Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ Aika , 10:15-12:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja 1-20 Jääskeläinen Riitta professori, jäsen 1-8,10-20 Vuori Jaana professori, varajäsen 1-20 Atjonen Päivi professori, jäsen 1-2,4-20 Pöllänen Sinikka professori, jäsen 1-3,5-20 Hirvonen Vesa henkilöstö, jäsen 1-12,14-20 Mäkisalo Jukka henkilöstö, jäsen 1-20 Holopainen Mervi henkilöstö, jäsen 1-2,6-20 (paikalla 3-5) Valtonen Teemu henkilöstö, jäsen 1-20 Puharinen Anna-Maria henkilöstö, varajäsen 1-2,6-9,13-20 (paikalla 3-5,10-12) Lehkonen Emilia opiskelija, jäsen 1-2,6-9,14-20 (paikalla 3-5,10-13) Summanen Rosa opiskelija, varajäsen 1-2,6-9,14-20 (paikalla 3-5,10-13) Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-2,6-9,14-20 (paikalla 3-5,10-13) Kouki Satu valmistelija, sihteeri Väisänen Pertti Antti Juvonen Antti Raunio Seppälä Serafim Kantelinen Ritva Räty Hannu Haapasalo Lenni Laitila Teuvo Arminen Elina Räty-Záborszky Sinikka Kettukangas Titta Sivenius Ari Suvanto Katja Phoenix Johanna Räsänen Emilia Järvinen Jesse Hotanen Maarit Räihä Heikki Sikiö Juuso professori, varapuheenjohtaja professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, varajäsen henkilöstö, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29)

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Dosentin arvon myöntäminen Dr. Phil., dosentti Reetta Toivaselle 5 3 KM Päivi Vesalan väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen 7 4 Insinööri Minna Parkon väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen 8 5 KL Serja Turusen väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen 9 6 Väittelyluvan myöntäminen KM Päivi Ruotsalaiselle 10 7 Väittelyluvan myöntäminen MA Mustapha Kharoualle 11 8 Väittelyluvan myöntäminen KL Arja-Irene Tiaiselle 12 9 Väittelyluvan myöntäminen FM Minna Kumpulaiselle PsM Saija Moilasen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja 14 arvosteleminen 11 PsM Tanja Holopaisen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja 15 arvosteleminen 12 Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallacen lisensiaatintutkimuksen 16 hyväksyminen ja arvosteleminen 13 Mikael Taylorin pro gradu -tutkielman arvosteleminen Selvityksen hyväksyminen: Selvitys saksan kielen ja kulttuurin sekä 19 saksan kielen ja kääntämisen syventävistä opinnoista luopumisesta 15 opiskelijavalinnan perusteista päättäminen 20 vuodelle Maisteriohjelman Commissioned Master's Degree Programme in 21 Primary Education (120 ECTS) aloituspaikat ja valintaperusteet 17 Asiantuntijoiden valinta antamaan lausuntonsa professorin, suomen 22 kieli (vakanssinumero 30586) tehtävään esitettävästä 18 Tehtäväkuvaus, professori, uskontotiede, erityisesti kulttuurien 23 kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus 19 Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, 25 tehtävää (Tenure Track, vakanssinumero 32316) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen 20 Esityksen tekeminen apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään (Tenure Track, vakanssinumero 32316) nimitettävästä 26

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, yliopiston hallitus ja kokoontuu myös milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 26 ) Jäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja päättää järjestää kokouksen tällä tavalla (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, ). Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoelimeen kuulumattomien henkilöiden läsnäolosta päättää puheenjohtaja. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 25 ) Opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. (Yliopistolaki /558, 29 ) Asian laadun edellyttäessä on voidaan kutsua asiantuntijoita, joilla on puheoikeus. (Itä-Suomen yliopiston hallinto-johtosääntö, , 11 ) Dekaanin tehtävänä on erityisesti päättää asiantuntijoiden kutsumisesta on. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, , 12, 14. kohta) Dekaani on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsussa on mainittu käsiteltävät asiat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Dosentin arvon myöntäminen Dr. Phil., dosentti Reetta Toivaselle Dr. Phil., dosentti Reetta Toivanen on hakenut kulttuuriantropologian, erityisesti kulttuuristen kohtaamisten tutkimuksen dosentin arvoa päivätyllä kirjeellä. Hakemus on kirjattu saapuneeksi (dnro 1170/ /2015). Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakehakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Tiedekuntaneuvosto on antamallaan päätöksellä delegoinut dekaanille oikeuden päättää dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentin arvoa hakevan tieteellisestä pätevyydestä pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Asiantuntijat eivät saa olla dosentuuriin hakijan hallintolain (434/03) 28 :ssä tarkoitetussa suhteessa tai sellaisessa yhteistyösuhteessa taikka kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa asiantuntijoiden puolueettomuutta. dekaani on kutsunut tekemällään päätöksellä nro 47/2016 kutsunut asiantuntijoiksi professori Helena Ruotsalan (TY) ja yliopistonlehtori Susanne Dahlgrenin (TaY). Dekaani on tekemällään päätöksellä nro 471/2016 vapauttanut Reetta Toivasen opetusnäytteestä. Professori Ruotsala on antanut lausuntonsa ja yliopistonlehtori Dahlgren Molemmat asiantuntijat toteaavat, että Toivasella on tieteellisillä julkaisuilla osoitettu tieteellinen pätevyys hakemaansa dosentuuriin. Toivanen on suorittanut filosofian tohtorin (Dr. Phil.) tutkinnon 2000 Humboldtin yliopistossa Saksassa (magna cum laude) sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti HY 2008 työskennellyt akatemiatutkijana , vanhempi tutkija (Suomen Akatemian rahoitus), vanhempi tutkija (HY) , vanhempi tutkija (ÅA) hakuajankohtana julkaisuluettelossa on 34 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, 17 akateemista artikkelia, 15 monografiaa tai toimitettua teosta toiminut 3 väitöskirjatyön ja 14 pro gradu -tutkielman ohjaajana

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Esitys: Esitän, että toteaa Dr. Phil., dosentti Reetta Toivasen täyttävän yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Toivaselle kulttuuriantropologian, erityisesti kulttuuristen kohtaamisten dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon. Esityksen mukainen. LIITE ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) KM Päivi Vesalan väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen KM Päivi Vesala on julkisesti puolustanut kasvatustieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi. dekaani on päätöksellään 99/2016 määrännyt KM Päivi Vesalan väitöskirjan julkisen tarkastustilaisuuden vastaväittäjäksi professori Kristiina Kumpulaisen (Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustajaksi professori Jyri Mannisen ja kustokseksi professori Päivi Atjosen. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan esteellisyydestä säädetään hallintolaissa /434. Vastaväittäjä ja tiedekunnan edustaja esittävät kirjallisissa lausunnoissaan KM Päivi Vesalan tutkimuksen hyväksymistä väitöskirjaksi arvolauseella cum laude approbatur (liite). Kustos on laatinut lausuntonsa KM Päivi Vesalan väitöstilaisuudesta (liite). Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Päivi Vesala on jättänyt vastineen vastavaittäjän ja tiedekunnan edustajan lausuntoon. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella KM Päivi Vesalan väitöskirja käyttäen asteikkoa I-L. Hyväksyttiin KM Päivi Vesalan väitöskirja yksimielisesti arvosanalla cum laude approbatur. Jäsen Päivi Atjonen jääväsi itsensä ja poistui asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. LIITTEET VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO VÄITTELIJÄN ILMOITUS VÄITTELIJÄN VASTINE KUSTOKSEN LAUSUNTO

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Insinööri Minna Parkon väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen Insinööri (ylempi amk) Minna Parkko on julkisesti puolustanut käsityötieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Stailaaminen: työtehtävät, osaaminen ja sijoittuminen. dekaani on päätöksellään 268/2016 määrännyt insinööri Minna Parkon väitöskirjan julkisen tarkastustilaisuuden vastaväittäjäksi dosentti Ritva Koskennurmi-Sivosen (Lapin yliopisto, Aalto yliopisto ja UEF) sekä tiedekunnan edustajaksi KT Outi Sipilän ja kustokseksi professori Sinikka Pölläsen. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan esteellisyydestä säädetään hallintolaissa /434. Vastaväittäjä ja tiedekunnan edustaja esittävät kirjallisissa lausunnoissaan insinööri Minna Parkon tutkimuksen hyväksymistä väitöskirjaksi arvolauseella cum laude approbatur (liite). Kustos on laatinut lausuntonsa insinööri Minna Parkon väitöstilaisuudesta (liite). Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Minna Parkko on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua koskevista lausunnoista. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella insinööri (ylempi amk) Minna Parkon väitöskirja käyttäen asteikkoa I-L. Hyväksyttiin insinööri (ylempi AMK) Minna Parkon väitöskirja yksimielisesti arvosanalla cum laude approbatur. Jäsen Sinikka Pöllänen jääväsi itsensä ja poistui asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. LIITTEET VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO VÄITTELIJÄN ILMOITUS KUSTOKSEN LAUSUNTO

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) KL Serja Turusen väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen KL Serja Turunen on julkisesti puolustanut kasvatustieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Matkalla musiikkiin. Fenomenologinen tutkimus peruskoulun luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa. dekaani on päätöksellään 267/2016 määrännyt KL Serja Turusen väitöskirjan julkisen tarkastustilaisuuden vastaväittäjäksi dosentti Juha Torvisen (Turun yliopisto) sekä tiedekunnan edustajaksi professori Liisa Karlssonin ja kustokseksi professori Antti Juvosen. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan esteellisyydestä säädetään hallintolaissa /434. Vastaväittäjä ja tiedekunnan edustaja esittävät kirjallisissa lausunnoissaan KL Serja Turusen tutkimuksen hyväksymistä väitöskirjaksi arvolauseella eximia cum laude approbatur (liite). Kustos on laatinut lausuntonsa KL Serja Turusen väitöstilaisuudesta (liite). Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Serja Turunen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua koskevista lausunnoista. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella KL Serja Turusen väitöskirja käyttäen asteikkoa I-L. Hyväksyttiin KL Serja Turusen väitöskirja yksimielisesti arvosanalla eximia cum laude approbatur. LIITTEET VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO VÄITTELIJÄN ILMOITUS KUSTOKSEN LAUSUNTO

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Väittelyluvan myöntäminen KM Päivi Ruotsalaiselle KM Päivi Ruotsalainen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi kasvatustieteen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Motoristen taitojen ja lukutaidon kehittyminen sekä niiden väliset yhteydet ensimmäisen kouluvuoden aikana. dekaani määräsi päätöksellään n:o 116/2016 KM Päivi Ruotsalaisen väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Pauli Rintalan (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Helena Viholaisen (Jyväskylän yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Päivi Ruotsalainen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausunnon perusteella esitän, että myöntää KM Päivi Ruotsalaiselle väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Väittelyluvan myöntäminen MA Mustapha Kharoualle MA Mustapha Kharoua on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi englannin kielen ja kulttuurin alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Traumatic Realism in Diasporic African Writing. dekaani määräsi päätöksellään n:o 171/2016 MA Mustapha Kharouan väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Maria Olaussenin (University of Gothenburg) ja dosentti, yliopistonlehtori Mark Shackletonin (Helsingin yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Mustapha Kharoua on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausunnon perusteella esitän, että myöntää MA Mustapha Kharoualle väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Väittelyluvan myöntäminen KL Arja-Irene Tiaiselle KL Arja-Irene Tiainen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi kasvatustieteen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Ohjaavien sairaanhoitajien ohjausorientaation muutokset sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelun ohjauksessa. dekaani määräsi päätöksellään n:o 174/2016 KL Arja- Irene Tiaisen väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi FT, dosentti, johtaja Seija Mahlamäki-Kultasen (HAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu) ja FT, dosentti Johanna Annalan (Tampereen yliopisto). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Arja-Irene Tiainen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausunnon perusteella esitän, että myöntää KL Arja-Irene Tiaiselle väittelyluvan. Esityksen mukainen. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNTO VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Väittelyluvan myöntäminen FM Minna Kumpulaiselle FM Minna Kumpulainen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi englannin kielen ja kääntämisen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen Learning to translate. An empirical study into the acquisition of interlingual text production skills. dekaani määräsi päätöksellään n:o 316/2016 FM Minna Kumpulaisen väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Juliane Housen (Hellenic American College and Hamburg University) ja professori Hanna Riskun (Karl-Franzens Universität Graz). Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki 558/2009, , 44 ) Minna Kumpulainen on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista (liite). Esitys: Esitarkastajien lausunnon perusteella esitän, että myöntää FM Minna Kumpulaiselle väittelyluvan. Esityksen mukainen. Jäsen Jääskeläinen jääväsi itsensä ja poistui paikalta asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. LIITTEET ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) PsM Saija Moilasen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvosteleminen PsM Saija Moilanen on jättänyt tarkastettavaksi erikoispsykologian neuropsykologian erikoistumisalan lisensiaatintutkimuksen Aivoinfarktipotilaan kokemat ja läheisen havaitsemat muistivaikeudet ja niiden yhteys muistitehtäväsuoriutumiseen. dekaani on päätöksellään n:o 140/2016 määrännyt tutkimuksen tarkastajiksi dosentti, PsT Mervi Jehkosen (Tampereen yliopisto) ja PsT Tiia Saunamäen (Tampreen yliopistollinen sairaala). Tarkastajat esittävät kirjallisissa lausunnossaan PsM Saija Moilasen lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 ). PsM Saija Moilanen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ja arvostelua koskevasta lausunnosta (liite). Itä-Suomen hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lisensiaatintutkimus lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella PsM Saija Moilasen lisensiaatintutkimus asteikolla hylätty / hyväksytty / kiittäen hyväksytty. hyväksyttiin PsM Saija Moilasen lisensiaatintutkimus yksimielisesti arvosanalla hyväksytty. LIITE TARKASTAJIEN LAUSUNTO LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) PsM Tanja Holopaisen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvosteleminen PsM Tanja Holopainen on jättänyt tarkastettavaksi erikoispsykologian työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumisalan lisensiaatintutkimuksen Psykologisen sopimuksen rikkoutumisen kertomukset työuupumuksen kontekstissa. dekaani on päätöksellään n:o 253/2016 määrännyt tutkimuksen tarkastajiksi tutkijatohtori, PsT Virpi-Liisa Kykyrin (Jyväskylän yliopisto) ja PsT Risto Puution. Tarkastajat esittävät kirjallisessa lausunnossaan PsM Tanja Holopaisen lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 ). PsM Tanja Holopainen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ja arvostelua koskevasta lausunnosta (liite). Itä-Suomen hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lisensiaatintutkimus lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella PsM Tanja Holopaisen lisensiaatintutkimus asteikolla hylätty / hyväksytty / kiittäen hyväksytty. hyväksyttiin PsM Tanja Holopaisen lisensiaatintutkimus yksimielisesti arvosanalla hyväksytty. LIITE TARKASTAJIEN LAUSUNTO LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallacen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvosteleminen Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallace on jättänyt tarkastettavaksi erikoispsykologian terveyspsykologian erikoistumisalan lisensiaatintutkimuksen Attitudes towards mental illness in Uganda: a survey in 18 districts. Julkaistu artikkeli: International Psychiatry vol 4. number 1. January dekaani on päätöksellään n:o 175/2016 määrännyt tutkimuksen tarkastajiksi emeritusprofessori Juhani Julkusen ja PsT Kati Koivuniemen. Emeritusprofessori Juhani Julkunen esittää esittää kirjallisessa lausunnossaan Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallacen lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty (liite) ja PsT Kati Koivuniemi esittää hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty (liite). Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta (Yliopistolaki 558/2009, 44 ). Vuokko Wallace on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ja arvostelua koskevasta lausunnosta (liite). Itä-Suomen hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on arvostella väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lisensiaatintutkimus lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallacen lisensiaatintutkimus asteikolla hylätty / hyväksytty / kiittäen hyväksytty. Hyväksyttiin Grad.Dip.Psych. Vuokko Wallacen lisensiaatintutkimus yksimielisesti arvosanalla hyväksytty. LIITE TARKASTAJIEN LAUSUNNOT LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TEKIJÄN ILMOITUS

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Mikael Taylorin pro gradu -tutkielman arvosteleminen Mikael Taylor on jättänyt tarkastettavaksi käytännöllisen teologian alalta (läntisen teologian koulutusohjelma) laatimansa pro gradu -tutkielman Sielunhoitaja vai systemaatikko? Piispa Eero Huovisen jumalakuvan merkitys sielunhoidollisessa kohtaamisessa. Teologian osaston joh ta ja määrä si päätöksellään nro 41/2016 tutkielman tar kastajiksi professori Paavo Kettusen ja yliopistonlehtori Vesa Hirvosen. Hei dän lau sun tonsa on liitteenä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 mukaan n tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. n tekemän delegointipäätöksen mukaan osastonjohtaja arvostelee pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli tarkastajat ehdottavat arvolauseeksi approbatur tai laudatur tai mikäli opiskelija tai osastonjohtaja niin haluaa, on asia käsiteltävä ssa. Osastonjohtaja voi myös harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai opiskelija on tyytymätön arvosanaehdotukseen. Näissä tapauksissa arvostelee tutkielman saatujen lausuntojen perusteella. Tarkastajat esittivät lausunnoissaan arvosanaksi eximia cum laude approbaturia. Mikael Taylor on ilmoitti kirjallisesti, että hänellä on huomautettavaa pro gradu -tutkielman tarkastajien lausunnosta. Osastonjohtaja määräsi päätöksellään 56/2016 kolmanneksi tarkastajaksi tohtori Teemu Ratisen. Ratinen esittää arvosanaksi eximia cum laude approbatur. Mikael Taylor on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa kolmannen tarkastajan lausunnosta. Yliopistolain ( /558) 29 :n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Mikael Taylorin pro gradu -tutkielma käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Pro gradu -tutkielma lähetetään n jäsenille ja varajäsenille sähköisesti tutustuttavaksi. Arvosteltiin Mikael Taylorin pro gradu -tutkielma yksimielisesti arvolauseella eximia cum laude approbatur. LIITTEET TEOLOGIAN OSASTON JOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 41/2016 TARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKIJÄN VASTINE TARKASTAJIEN LAU SUNNOSTA TEOLOGIAN OSASTON JOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 56/2016

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) KOLMANNEN TARKASTAJAN LAUSUNTO PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKIJÄN ILMOITUS

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Selvityksen hyväksyminen: Selvitys saksan kielen ja kulttuurin sekä saksan kielen ja kääntämisen syventävistä opinnoista luopumisesta Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan käynnistää selvityksen saksan kielen ja kulttuurin sekä saksan kielen ja kääntämisen syventävistä opinnoista luopumisesta. Selvityksen tekeminen sisältää siirtymäsäännösten laatimisen. Yliopiston hallitus käsittelee saksan kielen koulutusvastuuta kokouksessaan Esitys: LIITE Esitän, että hyväksyy liitteenä olevan selvitysluonnoksen ja esittää yliopiston hallitukselle saksan kielen koulutusvastuusta luopumista. Esityksen mukainen. SELVITYS SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN SEKÄ SAKSAN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVISTÄ OPINNOISTA LUOPUMISESTA

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) opiskelijavalinnan perusteista päättäminen vuodelle 2017 Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön kohdan mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Kansainvälisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksuja ja stipendejä koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty yliopistossa. Liitteet ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa Esitys: Esitän, että hyväksyy valintaperusteiden sisällön vuodelle 2017 liitteiden mukaisesti. Esitän edelleen, että delegoi dekaanille valintaperusteiden mahdolliset täydennykset ja korjaukset mm. kansainvälisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksuja ja stipendijärjestelmää koskevien tekstien osalta. Esityksen mukainen. LIITTEET FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2017

21 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Maisteriohjelman Commissioned Master's Degree Programme in Primary Education (120 ECTS) aloituspaikat ja valintaperusteet Yliopistolain 55/ kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön kohdan mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Namibian suurlähetystö on ilmoittanut, että The Namibia Students Financial Assistance Fund on hyväksynyt Itä-Suomen yliopiston tarjouksen tilausmaisteriohjelmasta, jossa on 20 aloituspaikkaa (liitteenä). Sopimusneuvottelut jatkuvat. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on tehnyt esityksen valintaperusteiksi. Esitys: Esitän, että hyväksyy valintaperusteet liitteen mukaisesti, ja tilausmaisteriohjelma käynnistetään, mikäli lopullinen sopimus syntyy. Esitän myös, että delegoisi dekaanille valintaperusteiden korjaukset esim. aikataulujen osalta sekä täydennykset. Esityksen mukainen. LIITTEET NAMIBIAN SUURLÄHETYSTÖN ILMOITUS VALINTAPERUSTEET

22 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Asiantuntijoiden valinta antamaan lausuntonsa professorin, suomen kieli (vakanssinumero 30586) tehtävään esitettävästä Professorin, suomen kieli (vakanssinumero 30586) tehtävä on ollut haettavana päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä FT, dos. Antti Pekka Leino, FT, dos. Helka Riionheimo ja FD Merlijn De Smit. Yliopistolain (558/2009, 33 ) mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta. Humanistisen ja teologian alan professorin täyttötoimikunta on esittänyt asiantuntijoiksi professori Helle Metslangia (Tarton yliopisto) ja professori Taru Nordlundia (Helsingin yliopisto). Hakijoilla ei ollut huomautettavaa suunnitelluista asiantuntijoista. Esitys Esitän, että valitsee asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa professorin, suomen kieli (vakanssinumero 30586) tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään professori Helle Metslangin (Tarton yliopisto) ja professori Taru Nordlundin (Helsingin yliopisto). Esityksen mukainen.

23 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Tehtäväkuvaus, professori, uskontotiede, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 ) mukaan n tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Teologian osasto on yhteistyössä humanistisen osaston ja soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa tehnyt esityksen, että professorin, uskontotiede, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, tehtävä on määriteltäisiin keskeiseltä sisällöltään seuraavasti: "Uskontotieteellisen tiedon ja tutkimuksen tarve kasvaa merkittävästi yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä. Uskontotiede tutkii erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja uskontoperinteitä sekä niihin liittyviä tapoja, uskomuksia, kirjoituksia ja instituutioita. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat esimerkiksi uudet uskonnolliset liikkeet, islam Euroopassa, uskonto ja ideologiat tai uskonnon ja politiikan välinen suhde. Suomessa uskontotieteen tutkimus on sivunnut myös Venäjän ja sen raja-alueiden uskonnollista monimuotoisuutta, ennen muuta suomensukuisten kansojen uskonnollisuutta ja shamanismin jäänteitä. Professori, uskontotiede, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, keskittyy Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (Borders, Mobilities and Cultural Encounters). Uskontotiede tukee ja kehittää alueen tutkimusta erityisesti kulttuurien kohtaamisen ja yhteiskunnallis-kulttuuristen muutosten tarkastelun osalta. Professori vastaa uskontotieteen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista ja niiden opetuksen järjestämisestä yhteistyössä humanistisen osaston ja soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa. Tehtävään voi sisältyä opetusta myös englannin kielellä. Nimitettävältä edellytetään sekä tieteellinen pätevyys että käytännöllinen perehtyneisyys. Professorin, uskontotiede, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä uskontoperinteiden vertailevaan ja empiiriseen tutkimukseen sekä uskonnollisen monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisten muutosprosessien tuntemista. Käytännöllinen perehtyneisyys tarkoittaa tässä dokumentoitua laaja-alaista uskontoihin kohdistunutta tieteellistä tutkimustoimintaa ja toimimista uskontotieteen, uskontoantropologian, kulttuuriantropologian tai näiden lähialojen opetustehtävissä."

24 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Esitys: Esitän, että hyväksyy professorin, uskontotiede, erityisesti kulttuurien kohtaamisten ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, tehtäväalan ja tehtävämäärityksen osastonjohtajan esityksen mukaisesti sekä esittää rehtorille tehtäväalan ja tehtävämäärityksen hyväksymistä. Tehtävämäärityksessä valittavalta edellytetään käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Esityksen mukainen. LIITE TEHTÄVÄSELOSTE

25 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävää (Tenure Track, vakanssinumero 32316) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen Valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävä on ollut haettavana päättyneenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kahdeksan hakijaa: MA Ed. Rachael Olubukola Afolabi FT Veera Kallunki KT Jari Kukkonen PhD (Psychology) Akshay Kumar TT Jyrki Loima KT, dos. Matti Meriläinen KT, dos. Jari Metsämuuronen PsT Jaana Viljaranta Hakija Afolabi ei ole suorittanut tohtorin tutkintoa. Kasvatustieteellisen ja psykologian alan tenure track -toimikunta arvioi hakemusasiakirjojen perusteella kärkihakijoiksi seuraavat neljä: Veera Kallunki, Jari Kukkonen, Matti Meriläinen ja Jaana Viljaranta. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (12 ) mukaan dekaani päättää siitä, onko apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävään hakevan annettava opetusnäyte. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida opetustehtävää hakeneiden opetustaito (11 ). Dekaani nimesi päätöksellään 435/2016 opetustaidon arviointilautakunnan opetusnäytteen arvioimista varten. Opetusnäytteen arviointitilaisuus järjestettiin Opetusnäytteeseen kutsuttiin FT Veera Kallunki, KT Jari Kukkonen, KT, dos. Matti Meriläinen ja PsT Jaana Viljaranta. Opetustaidon arviointilautakunnan pöytäkirja on liitteenä. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella FT Veera Kallungin, KT Jari Kukkosen, KT, dos. Matti Meriläisen ja PsT Jaana Viljarannan opetustaito käyttäen asteikkoa välttävä - tyydyttävä - hyvä - erinomainen. Arvosteltiin FT Veera Kallungin opetustaito arvosanalla hyvä, KT Jari Kukkosen opetustaito arvosanalla hyvä, KT, dos. Matti Meriläisen opetustaito arvosanalla erinomainen ja PsT Jaana Viljarannan opetusnäyte arvosanalla hyvä. LIITE OPETUSTAIDON ARVIOINTIRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

26 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Esityksen tekeminen apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään (Tenure Track, vakanssinumero 32316) nimitettävästä Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävä on ollut haettavana päättyneenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kahdeksan hakijaa: MA Ed. Rachael Olubukola Afolabi FT Veera Kallunki KT Jari Kukkonen PhD (Psychology) Akshay Kumar TT Jyrki Loima KT, dos. Matti Meriläinen KT, dos. Jari Metsämuuronen PsT, Jaana Viljaranta Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi. Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. (Hallintojohtosääntö 30.) Tehtäviin vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Hakija Afolabi ei ole suorittanut tohtorin tutkintoa. Kasvatustieteellisen ja psykologian alan tenure track -toimikunta arvioi hakemusasiakirjojen perusteella kärkihakijoiksi seuraavat neljä: Veera Kallunki, Jari Kukkonen, Matti Meriläinen ja Jaana Viljaranta (toimikunnan kokouksen muistio liitteenä). Dekaani nimesi päätöksellään 435/2016 opetustaidon arviointilautakunnan opetusnäytteen arvioimista varten. Opetusnäytteen arviointitilaisuus järjestettiin Opetusnäytteeseen kutsuttiin FT Veera Kallunki, KT Jari Kukkonen, KT, dos. Matti Meriläinen ja PsT, dos. Jaana Viljaranta. arvosteli asiakohdassa 19 opetustaidon arviointiryhmän pöytäkirjan pohjalta FT Veera Kallungin opetustaidon arvosanalla hyvä, KT Jari Kukkosen opetustaidon arvosanalla hyvä, KT, dos. Matti Meriläisen opetustaidon arvosanalla erinomainen ja PsT Jaana Viljarannan opetustaidon arvosanalla hyvä. Hakukuulutuksen mukaan Apulaisprofessori/yliopistotutkija (oppimisen motivaatiotutkimus) on Itä-Suomen yliopiston Tenure Track -vakinaistamispolun mukainen määräaikainen tehtävä, joka liittyy Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments, LINE) -tutkimusalueeseen, Tehtävä sijoittuu filosofisessa tiedekunnassa

27 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) kasvatustieteiden ja psykologian sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoihin. Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on kehittää ja tehdä tieteidenvälistä kärkitutkimusta LINE-tutkimusalueella. Tutkimusalue on yksi yliopiston strategiassaan ( ) määrittämistä viidestä kehittyvästä, vahvasta tutkimusalueesta, ja se keskittyy oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden tieteidenväliseen tutkimukseen. Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan edellytetään tekevän motivaatiotutkimusta tutkimusalueen keskeisillä teema-alueilla, jotka ovat (i) oppiminen ja elämänkulku ja (ii) oppiminen, luonnontieteet ja tieto- ja viestintätekniikka. Hakijalta edellytetään visioita motivaatiotutkimuksen ratkaisuista oppimisen ja vuorovaikutuksen alueella LINE tutkimusalueen merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hakijan tulee esittää näkemyksensä tiiviissä (enint. 5 sivua) tutkimussuunnitelmassa sekä lyhyessä kehittämissuunnitelmassa (1 2 sivua), joka selvittää hakijan kontribuution LINE-tutkimusalueen kehittämiselle verkostoitumisen, hanketoiminnan ja tiedonsiirron osalta. Tehtävään valittavan odotetaan osallistuvan tiedekuntien hanketoimintaan, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoituslähteiden hyödyntämiseen sekä alan kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Hän myös opettaa ja ohjaa jatko-opiskelijoita omalla erityisalallaan filosofisessa tiedekunnassa. Apulaisprofessorin (tai yliopistotutkijan) tehtävään sisältyvää opetusta ja ohjausta voidaan antaa suomen tai englannin kielillä. FT Jaana Kallunki on suorittanut tohtorin tutkinnon (FT, fysiikka ja kasvatustiede, Helsingin yliopisto) 2009, filosofian lisensiaatin tutkinnon (fysiikka, Helsingin yliopisto) 2001, filosofian maisterin tutkinnon (fysiikan ja kemian aineenopettaja, Helsingin yliopisto) 1997 julkaissut 6 referoitua kansainvälistä lehtiartikkelia, 8 muuta kansainvälistä artikkelia työskennellyt: Helsingin yliopisto (Cicero Learning network) 3 / , tutkijatohtori; Helsingin yliopisto (Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmä) 1 / / 2013, tutkijatohtori; Helsingin yliopisto (Fysiikan opettajankoulutusyksikkö) 8 / / 2001, yliopisto-opettaja/assistentti; Helsingin yliopisto (Opettajankoulutuslaitos) 8 / / 2004, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopistonlehtori; Helsingin yliopisto (Fysiikan opettajankoulutusyksikkö) 8 / / 2010 yliopisto-opettaja/tohtorikoulutettava; Helsingin yliopisto (LUMA-keskus Suomi) 2 / / 2010 koordinaattori KT Jari Kukkonen on ohjannut 60 kandidaatintutkielmaa kasvatustieteen syventävät opinnot (Helsingin yliopisto, 40 op), suorittanut 2015 kasvatustieteen tohtorin tutkinnon (Itä-Suomen yliopisto), 1995 filosofian maisterin tutkinnon (matematiikan koulutusohjelma, Joensuun yliopisto) työskennellyt UEF, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 5 / / 2017 tutkijatohtori (määräaikainen); UEF, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 8 / / 2015

28 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) yliopisto-opettaja (opetusteknologia ja tietotekniikka pedagogiikka) julkaissut 22 vertaisarvioitua kansainvälistä lehtiartikkelia, 8 muuta kansainvälistä artikkelia ei ohjattuja opinnäytteitä KT, dos. Matti Meriläinen on suorittanut 1999 kasvatustieteen tohtorin tutkinnon (Joensuun yliopisto), 1994 kasvatustieteen maisterin tutkinnon (Jyväskylän yliopisto), 1992 upseerin tutkinnon (kapteenikurssi, MPKK) julkaissut 10 referoitua kansainvälistä lehtiartikkelia ja 2 muuta kansainvälistä artikkelia ohjannut 15 pro gradu -tutkielmaa dosentti (MPKK, korkeakoulupedagogiikka, 2015) PsT Jaana Viljaranta on suorittanut 2010 psykologian tohtorin tutkinnon (Jyväskylän yliopisto) työskennellyt: Jyväskylän yliopisto 9 / , tutkijatohtori julkaissut 20 referoitua kansainvälistä lehtiartikkelia, 1 muun kansainvälisen artikkelin ohjannut 3 väitöskirjatyötä, 5 pro gradu -tutkielmaa, 35 kandidaatin tutkielmaa aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, 60 op, suoritettu Jyväskylän yliopistossa 2011 Kasvatustieteiden ja psykologian alan tenure track -toimikunta esittää apulaisprofessorin tehtävään valittavaksi PsT Jaana Viljarannan (esitysmuistio liitteenä). Toimikunta ei esitä ketään hakijoista varalle. Esitys: Esitän, että esittää akateemiselle rehtorille, että apulaisprofessorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään (vakanssinumero 32316) nimitetään PsT Jaana Viljaranta alkaen. Esityksen mukainen. LIITTEET Tenure track -toimikunnan muistio liitteineen Joensuu sihteeri Satu Kouki PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY puheenjohtaja Markku Filppula

29 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 20.01.2016 Aika 20.01.2016, 10:15-10:36 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2016 1 23.11.2016 Aika 23.11.2016, 10:15 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2015 1 21.10.2015 Aika 21.10.2015, 10:15-10:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Fututa-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Fututa-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 22.03.2016 Aika 22.03.2016, 14:15-15:56 Paikka Fututa-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 22.02.2017 Aika 22.02.2017, 10:15-11:50 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/2016 1 19.12.2016 Aika 19.12.2016, 10:15-11:45 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2016 1 22.06.2016 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 22.06.2016, 14:00-15:00 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Borealis-rakennuksen opetustila Bor101/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ Borealis-rakennuksen opetustila Bor101/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2016 1 15.06.2016 Aika 15.06.2016, 10:15-12:15 Paikka Borealis-rakennuksen opetustila Bor101/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2016 1 26.10.2016 Aika 26.10.2016, 10:15-11:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2015 1 26.08.2015 Aika 26.08.2015, 10:15-12:14 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1 19.11.2014 Aika 19.11.2014, 10:15-11:05 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 1 22.03.2017 Aika 22.03.2017, 10:15-12:04 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 18.11.2015 Aika 18.11.2015, 10:15-11:40 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2017 1 25.10.2017 Aika 25.10.2017, 10:15-11:50 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL B304 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2017 1 30.08.2017 Aika 30.08.2017, 12:15-13:43 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti professori,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2015 1 16.12.2015 Aika 16.12.2015, 10:15-12:06 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110 /SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110 /SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 20.04.2016 Aika 20.04.2016, 10:15-11:22 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110 /SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2016 1 17.02.2016 Aika 17.02.2016, 10:15 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 1 26.04.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 26.04.2017, 10:15-11:09 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1 09.10.2017 Aika 09.10.2017, 13:00-13:35 Paikka AU300 / SN101 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Rissanen Sari puheenjohtaja 1-5 Saranto Kaija professori, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1 22.05.2017 Aika 22.05.2017, 10:15-12:00 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2014 1 24.09.2014 Aika 24.09.2014, 10:15-11:08 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 1 18.05.2016 Aika 18.05.2016, 10:15-11:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko SciI±ula

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 15.1.2015 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 13.02.2017 Aika 13.02.2017, 13:00-14:00 Paikka AU300/SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-9 Saranto Kaija professori, jäsen

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professori, xxxx, xxxx laitos Tehtävää koskevat tiedot XXXX Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2015 asialista

Kokouksen 8 / 2015 asialista Kokouksen 8 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. FL Outi Korpilähteen väitöskirjan arvosteleminen 4. KM Sirpa Perungan väitöskirjan arvosteleminen 5. Pro gradu

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokous: Keskiviikko 24.2.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2016 1 09.05.2016 Joensuun normaalikoulun johtokunta Aika 09.05.2016, 15:00-17:10 Paikka Tulliportin koulun neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Korpela,

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Henrik Kunttu Taru Kujanpää Marja Korhonen Dekaani Hallintopäällikkö Opintopäällikkö

Henrik Kunttu Taru Kujanpää Marja Korhonen Dekaani Hallintopäällikkö Opintopäällikkö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kokous: Keskiviikko 14.6.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 7B/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.8.2016 klo 9.15 9.40 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirjan pitiijä opintoasiat Niina Simanainen, opintoasiainpäällikkö, puh , 5-posti:

Pöytäkirjan pitiijä opintoasiat Niina Simanainen, opintoasiainpäällikkö, puh , 5-posti: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadelzaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot