungin ilmoitustaululta, joka sijaitsee kaupungintalo Monkolassa, osoitteessa Karstuntie 4. Muut ilmoitustaulut sijaitsevat Karjalohjan entisellä kunnantalolla ja Nummen entisellä kunnantalolla. Viimeksi mainitut eivät kuitenkaan ole kaupungin virallisia ilmoitustauluja. Sähköistä ilmoitustaulua Lohjalla ei vielä ole. Myös valtuuston, hallituksen ja kaikkien lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voi seurata kaupungin kotisivujen kautta. Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat ovat nähtävillä Monkolassa, Karjalohjalla ja Nummella sekä ko. alueen kirjastossa. Vuodesta 2014 lähtien valtuuston kokoukset näkyvät suorana nettilähetyksenä kaupungin internetsivuilla. Kokoustaltioinnit löytyvät osoitteesta Kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan Länsi-Uusimaa, Ykköslohja, Västra Nyland, Karkkilan tienoo ja Ykkössanomat -lehdissä. Käsittelyyn tulevat asiat kirjataan sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamoista tai asian valmistelijoilta. Vireillä olevista aloitteista löytyy pdf-tiedosto kaupungin nettisivuilta Tietopalvelu ja arkisto Lohjan kaupungin pysyvästi säilytettävät asiakirjat ovat säilössä kaupungintalo Monkolan arkistossa sekä osittain myös Nummi-Pusulan entisen kunnantalon yhteydessä. Asiakirjoja voi tutkia kaupunginviraston tiloissa. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu. Kaupunginarkistoissa säilytettäviä asiakirjoja koskevan pyynnön voi toimittaa Pyyntö tulee toimittaa noin kolme päivää ennen tarvetta. OSALLISTUMINEN JA ASIOINTI LOHJAN KAUPUNGISSA Kuntalaisen keskeisin osallistumis- ja vaikuttamiskeino kaupungin asioihin on äänestäminen joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa Asioiden seuraaminen Asiointi Kaupungin virastot ja palvelupisteet ovat kuntalaisia varten. Alueellisista palvelupisteistä saa kaupungin toimintoihin liittyvää asiakasneuvontaa ja erilaisia hakemuslomakkeita. Niihin voi jättää kaupungin toimialoille osoitettuja hakemuksia sekä kuntalaispalautetta. Palvelupisteissä on kuntalaisten käytettävissä myös kaikki kaupungin verkkopalvelut. Palvelupisteiden videoneuvotteluyhteys kaupungintalolle mahdollistaa eräiden palvelujen hoitamisen etäpalveluna, esimerkkinä rakennusvalvonta. Toimialat ja yksiköt tarjoavat erilaisia sähköisiä hakemuksia ja lomakkeita asioinnin helpottamiseksi. Katso palvelupisteiden yhteystiedot takakannesta! lohja.fi

6 Vaikuttamiskanavat Kuntalaisilla on monia vaikuttamismahdollisuuksia, mm. aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen virkamiehille, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin ja kyselyihin. Lohjan lähidemokratia Lohja on jaettu kahdeksaan lähidemokratia-alueeseen. Kullakin alueella toimii vapaaehtoisuuspohjalla aluetoimikunta. Aluetoimikunnissa jäseninä ovat kuntalaisten ja kesämökkiläisten valitsemat edustajat. Aluetoimikunnat tekevät ehdotuksia alueiden johtokunnalle. Alueiden johtokunta toimii kuin kunnallinen lautakunta. Se tekee esityksiä kaupunginhallitukselle. Asukkaat ja kesämökkiläiset voivat tehdä aloitteita suoraan kaupungille tai omalle aluetoimikunnalle. STRATEGIA Lohjan kaupungin kasvustrategia valmistui syksyllä Strategia löytyy kaupungin kotisivuilta > Kaupunki > Kaupunkitietoa > Strategiat. TALOUS Lohjan kaupungin tuloveroprosentti v on 20,00. Kaikki veroprosentit käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Päivitetyt tiedot veroprosenteista löydät Lohjan kaupungin nettisivuilta osoitteesta > Kaupunki > Kaupunkitietoa > Lohja tilastoissa > Lohja lyhyesti. Kaupungin nettisivuilta löydät myös muuta taloustietoa Lohjan kaupungista. Veroprosentit vuonna 2014 Tulovero 20,00 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vak. asuinrakennus 1,05 % Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % LOHJAN LÄHIDEMOKRATIAMALLI Lautakunnat Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pusulan aluetoimikunta Alueiden johtokunta Aluetoimikuntien puheenjohtajat Karstu- Paloniemi-Routio aluetoimikunta Nummen aluetoimikunta Valtaväylien aluetoimikunta Sammatin aluetoimikunta Etelä-Lohjan aluetoimikunta Kaupunkikeskustan aluetoimikunta Karjalohjan aluetoimikunta w.lohja.fi www. 6

7 Menot, euroa Kokonaismenot Käyttömenot Investointimenot Rahoitusmenot Käyttötalousmenojen jakautuminen lautakunnittain Menot % Keskusvaaliltk ,1 Tarkastusltk ,0 Yleinen luott.henkilöhallinto ,3 Keskushallinto ,3 Perusturvaltk ,8 Kasvatus- ja opetusltk ,6 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ,1 Tekninen ltk ,4 Kaupunkisuunnittelultk ,8 Ympäristö- ja rakennusltk ,7 YHTEENSÄ Käyttötalousmenot ,6 % 13,4 % 51,8 % 4,1 % 3,3 % 0,8 % 0,7 % 0,4 % Perusturvaltk Kasvatus- ja opetusltk Tekninen ltk Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Keskushallinto Kaupunkisuunnittelultk Ympäristö- ja rak.ltk Muut yhteensä HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpalvelut hoitaa kaupungin työntekijöiden työ- ja virkasuhteeseen liittyviä asioita. Henkilöstöpalvelut huolehtii mm. palkkojen maksusta, henkilöstön osaamisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä, työsuojelusta sekä eläkeasioista. Lohjan kaupungilla on vakinaista henkilöstöä noin 2 500, lisäksi kaupungin palveluksessa työskentelee useita sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta. Ota yhteyttä viestintään ja markkinointiin: Viestintä Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p Elinkeino- ja asukasmarkkinointi (elinkeinojohtaja, virka täyttämättä) Evita Malm, markkinointipäällikkö p www-sivut, sisältö Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja p www-sivut, tekniikka Juha-Pekka Syrjälä, järjestelmäasiantuntija p ELINKEINOTOIMI Yritystoiminnan ja yrityksen sijoittumisen kannalta Lohjan vetovoimatekijöitä ovat henkilöstön saatavuus, liikenneyhteydet, kotimarkkinoiden läheisyys sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Lähes viidenkymmenentuhannen asukkaan Lohja on sekä kasvu- että seutukeskus. Lohjan elinkeinopalvelut on ensi kontaktina käytettävissä kaikissa Lohjan kaupunkia koskevissa yritysasioissa. Lohjan elinkeinopalvelut Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja (elinkeinojohtaja, virka täyttämättä) Eero Soinio, kehittämisjohtaja p lohja.fi

8 MAASEUTUPALVELUT Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto hoitaa maataloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä, kuten viljelijätukiin liittyvät tehtävät, sato-, hirvi- ja petovahinkoihin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin liittyvät tehtävät, eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät sekä valmiussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Lisätiedot p (Karjalohjan alue), p (Lohjan ja Sammatin alue) tai p (Nummi-Pusulan alue). Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto / Vihti Asemantie Nummela Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto / Inkoo Västankvarnintie Inkoo as MATKAILUPALVELUT Lohjan Matkailupalvelukeskus palvelee Lohjan ABC:n yhteydessä ympäri vuoden ja kesäisin myös Lohjan torilla. Esitepisteemme liikennemyymälän tiloissa on avoinna 24h / 365 päivää vuodessa. Lohja matkailullisesti Lohjan loistava sijainti metropolialueen kyljessä luo erinomaiset mahdollisuudet matkailupalvelujen kehittymiseen. Kotimaisille matkailijoille tutuinta ovat Tytyrin kaivosmuseo, Kisakallion Urheiluopisto, Kylpylähotelli Päiväkumpu, harrasteisiin liittyvät liikuntapaikat ja Lohjan omenainen maine. Vuosittain Lohjalla on tilastoituja matkailuyöpymisiä n Vuosi 2013 osoitti, että myös venäläiset löysivät Lohjan matkailukohteena. Lohjan matkailutulo vuodelta 2009 oli 36 miljoonaa euroa ja matkailutulon ennustetaan kasvaneen radikaalisti viime vuosien aikana. Uusi matkailutulotutkimus valmistuu kevään 2014 aikana. Kesämökkejä Lohjalla on yli Suurimmat tapahtumat 2014 vuonna tulevat olemaan Rantajamit, Tenoripäivät, Omenakarnevaalit ja Menneen ajan joulumarkkinat. Lohjan Matkailupalvelukeskus toimii Lohjan alueen matkailun kehittäjänä, markkinoijana ja matkailuyritysten yhteistyökumppanina. Palveluiden ympärille kehittyvä liiketoiminta hyödyttää aina myös alkuasukasta monipuolisen palvelutarjonnan myötä. Ajankohtaisimman matkailutiedon ja tapahtumat löydät osoitteesta Lohjan Matkailupalvelukeskus Lohjan ABC-liikennemyymälä Hossanmäentie 1, Lohja p Minna Ermala, matkailupäällikkö p Helena Kontio, toimistosihteeri p Arja Laine, toimistosihteeri p YRITYSPALVELUT Novagon asiantuntijat auttavat yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä, sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityksen osto- ja myyntitilanteessa. Novagon perusneuvonta on kaupungin tarjoamaa maksutonta yrityspalvelua. YritysLinko-hautomopalvelut on tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotila kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Yritystalo BusinessLohjassa on näille yrityksille sopimusperusteisesti tarjolla tuotekehitys- ja testaustiloja sekä modernit toimisto- ja varastotilat. Lisätiedot p Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohja Nummentie 12-14, Lohja p w.lohja.fi www. 8

9 PERUSTURVATOIMI Perusturvatoimen tarkoituksena on tukea terveyttä ja toimintakykyä kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Perusturvan 840 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista palvelevat kuntalaisia vauvasta vaariin. Olemme mukana kuntalaisten kannalta iloisissa asioissa mm. neuvoloissa, mutta autamme myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä tai kuntalaiset sairastuvat. Lääkärin, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon henkilöstön vastaanotolla käydään vuosittain kertaa. Toimeentulotukipäätöksiä teemme vuosittain noin Kehitysvammaisia asiakkaita meillä on noin 300 ja vaikeavammaisia asiakkaita yli 400. Meillä on vuodeosastoilla ja vanhusten asumispalveluissa yli 500 hoitopaikkaa. Kotihoidon asiakkaita on ja heidän luonaan käydään vuosittain noin kertaa. Lohjalla on noin yli 75-vuotiasta asukasta. Myös Lohjalla tilanne on, että ikääntyvien määrä kasvaa. Tulevien vuosien suurin haaste onkin vanhusten palveluiden turvaaminen. Vanhuspalveluissa panostamme siihen, että kukin voi halutessaan asua mahdollisimman pitkään kotona. Perusturvatoimi vastaa myös asukasvalinnoista kaupungin vuokrataloyhtiöihin (1 500 asuntoa) ja kaupungin suoraan omistamiin asuntoihin (400). Talousarviossamme on rahoitus erikoissairaanhoidon ostoihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä kehitysvammaisten palveluiden ostoon kuntayhtymä Etevasta. Arja Yliluoma perusturvajohtaja PERUSTURVATOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL 71, Lohja p p (terveyspalvelut) Käyntiosoite: Kalevankatu LOHJA Sähköposti: tai Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, p Hallintopäällikkö Mikko Kerkola, p Avoinna: ma, ke, to 9 16 ti 9 17, pe 9 15 arkipyhäaatot 9 15 lohja.fi

10 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä p (Vanhusten palvelukeskus) Palvelupisteet Lohjan perusturvatoimi, Kalevankatu 4, Lohja, p. vaihde Toimipiste avoinna ma, ke, to 9 16, ti 9 17, pe 9 15, arkipyhäaatot Ajanvaraukseen perustuvaa lähivastaanottoa on myös Karjalohjan, Nummen ja Pusulan toimipisteissä. Tapaamispaikasta on sovittava sosiaalityöntekijän kanssa ajanvarauksen yhteydessä. Karjalohjan palvelupiste, Keskustie 23, Karjalohja Nummen neuvola, Kaarlentie 2, Nummi Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön neuvonta- ja ohjauspalveluun saa yhteyden arkisin klo välisenä aikana numerosta Työntekijöiden henkilökohtaiset puhelinajat ovat ma pe klo 9 10 välisenä aikana. Yhteydenotot puhelinvaihteen kautta tai suoriin numeroihin. Ajanvarauksen sosiaalityöntekijän tai sosiaalineuvojan vastaanotolle voi tehdä soittamalla suoraan työntekijälle tai neuvonta- ja ohjauspalveluun. Aikuissosiaalityön lähivastaanotto edellyttää ajanvarausta ja vastaanottopäivät ovat Karjalohja : joka kk:n ensimmäinen maanantai Nummi: joka tiistai Pusula: joka torstai Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen toimeentulotukihakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan perusturvatoimi, Toimeentulotuki, PL 71, Lohja. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen voi täyttää osoitteessa / sähköinen asiointi / sähköiset lomakkeet / perusturvatoimi / sosiaalipalvelut / sähköinen toimeentulotukihakemus. Terveyskeskuksen sosiaalityö Sosiaalityöntekijä Päivikki Karjalainen p (Tynninharjun terveysasema) Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva p (Keskustan terveysasema) w.lohja.fi www. 10 Lapsiperhetyö Lapsiperhetyön palveluyksiköt vastaavat lapsija perhekohtaisen lastensuojelun palveluista. Lastensuojelun päivystykseen voi ottaa yhteyttä kiireellisissä lastensuojelutilanteissa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten. Virka-ajan päivystys toimii ma-pe klo 9 10 ja klo Yhteyden saa soittamalla numeroon tai Virka-ajan ulkopuolella seudullinen sosiaalipäivystys toimii arkisin klo välisenä aikana ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ympäri vuorokauden, yhteyden saa soittamalla hätänumeroon 112. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaat voivat ottaa yhteyden vastuutyöntekijään henkilökohtaisena puhelinaikana. Vastuutyöntekijöiden puhelinajat ma pe klo 9 10, p tai soittamalla suoraan numeroon. Lastenvalvonta Lastenvalvonnan palveluja ovat isyyden selvitykset sekä elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus- sopimuksiin liittyvä asiakasneuvonta ja sopimusten vahvistaminen. Ajanvaraus palveluihin lastenvalvojien kautta puhelinaikana. Lastenvalvojien asiakasjako määräytyy lapsen sukunimen mukaan. Lastenvalvojien puhelinajat ma ja pe 9-11, ti-to A-M Lastenvalvoja Tarja Pokkinen p N-Ö Lastenvalvoja Marjukka Lampenius p Toimistosihteeri Helena Särkelä p , (ei rajattua puhelinaikaa) Vammaispalvelut Kalevankatu 4 (Kauppakeskus Lohjantähti 3. krs), Lohja

11 Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta: Palvelusihteeri Pirjo Emet, p tai Toimistosihteeri Sari Kuusela, p Sosiaalityöntekijät asiakkaan sukunimen mukaan, puhelinaika klo 12-13: (A-L) Sosiaalityöntekijä, p (M-Ö) Sosiaalityöntekijä, p Johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström p Omaishoidontuki ja kuljetuspalvelu: sosiaaliohjaaja Tiina Taipalus p (puhelinaika klo 12 13) Alle 16-vuotiaiden kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluohjaus ja tukihenkilötoiminta: Avohuollon ohjaaja Anne Saaristo p Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveyskuntoutujien p sosiaalityöntekijä, Lohjan päihdeklinikka Ojamonkatu 36, Lohja, p Vastaanotto ajanvarauksella ma to 12 15, pe Päihdeklinikkaan voi ottaa yhteyttä, jos itsellä tai läheisellä on vaikeuksia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden päihteiden kanssa tai jos on peliongelma. Lähetettä ei tarvita. Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta ma pe Päihdeklinikka on suljettu ma pe Päihdeklinikan nuorten vastaanotto Keskusteluapua päihteiden käytöstä alle 18-vuotiaille p tai , avoinna ma, ti ja to 9 12 sekä ke 9 16, Sepänkatu 7, Lohja. Paloniemen Harjula Päihteettömät tukiasunnot Paloniemen Harjulassa on tarkoitettu päihdekuntoutujille. Yhteydenotot Lohjan päihdeklinikan kautta, p Harjulan päihdeohjaajat p , ja Kuntoutuskoti Männikkö Virkkalantie 4 A, Lohja, p Psykiatrinen sairaanhoitaja, p Helppi Neuvontapiste huumeita käyttäville ja heidän omaisilleen, p tai avoinna ma, ti, to 12 16, Sepänkatu 7, Lohja. PERHEKESKUS Perhekeskus tarjoaa mm. perheneuvola-, perheohjaaja-, psykologi- sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, joiden tavoitteena on tukea perheitä, lapsia ja nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteistyötä tehdään myös päiväkotien ja koulujen kanssa. Vastaanotot ajanvarauksella, joihinkin palveluihin tarvitaan lähete neuvolasta tai omalääkäriltä. Perhekeskuksen aula on perheiden käytettävissä, voit hoitaa lapsesi syöttämisen tai wckäynnin aukioloaikana. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahvila toimii tiloissa torstaisin klo Avoinna ma to klo 8 16 ja pe klo 8 15 Lohjantähti 2. krs, Kalevankatu 4, Lohja Perheneuvola Tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen kasvatukseen, kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki lapseen, vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvät huolet ovat yhteydenoton arvoisia. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Ajanvaraus ma pe klo 13 14, p Neuvolan perheohjaajat Tukea 0 7-vuotiaiden lasten perheille vanhemmuuteen, parisuhteeseen, kasvatukseen ja arjen tilanteisiin ilman lähetettä. Routio, Virkkala, Mäntynummi p Ojamo, Keskusta, Nummentausta p Karjalohja, Nummi, Pusula, Sammatti p Neuvolapsykologi Keskusteluapua odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille ilman lähetettä. Ajanvaraus ma, ke ja pe klo 12 13, p lohja.fi

12 Lasten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut (lähetteellä) TERVEYSPALVELUT Lastenneurologi Lastenneurologi ottaa vastaan 0 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään olevan esimerkiksi merkittäviä oppimisen vaikeuksia, kehityksellistä viivettä (puhe, motoriikka), aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö tai muita neurologisia oireita. Neuropsykologi Neuropsykologi tekee neuropsykologisia tutkimuksia ja ohjauskäyntejä sekä konsultoi muita ammattiryhmiä. Neuropsykologi tutkii lasten ja nuorten tiedollisia ja taidollisia oppimisvalmiuksia ja tukee oppimis- ja toimintakykyä sekä myönteisen minäkuvan kehittymistä, p (puhelinaika to klo ) Fysioterapeutti Fysioterapia ylläpitää ja parantaa toimintakykyä fysioterapian menetelmin, p (ti ja to klo 12 13). eomahoitokirjasto tarjoaa sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi. Sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi hyvään ja terveeseen elämään. Linkit palveluihin löydät Terveysasemat Terveysasemat ovat avoinna ma, ti ja to klo 8 16 sekä ke ja pe klo 8 14 (Poikkeus: Karjalohja, Pusula ja Sammatti, kts. tiedot alla). Puheterapeutit Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista, kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta, p ja (ma klo ja ke klo ). Toimintaterapeutit Toimintaterapia harjoittaa lapsen valmiuksia, jotta hän pystyisi toimimaan tarkoituksenmukaisesti lähiympäristössään, p (pe klo ja p , ma klo 10 11). Nuorten neuvonta Palvelee nuoria ehkäisyyn, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ajanvaraus ma pe klo p w.lohja.fi www. 12 Ajanvaraus kiireelliset asiat klo 8 10 kiireettömät asiat klo Karjalohjan terveysasema Tallaantie 4, Karjalohja, p , avoinna ti ke 8 16 ja parillisten viikkojen perjantait Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Mäntynummen terveysasema Mäntynummenkuja 3 A, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna ma to 8 16 ja pe Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Roution terveysasema Keskustan terveysaseman tiloissa, Ojamonkatu 36, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Sammatin terveysasema Kalevalantie 2 B, Sammatti, p , avoinna ma ja to 8 16 sekä parittomien viikkojen perjantait Terveys neuvonta/sairaanhoitaja, p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8,08200 Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p

13 Virkkalan terveysasema Virkkalantie 7, Lohja, p Terveysneuvonta/sairaanhoitaja, p Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo voi kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä Tynninharjun terveysasemalle p Terveyskeskuspäivystys ma pe klo ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä, osoite Sairaalatie 8, Lohja, p Aikuisten rokotukset ja matkailijaterveys Jäykkäkouristusrokotukset terveysasemilla. Muissa asioissa neuvoo aikuisneuvonnan terveydenhoitaja ma pe klo 12 13, p ja sairaanhoitaja ma, ke pe klo 12 13, p Psykiatriset sairaanhoitajat Apua akuuteissa kriisitilanteissa, masennuksissa ja uupumisongelmissa terveysasemilla ilman lähetettä. Ajanvaraus ma pe klo Virkkala ja Pusula p Tynninharju ja Mäntynummi p Routio, Keskusta, Karjalohja ja Sammatti p Fysioterapia malla, os. Ojamonkatu 36, Lohja, on auki arkisin klo Puhelinaika apuvälineasioissa on ma to , p Pusulan terveysasemalla, os. Arvelankuja 1, Pusula, ma pe 11 12, p Sammatin ja Karjalohjan alueiden asukkaat ottavat apuvälineasioissa yhteyden omiin terveysasemiin niiden aukioloaikoina. Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, Karjalohja, p ja Sammatin terveysasema, Kalevalantie 2 B, Sammatti, p Hoitotarvikejakelu Pitkäaikaissairaiden hoitotarvikejakelu p ja tai lohja.fi. Erikoissairaanhoito Lääkärin tai hammaslääkärin arvioidessa erikoissairaanhoidon tarpeelliseksi henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön Manner-Suomen alueelta. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa. Ensisijaisesti lähete osoitetaan Lohjan sairaalaan tai HYKSin klinikoille Helsinkiin. Hammashoitolat Keskitetty ajanvaraus ma pe klo 8 11 ja p Ajanvaraus keskitetysti keskustan terveysaseman ajanvarauksen kautta lukuun ottamatta Pusulan ja Nummen alueen asukkaita, joiden ajanvaraus Pusulan terveysasemalta. Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, Lohja, avoinna arkisin ma to 8 16, pe Ajanvaraus ma to ja pe , p Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula, p , avoinna arkipäivisin ma to 8 16 ja pe Ajanvaraus ma pe 11 12, p Apuvälinelainaus Apuvälinelainaamo keskustan terveysase- lohja.fi

14 Nettiajanvarauspalvelussa hitportal/lohja voi tarkistaa, perua tai siirtää jo aiemmin varatun ajan. Palvelu vaatii rekisteröitymisen ja tunnuksen. Tekstiviestiyhteydenotto p , on tarkoitettu ei-kiireellisiin tilanteisiin, kuten ajan perumiseen tai muuhun vapaamuotoiseen tekstiviestiin hoitoon ja hoitoaikaan liittyen. Uusia aikoja saa vain soittamalla keskitetyn ajanvarauksen numeroon. Keskusaukion hammashoitola Laurinkatu 57 B 2.krs, Lohja Anttilan hammashoitola Kirkkokatu 6, Lohja Harjun hammashoitola Toivonkatu 2, Lohja Karjalohjan hammashoitola Tallaantie 4, Karjalohja Metsolan hammashoitola Gunnarlankatu 1, Lohja Mäntynummen hammashoitola Kirjastopolku 4 7, Lohja Oinolan hammashoitola Tiedonpolku 2 B, Nummi Ojamon hammashoitola Kartanonkuja 4, Lohja Pusulan hammashoitola Arvelankuja 1, Pusula Roution hammashoitola Havumetsäntie 4, Lohja Sammatin hammashoitola Kalevalantie 2 B, Sammatti Virkkalan hammashoitola Virkkalantie 7, Lohja Neuvolat Karjalohjan neuvola Tallaantie 4, Karjalohja Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola, (ti ja ke), p Keskustan neuvola Perhekeskus/Lohjantähti, Kalevankatu 4, 2. krs, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Kiviniemi, Hiidensalmi, ydinkeskusta, jossa rajana Suurlohjankadun ja Karstuntien Aurlahden puoli, Metsolan suuntaan aina Rajavartiostonkadulle saakka, Ahtsalmi, Myllylampi, Haikari ja Neitsytlinna ) p Äitiys- ja lastenneuvola (Lempola, Moisio, Pappilan alue, jossa rajana Suurlohjankadun ja Karstuntien Moision puoli, Pappilankorpi, Veijola ja Keskilohjasta Suitiantien ja Veijolantien sekä radan ja Keskilohjantien rajaama alue keskustaan päin) p Mäntynummen neuvola Mäntynummenkuja 3 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Asemanpelto, Vasarla, Vaanila, Pauni, Asemanrinne, Pulli, Mynterlä, Koisjärvi, Koikkala, Röylä ja Vanhakylä) p Äitiys- ja lastenneuvola (Perttilä, Immula, Mäntynummen alueesta Mäntynummentien radan puoli ja Lehmijärvi) p Äitiys- ja lastenneuvola (Muijala, Lieviö, Nummenkylä, Mäntynummen alueesta Mäntynummentien terveysaseman puoli) p Nummen neuvola Kaarlentie 2, Nummi Äitiys- ja lastenneuvola (Nummi) p Äitiys- ja lastenneuvola (Pusula) p Puhelinaika neuvoloissa ma pe klo Neuvoloiden aukioloaika on ma to 8 16 ja pe Ruotsinkielinen neuvolapalvelu, lastenneuvola sopimalla, p w.lohja.fi www. 14 Nummentaustan neuvola Gunnarlankatu 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Metsola, Gunnarla ja Keskilohjan alueesta Keskilohjantieltä Gunnarlaan päin) p Äitiys- ja lastenneuvola (Gruotila ja Vienolasta Veijolantien Vienolanpuoleiset kadut)) p Ojamon neuvola Kartanonkuja 1, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Tynninharju, Vappula, Vohloinen ja Lahokallio), p Äitiys- ja lastenneuvola (Ojamonkangas ja Voudinpuisto; Maksjoentie, Saarnimetsän-

15 tie, Ravitie ja Nujulantie sekä niiden ympärillä olevat pikkukadut), p Roution neuvola Salmenmäentie 26 A, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola, p Sammatin neuvola Kalevalantie 2 B, Sammatti Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola (ma, to ja pe) p Virkkalan neuvola Virkkalantie 7, Lohja Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien länsipuoli), p Äitiys- ja lastenneuvola (Maksjoen- ja Virkkalantien itäpuoli, Haukkavuori sekä Fatjan alue) p VANHUSPALVELUT Kotona asumista tukevat palvelut Mikäli sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia selviytyä yksin kotona, ota yhteys sinua lähinnä olevan kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Tietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat vanhus- ja sairaalapalveluissa palvelualuepäällikkö Mervi Ripatti, p ja sairaanhoitaja Laura Raudasoja, p sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sosiaaliohjaaja Tiina Taipalus p (arkisin klo 12 13) ja palvelusihteeri Pirjo Emet p (maksatusasiat ja ilmoitukset omaishoidon vapaiden pitämisestä). Vanhusten kuntouttava päivätoiminta Päivätoiminta tukee kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä sekä mahdollistaa asiakasta hoitavan omaisen työssä- ja asioilla käyntiä. Lisätietoja: palvelualuepäällikkö Pia Riihioja, p Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Hoivakodeissa ja vanhainkodeissa hoidetaan asukkaat, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden tai omaishoidon avulla ja joiden hoidon/hoivan tarve on ympärivuorokautinen. Palvelutarpeen arvioi kotihoidon aloitteesta SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmä. Yhteydenotot lähimmän kotihoidon toimipisteen palvelualuepäällikköön. Sammatin, Karjalohjan ja Nummen palvelualuepäällikkö, p Mäntynummen ja Pusulan palvelualuepäällikkö, p Roution palvelualuepäällikkö p Nummentaustan palvelualuepäällikkö p Virkkalan palvelualuepäällikkö p Kotiutustiimin, yöhoidon ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelualuepäällikkö p Vanhusten avopalvelujen hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen, p Omaishoidon tuki Toimisto p (asumispalvelujen laskutus) p (vanhainkotien laskutus) ASUMISPALVELUYKSIKÖT Vanhusten asumispalvelun hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, p Lohjan vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34, Lohja Palvelukeskuksen hoivakotien palvelualuepäällikkö Terttu Piirainen p PENTINKULMA: Alatupa, p , vastaava sairaanhoitaja p Akseli- ja Elina-koti, p , vastaava sairaanhoitaja p Helmi- ja Hermanni-koti, p ,vastaava sairaanhoitaja p KULTAKODIT: Kultakoti 1: Lehtikulta, p , Katinkulta, p , vastaava sairaanhoitaja p lohja.fi

16 Kultakoti 2: Viherkulta, p , Punakulta, p , vastaava sairaanhoitaja p Kultakoti 3: Valkokulta, p , Keltakulta, p , esimies vastaava sairaanhoitaja p Kaisankallion, Tupalan, Petäjäkodin ja Kotolan hoivakotien palvelualuepäällikkö Päivi Yletyinen p Kaisankallio, Kalevalantie 1, Sammatti p , vastaava sairaanhoitaja p Tupala, Toivonkuja 6, Karjalohja, p , vastaava sairaanhoitaja p Petäjäkoti, Mäntynummenkuja 7, Lohja p , vastaava sairaanhoitaja p Kotola, Toivonkuja 5, Karjalohja, p , vastaava sairaanhoitaja p VANHAINKODIT Laitos- ja vuodeosastohoidon ylihoitaja Hannele Patjas p Kartanomäki Paloniementie 65, Lohja Osasto 1, p vastaava sairaanhoitaja p Osasto 2, p vastaava sairaanhoitaja p Niilonpirtti Oilaantie 21, Nummi p osastonhoitaja p Pusula Arvelankuja 1, Pusula, p vastaava sairaanhoitaja p w.lohja.fi www. 16 Kultakodit TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOT Keskustan terveysasema Ojamonkatu 36, Lohja Vuodeosasto 1, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 2, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 3, p potilaspuhelut p osastonhoitaja p Vuodeosasto 4, p (intervallit) potilaspuhelut p osastonhoitaja p Tynninharjun terveysasema Sairaalatie 8 D, Lohja Vuodeosasto 5, p tai osastonhoitaja p Pusulan terveysasema Arvelankuja 1, Pusula Vuodeosasto 6, p osastonhoitaja p VETERAANIPALVELUT Sotiemme veteraaneille on toimitettu opas palveluista vuoden 2013 alussa. Lisätietoja: terveyskeskusavustaja Anne Hägglund p VUOKRA-ASUNTOPALVELUT Kaupungin vuokra-asuntopalveluissa valitaan asukkaat Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, Nummi- Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n, Koy Passinpellon ja Keppihevosen asuntoihin sekä muihin kaupungin hallitsemiin ja omistamiin vuokra-asuntoihin. Sähköisen vuokra-asuntohakemuksen voi täyttää osoitteessa /Kaupunki tiedottaa/ Sähköiset lomakkeet/ Vuokra-asuntohakemus Lisätietoja: /Asukas /Asuminen/ Vuokra-asuntopalvelut Sähköposti: p Käyntiosoite: Kauppakatu 6 (3. krs), Lohja Postiosoite: PL 71, Lohja

17 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä opetus, kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Varhaiskasvatuksessa on noin kunnallista päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkoja järjestetään myös palvelusetelillä yksityisistä päiväkodeista ja yksityisiltä perhepäivähoitajilta. Esiopetuksen piirissä on runsaat 560 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää avoimen palvelun toimintana päiväkoti-, kerho- ja leikkitoimintaa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin lasta. Perusopetusta annetaan lähes oppilaalle. Opetushenkilöstöä on 430. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuu noin 420 oppilasta. Koulumatkakuljetusten piirissä on oppilasta, joka on noin 29 % oppilasmäärästä. Lukioissa opiskelee yhteensä 884 opiskelijaa. Lisäksi lukion aikuislinjalla on 71 opiskelijaa. Toisen asteen koulutusta järjestetään mm. ammattikoulutuskuntayhtymä Luksiassa ja Laureaammattikorkeakoulussa. Lohja on aktiivinen koulutuksen kehittäjä. Nuorisopalvelut järjestää talotoimintaa lähes kaikissa kunnan taajamissa. Lohjan erityisnuorisotyön työmuotoina ovat Omin Jaloin -toiminta, Nuorten tuki- ja neuvontakeskus Linkki, Katupalveluyhdistys Kartsa ry., Kesäkartsa, Päihdekasvatustunnit 6 8 luokkalaisille sekä nuorisotyöpajatoimintaa. Hiiden Opistossa opiskelee opiskelijaa kielten ja musiikin, taideaineiden ja liikunnan sekä taitoaineiden osastoissa sekä yhteiskuntaosastossa. Opetustunteja kertyy yli vuodessa. Musiikkiopistossa opiskelee noin oppilasta. Opetustunteja järjestetään kaikkiaan lähes Taiteen perusopetusta tarjoaa myös Lohjanseudun Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Undostres, Rytmiomena, Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi., Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi ja Luoteis-Uusimaan tanssiopisto Vinha. Opetusta annetaan yhteensä runsaalle opiskelijalle. Lohjan kulttuuritarjonta on monipuolista ja korkeatasoista. Eri kulttuurinalat ovat hyvin edustettuina kulttuuritapahtumissa, joita järjestetään ympäri vuoden. Tunnetuimpia tapahtumista ovat Menneen ajan joulumarkkinat ja Lohjan Tenoripäivät. Lohjan kirjastopalveluista lainataan vuosittain yli teosta. Kirjastoautot täydentävät kahdeksan kirjaston verkkoa. Yhteistyötä tehdään Lukki-kirjastokimpan kautta myös Karkkilan ja Vihdin kanssa. Lohjan Liikuntakeskus Oy vastaa Lohjan kaupungin kunnallisen liikuntatoimen organisoimisesta. Lohjalaisilla on käytössään monipuoliset liikuntamahdollisuudet ikään, sukupuoleen tai vuodenaikaan katsomatta. Lohja on luotettava ja luova sivistyksen keskus. Katri Kalske sivistysjohtaja SIVISTYSTOIMEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Sivistystoimi PL 71, Lohja p Käyntiosoite: Tehtaankatu Lohja Avoinna: ma, ke, to klo ti klo pe klo Sähköposti: tai Sivistysjohtaja Katri Kalske, p Hallintopäällikkö Raija Lindroos, p lohja.fi

18 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista, jossa lapsen leikillä on tärkeä sija. Tavoitteena on lisäksi lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen. Varhaiskasvatus edellyttää vanhempien ja kasvatushenkilöstön kiinteää yhteistyötä eli kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatus tarjoaa seuraavia toimintamuotoja: Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Vuorohoito Avoin päivähoito ja ohjattu leikkipuistotoiminta Varhaiserityiskasvatus Palveluseteli Varhaiskasvatus noudattelee valtakunnallisia varhaiskasvatuksen linjauksia, lisäksi Lohjan kaupungilla on oma kasvatuksen ja opetuksen ohjelma sekä esiopetussuunnitelma. Päivähoitoon haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun päivähoitotarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai koulutuksen takia päivähoitopaikka järjestetään kahdessa viikossa. Päivähoitopaikkaa tai siirtoa toiseen päivähoitopaikkaan (hoitopaikan vaihtaminen) tai varhaiskasvatuksen avoimiin palveluihin haetaan pääasiassa sähköisesti. Päivähoidon palvelualueet Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoitajat muodostavat alueittain päivähoitoa tuottavan palvelutiimin. Päivähoidon palvelutiimit noudattavat Lohjan kaupungin yläkoulualueiden rajoja. Lohjan kaupunki on jaettu neljään yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin ja Mäntynummen yläkoulujen mukaan. Anttilan alueeseen kuuluvat Keskustan alueen päivähoito (Lintulan päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Satakieli, perhepäivähoito ja Postikadun leikkipuisto) Moision alueen päivähoito (Moision päiväkoti, avoin päiväkoti ja perhepäivähoito) Roution alueen päivähoito (Roution päiväkoti ja perhepäivähoito) Sammatin alueen päivähoito (Sammatin päiväkoti ja perhepäivähoito) Harjun alueeseen kuuluvat Nummentaustan alueen päivähoito (Gunnarlan päiväkoti, Mäntylän päiväkoti, Puistokadun ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) Kartanonpuiston alueen päivähoito (Kartanonpuiston päiväkoti ja perhepäivähoito) Voudinpuiston alueen päivähoito (Voudinpuiston päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Antin Aurinko ja perhepäivähoito) Päivähoitoon ja esiopetukseen hakeminen w.lohja.fi www. 18 Järnefeltin alueeseen kuuluvat Karjalohjan alueen päivähoito (Karjalohjan päiväkoti ) Maksjoentien päiväkoti Niksulan päiväkoti Vieremän alueen päivähoito (Vieremän päiväkoti ja Päiväkoti Omppu) Virkkalan alueen päivähoito (Virkkalan päiväkoti) Mäntynummen alueeseen kuuluvat Muijalan alueen päivähoito (Muijalan päiväkoti, päiväkoti Onnen Omena, päiväkodin osasto Metsätähdet ja perhepäivähoito) Mäntynummen I alueen päivähoito (Mäntynummen päiväkoti, avoin päiväkoti ja perhepäivähoito) Mäntynummen II alueen päivähoito (päiväkoti Oravainen ja perhepäivähoito) Perttilän alueen päivähoito (Perttilän päiväkoti ja perhepäivähoito)

19 Nummen ja Pusulan alueeseen kuuluvat Pusulan alueen päivähoito (Pusulan päiväkoti ja perhepäivähoito) Nummen alueen päivähoito (Saukkolan päiväkoti ja perhepäivähoito) Ruotsinkielinen päivähoitoalue vastaa koko Lohjan alueen ruotsinkielisestä päivähoidosta. Ruotsinkielistä päivähoitoa tarjotaan daghemmet Labanissa, daghemmet Petterissä sekä ryhmäperhepäiväkoti Lilla Myssä. Esiopetus Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa noudatetaan peruskoulujen toiminta-aikoja. Lohjalla esiopetusta järjestetään päiväkotien kokopäivä- ja osapäiväryhmissä sekä Lehmijärven, Linderin, Maksjoen, Neitsytlinnan, Nummenkylän, Nummentaustan, Ojamon, Pullin, Rauhalan, Ristin, Roution ja Tytyrin koulun esiopetusryhmissä. piirissä olevia oppilaita on noin Peruskoulun oppilas käy pääsääntöisesti koulua omalla koulualueellaan. Oppilaan kouluksi voidaan osoittaa myös muu alueen koulu tai jokin yhteisistä luokista, mikäli se on tarkoituksenmukaista opetuksen järjestämiseksi. Koulualueet Lohjan kaupunki on jaettu kuuteen yläkoulualueeseen suomenkielisten Anttilan, Harjun, Järnefeltin, Mäntynummen ja Nummi-Pusulan yläkoulujen mukaan. Källhagens skola kerää kaikki ruotsinkieliset yläkoululaiset Lohjalta. Alueen alakouluista siirrytään oman alueen yläkouluun, lukuunottamatta Ojamon koulua, josta siirrytään kolmeen yläkouluun. Varhaiskasvatuksen hallinto varhaiskasvatuspäällikkö Merja Kuusimurto, p Päivähoitolaskutus Harju ja Järnefelt: toimistosihteeri Satu Laaksonen, p Anttila, Nummi, Pusula ja ruotsinkielinen päivähoito: toimistosihteeri Saija Nygren, p Mäntynummi, Sammatti ja Karjalohja: toimistosihteeri Pirjo Vanhapelto, p YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS (perusopetus ja lukiokoulutus) Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat Hiiden koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Karstun koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Yleissivistävään opetukseen kuuluvat suomenja ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus. Perusopetus käsittää luokat 1 9, ja se on tarkoitettu 7 16-vuotiaiden ikäluokalle. Opinnot alkavat yleensä sinä vuonna kun lapsi täyttää 7 vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta valtakunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen. Lohjan alueella on 26 alakoulua, 1 erityiskoulu ja 4 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen yläkoulu sekä 1 yhtenäiskoulu. Koulumatkakuljetusten Roution koulu (1 6 lk) rehtori Jouni Herva, p Sammatin koulu (1 6 lk) rehtori Tuula Laima, p Tytyrin koulu (1 6 lk) rehtori Erna Huhtala, p Anttilan koulu (7 9 lk) rehtori Liisa Saarniniemi, p Jalavan koulu (erityiskoulu) rehtori Ulla Lammassaari, p lohja.fi

20 Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat Metsolan koulu (1 6 lk) rehtori Anna Widenoja-Nurmi, p Neitsytlinnan koulu (1 2 lk) rehtori Pirjo-Riitta Hoberg, p Nummentaustan koulu (1 2 lk) rehtori Anna Widenoja-Nurmi, p Ojamon koulu (1 6 lk) rehtori Pirjo-Riitta Hoberg, p Harjun koulu (7 9 lk) rehtori Mika Sipponen, p Muijalan koulu (1 6 lk) rehtori Kaarina Kuusisto. p Nummenkylän koulu (1 6 lk) rehtori Kaarina Kuusisto. p Perttilän koulu (1 6 lk) rehtori Eila Lipponen, p Pullin koulu (1 6 lk) rehtori Hannu Makkonen, p Mäntynummen yhtenäiskoulu (1 9 lk) rehtori Hannu Makkonen p Nummen ja Pusulan yläkoulualueeseen kuuluvat Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat Karjalohjan koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Maarit Mäyrälä, p Maksjoen koulu (1 3 lk) rehtori Timo Hietaoja, p Rauhalan koulu (1 6 lk) rehtori Timo Hietaoja, p Ristin koulu (1 6 lk) rehtori Markku Saarinen, p Järnefeltin koulu (7 9 lk) rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino, p Mäntynummen yläkoulualueeseen kuuluvat Asemanpellon koulu (1 6 lk) rehtori Eila Lipponen, p Lehmijärven koulu (1 6 lk) rehtori Hannu Makkonen, p w.lohja.fi www. 20 Hyrsylän koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Satu-Kristiina Hautamäki, p Ikkalan koulu (1 6 lk) koulunjohtaja Tapio Rokala, p Oinolan koulu (1-6 lk) koulunjohtaja Matti Nurmi, p Pusulan koulu (1-6 lk) koulunjohtaja Ulla Rantanen, p Nummi-Pusulan koulu (7-9 lk) rehtori Liisa Jääskeläinen, p Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat Solbrinkens skola (1 6 lk) (keskusta) rektor Birgitta Lönn, tfn Virkby skola (1 6 lk) (Virkkala) rektor Birgitta Lönn, tfn Källhagens skola (7 9 lk) (Virkkala) rektor Monica Grönmark, tfn Lohjalla järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa useiden alakoulujen yhteydessä, hakuaika keväisin. Kerhomaksu 80 /kk 110 /kk kerhoajasta riippuen. Lukio on toisen asteen oppilaitos ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Lukion opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, jonka suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin sekä lukiopohjaiseen ammatillisesti eriytyvään koulutukseen kuuluviin opintoihin. Opinnot koostuvat kaikissa lukioissa tarjottavista valtakunnallisista pakollisista

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Lohjan Kaupunki Tekninen toimi Ruoka- ja siivouspalvelut KEITTIÖVERKKO. Palveluverkkoselvitys 2015. Lohjalla 26.2.2015.

Lohjan Kaupunki Tekninen toimi Ruoka- ja siivouspalvelut KEITTIÖVERKKO. Palveluverkkoselvitys 2015. Lohjalla 26.2.2015. Lohjan Kaupunki Tekninen toimi t KEITTIÖVERKKO Palveluverkkoselvitys 2015 Lohjalla 26.2.2015 Jere Jantunen Sisällysluettelo AIKATAULU 2 JOHDANTO 2 TAUSTA 3 NYKYTILA 3 Tuotannon muutoksia 3 TOIMINNAN MUUTOKSIA

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN (8/2008) HYVÄKSYMINEN 21.11.2008 s.1/9 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 9/2008 Aika: Pe 21.11.2008 klo 13.00 15.00 Paikka: Osallistujat: Poissa: Westerby Gård, Inkoo Irene Äyräväinen pj., Lohja Henrik Sandström, Siuntio Kari Torikka, Lohja

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät. Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.

HYVINVOINTIPALVELUT. Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät. Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1. HYVINVOINTIPALVELUT Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.2014 alkaen Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.2014 alkaen 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot