Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni Mamia Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Perilä Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Roni Usmi asti Risto Kolehmainen alkaen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi Nuorisovaltuutettu: Reima Kuukka Jorma Veijola Anssi Avelin. Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 1 kertaa.

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Seutusuunnittelun toisen vaiheen käynnistäminen Työsuunnitelma laadittu ja työ organisoitu, työskentely aloitettu Työsuunnitelma laadittu, työskentely aloitettu, rahoitus aikaisin- Asuminen Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää monipuolisia asuntokohteita Kohteet kaavoitusohjelmassa, monipuolisuus arvioitu taan 214 Kaavoitusohjelmassa on monipuolisesti asuntokohteita Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä Yrityksille luovutettu- 1 4 tuetaan jen tonttien lukumäärä Jumalniemen kaupan alueen uudistaminen Kiinteistönomistajat ja kauppa mukana uudistamishankkeessa, asemakaava ehdotusvaiheessa Kaupan toimijoiden kehityshanke vireillä, kaavoitus ei vielä ajankohtaista Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen Kantasataman kaavoitus resurssoitu ja käynnissä, väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet Kaavoituksen selvitykset käynnissä. Väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet. Suunnittelun organisointi uuden kehittämishankkeen mukai- Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kantasataman ympäristöohjelman laatiminen Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Suunnittelun ekotehokkuuden kehittäminen Rakennetun ympäristön ohjelman laatiminen Kantasataman ympäristöohjelma hyväksytty valtuustossa Valmistellaan vähintään yksi ekotehokkuusperusteinen luovutushanke Ekotehokkuuden arviointityökalu hankittu, sovellettu vähintään kahdessa suunnitteluhankkeessa Ohjelmaehdotus valmis sesti käynnissä. Ympäristöohjelman luonnos laadittu, ohjelma kuitenkin sovitetaan uuteen kehittämishankkeeseen ennen käsittelyä Ekotehokkuuteen perustuvaa luovutusta valmisteltu, toteutus osana Räskin tontinluovutusta Ekotehokkuutta arvioitu ja liikennevertailuja tehty useassa hankkeessa Ei aloitettu, tehtävä siirtyy uuden kaupunkistrategian toteutuksen osana eteenpäin

4 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Osallistuminen 1% Henkilöstön kanssa valmistellaan ja toteutetaan työhyvinvointiin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä Toimenpiteiden valmistelu meneillään. Henkilöstö osallistunut työhyvinvointitapahtumaan. Pyritty erityisesti henkilöstön kanssa yhdessä löytämään keinoja parantaa työhyvinvointia. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Tavoitetaso 213 Toteutuma Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Keskustojen kehittäminen on johdonmukaista Keskustojen kehittämistarpeiden kartoitus käynnistetään Työ aloitettu Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kaupunkisuunnittelu Talous Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen käynnistynyt 1 laatuperusteinen tontinluovutuskilpailu järjestetty Hoito- ja käyttösuunnitelman runko valmis, työ jatkuu kun YM on käsitellyt kaupunkipuistohakemuksen Sopiva kohde haussa Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 213 toimintakate oli 12, milj.euroa, mikä on,1 milj.euroa vähemmän, kuin valtuuston hyväksymä vuoden 213 lisätalousarvio. Alkuperäisen talousarvion toimintakatteesta jäätiin,2 milj. euroa. Toimintatuotot saavuttivat lisätalousarviossa ennakoidun tasonsa, mutta toiminta- ja sisäiset kustannukset ylittyivät. Vuokratuotot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna,4 milj.euroa. Voimakkaasti hidastunut asuntojen kysyntä ja rakentaminen pienensivät muiden toimintatuottojen osuutta, joista jäätiin edellisvuodesta,7 milj.euroa. Jatkuessaan heikko markkinatilanne aiheuttaa riskin myös lähivuosien tulonmuodostukselle. Talousseurannan ja toiminnan kehittämiseksi on aloitettu kymmenen vuoden suunnitelman laatiminen tonttivarannon varmistamiseksi. Suunnitelma sisältää maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan rakentamisen ja tonttituotannon aikataulun ja investointikustannukset. Maanhankinta ja luovutus Maanhankintaa on tehty Mussalon Voima Oy:n sataman hankinnan osalta 1,43 milj. eurolla. Lisäksi pienempiä asemakaavan toteuttamiskauppoja n. 125 eurolla.

5 Tonttien ja tontinosien ja asemakaavan toteuttamiseen liittyviä myyntejä on tehty 215 eurolla. Neuvottelusopimukseen on päästy Ristinkallion teollisuusalueen laajentamisesta 8,5 ha:n osalta ja n. 4 ha on neuvottelujen alla. Wärtsilän alueen vaihto Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa toteutui alkuvuodesta 214. Kaupungin luovutuksen arvo oli arvo 1,375 milj. ja hankinnan 1,1 milj. Kaavoitus Kaupan kaavojen osalta maankäyttö- ja rakennuslain muutokset aiheuttavat todennäköisesti tarvetta useiden asemakaavojen päivittämiselle. Päivitystarvetta selvitetään ja siitä aiheutuvat kaavamuutokset ajoittuvat pääosin vuodelle 214. Vireillä olevat kaupan hankkeet Jumalniemen kehittämiseksi eivät vielä ole johtaneet kaavoitukseen. Karhulan kanjonin ylle liikerakennushanketta tutkinut hankekehittäjä on luopunut hankkeesta. Kanjonin kattamiskustannus on liian suuri vain yhden liikerakennuksen maksettavaksi. Jatkossa Karhulan keskustan kehittämistä tutkitaan laajempana kokonaisuutena. Kehittämispainetta Karhulan keskustaan luo mm. A.Ahlström Oy:n alueiden kaavoitus, joka tuo lähistölle runsaasti uusia asukkaita. Alueen kaavarunkotyö on käynnissä, ja sillä luodaan pohja asemakaavoitukselle. Kantasataman rakentamisedellytysten selvittäminen etenee. Vuoden lopulla on julkistettu laaja kauppaan ja matkailuun painottuva kehittämishanke. Alueen suunnittelu käynnistyy vuoden 214 puolella. Suunnittelua edistetään siten, että hankkeen toteutus voisi alkaa nopeimmillaan jo vuonna 215. Tämä edellyttää suunnittelun riittävää resursointia ja huolellista koordinaatiota eri toimijoiden välillä. Resurssitarvetta seurataan työn edetessä. Hankkeen toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin myös esimerkiksi kansainväliset suhdanneodotukset ja kaupan alan muutokset. Katariinan kylpylähotellihanke on edelleen vireillä, kaavoitus voi alkaa 214, mikäli hanke etenee investoinneiksi. Työpaikka-alueiden kaavoitus tähtää toimitilarakentamiseen mm. Ristinkalliolla, Keltakalliolla ja Korkeakoskella. Heinsuon alueen tulevaa käyttöä kartoitetaan. Räskiin ja Hovinsaarelle valmistuneiden kaavojen pohjalta on valmisteltu alueiden rakentumista. Erillispientalotontteja on kaavoitettu eri puolille kaupunkia mm. Lankilaan. Entisen puutalousoppilaitoksen asuintalojen kaavamuutos mahdollistaa nykyisten rakennusten myymisen. Kaava sisältää myös kaksi tonttia uusille rivitaloille. Kotkansaaren päiväkodin kaava on hyväksytty loppuvuodesta. Kaavoitukseen liittyviä ekotehokkuustarkasteluja on tehty ja aiheeseen liittyvää koulutusta omakotirakentajille suunnitellaan järjestettäväksi yhdessä kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Kymijoen osayleiskaavan eteläosa on saanut lainvoiman muilta kuin valituksen alaisilta osin. Kaava on oikeusvaikutteinen. Pohjoisosan osayleiskaavaehdotus valmistuu vuoden 214 alussa. Hallan tuulivoiman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja sen valmistelu jatkuu. Seudullisen strategisen yleiskaavan valmistelu on käynnistetty käytettävissä olevin resurssein. Kaavaprosessi on ohjelmoitu. Työn rahoituksen haku on siirtynyt ohjelmakausien sauman vuoksi seuraavalle vuodelle. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut Etelä-Kymenlaakson kuntarakenneselvityksen MAL- ja elinvoimatyöryhmien työskentelyyn. Nykytilan analyysi ja tulevaisuuden haasteiden kartoitus ovat olleet työn alla loppusyksystä. Työryhmien päätehtävänä on arvioida eri kuntarakenteiden vaikutusta seudun tulevaisuuteen. Mittaus- ja kiinteistötoimi Tasokoordinaatistomuunnoksen takia toteutettiin valtakunnallisen kiinteistörekisterin perusparannus asemakaavoitetun alueen osalta kokonaan. Lisäksi perusparannettiin kaavoittamattomat, mutta kaupungin toimesta mitatut alueet suurimmalta osaltaan. Korkeusjärjestelmän vaihtoon tähtäävä suunnittelu aloitettiin ja siihen liittyen tehtiin ensimmäiset tarkkavaaitukset.

6 Pohjakartta- ja ajantasakaava-aineistot perusparannettiin paikkatietojärjestelmien versiovaihdosten ja koordinaatistomuunnoksen yhteydessä. Intranetin Paikkatietosovelluksen uudistaminen käynnistettiin. Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,19% Maksutuotot ,75% Tuet ja avustukset / Muut toimintatuotot ,31% Valmistus omaan käyttöön ,82% Toimintatuotot ,97% Toimintakulut Henkilöstökulut ,83% Palvelujen ostot ,13% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Muut toimintakulut ,7% Toimintakulut ,55% ULK. TOIM INTAKATE ,62% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,77% Sisäiset kulut ,25% Sisäiset erät ,3% TOIM INTAKATE ,14% Rahoitustuotot ja -kulut / Sisäinen korko ,23% Poistot ja arvonalentumiset ,67% TULOS ,63%

7 TOIMINTAKATE KUSTANNUSPAIKOITTAIN 17 Luottamuselimet 171 Maanhankinta ja luovutus 172 Kymijoen virkistyskäyttö 173 Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu 174 Siirtolapuutarhat 175 Satama-alueet 171 Kaavoituksen palvelualue 172 Kaupunkimittaus S173 Venesatamat Toimintakatteet vuosina Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintakulut ,6% Sisäiset erät ,68% TOIM INTAKATE ,42% Toimintatuotot ,78% Toimintakulut ,41% Sisäiset erät ,1% TOIM INTAKATE ,43% Toimintatuotot ,4% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät / TOIM INTAKATE ,66% Toimintatuotot ,72% Toimintakulut ,55% TOIM INTAKATE ,25% Toimintatuotot ,86% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät -1,% TOIM INTAKATE ,7% Toimintatuotot ,98% TOIM INTAKATE ,98% Toimintatuotot ,8% Toimintakulut ,82% Sisäiset erät ,95% TOIM INTAKATE ,34% Toimintatuotot ,58% Toimintakulut ,22% Sisäiset erät ,51% TOIM INTAKATE ,61% Toimintatuotot ,32% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät ,61% TOIM INTAKATE ,58% Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE Sisäiset erät TOIM INTAKATE Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

8 Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät ja rakennusvalvontamittaukset on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 517 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia tehtiin 66 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. Rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 499 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä on voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8115 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 27 kpl. Kiinteistöt rekisteröidään valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ). Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta. Rekisteröinnin lisäksi KTJ:ä on perusparannettu siirtämällä kaupungin tarkemittaamat koordinaattitiedot valtakunnalliseen rekisteriin. Perusparannettu alue kattaa koko asemakaavoitetun alueen sekä kaavoittamattomalta alueelta kaupungin mittaamat alueet. Perusparannuksen yhteydessä on tehty runsaasti selvittely- ja tallennustyötä tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi TOIMITUKSET Tontit Yl.alueet UUDET KIINTEISTÖT Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat

9 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 172 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI Luvat KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT Lupatulot Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa, Tiiliruukissa ja Turvalassa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1261 kpl, joista vapaana 257 on venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Venesatamien vuosikate oli euroa ilman poistoja ja korkoja. Kuivanmaan matonpesupaikka rakennettiin Suulisniemeen. Kaupungilla on nyt niitä kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä.

10 Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 362 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 137 kpl. Rakennusten merkintämittausten lukumäärä laski jonkin verran viime vuodesta RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n. 9 6 ha 1:5 mittakaavaisena, n. 18 ha 1:2 mittakaavaisena ja 13 5 ha 1:5 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:5 ja 1:2 mittakaavaisina n. 18 ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4 1:5 yhteensä n ha. Kaikki kaupungin ylläpitämät kartta-aineistot siirrettiin vuoden 212 aikana Maanmittauslaitoksen suositusten mukaiseen EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmään. Kotkassa käytettävä karttaprojektio on nimeltään ETRS-GK27 ja se on sama kuin suurimmissa naapurikunnissamme Kouvolassa ja Haminassa. Kartta-aineistoja on perusparanneltu ohjelmistoversion vaihdon yhteydessä. Yksittäisiä numeerisen kartan luovutuksia oli vuonna 213 yhteensä 18 kpl. Paikkatietojärjestelmien kehittäminen Kantakarttoja ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisteriohjelmistona on käytössä CGI:n Facta -kuntarekisteri. Karttoja ja paikkatietoja julkaistaan Internetiin ja Intranetiin SITOn SpatialWeb -ohjelma-alustalla. Vuoden vaihteessa on meneillään Intranetin paikkatietosovelluksen päivitysprojekti. Kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito on siirretty CGI:n ohjelma-alustalle Factaan. Ohjelma korvasi aiemman käsin ylläpidettävän kirjanpidon. Mittaus- ja kiinteistötoimen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 213 lopussa tiedot yhteensä 1795 kiinteistökaupasta. Selainpohjaisesti käytettävä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelu on ollut laajalti käytössä. eportti palvelun kautta käytetään eri viranomaisrekistereitä edelleen esim. kaupparekisteri- ja luottotietojen osalta.

11 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 213 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 6 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 112 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet Kaupungin maanhankinta ha 2, ha Kaupungin maanluovutus 213 Vuokraus Myynti kpl ha kpl ha TONTIT omakotitontit 15 1,9 7 1,2 teollisuustontit 4 6, 1,1 kerrostalotontit rivitalotontit 2,4 muut tontit, 21 8,3 8 1,3 Tontit ja tontinosat, myynti 213 Tilat ja tilanosat, myynti 213 Yleiset tiet, myynti 213 1,2 ha,7 ha,1 ha 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,2 VUOKRAUS JA MYYNTI Vuokraus Myynti 4,5 12,3 1 8,9 6,9 8,7 8,2 5,1 2,

12 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin HANKINTA, ha maa-alueet vesialueet ,2 8,9 6,2 11,8 3,8 Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 12 hoivaasuntoa ja 78 vuokra-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Vanhuksille tarkoitetut asunnot asuntoa Muistisairaat vanhukset (lisälaina) asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä ja Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 452, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 158. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 674, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 44. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa Vuokra-asunnon hakijat kpl vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl

13 ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 213 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 9 eli 74,67 km2. Asemakaavoitettu alue oli 51,15 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha)

14 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 15 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 asemakaavan, 1 asemakaavan/asemakaavan muutoksen ja 6 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Katariina Katariinankallio asemakaavan muutos Päiväkoti asemakaavan muutosehdotus Hovinsaari Valkamakatu, LPA alue asemakaavan muutos Kesoil, kortteli 612 asemakaavan muutos Keskussairaala Carea vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lankila / Aittakorpi Osa Mussalon- ja Lankilantietä asemakaavan muutos Tommonpolku asuntoalueen asemakaavan muutos Etukylä Osa puutalousopiston korttelia asemakaavan muutos Räski Asuntoalueen asemakaava Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Karhula Karhulanniemi vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kierikkala Korkeakosken kalastuskeskus asemakaava Kierikka matkailupalvelujen tarjonnan lisääminen vireilletulo/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennuksen asemakaavaehdotus Teollisuusalueen laajennuksen asemakaavaluonnos Kaupungin asemakaavoitetetut alueet Ajantasa-asemakaavojen muuttaminen uuteen järjestelmään Kymijoen eteläosan osayleiskaava Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Hallan tuulivoimalan luonnos Mäyränmäki vireilletulo/osallistumis-ja arviointisuunnitelma Karhulanniemen kaavarunko vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Seudullinen strategisen yleiskaavan valmisteluun osallistuminen Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kuusisen satamajärjestelyt Kyminlinnan suunnittelukilpailun valmistelu

15 Puolustusvoimilta vapautuvien saarien kaavoituksen valmistelu Kaupan hankkeiden edistäminen Karhulassa ja Kantasatamassa Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavoituksen ohjelmointi Liikennesuunnittelu: Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyöhön osallistuminen Kotkansaaren linja-autoasemien sijainti Kuusisen paikoitussuunnitelma Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Kymenlaakson maakuntakaava kauppa- ja merialue Maakunnan jatkuva liikennejärjestelmätyö Kehityshankkeet: E-18 kehityskäytävätyöhön osallistuminen Arkkitehtuurikilpailut: Kotkan seurakuntakeskuksen kilpailun valmistelu,jury- jäsenyys Autismin kirjo (autististen ihmisten erityisasumisyksiköt) jury-jäsenyys Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 43 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 1 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 33 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset

16 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1 eur TALOUSARVIO TOTEUMA EROTUS Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Netto INVESTOINNIT Mattolaiturit Maa- ja vesialueet * YHTEENSÄ MYYNNIT Maa- ja vesialueet Rakennukset YHTEENSÄ NETTO * sis LTA 795 teur

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Häkkinen Risto, puheenjohtaja Posti Jukka, varapuheenjohtaja 5.3.2012 asti Kotiniemi Topias, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Risto Häkkinen, puheenjohtaja Jukka Posti, varapuheenjohtaja Sirkku Bilaletdin Juho Eerola, 6.6.2011

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 10.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ KOTKA KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2016 MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 Päivitetty

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 1 PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 27.05.2014 K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 YLEISTÄ Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Pyhännän kunta. Kaavoituskatsaus 2013

Pyhännän kunta. Kaavoituskatsaus 2013 Pyhännän kunta Kaavoituskatsaus 2013 Rakennuslain 7 :n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: - Kirkonseudun asemakaava - Leiviskänkankaan asemakaava - Ukonojan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Pyhännän kunta Kaavoituskatsaus 2014 Rakennuslain 7 :n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: - Kirkonseudun asemakaava - Leiviskänkankaan asemakaava laajennuksineen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 26.02.2013

PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 26.02.2013 1 PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 26.02.2013 K A A V O I T U S K A T S A U S 2013 YLEISTÄ Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunginvaltuuston iltakoulu 15.2.2016 Taru Hurme, suunnittelujohtaja / Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja 1 Kaupunkisuunnittelu: seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Pyhännän kunta. Kaavoituskatsaus 2015. 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat:

Pyhännän kunta. Kaavoituskatsaus 2015. 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: Pyhännän kunta Kaavoituskatsaus 2015 Rakennuslain 7 :n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: - Leiviskänkankaan asemakaava laajennuksineen - Kirjavaniemen asemakaava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 15. KAUPUNGINOSA KARHUVUORI, KORTTELI 8, TONTIT 2 JA 3 VALMISTELIJA MARJA KUKKONEN, ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI, PUH. 040 7236112 KAAVA

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 7.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016 KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 3 KAAVOITUSKATSAUS... 3 EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN... 4 TUULIVOIMARAKENTAMINEN... 5 MAAKUNTAKAAVOITUS...

Lisätiedot