Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta"

Transkriptio

1 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Häkkinen Risto, puheenjohtaja Posti Jukka, varapuheenjohtaja asti Kotiniemi Topias, varapuheenjohtaja alkaen Bilaletdin Sirkku Hanski Jussi Heiskanen Antti Klemola Riitta Lipponen Sirkku Pihlajisto Janne Salminen Leena-Riitta Soares Kim Taavitsainen Ninni Tarvainen Kai Varajäsen Pakarinen Juha Savolainen Kai Bohm Tarja Repo Risto Penttilä Joonas Jaakkola Pekka Vantola Sirpa Vilkki Anita asti Suursoho Soile alkaen Koukkula Leena Hyppönen Eero Räsänen Marja Laine Seija-Marita Kh:n edustaja: Rita Komulainen Nuorisovaltuutettu: Reima Kuukka Veijo Kilpeläinen Anssi Avelin Esittelijä: Tom Masalin asti Markku Hannonen alkaen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 12 kertaa.

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. 1 Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma mittarit Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Seutusuunnittelun 1. vaihe valmistunut Kehityskuva valmistunut Kehityskuva on valmis. Asuminen Asuntopoliittinen ohjelma Valmistuu vuoden 2012 aikana. Työ käynnissä, valmistuu Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma mittarit relinkeinoelämän uudistumiskykyä Yrityksille luovutettujen 10 9 tuetaan tonttien lukumäärä (kpl) Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio) Rakentaminen alkaa Kaavat ovat lainvoimaisia, rakentaminen ei vielä käynnistynyt. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen Ankkuriklubi toiminnassa Osayleiskaava valmisteilla Ankkuriklubi ei toiminnassa. OYK valmisteilla. Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Uudet asuntoalueet ovat joukkoliikennekelpoisia Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen tarkastelu Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää kaupungin vetovoiman kannalta erilaisia kaavoituskohteita Uusista kaavoista tehty joukkoliikennetarkastelu On tehty. 3 kpl 0 kpl 100 % On tehty. Erityistonttien kartoitus tehty Kartoitus vireillä.

4 2 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Sairauspoissaolojen väheneminen 15 % 0,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2012 Toteutuma menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Keskustan kehittäminen on johdonmukaista EVE-tutkimuksen tulokset otettu käyttöön Keskustojen kehittämistarpeiden aineistoa kerätty. Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen Leikki- ja oleskelualuetta uusista AK-korttelipihoista Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Status on saatu Selvitys ja hakemusluonnos valmiit, KH päättänyt statuksen hakemista. 55 % Huomioitu vireillä olevissa kaavoissa. Uusia AK-alueita ei päätöksenteossa kpl 0 kpl Kaupunkisuunnittelu Maanhankinnassa on tehty suuri kauppa Wärtsilän Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän kanssa ja neuvoteltu Mussalon Voima Oy:n kanssa yhtiön satama-alueen hankinnasta. Kauppa toteutunee alkuvuodesta Muutoin on keskitytty asemakaavojen toteuttamiseen tähtääviin kauppoihin ja teollisuusalueiden laajentamiseen tähtääviin neuvotteluihin. Kaavoitussopimusneuvotteluja on jatkettu UPM Oyj:n kanssa Perävarpin osalta ja A Ahlström Osakeyhtiön kanssa Karhulan Hovin ja Viirinkallion osalta, josta on tullut kaavoitushakemus. Maanluovutuksessa on tuloja kertynyt sekä vuokratonttien että uusien tonttien (Ruonalanranta, Jelppiskoti) myynnistä ja asemakaavojen toteuttamiseksi tehdyistä kaupoista. Kymijoen osayleiskaavan eteläosa oli ehdotuksena nähtävillä Kaava etenee maalisuussa kaupunginhallituksen ja sen jälkeen valtuuston hyväksyttäväksi huhti- tai toukokuussa Pohjoisosan osayleiskaavan periaatteista on käyty neuvottelua ELY-keskuksen kanssa. Räskin osayleiskaava sai lainvoiman Räskin ensimmäisen asemakaavan uudelleen valmistelu on edennyt niin, että kaava oli ehdotuksena nähtävillä tammikuun lopulle Kaava on mahdollisesti lainvoimainen kevään 2013 aikana. Kotkamillsin ja Hallan tuulivoimahankkeista tehtiin ympäristövaikutusten arviointi, josta odotetaan yhteysviranomaisen lausuntoa helmikuussa Kotkamillsin asemakaavamuutoksen ja Hallan osayleiskaavan valmistelu jatkuu. Kotkan ja Haminan raja-alueella aloitettiin Mäyränmäen tuulivoimahankkeen suunnittelu (40 voimalaa). Tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tammihelmikuussa Hankkeesta on meneillään ympäristövaikutusten arviointi.

5 3 Tuulivoimakaavojen suunnittelua tehdään konsulttivoimin, mutta kaavoitus osallistuu valmisteluun aktiivisesti. Kaavoitukseen palkattiin energia- ja ilmastoasiantuntija vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen valmistelemaan kantasataman ympäristöohjelmaa. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta koskevien ympäristöasioiden valmisteluun. Kaupunkisuunnittelu hankki Eco CIty Evaluator- ohjelman ilmastovaikutusten arvioimistyökaluksi erilaisissa kaavahankkeissa. Opettelukohteena arvioitiin Räskin asemakaavan ilmastovaikutuksia tehdyn suunnitelman pohjalta. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2012 Munsaaren asemakaavan. Kaava ei ole saanut lainvoimaa Kouvolan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Asemakaavoja on valmisteltu mm. Korkeakosken kalastuspisteelle, Veikkolan asuinalueelle, Hovinsaaren entisen huoltoaseman alueelle sekä Satama- ja Ruukinkadun risteykseen Kotkansaarelle. Perävarpin alueen kaavoituksesta on käyty keskusteluja UPM-Kymmenen kanssa. Kaupungin omistukseensa hankkiman entisen Wärtsilän konkurssipesän alueelle Katariinan kaupunginosaan aloitettiin osalle aluetta asemakaavan laatiminen asuinkerrostalojen rakentamista varten. Lisäksi kaavoitus on osallistunut aktiivisesti seudun kehityskuvan laatimiseen sekä toiminut kaupungin edustajana liikennejärjestelmätyössä ja maakuntakaavoituksessa. Kiinteä omaisuus Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia hankittiin eurolla, josta maa-alueiden osuus oli euroa. Maa-alueiden myyntituloja saatiin euroa, josta kirjattiin myyntivoittoa euroa. Valtuusto myönsi kiinteän omaisuuden hankintaan 2.7 milj. euron lisämäärärahan, josta käytettiin 1,8 milj. euroa. Käyttötalous Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintatuotot alittivat alkuperäiseen tuloarvion 1,6 milj. eurolla. Menoihin sisältyy euroa tonttimaiden puhdistus- ja kunnostuskuluja. Valtuusto tarkisti lautakunnan sitovaa toimintakatetta 1,4 milj. eurolla.

6 4 Tuloslaskelma Lautakunnan tuloslaskelma TP 2012 TA 2012 Tot% TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Muut toimintakulut ,6 % Toimintakulut ,3 % ULK. TOIMINTAKATE ,0 % Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,0 % Sisäiset kulut ,9 % Sisäiset erät ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Sisäinen korko ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Hallinnon vyörytykset TULOS ,7 % Toimintakate kustannuspaikoittain TP 2012 TA 2012 Tot% TP 2011 Luottamuselimet (ltk ym.) 4 Toimintakulut ,5 % S Sisäiset erät ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % Maanhankinta ja luovutus 3 Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % S Sisäiset erät ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % Kymijoen virkistyskäyttö 3 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät / TOIMINTAKATE ,6 % Metsänhoito 3 Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,4 % TOIMINTAKATE ,2 % Siirtolapuutarhat 3 Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,2 % Satama-alueet 3 Toimintatuotot ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % Kaavoituksen palvelualue 3 Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % S Sisäiset erät ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % Kaupunkimittaus 3 Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät ,2 % TOIMINTAKATE ,1 % Venesatamat 3 Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,7 % S Sisäiset erät ,2 % TOIMINTAKATE ,8 %

7 5 Lautakunnan toimintakatteet vv TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät Toimintakate Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

8 6 Kaupunkimittauksen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen kaupunkimittauksen palvelualueella. Kiinteistöinsinöörin tehtävät hoidettiin ostopalveluina Haminan kaupungilta asti, jonka jälkeen niitä on hoitanut kaupunkimittauksen palvelualueella kaupungingeodeetti. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 586 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaiset toimitukset 52 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. ja rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 507 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8026 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 56 kpl. Valtakunnallisen KTJ-järjestelmän (kiinteistötietojärjestelmä) käyttö on aiheuttanut runsaasti selvittely- ja tallennustyötä kiinteistötehtävien parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta.

9 7 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1508 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot vähenivät edelleen. Venesatamat Kaupungin hoidossa oli laitureita pienvenesatamissa Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa, Tiiliruukissa ja Turvalassa. Vuonna 2012 valmistui Sapokkaan yksi uusi laituri ja yksi laituri peruskorjattiin. Turvalasta myytiin kaksi laituria. Hoidettavat talvisäilytyspaikat ovat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Turvalassa ja Itärannassa. Kaupunki on viime vuosina myynyt suuren osan pienvenelaitureistaan, mikä näkyy pienvenesatamien kustannuspaikalla, jonka tulos korkojen ja poistojen jälkeen on euroa plussan puolella. Koko venesatamatoiminnan vastaava tulos on noin euroa tappiollinen. Tappio aiheutuu pääosin vieras- ja liikennelaiturien sekä pyykkilaiturien kuluista.

10 8 Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 352 kpl ja rakennuspaalutusmittauksia 155 kpl. Rakennuspaalutusmittausten lukumäärä laski jonkin verran viime vuodesta. Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n ha 1:500 mittakaavaisena, n ha 1:2000 mittakaavaisena ja ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisina n ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n ha. Kaikki kaupungin ylläpitämät kartta-aineistot siirrettiin vuoden 2012 aikana Maanmittauslaitoksen suositusten mukaiseen EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmään. Kotkassa käytettävä karttaprojektio on nimeltään ETRS-GK27 ja se on sama kuin suurimmissa naapurikunnissamme Kouvolassa ja Haminassa. Paikkatietojärjestelmien kehittäminen Kartta- ja rekisteriohjelmistojen käytön tulevaisuutta selvitettiin vuosien aikana ja päädyttiin toistaiseksi entisiin ohjelmatoimittajiin. Käytössä ovat Bentleyn karttaohjelmat ja CGI:n (ent Logica) rekisteriohjelmat. Karttaohjelmistossa valmistaudutaan seuraavan version käyttöönottoon, koulutukset ja asennukset ajoittunevat vuoden 2013 alkupuoliskolle. Samoin kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito ollaan siirtämässä CGI:n ohjelma-alustalle. Ohjelma korvaa nykyisen käsin ylläpidettävän kirjanpidon. Kaupunkimittauksen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 2012 lopussa tiedot yhteensä kiinteistökaupasta. Selainpohjaisesti käytettävät oikeushallinnon ja Maanmittauslaitoksen KTJ -rekisterijärjestelmät ovat toimineet ja olleet edelleen paljon käytössä. eportti -palvelun käyttöä erilaisiin viranomaisrekistereihin jatketaan, esim. kaupparekisteri- ja luottotiedot.

11 KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1009 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet 3137 ha 8 kpl Kaupungin maanhankinta ,8 ha Kaupungin maanluovutus 2012 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 17 1,9 6 0,7 teollisuustontit 9 5,1 1 0,5 kerrostalotontit 1 0,2 1 0,2 rivitalotontit 0 0,0 0 0 muut tontit 3 1,4 4 2,0 30 8,6 12 3,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2012 Tilat ja tilanosat, myynti 2012 Yleiset alueet, myynti ,4 ha 1,5 ha 0,1 ha

12 10 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 136 hoiva-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Kehitysvammaiset asuntoa Tavallinen vuokratalo asuntoa Muistisairaat vanhukset asuntoa Sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä ja perusparannukseen Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 583, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 209. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 586, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 410. Kotkan Asunnot Oy:lle valmistui Hirssaareen kaksi vuokrataloa ilman ARA:n lainoitusta, joissa yhteensä 34 asuntoa.

13 11 Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2012 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 8 eli 65,18 km2. Asemakaavoitettu alue oli 50,42 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha)

14 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 13 kaavoituskohteeseen. 12 Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 4 asemakaavaa/asemakaavan muutosta ja 3 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Kotkamills, asemakaavan muutos, tuulivoima Katariina Katariinankallio Hovinsaari Valkamakatu, LPA alue Kesoil, kortteli 612 Ympäristötalo, kortteli 611 Lankila / Aittakorpi Osa Mussalon- ja Lankilantietä Karhuvuori Kortteli 22, tontti 1, Karhuvuorikodin laajennus Mussalo Tuulivoimala asemakaava ehdotus Etukylä Korttelit 23 ja 24 Turantie ja Turanpolku asemakaavan muutosehdostus Helilä Osa korttelia 59 lähivirkistys-, leikkikenttä- ja rautatiealueet EKAMI asemakaavan muutosluonnos Suulisniemi Kortteli 58 Östringinkatu asemakaava/ asemakaavan muutosluonnos Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennus VT/OAS Ristinkallio Osa korttelia 134 ja 136 Pulttikatu asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Kymijoen osayleiskaava eteläosan ehdotus Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Hallan tuulivoimala Kaupunkiseutusuunnittelu: Kaupunkiseutusuunnitelman ohjelmointi Kaakon Suunta-hankkeessa valmistettu seudun kehityskuvavaihtoehdot

15 13 Liikennesuunnittelu: Kymenlaakson liikennejärjestelmätyö Yleissuunnitelmat: Karhulanniemen kehitysmahdollisuuksia kartoittava suunnitelmayhteistyössä Cursorin ja A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa Maakuntasuunnittelu: Kaupan ja saariston maakuntakaavan valmistelu Tapahtumat: ACSI-seminaari (yliopistoyhteistyö Kantasataman kehittämiseksi Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 44 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 11 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 33 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen

16 14 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, 1000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Aineeton käyttöomaisuus Meno Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet Rakennukset Meno *) Maa- ja vesialueet Rakennukset Tulo Netto Venesatamat Meno Meno yhteensä Tulo yhteensä Netto *) Alkuperäinen talousarvio 0,7 milj. euroa, lisätalousarvio 2,7 milj. euroa

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 213 Kaupunkisuunnittelulautakunta KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot