Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni Mamia Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Perilä Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Roni Usmi asti Risto Kolehmainen alkaen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi Nuorisovaltuutettu: Reima Kuukka Jorma Veijola Anssi Avelin. Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 1 kertaa.

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Seutusuunnittelun toisen vaiheen käynnistäminen Työsuunnitelma laadittu ja työ organisoitu, työskentely aloitettu Työsuunnitelma laadittu, työskentely aloitettu, rahoitus aikaisin- Asuminen Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää monipuolisia asuntokohteita Kohteet kaavoitusohjelmassa, monipuolisuus arvioitu taan 214 Kaavoitusohjelmassa on monipuolisesti asuntokohteita Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä Yrityksille luovutettu- 1 4 tuetaan jen tonttien lukumäärä Jumalniemen kaupan alueen uudistaminen Kiinteistönomistajat ja kauppa mukana uudistamishankkeessa, asemakaava ehdotusvaiheessa Kaupan toimijoiden kehityshanke vireillä, kaavoitus ei vielä ajankohtaista Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen Kantasataman kaavoitus resurssoitu ja käynnissä, väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet Kaavoituksen selvitykset käynnissä. Väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet. Suunnittelun organisointi uuden kehittämishankkeen mukai- Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kantasataman ympäristöohjelman laatiminen Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Suunnittelun ekotehokkuuden kehittäminen Rakennetun ympäristön ohjelman laatiminen Kantasataman ympäristöohjelma hyväksytty valtuustossa Valmistellaan vähintään yksi ekotehokkuusperusteinen luovutushanke Ekotehokkuuden arviointityökalu hankittu, sovellettu vähintään kahdessa suunnitteluhankkeessa Ohjelmaehdotus valmis sesti käynnissä. Ympäristöohjelman luonnos laadittu, ohjelma kuitenkin sovitetaan uuteen kehittämishankkeeseen ennen käsittelyä Ekotehokkuuteen perustuvaa luovutusta valmisteltu, toteutus osana Räskin tontinluovutusta Ekotehokkuutta arvioitu ja liikennevertailuja tehty useassa hankkeessa Ei aloitettu, tehtävä siirtyy uuden kaupunkistrategian toteutuksen osana eteenpäin

4 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 213 Toteutuma menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Osallistuminen 1% Henkilöstön kanssa valmistellaan ja toteutetaan työhyvinvointiin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä Toimenpiteiden valmistelu meneillään. Henkilöstö osallistunut työhyvinvointitapahtumaan. Pyritty erityisesti henkilöstön kanssa yhdessä löytämään keinoja parantaa työhyvinvointia. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Tavoitetaso 213 Toteutuma Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Keskustojen kehittäminen on johdonmukaista Keskustojen kehittämistarpeiden kartoitus käynnistetään Työ aloitettu Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kaupunkisuunnittelu Talous Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen käynnistynyt 1 laatuperusteinen tontinluovutuskilpailu järjestetty Hoito- ja käyttösuunnitelman runko valmis, työ jatkuu kun YM on käsitellyt kaupunkipuistohakemuksen Sopiva kohde haussa Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 213 toimintakate oli 12, milj.euroa, mikä on,1 milj.euroa vähemmän, kuin valtuuston hyväksymä vuoden 213 lisätalousarvio. Alkuperäisen talousarvion toimintakatteesta jäätiin,2 milj. euroa. Toimintatuotot saavuttivat lisätalousarviossa ennakoidun tasonsa, mutta toiminta- ja sisäiset kustannukset ylittyivät. Vuokratuotot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna,4 milj.euroa. Voimakkaasti hidastunut asuntojen kysyntä ja rakentaminen pienensivät muiden toimintatuottojen osuutta, joista jäätiin edellisvuodesta,7 milj.euroa. Jatkuessaan heikko markkinatilanne aiheuttaa riskin myös lähivuosien tulonmuodostukselle. Talousseurannan ja toiminnan kehittämiseksi on aloitettu kymmenen vuoden suunnitelman laatiminen tonttivarannon varmistamiseksi. Suunnitelma sisältää maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan rakentamisen ja tonttituotannon aikataulun ja investointikustannukset. Maanhankinta ja luovutus Maanhankintaa on tehty Mussalon Voima Oy:n sataman hankinnan osalta 1,43 milj. eurolla. Lisäksi pienempiä asemakaavan toteuttamiskauppoja n. 125 eurolla.

5 Tonttien ja tontinosien ja asemakaavan toteuttamiseen liittyviä myyntejä on tehty 215 eurolla. Neuvottelusopimukseen on päästy Ristinkallion teollisuusalueen laajentamisesta 8,5 ha:n osalta ja n. 4 ha on neuvottelujen alla. Wärtsilän alueen vaihto Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa toteutui alkuvuodesta 214. Kaupungin luovutuksen arvo oli arvo 1,375 milj. ja hankinnan 1,1 milj. Kaavoitus Kaupan kaavojen osalta maankäyttö- ja rakennuslain muutokset aiheuttavat todennäköisesti tarvetta useiden asemakaavojen päivittämiselle. Päivitystarvetta selvitetään ja siitä aiheutuvat kaavamuutokset ajoittuvat pääosin vuodelle 214. Vireillä olevat kaupan hankkeet Jumalniemen kehittämiseksi eivät vielä ole johtaneet kaavoitukseen. Karhulan kanjonin ylle liikerakennushanketta tutkinut hankekehittäjä on luopunut hankkeesta. Kanjonin kattamiskustannus on liian suuri vain yhden liikerakennuksen maksettavaksi. Jatkossa Karhulan keskustan kehittämistä tutkitaan laajempana kokonaisuutena. Kehittämispainetta Karhulan keskustaan luo mm. A.Ahlström Oy:n alueiden kaavoitus, joka tuo lähistölle runsaasti uusia asukkaita. Alueen kaavarunkotyö on käynnissä, ja sillä luodaan pohja asemakaavoitukselle. Kantasataman rakentamisedellytysten selvittäminen etenee. Vuoden lopulla on julkistettu laaja kauppaan ja matkailuun painottuva kehittämishanke. Alueen suunnittelu käynnistyy vuoden 214 puolella. Suunnittelua edistetään siten, että hankkeen toteutus voisi alkaa nopeimmillaan jo vuonna 215. Tämä edellyttää suunnittelun riittävää resursointia ja huolellista koordinaatiota eri toimijoiden välillä. Resurssitarvetta seurataan työn edetessä. Hankkeen toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin myös esimerkiksi kansainväliset suhdanneodotukset ja kaupan alan muutokset. Katariinan kylpylähotellihanke on edelleen vireillä, kaavoitus voi alkaa 214, mikäli hanke etenee investoinneiksi. Työpaikka-alueiden kaavoitus tähtää toimitilarakentamiseen mm. Ristinkalliolla, Keltakalliolla ja Korkeakoskella. Heinsuon alueen tulevaa käyttöä kartoitetaan. Räskiin ja Hovinsaarelle valmistuneiden kaavojen pohjalta on valmisteltu alueiden rakentumista. Erillispientalotontteja on kaavoitettu eri puolille kaupunkia mm. Lankilaan. Entisen puutalousoppilaitoksen asuintalojen kaavamuutos mahdollistaa nykyisten rakennusten myymisen. Kaava sisältää myös kaksi tonttia uusille rivitaloille. Kotkansaaren päiväkodin kaava on hyväksytty loppuvuodesta. Kaavoitukseen liittyviä ekotehokkuustarkasteluja on tehty ja aiheeseen liittyvää koulutusta omakotirakentajille suunnitellaan järjestettäväksi yhdessä kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Kymijoen osayleiskaavan eteläosa on saanut lainvoiman muilta kuin valituksen alaisilta osin. Kaava on oikeusvaikutteinen. Pohjoisosan osayleiskaavaehdotus valmistuu vuoden 214 alussa. Hallan tuulivoiman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja sen valmistelu jatkuu. Seudullisen strategisen yleiskaavan valmistelu on käynnistetty käytettävissä olevin resurssein. Kaavaprosessi on ohjelmoitu. Työn rahoituksen haku on siirtynyt ohjelmakausien sauman vuoksi seuraavalle vuodelle. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut Etelä-Kymenlaakson kuntarakenneselvityksen MAL- ja elinvoimatyöryhmien työskentelyyn. Nykytilan analyysi ja tulevaisuuden haasteiden kartoitus ovat olleet työn alla loppusyksystä. Työryhmien päätehtävänä on arvioida eri kuntarakenteiden vaikutusta seudun tulevaisuuteen. Mittaus- ja kiinteistötoimi Tasokoordinaatistomuunnoksen takia toteutettiin valtakunnallisen kiinteistörekisterin perusparannus asemakaavoitetun alueen osalta kokonaan. Lisäksi perusparannettiin kaavoittamattomat, mutta kaupungin toimesta mitatut alueet suurimmalta osaltaan. Korkeusjärjestelmän vaihtoon tähtäävä suunnittelu aloitettiin ja siihen liittyen tehtiin ensimmäiset tarkkavaaitukset.

6 Pohjakartta- ja ajantasakaava-aineistot perusparannettiin paikkatietojärjestelmien versiovaihdosten ja koordinaatistomuunnoksen yhteydessä. Intranetin Paikkatietosovelluksen uudistaminen käynnistettiin. Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,19% Maksutuotot ,75% Tuet ja avustukset / Muut toimintatuotot ,31% Valmistus omaan käyttöön ,82% Toimintatuotot ,97% Toimintakulut Henkilöstökulut ,83% Palvelujen ostot ,13% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% Muut toimintakulut ,7% Toimintakulut ,55% ULK. TOIM INTAKATE ,62% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,77% Sisäiset kulut ,25% Sisäiset erät ,3% TOIM INTAKATE ,14% Rahoitustuotot ja -kulut / Sisäinen korko ,23% Poistot ja arvonalentumiset ,67% TULOS ,63%

7 TOIMINTAKATE KUSTANNUSPAIKOITTAIN 17 Luottamuselimet 171 Maanhankinta ja luovutus 172 Kymijoen virkistyskäyttö 173 Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu 174 Siirtolapuutarhat 175 Satama-alueet 171 Kaavoituksen palvelualue 172 Kaupunkimittaus S173 Venesatamat Toimintakatteet vuosina Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintakulut ,6% Sisäiset erät ,68% TOIM INTAKATE ,42% Toimintatuotot ,78% Toimintakulut ,41% Sisäiset erät ,1% TOIM INTAKATE ,43% Toimintatuotot ,4% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät / TOIM INTAKATE ,66% Toimintatuotot ,72% Toimintakulut ,55% TOIM INTAKATE ,25% Toimintatuotot ,86% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät -1,% TOIM INTAKATE ,7% Toimintatuotot ,98% TOIM INTAKATE ,98% Toimintatuotot ,8% Toimintakulut ,82% Sisäiset erät ,95% TOIM INTAKATE ,34% Toimintatuotot ,58% Toimintakulut ,22% Sisäiset erät ,51% TOIM INTAKATE ,61% Toimintatuotot ,32% Toimintakulut ,39% Sisäiset erät ,61% TOIM INTAKATE ,58% Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE Sisäiset erät TOIM INTAKATE Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

8 Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät ja rakennusvalvontamittaukset on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 517 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia tehtiin 66 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. Rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 499 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä on voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8115 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 27 kpl. Kiinteistöt rekisteröidään valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ). Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta. Rekisteröinnin lisäksi KTJ:ä on perusparannettu siirtämällä kaupungin tarkemittaamat koordinaattitiedot valtakunnalliseen rekisteriin. Perusparannettu alue kattaa koko asemakaavoitetun alueen sekä kaavoittamattomalta alueelta kaupungin mittaamat alueet. Perusparannuksen yhteydessä on tehty runsaasti selvittely- ja tallennustyötä tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi TOIMITUKSET Tontit Yl.alueet UUDET KIINTEISTÖT Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat

9 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 172 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI Luvat KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT Lupatulot Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa, Tiiliruukissa ja Turvalassa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1261 kpl, joista vapaana 257 on venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Venesatamien vuosikate oli euroa ilman poistoja ja korkoja. Kuivanmaan matonpesupaikka rakennettiin Suulisniemeen. Kaupungilla on nyt niitä kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä.

10 Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 362 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 137 kpl. Rakennusten merkintämittausten lukumäärä laski jonkin verran viime vuodesta RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n. 9 6 ha 1:5 mittakaavaisena, n. 18 ha 1:2 mittakaavaisena ja 13 5 ha 1:5 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:5 ja 1:2 mittakaavaisina n. 18 ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4 1:5 yhteensä n ha. Kaikki kaupungin ylläpitämät kartta-aineistot siirrettiin vuoden 212 aikana Maanmittauslaitoksen suositusten mukaiseen EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmään. Kotkassa käytettävä karttaprojektio on nimeltään ETRS-GK27 ja se on sama kuin suurimmissa naapurikunnissamme Kouvolassa ja Haminassa. Kartta-aineistoja on perusparanneltu ohjelmistoversion vaihdon yhteydessä. Yksittäisiä numeerisen kartan luovutuksia oli vuonna 213 yhteensä 18 kpl. Paikkatietojärjestelmien kehittäminen Kantakarttoja ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisteriohjelmistona on käytössä CGI:n Facta -kuntarekisteri. Karttoja ja paikkatietoja julkaistaan Internetiin ja Intranetiin SITOn SpatialWeb -ohjelma-alustalla. Vuoden vaihteessa on meneillään Intranetin paikkatietosovelluksen päivitysprojekti. Kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito on siirretty CGI:n ohjelma-alustalle Factaan. Ohjelma korvasi aiemman käsin ylläpidettävän kirjanpidon. Mittaus- ja kiinteistötoimen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 213 lopussa tiedot yhteensä 1795 kiinteistökaupasta. Selainpohjaisesti käytettävä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelu on ollut laajalti käytössä. eportti palvelun kautta käytetään eri viranomaisrekistereitä edelleen esim. kaupparekisteri- ja luottotietojen osalta.

11 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 213 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 6 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 112 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet Kaupungin maanhankinta ha 2, ha Kaupungin maanluovutus 213 Vuokraus Myynti kpl ha kpl ha TONTIT omakotitontit 15 1,9 7 1,2 teollisuustontit 4 6, 1,1 kerrostalotontit rivitalotontit 2,4 muut tontit, 21 8,3 8 1,3 Tontit ja tontinosat, myynti 213 Tilat ja tilanosat, myynti 213 Yleiset tiet, myynti 213 1,2 ha,7 ha,1 ha 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,2 VUOKRAUS JA MYYNTI Vuokraus Myynti 4,5 12,3 1 8,9 6,9 8,7 8,2 5,1 2,

12 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin HANKINTA, ha maa-alueet vesialueet ,2 8,9 6,2 11,8 3,8 Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 12 hoivaasuntoa ja 78 vuokra-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Vanhuksille tarkoitetut asunnot asuntoa Muistisairaat vanhukset (lisälaina) asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä ja Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 452, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 158. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 674, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 44. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa Vuokra-asunnon hakijat kpl vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl

13 ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 213 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 9 eli 74,67 km2. Asemakaavoitettu alue oli 51,15 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha)

14 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 15 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 asemakaavan, 1 asemakaavan/asemakaavan muutoksen ja 6 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Katariina Katariinankallio asemakaavan muutos Päiväkoti asemakaavan muutosehdotus Hovinsaari Valkamakatu, LPA alue asemakaavan muutos Kesoil, kortteli 612 asemakaavan muutos Keskussairaala Carea vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lankila / Aittakorpi Osa Mussalon- ja Lankilantietä asemakaavan muutos Tommonpolku asuntoalueen asemakaavan muutos Etukylä Osa puutalousopiston korttelia asemakaavan muutos Räski Asuntoalueen asemakaava Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Karhula Karhulanniemi vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kierikkala Korkeakosken kalastuskeskus asemakaava Kierikka matkailupalvelujen tarjonnan lisääminen vireilletulo/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennuksen asemakaavaehdotus Teollisuusalueen laajennuksen asemakaavaluonnos Kaupungin asemakaavoitetetut alueet Ajantasa-asemakaavojen muuttaminen uuteen järjestelmään Kymijoen eteläosan osayleiskaava Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Hallan tuulivoimalan luonnos Mäyränmäki vireilletulo/osallistumis-ja arviointisuunnitelma Karhulanniemen kaavarunko vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Seudullinen strategisen yleiskaavan valmisteluun osallistuminen Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kuusisen satamajärjestelyt Kyminlinnan suunnittelukilpailun valmistelu

15 Puolustusvoimilta vapautuvien saarien kaavoituksen valmistelu Kaupan hankkeiden edistäminen Karhulassa ja Kantasatamassa Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavoituksen ohjelmointi Liikennesuunnittelu: Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyöhön osallistuminen Kotkansaaren linja-autoasemien sijainti Kuusisen paikoitussuunnitelma Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Kymenlaakson maakuntakaava kauppa- ja merialue Maakunnan jatkuva liikennejärjestelmätyö Kehityshankkeet: E-18 kehityskäytävätyöhön osallistuminen Arkkitehtuurikilpailut: Kotkan seurakuntakeskuksen kilpailun valmistelu,jury- jäsenyys Autismin kirjo (autististen ihmisten erityisasumisyksiköt) jury-jäsenyys Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 43 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 1 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 33 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset

16 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1 eur TALOUSARVIO TOTEUMA EROTUS Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Netto INVESTOINNIT Mattolaiturit Maa- ja vesialueet * YHTEENSÄ MYYNNIT Maa- ja vesialueet Rakennukset YHTEENSÄ NETTO * sis LTA 795 teur

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot