Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Risto Häkkinen, puheenjohtaja Jukka Posti, varapuheenjohtaja Sirkku Bilaletdin Juho Eerola, asti Janne Pihlajisto, alkaen Jussi Hanski Antti Heiskanen Riitta Klemola Sirkku Lipponen Leena-Riitta Salminen Kim Soares Ninni Taavitsainen Kai Tarvainen Varajäsen Juha Pakarinen Kai Savolainen Tarja Bohm Risto Kolehmainen, asti Anita Vilkki, alkaen Jarmo Vesa, asti Risto Repo, alkaen Joonas Penttilä Pekka Jaakkola Sirpa Vantola Leena Koukkkula Eero Hyppönen Marja Räsänen Seija-Marita Laine Kh:n edustaja: Rita Komulainen Veijo Kilpeläinen Nuorisovaltuutettu: Aki Nykänen Antti Avelin Esittelijä: Sakari Seppälä asti Tom Masalin alkaen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. 1 Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma menestystekijät mittarit Seutustrategian mukaisen Seudullinen kaavoitus Selvitykset tehty Toteutunut 100% yhteistyön toteut- toteutettu (laadullinen Kehityskuvaa laadi- taminen arvio etenemisestä) taan Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan Yrityksille luovutettujen tonttien lukumäärä 10 9 kpl (kpl) Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio) Rakentaminen alkaa Kaavat ovat lainvoimaisia, rakentaminen ei vielä käynnistynyt. Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen m 2 ) Joukkoliikennepalveluiden tavoitettavissa asuvien osuus väestöstä (%) Ekologisin perustein luovutetut tontit (kpl/v) Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen selvitys (kyllä/ei) Joukko- ja kevyen liikenteen osuus matkoista (%) Mittari laadittu lähtötaso selvitetty Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen (rakennusoikeuden toteutuminen kem² Satamakadun - Ruukinkadun kaava ( kem²) nähtävänä. Toteutunut 100%. Tehty seutusuunnittelun osana. 3 Ei toteutunut, siirtynyt. 50% Tehty omana arviona. Mittari laadittu lähtötaso selvitetty Laskenta tehty, tulokset analysoimatta.

4 2 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Sairauspoissaolojen väheneminen 15% 26 % enemmän kuin edellisvuonna Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasatama- Sapokka-akseli suunniteltu (% alueesta) 25% Ei toteutunut. Siirtynyt. Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen Leikki- ja oleskelualuetta uusista AKkorttelipihoista Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Hakemus jätetty Ei toteutunut, koska Kymijoen oyk kesken. 50% Osin toteutunut. 1 kpl Ei toteutunut, ei sopinut v luovutusohjelmaan. Kaupunkisuunnittelu Maanhankinta on edelleen keskittynyt asemakaavojen toteuttamiseen ja teollisuusalueiden laajentamiseen. Kaavoitussopimusneuvotteluja on käyty A. Ahlström Osakeyhtiön, UPM Kymmene Oy:n ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Neuvottelut ovat kohdistuneet Karhulan Hovin ja Viirinkallion alueille, Perävarppiin ja Karhulaan suunnitellun päiväkodin alueeseen. Maanluovutuksessa on myyntituloja karttunut Ruonalanrannan ja Metsolan omakotitonttien ja Ristinkallion teollisuustontin myynnistä sekä Kalliokosken asemakaavan toteuttamissopimuksesta. Kymijoen osayleiskaava on jaettu kahteen osaan, ehdotus on edelleen kesken. Räskin osayleiskaavaa koskeva valitus on Kouvolan Hallinto-oikeudessa, mikä on estänyt vastaavan pientaloasemakaavan edistymisen. Yleiskaavoitusta on kuitenkin jatkettu Kotkan kantasataman alueella ja uutena kohteena on käynnistynyt Kotkan kaupunkituulipuiston toteuttamisen edellyttämä Hallan osayleiskaava ja Kotkamillsin asemakaavamuutos. Uusia pienehköjä pientaloalueita on voitu kaavoittaa Kaukolan Luokkipolun ja Suulisniemen Östringinkadun alueelle. Munsaaren vanhan asuntoalueen asemakaavaehdotus on valmistunut. Valmistelussa ovat Veikkolan laajennus ja Suulisniemen Perävarpin alue. Kerrostalotuotantoa varten puolestaan on tehty Satamakadun-Ruukinkadun asemakaava. Tärkeimpiä hankekaavoja ovat olleet Karhulan uuden päiväkodin asemakaava (Kartanonkatu) ja Jelppiskodin asemakaava Kotkansaarella. Pienvenesatamien laitureiden myyntiä jatkettiin, kaupungin hoitamia pienvenesatamia on jäljellä kuusi. Metsolaan tehtiin kuivan maan matonpesupaikka.

5 3 Kiinteä omaisuus Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia, hankittiin eurolla, josta maa-alueiden osuus oli euroa. Maa-alueiden myyntituloja saatiin euroa, josta kirjattiin myyntivoittoa euroa, kaupunginhallituksen asettama myyntivoittotavoite oli 2,75 milj. euroa. Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintatuotot alkuperäiseen talousarvioon nähden alittuivat 1,2 milj. eurolla. mikä johtui kaavoitussopimusten lykkääntymisistä ja satama-alueiden vuokratulojen vähenemisestä. Toimintakulut olivat 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisemmat. Suurin säästö syntyi henkilöstömenoissa. Valtuuston tarkisti lautakunnan sitovaa toimintakatetta 1,1 milj. eurolla. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELU TP 2011 TA 2011 Tot% TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,05% Maksutuotot ,67% Tuet ja avustukset / Muut toimintatuotot ,18% Valmistus omaan käyttöön ,62% Toimintatuotot ,11% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,61% Palvelujen ostot ,61% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,43% Avustukset 0 0 / Muut toimintakulut ,56% Toimintakulut ,58% ULK. TOIMINTAKATE ,97% S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,94% S9 Sisäiset kulut ,69% S Sisäiset erät ,42% TOIMINTAKATE ,13% Rahoitustuotot ja -kulut 32 0 / S Sisäinen korko ,56% Poistot ja arvonalentumiset ,12% Hallinnon vyörytykset / Tili ,66%

6 4 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TP 2011 TP 2010 Muutos Muutos% TA 2011 Tot% Toimintatuotot ,2 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,6 % Ulkoinen toimintakate ,4 % ,0 % Sisäiset erät ,3 % ,4 % Toimintakate ,7 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % Sisäinen korko ,8 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,1 % Tulos ,1 % ,0 % Hallinnon vyörytykset ,5 % ,2 % KAUPUNKISUUNNITTELUKAUTAKUNNAN PALVELUALUEET TP 2011 LTA 2011 Tot.% Luottamuselimet (ltk ym.) Kaavoituksen palvelualue Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue Kaupunkimittauksen palvelualue Toimintakulut ,76% Ulkoinen Toimintakate ,76% Sisäiset erät ,62% Toimintakate ,02% Toimintatuotot ,75% Toimintakulut ,33% Ulkoinen Toimintakate ,03% Sisäiset erät ,91% Toimintakate ,17% Toimintatuotot ,10% Toimintakulut ,53% Ulkoinen Toimintakate ,70% Sisäiset erät ,71% Toimintakate ,68% Toimintatuotot ,06% Toimintakulut ,32% Ulkoinen Toimintakate ,99% Sisäiset erät ,98% Toimintakate ,33% Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

7 5 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1858 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot vähenivät edelleen.

8 6 Kaupunkimittauksen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen kaupunkimittauksen palvelualueella. Kiinteistöinsinöörin tehtävät hoidettiin kaupunkisuunnittelun vastuualueen maanhankinta ja -luovutuksen palvelualueella asti alkaen kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitaminen on ostettu Haminan kaupungilta. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 771 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaiset toimitukset 110 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. ja rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 596 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli yksiköitä yhteensä 7957 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 56 kpl. Valtakunnallisen KTJ-järjestelmän (kiinteistörekisteri) käyttö on aiheuttanut runsaasti selvittely- ja tallennustyötä kiinteistötehtävien parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta.

9 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 6 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1011 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet 3154 ha 8 Kaupungin maanhankinta ,2 ha Kaupungin maanluovutus 2011 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 57 6,8 17 2,3 teollisuustontit 5 2,9 0 0 kerrostalotontit 1 0,4 0 0 rivitalotontit 2 0,4 0 0 muut tontit 3 1,7 3 3, ,2 20 5,5 Tontit ja tontinosat, myynti 2011 Tilat ja tilanosat, myynti 2011 Yleiset alueet, myynti ,5 ha 1,1 ha 0,3 ha

10 8 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia oli 350 kpl ja rakennuspaalutusmittauksia 246 kpl. Molempien määrä nousi hienoisesti viime vuodesta. Kartastotyöt Kaupungin kantakartaston aluekattama oli vuoden lopussa n ha 1:500 mittakaavaisena, n ha 1:2000 mittakaavaisena ja ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisena n ha. Lisäksi mm. saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n ha. Kaupunkimittaus on alkanut siirtämään kartastoaan uuteen EUREF -koordinaattijärjestelmään. Työ jatkuu edelleen vuonna Siirtymistä uuteen EUREF -koordinaatistoon on hidastanut Kotkan alueella meneillään oleva E18-tiehanke. Maanmittauslaitoksen on saatava omat maanmittaustoimitukset ensin valmiiksi Kotkan alueella, ennen kuin Kotka voi siirtää omat raja-aineistonsa Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään. Työn aikana kartastoa ylläpidetään sekä paikallisessa VVJ-, että uudessa EUREF -koordinaattijärjestelmässä. Uusi opaskartta painettiin keväällä Kartalla näkyvät myös loma-asuntojen osoitteet, niin mantereella kuin saaristossakin.

11 9 Osaston atk:n kehittäminen Logican Facta -kuntarekisteriohjelmistoa on päivitetty vuoden aikana. Kartta-järjestelmänä käytetään toistaiseksi Bentleyn ohjelmaperheen tuotteita. Järjestelmäselvittelyissä on edetty vaiheeseen, jossa Bentley ja Logica kehittävät ohjelmistojensa yhteen toiminnallisuutta. Kotka on mukana kehitysprojektin alkuvaiheessa. Kuluvan vuoden aikana ratkennee, saadaanko ohjelmistot toimimaan riittävän tehokkaasti yhteen. Jos näin ei tapahdu, joudutaan harkitsemaan kilpailutuksen kautta järjestelmätoimittajan vaihtamista. Internetin kautta käytetyt oikeushallinnon ja maanmittauslaitoksen KTJ -rekisterijärjestelmät ovat toimineet pääasiassa hyvin. EPortti-palvelun käyttöä erilaisiin viranomaisrekistereihin jatketaan. Näitä ovat mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot. Kaupunkimittauksen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 2011 lopussa tiedot yhteensä kiinteistökaupasta. Karttaohjelmiston, sekä erityisesti selainpohjaisen Paikkatietosovelluksen käyttö oli edelleen kasvussa kuluneen vuoden 2011 aikana. Hyvinvointipalvelut ja opetustoimi ovat tehostaneet ao. ohjelman käyttöä. Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotuki-lainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 61 hoiva-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Hoiva-asunnot asuntoa Vanhuksille tarkoitetut asunnot asuntoa Mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut asunnot asuntoa Sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Hoiva-asunnot asuntoa Vanhuksille tarkoitetut asunnot asuntoa vuokra-asunnot asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä ja perusparannukseen Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 752, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 278. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 608, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 415. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energia-avustukset kpl euroa Vuokra-asunnon hakijat vuoden kpl lopussa Asunnon saaneet kpl

12 10 Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2011 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 8 eli 65,18 km2. Asemakaavoitettu alue oli 50,38 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha) Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 16 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1asemakaavan, 4 asemakaavaa/asemakaavan muutosta ja 4 asemakaavan muutosta.. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Osa korttelia 7 Satama- ja Ruukinkatu asemakaavan muutosehdotus Osa korttelia 39 Jelppiskoti asemakaavan muutosehdotus Katariina Puistotie Metsola Kortteli 46 Koskenrinne asemakaavan muutos Jylppy Korttelit 15, 16 ja 24 Ruokapalvelu asemakaavan muutos Karhuvuori Kortteli 5 osa Menninkäisenpuistoa asemakaavan muutos

13 Aittakorpi Osa korttelia 60 Vesantie ja Aittakorven koulu asemakaavan muutos Sutela Osa kortteleita 19 ja 21 Kiilatie asemakaava/asemakaavan muutos Kaukola Luokkipolku asemakaavaehdotus Mussalo Osa korttelia 6 Ristiniementie, Kotolahden ratapiha asemakaava/asemakaavan muutos Tuulivoimala asemakaava ehdotus Etukylä Korttelit 23 ja 24 Turantie ja Turanpolku asemakaavan muutosehdostus Helilä Osa korttelia 59 lähivirkistys-, leikkikenttä- ja rautatiealueet EKAMI asemakaavan muutosluonnos 11 Jumalniemi Osa korttelia 6 asemakaava/asemakaavan muutos Suulisniemi Kortteli 58 Östringinkatu asemakaava/ asemakaavan muutosluonnos Popinniemi Perävarppi Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennus VT/OAS Ristinkallio Osa korttelia 134 ja 136 Pulttikatu asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Räski-Heinlahti osayleiskaava, valitus Kouvolan hallinto-oikeudessa Kymijoen osayleiskaava eteläosan ehdotus Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Kaupunkiseutusuunnittelu: Kaupunkiseutusuunnitelman ohjelmointi Kaakon Suunta-hankkeessa valmistettu seudun kehityskuvavaihtoehdot Liikennesuunnittelu: Kymenlaakson liikennejärjestelmätyö käynnistynyt Yleissuunnitelmat: Karhulanniemen kehitysmahdollisuuksia kartoittava suunnitelma yhteistyössä Cursorin ja A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa Maakuntasuunnittelu: Energiamaakuntakaavan valmistelu

14 12 Tapahtumat: ACSI-seminaari (yliopistoyhteistyö Kantasataman kehittämiseksi Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 62 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 16 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 46 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, 1000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet Rakennukset Meno Maa- ja vesialueet Rakennukset Tulo Netto Venesatamat Meno Tulo Netto Meno yhteensä Tulo yhteensä Netto

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Häkkinen Risto, puheenjohtaja Posti Jukka, varapuheenjohtaja 5.3.2012 asti Kotiniemi Topias, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.09.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 58 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Tuloslaskelma. 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 Tarkastuslautakunta 23.10.2013, 10 Talouden tasapainoryhmä 28.10.2013, 3 Kaupunginhallitus 4.11.2013, 326 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 1.1.-30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

HAILUODON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 HAILUODON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Keskustelu julkisen sektorin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on ollut edelleen keskeinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012. Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00

Tilinpäätös 2012. Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00 Tilinpäätös 2012 Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014

Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014 Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014 1.1.-30.06.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 Tilinpäätös 2013 Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 13.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO JA ARVIOINNIN TAUSTA 1 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät 1 2.2 Tarkastuslautakunnan toiminta ja tavoitteet 2 2.3 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto 5 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot