TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti."

Transkriptio

1 TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

2 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Toimintakertomus ajalta Tunnuslukuja... 7 Tuloslaskelma... 8 Tase... 9 Epäsuora rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut Tulosanalyysi Tunnuslukujen laskentakaavat Kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Porasto Oy Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Osoite: Hämeentie 19, Helsinki Kotipaikka: Helsinki

3 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 3(26) Toimintakertomus tilikaudelta Toimintakertomus tilikaudelta Vuosi 2013 oli yhtiön 2. toimintavuosi. Lääkevahinkovakuutus ja lääkevahinkojen vakuuttaminen Suomessa Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (jäljempänä Osuuskunta) on perustettu 1984 ja siinä oli 111 jäsentä vuoden 2013 lopussa. Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena on hankkia lääkevahinkovakuutus jäsenilleen. Lääkevahinkovakuutus on ostettu aikavälillä Lääkevahinkovakuutuspoolilta (jäljempänä Pooli). Vuonna 2011 Osuuskunta päätti perustaa ja pääomittaa oman vakuutusyhtiön, jolta lääkevahinkovakuutus ostetaan. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö aloitti liiketoiminnan Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeiden odottamattomat sivuvaikutukset. Lääkkeitä myydään suomessa vuosittain yli 100 miljoonaa pakkausta ja lääkkeiden haittavaikutuksista on vuosittain tehty keskimäärin noin korvaushakemusta. Myönteinen korvauspäätös on annettu noin puolelle hakijoista. Kielteisissä päätöksissä yleisimmät syyt hylätä korvaus ovat olleet, että syy-yhteyttä lääkkeen ja oireen välille ei ole pystytty osoittamaan, vahinko on ollut hoidon vakavuuteen verrattuna luonteeltaan sellainen, että se on kohtuudella siedettävissä tai, että vahinko on ollut seuraus sairauden hoitamiseksi välttämättömästä riskinotosta. Vakuutuksen piirissä on toiminta-aikana vuodesta 1984 alkaen tapahtunut yksi katastrofiksi luokiteltava sarjavahinko. Vuonna 2009 pandemiarokotuskampanjassa käytetty Pandemrix - rokote on aiheuttanut pienelle osalle rokotettuja kohonneen riskin sairastua narkolepsiaan. Pandemrix rokotteen aiheuttamien vahinkojen käsittelyn ja korvaamisen hoitaa aikaisempi vakuuttaja, Lääkevahinkovakuutuspooli. Kuluttajien suojana on oma riippumaton muutoksenhakuelin, joka antaa myös kuluttajaneuvontaa vahinkopäätöksen saaneille asiakkaille. Muutoksenhakuelimenä toimii Vakuutus- ja Finanssineuvonnassa (FINE) Vakuutuslautakunta, jossa on oma lääkevahinkoihin erikoistunut alajaosto. Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö on erikoistunut Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenten lääkevahinkojen vakuuttamiseen. Vuoden 2014 alkusta lähtien yhtiö vakuuttaa lääkevahinkovakuutuksen lisäksi verivalmisteiden henkilövahinkovakuutusta.

4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 4(26) Tilivuoden 2013 tapahtumat Vuoden 2013 vakuutusmaksu oli 4,800 miljoonaa euroa (4,800 miljoonaa euroa vuonna 2012). Vuoden aikana yhtiölle saapui korvaushakemuksia 164 kappaletta. Hakemuksista tehtiin korvauspäätöksiä tilivuoden aikana 141 kappaletta. Ratkaistuista 56 sai myöntävän ja 85 hylkäävän korvauspäätöksen. Tilivuoden lopussa korvauskäsittelyssä oli 85 keskeneräistä hakemusta. Muutoksenhakuelimenä toimiva Vakuutuslautakunta sai 2013 vuoden aikana 9 muutoksenhakupyyntöä, joista lautakunta muutti 3 ratkaisua hakijan eduksi. Yhtiön asiakaskunnassa on ilmennyt tarvetta verivalmisteiden vakuuttamiselle ja tilivuoden aikana yhtiö teki verivalmisteiden henkilövahinkovakuutustuotteen, joka tuli tuotevalikoimaan alkaen. Vakuutusyhtiölakiin lisättiin vaatimus hallintojärjestelmästä, jonka yhtiö toteutti tilikauden aikana. Vakuutusliiketoiminta Tilivuoden aikana yhtiön korvaustoiminnan kulut olivat 0,580 miljoonaa euroa, joista korvauksia asiakkaille maksettiin 0,134 miljoonaa euroa ja muu osa korvauskäsittelyn kuluista kattaa korvauskäsittelyn perustamismenoineen sekä korvauskäsittelyohjelmiston käyttöönottotestauksen. Tilivuoden aikana korvausvastuuseen ilman tasoitusmäärää siirrettiin 0,523 miljoonaa euroa (0,774 miljoonaa euroa) ja tasoitusmäärään 1,541 miljoonaa euroa (2,000 miljoonaa euroa) tulevia runsasvahinkoisia vuosia varten. Yhtiön suurin riski oli yksittäisessä tapahtumassa 2,000 miljoonaa euroa ja vakuutuskauden aikana vakuutuksen koko kapasiteetti oli 30,000 miljoonaa euroa. Tilivuoden aikana yhtiön katastrofiriski oli jälleenvakuutettuna siten, että yhtiön omapidätysraja katastrofitilanteessa on 2,000 miljoonaa euroa. Jälleenvakuuttajina on käytetty hyvämaineisia ja vakavaraisia kansainvälisiä jälleenvakuutusyhtiöitä. Sijoitustoiminta Vuonna 2013 sijoitusmarkkinat olivat haasteelliset. Valtionlainojen tuottotaso oli ennätyksellisen alhainen ja yrityslainojen tuotot olivat alhaisia. Osakemarkkinat piristyivät hieman vuoden aikana. Yhtiön sijoitussalkun tuottotavoitteet pidettiin maltillisella tasolla. Sijoitustoiminnan tuotto 2013 oli TWR (time-weighted return) laskennalla 2,8 % ja Dietzin (money-weighted return) laskennalla 3,0 %, kun sijoitussalkun omaisuusluokkaan kohdistamattomia kuluja ei ole huomioitu. Kulujen huomioinnin jälkeen sijoitussalkun tuotto TWR-laskennalla oli 2,6 % ja Dietz-laskennalla 2,8 %.

5 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 5(26) Yhtiön sijoitustoimintaa tehtäessä huomioidaan yhtiön vakuutusliikkeen ja vastuuvelan luonne. Yhtiön ensimmäisinä toimintavuosina vastuuvelka on pieni suhteessa yhtiön sijoituksiin ja samalla yhtiön vakavaraisuusvaatimusraja on korkealla verrattuna vastuuvelan kokoon. Yhtiön sijoitussalkku oli vuoden lopussa kooltaan 10,751 miljoonaa euroa (7,990 miljoonaa euroa) ja siitä 7,4 % (23,2 %) oli sijoitettuna rahamarkkinasijoituksiin, 5,3 % (31,6 %) euroalueen valtionjoukkovelkakirjoihin, 68,4 % (39,2 %) yritysriskillisiin joukkovelkakirjoihin ja joukkovelkakirjarahastoihin, 11,8 % (6,0 %) osakerahastoihin ja 7,1 % (0,0 %) muihin sijoituksiin. Riskit, riskien hallinta ja hallintojärjestelmä Vakuutusyhtiön keskeiset riskit liittyvät vakuutusriskeihin, sijoitusriskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä toimintojen ulkoistuksista tuleviin riskeihin. Yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain hallintojärjestelmän, jonka osana on määritelty riskien hallinnan periaatteet ja käytännön toteutus. Vuoden 2013 tuloksen muodostuminen Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät yhtiön liiketoiminnassa ovat vakuutustoiminnan tulos ja sijoitustoiminnan tulos. Vakuutustoiminnan tulos Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 4,800 miljoonaa euroa (4,800 miljoonaa euroa) ja korvauksia maksettiin korvauskäsittelykuluineen 0,580 miljoonaa euroa (0,156 miljoonaa euroa). Jälleenvakuutusmaksuja maksettiin 1,165 miljoonaa euroa (0,893 miljoonaa euroa) ja korvausvastuu nousi 0,523 miljoonalla eurolla (0,774 miljoonaa euroa) ja korvausvastuu oli vuoden 2013 lopussa 1,297 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä kasvoi 1,541 miljoonaa euroa. Liikekulut Liikekulut olivat 0,639 miljoonaa euroa (0,772 miljoonaa euroa). Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä 0,272 miljoonaa euroa (0,215 miljoonaa euroa). Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 0,290 miljoonaa euroa (0,114 miljoonaa euroa). Sijoitusomaisuuden arvostuserot olivat tilivuoden päättyessä 0,326 miljoonaa euroa (0,085 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli verojen jälkeen 0,329 miljoonaa euroa (0,178 miljoonaa euroa) ylijäämäinen.

6 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 6(26) Henkilöstö Työsuhteessa yhtiöön oli tilivuoden lopussa 2 henkilöä (2). Valtaosa yhtiön keskeisistä toiminnoista on ulkoistettu. Vakavaraisuus Yhtiön toimintapääoma on tilivuoden päättyessä 6,833 miljoonaa euroa (5,063 miljoonaa euroa), joka on 1,85-kertainen (1,37-kertainen) vakuutusyhtiölaissa ja STM:n asetuksessa vaadittuun vähimmäismäärään nähden. Yhtiön oikaistu vakavaraisuuspääoma (VPO) on 9,174 miljoonaa euroa (7,063 miljoonaa euroa). Tilivuoden lopussa yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Tilikauden 2013 päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olennaisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan tai tulokseen. Osuuskunnan vakuutusmaksu vuonna 2014 on 5,120 miljoonaa euroa.vakuutusmaksu koostuu lääkevahinkovakuutuksen maksusta 4,800 miljoonaa euroa ja verivalmisteiden henkilövahinkovakuutuksen maksusta 0,320 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 yhtiö on suojannut itsensä suurvahingon varalta siten, että omavastuu on enimmillään 2,000 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Lääkevahinkojen määrä ja korvattavien tapausten kehitys on pitkällä aikavälillä yhteydessä lääkemyynnin kehitykseen Suomessa. Näköpiirissä olevan kehityksen pohjalta lääkevahinkovakuuttamisen volyymin arvioidaan pysyvän vakiintuneella tasolla. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännöstöön kaavaillaan suuria muutoksia lähivuosina, EUlaajuisen Solvenssi II sääntelyn myötä. Yhtiö on aloittanut valmistautumisen Solvenssi IIvaatimuksiin. Hallituksen voitonjako ehdotus Yhtiön tulos on ,26 euroa ( ,79 euroa) voitollinen verojen jälkeen. Hallitus ehdottaa, että takuumäärälle ei makseta korkoa vaan voitto siirretään omaan pääomaan vahvistamaan vakavaraisuutta.

7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 7(26) 1000 eur Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA Kokonaismaksutulo Korvauskulut Liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotot Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) VAKAVARAISUUS Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vastuunkantokyky prosentteina 285,4 % 181,0 % Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta 799,9 % 912,0 % SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN ILMAN SUOJAUKSIA Korkosijoitukset Osakesijoitukset Yhteensä

8 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 8(26) TULOSLASKELMA VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,00 Vakuutusmaksuvastuun muutos 0,00 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,74 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,60 0, ,74 Korvausvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, , ,60 0, , ,74 Liikekulut , ,75 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,51 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,51 MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot , ,09 Sijoitustoiminnan kulut , ,05 Muut tuotot ,00 0,55 Muut kulut ,30-790,73 Voitto varsinaisesta toiminnasta ennen veroja , ,37 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero , ,58 Tilikauden voitto , ,79

9 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 9(26) TASE Vastaavaa Sijoitukset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,85 Rahoitusmarkkinavälineet , ,98 Talletukset , ,96 0, ,83 Jälleenvakuutustalletesaamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 8 984, ,03 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,32 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 4 982, , , ,92 Vastaavaa yhteensä , ,07 Vastattavaa Oma pääoma Takuupääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto ,79 Tilikauden voitto , , , ,79 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu 0,00 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,00 0, ,00 Tasoitusmäärä , , , ,00 Velat Muut velat , , , ,40 Siirtovelat , , , ,88 Vastattavaa yhteensä , ,07

10 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 10(26) Epäsuora rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/voitto ennen satunnaiseriä , ,37 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,55 Suunnitelman mukaiset poistot 2 994, ,01 Muut oikaisut , ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,16 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) , ,92 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) , ,70 Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,94 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Liiketoiminnan rahavirta , ,71 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,38 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 0,00 0,00 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 0,00 0,00 muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) 0, ,04 Investointien rahavirta , ,42 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 0, ,00 Rahoituksen rahavirta 0, ,00 Rahavarojen muutos , ,29 Rahavarat tilikauden alussa ,29 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,29

11 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 11(26) Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Noteeratut osakkeiden, osuuksien ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty tilinpäätöspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. Poistot Tietotekniikkatoiminnon ulkoistamisen yhteydessä IT-laitteet on vuokrattu. Konttoriin on hankittu kalusteet ja niiden poistojen määrittämiseen on käytetty poistosuunnitelmaa: Kalusto: menojäännöspoisto 25 % Vakuutustekninen vastuuvelka Vastuuvelka lasketaan hallituksen vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta lasketaan jälleenvakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilinpäätöspäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvan vakuutuskauden osuuden vakuutusmaksutulosta. Yhtiön korvaukset varataan claims made-periaatteella. Vahinkohakemuksen saapuessa korvauskäsittelyyn varataan sitä varten tilastollisesti laskettu keskimääräinen korvaussumma. Korvausvastuu sisältää lisäksi ratkaistuista vahinkotapauksista ja niiden selvittelystä vielä maksamatta olevat erät.

12 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 12(26) Korvausvastuuseen sisältyy tasoitusmäärä, joka esitetään taseessa erikseen. Tasoitusmäärän tehtävänä on korvauskulujen vuosittaisen vaihtelun tasoittaminen ja vakuutusyhtiön vastuunkantokyvyn ylläpito. Tasoitusmäärä kasvaa, jos tilivuoden vahinkosuhde on keskimääräistä alempi, ja purkautuu, jos tilivuoden vahinkosuhde on keskimääräistä korkeampi. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät ole niissä samat. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Toimistotilojen, varastojen sekä autopaikkojen vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi 3 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Seuraavalla tilikaudella maksettavat (3 kk) 7 209,36 Leasingsopimukset Yhtiöllä on leasingsopimukset autosta Forso Finance Oy:n sekä IT-laitteista Tukirahoitus Oy:n kanssa. Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,11 Myöhemmin maksettavat 553,62 Yhteensä ,73

13 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 13(26) TULOSLASKELMAN LIITTEET Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta , ,00 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,00 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos TULOSLASKELMAN LIITTEET 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos Vastuu Yhteensä Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate Vuosi Vakuutusluokkaryhmä Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voittoosuuksia Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen kate ennen sijoitustoiminnan nettotuottoa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

14 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 14(26) TULOSLASKELMAN LIITTEET 3. Liikekulut sekä henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,74 Liikekulut , ,75 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,50 Muut kulut 1 568,30 790,73 Yhteensä , , Tuloslaskelman erä liikekulut Hallintokulut , ,75 Yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,31 Muut henkilösivukulut , ,45 Yhteensä , , Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,00 Toimitusjohtajan eläkeikä on yleinen eläkeikä. Johdolla ei ole yhtiön myöntämiä lainoja ja vakuuksia Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Konttorihenkilöstö 2,0 1,8 Myyntihenkilöstö 3.4. Tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin Tilintarkastus 4 350, ,00 Veroneuvonta 0, ,80 Yhteensä 4 350, ,80

15 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 15(26) TULOSLASKELMAN LIITTEET Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminan tuotot Tuotot muista sijoituksistta Korkotuotot , ,64 Muut tuotot 863,90 0,00 Yhteensä , ,64 Arvonalentumisten palautukset 2 212,34 0,00 Yhteensä , ,64 Sijoitustoiminan kulut Hoitokulut , ,50 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,55 Myyntitappiot 6 914,70 0,00 Yhteensä , ,05 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , , Muiden tuottojen ja kulujen erittely Muut tuotot Muut muut tuotot ,01 0,55 Yhteensä ,01 0,55 Muut kulut Muut muut kulut 1 568,30 790,73 Yhteensä 1 568,30 790,73

16 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 16(26) TASEEN LIITTEET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno hankintamen Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , , , ,48 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , ,24 Talletukset , , ,48 0,00 0,00 0, , , , , , ,72 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta , ,34 Arvostusero (Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) , ,89 6. TASEEN LIITETIETO Muut sijoitukset Sijoitusrahastot Kirjanpitoarvo Käypä arvo EURO-yrityslaina plus K , ,51 Aviva Global Short Duration High Yield Bond Fund , ,63 Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial , ,10 JPM Global Corporate Bond EUR Hedged , ,00 Fidelity Euro Corporate Bond , ,36 Muzinich Short Duration High Yield Bond EUR Hedged , ,43 Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond , ,86 UBS (Lux) Bond SICAV-Short Term EUR Corporate , ,22 Global Evolution Frontier Markets , ,88 EQ US Index , ,59 Pareto Verdi , ,78 Fourton Odysseus , ,88 Fidelity ASEAN , ,28 Morgan Stanley US Advantage , ,38 Kehittyvät Tähdet Bp , ,30 Danske Invest North America Enhanced Index K , ,19 Danske Invest Neutral K , ,45 Brummer Multi-Strategy Euro fund , ,00 Yhteensä , ,85

17 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 17(26) TASEEN LIITTEET Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet ja pitkä-vaikutteiset menot Kalusto Hankintameno , ,04 Lisäykset 0,00 0,00 Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot , ,01 Tilikauden poistot 0, ,76 Kertyneet poistot , ,77 Kirjanpitoarvo , ,27 TASEEN LIITTEET Oman pääoman muutokset Lisäykset Vähennykset Takuupääoma ,00 0,00 0, ,00 Tilikauden ja edellisten tilikausien tulos , ,26 0, ,05 Oman pääoman muutokset yhteensä , ,26 0, , Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien tulos ,79 Tilikauden voitto , ,79 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,79

18 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 18(26) TASEEN LIITTEET Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen , ,79 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero , ,89 Taksoitettavissa oleva lisämaksu , , ,68 VYL 11 luvun 7 :n ja STM asetuksen 644/ :n toimintapääoman vähimmäismäärä , ,00 Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä , ,00 Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä % 23,18 % 13,01 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 285,39 % 180,77 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä (%) 799,85 % 912,02 %

19 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 19(26) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 1000 eur 1000 eur Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta) Vahinkosuhde prosentteina 30,3 % 23,8 % Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-) Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua prosentteina 30,3 % 23,8 % Liikekulusuhde prosentteina 17,6 % 19,8 % Yhdistetty kulusuhde prosentteina 47,9 % 43,6 % Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua prosentteina 47,9 % 43,6 % Liikevoitto Kokonaistulos Korkokulut ja muut rahoituskulut -2-1 Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina 28,9 % 20,6 % Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle 2,8 % 1,7 % Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 799,9 % 912,0 % Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen) Vastuunkantokyky prosentteina 285,4 % 180,8 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2 2

20 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 20(26) MUUT LIITETIEDOT TULOSANALYYSI Vakuutusmaksutuotot , ,00 Korvauskulut , ,74 Liikekulut , ,75 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,51 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset , ,04 Muut tuotot ja kulut ,71-790,18 Liikevoitto/tappio , ,37 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,37 Satunnaiset tuotot 99,99 0,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,37 Tuloverot ja muut välittömät verot , ,58 Tilikauden voitto/tappio , ,79 Liikevoitto , ,37 Arvostuserojen muutos , ,89 Kokonaistulos , ,26

21 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 21(26) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Sijoitusten nettotuotot markkina-arvo 8) Sitoutunut pääoma 9) Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle eur eur % % Korkosijoitukset yhteensä ,32 Lainasaamiset¹) 0 0 Joukkovelkakirjalaina ,89 2,80 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) ,22 0,05 Osakesijoitukset yhteensä ,77 12,10 Noteeratut osakkeet ³) ,77 12,10 Pääomasijoitukset ⁴) 0 0 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0 0 Kiinteistösijoitukset yhteensä 0 0 Suorat kiinteistösijoitukset 0 0 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 0 0 Muut sijoitukset ,78 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) ,51 Hyödykesijoitukset 0 0 Muut sijoitukset ⁷) ,72 Sijoitukset yhteensä ,96 2,00 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,76 1,70 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat 9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat Vertailuluvut on esitetty kulloinkin voimassaolleiden säädösten mukaisesti.

22 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 22(26) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitusjakauma käyvin arvoin eur % eur % Korkosijoitukset yhteensä , ,00 Lainasaamiset¹) 0 0,00 0 0,00 Joukkovelkakirjalaina , ,80 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) , ,20 Osakesijoitukset yhteensä , ,00 Noteeratut osakkeet ³) , ,00 Pääomasijoitukset ⁴) 0 0,00 0 0,00 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0 0,00 0 0,00 Kiinteistösijoitukset yhteensä 0 0,00 0 0,00 Suorat kiinteistösijoitukset 0 0,00 0 0,00 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 0 0,00 0 0,00 Muut sijoitukset ,13 0 0,00 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) ,41 0 0,00 Hyödykesijoitukset 0 0,00 0 0,00 Muut sijoitukset ⁷) ,72 0 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 Johdannaisten vaikutus 0 0,00 0 0,00 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä , ,00 JVK, modifioitu duraatio 3,28 1,47 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). 9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot