TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti."

Transkriptio

1 TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

2 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Toimintakertomus ajalta Tunnuslukuja... 8 Tuloslaskelma... 9 Tase Epäsuora rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut Tulosanalyysi Tunnuslukujen laskentakaavat Kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Pretax Accounting Oy, auktorisoitu tilitoimisto Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Osoite: Hämeentie 19, Helsinki Kotipaikka: Helsinki

3 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 3(27) Toimintakertomus tilikaudelta Vuosi 2012 oli yhtiön 1. toimintavuosi. Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön perustaminen Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (jäljempänä Osuuskunta) on perustettu 1984 ja siinä on 116 jäsentä vuoden 2012 lopussa. Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena on hankkia Lääkevahinkovakuutus jäsenilleen. Lääkevahinkovakuutus on ostettu aikavälillä Lääkevahinkovakuutuspoolilta (jäljempänä Pooli). Kesäkuun 6. päivänä 2011 Osuuskunta piti ylimääräisen Osuuskuntakokouksen, jossa päätettiin perustaa oma vakuutusyhtiö, jolta Lääkevahinkovakuutus tulevaisuudessa ostetaan. Osuuskunta pääomitti hankkeen ja tarjosi uudelle aloittavalle vakuutusyhtiölle takuupääoman 4,80 miljoonaa euroa. Osuuskunta nimitti hallituksen kokouksessa perustettavan vakuutusyhtiön toimitusjohtajaksi FM, SHV, emba Mika Mäkisen ja toimitti Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö) toimilupahakemuksen Finanssivalvontaan Osuuskunnan hallitus 16. elokuuta 2011 nimitti Vakuutusyhtiön hallituksen; MBA Vesa Loponen puheenjohtaja (-2014), FT Gunnar Roos (-2014), FM, SHV Jorma Leinonen (-2013), KTM Jaakko Linna (-2013) ja KTM, HuK Petri Suni (-2012). Vakuutusyhtiön vastuulliseksi vakuutusmatemaatikoksi nimitettiin FM, SHV Pertti Näyskä Ernst & Young Oy:stä ja Tilintarkastajaksi nimitettiin KHT Timo Nummi ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Kauppi-Hakkarainen KPMG Oy Ab:sta. Vakuutusyhtiö sai Finanssivalvonnalta toimiluvan ja se rekisteröitiin Liiketoiminnan Vakuutusyhtiö aloitti Vakuutusyhtiön toimilupa kattaa vahinkovakuutusluokat 2 ja 13 ja näiden luokkien jälleenvakuutuksen. Vakuutusyhtiö myöntää toiminnan alussa vain Lääkevahinkovakuutusta. Vakuutusyhtiö on ulkoistanut suuren osan toiminnoistaan. Korvauskäsittely tuotetaan yhteistyössä Crawford & Companyn kanssa, taloustoiminnot ostetaan Pretax Oy:ltä. Kuluttajien suojaksi on perustettu oma riippumaton muutoksenhakuelin, joka antaa myös kuluttajaneuvontaa vahinkopäätöksen saaneille asiakkaille. Marraskuussa 2012 aloitti Vakuutus- ja Finanssineuvonnassa (FINE) Vakuutuslautakunnan alajaosto, joka on erikoistunut lääkevahinkoriskien käsittelemiseen. Vakuutusyhtiön perusstrategiana on ensimmäisinä toimintavuosina nostaa yhtiön vakavaraisuus selvästi vähimmäisvaatimuksia korkeammaksi. Tämän jälkeen yhtiön toiminta pyritään optimoimaan siten, että Lääkevahinkovakuutus voidaan tarjota pitkällä tähtäimellä mahdollisimman edullisella hinnalla.

4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 4(27) Lääkevahinkovakuutus Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeiden odottamattomat sivuvaikutukset. Lääkkeitä myydään suomessa vuosittain yli 100 miljoonaa pakkausta ja lääkkeiden haittavaikutuksista on vuosittain tehty keskimäärin noin korvaushakemusta. Myönteinen korvauspäätös on annettu noin puolelle hakijoista. Kielteisissä päätöksissä yleisimmät syyt hylätä korvaus ovat olleet, että syy-yhteyttä lääkkeen ja oireen välille ei ole pystytty osoittamaan, vahinko on ollut hoidon vakavuuteen verrattuna luonteeltaan sellainen, että se on kohtuudella siedettävissä tai, että vahinko on ollut seuraus sairauden hoitamiseksi välttämättömästä riskinotosta. Lääkevakuutuksen piirissä on toiminta-aikana vuodesta 1984 alkaen tapahtunut yksi katastrofiksi luokiteltava sarjavahinko. Vuonna 2009 pandemiarokotuskampanjassa käytetty Pandemrix -rokote on aiheuttanut nuorille henkilöille kohonneen riskin sairastua narkolepsiaan. Vahinkohakemuksia liittyen Pandemrix rokotteeseen on tullut yhteensä noin 240, joista 73 % liittyy narkolepsiaan. Pandemrix rokotteen aiheuttamien vahinkojen käsittelyn ja korvaamisen hoitaa aikaisempi vakuuttaja, Lääkevahinkovakuutuspooli. Tilivuoden 2012 tapahtumat Osuuskunta ja Vakuutusyhtiö sopivat vakuutusmaksuksi 2012 vuodelle 4,80 miljoonaa euroa (oli vuonna 2011 Poolilla 5,04 miljoonaa euroa). Yhtiön liiketoiminta alkoi Osuuskunnan ja Poolin välille tehdyssä vakuutussopimuksessa vuodelle 2011 oli määritelty puolen vuoden jatkoaika sopimuksen päätyttyä. Puolen vuoden jatkoaikana korvattavista vahingoista Poolille siirrettiin sellaiset vakuutustapahtumat, joissa ensimmäinen lääkärissäkäynti on tapahtunut ennen ajanhetkeä Vakuutusyhtiön omalle vastuulle tuli ensimmäinen vahinkotapaus Koko vuoden aikana yhtiölle saapui korvaushakemuksia 98 kappaletta ja niistä ratkaistiin tilivuoden aikana 49 kappaletta. Ratkaistuista 15 sai myöntävän päätöksen ja 34 hylkäävän korvauspäätöksen. Tilivuoden lopussa korvauskäsittelyssä oli 49 keskeneräistä hakemusta. Vakuutusliiketoiminta Yhtiön liiketoiminta alkoi ja toiminnan alussa yhtiöllä ei ollut vastuuvelkaa. Tilivuoden aikana yhtiön korvaustoiminnan kulut olivat 156 tuhatta euroa, joista korvauksia asiakkaille maksettiin 29 tuhatta euroa ja muu osa korvauskäsittelyn kuluista kattaa korvauskäsittelyn perustamismenoineen sekä korvauskäsittelyohjelmiston käyttöönottotestauksen. Tilivuoden aikana korvausvastuuseen ilman tasoitusmäärää siirrettiin 774 tuhatta euroa ja tasoitusmäärään 2,00 miljoonaa euroa tulevia runsasvahinkoisia vuosia varten. Yhtiön suurin riski on yksittäisessä tapahtumassa 2,00 miljoonaa euroa ja vakuutuskauden aikana vakuutuksen koko kapasiteetti on 30,00 miljoonaa euroa.

5 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 5(27) Tilivuoden aikana yhtiön katastrofiriski oli jälleenvakuutettuna siten, että yhtiön omapidätysraja katastrofitilanteessa on 3,50 miljoonaa euroa. Jälleenvakuuttajina on käytetty hyvämaineisia ja vakavaraisia kansainvälisiä jälleenvakuutusyhtiöitä. Sijoitustoiminta Sijoitusmarkkinoilla alkoi finanssikriisi vuonna 2008 ja vielä vuonna 2012 sijoitusmarkkinat olivat haasteelliset. Valtionlainojen tuottotaso oli ennätyksellisen alhainen ja yrityslainojen tuotot olivat alhaisia. Osakemarkkinat piristyivät hieman vuoden aikana. Yhtiön sijoitussalkun tuottotavoitteet pidettiin maltillisella tasolla. Sijoitustoiminnan tuotto 2012 oli TWR (timeweighted return) laskennalla 2,2 % ja Dietzin (money-weighted return) laskennalla 2,0 %, kun sijoitussalkun omaisuusluokkaan kohdistamattomia kuluja ei ole huomioitu. Kulujen huomioinnin jälkeen sijoitussalkun tuotto TWR-laskennalla oli 2,0 % ja Dietz-laskennalla 1,7 %. Yhtiön sijoitustoimintaa tehtäessä huomioidaan yhtiön vakuutusliikkeen ja vastuuvelan luonne. Yhtiön ensimmäisenä toimintavuotena vastuuvelka on pieni suhteessa yhtiön sijoituksiin ja samalla yhtiön vakavaraisuusvaatimusraja on korkealla verrattuna vastuuvelan kokoon. Yhtiö noudattaa ensimmäisinä toimintavuosina maltillisen riskin sijoitustoimintaa ja tulevina vuosina sijoitussalkkua kehitetään samalla, kun vakavaraisuustilanne paranee ja vastuuvelkaa kertyy yhtiölle lisää. Liiketoiminnan alkaessa yhtiön takuupääoma oli 4,80 miljoonaa euroa ja yhtiöön tuli vuoden 2012 vakuutusmaksuina 4,80 miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitussalkku oli vuoden lopussa kooltaan 7,99 miljoonaa euroa ja siitä 23,2 % oli sijoitettuna rahamarkkinasijoituksiin, 31,6 % euroalueen valtionjoukkovelkakirjoihin, 39,2 % yritysriskillisiin joukkovelkakirjoihin ja joukkovelkakirjarahastoihin sekä 6,0 % osakerahastoihin. Riskit ja riskien hallinta Vakuutusyhtiön keskeiset riskit liittyvät vakuutusriskeihin, sijoitusriskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä toimintojen ulkoistuksista tuleviin riskeihin. Yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain riskinhallintasuunnitelman. Riskienhallintasuunnitelmassa on huomioitu ja yksilöity liiketoiminnan keskeiset riskit. Sijoitussuunnitelmassa on myös huomioitu sisäisen valvonnan kontrollit. Vuoden 2012 tuloksen muodostuminen Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät yhtiön liiketoiminnassa ovat vakuutustoiminnan tulos ja sijoitustoiminnan tulos. Vakuutustoiminnan tulos Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 4,80 miljoonaa euroa ja korvauksia maksettiin korvauskäsittely kuluineen 156 tuhatta euroa. Jälleenvakuutusmaksuja maksettiin 893 tuhatta euroa ja korvausvastuuseen varattiin 774 tuhatta euroa.

6 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 6(27) Liikekulut Liikekulut olivat 772 tuhatta euroa. Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä 215 tuhatta euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 114 tuhatta euroa. Sijoitusomaisuuden arvostuserot olivat tilivuoden päättyessä 85 tuhatta euroa. Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli verojen jälkeen 178 tuhatta euroa ylijäämäinen. Henkilöstö Työsuhteessa yhtiöön oli tilivuoden lopussa 2 henkilöä. Valtaosa yhtiön keskeisistä toiminnoista on ulkoistettu. Vakavaraisuus Yhtiön toimintapääoma on tilivuoden päättyessä 5,06 miljoonaa euroa, joka on 1,37- kertainen vakuutusyhtiölaissa ja STM:n asetuksessa vaadittuun vähimmäismäärään nähden. Yhtiön oikaistu vakavaraisuuspääoma (VPO) on 7,06 miljoonaa euroa, vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärän ollessa 6,05 miljoonaa euroa ja oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiterajan ollessa 6,45 miljoonaa euroa. Tilivuoden lopussa yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2012 päättymisen jälkeen Tilikauden 2012 päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olennaisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan tai tulokseen. Vuoden 2012 lopulla solmittiin uudet jälleenvakuutussopimukset siten, että yhtiön omapidätysraja katastrofitapahtumassa alkaen on 2,00 miljoonaa euroa (2012 raja oli 3,50 miljoonaa euroa). Omapidätysrajan alentaminen parantaa yhtiön suhteellista vakavaraisuutta. Yhtiö on sopinut Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan kanssa, että vakuutusmaksu vuonna 2013 on 4,80 miljoonaa euroa (2012 oli 4,80 miljoonaa euroa).

7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 7(27) Tulevaisuuden näkymät Lääkevahinkojen määrä ja korvattavien tapausten kehitys riippuu Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenten lääkemyynnin kehityksestä Suomessa. Näköpiirissä olevan kehityksen pohjalta lääkevakuuttamisen volyymi tulee pysymään kokoluokkaisesti vakiintuneella tasolla. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännöstöön kaavaillaan suuria muutoksia lähivuosina, EUlaajuisen Solvenssi II sääntelyn myötä. Valmistautuminen Solvenssi II-vaatimuksiin on aloitettu. Hallituksen voitonjako ehdotus Yhtiön tulos on ,79 euroa voitollinen verojen jälkeen. Hallitus ehdottaa, että takuumäärälle ei makseta korkoa vaan voitto siirretään omaan pääomaan vahvistamaan vakavaraisuutta.

8 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 8(27) 1000 eur Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA 2012 Kokonaismaksutulo Korvauskulut 930 Liikekulut 772 Sijoitustoiminnan nettotuotot 114 Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) VAKAVARAISUUS 2012 Toimintapääoma Vähimmäistoimintapääoma Tasoitusmäärä Oikaistu vakavaraisuuspääoma Oikaistun vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä Oikaistun vakavaraisuuspääoman tavoiteraja Vastuunkantokyky 181 % SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN ILMAN SUOJAUKSIA 2012 Korkosijoitukset Osakkeet ja osuudet 480 Yhteensä 6 136

9 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 9(27) TULOSLASKELMA VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Vakuutusmaksuvastuun muutos 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0, ,00 Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset ,74 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,74 Korvausvastuun muutos ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, , ,74 Liikekulut ,75 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta ,51 Tasoitusmäärän muutos ,00 Vakuutustekninen kate ,51 MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot ,09 Sijoitustoiminnan kulut ,05 Muut tuotot 0,55 Muut kulut -790,73 Voitto varsinaisesta toiminnasta ennen veroja ,37 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero ,58 Tilikauden voitto ,79

10 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 10(27) TASE (1. toimintavuosi) Vastaavaa Sijoitukset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet ,95 Rahoitusmarkkinavälineet , ,83 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,92 Vastaavaa yhteensä ,07 Vastattavaa Oma pääoma Takuupääoma ,00 Tilikauden voitto , ,79 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0,00 Korvausvastuu ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,00 Tasoitusmäärä , ,00 Velat Muut velat , ,40 Siirtovelat , ,88 Vastattavaa yhteensä ,07

11 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 11(27) Epäsuora rahoituslaskelma 2012 Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/voitto ennen satunnaiseriä ,37 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset ,55 Suunnitelman mukaiset poistot 3 993,01 Muut oikaisut ,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,16 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) ,92 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) ,70 Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,94 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ,23 Liiketoiminnan rahavirta ,71 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) ,38 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 0,00 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 0,00 muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) ,04 Investointien rahavirta ,42 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys ,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavarojen muutos ,29 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa ,29

12 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 12(27) Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Noteeratut osakkeiden, osuuksien ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty tilinpäätöspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. Poistot Tietotekniikkatoiminnon ulkoistamisen yhteydessä IT-laitteet on vuokrattu. Konttoriin on hankittu kalusteet ja niiden poistojen määrittämiseen on käytetty poistosuunnitelmaa: Kalusto: menojäännöspoisto 25 % Vakuutustekninen vastuuvelka Vastuuvelka lasketaan hallituksen vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta lasketaan jälleenvakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilinpäätöspäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvan vakuutuskauden osuuden vakuutusmaksutulosta. Yhtiön korvaukset varataan claims made-periaatteella. Vahinkohakemuksen saapuessa korvauskäsittelyyn varataan sitä varten tilastollisesti laskettu keskimääräinen

13 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 13(27) korvaussumma. Korvausvastuu sisältää lisäksi ratkaistuista vahinkotapauksista ja niiden selvittelystä vielä maksamatta olevat erät. Korvausvastuuseen kuuluu tasoitusmäärä, joka esitetään taseessa erikseen. Tasoitusmäärän tehtävänä on korvauskulujen vuosittaisen vaihtelun tasoittaminen ja vakuutusyhtiön vastuunkantokyvyn ylläpito. Tasoitusmäärä kasvaa, jos kuluvan vuoden vahinkosuhde alittaa aikaisempien vuosien keskiarvon, ja purkautuu, jos kuluvan vuoden vahinkosuhde ylittää em. keskiarvon. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät ole niissä samat. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Toimistotilojen vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä on , jolloin sopimus päättyy aikaisintaan Seuraavalla tilikaudella maksettavat 7 362,52 Leasingsopimukset Yhtiöllä on leasingsopimukset autosta Forso Finance Oy:n sekä ITlaitteista Tukirahoitus Oy:n kanssa Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,68 Myöhemmin maksettavat ,97 Yhteensä ,65

14 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 14(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta ,00 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta ,00 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos Vuosi Vakuutusluokkaryhmä Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voittoosuuksia Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen kate ennen sijoitustoiminnan nettotuottoa Vastuu Yhteensä Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate , , , , , , , , , , , , , ,51

15 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 15(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET 3. Liikekulut sekä henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset ,74 Liikekulut ,75 Sijoitustoiminnan hoitokulut ,50 Muut kulut 790,73 Yhteensä , Tuloslaskelman erä liikekulut Hallintokulut ,75 Yhteensä , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Eläkekulut ,31 Muut henkilösivukulut ,45 Yhteensä , Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot ,00 Toimitusjohtajan eläkeikä on yleinen eläkeikä. Johdolla ei ole yhtiön myöntämiä lainoja ja vakuuksia Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Konttorihenkilöstö 1,8 Myyntihenkilöstö 3.4. Tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin Tilintarkastus 6 642,00 Veroneuvonta 2 041,80 Yhteensä 8 683,80

16 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 16(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminan tuotot Tuotot muista sijoituksistta Korkotuotot ,64 Yhteensä ,64 Sijoitustoiminan kulut Hoitokulut ,50 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset ,55 Yhteensä ,05 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , Muiden tuottojen ja kulujen erittely Muut tuotot Muut muut tuotot 0,55 Yhteensä 0,55 Muut kulut Muut muut kulut 790,73 Yhteensä 790,73

17 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 17(27) TASEEN LIITTEET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,60 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , ,72 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta ,34 Arvostusero (Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,89 6. Muut sijoitukset Sijoitusrahastot Kirjanpitoarvo Käypä arvo Aviva Global Short Duration High Yield Bond Fund , ,85 Fidelity Euro Corporate Bond , ,23 Fourton Odysseus , ,24 ICEKAPITAL US Stock Index , ,96 JPM Global Corporate Bond EUR Hedged , ,05 Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond , ,29 Muzinich Short Duration High Yield Bond EUR Hedged , ,90 Nordea EURO-yrityslaina plus kasvu , ,36 Pareto Verdi , ,40 Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial , ,20 Yhteensä , ,48

18 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 18(27) TASEEN LIITTEET Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Kalusto ja pitkä-vaikutteiset menot Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 0, ,04 Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot ,00 0,00 Tilikauden poistot 0, ,01 Kertyneet poistot , ,01 Kirjanpitoarvo , , Oman pääoman muutokset Lisäykset Vähennykset Takuupääoma 0, ,00 0, ,00 Tilikauden voitto 0, ,79 0, ,79 Oman pääoman muutokset yhteensä 0, ,79 0, , Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden voitto ,79 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä ,79

19 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 19(27) TASEEN LIITTEET Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Toimintapääoma 2012 Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen ,91 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero , ,80 VYL 11 luvun 7 :n ja STM asetuksen 644/ :n toimintapääoman vähimmäismäärä ,00 Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä ,00 Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä % 13,01 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) ,77 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä (%) ,02 %

20 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 20(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖS eur Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2012 Liiketulos Kokonaistulos Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) prosentteina 1,7 % Kokonaispääoman tuotto prosentteina 28,9 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 1,8 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo Vahinkosuhde prosentteina 23,8 % Liikekulusuhde prosentteina 19,8 % Yhdistetty kulusuhde prosentteina 43,6 % Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa VYL 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Toimintapääoma suhteessä minimimääräänsä 136,8 % Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutasssa Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 912,0 % Vastuunkantokyky prosentteina 180,8 %

21 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 21(27) MUUT LIITETIEDOT TULOSANALYYSI 2012 Vakuutusmaksutuotot ,00 Korvauskulut ,74 Liikekulut ,75 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta ,51 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut ,04 Muut tuotot ja kulut -790,18 Liikevoitto/tappio ,37 Tasoitusmäärän muutos ,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,37 Tuloverot ja muut väittömät verot ,58 Tilikauden voitto/tappio ,79 Liikevoitto ,37 Arvostuserojen muutos ,89 Kokonaistulos ,26

22 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 22(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitusten nettotuotot käyvin arvoin 1) Sitoutunut pääoma 2) eur eur % Joukkovelkakirjalaina 3) ,8 % * josta korkorahastoja ,8 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) ,5 % Osakkeet ja osuudet ,1 % Sijoitukset yhteensä ,0 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,7 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot Sijioitusjakauma (käyvin arvoin) eur % Joukkovelkakirjalainat 1)2) ,1 % * sisältää korkorahastoja ,1 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1)2)3) ,1 % Osakkeet ja osuudet ,7 % Sijoitukset yhteensä ,0 % JVK, modifioitu duraatio 1,47 1) Sisältää kertyneet korot. 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin. 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset.

23 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 23(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely eur Suorat nettotuotot Joukkolainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Osakkeet ja osuudet 0 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) Osakkeet ja osuudet 0 Joukkolainat Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa Arvostuserojen muutos 2) Osakkeet ja osuudet Joukkolainat Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista 0 1) Myyntivoitot ja -tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset 2) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset

24 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 24(27) Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet 1. Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1. Liikevaihto = 1.3. B Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely + Sijoitustoiminnan suorat nettotuotot kirjanpidossa Vahinkovakuutuksen liikevaihto: + Arvonmuutokset kirjanpidossa + Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta + Arvostuserojen muutos. + Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + Muut tuotot 1.4. Sijoitusjakauma käyvin arvoin Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovel- Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut Vakuuutustekniset tuotot ja kulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, Sijoitusjakauma sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talleniiden oikaisut ja arvon muutokset 1.2. Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos kakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Siijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöhin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiinteistösijoituksiin. Johdannaisten siirtyvissä erissä olevat laskennalliset arvos- tuserot ja ennakkomaksuissa olevat preemiot kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Sijoituksiin ei oteta mukaan sijoituksiin liittyviä kauppahintasaamisia ja -velkoja. tukset. Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista 1) 1.5. Kokonaispääoman tuotto prosentteina Liikevoitto tai -tappio (Käyvin arvoin) = +/_ Liikevoitto tai -tappio Tasoitusmäärän muutos + korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + Perustekorkokulu Satunnaiset tuotot +/- Arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu Satunnaiset kulut arvonkorotus/peruutus Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja +/- Sijoitusten arvostuserojen muutos X Taseen loppusumma Tuloverot ja muut välittömät verot +/-Sijoitusten arvostuserot Vähemmistöosuudet 1) Tilikauden voitto tai tappio Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. 1) koskee konsernitiinpäätöstä Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan Kokonaistulos diskontatun korvausvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut korvausvastuuerät. Se lasketaan + Liikevoitto/-tappio kertomalla vuoden alun diskontattu korvausvastuu edellisen +/- Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahas- vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla. ton ja arvonkorotusrahaston muutos Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutuneet erät kuin korkokulut, 1.3. A Sijoitustoiminnan nettotuotto esimerkiksi tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) pääoman kurssivoitot ja -tappiot. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitou- tunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina- mahdollinen osa-aikaisuus. Henkilökuntaan kuuluvaksi laskearvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteel- lisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakauden puolivälistä kauden loppuun Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lo- pussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumää- rässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden taan ne henkilöt, joille maksetaan tilikauden aikana palkkaa.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot