TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti."

Transkriptio

1 TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti.

2 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Toimintakertomus ajalta Tunnuslukuja... 7 Tuloslaskelma... 8 Tase... 9 Epäsuora rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut Tulosanalyysi Tunnuslukujen laskentakaavat Kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Porasto Oy Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: Osoite: Hämeentie 19, Helsinki Kotipaikka: Helsinki

3 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 3(27) Toimintakertomus tilikaudelta Toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Vuosi 2014 oli yhtiön 3. toimintavuosi. Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta, joka on myös yhtiön ainoa asiakas. Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena on hankkia jäsenilleen lääkevahinkovakuutus. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö on erikoistunut Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenten lääke- ja verivahinkojen vakuuttamiseen. Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeiden odottamattomat sivuvaikutukset. Lääkkeitä myydään Suomessa vuosittain yli 100 miljoonaa pakkausta ja lääkkeiden haittavaikutuksista on vuosittain tehty korvaushakemusta. Kuluttajien suojana on oma riippumaton muutoksenhakuelin, joka antaa myös kuluttajaneuvontaa vahinkopäätöksen saaneille asiakkaille. Muutoksenhakuelimenä toimii Vakuutus- ja Finanssineuvonnassa (FINE) Vakuutuslautakunta, jossa on oma lääkevahinkoihin erikoistunut alajaosto. Tilivuoden 2014 tapahtumat Vakuutusmaksut Vuoden 2014 vakuutusmaksut olivat 5,120 miljoonaa euroa (4,800 miljoonaa euroa vuonna 2013), josta lääkevahinkovakuutusmaksu oli 4,800 miljoonaa euroa (4,800 miljoonaa euroa) ja verivalmisteiden henkilövahinkovakuutusmaksu oli 0,320 miljoonaa euroa. Korvaustoiminta Vuoden aikana yhtiölle saapui 187 korvaushakemusta. Tilivuoden aikana tehtiin 175 korvauspäätöstä ja tilivuoden lopussa korvauskäsittelyssä oli 141 tapausta. Muutoksenhakuelimenä toimiva Vakuutuslautakunta käsitteli 2014 vuoden aikana 10 (9) muutoksenhakupyyntöä, joista lautakunta muutti 3 (3) ratkaisun hakijan eduksi. Yhtiön tuotevalikoimassa on ollut tilivuoden alusta uusi tuote, verivalmisteiden henkilövahinkovakuutus. Kaikki yhtiöön saapuneet hakemukset ovat koskeneet lääkevahinkoja.

4 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 4(27) Vakuutusliiketoiminta Tilivuoden aikana yhtiön maksetut korvaukset olivat 0,668 miljoonaa euroa (0,580 miljoonaa euroa). Tilivuoden aikana korvausvastuu kasvoi 0,546 miljoonaa euroa (0,523 miljoonaa euroa) ja tasoitusmäärä 1,490 miljoonaa euroa (1,541 miljoonaa euroa) tulevia runsasvahinkoisia vuosia varten. Yhtiön suurin riski oli yksittäisessä tapahtumassa 2 miljoonaa euroa ja vakuutuskauden aikana vakuutuksen koko kapasiteetti oli 30 miljoonaa euroa. Tilivuoden aikana yhtiön katastrofiriski oli jälleenvakuutettuna siten, että yhtiön omapidätysraja katastrofitilanteessa on 2 miljoonaa euroa. Jälleenvakuuttajina on käytetty hyvämaineisia ja vakavaraisia kansainvälisiä jälleenvakuutusyhtiöitä. Sijoitustoiminta Vuonna 2014 sijoitusmarkkinat olivat edelleen haasteelliset ja korot ennätyksellisen alhaiset. Osakemarkkinat tuottivat kuitenkin hyvin ja yhtiön korkosalkkukin kohtuullisesti. Yhtiön sijoitussalkun riskitaso pidettiin maltillisella tasolla. Sijoitustoiminnan tuotto 2014 oli TWR (time-weighted return) laskennalla 8,1 % (2,8%) ja Dietzin (money-weighted return) laskennalla 7,9 % (3,0%), kun sijoitussalkun omaisuusluokkaan kohdistamattomia kuluja ei ole huomioitu. Kulujen huomioinnin jälkeen sijoitussalkun tuotto Dietz-laskennalla oli 7,8% (2,8%). Yhtiön sijoitustoiminnassa huomioidaan yhtiön vakuutusliikkeen ja vastuuvelan luonne. Yhtiön sijoitussalkku oli vuoden lopussa kooltaan 13,953 miljoonaa euroa (10,751) miljoonaa euroa) ja siitä 2,7 % (7,4 %) oli sijoitettuna rahamarkkinasijoituksiin, 11,3 % (5,3 %) euroalueen valtionjoukkovelkakirjoihin, 54,5 % (68,4 %) yritysriskillisiin joukkovelkakirjoihin ja joukkovelkakirjarahastoihin, 19,6 % (11,8 %) osakerahastoihin, 6,2% (0,0%) kiinteistösijoitusrahastoihin ja 5,7 % (7,1 %) muihin sijoituksiin. Riskit, riskien hallinta ja hallintojärjestelmä Vakuutusyhtiön keskeiset riskit liittyvät vakuutusriskeihin, sijoitusriskeihin, toimintaympäristöriskeihin ja operatiivisiin riskeihin sekä toimintojen ulkoistuksista tuleviin riskeihin. Yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain hallintojärjestelmän, jonka osana on määritelty riskien hallinnan periaatteet ja käytännön toteutus. Vuoden 2014 tuloksen muodostuminen Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät yhtiön liiketoiminnassa ovat vakuutustoiminnan tulos ja sijoitustoiminnan tulos.

5 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 5(27) Vakuutustoiminnan tulos Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 5,120 miljoonaa euroa (4,800 miljoonaa euroa) ja maksetut korvaukset 0,668 miljoonaa euroa (0,580 miljoonaa euroa). Jälleenvakuutusmaksuja maksettiin 1,295 miljoonaa euroa (1,165 miljoonaa euroa) ja korvausvastuu nousi 0,546 miljoonalla eurolla (0,523 miljoonaa euroa) ja korvausvastuu oli vuoden 2014 lopussa 1,843 miljoonaa euroa (1,297 miljoonaa euroa). Liikekulut Liikekulut olivat 0,781 miljoonaa euroa (0,639 miljoonaa euroa). Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä 0,361miljoonaa euroa (0,272 miljoonaa euroa). Toimitusjohtajan vaihdos on tilivuonna aiheuttanut normaalia suurempia palkkakuluja. Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 1,066 miljoonaa euroa (0,290 miljoonaa euroa). Sijoitusomaisuuden arvostuserot olivat tilivuoden päättyessä 0,917 miljoonaa euroa (0,326 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli verojen jälkeen 0,645 miljoonaa euroa (0,329 miljoonaa euroa) ylijäämäinen. Hallinto Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui tilikauden aikana. Tilikauden alussa yhtiön toimitusjohtajana toimi fil.maist. SHV Mika Mäkinen alkaen yhtiön toimitusjohtajana toimii oik.kand. Tiina Hellgrén. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Vesa Loponen ( saakka), Tomi Vahevaara ( alkaen) sekä jäsenet Jaakko Linna, Petri Suni, Jorma Leinonen ( saakka), Matti Ruohonen ( alkaen), Gunnar Roos ( saakka), Minna Kohmo ( alkaen). Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilivuoden lopussa 2 henkilöä (2), joista yksi työsuhteessa ja yksi toimitusjohtaja. Suuri osa yhtiön toiminnoista on ulkoistettu. Vakavaraisuus Yhtiön toimintapääoma on tilivuoden päättyessä 8,069 miljoonaa euroa (6,833 miljoonaa euroa), joka on 2,18-kertainen (1,85-kertainen) vakuutusyhtiölaissa vaadittuun

6 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 6(27) vähimmäismäärään nähden. Yhtiön oikaistu vakavaraisuuspääoma on 11,900 miljoonaa euroa (9,174 miljoonaa euroa). Tilivuoden lopussa yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön takuupääoman määrä on 4,800 miljoonaa euroa, joka koostuu 100:sta samansuuruisesta takuuosuudesta. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2014 päättymisen jälkeen Tilikauden 2014 päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olennaisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan tai tulokseen. Osuuskunnan vakuutusmaksu vuonna 2015 on 5,120 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksu koostuu lääkevahinkovakuutuksen maksusta 4,800 miljoonaa euroa ja verivalmisteiden henkilövahinkovakuutuksen maksusta 0,320 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 yhtiö on suojannut itsensä suurvahingon varalta siten, että omavastuu on enimmillään 2,000 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Lääkevahinkojen määrä ja korvattavien tapausten kehitys on pitkällä aikavälillä yhteydessä lääkemyynnin kehitykseen Suomessa. Näköpiirissä olevan kehityksen pohjalta lääkevahinkovakuuttamisen volyymin arvioidaan pysyvän vakiintuneella tasolla. Yhtiö teki tilikauden loppupuolella periaatepäätöksen korvaustoiminnan järjestämisen vaihtoehtojen selvittämisestä vuoden 2015 aikana. Hallituksen voitonjako ehdotus Yhtiön tulos on ,06 euroa ( ,26 euroa) voitollinen verojen jälkeen. Hallitus ehdottaa, että takuumäärälle ei makseta korkoa vaan voitto siirretään omaan pääomaan vahvistamaan vakavaraisuutta.

7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 7(27) 1000 eur Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA Kokonaismaksutulo Korvauskulut Liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotot Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) VAKAVARAISUUS Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vastuunkantokyky prosentteina 342,5 % 285,4 % Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta 710,7 % 799,9 % SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN ILMAN SUOJAUKSIA Korkosijoitukset Osakesijoitukset Yhteensä

8 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 8(27) TULOSLASKELMA VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,00 Vakuutusmaksuvastuun muutos 0,00 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,60 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,83 0, ,60 Korvausvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, , ,83 0, , ,60 Liikekulut , ,60 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,80 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,80 MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot , ,24 Sijoitustoiminnan kulut , ,47 Muut tuotot 0, ,00 Muut kulut -977, ,30 Voitto varsinaisesta toiminnasta ennen veroja , ,27 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero , ,01 Tilikauden voitto , ,26

9 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 9(27) TASE Vastaavaa Sijoitukset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,51 Rahoitusmarkkinavälineet , ,45 Talletukset 2 216, , , ,96 Jälleenvakuutustalletesaamiset Saamiset Muut saamiset 1 960, ,00 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 588, ,27 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,40 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 1 980, , , ,54 Vastaavaa yhteensä , ,90 Vastattavaa Oma pääoma Takuupääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,79 Tilikauden voitto , , , ,05 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu 0,00 0,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus 0, ,00 0, ,00 Tasoitusmäärä , , , ,00 Velat Muut velat , , , ,22 Siirtovelat , , , ,63 Vastattavaa yhteensä , ,90

10 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 10(27) Epäsuora rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/voitto ennen satunnaiseriä , ,27 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,73 Suunnitelman mukaiset poistot 2 196, ,76 Muut oikaisut , ,97 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,79 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) 1 042, ,38 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) , ,57 Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,74 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,04 Liiketoiminnan rahavirta , ,70 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,86 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 0,00 0,00 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 0,00 0,00 muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) 200,00 0,00 Investointien rahavirta , ,86 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,16 Rahavarat tilikauden alussa , ,29 Rahavarat tilikauden lopussa , ,13

11 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 11(27) Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Noteeratut osakkeiden, osuuksien ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty tilinpäätöspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. Poistot Konttoriin on hankittu kalusteet ja niiden poistojen määrittämiseen on käytetty poistosuunnitelmaa: Kalusto: menojäännöspoisto 25 % Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu lasketaan hallituksen vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti ja tasoitusmäärä Finanssivalvonnan yhtiölle vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti. Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta lasketaan jälleenvakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilinpäätöspäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvan vakuutuskauden osuuden vakuutusmaksutulosta. Yhtiön korvaukset varataan claims made-periaatteella. Vahinkohakemuksen saapuessa korvauskäsittelyyn varataan sitä varten tilastollisesti laskettu keskimääräinen korvaussumma. Korvausvastuu sisältää lisäksi ratkaistuista vahinkotapauksista ja niiden selvittelystä vielä maksamatta olevat erät.

12 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 12(27) Korvausvastuuseen sisältyy tasoitusmäärä, joka esitetään taseessa erikseen. Tasoitusmäärän tehtävänä on korvauskulujen vuosittaisen vaihtelun tasoittaminen ja vakuutusyhtiön vastuunkantokyvyn ylläpito. Tasoitusmäärä kasvaa, jos tilivuoden vahinkosuhde on keskimääräistä alempi, ja purkautuu, jos tilivuoden vahinkosuhde on keskimääräistä korkeampi. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät ole niissä samat. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Toimistotilan, varaston sekä autopaikan vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi 3 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Seuraavalla tilikaudella maksettavat (3 kk) 6 635,49 Leasingsopimukset Yhtiöllä on leasingsopimukset IT-laitteista Tukirahoitus Oy:n kanssa. Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 723,18 Myöhemmin maksettavat 1 461,96 Yhteensä 3 185,14

13 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 13(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta , ,00 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,00 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos Vastuu Yhteensä Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate Vuosi Vakuutusluokkaryhmä Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voittoosuuksia Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

14 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 14(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET 3. Liikekulut sekä henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,28 Liikekulut , ,60 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,04 Muut kulut 977, ,30 Yhteensä , , Tuloslaskelman erä liikekulut Hallintokulut , ,60 Yhteensä , , Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , ,84 Yhteensä , , Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,80 Toimitusjohtajan eläkeikä on yleinen eläkeikä. Johdolla ei ole yhtiön myöntämiä lainoja ja vakuuksia Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Konttorihenkilöstö 2,0 2,0 Myyntihenkilöstö 3.4. Tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin Tilintarkastus , ,01 Muut palvelut - - Yhteensä , ,01

15 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 15(27) TULOSLASKELMAN LIITTEET Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminan tuotot Tuotot muista sijoituksistta Korkotuotot , ,00 Muut tuotot ,33 863,90 Yhteensä , ,90 Arvonalentumisten palautukset , ,34 Yhteensä , ,24 Sijoitustoiminan kulut Korkokulut 84,25 Hoitokulut , ,04 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,73 Myyntitappiot , ,70 Yhteensä , ,47 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , , Muiden tuottojen ja kulujen erittely Muut tuotot Muut muut tuotot 0, ,01 Yhteensä 0, ,01 Muut kulut Muut muut kulut 977, ,30 Yhteensä 977, ,30

16 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 16(27) TASEEN LIITTEET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno hankintameno Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , , , ,85 Rahoitusmarkkinavälineet , , , , , ,27 Talletukset 2 216, , , , , , , , , , , ,60 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta , ,66 Arvostusero (Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) , ,64

17 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 17(27) 6. TASEEN LIITETIETO Muut sijoitukset Sijoitusrahastot Kirjanpitoarvo Käypä arvo Danske Invest N America Enhanced Index K Suomi , ,06 Danske Invest Neutral K Suomi , ,72 eq Hoivakiinteistöt Suomi , ,42 EQ USA Indeksi 1 K Suomi , ,73 Fondita Nordic Micro Cap B Suomi , ,80 Fourton Odysseus Suomi , ,05 JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund Suomi , ,01 Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund Suomi , ,94 Nordea Euro Yrityslaina Plus Kasvu/100 Suomi , ,13 Taaleritehdas Korko Allokaatio kasvu Suomi , ,77 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissij. C Suomi , ,00 Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Irlanti , ,59 Muzinich High Yield Short Duration R Irlanti , ,65 PineBridge Asia ex japan Small Cap Equity Fund (USD) Irlanti , ,16 Fidelity ASEAN A-ACC-USD Luxembourg , ,54 Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Luxembourg , ,33 Global Evolution Frontier Markets Luxembourg , ,63 Morgan Stanley US Advantage Luxembourg , ,91 Pictet EUR Corporate Bonds ex Financials Luxembourg , ,40 Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund C Luxembourg , ,86 UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Luxembourg , ,30 Pareto Verdi NOK Norja , ,73 Brummer Multi-Strategy Euro Ruotsi , ,01 Sijoitusrahastot yhteensä , ,74 Pääomasijoitusrahastot Nordea Private Equity II- European Middle Market Buyout Pääomasijoitusrahastot yhteensä , ,00 Yhteensä , ,74

18 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 18(27) TASEEN LIITTEET Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet ja pitkä-vaikutteiset menot Kalusto Hankintameno , ,04 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 200,00 Hankintameno , ,04 Kertyneet poistot , ,77 Tilikauden poistot 0, ,07 Kertyneet poistot , ,84 Kirjanpitoarvo , , Oman pääoman muutokset Lisäykset Vähennykset Takuupääoma ,00 0,00 0, ,00 Tilikauden ja edellisten tilikausien tulos , ,06 0, ,11 Oman pääoman muutokset yhteensä , ,06 0, , Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien tulos , ,79 Tilikauden voitto , , ,79 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , , ,79

19 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 19(27) TASEEN LIITTEET Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen , , ,79 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero , , ,89 Taksoitettavissa oleva lisämaksu , , , , ,68 VYL 11 luvun 7 :n ja STM asetuksen 644/ :n toimintapääoman vähimmäismäärä , , ,00 Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä , , ,00 Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä % 32,63 % 23,18 % 13,01 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 342,49 % 285,39 % 180,77 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä (%) 710,72 % 799,85 % 912,02 %

20 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 20(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 1000 eur 1000 eur 1000 eur Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta) Vahinkosuhde prosentteina 31,7 % 30,3 % 23,8 % Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-) Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua prosentteina 31,7 % 30,3 % 23,8 % Liikekulusuhde prosentteina 20,4 % 17,6 % 19,8 % Yhdistetty kulusuhde prosentteina 52,2 % 47,9 % 43,6 % Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua prosentteina 52,2 % 47,9 % 43,6 % Liikevoitto Kokonaistulos Korkokulut ja muut rahoituskulut Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina 20,7 % 20,6 % 28,9 % Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle 7,8 % 2,8 % 1,7 % Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 710,7 % 799,9 % 912,0 % Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen) Vastuunkantokyky prosentteina 342,5 % 285,4 % 180,8 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2 2 2

21 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 21(27) MUUT LIITETIEDOT TULOSANALYYSI Vakuutusmaksutuotot , , ,00 Korvauskulut , , ,74 Liikekulut , , ,75 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , , ,51 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset , , ,04 Muut tuotot ja kulut -977, ,71-790,18 Liikevoitto/tappio , , ,37 Tasoitusmäärän muutos , , ,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , ,37 Satunnaiset tuotot 0,00 99,99 0,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , ,37 Tuloverot ja muut välittömät verot , , ,58 Tilikauden voitto/tappio , , ,79 Liikevoitto , , ,37 Arvostuserojen muutos , , ,89 Kokonaistulos , , ,26

22 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 22(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Sijoitusten nettotuotot markkina-arvo 8) Sitoutunut pääoma 9) Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle eur eur % % % Korkosijoitukset yhteensä ,94 2,32 Lainasaamiset¹) 0 0 Joukkovelkakirjalaina ,41 2,89 2,80 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) ,00 0,22 0,05 Osakesijoitukset yhteensä ,45 8,77 12,10 Noteeratut osakkeet ³) ,44 8,77 12,10 Pääomasijoitukset ⁴) ,32 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0 0 Kiinteistösijoitukset yhteensä ,45 Suorat kiinteistösijoitukset 0 0 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset ,45 Muut sijoitukset ,36 3,78 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) ,63 2,51 Hyödykesijoitukset 0 0 Muut sijoitukset ⁷) ,74 6,72 Sijoitukset yhteensä ,91 2,96 2,00 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,76 2,76 1,70 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat 9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat Vertailuluvut on esitetty kulloinkin voimassaolleiden säädösten mukaisesti.

23 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 23(27) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sijoitusjakauma käyvin arvoin Perusjakauma ja riskijakauma eur % eur % % Korkosijoitukset yhteensä , ,11 94,00 Lainasaamiset¹) 0 0,00 0 0,00 0,00 Joukkovelkakirjalaina , ,72 70,80 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) , ,39 23,20 Osakesijoitukset yhteensä , ,76 6,00 Noteeratut osakkeet ³) , ,76 6,00 Pääomasijoitukset ⁴) ,44 0 0,00 0,00 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0 0,00 0 0,00 0,00 Kiinteistösijoitukset yhteensä ,25 0 0,00 0,00 Suorat kiinteistösijoitukset 0 0,00 0 0,00 0,00 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset ,25 0 0,00 0,00 Muut sijoitukset , ,13 0,00 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) , ,41 0,00 Hyödykesijoitukset 0 0,00 0 0,00 0,00 Muut sijoitukset ⁷) , ,72 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 100,00 Johdannaisten vaikutus 0 0,00 0 0,00 0,00 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä , ,00 100,00 JVK, modifioitu duraatio 3,30 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). 9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 207 936 408,25 207 468 006,86 Valtion osuus 705 966 691,14 698 299 918,11 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19-20 Konsernin tuloslaskelman liitteet 21-23

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot